Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Aalborg: Programmelrelaterede tjenester REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Løn og Personale, HR og Vagtplansystem. Løn- Personale, HR og Vagtplansystem. CPV: Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, DK-8600 Silkeborg. Internetadresse (URL):

2 DK-Hilleroed: Revisionsvirksomhed ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om revision mv. af ATP-koncernen og lovregulerede ordninger administreret af ATP. ATP udbyder revisionsopgaven mv. for ATP og datterselskaber til ATP og lovregulerede ordninger, der administreres af ATP, for regnskabsårene 2009, 200 og 20 og med option for årene 202, 203 og 204. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S. Internetadresse (URL):

3 DK-Helsinge: Vejarbejder GRIBSKOV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af vejdrift, vedligeholdelse af broer og grønne områder i Gribskov Kommune. Udbud af vejdrift, vedligeholdelse af broer og grønne områder i GK. CPV: , , 45220, , NCC Roads A/S, Vestre Hedevej 6, DK-4000 Roskilde. LMK Vej, Nordhavnsvej 2, DK-4600 Køge. LK Gruppen A/S, Bomose Alle 3, DK-3200 Helsinge.

4 DK-København: Gummibåde FARVANDSVAESENET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om køb af gummibåde. Der ønskes indkøb af et antal gumibåde i følgende 4 længder: 3,8m, 4,2m, 4,7m og 6,0m. Alle længder +/- 6 %. For alle fire fartøjer gælder følgende grundlæggende krav: ) Fartøjet skal godkendes af Søfartsstyrelsen til brug i Kystredningstjenesten 2) Motorerne skal opfylde SOLAS-bestemmelserne for redningsbådsmotorer. 3)Fartøjets minimum topfart sakl være 30 knob med en 2 mandsbesætning (200 kg) samt fuld udrsutning. 4) Fartøjet skal accelerere fra 0 til 30 knob på under 20 sek. 5) Fartøjet skal kunne operere ved 00 % motorydelse i 2 timer med 2 mandsbesætning (200 kg) og fuld udrustning. 6) Tilbudsgiver skal kunne levere en påhængstraler til de tilbudte fartøjer. CPV: FB06. Tornado Boats International Ltd, Gaaseagervej 8, DK-8250 Egaa. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

5 DK-København: Reklamevirksomhed SUNDHEDSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rusmiddelforebyggende kampagner i festmiljøer. Sundhedsstyrelsen planlægger at gennemføre 3 rusmiddelforebyggende kampagner målrettet unge i festmiljøet i Kampagnerne gennemføres på sommeren flerdages musikfestivaler og spillesteder. Kampagnerne er en videreudvikling af "Against Drugs"-kampagnerne. Opgaven i 2009 er i tre kampagner:. Narkotikaforebyggende kampagne på flerdages musikfestivaler i perioden maj-august 2009 med hovedbudskabet "Against drugs". Kampagnen udformes i 2 varianter til hhv. Roskilde Festival og Festivaldanmrks øvrige 3 festivaler. Målgruppen er det unge festivalpublikum - især de 5-25 årige, og især de unge, der ikke har prøvet stoffer. Formålet er at markere festivalernes holdning mod stoffer go understrege, at stoffer ikke hører sammen med musik og socialt samvær for dermed at understøtte målgeuppen i ikke at tage stoffer. 2. En kampagne på flerdages musikfestivaler i perioden maj-august 2009, der skal begrænse alkoholforbrug hos de mindreårige festivalgæster. Slutmålgruppen er de mindreårige (under 6/8 år) men festivalmedarbejdere/frivillige, der har med udskænkning at gøre, og de unges forældre er lige så væsentlige målgrupper for kampagnen. Formålet er at markere at festivalerne overholder aldersgrænser og udskænkningsregler for at begrænse alkoholforbrug blandt de meget unge og dermed sikre, at de får gode festivaloplevelser (uden drukskader, ulykker og konflikter). 3. En narkotikaforebyggende kampagne på spillesteder i Danmark med start september Målgruppen er spillestedernes publikum - især de 8-25 årige ikke-brugere af narkotika. Formålet er at markere spillestedernes holdning mod stoffer og understrege, at stoffer ikke hører sammen med musik og socialt samvær for at dermed at understøtte målgruppen i ikke at tage stoffer. CPV: OS Reklamebureau A/S, Nannasgade 28, DK-2200 København N.

6 DK-Esbjerg: Programmelrelaterede tjenester ESBJERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: En koncernløsning omfattende Økonomi incl. e-handel og med Ressourcestyring og Debitorsystem som option. En koncernløsning omfattende Økonomi incl. e-handel og med Ressourcestyring og Debitorsystem som option. CPV: Fujitsu Services A/S, Lautrupbjerg 9, DK-2750 Ballerup. Internetadresse (URL):

7 DK-Slagelse: Porteføljeforvaltning SLAGELSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kapitalforvaltningsaftale. Forvaltning af Kommunens overskudslikviditet udgørende ca DKK. Forvaltning af Slagelse Kommunes overskudslikviditet udgørende ca DKK. Der er udvalgt 2 kapitalforvaltere, der hver skal forestå forvaltningen af ca DKK. CPV: Sydbank, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa. E-post: Tlf Nordea Investment Management, Strandgade 3, DK-0900 København. Tlf

8 DK-København: Tolkning STYRELSEN FOR STATENS UDDANNELSESSTOETTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Der er indgået et antal rammeaftaler med eksterne leverandører om varetagelse af tolkebistand inden for de specialpædagogiske støtteordninger (SPS). Der er tale om følgende delaftaler:. Landsdækkende levering af tegnsprogstolkning (2 leverandører) 2. Landsdækkende levering af skrivetolkning ( leverandør) Antal tolkebrugere i 2007 var 75 elever/studerende, som fordelte sig således: Ungdomsuddannelser: 8, heraf 9 skrivetolkebrugere. Videregående uddannelser: 57, heraf 5 skrivetolkebrugere. Målgrupperne for såvel tegnsprog som skrivetolkebistand er døve, døvblinde, døvblevne og svært hørehæmmede elever og studerende på uddannelser, efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående udannelser (LBK nr. 20 af med eventuelle senere ændringer) samt Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr. 873 af med eventuelle senere ændringer). Tolkningen foregår i forbindelse med deltagelse i undervisning på uddannelser som berettiger til SPS. I 2007 gav styrelsen uddannelsesstederne refusion på ca. 4 mio. kr. til tolkebistand, heraf skrivetolkning ca DKK. CPV: Center for Døve, Generatorvej 2A, DK-2730 Herlev. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Tolkecenter Danmark, Nørre Allé 70 A,., DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Tolkecenter Danmark, Nørre Allé 70 A,., DK-8000 Århus C. Tlf

9 DK-Lemvig: Kystsikringsarbejder KYSTDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kystfodring Vestkysten 2009 samt Oprensning sejlløbet til Esbjerg og oprensning af indsejlingen til Hanstholm Kystfodring med ialt ca m3 sand på stranden på 4 strækninger langs den jyske vestkyst samt oprensning af ca m3 sand fra sejlløbet til Esbjerg havn og oprensning af ca m3 sand fra indsejlingen til Hanstholm havn. Kontrakten gælder for år med option på forlængelse med 2 x år. CPV: , Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

10 DK-Herlev: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Entreprise Vejarbejder - Frederikssundmotorvejen, Motorring 4-Motorring 3. Jord-, afvandings- og belægningsarbejder ekskl. slidlag, el- og belysningsarbejder og autoværn for udvidelse af Motorring 3 fra 2 til 3 spor i hver retning over en strækning på ca. 2, km mellem Jyllingevej og den færdigudbyggede strækning nord for Roskildevej (km 46,4-48,5). Forlægning af det sydgående spor på en ca. 900 m lang strækning, samt anlæg af ca. 300 m ramper. Arbejdet omfatter fjernelse af det eksisterende sydgående spor på en 900 m strækning, anlæg af regnvandsbassin og pumpestation, nedrivning af del af eksisterende stitunnel under M3, opsætning af skilte inkl. portaler samt trafikreguleringer. El- og belysningsarbejder omfatter nedtagning og fjernelse af det eksisterende belysningsanlæg, etablering af midlertidig belysning samt etablering af nyt belysningsanlæg. CPV: konsortiet NCC Construction Danmark A/S, MJ Eriksson A/S, NCC Roads A/S, Tuborg Havnevej 5, DK-2900 hellerup.

11 DK-Herlev: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Entreprise Ledningsarbejder - Frederikssundmotorvejen, Motorring 4 - Mororring 3. Ledningsentreprisen er et led i udbygningen af Motorring 3 (m3) fra 4 til 6 spor mellem Jægersborg og. Holbækmotorvejen samt anlæg af fordindelsesanlæg M3/Frederikssundmotorvejen (M2). I entreprisen indgår anlæg af 2 parallelle nye ø200 mm beton foringsrør med ø00 mm PE medierør (trykledninger), som erstatning for to eksisterende ø000 mm beton trykledninger (uden foringsrør), der sløjfes. CPV: Per Aarsleff A/S, Lokesvej 5, DK-8230 Åybro.

12 DK-Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder I/S VESTFORBRAENDING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse af administrationsbygning. Udvidelse af hovedbygning omfattende 3 etager samt kælder, udført som betonelementbyggeri, samt mellembygninger og mellemgang udført som let byggeri i stål og glas i henholdsvis 3 og etage. CPV: Hoffmann A/S, Fabriksparken 33, DK-2600 Glostrup.

13 DK-Holte: Medicinske forbrugsmaterialer RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af sygeplejeartikler og hygiejneartikler til 0 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland. Kommunerne har indgået kontrakt med én leverandør om levering af sygeplejeartikler og hygiejneartikler til hhv. 0 kommuner og 7 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland. CPV: , Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 5-9, DK-2605 Brøndby. Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-Hammel: Tømning af sivebrønde eller septiktanke FAVRSKOV KOMMUNE, SPILDEVAND OG AFFALD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale for tømningsordning. Arbejdet omfatter: Tømning og inspektion af bundfældningstanke, Ved. tømning endvidere GPS indmåling og registrering, Registrering af tømning i database, Behandling og bortskaffelse af slam. CPV: Midtjyllands Kloak- Vedligeholdelse A/S, Engelsholmvej 2, DK-8940 Randers SV. E-post: Tlf

15 DK-Vejle: Ombygning af motorkøretøjer VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ombygning af motorkøretøjer, bestemt for eller tilpasset til handicappede for Vejle Kommune. Rammeaftalen omfatter standard indretning og særlig indretning af biler til handicappede som har fået bevillinger givet efter servicelovens 4 og bliver gældende for Vejle Kommune. Aftalen omfatter IKKE bilerne, men kun indretningen af disse. CPV: EA2. Langhøj Autoindretning A/S, Hasselager Centervej 26, DK-8260 Viby J. Internetadresse (URL):

16 DK-Århus: Tjenesteydelser inden for fysioterapi ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om udførelse af fysioterapi og massage. Rammeaftale om udførelse af fysioterapi og massage til ansatte i Århus Kommune. CPV: , Sammenslutningen af praktiserende fysioterapeuter i Århus Kommune, Finlandsgade 33, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Trivselsgruppen, Ørnsøvej 5-7, DK-8600 Silkeborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Wellatwork, Gladsaxevej 356, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Dansk Healthcare, Frederiksgade 76A, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Health Partner, Pilevænget 5, DK-8270 Højbjerg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Sammenslutningen af praktiserende fysioterapeuter i Århus Kommune, Finlandsgade 33, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Wellatwork, Gladsaxevej 356, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

17 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 0 nedrivning. ENTREPRISE : NEDRIVNINGSARBEJDER. CPV: , , Midtsjællands Nedbrydning Merløse Transport & Entreprenør, Engholmvej 4, DK-4370 St. Merløse.

18 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 03 betonarbejder. ENTREPRISE 3: betonarbejder. CPV: , , Murersvendendes Aktieselskab, Ejby Industrivej 80, DK-2600 Glostrup.

19 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 02 terrænarbejder. ENTREPRISE 2: Terrænarbejder. CPV: , , OK Grøn Anlæg A/S, Bækgårdsvej 90, DK-440 Borup.

20 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 04 træbaserede elementer. ENTREPRISE 4: Levering og montering af træbaserede elementer. CPV: , , Askov Fuger og Træbyg A/S, Arnfredsvej 2, DK-6600 Vejen.

21 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 05 udvendig aptering. ENTREPRISE 5: tagbelægning, facadebeklædning og udvendig komplemetnering. CPV: , , Skana entreprise A/S, Skebjergvej 4 Sydlængen, DK-2765 Smørum.

22 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 06 indvendigt murerarbejde. ENTREPRISE 6: Indvendigt murerarbejde. CPV: , , Øens murerfirma A/S, Lindgreens Alle 2, DK-2300 København S.

23 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 07 indvendig aptering. ENTREPRISE 7: Indvendig aptering. CPV: , , Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S, Metalbuen 24, DK-2750 Ballerup.

24 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 08 malerarbejde. ENTREPRISE 8: malerarbejde. CPV: , , E. Pihl & Søn A/S, Nybrovej 6, DK-2800 Kgs. Lyngby.

25 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 09 fast inventar i boliger. ENTREPRISE 9: fast inventar i boliger. CPV: , , Invita Køkkencenter Glostrup A/S, CVR , DK-Glostrup.

26 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 0 VVS, ventilation og sprinkling. ENTREPRISE 0: VVS, ventilation og sprinkling. CPV: , , Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232 Osted, DK-4320 Lejre.

27 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise Elevatoranlæg. ENTREPRISE : Levering og montering af elevatorer. CPV: , , Midtjyst Elektro A/S, Rønnebærvej 4-6, DK-7400 Herning.

28 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 2 El-installationer. ENTREPRISE 2: El-installationer. CPV: , , Claus Dalsgaard A/S, Energivej 30, DK-2750 Ballerup.

29 DK-Åbyhøj: Medicinske forbrugsmaterialer ARHUS KOMMUNE, AFD. FOR SUNDHED OG OMSORG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af stomihjælpemidler og kateterprodukter. Århus kommunes anslåede samlede forbrug af varer på de to områder, der er omfattet af udbuddet er opgjort på baggrund af tidligere års bevillingshavere til: Stomihjælpemidler: 528, Kateterprodukter: 36. Antallet af bevillingshavere vil variere i takt med behovet. CPV: Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, DK-7500 Holstebro. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Danpleje - OneMed Denmark A/S, P.O. Pedersens Vej 6, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

30 DK-København: Lufttransport DEFENCE COMMAND DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , , Lufttransport. Ruteflyvning. Transportformidling. Formidling af godstransport. Adagold Aviation Pty. Ltd, 3 Casurina Street, Eagle Farm, Brisbane, AU-4007 Queensland. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Inversija Ltd., Skultes 50/5, Skulte, Marupes pag., Riga rajons, Riga LV-208. E-post: Tlf Fax Avico UK and Ireland Ltd., Office 30, 3. rd. Floor, AER Lingus, PCB Building, Dublin Airport, IRL-Dublin E-post: Tlf Internetadresse (URL):

31 DK-Søborg: Øremærker til dyr FOEDEVARESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb og levering af øremærker til kvæg, svin, får og geder. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse EUT 2008/S CPV: , Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post: Merko NV, L. Baekelandstraet 7/5, B-2950 Kapellen. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Merko NV, L. Baekelandstraet 7/5, B-2950 Kapellen. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post:

32 DK-København: Elektroniske meddelelses- og informationstjenester STATENS OG KOMMUNERNES INDKOEBS SERVICE A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt 04.2 om Tryk, kommunikation, websites mv. Websites og elektronisk publicering. Mediaformidling og analyse. Facility Management. Distribution og mailservice. CPV: , , , DK A/S, Wilders Plads 3 A 2., DK-403 København K. E-post: Tlf Fax Addition Consulting, Vesterbrogade 95 A, DK-620 København V. E-post: Tlf Advice Digital ApS, VesterVoldgade2, 2.sal, DK-552 København K. E-post: Tlf Bjerg Kommunikation, Tordenskjoldsgade 25, st., DK-055 København K. E-post: Tlf Bymusen, Jernbanegade 23 C, DK-4000 Roskilde. E-post: Tlf Bysted A/S, Tuborg Havnevej 9, DK-2900 Hellerup. E-post: Tlf Fax Cabana A/S, Danneskiold-Samsøes Allé 24,. tv, DK-434 København K. E-post: Tlf Fax Dansk Internet Selskab A/S, Herstedvang 4, DK-2620 Albertslund. E-post: Tlf Datagraf Auning A/S, Energivej 75, DK-8963 Auning. E-post: Tlf Fax Dynamicweb Software A/S, Åhavevej 5, DK-8260 Viby J. E-post: Tlf Fax Ekspressen Tryk-og Kopicenter ApS, Nyholms allé 3, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax enteneller A/S, Carl Jacobsens Vej 20, 2, DK-2500 Valby. E-post: Tlf Fax Express A/S, Hørskætten 7, DK-2630 Taastrup. E-post: Tlf Fax Formidabel ApS, Theklavej 2, DK-2400 København NV. E-post: Tlf Headnet ApS, Fruebjergvej 3, DK-200 København N. E-post: Tlf Fax Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax Initiative Universal Media A/S, Østergade 26 A, 4. sal, DK-00 København K. E-post: Tlf Fax Kailow Graphic A/S, Fjeldhammervej 5-9, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax Kontrapunkt A/S, Refshalevej 53, DK-432 København K. E-post: Tlf Fax Krogh & Co. ApS, Klerkegade 9, DK-308 København K. E-post: Tlf Fax Mjølner Informatics A/S, Finlandsgade 0, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Fax Netcompany A/S, Grønningen 9, DK-270 København K. E-post: Tlf Fax NetPeople A/S, Vester Farimagsgade 4, DK-606 København V. E-post:

33 Tlf Fax OMD Denmark A/S, Dortheavej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf Fax Operate, Slotsgade 2, DK-2200 København N.. E-post: Tlf Fax Pentia A/S, Store Kongensgade 66, baghuset, DK-264 København K. E-post: Tlf Fax Phoenix Design Aid A/S, Marsvej 28,., DK-8960 Randers SØ. E-post: Tlf Fax Pitney Bowes Management Services, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund. E-post: Tlf Fax Prinfo Denmark A.m.b.a., Ravnsøvej 7,, DK-8240 Risskov. E-post: Tlf Fax Promedia A/S, Antonigade 2, DK-06 København K. E-post: Tlf Fax Public Communication A/S, Nørrebrogade 47,, DK-2200 København N. E-post: Tlf Fax Sirius IT A/S, Rygårds Allé 3, DK-2900 Hellerup. E-post: Tlf Fax Skandiaweb A/S, Krondalvej 9, A, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax STÆRK reklameburea 2

34 DK-København: Marketing SUNDHEDSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Evaluering af satsapuljeprojektet "Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne". Sundhedsstyrelsen inviterede bureauer/institutioner til at afgive tilbud på varetagelse af evalueringsopgaven af satspuljeprojektet "Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne". Evalueringsopgaven: Den tværgående evaluering er relateret til det samlede satspuljeprojekt og bevæger sig på tværs af projektets elementer. Evalueringsopgaven skal derfor smalet set omfatte: ) Evaluering af vægtstoprådgiveruddannelsen, 2) Evaluering af kommunale/regionale vægtstoprådgiverprojekter under både. og 2. udmøntning og 3) En mindre evaluering af nøgelpersonsordningen på særligt udsatte arbejdspladser. I evalueringsopgaven skal foreligge en separat evaluering af de tre ovenstående elementer af satapuljeprojektet. Der skal i den forbindelse understreges at nøglepersonsordningen, grundet det lavere budget, kun skal udgør omkring 0 % af evalueringen. De tre delevalueringer skal analysere såvel processen som effekten af puljen. Tilfredsheden blandt målgrupperne på puljens tre nævnte delelementer skal endvidere evalueres. Derudover ønskes en samlet overordnet vurdering af vægtstoprådgiverkonceptet set i forhold til andre vægttabsmetoder. Evaluering skal afslutningsvis skabe grundlag for udvikling af "best practice" på området. CPV: NIRAS Konsulenterne A/S, Buchwaldsgade 35, 3.sal, DK-5000 Odense C.

35 DK-København: Revisionsvirksomhed STATSADVOKATEN FOR SAERLIG OEKONOMISK KRIMINALITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt vedrørende revisionsydelser til brug for straffesager om økonomisk kriminalitet. Rammekontrakt uden fastlagt aftageforpligtelse med 3 tjenesteydere om levering af revisionsydelser til brug for straffesager om økonomisk kriminalitet. Rammekontrakten kan benyttes af politiet og anklagemyndigheden i Danmark. Arten af bistand kan variere fra sag til sag, ligesom der tillige kan forekomme opgaver, der ikke relaterer sig til en konkret staffesag. Revisionsfirmaet skal kunne levere ydelser vedrørende følgende typer af opgaver: ) Opgaver inden en eventuel efterforskning af en straffesag indledes Bl.a omfattende forudgående analyse og klarlæggelse af de involverede virksomheders og personers forretningsmæssige områder, herunder de dertil knyttede revisionsmæssige spørgsmål så som beskrivelse af sædvanlig forretningsmæssig praksis på et specifikt område, analyse af de aflagte regnskaber, beskrivelse af den eksisterende regnskabslovgivning på området m.v. Der vil typisk være tale om en beskrivelse af danske forhold, men der kan dog tillige være tale om en analyse af forretningsmæssige forhold og problemstillinger i udlandet. 2) Opgaver i forbindelse med efterforskningen af en straffesag Især omfattende deltagelse i etablering af et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til sagen, herunder med dags varsel yde assistance ved ransagning overalt i Danmark samt lejlighedsvis i udlandet for at identificere relevant bogførings- og regnskabsmateriale samt foretagelse af detaljeret gennemgang af dokumentationsmateriale med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning. Revisionsberetningen vil blive benyttet som bevis under en eventuel domsforhnadling, jf. retsplejelovens 87, stk. 2, nr. 5. 3) Opgaver i forbindelse med domsforhandling af straffesager Afgivelse af forklaring som sagkyndigt vidne i retten i forbindelse med den afgivne beretgning, jf. retsplejelovens 87, stk. 2, nr. 5. 4) Ebd-assistance til retablering af bogholderi- og handelssystemer Bl.a. omfattende retablering og rekonstruktion af opløste bogholderi- og handelssystemer på edb samt foretagelse af efterfølgende analyse og bearbejdning af data ved hjælp af revisionsværktøjer og diverse edb-programmer. 5) Disciplinærsager Rådgivning til anklagemyndigheden vedrørende vurdering af, hvorvidt en disciplinærsag mod de af en staffesag omfattede revisonsfirmaer bør iværksættes samt assistance ved udarbejdelse af eventuel klage. 6) Generel rådgivning Generel rådgivning inden for regnskab og revision samt specifikke områder i tilknytning hertil, herunder rådgivning på skatte- og afgiftsområdet. Opgavernes indhold, herunder omfang, varighed og frist for udførelse afhænger af den konkrete sag. I konkrete sager, hvor en tjenesteyders habilitet kan anfægtes, vil tjenesteyder ikke kunne indgå en delkontrakt under rammekontrakten. Tildeling af delkontrakter baseret på rammekontrakten er sket på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten. De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet. CPV:

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord.

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38332000.aspx Ekstern udbuds ID 159178-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise.

Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise. Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/43931034.aspx Ekstern udbuds ID 307206-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

826.03 renovering, Melfarparken

826.03 renovering, Melfarparken 826.03 renovering, Melfarparken Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31635867.aspx Ekstern udbuds ID 368277-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg.

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/27733865.aspx Ekstern udbuds ID 402600-2011 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Projektkonkurrence for Ny Anstalt i Nuuk i Grønland.

Projektkonkurrence for Ny Anstalt i Nuuk i Grønland. Projektkonkurrence for Ny Anstalt i Nuuk i Grønland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35892626.aspx Ekstern udbuds ID 234857-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Resultater

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39452672.aspx Ekstern udbuds ID 191123-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense.

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/38992740.aspx Ekstern udbuds ID 377458-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud Kontrakt

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285437-2011:text:da:html DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374434-2010:text:da:html DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Til kommuner og jobcentre

Til kommuner og jobcentre Til kommuner og jobcentre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger.

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/28721556.aspx Ekstern udbuds ID 154594-2012

Læs mere