Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Aalborg: Programmelrelaterede tjenester REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Løn og Personale, HR og Vagtplansystem. Løn- Personale, HR og Vagtplansystem. CPV: Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, DK-8600 Silkeborg. Internetadresse (URL):

2 DK-Hilleroed: Revisionsvirksomhed ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om revision mv. af ATP-koncernen og lovregulerede ordninger administreret af ATP. ATP udbyder revisionsopgaven mv. for ATP og datterselskaber til ATP og lovregulerede ordninger, der administreres af ATP, for regnskabsårene 2009, 200 og 20 og med option for årene 202, 203 og 204. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S. Internetadresse (URL):

3 DK-Helsinge: Vejarbejder GRIBSKOV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af vejdrift, vedligeholdelse af broer og grønne områder i Gribskov Kommune. Udbud af vejdrift, vedligeholdelse af broer og grønne områder i GK. CPV: , , 45220, , NCC Roads A/S, Vestre Hedevej 6, DK-4000 Roskilde. LMK Vej, Nordhavnsvej 2, DK-4600 Køge. LK Gruppen A/S, Bomose Alle 3, DK-3200 Helsinge.

4 DK-København: Gummibåde FARVANDSVAESENET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om køb af gummibåde. Der ønskes indkøb af et antal gumibåde i følgende 4 længder: 3,8m, 4,2m, 4,7m og 6,0m. Alle længder +/- 6 %. For alle fire fartøjer gælder følgende grundlæggende krav: ) Fartøjet skal godkendes af Søfartsstyrelsen til brug i Kystredningstjenesten 2) Motorerne skal opfylde SOLAS-bestemmelserne for redningsbådsmotorer. 3)Fartøjets minimum topfart sakl være 30 knob med en 2 mandsbesætning (200 kg) samt fuld udrsutning. 4) Fartøjet skal accelerere fra 0 til 30 knob på under 20 sek. 5) Fartøjet skal kunne operere ved 00 % motorydelse i 2 timer med 2 mandsbesætning (200 kg) og fuld udrustning. 6) Tilbudsgiver skal kunne levere en påhængstraler til de tilbudte fartøjer. CPV: FB06. Tornado Boats International Ltd, Gaaseagervej 8, DK-8250 Egaa. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

5 DK-København: Reklamevirksomhed SUNDHEDSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rusmiddelforebyggende kampagner i festmiljøer. Sundhedsstyrelsen planlægger at gennemføre 3 rusmiddelforebyggende kampagner målrettet unge i festmiljøet i Kampagnerne gennemføres på sommeren flerdages musikfestivaler og spillesteder. Kampagnerne er en videreudvikling af "Against Drugs"-kampagnerne. Opgaven i 2009 er i tre kampagner:. Narkotikaforebyggende kampagne på flerdages musikfestivaler i perioden maj-august 2009 med hovedbudskabet "Against drugs". Kampagnen udformes i 2 varianter til hhv. Roskilde Festival og Festivaldanmrks øvrige 3 festivaler. Målgruppen er det unge festivalpublikum - især de 5-25 årige, og især de unge, der ikke har prøvet stoffer. Formålet er at markere festivalernes holdning mod stoffer go understrege, at stoffer ikke hører sammen med musik og socialt samvær for dermed at understøtte målgeuppen i ikke at tage stoffer. 2. En kampagne på flerdages musikfestivaler i perioden maj-august 2009, der skal begrænse alkoholforbrug hos de mindreårige festivalgæster. Slutmålgruppen er de mindreårige (under 6/8 år) men festivalmedarbejdere/frivillige, der har med udskænkning at gøre, og de unges forældre er lige så væsentlige målgrupper for kampagnen. Formålet er at markere at festivalerne overholder aldersgrænser og udskænkningsregler for at begrænse alkoholforbrug blandt de meget unge og dermed sikre, at de får gode festivaloplevelser (uden drukskader, ulykker og konflikter). 3. En narkotikaforebyggende kampagne på spillesteder i Danmark med start september Målgruppen er spillestedernes publikum - især de 8-25 årige ikke-brugere af narkotika. Formålet er at markere spillestedernes holdning mod stoffer og understrege, at stoffer ikke hører sammen med musik og socialt samvær for at dermed at understøtte målgruppen i ikke at tage stoffer. CPV: OS Reklamebureau A/S, Nannasgade 28, DK-2200 København N.

6 DK-Esbjerg: Programmelrelaterede tjenester ESBJERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: En koncernløsning omfattende Økonomi incl. e-handel og med Ressourcestyring og Debitorsystem som option. En koncernløsning omfattende Økonomi incl. e-handel og med Ressourcestyring og Debitorsystem som option. CPV: Fujitsu Services A/S, Lautrupbjerg 9, DK-2750 Ballerup. Internetadresse (URL):

7 DK-Slagelse: Porteføljeforvaltning SLAGELSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kapitalforvaltningsaftale. Forvaltning af Kommunens overskudslikviditet udgørende ca DKK. Forvaltning af Slagelse Kommunes overskudslikviditet udgørende ca DKK. Der er udvalgt 2 kapitalforvaltere, der hver skal forestå forvaltningen af ca DKK. CPV: Sydbank, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa. E-post: Tlf Nordea Investment Management, Strandgade 3, DK-0900 København. Tlf

8 DK-København: Tolkning STYRELSEN FOR STATENS UDDANNELSESSTOETTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Der er indgået et antal rammeaftaler med eksterne leverandører om varetagelse af tolkebistand inden for de specialpædagogiske støtteordninger (SPS). Der er tale om følgende delaftaler:. Landsdækkende levering af tegnsprogstolkning (2 leverandører) 2. Landsdækkende levering af skrivetolkning ( leverandør) Antal tolkebrugere i 2007 var 75 elever/studerende, som fordelte sig således: Ungdomsuddannelser: 8, heraf 9 skrivetolkebrugere. Videregående uddannelser: 57, heraf 5 skrivetolkebrugere. Målgrupperne for såvel tegnsprog som skrivetolkebistand er døve, døvblinde, døvblevne og svært hørehæmmede elever og studerende på uddannelser, efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående udannelser (LBK nr. 20 af med eventuelle senere ændringer) samt Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr. 873 af med eventuelle senere ændringer). Tolkningen foregår i forbindelse med deltagelse i undervisning på uddannelser som berettiger til SPS. I 2007 gav styrelsen uddannelsesstederne refusion på ca. 4 mio. kr. til tolkebistand, heraf skrivetolkning ca DKK. CPV: Center for Døve, Generatorvej 2A, DK-2730 Herlev. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Tolkecenter Danmark, Nørre Allé 70 A,., DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Tolkecenter Danmark, Nørre Allé 70 A,., DK-8000 Århus C. Tlf

9 DK-Lemvig: Kystsikringsarbejder KYSTDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kystfodring Vestkysten 2009 samt Oprensning sejlløbet til Esbjerg og oprensning af indsejlingen til Hanstholm Kystfodring med ialt ca m3 sand på stranden på 4 strækninger langs den jyske vestkyst samt oprensning af ca m3 sand fra sejlløbet til Esbjerg havn og oprensning af ca m3 sand fra indsejlingen til Hanstholm havn. Kontrakten gælder for år med option på forlængelse med 2 x år. CPV: , Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

10 DK-Herlev: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Entreprise Vejarbejder - Frederikssundmotorvejen, Motorring 4-Motorring 3. Jord-, afvandings- og belægningsarbejder ekskl. slidlag, el- og belysningsarbejder og autoværn for udvidelse af Motorring 3 fra 2 til 3 spor i hver retning over en strækning på ca. 2, km mellem Jyllingevej og den færdigudbyggede strækning nord for Roskildevej (km 46,4-48,5). Forlægning af det sydgående spor på en ca. 900 m lang strækning, samt anlæg af ca. 300 m ramper. Arbejdet omfatter fjernelse af det eksisterende sydgående spor på en 900 m strækning, anlæg af regnvandsbassin og pumpestation, nedrivning af del af eksisterende stitunnel under M3, opsætning af skilte inkl. portaler samt trafikreguleringer. El- og belysningsarbejder omfatter nedtagning og fjernelse af det eksisterende belysningsanlæg, etablering af midlertidig belysning samt etablering af nyt belysningsanlæg. CPV: konsortiet NCC Construction Danmark A/S, MJ Eriksson A/S, NCC Roads A/S, Tuborg Havnevej 5, DK-2900 hellerup.

11 DK-Herlev: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Entreprise Ledningsarbejder - Frederikssundmotorvejen, Motorring 4 - Mororring 3. Ledningsentreprisen er et led i udbygningen af Motorring 3 (m3) fra 4 til 6 spor mellem Jægersborg og. Holbækmotorvejen samt anlæg af fordindelsesanlæg M3/Frederikssundmotorvejen (M2). I entreprisen indgår anlæg af 2 parallelle nye ø200 mm beton foringsrør med ø00 mm PE medierør (trykledninger), som erstatning for to eksisterende ø000 mm beton trykledninger (uden foringsrør), der sløjfes. CPV: Per Aarsleff A/S, Lokesvej 5, DK-8230 Åybro.

12 DK-Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder I/S VESTFORBRAENDING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse af administrationsbygning. Udvidelse af hovedbygning omfattende 3 etager samt kælder, udført som betonelementbyggeri, samt mellembygninger og mellemgang udført som let byggeri i stål og glas i henholdsvis 3 og etage. CPV: Hoffmann A/S, Fabriksparken 33, DK-2600 Glostrup.

13 DK-Holte: Medicinske forbrugsmaterialer RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af sygeplejeartikler og hygiejneartikler til 0 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland. Kommunerne har indgået kontrakt med én leverandør om levering af sygeplejeartikler og hygiejneartikler til hhv. 0 kommuner og 7 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland. CPV: , Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 5-9, DK-2605 Brøndby. Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-Hammel: Tømning af sivebrønde eller septiktanke FAVRSKOV KOMMUNE, SPILDEVAND OG AFFALD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale for tømningsordning. Arbejdet omfatter: Tømning og inspektion af bundfældningstanke, Ved. tømning endvidere GPS indmåling og registrering, Registrering af tømning i database, Behandling og bortskaffelse af slam. CPV: Midtjyllands Kloak- Vedligeholdelse A/S, Engelsholmvej 2, DK-8940 Randers SV. E-post: Tlf

15 DK-Vejle: Ombygning af motorkøretøjer VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ombygning af motorkøretøjer, bestemt for eller tilpasset til handicappede for Vejle Kommune. Rammeaftalen omfatter standard indretning og særlig indretning af biler til handicappede som har fået bevillinger givet efter servicelovens 4 og bliver gældende for Vejle Kommune. Aftalen omfatter IKKE bilerne, men kun indretningen af disse. CPV: EA2. Langhøj Autoindretning A/S, Hasselager Centervej 26, DK-8260 Viby J. Internetadresse (URL):

16 DK-Århus: Tjenesteydelser inden for fysioterapi ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om udførelse af fysioterapi og massage. Rammeaftale om udførelse af fysioterapi og massage til ansatte i Århus Kommune. CPV: , Sammenslutningen af praktiserende fysioterapeuter i Århus Kommune, Finlandsgade 33, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Trivselsgruppen, Ørnsøvej 5-7, DK-8600 Silkeborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Wellatwork, Gladsaxevej 356, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Dansk Healthcare, Frederiksgade 76A, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Health Partner, Pilevænget 5, DK-8270 Højbjerg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Sammenslutningen af praktiserende fysioterapeuter i Århus Kommune, Finlandsgade 33, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Wellatwork, Gladsaxevej 356, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

17 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 0 nedrivning. ENTREPRISE : NEDRIVNINGSARBEJDER. CPV: , , Midtsjællands Nedbrydning Merløse Transport & Entreprenør, Engholmvej 4, DK-4370 St. Merløse.

18 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 03 betonarbejder. ENTREPRISE 3: betonarbejder. CPV: , , Murersvendendes Aktieselskab, Ejby Industrivej 80, DK-2600 Glostrup.

19 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 02 terrænarbejder. ENTREPRISE 2: Terrænarbejder. CPV: , , OK Grøn Anlæg A/S, Bækgårdsvej 90, DK-440 Borup.

20 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 04 træbaserede elementer. ENTREPRISE 4: Levering og montering af træbaserede elementer. CPV: , , Askov Fuger og Træbyg A/S, Arnfredsvej 2, DK-6600 Vejen.

21 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 05 udvendig aptering. ENTREPRISE 5: tagbelægning, facadebeklædning og udvendig komplemetnering. CPV: , , Skana entreprise A/S, Skebjergvej 4 Sydlængen, DK-2765 Smørum.

22 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 06 indvendigt murerarbejde. ENTREPRISE 6: Indvendigt murerarbejde. CPV: , , Øens murerfirma A/S, Lindgreens Alle 2, DK-2300 København S.

23 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 07 indvendig aptering. ENTREPRISE 7: Indvendig aptering. CPV: , , Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S, Metalbuen 24, DK-2750 Ballerup.

24 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 08 malerarbejde. ENTREPRISE 8: malerarbejde. CPV: , , E. Pihl & Søn A/S, Nybrovej 6, DK-2800 Kgs. Lyngby.

25 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 09 fast inventar i boliger. ENTREPRISE 9: fast inventar i boliger. CPV: , , Invita Køkkencenter Glostrup A/S, CVR , DK-Glostrup.

26 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 0 VVS, ventilation og sprinkling. ENTREPRISE 0: VVS, ventilation og sprinkling. CPV: , , Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232 Osted, DK-4320 Lejre.

27 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise Elevatoranlæg. ENTREPRISE : Levering og montering af elevatorer. CPV: , , Midtjyst Elektro A/S, Rønnebærvej 4-6, DK-7400 Herning.

28 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 2 El-installationer. ENTREPRISE 2: El-installationer. CPV: , , Claus Dalsgaard A/S, Energivej 30, DK-2750 Ballerup.

29 DK-Åbyhøj: Medicinske forbrugsmaterialer ARHUS KOMMUNE, AFD. FOR SUNDHED OG OMSORG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af stomihjælpemidler og kateterprodukter. Århus kommunes anslåede samlede forbrug af varer på de to områder, der er omfattet af udbuddet er opgjort på baggrund af tidligere års bevillingshavere til: Stomihjælpemidler: 528, Kateterprodukter: 36. Antallet af bevillingshavere vil variere i takt med behovet. CPV: Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, DK-7500 Holstebro. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Danpleje - OneMed Denmark A/S, P.O. Pedersens Vej 6, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

30 DK-København: Lufttransport DEFENCE COMMAND DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , , Lufttransport. Ruteflyvning. Transportformidling. Formidling af godstransport. Adagold Aviation Pty. Ltd, 3 Casurina Street, Eagle Farm, Brisbane, AU-4007 Queensland. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Inversija Ltd., Skultes 50/5, Skulte, Marupes pag., Riga rajons, Riga LV-208. E-post: Tlf Fax Avico UK and Ireland Ltd., Office 30, 3. rd. Floor, AER Lingus, PCB Building, Dublin Airport, IRL-Dublin E-post: Tlf Internetadresse (URL):

31 DK-Søborg: Øremærker til dyr FOEDEVARESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb og levering af øremærker til kvæg, svin, får og geder. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse EUT 2008/S CPV: , Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post: Merko NV, L. Baekelandstraet 7/5, B-2950 Kapellen. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Merko NV, L. Baekelandstraet 7/5, B-2950 Kapellen. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post:

32 DK-København: Elektroniske meddelelses- og informationstjenester STATENS OG KOMMUNERNES INDKOEBS SERVICE A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt 04.2 om Tryk, kommunikation, websites mv. Websites og elektronisk publicering. Mediaformidling og analyse. Facility Management. Distribution og mailservice. CPV: , , , DK A/S, Wilders Plads 3 A 2., DK-403 København K. E-post: Tlf Fax Addition Consulting, Vesterbrogade 95 A, DK-620 København V. E-post: Tlf Advice Digital ApS, VesterVoldgade2, 2.sal, DK-552 København K. E-post: Tlf Bjerg Kommunikation, Tordenskjoldsgade 25, st., DK-055 København K. E-post: Tlf Bymusen, Jernbanegade 23 C, DK-4000 Roskilde. E-post: Tlf Bysted A/S, Tuborg Havnevej 9, DK-2900 Hellerup. E-post: Tlf Fax Cabana A/S, Danneskiold-Samsøes Allé 24,. tv, DK-434 København K. E-post: Tlf Fax Dansk Internet Selskab A/S, Herstedvang 4, DK-2620 Albertslund. E-post: Tlf Datagraf Auning A/S, Energivej 75, DK-8963 Auning. E-post: Tlf Fax Dynamicweb Software A/S, Åhavevej 5, DK-8260 Viby J. E-post: Tlf Fax Ekspressen Tryk-og Kopicenter ApS, Nyholms allé 3, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax enteneller A/S, Carl Jacobsens Vej 20, 2, DK-2500 Valby. E-post: Tlf Fax Express A/S, Hørskætten 7, DK-2630 Taastrup. E-post: Tlf Fax Formidabel ApS, Theklavej 2, DK-2400 København NV. E-post: Tlf Headnet ApS, Fruebjergvej 3, DK-200 København N. E-post: Tlf Fax Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax Initiative Universal Media A/S, Østergade 26 A, 4. sal, DK-00 København K. E-post: Tlf Fax Kailow Graphic A/S, Fjeldhammervej 5-9, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax Kontrapunkt A/S, Refshalevej 53, DK-432 København K. E-post: Tlf Fax Krogh & Co. ApS, Klerkegade 9, DK-308 København K. E-post: Tlf Fax Mjølner Informatics A/S, Finlandsgade 0, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Fax Netcompany A/S, Grønningen 9, DK-270 København K. E-post: Tlf Fax NetPeople A/S, Vester Farimagsgade 4, DK-606 København V. E-post:

33 Tlf Fax OMD Denmark A/S, Dortheavej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf Fax Operate, Slotsgade 2, DK-2200 København N.. E-post: Tlf Fax Pentia A/S, Store Kongensgade 66, baghuset, DK-264 København K. E-post: Tlf Fax Phoenix Design Aid A/S, Marsvej 28,., DK-8960 Randers SØ. E-post: Tlf Fax Pitney Bowes Management Services, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund. E-post: Tlf Fax Prinfo Denmark A.m.b.a., Ravnsøvej 7,, DK-8240 Risskov. E-post: Tlf Fax Promedia A/S, Antonigade 2, DK-06 København K. E-post: Tlf Fax Public Communication A/S, Nørrebrogade 47,, DK-2200 København N. E-post: Tlf Fax Sirius IT A/S, Rygårds Allé 3, DK-2900 Hellerup. E-post: Tlf Fax Skandiaweb A/S, Krondalvej 9, A, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax STÆRK reklameburea 2

34 DK-København: Marketing SUNDHEDSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Evaluering af satsapuljeprojektet "Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne". Sundhedsstyrelsen inviterede bureauer/institutioner til at afgive tilbud på varetagelse af evalueringsopgaven af satspuljeprojektet "Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne". Evalueringsopgaven: Den tværgående evaluering er relateret til det samlede satspuljeprojekt og bevæger sig på tværs af projektets elementer. Evalueringsopgaven skal derfor smalet set omfatte: ) Evaluering af vægtstoprådgiveruddannelsen, 2) Evaluering af kommunale/regionale vægtstoprådgiverprojekter under både. og 2. udmøntning og 3) En mindre evaluering af nøgelpersonsordningen på særligt udsatte arbejdspladser. I evalueringsopgaven skal foreligge en separat evaluering af de tre ovenstående elementer af satapuljeprojektet. Der skal i den forbindelse understreges at nøglepersonsordningen, grundet det lavere budget, kun skal udgør omkring 0 % af evalueringen. De tre delevalueringer skal analysere såvel processen som effekten af puljen. Tilfredsheden blandt målgrupperne på puljens tre nævnte delelementer skal endvidere evalueres. Derudover ønskes en samlet overordnet vurdering af vægtstoprådgiverkonceptet set i forhold til andre vægttabsmetoder. Evaluering skal afslutningsvis skabe grundlag for udvikling af "best practice" på området. CPV: NIRAS Konsulenterne A/S, Buchwaldsgade 35, 3.sal, DK-5000 Odense C.

35 DK-København: Revisionsvirksomhed STATSADVOKATEN FOR SAERLIG OEKONOMISK KRIMINALITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt vedrørende revisionsydelser til brug for straffesager om økonomisk kriminalitet. Rammekontrakt uden fastlagt aftageforpligtelse med 3 tjenesteydere om levering af revisionsydelser til brug for straffesager om økonomisk kriminalitet. Rammekontrakten kan benyttes af politiet og anklagemyndigheden i Danmark. Arten af bistand kan variere fra sag til sag, ligesom der tillige kan forekomme opgaver, der ikke relaterer sig til en konkret staffesag. Revisionsfirmaet skal kunne levere ydelser vedrørende følgende typer af opgaver: ) Opgaver inden en eventuel efterforskning af en straffesag indledes Bl.a omfattende forudgående analyse og klarlæggelse af de involverede virksomheders og personers forretningsmæssige områder, herunder de dertil knyttede revisionsmæssige spørgsmål så som beskrivelse af sædvanlig forretningsmæssig praksis på et specifikt område, analyse af de aflagte regnskaber, beskrivelse af den eksisterende regnskabslovgivning på området m.v. Der vil typisk være tale om en beskrivelse af danske forhold, men der kan dog tillige være tale om en analyse af forretningsmæssige forhold og problemstillinger i udlandet. 2) Opgaver i forbindelse med efterforskningen af en straffesag Især omfattende deltagelse i etablering af et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til sagen, herunder med dags varsel yde assistance ved ransagning overalt i Danmark samt lejlighedsvis i udlandet for at identificere relevant bogførings- og regnskabsmateriale samt foretagelse af detaljeret gennemgang af dokumentationsmateriale med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning. Revisionsberetningen vil blive benyttet som bevis under en eventuel domsforhnadling, jf. retsplejelovens 87, stk. 2, nr. 5. 3) Opgaver i forbindelse med domsforhandling af straffesager Afgivelse af forklaring som sagkyndigt vidne i retten i forbindelse med den afgivne beretgning, jf. retsplejelovens 87, stk. 2, nr. 5. 4) Ebd-assistance til retablering af bogholderi- og handelssystemer Bl.a. omfattende retablering og rekonstruktion af opløste bogholderi- og handelssystemer på edb samt foretagelse af efterfølgende analyse og bearbejdning af data ved hjælp af revisionsværktøjer og diverse edb-programmer. 5) Disciplinærsager Rådgivning til anklagemyndigheden vedrørende vurdering af, hvorvidt en disciplinærsag mod de af en staffesag omfattede revisonsfirmaer bør iværksættes samt assistance ved udarbejdelse af eventuel klage. 6) Generel rådgivning Generel rådgivning inden for regnskab og revision samt specifikke områder i tilknytning hertil, herunder rådgivning på skatte- og afgiftsområdet. Opgavernes indhold, herunder omfang, varighed og frist for udførelse afhænger af den konkrete sag. I konkrete sager, hvor en tjenesteyders habilitet kan anfægtes, vil tjenesteyder ikke kunne indgå en delkontrakt under rammekontrakten. Tildeling af delkontrakter baseret på rammekontrakten er sket på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten. De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet. CPV:

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Bygherre Lejer/sag: Entrepriseform/sum: Byggeperiode: Afsluttede projekter:

Bygherre Lejer/sag: Entrepriseform/sum: Byggeperiode: Afsluttede projekter: Den 01-04-2014 REFERENCELISTE OVER UDVALGTE BYGGERIER - 2010-2014 Bygherre Lejer/sag: Entrepriseform/sum: Byggeperiode: Afsluttede projekter: Løbende indretning af forskellige lejemål i Ørestadsejendommen

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SKI s rammeaftaler for tryk, design, kommunikation og websites m.v. 04.12 og 04.14. www.ski.dk/trykkommunikationweb

SKI s rammeaftaler for tryk, design, kommunikation og websites m.v. 04.12 og 04.14. www.ski.dk/trykkommunikationweb SKI s rammeaftaler for tryk, design, kommunikation og websites m.v. 04.12 og 04.14 www.ski.dk/trykkommunikationweb Få dit budskab igennem på en let og effektiv måde Med rammeaftalerne på tryk, design,

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere