Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Aalborg: Programmelrelaterede tjenester REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Løn og Personale, HR og Vagtplansystem. Løn- Personale, HR og Vagtplansystem. CPV: Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, DK-8600 Silkeborg. Internetadresse (URL):

2 DK-Hilleroed: Revisionsvirksomhed ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om revision mv. af ATP-koncernen og lovregulerede ordninger administreret af ATP. ATP udbyder revisionsopgaven mv. for ATP og datterselskaber til ATP og lovregulerede ordninger, der administreres af ATP, for regnskabsårene 2009, 200 og 20 og med option for årene 202, 203 og 204. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S. Internetadresse (URL):

3 DK-Helsinge: Vejarbejder GRIBSKOV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af vejdrift, vedligeholdelse af broer og grønne områder i Gribskov Kommune. Udbud af vejdrift, vedligeholdelse af broer og grønne områder i GK. CPV: , , 45220, , NCC Roads A/S, Vestre Hedevej 6, DK-4000 Roskilde. LMK Vej, Nordhavnsvej 2, DK-4600 Køge. LK Gruppen A/S, Bomose Alle 3, DK-3200 Helsinge.

4 DK-København: Gummibåde FARVANDSVAESENET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om køb af gummibåde. Der ønskes indkøb af et antal gumibåde i følgende 4 længder: 3,8m, 4,2m, 4,7m og 6,0m. Alle længder +/- 6 %. For alle fire fartøjer gælder følgende grundlæggende krav: ) Fartøjet skal godkendes af Søfartsstyrelsen til brug i Kystredningstjenesten 2) Motorerne skal opfylde SOLAS-bestemmelserne for redningsbådsmotorer. 3)Fartøjets minimum topfart sakl være 30 knob med en 2 mandsbesætning (200 kg) samt fuld udrsutning. 4) Fartøjet skal accelerere fra 0 til 30 knob på under 20 sek. 5) Fartøjet skal kunne operere ved 00 % motorydelse i 2 timer med 2 mandsbesætning (200 kg) og fuld udrustning. 6) Tilbudsgiver skal kunne levere en påhængstraler til de tilbudte fartøjer. CPV: FB06. Tornado Boats International Ltd, Gaaseagervej 8, DK-8250 Egaa. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

5 DK-København: Reklamevirksomhed SUNDHEDSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rusmiddelforebyggende kampagner i festmiljøer. Sundhedsstyrelsen planlægger at gennemføre 3 rusmiddelforebyggende kampagner målrettet unge i festmiljøet i Kampagnerne gennemføres på sommeren flerdages musikfestivaler og spillesteder. Kampagnerne er en videreudvikling af "Against Drugs"-kampagnerne. Opgaven i 2009 er i tre kampagner:. Narkotikaforebyggende kampagne på flerdages musikfestivaler i perioden maj-august 2009 med hovedbudskabet "Against drugs". Kampagnen udformes i 2 varianter til hhv. Roskilde Festival og Festivaldanmrks øvrige 3 festivaler. Målgruppen er det unge festivalpublikum - især de 5-25 årige, og især de unge, der ikke har prøvet stoffer. Formålet er at markere festivalernes holdning mod stoffer go understrege, at stoffer ikke hører sammen med musik og socialt samvær for dermed at understøtte målgeuppen i ikke at tage stoffer. 2. En kampagne på flerdages musikfestivaler i perioden maj-august 2009, der skal begrænse alkoholforbrug hos de mindreårige festivalgæster. Slutmålgruppen er de mindreårige (under 6/8 år) men festivalmedarbejdere/frivillige, der har med udskænkning at gøre, og de unges forældre er lige så væsentlige målgrupper for kampagnen. Formålet er at markere at festivalerne overholder aldersgrænser og udskænkningsregler for at begrænse alkoholforbrug blandt de meget unge og dermed sikre, at de får gode festivaloplevelser (uden drukskader, ulykker og konflikter). 3. En narkotikaforebyggende kampagne på spillesteder i Danmark med start september Målgruppen er spillestedernes publikum - især de 8-25 årige ikke-brugere af narkotika. Formålet er at markere spillestedernes holdning mod stoffer og understrege, at stoffer ikke hører sammen med musik og socialt samvær for at dermed at understøtte målgruppen i ikke at tage stoffer. CPV: OS Reklamebureau A/S, Nannasgade 28, DK-2200 København N.

6 DK-Esbjerg: Programmelrelaterede tjenester ESBJERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: En koncernløsning omfattende Økonomi incl. e-handel og med Ressourcestyring og Debitorsystem som option. En koncernløsning omfattende Økonomi incl. e-handel og med Ressourcestyring og Debitorsystem som option. CPV: Fujitsu Services A/S, Lautrupbjerg 9, DK-2750 Ballerup. Internetadresse (URL):

7 DK-Slagelse: Porteføljeforvaltning SLAGELSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kapitalforvaltningsaftale. Forvaltning af Kommunens overskudslikviditet udgørende ca DKK. Forvaltning af Slagelse Kommunes overskudslikviditet udgørende ca DKK. Der er udvalgt 2 kapitalforvaltere, der hver skal forestå forvaltningen af ca DKK. CPV: Sydbank, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa. E-post: Tlf Nordea Investment Management, Strandgade 3, DK-0900 København. Tlf

8 DK-København: Tolkning STYRELSEN FOR STATENS UDDANNELSESSTOETTE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Der er indgået et antal rammeaftaler med eksterne leverandører om varetagelse af tolkebistand inden for de specialpædagogiske støtteordninger (SPS). Der er tale om følgende delaftaler:. Landsdækkende levering af tegnsprogstolkning (2 leverandører) 2. Landsdækkende levering af skrivetolkning ( leverandør) Antal tolkebrugere i 2007 var 75 elever/studerende, som fordelte sig således: Ungdomsuddannelser: 8, heraf 9 skrivetolkebrugere. Videregående uddannelser: 57, heraf 5 skrivetolkebrugere. Målgrupperne for såvel tegnsprog som skrivetolkebistand er døve, døvblinde, døvblevne og svært hørehæmmede elever og studerende på uddannelser, efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående udannelser (LBK nr. 20 af med eventuelle senere ændringer) samt Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr. 873 af med eventuelle senere ændringer). Tolkningen foregår i forbindelse med deltagelse i undervisning på uddannelser som berettiger til SPS. I 2007 gav styrelsen uddannelsesstederne refusion på ca. 4 mio. kr. til tolkebistand, heraf skrivetolkning ca DKK. CPV: Center for Døve, Generatorvej 2A, DK-2730 Herlev. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Tolkecenter Danmark, Nørre Allé 70 A,., DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Tolkecenter Danmark, Nørre Allé 70 A,., DK-8000 Århus C. Tlf

9 DK-Lemvig: Kystsikringsarbejder KYSTDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kystfodring Vestkysten 2009 samt Oprensning sejlløbet til Esbjerg og oprensning af indsejlingen til Hanstholm Kystfodring med ialt ca m3 sand på stranden på 4 strækninger langs den jyske vestkyst samt oprensning af ca m3 sand fra sejlløbet til Esbjerg havn og oprensning af ca m3 sand fra indsejlingen til Hanstholm havn. Kontrakten gælder for år med option på forlængelse med 2 x år. CPV: , Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Rohde Nielsen A/S, Nyhavn 20, DK-05 København. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

10 DK-Herlev: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Entreprise Vejarbejder - Frederikssundmotorvejen, Motorring 4-Motorring 3. Jord-, afvandings- og belægningsarbejder ekskl. slidlag, el- og belysningsarbejder og autoværn for udvidelse af Motorring 3 fra 2 til 3 spor i hver retning over en strækning på ca. 2, km mellem Jyllingevej og den færdigudbyggede strækning nord for Roskildevej (km 46,4-48,5). Forlægning af det sydgående spor på en ca. 900 m lang strækning, samt anlæg af ca. 300 m ramper. Arbejdet omfatter fjernelse af det eksisterende sydgående spor på en 900 m strækning, anlæg af regnvandsbassin og pumpestation, nedrivning af del af eksisterende stitunnel under M3, opsætning af skilte inkl. portaler samt trafikreguleringer. El- og belysningsarbejder omfatter nedtagning og fjernelse af det eksisterende belysningsanlæg, etablering af midlertidig belysning samt etablering af nyt belysningsanlæg. CPV: konsortiet NCC Construction Danmark A/S, MJ Eriksson A/S, NCC Roads A/S, Tuborg Havnevej 5, DK-2900 hellerup.

11 DK-Herlev: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde VEJDIREKTORATET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Entreprise Ledningsarbejder - Frederikssundmotorvejen, Motorring 4 - Mororring 3. Ledningsentreprisen er et led i udbygningen af Motorring 3 (m3) fra 4 til 6 spor mellem Jægersborg og. Holbækmotorvejen samt anlæg af fordindelsesanlæg M3/Frederikssundmotorvejen (M2). I entreprisen indgår anlæg af 2 parallelle nye ø200 mm beton foringsrør med ø00 mm PE medierør (trykledninger), som erstatning for to eksisterende ø000 mm beton trykledninger (uden foringsrør), der sløjfes. CPV: Per Aarsleff A/S, Lokesvej 5, DK-8230 Åybro.

12 DK-Glostrup: Bygge- og anlægsarbejder I/S VESTFORBRAENDING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse af administrationsbygning. Udvidelse af hovedbygning omfattende 3 etager samt kælder, udført som betonelementbyggeri, samt mellembygninger og mellemgang udført som let byggeri i stål og glas i henholdsvis 3 og etage. CPV: Hoffmann A/S, Fabriksparken 33, DK-2600 Glostrup.

13 DK-Holte: Medicinske forbrugsmaterialer RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af sygeplejeartikler og hygiejneartikler til 0 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland. Kommunerne har indgået kontrakt med én leverandør om levering af sygeplejeartikler og hygiejneartikler til hhv. 0 kommuner og 7 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland. CPV: , Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 5-9, DK-2605 Brøndby. Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-Hammel: Tømning af sivebrønde eller septiktanke FAVRSKOV KOMMUNE, SPILDEVAND OG AFFALD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale for tømningsordning. Arbejdet omfatter: Tømning og inspektion af bundfældningstanke, Ved. tømning endvidere GPS indmåling og registrering, Registrering af tømning i database, Behandling og bortskaffelse af slam. CPV: Midtjyllands Kloak- Vedligeholdelse A/S, Engelsholmvej 2, DK-8940 Randers SV. E-post: Tlf

15 DK-Vejle: Ombygning af motorkøretøjer VEJLE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ombygning af motorkøretøjer, bestemt for eller tilpasset til handicappede for Vejle Kommune. Rammeaftalen omfatter standard indretning og særlig indretning af biler til handicappede som har fået bevillinger givet efter servicelovens 4 og bliver gældende for Vejle Kommune. Aftalen omfatter IKKE bilerne, men kun indretningen af disse. CPV: EA2. Langhøj Autoindretning A/S, Hasselager Centervej 26, DK-8260 Viby J. Internetadresse (URL):

16 DK-Århus: Tjenesteydelser inden for fysioterapi ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om udførelse af fysioterapi og massage. Rammeaftale om udførelse af fysioterapi og massage til ansatte i Århus Kommune. CPV: , Sammenslutningen af praktiserende fysioterapeuter i Århus Kommune, Finlandsgade 33, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Trivselsgruppen, Ørnsøvej 5-7, DK-8600 Silkeborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Wellatwork, Gladsaxevej 356, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Dansk Healthcare, Frederiksgade 76A, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Health Partner, Pilevænget 5, DK-8270 Højbjerg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Sammenslutningen af praktiserende fysioterapeuter i Århus Kommune, Finlandsgade 33, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Wellatwork, Gladsaxevej 356, DK-2860 Søborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

17 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 0 nedrivning. ENTREPRISE : NEDRIVNINGSARBEJDER. CPV: , , Midtsjællands Nedbrydning Merløse Transport & Entreprenør, Engholmvej 4, DK-4370 St. Merløse.

18 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 03 betonarbejder. ENTREPRISE 3: betonarbejder. CPV: , , Murersvendendes Aktieselskab, Ejby Industrivej 80, DK-2600 Glostrup.

19 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 02 terrænarbejder. ENTREPRISE 2: Terrænarbejder. CPV: , , OK Grøn Anlæg A/S, Bækgårdsvej 90, DK-440 Borup.

20 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 04 træbaserede elementer. ENTREPRISE 4: Levering og montering af træbaserede elementer. CPV: , , Askov Fuger og Træbyg A/S, Arnfredsvej 2, DK-6600 Vejen.

21 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 05 udvendig aptering. ENTREPRISE 5: tagbelægning, facadebeklædning og udvendig komplemetnering. CPV: , , Skana entreprise A/S, Skebjergvej 4 Sydlængen, DK-2765 Smørum.

22 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 06 indvendigt murerarbejde. ENTREPRISE 6: Indvendigt murerarbejde. CPV: , , Øens murerfirma A/S, Lindgreens Alle 2, DK-2300 København S.

23 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 07 indvendig aptering. ENTREPRISE 7: Indvendig aptering. CPV: , , Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S, Metalbuen 24, DK-2750 Ballerup.

24 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 08 malerarbejde. ENTREPRISE 8: malerarbejde. CPV: , , E. Pihl & Søn A/S, Nybrovej 6, DK-2800 Kgs. Lyngby.

25 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 09 fast inventar i boliger. ENTREPRISE 9: fast inventar i boliger. CPV: , , Invita Køkkencenter Glostrup A/S, CVR , DK-Glostrup.

26 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 0 VVS, ventilation og sprinkling. ENTREPRISE 0: VVS, ventilation og sprinkling. CPV: , , Kirkebjerg A/S, Hovedvejen 232 Osted, DK-4320 Lejre.

27 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise Elevatoranlæg. ENTREPRISE : Levering og montering af elevatorer. CPV: , , Midtjyst Elektro A/S, Rønnebærvej 4-6, DK-7400 Herning.

28 DK-Ballerup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFD. 25 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udvidelse og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven rummende 72 boliger med tilhørende servicecenterfunktioner samt et aktivitetscenter, i fagentreprise. Entreprise 2 El-installationer. ENTREPRISE 2: El-installationer. CPV: , , Claus Dalsgaard A/S, Energivej 30, DK-2750 Ballerup.

29 DK-Åbyhøj: Medicinske forbrugsmaterialer ARHUS KOMMUNE, AFD. FOR SUNDHED OG OMSORG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af stomihjælpemidler og kateterprodukter. Århus kommunes anslåede samlede forbrug af varer på de to områder, der er omfattet af udbuddet er opgjort på baggrund af tidligere års bevillingshavere til: Stomihjælpemidler: 528, Kateterprodukter: 36. Antallet af bevillingshavere vil variere i takt med behovet. CPV: Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48, DK-7500 Holstebro. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Danpleje - OneMed Denmark A/S, P.O. Pedersens Vej 6, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

30 DK-København: Lufttransport DEFENCE COMMAND DENMARK CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , , , Lufttransport. Ruteflyvning. Transportformidling. Formidling af godstransport. Adagold Aviation Pty. Ltd, 3 Casurina Street, Eagle Farm, Brisbane, AU-4007 Queensland. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Inversija Ltd., Skultes 50/5, Skulte, Marupes pag., Riga rajons, Riga LV-208. E-post: Tlf Fax Avico UK and Ireland Ltd., Office 30, 3. rd. Floor, AER Lingus, PCB Building, Dublin Airport, IRL-Dublin E-post: Tlf Internetadresse (URL):

31 DK-Søborg: Øremærker til dyr FOEDEVARESTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb og levering af øremærker til kvæg, svin, får og geder. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse EUT 2008/S CPV: , Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post: Merko NV, L. Baekelandstraet 7/5, B-2950 Kapellen. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Merko NV, L. Baekelandstraet 7/5, B-2950 Kapellen. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Allflex dan-mark ApS, Rugmarken 3, DK-7620 Lemvig. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post: Destron Fearing A/S, Stamholmen 93D, 2.th., DK-2650 Hvidovre. E-post: Os Husdyrmerkefabrikk A/S, N-2550 Os i Østerdalen, N-. E-post: Logicon-Nordic, Stålvej 7, DK-6000 Kolding. E-post:

32 DK-København: Elektroniske meddelelses- og informationstjenester STATENS OG KOMMUNERNES INDKOEBS SERVICE A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt 04.2 om Tryk, kommunikation, websites mv. Websites og elektronisk publicering. Mediaformidling og analyse. Facility Management. Distribution og mailservice. CPV: , , , DK A/S, Wilders Plads 3 A 2., DK-403 København K. E-post: Tlf Fax Addition Consulting, Vesterbrogade 95 A, DK-620 København V. E-post: Tlf Advice Digital ApS, VesterVoldgade2, 2.sal, DK-552 København K. E-post: Tlf Bjerg Kommunikation, Tordenskjoldsgade 25, st., DK-055 København K. E-post: Tlf Bymusen, Jernbanegade 23 C, DK-4000 Roskilde. E-post: Tlf Bysted A/S, Tuborg Havnevej 9, DK-2900 Hellerup. E-post: Tlf Fax Cabana A/S, Danneskiold-Samsøes Allé 24,. tv, DK-434 København K. E-post: Tlf Fax Dansk Internet Selskab A/S, Herstedvang 4, DK-2620 Albertslund. E-post: Tlf Datagraf Auning A/S, Energivej 75, DK-8963 Auning. E-post: Tlf Fax Dynamicweb Software A/S, Åhavevej 5, DK-8260 Viby J. E-post: Tlf Fax Ekspressen Tryk-og Kopicenter ApS, Nyholms allé 3, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax enteneller A/S, Carl Jacobsens Vej 20, 2, DK-2500 Valby. E-post: Tlf Fax Express A/S, Hørskætten 7, DK-2630 Taastrup. E-post: Tlf Fax Formidabel ApS, Theklavej 2, DK-2400 København NV. E-post: Tlf Headnet ApS, Fruebjergvej 3, DK-200 København N. E-post: Tlf Fax Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax Initiative Universal Media A/S, Østergade 26 A, 4. sal, DK-00 København K. E-post: Tlf Fax Kailow Graphic A/S, Fjeldhammervej 5-9, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax Kontrapunkt A/S, Refshalevej 53, DK-432 København K. E-post: Tlf Fax Krogh & Co. ApS, Klerkegade 9, DK-308 København K. E-post: Tlf Fax Mjølner Informatics A/S, Finlandsgade 0, DK-8200 Århus N. E-post: Tlf Fax Netcompany A/S, Grønningen 9, DK-270 København K. E-post: Tlf Fax NetPeople A/S, Vester Farimagsgade 4, DK-606 København V. E-post:

33 Tlf Fax OMD Denmark A/S, Dortheavej 3, DK-2400 København NV. E-post: Tlf Fax Operate, Slotsgade 2, DK-2200 København N.. E-post: Tlf Fax Pentia A/S, Store Kongensgade 66, baghuset, DK-264 København K. E-post: Tlf Fax Phoenix Design Aid A/S, Marsvej 28,., DK-8960 Randers SØ. E-post: Tlf Fax Pitney Bowes Management Services, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund. E-post: Tlf Fax Prinfo Denmark A.m.b.a., Ravnsøvej 7,, DK-8240 Risskov. E-post: Tlf Fax Promedia A/S, Antonigade 2, DK-06 København K. E-post: Tlf Fax Public Communication A/S, Nørrebrogade 47,, DK-2200 København N. E-post: Tlf Fax Sirius IT A/S, Rygårds Allé 3, DK-2900 Hellerup. E-post: Tlf Fax Skandiaweb A/S, Krondalvej 9, A, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Fax STÆRK reklameburea 2

34 DK-København: Marketing SUNDHEDSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Evaluering af satsapuljeprojektet "Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne". Sundhedsstyrelsen inviterede bureauer/institutioner til at afgive tilbud på varetagelse af evalueringsopgaven af satspuljeprojektet "Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne". Evalueringsopgaven: Den tværgående evaluering er relateret til det samlede satspuljeprojekt og bevæger sig på tværs af projektets elementer. Evalueringsopgaven skal derfor smalet set omfatte: ) Evaluering af vægtstoprådgiveruddannelsen, 2) Evaluering af kommunale/regionale vægtstoprådgiverprojekter under både. og 2. udmøntning og 3) En mindre evaluering af nøgelpersonsordningen på særligt udsatte arbejdspladser. I evalueringsopgaven skal foreligge en separat evaluering af de tre ovenstående elementer af satapuljeprojektet. Der skal i den forbindelse understreges at nøglepersonsordningen, grundet det lavere budget, kun skal udgør omkring 0 % af evalueringen. De tre delevalueringer skal analysere såvel processen som effekten af puljen. Tilfredsheden blandt målgrupperne på puljens tre nævnte delelementer skal endvidere evalueres. Derudover ønskes en samlet overordnet vurdering af vægtstoprådgiverkonceptet set i forhold til andre vægttabsmetoder. Evaluering skal afslutningsvis skabe grundlag for udvikling af "best practice" på området. CPV: NIRAS Konsulenterne A/S, Buchwaldsgade 35, 3.sal, DK-5000 Odense C.

35 DK-København: Revisionsvirksomhed STATSADVOKATEN FOR SAERLIG OEKONOMISK KRIMINALITET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt vedrørende revisionsydelser til brug for straffesager om økonomisk kriminalitet. Rammekontrakt uden fastlagt aftageforpligtelse med 3 tjenesteydere om levering af revisionsydelser til brug for straffesager om økonomisk kriminalitet. Rammekontrakten kan benyttes af politiet og anklagemyndigheden i Danmark. Arten af bistand kan variere fra sag til sag, ligesom der tillige kan forekomme opgaver, der ikke relaterer sig til en konkret staffesag. Revisionsfirmaet skal kunne levere ydelser vedrørende følgende typer af opgaver: ) Opgaver inden en eventuel efterforskning af en straffesag indledes Bl.a omfattende forudgående analyse og klarlæggelse af de involverede virksomheders og personers forretningsmæssige områder, herunder de dertil knyttede revisionsmæssige spørgsmål så som beskrivelse af sædvanlig forretningsmæssig praksis på et specifikt område, analyse af de aflagte regnskaber, beskrivelse af den eksisterende regnskabslovgivning på området m.v. Der vil typisk være tale om en beskrivelse af danske forhold, men der kan dog tillige være tale om en analyse af forretningsmæssige forhold og problemstillinger i udlandet. 2) Opgaver i forbindelse med efterforskningen af en straffesag Især omfattende deltagelse i etablering af et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til sagen, herunder med dags varsel yde assistance ved ransagning overalt i Danmark samt lejlighedsvis i udlandet for at identificere relevant bogførings- og regnskabsmateriale samt foretagelse af detaljeret gennemgang af dokumentationsmateriale med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning. Revisionsberetningen vil blive benyttet som bevis under en eventuel domsforhnadling, jf. retsplejelovens 87, stk. 2, nr. 5. 3) Opgaver i forbindelse med domsforhandling af straffesager Afgivelse af forklaring som sagkyndigt vidne i retten i forbindelse med den afgivne beretgning, jf. retsplejelovens 87, stk. 2, nr. 5. 4) Ebd-assistance til retablering af bogholderi- og handelssystemer Bl.a. omfattende retablering og rekonstruktion af opløste bogholderi- og handelssystemer på edb samt foretagelse af efterfølgende analyse og bearbejdning af data ved hjælp af revisionsværktøjer og diverse edb-programmer. 5) Disciplinærsager Rådgivning til anklagemyndigheden vedrørende vurdering af, hvorvidt en disciplinærsag mod de af en staffesag omfattede revisonsfirmaer bør iværksættes samt assistance ved udarbejdelse af eventuel klage. 6) Generel rådgivning Generel rådgivning inden for regnskab og revision samt specifikke områder i tilknytning hertil, herunder rådgivning på skatte- og afgiftsområdet. Opgavernes indhold, herunder omfang, varighed og frist for udførelse afhænger af den konkrete sag. I konkrete sager, hvor en tjenesteyders habilitet kan anfægtes, vil tjenesteyder ikke kunne indgå en delkontrakt under rammekontrakten. Tildeling af delkontrakter baseret på rammekontrakten er sket på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten. De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet. CPV:

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Trykte bøger UNIVERSITY OF COPENHAGEN CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 220000, 222000. Trykte bøger. Lærebøger. tildelt: Dawson Books Ltd, Foxhills House, Brindley Close,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Opslag om Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber - prækvalifikation Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 260 København K DK-København: Færdiggørelse af bygninger

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af chassis'er, ladopbygninger og kroghejs. Beredskabsstyrelsen ønsker med udbuddet, at indgå aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere