Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012"

Transkript

1 Koordineringsrådet møde 7 København 28/ REFERAT: Tidspunkt: 28. august 2012, kl. 10:00-14:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København Frederikskaj 12, 2. sal, lokale København SV. Vært: Niels Haldor Bertelsen, SBi, tlf: , mail: BVU*net Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner 03. september 2012 Christian Bolding Fil: KR7_KBH_SYD_120828_REFERAT_ Sider: 6. Deltagere: Lars Klint (LK) Kaj A. Jørgensen (KAJ) Jan Karlshøj (JK) deltog / Claudio Spaziani Testa (CST) deltog / Kim Knudsen (KK) Jan Ejlerskov Petersen (JEP) Asbjørn Levring (ALE) deltog / Niels Haldor Bertelsen (NHB) Flemming Vestergaard (FV) Christian Bolding (ChB) Afbud fra: Per Kortegaard (PK) Gunnar Eriksen (GE) Referat: 1. Indledning, dagsorden og referat Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Referat fra seneste møde KR6 møde i Aalborg den 18/ Referatet blev godkendt Meddelelser fra deltagerne Ingen Indmeldelse af medlemmer status Der er p.t. 20 tilmeldte institutioner til BVU*net 2. BVU*net som forening - Der har været problemer med administrationen af BVU*net Der har været væsentlige administrative og bogholderimæssige problemer i det forgangne år og der er kun en løsning på det og det er at BVU*net får sin egen selvstændige CVR/SE nummer og sin egen selvstændige bankkonto (med netadgang) - Kan disse administrative problemer løses ved skifte til en egentlig forening?? Hvis BVU*net bliver en forening, får det sin egne selvstændige øko-

2 nomi, bogholderi og administration og er dermed ikke underlagt andre restriktioner end dem foreningslovgivningen giver Det er vigtigt at foreningen fremstår alment og filantropisk og som en non profit forening Foreningens kassebogholderi og revision, kan føres af SBi, hvis dette måtte ønskes Det foreslås at der organiseres 3 niveauer i BVU*net foreningen: o Niveau 1. Betyrelsen (tidligere KR) o Niveau 2. Repræsentationen (tidligere kontaktpersoner til institutionerner/medlemmerne) o Niveau 3. Foreningens medlemmer (tidligere institutionerne/centrene/medlemmerne) Af KR medlemmerne udarbejder Lars, Kaj og Niels forslag til vedtægter, med hjælp fra Christian Den kommende bestyrelse skal have vedtægtsmæssig ret til at ansætte et sekretariat, til at hjælpe bestyrelsen med praktiske opgaver Side 2 af 6 sider. - Drøftelse af indhold i foreningen, vedtægter kontra samarbejdsaftalen Vedtægterne bør være i 2 dokumenter o Selve den lovmæssige vedtægt o Det der tidligere var samarbejdsaftalen, defineret som foreningens bestemmelser Den nuværende samarbejdsaftale forenkles, uden at aftaleindholde ændres Til valget opstilles der kandidater, som er lig med den nuværende KR, der skal være 2 kandidater for hver institutionskategori der bør tilstræbes en regional spredning der skal altså være 10 mand i bestyrelsen Der er 1 stemme pr. medlem (indmeldt medlem) / institution, men kun for de medlemmer der møder op til den stiftende generalforsamling, der kan ikke stemmes med fuldmagt valget kan foregå på den måde at repræsentanter for hver institutionskategori nominerer deres kandidater Foreningen kan have en følgende organisation med hensyn til foreningens aktiviteter: o Bestyrelsen (det tidligere koordineringsråd) Projekter (herunder udviklingsprojekter) Temagrupper Udvalg Arrangementer Konferencer Repræsentantskabsmøder (de tidligere medlemsmøder) WorkShops / Seminarer Etc. Foreningen afholder årligt 2 repræsentantskabsmøder, 1 møde o foråret og 1 møde om efteråret mødet i foråret efterfølges (samme dag) af den årlige generalforsamling Den kommende bestyrelse skal udarbejde en årsmødekalender, hvor alle årets møder er datosat og med helt overordnede emner - Stiftelse af foreningen Der etableres en stiftende generalforsamling i forlængelse af medlemsmødet den se nærmere under punkt 7

3 3. Projekter Pro1: cuneco - Videncenter for produktivitet status ved F. Vestergaard Styregruppearbejdet i cuneco forsætter med forventelig fremdrift Projekt 7 v/ Niels Haldor Bertelsen Analysearbejdet er første delprojekt, strategist plan (beskrivelse) for hele projekt 7 er næste delprojekt, nogle af projektemnerne er de samme som i temagrupperne Projekt 7 arbejdsgruppen, der har cuneco s styregruppe som opdragsgiver, individuelt, er følgende personer: Maria Thygesen for arkitekt og ingeniøruddannelsen Claudio for konstruktøruddannelsen Rasmus for erhvervsuddannelserne Uagtet at projektdeltagerne aflønnes direkte af cuneco er projektet et BVU*net projekt Pro2: Energiuddannelse Build Up Skills DK status ved Jan Ejlerskov Der foregår p.t. en ID af energiuddannelserne i DK og vurdering af status set i sammenhænd med at nå intentionerne i 2020 Måske skal AMU systemet geares op for at nå 2020 målet Ambitionen er at gøre de ufaglærte til energispecialister der var en workshop i sidste uge Næste skridt er at ansøge videre for erhvervsuddannelserne og konstuktøruddannelserne Pro3: Uddannelse i renovering ved GI status ved N. H. Bertelsen Undersøgelse for Gi er udført af Advice og dækker renoveringskompetencer hos arkitekter og ingeniører foreligger som et slideshow (tilgår KR medlemmerne) og udsendes i efteråret Side 3 af 6 sider. 4. Temagrupper ingen slides TG1: Informationsniveauer status ved Jan Karlshøj Gruppen holder trit med udviklingen og er klar til ansøgninger Kommentarer til cuneco projekter og ISO projekter TG2: Bygningsdelsinformationer status ved Kaj A. Jørgensen Gruppen har ønsker om møder i en større kreds angående cunecoprojekter Gruppen er klar til ansøgninger Kommentarer til cuneco projekter og ISO projekter Fra udgangspunktet byggeriets produktivitet, søges at aflæse hver er gevinsten for digitalisering Gruppen har set på processen bagfra og har startet med DV/FM, ligeledes har set på entreprenørernes brug af BIM indenfor 3D / 4D / 5D På næste møde vil man tage energisimuleringer og komfortsimuleringer op som emne Indenfor gruppens emneområde, er der konferencer i Newcastle og Tokio i oktober TG3: Uddannelse: a) BIMbyen status ved Claudio Testa BIM byen s projekt BIM Guide er gået i stå Det er vanskeligt for de studerende at have tid til til at administrere BIM byen, sammen med de krævende studier, så på lang sigt tilknyttes en professionel til hjemmesiden TG3: Uddannelse: b) Uddannelse-vest status ved Per Kortegaard Gruppen og opgaverne kører godt Gruppen med projekt 7, skal koordinere med nærværende gruppe

4 TG3: Uddannelse: c) Uddannelse-øst status ved Lars Klint Gruppen og opgaverne kører godt Gruppen med projekt 7, skal koordinere med nærværende gruppe KA har et kursus kørende, har fået studielederen i en af studieretningerne til at bakke op om BIM undervisning KA har et kursus kørende for langtidsledige TG 4: Regional forankring status ved Christian Bolding Såvel De Digitale Dage I Aalborg som BIM Camp I Aarhus, forløb særdeles fagligt udviklende, deltagerne var virkelig godt tilfreds BIM Aarhus fortsætter med at vokse og vil den 20. sept. Gennemføre en FIM Finland konference, BVU*net medlemmerne er meget velkommen Der er planer i gang for at etablere en BIM Aalborg og en BIM København, det forventes at klubber realiseres i løbet af efteråret Klubberne bliver strategiske samarbejdspartnere med BVU*net Fælles status og plan for temagrupper Status er ovenstående Side 4 af 6 sider. 5. Udvalg - ingen slides Udv1: Softwareindkøb med UCN status ved Per Kortegaard (PK) ChB fremlagde punktet i Per s fravær Aktiviteten har været lav og Per ønsker at der fines en anden tovholder Per og ChB hjælper hinanden med at finde en anden tovholder Per vil meget gerne hjælpe med software fra ADOBE Udv3: DOB-kursus for konstruktører status ved Christian Bolding (ChB) Udvalgsarbejdet er færdig og der anvendes DOB/MDB undervisningsmateriale på Aarhus Tech Martin Nielsen, Aarhus Tech, kan kontaktes hvis man er interesseret i undervisningsmaterialet Udvalget nedlægges fra Udv4: Tænketank for Bygningsrenovering status ved N. H. Bertelsen Der har været 16 indlæg på møderne, de fleste har være udenfor kernen i renoveringsarbejdet, konkret viden om håndværket Der er 2 møder tilbage i projektet Man har fået afdækket problemet omkring manglende udvikling i aftaleretten se udvalg 7 Udv5: BUNK - Byggeriets udviklingsnetværk status ved N. H. Bertelsen Der er kontakt til projeket og der er ikke sket noget siden sidste KR møde Udv6: IKT-samarbejde med ministerier status ved N. H. Bertelsen. SBi har søgt midler til at skrive på IKT vejledningen angående juridisk aflevering Udv7: Ophavsret for udvikling status ved Christian Bolding (herunder forslag til supplerende medlem i udvalget) Der er ikke sket noget i udvalget, der med de nyeste erfaringer får et bredere formål og derfor skal have en anden sammensætning end tidligere antaget I udv. 4 havde de besøg af en dygtig jurist Ole Hansen, som tilkendegav at den aftaleret som regulerer byggeriet i dag har sin regel i retsregler fra en artikel fra 1960 udtaleleserne var baseret på 400 voldgiftsager Byggesager opfattes retsligt som: program>projekt>udførelse>drift Udvalget tager problemet med aftaleret op som et emne

5 Det foreslås at udvalget nedsættes med navnet Aftaleret og ophavsret i forbindelse med BIM Det bør overvejes at få Morten Rosenmeir til at holde et indlæg om ophavsret ChB snakker med Morten om et inlæg eller kursus Fælles status og plan for udvalg Status er ovenstående Side 5 af 6 sider. 6. Orientering fra uddannelserne Punktet udgår Arkitekt- og designskoler Universiteter og ingeniørskoler Erhvervsakademier Erhvervsuddannelser og relaterede sekretariater Vidensinstitutioner 7. Medlemmer og medlemsmøde Indkomne forslag og ideer Der er ikke indkommet forslag Medlemsmøde 3 Tid, sted og indhold?? Medlemsmøde 3 bliver et kombineret medlemsmøde og stiftende generalforsamling for den kommende forening BVU*net og bør have følgende hovedindholdhold: Generel information til alle ( ) Temagruppe 3 i fællesskab ( ) Frokost ( ) 2 spor ( ) Spor 1 = Temagruppe 1 + temagruppe 2 Spor 2 = Temagruppe 4 Fælles plenum og resume ( ) Kaffepause (herunder nominering) og generalforsamling ( ) Afslutning og tak for i dag for de der ikke blev valgt ind i bestyrelsen (15.00) Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand og kasserer, samt faglige (menige) bestyrelsesmedlemmer ( ), denne konstituering skal ske så hurtigt, da der straks skal søges om CVR/SE nummer, så der kan sendes fakturaer ud på kontingentet for 2012, som skal betales inden finansåret slutter Hvis det kan afstemmes tidsmæssigt i forhold til fremdrift og godkendelse, bør projekt 7 analyserne fremlægges på mødet aftales med cuneco Mødet afholdes torsdag den , kl til 15.00, hos SBi i Sydhavnen og skal udmeldes på hjemmesiden snarest og varsles de enkelte kontaktpersoner med mail. Indholdet i temagruppernes fremlæggelser, skal udarbejdes af: TG3: Per, Lars, Claudio, Maria Thygesen Rasmus TD1 + TG2: Kaj og Jan Karlshøj TG4: Asbjørn og Christian Indholdet til fremlæggelserne skal være færdig til drøftelse i hele KR, senest den kommentarer og lignende rettes ind i indlægges efter aftale mellem indlægsholderne og den der kommenterer Indhold til indlæggene skal sendes til ChB, der sender videre og indsamler kommentarer

6 8. Sekretariat og hjemmeside Hjemmeside Udbygges når der er kommet penge i kassen Budget 2012 Forslag til budget for 2012, fremlægges på den stiftende generalforsamling Side 6 af 6 sider. 9. Møder og eventuelt Mødekalender Næste KR8 møde, bliver i stedet første bestyrelsesmøde (BSM1) og afholdes hos Jan Ejlerskov den 06. dec., kl / med efterfølgende julefrokost Eventuelt Forslag fra Niels og Kaj: I relation til grundlæggende fundamentale emner i bl. a. cunecoprojekter foreslås at der foregår tværfaglige drøftelser i specielle workshops BVU*net er hovedarrangør men detajlarrangement og gennemførelse foregår lokalt måske kan TG 4 her være behjælpeligt Cuneco (Torben Klitgaard) vil medvirke ved det første møde cuneco vil være initiativtager BVU*net temagrupperne kan i disse workshops fremlægge deres halvvejsresultater Med venlig hilsen Christian Bolding Bilag: - Ingen

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Tidspunkt: 07. december 2011, kl. 10:00-14:00 Sted: Vært: Deltagere: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30 i udvalgets sekretariat I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Lars Gram Vagn Henriksen

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere