OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces"

Transkript

1 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0

2 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD April 2006 First Draft Version (based on UBL 2.0 draft) CDS & No FLB September 2006 Changes of party class names and other consequences FC No of changes in UBL-2.0 prd2 documents. Version for OIOUBL public review April 2007 Revised due to NES harmonization (OIOUBL-2.01) FC No Forfattere Navn Initialer Organisation Peter L. Borresen PLB Danish National IT and Telecom Agency Charlotte Dahl Skovhus CDS mysupply ApS Flemming Beltoft FLB mysupply ApS Finn Christensen FC mysupply ApS Status: Godkendt Side 2 af 73

3 Ophavsrettigheder Ophavsrettighederne for denne udgivelse følger reglerne i Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på Status: Godkendt Side 3 af 73

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål og målgruppe Sådan bruges dette dokument Forudsætninger Referencer Definition af OIOUBL Kompleks Betalingsproces Emneområde Beskrevne scenarier Anvendelsen af OIOUBL-profiler Indkøb af flybilletter med kreditkort Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Frigive til levering Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel RegningsKundePart RegningsLeverandørPart Eksempler Betaling af porto for en mindre skole ved hjælp af Køberinitieret faktura Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet...34 Status: Godkendt Side 4 af 73

5 4.5 Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Sende Køberinitieret faktura(er) Modtage Køberinitieret faktura Interne processer og fordele ved e-handel RegningsKundePart RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel Betalingsadministration ved brug af factoringselskab Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Betalingsmodtagerpart Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Modtage en fakturanote Interne processer og fordele ved e-handel RegningsKundePart RegningsLeverandørPart Betalingsmodtager Eksempler Eksempel Tidsskriftabonnement administreret af tredjepart Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet...59 Status: Godkendt Side 5 af 73

6 6.5 Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel RegningsKundePart Sælger RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel Status: Godkendt Side 6 af 73

7 1. Introduktion Dette dokument beskriver forretningsscenarier vedrørende scenariepakken OIOUBL Kompleks Betalingsproces baseret på UBL 2.0-forretningsdokumenter. Dokumentet er et af seks dokumenter, der beskriver andre indkøbsprocesser. Under ref.nr. 2 kan du se en oversigt over disse dokumenter og en generel introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier. Se ref.nr. 1 for en oversigt over OIOUBL-pakken og ref.nr. 5 for UBL 2.0-specifikationen. 1.1 Formål og målgruppe Formålet med dette dokument er at fremme brugen af UBL 2.0 til indkøbsprocesser i Danmark ved at tilbyde beskrivelser af typiske OIOUBL-forretningsscenarier. En normativ specifikation af OIOUBL finder du i OIOUBL Retningslinjer (Ref. 4) og specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 (Ref. 5). Den væsentligste fokus sættes på offentlige indkøb, men specifikationerne kan også anvendes i den private sektor. Vi har fokuseret på, hvordan UBL kan bruges til at optimere indkøbsprocessen med et mindre antal elektroniske dokumenter. Målgruppen er tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-indkøb, udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERPsystemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked. Det er vores ydmyge håb, at scenariebeskrivelserne i dette dokument kan fungere som inspiration for UBL-brugere i alle lande og på denne måde fremme brugen af UBL på verdensplan. 1.2 Sådan bruges dette dokument Scenariebeskrivelsen er inddelt i følgende logiske afsnit: Generel introduktion En definition af OIOUBL Kompleks Betalingsproces Et antal relaterede scenariebeskrivelser, herunder eksempler på XML-instansfiler. Beskrivelse af udvalgte interne processer og fordele ved ehandel Kapitel 2.3 indeholder en oversigt over, hvilke forretningsscenarier der beskrives i dette dokument. I forbindelse med forretningsscenarier er det vigtigt at skelne mellem eksterne og interne processer. De eksterne processer beskriver, hvordan ehandelsdokumenter udveksles mellem forskellige eksterne parter, mens interne processer beskriver, hvordan en given organisation eller virksomhed håndterer disse eksterne dokumenter. Normalt udløser de eksterne dokumenter (eller burde udløse) en eller flere interne procedurer, og indholdet af de eksterne dokumenter får vital betydning for disse procedurer. Forretningsprocesser (eller -aktiviteter) klassificeres på følgende måde gennem dokumentet: Primære aktiviteter (eksterne processer inden for det definerede emneområde) Sekundære aktiviteter (eksterne processer uden for det definerede emneområde og de interne processer) Primære aktiviteter er af natur generiske og vil blive beskrevet som sådan. Disse aktiviteter er dokumentets hovedfokus. Dog vil udvalgte interne processer blive beskrevet på basis af vore observationer. Afsnittene med eksempler er beregnet som en hjælp til at lette implementeringsprocessen for at minimere antallet af implementeringsfejl og misfortolkninger af dokumentinstanser. Status: Godkendt Side 7 af 73

8 1.3 Forudsætninger Det forudsættes, at læseren har kendskab til følgende: Begrebet UBL 2.0-parter (Ref.nr. 5) OIOUBL-profilspecifikationen (Ref.nr. 3) OIOUBL-scenarieklassifikationen (Ref.nr. 2) 1.4 Referencer Ref.nr. Dokument-id Version Titel 1 I01 V1.1 Oversigt over OIOUBL-pakker 2 S01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier 3 G26 V1.1 OIOUBL-profilspecifikation 4 I01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Retningslinjer 5 V1.0 Specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 Status: Godkendt Side 8 af 73

9 2. Definition af OIOUBL Kompleks Betalingsproces 2.1 Emneområde OIOUBL Kompleks Betalingsproces vedrører behandlingen af fakturaer i visse mere komplekse situationer. Normal ønsker en leverandør at fakturere for de varer eller tjenester, der er leveret, samt at modtage betalingen på sin konto. Når betalingsprocessen ikke hører under dette normale scenario, kaldes det for en kompleks betalingsproces. Den komplekse betalingsproces har følgende karakteristika: Fakturaen sendes fra andre parter end Leverandøren Fakturaen skal betales til en anden juridisk enhed end Leverandøren Fakturaprocessernes forløb bliver afgørende for, om registreringen og betalingen udføres korrekt Der er behov for komplekse betalingsprocesser i følgende situationer: Når leverandøren samarbejder med et factoringselskab Når kunden selv opretter fakturaen Når betalingen for fakturaen skal sendes til et kreditkortselskab eller en betalingstjenesteudbyder Dette dokument indeholder beskrivelser af de forskellige måder, som OIOUBL Kompleks Betalingsproces kan gennemføres på ved hjælp af rammeværket UBL 2.0. Følgende emner beskrives: De involverede forretningsparter De involverede forretningsprocesser og deres indbyrdes sammenhænge De forretningsdokumenter, der skal udveksles De forretningsregler, der gælder for disse forretningsdokumenters indhold og struktur 2.2 Beskrevne scenarier For OIOUBL Kompleks Betalingsproces er der defineret et antal scenarier (use-cases), der beskrives i detaljer. Et scenario afspejler et fast sæt karakteristika inden for det definerede emneområde. Følgende scenarier beskrives i dette dokument: Kapitel Scenariets titel Beskrivelse 3 Indkøb af flybilletter med et kreditkort Happy day-scenariet 4 Betaling af frankering for en mindre skole ved hjælp af Happy day-scenariet Køberinitieret faktura 5 Betalingsadministration ved brug af factoringselskab Happy day-scenariet 6 Tidsskriftabonnement administreret af tredjepart Happy day-scenariet Status: Godkendt Side 9 af 73

10 2.3 Anvendelsen af OIOUBL-profiler Som beskrevet i Ref , håndterer OIOUBL de forskellige kompleksitetsniveauer ved hjælp af et sæt forskellige profiler. OIOUBL-profiler gør det muligt for forretningsparter at blive enige om et givent implementeringsniveau af UBL 2.0-modellen, hvorfor det er muligt at begynde på det basale niveau og senere udbygge til en mere avanceret model. Forretningsparter der anvender OIOUBL, skal registrere de profiler de understøtter i et fælles register, for dermed at begrænse behovet for bilaterale handelsaftaler. Profilerne identificeres med et unikt id i hver instans af forretningsdokumenterne, og ved at angive et bestemt id, forpligter forretningsparten sig til at følge de regler og det dokumentforløb, der er defineret for dette profil-id. En OIOUBL-profil er sammensat af en eller flere forretningsprocesser, der genbruges (byggesten) i forskellige profiler. Forretningsprocesserne er struktureret i fire niveauer. Procesniveau Beskrivelse UBL-anvendelse Basal Forretningsprocesser på basalt niveau Basal UBL-anvendelse Simpel Forretningsprocesser på startniveau Simpel UBL-anvendelse Udvidet Forretningsprocesser på næste niveau Begrænset UBL-anvendelse Avanceret Forretningsprocesser på højeste niveau Fuld UBL-anvendelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces anvender følgende OIOUBL-profiler: Scenariets titel Profil Indkøb af flybilletter med et kreditkort SellerInitiatedOrderingToBillingSimple Betaling af frankering for en mindre skole ved Den Køberinitierede faktura understøttes ikke i den hjælp af Køberinitieret faktura første udgave af OIOUBL, hvorfor der ikke findes en profil. Denne vil blive understøttet i en senere udgave. Betalingsadministration ved brug af OrderingSimpleToBillingSimple factoringselskab Tidsskriftabonnement administreret af tredjepart OrderingSimpleToBillingSimple Når disse profiler anvendes, er aktørerne begrænset til Kunde (Customer) og Leverandør (Supplier) med følgende roller 1 : Køber, Sælger og Betalingsmodtager Køber har altid rollen som RegningsKundePart (Accounting Customer Party) (eller debitor) Sælger har altid rollen RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) (eller kreditor) og er altid den part, der opretter dokumenterne. Betalingsmodtagerens rolle er at modtage betalingen Der indgår følgende forretningsdokumenter: Ordre (Order) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Kreditnota (Credit Note) Køberinitieret faktura (Self Billed Invoice) 1 En rolle svarer til en UBL 2.0-partterm, se Ref for yderligere oplysninger. Status: Godkendt Side 10 af 73

11 Køberinitieret kreditnota (Self Billed Credit Note) Applikationsmeddelelse (Application Response) Rykker (Reminder) I de følgende to illustrationer vises de overordnede forretningsprocesser for de anvendte profiler: ad Procurement-OrdSim-BilSim1.0 «document» Order «document» OrderResponse Simple «document» Inv oice «document» CreditNote «document» Reminder Ordering Simple Proces Billing Simple Process «document» Application Response Figur 1, OrderingSimpleToBillingSimple act Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 OrderResponseSimple OrderChange (from Business Documents) (from Business Documents) OrderCancellation OrderResponse (from Business Documents) (from Business Documents) Ordering Sellerinitiatet Process Invoice CreditNote Reminder (from Business Documents) (from Business Documents) (from Business Documents) Billing Simple Process Application Response (from Business Documents) Figur 2, SellerInitiatedOrderingToBillingSimple Profilerne omfatter følgende forretningsprocesser: Status: Godkendt Side 11 af 73

12 Forretningsproces OrderingSimpleR SellerInitiatedOrdering BillingSimple Kommentarer Processen initieres med en katalogbaseret ordre Der indgår ikke en et ordreinstansdokument Faktura og eventuelt Kreditnota og Rykker Følgende tre illustrationer viser de forskellige processer mere detaljeret. act Ordering Simple With Response Proces BuyerCustomerParty Create Order Order SellerSupplierParty Process Order Start Order Process Accept or Reject Order With Response [Reject] [Accept] Create OrderResponseSimple Processing Order Process OrderResponseSimple OrderResponseSimple Accepted Order Order Accepted [Accept] [Reject] Accept or Reject Order Response Simple Cancel Order Cancelled Order Figur 3, Processen OrderingSimpleR Status: Godkendt Side 12 af 73

13 act Ordering Sellerinitiatet Process BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Start Order Process Accept or Reject Order [Reject] [Propose Change] [Accept] Processing Order Create OrderResponseSimple Accepted Order Process OrderResponseSimple OrderResponseSimple Process OrderResponse (from Business Documents) OrderResponse Create OrderResponse Accept or Reject OrderResponse [Accept] (from Business Documents) [Reject] Create OrderChange OrderChange Process OrderChange (from Business Documents) Create OrderCancellation OrderCancellation Order Cancelled (from Business Documents) Order Cancelled Figur 4, Processen SellerInitiatedOrdering Status: Godkendt Side 13 af 73

14 act Billing Simple Process AccountingCustomerParty AccountingSupplierParty Goods Receipt Goods Delivered Process Invoice Invoice Create Invoice Process CreditNote CreditNote Create CreditNote Accept or Reject Invoicing Document [Accept] [Reject] Processing Invoicing Invoicing Processed Create Application Response Application Response Receive Application Response Application Response Received Process Reminder Reminder Create Reminder Payment Not Received Figur 5, Processen BillingSimple Status: Godkendt Side 14 af 73

15 3. Indkøb af flybilletter med kreditkort 3.1 Resumé af scenariet I dette scenario beskrives det normale forløb for en onlinebaseret process for indkøb af flybilletter, der betales med kreditkort. En medarbejder i en offentlig styrelse skal til et møde i Hamburg med en af sine kolleger. Da styrelsen er en kompleks organisation, skal bestillingen af billetter ske gennem indkøbsafdelingen. Han sender derfor en forespørgsel til indkøbsafdelingen, hvori han beskriver kriterierne for flyrejsen, og afventer yderligere oplysninger. Indkøbsafdelingen bestiller flybilletterne og betaler med et kreditkort. Billetterne vil være tilgængelige online på medarbejderens medlemskort hos det pågældende flyselskab. Dette er Happy day-scenariet. 3.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Ordrebekræftelse Én Faktura En medarbejder hos en offentlig styrelse har rollen som Oprindelig kunde (Originator Customer Party). Indkøbsafdelingen i den offentlige myndighed har rollen som Køber (Buyer Customer Party). OprindeligKunde har også rollen Varemodtager (Delivery Party). Dette scenario omhandler en kompleks betaling (fakturaen betales til kreditkortselskabet) Et privat rejsebureau har rollen som Leverandør. Kunde og Leverandør kan udveksle XML-dokument-instanser via deres netværksudbydere. Der er ingen fysiske varer. De bestilte flybilletter er de eneste varer. Ordren erstattes af en webformular på leverandørens webside, hvor der kan angives kreditkortoplysninger. Da ordren ikke udgør en del af indkøbsprocessen, angiver Kunden den ordrereference, der skal bruges på fakturaen. Denne reference kan bruges til at oprette en ordrereference i Kundens interne it-system. Der sendes en faktura til RegningsKundePart (Accounting Customer Party), når flybilletterne er leveret. Billetterne kan erhverves med medarbejderens medlemskort til flyselskabet. Den del af indkøbsprocessen fremgår dog ikke af dette scenario. Dette er Happy day-scenariet. 3.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Sourcing-processer Leveringsprocesser Betalingsprocessen Status: Godkendt Side 15 af 73

16 3.3.1 Anvendte dokumenter Følgende forretningsdokumenter anvendes i dette scenario: Simpel Ordrebekræftelse (OrderResponseSimple) Optionelt: Ordreændring (OrderChange) Faktura (Invoice) Kundeparter Oprindelig kunde (Originator Customer Party): Keld Thomsen Afdeling 831 Medarbejdernummer: KET Kontonr.: Dette er et eksempel på en medarbejder hos IT- og Telestyrelsen, der identificeres internt med et medarbejdernummer. Medarbejderen bruger et internt rekvisitionssystem med en foruddefineret arbejdsgang. Medarbejderen udfylder rekvisitionsformularen og hans leder godkender den, tildeler det relevante kontonummer, og videresender rekvisitionen til indkøbsafdelingen. Køber (Buyer Customer Party): IT- og Telestyrelsen Att. Jens Troelsen Holsteinsgade København Ø CVR: GLN: Dette er et eksempel på en offentlig styrelse. Styrelsen bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. Styrelsen identificeres ved hjælp af et standard-gln-lokationsnummer. Varemodtager (Delivery Party): IT- og Telestyrelsen Att. Keld Thomsen Holsteinsgade København Ø Styrelsen har en separat afdeling til varemodtagelse. I dette scenario leveres flybilletterne dog direkte til Oprindelig kunde på dennes medlemskort fra flyselskabet Leverandørparter Sælger (Seller Supplier Party): TQ3 Travel Solutions Att. Helle Navntofte Gl. Køge Landevej 22 Status: Godkendt Side 16 af 73

17 2500 Valby CVR: Dette er et eksempel på et privat rejsebureau. Leverandøren anvender et ERP-system, der kan sende elektroniske ordrebekræftelser og fakturaer. Leverandøren identificeres ved hjælp af det entydige CVRnummer. 3.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af XML-dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Credit Card scenario - Happy Day scenario Customer Supplier BuyerCustomerParty SellerSupplierParty AccountingCustomerParty AccountingSupplierParty Payee PayeeParty Place order Order Receive Order Order and card information Receive Order Response Order Response Accept order Procurement Card verification and accept Check against ordered Fullfill order Wait for delivery Release fullfillment Receive fullfillment messages Receive invoice Invoice Send Invoice Check invoice against ordered Check invoice against delivery Receive Statement Statement Send Statement Pay invoice by Bank transaction Wait for payment Ref: COMPAY01 V1.0 Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 6). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for denne scenariebeskrivelses formål og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Afgive ordre Når der er fundet billetter, der matcher de kriterier, Oprindelig Kunde har angivet, bestilles billetterne ved at en webformular udfyldes på Sælgers webside. Status: Godkendt Side 17 af 73

18 Leverandør og Kunde skal udveksle følgende vigtige forretningsoplysninger i løbet af ordreprocessen: Ordrenummer angivet af Køber Kontaktreference for Køber EndePunkt for Købers organisation Id for Købers organisation Id for Sælgers organisation Disse oplysninger giver kunden mulighed for at oprette en ordrepost eller en ordrereference i deres interne it-system til brug ved fakturamatch Modtage ordre Sælger modtager ordren via websiden. Denne proces vil typisk være automatiseret. Når Sælger modtager ordren, angiver Køber de kreditkortoplysninger, der skal bruges til betaling Acceptere ordre Sælger skal bekræfte, om de kan levere de varer, der er angivet i ordren (hvilket altid er tilfældet for dette normale scenario). Når Sælger accepterer ordren, opretter de en instans af ordrebekræftelsesdokumentet og sender det retur til Køber. Ordrebekræftelsen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: En reference til den oprindelige ordre En kode, der bruges til at acceptere hele ordren Den endelige specifikation af ordren Før Sælger kan acceptere ordren, skal kreditkortselskabet returnere en accept af betalingsreservationen Modtage bekræftelse Køber modtager ordrebekræftelsen fra Sælger elektronisk via en netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Køber bør kontrollere, om ordren er accepteret af Sælger, og om referencen til den oprindelige ordre er korrekt. I dette scenario vil disse to spørgsmål ikke udgøre et problem. Referencen til den initierende ordre er afhængig af, at der eksisterer en ordrepost eller en ordrereference i Købers it-system Frigive til levering Når leverandøren har opfyldt ordren, frigiver han betalingsreservationen og modtager betalingen af fakturaen Sende faktura RegningsLeverandørPart opretter en instans af fakturadokumentet og sender det til RegningsKundePart, efter at billetterne er blevet leveret. Fakturaen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Ordrenummer angivet af RegningsKundePart Kontaktreference for RegningsKundePart Kontostrengkode hos Køber EndePunkt for RegningsKundeParts organisation Status: Godkendt Side 18 af 73

19 Id for RegningsKundeParts organisation Id for RegningsLeverandørParts organisation EndePunkt for RegningsLeverandørParts organisation Id og/eller navn for RegningsLeverandørParts organisation JuridiskPart for RegningsLeverandørParts organisation SE nummer for RegningsLeverandørParts organisation RegningsLeverandørPart skal udfylde Betalingsmåde (Payment Means) for at angive, at betalingen er modtaget af kreditkortselskabet Modtage faktura RegningsKundePart modtager fakturaen elektronisk fra sin netværksudbyder. Før fakturaen betales, bør RegningsKundePart sammenligne den med de billetter, der blev bestilt og leveret til Rekvirent. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. 3.6 Interne processer og fordele ved e-handel Graden af de fordele der høstes ved brug af e-handel hænger direkte sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer RegningsKundePart Sammenligne ordrebekræftelse med ordre Når Køber modtager ordrebekræftelsen, udløses følgende automatisk: En automatisk kontrol for en afvisningskode Automatiseret match med den initierende ordre (baseret på ordrereferencen), forudsat der blev oprettet en ordrepost eller en ordrereference. Automatiseret oprettelse af en tilsvarende post (et objekt) i de kundens interne it-system til varemodtagelse. Valgfri oprettelse af en post (et objekt) i kundens interne it-system til brug ved fakturamatch Sammenligne faktura med ordre Når fakturaen modtages hos RegningsKundePart, sammenlignes den automatisk med ordren, forudsat der er oprettet en ordrepost Udløse betaling automatisk Når betalingsadviset fra kreditkortselskabet modtages, kan det sammenlignes med fakturaen og betalingen kan gennemføres. Status: Godkendt Side 19 af 73

20 3.6.2 RegningsLeverandørPart Generelle fordele For RegningsLeverandørPart ligger fordelene i den automatiserede betalingsproces. RegningsLeverandørPart kan være sikker på, at han modtager betalingen, og han kan udligne fakturaen, så snart han modtager betalingen på bankkontoen. RegningsLeverandørPart har ingen administration af manglende eller forfaldne betalinger, og hele salgsprocessen kan forløbe automatisk. 3.7 Eksempler Keld Thomsen er ansat hos IT- og Telestyrelsen og skal til et møde i Hamburg med en af sine kolleger. Keld sender derfor en forespørgsel til indkøbsafdelingen i IT- og Telestyrelsen, hvor det faktiske køb gennemføres. Billetterne vil blive sendt pr. direkte fra TQ3 Travel Solutions til Keld. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Keld sender en forespørgsel til indkøbsafdelingen i IT- og Telestyrelsen på 2 flybilletter fra København til Hamburg. 2. Jens Troelsen i indkøbsafdelingen finder billetterne i et online-katalog på TQ3 Travel Solutions' webside og afgiver ordren på en webformular. Desuden opretter Jens en ordrepost eller en ordrereference i deres interne it-system baseret på oplysningerne fra TQ3 Travel Solutions. 3. Helle Navntofte hos TQ3 Travel Solutions accepterer ordren og sender en ordrebekræftelse tilbage. 4. Jens modtager ordrebekræftelsen, sammenligner den med ordren og informerer Keld om, at ordren er igangsat. 5. Når billetterne er leveret, sender TQ3 Travel Solutions en faktura til IT- og Telestyrelsens indkøbsafdeling. 6. I denne afdeling matcher de fakturaen med ordren og spørger Keld, om de leverede billetter er korrekte. 7. Fakturaen er nu klar til betaling I de følgende tabeller finder du de forretningsobjekter, der er vigtige for dette eksempel. Ordrebekræftelse (OrderResponse): COMPAY_01_01_00_OrderResponse_v2p1.xml OrderResponse Class Field Attribute Value Note 2 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid Status: Godkendt Side 20 af 73

21 CopyIndicator UU false 9756b4ac a-e388fe63f399 IssueDate DocumentCurrencyCode OrderReference SalesOrder UU YTETXP 9756b a-e388fe63f399 IssueDate SellerSupplierParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party TQ3 Travel Solutions PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Gl. Køge Landevej BuildingNumber 22 City Valby PostalZone 2500 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme Company DK DK:SE TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Company Tavleleverandøren DK Contact 7778 Helle Navntofte Status: Godkendt Side 21 af 73

22 Telephone ElectronicMail BuyerCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party IT- og Telestyrelsen PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Holsteinsgade BuildingNumber 63 City København Ø PostalZone 2100 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Den Lille Skole DK Contact EBS Keld Thomsen DeliveryTerms SpecialTerms LIMITS OF LIABILITY: The applicable limits of liability for your journey on a flight operated by a carrier PaymentMeans 1 PaymentMeansCode 48 PaymentDueDate AllowanceCharge 1 ChargeIndicator AllowanceChargeReason true Service Fee MultiplierFactorNumeric SequenceNumeric 1 Status: Godkendt Side 22 af 73

23 Amount BaseAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms LegalMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount ChargeTotalAmount PayableAmount Status: Godkendt Side 23 af 73

24 OrderLine LineItem 1 Quantity 1 LineExtensionAmount 1975 TotalTaxAmount 245 Delivery LatestDeliveryDate DeliveryLocation Address AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Ellehammervej BuildingNumber Terminal 3 MarkAttention City Keld Thomsen Kastrup PostalZone 3400 Country IdentificationCode DK Price PriceAmount 1730 Item Description Copenhagen - HAMBURG Business SellersItemIdentification SK1218 ClassifiedTaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms OrderLine LineItem 1 Status: Godkendt Side 24 af 73

25 Quantity 1 LineExtensionAmount 1975 TotalTaxAmount 245 Delivery LatestDeliveryDate DeliveryLocation Address AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Hamburgerstrasse BuildingNumber Terminal 6 MarkAttention City Keld Thomsen Hamburg PostalZone 3400 Country IdentificationCode D Price PriceAmount 1730 Item Description HazardousRiskIndicator Hamburg - COPENHAGEN Economic false SellersItemIdentification SK1426 ClassifiedTaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Faktura (Invoice): COMPAY_01_01_00_Invoice_v2p1.xml Status: Godkendt Side 25 af 73

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne

Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne 1. Indledning Denne rapport er udarbejdet på grundlag af drøftelser i møde den 11. februar 2002 i Sinerfa

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere