Bosætningsstrategi Skive Kommune. Juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk"

Transkript

1 Bosætningsstrategi Skive Kommune Juni 2014

2 Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning... 6 Indsatsområder... 8 Indsatsområde 1 Attraktive boliger og byggegrunde... 8 Indsatsområde 2 - Liv i Skive midtby og egnens landsbyer... 9 Indsatsområde 3 Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner... 9 Indsatsområde 4 PR, tilflytterkommunikation og -service Indsatsområde 5 Borgerinddragelse og medborgerskab Kildeangivelser

3 Indledning Arbejdspladser er den vigtigste forudsætning for bosætning, det er vores grundholdning, men der er også en række andre faktorer der spiller ind, og med indsatserne i bosætningsstrategien er det målet at bremse tilbagegangen i befolkningstallet i Skive Kommune gennem en målrettet indsats, der skal fastholde og tiltrække borgere til Skive-egnen og bidrage til at skabe vækst og udvikling på egnen. Vi ved, at der er samfundsmæssige tendenser, som peger på øget urbanisering i landets storbycentre, primært Århus og København, men vi ved også, at livet på Skive-egnen har rigtig meget at byde på, og de kvaliteter skal vi arbejde videre med og vise vores omverden. Når vi arbejder med bosætning, handler indsatsen både om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere. Vi skal kunne tilbyde de rammer som tilflyttere ønsker sig og tage godt imod dem, så de falder til og engagerer sig i livet på egnen. Vi har heldigvis en række lokale kvaliteter, der kan bruges som et solidt afsæt for vores bosætningsindsats. Skive-egnen er et naturskønt område med let adgang til fjorden, hvor man end befinder sig. Vi har masser af gode fritidsfaciliteter, et meget aktivt foreningsliv og en strøm af kulturtilbud til både børn og voksne. Her er rart og trygt at vokse op, og boligerne på egnen er til at betale, så det er et godt sted for familier at slå sig ned her. I denne strategi beskrives først tendenser og udfordringer, der gør en bosætningsstrategi nødvendig. Dernæst skitseres det afsæt vi har som egn for vende udviklingen. Endelig er der udvalgt fem indsatsområder, som vi tror på allerbedste vis vil bidrage til, at vi får vendt udviklingen omkring bosætning på egnen: 1. Attraktive boliger og byggegrunde 2. Liv i Skive Midtby 3. Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner 4. PR, tilflytterkommunikation og -service 5. Borgerinddragelse og medborgerskab Strategien definerer under disse indsatsområder en række både kort- og langsigtede indsatser, der er konkrete i deres form, og som over en årrække skal bidrage til, at bosætningen i Skive Kommune øges. 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning Der har gennem de seneste år været en forholdsvis kraftig bevægelse fra land til by, særligt centreret omkring landets to største byer, København og Århus. Når man som kommune er geografisk langt væk fra disse to storbycentre, må man se på hvilke faktorer, der spiller ind på denne generelle tendens, for at kunne understøtte en forsat vækst og udvikling på egnen. Fra land til by - demografi i forandring Antallet af borgere i storbyområderne er steget med 6% siden 2007, og nu bor 22% af den danske befolkning i storbyområderne. Samtidig sker der en bevægelse fra landområderne til de lokale bycentre. Befolkningstilbagegangen har ramt store dele af landets kommuner, og der er en tydelig tendens til, at landets to største byer, København og Aarhus, fungerer som vækstlokomotiver, og at befolkningen samles om disse centre. Det betyder generelt, at jo længere en kommune befinder sig fra et af disse storbycentre, jo større tilbagegang i befolkning vil man opleve. En ny rapport fra SFI viser, at tendenser i flytninger fra byer til land- og yderområder er påvirket af konjunktursvingninger. I perioden med opsving har der været en stigende tilflytning af højtuddannede til land- og yderkommuner fra bykommuner, mens der efter den økonomiske krise, sker et fald i tilflytningen af personer i denne gruppe. Omvendt falder tilflytningen af

4 socialt udsatte grupper til land- og yderkommuner i opsvingsperioden, mens tilflytningen af personer i denne gruppe stiger efter den økonomiske krise. Det er yderkommunerne, der rammes hårdest af krisen, og yderkommunerne står dermed samlet set med en nedgang i både antallet af arbejdspladser og i tilflytningen af højtuddannede fra byer. Det generelle billede af den demografiske udvikling er, at de unge flytter mod storbycentrene og de ældre bliver i landområderne og de mindre byer. Det giver en fordeling i befolkningen i disse områder med mange ældre, et dalende antal erhvervsaktive borgere og dalende fødselstal. Dermed oplever kommunerne større udgifter til forsørgelse og øgede sundhedsudgifter samt færre skatteindtægter. Hvad betyder noget for tilflytning og tilflyttere? Der er ingen tvivl om, at erhverv og arbejdspladser er en af de væsentligste forudsætninger for bosætning og fastholdelse af borgere. Udover nyt job er uddannelse, pardannelse og skilsmisse nogle af de livsbegivenheder, der har særlig betydning for flytning. Hvis man ser på, hvilke overvejelser de forskellige demografiske grupper gør sig omkring omgivelser og placering af deres bolig, er der noget der tyder på, at bylivet, og de muligheder det rummer, er den mest afgørende faktor for valg af bolig for singler under 30 år. For børnefamilier vægter gode sociale forhold og betingelser for børn mest, og for ældre over 60 vægtes særligt natur og en homogen befolkningssammensætning højt. Særligt unge har en forholdsvis høj mobilitet, og statistisk set er mobiliteten størst for aldersgruppen år. Udviklingen på arbejdsmarkedet Der er ingen tvivl om, at finanskrisen har sat sine tydelige spor på arbejdsmarkedet, og siden 2009 har 90 ud af landets 98 kommuner mistet arbejdspladser. Det er især indenfor landbrug, industri, bygge- og anlægsområdet og handel, der er mistet arbejdspladser. Ændringerne på arbejdsmarkedet har også betydet en ændring i pendlingsmønstrene, idet antallet af pendlere er generelt stigende. 40% af de 4 danskere, der er i beskæftigelse, arbejder ikke i deres hjemkommune. Boligmarkedet Siden boligmarkedets højdepunkt i 2007 er der på landsplan sket et skifte i udbud og efterspørgsel af boliger. I nogle dele af landet er der større efterspørgsel efter centrale boliger, end markedet kan honorere, hvorfor liggetiden på boliger til salg er kort og priserne er stigende. Andre steder er både omsætning og priser faldet. I dele af landet er der ifølge Statens Byggeforskningsinstitut nærmest tale om, at boligmarkedet er brudt sammen. Det omtales ofte i medierne, men det synliggøres ikke i ligeså høj grad, at der mange steder er aktive kræfter, som arbejder målrettet på at opretholde de gode levevilkår i mindre byer og landområder. Uddannelse Den generelle tendens på uddannelsesområdet er, at der er flere højtuddannede i bykommunerne end i landkommunerne, og at relativt flere i bykommunerne har uddannet sig ud over grundskolen. Ligeledes har der de senere år været en samling af uddannelsessteder i campusområder, og samarbejdet imellem de forskellige uddannelsessteder er udvidet. Flere uddannelsessteder har lavet specielle linjer, der enten tager udgangspunkt i vækst- eller eksportmuligheder som eksempelvis grøn energi, og nogle uddannelsessteder har fundet rodfæste i lokale kvaliteter som fx HF Cold Hawaii i Thisted eller Musik- College Skive. Udfordringer i Skive Kommune Skive Kommune har en række udfordringer, der har stor betydning for bosætning. De primære udfordringer er et fald i befolkningstallet og tab af arbejdspladser, der har medført, at flere pendler ud af kommunen for fortsat at kunne være i beskæftigelse. Denne gruppe af pendlere er således potentielle fraflyttere. Den demografiske udvikling Befolkningstallet i Skive har igennem tiden være svingende. Befolkningstallet steg i 70 erne, faldt i 80 erne og steg igen i 90 erne. Siden 2002 har der hvert år været et fald i befolkningstallet (på nær små stigninger fra ). I 2001 var befolkningstallet på det højeste i nyere tid

5 nemlig på , mens det pr. 1. januar 2014 var faldet til personer, se grafen herunder. Værst er det gået for fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægssektoren samt finansiering, forsikring og fast ejendom Indbyggertal i Skive Kommune I grafen herunder vises tabet af arbejdspladser fra 2009 til 2013 fordelt på brancher. Tabte arbejdspladser, pct Finansiering, forsikring og fast ejendom Transport, information og kommunikation Handel, hotel- /restaurationsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed I 2013 var der en nettofraflytning på 243 personer, og de flyttede primært til Aalborg, Aarhus og København. I forhold til de omkringliggende kommuner er der stort set lige så mange tilflyttere som fraflyttere. Der er dog en tendens til, at vi mister de yngre, erhvervsaktive borgere og modtager ældre borgere. Der er en generel tendens til, at danskerne flytter fra land til by og fra by til storby, hvilket illustreres i grafen øverst i næste kolonne. Denne udviklingstendens betyder, at Skive Kommune påvirkes i dobbelt forstand, idet indbyggere flytter fra de mindre landsbyer til Skive midtby og fra Skive Kommune til landets større uddannelsesbyer. 90 Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Hele landet -35,0-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 Fremstillingsvirksomhed Skive Kommune Prognoser viser, at antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder, år, vil falde. I 2023 vil der kun være 90% procent af antallet, der var pr. 1/1 2013, tilbage. Det betyder, at selvom antallet af arbejdspladser er faldet, vil erhvervslivet i fremtiden kunne komme til at mangle arbejdskraft på egnen. Uddannelsesniveauet i Skive Kommune Der en landsdækkende tendens til, at højtuddannede bosætter sig i bykommunerne. Denne tendens ses tydeligt i Skive Kommune, hvor kun 2,7% af befolkningen (15-69 år) har en lang videregående uddannelse, mod 7,1% på landsplan, se grafen herunder Skive Kommune Landsgennemsnit Arbejdspladser Skive Kommune har fra den økonomiske krises start i 2008 til 2012 mistet arbejdspladser netto, og det er et væsentligt mål i både Kommuneplanen og Skive Kommunes Erhvervspolitik at indhente de tabte arbejdspladser inden En udvidelse på kasernen har bevirket, at andelen af offentlige arbejdspladser i kommunen, herunder forsvar, politi og offentlig administration, er steget i en periode, hvor stort set alle andre liberale erhverv er faldet. 5 Lang videregående Mellemlang Korte videregående Erhversudd. Skive Grundskole 2,7% 7,1% 12,0% 12,8% 4,1% 4,4% 37,5% 31,6% 34,6% 28,7% Hvor andelen af personer med en akademisk uddannelse er meget lav i Skive Kommune, er andelen af personer med en grundskole eller erhvervsuddannelse relativt høj. Derved er Skive Kommune kendetegnet ved at have en relativt stor arbejdsstyrke af faglærte og ufaglærte, idet disse uddannelsesgrupper udgør ca. 72% af den samlede arbejdsstyrke i kommunen, mod ca. 60% på landsplan.

6 Ind- og udpendling En pendleranalyse fra 2013 viser, at der var ca indpendlere i Skive Kommune altså ca der kører på arbejde i Skive, men bor i en anden kommune - og ca udpendlere. Indpendlerne er oftest bosiddende i Viborg, Holstebro og Morsø Kommuner, og de er primært beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed. Udpendlerne er beskæftiget i Viborg, Morsø og Holstebro Kommuner, og mændene er primært beskæftiget inden for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, mens kvinderne primært arbejder med offentlig administration, undervisning og sundhed. Ovenstående graf viser, at udpendlingen fra Skive Kommune er steget i perioden fra Stigningen skyldes primært en centralisering af arbejdspladser, som flytter fra land til by, samt at uddannelser og job generelt er blevet mere specialiserede. Borgere må derfor rejse længere for at finde det job, der passer til deres kvalifikationer, og udviklingen rammer især de ufaglærte. Skive Kommunes image Skive Kommune har i 2014 deltaget i en landsdækkende analyse, der har til formål at afdække danskernes kendskab til og vurdering af Skive Kommune. Hovedkonklusionen er, at Skive Kommune har nogle imagemæssige udfordringer, som hæmmer danskernes lyst til at bosætte sig i Skive Kommune. Blandt de adspurgt var der fx ikke en opfattelse af, at der findes gode jobmuligheder på egnen, og det vejer tungt i forhold til bosættelse. Til gengæld havde mange af de adspurgte en fornemmelse af, at der er smuk natur og i et vist omfang også et godt handelsliv. Et solidt afsæt for øget bosætning Skive Kommune har mange lokale kvaliteter, der kan fungere som et solidt afsæt for vores indsats for at tiltrække tilflyttere til området. På trods af, at man har mistet en del industriarbejdspladser i kølvandet på finanskrisen, er der en lav arbejdsløshed i området. Sammen med en meget aktiv og engageret befolkning og en smuk natur har vi derfor et solidt afsæt for at øge bosætningen på egnen. Lav arbejdsløshed På trods af nedgangen i antallet af arbejdspladser i Skive Kommune, har kommunen nu en lav arbejdsløshedsprocent, og som tendensen ser ud lige nu, forventes det, at der over de kommende år kan komme en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for visse brancher og arbejdsområder. Det betyder, at vi må forvente, at der bliver særligt gode jobmuligheder for tilflyttere inden for disse områder. Det er ganske vanskeligt at forudsige præcis hvor og hvornår, der vil opstå mangel på arbejdskraft, men baseret på tal fra Beskæftigelsesregion Midtjylland kan man udlede hvilke kompetencer og uddannelser, der formentlig vil være størst mangel på over de næste år. Inden for industrien er det især maskiningeniører, elektroingeniører og -teknikere, værktøjsmagere, industriteknikere og andre industrimedarbejdere. I forhold til kontor- og administrationsområdet forventes det, at området vil opleve mangel på arbejdskraft inden for markedsføring, salg, logistik og indkøb. Også inden for brancherne bygge og anlæg, landbrug og detailhandel og offentlig service forventes det, at der kan opstå mangel på arbejdskraft. Et levende musik- og kulturliv Skive Kommune er ud over det at være Jeppe Aakjær og Jens August Schades hjemegn også en levende og aktiv egn med et rigt kulturliv. Hvert år sætter Skive Festival, der er Danmarks tredje største musikfestival, sit tydelige præg på hele egnen i starten af juni, når festivalen ved fjorden fører tusindvis af gæster og nationale og 6

7 internationale musiknavne til festivalpladsen i Skive by. Netop musikken er et særligt kendetegn for egnen, der har fostret kendte pop- og rocknavne som Mads Langer, Duné, Carpark North og Superheroes. Med Musikskolen, Musikcollege, Rock ved Åen, Kassehuset, Drivhuset, koncerter i KulturCenter Limfjorden, Ross-Teigan-Legatet og meget mere forstummer musikken aldrig på Skive-egnen. drøm, idet boligpriserne kun efterlader udsigt til vand som en mulighed forbeholdt de få. I Skive Kommune er der aldrig langt til vandet, og her har huspriserne ikke været på den form for himmelflugt, som landets storbyer har oplevet, så man får meget bolig for sine penge, også når man gerne vil have en beliggenhed med udsigt til fjord, sø eller å. Også når det handler om en række andre kulturtilbud er der mange muligheder: Børnekulturtilbud med fx børnekulturnatten, billedkunst med en række lokale gallerier og Skive Kunstmuseum, og spændende steder for historieinteresserede med masser af aktiviteter og museumsoplevelser på egnen bl.a. på den smukke Spøttrup Borg. Et aktivt fritidsliv I Skive Kommune har der gennem mange år været fokus på at skabe unikke rammer for borgernes fritidsliv. Vi en af de kommuner i landet, der har allerflest kvadratmeter fritidsfaciliteter til rådighed pr. indbygger. Som noget unikt, kan egnens foreninger og sportsklubber benytte faciliteterne kvit og frit. Udover at der er mange kvadratmeter, er det værd at bemærke, at der er tale om faciliteter af høj kvalitet, og at der gennem en årrække er investeret kraftigt i både udbygning og vedligehold på området. Vi har også en af Danmarks længste kystlinjer pr. borger, i alt 190 km., og der er ingen tvivl om, at vores placering ved Limfjorden giver alsidige muligheder for udfoldelse og et aktivt fritidsliv. Lystfiskeri, lystbådssejlads, dykning og windsurfing er bare nogle af de muligheder, der er lige uden for døren næsten uanset, hvor på egnen man bor. Håndbold og fodbold er store sportsgrene her på egnen, og på netop disse områder har Skive Kommune danmarksrekord i antal organiserede idrætsudøvere pr. indbygger. Der er også mange muligheder for hesteinteresserede i at finde ligesindede på egnen, hvad enten det handler om travsport eller om at ride ud i egnens skønne natur, hvor man kan benytte egens ridestier. Her bliver boligdrømme til virkelighed For mange mennesker i landets storbyer må drømmen om en bolig ved vandet forblive en Et trygt sted at vokse op Der er ingen tvivl om, at Skive-egnen er et godt og trygt sted at vokse op, både når vi taler om Skive by, byer og landsbyer i resten af kommunen. Der er aldrig rigtig langt til noget, og hvis man fx kigger på kriminalitet, har Skive Kommune et meget lavt antal tyverier og indbrud. Der er mange aktive byer og landsbyer på egnen, fx arbejdes der i Rødding med en række aktiviteter omkring det at være æblets by og med en række andre initiativer. I Glyngøre har lokale kræfter fået etableret en dykkerpark, og i Selde har frivillige renoveret byens mest faldefærdige hus bl.a. for at forskønne byen og gøre den mere attraktiv for tilflyttere. Alle disse initiativer er med til at bringe by- og landsbysamfundene sammen og skabe sammenhold og kendskab til hinanden. Alt sammen væsentlige elementer i at skabe tryghed i et lokalsamfund. Skarpt fokus på uddannelse I Skive Kommune er der en række ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og læreruddannelsen. Det betyder, at der er mange muligheder for at uddanne sig på egnen. Derudover har Skive Kommune sat massivt ind for at sikre, at de unge uddanner sig, og man har nu en af landets højeste andele af unge un- 7

8 der uddannelse. I april 2014 er 92% af alle 18- årige i gang. Det er regeringens målsætning, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Ifølge Undervisningsministeriets seneste profil-tal fra 2013 er Skive én af kun 10 kommuner, der har nået 95%- målsætningen. RENT LIV-brandet Vi har samlet fire af Skive Kommunes væsentligste styrkepositioner i brandet RENT LIV og dermed skabt et stærkt kommunikationsmæssigt afsæt for at fortælle vores omverden om Skiveegnen. RENT-LIV tager udgangspunkt i: LIVET aktivitet og engagement i fællesskab FJORDEN i vand, ved vand, under vand, på vand MADEN kvalitet fra fjord til bord ENERGIEN grøn og bæredygtig for fremtiden Vi har altså allerede skabt en klar historie om egnen som vi kan tage udgangspunkt i og arbejde videre med. Indsatsområder Når vi arbejder med bosætning tager vi afsæt i vores lokale kvaliteter: RENT LIV, gode fritidsfaciliteter, et aktivt foreningsliv og en strøm af kulturtilbud til både børn og voksne, gode boliger til lave priser, tryghed, nærhed og mange spændende arbejdspladser. Det er vigtigt fortsat at arbejde aktivt på at skabe attraktive fysiske rammer målrettet behovene hos unge og erhvervsaktive borgere. Vi skal gøre det let at flytte til Skive Kommune, at blive integreret og skabe netværk på egnen og ligeledes synliggøre Skive Kommune som et attraktivt sted at bo. Det store frivillige engagement vi har i kommunen, er et væsentligt aktiv, når vi skal tiltrække og fastholde borgere, og vi ønsker et tæt samarbejde med egnens ildsjæle. Idet uddannelse og beskæftigelse er væsentlige parametre for bosætning arbejder vi med at skabe partnerskaber på tværs af kommune, uddannelser og virksomheder. På den måde 8 understøtter vi tilførsel og fastholdelse af den ønskede arbejdskraft på egnen og dermed også potentialet for bosætning. Vi ønsker at samarbejde med nabokommuner og andre interessenter, når vi arbejder på at skabe optimale infrastrukturelle rammer for virksomheder og borgere på egnen. Vi ved, at det er de årige, der er mest mobile, men i arbejdet med at øge tilflytningen til egnen fokuserer vi ikke udelukkende på denne målgruppe. Her har vi særligt fokus på følgende grupper: specialiseret eller højtkvalificeret arbejdskraft som egnens virksomheder efterspørger; yngre, erhvervsaktive borgere; familier med børn og yngre potentielle tilbageflyttere. Det betyder, at de indsatser, der prioriteres i bosætningsstrategien, først og fremmest retter sig mod disse målgrupper. Når vi ser på, hvorfra tilflytningspotentialet er særligt stort, drejer det sig om det midtjyske område og de store uddannelsesbyer, og det er derfor også der, vi primært fokuserer vores indsats. Indsatsområde 1 Attraktive boliger og byggegrunde Skive-egnen har meget at byde på, når det handler om både natur og byliv, og vi skal sikre os, at vi som kommune er i stand til at udbyde byggegrunde lige der, hvor efterspørgslen er størst. Det er samtidig vigtigt, at vi i vores planlægning lægger op til, at familier med mange forskellige typer boligdrømme kan finde attraktive muligheder her på egnen, hvad enten de ønsker at bo i byen eller på landet. Indsats 1.1: Udvikling af byggegrunde ved å og kyst i kommunen Der skal udvikles byggegrunde ved å og kyst i kommunen, for her på egnen vil det være muligt at tilbyde den type grund til fornuftige priser, og dermed gøre det muligt for en bred gruppe af borgere at opfylde boligdrømmen ved vandet. Indsats 1.2: Vurdering af kommunens udbud af boliggrunde Det er vigtig, at kommunen udbyder de boliggrunde, som der er interesserede købere til. For at sikre det, skal vi vurdere salgbarheden af de boliggrunde som kommunen nu har til salg. Der

9 skal være mere fokus på at udvikle grunde med de mest attraktive beliggenheder på egnen. Indsats 1.3: Udvikling af flere attraktive boliger og byggegrunde i kommunen. Attraktive boliger har let adgang til alle de gøremål, som en familie har behov for. Borgerne skal have flere muligheder for at vælge den for dem mest attraktive boligform. Det betyder, at borgerne fortsat skal have mulighed for at bygge parcelhuse, men der skal også udbydes centralt beliggende byggegrunde i Skive By til opførelse af fx treetagers én-familieboliger. Indsats 1.4: Billige, midlertidige boliger for nyansatte medarbejdere/praktikanter Der skal skabes et tilbud om midlertidige boliger til potentielle tilflyttere, fx nyansatte medarbejdere på egnens virksomheder, så de uden store omkostninger kan prøve at bo på egnen. Indsatsområde 2 - Liv i Skive midtby og egnens landsbyer Der skal hele tiden arbejdes med at udnytte rammerne i Skive by, så den forbliver en attraktiv og levende midtby. Der er gode muligheder for at arbejde med denne udvikling, med de spændende muligheder som både fjord, å og den ledige slagterigrund giver for byudviklingen. En attraktiv og levende by indeholder et levende handelsmiljø, kulturelle aktiviteter og offentlige og private servicefunktioner. På samme måde skal vi fortsat støtte landsbyernes bestræbelser på, at skabe udvikling og bedre levevilkår. Indsats 2.1: Der skabes en attraktiv bydel tæt ved centrum i Skive by Å-området og slagterigrunden udvikles til en levende bydel, der tilbyder et moderne bymiljø med én-familiehuse i flere etager, boligforeningsbyggeri, private udlejningsboliger, integration af erhverv og enkelte butikker. Beliggenheden ved åen skal præge bydelen og sammen med grønne fællesområder, gader, stræder og stier sikre en bymæssighed, der matcher den gamle centrale by. Fonde, fx Realdania, kunne være en partner i projektet. Indsats 2.2: Handel og kultur skaber liv i midtbyen Uden handel er der intet byliv. Derfor skal Skives handelsliv stimuleres gennem planlægning og et aktivt samarbejde mellem kommunen, byens virksomheder og foreninger. Butikkerne skal have bedre rammebetingelser samtidig 9 med, at handelsgaderne gøres så attraktive som muligt. Pladser og torve bruges til fx markedsplads, kulturarrangementer og andre aktiviteter, som skaber liv i byrummene. Indsats 2.3: Levende landsbyer Vores landsbyer ligger altid tæt på kyst og natur. Det fortrin skal udnyttes til at tiltrække nye beboere. Borgerene skal have større indflydelse på udviklingen i deres by således, at nye og gamle beboere sammen skaber fremtidens landsbyer. Der skal endvidere arbejdes på at lempe de bebyggelsesregulerende bestemmelser i landsbyerne for at fjerne uhensigtsmæssige hindringer for udviklingen. Indsatsområde 3 Partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner Partnerskaber med egnens virksomheder og uddannelsesinstitutioner er vigtige, når vi skal tiltrække borgere til vores egn og det kan bidrage til at skabe vækst. Med gode uddannelsesmuligheder kan vi både tiltrække og fastholde unge og samtidig understøtte egnens virksomheder ift. de kompetencer og den arbejdskraft de har behov for. Vi skal også gøre det let for egnens virksomheder at kommunikere Skive Kommune som et attraktivt sted at bo og skabe sig en karriere. Også samarbejde med andre kommuner kan skabe muligheder for vækst her på egnen og dermed tilflytning, bl.a. når det handler om infrastrukturelle spørgsmål og centralisering af offentlige funktioner. Indsats 3.1: Etablering af samarbejde med virksomheder omkring bosætning af nyansatte og indpendlere Som kommune skal vi stille tilflytterinformation og materiale til rådighed for egnens virksomheder. De skal have tilbud om tilflytterpakke til brug i forbindelse med rekruttering, tilbud om personlig information til nye medarbejdere og indpendlere, der viser interesse for tilflytning. Det er væsentligt at synliggøre, at der på Skiveegnen findes både gode karrieremuligheder og rammer for et rigtig godt familieliv. Indsats 3.2: Reducerede kommunale omkostninger for virksomheder For at skabe de bedst mulige rammer for at eksisterende virksomheder udvider eller nye flytter

10 til egnen, skal den kommunale organisation undersøge, om der er mulighed for at understøtte lokale virksomheders vækst gennem fjernelse af kommunale gebyrer. Her tænkes der særligt på en fjernelse af byggesagsgebyrer, hvor man kan lette den økonomiske byrde for virksomheder, når de ønsker at udvide eller bygge nyt på egnen og dermed skabe potentiale for nye arbejdspladser. Indsats 3.3: Partnerskaber mellem kommune, virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner om udvikling af det lokale uddannelsesmiljø og udbud Det er vigtigt for både egnens nuværende borgere og potentielle tilflyttere, at vi her på egnen har et levende uddannelsesmiljø. Det er samtidig vigtigt for egnens virksomheder, at vi har de kompetencer til rådighed som de efterspørger, da det kan bidrage til deres vækst. Derfor skal kommunen facilitere et målrettet samarbejde mellem kommune, virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner. Det skal sikre udvikling af egnens uddannelsestilbud, at der skabes attraktive rammer på området, og at der sker en målrettet udvikling til gavn for både borgere og virksomheder i kommunen. Indsats 3.4: Tilførsel af ny viden og højtkvalificeret arbejdskraft til egnen gennem universitetssamarbejder Viden og vækst hænger uløseligt sammen, og derfor satser Skive Kommune i høj grad på videnssamarbejde og partnerskaber på uddannelsesområdet. Kommunen har allerede et veletableret samarbejde med Aalborg Universitet og ønsker i fremtiden også at samarbejde med andre relevante højere uddannelsesinstitutioner. I den sammenhæng er det vigtigt, at egnens virksomheder er aktive partnere, og at samarbejdet dermed målrettes erhvervslivets behov for arbejdskraft. Indsats 3.5: Partnerskaber med andre kommuner På en række områder kan vi have gavn af at samarbejde med andre kommuner. Vi gør det naturligvis allerede gennem KL og i en lang række andre sammenhænge. Noget af det der har en særlig betydning i forbindelse med bosætning, er fx spørgsmål om infrastruktur og placering af centraliserede offentlige funktioner. Her skal vi målrettet søge partnerskaber med andre kommuner, så vores fælles interesser kommer på landkortet, og vi ikke forspilder chancen for 10 at få placeret centraliserede offentlige servicefunktioner i det udvidede nærområde. Indsatsområde 4 PR, tilflytterkommunikation og -service RENT LIV på Skive-egnen er en stærk fælles identitet og et brand, som skal udbredes og gøres kendt af nye og potentielle tilflyttere. I PRindsatsen og i tilflytterkommunikationen inddrages fortællingerne om det aktive liv, oplevelsesriget ved fjorden, de højprofilerede fødevareprodukter og egnens satsning på energiområdet. Indsatsen skal synliggøre de mange muligheder, der er for at skabe sig et godt liv i trygge og naturskønne rammer på en egn, der også byder på mange spændende arbejdspladser, og som har en af landets laveste arbejdsløshedsprocenter. Indsats 4.1: Ny tilflytterinformation på skive.dk Der udvikles et samlet område på med tilflytterinformation. Det kan være praktiske henvisninger til procedurer ved flytning og kommunal service, ligesom der kan oplyses om kommunale fakta og nøgletal. Egnen og egnens erhvervsliv beskrives, og dermed får man information om mulige arbejdspladser. Der fortælles om boligmuligheder og grundsalg. Der kan endvidere oplyses om transportmuligheder, uddannelsesmuligheder og de mange forskellige kultur- og fritidstilbud. Som et led i tilflytterinformationen, udvikles der også nye tilflytterpakker. Indsats 4.2: Målrettede tilflytterkampagner Der udarbejdes en kampagne med udgangspunkt i RENT LIV branding-strategien. Kampagnen målrettes potentielle tilflyttere i den erhvervsaktive alder med særlig fokus på de årige, der er den mest mobile del af målgruppen. Kampagnen henvender sig hovedsagligt til højtuddannet eller specialiseret faglært arbejdskraft og vil primært have fokus på borgere i det Midtjyske område samt uddannelsesbyerne Aarhus og Aalborg. Desuden gennemføres særlige indsatser ift. udvalgte virksomheder/offentlige udviklingsprojekter fx regionens nye supersygehuse. Indsats 4.3: Vejledningsservice i forbindelse med tilflytning Der ansættes en bosætningskonsulent, der skal arbejde fokuseret med området, koordinere indsatserne, udarbejde analyser og informationsmateriale og vejlede potentielle tilflyttere. For-

11 målet er at give de potentielle og nye borgere en god service og et højt informationsniveau, så de oplever at det er nemt at flytte til Skive, og at der bliver gjort en indsats for, at de hurtigt kan blive en del af egnens aktive liv. Indsats 4.4: Fastholdelse af kontakt med fraflyttede unge Der arbejdes målrettet med at holde kontakten til unge mellem 17 og 25 år, som for en kortere eller længere periode fraflytter kommunen for at uddanne sig. De unge skal allerede før de flytter fra byen være opmærksomme på mulighederne for job og bolig på egnen efter endt uddannelse. Der kan etableres netværk, fx på de sociale medier, som er målrettet de fraflyttede unge. Her synliggøres bl.a. job- og praktikmuligheder på Skive-egnen. Indsatsområde 5 Borgerinddragelse og medborgerskab Der er stor tradition for aktivt medborgerskab gennem engagement i frivilligt arbejde og foreningsliv på Skive-egnen. I det frivillige engagement ligger en af nøglerne til succesfuld tilflytning, for det er i foreningslivet, at man har mulighed for at få et socialt netværk og lære egnen og menneskene at kende. Det er også de lokale ildsjæle, der kan være med til at sikre, at der fortsat er liv og udvikling på egnen både i og uden for Skive by. Derfor er det vigtigt, at egnens frivillige medborgere er med til at skabe gode oplevelser for vores tilflyttere og sikre, at vi har de rammer til rådighed som gør egnen attraktiv set med tilflytterens øjne. Indsats 5.2: Etablering af netværk af bosætningsambassadører i kommunen I kommunen leveres informationsmateriale og råd og vejledning for tilflyttere, men når det handler om at blive en del af lokalmiljøet og få skabt et netværk er der behov for støtte og vejledning i næromgivelserne. Derfor søges der opbakning til etablering af et frivilligt netværk af bosætningsambassadører, som tilbyder deres hjælp til tilflyttere og sørger for at introducere dem til livet på egnen netop der, hvor man bor. Indsats 5.3: Udstrakt lokalt engagement i by- og landsbyudviklingen Borgerne i Skive Kommune har en høj grad af uafhængighed og selvstændighed omkring forhold, der har med deres levevilkår at gøre. Det kommer til udtryk især i oplandsbyerne, hvor borgerne har taget hånd om udviklingen, og den kommunale administration har bidraget med råd, vejledning og økonomi. Borgernes store engagement er en styrke og er med til at gøre egnen til et levende og attraktivt sted at bosætte sig. Derfor skal der arbejdes målrettet på at overdrage mere ansvar for udviklingen af lokale forhold til borgere. Indsats 5.1: Understøttelse og inddragelse af lokale kræfter ved velkomst- og netværksaktiviteter for tilflyttere Der søges opbakning blandt egnens frivillige ildsjæle til at tilbyde hjælp til tilflyttere, og introducere dem til livet på egnen netop der, hvor man bor. Det kan være sociale aktiviteter eller andet, der gør det let og trygt at flytte til egnen. I den sammenhæng er det vigtigt også at synliggøre de puljer, der kan der kan støtte nye bosætningstiltag og andre lokale projekter og aktiviteter overalt i kommunen fx Bydelspuljen, Landsbypuljen, LAG-midler og RENT LIV-puljen. 11

12 Kildeangivelser Rapporter og analyser: Danmarks statistik statistikbanken Arbejdsmarkedet i Skive Kommune 2013: idtjylland/4%20viden%20om%20arbejdsmarkedet/k ommunebeskrivelser/2013/skive%20sendt.pdf Beskæftigelsesregion Midtjylland 2013 Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Jesper Bo Jensen og Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning 2014 Analyse Kendskab og omdømme Resultatrapport for Skive Kommune Corcom for Skive Kommune 2014 Boligmarkedet uden for de store byer sammenfatning 2014:04 KL s interaktive Danmarkskort: Kommunernes Landsforening 2014 SFI rapporten Flytninger fra byer til land og yderkommuner Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet aspx?Action=1&NewsId=4301&PID= Strategier og Politikker: Sammen ad nye veje Udviklingsstrategi for Skive Kommune 2013 Boligsiden.dk Skive Kommunes Erhvervspolitik på vej mod mere Vækst og udvikling 2013 Pixiudgave Danmark i forandring - Udvikling i lokal balance Kommunernes Landsforening

13 Artikler: Ny KL-formand ønsker statsgaranti for huslån: ny-kl-formand-oensker-statsgaranti-for-huslaan/ Artikel af Thomas Flensburg og Jesper Hvass Politiken Ender det hele i udkanten?: Kronik af Anne-Marie Dahl DKNYT 24. marts marts 2014 TEMA: Tilpasning af service i yderområderne Byplan Nyt årgang December

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne ud i oplandet D en 26. juni 2014 Mens det for en del yder- og landkommuner kan være en udfordring at tiltrække nye borgere generelt, kan det være en særlig

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune

Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune Introduktion Som en del af Handleplanen for vækstinitiativer i 2015/2016 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes

Læs mere

Analyser af situationen i yderområderne

Analyser af situationen i yderområderne Analyser af situationen i yderområderne Præsentation af kapitel IV i Dansk Økonomi, Forår 2015 19. august 2015 Plan Hvor er yderområderne? Hvilke udfordringer har de? Hvilke økonomiske argumenter er der

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Uddybning af visionen

Uddybning af visionen Uddybning af visionen 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Mission... 1 Visionskerne... 2 Grupper i særligt fokus... 4 Familier... 4 Besøgende... 5 Kommunens særlige kendetegn... 6 Livslang

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 4: FremKom 3

Læs mere

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Oplæggets indhold Lidt om befolkningsændringer i Yderområderne Hvad er geografisk mobilitet og hvad

Læs mere