Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden"

Transkript

1 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

2 Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori er din vej til et job som faglært. Erhvervsuddannelserne er for dig, der vil være håndværker, stå i butik, sidde på kontor eller hjælpe børn, voksne, gamle og syge. Gymnasiale uddannelser S Projektopgaver, bøger og ny viden om alt fra økonomi, teknik og naturvidenskab til samfund, sprog, kultur og historie. Det fi nder du på de fi re gymnasiale uddannelser, der er for dig, som vil forberede dig på at tage en kort eller lang videregående uddannelse. Andre veje S Udgivet af: UU København Korsgade København N Tlf uu.kk.dk Hvis du har brug for mere praksis end teori eller en anderledes undervisning, så fi ndes der fl ere muligheder. Du kan tage en erhvervsgrunduddannelse, få skræddersyet et særligt forløb eller dygtiggøre dig i et eller fl ere fag på VUC. Du kan også tage 10. klasse og brobygning eller gå på efterskole, ungdomsskole eller produktionsskole for at blive mere parat til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse. Og så kan du få hjælp til at fi nde et arbejde eller starte din egen virksomhed, hvis du ikke umiddelbart har lyst til at begynde på en ungdomsuddannelse. Redaktion: Tekst: Jannie Holm Thygesen og Lena Kiersgaard (ansv. red.) Annette Haugaard (red.) Tekst- og fotobidrag fra omtalte uddannelsesområder Layout: Umloud Untd Tryk: Grafi sk Rådgivning, Karlslunde Redaktionen er afsluttet 1. oktober 2009 Praktisk info S Få styr på, hvordan du laver en ansøgning og uddannelsesplan, får hjælp fra en vejleder, søger SU og fi nder din uddannelse. 2 3

3 INTRO Forord Et vigtigt valg - skyd genvej til den rigtige ungdomsuddannelse Måske venter du utålmodigt på at køre videre ad en ny uddannelsesvej. Måske er du stadig i tvivl og kigger både til højre og venstre for at fi nde den retning, du skal gå efter folkeskolen. For alle er»genvej10«en måde at få et nemt og hurtigt overblik over indholdet og mulighederne i de mange ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden. Uddannelserne er det første skridt mod det, du drømmer om, skal fylde din hverdag fremover - uanset om du gerne vil bruge hænderne sammen med gode kolleger eller læse fl ere bøger sammen med klassekammeraterne. Ungdomsuddannelser er nemlig mange ting. Det kan være en læreplads med korte skoleophold ind imellem, det kan være en tænkepause med tid til at undersøge, hvad du vil og kan, eller det kan være undervisning som forberedelse til senere at læse videre på en kort eller lang videregående uddannelse. Vi har derfor valgt at dele»genvej10» op i forskellige kapitler, så du lettere kan spore dig ind på det, der er rigtigt for netop dig. Læs kapitlerne, snak med dine forældre, venner og eventuelt en UU-vejleder og tænk dig så om, før du vælger. Ligesom andre valg i livet er en ungdomsuddannelse en vigtig beslutning. Ingen har lyst til at ende på en blind vej eller opdage, at de er på vej i stik modsat retning af det, de ønsker. Men man kan trods alt altid vende om, kigge på kortet igen og så sætte den rigtige kurs. På den måde kan det være en god idé at gemme»genvej10«som inspiration, hvis du pludselig opdager, at du har lyst til noget helt andet, end det, du er i gang med. Ungdomsuddannelsen er med største sandsynlighed nemlig ikke sidste gang, du skal uddanne dig. I dag tager voksne kurser og efteruddannelse i løbet af hele deres arbejdsliv, og nogle skifter både opgaver og branche. Men alle trækker som regel på det fundament, som en ungdomsuddannelse er, og den kan i nogen grad bestemme, hvilke muligheder du har senere i dit liv. Det vigtigste er, at du vælger efter interesse og forholder dig realistisk til, hvordan du har lyst til at lære og hvilke emner, du brænder mest for. Og husk det er altid tilladt at spørge om hjælp. Vejlederne er der for det samme. 4 5

4 ERHVERVS- UDDANNELSER Introduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fl y og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil hg Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Forløb for de 12 erhvervsuddannelser SOSU Adgangskrav: 9 års skolegang Grundforløb Merkantil hg Grundforløb (1 eller ) Øvrige erhvervsuddannelser Grundforløb kan forlænges Praktik og skoleophold Praktik og skoleophold Praktik og skoleophold Job eller videreuddannelse 0 år 1 år 5 år 6 år Fælles for erhvervsuddannelserne Bliv klar til et job via mere end 110 faglige uddannelser, der foregår både i skole og praktik Mekaniker, sælger, snedker, tjener, social- og sundhedsassistent, dekoratør eller kontorassistent. Der er masser af muligheder for at fi nde netop det job, der passer til dig, hvis du tager en erhvervsuddannelse. Du kan vælge mellem 12 overordnede indgange med hver deres fag og uddannelser, og du lærer altid både via praktik i en virksomhed og undervisning på skole. Du får både viden om arbejdsmetoder, teknik og den faglige teori bag det praktiske arbejde, og med en erhvervsuddannelse kan du gå direkte ud og søge et faglært arbejde. Uddannelserne varer fra halvandet år til fem et halvt år, og du kan begynde lige efter folkeskolen, hvis du har lavet en uddannelsesplan. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på de følgende sider. Skole, praktikplads og mesterlære Du kan begynde på en erhvervsuddannelse på tre forskellige måder; på skole i grundforløbet, direkte i en praktikplads eller i mesterlære. Du kan begynde direkte på skole og tage i praktik senere. Så er grundforløbet det første skoleophold i din erhvervsuddannelse. Grundforløbet varer fra ti til 76 uger. Spørg din vejleder, hvor langt det bliver for dig. Inden grundforløbet slutter, vælger du dit hovedforløb, som er det præcise fagområde, du uddanner dig i. Du kan også gå direkte i praktik, hvis du er sikker på, hvilken uddannelse du vil tage og har en skriftlig uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. Den sidste mulighed er at tage en erhvervsuddannelse som mesterlære. Så kommer du hurtigt i gang med det praktiske arbejde i en virksomhed, men det kræver, at du på forhånd har en skriftlig aftale med praktikpladsen. Også erhvervsskolen skal godkende din aftale. Mesterlære er dog ikke en mulighed på uddannelserne til elektriker, vvs er og inden for fi lm- og tv-produktion. Både teori og praksis På skolen lærer du både teori og har praktisk undervisning. Begge dele bruger du på din praktikplads, hvor du har en arbejdshverdag med kolleger og kunder. På skolen har du undervisning i fag som dansk, matematik, naturfag og fremmedsprog. Inden for netop dit præcise fagområde, får du undervisning både på et grundlæggende niveau og på et højt niveau. Desuden kan du tage valgfag. På grundforløbet er der prøver i fl ere fag, og skolen bedømmer din indsats og dit udbytte af undervisningen. På social- og sundhedsskolerne er der ikke prøver, men en projekteksamen. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve eller en opgave og kan kalde dig faglært. Du skal regne med at bruge cirka 37 timer om ugen på undervisning og forberedelse. Få praktikplads og vejledning Alle erhvervsuddannelser kræver som udgangspunkt, at du fi nder en praktikplads hos en godkendt virksomhed eller mester, før du begynder på hovedforløbet. Og ansvaret er altid dit eget. Det kræver, at du søger aktivt. Skolerne kan kun hjælpe med gode råd. Der er dog enkelte undtagelser. På socialog sundhedsskolerne er der sørget for praktikplads, når du får en uddannelsesaftale. Andre erhvervsuddannelser stiller krav om en uddannelsesaftale, før du kan begynde på selve grundforløbet. Spørg din vejleder, om det gælder for dit valg. Hvis du ikke fi nder en praktikplads, kan du i enkelte tilfælde fortsætte i skolepraktik og få den praktiske uddannelse på specielle værksteder. Men der er stærkt begrænsede muligheder for skolepraktik. På de uddannelser, der har særlige adgangsbetingelser, har du mulighed for at søge en såkaldt kvoteplads, hvis du ikke kan fi nde en læreplads. Hver uddannelse har et vist antal kvotepladser, som udbydes til elever uden læreplads. Få mere at vide hos din UU-vejleder eller på skolen, du søger optagelse på. Generelt kan du bruge vejlederne på erhvervsuddannelserne til at få svar på spørgsmål om fx optagelse, fagindhold, jobmuligheder og SU. De 12 erhvervsuddannelser Du kan vælge en erhvervsuddannelse inden for 12 overordnede områder eller brancher: Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Merkantil hg Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fl y og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Mad til mennesker Krop og stil Dyr, planter og natur Økonomi Hvis du starter din uddannelse på skole i grundforløbet, får du SU, hvis du er over 18 år. Hvis du starter direkte i praktik, får du elevløn under hele uddannelsen. Hvis du er i skolepraktik og er fyldt 18 år, får du en godtgørelse, der svarer til SU. Læs mere om erhvervsuddannelser på.eud-info.dk eller kontakt de enkelte skoler. Adresser og telefonnumre fi ndes på side 43 og 44. På.praktikpladsen.dk kan du fi nde ledige praktikpladser. Du søger din ungdomsuddannelse via.optagelse.dk. Her indgår både din ansøgning og din uddannelsesplan. Du skal søge inden 15. marts Læs mere på side 40 og

5 ERHVERVS- UDDANNELSER Introduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fl y og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil hg Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Produktion og udvikling Bliv smed, skomager,værktøjsmager eller bådebygger og tag en uddannelse med fokus på at arbejde med vidt forskellige materialer fra guld og læder til metaller og glasfi ber Vil du arbejde med materialer og skabe produkter i værksteder eller ved hjælp af maskiner og teknik? Så er en uddannelse inden for»produktion og udvikling«måske vejen til dit fremtidige job. Indgangen giver adgang til alt fra traditionelle håndværk til kreative fag og arbejde med den nyeste teknologi. Fælles for uddannelserne under»produktion og udvikling«er, at du får fagets værktøj i hænderne og betjener både store og små maskiner. På nogle af uddannelserne skal du kunne arbejde ude hos kunder, andre job foregår på moderne fabrikker eller i værksteder hos mester. Om uddannelsen og undervisningsform På side 6 kan du læse mere om, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget, hvilken type fag du bliver undervist i på skolen og om praktikpladsen, der er en forudsætning for alle erhvervsuddannelser. Produktion og udvikling Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Beklædningshåndværker Beklædningshåndværker Tekstil- og beklædningsassistent 8 14 mdr. 2 mdr. CHP West CHP West Beslagssmed Beslagsmed 4 mdr. Københavns Universitet CNC-teknikuddannelsen CNC-tekniker CNC-assistent 6 mdr. Elektronikoperatør Elektronikoperatør EUC Syd Sønderborg Finmekaniker Forsyningsoperatør Industrioperatør Industriteknikuddannelsen Køletekniker Laboratorietekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Våbenmekaniker Låsesmed Finmekaniker Finmekanikerassistent Forsyningsoperatør El-forsyning Forsyningsoperatør Kraftværkssektoren Industrioperatør Industrioperatør montage Industrioperatør produktivitet Industritekniker produktion Industritekniker maskin Industriassistent Køletekniker Kølemontør Køleassistent Laboratorietandtekniker Basistandtekniker Bådebygger Sejlmager Gravør Gørtler Gørtler armatur Jern- og metalsliber Kobbersmed Metaltrykker 8 mdr. 8 mdr. 5 år 6 mdr. 6 mdr. 4 å ESN/ ESN/ ESN/ Den Jydske Haandværkerskole Hadsten ESN ESN Modelsnedker Modelsnedker ESN Oliefyrstekniker Oliefyrstekniker / Ortopædist Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Overfladebehandler Overfladebehandler konstruktion Overfladebehandler komponenter Plastmager Plastmedhjælper Teknisk skole Randers Den Jydske Haandværkerskole Porcelænsmaler Procesoperatør Overglasurmaler Blåmaler Procesoperatør Procesarbejder Skibsmekaniker Skibsmekaniker 3 mdr. EUC Vest Skibsmontør Skibstekniker Skomager Smed Støberitekniker Skibsmontør Industrimontør Skibstekniker konstruktion, reparation, design, maritime rør Skibsteknikerassistent Ortopædiskomager Serviceskomager Nådler Klejnsmed Smed aluminium Smed rustfri Smed bearbejdning Svejser Vvs - energiteknik Støberitekniker med speciale Støberiassistent 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. Støberitekniker med speciale Støberiassistent Svendborg Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense CPH/ Teknisk designer Teknisk designer 5 11 mdr. Urmager Urmager EUC Ringsted Vindmølletekniker Værktøjsuddannelsen Ædelsmed Vingeproduktion Mekanik og montage Værktøjstekniker Værktøjsmager Bestiksølvsmed Butiksguldsmed Ciselør Guldsmed Korpussølvsmed Ædelmetalstøber Ædelstensfatter 5 år 6 mdr. CELF Nakskov CELF Nakskov 8 9

6 ERHVERVS- UDDANNELSER Introduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fl y og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil hg Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Strøm, styring og it Bliv elektriker, teatertekniker eller datatekniker og tag en uddannelse med fokus på strøm og elektronik, installationer og systemer Bygge og anlæg Bliv brolægger, snedker eller murer og tag en uddannelse med fokus på de mange håndværk, der er involveret i at bygge, vedligeholde og indrette huse Vil du gerne bygge, vedligeholde og reparere tekniske installationer og it-systemer, kan du med fordel vælge uddannelse inden for»strøm, styring og it«. Indgangen retter sig mod dig, der har teknisk snilde og gerne vil have et job, hvor du fx installerer, overvåger og reparerer radio, tv, mobiltelefoner, avanceret måleudstyr, automatikstyrede robotter og elektriske systemer både i private boliger, i erhvervslivet og i industrien. Om uddannelsen og undervisningsform På side 6 kan du læse mere om, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget, hvilken type fag du bliver undervist i på skolen og om praktikpladsen, der er en forudsætning for alle erhvervsuddannelser. Kan du se dig selv på en stor eller lille byggeplads, arbejde efter tegninger og forstå tekniske vejledninger? Så ligger din fremtid måske i en uddannelse inden for»bygge og anlæg«. Her kan du arbejde både udendørs og indendørs, du lærer om regler og sikkerhed, og dit arbejde bliver fysisk krævende. Du kan specialisere dig i et af de mange håndværk, der er involveret i at bygge, vedligeholde eller indrette et hus, ligesom du kan arbejde med bygning og vedligehold af fx veje og broer. Fælles for alle uddannelser under»bygge og anlæg«er, at du lærer om forskellige byggematerialer og at bruge både traditionelt håndværktøj og moderne specialværktøj. Om uddannelsen og undervisningsform På side 6 kan du læse mere om, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget, hvilken type fag du bliver undervist i på skolen og om praktikpladsen, der er en forudsætning for alle erhvervsuddannelser. Strøm, styring og it Bygge og anlæg Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Automatik- og procesuddannelsen Automatiktekniker Elektrotekniker Data- og kommunikationsuddannelsen Datatekniker 5 år It-supporter 6 mdr. Kontorservicetekniker Telesystemtekniker Teleinstallationstekniker 6 mdr. Elektriker Installationsteknik / ESN Styrings- og reguleringsteknik 6 mdr. Kommunikationsteknik 6 mdr. Bygningsautomatik ESN Elmontør 8 mdr. Elekronik- og svagstrømsuddannelserne Elektronikfagtekniker Radio-/tv-fagtekniker Frontline pc-supporter Teater-, udstillings- og eventtekniker Teatertekniker = Københavns Tekniske Skole = Teknisk Erhvervsskole Center CPH = CPH West Uddannelsescenter København Vest ESN = Erhvervsskolen Nordsjælland Udstillingstekniker Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik Teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Boligmonteringsuddannelsen Brolægger Anlægsstruktør Kloakrørlægger Bygningsstruktør Autosadelmager Møbelpolstrer Gardindekoratør Gardinmontør 8 mdr. 8 mdr. 1 år 6 12 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 9 mdr. Byggemontagetekniker Byggemontagetekniker Skive TS Bygningsmaler Bygningsmaler 3 6 mdr. / ESN Glarmester Glarmester 6 11 mdr. EUC Nordvestsjælland Maskinsnedker Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Maskinsnedker Produktionsassistent døre og vinduer Produktionsassistent møbler Murer Flisemontør Skorstensfejer Kedelanlægstekniker Bygningssnedker Møbelsnedker Orgelbygger Træoperatør døre og vinduer Træoperatør møbel Bygningsmontør Stenhugger Stenindustriarbejder 7 mdr. 8 mdr. 8 mdr. 6 9 mdr. 6 9 mdr. 6 9 mdr. 9 mdr. RTS / ESN / ESN EUC Syd / ESN / ESN ESN ESN / ESN EUC Sjælland Stukkatør Stukkatør 9 mdr. EUC Sjælland Tagdækker Tagdækker 6 11 mdr. EUC Nordvestsjælland Teknisk isolatør Teknisk isolatør og 9 mdr. til og 3 mdr. EUC Nordvestsjælland Træfagenes byggeuddannelse Vvs-uddannelsen Tømrer Alutømrer Gulvlægger Tækkemand Vvs-montør Vvs- og blikkenslager Vvs- og energispecialist Ventilationstekniker Rustfast industriblikkenslager 6 11 mdr mdr mdr mdr. 6 mdr. / ESN ESN ESN / ESN / ESN ESN ESN 10 11

7 ERHVERVS- UDDANNELSER Introduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil hg Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Bygnings- og brugerservice Bliv rengøringstekniker, sikkerhedsvagt eller ejendomsmedhjælper og tag en uddannelse med fokus på opgaver inden for vedligehold, sikkerhed og rengøring Du har både mulighed for at samarbejde med mennesker og vedligeholde bygninger, grønne områder og varmeanlæg, hvis du tager en uddannelse inden for»bygnings- og brugerservice«. Her specialiserer du dig i forskellige serviceopgaver lige fra at holde bygninger, lokaler og tekniske anlæg ved lige til at kunne gøre rent efter en professionel standard, så hygiejnen er i top på fx virksomheder og hospitaler. Derudover kan du uddanne dig som sikkerhedsvagt og lære at reagere hensigtsmæssigt i nødsituationer. Fælles for alle uddannelser under»bygnings- og brugerservice«er, at du forbereder dig på et job, hvor du kender til sikkerhed og regler og kan servicere og kommunikere med både kunder og samarbejdspartnere. Bygnings- og brugerservice Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Bil, fl y og andre transportmidler Bliv karosserismed, mekaniker eller motorcykelmekaniker og tag en uddannelse med fokus på at reparere og vedligeholde motorer og maskiner Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Ejendomsservicetekniker Ejendomsmedhjælper Hospitalsservice Virksomhedsservice Rengøringstekniker 3 mdr. 5 mdr. / ESN / ESN / ESN Sikkerhedsvagt Sikkerhedsvagt Aarhus TS Kunne du tænke dig at skære i plader og forme dem til nye, fi nde fejl i motorer eller afl æse data fra computersystemet i et fl y? Så er det måske værd at overveje en uddannelse inden for»bil, fl y og andre transportmidler«. De fører frem til job, som typisk foregår på værksteder. På alle uddannelser arbejder du med forskelligt værktøj, svejseapparater og moderne teknologi. Du lærer at montere og justere, og udover de faglige metoder lærer du også om arbejdsmiljø, sikkerhed, kundekontakt og at være grundig for en dag kan det blive dit ansvar at reparere fl y og biler, så ulykker undgås. Om uddannelsen og undervisningsform På side 6 kan du læse mere om, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget, hvilken type fag du bliver undervist i på skolen og om praktikpladsen, der er en forudsætning for alle erhvervsuddannelser. Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Cykel- og motorcykeluddannelsen Entreprenør- og motorcykelmekaniker Cykelmekaniker Cykelmontør Knallertmekaniker Motorcykelmekaniker Materielmekaniker Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Kranmekaniker 3 mdr. 3 mdr. Flymekaniker Flymekaniker 2 mdr. Karosserismed Mekaniker Bil, fl y og andre transportmidler Karosserismed Karrosseritekniker Mekaniker Automontør 6. mdr. Erhvervsskolerne Aars / ESN / ESN Vognmaler Vognmaler 6 mdr. Silkeborg TS 12 13

8 ERHVERVS- UDDANNELSER Introduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fl y og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil hg Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Transport og logistik Bliv chauffør, lagermedhjælper eller lufthavnsoperatør og tag en uddannelse med fokus på at transportere mennesker, bagage eller gods Medieproduktion Bliv fotograf, mediegrafi ker eller skiltetekniker og tag en uddannelse med fokus på den tekniske side af arbejdet med formidling og kommunikation Gaffeltruck, bus, lastbil eller ambulance. Det er nogle af de køretøjer, du kan komme til at sidde bag rattet i, hvis du tager en uddannelse inden for»transport og logistik«. Samtidig er det vejen til at få en uddannelse, som kan give arbejde i en lufthavn, på et lager eller i postvæsenet. Under uddannelserne tager du de relevante kørekort, lærer om sikkerhedsbestemmelser, planlægning og den administration, der er nødvendig fx ved transport i udlandet. Fælles for alle uddannelser under»transport og logistik«er at du lærer at planlægge, registrere og kontrollere opgaver, så de bliver løst i tide og på rette sted. Om uddannelsen og undervisningsform På side 6 kan du læse mere om, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget, hvilken type fag du bliver undervist i på skolen og om praktikpladsen, der er en forudsætning for alle erhvervsuddannelser. Har du sans for billeder, form, farve, lyde og virkemidler, vil en uddannelse inden for»medieproduktion«sikkert tiltale dig. Her arbejder du med design og billeder i form af fx foto, skilte, fi lm, tv eller web. Du lærer at kunne bevare det teknisk-kreative overblik i hele processen fra idé til færdig produktion, hvad enten det er fi lm/tv, en trykt brochure eller en hjemmeside. På alle uddannelser under»medieproduktion«er der fokus på at kunne planlægge en produktion og arbejde med teknisk udstyr. Om uddannelsen og undervisningsform På side 6 kan du læse mere om, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget, hvilken type fag du bliver undervist i på skolen og om praktikpladsen, der er en forudsætning for alle erhvervsuddannelser. Medieproduktion Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Personbefordringsuddannelsen Lager- og terminaluddannelse Lufthavnsoperatør Postuddannelsen Redder Togklargører Vejgodstransportuddannelsen Transport og logistik Buschauffør med speciale Rutebil- eller turistbuschauffør Kørselsdisponent Lageroperatør lager og transport Lageroperatør lager og logistik Lager- og terminaldisponent Lagermedhjælper Lufthavnsoperatør Transportarbejder i lufthavn Postoperatør med specialer Postdistributør Kørselsdisponent Ambulanceassistent (adgangskrav 2) Autohjælp Klargører til godstog med speciale Rangerleder Chauffør med speciale Kørselsdisponent Lastbilchauffør 6 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 1 år 9 mdr. / ESN / ESN / ESN / ESN ESN Syddansk Erhvervsskole Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Digital Media Film- og Tv-produktionsuddannelse Multimedie integrator Multimedie animator Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent 6 mdr. 6 mdr. 5 år 6 mdr. Fotograf Fotograf 6 mdr. Mediegrafi ker Mediegrafi ker Mediegrafi kerassistent Skiltetekniker Skiltetekniker 6 mdr. Web-integrator Web-integrator 1 år 9 mdr. RTS Krop og stil Bliv frisør eller fi tnessinstruktør og tag en uddannelse med fokus på hårmode, kosmetik og fysisk velvære RTS Er du interesseret i at hjælpe andre, så de har et fl ot og sundt ydre, er uddannelser inden for»krop og stil«en mulighed. Du kan uddanne dig som blandt andet frisør, kosmetiker og fi ttnessinstruktør og lærer at arbejde med menneskers sundhed og personlige fremtræden. Fælles for uddannelserne er, at du kommer meget tæt på og i berøring med kunder, der har brug for at have tillid til dit arbejde. Du skal kunne defi nere kundens behov og kunne råde og vejlede om plejeprodukter og behandlingsmetoder, og du har brug for at følge med i de nyeste trends. Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning til alle uddannelser under»krop og stil«, så du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, før du kan begynde. Krop og stil Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Frisør Kosmetiker Frisør Frisøraspirant Kosmetiker Wellnessassistent 6 mdr. CHP CHP CHP CHP Fitnessinstruktør Fitnessinstruktør CHP 14 15

9 ERHVERVS- UDDANNELSER Introduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fl y og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil hg Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Mad til mennesker Bliv kok, ernæringsassistent, receptionist eller tjener og tag en uddannelse med fokus på at arbejde med fødevarer, service og hygiejne Dyr, planter og natur Tag en uddannelse med fokus på dyr, landbrug, skovbrug, grønne anlæg og gartneri Har du lyst til at arbejde med ernæring, tilberede råvarer eller lækre menuer, betjene og rådgive om vin? Så er det oplagt at tage en af de mange uddannelser inden for»mad til mennesker«. Du får viden om alt fra sundhed til hygiejne og kundekontakt og lærer at planlægge en produktion, hvad end den foregår i tilknytning til en butik, et restaurationskøkken eller i industrien Fælles for uddannelserne under»mad til mennesker«er, at du arbejder med kunder og tilbereder, sælger eller serverer mad. Om uddannelsen og undervisningsform På side 6 kan du læse mere om, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget, hvilken type fag du bliver undervist i på skolen og om praktikpladsen, der er en forudsætning for alle erhvervsuddannelser. Vilde dyr eller husdyr, skove eller haver, marker eller drivhuse. Det er nogle af de mange ting, du kan arbejde med, hvis du tager en uddannelse inden for området»dyr, planter og natur«. Her kan du blandt andet uddanne dig som landmand, dyrepasser, skov- og naturtekniker, forskellige typer gartner eller greenkeeper, der plejer og vedligeholder golfbaner og grønne anlæg. Fælles for uddannelserne under»dyr, planter og natur«er, at du har mulighed for at arbejde udendørs og drage omsorg for det, der lever i naturen på den ene eller anden måde. Samtidig arbejder du også med planlægning og typisk også med maskiner. Om uddannelsen og undervisningsform På side 6 kan du læse mere om, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget, hvilken type fag du bliver undervist i på skolen og om praktikpladsen, der er en forudsætning for alle erhvervsuddannelser..rts.dk.lssj.dk.ug.dk.eud-info.dk Mad til mennesker Dyr, planter og natur Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Gastronom Bager Brødbager Brødbager med profi l Konditor Kagekonditor Kagekonditor med profi l Detailslagter med speciale Detailslagteraspirant Ernæringsassistent Ernæringshjælper Cater Gastronomiassistent Kok Smørrebrødsjomfru 7 mdr. 1 mdr. 10 mdr. 7 mdr. 1 mdr. 10 mdr. 6 mdr. 10 mdr. 9 mdr. Hotel- og fritidsassistent Hotel og fritidsassistent 6 mdr. HRS Industrislagter Mejerist Industrislagter med specialer industrislagter Mejerist Mejerioperatør Receptionist Receptionist 4 mdr. HRS Tarmrenser Tjener Tarmrenser Industritarmrenser Tjener Konference- og selskabstjener 6 mdr. 4 mdr. 1 år 8 mdr. EUC Ringsted EUC Ringsted EUC Ringsted EUC Ringsted EUC Ringsted EUC Ringsted Slagteriskolen Roskilde Slagteriskolen Roskilde ESN/HRS ESN/HRS ESN/HRS ESN/HRS ESN/HRS ESN/HRS Slagteriskolen Roskilde Kold College Odense Slagteriskolen Roskilde Slagteriskolen Roskilde HRS HRS Uddannelse Speciale Varighed Hovedforløb Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeper Landbrugsuddannelsen Produktionsgartner Væksthusgartner Skov- og naturtekniker Anlægsteknik Plejeteknik Anlægsgartnerassistent (trin) Dyrepasser dyr i zoologiske anlæg Dyrepasser forsøgsdyr Dyrepasser heste Dyrepasserassistent (trin) Greenkeeper Greenkeeperassistent (trin) Groundsman Groundsmanassistent (trin) Landmand husdyr Landmand planter Jordbrugsmaskinfører Landbrugsassistent (trin) Planteskolegartner handel Planteskolegartner produktion Planteskolegartnerassistent (trin) Produktion Væksthusgartnerassistent (trin) Skovbruger Vildtplejer Naturplejer Skov- og naturassistent (trin) 7 mdr. 2 mdr. 7 mdr. 2 mdr mdr mdr mdr mdr. 1 år 3 mdr mdr. 1 år 3 mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr. RTS RTS RTS RTS RTS RTS SS RTS = Roskilde Tekniske skole SS = Skovskolen 16 17

10 ERHVERVS- UDDANNELSER Introduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fl y og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil hg Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Økonomi.handelsskolerne.com.ug.dk.eud-info.dk I grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år. Du får elevløn i praktikforløbet. Hvis du er i skolepraktik og er fyldt 18 år, får du en ydelse, der svarer til SU. Handelsskolernes grundforløb kan tages på alle handelsskoler Kontoruddannelser Detailuddannelser Handelsuddannelser Merkantil hg, handelsskolernes grundforløb Kontoruddannelser med specialer Generel kontoruddannelse Kontorservice eller kundekontaktcenter Sundhedsservicesekretær Salgsassistent med specialer Blomsterdekoratør eller dekoratør Butiksmedhjælper Handelsassistent salg eller service Indkøbsassistent Logistikassistent Eventassistent eller eventkoordinator Varighed grundforløb 76 uger 38 uger 38 uger 18 uger 76 uger 76 uger 38 uger 76 uger 76 uger 76 uger uger Praktiktid i virksomhed 1 år 45 uger 1 år 1 år Eventuddannelser Eventassistent eller eventkoordinator uger 1 Finansuddannelser Forsikring, pengeinstitut eller realkreditinstitut 76 uger Merkantil hg, handelsskolernes grundforløb Et job med salg, kontorarbejde og kundekontakt begynder med en uddannelse, der kombinerer skole og praktik Et job i butik eller på kontor er nogle af dine muligheder, hvis du tager en hg-uddannelse. Du begynder på en handelsskole og fortsætter med en læreplads i en virksomhed. Det tager fi re år for de fl este uddannelser inklusiv praktiktiden. Alle lærer om it, samarbejde og kundekontakt, men du vælger selv, hvad du vil specialisere dig inden for. Butik fokuserer fx på at betjene kunder og forbrugere i butikker eller virksomheder, og på kontor arbejder du typisk med administration, sagsbehandling, økonomi eller regnskab. Om uddannelsen Alle begynder med et grundforløb på handelsskolen, der varer fra 38 til 76 uger. Det afhænger af hvilken retning, du vælger. Du har fælles fag som blandt andet erhvervsøkonomi, salg & service, it, engelsk og dansk. Derudover skal du vælge nogle valgfag, der både kan være teoretiske, praktiske eller kreative. Det kan fx være købmandsregning eller præsentationsteknik. Vær opmærksom på, at visse uddannelser inden for hg kræver tysk/fransk. Når grundforløbet slutter, fortsætter resten af din uddannelse i en virksomhed med få uger på skole indimellem. Det kaldes hovedforløbet og er dit branchespeciale. Du kan først begynde på hovedforløbet, når du har en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Alternativt kan du tage en skolepraktik, som du kan læse mere om på side 6. Undervisningsform og studiemiljø Hg er en anden måde at gå i skole, end du kender fra folkeskolen. Du arbejder i højere grad med projekter, der handler om emner og udfordringer fra butikker og kontorer. Det kan være at fi nde svar på spørgsmål som: Hvordan indretter man et supermarked? Hvordan sælger man varer på nettet? Eller hvordan organiserer man arbejdet på et kontor? I grundforløbet har du typisk timers undervisning om ugen og skal regne med at bruge timer om ugen på lektier og opgaver. Typisk har handelsskolerne også forskellige fællesarrangementer og studieture eller aktiviteter og sociale arrangementer uden for skoletid. Der er eksaminer undervejs i grundforløbet og praktiktiden afsluttes med en fagprøve. Mulighederne bagefter Dit valg af praktikplads og uddannelsesretning afgør, hvor du senere kan blive ansat. Du kan også videreuddanne dig til fx markedsføringsøkonom og handelsøkonom

11 ERHVERVS- UDDANNELSER Introduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fl y og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil hg Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Pædagogisk assistent Sundhed, omsorg og pædagogik Uddannelser med fokus på at hjælpe andre mennesker både raske og syge, børn, unge, voksne og ældre Hospital, plejehjem, tandklinik, børnehave, skole eller fritidsklub er nogle af de typiske arbejdspladser, hvis du tager en af de fi re uddannelser inden for området»sundhed, omsorg og pædagogik«. Her får du både faglig viden, lærer at tilrettelægge dine arbejdsopgaver og at håndtere problemer, der opstår, når man beskæftiger sig med børn, unge, ældre og syge mennesker. Social- og sundhedsuddannelserne Det er meget fleksibelt at uddanne sig inden for social og sundhed. Du kan vælge at blive social- og sundhedshjælper og gå direkte i arbejde. Du kan også arbejde i en periode, før du uddanner dig videre til social- og sundhedsassistent, eller du kan tage de to uddannelser i direkte forlængelse af hinanden. Uddannelserne veksler mellem skole og praktik, og alle har fag som sundhed og sygepleje, kultur og aktivitet, kommunikation, social- og samfundsfag, pædagogik og psykologi og kost og motion. Derudover er der valgfrie specialefag og andre valgfag. I løbet af uddannelsen arbejder du både alene og i grupper med opgaver og projekter, hvor du fx kan fokusere på emner som ældre eller syges og handicappedes hverdagsliv. Trin 1: Social- og sundhedshjælper Det tager et år og to måneder at uddanne sig som social- og sundhedshjælper. Du arbejder typisk på plejehjem, ældrecentre, i hjemmeplejen eller i beskyttede boliger og hjælper borgere med personlig hygiejne og med at klare den daglige livsførelse såsom at vaske og gøre rent. Dit arbejde er også at tage dig af aktiviteter, som fremmer borgerens sundhed eller forebygger sygdom, ligesom du kan støtte dem i at klare sig i deres eget hjem eller på institutionen. Efter uddannelsen kan du få job eller søge om optagelse på trin 2, uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Trin 2: Social- og sundhedsassistent Det tager et år og otte måneder at blive uddannet social- og sundhedsassistent. Så kan du arbejde på sygehuse, psykiatriske institutioner, i bofællesskaber for fysisk og psykisk handicappede, på plejehjem eller i hjemmepleje. Dit arbejde indeholder både sundhed og sygepleje, du tager dig af omsorg, og du er med til at planlægge og udføre forskellige opgaver. Når du er færdiguddannet, kan du få job eller søge om optagelse på en mellemlang videregående uddannelse som fx sygeplejerske, ergoterapeut, pædagog eller socialrådgiver..ug.dk Du kan begynde på grundforløbet til»sundhed, omsorg og pædagogik«, når du har en uddannelsesplan og har afsluttet 9. klasse. Derefter kan du fortsætte på uddannelsen som social- og sundhedshjælper, som også optager elever direkte fra 10. klasse eller med mindst et års erhvervserfaring eller uddannelse efter 9. klasse. På trin 2 og uddannelsen som social- og sundhedsassistent kan du begynde, når du har gennemført uddannelsen som social- og sundhedshjælper eller har mindst 14 måneders arbejdserfaring eller uddannelse med kvalifi kationer, der svarer til en social- og sundhedshjælperuddannelse. En tandklinikassistent hjælper både patienter, tandlæger og tandplejere. Du sidder med ved tandlægestolen og assisterer under behandlingen og sørger for de nødvendige instrumenter. Du har også selvstændige opgaver som fx at pudse tænder og tage aftryk på patienter. Derudover er det din opgave at tage røntgenbilleder, føre journal, bestille varer, tage imod patienter og skrive regninger. Uddannelsen tager tre år og veksler mellem skole og praktik. På skolen lærer du blandt andet om anatomi, profylakse, røntgen, protetik, psykologi og klinikadministration. Derudover skal du vælge to specialefag. En stor del af uddannelsen består af gruppearbejde, fordi gode samarbejdsevner er en vigtig del af arbejdet på en klinik. Projekterne lærer dig også at arbejde selvstændigt. Når du er færdiguddannet, kan du blive ansat som tandklinikassistent i den private tandpleje eller på kommunale tandklinikker. Du kan også læse videre til tandplejer..ug.dk.skt.ku.dk Tandklinikassistent Du kan begynde på»sundhed, omsorg og pædagogik«, når du har en uddannelsesplan og har afsluttet 9. eller 10. klasse. For at fortsætte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt tandklinik eller en aftale om mesterlære. Læs mere om mesterlære på side 6. En hospitalsteknisk assistent arbejder på hospitaler eller private klinikker, hvor du måler patienters hørelse og undersøger hjernens elektriske bølger. Dit arbejde er også at skrive dine målinger ned, så lægerne kan beslutte, hvad der skal gøres. Derudover er en vigtig del af arbejdet at modtage og tale med patienter om deres problemer. Uddannelsen tager to år og en måned og foregår både på skole og i praktik. På skolen får du undervisning i fag som anatomi, fysiologi, sygepleje, sygdomslære, fysik, psykologi og it. Derudover lærer du, hvordan du bruger moderne måleudstyr og at bruge engelsk i arbejdet, så du kan forstå medicinske fagudtryk. Du specialiserer dig enten som audiometrist, audiologiassistent eller neurofysiologiassistent, hvor de to første fokuserer på, hvordan øret fungerer, mens den sidste uddannelse har fokus på hjerne og nerver..sde.dk.ug.dk.eud-info.dk Hospitalsteknisk assistent Du kan begynde på grundforløbet til»sundhed, omsorg, pædagogik«, når du har en uddannelsesplan og har afsluttet 9. eller 10. klasse. For at fortsætte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan komme i skolepraktik som hospitalsteknisk assistent. Kontakt uddannelsesstedet for yderligere information. En pædagogisk assistent arbejder med børn, unge eller voksne. Du får typisk job i børnehaver, på skoler, i fritidsklubber og botilbud for voksne handicappede, eller som dagplejer i dit eget hjem. Uddannelsen varer to år og tre en halv måned og veksler mellem skole og praktik. Du får en grundlæggende viden om, hvordan du drager omsorg for andre og lærer blandt andet at lave udviklende aktiviteter for forskellige målgrupper. På skolen får du undervisning i fag som pædagogik, psykologi, bevægelse og idræt, sundhed, kultur og aktivitet. Derudover har du dansk, samfundsfag og it og lærer om kost, motion og konfl ikthåndtering. Undervisningen foregår både som individuelt arbejde, i grupper og med oplæg fra lærerne. Du skal desuden lave skriftlige opgaver og arbejde med kreative aktiviteter. Når du er færdiguddannet, kan du søge job eller om optagelse på uddannelsen til pædagog..ug.dk.eud-info.dk Du kan begynde på grundforløbet til»sundhed, omsorg og pædagogik«, når du har en uddannelsesplan og har afsluttet 9. eller 10. klasse. Efter grundforløbet kan du søge om optagelse på uddannelsen som pædagogisk assistent. Du kan også søge direkte ind, hvis du har mindst et års anden uddannelse eller erhvervserfaring efter 9. klasse. Økonomi Du kan søge SU på uddannelsernes grundforløb, hvis du er over 18 år. På uddannelsernes hovedforløb får du elevløn

12 GYMNASIALE UDDANNELSER Introduktion Hhx Højere handelseksamen Htx Højere teknisk eksamen Stx Studentereksamen Hf Højere forberedelseseksamen Fordeling af uddannelsespladser på stx og hf Mange ansøgere til visse skoler og kurser gør det nødvendigt at fordele elever på stx og hf i Region Hovedstaden. Du bliver som udgangspunkt optaget på det sted, du prioriterer som nummer et i din ansøgning. Ellers bliver du optaget på din anden, tredje, fjerde eller femte prioritet, hvis der er ledige pladser. I 2009 søgte ekstraordinært mange ind på et stx eller hf-kursus, og nogle skoler er mere søgte end andre. Region Hovedstaden har derfor nedsat fi re udvalg, som fordeler elever på de enkelte skoler og kurser. Fordelingsudvalgene sørger for, at de enkelte studieretninger kan oprettes mest effektivt, og at alle klasser og hold bliver fyldt og sat bedst muligt sammen. Udgangspunktet er, at ansøgere tættest på skolen får opfyldt deres ønske, men det kan være nødvendigt at lave et samlet skøn for at optage flest mulige efter deres prioriterede ønsker. Afstandskriteriet kan derfor fraviges for at sikre ønsker om studieretning eller fagpakke, skoleprofi l, anden fremmedsprog, valgfag, kunstneriske fag eller praktisk/musisk fag. Hvis du ikke er tilfreds med det sted, du bliver optaget, kan du bede fordelingsudvalget om at genoptage din ansøgning. Det skal ske senest 14. juni 2010, og fordelingsudvalget genoptager kun behandlingen én gang. Du skal være opmærksom på, at udvalget har begrænsede muligheder, fordi mange skoler og klasser er overbelagte. Du har også mulighed for at klage til regionsrådet over fordelingsudvalgets afgørelse i genoptagelsessagen, men kun over retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over fordelingsudvalgets skøn eller afslag på grund af manglende plads. Læs mere om fordelingen på de enkelte gymnasiers og hf-kursers hjemmesider eller på Region Hovedstadens hjemmeside.regionh.dk. Her fi nder du også Undervisningsministeriets bekendtgørelse på området og en beskrivelse af dine klagemuligheder. Forløb for gymnasiale uddannelser Fælles for gymnasiale uddannelser Både hhx, htx, stx og hf giver dig mulighed for at tage en videregående uddannelse Ingeniør, pædagog, økonom, korrespondent eller gymnasielærer. Mulighederne for et fremtidigt job er rigtig mange, hvis du begynder på en af de fi re gymnasiale uddannelser, som alle giver adgang til at søge ind på både korte og lange videregående uddannelser. Det tager tre år at få eksamen fra handels-, teknisk- og alment gymnasium, mens du kan afslutte en hf på to år. Du har krav på optagelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og opfylder betingelserne, som du ser her på siden. Desuden skal du søge inden den 15. marts Alle ansøgere får brev senest 1. juni 2010 om, hvor de er optaget. sbetingelser Du skal opfylde en række konkrete krav for at blive optaget på de gymnasiale uddannelser i Hvis folkeskolen indstiller dig til optagelsesprøve, skal du enten bestå den, eller rektor på ungdomsuddannelsen skal vurdere, at det ikke er nødvendigt at gennemføre prøven. På hf kan du komme til en særlig optagelsessamtale med en studievejleder på det sted, du ønsker at begynde. For hhx, htx og stx er betingelserne: En udfyldt uddannelsesplan Afsluttet 9. klasse eller tilsvarende undervisning Folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse i mundtlig/skriftlig dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi To til fire års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk 10. klasses elever skal have afl agt mundtlig og skriftlig prøve i dansk, engelsk og matematik samt normalt prøve i tysk/fransk både folkeskolens afgangsprøve og 10. klasseprøve gælder. For hf er betingelserne: En udfyldt uddannelsesplan Afsluttet 10. klasse eller tilsvarende undervisning Folkeskolens 10. klasseprøve i skriftlig/mundtlig dansk, engelsk og matematik 10. klasseprøven i dansk, engelsk og matematik. Uddannelsesskift Indtil du afslutter grundforløbet efter et halvt år på hhx, htx eller stx, kan du skifte mellem de tre uddannelser uden at miste tid. Du har dog ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller en bestemt studieretning. Du kan også skifte direkte til de sidste to et halvt års studieretning på hhx eller htx, hvis du har gennemført mindst 20 uger af en erhvervsuddannelse, og rektor på den nye skole vurderer, at din undervisning i dansk, engelsk og matematik er tilstrækkelig. Derudover skal du opfylde adgangsbetingelserne til hhx og htx. Hvis du skifter uddannelse, har du selv ansvar for at indhente det, du mangler, hvis du fagligt er bagud i forhold til den nye uddannelse. Adgangskrav: 9 eller 10 års skolegang 0 år Hhx, htx, stx Hf Introkursus Grundforløb Fællesfag Studieretningsfag Valgfag Fællesfag Eventuelt tema Valgfag 4 uger 1/ 1 år Videreuddannelse 22 23

13 GYMNASIALE UDDANNELSER Introduktion Hhx Højere handelseksamen Htx Højere teknisk eksamen Stx Studentereksamen Hf Højere forberedelseseksamen Hhx handelsgymnasiet Fordyb dig i handel og økonomi i tre år og tag en gymnasieuddannelse, der primært retter sig mod et job i erhvervslivet teri. Forløbet varer fi re år og indebærer, at du starter egen virksomhed i gymnasieforløbet. For elitesportsudøvere udbyder handelsgymnasierne på CPH West, København NORD og Niels Brock særlige Team Danmark-klasser. Se side 42. Muligheder bagefter Du kan bruge en hhx-eksamen til at læse videre akkurat som med de tre øvrige gymnasiale uddannelser. Det kan være på fx universiteter og handelshøjskoler eller lærer-, pædagog- og sygeplejeuddannelsen. Du kan også vælge at fortsætte på en kort videregående uddannelse som fx markedsføringsøkonom og fi nansøkonom. Dine studieretningsfag kan bestemme, hvilke muligheder du har efter eksamen. Du kan ikke efterfølgende ændre dit karaktergennemsnit, men du kan til den tid altid supplere med eksamen i andre fag og niveauer, hvis det bliver nødvendigt. Obligatoriske fag Virksomhedsøkonomi (B) Afsætning (B) International økonomi (B) Erhvervsret (C) Matematik (C) Samtidshistorie (B) Samfundsfag (C) Dansk (A) Engelsk (A) 2. fremmedsprog Et fortsættersprog skal være på B- niveau, mens et begyndersprog skal være på A-niveau. Valgfag Virksomhedsøkonomi (A) Afsætning (A) International økonomi (A) 2. fremmedsprog (A - som fortsættersprog) It (A eller B) Matematik (A eller B) Filosofi (B eller C) Psykologi (B eller C) Kulturforståelse (B eller C) Markedskommunikation (C) Finansiering (C) Statistik (C) Mediefag (C) Design (C) Organisation (C) Læs om studieretninger, valgfag, åbent hus og informationsmøder på de enkelte gymnasier på.handelsgymnasiet.dk og.ug.dk. Datoer og adresser står på side 45. Økonomi Du kan få SU, når du fylder 18 år. Se også side 42. Du søger din ungdomsuddannelse via.optagelse.dk. Her indgår både din ansøgning og din uddannelsesplan. Du skal søge inden 15. marts Læs mere på side 40 og 41. Hvis folkeskolen og din UU-vejleder indstiller dig til optagelsesprøve, vil gymnasiet afgøre, om du bliver optaget. Hvad er det globale marked? Hvordan laver man en markedsføringsstrategi? Eller hvordan undersøger man en virksomheds eksportmuligheder? Det er nogle af de spørgsmål og emner, du kan arbejde med i løbet af en hhx-uddannelse på handelsgymnasiet. Uddannelsen tager tre år og har fokus på handel og økonomi. Du lærer om fx erhvervsret, sprog, kultur, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Du har også forskellige almene fag og vælger selv, hvilken profi l din uddannelse skal have ud fra de studieretninger, der er på det enkelte handelsgymnasium. Om uddannelsen Alle elever begynder med et halvt års grundforløb, og du fortsætter på den studieretning, du vælger i din ansøgning eller senest til jul på første år. Studieretningen kombinerer dine tre studieretningsfag med de obligatoriske og valgfrie fag. Handelsgymnasierne har studieretninger med forskellige faglige profi ler som fx økonomi, marketing, kommunikation, matematik og international profi l med sprog og kultur. Fagene på hhx er opdelt i forskellige niveauer, hvor A er det højeste, B er det mellemste og C er det laveste niveau. På side 25 kan du læse om de obligatoriske fag og se eksempler på valgfag. Det er dog ikke alle handelsgymnasier, der tilbyder alle valgfag. Undervisning og studiemiljø Handelsgymnasiet har klasseundervisning, som du kender det fra folkeskolen. Derudover er der gruppearbejde og projekter, hvor du blandt andet arbejder med cases fra virksomheder. Målet er, at du bliver bedre til at arbejde selvstændigt, så du er forberedt på at læse videre. Der er eksaminer på hhx-uddannelsen og synlige mål for, hvad du skal nå i undervisningen. Undervejs får du løbende tilbagemeldinger om, hvordan det går både i form af karakterer og gennem personlige samtaler med dine lærere. Du skal regne med at bruge 40 timer i gennemsnit om ugen på undervisning og forberedelse.typisk har handelsgymnasierne også forskellige fællesarrangementer og studieture. Særlige hhx-uddannelser Nogle handelsgymnasier har et specifi kt fokus, som du kan læse om her. Niels Brocks Handelsgymnasium har en særlig international profi l IBB eller International Business Baccalaurate hvor undervisningen foregår på engelsk. IBB giver adgang til videregående uddannelser i udlandet. På Niels Brocks kan du tage en hhx med særligt fokus på innovation og iværksæt

14 GYMNASIALE UDDANNELSER Introduktion Hhx Højere handelseksamen Htx Højere teknisk eksamen Stx Studentereksamen Hf Højere forberedelseseksamen Muligheder bagefter Med en htx-eksamen i hånden får du adgang til videregående uddannelser helt på linje med de tre øvrige gymnasiale uddannelser. Det kan fx være på universitetet, ingeniøruddannelser, arkitektskoler eller lærer-, pædagog- og sygeplejeuddannelsen. Dine studieretningsfag kan bestemme, hvilke muligheder, du har efter eksamen. Du kan ikke ændre dit karaktergennemsnit senere, men du kan altid supplere med eksamen i andre fag og niveauer, hvis det bliver nødvendigt. Obligatoriske fag på htx Dansk (A) Teknikfag (A) Engelsk (B) Matematik (B) Kemi (B) Fysik (B) Teknologi (B) Biologi (C) Kommunikation/It (C) Samfundsfag (C) Teknologihistorie (C B- og C-niveau-fag er kun obligatoriske, hvis de ikke indgår på højere niveau som studieretningsfag. Læs mere om htx på.tekniskgymnasium.dk og.ug.dk og hør mere om uddannelsen til åbent hus og informationsmøder. Datoer og adresser står på side 45. Økonomi Du kan få SU, når du fylder 18 år. Se også side 42. Du søger din ungdomsuddannelse via.optagelse.dk. Her indgår både din ansøgning og din uddannelsesplan. Du skal søge inden 15. marts Læs mere på side 40 og 41. Htx teknisk gymnasium Hvis din skole og UU-vejleder indstiller dig til optagelsesprøve, vil teknisk gymnasium afgøre, om du bliver optaget. Sæt fokus på teknikfag, matematik, fysik og kemi i tre år og få adgang til de videregående uddannelser Bioteknologi, kost og ernæring, arkitektur og konstruktion eller formgivning og produktion. Synes du emnerne lyder interessante, er den tekniske gymnasieuddannelse måske noget for dig. Htx varer tre år, hvor du kan fordybe dig i teknik og naturvidenskab og samle ny viden. Du vælger selv, hvad der skal dominere din uddannelse ud fra, hvilke studieretninger, der er på den enkelte skole. Om uddannelsen Htx begynder med et grundforløb på et halvt år, hvor du har dansk, engelsk og matematik plus et studieområde med både faglig og tværfaglig undervisning inden for naturvidenskab, teknologi og samfundsvidenskab. Du bliver samtidig præsenteret for skolens forskellige studieretninger, som du skal bruge de sidste to et halvt år på. Du ønsker studieretning allerede i din ansøgning eller senest til jul på første år. En studieretning er en pakke med tre fag, hvor det ene er på A-niveau, det andet fag er på A- eller B-niveau og det tredje fag er på A-, B- eller C- niveau. Derudover har du obligatoriske fag og skal vælge mindst et valgfag. Se oversigten på side 27. Noget af det særlige ved htx-uddannelsen er teknikfag, der fylder meget især på tredje år, og alle tekniske gymnasier tilbyder mindst to teknikfag. Et af dem er proces, levnedsmiddel og sundhed, der giver viden om fx kemisk produktion, miljøteknik, mikrobiologi, kost og ernæring. Et andet er design og produktion om blandt andet produktudvikling, materialer, styring og produktion inden for elektronik/it, mekanik eller tekstil, mens den tredje mulighed er byggeri og energi. Her fokuserer under visningen på projektering, konstruktion, materialer, forsyning og organisation. Undervisningsform og studiemiljø Du har almindelig klasseundervisning på htx, men du arbejder også tværfagligt og med projekter ofte om bestemte temaer. Derudover arbejder du i laboratorier og på værksteder. It er et vigtigt redskab i selve undervisningen, i forbindelse med projekter, skriftlige opgaver og eksamener. En htx-uddannelse består af otte eksaminer, som både er mundtlige og skriftlige. Det er Undervisningsministeriet, der beslutter, hvilke fag, du skal op i, og derudover skal du lave et skriftligt studieretningsprojekt. Du skal regne med at bruge 40 timer i gennemsnit om ugen på undervisning og forberedelse

15 GYMNASIALE UDDANNELSER Introduktion Hhx Højere handelseksamen Htx Højere teknisk eksamen Stx Studentereksamen Hf Højere forberedelseseksamen Stx det almene gymnasium Få bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab, sprog og samfund på en treårig uddannelse, som også præsenterer dig for et videnskabsorienteret perspektiv Du lærer at undersøge problemer, samle ny viden og fi nde hurtigt rundt i nyt stof. Og så har du en bred vifte af fag inden for de tre videnskabsområder humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Det almene gymnasium er en treårig uddannelse, der både lærer dig om mange forskellige emner og giver mulighed for fordybelse i særlige interesser afhængig af, hvilken studieretning du vælger. Om uddannelsen Stx-uddannelsen begynder med et halvt års grundforløb for alle elever. Her får du undervisning i fag som dansk, engelsk, idræt, historie, matematik og samfundsfag. Derudover er der nye fag, som du ikke kender fra folkeskolen. De sidste to et halvt år fokuserer dine fag på den studieretning, du ønsker allerede ved optagelsen. Du kan dog nå at ombestemme dig og ønske en ny studieretning efter grundforløbet. Fagene lægger typisk vægt på enten sproglige, naturvidenskabelige, kunstneriske eller samfundsfaglige fag, og en studieretning består af en pakke med tre fag. Fagene er fordelt på tre niveauer, hvor A er det højeste, B det mellemste og C det laveste niveau. Derudover har du obligatoriske fag og valgfag. Læs mere om det på side 29. En samlet stx-eksamen består af mindst fi re A-niveaufag og normalt tre B- og syv C-niveaufag. Du får råd og vejledning om sammensætningen på det enkelte gymnasium. Undervisningsform og studiemiljø Det almene gymnasium byder på en kombination af klasseundervisning, gruppearbejde og projekter. Du arbejder både med skriftlig og mundtlig kommunikation og laver blandt andet rapporter, skriftlige opgaver, Power Points og fremlæggelser. Du skal regne med at bruge 40 timer i gennemsnit om ugen på undervisning og forberedelse. Studiemiljøet er ofte intenst og præget af faglig udvikling og et fællesskab med mange oplevelser også på tværs af klasser og årgange. Der kan være aktiviteter på skolen om eftermiddagen og aftenen såsom lektiecafe, frivillig idræt, musik, billedkunst, drama og elevråd. Desuden er der arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med fx fester og andre forskellige arrangementer. Du får karakterer og andre evalueringer i løbet af uddannelsen og skal i alt op til mindst ni skriftlige og mundtlige eksaminer plus lave et studieretningsprojekt. Særlige stx-uddannelser Nogle gymnasier har et specifi kt fokus, som du kan læse om her. Vær opmærksom på at nogle af skolerne er private. En IB; International Studentereksamen eller international Baccalaureate, giver adgang til videregående uddannelser også i udlandet. Du kan tage IB på Birkerød Gymnasium, Nørre Gymnasium og Copenhagen International School. Du kan også vælge en tysk/ dansk studentereksamen på N. Zahles Gymnasieskole og få adgang til studier i både Danmark og Tyskland. For elitesportsudøvere udbyder Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus særlige Team Danmark-klasser. Se side 42. Unge med særlige musiske interesser og evner kan tage MGK, musikalsk grundkursus, på Sankt Annæ Gymnasium og CPH WEST/Ishøj Gymnasium. Muligheder bagefter En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser på både universiteter og fx lærer-, pædagog- og sygeplejeuddannelser. Du skal være opmærksom på, at en bestemt eksamenskvotient ikke altid er nok. Dine studieretningsfag, niveauer og fagkarakterer kan også bestemme, hvilke muligheder du har. Du kan ikke efterfølgende ændre dit karaktergennemsnit, men du kan til den tid altid supplere med eksamen i andre fag og niveauer, hvis det bliver nødvendigt. Obligatoriske fag Dansk (A) Historie (A) Engelsk (B) Andet fremmedsprog (A eller B) Matematik (C) Samfundsfag (C) Idræt (C) Fysik (C) Oldtidskundskab (C) Religion (C) To af fagene biologi, kemi eller naturgeografi (C) Enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik (C) Studenterkursus Valgfag Skolerne har mange forskellige valgfag på A-, B- og C-niveau. Her er nogle eksempler. Få mere viden på hjemmesiden for det enkelte gymnasium. Se side 45. Astronomi Billedkunst Biologi Dans Datalogi Design Dramatik Erhvervsøkonomi Filosofi Fysik Idræt rmationsteknologi Innovation Kemi Latin Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Retorik Samfundsfag Diverse fremmedsprog Vil du tilbage til uddannelsessystemet efter en pause, er det toårige studenterkursus en mulighed. Her kan du tage den samme eksamen som i det almene gymnasium. kræver kvalifi kationer, der svarer til folkeskolens afgangsprøve. Samtidig skal du have holdt mindst et års pause siden Læs om studieretninger, valgfag, åbent hus og informationsmøder på de enkelte skolers hjemmesider. Datoer og adresser står på side 45. Økonomi Almene gymnasier er gratis, mens private gymnasier opkræver studieafgift. Du kan få SU, når du fylder 18 år. Se også side 42. Du søger din ungdomsuddannelse via.optagelse.dk. Her indgår både din ansøgning og din uddannelsesplan. Du skal søge inden 15. marts Læs mere på side 40 og 41. Hvis din skole og UU-vejleder indstiller dig til optagelsesprøve, vil gymnasiet afgøre, om du bliver optaget. folkeskolen. Du kan eventuelt blive kaldt til optagelsessamtale om din studieegnethed. Du skal betale et gebyr for at tage studenterkursus, men uddannelsen er SU-berettiget. Læs mere på.ug.dk 28 29

16 GYMNASIALE UDDANNELSER Introduktion Hhx Højere handelseksamen Htx Højere teknisk eksamen Stx Studentereksamen Hf Højere forberedelseseksamen Obligatoriske fag / faggrupper Hf højere forberedelseseksamen Få både boglig og praktisk viden om alt fra samfund til natur, sprog og kultur på bare to år, hvis du ikke kommer direkte fra 9. klasse Dansk (A) Engelsk (B) Kultur/samfund historie (B) + samfundsfag (C) + religion (C) Matematik (C) Naturvidenskab (C) biologi + kemi + geografi Idræt (C) Praktisk/musisk fag (C) billedkunst, dans, design, drama, musik eller mediefag Studieværksted Valgfag Arabisk (B) Astronomi (C) Billedkunst (B) Biologi (B) Datalogi (C) Design (B) Drama (B) Engelsk (A) Erhvervsøkonomi (C) Filosofi (B og C) Fransk fortsætter (B og C) Fransk begynder (A og B) Fysik (B og C) Geografi (B) Idræt (B) Italiensk (A og B) Læs mere om hf på.hf2kbh.dk og hør mere om uddannelsen til åbenthusdag og informationsmøder. Datoer og adresser står fra side 45. Økonomi Toårig hf er gratis, mens private gymnasier opkræver studieafgift. Du kan få SU, når du fylder 18 år. Se også side 42. Japansk (B) Kemi (B) Latin (C) Matematik (A og B) Mediefag (B) Musik A & B Oldtidskundskab (C) Psykologi (B og C) Religion (B) Russisk (B) Samfundsfag (B) Spansk (A og B) Tyrkisk (A og B) Tysk begynder (A og B) Tysk fortsætter (C og D) Du søger din ungdomsuddannelse via.optagelse.dk. Her indgår både din ansøgning og din uddannelsesplan. I din ansøgning skal du oplyse hvilket hf-kursus du søger, prioritere dit valg af praktisk/musisk fag og evt. vælge temahf. Du skal søge inden 15. marts Læs mere på side 40 og 41. For at blive optaget på hf skal du have 10. klasseprøve i dansk, matematik og engelsk samt Folkeskolens Afgangsprøve i de øvrige fag med tilfredsstillende resultat. Hvis du har forladt folkeskolen for mindst et år siden, kan du blive optaget på hf via en optagelsessamtale, hvor en studievejleder bedømmer din egnethed. Hvis du mangler nogle af forudsætningerne eller er indstillet til optagelsesprøve af din skole og UU-vejleder, er det hf-kurset, der afgør, om du kan optages. Der er desuden mulighed for at kombinere erhvervsuddannelse og hf på fx hf-søfart og Grøn hf. Læs mere på.ug.dk. Du lærer at lære og bruger nogle gange din nye viden i praksis. Det er et af de særlige kendetegn ved hf, som giver dig en gymnasial uddannelse på kun to år, når du har 10. klasse eller et år efter 9. klasse med i bagagen. Nogle studerende er derfor år, når de begynder, andre er først i 20 erne eller ældre. På hf får du almen viden, en lang række fag og muligheden for at søge videregående uddannelse. Nogle af fagene vælger du selv. Om uddannelsen I begyndelsen af hf bliver du introduceret til studiemetoder og arbejdsformer, bl.a. i studieværkstederne. Alle studerende har desuden obligatoriske fag/faggrupper, som er opdelt i forskellige niveauer, hvor A er det højeste og C er det laveste. På side 31 kan du se fagene, men vær opmærksom på, at ikke alle fi ndes på alle hf-kurser. På nogle hf-kurser kan du også vælge særlige tema-pakker, som ligner de øvrige gymnasiale uddannelsers studieretninger. De fokuserer på en interesse eller et emne som fx sundhed, sprog, samfund eller natur. En hf-eksamen består af et eksamensprojekt, en større skriftlig opgave, fem obligatoriske fag inklusiv et praktiskmusisk fag, to faggrupper og to tre valgfag, som tages på uddannelsens andet år. Undervisningsform og studiemiljø På hf er undervisningen anvendelsesorienteret. Det betyder, at du nogle gange starter i virkeligheden uden for skolen, når du skal studere et emne, andre gange skal du i praksis bruge det, du lærer. Du er forankret i en klasse, men arbejder også i grupper, med projekter og virtuelt på nettet. Dit skema rummer cirka 33 timer om ugen, og langt de fl e- ste fag kræver også tid til forberedelse og skriftligt arbejde. Undervejs får du individuel vejledning af en tutor/kontaktlærer, lærerteam og studievejledere. Du skal til mundtlig eksamen i alle fag og skriftlig eksamen i nogle fag. Du får ikke karakterer før eksamen, men i løbet af undervisningen evaluerer du forløbet sammen med dine lærere og laver en studiebog om dine fremskridt. Muligheder bagefter Hf-eksamen giver adgang til alle videregående uddannelser afhængig af, hvordan du sammensætter din eksamen. Nogle uddannelser kræver bestemte fag og niveauer for, at du kan blive optaget. Hf i øvrigt Du kan også tage et hf-fag ad gangen, hvis du som ung eller voksen vil supplere din tidligere uddannelse eller blot har interesse for konkrete fag. Efterhånden kan du stykke en hel hf-eksamen sammen. Læs mere om enkeltfagskursernes tilbud på deres hjemmesider. kræver som udgangspunkt de samme kvalifi kationer som ansøgere til toårig hf, men alle ansøgninger behandles individuelt. Du kan derfor have fået kvalifi kationer på andre måder, så kontakt hf-kurset for en optagelsessamtale. Hvert enkeltfag koster fra 300 til 600 kroner, men du får pengene retur, hvis du fuldfører en hel hf-eksamen. Uddannelsen er SU-berettiget. På nogle VUC er tilbydes hf-pakker. Her indgår fag, der er målrettet visse videregående uddannelser. Du bliver fagligt forberedt til at søge ind på din ønskede uddannelse og i visse tilfælde er der optagelsesgaranti, når du har færdiggjort din hf-pakke med et godt resultat. Hf-pakker tilbydes bl.a. til uddannelserne; pædagog, bioanalytiker, sygeplejerske og socialrådgiver. Undersøg mere på.vuc.dk

17 ANDRE VEJE Egu STU VUC Bliv din egen chef Søger du job? Uddannelser over hele landet Brobygning 10. klasse Ungdomsskole, efterskole, højskole Produktionsskole Egu erhvervsgrunduddannelsen Meget praktik og kun lidt teori i en toårig uddannelse, som du selv kan præge STU særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Sociale oplevelser, mere viden og praktikerfaringer er udbyttet af den treårige uddannelse, der skræddersyes til dig på små hold Egu er en toårig praktisk uddannelse for dig, der ikke er i gang med anden uddannelse eller job. Uddannelsen består af praktik i virksomheder i op til ca. halvandet år samt korte skoleophold. Egu giver dig mulighed for at uddanne dig til medhjælper eller forberede dig til videreuddannelse inden for områder, du interesserer dig for og kan magte fx service, butik, håndværk, produktion, pleje og pasning eller andre individuelt valgte områder..egu.dk Økonomi Personlige, sociale og faglige kompetencer er målet med den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse. Den er for unge under 25 år, som af fysiske eller psykiske årsager ikke kan tage en ungdomsuddannelse på normale vilkår selv med specialpædagogisk støtte. træne. Det kan være at prøve forskellige fritidsaktiviteter alene eller sammen med andre, lære at bo alene eller klare sig selv i hverdagen. Endelig kan du komme i praktik i virksomheder og institutioner og få erfaring med at arbejde og samarbejde..ug.dk Økonomi Om uddannelsen Egu sammensættes efter dine ønsker og muligheder. Din uddannelsesplan laves sammen med din egu-vejleder, der også følger dig i hele uddannelsen. I praktik lærer du at tage ansvar for en opgave på arbejdspladsen, at arbejde selvstændigt og sammen med kolleger. Rammerne for praktik bliver beskrevet i en praktikaftale med virksomheden. Undervisningsform og studiemiljø Uddannelsen lægger vægt på praktisk oplæring og egner sig godt til dig, hvis du lige nu ikke er interesseret i alt for meget skolegang. De fag eller kurser, du afslutter, kan du få godskrevet, hvis du senere tager en uddannelse, hvor de indgår. Muligheder bagefter Erhvervsgrunduddannelsen giver bedre baggrund for at søge arbejde eller fortsætte på en erhvervsuddannelse. Du får løn af virksomheden, hvor du er i praktik. Beløbet svarer til lærlingeløn. På skolen får du 592 kroner om ugen, hvis du er under 18 år og kroner, hvis du er ældre. (Beløb er fra 2009). Du skal have afsluttet grundskolen og være under 30 år for at blive optaget på egu. Din UU-vejleder indstiller dig. Uddannelsen tager tre år og bliver planlagt efter netop din situation. Om uddannelsen Alle elever begynder med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor du prøver forskellige opgaver og aktiviteter for at fi nde ud af, hvad du har lyst til og kan. Ud fra de erfaringer laver du en uddannelsesplan sammen med dine forældre og din UU-vejleder. Planen skal justeres mindst en gang om året via en samtale med din UU-vejleder, dine forældre og muligvis også dine lærere. En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse indeholder tre dele: undervisning, praktik og målrettede tilbud. Undervisning kan være i almene fag som dansk og samfundsforhold, men kan også handle om husholdning, økonomi og det at klare sig selv. Derudover er der undervisning og aktiviteter, som passer til netop det, du har brug for at lære eller Undervisningsform og studiemiljø En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse kan foregå alle steder i Danmark. Du kan fx få undervisning på efterskoler, daghøjskoler, husholdningsskoler eller institutioner, som har specialiseret sig i netop din situation. Du bliver undervist på små hold og kan altid få vejledning. Når uddannelsen slutter, får du et kompetencepapir, som beskriver, hvad du har lavet og lært i din skolegang og praktik. Hvis du kun gennemfører en del af uddannelsen, oplyser papiret alene om det. Muligheder bagefter Det er forskelligt fra person til person, hvad en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse fører videre til. Nogle får adgang til beskæftigelse eller uddannelse, andre bliver mere selvstændige eller bedre i stand til at leve et voksenliv. Uddannelsen er gratis, og du kan få betalt materialer og transport. Du kan ikke få SU, men du får stadig de ydelser, som du i øvrigt har ret til. Uddannelsen kræver, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse og er under 25 år. Du laver din uddannelsesplan sammen med dine forældre og din UU-vejleder, som også sørger for at sende oplysninger til kommunen, der beslutter, om du får uddannelsen eller ej. Forløb for erhvervsgrunduddannelsen Forløb for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Egu STU Adgangskrav: 9 års skolegang Introforløb Skole og praktik Job eller videreuddannelse Adgangskrav: 9 års skolegang Introforløb Skole og praktik Job eller videreuddannelse 0 år 1/ 1 år 0 år 1/ 1 år 32 33

18 ANDRE VEJE Egu STU VUC Bliv din egen chef Søger du job? Uddannelser over hele landet Brobygning 10. klasse Ungdomsskole, efterskole, højskole Produktionsskole VUC Uddannelser over hele landet Enkelte fag, særlige kurser eller eksamener kan forberede dig til videreuddannelse eller job Rundt om i Region Hovedstaden fi nder du voksenuddannelses-centre eller VUC er, hvor du kan tage forskellige fag og kurser. VUC er som udgangspunkt for unge over 18 år. På VUC kan du blive bedre til at læse, skrive eller regne, du kan lære mere dansk for at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse, og hvis du er ordblind, kan du få ordblindeundervisning. På VUC kan du tage fag på AVU den almene voksenuddannelse i et eller fl ere fag. Det betyder, at du får undervisning og kan gå til prøver, der svarer til folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller 10. klasseprøven. Nogle VUC er tilbyder hf-pakker (temahf), der er målrettet visse videregående uddannelser. Du kan læse mere under hf side 31. Bliv din egen chef Måske er dit mål at starte din egen virksomhed? Så skal du have en god idé, en god økonomi og masser af gå-på-mod. Men det er også vigtigt, at du ved en masse om det erhverv, som du vil etablere dig i. Desuden skal du vide noget om regnskab, markedsføring, kundebetjening og du skal vide, Søger du job? Er du fyldt 18 år, er ledig og søger job, kan jobcentret i din kommune hjælpe dig. Du finder dit jobcenter på.jobnet.dk. Her ser du også oversigter over ledige job. Jobcentret kan desuden: hjælpe dig med at skrive en ansøgning Du kan søge videre på hf, hvis du tager AVU-prøver i dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab og endnu et fag. På VUC kan du også læse hf-enkeltfag og eventuelt stykke dem sammen til en hel hf-eksamen i dit eget tempo. Er du student og har brug for prøver i specifi kke fag for at blive optaget på en videregående uddannelse, er VUC også stedet med gymnasiale suppleringskurser. Undervisningen på VUC er holdundervisning, men i mange fag kan du også vælge fjernundervisning. Det foregår via din egen computer, så du selv bestemmer, hvornår du vil studere. Du mødes dog også med din lærer til vejledning. hvordan du udvikler din gode idé. Her giver mange af ungdomsuddannelserne dig et godt udgangspunkt. Nogle ungdomsuddannelser har desuden iværksætteri og innovation som fag. Her lærer du at omsætte din idé til virkelighed. Der fi ndes også kurser samt fortælle dig om hjælpemidler på jobbet og ansættelse på særlige vilkår undersøge dine muligheder for fx virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud informere dig om dine muligheder for kurser eller uddannelse, mens du er ledig..vuc.dk Økonomi Nogle fag og kurser på VUC er gratis, andre koster penge. Reglerne er forskellige, så kontakt dit lokale VUC for at høre mere.til nogle forløb kan du få SU, hvis du har mere end 23 undervisningstimer om ugen. sker ved en samtale med en VUC-vejleder. De fl este hold starter i august og januar, men fjernundervisning kan du melde dig til løbende. videregående uddannelser, hvor du får et solidt grundlag for at nå dit mål som selvstændig..ivaerksaetter.emu.dk.ug.dk Hvis du er uden ungdomsuddannelse og under 25 år, bør du henvende dig til dit UU-center for at undersøge dine muligheder for uddannelse og for at få en samtale med en UU-vejleder. Se oversigten side 41. Rundt om i Danmark fi ndes der uddannelser, der blandt andet fører til arbejde på havet, i Forsvaret eller giver tid til at fordybe sig i emner som fx mad, design, musik og teater Fiskeri Et job med frisk luft, praktisk og teknisk arbejde. Det er hverdagen som fi sker, når du har taget den toårige grunduddannelse i Thyborøn i Jylland. Uddannelsen består af et skoleophold på 22 uger og garanti for tre forskellige praktikpladser på havet. Du får løn under uddannelsen og i praktikken også en andel af skibets indtjening. Alle elever begynder med et sikkerhedskursus på tre uger og er du over 18 år, kan du allerede derefter tage hyre på et skib. Efter grunduddannelsen kan du også videreuddanne sig som skipper..blivfisker.nu eller kontakt Fiskeriskolen, Harboørevej 8, 7680 Thyborøn eller på tlf Søfart Et arbejdsliv til søs eller på land i rederier og havne. Det kan blive udbyttet af de mange maritime uddannelser som spænder fra skibsassistent og skibsmekaniker til skibsfører og skibsoffi cer. Uddannelserne har forskellig varighed og veksler alle mellem skoleophold og praktik på skibe, hvor du får enten løn eller SU. Skolerne ligger blandt andet i Frederikshavn, Nyborg og Svendborg. Du kan også tage en hf-søfart på tre år, som kombinerer gymnasiefag og undervisning i eksempelvis navigation, maskinlære, sejlads og sikkerhed. Du kan bygge videre på alle søfarts-uddannelserne..fuldskruefrem.dk eller.skibsofficer.dk eller kontakt Søfartens Uddannelseskontor, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø eller på tlf Mere end 30 uddannelser gør Forsvaret til Danmarks største uddannelsesinstitution. Du kan fx få svendebrev og garanteret læreplads som tekniker og mekaniker, du kan uddanne dig som professionel soldat eller blive militær leder eller sprogoffi cer, der tolker, når Forsvaret er på opgave i udlandet. Der er løn under alle uddannelser, og du kan specialisere dig inden for enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Alle uddannelser giver både menneskelige og faglige kompetencer, så du bagefter kan arbejde enten i Forsvaret eller på en civil arbejdsplads..forsvaret.dk/fvr eller kontakt Forsvarets Rekruttering, Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2750 Ballerup eller på tlf Madlavning, gastronomi, ernæring og sundhed. Eller tekstil, indretning og design. Det er nogle af de emner, du kan fordybe dig i på en husholdnings- eller håndarbejdsskole. Kurserne varer fra et halvt til et helt år og udvikler dine praktiske og kreative evner, imens du får tid til at tænke over, hvad du vil bagefter. På fl ere skoler kan du tage 10. klasse eller følge hf-fag som del af kurserne. Du kan enten bo på skolen eller være dagelev. I Københavnsområdet ligger Tekstilskolen i Holte og Suhrs Husholdningsskole i centrum af København, men der er mange fl ere skoler rundt om i Danmark. Forsvaret Husholdning og håndarbejde.hus-haand.dk Musik og sang, teater og dans, kunst og design er i fokus på en lang række efterskoler, højskoler, daghøjskoler og aftenskoler rundt om i Danmark. Kurserne har meget forskellig varighed og niveauer. Du kan bruge dem til at udvikle dine kreative evner og samtidig tænke over, hvilken ungdomsuddannelse du vil forsætte på. Kurserne kan også være en vej til at afprøve, om dine kreative evner rækker til et kunstnerisk job. sprøverne på musikkonservatorier, kunstakademier, teaterskoler og designskoler stiller meget høje krav, og kun få ansøgere bliver optaget. Du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver en gymnasial uddannelse eller tilsvarende kundskaber. Kunstnerisk og kreativ Få fl ere oplysninger hos din UU-vejleder, i din kommune eller søg på disse hjemmesider:.ug.dk.aftenskolen.dk.rytmiskcenter.dk.dhik.dk.darkmusik.dk.hojskolerne.dk 34 35

19 ANDRE VEJE Egu STU VUC Bliv din egen chef Søger du job? Uddannelser over hele landet Brobygning 10. klasse Ungdomsskole, efterskole, højskole Produktionsskole 10. klasse Er du i 9. klasse stadig i tvivl om dit valg af ungdomsuddannelse? Har du brug for at blive mere sikker i nogle fag? Eller ønsker du at søge hf? Så er 10. klasse måske lige noget for dig! Brobygning Brobygning giver dig mulighed for at undersøge den eller de ungdomsuddannelser nærmere, som du overvejer at søge ind på Det ekstra skoleår kan foregå mange steder. Du kan nogle steder forsætte på din nuværende folkeskole, eller du kan fl ytte til et 10. klasse-center, en efterskole eller ungdomsskole. Nogle husholdnings- og håndarbejdsskoler har også 10. klasse. Om uddannelsen 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Du skal have dansk, matematik og engelsk, og du skal arbejde med din uddannelsesplan sammen med dine lærere og din vejleder. Du skal også lave en selvvalgt opgave, som skal hænge sammen med din uddannelsesplan og resultere i et konkret produkt. Derudover indeholder 10. klasse brobygning. Det er din mulighed for at besøge forskellige ungdomsuddannelser og prøve dem af i praksis. På den måde får du oplevelser og mere viden til at beslutte om fagene, uddannelsen og måden at blive undervist på er noget for dig. Undervisningsform og studiemiljø Der er mange forskellige måder at gå i 10. klasse. Det er derfor en god idé at undersøge mulighederne grundigt for, hvordan året kan tilrettelægges, så det passer til dine mål og forudsætninger. Kontakt det tilbud, du overvejer at vælge og hør nærmere. Fælles for alle 10. klasser er dog, at der er stor fokus på vejledning, så du kan pejle dig ind på, hvilken uddannelse og hvilket job, du gerne vil have i fremtiden. Du kan afslutte med i dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk og fysik/kemi. Du kan også vælge at tage folkeskolens afgangsprøve på 9. klasses niveau i nogle eller alle fag, uanset om du har taget dem tidligere eller ej. Du kan dog kun gå til prøve i et fag, hvis du har fulgt undervisningen hele året. Derudover skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave, som indgår i dit afgangsbevis..ug.dk Økonomi Det er gratis at gå i 10. klasse. Du søger din 10. klasse via.optagelse.dk. Her indgår både din ansøgning og din uddannelsesplan. Du skal søge inden 15. marts Læs mere på side 40 og 41. Hvilke krav stiller uddannelsen, hvad indeholder fagene, hvordan er undervisningen og studiemiljøet, og hvad kan du bruge den til? Det er nogle af de spørgsmål om ungdomsuddannelser, du kan få svar på via brobygning. Brobygning handler om at få konkrete erfaringer med hverdagen på en eller fl ere ungdomsuddannelser, så du kan fi nde den, der passer til dig. Du får undervisning af uddannelsens lærere på særlige brobygningshold og oplever stedets fag og værksteder. Samtidig hører du om uddannelsens krav og muligheder for senere job og uddannelse, og du møder skolens elever, som kan fortælle om deres oplevelser af lektier, studiemiljø og meget mere ungdomsuddannelser, du er interesseret i. I 9. klasse er brobygning et frivilligt tilbud, hvis du fortsat er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse du har lyst til. Det kan vare fra to til ti dage og kræver, at du laver en aftale med din UU-vejleder og din skole. I nogle tilfælde kan brobygning i 9. klasse forlænges til i alt fi re uger. Hvis du vælger at gå i 10. klasse, er brobygning obligatorisk, og du besøger mindst to forskellige ungdomsuddannelser den ene skal være en erhvervsuddannelse. Du kan også komme i ulønnet praktik, som har forbindelse med din uddannelsesplan. I 10. klasse indgår brobygning i dit afgangsbevis og kan vare op til fi re uger. er under 19 år og endnu ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Hvis du derimod er elev på fx en ungdomshøjskole eller en ungdomsskole, så hjælper det sted dig med at komme i brobygning. Udover den obligatoriske del af 10. klasse kan du vælge tysk eller fransk, fysik/kemi eller mere dansk, matematik og engelsk. Du tilbydes valgfag, der omhandler forskellige uddannelser og erhverv. Du kan komme i ulønnet praktik i det erhverv, du overvejer at uddanne dig i. Desuden kan du få målrettet læseundervisning, hvis du har behov for det. Muligheder bagefter Med 10. klasse kan du søge videre til ungdomsuddannelserne. Hvis du vil søge hf, skal du afslutte 10. klasse med 10. klasseprøven i mindst dansk, matematik og engelsk. Det anbefales desuden, at du har 10. klasseprøven i de afgørende fag, hvis du søger videre til andre gymnasiale uddannelser. Hvis du undervejs i 10. klasse er klar til at søge en erhvervsuddannelse, kan du vælge at stoppe i 10. klasse og fortsætte på erhvervsuddannelser, der starter i efteråret og foråret. I 8. klasse består brobygning af et introduktionskursus, hvor du undersøger to Din UU-vejleder kan også hjælpe dig med at komme i brobygning, hvis du 36 37

20 ANDRE VEJE Egu STU VUC Bliv din egen chef Søger du job? Uddannelser over hele landet Brobygning 10. klasse Ungdomsskole, efterskole, højskole Produktionsskole Ungdomsskole og efterskole Lær mere om forskellige fag og dig selv i nye omgivelser, før du vælger ungdomsuddannelse Vil du forbedre din afgangsprøve fra 9. eller 10. klasseprøve? Har du brug for et år mere til at vælge ungdomsuddannelse? Eller trænger du til at skifte miljø og måske komme hjemmefra? Både ungdomsskoler og efterskoler er gode bud på, hvordan man fagligt og personligt gør sig bedre parat til at begynde på en ungdomsuddannelse. Indtil du fylder 18 år, kan du også bruge ungdomsskolen i fritiden. Efter skole kan du fx gå til dansk, matematik eller andre boglige fag eller musik, dans, drama, sprog, naturvidenskab eller forskellige slags sport. Læs om fritidsholdene på din lokale ungdomsskoles hjemmeside. Her kan du også se, om de tilbyder 10. klasse eller andre skoleforløb i dagtimerne. Find adresser, telefonnumre og hjemmesider på ungdomsskoler i Region Hovedstaden på side 48. Læs mere om efterskoler på.efterskole.dk og kontakt Efterskolernes Sekretariat for mere information. Se side 49. Om ungdomsskoler De fl este kommuner har ungdomsskoler med 10. klasse eller andre skoletilbud for unge mellem 15 og 18 år, der er færdige med skolen. Her kan du tage folkeskolens afgangsprøve for 9. eller 10. klasse eller forbedre dit resultat, hvis afgangsprøverne ikke gik så godt i første omgang. Fagene varierer fra sted til sted, så undersøg det hos din lokale ungdomsskole. Du kan ofte vælge boglige fag som dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi. Du kan også typisk få kreative fag som blandt andet drama, musik og sang, kunst og design, medie og journalistik, it og idræt. I ungdomsskolen kan du få vejledning om valg af uddannelse og hjælp til at arrangere ulønnet praktik og brobygningsforløb. Det kan du læse mere om det på side 48. Om efterskoler Vil du derimod prøve et år eller mere i helt nye rammer, så er efterskole en mulighed. Skolerne underviser i samme fag som folkeskolens 8., 9. og 10. klasse, og mange steder tilbyder praktiske og kreative fag, ligesom der kan være fællestimer med blandt andet sang eller temaer. På de fleste efterskoler kan du tage folkeskolens afgangsprøver, som giver adgang til en ungdomsuddannelse bagefter. Undersøg på forhånd mulighederne for afgangsprøver. Det særlige ved efterskoler er, at elever og lærere bor sammen. Man deler både undervisning, fritid og privatliv, og du møder andre unge mellem 14 og 18 år, som måske har en anden baggrund end dig. Du kan rejse hjem i weekender eller blive på efterskolen og på den måde prøve kræfter med at klare hverdagen selv. Økonomi Det er gratis at gå i ungdomsskole, og det koster penge at gå på efterskole og højskole. Der kan søges om økonomisk støtte til ophold på efterskole og højskole. Alle kan blive optaget på ungdomsskole og efterskole. Nogle højskoler har krav til optagelsen. Produktionsskoler Produktionsskolerne giver dig mulighed for at prøve dine interesser og evner af på forskellige værksteder, før du vælger fremtid og uddannelse Køkken-, design-, træ-, it-, smede-, medie- eller musikværksted. Det er blot nogle af de værksteder, som du kan prøve kræfter med på produktionsskolen, hvor undervisningen tager afsæt i praktisk arbejde. Produktionsskolen henvender sig blandt andet til dig, der har afbrudt en ungdomsuddannelse eller ikke kan begynde på en. Vejledning spiller en central rolle på produktionsskolen, og du får lavet din egen plan med faglige mål og idéer til videreuddannelse. På den måde kan du forbedre dine muligheder for enten at få et job eller fi nde ud af, hvilken uddannelse, der kan bringe dig i arbejde. dansk, matematik, engelsk og komme i praktik i private og offentlige virksomheder. Du kan højst gå et år på produktionsskole, og når du slutter, får du et bevis. Læs mere om produktionsskoler på.pdskoler.dk eller kontakt den enkelte skole. Adresser og telefonnumre fi ndes på side 48. Økonomi Alle under 25 år kan begynde på en produktionsskole, hvis du har gået ni år i skole, har afbrudt en ungdomsuddannelse eller ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en. Inden du kan optages på en produktionsskole, skal du til en samtale med din UU-vejleder, hvor det vuderes, om du vil have gavn af et produktionsskoleforløb. Højskoler Alle produktionsskoler samarbejder med erhvervsuddannelserne, og du kan prøve en eller fl ere erhvervsuddannelser i to til fem uger, inden du eventuelt vælger, hvad du vil. På nogle produktionsskoler er det også muligt at tage en erhvervsuddannelse på særlige vilkår. Derudover kan du forbedre dig i fag som Du får en skoleydelse, imens du går på produktionsskole. Er du under 18 år, er det 616 kroner om ugen, mens elever over 18 år får kroner om ugen. Du kan også søge om tilskud til transport. Når du fylder 17½ år, kan du komme på højskoler over hele landet. De er vidt forskellige nogle har en bred vifte af fag, andre fokuserer på særlige linjer eller interesser. Et ophold varer typisk tre til seks måneder og bliver primært brugt af unge, der har afsluttet en ungdomsuddannelse. Der fi ndes dog tre ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16½ og 19 år, og alle højskoler tilbyder vejledning i forhold til at vælge ungdomsuddannelse. Læs mere på.hojskolerne.dk

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1. Administration 30. juni 2014 Advokatsekretær 30. juni 2014 Alutømrer 30. juni 2014 Ambulanceassistent 30. juni 2014 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2014 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2014

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Alfabetisk liste. Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge

Alfabetisk liste. Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Administration 31. december 2013 Advokatsekretær 31. december 2013 Alutømrer 30. juni 2013 Ambulanceassistent 31. december 2013 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2013 Anlægsgartner (plejeteknik) 30.

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. januar 2007 30. juni 2008 Ejendomsservicetekniker Boligservice 1. januar 2007 30. juni 2008 Erhvervs- og institutionsservice 1. januar 2007

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste Administration (kontoruddannelsen) 31. december 2015 Ambulanceassistent 31. december 2015 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartnerassistent 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli alfabetisk liste

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli alfabetisk liste Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli 2015 - alfabetisk liste Uddannelse Gældende til Administration (kontoruddannelse)

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2012 Bådmekaniker 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Bådassistent 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2013 Senest revideret 24. juni 2013 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2013 30. juni 2014 Bådassistent 1. januar 2013 30. juni 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge.

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli 2015 - alfabetisk liste Uddannelser Gældende til Administration

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2014 Brolægger 30. juni 2014 Bygningsstruktør 31. december 2013 Kloakrørlægger 31. december 2013 Bygningsmaler Bygningsmaler

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 30. juni 2013 Bådmekaniker 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 30. juni 2013 Cykelmontør 30. juni 2013 Knallertmekaniker

Læs mere

Hovedforløb Speciale Gældende til

Hovedforløb Speciale Gældende til Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1. Administration 30. juni 2015 Advokatsekretær 31. december 2014 Ambulanceassistent 30. juni 2015 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartnerassistent

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2012 30. juni 2013 Bådassistent 1. januar 2012 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2014 Senest revideret 16. december 2013 Bil, fly og andre

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016 Senest revideret 1. juli Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2011 31. december 2012 Bådassistent 1. juli 2011 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2011

Læs mere

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. juli 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december 2016 Uddannelse

Læs mere

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2015 Brolægger 31. december 2015 Bygningsstruktør 31. december 2015 Kloakrørlægger 31. december 2015 Bygningsmaler

Læs mere

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2016 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2016 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Nordjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017. Senest revideret 22. december

Læs mere

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker Hovedforløb Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2015 - Sorteret efter branche. Uddannelse Specialer og trin

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2010 31. december 2011 Bådassistent 1. juli 2010 31. december 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2010

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2010 31. december 2010 Cykelmontør 1. januar 2010 31. december 2010 Knallertmekaniker 1. januar 2010

Læs mere

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2015 Brolægger 31. december 2015 Bygningsstruktør 31. december 2015 Kloakrørlægger 31. december 2015 Bygningsmaler

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2014 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2014 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Flisemontør 31. december 2014 Murer 31. december 2014 Stenhugger

Flisemontør 31. december 2014 Murer 31. december 2014 Stenhugger Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2014 Brolægger 31. december 2014 Bygningsstruktør 31. december 2014 Kloakrørlægger

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2010 31. december 2010 Bådassistent 1. juli 2010 31. december 2010 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2010

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2008 NB! benyt www.ug.dk til at læse mere

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2010 (og er opdateret 19. november 2010) (Placering

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2010 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2008 30. juni 2009 Cykelmontør 1. januar 2008 30. juni 2009 Knallertmekaniker 1. januar 2008 30. juni

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gæ ldende til

Uddannelse Specialer og trin Gæ ldende til Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Østjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017 Senest revideret 22. december Uddannelse

Læs mere