bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab"

Transkript

1 bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab 27

2 Kulturelt Regnskab - virksomhedsberetning for biblioteks- og kulturområdet 27 Lyngby-Taarbæk Kommune 28

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Virksomhed i Bibliotekerne Nye åbningstider Tilbud Udlån Fjernlån lånere Besøgstal Læsekredse Aktiviteter 1 Kultursøndagen 11 Udstillinger 12 Gallerigangen Sophienholm Byhistorisk Samling Lyngby Kulturhus Andre kulturelle aktiviteter Kulturpris / Kulturfond Særlige temaer Hjemmesiden VUC Lyngby Projekt om service Sorgenfri Bibliotek Borger.dk og bibliotekernes rolle Det for børn Sommerbogen Børneteater efter DM i oplæsning Kulturjagt Undervisning Årets gang i billeder Sammenfatning Afslutning 31 Bilag BILAG A : Årsstatistik BILAG B : Bibliografiske databaser BILAG C : Biblioteksglade borgere BILAG D : Kultursøndag BILAG E : Biblioteket kommer BILAG F : Byhistorisk Samling, årsberetning BILAG G : Bliv klogere på nettet Side 2 af 31

4 1.. Indlledniing Det er en blandet landhandel der beskrives, når det kulturelle regnskab på Bibliotek & Kultur udarbejdes. På bibliotekerne er det åbenbart, at de elektroniske medier og digitale muligheder fylder stadig mere, både som materiale, som arbejdsredskab og som lånernes mere direkte adgang til tilbudene. Samtidig ses også en stigende interesse for bibliotekerne som mødested, med tilbud om mange forskellige slags kulturelle aktiviteter for børn og voksne. Tendensen i statistikkerne, som viser at borgerne meget gerne vil samles om kultur, ses også i besøgstallene på Sophienholm, som i år ligger meget højt, og for Kulturhuset, hvor der igen er stor efterspørgsel efter lokaler. At Lyngby-Taarbæk er en kulturel kommune, viser tallene tydeligt, men samtidig giver de konkrete beskrivelser af de projekter, der er afviklet, et godt billede af, hvordan der arbejdes på at imødekomme de mange forskellige interesser for de kulturelle borgere. Side 3 af 31

5 Side 4 af 31

6 2.. Viirksomhed ii Bibliotekerne Nye åbningstider Der var overvejelser om at lukke et eller flere filialbiblioteker, men i stedet blev det besluttet at reducere åbningstiden i kommunens fire biblioteker med i alt 15 timer om ugen svarende til 12 % af den samlede åbningstid. De nye åbningstider blev tilrettelagt sådan, at åbningstimer med mindst benyttelse blev skåret væk. De ændrede åbningstider trådte i kraft fra 27. Kommunens biblioteksservice er åben hele døgnet for bestillinger, reserveringer og fornyelser via internet, og det er nu muligt, ligesom i Sorgenfri Bibliotek, at aflevere sine lån i en postkasse på Stadsbiblioteket uden for åbningstiden Tilbud Statistikken for bibliotekernes indkøb viser den mindste tilvækst og mindste samlede bestand af materialer i mange år. Tendensen er især tydelig i de trykte materialer, hvor de elektroniske medier i nogen grad har afløst mange håndbøger og opslagsværker. Der er samtidig i 27, som optakt til den mærkning af alle materialer med chip, som skal ske i 28, taget hul på en større kritisk gennemgang af den samlede materialebestand, med henblik på kassation af materialer, som ikke har været benyttet i længere tid. Indkøb bestand Voksne alle medier Børn alle medier I alt Trykte materialer Musik Andet I alt BESTAND Voksne alle medier Børn alle medier I alt Trykte materialer Musik Andet I alt Fig. 1 Side 5 af 31

7 E-ressourcer og udlånstal Biblioteket arbejder hele tiden med bestanden af databaser eller e-ressourcer, som de kaldes nu. Kommer der nye, som indeholder vigtige informationer eller som afløser bogudgivelser? Bliver de e-ressourcer, der er tegnet abonnement på, brugt i det omfang de fortjener? Hvordan formidler vi dem til publikum og hvordan dygtiggør vi os internt, så basernes indhold bruges optimalt i lånerekspeditionen? Mere og mere af den information, der er brug for til de studerendes og til skolebørnenes opgaver, ligger elektronisk. Derfor er det vigtigt, at brugen af de elektroniske ressourcer tælles og får opmærksomhed på linje med udlånstallet. Bibliografiske databaser Søgninger Dansk digtregister Dansk historisk Tælles ikke bibliografi Eventyrindeks Forbrugerindeks Gør det selv indeks Novelleregister Sangindeks Litteraturtolkninger Tælles ikke DanBib Tælles ikke I alt: Fig. 2 Biblioteket benytter fast 9 store bibliografiske databaser. Antallet af søgninger er i 27 faldet til 71, formentlig fordi bl.a. skoleelever og studerende er blevet bedre til at søge i skolernes databaser. Ud over de bibliografiske databaser, er der tegnet abonnement på i alt 26 faktadatabaser, elektroniske seriepublikationer og digitale monografier. Antallet af søgninger fordeler sig som det fremgår af figur 3, og desuden kan en oversigt ses på Bilag B Antal Søgninger Download Faktadatabaser Elektroniske serieproduktioner Digitale monografier (av) 21 (tekst) Fig. 3 Side 6 af 31

8 2.1.3 Udlån I Kulturelt Regnskab for 26 blev det konstateret, at det samlede udlån i 26 var det største nogensinde. Den rekord bliver ikke slået i 27, men med et samlet fald på,1 % kan man konstatere, at udlånet har været stort set uændret. Det betyder endnu engang, at tendensen med faldende udlån, som ses på landsplan, ikke eksisterer i Lyngby-Taarbæk Kommune. (Bilag C) Udvikling i udlånet Udlån Fra i % Voksne alle ,4 % medier Børn alle medier ,9 % I alt ,1 % Trykte materialer ,1 % Musik ,4 % Andet ,9 % I alt ,1 % Fig. 4 Ses på den enkelte materialegruppe, ligger der en stigning, både i trykte materialer og i andre materialer, dvs. film, lydbøger elektroniske materialer, sammensatte materialer, og et fald i musikudlån. Dette skal dog ses i sammenhæng med at lån af musik via er steget fra filer i 26 til filer i 27, dvs. mere end en fordobling. Der lånes stadig meget musik ud i fast form, men bibliotekernes tilbud om udlån af musik via internet, er markant stigende i takt med det stigende forbrug af musik via download fra nettet. Udlånet af grafik, som blev en integreret del af musik- og kunstafdelingen i forbindelse med ombygningen af Stadsbiblioteket, er mere end fordoblet fra 26 til 27. Der er i 27 startet en gennemgang af samlingen, og de billeder, som er tilgængelige i nichen på 1. sal, bliver løbende udskiftet. I juni 27 opnåede udlånet af grafik den ære at blive omtalt i et af de mest læste tidsskrifter i landet: Samvirke. En lille notits fortalte, at fin kunst behøver ikke at være dyrt, og omtalte så at i Lyngby bl.a., kan man låne kunst på kommunens bibliotek. Udlån i afdelingerne Udlån Fra i % Stadsbiblioteket ,2 % fjernlån Sorgenfri ,8 % Lundtofte , % Taarbæk ,4 % I alt ,1 % Fig. 5 Side 7 af 31

9 Tendensen med stigende udlån i Stadsbiblioteket og faldende udlån i afdelingsbibliotekerne fortsætter i 27. Udlån i % Bestand i % Udlån og bestand i % af total Trykte Lydbøger Musik Film Grafik Andet materialer ,8 7, 2,7 2,7 22, 2,4 3,9 4,1,1,3 2,6 2,7 83,5 83, 1,6 1,6 12,4 12,5,9 1,,6,7 1, 1, Fig. 6 De enkelte materialers procentvise andel af udlån og bestand, er ikke ændret væsentlig fra 26 til 27. Cirkulationstal år Trykte Lydbøger Musik Film Andet materialer , 2,1 2,4 4,2 4,4 4,6 5,2 4,6 4,4 11,1 11,4 1,9 6,2 14,3 4,5 Fig. 7 Cirkulationstallene viser den gennemsnitlige benyttelse pr. år af hver udlånsenhed. Statistikken viser en stigende benyttelse pr. enhed Fjernlån bibliotek.dk bestillinger Fig. 8 I bibliotek.dk kan man se hele det danske biblioteksvæsens bestand af alle materialer og søgemulighederne er gode. Benyttelsen af bibliotek.dk stiger stadig. Brugerne har virkelig taget muligheden for selv at bestille bøger hjem fra andre biblioteker til sig. Bibliotekerne har i 27 taget den nyeste teknologi i brug til at håndtere de mange netbestillinger. Fjernlånet, som det hedder når man bestiller bøger og andre materialer hjem fra andre biblioteker, er blevet automatiseret. Den enkelte bestilling lander nu, via Side 8 af 31

10 en række opsatte parametre, direkte i den database i Danmark, som viser at materialet er hjemme, eller hvor der er den korteste kø. Det har betydet at bibliotekaren i Lyngby nu kun skal gennemgå og behandle nogle få af bestillingerne, nemlig bestillinger på nye materialer og på tidsskrifts- og avisartikler. Til Lyngby-Taarbæk Kommune Fra Lyngby-Taarbæk Kommune Fjernlån Stigning ,5 % ,1 % Fig. 9 Selvom lån fra Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne er steget kraftigt i 27, er der stadig større lån til kommunens biblioteker end fra kommunens biblioteker lånere Bibliotekets brugere har i en årrække haft mulighed for at få besked pr. om reserveringer, der er klar til afhentning, foruden påmindelser om at lånetiden er ved at udløbe og hjemkaldelser. I 23 var der 1. lånere ud af i alt 44. der var tilmeldt bibliotekets service. I 27 var der lånere med ud af I 23 var det således 22,7 % af lånerne der fik . I 27 var det 45,6 %, og det stiger fortsat Besøgstal Siden ombygningen af Stadsbiblioteket, har der kunnet konstateres et stigende besøgstal, og i 27, hvor man på landsplan taler meget om vigende besøgstal, stiger besøgstallet i Lyngby med 2 %. Der er faldende besøgstal i Sorgenfri. Der er ikke tællere i Lundtofte og Taarbæk, men det skønnes at antallet af besøgene er stabilt. Besøgstal Besøgstal Lyngby 2. halvår Sorgenfri Fig. 1 Side 9 af 31

11 2.1.7 Læsekredse Lysten til at læse bøger og diskutere dem i fællesskab er stadig stor. Det er en landsdækkende tendens. Nogle af læsekredsene har biblioteket været fødselshjælpere for, andre hører under kirkerne, Ældresagen eller aftenskolerne. Biblioteket forsyner dem alle med det antal bøger de har brug for, til den dato de ønsker det. 23 læsekredse har modtaget 123 sæt med i alt 126 bøger. DR Romanklub 27/28 I 26 startede biblioteket et samarbejde med DR, hvor biblioteket oprettede 2 læsekredse med bibliotekarer som ordstyrere. DR vælger titlerne blandt sæsonens nye bøger og diskussionen fra en romanklub et eller andet sted i Danmark bliver sendt på P2 Plus. I 27 fortsatte initiativet og der kom så mange til informationsmødet at der blev oprettet 3 romanklubber. Læsekredse Antal læsekredse Antal bogsæt Antal bøger i alt Efterårssæsonen Hele året Fig Aktiviteter I 27 blev arrangementsvirksomheden for voksne udvidet. Der blev afholdt 49 arrangementer, hvilket er en stigning på ca. 5 % i 26, hvor antallet var 3. Arrangementerne tiltrak et stort og differentieret publikum set i forhold til alder, køn og det man kan kalde socialt og interessemæssigt tilhørsforhold. Så målsætningen om at tiltrække flere målgrupper via et bredere sammensat repertoire og en større PR og markedsføring har båret frugt. Stadsbibliotekets scene, Flyglet, bød på så forskelligartede oplevelser som foredrag om den europæiske øl-historie, debat om det faderløse samfund, Stand Up Opera, møde med et af de helt hotte navne fra den danske avantgardekunstscene, Lilibeth Cuenca Rasmussen og to store koncerter, der tiltrak et ungt publikum. Filialerne I filialerne fortsatte Lundtofte Bibliotek sine fredagsfilm, som stadig er et tilløbsstykke, og har desuden oprettet en børnebiograf for daginstitutionerne én onsdag om måneden. I Sorgenfri Bibliotek har man skærpet arrangementsprofilen og fokuserer på familiearrangementer. Der har været musikalsk legestue for de helt små, debat om børneopdragelse og så har man grebet idéen fra Lundtofte med den årligt tilbagevendende Halloween uhygge-aften for børn, forældre og bedsteforældre, gerne udklædte. Side 1 af 31

12 Nyt spor: OnsdagsDokumentaren I Stadsbiblioteket blev arrangementstemaerne: litteratur, debat, musik og kunst suppleret med et femte spor, nemlig: film. Det startede med filmen Ringen - et humoristisk portræt af operachef Kasper Bech Holten med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat. Aftenen blev et tilløbsstykke, som tiltrak både film- og operainteresserede publikum. Idéen om at præsentere nogle af de mange nye og spændende dokumentarfilm, der produceres i Danmark under afslappede, cafélignende forhold med mulighed for at diskutere med instruktør eller producer, er et landsdækkende koncept udviklet af Ebbe Preisler fra Det danske Filminstitut. Efter succesen på Stadsbiblioteket vil OnsdagsDokumentaren være en tilbagevendende begivenhed, hvor der to gange årligt vises nye aktuelle dokumentarfilm og lægges op til samtale og debat under afslappede former. Mord på biblioteket Indenfor litteratursporet blev der taget hul på en anderledes formidling af kvalitetskrimier til et stadigt voksende publikum. I biblioteket kunne man i den anledning falde over en crime scene med kridtstreger og blodpøle. Forfatter Elsebeth Egholm og journalist Henrik Palle fortalte om krimien som litterær genre og i pressematerialet indgik en litteraturliste med tips til gode krimier, så man var ordentligt klædt på til Mord på biblioteket. November måned er fremover udråbt til krimimåned på biblioteket. Årets Koncerter I 27 var der to store koncerter på Stadsbiblioteket. I foråret spillede en af Brasiliens dygtigste jazzmusikere, saxofon- og fløjtevirtuosen Teco Cardoso, sammen med Thomas Clausen Brazil Trio. Det var en af de dage, hvor Flyglet nåede sin yderkapacitet med over 9 begejstrede deltagere, der vuggede til brasilianske rytmer. En anden mindeværdig koncert blev holdt i anledning af Spil Dansk Dagen, som biblioteket havde valgt at markere for andet år i træk. Det lokale band Sætter Velling samlede 4 5 unge i bibliotekets udlån en torsdag aften til et brag af en koncert. Kultursøndagen Temaet for årets Kultursøndag på Stadsbiblioteket den sidste søndag i februar, var i år Opdag Verden. Her var sat musik til Halfdan Rasmussens kendte børnerim, klovnerier og stande med hands-on oplevelser fra både den videnskabelige og den kriminalpolititekniske opdagerverden og foredrag om at løbe jorden rundt eller tage på pilgrimsrejse. I alt 932 besøgende i alle aldre. (Bilag D) Forskningsbrunch og cirkus På Stadsbiblioteket var der igen Forskningsbrunch en lørdag formiddag i foråret. Temaet var Det intelligente hjem, og forskere fra DTU og Arkitektskolen gav deres bud på, hvad vi kan forvente os af fremtidens bolig. Får vi mere intelligente hjem? Hvordan opnår vi sunde og miljøvenlige boliger? Hvordan kommer indeklimaet og energiforsyningen til at påvirke vores dagligdag? Og kommer vores liv og identitet i boligen til at ændre sig markant i fremtiden? På pladsen foran biblioteket kunne børnene opleve Cirkus Naturligvis, som formidler naturvidenskab i øjenhøjde. Side 11 af 31

13 Udstillinger Bibliotekssalen dannede rammen om en anderledes kunstudstilling, nemlig udstillingen Mit Bedste Kunstværk. En gruppe borgere i Lyngby blev bedt om at udstille deres bedste kunstværk, udvalgt blandt deres egne værker derhjemme. Udstillingen, der også bød på historien om, hvorfor netop dette værk har betydning for udstillerne, var en stor succes. Initiativet til udstillingen kom fra Den Kulturelle Frivillige Tænketank, som består af folk fra organisationer som Kunstforeningen, Musikforeningen, DGO, Stadsbiblioteket og lokale kulturpersonligheder. Udstillingen Grænseløse minder blev til i et samarbejde med Lyngby netværksgruppe, der er tilknyttet dansk flygtningehjælp, og havde fokus på de ting, som alle mennesker gemmer, fordi de betyder noget særligt for dem. Måske fordi de minder dem om deres barndom, et bestemt menneske, en bestemt situation eller et bestemt sted. Udstillerne var de nye borgere i Lyngby-Taarbæk, der er kommet hertil som flygtninge. 13 af dem udstillede ting fra deres hjemland, som har betydning for dem, og samtidig fortalte de om dem selv og deres drømme for fremtiden. Gallerigangen I 27 har der været skiftende udstillinger i Gallerigangen hver måned i alt 12 udstillinger. Året startede med to lokale kunstnere, malerier af Susanne Bang Dahl og fotografier af Ole Schwander, og Ungdomsskolen havde en sjov udstilling på Balkonen Kunst & Kluns. Den amerikansk fødte Ronald Burns udstillede surrealistiske tegninger i marts/april, fulgt af Ziva Robin Olesens malerier Træmænd og citroner. I juni udstillede Anette Slaatto tekstilbilleder, i juli vistes grafik fra Stadsbibliotekets grafiksamling, og efterårets udstillinger var malerier af Johan Andersen, Lars Høeg, Maria Ström Svensson og Ingeborg Rørbye. I foråret lagde Gallerigangen også væg til en udstilling af arbejder fra Magnetens kunstkursus. Stadscaféens medarbejdere er tilknyttet Magneten, der er Lyngby-Taarbæk Kommunes støttecenter for psykisk udviklingshæmmede. Stadscaféen bidrager med cafébetjening i forbindelse med de fleste af bibliotekets arrangementer. 2.2 Sophienholm I 27 viser den samlede statistik for besøg på landets museer, at der er sket en stigning på 2,6 %. Statistikken viser også, at tallene svinger meget, afhængig af hvilke særudstillinger de enkelte udstillingssteder har. Sophienholm er ikke registreret i denne statistik, men sammenligner man resultatet for 27 med de 52 kunstmuseer, der er registreret, ville Sophienholm ligge på en 11. plads, næsten på linie med Nordjyllands Kunstmuseum, Bornholms Kunstmuseum og Randers Kunstmuseum. Side 12 af 31

14 Sophienholm udstillinger 27 Dato Udstilling Besøgende Corner Classic (i alt 9.62) Knud Agger Niels Guttormsen Anna Ancher & Co Lyngby Kunstforenings Septemberudstilling Sofastykker Kirsten Klein / Eli Benveniste I alt Fig. 12 Sophienholms venneforening har ved udgangen af medlemskaber. Der er afholdt 8 særarrangementer for venneforeningen. Der udstedes hvert år ca. 5. årskort. Sophienholms besøgstal Fig. 13 Sommerens udstilling med Anna Ancher & Co. kom med sit store besøgstal ind på Sophienholms top-1, og var samtidig den afgørende årsag til at besøgstallet i 27 passerede Sophienholms mål om 5. besøgende årligt, og at Sophienholm for første gang i mange år endte med et positivt regnskabsresultat. Side 13 af 31

15 Top Ti År Udstilling Besøgende 25 Hans Scherfig Kunst eller fidus Kurt Trampedach Niels Strøbek Fynbomalernes blomster Ib Spang Olsen Dansk sommer Anna Ancher & Co Bjørn Wiinblad Arne Ungermann Fig. 14 I sommeren 27 blev der gennemført 1 arrangementer i Sophienholmparken, heraf 3 for børn. Der er gennemført 48 gratis rundvisninger om søndagen. I hver rundvisning deltager ca. 3 personer. 2.3 Byhistorisk Samling Industrikulturens år Kulturarvsstyrelsen havde udnævnt 27 til Industrikulturens År som tema for udstillinger og arrangementer på de danske museer og arkiver. Med Lyngby-Taarbæks fortid som et vigtigt dansk industriområde (navnlig inden for tekstilindustrien), var det naturligt for Byhistorisk Samling at deltage helhjertet i projektet. I foråret afholdtes som offentlige arrangementer syv filmforedrag (som tilsammen samlede over 1 tilhørere), tre byvandringer og to busture. I efteråret afholdtes bl.a. en række film- og lysbilledforedrag bestilt af lokale foreninger, således at det samlede antal deltagere i de industrihistoriske arrangementer nåede op på godt 2. Lyngby- Taarbæk er dermed et af de steder, hvor projektet har haft størst succes. Foruden arrangementerne har Byhistorisk Samling i 27 vist tre udstillinger med emner fra den lokale industri. Navnlig udstillingen om Raadvad, som bliver forlænget ind i 25- året for oprettelsen af Raadvad Knivfabrik i 1758, har været godt besøgt. Mange har udlånt genstande til udstillingen, der specielt handler om fabrikkens produktion og produkter. Bl.a. har Kongehuset udlånt en skænk med bestik, som Raadvad Knivfabrik ved 2 års jubilæet i 1958 forærede Dronning Ingrid under hendes besøg på fabrikken. Skænken står til daglig i Prins Joachims lejlighed på Amalienborg, og som protektor for Side 14 af 31

16 Industrikulturens År 27 har prinsen altså også personligt bidraget til årets arrangementer. Udstillinger i Dansk Gardin & Textil Fabrik Lyngbys største arbejdsplads. Fotoudstilling, forlænget fra , forlænget Industrisamfundets afvikling i Lyngby-Taarbæk. Fotoudstilling Raadvad fabrikken i skoven. Genstande og fotos fra fabrikkens produktion Byhistorisk Samlings årsberetning, Bilag F Fig Lyngby Kulturhus Lokalerne i Lyngby Kulturhus er fortsat attraktive, og antallet af bookninger er stigende. I 27 har de nye betingelser for Kulturhusets drift domineret arbejdet med at udvikle nye strategier: Egen-arrangementer afløses af 3 kulturfestivaler og husets egenindtægt ved lokaleudlejning skal forbedres. De første kulturfestivaler så allerede dagens lys i hhv. maj, hvor børn og unge var inviteret til en weekend i Kulturhuset i rollespillets tegn, og i november, hvor body-body festivalen satte fokus på krop, bevægelse og dans for unge. I 27 indledtes ligeledes et samarbejde med Templet om en rytmisk festival for originalmusik i Lyngby. Festivalen fik navnet L-Y-T.nu, og åbnede for tilmeldinger fra bands ultimo november 27. festivalen løb af stablen i 28. Kuhlau Salen Benyttelse af lokalerne i Kulturhuset Stuckenberg Chr. 1. sal Salen Winther 4 lokaler Salen I alt Fig. 16 I forhold til den hidtidige statistik, er der ændret således, at der nu findes en ny kategori af brugere: De 3 foreninger, Lyngby-Taarbæk Teaterforening, Lyngby-Taarbæk Musikforening og Lyngby-Taarbæk Jazzklub har alle indgået resultatkontrakter med Lyngby-Taarbæk Kommune, og figurerer nu i skemaet under kategorien brugere med resultatkontrakt. Side 15 af 31

17 Benyttelsen af Kulturhusets 3 sale, fordelt på brugergrupper Kategori 27 Kulturhuset, egne 13 LTK 366 Brugere med resultatkontrakt 34 Særaftaler, f.eks. CD-indspilninger 16 Lokale foreninger/oplysningsforbund 42 Udenbys foreninger 24 Private brugere eller virksomheder 7 I alt 88 Fig Andre kulturelle aktiviteter Kulturpris / Kulturfond Kulturprisen I 27 gik Kulturprisen til en af Danmarks mest populære forfattere, Bjarne Reuter. Borgmesteren overrakte Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturpris på Stadsbiblioteket lørdag d. 8. december 27, hvor Chili Turèll læste udvalgte passager op af Bjarne Reuters roman Løgnhalsen fra Umbrien og af novellen På loftet. Afsløring af ny bogskulptur Biblioteket er meget andet end bøger, men bogen indtager stadig en solid position, selv om den har fået konkurrence af alle de nye medier. Nu har Stadsbiblioteket fået tre nye bøger, der er nærmest uforgængelige. Steen Christensens skulptur Gamle bøger er blevet opstillet på den lille plads, der forbinder bibliotekets gård med parkeringspladsen. Bøgerne er hugget ud i marmoreret granit, der på bindenes forsider er pudset fint og glat, mens den er ru på snittet. Den taktile overflade indbyder i den grad til at blive rørt ved, at man kan forestille sig, at den efter nogen tid vil være patineret smukt af mange hænder. Bøgerne er anbragt på to sokler af grå portugisisk granit. Genopstilling af skulptur Anita Jørgensens Søjle med glasstak, som har stået ud mod hovedgaden, blev restaureret og fik, i samarbejde med kunstneren, en ny placering på pladsen foran hovedindgangen. Den er hermed igen, med sine grønne lysende glasplader, blevet en del af oplevelsen, når man kommer til biblioteket. Nordre Mølle Især i 2. halvår af 27 var der mange aktiviteter i møllen. Det affødte et behov for en afklaring af, hvilke aktiviteter, der kan foregå i Nordre Mølle i forhold til møllens funktion som museum og som undervisningssted for skoleklasser mv. Side 16 af 31

18 3.. Særlliige temaer 3.1 Hjemmesiden Bibliotek & Kulturs nye hjemmeside gik i luften den 15. oktober. Visionen for den ny side var, at den, frem for at fungere som vejviser til området, skulle være virksomheden i digital form. Den skulle være moderne og nytænkende i sit udtryk, logisk og overskuelig i sin opbygning og enkel at navigere rundt i. Og så var det et mål at siden i sit udtryk skulle matche det fysiske udtryk på Stadsbiblioteket. Der blev indgået en aftale med firmaet InleadMedia, som udover den tekniske udarbejdelse af en ny hjemmeside, skulle udarbejde en grafisk identitet med logo, farveskala, typografi og opsætning til brug på alle PR materialer: plakater, flyers m.m. og på en ny Infoskærm, der er placeret i Stadsbibliotekets Foyer. Udgangspunktet var at signalere de fire værdier: OPLEVELSE OPLYSNING INSPIRATION OVERRASKELSE Det blev valgt at udarbejde hjemmesiden i EasySite, et biblioteks-system, som i øjeblikket består af et samarbejde mellem 18 biblioteker i Danmark. Her er der mulighed for at genbruge indhold til siden, udveksle erfaringer og ikke mindst gensidigt inspirere hinanden i en fortløbende udvikling - og så er der selvfølgelig økonomiske fordele ved at udvikle i fællesskab. Der er med det nye system blevet adgang til flere nye funktioner, som vil gøre hjemmesiden mere moderne og interaktiv efterhånden som de bliver taget i brug, f.eks. quizzer, debatforum, slideshow og fjernadgang til en række betalingsdatabaser, som alle indmeldte lånere kan bruge hjemmefra. Det er muligt at abonnere på Nyhedsbreve fra hjemmesiden, og der er, siden den nye side blev taget i brug, tilmeldt 123 abonnenter. Tallet stiger støt, og hertil skal lægges et ukendt antal brugere, der abonnerer på nyheder via RSS. Der blev i december måned foretaget en brugertest af den nye hjemmeside af to studerende fra Danmarks Biblioteksskole. Testen blev brugt som basis for en modulopgave til undervisningen i Systemer til viden- og dokumentstyring. Opgaven fik titlen Brugervenlighed på og testpersonernes kommentarer og forslag vil sammen med øvrige indsamlede ændringsforslag og kommentarer fra personale og brugere, danne grundlag for justeringer af hjemmesiden. Der har siden starten den 15.oktober været besøg på hjemmesiden, hvilket tyder på en stigning i forhold til tidligere. I hele 27 var der besøg på den gamle og den nye hjemmeside, men da tallene er opgjort via to forskellige statistiksystemer, kan tallene ikke helt sammenlignes, og det er derfor for tidligt at udlede noget konkret af statistikken. Brugerne har alt i alt taget godt imod den nye hjemmeside, hvor der er tilstræbt brugervenlighed gennem brug af hverdagssprog, korte tekster og illustrationer frem for tekst, og flere brugere har kaldt den lækker. Side 17 af 31

19 3.2 VUC Lyngby Ny samarbejdspartner I 27 startede et nyt samarbejde med ordblinde elever og lærerne på VUC. Lærerne blev inviteret til Stadsbiblioteket for at høre om, hvad biblioteket har af tilbud til eleverne, men også for at vi kunne få mere viden om de ordblinde elevers behov. VUC tilbyder gratis undervisning til voksne ordblinde, og der er p.t. oprettet 25 hold med 4-6 elever på hvert hold. Alle hold har fået tilbud om biblioteksbesøg, og indtil videre har 8 hold taget imod tilbudet. Eleverne får en rundvisning i biblioteket med særlig vægt på en præsentation af de materialer, der ikke kræver de store læsefærdigheder. Derudover har vi præsenteret de forskellige IT- læseværktøjer, som biblioteket råder over, først og fremmest LiveReader, og fra februar 28 læse- og staveprogrammet CD-ORD-5. Sidstnævnte program er desuden tilgængeligt fra afdelingsbibliotekerne i Sorgenfri, Lundtofte og Taarbæk. Bibliotekets hjemmeside er udviklet med henblik på målgruppen, så det er lettere at klikke sig frem til de tilbud, biblioteket har, hvis man ikke læser så godt. På hjemmesiden er der desuden hjælp at hente, hvis man har brug for at få viden om uddannelse, foreninger og andre netværk af interesse for ordblinde. Lærerne bliver løbende orienteret om nye tiltag af interesse for målgruppen. Både elever og lærere har givet udtryk for, at de har fået udbytte af besøgene. Vi har opfordret de ordblinde til at være åbne om deres læsevanskeligheder, når de kommer på biblioteket for at få hjælp, og vi har forsøgt at formidle, at der er noget at komme efter, selvom man ikke læser så godt. Ved hjælp at IT-værktøjerne, er det muligt at gøre en meget større del af materialerne tilgængelige, og dermed er biblioteket med til at sikre de ordblinde ligeret til information. I dag lever vi i en verden, hvor tingene flyver af sted og kommunikationen bliver mere digital. Vi som ordblinde kan hurtig stå udenfor, da vi har problemer med at læse og skrive. Det begrænser ens muligheder. Det kræver mod, styrke og erkendelse at springe ud som ordblind. Mange får først gjort noget ved det som voksen. Der findes blandt andet hjælpemidler, som hjælper os ordblinde med at læse og stave. Vi bliver dermed mindre afhængige af andre, og det er en god fornemmelse. Hjælpemidler kan alle ordblinde komme i besiddelse af. Med de hjælpemidler kan du nå langt. Citat af 2 ordblinde elever på VUC Lyngby. 3.3 Projekt om service Et stort projekt med fokus på service, og hvad der fremmer god service, involverede alle medarbejdere i Bibliotek & Kultur. Hele personalet bidrog med historier om henholdsvis god og dårlig service, der blev holdt personalemøder om temaet, og gennem en fælles øget bevidsthed om god service blev der formuleret en Servicepolitik. Side 18 af 31

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice,

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, BibliotekaR forbundets Fagmagasin august 2013 Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, eller er det borgerservice, der er hæftet på biblioteket. Hvad er det egentlig, man vil? 07 Interview

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2006 www.dcbib.dk 1 2 Ord på! fortæl biblioteket Det er fint for et bibliotek at være velforsynet med gode og egnede materialer til udlån, blot ikke hvis

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Glostrup Bibliotek. Alt mellem himmel og jord

Glostrup Bibliotek. Alt mellem himmel og jord Glostrup Bibliotek Alt mellem himmel og jord 2 Velkommen til Glostrup Bibliotek På Glostrup Bibliotek kan man finde alt mellem himmel og jord Havebøger, Harry Potter og hygge, fodbold, Familieklub og franske

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2008 DB forslag: Fælles nationalt-kommunalt Bibliotekshåndslag Biblioteket og den sociale kapital Er PLAY en trussel? Danske biblioteksstuderende i Cairo - tyske i Skanderborg

Læs mere

DIGITAL LÆRING. Tema: MED HJERNEN SOM INDSATS DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS

DIGITAL LÆRING. Tema: MED HJERNEN SOM INDSATS DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JANUAR 2015 Tema: DIGITAL LÆRING MED HJERNEN SOM INDSATS 01 DEN NYE AFTALE OM EREOLEN E-BOG ELLER P-BOG: HVAD ER BEDST? SVAGHEDER VED GOOGLE BOOKS 2015 er i gang! nyt

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 6. 2012 Leder: Unge er vilde med biblioteket Gratisprincip til debat Mere uddannelse, øget brug af bibliotekernes digitale tilbud IFLA 2012 reportage Skal biblioteker uniformeres

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

kick off - spark liv i dit bibliotek!! Indspark og ideer til ny biblioteksformidling

kick off - spark liv i dit bibliotek!! Indspark og ideer til ny biblioteksformidling kick off - spark liv i dit bibliotek!! Indspark og ideer til ny biblioteksformidling Et formidlingsprojekt af Københavns Hovedbibliotek, Brønshøj Hovedbibliotek, Herning Bibliotekerne og Aalborg Bibliotekerne

Læs mere