bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab"

Transkript

1 bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab 27

2 Kulturelt Regnskab - virksomhedsberetning for biblioteks- og kulturområdet 27 Lyngby-Taarbæk Kommune 28

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Virksomhed i Bibliotekerne Nye åbningstider Tilbud Udlån Fjernlån lånere Besøgstal Læsekredse Aktiviteter 1 Kultursøndagen 11 Udstillinger 12 Gallerigangen Sophienholm Byhistorisk Samling Lyngby Kulturhus Andre kulturelle aktiviteter Kulturpris / Kulturfond Særlige temaer Hjemmesiden VUC Lyngby Projekt om service Sorgenfri Bibliotek Borger.dk og bibliotekernes rolle Det for børn Sommerbogen Børneteater efter DM i oplæsning Kulturjagt Undervisning Årets gang i billeder Sammenfatning Afslutning 31 Bilag BILAG A : Årsstatistik BILAG B : Bibliografiske databaser BILAG C : Biblioteksglade borgere BILAG D : Kultursøndag BILAG E : Biblioteket kommer BILAG F : Byhistorisk Samling, årsberetning BILAG G : Bliv klogere på nettet Side 2 af 31

4 1.. Indlledniing Det er en blandet landhandel der beskrives, når det kulturelle regnskab på Bibliotek & Kultur udarbejdes. På bibliotekerne er det åbenbart, at de elektroniske medier og digitale muligheder fylder stadig mere, både som materiale, som arbejdsredskab og som lånernes mere direkte adgang til tilbudene. Samtidig ses også en stigende interesse for bibliotekerne som mødested, med tilbud om mange forskellige slags kulturelle aktiviteter for børn og voksne. Tendensen i statistikkerne, som viser at borgerne meget gerne vil samles om kultur, ses også i besøgstallene på Sophienholm, som i år ligger meget højt, og for Kulturhuset, hvor der igen er stor efterspørgsel efter lokaler. At Lyngby-Taarbæk er en kulturel kommune, viser tallene tydeligt, men samtidig giver de konkrete beskrivelser af de projekter, der er afviklet, et godt billede af, hvordan der arbejdes på at imødekomme de mange forskellige interesser for de kulturelle borgere. Side 3 af 31

5 Side 4 af 31

6 2.. Viirksomhed ii Bibliotekerne Nye åbningstider Der var overvejelser om at lukke et eller flere filialbiblioteker, men i stedet blev det besluttet at reducere åbningstiden i kommunens fire biblioteker med i alt 15 timer om ugen svarende til 12 % af den samlede åbningstid. De nye åbningstider blev tilrettelagt sådan, at åbningstimer med mindst benyttelse blev skåret væk. De ændrede åbningstider trådte i kraft fra 27. Kommunens biblioteksservice er åben hele døgnet for bestillinger, reserveringer og fornyelser via internet, og det er nu muligt, ligesom i Sorgenfri Bibliotek, at aflevere sine lån i en postkasse på Stadsbiblioteket uden for åbningstiden Tilbud Statistikken for bibliotekernes indkøb viser den mindste tilvækst og mindste samlede bestand af materialer i mange år. Tendensen er især tydelig i de trykte materialer, hvor de elektroniske medier i nogen grad har afløst mange håndbøger og opslagsværker. Der er samtidig i 27, som optakt til den mærkning af alle materialer med chip, som skal ske i 28, taget hul på en større kritisk gennemgang af den samlede materialebestand, med henblik på kassation af materialer, som ikke har været benyttet i længere tid. Indkøb bestand Voksne alle medier Børn alle medier I alt Trykte materialer Musik Andet I alt BESTAND Voksne alle medier Børn alle medier I alt Trykte materialer Musik Andet I alt Fig. 1 Side 5 af 31

7 E-ressourcer og udlånstal Biblioteket arbejder hele tiden med bestanden af databaser eller e-ressourcer, som de kaldes nu. Kommer der nye, som indeholder vigtige informationer eller som afløser bogudgivelser? Bliver de e-ressourcer, der er tegnet abonnement på, brugt i det omfang de fortjener? Hvordan formidler vi dem til publikum og hvordan dygtiggør vi os internt, så basernes indhold bruges optimalt i lånerekspeditionen? Mere og mere af den information, der er brug for til de studerendes og til skolebørnenes opgaver, ligger elektronisk. Derfor er det vigtigt, at brugen af de elektroniske ressourcer tælles og får opmærksomhed på linje med udlånstallet. Bibliografiske databaser Søgninger Dansk digtregister Dansk historisk Tælles ikke bibliografi Eventyrindeks Forbrugerindeks Gør det selv indeks Novelleregister Sangindeks Litteraturtolkninger Tælles ikke DanBib Tælles ikke I alt: Fig. 2 Biblioteket benytter fast 9 store bibliografiske databaser. Antallet af søgninger er i 27 faldet til 71, formentlig fordi bl.a. skoleelever og studerende er blevet bedre til at søge i skolernes databaser. Ud over de bibliografiske databaser, er der tegnet abonnement på i alt 26 faktadatabaser, elektroniske seriepublikationer og digitale monografier. Antallet af søgninger fordeler sig som det fremgår af figur 3, og desuden kan en oversigt ses på Bilag B Antal Søgninger Download Faktadatabaser Elektroniske serieproduktioner Digitale monografier (av) 21 (tekst) Fig. 3 Side 6 af 31

8 2.1.3 Udlån I Kulturelt Regnskab for 26 blev det konstateret, at det samlede udlån i 26 var det største nogensinde. Den rekord bliver ikke slået i 27, men med et samlet fald på,1 % kan man konstatere, at udlånet har været stort set uændret. Det betyder endnu engang, at tendensen med faldende udlån, som ses på landsplan, ikke eksisterer i Lyngby-Taarbæk Kommune. (Bilag C) Udvikling i udlånet Udlån Fra i % Voksne alle ,4 % medier Børn alle medier ,9 % I alt ,1 % Trykte materialer ,1 % Musik ,4 % Andet ,9 % I alt ,1 % Fig. 4 Ses på den enkelte materialegruppe, ligger der en stigning, både i trykte materialer og i andre materialer, dvs. film, lydbøger elektroniske materialer, sammensatte materialer, og et fald i musikudlån. Dette skal dog ses i sammenhæng med at lån af musik via er steget fra filer i 26 til filer i 27, dvs. mere end en fordobling. Der lånes stadig meget musik ud i fast form, men bibliotekernes tilbud om udlån af musik via internet, er markant stigende i takt med det stigende forbrug af musik via download fra nettet. Udlånet af grafik, som blev en integreret del af musik- og kunstafdelingen i forbindelse med ombygningen af Stadsbiblioteket, er mere end fordoblet fra 26 til 27. Der er i 27 startet en gennemgang af samlingen, og de billeder, som er tilgængelige i nichen på 1. sal, bliver løbende udskiftet. I juni 27 opnåede udlånet af grafik den ære at blive omtalt i et af de mest læste tidsskrifter i landet: Samvirke. En lille notits fortalte, at fin kunst behøver ikke at være dyrt, og omtalte så at i Lyngby bl.a., kan man låne kunst på kommunens bibliotek. Udlån i afdelingerne Udlån Fra i % Stadsbiblioteket ,2 % fjernlån Sorgenfri ,8 % Lundtofte , % Taarbæk ,4 % I alt ,1 % Fig. 5 Side 7 af 31

9 Tendensen med stigende udlån i Stadsbiblioteket og faldende udlån i afdelingsbibliotekerne fortsætter i 27. Udlån i % Bestand i % Udlån og bestand i % af total Trykte Lydbøger Musik Film Grafik Andet materialer ,8 7, 2,7 2,7 22, 2,4 3,9 4,1,1,3 2,6 2,7 83,5 83, 1,6 1,6 12,4 12,5,9 1,,6,7 1, 1, Fig. 6 De enkelte materialers procentvise andel af udlån og bestand, er ikke ændret væsentlig fra 26 til 27. Cirkulationstal år Trykte Lydbøger Musik Film Andet materialer , 2,1 2,4 4,2 4,4 4,6 5,2 4,6 4,4 11,1 11,4 1,9 6,2 14,3 4,5 Fig. 7 Cirkulationstallene viser den gennemsnitlige benyttelse pr. år af hver udlånsenhed. Statistikken viser en stigende benyttelse pr. enhed Fjernlån bibliotek.dk bestillinger Fig. 8 I bibliotek.dk kan man se hele det danske biblioteksvæsens bestand af alle materialer og søgemulighederne er gode. Benyttelsen af bibliotek.dk stiger stadig. Brugerne har virkelig taget muligheden for selv at bestille bøger hjem fra andre biblioteker til sig. Bibliotekerne har i 27 taget den nyeste teknologi i brug til at håndtere de mange netbestillinger. Fjernlånet, som det hedder når man bestiller bøger og andre materialer hjem fra andre biblioteker, er blevet automatiseret. Den enkelte bestilling lander nu, via Side 8 af 31

10 en række opsatte parametre, direkte i den database i Danmark, som viser at materialet er hjemme, eller hvor der er den korteste kø. Det har betydet at bibliotekaren i Lyngby nu kun skal gennemgå og behandle nogle få af bestillingerne, nemlig bestillinger på nye materialer og på tidsskrifts- og avisartikler. Til Lyngby-Taarbæk Kommune Fra Lyngby-Taarbæk Kommune Fjernlån Stigning ,5 % ,1 % Fig. 9 Selvom lån fra Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne er steget kraftigt i 27, er der stadig større lån til kommunens biblioteker end fra kommunens biblioteker lånere Bibliotekets brugere har i en årrække haft mulighed for at få besked pr. om reserveringer, der er klar til afhentning, foruden påmindelser om at lånetiden er ved at udløbe og hjemkaldelser. I 23 var der 1. lånere ud af i alt 44. der var tilmeldt bibliotekets service. I 27 var der lånere med ud af I 23 var det således 22,7 % af lånerne der fik . I 27 var det 45,6 %, og det stiger fortsat Besøgstal Siden ombygningen af Stadsbiblioteket, har der kunnet konstateres et stigende besøgstal, og i 27, hvor man på landsplan taler meget om vigende besøgstal, stiger besøgstallet i Lyngby med 2 %. Der er faldende besøgstal i Sorgenfri. Der er ikke tællere i Lundtofte og Taarbæk, men det skønnes at antallet af besøgene er stabilt. Besøgstal Besøgstal Lyngby 2. halvår Sorgenfri Fig. 1 Side 9 af 31

11 2.1.7 Læsekredse Lysten til at læse bøger og diskutere dem i fællesskab er stadig stor. Det er en landsdækkende tendens. Nogle af læsekredsene har biblioteket været fødselshjælpere for, andre hører under kirkerne, Ældresagen eller aftenskolerne. Biblioteket forsyner dem alle med det antal bøger de har brug for, til den dato de ønsker det. 23 læsekredse har modtaget 123 sæt med i alt 126 bøger. DR Romanklub 27/28 I 26 startede biblioteket et samarbejde med DR, hvor biblioteket oprettede 2 læsekredse med bibliotekarer som ordstyrere. DR vælger titlerne blandt sæsonens nye bøger og diskussionen fra en romanklub et eller andet sted i Danmark bliver sendt på P2 Plus. I 27 fortsatte initiativet og der kom så mange til informationsmødet at der blev oprettet 3 romanklubber. Læsekredse Antal læsekredse Antal bogsæt Antal bøger i alt Efterårssæsonen Hele året Fig Aktiviteter I 27 blev arrangementsvirksomheden for voksne udvidet. Der blev afholdt 49 arrangementer, hvilket er en stigning på ca. 5 % i 26, hvor antallet var 3. Arrangementerne tiltrak et stort og differentieret publikum set i forhold til alder, køn og det man kan kalde socialt og interessemæssigt tilhørsforhold. Så målsætningen om at tiltrække flere målgrupper via et bredere sammensat repertoire og en større PR og markedsføring har båret frugt. Stadsbibliotekets scene, Flyglet, bød på så forskelligartede oplevelser som foredrag om den europæiske øl-historie, debat om det faderløse samfund, Stand Up Opera, møde med et af de helt hotte navne fra den danske avantgardekunstscene, Lilibeth Cuenca Rasmussen og to store koncerter, der tiltrak et ungt publikum. Filialerne I filialerne fortsatte Lundtofte Bibliotek sine fredagsfilm, som stadig er et tilløbsstykke, og har desuden oprettet en børnebiograf for daginstitutionerne én onsdag om måneden. I Sorgenfri Bibliotek har man skærpet arrangementsprofilen og fokuserer på familiearrangementer. Der har været musikalsk legestue for de helt små, debat om børneopdragelse og så har man grebet idéen fra Lundtofte med den årligt tilbagevendende Halloween uhygge-aften for børn, forældre og bedsteforældre, gerne udklædte. Side 1 af 31

12 Nyt spor: OnsdagsDokumentaren I Stadsbiblioteket blev arrangementstemaerne: litteratur, debat, musik og kunst suppleret med et femte spor, nemlig: film. Det startede med filmen Ringen - et humoristisk portræt af operachef Kasper Bech Holten med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat. Aftenen blev et tilløbsstykke, som tiltrak både film- og operainteresserede publikum. Idéen om at præsentere nogle af de mange nye og spændende dokumentarfilm, der produceres i Danmark under afslappede, cafélignende forhold med mulighed for at diskutere med instruktør eller producer, er et landsdækkende koncept udviklet af Ebbe Preisler fra Det danske Filminstitut. Efter succesen på Stadsbiblioteket vil OnsdagsDokumentaren være en tilbagevendende begivenhed, hvor der to gange årligt vises nye aktuelle dokumentarfilm og lægges op til samtale og debat under afslappede former. Mord på biblioteket Indenfor litteratursporet blev der taget hul på en anderledes formidling af kvalitetskrimier til et stadigt voksende publikum. I biblioteket kunne man i den anledning falde over en crime scene med kridtstreger og blodpøle. Forfatter Elsebeth Egholm og journalist Henrik Palle fortalte om krimien som litterær genre og i pressematerialet indgik en litteraturliste med tips til gode krimier, så man var ordentligt klædt på til Mord på biblioteket. November måned er fremover udråbt til krimimåned på biblioteket. Årets Koncerter I 27 var der to store koncerter på Stadsbiblioteket. I foråret spillede en af Brasiliens dygtigste jazzmusikere, saxofon- og fløjtevirtuosen Teco Cardoso, sammen med Thomas Clausen Brazil Trio. Det var en af de dage, hvor Flyglet nåede sin yderkapacitet med over 9 begejstrede deltagere, der vuggede til brasilianske rytmer. En anden mindeværdig koncert blev holdt i anledning af Spil Dansk Dagen, som biblioteket havde valgt at markere for andet år i træk. Det lokale band Sætter Velling samlede 4 5 unge i bibliotekets udlån en torsdag aften til et brag af en koncert. Kultursøndagen Temaet for årets Kultursøndag på Stadsbiblioteket den sidste søndag i februar, var i år Opdag Verden. Her var sat musik til Halfdan Rasmussens kendte børnerim, klovnerier og stande med hands-on oplevelser fra både den videnskabelige og den kriminalpolititekniske opdagerverden og foredrag om at løbe jorden rundt eller tage på pilgrimsrejse. I alt 932 besøgende i alle aldre. (Bilag D) Forskningsbrunch og cirkus På Stadsbiblioteket var der igen Forskningsbrunch en lørdag formiddag i foråret. Temaet var Det intelligente hjem, og forskere fra DTU og Arkitektskolen gav deres bud på, hvad vi kan forvente os af fremtidens bolig. Får vi mere intelligente hjem? Hvordan opnår vi sunde og miljøvenlige boliger? Hvordan kommer indeklimaet og energiforsyningen til at påvirke vores dagligdag? Og kommer vores liv og identitet i boligen til at ændre sig markant i fremtiden? På pladsen foran biblioteket kunne børnene opleve Cirkus Naturligvis, som formidler naturvidenskab i øjenhøjde. Side 11 af 31

13 Udstillinger Bibliotekssalen dannede rammen om en anderledes kunstudstilling, nemlig udstillingen Mit Bedste Kunstværk. En gruppe borgere i Lyngby blev bedt om at udstille deres bedste kunstværk, udvalgt blandt deres egne værker derhjemme. Udstillingen, der også bød på historien om, hvorfor netop dette værk har betydning for udstillerne, var en stor succes. Initiativet til udstillingen kom fra Den Kulturelle Frivillige Tænketank, som består af folk fra organisationer som Kunstforeningen, Musikforeningen, DGO, Stadsbiblioteket og lokale kulturpersonligheder. Udstillingen Grænseløse minder blev til i et samarbejde med Lyngby netværksgruppe, der er tilknyttet dansk flygtningehjælp, og havde fokus på de ting, som alle mennesker gemmer, fordi de betyder noget særligt for dem. Måske fordi de minder dem om deres barndom, et bestemt menneske, en bestemt situation eller et bestemt sted. Udstillerne var de nye borgere i Lyngby-Taarbæk, der er kommet hertil som flygtninge. 13 af dem udstillede ting fra deres hjemland, som har betydning for dem, og samtidig fortalte de om dem selv og deres drømme for fremtiden. Gallerigangen I 27 har der været skiftende udstillinger i Gallerigangen hver måned i alt 12 udstillinger. Året startede med to lokale kunstnere, malerier af Susanne Bang Dahl og fotografier af Ole Schwander, og Ungdomsskolen havde en sjov udstilling på Balkonen Kunst & Kluns. Den amerikansk fødte Ronald Burns udstillede surrealistiske tegninger i marts/april, fulgt af Ziva Robin Olesens malerier Træmænd og citroner. I juni udstillede Anette Slaatto tekstilbilleder, i juli vistes grafik fra Stadsbibliotekets grafiksamling, og efterårets udstillinger var malerier af Johan Andersen, Lars Høeg, Maria Ström Svensson og Ingeborg Rørbye. I foråret lagde Gallerigangen også væg til en udstilling af arbejder fra Magnetens kunstkursus. Stadscaféens medarbejdere er tilknyttet Magneten, der er Lyngby-Taarbæk Kommunes støttecenter for psykisk udviklingshæmmede. Stadscaféen bidrager med cafébetjening i forbindelse med de fleste af bibliotekets arrangementer. 2.2 Sophienholm I 27 viser den samlede statistik for besøg på landets museer, at der er sket en stigning på 2,6 %. Statistikken viser også, at tallene svinger meget, afhængig af hvilke særudstillinger de enkelte udstillingssteder har. Sophienholm er ikke registreret i denne statistik, men sammenligner man resultatet for 27 med de 52 kunstmuseer, der er registreret, ville Sophienholm ligge på en 11. plads, næsten på linie med Nordjyllands Kunstmuseum, Bornholms Kunstmuseum og Randers Kunstmuseum. Side 12 af 31

14 Sophienholm udstillinger 27 Dato Udstilling Besøgende Corner Classic (i alt 9.62) Knud Agger Niels Guttormsen Anna Ancher & Co Lyngby Kunstforenings Septemberudstilling Sofastykker Kirsten Klein / Eli Benveniste I alt Fig. 12 Sophienholms venneforening har ved udgangen af medlemskaber. Der er afholdt 8 særarrangementer for venneforeningen. Der udstedes hvert år ca. 5. årskort. Sophienholms besøgstal Fig. 13 Sommerens udstilling med Anna Ancher & Co. kom med sit store besøgstal ind på Sophienholms top-1, og var samtidig den afgørende årsag til at besøgstallet i 27 passerede Sophienholms mål om 5. besøgende årligt, og at Sophienholm for første gang i mange år endte med et positivt regnskabsresultat. Side 13 af 31

15 Top Ti År Udstilling Besøgende 25 Hans Scherfig Kunst eller fidus Kurt Trampedach Niels Strøbek Fynbomalernes blomster Ib Spang Olsen Dansk sommer Anna Ancher & Co Bjørn Wiinblad Arne Ungermann Fig. 14 I sommeren 27 blev der gennemført 1 arrangementer i Sophienholmparken, heraf 3 for børn. Der er gennemført 48 gratis rundvisninger om søndagen. I hver rundvisning deltager ca. 3 personer. 2.3 Byhistorisk Samling Industrikulturens år Kulturarvsstyrelsen havde udnævnt 27 til Industrikulturens År som tema for udstillinger og arrangementer på de danske museer og arkiver. Med Lyngby-Taarbæks fortid som et vigtigt dansk industriområde (navnlig inden for tekstilindustrien), var det naturligt for Byhistorisk Samling at deltage helhjertet i projektet. I foråret afholdtes som offentlige arrangementer syv filmforedrag (som tilsammen samlede over 1 tilhørere), tre byvandringer og to busture. I efteråret afholdtes bl.a. en række film- og lysbilledforedrag bestilt af lokale foreninger, således at det samlede antal deltagere i de industrihistoriske arrangementer nåede op på godt 2. Lyngby- Taarbæk er dermed et af de steder, hvor projektet har haft størst succes. Foruden arrangementerne har Byhistorisk Samling i 27 vist tre udstillinger med emner fra den lokale industri. Navnlig udstillingen om Raadvad, som bliver forlænget ind i 25- året for oprettelsen af Raadvad Knivfabrik i 1758, har været godt besøgt. Mange har udlånt genstande til udstillingen, der specielt handler om fabrikkens produktion og produkter. Bl.a. har Kongehuset udlånt en skænk med bestik, som Raadvad Knivfabrik ved 2 års jubilæet i 1958 forærede Dronning Ingrid under hendes besøg på fabrikken. Skænken står til daglig i Prins Joachims lejlighed på Amalienborg, og som protektor for Side 14 af 31

16 Industrikulturens År 27 har prinsen altså også personligt bidraget til årets arrangementer. Udstillinger i Dansk Gardin & Textil Fabrik Lyngbys største arbejdsplads. Fotoudstilling, forlænget fra , forlænget Industrisamfundets afvikling i Lyngby-Taarbæk. Fotoudstilling Raadvad fabrikken i skoven. Genstande og fotos fra fabrikkens produktion Byhistorisk Samlings årsberetning, Bilag F Fig Lyngby Kulturhus Lokalerne i Lyngby Kulturhus er fortsat attraktive, og antallet af bookninger er stigende. I 27 har de nye betingelser for Kulturhusets drift domineret arbejdet med at udvikle nye strategier: Egen-arrangementer afløses af 3 kulturfestivaler og husets egenindtægt ved lokaleudlejning skal forbedres. De første kulturfestivaler så allerede dagens lys i hhv. maj, hvor børn og unge var inviteret til en weekend i Kulturhuset i rollespillets tegn, og i november, hvor body-body festivalen satte fokus på krop, bevægelse og dans for unge. I 27 indledtes ligeledes et samarbejde med Templet om en rytmisk festival for originalmusik i Lyngby. Festivalen fik navnet L-Y-T.nu, og åbnede for tilmeldinger fra bands ultimo november 27. festivalen løb af stablen i 28. Kuhlau Salen Benyttelse af lokalerne i Kulturhuset Stuckenberg Chr. 1. sal Salen Winther 4 lokaler Salen I alt Fig. 16 I forhold til den hidtidige statistik, er der ændret således, at der nu findes en ny kategori af brugere: De 3 foreninger, Lyngby-Taarbæk Teaterforening, Lyngby-Taarbæk Musikforening og Lyngby-Taarbæk Jazzklub har alle indgået resultatkontrakter med Lyngby-Taarbæk Kommune, og figurerer nu i skemaet under kategorien brugere med resultatkontrakt. Side 15 af 31

17 Benyttelsen af Kulturhusets 3 sale, fordelt på brugergrupper Kategori 27 Kulturhuset, egne 13 LTK 366 Brugere med resultatkontrakt 34 Særaftaler, f.eks. CD-indspilninger 16 Lokale foreninger/oplysningsforbund 42 Udenbys foreninger 24 Private brugere eller virksomheder 7 I alt 88 Fig Andre kulturelle aktiviteter Kulturpris / Kulturfond Kulturprisen I 27 gik Kulturprisen til en af Danmarks mest populære forfattere, Bjarne Reuter. Borgmesteren overrakte Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturpris på Stadsbiblioteket lørdag d. 8. december 27, hvor Chili Turèll læste udvalgte passager op af Bjarne Reuters roman Løgnhalsen fra Umbrien og af novellen På loftet. Afsløring af ny bogskulptur Biblioteket er meget andet end bøger, men bogen indtager stadig en solid position, selv om den har fået konkurrence af alle de nye medier. Nu har Stadsbiblioteket fået tre nye bøger, der er nærmest uforgængelige. Steen Christensens skulptur Gamle bøger er blevet opstillet på den lille plads, der forbinder bibliotekets gård med parkeringspladsen. Bøgerne er hugget ud i marmoreret granit, der på bindenes forsider er pudset fint og glat, mens den er ru på snittet. Den taktile overflade indbyder i den grad til at blive rørt ved, at man kan forestille sig, at den efter nogen tid vil være patineret smukt af mange hænder. Bøgerne er anbragt på to sokler af grå portugisisk granit. Genopstilling af skulptur Anita Jørgensens Søjle med glasstak, som har stået ud mod hovedgaden, blev restaureret og fik, i samarbejde med kunstneren, en ny placering på pladsen foran hovedindgangen. Den er hermed igen, med sine grønne lysende glasplader, blevet en del af oplevelsen, når man kommer til biblioteket. Nordre Mølle Især i 2. halvår af 27 var der mange aktiviteter i møllen. Det affødte et behov for en afklaring af, hvilke aktiviteter, der kan foregå i Nordre Mølle i forhold til møllens funktion som museum og som undervisningssted for skoleklasser mv. Side 16 af 31

18 3.. Særlliige temaer 3.1 Hjemmesiden Bibliotek & Kulturs nye hjemmeside gik i luften den 15. oktober. Visionen for den ny side var, at den, frem for at fungere som vejviser til området, skulle være virksomheden i digital form. Den skulle være moderne og nytænkende i sit udtryk, logisk og overskuelig i sin opbygning og enkel at navigere rundt i. Og så var det et mål at siden i sit udtryk skulle matche det fysiske udtryk på Stadsbiblioteket. Der blev indgået en aftale med firmaet InleadMedia, som udover den tekniske udarbejdelse af en ny hjemmeside, skulle udarbejde en grafisk identitet med logo, farveskala, typografi og opsætning til brug på alle PR materialer: plakater, flyers m.m. og på en ny Infoskærm, der er placeret i Stadsbibliotekets Foyer. Udgangspunktet var at signalere de fire værdier: OPLEVELSE OPLYSNING INSPIRATION OVERRASKELSE Det blev valgt at udarbejde hjemmesiden i EasySite, et biblioteks-system, som i øjeblikket består af et samarbejde mellem 18 biblioteker i Danmark. Her er der mulighed for at genbruge indhold til siden, udveksle erfaringer og ikke mindst gensidigt inspirere hinanden i en fortløbende udvikling - og så er der selvfølgelig økonomiske fordele ved at udvikle i fællesskab. Der er med det nye system blevet adgang til flere nye funktioner, som vil gøre hjemmesiden mere moderne og interaktiv efterhånden som de bliver taget i brug, f.eks. quizzer, debatforum, slideshow og fjernadgang til en række betalingsdatabaser, som alle indmeldte lånere kan bruge hjemmefra. Det er muligt at abonnere på Nyhedsbreve fra hjemmesiden, og der er, siden den nye side blev taget i brug, tilmeldt 123 abonnenter. Tallet stiger støt, og hertil skal lægges et ukendt antal brugere, der abonnerer på nyheder via RSS. Der blev i december måned foretaget en brugertest af den nye hjemmeside af to studerende fra Danmarks Biblioteksskole. Testen blev brugt som basis for en modulopgave til undervisningen i Systemer til viden- og dokumentstyring. Opgaven fik titlen Brugervenlighed på og testpersonernes kommentarer og forslag vil sammen med øvrige indsamlede ændringsforslag og kommentarer fra personale og brugere, danne grundlag for justeringer af hjemmesiden. Der har siden starten den 15.oktober været besøg på hjemmesiden, hvilket tyder på en stigning i forhold til tidligere. I hele 27 var der besøg på den gamle og den nye hjemmeside, men da tallene er opgjort via to forskellige statistiksystemer, kan tallene ikke helt sammenlignes, og det er derfor for tidligt at udlede noget konkret af statistikken. Brugerne har alt i alt taget godt imod den nye hjemmeside, hvor der er tilstræbt brugervenlighed gennem brug af hverdagssprog, korte tekster og illustrationer frem for tekst, og flere brugere har kaldt den lækker. Side 17 af 31

19 3.2 VUC Lyngby Ny samarbejdspartner I 27 startede et nyt samarbejde med ordblinde elever og lærerne på VUC. Lærerne blev inviteret til Stadsbiblioteket for at høre om, hvad biblioteket har af tilbud til eleverne, men også for at vi kunne få mere viden om de ordblinde elevers behov. VUC tilbyder gratis undervisning til voksne ordblinde, og der er p.t. oprettet 25 hold med 4-6 elever på hvert hold. Alle hold har fået tilbud om biblioteksbesøg, og indtil videre har 8 hold taget imod tilbudet. Eleverne får en rundvisning i biblioteket med særlig vægt på en præsentation af de materialer, der ikke kræver de store læsefærdigheder. Derudover har vi præsenteret de forskellige IT- læseværktøjer, som biblioteket råder over, først og fremmest LiveReader, og fra februar 28 læse- og staveprogrammet CD-ORD-5. Sidstnævnte program er desuden tilgængeligt fra afdelingsbibliotekerne i Sorgenfri, Lundtofte og Taarbæk. Bibliotekets hjemmeside er udviklet med henblik på målgruppen, så det er lettere at klikke sig frem til de tilbud, biblioteket har, hvis man ikke læser så godt. På hjemmesiden er der desuden hjælp at hente, hvis man har brug for at få viden om uddannelse, foreninger og andre netværk af interesse for ordblinde. Lærerne bliver løbende orienteret om nye tiltag af interesse for målgruppen. Både elever og lærere har givet udtryk for, at de har fået udbytte af besøgene. Vi har opfordret de ordblinde til at være åbne om deres læsevanskeligheder, når de kommer på biblioteket for at få hjælp, og vi har forsøgt at formidle, at der er noget at komme efter, selvom man ikke læser så godt. Ved hjælp at IT-værktøjerne, er det muligt at gøre en meget større del af materialerne tilgængelige, og dermed er biblioteket med til at sikre de ordblinde ligeret til information. I dag lever vi i en verden, hvor tingene flyver af sted og kommunikationen bliver mere digital. Vi som ordblinde kan hurtig stå udenfor, da vi har problemer med at læse og skrive. Det begrænser ens muligheder. Det kræver mod, styrke og erkendelse at springe ud som ordblind. Mange får først gjort noget ved det som voksen. Der findes blandt andet hjælpemidler, som hjælper os ordblinde med at læse og stave. Vi bliver dermed mindre afhængige af andre, og det er en god fornemmelse. Hjælpemidler kan alle ordblinde komme i besiddelse af. Med de hjælpemidler kan du nå langt. Citat af 2 ordblinde elever på VUC Lyngby. 3.3 Projekt om service Et stort projekt med fokus på service, og hvad der fremmer god service, involverede alle medarbejdere i Bibliotek & Kultur. Hele personalet bidrog med historier om henholdsvis god og dårlig service, der blev holdt personalemøder om temaet, og gennem en fælles øget bevidsthed om god service blev der formuleret en Servicepolitik. Side 18 af 31

20 Servicepolitik Brugerne i centrum - Fokus på brugernes oplevelse Brugerne skal møde Brugerne skal behandles med Brugerne skal gerne - Kompetent og professionel betjening - Imødekommende og venlig betjening - Respekt - Opleve at få mere end forventet - Engagement - Få lyst til at komme igen Processen synliggjorde, at service og kommunikation er tæt forbundne. Derfor er der, som en del af projektet, udarbejdet servicedrejebøger for henholdsvis ekstern og intern kommunikation. Desuden afdækkede processen, at der er behov for at formulere delpolitikker på en række områder. Det vil ske i løbet af Sorgenfri Bibliotek Gennem flere år har der ved budgetforhandlingerne været fokus på Sorgenfri Bibliotek og overvejelser om at lukke biblioteket i forbindelse med besparelser. Dels udgør huslejen en stor andel af driftsudgifterne, dels er besøgstallet faldet år for år fra i 2 til i 27. Udlånstallet har dog været stabilt i perioden I forbindelse med at overvejelserne om at lukke biblioteket synes skrinlagt for de kommende år, blev der iværksat en fornyelse af biblioteket. Sorgenfri Bibliotek gennemgik en større forandring, hvor 25 % af materialerne blev ryddet ud, og biblioteket fremtræder nu mere overskueligt og imødekommende. Samtidig er der lagt vægt på flere arrangementer for især børn & børnefamilier og ældre. Intentionen har været, at bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte i højere grad skal ligne hinanden i volumen. 3.5 Borger.dk og bibliotekernes rolle I 27 fortsatte arbejdet med at udbrede kendskabet til Borger.dk og alle de informationer og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige, som ligger her. På hvert bibliotek i Danmark er der udnævnt en ambassadør for borger.dk, ligesom også Borgerservice i hver kommune har en ambassadør. Der har været afholdt 13 kurser og interessen for den digitale signatur, som skal bruges til mange selvbetjeningsløsninger, bliver større og større. Nu, hvor selvangivelsen er komme på tryk for sidste gang, vil interessen sikkert stige. Borger.dk er under stadig udvikling og til oktober 28 bliver der adgang til Min side på borger.dk via den digitale signatur. Bibliotekets borger.dk medarbejder har givet en orientering til kommunens IT-udvalg og også holdt et oplæg for personalet i Borgerservice. Side 19 af 31

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

for børn og unge med handicap

for børn og unge med handicap *KZK\KTZ_XROMKHOHROUZKQ for børn og unge med handicap Er biblioteket også for handicappede? Naturligvis. Biblioteket er for alle. Også handicappede har brug for kulturelle oplevelser. Oplevelser de desværre

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 VELKOMMEN Formålsbeskrivelse for samarbejdet mellem skoler og folkebiblioteket i Assens Kommune Sammen vil vi: motivere og understøtte

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

Evaluering Fang Fortællingen 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker

Evaluering Fang Fortællingen 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker Evaluering Fang Fortællingen 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker Ugleposer færdigpakket sommerferielæsning: Vi pakkede 40 poser alle blev hentet og vi fik 11 hilsner retur. Juli og august. Projektet

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret Velkommen Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret 2015/16. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Svendborg til gavn og glæde for alle parter ikke mindst

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. Punkt 9. Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. 2012-23502. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Alle dage fra den 8. til og med den 23. februar For store som små bliv kunstner for en dag, og mal dit eget billede hos billedkunstner Margit Rasmussen,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Kulturelt Regnskab - virksomhedsberetning for biblioteks- og kulturområdet 2006 Lyngby-Taarbæk Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Virksomhed i 2006 4 2.1 Bibliotekerne 4 2.1.1 Udlån 4

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Kursusprogram. Rudersdal Bibliotekerne. Rudersdal Bibliotekerne. Bibliotekerne. Rudersdal Bibliotekerne. Kursusprogram forår 2009 1

Kursusprogram. Rudersdal Bibliotekerne. Rudersdal Bibliotekerne. Bibliotekerne. Rudersdal Bibliotekerne. Kursusprogram forår 2009 1 Logo Offset farveprøve P: 288/655 CMYK: 100-80-10-20/100-80-10-65 Kursusprogram Efteråret 2009 Kursusprogram forår 2009 1 2 Velkommen til s kursusprogram for efteråret 2009 tilbyder undervisning i internet,

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL. 27. sep okt. 2013

Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL. 27. sep okt. 2013 Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL 27. sep. - 5. okt. 2013 Forord Efterår er i Greve lig med børnekultur. Igen i år byder vi traditionen tro på en uge fyldt med sjove, spændende og engagerende kulturoplevelser

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret marts 2016 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere