bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab"

Transkript

1 bibliotek & kultur Kulturelt Regnskab 27

2 Kulturelt Regnskab - virksomhedsberetning for biblioteks- og kulturområdet 27 Lyngby-Taarbæk Kommune 28

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Virksomhed i Bibliotekerne Nye åbningstider Tilbud Udlån Fjernlån lånere Besøgstal Læsekredse Aktiviteter 1 Kultursøndagen 11 Udstillinger 12 Gallerigangen Sophienholm Byhistorisk Samling Lyngby Kulturhus Andre kulturelle aktiviteter Kulturpris / Kulturfond Særlige temaer Hjemmesiden VUC Lyngby Projekt om service Sorgenfri Bibliotek Borger.dk og bibliotekernes rolle Det for børn Sommerbogen Børneteater efter DM i oplæsning Kulturjagt Undervisning Årets gang i billeder Sammenfatning Afslutning 31 Bilag BILAG A : Årsstatistik BILAG B : Bibliografiske databaser BILAG C : Biblioteksglade borgere BILAG D : Kultursøndag BILAG E : Biblioteket kommer BILAG F : Byhistorisk Samling, årsberetning BILAG G : Bliv klogere på nettet Side 2 af 31

4 1.. Indlledniing Det er en blandet landhandel der beskrives, når det kulturelle regnskab på Bibliotek & Kultur udarbejdes. På bibliotekerne er det åbenbart, at de elektroniske medier og digitale muligheder fylder stadig mere, både som materiale, som arbejdsredskab og som lånernes mere direkte adgang til tilbudene. Samtidig ses også en stigende interesse for bibliotekerne som mødested, med tilbud om mange forskellige slags kulturelle aktiviteter for børn og voksne. Tendensen i statistikkerne, som viser at borgerne meget gerne vil samles om kultur, ses også i besøgstallene på Sophienholm, som i år ligger meget højt, og for Kulturhuset, hvor der igen er stor efterspørgsel efter lokaler. At Lyngby-Taarbæk er en kulturel kommune, viser tallene tydeligt, men samtidig giver de konkrete beskrivelser af de projekter, der er afviklet, et godt billede af, hvordan der arbejdes på at imødekomme de mange forskellige interesser for de kulturelle borgere. Side 3 af 31

5 Side 4 af 31

6 2.. Viirksomhed ii Bibliotekerne Nye åbningstider Der var overvejelser om at lukke et eller flere filialbiblioteker, men i stedet blev det besluttet at reducere åbningstiden i kommunens fire biblioteker med i alt 15 timer om ugen svarende til 12 % af den samlede åbningstid. De nye åbningstider blev tilrettelagt sådan, at åbningstimer med mindst benyttelse blev skåret væk. De ændrede åbningstider trådte i kraft fra 27. Kommunens biblioteksservice er åben hele døgnet for bestillinger, reserveringer og fornyelser via internet, og det er nu muligt, ligesom i Sorgenfri Bibliotek, at aflevere sine lån i en postkasse på Stadsbiblioteket uden for åbningstiden Tilbud Statistikken for bibliotekernes indkøb viser den mindste tilvækst og mindste samlede bestand af materialer i mange år. Tendensen er især tydelig i de trykte materialer, hvor de elektroniske medier i nogen grad har afløst mange håndbøger og opslagsværker. Der er samtidig i 27, som optakt til den mærkning af alle materialer med chip, som skal ske i 28, taget hul på en større kritisk gennemgang af den samlede materialebestand, med henblik på kassation af materialer, som ikke har været benyttet i længere tid. Indkøb bestand Voksne alle medier Børn alle medier I alt Trykte materialer Musik Andet I alt BESTAND Voksne alle medier Børn alle medier I alt Trykte materialer Musik Andet I alt Fig. 1 Side 5 af 31

7 E-ressourcer og udlånstal Biblioteket arbejder hele tiden med bestanden af databaser eller e-ressourcer, som de kaldes nu. Kommer der nye, som indeholder vigtige informationer eller som afløser bogudgivelser? Bliver de e-ressourcer, der er tegnet abonnement på, brugt i det omfang de fortjener? Hvordan formidler vi dem til publikum og hvordan dygtiggør vi os internt, så basernes indhold bruges optimalt i lånerekspeditionen? Mere og mere af den information, der er brug for til de studerendes og til skolebørnenes opgaver, ligger elektronisk. Derfor er det vigtigt, at brugen af de elektroniske ressourcer tælles og får opmærksomhed på linje med udlånstallet. Bibliografiske databaser Søgninger Dansk digtregister Dansk historisk Tælles ikke bibliografi Eventyrindeks Forbrugerindeks Gør det selv indeks Novelleregister Sangindeks Litteraturtolkninger Tælles ikke DanBib Tælles ikke I alt: Fig. 2 Biblioteket benytter fast 9 store bibliografiske databaser. Antallet af søgninger er i 27 faldet til 71, formentlig fordi bl.a. skoleelever og studerende er blevet bedre til at søge i skolernes databaser. Ud over de bibliografiske databaser, er der tegnet abonnement på i alt 26 faktadatabaser, elektroniske seriepublikationer og digitale monografier. Antallet af søgninger fordeler sig som det fremgår af figur 3, og desuden kan en oversigt ses på Bilag B Antal Søgninger Download Faktadatabaser Elektroniske serieproduktioner Digitale monografier (av) 21 (tekst) Fig. 3 Side 6 af 31

8 2.1.3 Udlån I Kulturelt Regnskab for 26 blev det konstateret, at det samlede udlån i 26 var det største nogensinde. Den rekord bliver ikke slået i 27, men med et samlet fald på,1 % kan man konstatere, at udlånet har været stort set uændret. Det betyder endnu engang, at tendensen med faldende udlån, som ses på landsplan, ikke eksisterer i Lyngby-Taarbæk Kommune. (Bilag C) Udvikling i udlånet Udlån Fra i % Voksne alle ,4 % medier Børn alle medier ,9 % I alt ,1 % Trykte materialer ,1 % Musik ,4 % Andet ,9 % I alt ,1 % Fig. 4 Ses på den enkelte materialegruppe, ligger der en stigning, både i trykte materialer og i andre materialer, dvs. film, lydbøger elektroniske materialer, sammensatte materialer, og et fald i musikudlån. Dette skal dog ses i sammenhæng med at lån af musik via er steget fra filer i 26 til filer i 27, dvs. mere end en fordobling. Der lånes stadig meget musik ud i fast form, men bibliotekernes tilbud om udlån af musik via internet, er markant stigende i takt med det stigende forbrug af musik via download fra nettet. Udlånet af grafik, som blev en integreret del af musik- og kunstafdelingen i forbindelse med ombygningen af Stadsbiblioteket, er mere end fordoblet fra 26 til 27. Der er i 27 startet en gennemgang af samlingen, og de billeder, som er tilgængelige i nichen på 1. sal, bliver løbende udskiftet. I juni 27 opnåede udlånet af grafik den ære at blive omtalt i et af de mest læste tidsskrifter i landet: Samvirke. En lille notits fortalte, at fin kunst behøver ikke at være dyrt, og omtalte så at i Lyngby bl.a., kan man låne kunst på kommunens bibliotek. Udlån i afdelingerne Udlån Fra i % Stadsbiblioteket ,2 % fjernlån Sorgenfri ,8 % Lundtofte , % Taarbæk ,4 % I alt ,1 % Fig. 5 Side 7 af 31

9 Tendensen med stigende udlån i Stadsbiblioteket og faldende udlån i afdelingsbibliotekerne fortsætter i 27. Udlån i % Bestand i % Udlån og bestand i % af total Trykte Lydbøger Musik Film Grafik Andet materialer ,8 7, 2,7 2,7 22, 2,4 3,9 4,1,1,3 2,6 2,7 83,5 83, 1,6 1,6 12,4 12,5,9 1,,6,7 1, 1, Fig. 6 De enkelte materialers procentvise andel af udlån og bestand, er ikke ændret væsentlig fra 26 til 27. Cirkulationstal år Trykte Lydbøger Musik Film Andet materialer , 2,1 2,4 4,2 4,4 4,6 5,2 4,6 4,4 11,1 11,4 1,9 6,2 14,3 4,5 Fig. 7 Cirkulationstallene viser den gennemsnitlige benyttelse pr. år af hver udlånsenhed. Statistikken viser en stigende benyttelse pr. enhed Fjernlån bibliotek.dk bestillinger Fig. 8 I bibliotek.dk kan man se hele det danske biblioteksvæsens bestand af alle materialer og søgemulighederne er gode. Benyttelsen af bibliotek.dk stiger stadig. Brugerne har virkelig taget muligheden for selv at bestille bøger hjem fra andre biblioteker til sig. Bibliotekerne har i 27 taget den nyeste teknologi i brug til at håndtere de mange netbestillinger. Fjernlånet, som det hedder når man bestiller bøger og andre materialer hjem fra andre biblioteker, er blevet automatiseret. Den enkelte bestilling lander nu, via Side 8 af 31

10 en række opsatte parametre, direkte i den database i Danmark, som viser at materialet er hjemme, eller hvor der er den korteste kø. Det har betydet at bibliotekaren i Lyngby nu kun skal gennemgå og behandle nogle få af bestillingerne, nemlig bestillinger på nye materialer og på tidsskrifts- og avisartikler. Til Lyngby-Taarbæk Kommune Fra Lyngby-Taarbæk Kommune Fjernlån Stigning ,5 % ,1 % Fig. 9 Selvom lån fra Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne er steget kraftigt i 27, er der stadig større lån til kommunens biblioteker end fra kommunens biblioteker lånere Bibliotekets brugere har i en årrække haft mulighed for at få besked pr. om reserveringer, der er klar til afhentning, foruden påmindelser om at lånetiden er ved at udløbe og hjemkaldelser. I 23 var der 1. lånere ud af i alt 44. der var tilmeldt bibliotekets service. I 27 var der lånere med ud af I 23 var det således 22,7 % af lånerne der fik . I 27 var det 45,6 %, og det stiger fortsat Besøgstal Siden ombygningen af Stadsbiblioteket, har der kunnet konstateres et stigende besøgstal, og i 27, hvor man på landsplan taler meget om vigende besøgstal, stiger besøgstallet i Lyngby med 2 %. Der er faldende besøgstal i Sorgenfri. Der er ikke tællere i Lundtofte og Taarbæk, men det skønnes at antallet af besøgene er stabilt. Besøgstal Besøgstal Lyngby 2. halvår Sorgenfri Fig. 1 Side 9 af 31

11 2.1.7 Læsekredse Lysten til at læse bøger og diskutere dem i fællesskab er stadig stor. Det er en landsdækkende tendens. Nogle af læsekredsene har biblioteket været fødselshjælpere for, andre hører under kirkerne, Ældresagen eller aftenskolerne. Biblioteket forsyner dem alle med det antal bøger de har brug for, til den dato de ønsker det. 23 læsekredse har modtaget 123 sæt med i alt 126 bøger. DR Romanklub 27/28 I 26 startede biblioteket et samarbejde med DR, hvor biblioteket oprettede 2 læsekredse med bibliotekarer som ordstyrere. DR vælger titlerne blandt sæsonens nye bøger og diskussionen fra en romanklub et eller andet sted i Danmark bliver sendt på P2 Plus. I 27 fortsatte initiativet og der kom så mange til informationsmødet at der blev oprettet 3 romanklubber. Læsekredse Antal læsekredse Antal bogsæt Antal bøger i alt Efterårssæsonen Hele året Fig Aktiviteter I 27 blev arrangementsvirksomheden for voksne udvidet. Der blev afholdt 49 arrangementer, hvilket er en stigning på ca. 5 % i 26, hvor antallet var 3. Arrangementerne tiltrak et stort og differentieret publikum set i forhold til alder, køn og det man kan kalde socialt og interessemæssigt tilhørsforhold. Så målsætningen om at tiltrække flere målgrupper via et bredere sammensat repertoire og en større PR og markedsføring har båret frugt. Stadsbibliotekets scene, Flyglet, bød på så forskelligartede oplevelser som foredrag om den europæiske øl-historie, debat om det faderløse samfund, Stand Up Opera, møde med et af de helt hotte navne fra den danske avantgardekunstscene, Lilibeth Cuenca Rasmussen og to store koncerter, der tiltrak et ungt publikum. Filialerne I filialerne fortsatte Lundtofte Bibliotek sine fredagsfilm, som stadig er et tilløbsstykke, og har desuden oprettet en børnebiograf for daginstitutionerne én onsdag om måneden. I Sorgenfri Bibliotek har man skærpet arrangementsprofilen og fokuserer på familiearrangementer. Der har været musikalsk legestue for de helt små, debat om børneopdragelse og så har man grebet idéen fra Lundtofte med den årligt tilbagevendende Halloween uhygge-aften for børn, forældre og bedsteforældre, gerne udklædte. Side 1 af 31

12 Nyt spor: OnsdagsDokumentaren I Stadsbiblioteket blev arrangementstemaerne: litteratur, debat, musik og kunst suppleret med et femte spor, nemlig: film. Det startede med filmen Ringen - et humoristisk portræt af operachef Kasper Bech Holten med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat. Aftenen blev et tilløbsstykke, som tiltrak både film- og operainteresserede publikum. Idéen om at præsentere nogle af de mange nye og spændende dokumentarfilm, der produceres i Danmark under afslappede, cafélignende forhold med mulighed for at diskutere med instruktør eller producer, er et landsdækkende koncept udviklet af Ebbe Preisler fra Det danske Filminstitut. Efter succesen på Stadsbiblioteket vil OnsdagsDokumentaren være en tilbagevendende begivenhed, hvor der to gange årligt vises nye aktuelle dokumentarfilm og lægges op til samtale og debat under afslappede former. Mord på biblioteket Indenfor litteratursporet blev der taget hul på en anderledes formidling af kvalitetskrimier til et stadigt voksende publikum. I biblioteket kunne man i den anledning falde over en crime scene med kridtstreger og blodpøle. Forfatter Elsebeth Egholm og journalist Henrik Palle fortalte om krimien som litterær genre og i pressematerialet indgik en litteraturliste med tips til gode krimier, så man var ordentligt klædt på til Mord på biblioteket. November måned er fremover udråbt til krimimåned på biblioteket. Årets Koncerter I 27 var der to store koncerter på Stadsbiblioteket. I foråret spillede en af Brasiliens dygtigste jazzmusikere, saxofon- og fløjtevirtuosen Teco Cardoso, sammen med Thomas Clausen Brazil Trio. Det var en af de dage, hvor Flyglet nåede sin yderkapacitet med over 9 begejstrede deltagere, der vuggede til brasilianske rytmer. En anden mindeværdig koncert blev holdt i anledning af Spil Dansk Dagen, som biblioteket havde valgt at markere for andet år i træk. Det lokale band Sætter Velling samlede 4 5 unge i bibliotekets udlån en torsdag aften til et brag af en koncert. Kultursøndagen Temaet for årets Kultursøndag på Stadsbiblioteket den sidste søndag i februar, var i år Opdag Verden. Her var sat musik til Halfdan Rasmussens kendte børnerim, klovnerier og stande med hands-on oplevelser fra både den videnskabelige og den kriminalpolititekniske opdagerverden og foredrag om at løbe jorden rundt eller tage på pilgrimsrejse. I alt 932 besøgende i alle aldre. (Bilag D) Forskningsbrunch og cirkus På Stadsbiblioteket var der igen Forskningsbrunch en lørdag formiddag i foråret. Temaet var Det intelligente hjem, og forskere fra DTU og Arkitektskolen gav deres bud på, hvad vi kan forvente os af fremtidens bolig. Får vi mere intelligente hjem? Hvordan opnår vi sunde og miljøvenlige boliger? Hvordan kommer indeklimaet og energiforsyningen til at påvirke vores dagligdag? Og kommer vores liv og identitet i boligen til at ændre sig markant i fremtiden? På pladsen foran biblioteket kunne børnene opleve Cirkus Naturligvis, som formidler naturvidenskab i øjenhøjde. Side 11 af 31

13 Udstillinger Bibliotekssalen dannede rammen om en anderledes kunstudstilling, nemlig udstillingen Mit Bedste Kunstværk. En gruppe borgere i Lyngby blev bedt om at udstille deres bedste kunstværk, udvalgt blandt deres egne værker derhjemme. Udstillingen, der også bød på historien om, hvorfor netop dette værk har betydning for udstillerne, var en stor succes. Initiativet til udstillingen kom fra Den Kulturelle Frivillige Tænketank, som består af folk fra organisationer som Kunstforeningen, Musikforeningen, DGO, Stadsbiblioteket og lokale kulturpersonligheder. Udstillingen Grænseløse minder blev til i et samarbejde med Lyngby netværksgruppe, der er tilknyttet dansk flygtningehjælp, og havde fokus på de ting, som alle mennesker gemmer, fordi de betyder noget særligt for dem. Måske fordi de minder dem om deres barndom, et bestemt menneske, en bestemt situation eller et bestemt sted. Udstillerne var de nye borgere i Lyngby-Taarbæk, der er kommet hertil som flygtninge. 13 af dem udstillede ting fra deres hjemland, som har betydning for dem, og samtidig fortalte de om dem selv og deres drømme for fremtiden. Gallerigangen I 27 har der været skiftende udstillinger i Gallerigangen hver måned i alt 12 udstillinger. Året startede med to lokale kunstnere, malerier af Susanne Bang Dahl og fotografier af Ole Schwander, og Ungdomsskolen havde en sjov udstilling på Balkonen Kunst & Kluns. Den amerikansk fødte Ronald Burns udstillede surrealistiske tegninger i marts/april, fulgt af Ziva Robin Olesens malerier Træmænd og citroner. I juni udstillede Anette Slaatto tekstilbilleder, i juli vistes grafik fra Stadsbibliotekets grafiksamling, og efterårets udstillinger var malerier af Johan Andersen, Lars Høeg, Maria Ström Svensson og Ingeborg Rørbye. I foråret lagde Gallerigangen også væg til en udstilling af arbejder fra Magnetens kunstkursus. Stadscaféens medarbejdere er tilknyttet Magneten, der er Lyngby-Taarbæk Kommunes støttecenter for psykisk udviklingshæmmede. Stadscaféen bidrager med cafébetjening i forbindelse med de fleste af bibliotekets arrangementer. 2.2 Sophienholm I 27 viser den samlede statistik for besøg på landets museer, at der er sket en stigning på 2,6 %. Statistikken viser også, at tallene svinger meget, afhængig af hvilke særudstillinger de enkelte udstillingssteder har. Sophienholm er ikke registreret i denne statistik, men sammenligner man resultatet for 27 med de 52 kunstmuseer, der er registreret, ville Sophienholm ligge på en 11. plads, næsten på linie med Nordjyllands Kunstmuseum, Bornholms Kunstmuseum og Randers Kunstmuseum. Side 12 af 31

14 Sophienholm udstillinger 27 Dato Udstilling Besøgende Corner Classic (i alt 9.62) Knud Agger Niels Guttormsen Anna Ancher & Co Lyngby Kunstforenings Septemberudstilling Sofastykker Kirsten Klein / Eli Benveniste I alt Fig. 12 Sophienholms venneforening har ved udgangen af medlemskaber. Der er afholdt 8 særarrangementer for venneforeningen. Der udstedes hvert år ca. 5. årskort. Sophienholms besøgstal Fig. 13 Sommerens udstilling med Anna Ancher & Co. kom med sit store besøgstal ind på Sophienholms top-1, og var samtidig den afgørende årsag til at besøgstallet i 27 passerede Sophienholms mål om 5. besøgende årligt, og at Sophienholm for første gang i mange år endte med et positivt regnskabsresultat. Side 13 af 31

15 Top Ti År Udstilling Besøgende 25 Hans Scherfig Kunst eller fidus Kurt Trampedach Niels Strøbek Fynbomalernes blomster Ib Spang Olsen Dansk sommer Anna Ancher & Co Bjørn Wiinblad Arne Ungermann Fig. 14 I sommeren 27 blev der gennemført 1 arrangementer i Sophienholmparken, heraf 3 for børn. Der er gennemført 48 gratis rundvisninger om søndagen. I hver rundvisning deltager ca. 3 personer. 2.3 Byhistorisk Samling Industrikulturens år Kulturarvsstyrelsen havde udnævnt 27 til Industrikulturens År som tema for udstillinger og arrangementer på de danske museer og arkiver. Med Lyngby-Taarbæks fortid som et vigtigt dansk industriområde (navnlig inden for tekstilindustrien), var det naturligt for Byhistorisk Samling at deltage helhjertet i projektet. I foråret afholdtes som offentlige arrangementer syv filmforedrag (som tilsammen samlede over 1 tilhørere), tre byvandringer og to busture. I efteråret afholdtes bl.a. en række film- og lysbilledforedrag bestilt af lokale foreninger, således at det samlede antal deltagere i de industrihistoriske arrangementer nåede op på godt 2. Lyngby- Taarbæk er dermed et af de steder, hvor projektet har haft størst succes. Foruden arrangementerne har Byhistorisk Samling i 27 vist tre udstillinger med emner fra den lokale industri. Navnlig udstillingen om Raadvad, som bliver forlænget ind i 25- året for oprettelsen af Raadvad Knivfabrik i 1758, har været godt besøgt. Mange har udlånt genstande til udstillingen, der specielt handler om fabrikkens produktion og produkter. Bl.a. har Kongehuset udlånt en skænk med bestik, som Raadvad Knivfabrik ved 2 års jubilæet i 1958 forærede Dronning Ingrid under hendes besøg på fabrikken. Skænken står til daglig i Prins Joachims lejlighed på Amalienborg, og som protektor for Side 14 af 31

16 Industrikulturens År 27 har prinsen altså også personligt bidraget til årets arrangementer. Udstillinger i Dansk Gardin & Textil Fabrik Lyngbys største arbejdsplads. Fotoudstilling, forlænget fra , forlænget Industrisamfundets afvikling i Lyngby-Taarbæk. Fotoudstilling Raadvad fabrikken i skoven. Genstande og fotos fra fabrikkens produktion Byhistorisk Samlings årsberetning, Bilag F Fig Lyngby Kulturhus Lokalerne i Lyngby Kulturhus er fortsat attraktive, og antallet af bookninger er stigende. I 27 har de nye betingelser for Kulturhusets drift domineret arbejdet med at udvikle nye strategier: Egen-arrangementer afløses af 3 kulturfestivaler og husets egenindtægt ved lokaleudlejning skal forbedres. De første kulturfestivaler så allerede dagens lys i hhv. maj, hvor børn og unge var inviteret til en weekend i Kulturhuset i rollespillets tegn, og i november, hvor body-body festivalen satte fokus på krop, bevægelse og dans for unge. I 27 indledtes ligeledes et samarbejde med Templet om en rytmisk festival for originalmusik i Lyngby. Festivalen fik navnet L-Y-T.nu, og åbnede for tilmeldinger fra bands ultimo november 27. festivalen løb af stablen i 28. Kuhlau Salen Benyttelse af lokalerne i Kulturhuset Stuckenberg Chr. 1. sal Salen Winther 4 lokaler Salen I alt Fig. 16 I forhold til den hidtidige statistik, er der ændret således, at der nu findes en ny kategori af brugere: De 3 foreninger, Lyngby-Taarbæk Teaterforening, Lyngby-Taarbæk Musikforening og Lyngby-Taarbæk Jazzklub har alle indgået resultatkontrakter med Lyngby-Taarbæk Kommune, og figurerer nu i skemaet under kategorien brugere med resultatkontrakt. Side 15 af 31

17 Benyttelsen af Kulturhusets 3 sale, fordelt på brugergrupper Kategori 27 Kulturhuset, egne 13 LTK 366 Brugere med resultatkontrakt 34 Særaftaler, f.eks. CD-indspilninger 16 Lokale foreninger/oplysningsforbund 42 Udenbys foreninger 24 Private brugere eller virksomheder 7 I alt 88 Fig Andre kulturelle aktiviteter Kulturpris / Kulturfond Kulturprisen I 27 gik Kulturprisen til en af Danmarks mest populære forfattere, Bjarne Reuter. Borgmesteren overrakte Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturpris på Stadsbiblioteket lørdag d. 8. december 27, hvor Chili Turèll læste udvalgte passager op af Bjarne Reuters roman Løgnhalsen fra Umbrien og af novellen På loftet. Afsløring af ny bogskulptur Biblioteket er meget andet end bøger, men bogen indtager stadig en solid position, selv om den har fået konkurrence af alle de nye medier. Nu har Stadsbiblioteket fået tre nye bøger, der er nærmest uforgængelige. Steen Christensens skulptur Gamle bøger er blevet opstillet på den lille plads, der forbinder bibliotekets gård med parkeringspladsen. Bøgerne er hugget ud i marmoreret granit, der på bindenes forsider er pudset fint og glat, mens den er ru på snittet. Den taktile overflade indbyder i den grad til at blive rørt ved, at man kan forestille sig, at den efter nogen tid vil være patineret smukt af mange hænder. Bøgerne er anbragt på to sokler af grå portugisisk granit. Genopstilling af skulptur Anita Jørgensens Søjle med glasstak, som har stået ud mod hovedgaden, blev restaureret og fik, i samarbejde med kunstneren, en ny placering på pladsen foran hovedindgangen. Den er hermed igen, med sine grønne lysende glasplader, blevet en del af oplevelsen, når man kommer til biblioteket. Nordre Mølle Især i 2. halvår af 27 var der mange aktiviteter i møllen. Det affødte et behov for en afklaring af, hvilke aktiviteter, der kan foregå i Nordre Mølle i forhold til møllens funktion som museum og som undervisningssted for skoleklasser mv. Side 16 af 31

18 3.. Særlliige temaer 3.1 Hjemmesiden Bibliotek & Kulturs nye hjemmeside gik i luften den 15. oktober. Visionen for den ny side var, at den, frem for at fungere som vejviser til området, skulle være virksomheden i digital form. Den skulle være moderne og nytænkende i sit udtryk, logisk og overskuelig i sin opbygning og enkel at navigere rundt i. Og så var det et mål at siden i sit udtryk skulle matche det fysiske udtryk på Stadsbiblioteket. Der blev indgået en aftale med firmaet InleadMedia, som udover den tekniske udarbejdelse af en ny hjemmeside, skulle udarbejde en grafisk identitet med logo, farveskala, typografi og opsætning til brug på alle PR materialer: plakater, flyers m.m. og på en ny Infoskærm, der er placeret i Stadsbibliotekets Foyer. Udgangspunktet var at signalere de fire værdier: OPLEVELSE OPLYSNING INSPIRATION OVERRASKELSE Det blev valgt at udarbejde hjemmesiden i EasySite, et biblioteks-system, som i øjeblikket består af et samarbejde mellem 18 biblioteker i Danmark. Her er der mulighed for at genbruge indhold til siden, udveksle erfaringer og ikke mindst gensidigt inspirere hinanden i en fortløbende udvikling - og så er der selvfølgelig økonomiske fordele ved at udvikle i fællesskab. Der er med det nye system blevet adgang til flere nye funktioner, som vil gøre hjemmesiden mere moderne og interaktiv efterhånden som de bliver taget i brug, f.eks. quizzer, debatforum, slideshow og fjernadgang til en række betalingsdatabaser, som alle indmeldte lånere kan bruge hjemmefra. Det er muligt at abonnere på Nyhedsbreve fra hjemmesiden, og der er, siden den nye side blev taget i brug, tilmeldt 123 abonnenter. Tallet stiger støt, og hertil skal lægges et ukendt antal brugere, der abonnerer på nyheder via RSS. Der blev i december måned foretaget en brugertest af den nye hjemmeside af to studerende fra Danmarks Biblioteksskole. Testen blev brugt som basis for en modulopgave til undervisningen i Systemer til viden- og dokumentstyring. Opgaven fik titlen Brugervenlighed på og testpersonernes kommentarer og forslag vil sammen med øvrige indsamlede ændringsforslag og kommentarer fra personale og brugere, danne grundlag for justeringer af hjemmesiden. Der har siden starten den 15.oktober været besøg på hjemmesiden, hvilket tyder på en stigning i forhold til tidligere. I hele 27 var der besøg på den gamle og den nye hjemmeside, men da tallene er opgjort via to forskellige statistiksystemer, kan tallene ikke helt sammenlignes, og det er derfor for tidligt at udlede noget konkret af statistikken. Brugerne har alt i alt taget godt imod den nye hjemmeside, hvor der er tilstræbt brugervenlighed gennem brug af hverdagssprog, korte tekster og illustrationer frem for tekst, og flere brugere har kaldt den lækker. Side 17 af 31

19 3.2 VUC Lyngby Ny samarbejdspartner I 27 startede et nyt samarbejde med ordblinde elever og lærerne på VUC. Lærerne blev inviteret til Stadsbiblioteket for at høre om, hvad biblioteket har af tilbud til eleverne, men også for at vi kunne få mere viden om de ordblinde elevers behov. VUC tilbyder gratis undervisning til voksne ordblinde, og der er p.t. oprettet 25 hold med 4-6 elever på hvert hold. Alle hold har fået tilbud om biblioteksbesøg, og indtil videre har 8 hold taget imod tilbudet. Eleverne får en rundvisning i biblioteket med særlig vægt på en præsentation af de materialer, der ikke kræver de store læsefærdigheder. Derudover har vi præsenteret de forskellige IT- læseværktøjer, som biblioteket råder over, først og fremmest LiveReader, og fra februar 28 læse- og staveprogrammet CD-ORD-5. Sidstnævnte program er desuden tilgængeligt fra afdelingsbibliotekerne i Sorgenfri, Lundtofte og Taarbæk. Bibliotekets hjemmeside er udviklet med henblik på målgruppen, så det er lettere at klikke sig frem til de tilbud, biblioteket har, hvis man ikke læser så godt. På hjemmesiden er der desuden hjælp at hente, hvis man har brug for at få viden om uddannelse, foreninger og andre netværk af interesse for ordblinde. Lærerne bliver løbende orienteret om nye tiltag af interesse for målgruppen. Både elever og lærere har givet udtryk for, at de har fået udbytte af besøgene. Vi har opfordret de ordblinde til at være åbne om deres læsevanskeligheder, når de kommer på biblioteket for at få hjælp, og vi har forsøgt at formidle, at der er noget at komme efter, selvom man ikke læser så godt. Ved hjælp at IT-værktøjerne, er det muligt at gøre en meget større del af materialerne tilgængelige, og dermed er biblioteket med til at sikre de ordblinde ligeret til information. I dag lever vi i en verden, hvor tingene flyver af sted og kommunikationen bliver mere digital. Vi som ordblinde kan hurtig stå udenfor, da vi har problemer med at læse og skrive. Det begrænser ens muligheder. Det kræver mod, styrke og erkendelse at springe ud som ordblind. Mange får først gjort noget ved det som voksen. Der findes blandt andet hjælpemidler, som hjælper os ordblinde med at læse og stave. Vi bliver dermed mindre afhængige af andre, og det er en god fornemmelse. Hjælpemidler kan alle ordblinde komme i besiddelse af. Med de hjælpemidler kan du nå langt. Citat af 2 ordblinde elever på VUC Lyngby. 3.3 Projekt om service Et stort projekt med fokus på service, og hvad der fremmer god service, involverede alle medarbejdere i Bibliotek & Kultur. Hele personalet bidrog med historier om henholdsvis god og dårlig service, der blev holdt personalemøder om temaet, og gennem en fælles øget bevidsthed om god service blev der formuleret en Servicepolitik. Side 18 af 31

20 Servicepolitik Brugerne i centrum - Fokus på brugernes oplevelse Brugerne skal møde Brugerne skal behandles med Brugerne skal gerne - Kompetent og professionel betjening - Imødekommende og venlig betjening - Respekt - Opleve at få mere end forventet - Engagement - Få lyst til at komme igen Processen synliggjorde, at service og kommunikation er tæt forbundne. Derfor er der, som en del af projektet, udarbejdet servicedrejebøger for henholdsvis ekstern og intern kommunikation. Desuden afdækkede processen, at der er behov for at formulere delpolitikker på en række områder. Det vil ske i løbet af Sorgenfri Bibliotek Gennem flere år har der ved budgetforhandlingerne været fokus på Sorgenfri Bibliotek og overvejelser om at lukke biblioteket i forbindelse med besparelser. Dels udgør huslejen en stor andel af driftsudgifterne, dels er besøgstallet faldet år for år fra i 2 til i 27. Udlånstallet har dog været stabilt i perioden I forbindelse med at overvejelserne om at lukke biblioteket synes skrinlagt for de kommende år, blev der iværksat en fornyelse af biblioteket. Sorgenfri Bibliotek gennemgik en større forandring, hvor 25 % af materialerne blev ryddet ud, og biblioteket fremtræder nu mere overskueligt og imødekommende. Samtidig er der lagt vægt på flere arrangementer for især børn & børnefamilier og ældre. Intentionen har været, at bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte i højere grad skal ligne hinanden i volumen. 3.5 Borger.dk og bibliotekernes rolle I 27 fortsatte arbejdet med at udbrede kendskabet til Borger.dk og alle de informationer og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige, som ligger her. På hvert bibliotek i Danmark er der udnævnt en ambassadør for borger.dk, ligesom også Borgerservice i hver kommune har en ambassadør. Der har været afholdt 13 kurser og interessen for den digitale signatur, som skal bruges til mange selvbetjeningsløsninger, bliver større og større. Nu, hvor selvangivelsen er komme på tryk for sidste gang, vil interessen sikkert stige. Borger.dk er under stadig udvikling og til oktober 28 bliver der adgang til Min side på borger.dk via den digitale signatur. Bibliotekets borger.dk medarbejder har givet en orientering til kommunens IT-udvalg og også holdt et oplæg for personalet i Borgerservice. Side 19 af 31

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

familieforlaget glade bøger til glade børn

familieforlaget glade bøger til glade børn Vi har været på lageret og har hentet en stor stak bøger hjem. Så nu kan du købe 1 bogpakke med 10 bøger i for kun 239 kroner. Du sparer 359,50 kr. De 10 bøger i pakken er: Strit og Snøfte Dracula Strit

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

DET SKER. for børn. Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne

DET SKER. for børn. Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne DET SKER for børn Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne Sammen med landets børnebiblioteker, DR Ramasjang og DR Ultra, kan børn i Danmark igen i år hjælpe børn rundt i verden ved at gøre gode gerninger.

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS?

HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS? LÆSEKREDS SÅDAN! BØGER OG ROMANKASSER HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS? I Biblioteket hjælper gerne med at skaffe bøger til jeres læsekreds. Som en særlig service har vi en række

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK

Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK 2015 Bogcafé - Sæsonens nye bøger Kom til foredrag Solrød Bibliotek er et levende sted fyldt med oplevelser, nærvær og interessant viden.

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Kulturkalender VOKSNE

Kulturkalender VOKSNE Kulturkalender VOKSNE januar - juni 2011 Glostrup Bibliotek Glostrup Bibliotek Kildevældets Allé 5 2600 Glostrup tlf. 4323 6820 Åbningstider Mandag til torsdag 10-19 Fredag 10-17 Lørdag 10-14 Søndag (okt-mar)

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere