Hvem er de unge? Forudsætninger, Fællestræk & Forskelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er de unge? Forudsætninger, Fællestræk & Forskelle"

Transkript

1 Mit opdrag Forudsætninger, Fællestræk & Forskelle Uddannelse til alle - Vejle Ungdomsskole 12. november 2009 Lasse Johansson EGU-leder Haderslev Målgruppe med afsæt i EGU EGU og diagnose / handicap. Forudsætninger, Fællestræk & Forskelle. Udadreagerende, ikke tilpassede drenge. Snitfladerne til STU og EUD. Forskellige måder at drive EGU på. Noget uopdragent Dilemmaer på vejen mod Identitet & Uddannelse 2 UTA - Uddannelse Til Alle er en gammel traver 1980 Den tredje ungdomsuddannelse Sentudviklede & Værdigt liv 1992 Socialkommisionen: 1/3 får ikke uddannelse 95% målsætning UTA Erhvervsgrunduddannelse Målgruppe jf. loven Under 30 år. Bor i kommunen. Ikke i uddannelse eller job. Kan ikke umiddelbart gennemføre anden uddannelse EGU: 1) Personlig 2)Social 3)Faglig 3 4 EGU og diagnose / handicap EGU årgang 2007 i DK Rammeuddannelse med rummelighed. Ingen faste regler for niveau og arbejdsfunktion. Fleksibilitet i sammensætning af indholdet. Hver uddannelsesdel har egne regelsæt og undtagelsesmuligheder. EGU er uddannelse. IKKE forsørgelses-, beskæftigelses eller behandlingsforanstaltning. 5 21% (-30) år 37% år 42% under 18 år 60% mænd 40% kvinder 6 1

2 Temadag PAU, EGU, STU Hvem henviste til EGU i 2007 EGU s fællestræk med STU/PAU Folkeskolens slutmål ikke nået EUD skønnes urealistisk UVM / Rambøll juni 2009 Refleksiv inkompetence 51 % 13 % 12 % 8 % 7% 9 % Produktionsskole (heraf 1/3 fra afbr. udd.) Grundskolen UU Afbrudt udd. Kontanthjælp 7 Andet Mismatchende kulturer Klemt i samfundets uddannelsespres. 8 4 typer adfærd overfor Uddannelsespresset Uddannelse styrer og truer unges identitet og livsbane Viljes-adfærd Uddannelse er en brik i identitetssøgeprocessen Stærk vilje, fagligt svag Passiv adfærd Valg af uddannelsesvej opfattes som bestemmende for livsvejen Uddannelsespresset opfattes truende og giver risikofornemmelse. Flygtende, skoletrætte drenge Konfronterende adfærd Aggressivitet, (drenge-) Opposition med trivsel? Stand-by-adfærd Tilstedeværende (piger) uden overskud pga. prob. udenfor skolen. 9 At få uddannelse og identitet. 3 kontekster og 3 måder 10 Traditionel kontekst #1/3 Uddannelse og identitet som produkt af en samfundsmæssige kontekst 3 historiske kontekster Traditionel 1400 Moderne 1900 Senmoderne 2000 Valget = Ikke-valg Snævert mulighedsrum Æt og byrd Kulturelt bundet livsbane Gør din pligt og adlyd! Dominerer år 1400 eksisterer fortsat Traditionel

3 Moderne kontekst #2/3 Valget = Valgmulighed Bredt mulighedsrum Veldefinerede uddannelsesforløb Vælg blandt pakkeløsninger Kulturel frisættelse, individualisering Forudsigelig livsbane Kend dig selv - find en hylde! Dominerer år 1900 eksisterer fortsat Traditionel Moderne At vælge en pakkeløsning Sen-/postmoderne kontekst #3/3 Valget = Valgpligt Hyperkomplekst mulighedsrum Formuler selv liv og uddannelse Uforudsigelig livsbane Selviscenesættelse igen og igen Flydende identitet Læg selv dine trædesten! Dominerer fra år 2000 Traditionel Moderne Postmoderne 3 forskellige betingelser for uddannelse Kun få valgmuligheder Uddannelsen definerer mig (og min identitet). Mange valgmuligheder Jeg (med min identitet) vælger uddannelsen. Skab selv muligheder Jeg iscenesætter mig selv med projekter Dilemma: Konfliktende Kontekster Det virtuelle liv er (post)moderne Frit valg og selviscenesættelse. MEN virkeligheden er traditionel Snævert mulighedsrum. 3 slags rejser i moderne kontekst 3 forløb på vej mod uddannelse Charterturisten Backpackeren Vagabonden Alle uddannelser kræver selvrefleksion Man skal selv træffe valg undervejs. MEN mange unge ønsker rammer og råd. Vejledning er Vigtig

4 Rejsen mod uddannelse #1/3 Rejsen mod uddannelse #2/3 Charterturisten Planstyret, fælles og lige forløb Behov: ydrestyret kaoskontrol Reflekterer kun sjældent over rejseplanen Uddannelses-charterturisten Primært i faglige problemer, men tager imod hjælp Mødestabil på praktikstedet Accepterer hele EGU-pakken Vejleder: Loyal voksenautoritet. 19 Backpackeren Lyststyret, snirklet forløb Indrestyret adhoc-refleksivitet Uddannelses-backpackeren Er primært i personlige problemer Mødestabil for en tid Fokuseret på mening og indhold Ønsker at ændre EGU-planen Vejleder: Medreflekterende, spejlende voksen. 20 Rejsen mod uddannelse #3/3 Vagabonden Tilfældigt, usammenhængende forløb Refleksiv taber Uddannelsesvagabonden Ustabil Primært i sociale og personlige problemer Vejlederen = Socialpædagogisk mentor, balance mellem forståelse og fasthed. 21 Genkender du disse forløb på STU, PAU og EGU? Charterturisten Målrettet Backpackeren Springende og Vagabonden Uden mål 22 Elevens og vejlederens dilemma Individualisering og frit valg Kommercielt i massemedierne Institutionelt i (EGU-)uddannelsesplanen Fællesskabet er nødvendigt Social indramning af identitetsprocessen Struktur Holdforløb Kontinuitet Hold+vejleder Orden Genkendelig struktur, troværdige voksne 23 Fagmodig vejleder kan imødegå dilemmaet Gruppevejledning Retningsgivende vejledning. Situationsbestemt autoritet og tydelighed. Valgkompetence kan styrkes i fællesskabet

5 Organisering af uddannelsen kan imødegå dilemmaet Udadreagerende drenge Aktivitet fremfor Snaktivitet Organisering af EGU-basecamp Tilhørsforhold Gruppevejledning Undervisning Sociale aktiviteter Organisering af EGU-holdforløb Flytte-hjemmefra-kursus Førstehjælp Almene fag Fyraftensklub og Rejser 25 Drenge generelt: Succes og anerkendelse. Hurtige resultater, konkrete mål. Utilbøjelig til at investere langsigtet, hvor afkastet kommer meget senere. Lønnen vigtig. Klar besked, klare rammer. 26 Kompetencemål STU - PAU - EGU - EUD STU Mulig selvstændig, aktiv deltagelse i voksenlivet PAU Voksen og så selvhjulpen som muligt EGU Fortsætte i Anden Uddannelse Arbejdsmarkedet EUD Arbejdsmarkedet. 27 Grænseflader STU/PAU EGU EUD STU/PAU bruges når EGU skønnes urealistisk STU/PAU s mål er livsbemestring EGU bruges når eud-specialforanstaltninger skønnes ikke at kunne slå til EGU s mål er beskæftigelse eller EUD EUD skal benytte alle sine kompenserende og hensyntagende specialforanstaltninger EUD s mål er normal beskæftigelse 28 Forskellige EGU-modeller Forskellige kan udføre dem Kommunalbestyrelsen er ansvarlig Kan udlejre EGU-udførelsen til andre Produktionsskole Ungdomsskole Kommune UU Erhvervsskole Holder han aldrig mund? 29 EGU 30 Haderslev Ungdomsskole 5

6 Haderslevs 2 EGU-modeller EGU-klassen 16 elever/år = 35 ialt. 1. år ½-tids ungdomsskole og ½-tids EGU-praktik. Folkeskolepuls 2.(-3.) år praktikansættelse og individuelle fagskoleophold. Obligatorisk fyraftensundervisning. EGU+ løbende optag = 25 i alt. Praktikstart med tæt vejledning. Ugeindkald på USK 2-4 gange/år + fyraftensuv. Fagskoleophold individuelt fordelt Alder ved start Sektoruafhængig visitation til Haderslev EGU UU-Haderslev indstiller til visitation Relativ fordeling Alder ved start ( Haderslevtal ) Vist nok kun 3 tilbage 33 Visitationsudvalget beslutter 2 fra UU 1 fra Arbejdsmarkedsservice 2 fra Ungdomsskolen Optag flere gange årligt. 34 Afklaring før indstilling til EGU foretages af UU-Haderslev 7 x Klugschnacker til 14 dages ferie med regnvejr Endelig holdt han mund. Ønsker uddannelse Mismatch erhvervsskole - elev Kan ikke benytte ordinært system Indstillet på meget praktik Kan klare fuld tid på praktikstedet Kan udvise mødestabilitet. 35 Bauman Giddens Illeris m.fl. Olsen Qvortrup Rambøll Ziehe Flydende modernitet Modernitetens konsekvenser Modernitet og selvidentitet Ungdomsliv Den nye ulighed Det hyperkomplekse samfund Analyse af anvendelsen af egu egu.. (for UVM juni 2009) Øer af intensitet i et hav af rutine Oplæggets lysark kan hentes på

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Drenge i gråzonen. Veje til at få udsatte drenge til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Drenge i gråzonen. Veje til at få udsatte drenge til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse TEMA LÆRING OG DRENGE - med særligt fokus på etniske minoritetsdrenge Drenge i gråzonen Veje til at få udsatte drenge til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse Indhold Udgiver Fastholdelseskaravanen,

Læs mere

Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne

Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne - med særlig fokus på minoritetsunge Bjarne Togsverd Studienummer: 110152 Vejleder: Solveig Brander Eksamen: juni 2007 JCVU Modul: Vejledning og samfund

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

den reflekterende mentor

den reflekterende mentor den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af mentorordninger den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere