Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet"

Transkript

1 Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen Rikke Søndergaard,

2 Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen arbejder med at: Indsamle og kvalificere viden Rådgive kommuner, organisationer og borgere Skabe sammenhæng mellem lovgivning og praksis Identificere og dokumentere nye metoder, der kan bruges

3 Vidensdimensioner for metoder og indsatser

4 Sociokulturelle tendenser på ældreområdet Fra kompenserende til aktiverende/motiverende hjælp sociale ydelser med et forebyggende og rehabiliterende sigte. Se ældre som en differentieret målgruppe og en gruppe, der fortsat har udviklingsmuligheder. Fokus på at få færre i målgruppen via tidlig opsporing og indsats.

5 Kvalitet i ældreplejen fokus på tidlig indsats Socialstyrelsen har bl.a. igangsat to projekter, der skal støtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet: Forebyggelse af funktionsevnetab hos ældre Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre Målet er, at flere ældre hjælpes til at kunne bevare deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og livskvalitet. Samtidig er det hensigten at begrænse eller udskyde afhængighed af hjælp fra andre. Der udarbejdes materiale vedr. 7 overordnede indsatsområder: Fysisk aktivitet, fald, demens, ensomhed og social isolation, ernæring, alkohol og selvmordsadfærd. Udvalgte indsatser afprøves i 2 kommuner. Fokus på effekt på borgerniveau.

6 Kvalitet i ældreplejen fokus på fast tilknyttede læger Projekt med fokus på at undersøge om tilknytning af en fast tilknyttet læge på det enkelte plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. Bl.a. gennem styrket samarbejde og kommunikation mellem borgere, plejepersonale og læge, styrket medicinhåndtering samt færre unødvendige indlæggelser via forebyggelse. Ideen med ordningen Kontakt til færre læger gør det nemmere for plejepersonalet at koordinere samarbejdet til gavn for borgerne. Et ugentligt møde mellem plejepersonalet og den fast tilknyttede læge giver mulighed for en tættere dialog og udveksling af viden. Mere viden på området kan være med til at styrke personalets opmærksomhed på beboernes helbred og trivsel, så de kan reagere på ændret helbredstilstand tidligere i et sygdomsforløb.

7 Kvalitet i ældreplejen fokus på fast tilknyttede læger Der måles på: Antallet af forebyggelige (uhensigtsmæssige) indlæggelser, korttidsindlæggelser og genindlæggelser Kontakten til lægevagten Samarbejdet mellem læge og plejepersonale Medicinhåndteringen Tilfredsheden med pleje og behandlingsforløb (set fra både medarbejder, læge, beboer og pårørendeperspektiv) Foreløbige erfaringer En stor andel af borgere har ønsket at skifte til den fast tilknyttede læge. Plejepersonalet udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med lægerne og omvendt. Opstartsprocessen kræver tid (svært at rekruttere læger, fokus på tilgang af mange nye patienter, arbejdsgange for vidensdeling mellem medarbejdere).

8 Kvalitet i ældreplejen livskvalitet og selvbestemmelse Der blev i 2011 nedsat en kommission, som skulle undersøge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte beboernes livskvalitet og selvbestemmelse. Ældrekommissionens rapport 43 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan styrke livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Fem grundlæggende værdier som fundament for plejen og omsorg på plejehjem: Indflydelse på eget liv Respekt for forskellighed Gode oplevelser hver dag Medmenneskeligheden i fokus En værdig afslutning på livet

9 Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem 5 projekter På baggrund af Ældrekommissionens rapport gennemfører Socialstyrelsen i samarbejde med udvalgte kommuner netop nu 5 projekter med fokus på følgende områder: Medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet Mellemlederes ledelseskompetencer Rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige Den palliative pleje på plejehjem Kontinensplejen

10 Én måde at måle livskvalitet på plejehjem: ASCOT modellen

11 Det fremtidige arbejde med kvalitet fokuspunkter Hjemmehjælpsområdet i Danmark har igennem flere år været karakteriseret ved en detaljeret dokumentations og registreringspraksis. I Hjemmehjælpskommissionens rapport fra juli 2013 understreges det, at der fremover skal sættes mere fokus på kvalitet og målopfyldelse. Anbefalingerne lyder bl.a.: At kommunerne sikrer høj faglig kvalitet i dokumentationen af det enkelte borgerforløb, herunder at der arbejdes systematisk med beskrivelse af og opfølgning på mål, indsatser og effekter. At der udarbejdes nationale kvalitetsindikatorer på hjemmehjælpsområdet som kan: 1. Fungere som et monitoreringssystem for kvaliteten i indsatsen og 2. Sætte borgerne i stand til at foretage sammenligninger af kvalitet på tværs af kommuner og leverandører.

12 Systematiske forløb eksempel fra Odense Kommune Udredning ICF Risikovurdering forebyggelse KRAMfaktorer Frivillighed Velfærdsteknologi Oplysninger fra sygehus, læge, region osv. Data fra digitale selvbetjeningsløsninger Screening SF 12 Retningsgivende mål og bevilling Mål, indsats, evaluering Screening SF 12

13 Enkel Målgrupper for systematiske forløb eksempel fra Odense Kommune Målgrupper for systematiske rehabiliteringsforløb Længerevarende/vedvarende funktionsnedsættelser Enkel Målgrupperne er inddelt dels efter borgerens muligheder for i større eller mindre grad selvstændigt at kunne mestre et rehabiliteringsforløb og dels ift. nødvendigheden af specielle faglige kompetencer og indsatser, som skal være til stede i rehabiliteringsforløbet. Sammensat Sammensat 1)Mestring Borgeren kan mestre sit eget rehabiliteringsforløb. Borgeren har en overvejende somatisk funktionsnedsættelse, mental velfungerende. Kortvarig med ophør af funktionsnedsættelser Enkel Enkel Medfødt/ tidlig erhvervet Funktionsnedsættelser inden for bl.a. tænkning, intellektuelle, følelsesmæssige funktioner 2) Ikke mestring Borgeren kan have vanskeligt ved at mestre sit eget rehabiliteringsforløb, kan have svært ved at bevare kontrollen og oplever ikke sammenhæng i sit hverdagsliv. Borgeren har både fysiske, intellektuelle, sociale og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Mentale funktionsnedsættelser forårsaget af psykisk sygdom Sammensat Sammensat Nyerhvervet Enkel Samm ensat Enkel Fremadskridende mentale funktionsnedsættelser Sammensat

14 Det fremtidige arbejde med kvalitet fokuspunkter Sammenhængende forløb hvem har ansvar for hvad og hvornår? Familie/netværk mere på banen? Kommunerne har høje forventninger til, hvad de frivillige kan løfte behov for strategisk tænkning og forventningsafstemning i forhold til samarbejdet. Opgør med dokumentationsparadigmet men fokus på monitorering af kerneopgaver og hvordan vi lykkes hermed også på borgerniveau.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

RESUMÉ Afdækning af muligheder og udfordringer i forhold til øget inddragelse af frivillige på plejecentre i tre kommuner

RESUMÉ Afdækning af muligheder og udfordringer i forhold til øget inddragelse af frivillige på plejecentre i tre kommuner RESUMÉ Afdækning af muligheder og udfordringer i forhold til øget inddragelse af frivillige på plejecentre i tre kommuner RESUMÉ >> Afdækning af muligheder og udfordringer i forhold til øget inddragelse

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere