KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet."

Transkript

1 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Fritz Bredvig Søndergade Løkken Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at handlen går tilbage, således at klagerne får hele den erlagte købesum retur, samt om klagerne har krav på betaling af renter af købesummen og erstatning for indkøbt indbo. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet. Indklagede var medejer af det selskab, der ejede projektet, og af salgsprospektet fremgik bl.a.:

2 2 [ ] [ ] Den 1. maj 2007 underskrev klagerne en købsaftale om køb af den projekterede ejendom i Tyrkiet for euro. Det var anført, at hele købesummen forfaldt til betaling den 20. april 2007, og at klagerne var gjort opmærksom på, at købesummen var til sælgers disposition, når den var betalt. Indklagede havde underskrevet købsaftalen på vegne det sælgende selskab. Det fremgik af købsaftalen bl.a.: Rådgivning Køberne er blevet informeret om, at købet af boligen ikke er omfattet af dansk lovgivning, herunder reglerne om tilstandsrapport m.v., i.h.t. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Ligeså at evt. mangelsindsigelser skal afgøres i det land hvori ejendommen er beliggende. I forbindelse med handelen er køberne blevet opfordret til at søge rådgivning, vedrørende såvel skattemæssige som juridiske konsekvenser ved erhvervelse af fast ejendom i udlandet. Køberne er frit stillet med hensyn til valg af ejendomsmægler såfremt

3 3 ejendommen videresælges. Benyttes [det sælgende selskab] ikke ved handel, er de ikke berettiget til provision. Det er dog særligt aftalt, at [det sælgende selskab] vil påtage sig at sælge ejendommen uden provision, såfremt salget finder sted indenfor 2 år fra dato. Ejendomsmæglerfirmaets økonomiske interesser [Det sælgende selskab], og statsautoriseret ejendomsmægler Fritz Bredvig MDE, indgår som parter i handelen. Klagerne indbetalte hele købesummen og overtog ejendommen, da denne var færdigopført, købte indbo mv. Klagerne fik imidlertid aldrig skøde på ejendommen. Den 16. februar 2009 skrev indklagede til køberne af ejendomme i projektet bl.a.: Gennem flere måneders diskrete undersøgelser, grundet min partners nægtelse af at udlevere regnskaber til mig, rejste jeg til [Tyrkiet] den 22. januar, for at finde helt ind til kernen af sagen [...] Vi har haft kontakt til samtlige banker i byen, tinglysnings- og skødekontoret samt håndværkerne der har medvirket ved byggeriet, og fik mildt sagt et chok, da vi bliver klar over omfanget af de sager firmaet er indblandet i. [Indklagedes partner i det sælgende selskab] har med rund hånd udstedt dækningsløse checks på tilsammen euro, og de mest kriminelle af disse, er resulteret i at der er taget pant i foreløbig 8 villaer, samt nogle af lejlighederne. Uden at oplyse dette til vore købere, har [indklagedes partner og salgschefen i det sælgende selskab] fyldt folk med løgn og bildt køberne ind, at papirerne for at udstede et [skøde] endnu ikke var kommet. Mange af vore kunder kan bekræfte, at de i flere tilfælde var rejst herned for at få det eftertragtede [skøde], og forud betalt for en opholdstilladelse, som nu enten er, eller vil udløbe om kort tid. Nogle af villaerne sættes på auktion om få dage, såfremt der ikke senest onsdag betales nogle forfaldne beløb, og de resterende villaer er på vej i samme situation. [...] Når flere af vores kunder kommer herned næste gang, vil de nemlig opleve at deres hus er blevet overtaget af andre, og det kan jeg simpelthen ikke medvirke til, så derfor skal hver enkelt være taknemmelig for at man via mig, fik disse vigtige oplysninger forinden, så man ikke mister familiens drømmehus.

4 4 [...] Jeg havde ingen anelse om at min partner havde stiftet gæld i yderligere 5 banker, og har jongleret med tallene, og flyttet store summer fra den ene konto til den anden, for at skjule hvad der foregik, så han kunne udtage store summer til formål der ikke vedkommer [det sælgende selskab]. Jeg kan ikke tage ansvaret for hvad der sker efter onsdag med de købere der ikke vil indbetale, men kan oplyse, at jeg i dagens løb har haft adskillige samtaler med flere af køberne, danske pengeinstitutter og advokater, der kan indse sagens alvor, og er indstillet på at betale. Indklagede anførte videre i brevet, at hans partner udtrådte af det sælgende selskab. Den 17. februar 2009 skrev indklagede til klagerne bl.a.: [...] Idet jeg formoder, at I har modtaget min rundskrivelse fra i går, har jeg en særdeles vigtig meddelelse til Jer. [...] Nogle af villaerne bliver sat på tvangsauktion allerede i næste uge, og det skal selvfølgelig forhindres. Den ene villa er den I forlængst er flyttet ind i og har betalt for. Jeg har længe haft en anelse, men ingen har villet tro på mig, men realiteterne er desværre som beskrevet. For Jeres villas vedkommende, er der taget pant for euro, og advokaten vil frigive pantet, mod en omgående betaling af euro, og således at pengene er fremme [...] på tirsdag. Jeg anbefaler at der sendes euro, så der er til evt. omkostninger. I modsat fald vil der blive begæret tvangsauktion få dage efter, og så har man mulighed for at købe en billig villa, helt uden at I bliver orienteret forud [...]! Mit bedste råd til Jer, er at I omgående sender disse penge, og selv kommer herned ekspres, så I straks kan få Jeres [skøde], og derved sikre at der ikke længere kan gøres udlæg i huset. Jeg har oprettet en konto som ingen andre kan røre ved [...]

5 5 Den 25. marts 2009 skrev klagerne til indklagede bl.a.: [...] Da vi nu efter snart 2 års venten stadig ikke har modtaget skøde på vort hus er vor tålmodighed løbet ud. Vi betalte huset fuldt og endeligt 22. april 2007, og har til dato ikke modtaget skøde på huset. Da vi nu kan se det kan have lange udsigter til at få vort skøde da bygherre [det sælgende selskab] har pantsat det hus vi har betalt fuldt og endeligt, kræver vi at handlen skal gå tilbage. [...] Vi har holdt ferie i huset 3 gange, og har i denne sammenhæng møbleret huset. Da vi nu har opgivet troen på at vi får skøde på huset er vort krav endvidere at komplet indbo erstattes i forbindelse med at handlen går tilbage. Vi anslår at have købt indbo for omkring euro. Samlet krav: Tilbagebetaling af købesum euro Forrentning af købesummen fra 22 april 2007 til udbetalingsdato. Da pengene er overført til Tyrkiet går vi ud fra at en passende forrentning skal tage udgangpunkt i renteniveau i Tyrkiet i perioden vel omkring 15 % pa. Tilbagebetaling af indbo euro. Vi imødeser indbetaling. Klagerne har tillige klaget over indklagede til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, der endnu ikke har afsagt kendelse i sagen. Klagerne har bl.a. anført: Klagerne er forbrugere. Det er således ikke korrekt, som af indklagede anført, at klagerne købte ejendommen med videresalg for øje. Handlen skal gå tilbage, og indklagede skal tilbagebetale købesummen til klagerne, forrente købesummen samt erstatte indkøbt indbo til ejendommen. Klagerne købte projektboligen af indklagede, der dels er mægler, dels ejer af 50 % af det sælgende selskab, der både er sælger og bygherre. Indklagede annoncerede med Garanteret tryg bolighandel i udlandet. Klagerne indbetalte hele købesummen på en konto i et dansk pengeinstitut. Klagerne har efterfølgende erfaret, at denne konto tilhører indklagede.

6 6 Klagerne fik udleveret nøglen til ejendommen i august I den forbindelse rykkede klagerne for deres skøde, men fik at vide, at der først blev lavet skøder, når opførelsen af samtlige 20 villaer i bebyggelsen var færdig. Der kom imidlertid aldrig noget skøde og i februar 2009 skrev indklagede til køberne i projektet, at det sælgende selskab havde pantsat ejendommene. Indklagede meddelte klagerne, at de skulle indbetale yderligere euro til en konto, indklagede havde oprettet. Så skulle indklagede sørge for, at klagernes ejendom ikke blev solgt på tvangsauktion, og at klagerne fik skøde. Klagerne ønskede imidlertid ikke at indbetale flere penge, idet klagerne allerede i april 2007 havde erlagt hele købesummen. Det sælgende selskab meddelte klagerne, at selskabet ikke havde penge til at indfri gælden tinglyst i klagernes ejendom. Klagerne har forsøgt at aftale med selskabet, at dette kunne låne pengene af klagerne, hvilket er blevet afslået. I februar 2009 truede indklagede med, at hvis klagerne ikke straks indbetalte euro til indklagede, ville deres ejendom blive solgt på tvangsauktion. Klagerne opfatter denne henvendelse som et trusselsbrev. Klagerne er bekendt med, at der alene er givet skøde på 3 af de 16 ejendomme i projektet. Resten af husene er pantsat. Hertil kommer, at ejendommene er fyldt med alvorlige fejl og mangler og i det hele taget præget af byggesjusk. Klagerne har klaget over fejlene, men disse er ikke blevet udbedret. Indklagede har beskyldt sin tyrkiske partner i det sælgende selskab for at have taget af kassen, og har anført, at dette er årsag til alle problemerne, hvilket imidlertid er klagerne uvedkommende. Klagerne mener, at indklagede er ansvarlig både som ejendomsmægler, der har ladet hele købesummen tilflyde det sælgende selskab, uden at klagerne var sikret skøde, og som 50 % ejer af det sælgende selskab, der har pantsat klagernes ejendom uden at være i stand til at købe ejendommen fri, således at klagerne kan få skøde. Indklagede fremstiller sagen, som om han ikke var impliceret i handlen, hvilket ikke er korrekt. Gennem hele sagsforløbet har klagerne modtaget papirer, hvor der var anført Dansk Tryghedsgaranti og dansk ejendomsmægler Fritz Bredvig. Det er indklagede, der har udarbejdet købsaftalen, og købesummen er indbetalt på en konto i Danmark tilhørende det sælgende selskab og Fritz Bredvig. Klagerne har løbende haft kontakt til det sælgende selskab om problemerne, og Fritz Bredvig ejer 50% af dette selskab. Klagerne har derfor svært ved at forstå indklagedes argument om, at indklagede ikke har hørt noget fra klagerne. Indklagedes tyrkiske partner i det sælgende selskab har over for klagerne erklæret, at indklagede slet ikke ved sin underskrift på købsaftalen kunne binde det sælgende

7 7 selskab. Hvis dette er korrekt, er det absurd, at indklagede har underskrevet købsaftalen, modtaget den fulde købesum, samt videregivet købesummen til det sælgende selskab, vel vidende at kontrakten ikke var bindende underskrevet af det sælgende selskab. Klagerne har i januar 2010 fået oversat købsaftalen til tyrkisk og forelagt den for en tyrkisk advokat. Advokaten oplyste, at sådan som aftalen er udformet og underskrevet på vegne af det sælgende selskab er denne ikke retsgyldig i Tyrkiet. Klagerne har altså intet retskrav på ejendommen, selvom købsaftalen er underskrevet og købesummen indbetalt, idet det sælgende selskab ikke ønsker at give skøde til klagerne. Indklagede har bl.a. anført: Det er korrekt, at indklagede er medejer af det sælgende selskab. Klagernes køb skete primært med videresalg for øje, med forventning om en pæn fortjeneste. Det blev da også aftalt i købsaftalen, at indklagede ville påtage sig at sælge ejendommen uden provision, såfremt salget fandt sted inden for 2 år fra underskrivelsestidspunktet. Indklagede har ikke modtaget rykkere eller reklamationer fra klagerne, hverken skriftligt eller mundtligt. Klagerne har alene kommunikeret med det sælgende selskabs salgschef, der i øvrigt også havde kontakten til klagerne i forbindelse med klagernes købsovervejelser. Indklagedes rolle var alene at nedfælde aftalen i en købsaftale, som rettelig er en entreprisekontrakt, idet salget drejer sig om en villa under opførelse. Indklagede har ikke modtaget honorar i sagen, da indklagede ikke har formidlet kontakten. Heller ikke salgschefen har kontaktet indklagede om problemerne. Klagerne har i hele forløbet forholdt sit fuldstændig passive i forhold til indklagede, og bare ladet stå til og troet på de tyrkiske rådgivere, uden at give indklagede en chance for at hjælpe med en løsning. Først i februar 2009 havde indklagede kontakt med klagerne, idet indklagede på dette tidspunkt var blevet bekendt med, at indklagedes tyrkiske partner i det sælgende selskab havde pantsat nogle af de solgte villaer, herunder klagernes. Pantsætningen var sket uden indklagedes vidende i efteråret Først i marts 2009 blev indklagede bekendt med, at klagerne havde henvendt sig til det sælgende selskab om problemerne med skødet og manglerne ved ejendommen. Herefter lovede indklagede at gå ind i sagen og få ejendommen gennemgået af en sagkyndig og udbedre manglerne. Indklagede har endvidere indgået aftale med klagerne om et lån, som klagerne ville yde, for til gengæld at modtage det længe ventede skøde. Indklagede har gjort en stor indsats for at få løst problemerne og har straks kontaktet

8 8 de berørte ejere. Klagerne har anført, at de har modtaget papirer, hvor logoet Tryg Bolighandel i udlandet medlem af DE er påført. Indklagede har dog alene en enkelt brochure over byggeprojektet. Klagerne bør også læse indklagedes hjemmeside, hvoraf det tydeligt fremgår, at køb af en ejendom under opførelse ikke er omfattet af tryghedsgarantien. I øvrigt har klagerne udvist meget stor letsindighed i forbindelse med handlen, idet indklagede i købsaftalen og i salgsmaterialet udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at klagerne er opfordret til at søge juridisk rådgivning ved egen sagkyndig person. Fra det sælgende selskabs side er der indrømmet klagerne en etårig byggegaranti fra afleveringstidspunktet. Klagerne fremsendte først reklamation til indklagede næsten to år efter, og klagerne har ikke dokumenteret at have reklameret i denne periode. I øvrigt er spørgsmålet om udbedring af eventuelle fejl og mangler ikke noget, der sorterer under Klagenævnet for Ejendomsformidlings område. Dette skal afgøres i det land, hvori ejendommen er beliggende. Klagerne har anført, at de følte sig truet af den indklagede fremsendte i februar 2009 om truende tvangsauktion. Klagerne skal dog være taknemmelig for, at de ikke oplevede at komme ned til en ejendom, der uden klagernes vidende var blevet overtaget af en anden familie, fordi indklagedes partner havde belånt ejendommen. Klagernes ønske om at ophæve handlen og få købesummen retur, kan alene afklares ved forhandling med det sælgende selskab. Klagerne har anført, at købsaftalen om køb af en ejendom under opførelse ikke er juridisk gyldig i Tyrkiet, fordi det sælgende selskabs tegningsberettigede partner ikke har underskrevet købsaftalen, på trods af det faktum, at indklagedes partner, der er tegningsberettiget, var til stede under salgsforhandlingerne og videregav oplysninger om aftalens ordlyd til indklagede, som på intet tidspunkt forud havde haft kontakt med klagerne. Nævnet udtaler: Indledningsvis bemærkes, at nævnet ikke finder det godtgjort, at klagerne ikke købte ejendommen til eget brug men alene med henblik på videresalg. Da klagerne endvidere var bosiddende i Danmark på købstidspunktet, må klagerne anses for danske forbrugere, og nævnet kan herefter behandle sagen. Indklagede har optrådt som ejendomsformidler og har udarbejdet købsaftalen og er derfor ansvarlig for, at oplysningerne heri samt handelsvilkårene er i overensstemmelse med normer for udlandsaktivitet, fastsat af Dansk Ejendomsmæglerforening. Nævnet

9 9 skal i den forbindelse bemærke, at nævnet anser normerne som udtryk for, hvad der er god ejendomsmæglerskik inden for udlandshandel. Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke sikrede sig, at en anerkendt bank- eller forsikringsvirksomhed over for klagerne indestod for tilbagebetalingen af midler, der deponeres/indbetales af klagerne til sælger, hvis sælger kan disponere over midlerne, inden sælger har leveret den kontraktsmæssige ydelse, og købers rettigheder er tingsligt sikret, jf. normer for udlandshandel 5, stk. 3. Nævnet finder, at det i den forbindelse er en skærpende omstændighed, at indklagede havde interesser i det sælgende selskab. Nævnet kan ikke afgøre, om klagerne er berettigede til at hæve handlen og få købesummen tilbage, idet dette er et forhold mellem klagerne og det sælgende selskab, som nævnet ikke har kompetence til at afgøre. Nævnet finder, at indklagede som følge af det alvorligt kritisable mæglerarbejde har handlet erstatningspådragende over for klagerne. Nævnet kan imidlertid ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til erstatningens størrelse. Det kan således endnu ikke endeligt opgøres, hvilket tab klagerne har lidt. Konklusion: Som følge af kritikken skal indklagede inden 30 dage fra kendelsens dato betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr, kr. 700,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på 1 København, den 28. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 21. september 2009. Klagen angår spørgsmålet, om klager

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0024 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. EDC Danebo Aalborg A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klagerne. J.nr. 2012-0024 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. EDC Danebo Aalborg A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Danebo Aalborg A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere