Livet i et menighedsråd igennem 21 år. under 3 forskellige formænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet i et menighedsråd igennem 21 år. under 3 forskellige formænd"

Transkript

1 Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 1 April 2010 Årgang 17 Livet i et menighedsråd igennem 21 år Side 1 Sognets Oldtid Side 3 Nød og fattigdom Side 5 Kornyt Side 6 Nyt fra Aarby sogn Side 7 Aarby skole og foreninger Side 8 Hvem vil være juniorkonfirmand? Side 11 Kirkelige arrangementer Side 12 Kirkelige handlinger, siden sidst og meddelser Side 15 Gudstjenester Side 16 Livet i et menighedsråd igennem 21 år under 3 forskellige formænd 1. søndag i advent 1988 tiltrådte jeg efter at være blevet valgt ind i menighedsrådet ved Årby kirke. Foruden mig skulle 5 nye medlemmer konstitueres. Jeg selv blev valgt til kasserer. Erling Larsen der boede på Årbyvej blev formand. Han var ligeledes ny, så der var meget at sætte sig ind i for os alle sammen. Erling Larsen var en rar og hjælpsom formand, og alle gjorde sit til at løse de poster de var blevet pålagt. Snart blev der udstedt krav om bedre gra-

2 2 verfaciliteter, så vi valgte at bygge graverboligen om, så der blev plads til både graverkontor og undervisningslokaler for konfirmanderne, så undervisningen ikke skulle finde sted i præstegården. Oven i blev der foruden dette, plads til et mødelokale for menighedsrådet, samt plads til FDF. I november 1991 gennemgik vi papirarbejdet til bygning af sognegården samtidig med at vi søgte lån. Den nye sognegård stod færdig i begyndelsen af 1995 Et stort og flot arbejde! Samtidig begyndte vi en større oprydning af kirkens loft, hvor vi fandt den gamle stol der blev renoveret og nu står ved siden af alteret. Vi fandt også det krucifiks der blev gjort i stand og nu hænger på alteret. Efter 12 år som formand blev Erling afløst af Vagn Sørensen fra Bastrup, som skulle vise sig at være en dynamisk og meget arbejdsom ny formand, der når nye problemer opstod, altid gik forrest for at finde en løsning. I Vagns tid fik vi lavet nye urnegravsteder og lavet en del om på kirkegården. Samtidig fik kirkegårdsmuren en renovering. Inde i kirkerummet fik vi malet bænkene og skiftet disses hynder ud med nogle nye. Kirken blev kalket, og det helt store projekt Vagn var tovholder på, var en planmæssig undersøgelse og nationalmuseets godkendelse til restaurering af altertavle, mariatavle, prædikestol, lydhimmel og alterbordspanelet. Vagn Sørensen varetog sin formandspost i Årby menighedsråd med stor velvilje og engagement. Efter Vagn overtog Merete Bøttger Jørgensen posten som formand. Spændende, eftersom hun blev den første kvindelige formand i Årby menighedsråd. Dette var dog ingen hindring for Merete, som hurtigt viste sig som en ildsjæl og fik færdiggjort den indenvendige restaurering af kirken, som snart stod flot og færdig. Kronen på værket blev kirkens nye belysning. Vi var på mange ture for at finde passende lysekroner og havde adskillelige prøveophængninger, inden menighedsrådet og menigheden nåede frem til et endegyldigt resultat. Menighedsrådet ansatte desuden en ny graver dette år, Lis Hansen, som tiltrådte i august Merete sørgede herefter for en modernisering af kirkens kirkegårds protokollat og kartotek samt kirkens fakturering, sådan at det nu arkiveres elektronisk af graveren selv. 1. søndag i advent 2008, 20 år efter min tiltrædelse i menighedsrådet, blev det så min tur til at tage posten som formand. En stor udfordring efter mange år som kasserer, En af de store udfordringer der allerede er i gang, er en istandsættelse af præstegården. Sognepræst Leif Jensen fratræder som bekendt sit embede store bededag, den 30. april 2010, og præstegården skal derfor til den tid stå klar til en ny præsts indflytning. Som det allerede nu kan ses, er tag og vinduer skiftet, og håndværkerne er nu i fuld gang indenfor. Den nye præst er ikke fundet endnu, men de allerede mange henvendelser giver forhåbninger om, at det nok skal lykkes. Når den rigtige er fundet, skal vedkommende prøveprædike, så 1. juni håber jeg vi kan byde velkommen til en ny præst i Årby sogn. Alt dette lader sig kun gøre, hvis man har et godt menighedsråd bag sig, hvor hvert medlem forstår at løfte i flok. Tak til Erling Larsen, Vagn Sørensen og Merete Bøttger Jørgensen for at have givet mig de nødvendige kompetencer til posten som formand. Kirsten Thurø Formand

3 SOGNETS OLDTID - En Båd fra Stenalderen Af Jens Nielsen 3 Omfattende undersøgelser i 2008 og 2009 på raffinaderiet Statoils arealer bragte mange spændende fund for en dag. I den mere usædvanlige afdeling var en formentlig godt år gammel delvis bevaret båd fra slutningen af ældre stenalder. Der er tale om en såkaldt stammebåd, hvilket vil sige en båd fremstillet af en udhulet træstamme. Båden er bevaret i en længde af 8,40 meter, men den har oprindelig været længere, idet forstavnen ikke er bevaret. Den oprindelige længde må have været omkring 10 meter. Båden er bevaret i en bredde på indtil 55 centimeter. Langs kanterne kunne iagttages mængder af små træstykker, som er rester af stammebådens kollapsede sider. Inde i båden blev der registreret tydelige spor af to ildsteder. Ved agterenden et tydeligt varmepåvirket område på 77 x 24 centimeter. Bålet havde været anlagt på et tykt lag ler dækket af et lag gruset sand med trækul fra bålet. Tilsvarende ildsteder kendes fra flere andre af stenalderens stammebåde. Det andet ildsted var i forenden af båden og bestod af et tydeligt varmepåvirket område på 50 x 37 centimeter. Der er al mulig grund til at tro, at også dette ildsted har været anlagt på et tykt lag ler og sand, som har tjent det formål, at ilden ikke kom i direkte kontakt med bunden af båden. Indtil 1970 erne kendte man ikke til stammebåde fra ældre stenalder. De dengang kendte stammebåde fra stenalderen var alle fra yngre stenalder, og størstedelen af disse var fremkommet ved tørvegravningerne i den vestsjællandske Åmose. I løbet af 1980 erne og 1990 erne begyndte stammebåde fra ældre stenalder at dukke op i forbindelse med undersøgelser ved blandt andet Tybrind Vig, Halsskov og Lystrup. I dag kender vi til ca. 20 stammebåde fra slutningen af ældre stenalder, og de er alle fra kystpladser. Med en enkelt undtagelse er de fremstillet af lindetræ, der er velegnet til formålet, idet det er mindre tilbøjeligt til at revne end andre træsorter. Lindetræerne, man brugte, har haft en retvokset stamme på op til 10 meter eller mere og en diameter på centimeter. Udhulingen foregik rationelt ved, at man huggede dybe furer på tværs af stammen og efterfølgende kløvede de mellemliggende partier væk ved hjælp af store trækiler. Efter udhulingen af stammen finhuggede man sider og bund med økse. Forstavnen blev placeret, hvor stammen er smallest, mens agterenden blev placeret i rodenden. Agterenden var lukket med en løs halvrund plade, agterskottet, der blev fæstnet til bådens inderside ved hjælp af tappe. Ved fremstillingen af en stammebåd borthuggede man 90-95% af veddet, således at man stod tilbage med en båd, der vejede kg. Moderne eksperimenter har vist, at der fra fældning til sejlklar stammebåd medgår omkring 200 mandetimer. En rutineret stenaldermand har sikkert kunne gøre det hurtigere. I nærheden af stammebåden blev der fundet 19 tilspidsede hasselkæppe. 11 af dem stod stadig nogenlunde lodret i gytjelagene. De har formodentlig haft et eller andet med fiskeri at gøre, men der kunne ikke udskilles nogen form for indbyrdes system i deres placering, så hvorledes det har fungeret er ikke til at sige. Der kan have været tale om net fastgjort til stagerne, de kan have fastholdt fiskeruser, eller der kan have været tale om anvendelse af krogliner. Noget tilsvarende kunne ses ved en undersøgelse lige nord for

4 4 En båd fra stenalderen Rykkerhøj, hvor der blev registreret 29 lodretstående kæppe uden system. I stammebådens nærmeste omgivelser blev der fundet en fyrsvamp og flere træstykker med forkullede partier. De forkullede træstykker kommer formodentlig fra bål på strandbredden, der i forbindelse med bølgegang og højvande er skyllet ud i vandet. Ude i de gamle marine aflejringer blev der udgravet to benspidser af mellemfodsben fra rådyr. Den slags benspidser er almindelig kendt i de kystnære marine lag, og de har formodentlig fungeret som fiskespyd eller som del af ålelystre. Bopladsernes placering på datidens strandbred indikerer, at fiskeri og jagt på havpattedyr har været hovednæringsvejen, hvilket kan bekræftes ved analyser af isotoper i menneskeknogler. Der er da også fundet knogler fra forskellige fisk foruden rygpigge fra mindst to pighajer. Pighajen er vor tids mest almindelige haj i de danske farvande, hvor den ofte færdes i store stimer. Navnet har den fået efter de pigge, der sidder foran hver af de to rygfinner. Piggene indeholder gift, der kan give smertende sår. Pighajen kan blive op til 120 centimeter lang og veje op mod 10 kg. Normalt lever den i vanddybder mellem meter, men den er observeret på hele meters dybde. Pighajen lever af sild og torskefisk, men også hvirvelløse arter som blæksprutter, rejer og krebsdyr kan være på menuen. Blandt de mere spændende fund fra de marine lag kan nævnes 2 store stykker kronhjortetak. På det ene er to sidesprosser hugget bort med en flintøkse og tilsvarende gælder gevirets yderste del. Der er næppe tvivl om, at det drejer sig om et ufærdigt forarbejde til en økse af hjortetak. På det andet stykke er der nedskåret en lang kraftig fure på langs. Her er der tale om et ufærdigt forarbejde til en harpun. Fremgangsmåden er, at man skærer to parallelle dybe furer ned til hjortetakkens indre bløde svampevæv. Derefter kunne et passende fladt stykke brækkes ud og forarbejdes videre. Om de to ufærdige genstande af hjortetak er endt ude i det marine miljø ved et uheld, kan vi ikke vide. Det er dog sådan, at hjortetak er meget nemmere at bearbejde, når den er våd. Den tørrer imidlertid ret hurtigt ud igen og skal derfor jævnligt lægges i blød. De nævnte fund skal ses i sammenhæng med en fundrig boplads kaldet Stammebådspladsen beliggende på den gamle strandbred lige i nærheden. (Nævnt i Nyt fra Aarby sogn, september 2009). Her blev der i 2008 og 2009 udgravet 330 kvadratmeter af en godt år gammel boplads. Fund fra denne undersøgelse danner udgangspunkt for en større særudstilling på Kalundborg Museum senere i år i anledning af museets 100-års jubilæum.

5 5 Nød og fattigdom Af Linda Eriksen besøgte jeg Via og Vagner Johansen i deres hyggelige hjem i Bastrup. Vi talte om, hvor rart der er på landet, om landsbyfællesskab og de fordele, der følger med at kende hinanden. Jeg spurgte, om det betryggende fællesskab, som især tidligere også var en nødvendighed, omfattede alle i landsbyen? De fortalte følgende: Vagner: 1 Bastrup var en familie, som var tilflyttet under besættelsen. Familien, der havde en 3 4, måske 5 børn, var meget fattig, og boede i et meget usselt hus. Han gik og hentede lidt brænde, lidt tørv og lignende, og kartoffelkulen udhulede han, så da det blev tøvejr om foråret, da faldt kulen sammen. Vi vidste det godt, men ingen sagde noget, da det var af nød, manden gjorde det. Engang vi havde været ude om aftenen, mødte vi ham med et par stykker tømmer på nakken. Vi talte om, hvor han mon havde hentet det. Der var nyfalden sne, og vi prøvede at følge sporene. De endte ved vores udhus. Da havde han taget et såbræt til vor såmaskine, og jeg blev sur og meldte ham. Politiet fandt ganske vist brættet, men da var det savet ud til brænde. Jeg sagde, de ikke skulle gøre mere. Det kunne ikke nytte noget at sætte manden ind, bøde kunne det ikke hjælpe at give ham, for han havde ikke noget at betale med. Det ville kun blive værre for familien. Den 5. maj 1945 fik familien endnu et barn. På grund af befrielsen var alt kaos den dag, alle var optaget, og overså, at nogen i den lille landsby havde hjælp behov. Tilmed var det det yderste hus, havde det ligget midt i byen, havde man jo set børnene, og kendt familien. Jordemoderen, Fru Nielsen, kom fra Kalundborg. Dengang var der ikke sådan hjælp at få på kommunen, så jordemoderen gik ind på Hegnsgården og bad om en dyne og lidt sengetøj til familien. Det fik hun så, og hvad skulle jordemoderen ellers gøre. De fleste havde jo noget, at kunne undvære af. Der var Fortsættes side 10

6 6 Kornyt Af Edith Køhl Hansen, Korleder Aarby kirkes kor er midt i en rivende udvikling. Vi har fået flere nye tilmeldinger og er rigtig godt i gang med at indøve korsatser, som kan dække kirkeårets begivenheder i perioden frem til trinitatis. Vi har allerede overstået kyndelmisse og fastelavn. Forude venter Maria bebudelse, palmesøndag med indtoget i Jerusalem, påsken med opstandelsesbudskabet og pinsen, hvor Helligåndens komme fejres. Særlig sangene omkring Maria bebudelse er højt værdsat af koret. Vi glæder os altid til at have lejlighed til at fremføre Marias lovsang, hvor både små og store kan synge med. Også den svenske korkomponist Carl-Bertil Agnestigs satser Gabriels brede vinger og Mor Maria hører til favoritterne. Med henblik på påsken er vi begyndt at øve Mozarts: Ave verum corpus med børne- og ungdomskorets sangere. Det er en klassiker, som ethvert kor må have på sit repertoire, uendelig smuk, men rigtig svær for nye korsangere. Sådan prøver vi hele tiden at veksle mellem nye frembringelser og klassiske satser. Der så meget, børnene gerne skulle lære, at undervisningstiden ofte syntes alt for kort. Ikke bare skal nye salmer og korsatser læres, stemmerne skal plejes og udvikles, hørelære skal opøves, og en vis musikteoretisk forståelse er det også vigtigt at have kendskab til. At kunne læse noder, som er en stor støtte i sangundervisningen, at forstå et nodebillede, at kende taktarterne, fortegn, repetitionstegn og nodenøgler, det er alt sammen noget, som det er godt at kunne. Men først og fremmest gælder det, at sangglæden er til stede, og det er der ingen tvivl om. Det er en stor glæde at opleve, når børnene selv mærker, at de bliver dygtigere, at deres stemmer udvikler sig og klangen bliver stadig større og renere. At synge i kor kan være en stor personlig tilfredsstillelse og glæde. Vi synger hver onsdag eftermiddag i sognegården. Korskolen fra kl Børnekoret fra kl og Ungdomskoret fra kl På den måde støtter alle grupperne hinanden, og vi får et rigtigt godt sammenhold i koret. At synge i kirkekor er også en forpligtelse, for vi deltager i gudstjenesterne ved særlige lejligheder. Derfor får vi også et lille honorar for at synge i koret. Der er endnu plads til nye deltagere. Hvis du har lyst til at være med, kan du ringe til korleder Edith Køhl Hansen på tlf eller bare komme og være med.

7 7 NYT FRA AARBY SKOLE Det er næsten ved at være hverdag for skolen at have byggeri undervejs. Der har været to projekter; Det ene var et energibesparelsesprojekt, hvor et privat firma efter aftale med kommunens ejendomsservice har gennemført en række foranstaltninger, der skal spare. Vi har fået pillefyr og radiatorer i stedet for luft-opvarmning. Vi har også fået bedre styring af vores lys og ventilation. I dette projekt har der været en del startvanskeligheder, men når det engang falder på plads, så skulle det gerne samlet set give et bedre indeklima for skolen. Det andet projekt er en ombygning, hvor vores store uudnyttede loft over 68-fløjen skal blive til nye gode rammer for vores sprogklasser. Det er en spændende proces at være med i, og selv om der både hist og her bliver klippet en tå og hugget en hæl for at få pengene til at passe, så ser projektet som helhed ud til at blive en særdeles god lokaleløsning. Grundlæggende er der meget anderledes krav til lokaler for almindelige klasser på 25 elever og så på lokaler til mindre grupper på 6 8 børn, der også skal have forløb individuelt med en voksen. Vi glæder os meget til at indvie vores nye 400 kvadratmeter og vi håber, at vintervejret ikke kommer tilbage, så vi bliver yderligere forsinket. Som en del af byggeriet skulle vi have en ny trappe, fra aulaen og til biblioteket. Den ankom på en lastbil i vinterferien, og torsdag kom en stor kran. Den løftede trappen (ca. 2½ tons) og svingede den over skolen, og satte den ned i det hul, der var skåret i taget til den. Det var en spændende proces at følge, og vi har lagt billeder på vores hjemmeside. Nu skal trappen monteres færdigt, bl.a. med en platform til kørestole, så der bliver bedre adgang for handicappede. Det bliver dejligt, selv om trappen tager en del plads i vores aula. Når vi sådan har mange håndværkere, der skal arbejde på skolen, mens vi skal have både skole og SFO til at fungere samtidigt, så kræver det store hensyn til hinanden. Her har vi heldigvis fået meget ros, som vi kan videregive til børnene. Flere af håndværkerne har berettet om deres dårlige erfaringer fra arbejde på skoler hvilket gav dem en bekymring for arbejdet på forhånd. Den bekymring har de ikke haft grund til her de har kunnet have deres værktøj og deres arbejdsområde i fred. Det var dejligt at høre, og den ros har vi naturligvis givet videre til børnene. Nu glæder vi os snart til at vinke farvel til det sidste stillads og den sidste håndværkervogn, så vi kan have hele skolen for os selv igen og vi glæder os til at tage vores nye lokaler i brug. Forhåbentligt kan vi holde indvielse engang i slutningen af maj, det ser vi frem til. Venlig hilsen Søren Kæstel skoleleder

8 8 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING Hvad lavede borgmesteren? Fortælleaften med Jørgen Arnam Olsen Mandag 19. oktober 2009 var ca. 30 personer forsamlet i Aarby Sognegård for at høre Jørgen Arnam Olsen fortælle om de perioder han var borgmester i Gørlev Kommune. Jørgen - hvis forældre havde Hegnsgården i Bastrup - var borgmester første gang fra og igen fra 1994 og frem til kommunesammenlægningen Som borgmester var der mange spændende ting at tage stilling til, og Jørgen fortalte i en bred vifte herom. Et af højdepunkterne var vel nok 4. september 1995 da Dronning Margrethe II var på besøg i Gørlev og på Reersø. Forberedelserne til et sådant besøg var jo ret omfattende, og mange borgere i Gørlev Kommune glædede sig da også meget til dagen. Bytorvet blev anlagt, og herom fortalte Jørgen en hel del omkring forhandlinger med naboerne til det nye torv. Det var ikke nemt at tilgodese alle involverede, og det kom der også nogle sjove episoder ud af. Kommunen havde også planer for en færgerute mellem Mullerup og Kerteminde, og man var endog nået så langt med planen, at man havde været ude og se på egnede færger. Denne plan blev dog aldrig til noget, og heldigvis, for som Jørgen sagde det var blevet en dødssejler men da Danisco Sugar i 1998 besluttede at fabrikken skulle lukke tre år senere, ville det jo få betydning for langt flere end de 140 ansatte på virksomheden. I stedet for at fokusere på det negative ved lukningen, kiggede man derimod fremad for at se på de muligheder der kunne opveje den trufne beslutning. Som borgmester var Jørgen også giftefoged, og han har forrettet noget over hundred vielser. Bl.a. fortalte han om vielsen 26. august 2006 på Gørlev station foran damplokomotivet K564. Efter vielsen steg brudeparret og 96 gæster på bryllupstoget og blev kørt til Slagelse og retur til Gørlev. Det undrede os tilhører, hvad Jørgen kunne overkomme af møder i forskellige udvalg og foreninger ja, vi blev næsten helt forpustet af at høre hvad han nåede på døgnets 24 timer. En hyggelig aften i selskab med Jørgen Arnam Olsen var arrangeret af Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening. For en kommune som Gørlev med ca indbyggere (år 2004) har sukkerfabrikken betydet rigtig meget i alle årene siden 1912,

9 9 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING På Galathea-3 ekspedition med Søren Seneca Hvordan mon det føles at fange en tiarmet Humboldtblæksprutte på 29 kg. når man er om bord på et af Søværnets skibe? Om dette og meget andet fortalte en veloplagt Søren Seneca 1. februar ved et foredrag, arrangeret af Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening. Søren afsluttede sin værnepligt i Søværnet i 2002, og om nogen er, så er han lyst/fritidsfisker. Da Galathea-3 ekspeditionen skulle besættes i 2006 var han heldig at komme med som maskinist på søværnets Vædderen der skulle være base for ekspeditionens 50 mands store besætning. Søren havde næsten 200 lysbilleder med, og han fortalte vidt og bredt om den del af turen, fra Australien til Danmark, han deltog i. Han kom ombord i Australien den 14. december Og forude ventede en sejltur på næsten 5 mdr. og over km. Turen derfra gik til den Antarktiske halvø, hvorfra vi så billeder fra den barske natur, og bl.a. af den blege isfisk med det hvide blod, og mange andre arter. Der var billeder fra Salomonøerne, hvor besætningen fejrede jul i 35 graders varme, på Salomonhavet om bord på skibet. Søren fortalte en lille historie om slange- Arne der håndterede en meget giftig havslange. Arne var kun iført meget let sommertøj, og det medførte at han måtte indkassere en kæmpe s.balle. Protektor for ekspeditionen, Kronprins Frederik, kommer 4. marts om bord ved Galapagosøerne, for at sejle med op til Pana makanalen. Vi så de flotteste billeder fra turen op langs med Chile, og vi fik set noget af det der blev arbejdet med om bord på skibet, alt lige fra vandprøver til kortlægning af havområder og det finurlige dyreliv. Turen gik videre langs Brasiliens kyst, gennem Panamakanalen til Boston i USA. Skibet ydede også assistance til en nødlidende sejlbåd langt fra land. På turen fangede Søren et eksemplar af den meget giftige pigrokke på 23,5 kg. foruden 38 forskellige fiskearter. 25. april 2007 var Kronborg om styrbord, og Sørens indtil nu længste fisketur er slut. Trods vinterens kulde og sne mødte godt en snes mennesker frem, og vi fik alle større forståelse for Galathea -3 ekspeditionen ved denne aftens flotte og spændende billedforedrag. Billeder fra ekspeditionen og foredragsaftenen.

10 10 FAMILIE OG SAMFUND AARBY-RØRBY I år afholdt vi vores generalforsamling den 23. marts, stedet var som vanligt i Aarby sognegård, efter generalforsamlingen havde vi indbudt Cat Nielsen, fra Kalundborg, til at komme med en buffet, hvis indhold vi nød meget. Nu da foråret stunder til, vil jeg gøre opmærksom på Kalundborg kredsens forårsmøder i 2010, der afholdes i Aarby forsamlingshus. Liv på kryds og tværs kaldes disse 4 foredrag tilsammen, de foregår på onsdage den og den 28. april, tidspunkt er kl til 22.00, alle dagene. Disse foredrag er for alle lokalforeningernes medlemmer (husstand) d.v.s. kredsens foreninger: Tømmerup, Aarby-Rørby, Hvidebæk, Løve Herred, Gørlev samt Røsnæs deltagere er normalt tilmeldt, og mødeleder er Beate Fog-Larsen. Foredragsholdere: Journalist Jeppe Søe Balletdanser Jens Brenå Socialrådgiver Tine Bryld Højskolelærer Stig Nørregård Tilmelding nødvendig. I juni måned afholdes vores sommerudflugt, en heldagstur som tidligere år, men vores nye program er på nuværende tidspunkt ikke helt færdig, så nærmer herom senere, i det nye årsprogram til april. Marianne Mortensen Tlf. nr.: Fortsat fra side 5 ikke hjemmehjælp at få, derfor ringede sygekasseformanden til Via og spurgte, om hun ikke kunne lave noget mad, og gå om med. Via: Det var det eneste, der var at gøre, det var jo et fattigt hjem. Der var en stue, et køkken og en gang. I stuen var der kun een seng og en slagbænk. I slagbænken lå børnene, og konen hun lå så i husets eneste seng med det lille nyfødte barn. Der sad et par børn med et par store flaskesutter, sutter med store træpropper i, som de brugte som narresutter. Jeg var så omme med mad, og de næste dage var der andre, der kom med mad. Fordi sygekasseformanden kendte os, var vi de første, så købmandskonen osv. Naboerne gav også familien tøj og andet. Ved at de var tilflyttere, og ingen kendte dem, var der ingen der anede hun skulle have barn. I Årby var der et kommunehus, også kaldet fattighus, men ellers var der jo ikke så meget med offentlig hjæ1p. Der var heller ikke mange familier i sognet, der havde behov for hjælp. Skulle man tale med sognerådsformanden, så foregik det hjemme i hans stue, for kontor var der ikke noget der hed. Den føromtalte familie flyttede ret hurtigt fra sognet igen. Det var sådan nogle herregårdsfolk, der flyttede rundt. Mens de boede i Bastrup, havde manden ikke noget arbejde.

11 11 Hvem vil være juniorkonfirmand? Årby kirke åbner dørene for et nyt kuld juniorkonfirmander Hvem vil? Gad vide hvem der dukker op? Ja hvis jeg tænker tilbage på min egen tid i 3. klasse på Elsted skole ved Århus lige midt i de langhårede halvfjerdsere så jeg var jeg da helt sikkert hoppet ombord på juniorkonfirmand ekspressen, hvis den da havde fandtes dengang. Selv savnede jeg at vide mere om Gud og historierne i Biblen. Jeg havde også en masse spørgsmål omkring tro, liv, død og kærlighed, som først fik andres kvalificerede opmærksomhed langt senere i livet. Børn gør sig tanker om og rummer religiøsitet. I skolen er der hverken tid eller rum til at gå på opdagelse i den religiøse verden, hvor 2+2 ikke lige altid er 4, og hvor ordene tro og tilgivelse ikke kun kan staves de kan også leves. I skrivende stund løber de sidste tilmeldinger ind til forårets juniorkonfirmand forløb. Det er dejligt at se, at børnene har både tid og lyst til at møde kirken og dens mennesker og jeg glæder mig meget til at møde jeres børn og lære dem at kende. Hvad laver vi? Juniorkonfirmanderne bliver kastet ud i oplevelser, leg og fabuleren. Vi får styr på jul, påske og pinse. Vi snakker om det gode og det onde. Vi kravler op i kirketårnet. Vi leger. Vi synger. Vi tegner, leger med ler og maler og klipper og klistrer. Alt sammen har det med Gud, kirke, tro og kærlighed at gøre. Man får millioner af oplevelser så er man vel nærmest på en måde millionær! Venlig hilsen Tinne Leth Sognemedhjælper ved folkekirkerne i Kalundborg

12 12 KIRKELIGE ARRANGEMENTER INVITATION TIL STORE BEDEDAG Store bededag den 30. april 2010 kl. 14:00 ved gudstjenesten, tager vi afsked med sognepræst Leif Jensen, som har været præst her i Aarby kirke siden 13. december Leif Jensen går nu på pension og skal nyde sit otium. Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og siger farvel til Leif. Samtidig vil vi gerne præsentere den nye bog om Aarby kirke, som Leif Jensen har skrevet. Alle er velkomne ved arrangementet, og vi glæder os til at se jer. På menighedsrådets vegne, Kirsten Thurø, Formand JUNIORKONFIRMANDER Der bliver afslutning med juniorkonfirmanderne den 30. maj kl Efter gudstjenesten indbydes konfirmander, søskende og forældre over i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved et lille traktement.

13 13 KIRKELIGE ARRANGEMENTER SOMMERKONCERT OG SKT. HANS ARRANGEMENT Igen i år lægger vi vores sommerkoncert i forbindelse med Skt. Hans aftens arrangement i sognegården. Vi starter i kirken kl. 19, hvor vi skal møde to meget spændende musikpersonligheder. Mogens Friis er uddannet som diplomfløjtenist med udmærkelse ved Franz Liszt konservatoriet i Weimar. Siden har han studeret hos førende europæiske fløjtenister og har virket ved flere skandinaviske symfoniorkestre. Siden 1984 har han virket som solist og kammermusikker og er leder af sommerkoncerterne ved Herregårdsmuseet Selsø Slot. Han har en omfattende koncertvirksomhed og spiller bl.a. sammen med Yuzuru Hiranaka. Yuzuru er japaner med en stor international uddannelse og karriere bag sig. Han er et spændende menneske og en stor kunstnerisk begavelse. Hans CV er uendeligt med uddannelse, koncerter, prisoverrækkelser, og tv-medvirken m.v. overalt i Europa, Amerika og Japan. Check det selv på hans hjemmeside Som prisvinder i den 3. internationale orgelkonkurrence i Odense førte hans veje ham til Danmark. Han er nu tilknyttet Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København og ansat som organist ved Johanneskirken i København. Der er al mulig grund til at glæde sig til denne koncert. Musikkerne har lovet, at koncerten blandt meget andet vil indeholde kendte toner som f.eks. Carls Nielsens: Tågen letter og Händels dejlige Arrival of the Queen of Sheba for fløjte og orgel. Efter koncerten indbyder menighedsrådet til bålarrangement i sognegården, båltale og et Skt. Hans aftens traktement. Alle er hjerteligt velkomne Mogens Friis Yuzuru Hiranaka

14 14 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Følgende ønsker at blive konfirmeret i Aarby kirke i år, søndag den 18. april 2010 Phillip Nielsen Maja Lynghøj Christiansen Patrick Ove Larsen Mathias Nielsen Simon Olsen Nadia Neergaard Andersen Pernille Jensen Camilla Jensen Sara Myrup Lauritsen Nicolai Byo Friis Katrin Ann Schouboe Jørgensen Louise Janholm Kristensen Sophie Ostermann Høy Trine Bargholz Emil Thestrup Suhr Jonathan Brix Mette Svendsen Emil Anker Nielsen Ditte Braagaard Hartfelt Alberte Møller Sørensen Alle konfirmander ønskes en rigtig dejlig dag.

15 15 KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst Døbte Mikkel Reersø Zwick Laura Jasmin Refsgaard Rasmussen Begravelser/bisættelser: Mai-Britt Møller Jakobsen Anne Elisabeth Frederiksen Claus Jørgen Andersen Anna Sofie Hansen Jens Aage Larsen Møller Rikke Larsen MEDDELELSER KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER I dette blads gyldighedsperiode (1. april til 31. juli) holder menighedsrådet møde på følgende datoer: den 20. april, den 18. maj og den 15. juni. Møderne er åbne for sognets beboere, de afholdes i sognegården, og starter kl KIRKEN ER ÅBEN Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne, på alle hverdage fra kl til Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag. Her kan man lade sindet op, af rummets ophøjede ro. KIRKEBIL Er du dårlig gående, eller har vanskeligt ved at komme til gudstjeneste, så står kirkebilen til din rådighed, og den er gratis. Ring blot på tlf. nr , og aftal nærmere. PRÆSTEN HOLDER FRI Fra den 22. til den 27. april, begge datoer inklusive. Embedet varetages imens af sognepræst Ernest W. Andersen, Røsnæs. Tlf. nr

16 GUDSTJENESTER Husk Aarby Sogns hjemmeside April 1. april Skærtorsdag LJ kl april Langfredag LJ kl april Påskedag LJ kl april 2. påskedag EWA kl april 1. sø. e. Påske LJ kl april 2. sø. e. Påske LJ kl Konfirmationssøndag 25. april 3. sø. e. Påske EWA kl april St. Bededag LJ kl Afskedsgudstjeneste Maj 2. maj 4. sø. e. Påske EWA kl maj 5. sø. e. Påske EWA kl maj Kr. H.fartsdag EWA kl maj 6. sø. e. Påske EWA kl maj Pinsedag EWA kl maj 2. Pinsedag EWA kl maj Trinitatis EWA kl Da sognet forventer at ansætte en ny præst, er der ikke fastsat klokkeslæt for gudstjenester i juni og juli. Der henvises til lokal dagspresse, eller hjemmesiden: www. Aarbykirke.dk EWA= Ernest W. Andersen LJ = Leif Jensen ANDAGTER i Jernholtparken: Torsdag den 10. juni kl Torsdag den 24. juni kl Torsdag den 19. august kl ADRESSELISTE: Sognepræst: Leif Jensen, Tlf Træffes bedst mellem kl Mandag: fridag. Graver: Lis Hansen. Træffes på tlf Mandag: fridag. Kirkeværge: Klaus Falk-Sørensen, Asnæs Skovvej 15, Tlf Formand for menighedsrådet: Kirsten Thurø Johansen Bastrupvej 36. Tlf REDAKTION OG ILLUSTRATIONER: Sekretær: Benthe Olesen Tlf

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev Myreslugeren Nr. 40 Januar til Juli 2016 Lystrup-Elev Info Vi håber I har haft en god jul, og et godt nytår. Vi glæder os til at komme i gang med FDF sammen med Jer. I dette blad kan I bl.a. se hvad vi

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

2.1. Opgavesæt A. 1. januar - 30. juni 2014. Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2

2.1. Opgavesæt A. 1. januar - 30. juni 2014. Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 2.1 Opgavesæt A FVU-Læsning Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. januar - 30. juni 2014 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Eksaminandens

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på.

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på. Årsberetning 2016 Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I stedet ville

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen.

Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen. UGEBREV nr. 20 uge 2 Årgang 7 Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen. Temauge Vi holder temauge om Europa

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret:

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Vi roder alle vegne. Der står ting på alle ledige pladser, så håndværkerne kan komme til. De er i gang mange steder. Ude er de ikke færdige med taget endnu, inde mangler

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere