Side TEMA: DANMARK RUNDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 12-13 TEMA: DANMARK RUNDT"

Transkript

1 FRIT SYDSUDAN? Kort efter nytår stemmer sydsudaneserne om selvstændighed. Men vil Sudans regering og verdenssamfundet anerkende resultatet? Side STUEREN VERDENSBANK På 10 år er de folkelige protester mod Verdensbanken reduceret til næsten ingenting. Reportage fra bankens årsmøde i Washington. Side Oktober/november nr. 6/2010 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE TEMA: DANMARK RUNDT Peter Balslev, pensioneret læge fra Hjørring, har over årene sendt syv containere med hospitalsudstyr af sted til byen Mugumu i Tanzania. Mød Balslev, randrusianske kommunalpolitikere, dedikerede gymnasieelever, herboende afrikanere og genbrugsentusiaster i alle aldre, når Udvikling rejser landet tyndt i jagten på u-landsengagementet anno Side 6-11

2 SIDE 2 AKTUELT NR. 06/2010 SEPTEMBER-MØDET I DANIDAS STYRELSE Udgives af Danida, Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2, 1448 København K Telefon , fax årgang. Udkommer otte gange om året. Trykoplag: ISBN nr (print) ISBN nr (elektr.) ISSN nr Abonnement Udebliver avisen eller har du adresseændringer eller til- eller framelding af abonnement (gratis): eller kontakt Rosendahls-Schultz Distribution på telefon , Redaktion Redaktør: Stefan Katić (sk) Journalist: Mads Rasmussen Mariegaard (mm) Journalistpraktikant: Gerd Kieffer-Døssing (gk) Ansvarshavende iflg. Medieansvarsloven: Chefkonsulent Jesper Fersløv Andersen (PRS) Korrektur: Flemming Axmark Redaktionen afsluttet den 14. oktober Annoncesalg og markedsføring: Sara Leth, Tryk Skive Folkeblad. Tryk på 70 gr. papir (Soporcel Premium Offset), som er svanemærket og FSC-godkendt for bæredygtig skovdrift og miljø. Layout: Og Jensen Her findes blandt andet tidligere numre, artikelbibliotek, blogs og link til Udviklings Facebook-side. Tidligere numre på tryk kan rekvireres fra Artikler i Udvikling udtrykker ikke nødvendigvis Udenrigsministeriets synspunkter. Forsidefoto: Peter Kristensen. NY VEJ HOLDT I FEM ÅR Kystvejen Denmark Road i det sydlige Ghana blev konstrueret til at holde i 15 år. Blot fem år efter indvielsen er der så store skader på vejen, at Danida må hoste op med yderligere 130 millioner kroner. Af Stefan Katić Yasir starter motoren, og vogntoget rykker sig langsomt i gang. Vi ruller tungt ned ad den kaktuskantede indkørsel og ud gennem jernporten i det første tusmørke. Sættevognen har overlast. Fire aksler lader de værdifulde dæk kværne mod gruset, indtil Yasir fører rattet rundt i en glidende bevægelse, og lastvognstoget drejer midt ud på Kilimanjaro Roads hullede asfalt. (Fra fortællingen Ramadan ekspres i Jakob Ejersbos Revolution.) Den afdøde forfatter Jakob Ejersbos beretning om de overlæssede lastbiler på Tanzanias landeveje kunne have været et glimrende oplæg til Danida-styrelsens møde i september. Et af punkterne på dagsordenen var en bevilling til udbedring af en kystvej i det sydlige Ghana. Der lød bemærkninger omkring mødebordet som træls, en kun fem år gammel hvid elefant og en sag, der opfylder alle folks fordomme om u-landsbistand! Bemærkninger, som viser, at veje i Afrika er et vanskeligt felt. Men også et uhyre betydningsfuldt, for gode veje er forudsætningen for en masse andre aktiviteter. Sagen er kort fortalt, at Danida har finansieret renoveringen af de 30 kilometer hovedvej mellem Takoradi og Agona, en vigtig strækning for eksport fra Ghana og det øvrige Vestafrika. Prisen var 190 millioner kroner, og vejen var bygget til at holde i 15 år. Den stod færdig i 2002, men allerede fem år efter havde vejen store skader. Nu beder Ghanas regering om yderligere 130 millioner kroner til en udbedring af vejen. Den kaldes også for Denmark Road så vi hænger på den, som ambassadøren, ikke uden galgenhumor, tilføjede fra Accra. Akseltryksproblematikken Hvem har ansvaret? Og hvad var årsagen? En undersøgelse blev gennemført i 2008, men uden at nå frem til klare konklusioner. Kammeradvokaten (statens advokat) frarådede derfor et sagsanlæg mod entreprenøren. Hovedårsagen til, at Denmark Road smuldrer, er trykket fra de mange lastbiler med heftigt overlæs som i Ejersbos beskrivelse. Der blev derfor hyppigt refereret til akseltryksproblematikken, som det entydigt største enkeltproblem inden for transport i Afrika. Forklaring følger: Lastbilerne læsses til det yderste for at få en så høj fortjeneste som muligt pr. tur. Godt for speditøren, men meget skidt for vejen, der kun er konstrueret til at kunne modstå et vist akseltryk. Op på vægten og af med læsset Det var så den nedslående del af historien. Den positive er, at piben nu får en anden lyd. Ghana og dets fransktalende nabolande i Den Vestafrikanske Økonomiske Union har nu indgået en aftale om at etablere kontrolposter, hvor lastbilerne skal vejes, inden de ruller ind på den nye vej. Er der overlæs, tvinges chaufføren til at pille de ekstra kilo af. Danmark har stillet dette som krav til den ghanesiske regering for at medfinansiere reparationen af den næsten nye vej. Et krav, som også andre donorer nu er begyndt at stille i deres vejprojekter. Ghana betaler selv resten af udgifterne, som beløber sig til minimum 20 procent af Danmarks bidrag, og lover højt og helligt, at nu skal overlæsproblemet tackles. Formanden for styrelsen rundede af med ordene en sag, man kan lære af, så man kan undgå gentagelser. Ikke alle medlemmer af styrelsen var nu overbevist om, at problemet blot er løst med vægtkontrollen. Men ingen tvivl om, at det er et rigtigt skridt på vejen. Stefan Katić er redaktør for Udvikling. STYRELSEN TILTRÅDTE BLANDT ANDET DISSE BEVILLINGER PÅ SIT MØDE I SEPTEMBER: GEF: 5. genopfyldning af Den Globale Miljøfacilitet 400 mio. kr. Bangladesh: Sektorprogramstøtte til vand og sanitet 200 mio. kr. Bangladesh: Menneskerettigheder og god regeringsførelse, fase III 190 mio. kr. Bolivia: Støtte til landbrugs- og produktivsektorprogram 170 mio. kr. Bolivia: Støtte til uddannelsessektorprogram 115 mio. kr. Ghana: Udbedring af hovedvejen mellem Takoradi og Agona 130 mio. kr. Vietnam: Udfasning af erhvervssektorprogram 123 mio. kr. Vietnam: Støtte til kulturprogram 15 mio. kr. Vietnam: Støtte til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed (Ipas og AMREF) 85 mio. kr. Somalia: Støtte til TFG, IGAD og FN s fælles program 35 mio. kr. Sydafrika: Støtte til syv tænketanke 30 mio. kr. Sydafrika: Støtte til tekniske uddannelser, herunder studievejledning 20 mio. kr. Sydøstasien: Mekong River Commission (fiskeriprogram) 25 mio. kr. DANIDAS STYRELSE Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, som er rådgivende organ for udviklingsministeren, drøfter og indstiller nye programmer, strategier og handlingsplaner. Resumé af styrelsens møder og dagsorden for næste møde kan ses på:

3 NR. 06/2010 AKTUELT SIDE 3 JO FLERE DØDE, JO MERE HJÆLP GIVER VI Antallet af døde er afgørende for viljen til at yde nødhjælp. Det er den barske virkelighed, flere end 20 millioner pakistanere må sande. Verdenssamfundet har kun doneret 34 procent af det beløb, FN har bedt om til Pakistan. Af Gerd Kieffer-Døssing Jordskælvet, der ramte Haiti 12. januar i år, fik verdenssamfundet til at sende millionvis af dollars af sted til de nødstedte og efterladte. Men når det gælder Pakistan, hvor 22 millioner mennesker lige nu er berørt af sommerens voldsomme oversvømmelser, er giverglæden markant mindre. Når en katastrofe indtræffer, udsteder FN en appel på det beløb, organisationen forventer at skulle bruge til nødhjælp og genopbygning. I gennemsnit var 2010-appellerne halvvejs inde i året opfyldt med 48 procent. Mens Haiti topper listen med en dækning på 70 procent, ligger Pakistan næstsidst. Her er kun 34 procent af beløbet doneret. STATUS FOR FN S APPELLER PR. 12. OKTOBER 2010 Kilde: ReliefWeb, der hører under FN s Organisation for Humanitære Anliggender (UNOCHA). PAKISTAN Appel: 2,0 milliarder dollars Modtaget støtte: 0,7 milliarder dollars Dækning: 34 procent HAITI Appel: 1,49 milliarder dollars Modtaget støtte: 1,04 milliarder dollars Dækning: 70 procent Foto: Yuan Man/Xinhua Press/Corbis/Polfoto Foto: Aaron Favila/AFP/Polfoto Ikke nok døde En af grundene er, at den såkaldte CNN-effekt har været stort set fraværende i Pakistan. Mens pressen var talstærkt til stede i Haiti, har fremmødet været mindre i Pakistan. Det fremgår af en rundspørge, Udvikling har foretaget blandt seks danske landsdækkende medier (se boks), der tilsammen har sendt 14 reportere ud for at dække jordskælvet i Haiti mod blot fem i Pakistan. Det samme billede gør sig gældende i en søgning på Infomedia, en artikeldatabase, der dækker hele Danmark, hvor kombinationen Haiti/jordskælv i perioden fra katastrofen indtraf og to måneder frem gav hits, mens en lignende søgning på Pakistan/oversvømmelse blot gav 277 hits. Birgitte Ebbesen, katastrofechef i Dansk Røde Kors, var godt klar over, at pressedækningen var langt større i Haiti. Alligevel chokerer tallene hende. Det er jo helt utroligt, siger hun. Michael Andersen, der er fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for humanitær bistand, mener, at tallene afspejler en afgørende forskel på katastroferne i de to lande antallet af døde. Oversvømmelserne i Pakistan har simpelthen ikke kostet nok menneskeliv til, at pressen for alvor har fokuseret på katastrofen. Pressen har en tendens til at fokusere meget på dødstallet på den måde appellerer man til læsernes sympati. Folk tager lidt lettere på det, når det som i Pakistan drejer sig om 22 millioner påvirkede, men kun døde, siger han. Krise og timing At FN s indsamling til Pakistan halter, skyldes ifølge Michael Andersen også, at pengekassen er tom. Europa er ramt af en økonomisk afmatning. Der er simpelthen ikke penge. Finanskrisen trykker, og det bliver en svær tid for nye katastrofer de kommende år. Der skal jo spares alle steder, siger han Et andet vigtigt aspekt er katastrofens timing. Verdenssamfundets svar på en katastrofe afhænger i høj grad af det globale katastrofebillede på det pågældende tidspunkt. Det er længe siden, at vi har haft to så store katastrofer som Haiti og Pakistan inden for det samme år. Normalt går mellem 10 og 20 procent af Danmarks humanitære budget til katastrofer, men i år har vi allerede nu i oktober brugt over 50 procent. Det er historisk højt, siger Michael Andersen. Også Birgitte Ebbesen mener, at det generelle katastrofebillede har spillet en afgørende rolle for nødhjælpen. Hun fortæller, at Røde Kors i år har manglet hjælpearbejdere. Haiti har slugt enorme ressourcer, og den ekstra hjælp, Røde Kors normalt sætter ind ved store katastrofer, har de simpelthen ikke haft mulighed for at sende til Pakistan. Vi har manglet personel har været det vildeste år katastrofemæssigt, fastslår Birgitte Ebbesen. I slutningen af september besøgte Birgitte Ebbesen Pakistan. Under besøget fløj hun over et vandområde i helikopter og fik at vide, at der lå en landsby nedenunder blot var det eneste, hun kunne se, et par trækroner, der akkurat ragede op over vandet. Det er svært at kommunikere katastrofens alvor. Det er så omfangsrigt, det her. Man forstår ikke, at det ikke kun drejer sig om de par landsbyer, man ser på billeder men i tusindvis af landsbyer, siger Birgitte Ebbesen. Uventede katastrofer giver opmærksomhed Hvis en katastrofe opstår pludseligt, vil verdenssamfundets interesse automatisk være større og reaktionen hurtigere. Det gjaldt både da tsunamien ramte Asien i december 2004, og da jordskælvet rystede Haiti i januar i år. Når en uventet katastrofe på den måde ændrer alt fra den ene dag til den anden, virker det stærkere på folk end de længerevarende katastrofer, der opbygges og eskalerer over tid. Som oversvømmelser og hungersnød. Uventede og voldsomme katastrofer trækker altid opmærksomhed. De langsomme katastrofer er langt sværere at formidle, siger Birgitte Ebbesen. Hastighed spiller en afgørende rolle. Gerd Kieffer-Døssing er journalistpraktikant i Udenrigsministeriet. Rundspørgen omfattede følgende medier: DR, TV 2, Politiken, Berlingske Tidende, dagbladet Information og Morgenavisen Jyllands-Posten. KATASTROFERNE I TAL Haiti Antal døde: Cirka Antal sårede: Cirka Antal totalt ødelagte eller skadede hjem: Cirka Næsten 3,5 millioner oplevede stærke eller ekstreme rystelser, da jordskælvet ramte. Pakistan Antal døde: Cirka Antal totalt ødelagte eller skadede hjem: Cirka 1,8 millioner Man vurderer, at omkring 22 millioner er påvirkede af oversvømmelserne. Kilde: UN Office of the Special Envoy for Haiti og ReliefWeb. 118 MIL. KRONER FRA DANMARK Danmarks samlede donation til Pakistan var pr. 12. oktober 2010 cirka 117,5 millioner kroner (22,2 millioner dollars). Heraf gik de 42,9 millioner kroner (8,1 millioner dollars) gennem FN-systemet.

4 SIDE 4 AKTUELT NR. 06/2010 Foto: Udvikling/Stefan Katić Danmark har taget DAC s anbefaling om øget fokus på skrøbelige stater til sig, siger Karen Jørgensen, leder af det DAC-evalueringsteam, som for nylig besøgte København. DANSK BISTAND TIL INTERNATIONAL EKSAMEN Da bistandsdommerne kom til byen. Hvert femte år bliver 24 af verdens førende donorer vurderet og evalueret på deres udviklingspolitik. Nu er turen kommet til Danmark. Af Gerd Kieffer-Døssing Et hold fra OECD s udviklingskomité DAC (se boks) i Paris har netop besøgt København for at evaluere dansk udviklingspolitik. Holdets chef hedder Karen Jørgensen, og hende mødte Udvikling. Et af de afgørende punkter ved OECD s evalueringer er det såkaldte peer review, hvilket betyder, at det ikke kun er DAC s sekretariat, der laver evalueringen, men at der også deltager en eksaminator fra to andre DAC-lande (Luxembourg og New Zealand, red.). Hvad er fordelen ved det? Gennem peer reviews kan landene lære noget af hinandens programmer og metoder til at håndtere udviklingsbistand. Samtidig kan de også sikre, at det ikke bare er tom snak at der faktisk sker noget. På den måde er selve processen og dialogen vigtigere for både donorlandet og eksaminatorerne end den endelige rapport. Hvilke ting vurderer I efter? Vi kigger på en række forskellige ting. Hvordan er den overordnede strategi, og samtænker landet udviklingspolitikken i forhold til andre politikker? Hvordan fungerer organisationen, både lavpraktisk, men også i forhold til, om man faktisk leverer den politik, der er blevet lovet? Så kigger vi også på landets opfyldelse af nogle overordnede internationale krav og mål, som kravene til effektivisering og ejerskab. Hvordan sikrer I, at rapporten bliver troværdig? Under en evaluering snakker vi med rigtig mange mennesker. I forbindelse med den danske evaluering taler vi ikke kun med folk fra Udenrigsministeriet, men også med folk fra andre ministerier, ngo er, folketingspolitikere, rigsrevisionen, medierne og forskere. Hvor meget betyder den endelige rapport for det evaluerede land? En af styrkerne er, at rapporten er en del af en kontekst. Den står ikke alene og læner sig ofte op ad de initiativer, der er gang i. Her kan den så enten være et skub fremad for nogle projekter eller foreslå revurderinger af andre. Men det er opmuntrende at se, at politikere lægger stor vægt på rapporten. Da Danmark sidst blev evalueret i 2007, var en af anbefalingerne blandt andet at øge risikovilligheden, altså ikke kun at fokusere på bistand til de sikre u-lande. Og det må man sige, at Danmark har taget til sig i forhold til den nye strategi for dansk udviklingspolitik. SÅDAN EVALUERES U-LANDSBISTAND DAC: The Development Assistance Committee er OECD s udviklingskomité. DAC er et internationalt forum, hvor donorlande og multilaterale organisationer arbejder for at koordinere kampen mod fattigdommen i u-landene. DAC har 24 medlemmer. OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD har 33 medlemslande. Proces. DAC s evalueringer strækker sig over en længere periode og inkluderer både et besøg i det pågældende land samt i et modtagerland i Danmarks tilfælde Mali. Efterfølgende udarbejdes en rapport, som donorlandet får mulighed for at kommentere på, inden den fremlægges og diskuteres på et peer review-møde. Den danske rapport præsenteres i Paris 30. marts Formål. En DAC-evaluering har tre hovedformål: At overvåge medlemmernes udviklingspolitik og vurdere deres fremskridt i forhold til både DAC s anbefalinger og retningslinjer og i forhold til de internationale målsætninger. At landene kan tage ved lære af hinanden og blive inspireret af andre måder at føre udviklingspolitik på. At identificere hvad god praksis er og fremme den indbyrdes koordination landene imellem. The Nordic Climate Facility Launches New Call for Proposals The Nordic Climate Facility (NCF), financed by the Nordic Development Fund and implemented jointly with the Nordic Environment Finance Corporation, promotes technology and know-how partnerships on climate change. NCF now launches a new Call for Proposals which can be submitted to NCF for funding latest by 14 January There are two specific themes for the Call: Urban Adaptation to Climate Change and Renewable Energy. Eligible organisations, companies and authorities in Nordic countries which have established cooperation with a partner in an eligible low-income country can apply for support from NCF. For detailed instructions and information please visit the web pages:

5 NR. 06/2010 AKTUELT SIDE 5 FØRSTE KULD EU-AMBASSADØRER UDNÆVNT Catherine Ashton har sat navn heraf ét dansk på 28 nye ambassadører til EU s nye fælles udenrigstjeneste. Udenrigsministeriet er rimeligt tilfreds, ngo er mindre begejstrede. Af Kalika Bro-Jørgensen, Bruxelles EU s udenrigschef Catherine Ashton skrev et lille stykke Europa-historie, da hun i september udnævnte 28 nye EU-ambassadører. Blandt de 28 (se navnelisten side 27, red.) er en enkelt dansker. Det er Peter Moesgaard Sørensen, Javier Solanas personlige udsending i Serbien, som er udpeget til posten som EUambassadør i Makedonien (se artikel t.h.). Dermed kommer der nu en dansker på en vigtig, udenrigspolitisk post i EU. Højest placerede dansker i EU s udenrigstjeneste er i øjeblikket tidligere EU-ambassadør Poul Skytte Christoffersen, der fungerer som personlig rådgiver for Catherine Ashton. Jeg har konsekvent bedt medlemsstaterne og EU-institutionerne om at stille med de klogeste og bedste, Europa har at byde på, og jeg håber, at dette fortsat vil være tilfældet, mens vi opbygger EU s nye fælles udenrigstjeneste (også kendt som FUT en, red.), sagde Catherine Ashton om sine udnævnelser. Danmarks EU-ambassadør i Bruxelles, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, synes da også, der er grund til at være rimelig tilfreds med resultatet af første runde af ambassadørkabalen. Generelt arbejder vi på at få flest mulige danskere med i den nye tjeneste. Det gør alle andre medlemslande selvfølgelig også. Andelen afspejler, hvor stor en del af EU hvert enkelt land udgør. Så vi kan gøre os forhåbninger om op mod to procent af de 400 ansatte, der på sigt skal komme fra medlemslandene. I lyset af de foreløbige udnævnelser, må vi derfor konstatere, at det går meget godt, da en af de 13 ambassadører, der er hentet fra medlemslandene, er dansker, siger den danske EU-ambassadør. De resterende 15 udnævnte er hentet i EUinstitutionerne. Vi er glade for at have en dansker udnævnt, og for at vi havde to yderligere til samtale hos Catherine Ashton, som klarede sig godt, og vi håber vil søge igen, siger Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Der kommer nemlig flere chancer for danske kandidater. De 28 nye udnævnelser er blot den første runde ambassadørudnævnelser flere vil komme til. Hertil kommer et antal menige medarbejdere, der skal hyres til udenrigstjenesten. Hjælp til danske kandidater Jeppe Tranholm-Mikkelsen mener, Catherine Ashton har ret i, at hvert enkelt medlemsland først om tre til fire år når der er udnævnt flere end de 28 kan se på sin andel i Den Fælles Udenrigstjeneste og derudfra vurdere sin succes. Vores videre strategi er for det første at sikre, at flest mulige kvalificerede danske kandidater søger de opslåede stillinger. For det andet hjælper vi dem med at forberede sig til det komplekse forløb af tests og samtaler. Og for det tredje lægger vi et godt ord ind for kandidater, hvor vi skønner, det gør en forskel, siger Jeppe Tranholm-Mikkelsen, der ikke ønsker at oplyse, hvilke specifikke poster Danmark lægger billet ind på. Jeppe Tranholm-Mikkelsen vil heller ikke vurdere de enkelte udnævnte, herunder de seks, der skal sendes til Danidas partnerlande Afghanistan, Bangladesh, Mozambique, Pakistan, Uganda og Zambia. Men mit generelle indtryk af de foreløbige udnævnelser er, at der er tale om ganske velkvalificerede folk, hvilket lover godt for fortsættelsen. Generelt er det meget vigtigt at have de rigtige folk på posterne, da det bliver meget op til de enkelte personer at skabe Den Fælles Udenrigstjeneste, siger Jeppe Tranholm-Mikkelsen og afviser at uddybe, hvilke nærmere konsekvenser, han forestiller sig, udnævnelserne kan få for Danidas udviklingssamarbejde. Medlemslandene mister magt Det vil sekretariatsleder Morten Emil Hansen fra Concord Danmark, de danske udviklingsngo ers EU-paraplyorganisation, derimod gerne. Han vurderer, at de nye EU-ambassadører vil ønske at sidde for bordenden i vigtige forhandlinger, hvorfor medlemslandene må indstille sig på mindre indflydelse. Jeg tror, at det bliver vanskeligere for Udenrigsministeriet og de danske ngo er at kæmpe for danske synspunkter og mærkesager. Det kræver en særlig dansk kompetence og ressourcebase, hvis vi skal kunne sætte en dansk dagsorden. Derfor må vi prioritere EU samarbejdet langt højere end i dag, hvis vi vil have indflydelse på fremtidens udviklingsbistand, siger Morten Emil Hansen. Læs mere om om EU s fælles udenrigstjeneste i Udvikling 04/2010, side 6-9. Kalika Bro-Jørgensen er freelancejournalist bosat i Bruxelles. Det blev til en enkelt dansk udnævnelse, da 28 nye EU-ambassadører blev udpeget. Peter M. Sørensen, tidligere personlig udsending for EU s udenrigsrepræsentant Javier Solana i Serbien, bliver EU-ambassadør i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Foto: Henning Bagger/Scanpix. EU S DANSKE FØRSTEMAND I MAKEDONIEN Peter Sørensen har solid Balkan-erfaring med i sit flyttelæs til Skopje. Peter M. Sørensen, 43, overtager den nyoprettede post som EU-ambassadør i Skopje i den ex-jugoslaviske republik Makedonien. Han får ikke langt at køre helt præcist 429 kilometer fra den nuværende bopæl i Beograd, Serbien. Peter M. Sørensen er den første dansker, som får en ambassadørpost ved udnævnelsen af det første kuld ambassadører til EU s ny, fælles udenrigstjeneste. Siden starten af 2006 har han været bosat i Serbiens hovedstad Beograd, hvor han har været personlig udsending for EU s udenrigsrepræsentant Javier Solana med titlen Liaison Officer for EU s Rådssekretariat og Leder af Støttekontoret for Kosovo-statsprocessen har Peter M. Sørensen arbejdet for FN s fredsbevarende mission i Kosovo (UNMIK), de sidste fire med ansvar for det internationale arbejde med at opbygge et nyt statsapparat i Kosovo. Under opholdet i Kosovo har Peter M. Sørensen blandt andet arbejdet tæt sammen med den daværende danske forsvarsminister Hans Hækkerup. Peter M. Sørensen er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har en fortid som kaptajn i Hærens Ingeniørkorps. Han er gift og har to børn. /sk Nogen danske kandidater derude? EU s udenrigschef Catherine Ashton på besøg ved grænsen mellem Georgien og Sydossetien, som EU-observatører overvåger. Foto: Vano Shlamov/AFP/Scanpix.

6 SIDE 6 TEMA NR. 06/2010 PÅ TUR I U-LANDSDANMARK Tekst: Kasper Tveden / Fotos: Peter Kristensen HJØRRING MUGUMUS NORDJYSKE VENNER Friends of Mugumu er en af Danmarks mindste ngo er. Men i Mugumu, Tanzania, er de den største. Der er ikke noget at tage fejl af. Han er den eneste person inden for synsvidde og gammel nok til at være pensioneret, som han fortalte i telefonen et par dage forinden. I stedet for at mødes på bopælen i Hjørring har vi aftalt at mødes i en rundkørsel ved Aalborg Havn. Peter Balslev vil nemlig vise os værkstedet, hvor senge, kørestole og andet hospitalsudstyr er ved at blive gjort klar til afsending til Tanzania. Over årene er syv containere sendt af sted fra Nordjylland, til byen Mugumu i det nordlige Tanzania og yderligere to er på vej i år. Containerne bliver sendt via Mellemfolkeligt Samvirkes ordning Genbrug til Syd, som varetager fragt og logistik. For parret Peter Balslev og Kirsten Hannemose var det et ophold som u-landsfrivillige for Mellemfolkeligt Samvirke fra 1986 til 1988, der åbnede deres øjne for byen Mugumu, som har indbyggere. Efter hjemkomsten kunne parret ikke lægge oplevelserne bag sig, og de begyndte at overveje, hvordan de kunne hjælpe byen. På det tidspunkt arbejdede parret som henholdsvis fødselslæge og sygeplejerske på Hjørring Sygehus, så hospitalet i Mugumu var et oplagt sted at starte. Via Peter Balslevs kontakter til sygehusvæsenet og praktiserende læger i landsdelen begyndte han at samle hospitalsudstyr sammen i garagen. Garagen blev dog hurtigt fyldt op, og i dag bliver tingene opmagasineret på et lager tilknyttet Aalborg Kommune. Samtidig med at vi sendte de her ting derned, arrangerede vi også ture for venner og familier. Efter turene var der flere, som gerne ville gøre en ekstra indsats, og dermed var grobunden skabt for foreningen Friends of Mugumu, fortæller Peter Balslev. Foreningen tæller i dag 70 medlemmer, hvoraf flere er tidligere kollegaer fra hospitalsgangene på Hjørring Sygehus. Planerne stopper ikke Containerne med hospitalsudstyr er stadig det bærende fundament i foreningen, men siden har parret også fået etableret et samarbejde mellem sygeplejerskeskolen i Nordjylland og det nordtanzanianske hospital. Indtil videre har fire hold af to sygeplejersker været i Mugumu, og det femte hold vil snart også krydse Sahara. Håbet er, at de får blod på tanden, så de Peter Balslev har lyst til at tage af sted igen, når de bliver færdiguddannet, siger Peter Balslev og bliver fulgt op af Kirsten Hannemose: Et andet formål er at ruste dem til at kunne tage sig bedre af syge herhjemme med en anden kulturel baggrund. Når parret i begyndelsen af oktober tager tilbage til Mugumu, er det for at være der i et halvt år. Endnu har de ikke lagt sig fast på, hvad de skal foretage sig under opholdet. Ifølge parret er det vigtigt, at det ikke er dem, der kommer med planerne, men at de lokale selv melder behov ud. Et af ønskerne er at skaffe penge til et køkken på hospitalet, så det selv kan sørge for mad til patienterne. På den måde er patienterne ikke afhængige af, at pårørende kommer med mad til dem. Efter et par timer i selskab med det engagerede ægtepar går turen videre sydpå mod Randers. Læs mere på RANDERS KOMMUNE MED GLOBALE AMBITIONER Som den første kommune i landet har Randers forpligtet sig til at gøre en indsats for at opfylde FN s otte 2015 Mål. På vejen til rådhuset passerer vi de karakteristiske kupler med dyr og planter fra Jordens regnskove. Randers Regnskov har længe været et af byens varemærker, og den globale interesse har spredt sig til den anden side af gaden, hvor rådhuset ligger. Initiativet Randers Millennium begyndte for to år siden, da den lokale kaffeimportør Lars Bendix forud for en tur til Uganda henvendte sig til udviklingschef Kim Kofod i kommunens sekretariat for erhverv og udvikling. Gennem en årrække havde Lars Bendix besøgt Uganda flere gange årligt for at importere og udvikle nye kvalitetsbønner til sit kaffebrænderi i byen. Kaffebrænderen kunne se en god idé i, at Randers indgik et samarbejde med Uganda, og få måneder senere sad de to herrer i flyet sammen på vej til det østafrikanske land. For mig var det den første rejse syd for Sahara, og jeg blev hurtigt tændt af arbejdet med, hvordan vi som kommune kunne gøre en indsats, siger Kim Kofod. Efter at Kim Kofod kom hjem fra den første tur, gik der et par måneder med at lave et oplæg til byrådet om et samarbejde med den ugandiske by Mbale. Og i januar 2009 vedtog byrådet at gå aktivt ind i initiativet Randers Millennium. Bred opbakning I oplægget til byrådspolitikerne blev initiativet delt op i tre dele. En del gik på erhvervssamarbejde, en anden på bysamarbejde og en tredje på mellemfolkeligt samarbejde. Især den mellemfolkelige del har fundet fodfæste blandt randrusianerne, hvor eksempelvis 300 af byens dagplejemødre har lavet events med udgangspunkt i børnenes situation i Uganda. Derudover har flere af byens skoler og gymnasier haft Uganda på skoleskemaet. Og under den forrige tur til samarbejdskommunen Mbale medbragte delegationen tegninger og tekster til de ugandiske skolebørn og fik en stak med hjem igen til skolebørnene i Randers. Som kommune har vi berøring med rigtig mange mennesker fra mange forskellige samfundslag, og vi kan derved komme ud til nogle grupper, som højst sandsynligt ellers ikke ville have engageret sig. Hvor folk i højere grad selv kommer til ngo erne, kommer vi her med en mulighed, som folk kan deltage i, hvis de har lyst, siger projektmedarbejder Karen Konnerup, der står for koordinering af den mellemfolkelige del. Godt omdømme Udviklingschef Kim Kofod håber, at samarbejdet vil give randrusianske virksomheder vækstmuligheder på et nyt marked og derved skabe arbejdspladser. Ifølge udviklingschefen er det dog en lang proces at få virksomheder til at indgå erhvervssamarbejde med partnere i Uganda, da manges forestilling om Afrika stadig beror på billeder af børn med store maver og kvinder med vanddunke på hovedet. Jeg ser ikke noget modsætningsforhold i at gøre noget godt for andre, samtidig med det forhåbentlig også kommer til at smitte af på os selv i Randers, siger Kim Kofod. Dagen efter ventes royalt besøg i byen, hvor prins Henrik skal forsøge sig som kaffebrænder, men inden da er turen allerede gået videre for Udvikling. Next stop Århus. Læs mere på Kim Kofod

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV Foto: AP Photo/ Tsvangirayi Mukwazhi EXIT MUGABE ENTER DENMARK DONORERNE FORBEREDER AT RYKKE IND I ZIMBABWE EFTER ET REGIMESKIFTE. DANSK FACT FINDING MISSION TIL ZIMBABWE FOR AT FINDE FREMTIDENS SAMARBEJDSPARTNERE.

Læs mere

VINDER AFRIKA VM? Maj/juni nr. 3/2010 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE NY STRATEGI TÆT PÅ MÅL FLYGTNINGE BYGGER BOLIG. Side 22-24. Side 8-10.

VINDER AFRIKA VM? Maj/juni nr. 3/2010 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE NY STRATEGI TÆT PÅ MÅL FLYGTNINGE BYGGER BOLIG. Side 22-24. Side 8-10. FLYGTNINGE BYGGER BOLIG Georgiens regering er begyndt at tale åbent om, at landets flere end 200.000 internt fordrevne ikke kan vende tilbage foreløbig. Nu skal flygtningenes forhold forbedres. Side 8-10.

Læs mere

En historie om mejeriprojekter, mudderveje og ministerskift, om velvilje og vandpumper, om succeser og skæverter og enkelte hvide elefanter

En historie om mejeriprojekter, mudderveje og ministerskift, om velvilje og vandpumper, om succeser og skæverter og enkelte hvide elefanter En historie om mejeriprojekter, mudderveje og ministerskift, om velvilje og vandpumper, om succeser og skæverter og enkelte hvide elefanter 1962-2012 Med en befolkning på omkring 150 millioner på et areal

Læs mere

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER?

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER? BLODBAD I UGANDA Fremragende, skriver tegneserieguruen Jakob Stegelmann om Unknown Soldier en ny, amerikansk tegneserie om borgerkrigen i Uganda i 2002. Læs anmeldelse på side 19. NY KURS FOR DANIDA Når

Læs mere

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17.

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17. ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK Prisen på økologisk quinoa er i top, så nu køber Bolivias øko-bønder traktorer med redskaber, der ødelægger jorden. Udvikling ser på øko-landbrug i u-landene. Side 16-17. FRA TYFON

Læs mere

SPORLØS? Juli nr. 4/2009

SPORLØS? Juli nr. 4/2009 EFTER DEN ORANGE REVOLUTION Som nummer 134 på Transparency Internationals korruptionsindeks ligger landet i selskab med Pakistan, Nicaragua og Comorerne. Tema om Ukraine en topprioritet i den danske øststøtte.

Læs mere

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene Operation Dagsværk 2006 Unge i Sydafrikas slumkvarterer får glæde af årets indsamling BLANDT DANSKE GYMNASIE ELEVER. SIDE 8 Foto: Helle L. Severinsen / OD. CongoS LILLE MIRAKEL Millioner af vælgere stemte

Læs mere

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 /

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / EU OG PALÆSTINA NYTTER HJÆLPEN? Vi kan ikke lade selvstyret kollapse, siger Villy Søvndal s.6 / ERHVERV ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / FOREIGN AFFAIRS

Læs mere

I må sulte lidt længere. Verdens fattigste spist af med tomme ord på topmødet, der skulle have banet vejen for halvering af sult i 2015. Tema.

I må sulte lidt længere. Verdens fattigste spist af med tomme ord på topmødet, der skulle have banet vejen for halvering af sult i 2015. Tema. #4 2010 www.ms.dk s.1 Et barn har født i Managua. Og før det fik hun en ulovlig abort. Den evige aktivist. 89-årig MS er kæmper stadig for social forandring. I må sulte lidt længere. Verdens fattigste

Læs mere

TEMA: U-LANDS(P)OPLYSNING NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Februar Nr. 01/2008

TEMA: U-LANDS(P)OPLYSNING NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Februar Nr. 01/2008 HOLGER BERNT HANSEN: DERFOR VIRKER BISTANDEN. HAN HAR GODKENDT FLERE BISTANDSPROGRAMMER END NOGEN ANDEN, OG KENDER GUD OG HVER MAND I AFRIKA. I 20 ÅR HAR HAN SAT SIT PRÆG PÅ DANSK BISTAND SOM MEDLEM AF

Læs mere

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn.

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. Af Poul Kjar - Der er en konflikt indbygget i ægteskabet mellem

Læs mere

MISS LANDMINE 2007 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Juli/Nr. 04/2007 GOD SOMMER!

MISS LANDMINE 2007 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Juli/Nr. 04/2007 GOD SOMMER! George W. Bush har næsten tredoblet USA s bistand til Afrika i løbet af sin embedsperiode. Motivet går fra terrorbekæmpelse til kristen næstekærlighed. Læs side 9. Tilgiv mig, Sydafrika Interview med den

Læs mere

KUNSTVÆRK I KRISE NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. November/Nr. 07/2007

KUNSTVÆRK I KRISE NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. November/Nr. 07/2007 Foto: Peter Tygesen SLAVEMUSEUM INDVIET I GHANA FREDERIKSGAVE PLANTATION AND HERITAGE SITE. NAVNET LYDER MÅSKE ROMANTISK OG SMUKT, MEN DET ER ET NYT MUSEUM FOR PLANTAGEDRIFT MED BRUG AF SLAVER I 1800-TALLETS

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

DAGLIGDAG I DIKTATURET

DAGLIGDAG I DIKTATURET BRASILIEN VM I VÆKST Forsinkede VM- og OLværter skriger efter grøn ekspertise s.35 / FINANS GUD FORBYDER RENTER Islamiske banker vinder indpas også uden for den muslimske verden s.6 / FOREIGN AFFAIRS ZOELLICK:

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning HØJDEPUNKTER 2013 2014 - ibis årsberetning IBIS PÅ 2 MINUTTER demokratisk indflydelse kvalitetsuddannelse retfærdig fordeling af ressourcer ibis på 2 minutter TEKST ANNELIE ABILDGAARD ILLUSTRATION YERAY

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

Folkehjælp. Juli 2009 nr. 88 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. TEMA - Afghanistan

Folkehjælp. Juli 2009 nr. 88 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. TEMA - Afghanistan Folkehjælp Juli 2009 nr. 88 Udgives af TEMA - Afghanistan Indhold: leder Leder: Afghanistan Farligt at samarbejde med soldater 3 DACAAR igennem 25 år 4-7 Vi støtter. De gør et stort arbejde både ude og

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Folkehjælp. Oktober 2011 nr. 97 Udgives af Dansk Folkehjælp. Feriehjælpens mange ansigter

Folkehjælp. Oktober 2011 nr. 97 Udgives af Dansk Folkehjælp. Feriehjælpens mange ansigter Folkehjælp Oktober 2011 nr. 97 Udgives af Feriehjælpens mange ansigter LEDER 4 INDHOLD: 22 14 Leder: s travleste sommer 3 Hviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin! 4-7 Dækfræs, babes og masser af skrammer 8-11

Læs mere