38. årgang mailjunifiuli 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "38. årgang mailjunifiuli 2009"

Transkript

1 38. årgang mailjunifiuli 2009 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Sognepræst Finn Pådersens konfirmander i Horne Kirke søndag den 3. maj Forrest f.v.: Louise Jørgensen, Pernille Gejl Pedersen, Stine Nielsen, Michelle Dunckel Hansen, Ane Nørgaard Møller, Michala Møller Christensen. Midterste række f,v.: Søren Dinesen, Kasper Aarhus Hansen, Simon Burkarl, Esben Lauridsen, Martin Kristensen, Klaus Henneberg, Emma Gram, Anne Sofie Pedersen. Bagerste række f.v.: Martin Greve, Jens Bejder, Jakob Juul Jensen, Emil Hjørn. gaard, Sonny Simonsen og Frederik Christensen. Foto: Benedikte Hessellund, Malle Læs i dette nummer af Homeposten bla.: Horne Idrætsformings storc sportsugeprogmm ( de blå sider ) Cykelstien mellem Home og Tishup indviet. Husk Torvedagen den 15. auggsl

2 DAh[.EL% OAUT. EL.INSTAILATøRO Døgnvogt lli.75 26Ol 6 Ndr. Bounumvei Ølgod Tlr.7s Fax Oil RlbeveJ t Varde. Tlf Oskar s Autoværksted ApS TIf.: dit værksted for fremtiden..! Højvangen 1 Horne, 6800 Varde Fax: Pedersen & Niebeh Hornelund 49 b :Biltlf ,Ttt A520 Horrre TørnrG*{orretning Stadionvej 3, Horne TrI LA BoLIqByqqEBI rrl:lurrer INOASTBTByqQEAI au sti tlttl LANDaavesByqeEBr ////GAnlfifIJ.///// EStrrDsHasE ///// oldltal{di ///// EEPASAETIONSAEAETOE P8O J EXT EB'Nq AP BY qqeei Tomrerm.: Knud Lund Hdnsen, Irry,: Morlen'Henneberg, EINEIAMEIEICI Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: , Fax: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

3 300 Det er ikke alle jubilæer som markeres. Det blad du holder i hånden er for resten Horneposten nummer 300, DAGLI BRUGSEN, HORNE Bestyrelsen valgte i Homeposten (side 11, nr. 298) at sende et NØDRAB - Vl SKAL STA SAMMEN - et opråb om, hvor vigtigt det er, at vi alle støtter den lokale Dagli Brugs, så den til stadighed kan bestå. Vi vedkender at formuleringen havde fået en for negativ drejning, hvilket flere også efterfølgende har givet udtryk for bl.a. ved Dagli Brugsens generalforsamling den 15. april. Hensigten var bestemt ikke at pege fingre af bestemte kundegrupper. Målet var at gøre alle forståeligt, at vialle skal hjælpe til med lægge - hvis ikke hele dagligvareindkøbet i Dagli Brugsen - så i hvert fald en del af den. Der skal såmænd ikke så meget til. Som uddeler Henrik Andersen rigtig fint beskrev det til generalforsamlingen på Home Kro: "Hvis vi siger, der er 600 husstande i Home sogn, og hver husstand køber for 25 kr. ekstra om ugen = 100 kr. om måneden, løber det op i kr. på et år, Det giver en stor ekstra omsætning til Brugsen og et lille ekstra beløb for den enkelte." Det var bestemt ikke vores mål at støde nogen med vores nødråb. Dagli Brugsens bestyrelse/niels Tradsborg SÅ EN TENNISBANEN KLAR TIL EN NY SÆSON Prisen for at spille er i år: Voksne 300 kr. (for dig og din makker) 150,kr. (fordig og din makker) Bøm man er voksen, når man er blevet konfirmeret Desuden betales et depositum på 50 kr. pr. nøgle som tilbagebetales, når nøglen lev+ res tilbage efter sæsonen. Betaling for sæson og nøgle foregår hos Ulla Lindvig på Fabriksvej 11 - ring inden på tlf eller Tennis/ Home ldrætsforening Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl og støt lokalsamfundet. Banlcoklubben, STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS 3

4 SANKT HANS AFTEN ivikingelunden Sankt Hans aften sørger Spejderne og Horne Sogneforening for, at grillen er tændt i bålhytten ivikingelunden fra kl Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service. Snobrødsdej kan købes, og snobrød kan bages på små bå. Kl tændes det store bå, hvorefter der er båltale. Spejdeme og Home Sogneforening. TOUR DE PEDAL 2O(}9 c?ffiqf= Tourde Pedal 2009 nærmersig en afslutning. Vi cykler på onsdag den27. maj kl fra hallen, så kom og vær med den sidste aften også! Som sædvanlig cykler vi en tur på km, hvorefter vi afslutter i Vikingelunden, hvor vi er vært ved kaffe/kageløl og vand. Lodtrækningen foregår denne aften i Vikingelunden, - og måske har vi ekstra fine præmier at slutte på. Kom og vær med, - tag endelig naboen, vennen, konen m.m. med! Fællesafslutningen foregår i år søndag den 7. juni ved Mejls Friskole. Vi cykler fra Horne-Hallen kl , Der er lodtrækning for de som deltager denne dag kl Kl. ca. 14,00 trækkes lod om hele 3 cykler blandt alle, som har cyklet med i dette års "Tour de Pedal". Kom og vær med, - det kunne være sjovt, hvis ån af cyklerne skulle med tilhome! Håber vi alle ses til næste års "Tour de Pedal", - tak til alle de fremmødte og TAK til sponsoreme for de mange fine gevinster: Dagli Brugsen - Horne Hallens Gafeteria - Horne Kro - HIF - HGF - Cykelhandler Østerberg - Kelds Honning - Saxofoni - Dan-El- Oskars Auto - Strangko - Andelskassen Horne - El-Gården, Varde - Horne Tømrerforretning - Doris Ch?istensen - Bo-Concept, Ølgod - Horne Murerne - Ejnar Lindblad - Sdr. Malle Maskinstation På gensyn næste år: Else - lnger - Hanne og Linda UDSTILLING AF MODELTOG den 18. oktober vil der være en stor udstilling af modeltog i Homehallen. Mere i næste nummer af Homeposten. STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

5 ToRVEDAG /s W! Lørdag den 15. august er der torvedag i Home. De seneste år har vi været utroligheldige med vejret, hvilket jo nok har været medvirkende til at få de fleste i sognet af huse. Ligeledes er det vort indtryk, at mange tidligere bysbøm kommer hjem denne dag for at være med til at gøre torvedagen i Home til noget helt specielt, hvor man mødes kl 'midt på gaden til kaffe og rundstykker og får en god sludder med gamle og nye venner efter at alle traditionen tro har sunget med på Lundeborghymnen. Vi håber, at rigtig mange igen i år vil deltage enten på en stand eller som besøgende. For en standplads kan du kontakte: inden den 3. august. Kirsten Jeppesen eller Hanne Haaning I starten af august kan der købes torvedagsnøgter tit nogte hett fantastiskefjffiårå,n.,. GAMMELT JERN Lørdag den 20. juni indsamler vi igen gammelt jern, Giv os et kald på tlf e Hans Jepsen eller tlf Jens Karlsen HORNE GOSPEL KOR Vi er nu færdige med endnu et sæson. Vi vil derfor gerne sige en stor tak til Home Menighedsråd, for at vi kan være i kirken, og for at vi kan låne Kirkehuset til møder. Også en stor tak til Nanna Aarhus fordi hun åbner for os. Jeg vil geme lige benytte lejligheden til at fortælle, at vi stadig har nogle ledige pladser i koret, og man er også velkommen til at komme og høre os på en øveaften, tirsdag fra Vi starter igen til september. Den 6. september.er der en stor koncert i Skiern med alle Lydiah's kor, hvis mån. skulle have lyst til at høre det. Home Gospelkor/Anne Marie Hansen STøT VORE ANNOilCøRER - DE STøTTER OS

6 HORNE PENSIONISTFORENING UDFLUGT TIL GLUD MUSEUM. DEN 6. JULI 2(}(l9 Vi starter fna Home Plejecenter kl Turen går nu mod Vejle, hvor vi får vores guide med i bussen. Han vil tage os med på en tur ned langs Vejle fiords nord side. Vi gør holdt ved Rosenvold Havn, hvor vi nyder en kop kaffe og et rundstykke, inden vifortsæfter mod Glud Museum. Museet er et statsanerkendt frilandsmuseum, der viser landbrug og landboliv på Juelsmindehalvøen fra midten af 1600{allet til midten af 190Otallet. Udstillingeme består af 14 oprindelige huse fra området forsynet med indbo, der viser dagligdagen på de fede østjyske jorde i 300 år. Museet er startet af Søren Knudsen, Søren Knudsen var indlagt på Jydske Asyl. Han blev indlagt på grund af uoverensstemmelser med den lokale befolkning, der følte sig truet og provokeret af ham. Blandt andet havda han langt hår, hvilket i denne periode var ganske usædvanligt. Desuden var han vegetar og modstander af tobak og alkohol. Søren Knudsens høje aktivitetsniveau som kunstner og museumsmand har givetvis også virket opsigtsvækkende, Vi spiser vores middagsmad i Glud (kartoffelsalat og frikadeller). På vejen hjem kører vi ind over Uhre, hvor vi besøger Uhre Gl. Købmandsgård. Købmandsgården er en gammel landhandel med varer på hylderne som i de gode gamle dage. Vi nyderen kop buskaffe ved Uhre Købmandsgård. Efter besøget i Købmandsgården kører vi hen til kirken, som er meget spændende at komme ind at se (hvis der er kirkelige handlinger, kan vi ikke komme ind). Prisen 395 kr. pr. penson Prisen dækker kaffe med et smurt rundstykke, kartoffelsalat og frikadeller, guide, entreer og buskørsel. Betaling ved tilmelding til bestyrelsen senest den 25. juni Bestyrelsen: Johanne Hansen, Anna Schmidt, Erik Sørensen, Hans Peter Madsen og Tove Thomsen. Nøne'A Ølgod-Tlt F-33 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 HORNELUNDS VENNER Hornelunds Venner har afholdt ordinær generalforsamling på Homelund Plejecenter. I beretningen kunne man fremlægge årets anangementer, som var en bred vifte af forskellige sammenkomster, hvor der var sangaften 7 onsdage i løbet af vinteren med god tilslutning. Der havde været små og lidt støne udflugter, høstfest, julemarked og en vinterfest m.m. Til mange anangementer har der været givet en hjælpende hånd, som vi siger tak for. Det reviderede regnskab kunne fremlægges og viste et lille overskud. Både regnskabet og beretningen blev godkendt med denne tilkendegivelse: Homelunds Venner afholder lige de aktiviteter, som er behovet for medlemmer og beboerne på plejecenteret. Bestyrelsesvalget blev med kun 6n undtagelse med samme sammensætning, idet der var genvalg til Karen Madsen, Kathrine Beck, Leif Sønderskov. Nyvalgt blev Oda Overgård. Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Birte Strebøl som formand, Bessie Aggeboe næstformand, Børge Andersen som kasserer og sekretær Kathrine Beck. Generalforsamlingen sluttede med en tak for fremmødet, Et velkommen til Oda Overgård til bestyrelsen og en tak til Grethe Sørensen for hendes arbejde i bestyrelsen gennem flere år. Hornelunds Venner/Leif Sønderskov s',',,,t,',: r:1 E: :',' ;,: jp,rtn.:u,,'i W;;',,',,W #;;ti:'1yr å iir,tt,iil.:r,rliid,lllllor.jiilt:irlitii-.rn,iil.ilr.irl:1,1:f:3.:.5,i;t:11:i.r:.-'ri,ll. lirt',;","ir,,, ffii Pår_tner Refision Vest as; Vaide,Ki$H4liigåde,;z.lr,oeoa,.våiae,::.,,::..:,:,::,,,,:. r,ff:::7r.:åz:.n7]oo' råi,tt]eå 46:,13:.:::..,:: pånnåtfå1t"i6nt6itrdk: :':":::':::':! ::ii' hl,..,,i...,.,...,.'.,,..,,...'. ''.,::,i::,.,,.,:,,... Partner Reririon Velt ås;: ;: e1 gp"ge'r.rg*søtuidt. ved:kontorer, i sbjerg og 6lgod, ' :",,, '.N,,'.',,, *4F F'&': #ri l..ffi:$'. nru: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

8 cvlr!^^,- HAVES ELS KAB ET 28. mai kl. l9lxl-aftenudflugt Lynghyftens have-ibjømemosen. Afgang fta Home kirke kl liledbring selv aftenkafien. 4. juni-aftentur. Strellev. Ølgod havekreds. Vi besøger Kaja og Tage Johannessen, Lynevei60. Tage vil også fortælle lidt om det lille anlæg, der ligger neden for Kirken. Husk aftenskaffen. 13. og 14 iuni-forsommeflneese' Rosa og Anton, Gårdevej 8. ølgod harckreds Rosa og Antons eiendom danner Emme om denne messe, og indtil nu erca. 70 shnde tilmeldt. Om søndagen erderfolkedans og modeopvisning. t6. juni kl aftenudf,ugrt" Afgang fra Tonæt i Tistrup -egne biler. Tistrup harækreds. vi besøger Anne og Ame christensen, søndergade 14, Tistup, derefter besøger vi Annegrete og Ame Axelsen, Nørevang 11, Tisbup. 20 kr. prdelt4er. Husk aftenkafien. 25. jull kl eftermiddagsudflugt Enemærkeb Hostahave. Afgang fra Home kirke kl Medbring selv eftermiddagskafien. 6. august- lysfest Øgdhavekåds. Vi besøger Jytte og Knud Skov Pedersen, Erqdraget 7, hvor haven mellem kl. 2i00 og 2300 er pyntet op med marge fonkellige slags lys. Oplw en aftenstemning, hrror hele haven vil være oplyst af lamper og lnfdslys. Vi serverer et glas hvidvin ved ankomst. Og senere kaft og småkager. Enhe 30 kr. 1{. august kl. l$l0- aftentur. Afgang h Torvet i Tisfup - egne biler. Tistnp havekreds. Vi besøger{ørst Næsbjerg Havecenter, hror vi lår en kort rundvisning, og der vil også være mulighed for at handle. Derefier besøger vi Helle og Kennetr l-debged, der har en stor nyanlagt have. 20 kr. prdelhger. Husk aftenkaftn. PRÆTIIEUU{IST I HOR}IEHALLEN ilatb: April: ;, llai: Juni: 11.+?5.', 8. 8 STøT VORE ANNONCøRER. T'E STøTTER OS

9 HORNE HAVEKREDS Aben have i forbindelse med Honning og Jordbær Dag Lørdag den 20. juni anangerer Danmarks Biavlerforening en landsdækkende Honning og Jordbær Dag, hvor den nyslyngede honning præsenteres sammen med friskplukkede jordbær, og samtidig markedsføres honning som et nødvendigt tilbehør til bærene, Kurt Simonsen, Homelund 55, holder sin nyanlagte have åben denne dag, og ud over haven vil de besøgende blive pæsenteret for både nyslynget honning og friskplukkede jordbær. Der vil også være mulighed for køb af begge dele. Home Havekreds/Leo Aamann Jessen HJEMMEKAMPE FOR HORNE SERIE kl, Home - Tistrup kl Home - Stauning/Dejbjerg Ul kl Home - Nymindegab lk Vest kl Home - HSV lf ES Se kampprogram for øvrige hold i Hornepostens april.nr. rm Horne - Gør det med et smil... Husk vi har åben alle ugens dage fra 8-18 Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde M STøT VORE ANNONCøRER - I'E STøTTER OS 9

10 4}I PROGRAT JUNI FAMIUE UIFLUGT, merc inb tu[er BESøG hæfv, derharhlemreopgave. At,GUST MADSKOIT I UGE 32 SEPTETBER besøg hæier, derharhjemreopgare 12. 4HSKUEtiVade OKTOBER 9. lnstøoe thorneltatten kt.19 NO\ÆTBER 14., ffi lllat kl H. I i Hdbn, HUSK TlLIrEL"OlNG DECETBER 4, JUI.TFROKOST-HUSKTILMELDING v LOPPEMARKED Til støtte for spejdeme i Home-Tistrup gruppe. Den første søndag i hver måned afholder'lopperne" loppemarked på Hindsig. vej 29 i Horne fra kl Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej. priseme snakker vi om. HORNE JAGTFORENING 2OO9.1O 1lt6 4,09 18/ t Flugrbkydning, fræningsaften fia kl.1 &21, Afgang fta Home Stadion kl Flugbkydning, pokalskydning fia 1 &21. Aftang fra Home Sbdion kt, Torvedag. Sæt kryds i kalenderen, - det kan være vi får brug br øster HERREDS SEI{IORKLUB Mandag den 15. juni - mandag den 22. juni. &dages tur til England. Tindag dei 11. august - eftermiddagstur i bus rundt i vade Kommune med borgmester Gylling Haahr som guide 10 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11 Stftet 20. april l90g SP(OET.TSIT(EE T, HO)FR.NrE 1. juni- 7. juni 2009 SPORTSUGE I HORNE - UGE 23 lgen i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke mindst for hele byen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige så stor opbakning tilvores arangemeoter som de foregående år. Der vil hele ugen være opstillet to hoppepuder, en for støne og en for mindre bøm. Det er på EGET ANSVAR at benytte hoppepudeme. Vi har lånt et bordfodboldspil af Home SFO, som også vil være opstillet iteltet hele ugen. Grillen vil være tændt mandag, og når vejret tillader det. Pølsevognen er derimod åben hele ugen. Den oppustelige fodboldbane vil være opstillet til og med fredag aften. Vi har igen i år fået sponseret diesel, og derfor vil teltet være opvarmet hele ugen. Viopfordrer alle til at cykle tilstadion, hele ugen. glfleryf SP(DRZI]EITI E(DR,XE 11

12 Mandag den 1. juni (2. pinsedag) Kl Home Hallens Cafeteria serverer morgenkaffe Kl Teltet åbner Kl Fælles opvarmning Kt Gadefodbold starter / Entrå Kr Skaftejagten afsluttes - præmier uddeles (se omtale) Kr.14,00 Kr Kr Skomagerturnering (se omtale) Rafleturnering (se omtale) Teltet lukker a -*. SKATTEJAGT På et hemmeligt kort er der indtegnet 5 skatte. For at du kan vinde en af disse skatte, skal du købe et flag og placere flaget med dit navn på, der hvor du mener skatten er. De 5 flag der er placeret riærmest skattene har vundet. Hvis flere flag ligger lige tæt på, deles præmien. Den som har'begravet" skattene på kortet, må selvfølgelig ikke deltage. Der kan købes flag i baren fra k pris 10 kr. pr. flag 1. præmie 2, præmie 3. præmie 4. præmie 5. præmie 500 kr. 300 kr. 100 kr. 100 kr, 100 kr. HVEM KAN GÆTTE DEN RETTE KOMBINATION TIL SKATTEKISTEN? Vi harfundet en skattekiste med 500 kr. og forskellige "gulds$kker i". Kisten er låst med en hængelås, der kun kan åbnes ved at gætte den rette talkombination. Find pirateme og hjælp os med at få kisten åbnet. Fra kl er der mulighed for at afprøve din kode på skattekisten. 10 kr. pr. forsøg. SKOMAGERTURNERING lgen i år skal der findes en vinder af skomagertumeringen. Der er tilmelding i billard lokalet fra kl Deltagergebyr 30 kr. 1. præmie 2. præmie 3. præmie 3 fl. vin 2 fl. vin 1 fl. vin 12, CI IIE' FSP(OR?IEIYIE(OR,I5E

13 RAFLETURNERING Mandag kl starter årets rafletumering. Vi rafler poker, og mon ikke sidste års vinder Gunnar Ditlevsen stiller op igen. Der er opvarmning/tilmelding fra kl startgebyr: 30 kr. ' '' 1. præmie 1 fl. Whisky + pokal 2. præmie 3 fl. vin 3. præmie 2 fl. vin 4. præmie 1 fl. Vin Tirsdag den 2. juni Kl Generationsdag (se omtale) Kl Teltet åbner K,18.00 "Gør-det-selv-burger-aften"(seomtale) Derefter familiedyst (se omtale) K Fodbold, U15 Drenge, Homeftistrup - JBS K Fodbold, U15 Piger, HomelTistrup - Agerbæk SF K Fodbold, Veteraner, Home lf - Nr. Nebel lf Kl Sønderjysk kagebord (se omtale) Kl, :, Teltetlukker GENERATIONSDAG så er vi her igen, fra kl til kl Der vil være underholdning med bømesange og gymnastik iteltet, hvor alle kan være med. Derefter bliver der serveret boller, frugt og kaffe. Vi vil meget geme se jer alle, og husk-at invitere bedsteforæjdre mm. 'BYG DIN EGEN BURGER' Tag far og mor, bedstefar og bedstemor under armen, for tinsdag aften inviterer vi alle på aftensmad. Burgerbolleme er hjemmebagt, og resten af ffldet er af bedste kvalitet. VINTER5F*T KRÆMMERGADE 9. VARDE TLF Fortsættes... gl[cryf gp(orzferyie(dr,ire 13

14 FAMILIEDYST Åiriis rnrrrrriledyst, starter når burgeme er spist, og vi har i år sammensat en række små udfordringer til hele familien. Saml 5 personer med samme eftemavn, fomavn, øjenfarve, hårfarve, alder eller bare samme lyst til at have det sjovt. Der bliver bl.a. humørfyldte og publikumsvenlige stafet ter af forskellige slags. Der skal bruges råslyrke, store næser, kropssprog og samarbejde hvis man vil vinde de flotte købmandskurve, så saml allerede NU et hold og øv jer i de skøreste ting i kan forestille jer. Der vil bl.a. blive dystet i følgende discipliner, vaseline/vabondel stafet, bogstavsstafet og hønseræs. DE FøRSTE TILMELDINGER ER ALLEREDE KOMMET, SÅ SKYND JER OG RING TIL CONNI. Tilmelding til Conni Poulsen, på tlf eller e'mail: 1. præmie: Gavekurvfra Dagli'Brugsen Home 2. præmie Gavekurv fa Dagli' Brugsen Home 3. præmie Gavekurv fra Dagli' Brugsen Home 600 kr. 400 kr. 200 kr. SøNDERJYSK KAGEBORD Betal 20 kr. for en kop kafie og få gratis kage og kaffe resten af aftenen. Onsdag den 3. juni Kl Kl Kl, Kl, Teltet åbner Loppemarked for alle Underholdning med SHERIF HAPS (www.sherit haps.dk) (se omtale) Teltet lukker BøRNEDAG Fra kl åbner vi teltet for loppemarked - kom og gør en god Spejdeme vil også være på pladsen og grille og poppe - så kom og få et par hyggelige og afslappende timer. SHERIF HAPS Fra kl vil SHERIF HAPS underholde hele pladsen. SHERIF-HAPS leverer'et hæsblæsende show bestående af bugtaleri, klovneri, trylleri, ballondyr, musik og sang samt masser af fts og ballede. Et vanvittig morsomt show, hvor Guffe driller Sherif Haps hele tiden. Showet foregår i et hæsblæsende tempo, hvor bømene deltager aktivt, hvilket altid giver indlagte ovenaskelser til stor begejstring for alle." HUSK også at tjekke på hjemmesiden, 14.glflEryf SP(ORZEEIYf E(ORNTE

15 Torsdag den 4. juni Kr, Kt KI Kt Teltet åbner. HAPPY HOUR Helstegt pattegris, med salatbar og flutes' (se omtale) OLE GAS (se omtale) Teltet lukker. Fna kl erteltet åbent. Kom i god tid og nyd duften af velstegt pattegds. Der vil være HAPPY HOUR på drikkevarer fra til 18,00' Alm. fadøl 15 kr. og soda' vand 8 kr. Da der også er bankospil denne aften, opfordrer vi ier til at tage cyklen. Grisene seryeres fra kl HELSTEGT PATTEGRIS Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere jer til helstegt pattegris torsdag aften. Menuen koster 100 kr. pr. person (for alle over 12 å0 inkl. Musik. Ønsker man kun at høre musikken er prisen 30 kr. pr. person (for alle over 14 år) Vi har 2 helstegte pattegrise og 5 stege OLE GAS Ole gas er en tro kopi af Kim Larsen og giver underholdning af første klasse fra kl. 20'00 "Føå tror du det er KIM LARSEN - Så tror du det er løgn " dffi.,,. Fredag den 5. iuni (Grundlovsdag) K1.8,15 Morgensang Kl Kl Grundlovscykling (se omtale) K K Fodbold - Serie 3, Horie lf -,Tarm lf Kl Hele skolen samles, og skolen har anangeret dagens forløb (se omtale) Fodbold-Serie$ HomelF-Nymindegab lkvesf Lodtrækning mellem alle, der har sponseret 100 kr' eller derover til grundlovscyklingen og HVID SLAVEHANDEL (se omtale) Westem Ekspress, Ølgod (se omtale) Kl K. 19,30 Fodbold - U13 Drenge, HomelTistrup - Skiem GF Kl Teltet lukker STTEYTSP(DR:IEIYIE(OR,ITE 15

16 IDRÆTSDAG FOR HELE SKOLEN Vi gentager succesen fra sidste år med at afholde sund idrætsdag for Home Skole. Et skerkt team har igen i år sammensat et program, der geme skulle få sveden frem på panden for de fleste. Derudover bliver eleveme præsenteret for forskellige idrætsgrene; i år kan nævnes, at der vil være amerikansk fodbold for de ældste, gøgl eller teater for de mindste og MOTIONS STIG, I pausen vil der blive serveret vand, frugt og sunde sportsboller, i samarbejde med Horne Kro, Home Dagli Brugs og Lundagervejens vinduespudser. Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig og oplevelsesrig dag. GRUNDLOVSCYKLING Vi fortsæfter fredagen i sportens tegn. I år har vi valgt at sætte ekstra fokus på cyklingen, og vi vil geme invitere jer alle på en cykeltur fredag eftermiddag. Vicyklerfra stadion ca. kl Ruten vilvære ca km. Taheidi (cykelklubben) vil med på den korte cykelrute. Derudover har vi udfordret 4 cykelryttere til at cykle en længere rute på tid Kl cykler Carsten Bøttcher og Dennis Pedersen en rute på 80 km, og Anne Marie Hansen og Anni Thomsen cykler en rute på 44 km - (se indtegnet rute efter programmet). Alle 4 ryttere kan karakteriseres som værende erfame cykelryftere, der stort set dagligt kan ses på de små veje omkring byen. De har sagt ja til denne udfodring og glæder sig til at se jer alle, nårde kører i mål fredag eftermiddag. Vi sender to følgebiler af sted med de to hold - følgebileme sender løbende tider hjem. Tideme vil være at finde i teltet. carsten og Dennis kører som et hold, og Anne Marie og Anni kører som et hold. Dvs. at Carsten og Denrtis kører efter en samlet tid, og det samme gør Anne fr/arie og Anni. Det betyder at man gætter på en samlet tid for Anni og Anne Marie og en samlet tid for Carsten og Dennis. F.eks. carsten og Dennis kommer samlet i mål kl. 18,12 og Anne Marie og Anni kommer i mål kl så er det samlede gæt, 5 timer og 21 minutter... STC}T SP(ORTENI E(OR,NE

17 Den der kommer tættest på den korrekte tid, vinder en gavekurv fra Horne DagliBrugs på 500 kr. Hvis man har lyst, er man meget velkommen til at cykle de lange ruter - bemærk at defte er på eget initiativ og ansvar- ruten vil dog blive udleveret. Fra kl fredag aften vil der blive trukket lod om følgende 5 præmier mellem alle. der har sponseret 100 kr. eller mere. 1. præmie Cykelfra Home Cykelfonetning, værdi3.000 kr. 2. præmie Gavekort til Home Dagli' Brugs, værdi kr. 3. præmie Gavekort til lntersport, værdi 500 kr. 4. præmie Gavekort til Home Kro værdi 500 kr. 5. præmie Gavekort til Home Hallens Cafeteria værdi 200 kr. HVID SLAVEHANDEL I løbet af ugen kan der bydes på de forskellige slaver - buddet afgives til Sportsugeudvalget - derefter vil buddet hænges op i teltet. Auktionen afsluttes fredag aften fra kl Der kan bl.a. bydes på nedenstående slaver. o Fodring og malkning atkøer - lørdag morgen til søndag aften. o Henning Hansen vil spille musik til et middagsanangement i 34 timer.. Oskans Autoværksted vil foretage et serviceeftercyn af din bil, ca. 3 timer - derudovergives 10 % på reservedele. KINESISKAUKTION Vi afholder kinesisk auktion på bl.a. flotte malerier, en spinningtime og andre spændende gaver. Kinesisk auktion foregår ved at hver gang der afgives et bud, afleveres beløbet til auktionarius. Mindste bud er 2 kr, og den der afgiver det sidste bud får præmien, dvs. at det er ikke sikkert man får præmien, selvom man har afgivet et eller flere bud. (husk småmønteme denne aften.) Regleme gennemgås selvfølgelig inden auktionen starter. WESTERN EKSPRESS, ølgod Kom og oplev det flotte linedanse show - efter showet vil der være workshop for alle. gtneryf SP(ORZIIEIrI E(ORITII n

18 Lørdag den 6. juni KI K Kt Kt Byvandring (se omtale) Fodbold, U15 Drenge, HomelTistrup - Tarm lf Fællesspisning (se omtale) Teltet lukker BWANDRING Mødested Stadion. Medbring gode sko og vand. FÆLLESSPISNING Vi slutter åreb fantastiske sportsuge af med fællesspisning i teltet. SLIPS spiller op til dans og andre løjer. I teltet vil der være opstillet en hawaii-bar med alt hvad dertil hører. Derudover vil der være forskellige events i løbet af aftenen. Medbring selv tallerkner og bestik og tag en festlig skjorte på. Bordbestilling og tilmelding skal ske, gerne samlet til Anne Mette elleranne Mane, I Entr6: 75 pr. person Menu fra kroen Menuen vilvære Hawaii inspireret. Pris: 110 kr. for 2 retter 135 kr. for 3 retter den 7. juni KL alle er velkomne VI GUEDER OS TIL AT SE JER ALLE... Sportsu geudvalget 2009 Anita Richardy, Rasmus Bondesen Conni Poulsen & Dennis Pedersen Søren Dahl & Lofte Andersen Anne Mette Jensen & Carsten Bøttcher Anne Marie & Frank Hansen 18 E?I3E ti' SP(o)R:I:EIY I E(o)RITE

19 Karsten Bøttcher og Dennis Pedersens rute på 80 km Anne Marie Hansen og AnniThomsens rute på t[4 km IIorne ICro På Horne Kro - er maden øltid go' E-niail: Goilc s els kob dmodelolealcr. Hyggelig krostue og krohave. W levercr også mad ud af huset W ses hilsen Kircten & Kurt nt: zszaooæ" STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 19

20 Cykelstien mellem llome og lisfrup bler officidt infiiid søndag den 17,rni, Cyklister fra de to byer mrdtes midtvqp ved en nyanlagt nst pla& ved en tidligere æbldrrye. Formanden ftrteftnik og Forsyning Pnebon Oesen ldippede snoren. lhr bhu sagttaktil l&istian Æneberg som pirus mdorforcykelstien, lodseienre som havde afriy tioden, de mange frivillige hiælpete, samt Ghr. Gram, Sdr. llalle tlaskinstation br arbeidet med anlæggelsen. Rastepladsen er anlagt d tlome Havelceds med vdttilie fir Grcfte Guldager, OksM, som har stlllet æblehryen til ådighed fur oftnfighedcn. Rætepldsen Uer døh "Æblelunden". Tlsffup Eftvers- og Boqerforcning og llome Sogneforening havde twer givel to bodc med bænke lil ÆbHunden, kage fl indvielsen. FoDBoLDsKoLE2ooe Velkommen til en spændende fodbolduge i uge 27 arrangeret af 'Tiitiup Boldkiuå og Horne ldrætsforening i saqarbejde med DGl. Fodboldskolen finder sted på Horne Stadion og er en spændende, udfordrende, lærerig, anderledes og sjov uge med fodbold. Alle som har lyst kan deltage, både øvede og ikke øvede. Frisen for at deltage er 550 kr. pr. deltager. Udover en masse sjov fodbold får hver deltager en spilletrøje, et par shorts, et par fodboldstrømper, en fodbold og en drikkedunk samt frugt og saftevand hver dag. Fodboldskolen er for alle fra kl., og der deles information ud i skoleme. Tilmelding samt yderligere information på Tilmeldingsfrist: 1. juni 2009 Ungdomsudvalget TB/HlF 20 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

21 TISTRUP SKYTTEFORENINGS SÆSONAFSLUTNING AR 2(}()9 Den 31. marts 2009 havde Tistrup Skytteforening afslutning på vintersæsonen. Skyfter med pårørende var som sædvanligt mødt talstærkt op, tak for det. Den nye formand Laila Højgård startede med at give en orientering om, hvad der var sket siden sidst. Mellem ti og femten skytter har deltaget i flere forskellige stævner og med mange gode resultater. Medlemmeme har bl.a. deltaget i Ølgodskydning - Helleskydning - 2, Hovedkreds og Amtsskydning, så der var mange præmier og pokaler til uddeling, det blev en festlig aften. Efter præmieovenækkelsen var der fælles kaffebord og pølser og sodavand til bømene. Der blev rigtig hyggesnakket over kaffebordet, det blev en dejlig"afslutning på en rigtig god sæson. Sommerskydning i Helle. Besgrelsen har også i år lejet Helle Skytteforenings 50 m baner hver tirsdag aften i sommerhalvåret, det bliver lige som sommeren Helle Skyfteforening har investeret i elektronisk anlæg, så det følges på små skærme helt uden skivetræk. Sæsonen starter tirsdag den 21. april. Har du lyst at være med så mød op ved kommunepladsen på Krarupvej kl. 18:30. Vi fylder bileme op og kører samlet til Helle. Du kan sagtens nå det endnu,'selv om vi har været i gang en måneds tid, når dette blad udkommer. En skydning koster 20 kr., medlemskort for bøm 50 kr. voksne 100 kr. Ønsker du flere oplysninger kan du ringe til Laila på tlf eller Svend Åge på tlf mrcm PRIMO DAI\TMARKAÆ, DK 862 Tistrup Denmark Tel.: Fax: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 21

22 strup-minitri.dk Deltag i Danmarks sjoveste motionsløb 250 m løb i Kvie sø, 20 km cykling samt 3 km løb For de I - 12-årige er der bømeduatlon, løb-cykling-løb Onsdag den 5. august 2009 Online tilmelding er klar fra 1. maj på Anangørgruppen Tistrup Minitri OBS Mange nye Winher- Raleigh cykler på lager KOM OG SE - KOM OG PRø/ Så fårdu den cykel, der passerdig. Vi ses Home Cykelfonetning Garagen Fåborg Svend Aage Østerberg vl/illy Pilgaard T1t U37711 Ttf Vælg de holdbare løsnlnger: r Llmprodukter af høl kvalltet. Tot tlgsnlngel. Punktllg lanerlng. Konkurrencedygtlge prlser o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng r Undervlsnlng I konekt valg og brug af kliæbestoffer r 4l) års erfarlng 7t 762tt02& F8{:75C110æ vwvr.pkt.d,t. M.d( n SI1øT I'ORE ANNONGøRER.I'E STøTTER OS

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Stiftet 20. april 1903 Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk 5. august - 9. augu st www.tistrupfestuge.dk 1 Forord Tistrup Festuge er inden længe inde for rækkevide. Vi har i år sammensat et program som vi håber alle kan være med til. Der vil i år bla. være minitri,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2014

NRUI Sports- og Byfest 2014 NRUI Sports- og Byfest 2014 Program for Sports- og Byfesten 2014 Søndag den 24/8 Kl. 9,30 Kroket Stævne NRUI Kroket er vært ved DGI s holdturnerings finalestævne. Der forventes omkring 30 hold. kl. 14,00

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Sommerfest. Fredag d. 31.5.2013 Der spilles bowls indendørs, Beach volley på banen og spinnes på fliserne ved omklædningsrummene.

Sommerfest. Fredag d. 31.5.2013 Der spilles bowls indendørs, Beach volley på banen og spinnes på fliserne ved omklædningsrummene. Sommerfest Så er programmet klar! Hallen, Idræts- og borgerforening inviterer alle til at være med. Der er mange forskellige aktiviteter og fest om lørdagen. Torsdag d. 30.5.2013 Kl. 19.00-21.00 Damefodbold

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Kom til Spil-Sammen-Ugen. Søndag d. 10. til lørdag d. 16. august

Kom til Spil-Sammen-Ugen. Søndag d. 10. til lørdag d. 16. august Kom til Spil-Sammen-Ugen Søndag d. 10. til lørdag d. 16. august Uge 33 er ugen i Tvis, hvor Tvisboere samles på tværs af alder og venskaber til aktiviteter i løbet af ugen. Det kunne være rigtig sjovt,

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Program for Sports- og byfesten i Fåborg 9. maj - 17. maj 2014

Program for Sports- og byfesten i Fåborg 9. maj - 17. maj 2014 Program for Sports- og byfesten i Fåborg 9. maj - 17. maj 2014 Velkommen På festpladsen bydes der på Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil *NYT*

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk Nr. 5 September 2013 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00 40 formand@postens-mf.dk Næstformand:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere