38. årgang mailjunifiuli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "38. årgang mailjunifiuli 2009"

Transkript

1 38. årgang mailjunifiuli 2009 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Sognepræst Finn Pådersens konfirmander i Horne Kirke søndag den 3. maj Forrest f.v.: Louise Jørgensen, Pernille Gejl Pedersen, Stine Nielsen, Michelle Dunckel Hansen, Ane Nørgaard Møller, Michala Møller Christensen. Midterste række f,v.: Søren Dinesen, Kasper Aarhus Hansen, Simon Burkarl, Esben Lauridsen, Martin Kristensen, Klaus Henneberg, Emma Gram, Anne Sofie Pedersen. Bagerste række f.v.: Martin Greve, Jens Bejder, Jakob Juul Jensen, Emil Hjørn. gaard, Sonny Simonsen og Frederik Christensen. Foto: Benedikte Hessellund, Malle Læs i dette nummer af Homeposten bla.: Horne Idrætsformings storc sportsugeprogmm ( de blå sider ) Cykelstien mellem Home og Tishup indviet. Husk Torvedagen den 15. auggsl

2 DAh[.EL% OAUT. EL.INSTAILATøRO Døgnvogt lli.75 26Ol 6 Ndr. Bounumvei Ølgod Tlr.7s Fax Oil RlbeveJ t Varde. Tlf Oskar s Autoværksted ApS TIf.: dit værksted for fremtiden..! Højvangen 1 Horne, 6800 Varde Fax: Pedersen & Niebeh Hornelund 49 b :Biltlf ,Ttt A520 Horrre TørnrG*{orretning Stadionvej 3, Horne TrI LA BoLIqByqqEBI rrl:lurrer INOASTBTByqQEAI au sti tlttl LANDaavesByqeEBr ////GAnlfifIJ.///// EStrrDsHasE ///// oldltal{di ///// EEPASAETIONSAEAETOE P8O J EXT EB'Nq AP BY qqeei Tomrerm.: Knud Lund Hdnsen, Irry,: Morlen'Henneberg, EINEIAMEIEICI Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: , Fax: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

3 300 Det er ikke alle jubilæer som markeres. Det blad du holder i hånden er for resten Horneposten nummer 300, DAGLI BRUGSEN, HORNE Bestyrelsen valgte i Homeposten (side 11, nr. 298) at sende et NØDRAB - Vl SKAL STA SAMMEN - et opråb om, hvor vigtigt det er, at vi alle støtter den lokale Dagli Brugs, så den til stadighed kan bestå. Vi vedkender at formuleringen havde fået en for negativ drejning, hvilket flere også efterfølgende har givet udtryk for bl.a. ved Dagli Brugsens generalforsamling den 15. april. Hensigten var bestemt ikke at pege fingre af bestemte kundegrupper. Målet var at gøre alle forståeligt, at vialle skal hjælpe til med lægge - hvis ikke hele dagligvareindkøbet i Dagli Brugsen - så i hvert fald en del af den. Der skal såmænd ikke så meget til. Som uddeler Henrik Andersen rigtig fint beskrev det til generalforsamlingen på Home Kro: "Hvis vi siger, der er 600 husstande i Home sogn, og hver husstand køber for 25 kr. ekstra om ugen = 100 kr. om måneden, løber det op i kr. på et år, Det giver en stor ekstra omsætning til Brugsen og et lille ekstra beløb for den enkelte." Det var bestemt ikke vores mål at støde nogen med vores nødråb. Dagli Brugsens bestyrelse/niels Tradsborg SÅ EN TENNISBANEN KLAR TIL EN NY SÆSON Prisen for at spille er i år: Voksne 300 kr. (for dig og din makker) 150,kr. (fordig og din makker) Bøm man er voksen, når man er blevet konfirmeret Desuden betales et depositum på 50 kr. pr. nøgle som tilbagebetales, når nøglen lev+ res tilbage efter sæsonen. Betaling for sæson og nøgle foregår hos Ulla Lindvig på Fabriksvej 11 - ring inden på tlf eller Tennis/ Home ldrætsforening Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl og støt lokalsamfundet. Banlcoklubben, STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS 3

4 SANKT HANS AFTEN ivikingelunden Sankt Hans aften sørger Spejderne og Horne Sogneforening for, at grillen er tændt i bålhytten ivikingelunden fra kl Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service. Snobrødsdej kan købes, og snobrød kan bages på små bå. Kl tændes det store bå, hvorefter der er båltale. Spejdeme og Home Sogneforening. TOUR DE PEDAL 2O(}9 c?ffiqf= Tourde Pedal 2009 nærmersig en afslutning. Vi cykler på onsdag den27. maj kl fra hallen, så kom og vær med den sidste aften også! Som sædvanlig cykler vi en tur på km, hvorefter vi afslutter i Vikingelunden, hvor vi er vært ved kaffe/kageløl og vand. Lodtrækningen foregår denne aften i Vikingelunden, - og måske har vi ekstra fine præmier at slutte på. Kom og vær med, - tag endelig naboen, vennen, konen m.m. med! Fællesafslutningen foregår i år søndag den 7. juni ved Mejls Friskole. Vi cykler fra Horne-Hallen kl , Der er lodtrækning for de som deltager denne dag kl Kl. ca. 14,00 trækkes lod om hele 3 cykler blandt alle, som har cyklet med i dette års "Tour de Pedal". Kom og vær med, - det kunne være sjovt, hvis ån af cyklerne skulle med tilhome! Håber vi alle ses til næste års "Tour de Pedal", - tak til alle de fremmødte og TAK til sponsoreme for de mange fine gevinster: Dagli Brugsen - Horne Hallens Gafeteria - Horne Kro - HIF - HGF - Cykelhandler Østerberg - Kelds Honning - Saxofoni - Dan-El- Oskars Auto - Strangko - Andelskassen Horne - El-Gården, Varde - Horne Tømrerforretning - Doris Ch?istensen - Bo-Concept, Ølgod - Horne Murerne - Ejnar Lindblad - Sdr. Malle Maskinstation På gensyn næste år: Else - lnger - Hanne og Linda UDSTILLING AF MODELTOG den 18. oktober vil der være en stor udstilling af modeltog i Homehallen. Mere i næste nummer af Homeposten. STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

5 ToRVEDAG /s W! Lørdag den 15. august er der torvedag i Home. De seneste år har vi været utroligheldige med vejret, hvilket jo nok har været medvirkende til at få de fleste i sognet af huse. Ligeledes er det vort indtryk, at mange tidligere bysbøm kommer hjem denne dag for at være med til at gøre torvedagen i Home til noget helt specielt, hvor man mødes kl 'midt på gaden til kaffe og rundstykker og får en god sludder med gamle og nye venner efter at alle traditionen tro har sunget med på Lundeborghymnen. Vi håber, at rigtig mange igen i år vil deltage enten på en stand eller som besøgende. For en standplads kan du kontakte: inden den 3. august. Kirsten Jeppesen eller Hanne Haaning I starten af august kan der købes torvedagsnøgter tit nogte hett fantastiskefjffiårå,n.,. GAMMELT JERN Lørdag den 20. juni indsamler vi igen gammelt jern, Giv os et kald på tlf e Hans Jepsen eller tlf Jens Karlsen HORNE GOSPEL KOR Vi er nu færdige med endnu et sæson. Vi vil derfor gerne sige en stor tak til Home Menighedsråd, for at vi kan være i kirken, og for at vi kan låne Kirkehuset til møder. Også en stor tak til Nanna Aarhus fordi hun åbner for os. Jeg vil geme lige benytte lejligheden til at fortælle, at vi stadig har nogle ledige pladser i koret, og man er også velkommen til at komme og høre os på en øveaften, tirsdag fra Vi starter igen til september. Den 6. september.er der en stor koncert i Skiern med alle Lydiah's kor, hvis mån. skulle have lyst til at høre det. Home Gospelkor/Anne Marie Hansen STøT VORE ANNOilCøRER - DE STøTTER OS

6 HORNE PENSIONISTFORENING UDFLUGT TIL GLUD MUSEUM. DEN 6. JULI 2(}(l9 Vi starter fna Home Plejecenter kl Turen går nu mod Vejle, hvor vi får vores guide med i bussen. Han vil tage os med på en tur ned langs Vejle fiords nord side. Vi gør holdt ved Rosenvold Havn, hvor vi nyder en kop kaffe og et rundstykke, inden vifortsæfter mod Glud Museum. Museet er et statsanerkendt frilandsmuseum, der viser landbrug og landboliv på Juelsmindehalvøen fra midten af 1600{allet til midten af 190Otallet. Udstillingeme består af 14 oprindelige huse fra området forsynet med indbo, der viser dagligdagen på de fede østjyske jorde i 300 år. Museet er startet af Søren Knudsen, Søren Knudsen var indlagt på Jydske Asyl. Han blev indlagt på grund af uoverensstemmelser med den lokale befolkning, der følte sig truet og provokeret af ham. Blandt andet havda han langt hår, hvilket i denne periode var ganske usædvanligt. Desuden var han vegetar og modstander af tobak og alkohol. Søren Knudsens høje aktivitetsniveau som kunstner og museumsmand har givetvis også virket opsigtsvækkende, Vi spiser vores middagsmad i Glud (kartoffelsalat og frikadeller). På vejen hjem kører vi ind over Uhre, hvor vi besøger Uhre Gl. Købmandsgård. Købmandsgården er en gammel landhandel med varer på hylderne som i de gode gamle dage. Vi nyderen kop buskaffe ved Uhre Købmandsgård. Efter besøget i Købmandsgården kører vi hen til kirken, som er meget spændende at komme ind at se (hvis der er kirkelige handlinger, kan vi ikke komme ind). Prisen 395 kr. pr. penson Prisen dækker kaffe med et smurt rundstykke, kartoffelsalat og frikadeller, guide, entreer og buskørsel. Betaling ved tilmelding til bestyrelsen senest den 25. juni Bestyrelsen: Johanne Hansen, Anna Schmidt, Erik Sørensen, Hans Peter Madsen og Tove Thomsen. Nøne'A Ølgod-Tlt F-33 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 HORNELUNDS VENNER Hornelunds Venner har afholdt ordinær generalforsamling på Homelund Plejecenter. I beretningen kunne man fremlægge årets anangementer, som var en bred vifte af forskellige sammenkomster, hvor der var sangaften 7 onsdage i løbet af vinteren med god tilslutning. Der havde været små og lidt støne udflugter, høstfest, julemarked og en vinterfest m.m. Til mange anangementer har der været givet en hjælpende hånd, som vi siger tak for. Det reviderede regnskab kunne fremlægges og viste et lille overskud. Både regnskabet og beretningen blev godkendt med denne tilkendegivelse: Homelunds Venner afholder lige de aktiviteter, som er behovet for medlemmer og beboerne på plejecenteret. Bestyrelsesvalget blev med kun 6n undtagelse med samme sammensætning, idet der var genvalg til Karen Madsen, Kathrine Beck, Leif Sønderskov. Nyvalgt blev Oda Overgård. Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Birte Strebøl som formand, Bessie Aggeboe næstformand, Børge Andersen som kasserer og sekretær Kathrine Beck. Generalforsamlingen sluttede med en tak for fremmødet, Et velkommen til Oda Overgård til bestyrelsen og en tak til Grethe Sørensen for hendes arbejde i bestyrelsen gennem flere år. Hornelunds Venner/Leif Sønderskov s',',,,t,',: r:1 E: :',' ;,: jp,rtn.:u,,'i W;;',,',,W #;;ti:'1yr å iir,tt,iil.:r,rliid,lllllor.jiilt:irlitii-.rn,iil.ilr.irl:1,1:f:3.:.5,i;t:11:i.r:.-'ri,ll. lirt',;","ir,,, ffii Pår_tner Refision Vest as; Vaide,Ki$H4liigåde,;z.lr,oeoa,.våiae,::.,,::..:,:,::,,,,:. r,ff:::7r.:åz:.n7]oo' råi,tt]eå 46:,13:.:::..,:: pånnåtfå1t"i6nt6itrdk: :':":::':::':! ::ii' hl,..,,i...,.,...,.'.,,..,,...'. ''.,::,i::,.,,.,:,,... Partner Reririon Velt ås;: ;: e1 gp"ge'r.rg*søtuidt. ved:kontorer, i sbjerg og 6lgod, ' :",,, '.N,,'.',,, *4F F'&': #ri l..ffi:$'. nru: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

8 cvlr!^^,- HAVES ELS KAB ET 28. mai kl. l9lxl-aftenudflugt Lynghyftens have-ibjømemosen. Afgang fta Home kirke kl liledbring selv aftenkafien. 4. juni-aftentur. Strellev. Ølgod havekreds. Vi besøger Kaja og Tage Johannessen, Lynevei60. Tage vil også fortælle lidt om det lille anlæg, der ligger neden for Kirken. Husk aftenskaffen. 13. og 14 iuni-forsommeflneese' Rosa og Anton, Gårdevej 8. ølgod harckreds Rosa og Antons eiendom danner Emme om denne messe, og indtil nu erca. 70 shnde tilmeldt. Om søndagen erderfolkedans og modeopvisning. t6. juni kl aftenudf,ugrt" Afgang fra Tonæt i Tistrup -egne biler. Tistrup harækreds. vi besøger Anne og Ame christensen, søndergade 14, Tistup, derefter besøger vi Annegrete og Ame Axelsen, Nørevang 11, Tisbup. 20 kr. prdelt4er. Husk aftenkafien. 25. jull kl eftermiddagsudflugt Enemærkeb Hostahave. Afgang fra Home kirke kl Medbring selv eftermiddagskafien. 6. august- lysfest Øgdhavekåds. Vi besøger Jytte og Knud Skov Pedersen, Erqdraget 7, hvor haven mellem kl. 2i00 og 2300 er pyntet op med marge fonkellige slags lys. Oplw en aftenstemning, hrror hele haven vil være oplyst af lamper og lnfdslys. Vi serverer et glas hvidvin ved ankomst. Og senere kaft og småkager. Enhe 30 kr. 1{. august kl. l$l0- aftentur. Afgang h Torvet i Tisfup - egne biler. Tistnp havekreds. Vi besøger{ørst Næsbjerg Havecenter, hror vi lår en kort rundvisning, og der vil også være mulighed for at handle. Derefier besøger vi Helle og Kennetr l-debged, der har en stor nyanlagt have. 20 kr. prdelhger. Husk aftenkaftn. PRÆTIIEUU{IST I HOR}IEHALLEN ilatb: April: ;, llai: Juni: 11.+?5.', 8. 8 STøT VORE ANNONCøRER. T'E STøTTER OS

9 HORNE HAVEKREDS Aben have i forbindelse med Honning og Jordbær Dag Lørdag den 20. juni anangerer Danmarks Biavlerforening en landsdækkende Honning og Jordbær Dag, hvor den nyslyngede honning præsenteres sammen med friskplukkede jordbær, og samtidig markedsføres honning som et nødvendigt tilbehør til bærene, Kurt Simonsen, Homelund 55, holder sin nyanlagte have åben denne dag, og ud over haven vil de besøgende blive pæsenteret for både nyslynget honning og friskplukkede jordbær. Der vil også være mulighed for køb af begge dele. Home Havekreds/Leo Aamann Jessen HJEMMEKAMPE FOR HORNE SERIE kl, Home - Tistrup kl Home - Stauning/Dejbjerg Ul kl Home - Nymindegab lk Vest kl Home - HSV lf ES Se kampprogram for øvrige hold i Hornepostens april.nr. rm Horne - Gør det med et smil... Husk vi har åben alle ugens dage fra 8-18 Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde M STøT VORE ANNONCøRER - I'E STøTTER OS 9

10 4}I PROGRAT JUNI FAMIUE UIFLUGT, merc inb tu[er BESøG hæfv, derharhlemreopgave. At,GUST MADSKOIT I UGE 32 SEPTETBER besøg hæier, derharhjemreopgare 12. 4HSKUEtiVade OKTOBER 9. lnstøoe thorneltatten kt.19 NO\ÆTBER 14., ffi lllat kl H. I i Hdbn, HUSK TlLIrEL"OlNG DECETBER 4, JUI.TFROKOST-HUSKTILMELDING v LOPPEMARKED Til støtte for spejdeme i Home-Tistrup gruppe. Den første søndag i hver måned afholder'lopperne" loppemarked på Hindsig. vej 29 i Horne fra kl Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej. priseme snakker vi om. HORNE JAGTFORENING 2OO9.1O 1lt6 4,09 18/ t Flugrbkydning, fræningsaften fia kl.1 &21, Afgang fta Home Stadion kl Flugbkydning, pokalskydning fia 1 &21. Aftang fra Home Sbdion kt, Torvedag. Sæt kryds i kalenderen, - det kan være vi får brug br øster HERREDS SEI{IORKLUB Mandag den 15. juni - mandag den 22. juni. &dages tur til England. Tindag dei 11. august - eftermiddagstur i bus rundt i vade Kommune med borgmester Gylling Haahr som guide 10 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11 Stftet 20. april l90g SP(OET.TSIT(EE T, HO)FR.NrE 1. juni- 7. juni 2009 SPORTSUGE I HORNE - UGE 23 lgen i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke mindst for hele byen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige så stor opbakning tilvores arangemeoter som de foregående år. Der vil hele ugen være opstillet to hoppepuder, en for støne og en for mindre bøm. Det er på EGET ANSVAR at benytte hoppepudeme. Vi har lånt et bordfodboldspil af Home SFO, som også vil være opstillet iteltet hele ugen. Grillen vil være tændt mandag, og når vejret tillader det. Pølsevognen er derimod åben hele ugen. Den oppustelige fodboldbane vil være opstillet til og med fredag aften. Vi har igen i år fået sponseret diesel, og derfor vil teltet være opvarmet hele ugen. Viopfordrer alle til at cykle tilstadion, hele ugen. glfleryf SP(DRZI]EITI E(DR,XE 11

12 Mandag den 1. juni (2. pinsedag) Kl Home Hallens Cafeteria serverer morgenkaffe Kl Teltet åbner Kl Fælles opvarmning Kt Gadefodbold starter / Entrå Kr Skaftejagten afsluttes - præmier uddeles (se omtale) Kr.14,00 Kr Kr Skomagerturnering (se omtale) Rafleturnering (se omtale) Teltet lukker a -*. SKATTEJAGT På et hemmeligt kort er der indtegnet 5 skatte. For at du kan vinde en af disse skatte, skal du købe et flag og placere flaget med dit navn på, der hvor du mener skatten er. De 5 flag der er placeret riærmest skattene har vundet. Hvis flere flag ligger lige tæt på, deles præmien. Den som har'begravet" skattene på kortet, må selvfølgelig ikke deltage. Der kan købes flag i baren fra k pris 10 kr. pr. flag 1. præmie 2, præmie 3. præmie 4. præmie 5. præmie 500 kr. 300 kr. 100 kr. 100 kr, 100 kr. HVEM KAN GÆTTE DEN RETTE KOMBINATION TIL SKATTEKISTEN? Vi harfundet en skattekiste med 500 kr. og forskellige "gulds$kker i". Kisten er låst med en hængelås, der kun kan åbnes ved at gætte den rette talkombination. Find pirateme og hjælp os med at få kisten åbnet. Fra kl er der mulighed for at afprøve din kode på skattekisten. 10 kr. pr. forsøg. SKOMAGERTURNERING lgen i år skal der findes en vinder af skomagertumeringen. Der er tilmelding i billard lokalet fra kl Deltagergebyr 30 kr. 1. præmie 2. præmie 3. præmie 3 fl. vin 2 fl. vin 1 fl. vin 12, CI IIE' FSP(OR?IEIYIE(OR,I5E

13 RAFLETURNERING Mandag kl starter årets rafletumering. Vi rafler poker, og mon ikke sidste års vinder Gunnar Ditlevsen stiller op igen. Der er opvarmning/tilmelding fra kl startgebyr: 30 kr. ' '' 1. præmie 1 fl. Whisky + pokal 2. præmie 3 fl. vin 3. præmie 2 fl. vin 4. præmie 1 fl. Vin Tirsdag den 2. juni Kl Generationsdag (se omtale) Kl Teltet åbner K,18.00 "Gør-det-selv-burger-aften"(seomtale) Derefter familiedyst (se omtale) K Fodbold, U15 Drenge, Homeftistrup - JBS K Fodbold, U15 Piger, HomelTistrup - Agerbæk SF K Fodbold, Veteraner, Home lf - Nr. Nebel lf Kl Sønderjysk kagebord (se omtale) Kl, :, Teltetlukker GENERATIONSDAG så er vi her igen, fra kl til kl Der vil være underholdning med bømesange og gymnastik iteltet, hvor alle kan være med. Derefter bliver der serveret boller, frugt og kaffe. Vi vil meget geme se jer alle, og husk-at invitere bedsteforæjdre mm. 'BYG DIN EGEN BURGER' Tag far og mor, bedstefar og bedstemor under armen, for tinsdag aften inviterer vi alle på aftensmad. Burgerbolleme er hjemmebagt, og resten af ffldet er af bedste kvalitet. VINTER5F*T KRÆMMERGADE 9. VARDE TLF Fortsættes... gl[cryf gp(orzferyie(dr,ire 13

14 FAMILIEDYST Åiriis rnrrrrriledyst, starter når burgeme er spist, og vi har i år sammensat en række små udfordringer til hele familien. Saml 5 personer med samme eftemavn, fomavn, øjenfarve, hårfarve, alder eller bare samme lyst til at have det sjovt. Der bliver bl.a. humørfyldte og publikumsvenlige stafet ter af forskellige slags. Der skal bruges råslyrke, store næser, kropssprog og samarbejde hvis man vil vinde de flotte købmandskurve, så saml allerede NU et hold og øv jer i de skøreste ting i kan forestille jer. Der vil bl.a. blive dystet i følgende discipliner, vaseline/vabondel stafet, bogstavsstafet og hønseræs. DE FøRSTE TILMELDINGER ER ALLEREDE KOMMET, SÅ SKYND JER OG RING TIL CONNI. Tilmelding til Conni Poulsen, på tlf eller e'mail: 1. præmie: Gavekurvfra Dagli'Brugsen Home 2. præmie Gavekurv fa Dagli' Brugsen Home 3. præmie Gavekurv fra Dagli' Brugsen Home 600 kr. 400 kr. 200 kr. SøNDERJYSK KAGEBORD Betal 20 kr. for en kop kafie og få gratis kage og kaffe resten af aftenen. Onsdag den 3. juni Kl Kl Kl, Kl, Teltet åbner Loppemarked for alle Underholdning med SHERIF HAPS (www.sherit haps.dk) (se omtale) Teltet lukker BøRNEDAG Fra kl åbner vi teltet for loppemarked - kom og gør en god Spejdeme vil også være på pladsen og grille og poppe - så kom og få et par hyggelige og afslappende timer. SHERIF HAPS Fra kl vil SHERIF HAPS underholde hele pladsen. SHERIF-HAPS leverer'et hæsblæsende show bestående af bugtaleri, klovneri, trylleri, ballondyr, musik og sang samt masser af fts og ballede. Et vanvittig morsomt show, hvor Guffe driller Sherif Haps hele tiden. Showet foregår i et hæsblæsende tempo, hvor bømene deltager aktivt, hvilket altid giver indlagte ovenaskelser til stor begejstring for alle." HUSK også at tjekke på hjemmesiden, 14.glflEryf SP(ORZEEIYf E(ORNTE

15 Torsdag den 4. juni Kr, Kt KI Kt Teltet åbner. HAPPY HOUR Helstegt pattegris, med salatbar og flutes' (se omtale) OLE GAS (se omtale) Teltet lukker. Fna kl erteltet åbent. Kom i god tid og nyd duften af velstegt pattegds. Der vil være HAPPY HOUR på drikkevarer fra til 18,00' Alm. fadøl 15 kr. og soda' vand 8 kr. Da der også er bankospil denne aften, opfordrer vi ier til at tage cyklen. Grisene seryeres fra kl HELSTEGT PATTEGRIS Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere jer til helstegt pattegris torsdag aften. Menuen koster 100 kr. pr. person (for alle over 12 å0 inkl. Musik. Ønsker man kun at høre musikken er prisen 30 kr. pr. person (for alle over 14 år) Vi har 2 helstegte pattegrise og 5 stege OLE GAS Ole gas er en tro kopi af Kim Larsen og giver underholdning af første klasse fra kl. 20'00 "Føå tror du det er KIM LARSEN - Så tror du det er løgn " dffi.,,. Fredag den 5. iuni (Grundlovsdag) K1.8,15 Morgensang Kl Kl Grundlovscykling (se omtale) K K Fodbold - Serie 3, Horie lf -,Tarm lf Kl Hele skolen samles, og skolen har anangeret dagens forløb (se omtale) Fodbold-Serie$ HomelF-Nymindegab lkvesf Lodtrækning mellem alle, der har sponseret 100 kr' eller derover til grundlovscyklingen og HVID SLAVEHANDEL (se omtale) Westem Ekspress, Ølgod (se omtale) Kl K. 19,30 Fodbold - U13 Drenge, HomelTistrup - Skiem GF Kl Teltet lukker STTEYTSP(DR:IEIYIE(OR,ITE 15

16 IDRÆTSDAG FOR HELE SKOLEN Vi gentager succesen fra sidste år med at afholde sund idrætsdag for Home Skole. Et skerkt team har igen i år sammensat et program, der geme skulle få sveden frem på panden for de fleste. Derudover bliver eleveme præsenteret for forskellige idrætsgrene; i år kan nævnes, at der vil være amerikansk fodbold for de ældste, gøgl eller teater for de mindste og MOTIONS STIG, I pausen vil der blive serveret vand, frugt og sunde sportsboller, i samarbejde med Horne Kro, Home Dagli Brugs og Lundagervejens vinduespudser. Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig og oplevelsesrig dag. GRUNDLOVSCYKLING Vi fortsæfter fredagen i sportens tegn. I år har vi valgt at sætte ekstra fokus på cyklingen, og vi vil geme invitere jer alle på en cykeltur fredag eftermiddag. Vicyklerfra stadion ca. kl Ruten vilvære ca km. Taheidi (cykelklubben) vil med på den korte cykelrute. Derudover har vi udfordret 4 cykelryttere til at cykle en længere rute på tid Kl cykler Carsten Bøttcher og Dennis Pedersen en rute på 80 km, og Anne Marie Hansen og Anni Thomsen cykler en rute på 44 km - (se indtegnet rute efter programmet). Alle 4 ryttere kan karakteriseres som værende erfame cykelryftere, der stort set dagligt kan ses på de små veje omkring byen. De har sagt ja til denne udfodring og glæder sig til at se jer alle, nårde kører i mål fredag eftermiddag. Vi sender to følgebiler af sted med de to hold - følgebileme sender løbende tider hjem. Tideme vil være at finde i teltet. carsten og Dennis kører som et hold, og Anne Marie og Anni kører som et hold. Dvs. at Carsten og Denrtis kører efter en samlet tid, og det samme gør Anne fr/arie og Anni. Det betyder at man gætter på en samlet tid for Anni og Anne Marie og en samlet tid for Carsten og Dennis. F.eks. carsten og Dennis kommer samlet i mål kl. 18,12 og Anne Marie og Anni kommer i mål kl så er det samlede gæt, 5 timer og 21 minutter... STC}T SP(ORTENI E(OR,NE

17 Den der kommer tættest på den korrekte tid, vinder en gavekurv fra Horne DagliBrugs på 500 kr. Hvis man har lyst, er man meget velkommen til at cykle de lange ruter - bemærk at defte er på eget initiativ og ansvar- ruten vil dog blive udleveret. Fra kl fredag aften vil der blive trukket lod om følgende 5 præmier mellem alle. der har sponseret 100 kr. eller mere. 1. præmie Cykelfra Home Cykelfonetning, værdi3.000 kr. 2. præmie Gavekort til Home Dagli' Brugs, værdi kr. 3. præmie Gavekort til lntersport, værdi 500 kr. 4. præmie Gavekort til Home Kro værdi 500 kr. 5. præmie Gavekort til Home Hallens Cafeteria værdi 200 kr. HVID SLAVEHANDEL I løbet af ugen kan der bydes på de forskellige slaver - buddet afgives til Sportsugeudvalget - derefter vil buddet hænges op i teltet. Auktionen afsluttes fredag aften fra kl Der kan bl.a. bydes på nedenstående slaver. o Fodring og malkning atkøer - lørdag morgen til søndag aften. o Henning Hansen vil spille musik til et middagsanangement i 34 timer.. Oskans Autoværksted vil foretage et serviceeftercyn af din bil, ca. 3 timer - derudovergives 10 % på reservedele. KINESISKAUKTION Vi afholder kinesisk auktion på bl.a. flotte malerier, en spinningtime og andre spændende gaver. Kinesisk auktion foregår ved at hver gang der afgives et bud, afleveres beløbet til auktionarius. Mindste bud er 2 kr, og den der afgiver det sidste bud får præmien, dvs. at det er ikke sikkert man får præmien, selvom man har afgivet et eller flere bud. (husk småmønteme denne aften.) Regleme gennemgås selvfølgelig inden auktionen starter. WESTERN EKSPRESS, ølgod Kom og oplev det flotte linedanse show - efter showet vil der være workshop for alle. gtneryf SP(ORZIIEIrI E(ORITII n

18 Lørdag den 6. juni KI K Kt Kt Byvandring (se omtale) Fodbold, U15 Drenge, HomelTistrup - Tarm lf Fællesspisning (se omtale) Teltet lukker BWANDRING Mødested Stadion. Medbring gode sko og vand. FÆLLESSPISNING Vi slutter åreb fantastiske sportsuge af med fællesspisning i teltet. SLIPS spiller op til dans og andre løjer. I teltet vil der være opstillet en hawaii-bar med alt hvad dertil hører. Derudover vil der være forskellige events i løbet af aftenen. Medbring selv tallerkner og bestik og tag en festlig skjorte på. Bordbestilling og tilmelding skal ske, gerne samlet til Anne Mette elleranne Mane, I Entr6: 75 pr. person Menu fra kroen Menuen vilvære Hawaii inspireret. Pris: 110 kr. for 2 retter 135 kr. for 3 retter den 7. juni KL alle er velkomne VI GUEDER OS TIL AT SE JER ALLE... Sportsu geudvalget 2009 Anita Richardy, Rasmus Bondesen Conni Poulsen & Dennis Pedersen Søren Dahl & Lofte Andersen Anne Mette Jensen & Carsten Bøttcher Anne Marie & Frank Hansen 18 E?I3E ti' SP(o)R:I:EIY I E(o)RITE

19 Karsten Bøttcher og Dennis Pedersens rute på 80 km Anne Marie Hansen og AnniThomsens rute på t[4 km IIorne ICro På Horne Kro - er maden øltid go' E-niail: Goilc s els kob dmodelolealcr. Hyggelig krostue og krohave. W levercr også mad ud af huset W ses hilsen Kircten & Kurt nt: zszaooæ" STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 19

20 Cykelstien mellem llome og lisfrup bler officidt infiiid søndag den 17,rni, Cyklister fra de to byer mrdtes midtvqp ved en nyanlagt nst pla& ved en tidligere æbldrrye. Formanden ftrteftnik og Forsyning Pnebon Oesen ldippede snoren. lhr bhu sagttaktil l&istian Æneberg som pirus mdorforcykelstien, lodseienre som havde afriy tioden, de mange frivillige hiælpete, samt Ghr. Gram, Sdr. llalle tlaskinstation br arbeidet med anlæggelsen. Rastepladsen er anlagt d tlome Havelceds med vdttilie fir Grcfte Guldager, OksM, som har stlllet æblehryen til ådighed fur oftnfighedcn. Rætepldsen Uer døh "Æblelunden". Tlsffup Eftvers- og Boqerforcning og llome Sogneforening havde twer givel to bodc med bænke lil ÆbHunden, kage fl indvielsen. FoDBoLDsKoLE2ooe Velkommen til en spændende fodbolduge i uge 27 arrangeret af 'Tiitiup Boldkiuå og Horne ldrætsforening i saqarbejde med DGl. Fodboldskolen finder sted på Horne Stadion og er en spændende, udfordrende, lærerig, anderledes og sjov uge med fodbold. Alle som har lyst kan deltage, både øvede og ikke øvede. Frisen for at deltage er 550 kr. pr. deltager. Udover en masse sjov fodbold får hver deltager en spilletrøje, et par shorts, et par fodboldstrømper, en fodbold og en drikkedunk samt frugt og saftevand hver dag. Fodboldskolen er for alle fra kl., og der deles information ud i skoleme. Tilmelding samt yderligere information på Tilmeldingsfrist: 1. juni 2009 Ungdomsudvalget TB/HlF 20 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

21 TISTRUP SKYTTEFORENINGS SÆSONAFSLUTNING AR 2(}()9 Den 31. marts 2009 havde Tistrup Skytteforening afslutning på vintersæsonen. Skyfter med pårørende var som sædvanligt mødt talstærkt op, tak for det. Den nye formand Laila Højgård startede med at give en orientering om, hvad der var sket siden sidst. Mellem ti og femten skytter har deltaget i flere forskellige stævner og med mange gode resultater. Medlemmeme har bl.a. deltaget i Ølgodskydning - Helleskydning - 2, Hovedkreds og Amtsskydning, så der var mange præmier og pokaler til uddeling, det blev en festlig aften. Efter præmieovenækkelsen var der fælles kaffebord og pølser og sodavand til bømene. Der blev rigtig hyggesnakket over kaffebordet, det blev en dejlig"afslutning på en rigtig god sæson. Sommerskydning i Helle. Besgrelsen har også i år lejet Helle Skytteforenings 50 m baner hver tirsdag aften i sommerhalvåret, det bliver lige som sommeren Helle Skyfteforening har investeret i elektronisk anlæg, så det følges på små skærme helt uden skivetræk. Sæsonen starter tirsdag den 21. april. Har du lyst at være med så mød op ved kommunepladsen på Krarupvej kl. 18:30. Vi fylder bileme op og kører samlet til Helle. Du kan sagtens nå det endnu,'selv om vi har været i gang en måneds tid, når dette blad udkommer. En skydning koster 20 kr., medlemskort for bøm 50 kr. voksne 100 kr. Ønsker du flere oplysninger kan du ringe til Laila på tlf eller Svend Åge på tlf mrcm PRIMO DAI\TMARKAÆ, DK 862 Tistrup Denmark Tel.: Fax: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 21

22 strup-minitri.dk Deltag i Danmarks sjoveste motionsløb 250 m løb i Kvie sø, 20 km cykling samt 3 km løb For de I - 12-årige er der bømeduatlon, løb-cykling-løb Onsdag den 5. august 2009 Online tilmelding er klar fra 1. maj på Anangørgruppen Tistrup Minitri OBS Mange nye Winher- Raleigh cykler på lager KOM OG SE - KOM OG PRø/ Så fårdu den cykel, der passerdig. Vi ses Home Cykelfonetning Garagen Fåborg Svend Aage Østerberg vl/illy Pilgaard T1t U37711 Ttf Vælg de holdbare løsnlnger: r Llmprodukter af høl kvalltet. Tot tlgsnlngel. Punktllg lanerlng. Konkurrencedygtlge prlser o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng r Undervlsnlng I konekt valg og brug af kliæbestoffer r 4l) års erfarlng 7t 762tt02& F8{:75C110æ vwvr.pkt.d,t. M.d( n SI1øT I'ORE ANNONGøRER.I'E STøTTER OS

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2010

NRUI Sports- og Byfest 2010 NRUI Sports- og Byfest 2010 Program for Sports- og Byfesten 2010 Søndag den 29/8 kl. 16,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI 17.00 Teltet åbner 17.00-20.00 Hoppepude og Oppustelig fodboldbane er åben Afhængigt af

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Stiftet 20. april 1903 Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

FESTUGE 23. Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6

FESTUGE 23. Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6 FESTUGE 23 Sdr. Rind Stadion - Klovenhøjvej 6 4. juni - 8. juni 2013 2 TIRSDAG den 4. juni 2013 17.30 Fodbold U8 drenge Kl. 18.00 BT/SVIF 2 Viborg FF 4 Kl. 18.00 Mønsted/Sparkær 2 Viborg FF 3 Kl. 18.30

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til På vegne af kræmmerudvalget NYHED Addi Kristensen 21232731 Ebbe D. Højlund 40453752 Charlotte Johannsen 24653288 Torben Clemmensen

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 9. juni 12. juni 2016 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 15. juni søndag den 18. juni 2017 Byfestprogrammet

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Kom med: Byfest program. 2. - 7. maj. Følg os på facebook. Borbjerg - løbet bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste

Kom med: Byfest program. 2. - 7. maj. Følg os på facebook. Borbjerg - løbet bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste Byfest 2016 2. - 7. maj Kom med: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Borbjerg - løbet pladespil bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste familiedag Revy og musik morgenkaffe

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

8. aug aug.

8. aug aug. 2017 8. aug - 13. aug www.tistrupfestuge.dk Så nærmer vi os sommeren og festugen i Tistrup. Vi har igen i år sammensat et bredtfavnende program, bla. Tistrup Minitri, som kører i år for 11. gang. Fiskebord

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Skt. Hans Fest Rask Mølle

Skt. Hans Fest Rask Mølle Skt. Hans Fest Rask Mølle Den 21.-25. juni 2017 HUSK det store sponsorbankospil onsdag d. 21. juni kl. 19.00 Onsdag D. 21. juni 19.00 Bankospil i hallen Torsdag D. 22. juni PROGRAM 19.00 Rafle-, whist-

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2013. lørdag d. 15. søndag d. 23. juni

Program for Hylke Festuge 2013. lørdag d. 15. søndag d. 23. juni Program for Hylke Festuge 2013 lørdag d. 15. søndag d. 23. juni Lørdag d. 15. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Mogenstrup Sportsuge 2016

Mogenstrup Sportsuge 2016 Daglige aktiviteter Teltet og slik boden er åben hver aften fra onsdag. Tennis-, ringoog volley-banerne er åbne hver dag Hoppeborg Sumobrydning Diverse lege for børn Mogenstrup Sportsuge 2016 Onsdag d.

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Detaljeret program for Snedsted Festuge

Detaljeret program for Snedsted Festuge Detaljeret program for Snedsted Festuge Lørdag den 3. august Aktivitet: DM i Adventure Race (Thy til lands, til vands og i luften). Beskrivelse: Danmarksmesterskaberne i Adventurerace "Thy til lands til

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Sommerfest. Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne. 8. og 9. august 2014 som tiden går. Jubilæums Olympiade

Sommerfest. Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne. 8. og 9. august 2014 som tiden går. Jubilæums Olympiade SVIFs Jubilæums Sommerfest 8. og 9. august 2014 som tiden går 1964 1964 Jubilæums Olympiade Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne Lørdag kl. 13.00 arrangeret af SVIFs udvalg

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generelt: Her er alle velkommen!

Generelt: Her er alle velkommen! Generelt: Kom og vær med når vi starter en ny sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og underholdende aktiviteter for både store og små, unge og

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret okt. 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere