En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt"

Transkript

1 En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling udvalgt empiri, med henblik på, at opbygge brugbare værktøjer/modeller, der bidrager til succesfuld brand extension Institut for Afsætningsøkonomi CBS, Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.Merc. linjen: Økonomisk Markedsføring(EMF) Vejleder: Sverre Riis Christensen Afleverings dato: Michael Dueholm Frej Lehmann Nielsen 1

2 Forord Følgende Kandidatafhandling er skrevet på linjen Økonomisk Markedsføring (EMF) og dermed afslutningen af uddannelsen på Copenhagen Business School (CBS). Begge studerende har deltaget ligeligt, i forbindelse med udfærdigelsen af nærværende kandidatafhandling. Der findes tre forskellige typer af kandidatafhandlinger, som vi i det følgende vil beskrive og relatere nærværende afhandling. Videnskabeligt forankrede konsulentopgave, der har til formål at løse en konkret opgave for problemejeren, og dermed en opgave der kan anvendes i praksis for virksomheden. Opgaven skal således med udgangspunkt i en teoretisk og empirisk strukturering udgøre en konkret indstilling til problemejeren. Løsning af et erkendelsesmæssigt problem. Formål er her, at løse en teoretisk problemstilling. Det teoretiske problem kan bunde i en inkonsistens i eksisterende teori eller imellem undersøgelse eller identificerede modsætninger i forskellige teorier inden for samme felt. Pilotprojekt til en ph.d. afhandling. Dette udarbejdes somet pilotprojekt til en ph.d. Projektet skal overordnet indeholde teorimæssige begrundelser, grundige metodemæssige overvejelser, analyser og konklusioner. Det helt særlige ved et sådan projekt er, at det ikke asluttes med en slutning, men ender op med en ny projektbeskrivelse og derved et pilotprojekt. Vi har i vores afhandling, valgt en kombination af de to ovenstående tilgange. Denne afhandling indeholder teorimæssige begrundelser samt grundige metodemæssige overvejelser, analyser og konklusioner i henhold til ovenstående. Vores afhandling er således et bredere casestudie der både inddrager teori og emperi, samt diskussion af dette. Ydermere har vi identificeret en teoretisk problemstilling i den inkonsistens der eksisterer i teorien vedrørende brand extensions. Vi vil derfor styrke vores afhandling med en forklarende model, som ydermere bliver udgangspunkt for en test af udvalgte faktorers relevans. Vores tilgang til opgaven har således elementer af pilotprojektet, hvor vi selv laver en test, afhandlingen vedrører et løsningen af et erkendelsesmæssigt problem. 2

3 Executive summary The use of brand extension as a branding strategy has grown in popularity over the last decades. History shows companies like Virgin, which started as a record shop, expanding into radio stations, airlines and travel agencies. This example suggests that different product features not necessarily has to fit the brand. We found the aspect of what makes a brand extension successful particularly interesting to explore. Many new product launches are extensions of existing brands. Those can be seen as a less risky way to satisfy the consumer s demands and needs, and a less expensive way also. Even though brand extensions are a popular strategy, it s a complex matter and a process which is very difficult to control. The purpose of this master thesis is to gather and examine existing theory and supplementary case studies and through analysis put together a useful tool or model which can contribute to a successful brand extension. In other words the purpose of this master thesis is to identify which factors have a positive influence on the brand equity through brand extension. We present relevant brand theory. In this context we have discussed the concept of brand equity, brand identity and brand image which are all important factors in order to discuss brand extension. I short we define brand extension as when a brand is represented in a category that is new to the company. The main findings in the theory and the case studies has been assembled into a summary section, where the main criteria s of brand extension success has been discussed and summarized in a brand equity context. Afterwards we conclude on this section, with the most important and relevant criteria by arranging these into hypotheses and building our own model, which presents an overview of criteria for successful brand extensions including variables that all have a high level of abstraction. Afterwards the hypotheses were tested, by using a multiple regression on fictional brand extensions, to see which criteria explained the attitude towards brand extension the best. Our approach to the test was to use, two brands with low-involvement products and two brands with high-involvement products, to see if there were any difference in the results. Our findings in the test showed that fit, concept consistency and competencies & resources are the most important variables on the attitude towards brand extension. Furthermore the results showed a difference in low- and high- involvement product brands. The attitude towards brand extension in low-involvement had a higher value, and therefore we concludes, that these had a larger chance of succeeding. 3

4 Indhold 1. Problemafklarende del Introduktion Baggrund for emnevalg Problemformulering Afgrænsning Metode Undersøgelsestype og formål Kvalitativt studie Undersøgelsesdesign Telefoninterview Indsamling af data Troværdighed Metodetriangulering Kildekritik Brand teori Hvad er et brand Brand equity Måling af brand equity Brand Identity Brand associationer Brand Image Bevidsthed om brandet og oplevet kvalitet Brand personality and relationship Sociale grupper Loyalitet Corporate brand vs. product brand Corporate branding Produktbranding Definition og afklaring på typer af brand extension Udviklingen af brand extension Definitioner

5 4.3 Uddybning af definitioner Brand Extension Co-Branding Vores valg af definition Fordele ved brand extensions Finansielle fordele Strategiske Fordele Ulemper ved brand extensions Brand extension teori Extension Fit Erkendelse af fit Modererende variable Brand extension og livsstil Brand extension og involveringsbegrebet Brand extension i et konkurrenceperspektiv CSR Corporate Social Responsibility Emperi og resultater Case om Virgin Case om Toms Chokoladefabrik Case om Cocio Case om Apple Inc Sammenfatning og diskussion af teori og emperi Identitet og Image At kontrollere image Bevidsthed (Awareness) Oplevet kvalitet Personlighed Abstraktionsniveau Relationen til brandet Identifikationsfunktionen Status Loyalitet og Livsstil Fit Afstand og overføring af associationer

6 7.13 Antallet af produkter Brandets afstand til nye kontekster Konceptbrand og involveringsgrad Konkurrence og kompetence Corporate Social Responsibility Hypotese model Udvælgelse af brands samt brand extension Spørgeskema struktur og opbygning: Udvælgelsesprocedure Analyse af data Diskussion af data og resultater Involvering Opsummering af data og resulater Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsliste

7 1. PROBLEMAFKLARENDE DEL 1.0 INTRODUKTION I 1972 etablerede Richard Branson en musikforretning, Virgin Musik Store. I forlængelse heraf lancerede han Virgin Records, som var et pladeselskab. Bare 12 år efter lancerer han flyselskabet Virgin Atlantic og i direkte forbindelse med dette Virgin Holidays, som er et rejseselskab 1. Sidenhen har The Virgin Group ikke stoppet med at ekspandere med nye ideer og nye koncepter på adskillige markeder. Dette har betydet at The Virgin Group i dag har mere en 200 virksomheder fordelt på forskellige industrier omfattende finanssektoren, teleselskab, tog, biografer og musikforretninger, for bare at nævne nogle af dem. Musikforretningen og pladeselskabet er relativt tæt relaterede brancher og man kan god forstå, at forbrugerne kan acceptere denne nye lancering, da man kan se en tydelig sammenhæng, ligesom man kan fra flyselskabet til rejseselskabet. Det er sværere at forstå, hvordan de kan gå fra at have en musikforretning og et pladeselskab til et flyselskab, da disse produkter og brancher ikke umiddelbart kan associeres til hinanden. Først var det Vores øl og nu er det også Vores tøj. Carlsberg har lanceret sin egen kollektion af sports- og fritidstøj på de internationale markeder. 2 Carlsberg har gennem deres fokus på fodbolden skabt et univers, der skal knytte Carlsberg til sport- og fritid, hvilket har skabt basis for at udvikle produkter relateret hertil. Produkterne omfatter boxer-shorts, t-shirts og Sweat-shirts, computertasker samt andre assecories. De er dog ikke lanceret i Danmark endnu. Ralph Lauren, som oprindeligt er kendt for sine poloshirts, dækker nu udover tøjet, boligtekstiler såsom senge og håndklæder. Da tingene er lavet af de samme materialer, har de samme egenskaber i den forstand, at de giver forbrugeren komfort. Yamaha har ligeledes en lang række af produkter i deres portefølje, omfattende musikinstrumenter, lyd og video produkter, golfbiler, motorcykler, boligtekstiler, reservedele, specielle metaller, skibsmotorer, musikuddannelse og sneskootere. På trods af alle disse produkter, formår virksomheden at udsende et forenet image af kvalitet og gode præstationer. 1 Taylor, David (2004): Brand stretch 2 Carlsberg vil sælge tøj, Jyllandsposten

8 Alle disse ovenstående virksomheder tilbyder produkter som adskiller sig meget indbyrdes hvad angår produktegenskaberne. For mange virksomheder udvikler strategien sig rimelig logisk over tid. Med dette mener vi, at når virksomheden ser en mulighed i markedet, som de med udgangspunkt i deres kernekompetencer kan tjene penge på, og samtidigt ikke skader kernebrandet, så griber de den. Dette er dog ikke helt tilfældet for Virgin, hvilket vi finder interessant. Dette viser, at et brand kan indeolde flere produkter, hvor produktegenskaberne adskiller sig væsentligt, og samtidigt være succesfuldt. Det betyder ydermere, at det ikke nødvendigvis er produkterne og deres egenskaber der skaber indtrykket af et brand. Netop dette aspekt finder vi særdeles interessant med henblik på, at undersøge hvad der er med til at gøre en brand extension succesfuld. Hvordan et brand kan repræsentere et bredt udvalg af produktkategorier, som ikke har nogle produktspecifikke ligheder, finder vi derfor særdeles interessant. 1.1 BAGGRUND FOR EMNEVALG Gennem årene er der blevet lavet mange former for brand extensions med forskellige produktvarianter. Ud af de involverede virksomheder, der dækker alt fra almindelige forbrugsvarer til produkter i luksus-kategorien, er nogle mere succesfulde end andre. Brand extension teori er ikke noget nyt fænomen, da det har eksisteret siden 60 erne. 3 Brandet blev i tiden efter oliekrisen, som konsekvens af et øget pres med henlik på prisreduceringer, miljø- og etiske hensyn, opmærksomme på, at deres ressourcer kunne genanvendes og blive udnyttet i andre sammenhænge. Brandet blev opfattet som et aktiv for virksomheden, og blev et nyt muligt grundlag for en forretningsstrategi. I dag bliver forbrugere udsat for flere og flere brands i stort set alle miljøer. Derfor er vigtigheden af, at udnytte de brands som har en stærk placering i forbrugerens hukommelse stor, da det styrker virksomhedens position. Op mod 90 procent af nye produktlanceringer er extensions af allerede eksisterende brands. 4 Dette omhandler line extensions, hvor et brand benyttes til at lancere et modificeret produkt til et lignende marked. Brand extensions bliver defineret som a current brand name used to enter a completely different product class. 5 I henhold til dette, må over 90 procent af nye produkter, være resultater af extensions i en eller anden form. En virksomheds brand er et enormt vigtigt aktiv, hvorfor det skal håndteres med omhu. 3 Kapferer, Jean-Noel (2008): The New Strategic Brand Management 4 Keller, K. (2007): Strategic Brand Management 5 Aaker, David A. & Kevin Lane Keller(1990) 8

9 Brand extensions kan anskues som en mindre omkostningstung og mindre risikabel måde, hvorpå virksomheder kan tilfredsstille deres kunders efterspørgsel i forskellige segmenter. Dette ved anvendelse af et brand navn i stedet for et nyt navn til hvert produkt. Selvom brand extension er blevet en populær strategi, er det bestemt ikke nemt at styre denne proces, hvilket bliver illustreret ved de mange fiaskoer der har været på området gennem tiden. På trods af disse forbundne risici, er fordelene ved et godt håndteret brand omfattende. En god brand extension strategi kan ses som en strategi hvor brand navnet støtter den givne extension. En meget god brand extension bidrager ikke bare med et øget cash-flow, men styrker ligeledes brand navnet. 6 For at opnå denne meget gode extension, mener vi, at der er nogle meget vigtige faktorer der skal identificeres før en virksomhed udvider deres brand til at omfatte nye produktkategorier. For at blive en succesfuld og bæredygtig virksomhed er det selvfølgelig helt essentielt, at ens brandrelaterede aktiviteter er hensigtsmæssige i forbindelse med at opbygge brand equity. Som vi var inde på giver nogle af de artikler vi har læst udtryk for, at en meget god brand extension styrker brand navnet og dermed brand equity. Dette bliver dog ikke forklaret nærmere i brand extension sammenhæng, hvorfor vi mener, at der er et lille hul i den teori, der eksisterer på området. Vi efterlyser derfor en større diskussion af brand extension i henhold til equity begrebet, således at øget brand equity ikke bare bliver et afledt resultat af en given brand extension, men i højere grad indgår i analysen af de aspekter der bidrager til en succesfuld brand extension. Equity begrebet er således ikke ubetydeligt i denne sammnehæng efter vores mening, da en øget brand equity opstår som et resultat af en eller anden form for interaktion mellem forbruger og brand. Præcis hvilke faktorer der ligger til grund for brand equity er en mangelvare og sjældent diskuteret i teorien i brand extension sammenhæng. Dette betyder, at vores tilgang til en vurdering af vigtige faktorer og forhold i forbindelse med en succesfuld brand extension, vil blive holdt op imod brand equity, som igennem afhandlingen, løbende vil spille en rolle og igen vil blive holdt op imod resultater. 1.2 PROBLEMFORMULERING I denne afhandling vil vi anskue brands og deres extensions i et forbrugerperspektiv, idet et stærkt mærke skabes i forbrugerens hukommelse. En forbrugerbaseret tilgang til brand extension, kan efter vores mening ikke forklares uden en gennemgang af branding teori og brand equity teori, samt en vurdering af vores syn på, og definering af disse begreber. Brand equity begrebet vil således også blive anskuet i et forbrugerperspektiv, da vi ikke ønsker at lave en konkret måling på brand equity. 6 Glynn, M. & Brodie, S. (1998) 9

10 Med henblik på at identificere om der er nogle gennemgående træk i virksomheders handlemåde når de henholdsvis fejler og har succes, er det vigtigt, at inddrage udvalgte empiriske erfaringer, som sammen med teorien på området, kan give et billede af, hvad der egentligt går godt henholdsvist skidt. Ud fra disse eksempler, er det via analyse hensigten, at komme med nogle konklusioner på, hvilke forhold virksomheder skal være opmærksomme på, når de laver en brand extension. Vi vil afslutningsvis teste nogle udvalgte faktorer og forhold, som vi gennem analysen har registreret som væsentlige i forbindelse med en brand extension. Denne test bliver foretaget på fire udvalgte brands, som hver danner baggrund for to fiktive extensions. Vores problemformulering kommer i henhold til ovenstående til at se således ud. Problemformulering En analyse af brand extension, der tager udganspunkt i eksisterende teori samt udvalgt emperi, med henblik på, at opbygge brugbare værktøjer/modeller, der bidrager til succesfuld brand extension. Jævnfør problembaggrunden kan brand extensions være yderst attraktive for en virksomhed. Dette fordi brand extension repræsenterer en mulighed for, at anvende brandet, med alt hvad det indebærer, til at komme ind på nye markeder og styrke virksomhedens position. For at give en fyldestgørende besvarelse på vores valgte problemformulering vil vi i det følgende knytte nogle underspørgsmål. Hvad karakteriserer et brand, begrebsmæssigt med mere? Hvad karakteriserer brand equity og hvilken tilgang er relevant for os? Hvordan defineres forskellige typer af extensions, og hvordan definerer vi vores tilgang til brand extension? Hvilke forhold er i ifølge teorien relevante med henblik på henholdsvis succes og fiasko i en brand extension sammenhæng? 10

11 Hvilke forhold er i ifølge udvalgte empiriske erfaringer relevante med henblik på succes henholdsvis fiasko i en brand extension sammenhæng? Kan en tværgående analyse af teori og empiri pege på begreber og forhold, som sammen kan bidrage til en forklarende model, der kan anvendes som redskab i forbindelse med udvikling af en brand extension? Kan vi gennem en test af udvalgte faktorer og forhold fra analysen, konkludere på relevansen af disse i en brand extension sammenhæng? 1.3 AFGRÆNSNING Vi har afgrænset os fra at behandle virksomhedernes forudsætninger i dybden. Virksomheder har forskellige rationaler bag en brand extension. Nogle vil måske udnytte en trend i markedet og udvikler på denne baggrund en brand extension, vel vidende at den kun kan skabe kortvarig profit. Forhold som disse behandler vi ikke i dybden i denne afhandling, hvorfor brand extension er behandlet uafhængigt af og uden hensyntagen til rationalerne bag dem. Vi har i vores spørgeguide til virksomhederne dog inddraget dette element for at danne os et indtryk af, om uoverensstemmelser i den forbindelse kunne være forklarende. Problematikken vedrørende distributionsforhold mellem producenter, grossister og detail, vil efter vores opfattelse eksistere uanset om produktet er helt nyt eller om det er et resultat af en brand extension. Man kan argumentere for, at nogle virksomheder vil have et kendskab til distibutionsledende, hvis deres kerneprodukt bliver lanceret der, hvilket udgør en fordel, men det er ikke noget vi vil behandle i dybden i denne afhandling, da det ligger langt væk fra vores fokusområde. Teori vedrørende lancering af nye produkter på markedet har vi ligeledes valgt at afgrænse os fra. En sådan proces er altid forbundet med risici og omfatter forudgående undersøgelser både hvad angår forbruger- og markedsforhold. Disse antager vi i denne afhandling, er udført på bedst mulig vis for alle brand extensions. Herudover antages det, at eksekveringen af de brand extensions vi refererer til gennem projektet har været i orden hele vejen rundt. Dette med henblik på lancering og opfølgende markedsføringsmateriale, hvad det end måtte indebære. Herudover begrænser vi os fra at behandle design, produktion samt udarbejdelse af marketingsmix. Vi vil lave en model, som er 11

12 forklarende og som virksomheder kan anvende som et værktøj med henblik på at styre en brand extension og få en forståelse af, hvordan forskellige forhold og faktorer påvirker brand equity. Vi vil i denne afhandling have fokus på BtC-markedet. Således afgrænser vi os fra BtB-markedet, omend interessant, mener vi det vil blive for omfattende og fjerne fokus fra den enkelte forbruger, som er vigtig i netop vores tilgang. Vi afgrænser os ligeledes fra finansielle mål samt tidsrammen for omtalte brand extensions. Disse elementer er relevante for virksomhederne i forbindelse med udfærdigelse af en plan for udarbejdelse samt eksekvering, men dette vil ligeledes fjerne fokus fra vores tilgang. Mange af ovenstående elementer er relevante i en brand extension sammenhæng. Vi er dog af den opfattelse, at vi ved inddragelse af mange af elementerne kommer for langt væk fra vores egentlige fokus, og dermed muligheden for, at give et retvisende billede af det undersøgte. Desuden ville en inddragelse af disse elementer gøre det svært at styre processen, og få en ordentlig struktur på opgaven. Hele analysen ville som konsekvens heraf blive for kompleks og de enkelte elementer ville kun blive behandlet overfladisk. 2. METODE En samfundsvidenskabelig metode er en betegnelse for de tilgange og fremgangsmåder der danner udgangspunkt, når vi tilegner os viden om samfundet og de institutioner, virksomheder, organisationer, individer og grupper, der naturligvis findes her. Med andre ord vedrører metoden de fremgangsmåder vi benytter i forbindelse med indsamling, bearbejdning og sammenfatning af oplysninger i forbindelse med at tilegne os viden 7. Gennem en systematisk tilgang prøver vi at undersøge virkeligheden og gå på opdagelse i den menneskeskabte verden, hvor vi gennem forskellige metoder skærper vores evner, og på den måde får vi bedre forudsætninger for at se årsager bag forskellige hændelser og meninger bag handlinger. Vi kan således se sociale og materielle strukturers betydning for forskellige individers meninger og handlinger, og vores muligheder for at besvare vores problemformulering bliver således ligeledes bedre. 7 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 12

13 2.1 UNDERSØGELSESTYPE OG FORMÅL Der opereres i litteraturen med forskellige kriterier vedrørende videnskabsteoretiske aspekter, dataindsamlingsmetoder osv. I det følgende vil vi præsentere de forskellige kriterier med udgangspunkt i Heine Andersens metodebog Beskivende undersøgelser, der har det formål at beskrive et fænomen med hensyn til dets udbredelse, omfang og kontekst. Der søges i denne tilgang svar på antal, omfang mv. Som undersøgelsestype tjener den det formål, at den hjælper til at indkredse en problematik samt indpejling på aspekter, som af andre undersøgelsestyper kan uddybes yderligere. Undersøgelsen indgår som variant i de fleste typer af undersøgelser og er karakteriseret ved, at man stiller spørgsmål til den beskrivelsesramme, man anvender i undersøgelsen. 2. Forklarende undersøgelser, går videre ved at stille spørgsmål til, hvorfor aspektet er som det er. Metoden anvender en teori eller en model sammen med beskrivende data, hvorfra fænomenet konkretiseres. I metoden indgår ligeledes forudsigelsen af et fænomen, forklarer hvad der allerede er sket og forudsigelsen af fremtidige hændelser. Teorianvendelsen medfører, at det er vigtigt at angive teorimæssige aspekter i afhandlingens begyndelse. 3. Kritisk- diagnosticerende undersøgelser, er en metode hvor problemets udgangspunkt er en umiddelbar erkendelse af, at der er noget galt og hvor man gennem afhandlingen forsøger at afdække årsagen til dette, samt mulighederne for at ændre og forbedre forholdene. Metoden indeholder således en kritisk behandling af teori og metode. 4. Ændringsorinterede undersøgelser, som indebærer, at der foretages praktiske behandlinger med det formål at ændre forhold inden for det studerede fænomen. Den er derfor afhængig af, at der afsættes tid og ressourcer til, at foretage undersøgelsen og erkendelsesudvikle fænomenerne, der søges ændret. Vores tilgang er dels beskrivende dels kritisk- diagnosticerende. Den beskrivende undersøgelse anvender vi med henblik på, at beskrive begrebet brand extension og dets udbredelse, omfang samt kontekst. Vi har i henhold til denne metode ligeledes indkredset problematikker og pejlet os ind på aspekter til yderligere undersøgelse. Den kritisk- diagnosticerende undersøgelse anvendes med henblik på, at afdække vores problemidentifikation, ved det manglende fokus på brand equity i en 8 Andersen, Heine(1994): Videnskabsteori og metodelære 13

14 brand extension sammenhæng, samt en kritisk tilgang til begreberne i afhandlingen samt metoden til udførelsen af den. Undersøgelser afhænger således af, hvad der undersøges og hvad den tilegnede viden skal anvendes til. Ib Andersen bidrager med seks kategorier af formål med en afhandling, der supplerer ovenstående godt. Den beskrivende, eksplorative/problemidentificerende/diagnosticerende, forstående, forklarende, problemløsende/normative og den interventionsorienterede. 9 I vores tilgang benytter vi den eksplorative undersøgelse. Vi bidrager med denne tilgang, da den eksplorative undersøgelse bedre dække vores problemfelt. Denne undersøgelsesform er sonderende og er god i forbindelse med at udforske forhold og fænomener, som er mindre kendte eller måske helt ukendte. Hensigten med denne tilgang er at frembringe yderligere interessante spørgsmål, som, i det omfang det er muligt, vil blive undersøgt nærmere i afhandlingen. Det bliver således en form for forundersøgelse, der har til formål at opstille forskellige hypoteser og antagelser, som senere kan gøres til genstand for afprøvning og testning. Dette er i god tråd med vores problemformulering, der netop har det formål, at lægge op til dette gennem de stillede spørgsmål. Vi vil afslutningsvis i vores afhandling teste nogle udvalgte hypoteser, men mere herom senere. Et formål med den eksplorative undersøgelse er ligeledes at finde så meget relevant information som muligt vedrørende den specifikke problematik man står over for. Dette mener vi i høj grad at vi forsøger, i og med, at vi indsamler alt den tilgængelig og relevante teori på området, men også supplerer med empiriske cases fra virkeligheden. Vi betragter således teori og emperi isoleret, men i høj grad også relativt, ment på den måde, at vi forsøger at koble teoretiske og empiriske perspektiver, med henblik på at identificere hvorvidt en strategi er hensigtsmæssig for den enkelte virksomhed. Dette komparative aspekt spiller således en vigtig rolle i forbindelse med den eksplorative undersøgelse og det bidrager således til vores samlede konklusion. Den eksplorative undersøgelse danner et godt grundlag for afhandlingens anden del, som er en forklarende undersøgelse. Denne type undersøgelse har til formål, at finde frem til generelle lovmæssigheder, altså hvilke x der er årsag til y. 10 På den måde kan vi teste, om der er hold i vores hypoteser, og om den enkelte brand extension vil blive en succes eller ej. Helt konkret foregår dette ved, at vi omskriver de hypoteser, som vi er kommet frem til via den eksplorative undersøgelse, til spørgsmål. Disse spørgsmål vil herefer blive testet på en gruppe respondenter gennem et spørgeskema. 9 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 10 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 14

15 2.2 KVALITATIVT STUDIE Udover den teori som vi har inddraget og behandlet i vores afhandling, har vi også indhentet noget emperi, hvilket vi har fundet relevant i forhold til besvarelse af vores problemstilling. Baggrunden er, at vi ønsker at tilegne os viden gennem flere informationskilder og derved få så mange forskellige synsvinkler som muligt på emnet. Erfaringer fra erhvervslivet er således en enormt vigtig del af vores afhandling, da vi gennem denne emperi kan supplere, modificere eller forkaste den teori vi ellers har indsamlet og behandlet vedrørende brand extension. Vi har altså med andre ord valgt at benytte os af det kvalitative datasæt, da denne tilgang giver os de allerbedste forudsætninger for at svare på netop vores problemstilling. Alternativt kunne man havde anvendt det kvantitative datasæt, hvilket også havde givet en anden struktur i afhandlingen, og havde krævet, at man adspurgte mange virksomheder omkring brand extensions, med standardiserede interviews. Problemstillingen ved at benytte standardiserede spørgsmål er, at virksomheder har forskellige forudsætninger, mål og dermed udgangspunkter for at lave en brand extension, hvorfor det vil være svært, at danne sig et reelt billede gennem en standardiseret spørgerunde. Indenfor det kvalitative studie, findes der mange måder hvorpå man kan indsamle data omkring emnet. Vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at benytte os af interviews med forskellige virksomheder, der har lavet brand extensions. Derudover har vi benyttet os af avisartikler, bøger og internettet som udgør vores sekundære data. Gennemgang af teorien forud for vores interviews, udmundede i en spørgeguide, der tog udgangspunkt i vores tilegende teoretiske referenceramme, hvorfor interviewformen må karakteriseres som et delvist struktureret interview. 11 Denne type interviews er karakteriseret ved, at interviewet foregår som en samtale uden faste svarkategorier, dvs. åbne svarmuligheder. Denne type interviews blev benyttet for at få en dybere forståelse af virksomhedens motiver, rationaler og overvejelser i forbindelse med deres brand extension. En vigtig ting ved denne form er, at der stilles store krav til interviewers evner, fordi personen både skal lytte, fortolke svarene, stille uddybende spørgsmål og samtidig være påpasselig med, ikke at sætte fortroligheden i interviewsituationen over styr 12. Det skal her nævnes, at vores interviews blevet gennemført via telefonen, og de er blevet optaget, hvilket vi vil beskrive nærmere senere i metodeafsnittet. 11 Se bilag 1 12 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 15

16 Vi har udover emperi, som er indsamlet via interviews, benyttet os af udvalgte cases vedrørende kendte brands succes henholdsvis fiasko ved brand extensions. Disse umiddelbare succes- og fiasko kriterier vil blive efterbehandlet, med udgangspunkt i vores valgte tilgang til brand extension, og sammenholdt med vores tilegnede teoretiske og empiriske viden på området. Kvalitative analyser afhænger meget af de indsigter og begrebsmæssige færdigheder som analytikeren har. En barriere i forbindelse med kvalitative undersøgelser er blandt andet mistanken om, at analytikeren har formet dem i henhold til forudindtaget forestillinger. Uanset om det sker ubevidst, uopmærksomt eller mere bevidst er ikke det vigtige. Det vigtige er i højere grad, hvordan dette imødekommes i forbindelse med at øge troværdigheden. Undersøgelsen skal med andre ord være skeptisk overfor sine yndlingsidéer. 13 Vi har været meget opmærksomme på, at vi ikke at opfinde et mønster, som ikke har været tilstede i vores tilgængelige materiale. Denne selvkristiske tilgang, hjælper os i forhold til ovenstående, ligesom tilgangen giver os langt bedre mulighed for at se nye tendenser og mønstre, som ikke har noget at gøre med de umiddelbare billeder og idéer, der uden denne viden ville have påvirket resultatet i større grad. I denne afhandling vil vi argumentere og diskutere på baggrund af argumenter og diskussion som er foretaget af andre. På denne måde, er fundamentet bygget på individuelle, nogle gange komplekse, meninger, der tilsammen udgør grundlaget for teorier inden for branding. I henhold til besvarelse af vores problemformulering, vil vi søge efter mønstre og anden betydeligt og anvendeligt materiale. Således finder vi også denne tilgang meget lig det kvalitative studie. Metoden vi har valgt, er ofte benyttet til at udforske fænomener, der ikke findes særlig meget information omkring. Fænomener, som kan være svære at sige noget om via kvantitative undersøgelsesmetoder. Som vi var inde på ovenfor gør kvalitative metoder det nemmere, at studere det undersøgte mere dybt og detaljeret, hvilket samtidigt skaber en udfordring, nemlig hvordan det kreativt sammenfatttes, struktureres og præsenteres. 14 Kvalitative undersøgelser er typisk induktive i de tidlige stadier, for at fastsætte mønstre, temaer og kategorier. Resultater kommer som en konsekvens af researchernes behandling af det. I kontrast hertil står de deduktive analyser, hvor data er analyseret udfra bestemte rammer. 15 Vores data består hovedsageligt af tekster, der er kreeret med henblik på at forklare forskellige aspekter af branding. Disse data er derfor fra begyndelsen behandlet og skal derfor ikke forveksles med rå data. Dette indikererer måske, at vi baserer vores research på teori og derfor er deduktive 13 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 14 Quinn Patton, Michael. (2002): Qualitative research & evaluation methods 15 Quinn Patton, Michael. (2002): Qualitative research & evaluation methods 16

17 hele vejen igennem. På den anden side, sætter vi de forskellige tekster overfor hinanden og sammeligner, med henblik på at finde brugbare mønstre og sammenhænge på det undersøgte område. Desuden suppleres vores undersøgelse med empiriske eksempler, som også inddrages i de samlede konklusioner. Gennem søgning efter disse sammenhænge bliver vi induktive i vores tilgang. Når vi senere i studiet sammenfatter teorien og den indsamlede emperi, gør vi det med udgangspunkt i vores teoretiske referenceramme, som løbende har udviklet sig gennem processen. Denne proces vedrørende sammenfatningen må derfor kategoriseres som deduktiv, da den omfatter fortolkning af data. 16 Vi har derfor i vores afhandling både været induktive og deduktive i vores tilgang. 2.3 UNDERSØGELSESDESIGN Når man laver et kvalitativt studie, er det vigtigt, at alle idéer er betragtet fra så mange forskellige synsvinkler og perspektiver som muligt i forbindelse med at opnå et troværdigt resultat. Det er derfor vigtigt at have en eller anden form for samspil mellem den deduktive og den induktive tilgang. Deduktion er bevisførelsens eller tænkningens vej og induktion er opdagelsens vej. 17 De repræsenterer begge fremgangsmåder, hvorpå vi kan drage videnskabelige slutninger. Deduktive slutninger er, når vi med udgangspunkt i generelle principper drager slutninger om enkelte hændelser. Hvis vi eksempelvis tager teorier vedrørende virksomheders måde at handle på i enkelte situationer og overfører dem til en eller flere konkrete virksomheder, har vi foretaget en deduktion. Altså man anvender en generel og omfattende teori på en enkelt situation, hvilket vi selvfølgelig også gør i denne afhandling. Deduktionen er, udover at være baseret på indsamlet data, også en fortolkning af de antagelser og den tilgang vi har til livet, samt den litteratur vi har læst, og diskussioner vi har haft med personer i vores omgivelser, hvilket udgør en del af vores personlige referenceramme. Dette er vi selvfølgelig opmærksomme på når vi genererer viden, især med henblik på, at fortælle andre, hvad der sker i den sociale verden. Hvis man angiver strukturer og mønstre med udgangspunkt i data der stammer fra en konkret hændelse eller begivenhed, er tilgangen induktiv. Her tages der altså udgsangspunkt i empirien for at slutte sig til generel viden om teorien. 18 Denne fremgangsmåde er meget almindelig i det eksplorative studie, hvor vi på baggrund af relativt få personers oplysninger prøver at sige noget generelt om personers attitude mod en given brand extension. 2.4 TELEFONINTERVIEW 16 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (2008): Basics of qualitative research 17 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 18 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 17

18 I vores telefoninterviews har vi været i kontakt med Martin T. Haagensen fra Toms Gruppen A/S, samt Jette Simonsen fra Cocio Chokolademælk A/S. De er begge marketingansvarlige for deres virksomheder. Vi har forsøgt at stille meget klare og simple spørgsmål, så der ikke er opstået misforståelser og fejlfortolkninger. Vi har forsøgt, så vidt det har været muligt, at bevise vores legitimitet og værdien af vores projekt overfor de interviewede. Dette med henblik på at gøre deres deltagelse så seriøs og oprigtig som muligt. Desuden forsøgte vi at holde en behagelig stemning samt opmuntre og støtte den interviewede gennem interviewet. Der er ligeledes udarbejdet en spørgeguide, der kan ses i bilag INDSAMLING AF DATA Den første del af et kvalitativt studie består i at indsamle data. Det har ikke været svært for os, at finde forskellig teori og forskellige synsvinkler på området, men det at sortere i denne information og udvælge det mest relevante og mest passende på netop vores problemstilling har været en større udfordring. Med henblik på indsamling af data er der to overordnede kriterier der er vigtige. Det handler om, hvorvidt data er kvantitativ eller kvalitativ og hvorvidt de er primære eller sekundære. Vi har været inde på kvantitative og kvalitative data, samt anvendelsen af henholdsvis primær og sekundær data under det kvalitative studie, hvorfor der ikke gøres meget mere ud af det her. Ved primærdata, er det forskerne selv, eller hjælpere tilknyttet projektet, der personligt har indsamlet den ønskede data. Hvis data er indsamlet af andre personer, eksempelvis forskere, eller andre organisationer betragtes kilderne som værende sekundære. 19 I vores afhandling er der både anvendt primære og sekundære data. Vi har ligeledes i afhandlingen, som nævnt, interviewet ansvarlige marketingfolk for henholdsvis Toms og Cocio, med henblik på, at understøtte og supplere teorien med empiriske cases. Efter analysen af teori og empiri og opbyggelse af model, har vi udviklet et spørgeskema, som indeholder fire forskellige brands, som hver foretager to brand extensions til nogle kategorier som ikke findes i virkeligheden. Èn som ligger relativt tæt på den oprindelige kategori, kerneproduktet, og én som ligger relativt langt fra den oprindelige kategori. Både interview og spørgeskema må betragtes som primære kilder. 19 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 18

19 Vi har i vores afhandling anvendt meget eksisterende data på området. Dette er sammen med empirien dækkende i forhold til at besvare afhandlingens problemstilling. Vi har altså benyttet en del sekundære kilder, hvilket først og fremmest består af forskningsdata, dvs. data der er indsamlet af forskere. Vi har også benyttet relevant procesdata, som er data der produceres i tilknytning til de løbende aktiviteter i samfundet, såsom dokumenter, referater og avisartikler. 20 Af forskningsdatabaser har vi primært benyttet Business Source Complete, der indeholder enorme mængder af forskningsdata der er relateret til erhvervsøkonomiske aspekter. Herudover har skolens, CBS, bibliotek stort set alt relevant litteratur på det undersøgte område, hvorfor det kun i begrænset omfang har været nødvendigt at kigge ud over disse indsamlingskilder. Vi har dog benyttet andre biblioteker, når den ønskede litteratur ikke har været tilgængelig på CBS bibliotek. Vi har i vores afhandling ikke benyttet os direkte af personer der er eksperter inden for området. Vi har dog læst meget litteratur omkring branding og brand extension, og har derigennem fundet ud af, hvilke teoretikere der bliver refereret meget til i de forskellige artikler og bøger. Derigennem har vi undersøgt disse teoretikere mere i dybden, da det er disse der gør sig gældende på dette område. De resultater og forfattere der bliver nævnt som værdifulde af mange forskellige relevante kilder, har selvfølgelig en vis vigtighed, og er svære at komme uden om. Ved at benytte denne tilgang, finder vi ikke kun relevant data, men også data af en vis bredde og variation. Denne måde at samle data på, bliver selvfølgelig mere meningsfuld og fokuseret som processen skrider frem. Den indledende indsamling af data var således fokuseret generelt omkring branding, for at få et indtryk af forskllige teoretikeres syn på dette. Derefter blev det langsomt indsnævret til at være fokuseret omkring brand extension. Denne dybde har vi typisk søgt gennem artikler, som oftes ikke har dækket hele området af brand extension, men mere dele af det. Dette med henblik på, at finde mønstre gennem erhvervelse af mange forskellige forskeres syn på hver del af en brand extension proces, med det formål at finde ud af på hvilke områder de er enige og uenige. 2.6 TROVÆRDIGHED Systematiske indsamlingsmetoder, hård træning, mange forskellige datakilder, triangulering og eksterne kritikere er alle faktorer der spiller ind i forbindelse med at skabe en høj kvalitet på af kvalitative data, som ligeledes er troværdig, pålidelig, autentisk og balanceret omkring det studerede. 21 Disse aspekter er alle i en eller anden form til stede ved udarbejdelse af vores afhandling. Indenfor vores rammer har vi søgt at have en systematisk tilgang. Vi har, gennem vores studieår, en akade- 20 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 21 Quinn Patton, Michael. (2002): Qualitative research & evaluation methods 19

20 misk tankegang og træning i en skriftlig udførelse med et rimeligt akademisk niveau, og vi har gennem vores spektre af data forsøgt at benytte så varierede kilder som muligt, med henblik på, at give et retvisende billede af det studerede. Vi har ligeledes haft rig mulighed for, at modtage kritik fra medstuderende og vores vejleder. Dette er alle faktorer, som må siges at øge troværdigheden og pålideligheden i vores afhandling. For at vores undersøgelse skal være troværdig, er der en række kriterier der skal være opfyldt. Her arbejder vi med to elementer som er validitet og reliabilitet. Validitet er kort sagt gyldighed og relevans, altså om man måler det man faktisk ønsker at måle. Gyldigheden siger noget om den generelle overensstemmelse mellem vores teoretiske og vores empiriske begrebsplan. Relevansen siger noget om, hvor relevant det empiriske begrebsvalg er for vores problemformulering. Dette mener vi bliver gjort ved at anvende præcise definitioner af anvendte begreber i afhandlingen, altså ved en høj definitionsvaliditet. Der er selvfølgelig altid det store operationaliseringsproblem, omkring hvorvidt de teoretiske begreber, kan videreføres og forstås i den empiriske del. Men vi mener, at vi har forsøgt at imødekomme dette problem ved at lave præcise formuleringer af spørgsmål i vores spørgeguide, og forsøgt at forklare respondenten nøje, hvad vi mener i spørgsmålet, da vi foretog disse. Ligeledes mener vi, at validiteten er høj i forbindelse med relevansen, da vi har udarbejdet en præcis afgræsning af, hvilke emner vi ikke ønsker at behandle vedrørende brand extension. Desuden har vi argumenteret for, og konkretiseret hvilken type af virksomhed vi ønsker at kontakte med udgangspunkt i nogle velovervejede kriterier vedrørende brand extension. Derved mener vi også, at dataindsamlingen og analysen kun omhandler det vi ønsker at undersøge. Det andet element er reliabiliten som angiver hvor sikkert og præcist vi måler det, vi faktisk måler. Her handler det om pålideligheden af det vi har målt og indsamlet i vores dataindsamling. Dette kunne handle om, hvorvidt vores respondenter ville svare på en anden måde, hvis de blev adspurgt igen efterfølgende. Enten på grund af stimuluspåvirkning fra vores side, eller rent humørmæssigt fra repsondenten side. Der er dog ikke så stor risiko for stimuluspåvirkning, da der typisk kun er tale om stimulusdata i forbindelse med indsamling af data om personer. 22 Troværdigheden i et kvalitativt studie afhænger af tre forskellige, men stadig relaterede, elementer. Det første element har med spørgsmålet om hvorvidt de anvendte metoder, gennem udarbejdelsen af afhandlingen, er hensigtsmæssige med henblik på at opnå en data af høj kvalitet. Vi finder vores 22 Andersen, Ib (2008): Den Skinbarlige virkelighed 20

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Kandidatspeciale Aalborg Universitet Turisme 10. semester Kandidatspeciale

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Nysgerrighed fører til udforskning

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Indledning... 3 1.1. Generelt...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3. Kundskab er afmagt...3

Indhold. Kapitel 1 Indledning... 3 1.1. Generelt...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3. Kundskab er afmagt...3 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1. Generelt...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3. Kundskab er afmagt...3 Kapitel 2 Forskningstyper... 4 2.1. Den beskrivende forskningstype...4 2.2. Den forklarende forskningstype...4

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Optimering af et eksisterende brand

Optimering af et eksisterende brand Institut for Marketing og Statistik HA International (engelsk) Bachelorafhandling Forfatter: Tenna Eck Budtz Svenssen Vejleder: Joakim Reinholdt Jensen Optimering af et eksisterende brand Case: DUF rejser

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces Den samfundsvidenskabelige forskningsproces A. Problemformulering Af Mathias Søballe Samfundsvidenskabens genstandsfelt i forhold til andre videnskaber 1 Den østbritiske økonom og nobelprismodtager i økonomi,

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation Eksempel 2: Forløb med inddragelse af Læringsmål i forhold til Analyse af (dansk, engelsk, kult) 1. Hvad er (evt. udgangspunkt i model) 2. Argumenter kommer i bølger 3. Evt. argumenttyper 4. God Kobling:

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Hypotesen Hvad får I med hjem i

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere