/ H e a l t h c a r e E-Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ H e a l t h c a r e E-Manual"

Transkript

1 / H e a l t h c a r e E-Manual

2 DA9984 Første udgave April 2015 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) Produktet er blevet repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er ødelagt eller mangler. ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ansvarsbegrænsning Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. Service og støtte Besøg vores flersprogede websted: 2 ASUS VivoWatch E-Manual

3 Indholdsfortegnelse Om denne manual... 5 Konventioner, brugt i denne manual... 6 Typografi... 6 Kapitel 1: Kom godt i gang Lær din ASUS VivoWatch at kende... 8 Opladning af ASUS VivoWatch...12 Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch Sådan installeres companion-app'en...16 Når enheden pardannes for første gang...16 Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch...17 Startskærmen på dit ASUS VivoWatch...17 Sådan låses dit ASUS VivoWatch op...17 Funktionerne på dit ASUS VivoWatch...18 Activity (Aktivitet)...18 Alarm...19 UV index (UV-indeks)...20 Pulse (Puls)...21 Optagelserne på dit ASUS VivoWatch...22 Lykke-indeks...23 Sleep Info (Søvnoplysninger)...24 Exercise Info (Træningsoplysninger)...24 TRÆNINGSFUNKTION...25 Startsiden i træningsfunktionen...25 Meddelelse om Incoming call (indgående opkald)...27 Meddelelse om dine mål...27 Walk reminder (Påmindelse om gåture)...28 ASUS VivoWatch E-Manual 3

4 Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch Startskærmen i HiVivo...30 App-skuffen i HiVivo...31 Devices (Enheder)...32 Network (Netværk)...33 Sådan ændres forsiden på dit ur...34 Sådan ændres sproget...36 Sådan sætter du dine daglige mål...37 Sådan opdateres firmwaren...39 Tillæg 4 ASUS VivoWatch E-Manual

5 Om denne manual Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din ASUS VivoWatch. Den er organiseret i følgende kapitler: Kapitel 1: Kom godt i gang Dette kapitel beskriver hardwarekomponenterne i dit ASUS VivoWatch og viser dig, hvordan de forskellige dele på dit ASUS VivoWatch bruges. Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch Dette kapitel beskriver, hvordan dit ASUS VivoWatch bruges. Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch Tillæg Dette kapitel beskriver nogle af funktionerne i companionapp en, som du kan bruge på din Bluetooth-forbundne telefonen. Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende ASUS VivoWatch en. ASUS VivoWatch E-Manual 5

6 Konventioner, brugt i denne manual For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din ASUS VivoWatch. Typografi Fed Kursiv = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger. 6 ASUS VivoWatch E-Manual

7 Kapitel 1: Kom godt i gang 1 Kom godt i gang

8 Lær din ASUS VivoWatch at kende BEMÆRK: ASUS VivoWatch overholder standarden IP67, vedr. støv og vandafvisning. 8 ASUS VivoWatch E-Manual

9 Berøringsskærm Dit ASUS VivoWatch betjenes ved brug af håndbevægelser på touchskærmen. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch i denne e-vejledning. UV-sensor UV-sensoren måler UV-niveauet der, hvor du befinder dig, og viser resultatet på skærmen. Lysdiodeindikator LED-indikatoren giver dig en visuel indikation af statussen på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Lysindikatorernei denne e-vejledning. Startside-knap Tryk på denne knap på dit ASUS VivoWatch, for at gå tilbage til startskærmen. Du kan også trykke på denne knap, for at låse dit ASUS VivoWatch. Rem Med remmen kan du bære dit ASUS VivoWatch på håndleddet. Opladningsstik Sæt dit ASUS VivoWatch i opladeren, og sørg for at opladestikkene forbindes ordentligt, for at oplade batteriet. Puls-sensor Puls-sensoren måler din puls, og viser resultatet på skærmen. ASUS VivoWatch E-Manual 9

10 Lysindikatorerne Generelle funktion Farve Blinker grøn Lyser grøn Status Batteriet oplades Batteriet er ladet helt op. Træningsfunktion Farve Blinker grøn Blinker rød Status Normal puls. FARE! Unormal puls. ADVARSEL! LED-indikatoren blinker rødt, når din puls er unormal. Dette kan ske, hvis din aktuelle træning er for intens. 10 ASUS VivoWatch E-Manual

11 Opladeren BEMÆRK: Du kan læse mere om, hvordan opladeren bruges i afsnittet Sådan oplades dit ASUS VivoWatch i denne e-vejledning. Fjederlås Tryk på frigivelsesknappen på opladeren, for at tage dit ASUS VivoWatch ud af opladeren. Opladningsstikben Forbind opladestikkene, for at oplade batteriet og strømforsyne dit ASUS VivoWatch. Micro USB-port Sæt micro-usb-stikket på det medfølgende USB-kabel i denne port, for at slutte opladeren til en strømforsyning. ASUS VivoWatch E-Manual 11

12 Opladning af ASUS VivoWatch 1. Forbind opladestikkene. BEMÆRK: Sørg for, at opladestikkene er rene og tørre, inden uret oplades. Hvis dit ASUS VivoWatch har været i vand, fx ved vandsport, skal du sørge for at skylles opladestikkene og de andre stik grundigt med frisk vand, og tør dem af med en ren klud, så du undgår korrosion. 2. Tilslut micro-usb-stikket på USB-kablet til strømforsyningen, og slut derefter strømadapteren til en nærliggende stikkontakt. 12 ASUS VivoWatch E-Manual

13 3. Sæt micro-usb-stikket på USB-kablet i opladeren, for at oplade dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Dit ASUS VivoWatch tændes automatisk, når det er ladet helt op. ADVARSEL! Hvis opladeren tilsluttes forkert, kan dit ASUS VivoWatch tage seriøst skade. Alle skader, som følge af misbrug dækkes ikke af garantien. Undgå, at kortslutte stikbenene på opladeren. Nogle strømbanke kan ikke oplade dit ASUS VivoWatch, da de ikke kan registrere lavspændingsenheder. ASUS VivoWatch E-Manual 13

14 14 ASUS VivoWatch E-Manual

15 Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch 2 Sådan bruges dit ASUS VivoWatch

16 Sådan installeres companion-app'en 1. Log på eller åbn en Google-konto eller et Apple-id på din telefon. 2. Åbn Play Store eller Apple Store. 3. Søg efter HiVivo, og installer derefter companion-app'en. Når enheden pardannes for første gang VIGTIGT! Slå Bluetooth til på din telefon, inden forbindelsen oprettes. Sørg for, at dit ASUS VivoWatch er inden for 3 meter af din telefon. 1. Tænd dit ASUS VivoWatch. 2. Åbn app en HiVivo. 3. Følg instruktionerne på telefonen og på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Følgende skærm vises, hvis en anden telefonen forsøger at danne par med dit ASUS VivoWatch. Tryk på Home button (startknappen), hvis forbindelsen skal oprettes, eller lad vær med at gøre nogen, for at ignorere den. 16 ASUS VivoWatch E-Manual

17 Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch Startskærmen på dit ASUS VivoWatch På startskærmen på dit ASUS VivoWatch kan du se klokken, datoen og statussen på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Du kan trykke på Home button (startknappen) for at gå tilbage til denne skærm. Ikon Beskrivelse Låst Batteriniveau Træningsfunktion Søvnoptagelse Alarm Sådan låses dit ASUS VivoWatch op Tryk på Home button (startknappen), for at låse dit ASUS VivoWatch op. Du kan se funktionerne på dit ASUS VivoWatch, når det er blevet låst op. BEMÆRK: Hvis dit ASUS VivoWatch ikke bruges i et stykke tid, går det tilbage til startskærmen, og låses for at forhindre uønskede handlinger. ASUS VivoWatch E-Manual 17

18 Funktionerne på dit ASUS VivoWatch Dit ASUS VivoWatch viser oplysninger om dine daglige aktiviteter, træningstid og søvnkvalitet, så du kan leve et sundere liv. BEMÆRK: Skærmene, der vises i denne vejledning, er kun til reference. Sådan ser du funktionerne på dit ASUS VivoWatch: Åbn startskærmen på dit ASUS VivoWatch, stryg til venstre eller højre, for at se funktionerne på dit ASUS VivoWatch. Activity (Aktivitet) På denne skærm kan du se, hvad du har lavet og hvor mange kalorier du har forbrændt. Dit ASUS VivoWatch beregner automatisk, hvad du laver og konverterer det til brændte kalorier. Du kan løbende se de daglige statistikker, som de beregnes. 18 ASUS VivoWatch E-Manual

19 Alarm På denne skærm kan du indstille en alarm. Alarmerne, der indstilles på dit ASUS VivoWatch virker uafhængigt af alarmerne på din telefonen. Du kan også indstille en alarm via companion-app'en. Sådan indstiller du en alarm: 1. Gå til skærmen Alarm. 2. Tryk én gang på skærmen, hvorefter vækkeuret begynder at blinke. 3. Rul timerne og minutterne op og ned, for at indstille det ønskede tidspunkt. 4. Tryk én gang på skærmen, for at indstille alarmen. Sådan slår du alarmen til og fra: 1. Gå til skærmen Alarm. 2. Hold fingeren på skærmen i mindst 3 sekunder. 3. Skærmen med vækkeuret begynder at lyse, når alarmen er slået til, og er dæmpet, når alarmen er slået fra. BEMÆRK: Når alarmen er slået til, vises et alarm-ikon på startskærmen. ASUS VivoWatch E-Manual 19

20 UV index (UV-indeks) På denne skærm kan du se det aktuelle UV-indeks. Sensoren på dit ASUS VivoWatch måler automatisk, hvor stærkt UV-lyset omkring dig er. Ret UV-sensoren på dit ASUS VivoWatch mod solen, hvorefter UVniveauet vises på skærmen, når målingen er udført. Bemærk: UV-målingerne kan variere, afhængig af målemetoden og miljøet, der måles. UV-målefunktionen er ikke beregnet til medicinsk brug. UVindekset er kun til reference. Undgå, at tildække UV-sensoren, da dette kan føre til forkerte UVmålinger. Hvis UV-sensoren er beskidt, bedes du rengøre den inden målingen. 20 ASUS VivoWatch E-Manual

21 Pulse (Puls) På denne skærm kan du se din aktuelle puls. Sensoren på dit ASUS VivoWatch måler automatisk din nuværende puls. Dit ASUS VivoWatch måler din puls, ved at måle refleksionen af sensorlyset, der går gennem din hud. Det er vigtigt, at uret sidder rigtigt på dit håndled, for at pulsmåleren kan måle din puls korrekt. Sådan får du mere præcise resultater: 1. Tag dit ASUS VivoWatch på på normal vis, med urskiven vendt opad og undersiden mod dit hud, og sørg for at dit ASUS VivoWatch ikke sidder på håndledsknoglen. 2. Søg for at dit ASUS VivoWatch ikke er ubehageligt, at have på. Undgå, at spænde dit ASUS VivoWatch for stram på håndleddet. 3. Du får de mest nøjagtige pulsmåler, når du er varmet op. ADVARSEL! Pulssensorens målenøjagtighed kan variere, afhængigt af målebetingelserne og omgivelserne. Hvis pulssensoren er beskidt, bedes du rengøre den og prøve igen. Undgå, at kikke direkte ind i pulssensoren, da sensorlys kan være skadeligt for dit syn. Sørg for, at børn ikke kikker direkte ind i lyset. ASUS VivoWatch E-Manual 21

22 Optagelserne på dit ASUS VivoWatch Dit ASUS VivoWatch laver statistikker for din daglige træning og din søvn. Sådan bladre du gennem dine optagelser: Åbn startskærmen på dit ASUS VivoWatch, og stryg op eller ned for, at se dine personlige aktiviteter. 22 ASUS VivoWatch E-Manual

23 Lykke-indeks På denne skærm kan du se dit lykke-indeks. Dit ASUS VivoWatch bestemmer automatisk dit lykke-indeks, baseret på oplysninger som din daglige aktivitetsstatus, træningstid og søvnkvalitet. Lykke-indeks Status Fremragende God Rimelig < 60 Du skal bare blive ved med at prøve ASUS VivoWatch E-Manual 23

24 Sleep Info (Søvnoplysninger) Denne skærm viser din samlede søvntid, og hvor meget behagelig søvn du får. Dit ASUS VivoWatch gemmer automatisk hvor lang tid du sover, og hvor meget behagelig søvn du får. Du kan se din samlede søvntid og behagelig søvn, da uret optager dette. Exercise Info (Træningsoplysninger) Denne skærm viser dig din træningstid og aerobic-tid. Dit ASUS VivoWatch gemmer automatisk din daglige træningstid og aerobictid. Du kan se den daglige træningstid og aerobic-tid, da uret optager dette. 24 ASUS VivoWatch E-Manual

25 TRÆNINGSFUNKTION Med træningsfunktionen kan du holde styr på din træning. Når træningsfunktionen slås til, optager dit ASUS VivoWatch oplysninger om din aktuelle træning, og viser løbende oplysningerne. Sådan åbnes træningsfunktionen: Hold Home button (startknappen) nede i mindst 4 sekunder, for at åbne træningsfunktionen. Sådan lukkes træningsfunktionen: Hold Home button (startknappen) nede i mindst 4 sekunder, for at lukke træningsfunktionen. Startsiden i træningsfunktionen På startsiden i træningsfunktionen kan du se din træningstid, puls og andre oplysninger om din aktuelle træning. BEMÆRK: Du kan trykke på Home button (startknappen) for at gå tilbage til denne skærm. ASUS VivoWatch E-Manual 25

26 Sådan ser du andre træningsoplysninger: Åbn startskærmen i træningsfunktionen, og stryg til venstre eller højre for, at se andre oplysninger om din aktuelle træning. ADVARSEL! LED-indikatoren blinker rødt, når din puls er unormal. Dette kan ske, hvis din aktuelle træning er for intens. 26 ASUS VivoWatch E-Manual

27 Meddelelse om Incoming call (indgående opkald) Du kan se indgående opkald på dit ASUS VivoWatch. Når du modtager et opkald på din Bluetooth-forbundne telefonen, begynder dit ASUS VivoWatch at vibrere, og viser det kaldende telefonnummer. Meddelelse om dine mål Dit ASUS VivoWatch viser dig en meddelelse, når du når et af dine mål. Du kan sætte dine mål i app'en HiVivo. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Sådan sætter du dine daglige mål i denne e-vejledning. ASUS VivoWatch E-Manual 27

28 Walk reminder (Påmindelse om gåture) Dit ASUS VivoWatch viser dig denne skærm, for at minde dig på at du skal op og bevæge dig. Denne skærm vises, hvis du ikke har bevæget dig i et stykke tid. 28 ASUS VivoWatch E-Manual

29 Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch 3 Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch

30 Startskærmen i HiVivo Skærmbilledet i HiVivo er det samme som i HI (lykke-indeks) på dit Bluetooth-forbundne ASUS VivoWatch. Her kan du også se oplysninger om dine daglige statistikker. BEMÆRK: Du kan læse mere om, hvordan du får app'en companion i afsnittet Sådan installeres app'en companion i denne e-vejledning. Tryk her, for at synkronisere data med din ASUS VivoWatch manuelt. Tryk her, for at åbne appskuffen. Tryk her, for at se flere valgmuligheder og indstillinger. Stryg op og ned, for at se dit lykke-indeks (HI) for andre dage. Stryg op og ned, for at se yderligere oplysninger. 30 ASUS VivoWatch E-Manual

31 App-skuffen i HiVivo Med app-skuffen får du adgang til forskellige skærme og enhedsindstillinger. Du kan også se den aktuelle brugerprofil og redigere profiler. Her vises brugeroplysningerne. Tryk på denne del af skærmen, for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Tryk her, for at redigere profilen. Tryk på et af disse ikoner, for at se flere oplysninger. ASUS VivoWatch E-Manual 31

32 Devices (Enheder) På enhedsskærmen kan du se batteriniveauet og andre oplysninger om dit ASUS VivoWatch. Du kan også tilpasse forsiden, og konfigurere indstillingerne på dit ASUS VivoWatch. Her vises batteriniveauet på dit ASUS VivoWatch. Dette betyder, at dit ASUS VivoWatch er synkroniseret. Tryk her, for at indstille alarmen. Tryk her, for at slå alarmen til og fra. Tryk på et af disse ikoner, for at vælge det. Stryg opad, for at se flere ikoner. BEMÆRK: Sørg for, at synkroniser med dit ASUS VivoWatch, når du indstiller en alarm. 32 ASUS VivoWatch E-Manual

33 Network (Netværk) På netværksskærmen kan du se dine venners aktiviteter Du kan også sende beskeder til dine venner. Tryk her, for at tilføje nye venner. Her vises din liste over venner. ASUS VivoWatch E-Manual 33

34 Sådan ændres forsiden på dit ur Du kan ændre forsiden på dit ASUS VivoWatch, hvis dette ønskes. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Tryk på ikonet Watch face (Ur-forside). 34 ASUS VivoWatch E-Manual

35 3. Tryk på den ønskede forside, og tryk derefter på Sync my watch (Synkroniser mit ur). BEMÆRK: Der kommer flere forsider i fremtidige opdateringer. ASUS VivoWatch E-Manual 35

36 Sådan ændres sproget Du kan ændre sproget i brugergrænsefladen på din companion-app. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Stryg opad, for at se flere ikoner. 3. Tryk på ikonet Language (Sprog), og vælg derefter det ønskede sprog. 36 ASUS VivoWatch E-Manual

37 Sådan sætter du dine daglige mål Du kan sætte dit mål pr. dag, samlet antal kalorier pr. dag og din sengetid. 1. Gå til startskærmen i HiVivo. 2. Tryk på ikonet, og derefter på Settings (Indstillinger). ASUS VivoWatch E-Manual 37

38 3. Tryk på Target (Mål). 4. Sæt dine mål, og tryk på OK. 38 ASUS VivoWatch E-Manual

39 Sådan opdateres firmwaren Firmwaren på dit ASUS VivoWatch kan opdateres via companionapp'en. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Tryk på ikonet Device update (Enhedsopdatering). 3. Følg instruktionerne på skærmen, for at fuldføre opdateringen. BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger den nyeste firmware. ASUS VivoWatch E-Manual 39

40 40 ASUS VivoWatch E-Manual

41 Tillæg Tillæg

42 Tillæg Sikkerhedsforanstaltninger Din ASUS VivoWatch er vandresistent, men ikke vandtæt. Sørg for at den er tør og brug den ikke i nærheden af væsker, regn, fugtighed og andre vand- eller væskekilder. Hvis den skulle blive våd, skal du omgående tørre den af med en blød tør klud. Sørg for, at din ASUS VivoWatch er tør, inden du bruger den med app-funktioner og følg advarselsmærkaterne for din personlige sikkerhed. Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække. ASUS VivoWatch og opladeholderen skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. Hold små dele væk fra børn. Din ASUS VivoWatch bør kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 5 C og 40 C. Forholdsregler vedrørende batterier Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller skilles ad. For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge advarselsmærkaterne. Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier. Må ikke brændes. Du må aldrig forsøge, at kortslutte batteriet. Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det. Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække. Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn. 42 ASUS VivoWatch E-Manual

43 Federal communications commission erklæring Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger: Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen. Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet. Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/tv tekniker for hjælp. FORSIGTIG: Alle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af forhandleren af dette udstyr, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og. (2) Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. ASUS VivoWatch E-Manual 43

44 Advarsel vedr. radiofrekvenseksponering Dette udstyr overholder FCC's grænser for radiofrekvenseksponering i ukontrollerede omgivelser. Dette udstyr må ikke sammensættes eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. CE-mærkning. Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet R&TTE (1999/5/ EC), EMC-direktivet (2004/108/EC) og direktivet vedrørende lavspænding (2006/95/EC) som er udstedet af Kommissionen for Det Europæiske Fællesskab. 44 ASUS VivoWatch E-Manual

45 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ASUS følger grønt design konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav. Gå venligst til for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder: Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer EU REACH SVHC Korea RoHS ASUS Genbrug / Returservice ASUS s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande. Ansvarlig bortskaffelse Smid IKKE ASUS VivoWatch ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. ASUS VivoWatch E-Manual 45

46 Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) 46 ASUS VivoWatch E-Manual

47 ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) Producent Adresse Autoriseret repræsentant i Europa ASUSTek COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH Adresse HARKORT STR , RATINGEN, GERMANY ASUS VivoWatch E-Manual 47

48 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR , RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : ASUS VivoWatch Model name : HC-A01 conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN :2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R&TTE Directive EN V1.8.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V1.7.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50360:2001 EN 62479:2010 EN 50385:2002 EN 62311: /95/EC-LVD Directive EN 55024:2010 EN :2008 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.4.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.2.2( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN / A12:2011 EN 60065:2002 / A12: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/ /65/EU-RoHS Directive Ver CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: 31/01/2015 Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature : 48 ASUS VivoWatch E-Manual

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492 ASUS Tablet Brugervejledning DA8492 DA8492 Første udgave November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Dansk. EeeBox PC. Brugervejledning. EeeBox EB1503

Dansk. EeeBox PC. Brugervejledning. EeeBox EB1503 EeeBox PC Brugervejledning EeeBox EB1503 DA7300 Første udgave April 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne brugervejledning, inklusive de produkter og

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 203

Brugervejledning til Nokia 203 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA Taster og dele 9 8 6 7 Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere