/ H e a l t h c a r e E-Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ H e a l t h c a r e E-Manual"

Transkript

1 / H e a l t h c a r e E-Manual

2 DA9984 Første udgave April 2015 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) Produktet er blevet repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er ødelagt eller mangler. ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ansvarsbegrænsning Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. Service og støtte Besøg vores flersprogede websted: 2 ASUS VivoWatch E-Manual

3 Indholdsfortegnelse Om denne manual... 5 Konventioner, brugt i denne manual... 6 Typografi... 6 Kapitel 1: Kom godt i gang Lær din ASUS VivoWatch at kende... 8 Opladning af ASUS VivoWatch...12 Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch Sådan installeres companion-app'en...16 Når enheden pardannes for første gang...16 Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch...17 Startskærmen på dit ASUS VivoWatch...17 Sådan låses dit ASUS VivoWatch op...17 Funktionerne på dit ASUS VivoWatch...18 Activity (Aktivitet)...18 Alarm...19 UV index (UV-indeks)...20 Pulse (Puls)...21 Optagelserne på dit ASUS VivoWatch...22 Lykke-indeks...23 Sleep Info (Søvnoplysninger)...24 Exercise Info (Træningsoplysninger)...24 TRÆNINGSFUNKTION...25 Startsiden i træningsfunktionen...25 Meddelelse om Incoming call (indgående opkald)...27 Meddelelse om dine mål...27 Walk reminder (Påmindelse om gåture)...28 ASUS VivoWatch E-Manual 3

4 Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch Startskærmen i HiVivo...30 App-skuffen i HiVivo...31 Devices (Enheder)...32 Network (Netværk)...33 Sådan ændres forsiden på dit ur...34 Sådan ændres sproget...36 Sådan sætter du dine daglige mål...37 Sådan opdateres firmwaren...39 Tillæg 4 ASUS VivoWatch E-Manual

5 Om denne manual Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din ASUS VivoWatch. Den er organiseret i følgende kapitler: Kapitel 1: Kom godt i gang Dette kapitel beskriver hardwarekomponenterne i dit ASUS VivoWatch og viser dig, hvordan de forskellige dele på dit ASUS VivoWatch bruges. Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch Dette kapitel beskriver, hvordan dit ASUS VivoWatch bruges. Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch Tillæg Dette kapitel beskriver nogle af funktionerne i companionapp en, som du kan bruge på din Bluetooth-forbundne telefonen. Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende ASUS VivoWatch en. ASUS VivoWatch E-Manual 5

6 Konventioner, brugt i denne manual For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din ASUS VivoWatch. Typografi Fed Kursiv = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger. 6 ASUS VivoWatch E-Manual

7 Kapitel 1: Kom godt i gang 1 Kom godt i gang

8 Lær din ASUS VivoWatch at kende BEMÆRK: ASUS VivoWatch overholder standarden IP67, vedr. støv og vandafvisning. 8 ASUS VivoWatch E-Manual

9 Berøringsskærm Dit ASUS VivoWatch betjenes ved brug af håndbevægelser på touchskærmen. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch i denne e-vejledning. UV-sensor UV-sensoren måler UV-niveauet der, hvor du befinder dig, og viser resultatet på skærmen. Lysdiodeindikator LED-indikatoren giver dig en visuel indikation af statussen på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Lysindikatorernei denne e-vejledning. Startside-knap Tryk på denne knap på dit ASUS VivoWatch, for at gå tilbage til startskærmen. Du kan også trykke på denne knap, for at låse dit ASUS VivoWatch. Rem Med remmen kan du bære dit ASUS VivoWatch på håndleddet. Opladningsstik Sæt dit ASUS VivoWatch i opladeren, og sørg for at opladestikkene forbindes ordentligt, for at oplade batteriet. Puls-sensor Puls-sensoren måler din puls, og viser resultatet på skærmen. ASUS VivoWatch E-Manual 9

10 Lysindikatorerne Generelle funktion Farve Blinker grøn Lyser grøn Status Batteriet oplades Batteriet er ladet helt op. Træningsfunktion Farve Blinker grøn Blinker rød Status Normal puls. FARE! Unormal puls. ADVARSEL! LED-indikatoren blinker rødt, når din puls er unormal. Dette kan ske, hvis din aktuelle træning er for intens. 10 ASUS VivoWatch E-Manual

11 Opladeren BEMÆRK: Du kan læse mere om, hvordan opladeren bruges i afsnittet Sådan oplades dit ASUS VivoWatch i denne e-vejledning. Fjederlås Tryk på frigivelsesknappen på opladeren, for at tage dit ASUS VivoWatch ud af opladeren. Opladningsstikben Forbind opladestikkene, for at oplade batteriet og strømforsyne dit ASUS VivoWatch. Micro USB-port Sæt micro-usb-stikket på det medfølgende USB-kabel i denne port, for at slutte opladeren til en strømforsyning. ASUS VivoWatch E-Manual 11

12 Opladning af ASUS VivoWatch 1. Forbind opladestikkene. BEMÆRK: Sørg for, at opladestikkene er rene og tørre, inden uret oplades. Hvis dit ASUS VivoWatch har været i vand, fx ved vandsport, skal du sørge for at skylles opladestikkene og de andre stik grundigt med frisk vand, og tør dem af med en ren klud, så du undgår korrosion. 2. Tilslut micro-usb-stikket på USB-kablet til strømforsyningen, og slut derefter strømadapteren til en nærliggende stikkontakt. 12 ASUS VivoWatch E-Manual

13 3. Sæt micro-usb-stikket på USB-kablet i opladeren, for at oplade dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Dit ASUS VivoWatch tændes automatisk, når det er ladet helt op. ADVARSEL! Hvis opladeren tilsluttes forkert, kan dit ASUS VivoWatch tage seriøst skade. Alle skader, som følge af misbrug dækkes ikke af garantien. Undgå, at kortslutte stikbenene på opladeren. Nogle strømbanke kan ikke oplade dit ASUS VivoWatch, da de ikke kan registrere lavspændingsenheder. ASUS VivoWatch E-Manual 13

14 14 ASUS VivoWatch E-Manual

15 Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch 2 Sådan bruges dit ASUS VivoWatch

16 Sådan installeres companion-app'en 1. Log på eller åbn en Google-konto eller et Apple-id på din telefon. 2. Åbn Play Store eller Apple Store. 3. Søg efter HiVivo, og installer derefter companion-app'en. Når enheden pardannes for første gang VIGTIGT! Slå Bluetooth til på din telefon, inden forbindelsen oprettes. Sørg for, at dit ASUS VivoWatch er inden for 3 meter af din telefon. 1. Tænd dit ASUS VivoWatch. 2. Åbn app en HiVivo. 3. Følg instruktionerne på telefonen og på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Følgende skærm vises, hvis en anden telefonen forsøger at danne par med dit ASUS VivoWatch. Tryk på Home button (startknappen), hvis forbindelsen skal oprettes, eller lad vær med at gøre nogen, for at ignorere den. 16 ASUS VivoWatch E-Manual

17 Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch Startskærmen på dit ASUS VivoWatch På startskærmen på dit ASUS VivoWatch kan du se klokken, datoen og statussen på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Du kan trykke på Home button (startknappen) for at gå tilbage til denne skærm. Ikon Beskrivelse Låst Batteriniveau Træningsfunktion Søvnoptagelse Alarm Sådan låses dit ASUS VivoWatch op Tryk på Home button (startknappen), for at låse dit ASUS VivoWatch op. Du kan se funktionerne på dit ASUS VivoWatch, når det er blevet låst op. BEMÆRK: Hvis dit ASUS VivoWatch ikke bruges i et stykke tid, går det tilbage til startskærmen, og låses for at forhindre uønskede handlinger. ASUS VivoWatch E-Manual 17

18 Funktionerne på dit ASUS VivoWatch Dit ASUS VivoWatch viser oplysninger om dine daglige aktiviteter, træningstid og søvnkvalitet, så du kan leve et sundere liv. BEMÆRK: Skærmene, der vises i denne vejledning, er kun til reference. Sådan ser du funktionerne på dit ASUS VivoWatch: Åbn startskærmen på dit ASUS VivoWatch, stryg til venstre eller højre, for at se funktionerne på dit ASUS VivoWatch. Activity (Aktivitet) På denne skærm kan du se, hvad du har lavet og hvor mange kalorier du har forbrændt. Dit ASUS VivoWatch beregner automatisk, hvad du laver og konverterer det til brændte kalorier. Du kan løbende se de daglige statistikker, som de beregnes. 18 ASUS VivoWatch E-Manual

19 Alarm På denne skærm kan du indstille en alarm. Alarmerne, der indstilles på dit ASUS VivoWatch virker uafhængigt af alarmerne på din telefonen. Du kan også indstille en alarm via companion-app'en. Sådan indstiller du en alarm: 1. Gå til skærmen Alarm. 2. Tryk én gang på skærmen, hvorefter vækkeuret begynder at blinke. 3. Rul timerne og minutterne op og ned, for at indstille det ønskede tidspunkt. 4. Tryk én gang på skærmen, for at indstille alarmen. Sådan slår du alarmen til og fra: 1. Gå til skærmen Alarm. 2. Hold fingeren på skærmen i mindst 3 sekunder. 3. Skærmen med vækkeuret begynder at lyse, når alarmen er slået til, og er dæmpet, når alarmen er slået fra. BEMÆRK: Når alarmen er slået til, vises et alarm-ikon på startskærmen. ASUS VivoWatch E-Manual 19

20 UV index (UV-indeks) På denne skærm kan du se det aktuelle UV-indeks. Sensoren på dit ASUS VivoWatch måler automatisk, hvor stærkt UV-lyset omkring dig er. Ret UV-sensoren på dit ASUS VivoWatch mod solen, hvorefter UVniveauet vises på skærmen, når målingen er udført. Bemærk: UV-målingerne kan variere, afhængig af målemetoden og miljøet, der måles. UV-målefunktionen er ikke beregnet til medicinsk brug. UVindekset er kun til reference. Undgå, at tildække UV-sensoren, da dette kan føre til forkerte UVmålinger. Hvis UV-sensoren er beskidt, bedes du rengøre den inden målingen. 20 ASUS VivoWatch E-Manual

21 Pulse (Puls) På denne skærm kan du se din aktuelle puls. Sensoren på dit ASUS VivoWatch måler automatisk din nuværende puls. Dit ASUS VivoWatch måler din puls, ved at måle refleksionen af sensorlyset, der går gennem din hud. Det er vigtigt, at uret sidder rigtigt på dit håndled, for at pulsmåleren kan måle din puls korrekt. Sådan får du mere præcise resultater: 1. Tag dit ASUS VivoWatch på på normal vis, med urskiven vendt opad og undersiden mod dit hud, og sørg for at dit ASUS VivoWatch ikke sidder på håndledsknoglen. 2. Søg for at dit ASUS VivoWatch ikke er ubehageligt, at have på. Undgå, at spænde dit ASUS VivoWatch for stram på håndleddet. 3. Du får de mest nøjagtige pulsmåler, når du er varmet op. ADVARSEL! Pulssensorens målenøjagtighed kan variere, afhængigt af målebetingelserne og omgivelserne. Hvis pulssensoren er beskidt, bedes du rengøre den og prøve igen. Undgå, at kikke direkte ind i pulssensoren, da sensorlys kan være skadeligt for dit syn. Sørg for, at børn ikke kikker direkte ind i lyset. ASUS VivoWatch E-Manual 21

22 Optagelserne på dit ASUS VivoWatch Dit ASUS VivoWatch laver statistikker for din daglige træning og din søvn. Sådan bladre du gennem dine optagelser: Åbn startskærmen på dit ASUS VivoWatch, og stryg op eller ned for, at se dine personlige aktiviteter. 22 ASUS VivoWatch E-Manual

23 Lykke-indeks På denne skærm kan du se dit lykke-indeks. Dit ASUS VivoWatch bestemmer automatisk dit lykke-indeks, baseret på oplysninger som din daglige aktivitetsstatus, træningstid og søvnkvalitet. Lykke-indeks Status Fremragende God Rimelig < 60 Du skal bare blive ved med at prøve ASUS VivoWatch E-Manual 23

24 Sleep Info (Søvnoplysninger) Denne skærm viser din samlede søvntid, og hvor meget behagelig søvn du får. Dit ASUS VivoWatch gemmer automatisk hvor lang tid du sover, og hvor meget behagelig søvn du får. Du kan se din samlede søvntid og behagelig søvn, da uret optager dette. Exercise Info (Træningsoplysninger) Denne skærm viser dig din træningstid og aerobic-tid. Dit ASUS VivoWatch gemmer automatisk din daglige træningstid og aerobictid. Du kan se den daglige træningstid og aerobic-tid, da uret optager dette. 24 ASUS VivoWatch E-Manual

25 TRÆNINGSFUNKTION Med træningsfunktionen kan du holde styr på din træning. Når træningsfunktionen slås til, optager dit ASUS VivoWatch oplysninger om din aktuelle træning, og viser løbende oplysningerne. Sådan åbnes træningsfunktionen: Hold Home button (startknappen) nede i mindst 4 sekunder, for at åbne træningsfunktionen. Sådan lukkes træningsfunktionen: Hold Home button (startknappen) nede i mindst 4 sekunder, for at lukke træningsfunktionen. Startsiden i træningsfunktionen På startsiden i træningsfunktionen kan du se din træningstid, puls og andre oplysninger om din aktuelle træning. BEMÆRK: Du kan trykke på Home button (startknappen) for at gå tilbage til denne skærm. ASUS VivoWatch E-Manual 25

26 Sådan ser du andre træningsoplysninger: Åbn startskærmen i træningsfunktionen, og stryg til venstre eller højre for, at se andre oplysninger om din aktuelle træning. ADVARSEL! LED-indikatoren blinker rødt, når din puls er unormal. Dette kan ske, hvis din aktuelle træning er for intens. 26 ASUS VivoWatch E-Manual

27 Meddelelse om Incoming call (indgående opkald) Du kan se indgående opkald på dit ASUS VivoWatch. Når du modtager et opkald på din Bluetooth-forbundne telefonen, begynder dit ASUS VivoWatch at vibrere, og viser det kaldende telefonnummer. Meddelelse om dine mål Dit ASUS VivoWatch viser dig en meddelelse, når du når et af dine mål. Du kan sætte dine mål i app'en HiVivo. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Sådan sætter du dine daglige mål i denne e-vejledning. ASUS VivoWatch E-Manual 27

28 Walk reminder (Påmindelse om gåture) Dit ASUS VivoWatch viser dig denne skærm, for at minde dig på at du skal op og bevæge dig. Denne skærm vises, hvis du ikke har bevæget dig i et stykke tid. 28 ASUS VivoWatch E-Manual

29 Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch 3 Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch

30 Startskærmen i HiVivo Skærmbilledet i HiVivo er det samme som i HI (lykke-indeks) på dit Bluetooth-forbundne ASUS VivoWatch. Her kan du også se oplysninger om dine daglige statistikker. BEMÆRK: Du kan læse mere om, hvordan du får app'en companion i afsnittet Sådan installeres app'en companion i denne e-vejledning. Tryk her, for at synkronisere data med din ASUS VivoWatch manuelt. Tryk her, for at åbne appskuffen. Tryk her, for at se flere valgmuligheder og indstillinger. Stryg op og ned, for at se dit lykke-indeks (HI) for andre dage. Stryg op og ned, for at se yderligere oplysninger. 30 ASUS VivoWatch E-Manual

31 App-skuffen i HiVivo Med app-skuffen får du adgang til forskellige skærme og enhedsindstillinger. Du kan også se den aktuelle brugerprofil og redigere profiler. Her vises brugeroplysningerne. Tryk på denne del af skærmen, for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Tryk her, for at redigere profilen. Tryk på et af disse ikoner, for at se flere oplysninger. ASUS VivoWatch E-Manual 31

32 Devices (Enheder) På enhedsskærmen kan du se batteriniveauet og andre oplysninger om dit ASUS VivoWatch. Du kan også tilpasse forsiden, og konfigurere indstillingerne på dit ASUS VivoWatch. Her vises batteriniveauet på dit ASUS VivoWatch. Dette betyder, at dit ASUS VivoWatch er synkroniseret. Tryk her, for at indstille alarmen. Tryk her, for at slå alarmen til og fra. Tryk på et af disse ikoner, for at vælge det. Stryg opad, for at se flere ikoner. BEMÆRK: Sørg for, at synkroniser med dit ASUS VivoWatch, når du indstiller en alarm. 32 ASUS VivoWatch E-Manual

33 Network (Netværk) På netværksskærmen kan du se dine venners aktiviteter Du kan også sende beskeder til dine venner. Tryk her, for at tilføje nye venner. Her vises din liste over venner. ASUS VivoWatch E-Manual 33

34 Sådan ændres forsiden på dit ur Du kan ændre forsiden på dit ASUS VivoWatch, hvis dette ønskes. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Tryk på ikonet Watch face (Ur-forside). 34 ASUS VivoWatch E-Manual

35 3. Tryk på den ønskede forside, og tryk derefter på Sync my watch (Synkroniser mit ur). BEMÆRK: Der kommer flere forsider i fremtidige opdateringer. ASUS VivoWatch E-Manual 35

36 Sådan ændres sproget Du kan ændre sproget i brugergrænsefladen på din companion-app. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Stryg opad, for at se flere ikoner. 3. Tryk på ikonet Language (Sprog), og vælg derefter det ønskede sprog. 36 ASUS VivoWatch E-Manual

37 Sådan sætter du dine daglige mål Du kan sætte dit mål pr. dag, samlet antal kalorier pr. dag og din sengetid. 1. Gå til startskærmen i HiVivo. 2. Tryk på ikonet, og derefter på Settings (Indstillinger). ASUS VivoWatch E-Manual 37

38 3. Tryk på Target (Mål). 4. Sæt dine mål, og tryk på OK. 38 ASUS VivoWatch E-Manual

39 Sådan opdateres firmwaren Firmwaren på dit ASUS VivoWatch kan opdateres via companionapp'en. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Tryk på ikonet Device update (Enhedsopdatering). 3. Følg instruktionerne på skærmen, for at fuldføre opdateringen. BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger den nyeste firmware. ASUS VivoWatch E-Manual 39

40 40 ASUS VivoWatch E-Manual

41 Tillæg Tillæg

42 Tillæg Sikkerhedsforanstaltninger Din ASUS VivoWatch er vandresistent, men ikke vandtæt. Sørg for at den er tør og brug den ikke i nærheden af væsker, regn, fugtighed og andre vand- eller væskekilder. Hvis den skulle blive våd, skal du omgående tørre den af med en blød tør klud. Sørg for, at din ASUS VivoWatch er tør, inden du bruger den med app-funktioner og følg advarselsmærkaterne for din personlige sikkerhed. Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække. ASUS VivoWatch og opladeholderen skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. Hold små dele væk fra børn. Din ASUS VivoWatch bør kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 5 C og 40 C. Forholdsregler vedrørende batterier Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller skilles ad. For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge advarselsmærkaterne. Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier. Må ikke brændes. Du må aldrig forsøge, at kortslutte batteriet. Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det. Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække. Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn. 42 ASUS VivoWatch E-Manual

43 Federal communications commission erklæring Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger: Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen. Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet. Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/tv tekniker for hjælp. FORSIGTIG: Alle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af forhandleren af dette udstyr, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og. (2) Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. ASUS VivoWatch E-Manual 43

44 Advarsel vedr. radiofrekvenseksponering Dette udstyr overholder FCC's grænser for radiofrekvenseksponering i ukontrollerede omgivelser. Dette udstyr må ikke sammensættes eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. CE-mærkning. Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet R&TTE (1999/5/ EC), EMC-direktivet (2004/108/EC) og direktivet vedrørende lavspænding (2006/95/EC) som er udstedet af Kommissionen for Det Europæiske Fællesskab. 44 ASUS VivoWatch E-Manual

45 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ASUS følger grønt design konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav. Gå venligst til for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder: Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer EU REACH SVHC Korea RoHS ASUS Genbrug / Returservice ASUS s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande. Ansvarlig bortskaffelse Smid IKKE ASUS VivoWatch ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. ASUS VivoWatch E-Manual 45

46 Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) 46 ASUS VivoWatch E-Manual

47 ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) Producent Adresse Autoriseret repræsentant i Europa ASUSTek COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH Adresse HARKORT STR , RATINGEN, GERMANY ASUS VivoWatch E-Manual 47

48 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR , RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : ASUS VivoWatch Model name : HC-A01 conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN :2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R&TTE Directive EN V1.8.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V1.7.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50360:2001 EN 62479:2010 EN 50385:2002 EN 62311: /95/EC-LVD Directive EN 55024:2010 EN :2008 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.4.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.2.2( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN / A12:2011 EN 60065:2002 / A12: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/ /65/EU-RoHS Directive Ver CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: 31/01/2015 Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature : 48 ASUS VivoWatch E-Manual

/ H e a l t h c a r e E-vejledning

/ H e a l t h c a r e E-vejledning / H e a l t h c a r e E-vejledning DA11135 Tredje udgave Maj 2016 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Din brugermanual ASUS X70AD http://da.yourpdfguides.com/dref/4196705

Din brugermanual ASUS X70AD http://da.yourpdfguides.com/dref/4196705 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS X70AD i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

November 2015. 2 E-vejledning til dit ASUS ZenWatch. Ophavsret Information

November 2015. 2 E-vejledning til dit ASUS ZenWatch. Ophavsret Information DA10346 Ophavsret Information Første udgave November 2015 Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen

Læs mere

Din brugermanual ASUS G73JH http://da.yourpdfguides.com/dref/4201584

Din brugermanual ASUS G73JH http://da.yourpdfguides.com/dref/4201584 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS G73JH i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ASUS UL50VT http://da.yourpdfguides.com/dref/4190939

Din brugermanual ASUS UL50VT http://da.yourpdfguides.com/dref/4190939 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS UL50VT i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ASUS G60JX http://da.yourpdfguides.com/dref/4186330

Din brugermanual ASUS G60JX http://da.yourpdfguides.com/dref/4186330 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS G60JX i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

DA4585. Notebook PC Brugervejledning

DA4585. Notebook PC Brugervejledning DA4585 Notebook PC Brugervejledning Juni 2009 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 3 Forberedelse af Bærbar PC... 5 Brug af berøringspladen... 7 Kend delene... 8 Højre side... 8 Venstre side...

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

MB168B/MB168B+ USB-skærm. Brugervejledning

MB168B/MB168B+ USB-skærm. Brugervejledning MB168B/MB168B+ USB-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v Tilbagetagningstjenester... vi 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

DA5092. Notebook PC Brugervejledning

DA5092. Notebook PC Brugervejledning DA5092 Notebook PC Brugervejledning November 2009 K42-52-72_DA.indd 1 12/4/09 5:49:15 PM Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforeskrifter...3 Forberedelse af Bærbar PC...5 Brug af berøringspladen...7 Kend delene...9

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Notebook PC Brugervejledning

Notebook PC Brugervejledning ANT. 1394 DA4878 Notebook PC Brugervejledning E-SATA HDMI September 2009 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 3 Forberedelse af Bærbar PC... 5 Brug af berøringspladen... 7 Kend delene... 8 Højre

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

DA4975. Notebook PC Brugervejledning

DA4975. Notebook PC Brugervejledning DA4975 Notebook PC Brugervejledning UL50/PRO5G/X5G serier August 2009 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 3 Forberedelse af Bærbar PC... 5 Brug af berøringspladen... 7 Kend delene... 8 Højre side...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

300 HR BRUGSVEJLEDNING

300 HR BRUGSVEJLEDNING DA 300 HR BRUGSVEJLEDNING 3.1 3.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 C 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 A DA Beskrivelse af apparatet (A) Displaymodul (B) Aftagelig rem (C) USB-stik (D)

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

DA4965. Notebook PC Brugervejledning

DA4965. Notebook PC Brugervejledning DA4965 Notebook PC Brugervejledning September 2009 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 3 Forberedelse af Bærbar PC... 5 Brug af berøringspladen... 7 Kend delene... 8 Højre side... 8 Venstre side...10

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VivoPC VM-serien Brugervejledning

VivoPC VM-serien Brugervejledning VivoPC VM-serien Brugervejledning DA 01 8901 Anden udgave Januar 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Vivo PC VC60 Serien. Brugervejledning

Vivo PC VC60 Serien. Brugervejledning Vivo PC VC60 Serien Brugervejledning DA8609 Første udgave September 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Notebook PC Brugervejledning

Notebook PC Brugervejledning ANT. 1394 DA5126 Notebook PC Brugervejledning E-SATA HDMI December 2009 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 3 Forberedelse af Bærbar PC... 5 Brug af berøringspladen... 7 Kend delene... 8 Højre

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktivitets tracker med App til smartphone / tablet. Funktioner: Skridttæller Søvn overvågning Kilometer tæller Kalorietæller Aktivitetsmåler Søvn

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Mini Desktop PC E420

Mini Desktop PC E420 Mini Desktop PC E420 Brugervejledning DA13488 Revideret udgave V2 September 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Aktivitetsmåler. Brugermanual. Modelnummer Modelnummer IFLINK115.0 IFLINKWM15.0

Aktivitetsmåler. Brugermanual. Modelnummer Modelnummer IFLINK115.0 IFLINKWM15.0 Aktivitetsmåler Brugermanual Modelnummer Modelnummer IFLINK115.0 IFLINKWM15.0 Indholdsfortegnelse Vigtige Forholdsregler... 1 Spørgsmål?.....................................................................................................

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere