/ H e a l t h c a r e E-Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ H e a l t h c a r e E-Manual"

Transkript

1 / H e a l t h c a r e E-Manual

2 DA9984 Første udgave April 2015 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) Produktet er blevet repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er ødelagt eller mangler. ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ansvarsbegrænsning Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. Service og støtte Besøg vores flersprogede websted: 2 ASUS VivoWatch E-Manual

3 Indholdsfortegnelse Om denne manual... 5 Konventioner, brugt i denne manual... 6 Typografi... 6 Kapitel 1: Kom godt i gang Lær din ASUS VivoWatch at kende... 8 Opladning af ASUS VivoWatch...12 Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch Sådan installeres companion-app'en...16 Når enheden pardannes for første gang...16 Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch...17 Startskærmen på dit ASUS VivoWatch...17 Sådan låses dit ASUS VivoWatch op...17 Funktionerne på dit ASUS VivoWatch...18 Activity (Aktivitet)...18 Alarm...19 UV index (UV-indeks)...20 Pulse (Puls)...21 Optagelserne på dit ASUS VivoWatch...22 Lykke-indeks...23 Sleep Info (Søvnoplysninger)...24 Exercise Info (Træningsoplysninger)...24 TRÆNINGSFUNKTION...25 Startsiden i træningsfunktionen...25 Meddelelse om Incoming call (indgående opkald)...27 Meddelelse om dine mål...27 Walk reminder (Påmindelse om gåture)...28 ASUS VivoWatch E-Manual 3

4 Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch Startskærmen i HiVivo...30 App-skuffen i HiVivo...31 Devices (Enheder)...32 Network (Netværk)...33 Sådan ændres forsiden på dit ur...34 Sådan ændres sproget...36 Sådan sætter du dine daglige mål...37 Sådan opdateres firmwaren...39 Tillæg 4 ASUS VivoWatch E-Manual

5 Om denne manual Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din ASUS VivoWatch. Den er organiseret i følgende kapitler: Kapitel 1: Kom godt i gang Dette kapitel beskriver hardwarekomponenterne i dit ASUS VivoWatch og viser dig, hvordan de forskellige dele på dit ASUS VivoWatch bruges. Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch Dette kapitel beskriver, hvordan dit ASUS VivoWatch bruges. Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch Tillæg Dette kapitel beskriver nogle af funktionerne i companionapp en, som du kan bruge på din Bluetooth-forbundne telefonen. Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende ASUS VivoWatch en. ASUS VivoWatch E-Manual 5

6 Konventioner, brugt i denne manual For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din ASUS VivoWatch. Typografi Fed Kursiv = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger. 6 ASUS VivoWatch E-Manual

7 Kapitel 1: Kom godt i gang 1 Kom godt i gang

8 Lær din ASUS VivoWatch at kende BEMÆRK: ASUS VivoWatch overholder standarden IP67, vedr. støv og vandafvisning. 8 ASUS VivoWatch E-Manual

9 Berøringsskærm Dit ASUS VivoWatch betjenes ved brug af håndbevægelser på touchskærmen. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch i denne e-vejledning. UV-sensor UV-sensoren måler UV-niveauet der, hvor du befinder dig, og viser resultatet på skærmen. Lysdiodeindikator LED-indikatoren giver dig en visuel indikation af statussen på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Lysindikatorernei denne e-vejledning. Startside-knap Tryk på denne knap på dit ASUS VivoWatch, for at gå tilbage til startskærmen. Du kan også trykke på denne knap, for at låse dit ASUS VivoWatch. Rem Med remmen kan du bære dit ASUS VivoWatch på håndleddet. Opladningsstik Sæt dit ASUS VivoWatch i opladeren, og sørg for at opladestikkene forbindes ordentligt, for at oplade batteriet. Puls-sensor Puls-sensoren måler din puls, og viser resultatet på skærmen. ASUS VivoWatch E-Manual 9

10 Lysindikatorerne Generelle funktion Farve Blinker grøn Lyser grøn Status Batteriet oplades Batteriet er ladet helt op. Træningsfunktion Farve Blinker grøn Blinker rød Status Normal puls. FARE! Unormal puls. ADVARSEL! LED-indikatoren blinker rødt, når din puls er unormal. Dette kan ske, hvis din aktuelle træning er for intens. 10 ASUS VivoWatch E-Manual

11 Opladeren BEMÆRK: Du kan læse mere om, hvordan opladeren bruges i afsnittet Sådan oplades dit ASUS VivoWatch i denne e-vejledning. Fjederlås Tryk på frigivelsesknappen på opladeren, for at tage dit ASUS VivoWatch ud af opladeren. Opladningsstikben Forbind opladestikkene, for at oplade batteriet og strømforsyne dit ASUS VivoWatch. Micro USB-port Sæt micro-usb-stikket på det medfølgende USB-kabel i denne port, for at slutte opladeren til en strømforsyning. ASUS VivoWatch E-Manual 11

12 Opladning af ASUS VivoWatch 1. Forbind opladestikkene. BEMÆRK: Sørg for, at opladestikkene er rene og tørre, inden uret oplades. Hvis dit ASUS VivoWatch har været i vand, fx ved vandsport, skal du sørge for at skylles opladestikkene og de andre stik grundigt med frisk vand, og tør dem af med en ren klud, så du undgår korrosion. 2. Tilslut micro-usb-stikket på USB-kablet til strømforsyningen, og slut derefter strømadapteren til en nærliggende stikkontakt. 12 ASUS VivoWatch E-Manual

13 3. Sæt micro-usb-stikket på USB-kablet i opladeren, for at oplade dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Dit ASUS VivoWatch tændes automatisk, når det er ladet helt op. ADVARSEL! Hvis opladeren tilsluttes forkert, kan dit ASUS VivoWatch tage seriøst skade. Alle skader, som følge af misbrug dækkes ikke af garantien. Undgå, at kortslutte stikbenene på opladeren. Nogle strømbanke kan ikke oplade dit ASUS VivoWatch, da de ikke kan registrere lavspændingsenheder. ASUS VivoWatch E-Manual 13

14 14 ASUS VivoWatch E-Manual

15 Kapitel 2: Sådan bruges dit ASUS VivoWatch 2 Sådan bruges dit ASUS VivoWatch

16 Sådan installeres companion-app'en 1. Log på eller åbn en Google-konto eller et Apple-id på din telefon. 2. Åbn Play Store eller Apple Store. 3. Søg efter HiVivo, og installer derefter companion-app'en. Når enheden pardannes for første gang VIGTIGT! Slå Bluetooth til på din telefon, inden forbindelsen oprettes. Sørg for, at dit ASUS VivoWatch er inden for 3 meter af din telefon. 1. Tænd dit ASUS VivoWatch. 2. Åbn app en HiVivo. 3. Følg instruktionerne på telefonen og på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Følgende skærm vises, hvis en anden telefonen forsøger at danne par med dit ASUS VivoWatch. Tryk på Home button (startknappen), hvis forbindelsen skal oprettes, eller lad vær med at gøre nogen, for at ignorere den. 16 ASUS VivoWatch E-Manual

17 Sådan betjenes dit ASUS VivoWatch Startskærmen på dit ASUS VivoWatch På startskærmen på dit ASUS VivoWatch kan du se klokken, datoen og statussen på dit ASUS VivoWatch. BEMÆRK: Du kan trykke på Home button (startknappen) for at gå tilbage til denne skærm. Ikon Beskrivelse Låst Batteriniveau Træningsfunktion Søvnoptagelse Alarm Sådan låses dit ASUS VivoWatch op Tryk på Home button (startknappen), for at låse dit ASUS VivoWatch op. Du kan se funktionerne på dit ASUS VivoWatch, når det er blevet låst op. BEMÆRK: Hvis dit ASUS VivoWatch ikke bruges i et stykke tid, går det tilbage til startskærmen, og låses for at forhindre uønskede handlinger. ASUS VivoWatch E-Manual 17

18 Funktionerne på dit ASUS VivoWatch Dit ASUS VivoWatch viser oplysninger om dine daglige aktiviteter, træningstid og søvnkvalitet, så du kan leve et sundere liv. BEMÆRK: Skærmene, der vises i denne vejledning, er kun til reference. Sådan ser du funktionerne på dit ASUS VivoWatch: Åbn startskærmen på dit ASUS VivoWatch, stryg til venstre eller højre, for at se funktionerne på dit ASUS VivoWatch. Activity (Aktivitet) På denne skærm kan du se, hvad du har lavet og hvor mange kalorier du har forbrændt. Dit ASUS VivoWatch beregner automatisk, hvad du laver og konverterer det til brændte kalorier. Du kan løbende se de daglige statistikker, som de beregnes. 18 ASUS VivoWatch E-Manual

19 Alarm På denne skærm kan du indstille en alarm. Alarmerne, der indstilles på dit ASUS VivoWatch virker uafhængigt af alarmerne på din telefonen. Du kan også indstille en alarm via companion-app'en. Sådan indstiller du en alarm: 1. Gå til skærmen Alarm. 2. Tryk én gang på skærmen, hvorefter vækkeuret begynder at blinke. 3. Rul timerne og minutterne op og ned, for at indstille det ønskede tidspunkt. 4. Tryk én gang på skærmen, for at indstille alarmen. Sådan slår du alarmen til og fra: 1. Gå til skærmen Alarm. 2. Hold fingeren på skærmen i mindst 3 sekunder. 3. Skærmen med vækkeuret begynder at lyse, når alarmen er slået til, og er dæmpet, når alarmen er slået fra. BEMÆRK: Når alarmen er slået til, vises et alarm-ikon på startskærmen. ASUS VivoWatch E-Manual 19

20 UV index (UV-indeks) På denne skærm kan du se det aktuelle UV-indeks. Sensoren på dit ASUS VivoWatch måler automatisk, hvor stærkt UV-lyset omkring dig er. Ret UV-sensoren på dit ASUS VivoWatch mod solen, hvorefter UVniveauet vises på skærmen, når målingen er udført. Bemærk: UV-målingerne kan variere, afhængig af målemetoden og miljøet, der måles. UV-målefunktionen er ikke beregnet til medicinsk brug. UVindekset er kun til reference. Undgå, at tildække UV-sensoren, da dette kan føre til forkerte UVmålinger. Hvis UV-sensoren er beskidt, bedes du rengøre den inden målingen. 20 ASUS VivoWatch E-Manual

21 Pulse (Puls) På denne skærm kan du se din aktuelle puls. Sensoren på dit ASUS VivoWatch måler automatisk din nuværende puls. Dit ASUS VivoWatch måler din puls, ved at måle refleksionen af sensorlyset, der går gennem din hud. Det er vigtigt, at uret sidder rigtigt på dit håndled, for at pulsmåleren kan måle din puls korrekt. Sådan får du mere præcise resultater: 1. Tag dit ASUS VivoWatch på på normal vis, med urskiven vendt opad og undersiden mod dit hud, og sørg for at dit ASUS VivoWatch ikke sidder på håndledsknoglen. 2. Søg for at dit ASUS VivoWatch ikke er ubehageligt, at have på. Undgå, at spænde dit ASUS VivoWatch for stram på håndleddet. 3. Du får de mest nøjagtige pulsmåler, når du er varmet op. ADVARSEL! Pulssensorens målenøjagtighed kan variere, afhængigt af målebetingelserne og omgivelserne. Hvis pulssensoren er beskidt, bedes du rengøre den og prøve igen. Undgå, at kikke direkte ind i pulssensoren, da sensorlys kan være skadeligt for dit syn. Sørg for, at børn ikke kikker direkte ind i lyset. ASUS VivoWatch E-Manual 21

22 Optagelserne på dit ASUS VivoWatch Dit ASUS VivoWatch laver statistikker for din daglige træning og din søvn. Sådan bladre du gennem dine optagelser: Åbn startskærmen på dit ASUS VivoWatch, og stryg op eller ned for, at se dine personlige aktiviteter. 22 ASUS VivoWatch E-Manual

23 Lykke-indeks På denne skærm kan du se dit lykke-indeks. Dit ASUS VivoWatch bestemmer automatisk dit lykke-indeks, baseret på oplysninger som din daglige aktivitetsstatus, træningstid og søvnkvalitet. Lykke-indeks Status Fremragende God Rimelig < 60 Du skal bare blive ved med at prøve ASUS VivoWatch E-Manual 23

24 Sleep Info (Søvnoplysninger) Denne skærm viser din samlede søvntid, og hvor meget behagelig søvn du får. Dit ASUS VivoWatch gemmer automatisk hvor lang tid du sover, og hvor meget behagelig søvn du får. Du kan se din samlede søvntid og behagelig søvn, da uret optager dette. Exercise Info (Træningsoplysninger) Denne skærm viser dig din træningstid og aerobic-tid. Dit ASUS VivoWatch gemmer automatisk din daglige træningstid og aerobictid. Du kan se den daglige træningstid og aerobic-tid, da uret optager dette. 24 ASUS VivoWatch E-Manual

25 TRÆNINGSFUNKTION Med træningsfunktionen kan du holde styr på din træning. Når træningsfunktionen slås til, optager dit ASUS VivoWatch oplysninger om din aktuelle træning, og viser løbende oplysningerne. Sådan åbnes træningsfunktionen: Hold Home button (startknappen) nede i mindst 4 sekunder, for at åbne træningsfunktionen. Sådan lukkes træningsfunktionen: Hold Home button (startknappen) nede i mindst 4 sekunder, for at lukke træningsfunktionen. Startsiden i træningsfunktionen På startsiden i træningsfunktionen kan du se din træningstid, puls og andre oplysninger om din aktuelle træning. BEMÆRK: Du kan trykke på Home button (startknappen) for at gå tilbage til denne skærm. ASUS VivoWatch E-Manual 25

26 Sådan ser du andre træningsoplysninger: Åbn startskærmen i træningsfunktionen, og stryg til venstre eller højre for, at se andre oplysninger om din aktuelle træning. ADVARSEL! LED-indikatoren blinker rødt, når din puls er unormal. Dette kan ske, hvis din aktuelle træning er for intens. 26 ASUS VivoWatch E-Manual

27 Meddelelse om Incoming call (indgående opkald) Du kan se indgående opkald på dit ASUS VivoWatch. Når du modtager et opkald på din Bluetooth-forbundne telefonen, begynder dit ASUS VivoWatch at vibrere, og viser det kaldende telefonnummer. Meddelelse om dine mål Dit ASUS VivoWatch viser dig en meddelelse, når du når et af dine mål. Du kan sætte dine mål i app'en HiVivo. BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet Sådan sætter du dine daglige mål i denne e-vejledning. ASUS VivoWatch E-Manual 27

28 Walk reminder (Påmindelse om gåture) Dit ASUS VivoWatch viser dig denne skærm, for at minde dig på at du skal op og bevæge dig. Denne skærm vises, hvis du ikke har bevæget dig i et stykke tid. 28 ASUS VivoWatch E-Manual

29 Kapitel 3: Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch 3 Telefon-app en på dit ASUS VivoWatch

30 Startskærmen i HiVivo Skærmbilledet i HiVivo er det samme som i HI (lykke-indeks) på dit Bluetooth-forbundne ASUS VivoWatch. Her kan du også se oplysninger om dine daglige statistikker. BEMÆRK: Du kan læse mere om, hvordan du får app'en companion i afsnittet Sådan installeres app'en companion i denne e-vejledning. Tryk her, for at synkronisere data med din ASUS VivoWatch manuelt. Tryk her, for at åbne appskuffen. Tryk her, for at se flere valgmuligheder og indstillinger. Stryg op og ned, for at se dit lykke-indeks (HI) for andre dage. Stryg op og ned, for at se yderligere oplysninger. 30 ASUS VivoWatch E-Manual

31 App-skuffen i HiVivo Med app-skuffen får du adgang til forskellige skærme og enhedsindstillinger. Du kan også se den aktuelle brugerprofil og redigere profiler. Her vises brugeroplysningerne. Tryk på denne del af skærmen, for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Tryk her, for at redigere profilen. Tryk på et af disse ikoner, for at se flere oplysninger. ASUS VivoWatch E-Manual 31

32 Devices (Enheder) På enhedsskærmen kan du se batteriniveauet og andre oplysninger om dit ASUS VivoWatch. Du kan også tilpasse forsiden, og konfigurere indstillingerne på dit ASUS VivoWatch. Her vises batteriniveauet på dit ASUS VivoWatch. Dette betyder, at dit ASUS VivoWatch er synkroniseret. Tryk her, for at indstille alarmen. Tryk her, for at slå alarmen til og fra. Tryk på et af disse ikoner, for at vælge det. Stryg opad, for at se flere ikoner. BEMÆRK: Sørg for, at synkroniser med dit ASUS VivoWatch, når du indstiller en alarm. 32 ASUS VivoWatch E-Manual

33 Network (Netværk) På netværksskærmen kan du se dine venners aktiviteter Du kan også sende beskeder til dine venner. Tryk her, for at tilføje nye venner. Her vises din liste over venner. ASUS VivoWatch E-Manual 33

34 Sådan ændres forsiden på dit ur Du kan ændre forsiden på dit ASUS VivoWatch, hvis dette ønskes. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Tryk på ikonet Watch face (Ur-forside). 34 ASUS VivoWatch E-Manual

35 3. Tryk på den ønskede forside, og tryk derefter på Sync my watch (Synkroniser mit ur). BEMÆRK: Der kommer flere forsider i fremtidige opdateringer. ASUS VivoWatch E-Manual 35

36 Sådan ændres sproget Du kan ændre sproget i brugergrænsefladen på din companion-app. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Stryg opad, for at se flere ikoner. 3. Tryk på ikonet Language (Sprog), og vælg derefter det ønskede sprog. 36 ASUS VivoWatch E-Manual

37 Sådan sætter du dine daglige mål Du kan sætte dit mål pr. dag, samlet antal kalorier pr. dag og din sengetid. 1. Gå til startskærmen i HiVivo. 2. Tryk på ikonet, og derefter på Settings (Indstillinger). ASUS VivoWatch E-Manual 37

38 3. Tryk på Target (Mål). 4. Sæt dine mål, og tryk på OK. 38 ASUS VivoWatch E-Manual

39 Sådan opdateres firmwaren Firmwaren på dit ASUS VivoWatch kan opdateres via companionapp'en. 1. Gå til enhedsskærmen. 2. Tryk på ikonet Device update (Enhedsopdatering). 3. Følg instruktionerne på skærmen, for at fuldføre opdateringen. BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger den nyeste firmware. ASUS VivoWatch E-Manual 39

40 40 ASUS VivoWatch E-Manual

41 Tillæg Tillæg

42 Tillæg Sikkerhedsforanstaltninger Din ASUS VivoWatch er vandresistent, men ikke vandtæt. Sørg for at den er tør og brug den ikke i nærheden af væsker, regn, fugtighed og andre vand- eller væskekilder. Hvis den skulle blive våd, skal du omgående tørre den af med en blød tør klud. Sørg for, at din ASUS VivoWatch er tør, inden du bruger den med app-funktioner og følg advarselsmærkaterne for din personlige sikkerhed. Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække. ASUS VivoWatch og opladeholderen skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. Hold små dele væk fra børn. Din ASUS VivoWatch bør kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 5 C og 40 C. Forholdsregler vedrørende batterier Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller skilles ad. For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge advarselsmærkaterne. Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier. Må ikke brændes. Du må aldrig forsøge, at kortslutte batteriet. Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det. Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække. Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn. 42 ASUS VivoWatch E-Manual

43 Federal communications commission erklæring Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger: Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen. Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet. Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/tv tekniker for hjælp. FORSIGTIG: Alle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af forhandleren af dette udstyr, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og. (2) Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. ASUS VivoWatch E-Manual 43

44 Advarsel vedr. radiofrekvenseksponering Dette udstyr overholder FCC's grænser for radiofrekvenseksponering i ukontrollerede omgivelser. Dette udstyr må ikke sammensættes eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. CE-mærkning. Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet R&TTE (1999/5/ EC), EMC-direktivet (2004/108/EC) og direktivet vedrørende lavspænding (2006/95/EC) som er udstedet af Kommissionen for Det Europæiske Fællesskab. 44 ASUS VivoWatch E-Manual

45 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ASUS følger grønt design konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav. Gå venligst til for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder: Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer EU REACH SVHC Korea RoHS ASUS Genbrug / Returservice ASUS s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande. Ansvarlig bortskaffelse Smid IKKE ASUS VivoWatch ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. ASUS VivoWatch E-Manual 45

46 Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) 46 ASUS VivoWatch E-Manual

47 ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) Producent Adresse Autoriseret repræsentant i Europa ASUSTek COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH Adresse HARKORT STR , RATINGEN, GERMANY ASUS VivoWatch E-Manual 47

48 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR , RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : ASUS VivoWatch Model name : HC-A01 conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN :2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R&TTE Directive EN V1.8.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V1.7.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50360:2001 EN 62479:2010 EN 50385:2002 EN 62311: /95/EC-LVD Directive EN 55024:2010 EN :2008 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.4.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.2.2( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN / A12:2011 EN 60065:2002 / A12: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/ /65/EU-RoHS Directive Ver CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: 31/01/2015 Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature : 48 ASUS VivoWatch E-Manual

DA4585. Notebook PC Brugervejledning

DA4585. Notebook PC Brugervejledning DA4585 Notebook PC Brugervejledning Juni 2009 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 3 Forberedelse af Bærbar PC... 5 Brug af berøringspladen... 7 Kend delene... 8 Højre side... 8 Venstre side...

Læs mere

DA4975. Notebook PC Brugervejledning

DA4975. Notebook PC Brugervejledning DA4975 Notebook PC Brugervejledning UL50/PRO5G/X5G serier August 2009 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 3 Forberedelse af Bærbar PC... 5 Brug af berøringspladen... 7 Kend delene... 8 Højre side...

Læs mere

DA5092. Notebook PC Brugervejledning

DA5092. Notebook PC Brugervejledning DA5092 Notebook PC Brugervejledning November 2009 K42-52-72_DA.indd 1 12/4/09 5:49:15 PM Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforeskrifter...3 Forberedelse af Bærbar PC...5 Brug af berøringspladen...7 Kend delene...9

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes:

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes: Hvad er inkluderet Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Shine CR2032 Batteri Batteriværktøj Spænde Sportsarmbånd Gratis Shine profil og app Andet Shine tilbehør der kan købes: Læderarmbånd Halskæde

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere