Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Ovne"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Råd om sikkerhed og advarsler...7 Miljøbeskyttelse...19 Oversigt over ovnen...20 Betjeningselementer...21 Tænd/Sluk...22 Sensortaster Display...23 Hovedmenu...24 Symboler Betjeningsmåde Udstyr...27 Modelbetegnelse...27 Typeskilt Medleveret udstyr...27 Medleveret og ekstra tilbehør...27 Ribber...28 Bageplade, bradepande og rist med udtræksstop FlexiClip-udtræk HFC FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres...29 Ovnstyring...34 Sikkerhed...34 Lås til ovnen Sikkerhedsfrakobling...34 Køleblæser...34 Ventileret dør Dørlås til pyrolyserengøring...34 Overflader med PerfectClean...35 Pyrolysebestandigt tilbehør...35 Første ibrugtagning...36 Grundindstillinger indkodes Ovnen opvarmes for første gang, og fordampningssystemet gennemskylles Indstillinger Oversigt over indstillinger...40 Menuen "Indstillinger" kaldes frem Indstillinger ændres og gemmes...42 Sprog...42 Klokkeslæt...42 Visning

3 Indholdsfortegnelse Urtype...42 Tidsformat...43 Indstil...43 Dato...43 Lys...43 Startbillede Lysstyrke...43 Lydstyrke...44 Signallyde...44 Tastelyd...44 Velkomstmelodi Måleenheder...44 Vægt...44 Temperatur...44 Køleblæserefterløb...45 Pyrolyse...45 Temperaturforslag...45 Sikkerhed...46 Lås...46 Spærring af taster...46 Katalysator...46 Forhandler...47 Udstillingsprogram...47 Standardindstillinger...47 MyMiele...48 Indkodning tilføjes...48 MyMiele redigeres...49 Indkodninger slettes...49 Indkodninger sorteres Alarm + minutur...50 Brug af alarmen...50 Alarmen indstilles...50 Alarmen ændres...51 Alarmen slettes...51 Brug af minuturet Minutur indstilles...52 Minuturstid ændres Minuturstid slettes

4 Indholdsfortegnelse Oversigt over opvarmningsformer Betjening af ovnen Energispareråd...56 Udnyttelse af restvarme...56 Energisparemodus...56 Nem betjening...57 Køleblæser Udvidet betjening Temperatur ændres...59 Hurtigopvarmning...60 Ovnrummet forvarmes...60 Anvendelse af Crisp function (fugtighedsreduktion) Opvarmningsform ændres Tilberedningstid indstilles...62 En tilberedningsproces frakobles automatisk...63 En tilberedningsproces kobles automatisk til og fra Afvikling af en tilberedningsproces, der til- og frakobles automatisk Indstillede tilberedningstider ændres Tilberedningsprocessen afbrydes...64 Klimaprogram...65 Afvikling af en tilberedningsproces med opvarmningsformen Klimaprogram 66 Temperatur indstilles...67 Antal dampskud indstilles Tidspunkt for dampskuddene Vand stilles parat, og indsugningsproces startes Opvarmningsmåde ændres...69 Automatisk dampskud , 2 eller 3 dampskud...70 Fordampning af restvand...71 Fordampning af restvand foretages straks Restvandsfordampning springes over...72 Automatikprogrammer...73 Oversigt over madkategorierne...73 Sådan anvendes automatikprogrammerne...73 Råd om anvendelse...74 Søgning...75 Egne programmer

5 Indholdsfortegnelse Egne programmer oprettes...76 Egne programmer startes...77 Egne programmer ændres...78 Tilberedningstrin ændres...78 Navn ændres...79 Egne programmer slettes...79 Bagning Vejledning til bageskemaet...81 Bageskema...82 Stegning...86 Vejledning til stegeskemaet Stegetermometer...88 Funktion...88 Anvendelsesmuligheder...89 Vigtige anvisninger om anvendelse Anvendelse af stegetermometer Visning af resttid...92 Kernetemperaturen vises...92 Udnyttelse af restvarme Stegeskema...94 Langtidsstegning...96 Specialanvendelse "Langtidsstegning" Langtidsstegning med manuel temperaturindstilling...99 Grillstegning Vejledning til grillskemaet Grillskema Specialanvendelser Optøning Tørring Opvarmning Opvarmning af service Hævning af dej Pizza Sabbatprogram Bruning med tilberedning Henkogning Frysevarer/færdigretter

6 Indholdsfortegnelse Oplysninger til testinstitutter Prøveretter iht. EN Energiklasse Rengøring og vedligeholdelse Tips Normalt snavs Stegetermometer Fastsiddende snavs (undtagen på FlexiClip-udtræk) Ovnrummet rengøres med Pyrolyse Pyrolyserengøringen forberedes Pyrolyserengøringen startes Efter afsluttet pyrolyserengøring Afbrydelse af pyrolyserengøringen Døren tages af Døren skilles ad Døren sættes i Ribber og FlexiClip-udtræk afmonteres Overvarme-/grillvarmelegemet klappes ned Fordampningssystem afkalkes Afvikling af en afkalkningsproces Afkalkningsprocessen forberedes Afkalkningsproces afvikles Småfejl udbedres Service / garanti Eltilslutning Målskitser til indbygning Ovnmål og indbygningsmål Frontens detailmål Ovnen indbygges Miele home* Ophavsrettigheder og licenser Adresser

7 Råd om sikkerhed og advarsler Denne ovn overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden ovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på ovnen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer vedrørende brugen Denne ovn er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på husholdningslignende opstillingssteder. Ovnen er ikke beregnet til udendørs brug. Ovnen er kun beregnet til brug i almindelig husholdning til bagning, stegning, grillstegning, opvarmning, optøning, henkogning og tørring af madvarer. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene ovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde ovnen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af ovnen. Lad dem aldrig lege med ovnen. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Risiko for forbrænding! Børns hud er mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Ovnen bliver varm på dørruden, på betjeningspanelet og ved emudslippet. Sørg for, at børn ikke rører ved ovnen, mens den er i brug. Risiko for forbrænding! Ovndøren kan maks. bære 15 kg. Børn kan komme til skade på den åbne ovndør. Sørg for, at børn ikke stiller sig, sætter sig eller hænger på den åbne ovndør. Risiko for forbrænding! Børns hud er mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Ved pyrolyserengøringen opvarmes ovnen kraftigere end ved normal brug. Sørg for, at børn ikke rører ved ovnen under pyrolyseprocessen. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget ovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor ovnen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget ovn i brug! Ovnens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på ovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet for at undgå skader på ovnen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af ovnen. Anvend kun ovnen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden. Denne ovn må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på ovnen. Åbn aldrig ovnens kabinet. Reparation af ovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Til ovne, der leveres uden tilslutningsledning, eller hvis en beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes, skal der anvendes en speciel ledning, og monteringen skal foretages af en autoriseret fagmand (se afsnittet Eltilslutning). Ovnen skal være fuldstændig afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation, fx hvis ovnlyset er defekt (se afsnittet Småfejl udbedres). Sørg for, at en af følgende betingelser er opfyldt: Sikringerne i installationen er slået fra. Skruesikringerne i installationen er skruet helt ud. Stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en ovn med netstik, men i stikket, når ovnen skal afbrydes fra elnettet. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler For at ovnen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig tilførsel af køleluft. Sørg for, at tilførslen af køleluft ikke hæmmes (fx af varmebeskyttelseslister i indbygningsskabet). Desuden må køleluften ikke opvarmes for meget af andre varmekilder (fx ovne med fast brændsel). Hvis ovnen er indbygget bag en køkkenlåge, må denne aldrig lukkes, mens ovnen er i brug. Bag den lukkede køkkenlåge kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed, som kan beskadige ovnen, indbygningsskabet og gulvet. Luk først køkkenlågen, når ovnen er helt afkølet. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Risiko for forbrænding! Ovnen bliver meget varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum, mad og tilbehør. Anvend grillhandsker, når der tages mad ud eller sættes mad ind i den varme ovn eller i øvrigt arbejdes med ovnen. På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i let-antændelige genstande i nærheden af den tændte ovn. Brug aldrig ovnen til opvarmning af rum. Overopvarmet olie og fedt kan selvantændes. Lad aldrig ovnen være uden opsyn, når der anvendes olie eller fedt. Forsøg aldrig at slukke ild i olie eller fedt med vand. Sluk ovnen. Kvæl flammerne i ovnrummet ved at lade ovndøren være lukket. For lange grilltider medfører, at maden tørrer ud og eventuelt selvantændes. De anbefalede grilltider bør overholdes. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler Nogle madvarer tørrer hurtigt ud og kan selvantændes af de høje grilltemperaturer. Anvend aldrig grill-opvarmningsformerne til opvarmning af rundstykker eller brød eller til tørring af blomster eller urter. Anvend en af opvarmningsformerne Varmluft Plus eller Overundervarme. Hvis der anvendes alkoholiske drikke til tilberedning af madvarer, skal man være opmærksom på, at alkohol fordamper ved høje temperaturer. Denne damp kan selvantænde ved kontakt med de varme varmelegemer. Hvis restvarmen ønskes udnyttet til varmholdning af mad, kan der på grund af høj luftfugtighed og kondensvand opstå korrosion i ovnrummet. Også betjeningspanelet, bordpladen og indbygningsskabet kan blive beskadiget. Sluk aldrig ovnen, men indstil den på den laveste temperatur for den valgte opvarmningsform, hvis restvarmen ønskes udnyttet. Herved forbliver køleblæseren tilkoblet. Madvarer, der holdes varme eller opbevares i ovnrummet, bør altid dækkes til. Ellers kan de tørre ind, og fugten fra maden kan medføre rustdannelser i ovnen. Emaljen i bunden af ovnrummet kan revne eller gå af som følge af stillestående varme. Læg derfor aldrig fx alufolie eller ovnbeskyttelsesfolie i bunden af ovnen. Stil ikke fade, pander, gryder eller bageplader direkte på ovnbunden. Emaljen i bunden af ovnrummet kan blive beskadiget, hvis der skubbes genstande frem og tilbage på den. Hvis der opbevares gryder eller pander i ovnrummet, bør man undgå at skubbe dem hen over ovnbunden. 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler Hvis der hældes kold væske på en varm overflade, opstår der damp, som kan medføre alvorlige forbrændinger. Desuden kan varme, emaljerede overflader blive beskadiget af den pludselige temperaturændring. Hæld aldrig kolde væsker direkte på varme, emaljerede overflader. Ved tilberedning med damp og under fordampning af restvand opstår der vanddamp, der kan medføre alvorlig skoldning. Åbn aldrig døren under et igangværende dampskud eller fordampning af restvand. Det er vigtigt, at temperaturen fordeles jævnt i maden, og at den er tilstrækkelig høj. Vend eller omrør derfor maden, så varmen fordeles jævnt. Service af plast, der ikke er ovnfast, smelter ved høje temperaturer og kan beskadige ovnen eller antændes. Sørg for, at evt. plastservice er ovnfast. Se oplysningerne fra producenten. Ved henkogning og opvarmning i lukkede dåser dannes der overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere. Anvend ikke ovnen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser. Man kan komme til skade på den åbne ovndør eller snuble over den. Lad ikke ovndøren stå unødigt åben. Ovndøren kan maks. bære 15 kg. Man må ikke stille eller sætte sig på den åbne ovndør eller stille tunge genstande på den. Sørg også for, at der ikke kommer noget i klemme mellem ovndøren og ovnrummet. Ovnen kan blive beskadiget. 16

17 Rengøring og vedligeholdelse Råd om sikkerhed og advarsler Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af ovnen. Dørruden kan blive ødelagt af ridser. Brug ikke skuremiddel, hårde svampe eller børster eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovnruden. Ribberne kan tages ud ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Sørg for at montere dem rigtigt igen, og anvend aldrig ovnen uden monterede ribber. Grove tilsmudsninger i ovnrummet kan medføre røgudvikling og frakobling af pyrolyserengøringen. Fjern større tilsmudsninger fra ovnrummet, inden pyrolyserengøringen startes. 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler Tilbehør Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Miele gourmetfade HUB 5000-M/HUB 5001-M/HUB 5000-XL må ikke skubbes ind på ribbe 1, da dette vil beskadige ovnbunden. På grund af den korte afstand opstår der en ophobning af varme, og emaljen kan revne eller gå af. Skub heller aldrig Miele gourmetfade ind på den øverste ribbebøjle på ribbe 1, da de så ikke vil være sikret med udtræksstoppet. Anvend generelt ribbe 2. De høje temperaturer under pyrolyserengøringen beskadiger tilbehør, der ikke er pyrolysebestandigt. Tag alt tilbehør, der ikke er pyrolyseegnet, ud af ovnrummet, inden pyrolyseprocessen startes; dette gælder også eventuelt ekstra tilbehør (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Anvend kun det medfølgende Miele stegetermometer. Hvis stegetermometeret er defekt, skal det erstattes af et originalt Miele stegetermometer. 18

19 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Den brugte emballage bør afleveres til nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. På den måde bidrager man til, at der spares råstoffer, og at affaldsproblemerne mindskes. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 19

20 Oversigt over ovnen Betjeningselementer Dørlås til pyrolyserengøring Overvarme-/grillvarmelegeme med antenne til trådløst stegetermometer Åbninger til damptilførsel Indsugningsrør til fordampningssystemet Opbevaring til det trådløse stegetermometer Indsugningsåbning til blæser med bagvedliggende ringvarmelegeme Ribber med 5 niveauer Ovnrumsbund med underliggende undervarmelegeme Frontramme med typeskilt Dør 20

21 Betjeningselementer Tænd/Sluk Display Sensortaster,, 21

22 Betjeningselementer Tænd/Sluk Tænd/Sluk-tasten ligger i en fordybning og reagerer på fingerkontakt. Ovnen tændes og slukkes med denne tast. Sensortaster Sensortasterne reagerer på fingerkontakt. Hver berøring bekræftes med en tastelyd. Denne tastelyd kan frakobles (se afsnittet Indstillinger Lydstyrke Tastelyd). Sensortast Funktion Trinvis tilbagespring Tænd/Sluk af ovnlyset Til indstilling af minuturstider eller alarmer Vejledning Når en menu vises i displayet, eller en tilberedningsproces afvikles, kan ovnlyset tændes og slukkes ved berøring af. Hvis displayet er mørkt, skal ovnen først tændes, inden sensortasten reagerer. Ovnlyset kan indstilles til enten at slukke 15 sek. efter start af en tilberedningsproces eller til at forblive tændt under hele tilberedningen. Når en menu vises i displayet, eller en tilberedning afvikles, kan der altid indstilles en minuturstid (fx ved kogning af æg) eller en alarm, dvs. et fast klokkeslæt (se afsnittet Alarm + Minutur). Hvis displayet er mørkt, skal ovnen først tændes, inden sensortasten reagerer. 22

23 Display Displayet reagerer på fingerkontakt. I modsætning til sensortasterne bekræftes berøring af displayet ikke med en tastelyd. Anvend ikke spidse eller skarpe genstande, fx stifter. Displayets overflade kan blive beskadiget. Desuden reagerer displayet ikke, hvis det berøres med genstande. Dislayet er opdelt i tre områder. Betjeningselementer Øverst til venstre vises menustien. Den viser, hvilken menu eller undermenu man befinder sig i. De enkelte menupunkter adskilles fra hinanden med en lodret linje. Hvis der ikke er plads nok til at vise hele menustien, vises overordnede menupunkter med.... Øverst til højre vises klokkeslæt, alarm og minuturstid. I midten vises den aktuelle menu med menupunkterne. I dette område kan der bladres i menuen ved at stryge fingeren hen over displayet mod højre eller venstre. Forneden findes pilene og, som kan anvendes til at bladre mod højre eller venstre med. Antallet af små kvadrater mellem pilene viser antallet af tilgængelige sider og deres position i den aktuelle menu. 23

24 Betjeningselementer Hovedmenu Opvarmningsformer Automatikprogrammer Specialanvendelser MyMiele Egne programmer Indstillinger Vedligeholdelse Symboler Foruden tekst kan følgende symboler fremkomme: Symbol Betydning Nogle indstillinger, fx displayets lysstyrke eller lydenes lydstyrke, indstilles ved at øge eller reducere antallet af udfyldte felter. Dette symbol viser, at der er yderligere informationer og vejledninger til betjeningen. Disse informationsvinduer bekræftes med "OK". Låsen eller spærring af taster er aktiveret (se afsnittet Indstillinger - Sikkerhed). Betjeningen er spærret. Alarm Minutur... Henvisning til overordnede menupunkter, som pga. pladsmangel ikke længere vises i menustien. 24

25 Betjeningselementer Ved valg af en opvarmningsform kan der, afhængig af indstilling, desuden blive vist følgende symboler: Symbol Betydning Varmluft Plus Over-undervarme Klimaprogram Intensiv bagning Bruningsautomatik Undervarme Overvarme Traditionel grill Sparegrill Grill med ventilation Bruning med tilberedning Pyrolyse Kernetemperatur ved brug af stegetermometeret 25

26 Betjeningselementer Betjeningsmåde Ved berøring af et muligt valg farves det pågældende felt orange. Menupunkt vælges, eller en menu kaldes frem Berør det ønskede felt en gang med fingeren. Bladring Der kan bladres mod venstre eller højre. Stryg hen over displayet, dvs. læg en finger på displayet, og bevæg den i den ønskede retning, eller berør pilene eller for at bladre mod venstre eller højre. Menuniveau forlades Berør, eller berør et overordnet menupunkt i menustien eller.... Afhængig af hvor man befinder sig, kommer man tilbage til det overordnede menuniveau eller hovedmenuen. Tal indkodes Tal kan indkodes ved at stryge over talrullerne eller ved hjælp af tastaturet. Indkodning af tal med talrullerne: Stryg opad eller nedad på talrullen, indtil den ønskede værdi vises. Indkodning af tal med tastaturet: Berør i nederste højre område af indtastningsfeltet. Tastaturet åbnes. Berør de ønskede tal. Så snart der er indtastet en gyldig værdi, farves feltet "OK" grønt. Det senest indkodede tal slettes med pilen. Berør "OK". Bogstaver indkodes Navne på egne programmer indkodes med tastaturet. Vælg korte, præcise navne. Berør de ønskede bogstaver eller tegn. Berør "Gem". 26

27 Udstyr Modelbetegnelse De modeller, der er beskrevet i denne brugs- og monteringsanvisning, er anført på bagsiden. Typeskilt Typeskiltet kan ses på frontrammen, når døren er åben. Her findes ovnens modelbetegnelse, fabrikationsnummeret og tilslutningsdataene (netspænding/frekvens/maks. tilslutningsværdi). Hav disse oplysninger parat, når Miele kontaktes med spørgsmål eller problemer. Medleveret udstyr Ved levering medfølger: Brugs- og monteringsanvisning til betjening af ovnen Opskrifthæfte med opskrifter til fx opvarmningsformen Klimaprogram og automatikprogrammerne Skruer til montering af ovnen i indbygningsskabet Afkalkningstabs og en plastslange med holder til afkalkning af fordampningssystemet Diverse tilbehør. Medleveret og ekstra tilbehør Udstyr afhængig af model! Ovnen leveres med ribber, bradepande og rist. Afhængig af model kan den desuden være udstyret med mere eller mindre af det nedenfor nævnte tilbehør. Alt nævnt tilbehør samt rengørings- og plejemidlerne er afstemt til Mieles produkter. Produkterne kan bestilles via vor onlineshop eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Produkterne kan også købes hos Miele-forhandlere. Ved bestilling af tilbehør bedes ovnens modelbetegnelse oplyst. 27

28 Udstyr Ribber Ovnrummet er udstyret med ribber i højre og venstre side med ribbehøjderne, hvor tilbehøret kan skubbes ind. Ribbenummereringen kan aflæses på frontrammen. Hver ribbehøjde består af to ribbebøjler i hver side: Tilbehøret (fx risten) skubbes ind mellem ribbebøjlerne FlexiClip-udtrækkene (hvis de findes) monteres på den nederste ribbebøjle. Ribberne kan tages ud for rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Bageplade, bradepande og rist med udtræksstop Bageplade HBB 71: Bradepande HUBB 71: Rist HBBR 72: Skub altid dette tilbehør ind mellem en ribbes ribbebøjler. Skub altid risten ind med frastillingsfladen nedad. Midt på de korte sider af bageplade, bradepande og rist sidder der et udtræksstop, som forhindrer, at disse glider ud af ribberne, når de kun skal trækkes delvist ud. Hvis bradepanden anvendes med risten på, skubbes bradepanden ind mellem ribbebøjlerne og risten automatisk ovenover. 28

29 Udstyr FlexiClip-udtræk HFC 72 FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres Risiko for forbrænding! Varmelegemerne skal være frakoblet. Ovnrummet skal være afkølet. FlexiClip-udtrækkene kan fastgøres på alle ribber. Skub først FlexiClip-udtrækkene helt ind i ovnrummet, inden tilbehøret skubbes på. Herved kommer tilbehøret automatisk til at ligge sikkert mellem udtrækkenes forreste og bageste udtræksstop, så det ikke kan rutsje ned. FlexiClip-udtrækkene fastgøres mellem en ribbes ribbebøjler. Udtrækket med Miele-logoet skal monteres i højre side. Træk ikke FlexiClip-udtrækkene fra hinanden, når de monteres eller afmonteres. Sæt FlexiClip-udtrækket fast forrest på en ribbes nederste ribbebøjle (1.), og skub det ind i ovnrummet langs med ribbebøjlen (2.). FlexiClip-udtrækkene kan maksimalt bære 15 kg. 29

30 Udstyr Gourmet-bageplade med huller HBBL 71 Sørg for, at FlexiClip-udtrækket går i hak i ribbens nederste ribbebøjle (3.). Hvis FlexiClip-udtrækkene blokerer efter monteringen, skal de trækkes kraftigt ud én gang. Afmontering af et FlexiClip-udtræk: Skub FlexiClip-udtrækket helt ind. Gourmet-bagepladen med huller er specielt udviklet til tilberedning af bagværk af frisk gær- og kvarkoliedej, brød og boller. De fine huller fremmer bruningen på undersiden. Den kan også anvendes til tørring af frugt, grøntsager og urter. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. Grill- og stegeindsats HGBB 71 Tag fat i FlexiClip-udtrækket foran (1.), og træk det ud langs ribbens ribbebøjle (2.). Grill- og stegeindsatsen lægges i bradepanden. Ved grillstegning eller stegning samler den kødsaften i bradepanden og forhindrer, at den brænder på. Kødsaften kan således anvendes igen. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. 30

31 Udstyr Pizza-/tærteform HBF 27-1 Pizza-/tærteformen er velegnet til bagning af pizza, flade kager af gærdej eller rørt dej, søde og krydrede tærter, desserter med dejlåg og fladbrød eller til opvarmning af dybfrosne kager eller pizza. Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean. Bagesten HBS 60 Gourmetfade HUB og låg til gourmetfade HBD Mieles fade kan i modsætning til andre fade skubbes direkte ind på ribberne, og ligesom risten er de forsynet med udtræksstop. Fadenes overflade har slip let-belægning. Fadene findes i dybderne 22 cm og 35 cm. Bredde og højde er den samme. Der kan købes separate låg til fadene. Anfør venligst modelbetegnelsen ved bestilling. Dybde: 22 cm HUB 5000-M HUB 5001-M* Dybde: 35 cm HUB 5000-XL Med bagestenen opnås et optimalt resultat ved retter, der skal have en sprød bund, som pizza, tærter, brød, rundstykker og lignende. Bagestenen er fremstillet af ildfast, glaseret keramik. Den lægges på risten. Der medfølger en palet af ubehandlet træ, som kan anvendes, når retten skal anbringes på eller tages af stenen. HBD HBD * velegnet til induktionskogeplader 31

32 Udstyr Greb til bageplader HEG Stegetermometer Med grebet er det lettere at tage bradepande, bageplade og rist ud af ovnen. Afkalkningstabs, plastslange med holder Dette tilbehør anvendes til afkalkning af ovnen. Ovnen er udstyret med et trådløst stegetermometer, som kan anvendes til at overvåge temperaturen i maden under tilberedningsprocessen meget præcist (se afsnittet Stegning - Stegetermometer). Stegetermometeret opbevares i døren. Det anbefales at anbringe det i opbevaringslommen i døren efter hver brug. Sørg for, at det skubbes helt ind i lommen, da det ellers kan blive beskadiget, når døren lukkes! Åbner Afdækningen på lyset i siden kan fjernes med åbneren. 32

33 Udstyr Miele mikrofiberklud Med mikrofiberkluden er det nemt at fjerne snavs og fingeraftryk. Miele ovnrens Ovnrens er velegnet til fjernelse af fastsiddende snavs. Det er ikke nødvendigt at opvarme ovnen. 33

34 Udstyr Ovnstyring Ovnstyringen kan ud over de almindelige funktioner til bagning, stegning og grillstegning også anvendes til visning af klokkeslæt minutur automatisk til- og frakobling af tilberedningsprocesser tilberedning med tilførsel af fugtighed anvendelse af automatikprogrammer oprettelse af egne programmer valg af individuelle indstillinger. Sikkerhed Lås til ovnen Låsen sikrer mod utilsigtet betjening af ovnen (se afsnittet Indstillinger - Lås ). Låsen forbliver tilkoblet efter strømafbrydelse. Sikkerhedsfrakobling Sikkerhedsfrakoblingen aktiveres, når ovnen har været i brug usædvanligt længe. Tidsrummet afhænger af den valgte opvarmningsform. Køleblæser Køleblæseren starter automatisk, hver gang ovnen tændes. Den sørger for, at den varme luft fra ovnrummet blandes med kold rumluft og bliver afkølet, inden den siver ud mellem ovndøren og betjeningspanelet. Blæseren forbliver tændt et stykke tid, efter at ovnen er slukket, således at der ikke dannes luftfugtighed i ovnrummet, på betjeningspanelet eller på indbygningsskabet. Den slukker automatisk, når temperaturen i ovnrummet kommer under en bestemt temperatur. Ventileret dør Døren er opbygget af delvis varmereflekterende glaslag. Når ovnen er i brug, føres der desuden luft til køling gennem døren, så det yderste lag forbliver koldt. Døren kan tages ud og skilles ad ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Dørlås til pyrolyserengøring Når pyrolyseprocessen starter, låses døren af sikkerhedsmæssige årsager automatisk. Låsen deaktiveres først igen, når temperaturen i ovnrummet efter pyrolyseprocessen er faldet til under 280 C. 34

35 Udstyr Overflader med PerfectClean Overflader belagt med PerfectClean udmærker sig ved fremragende slip leteffekt og usædvanlig nem rengøring. Den tilberedte mad løsnes let, og rester fra bagning eller stegning er nemme at fjerne. Maden kan skæres ud og deles på overflader belagt med PerfectClean. Pyrolysebestandigt tilbehør Følgende tilbehør kan blive i ovnrummet under pyrolyserengøringen: Ribber FlexiClip-udtræk Rist Se venligst vejledningen i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Anvend ikke keramikknive, da de kan ridse PerfectClean-overfladen. PerfectClean-overflader skal vedligeholdes på samme måde som glas. Læs venligst afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, så fordelene ved slip let-effekten og den usædvanligt nemme rengøring bibeholdes. Følgende overflader er belagt med PerfectClean: Bradepande Bageplade Grill- og stegeindsats Gourmet-bageplade med huller Pizza-/tærteform. 35

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 851 330 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 851 170 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 108 850 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovn

Brugs- og monteringsanvisning Ovn Brugs- og monteringsanvisning Ovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr. 10 314 730 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 611 640 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 611 590 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn

Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 575

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 115 400 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 112 330 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 111 660 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn

Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn Brugs og monteringsanvisning Kombidampovn Læs venligst brugs og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.Nr. 09 695 630 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovn

Brugs- og monteringsanvisning Ovn Brugs- og monteringsanvisning Ovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 478 180 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsovn H 5141 B, H 541 B da-dk Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovn

Brugs- og monteringsanvisning Ovn Brugs- og monteringsanvisning Ovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 478 250 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovn

Brugs- og monteringsanvisning Ovn Brugs- og monteringsanvisning Ovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 177 970 Indhold

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 140 440 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovn

Brugs- og monteringsanvisning Ovn Brugs- og monteringsanvisning Ovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 314 730 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovn

Brugs- og monteringsanvisning Ovn Brugs- og monteringsanvisning Ovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 108 190 Indhold

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader KM 6315 / KM 6318 KM 6342 / KM 6344 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6805 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Gourmet-varmeskuffe ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

HB86K.72S. [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497

HB86K.72S. [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497 HB86K.72S [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 3 Før indbygning...3 om sikkerhed...3 vedr. mikrobølgefunktionen...3 Årsager til skader...4 Deres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramisk induktionskogeplade KM 6395 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og installationsanvisning DK. Gaskomfur med el-ovn WGC90S

Brugs- og installationsanvisning DK. Gaskomfur med el-ovn WGC90S Brugs- og installationsanvisning DK Gaskomfur med el-ovn WGC90S DK 2 Kære kunde, Tak fordi du har købt vores produkt. Forholdsreglerne og sikkerhedsanvisningerne, som vi har angivet nedenfor er lavet for

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere