ECONET Væskekoblede flader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECONET Væskekoblede flader"

Transkript

1 ECONET Væskekoblede flader

2 Indhold Side Sikkerhedsregler, advarsler 2 ECONET leveringsomfang 3 Montering og installation 6 ECONET -betjening og el-installationer 10 Vedligeholdelsesanvisninger 14 Funktionsbeskrivelse 15 Brug af styreenheden 17 Idriftsættelse af enheden 18 Menu-navigation 22 Oversigt over menustrukturen 23 ECONET parametre 26 ECONET kommunikation 28 Frekvensomformer til ECONET 36 Reservedelsliste 43 2

3 Sikkerhedsregler, advarsler Vigtigt: Læs disse informationer før montering af udstyret! Personale Al montering, drift og vedligeholdelse af udstyret skal udføres af kvalificeret personale. En kvalificeret person er en person, som er teknisk velkvalificeret og bekendt med alle sikkerhedsanvisninger og fastlagte sikkerhedsprocedurer, med installationsprocessen og med alle involverede risici. Advarsler Dette udstyr kan udgøre en fare for menneskers liv og helbred på grund af roterende maskinudstyr og elektrisk stød. Manglende overholdelse af nedenstående sikkerhedsregler vil medføre en RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. Dette produkt tilhører klassen med begrænset salgsdistribution iht. IEC I beboelsesejendomme kan dette produkt forårsage radiostøj, og brugeren må i så fald træffe de fornødne forholdsregler. Udstyret indeholder højværdi-kondensatorer, som skal bruge tid til at aflade efter frakobling af strømtilførslen. Sørg for isolering af strømtilførslen, før der arbejdes på udstyret. Vent i mindst 3 minutter for at give omformeren tid til at aflade til sikre spændingsniveauer. Foretag aldrig højspændingsprøvning af elledningerne uden først at frakoble omformeren fra det kredsløb, der afprøves. Mulige risici Under fejltilstande, strømtab eller andre utilsigtede forhold fungerer udstyret måske ikke som specificeret. Det gælder især følgende: Motorhastigheden kan måske ikke reguleres Motorens omdrejningsretning kan måske ikke reguleres Motoren kan måske ikke tilsluttes Varmegenvindingsvæsken er giftig og skadelig og kan forårsage legemsbeskadigelse, hvis den løber ud Miljøkrav til opbevaring, transport og brug Hvis Econet-enheden ikke monteres straks, skal enheden opbevares på et sted med god ventilation og ikke i nærheden af høje temperaturer, fugtighed, støv eller metalpartikler. MILJØ MONTERET OG I BRUG OPBEVARING OG TRANSPORT Temperatur Omgivende temperatur: 0 C C -25 C C Indblæsningsluft: -40 C C, indblæsningsluftens temperatur afhænger også af ventilationsaggregatets dimensionering Luftfugtighed Mulig kondensdannelse på rør og flader i indblæsning og udsugning Vand Econet-udstyr opnår min. IP21. Tryk Lufttryk, maks. højde over havets overflade 1000 m. 3

4 ECONET leveringsomfang Systemoversigt: Enkelte eller dobbelte pumpesystemer (1 eller 2), som vist på tegningen, leveres separat. Pumpeenheden leveres sammenbygget på et stativ til montering på et plant gulv. Rørinstallationerne inde i pumpeenhederne (1, 2, 3) er beskyttet mod rust og isoleret med Armaflex. Sensorerne og komponenterne inde i pumpeenhederne (1, 2, 3) er monteret og tilsluttet ECONET -styreboksen. ECONET -styreboksen er monteret på pumpeenheden og forprogrammeret med specifikke data for projektet. Frekvensomformeren/-omformerne er monteret på pumpeenheden og tilsluttet pumpen/pumperne og ECONET styreboksen. Fladen i indblæsningen og udsugningen (14, 15) er monteret i ventilationsaggregatet. + - GT 41 7 MT GP GP 40 GT 42 6 MT GT MT MP SV 40 5a a 5b 4 1. Pumpeenhed 2. Enkeltpumpesystem 3. Dobbeltpumpesystem 4. Styreenhed 5. a) Frekvensomformer 1 b) Frekvensomformer 2 6. Trykvagt med kontaktfunktion 7. Føler, frostbeskyttelse 8. Reguleringsventil 9. Føler, isbeskyttelse 10. Føler, diff. tryk 11. Føler, temperatur 12. Afspærringsventil 13. Afspærringsventil 14. Flade i udsugning 15. Flade i indblæsning 16. Kontraventil 17. Kontraventil 18. Afspærringsventil 19. Afspærringsventil 20. Afspærringsventil 21. Afspærringsventil MP. Trykvagt MT. Termometer 4

5 ECONET leveringsomfang Flader: Fladerne i ECONET består af én eller flere lamelflader i indblæsningen og én i udsugningen med funktioner til varme-/ kølegenvinding, opvarmning og afkøling af indblæsningsluften. Fladerne er forsynet med drypbakker og tilslutninger for udluftning og afløb. Hvis lufthastigheden gennem fladen er høj, skal der benyttes en dråbeudskiller. Fladerne er fremstillet af ekspanderede kobberrør med aluminiumslameller. Samlerøret består af enten kobber eller rustbeskyttet stål. Det maksimale driftstryk i fladerne er 1,5 MPa, og prøvningstrykket er 2 MPa. Andet materiale til rør, lameller og rammer kan specificeres i produktberegningsprogrammet Acon. Flader med hygiejnelameller skal specificeres, hvis det kræves, at fladerne skal kunne rengøres iht. standarderne VD13803 og VD Fladerne i indblæsningen og udsugningen er forbundet med hinanden via et væskekredsløb med mulighed for at tilslutte eksternt tilført energi eller opvarmning/afkøling. (EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). Pumpeenhed: Pumpeenheden består af en pumpe/pumper, rør, ventiler, sensorer, frekvensomformer/-omformere og en styreenhed til ECONET -energigenvinding. Rørene i pumpeenheden er behandlet med rustbeskyttelsesmaling og isoleret med Armaflex. Pumpen/pumperne består af en bund og et pumpehoved, hvorimellem pumpekammeret og den ydre kappe er fastgjort ved hjælp af ankerbolte. bund og pumpehoved er lavet af støbejern, og alle andre våddele er lavet af rustfrit stål, DIN Alle pumper har vedligeholdelsesfri mekanisk akseltætning af patrontypen. Maks. driftstryk for pumpen er 16 bar / 160 mwc / 1,6 MPa. Pumpen er konstrueret til separat montering med et stativ til gulvmontering. I et enkeltpumpesystem er det muligt at tilslutte pumpen direkte til fladeforbindelsen i indblæsningssiden (kontroller ventilationsaggregatets dimensioner og layout). Pumpen leveres separat på en palle. eq STØRRELSE L D1 D2 H1 H2 H3 RØRSTØRRELSE / / /962 DN / / /1142 DN DN Venstrekonstruktion Højrekonstruktion 2 1 A 3 A 1 H2 3 A H5 H4 H3 H1 D1 D2 L Tegningen viser eq-størrelser: = opvarmning/køling:ind, 2=indblæsningsflade:ind, 3= indblæsningsflade:ud, 4=udsugningsflade:ind, 5= udsugningsflade:ud, 6=opvarmning/køling:ud 5

6 ECONET leveringsomfang 1= opvarmning/køling:ind, 2=indblæsningsflade:ind, 3= indblæsningsflade:ud, 4=udsugningsflade:ind, 5= udsugningsflade:ud, 6=opvarmning/ køling:ud eq STØRRELSE L D H1 H2 RØRSTØRRELSE DN DN Styreenhed til varmegenvinding, frekvensomformer og sensorer: Væskestrømmen i ECONET -kredsløbet styres af frekvensomformeren/-omformerne til pumpen/pumperne eller af en ECONET -styreenhed. Styreenheden er forsynet med software, der optimerer cirkulationsstrømmen i kredsløbet til den enkelte driftstilstand. Softwaren i styreenheden inkluderer beskyttelses- og alarmfunktioner. Styreenheden er LonWorks, BacNet- eller Modbus-kompatibel. Styreenheden er født med Modbus-kommunikation, og LonWorks-kort og BacNet-kort til styreenheden kan vælges som tilbehør. Styreenheden er monteret på pumpeenheden og er programmeret med inddata til det specifikke projekt. Der er trukket kabler mellem styreenheden og frekvensomformeren. Frekvensomformeren til pumpen er monteret på pumpeenheden, og der er trukket kabler til ECONET -styreenheden og pumpen. Nødvendige komponenter som f.eks. tryk- og temperaturfølere til pumpeenheden er inkluderet. Komponenter inden for leveringsomfanget er monteret, og der er trukket kabler til ECONET -styreenheden og frekvensomformeren. De ekstra komponenter/sensorer, der skal bruges til beregning af energigenvindingseffektiviteten er inkluderet i leverancen, hvis dette er specificeret, men montering og trækning af kabler skal foretages på stedet (ikke inkluderet i leverancen). Emballage Passende emballage beskytter ECONET -enheden under transporten. Emballagen er 100 % miljøvenlig og skal bortskaffes centralt og genbruges som sekundært råmateriale. Idriftsættelse: For at garantere at ECONET -varmegenvindingen fungerer sikkert og optimalt, skal idriftsættelsen af det enkelte ECONET -system udføres af godkendt og uddannet personale. Idriftsættelse af ECONET kan bestilles og udføres via Climate Consults salgsorganisation, se ordrekode. 6

7 ECONET montering og installation Udpakning Eftersyn af leveret udstyr - Kontroller for tegn på transportskader. - Kontroller, at produktkoderne på typeskiltet svarer til dit behov. - Kontroller, at de leverede komponenter svarer til styklisten. - Koden for pumpeenheden (STAZ ) kan ses på ECONET -kontrolboksen. Monteringsanvisning: Følgende skal udføres på stedet af VVS-/automatik- og el-installatør. - Montering af pumpeenheden, montering af rør fra udsugningsfladen og tilslutning til fladen i indblæsningen. - Montering af alle nødvendige komponenter til tilslutning af en ekstern energikilde, således som anført i dokumentationen. - Fyldning og udluftning af systemet. - Strømforsyning til ECONET -styreenhed og frekvensomformer. - Tilslutning mellem ECONET -styreenheden og styreenheden til ventilationsaggregatet. - Trækning af ledninger mellem tryk-/strømningsindikator. (indblæsning) og ECONET -styreenheden. Valgmulighed: - Montering og trækning af ledninger til de leverede sensorer, der skal bruges til beregning af energigenvinding, GT00, GT10, GT20, GT30, GT21, volumenstrømføler (udsugning). - Idriftsættelse af ECONET -systemet. - Styringsudstyr til ventilationsaggregat, SV 30, SV 50, osv. EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). = Rørtilslutning: ECONET = Rørtilslutning: Varmevekslerpakke 7

8 ECONET montering og installation Montering af flader Fladerne er monteret i ventilationsaggregaterne fra fabrikkens side. Fladerne skal tilsluttes som en modstrømsforbindelse. Varm mod varm og kold mod kold. Alle tilslutninger er mærket med labels. Hvis der er specificeret en dry-box-løsning, deles fladerne i indblæsningen i to flader, ét før og ét efter filtret i indblæsningen. Fladerne i indblæsningen skal serieforbindes. Først til hovedfladen i indblæsningen (efter filteret) og derefter som en serieforbindelse til forvarmefladen (fladen før filteret). Montering af rør mellem pumpeenheden og fladen i udsugningen Tilslutning af fladen i indblæsningen og udsugningen Påfyldning af væske og udluftning af pumpen før idriftsættelsen Udluftningssystem Hvis varmevekslerpakken leveres af Climate Consult: Montering og installation af varmevekslerpakken på ECONET -pumpeenheden og tilslutning af de eksterne energikilder, herunder de nødvendige ventiler, osv. Se venligst separate anvisninger for nærmere oplysninger. Supply air To exhaust coil Director of the flow ECONET skal tilsluttes rørsystemet, således at ekspansionskræfter eller rørsystemets egenvægt ikke belaster væsketilslutningerne. Væsketilslutningerne er mærket med symboler for indløb og udløb. Indblæsningsluft Forvarmefladen Hovdedfladen i indblæsnig Til udsugningsfladen Væskeretningen Sørg for, at alle inspektionsdøre kan åbnes efter montering af rørene. Rørinstallationer Tilslutning til rørsystemet bør udføres af en VVSinstallatør. Monteringen omfatter normalt: - Montering af alle nødvendige komponenter til tilslutning af en ekstern energikilde, således som anført i dokumentationen. De nødvendige komponenter varierer alt efter objektets konstruktion. Eksempler på eksterne komponenter er: Ekspansionsbeholder Varmeveksler og ventiler til supplerende opvarmning/køling Eksterne stopventiler Tilslutning til fyldning Automatisk udluftningsventil kombineret med en manuel udluftningsventil Udluftningsventiler til mikrobobler Filter Fyldeudstyr Vandlås Frostvæske Vigtigt! - Hold rørtilslutningerne fast med en rørtang, mens de eksterne rør strammes. - Brug hør (hamp) og tætningsmasse til at tætne forbindelserne. - Brug tætninger, der kan tåle frostvæsker som f.eks. ethylenglycol-blandinger. 8

9 ECONET montering og installation Montering af pumpeenheden Pumpeenheden leveres med et stativ til montering på plant gulv. I en løsning med et enkelt pumpesystem kan pumpeenheden tilsluttes direkte på fladen i indblæsningen. Vær dog opmærksom på, at i nogle tilfælde kan pumpeenheden være i vejen for dørene i ventilationsaggregatet eller andet udstyr. I en løsning med et dobbelt pumpesystem skal pumpeenheden monteres adskilt fra ventilationsaggregatet. Stopventilens funktion mellem supplerende energi ind/ud. Åben/lukket system Stopventilens position 1) afhænger af, hvordan enheden er tilsluttet ekstern supplerende energi (opvarmning/afkøling). EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). Lukket varmegenvindingskredsløb 1) Åbent varmegenvindingskredsløb Lukket varmegenvindingskredsløb: De eksterne energikilder er adskilt fra varmegenvindingskredsløbet af varmevekslere. Stopventilen 1), som forbinder det eksterne væskekredsløb parallelt med pumpen, skal være lukket. Åbent varmegenvindingskredsløb: Hvis flere ECONET -enheder bruger den samme eksterne varmekilde, og de eksterne energikilder er adskilt fra enhederne af en fælles varmeveksler, skal stopventilen 1), som forbinder det eksterne væskekredsløb parallelt med pumpen, være åben. 9

10 ECONET montering og installation Generelle råd Manglende overholdelse af generelle råd og installationskrav kan medføre risiko for skader. Spuling af rørsystemet: - ECONET -pumpeenhederne rengøres og spules på fabrikken. Ved spuling af resten af systemet anbefaler vi, at pumpeenheden frakobles, og at P40-pumpen ikke bruges under spuling. Det er ekstremt vigtigt at fjerne alle spule/ rensevæsker fra systemet, før der påfyldes frostvæske, da der kan opstå en kemisk reaktion mellem rense- og frostvæskerne. Da fladerne ikke kan tømmes helt, må de ikke udsættes for kulde uden tilsat frostvæske. Udluftning, sikkerhedsventil og afløbstilslutninger er koblet til tilslutningsbeholderen ved siden af enheden. Påfyldning: - For at opnå optimal varmegenvinding anbefaler vi en ethylen-glycol-blanding på ca %. Maks. blanding for pumpen er en 40 % ethylen-glycol-blanding. P40- pumpen må ikke bruges ved fylding af systemet. Brug et separat fyldesystem, f.eks. en separat pumpe med en kontraventil til fyldning af systemet, f.eks. en håndpumpe. - Fyld på, indtil der er opnået et statisk tryk på 1-1,5 bar på sugesiden af pumpen for at undgå risiko for kavitation i pumpen. - Brug færdigblandet frostvæske af typen ethylen-glycol blandet med vand. Udgå at væsken udsættes for oxygen. Hvis der bruges koncentreret ethylen-glycol, skal det blandes med destilleret vand. Væsken skal blandes 24 timer i forvejen, så blandingen er fri for mikrobobler. Bed om en attest for gennemført spuling, hvis der påfyldes færdigblandet frostvæske fra en tankbil. - Mærk systemet med en label, der viser det aktuelle flow og frostvæskens type og koncentration. - Check for og tætn eventuelle lækager. - Check, at den anvendte frostvæske indeholder tilstrækkelig beskyttelse mod korrosion, fouling og biologisk vækst. Følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken. Udluftning: Det tager tid at lukke al luften ud af systemet, men det er meget afgørende for systemets ydeevne. Brug automatiske udluftningsventiler kombineret med manuelle udluftningsventiler. Forebyg risikoen for, at forurening blokerer tætningen og ødelægger lukkefunktionen i den automatiske udluftningsventil. Monter et filter, hvis der er vedvarende problemer med forurening. Når al luft er lukket ud af systemet, sørg for at alle automatiske udluftningsventiler er i orden, og at alle manuelle ventiler er lukkede. Åbn og luk alle ventiler et par gange. Luk shuntventilen og start ECONET -pumpen. Pumpen skal køres manuelt via frekvensomformeren ved maks. 30 Hz. Pumpen må under ingen omstændigheder få lov til at køre tør, på grund af risikoen for beskadigelse af tætningerne. Tøm luften ud af pumpen ved hjælp af pumpens egen udluftningsventil. Sørg for, at systemtrykket holdes på 1-1,5 bar. Genopfyld systemet kontinuerligt efterhånden som trykket falder. Hvis trykket falder til under 0,5 bar, vil styreenheden afgive en A-alarm. Diverse: - P40-pumpen må under ingen omstændigheder køre tør. Pumpen vil i så fald blive beskadiget af luften, hvilket vil resultere i lækage. - Væskekredsen før og efter supplerende opvarmning/afkøling skal monteres med separate stopventiler. Det totale tryktab for fladerne på den sekundære side må ikke overstige 40 kpa ved den maksimale væskestrøm for et lukket varmegenvindingskredsløb. Der bør tages hensyn til en højere værdi ved dimensionering af systemet. Udluftning, sikkerhedsventil og afløbstilslutninger skal koblet til tilslutningsbeholderen ved siden af enheden. - Brug udluftningsventiler, der kan klare mikrobobler (af typen Spirovent eller Flamcovent). - Beholderen skal monteres på sugesiden af pumpen (mellem pumpen og pladevarmevekslerne til supplerende energi) og skal have en volumen på mindst 5 % af hele systemets volumen samt et fortryk på 1,0 bar og et åbningstryk på 4,5 bar. - Hvis der er risiko for kavitation på sugesiden af pumpen, tilrådes det at montere undertryksventiler. 10

11 ECONET -betjening og el-installationer El-tilslutning og anbefalede sikringer Både kabinettet og omformeren skal tilsluttes via ledningsadskillere. Hovedstrømmen skal være 3x400 VAC. En elektriker skal dimensionere sikringerne til pumpen iht. nedenstående tabel og efter forholdene på stedet. Anbefalet min. sikring til kabinettet er 10 A. Advarsel! Sørg for, at alle ledninger er elektrisk isolerede, og at andet personale ikke ved et uheld kan gøre dem strømførende. AGGREGAT STR. PUMPEEFFEKT MAKS. STRØM kW 0.96 A 008, kw 1.44 A 011,014,018, kw 1.9 A 023, kw 2.55 A 032, kw 3.15 A 041,045,050,054, 056,063, kw 4.45 A kw 6.35 A 079,090, kw 8.0 A 126,135,144,158, kw 11.2 A 1) Særlige anvisninger vedr. el-installation af frekvensomformeren findes i manualen Frekvensomformer til ECO- NET 3.0, som for nemheds skyld også er medtaget i dette dokument som kapitlet Frekvensomformer til Econet. 2) Tilslut strømkablet 3x400 VAC til klemmerne U1, V1, W1 og beskyttelsesjording (PE). Sørg for korrekt jordforbindelse og beskyttelsesmetoder som beskrevet i produkthåndbogen for omformeren. 3) Sæt dækslet på frekvensomformeren igen. Tabel 1. Enkelt pumpe maks. strøm. Pumpdata iht. ventilationsaggregatets størrelse. Sikringens størrelse afhænger af forholdene på stedet og skal dimensioneres af en elektriker. AGGREGAT STR. PUMPEEFFEKT MAKS. STRØM x 0,37 kw 2 x 0,96 A 008,009,011,014 2 x 0.55 kw 2 x 1.44 A 018,020,023,027 2 x 0.7 kw 2 x 1.9 A 032,041 2 x 1.1 kw 2 x 2.55 A 045,050,054,056 2 x 1.5 kw 2 x 3.15 A 063,068,072, 079,090,108 2 x 2.2 kw 2 x 4.45 A 126,135,144,158,180 2 x 4 kw 2 x 8 A Tabel 2. Dobbelt pumpe maks. strøm. Pumpdata iht. ventilationsaggregatets størrelse. Sikringens størrelse afhænger af forholdene på stedet og skal dimensioneres af en elektriker. 11

12 ECONET -betjening og el-installationer Installation af styreenhed Tilslut strømkablet til 230 VAC klemmerne Q01: L1, N og PE (beskyttelsesjording). MAIN Hovedstrøm 230 Volt 50 Hz Maks. 10A L N PE AHU-styreenhedens signaler Tilslut signalerne fra AHU-styreenheden til klemmerne iht. nedenstående tegning. Bemærk, at B-alarmen og visningen af driften for pumpe 2 (P40.2.I) kun er relevant i dobbeltpumpeversioner. -RC1 0-10VDC Køling P40.1.I Visning A-type alarm Styresignal jord com GO V Signal Y 2 5 C NO 6 Fæles 9 P40.1.I Visning 10 Start Kølegenvinding P Visning Fælles 13 A-type alarm 14 B-type alarm Styresignal jord com GO 3 C NO 4 C NO 7 8 Fælles 11 P40.2.I Visning 12 Fælles 15 A-type alarm 16 X11:6 X11:5 X7:1 X7:2 X7:3 X7:4 X8:1 X8:2 X5:5 X5:4 X6:2 X6:1 X5:2 X5:1 X6:5 X6:4 P40.1.I P40.2.I A-Larm B-Larm -X1 70 -RC1 Optional Optional Eff GT40 com Optional Optional GT41 GT42 com X10:1 X10:2 X10:4 X10:5 Såfremt signaler, der er målt eller beregnet af Econet-styreenheden, overføres som spændingssignaler til en ekstern styreenhed, skal kablet tilsluttes iht. nedenstående tegning. Tre temperaturmålinger (tmp) og ét effektivitetssignal (eff) er til rådighed for overførsel. 12

13 ECONET -betjening og el-installationer Tilslutning af sensorkabler Sensorsignal i indblæsningen Signalet i indblæsningen (GF10) skal tilsluttes i alle produktversioner før idriftsættelsen af aggregatet. Signaltransduceren er en del af ventilationsaggregat-leverancen. Tilslut volumenstrømføleren iht. nedenstående tegning. Volumenstrømføler, udsugning GF20 G GO OUT Volumenstrømføler, indblæsning GF10 G GO OUT X Sensorsignal i udsugningen Signalet i udsugningen (GF20) skal tilsluttes i produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten. Tilslut volumenstrømføleren iht. ovenstående tegning. Temperaturfølere er indeholdt i levering og installation Temperaturfølerne er inkluderet, og deres placering fremgår af komponentlisten og rutediagrammet i dokumentationen. Alle temperaturfølere er tilsluttet i elskabet via klemmer. Alle lufttemperaturfølere er uden kabler. Alle følerne skal monteres i luftkanalen, ca. 1,5 m fra eventuelle varmelegemer, for at give stabile måleværdier. RC1 Vandtemp. ved pumpen GT40 X11:13 X11:14 Frostdannelse GT41 X12:1 X12:2 Isdannelse GT42 X12:3 X12:4 Udetemp. GT00 Udsugningstemp. GT20 Varme-/kølevæsketemp. GT30 Indblæsningstemp. GT10 Afkasttemp. GT21 X12:5 X12:6 X12:7 X12:8 X12:9 X12:10 X12:11 X12:12 X12:13 X12:14 13

14 ECONET -betjening og el-installationer Føler GT40 til væsketemperatur ved pumpen P40 Føleren er monteret på fabrikken. Frostbeskyttelsestemperaturføler GT41 og isbeskyttelsestemperaturføler GT42 Følerne er monteret på fabrikken. Udetemperaturføler GT00 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en udetemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econetleverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Indblæsningstemperaturføler GT10 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en indblæsningstemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Udsugningstemperaturføler GT20 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en udsugningstemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Afkasttemperaturføler GT21 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en afkasttemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econetleverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Temperaturføler til tilført væske GT30 Temperaturføleren til den væske, der tilføres Econet-pumpegruppen, skal monteres enten på primærsiden af varmeveksleren eller i det indgående rør til kredsløbet. Føleren skal bruges til overvågning i produktversionen med effektivitetsberegning. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. 14

15 Vedligeholdelsesanvisninger Generelle vedligeholdelsesanvisninger ECONET -enheden kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse, bortset fra overholdelsen af vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten af frostvæsken. Vi anbefaler dog, at der foretages regelmæssig kontrol af enhedens funktioner for at sikre, at den kører, som den skal. Kontroller og vær særlig opmærksom på følgende: - unormal støj og eventuelle vibrationer - korrosion på rør og eventuelle svejsede rørsamlinger - eventuelle løse rørholdere Advarsel! Undgå at spule med vand i nærheden af omformerens og kabinettets elektriske forbindelser, da vandet kan sive ind i dem og forårsage en kortslutning. Rengøring af ECONET -standardflader Selv et effektivt luftfilter kan ikke fjerne al støvet fra luften. Støvlaget på varmeflader blokerer for luftstrømmen og giver en dårligere varmeoverførsel. Fladerne skal holdes rene, hvilket gøres bedst på en af følgende måder eller en kombination af disse. 1. Blæs ren med trykluft 2. Blæs ren med damp 3. Vask eller skyl med vand. Hvis der sidder fedt på varmefladerne, skal der tilsættes et passende rengøringsmiddel. 4. Støvsugning Efter rengøringen skal al nedfalden støv fjernes, før ventilatoren startes. Drypbakkerne til fladerne skal rengøres efter behov. Sørg også for, at vandlåsen er renset og fyldt med vand. Flader, der kan rengøres efter hygiejnemæssige standarder Alle ECONET -flader med hygiejnelameller kan rengøres 100 % iht. standarderne VDI3803 og VDI6022. Det betyder, at fladen kan rengøres med højtryksrenser hele vejen igennem kernen. Den rengøringsdyse, der bruges til flader med en lameldeling på 2,0-2,5 mm og dybere end seks rør, er WTjet fremstillet af ILH BERLIN VERTRIEBS-GMBH ( web: Hvis fladen er seks rør dyb eller mindre, kan man bruge en almindelig dyse. 1. Sørg for, at følsomt udstyr, enten inde i eller uden for enheden, ikke tager skade af vandet. Vær særlig omhyggelig med ikke at beskadige filteret. Hvis enheden har en tom sektion (EQTC), bruges den specielle drypplade til at beskytte resten af enheden. 2. Rengør fladen med en højtryksrenser. Hvis fladen er dybere end seks rør, skal der bruges en WTjet for at sikre 100 % rengøring. 3. Ret dysen i en vinkel på 45 grader for at sikre, at vandstrålen har fri passage gennem fladen. Sørg for, at vandet trænger gennem fladen. 4. Fjern al snavs. 5. Aftør alle omgivende dele af enheden. Frostvæske Følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken vedrørende styringsudstyr, vedligeholdelse, spuling og intervaller for påfyldning af ny væske, m.m. OPGAVE Væskestatus Flader Vandlås Udluftning Ventilkontrol Pumpetætninger INTERVAL, HVERT ÅR Kontroller frostvæskens frysepunkt og følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken, kontrol af frostbeskyttelse/kvalitet, renhed, farve, osv. Kontroller systemtrykket og efterfyld om nødvendigt med ethylen-glycol-blanding. Kontroller væskestrømmen og sammenlign med balancerapporten. Kontroller, at lameloverfladerne på fladerne er rene, og rengør om nødvendigt. Kontroller, at der er vand i vandlåsen til udsugnings- og indblæsningsfladerne. Kontroller hyppigt i starten. En årlig kontrol er tilstrækkelig efter det første år. Luk for pumpen og vent et par timer for at sikre, at luftboblerne er steget til de højeste punkter i systemet, hvor luftventilerne bør være placeret. Åbn/luk alle ventiler i systemet, så al indelukket luft fjernes. Luk systemet ned og åbn/luk hver eneste ventil for at sikre, at de fungerer korrekt. Kontroller tætningerne og udskift dem, hvis der er for stor lækage. 15

16 ECONET funktionsbeskrivelse Funktion Varmegenvindingsfunktionen styres via ECONET kontrolboksen. De specifikke funktioner for ventilationsaggregatet skal styres af en separat styreenhed (ikke inkluderet i ECONET -leverancen). Nedenstående funktioner beskriver den interne varmegenvindingsfunktion for ECONET. Proces- og instrumentdiagram for ECONET er vist nedenfor. GT 41 GF 20 GT 00 GT 21 Udsugningsflade GP 41 FO 40.1 Indblæsningsflade ECONET, udvidet leverance: GT 20 P40.1 GT 42 Supplementary energy GT 40 FO 40.2 Supply air Exhaust air Twin pump GT 10 GF 10 P40.2 Standard/normal: GT40, GT41, GT42, SV40, GP41, GF10, FO40.1, P40.1 SV 40 Ekstraudstyr: Dobbeltpumpe: FO40.2, P40.2 Effektivitetsberegning: GT 00, GT10, GT20, GT21, GT30, GF20 *GT30 alternatively on the supply pipe to the heat/cooling exchanger GT 30 * Start af ventilationsaggregatet: Når ECONET modtager et startsignal, begynder pumpen P40 at køre ved en konstant hastighed efter 3 minutter. Derefter skifter pumpen til optimal sekvens. Hovedfunktion: ECONET er en del af sekvensen til regulering af indblæsningstemperaturen til den indstillede referenceværdi. Hovedfunktioner i ECONET -kontrolboksen (reguleringssekvens): Kølegenvinding, On/Off signal Pumpen P40 og frekvensomformeren FO40 regulerer væskestrømmen til en optimal værdi for kølegenvinding, og shuntventilen SV40 vil derefter lukke. BEMÆRK. Varmegenvindingssignalet skal være 0 %. Supplerende køling, On/Off signal umpen P40 og frekvensomformeren FO40 regulerer væskestrømmen til den optimale værdi for supplerende køling. Shuntventilen SV40 vil åbne. BEMÆRK. Varmegenvindingssignalet skal være 0 %. Varmegenvinding, %, V signal Pumpen P40 starter ved minimum hastighed, ventilen SV40 bevæger sig få åben til lukket, pumpen P40 går fra mini mum hastighed til optimal hastighed (optimal varmegenvindingsvæskestrøm). Se dobbeltpumpefunktionen nedenfor og andre supportfunktioner længere nede. Frost- og isbeskyttelse Frostbeskyttelse: Beskyttelse mod frostdannelse på udsugningsfladen (luftside). Væsketemperaturen ved GT41 forhindres i at falde under temperaturen (ca. 3 C) for frostbeskyttelse ved at regulere væskestrømmen med pumpen P40 og FO40 fra optimal væskestrøm til en øget væskestrøm. Ventilationsaggregatet kører ikke: Når temperaturen GT41 er under +16 C, vil pumpen begynde at køre ved en konstant lav hastighed. Når væsketemperaturen GT41 er højere end +17 C, vil pumpen P40 standse. 16

17 ECONET funktionsbeskrivelse Risiko for frostdannelse: Når væsketemperaturen GT41 falder under A-alarmværdien (ca. 10 C), afgives der en A-alarm. Isbeskyttelse: Beskyttelse mod isdannelse i varmevekslerne for supplerende opvarmning/afkøling (vandside). Væsketemperaturen ved GT42 forhindres i at falde under temperaturen (ca. 6 C) for isbeskyttelse ved at regulere væskestrømmen med pumpen P40 og FO40 fra optimal væskestrøm til en øget væskestrøm. Risiko for isdannelse: Når væsketemperaturen GT42 falder under A-alarmværdien (ca. 2 C), afgives der en A-alarm. Alarmer A-alarmer: - Risiko for frostdannelse, GT41 (- 10 C) - Risiko for isdannelse, GT42 (+ 2 C) - Visning på pumpen ikke den samme som den indstillede værdi (konfliktalarm: burde køre, men gør det ikke, eller burde ikke køre, men gør det) - Lavt tryk i ECONET -væskekredsløbet - Intern hardwarefejl (varmegenvinding, GF10, GT41, GT42) B-alarmer: - En af dobbeltpumperne er standset, når den burde køre. Yderligere funktioner /ekstraudstyr Ekstra pumper ECONET -produktversionen med ekstra pumper har to pumper (P40.1 og P40.2) og frekvensomformere (F040.1 og F040.2), der kører parallelt. De startes og reguleres parallelt. Hvis én af pumperne skulle svigte, fortsætter den anden pumpe automatisk med at køre. Svigt på én af pumperne angives med en B-alarm. ECONET -enheden fortsætter med at køre iht. til styresignalerner med kun én pumpe. Energi- og strømberegning Hvis der er specificeret energiberegning, beregner ECONET - styreenheden et estimat af den øjeblikkelige effekt for - Genvundet effekt - Ekstra effekt og - Effekt til indblæsningsluften Disse øjeblikkelige effektværdier akkumuleres til energi, og følgende værdier for energiforbrug beregnes: - Genvundet varmeenergi - Genvundet køleenergi - Ekstra varmeenergi - Ekstra køleenergi - Varmeenergi til indblæsningsluft - Køleenergi til indblæsningsluft De beregnede effekt- og energiværdier vises lokalt eller via kommunikationsinterfacet. De beregnede værdier er kun estimater og er ikke kalibrerede. De kan bruges til generel overvågning, men ikke som grundlag for funktioner som f.eks. fakturering. Effektivitetsberegning Om nødvendigt kan der installeres og tilsluttes ekstra målesensorer (GT00, GT10, GT20, GT21). ECONET styreenheden beregner derefter varmegenvindings-effektiviteterne. Følgende effektiviter beregnes: - Varmegenvindingseffektivitet i indblæsningen - Varmegenvindingseffektivitet i udsugningen - Varmegenvindingseffektivitet for øjeblikkelig effekt På grund af måleunøjagtigheder og små temperaturforskelle kan de beregnede effektivitetsværdier overstige 100 %. Overvågning Der bruges to ekstra følere (GF20, GT30) til at overvåge driften af ECONET -enheden. - Volumenstrømføler i udsugningen: For at vurdere varmegenvindingseffektiviteten skal indblæsnings- og udsugningsstrømmen være ens - Væsketemperatur ved ekstra opvarmning/køling: Temperaturniveauet skal være højt nok til at give den nødvendige ekstra opvarmning/køling. 17

18 Brug af styreenheden 1. LCD-display Visning af værdier og indstillinger Home-knap Vender tilbage til startsiden, uanset hvilken menu du befinder dig i. 3. Returknap Går én menu opad i menutræet. 4. Start-/stopknap (ingen funktion i ECONET ) 5. Alarmknap Visning af alarmliste og kvitterede alarmer. 6. Rækkevælgerknapper Navigering mellem menuer og mellem parametre i menuer. 7. Indstillingsknapper Indstilling af værdier (+/-) og horisontal bevægelse af cursoren på den række, hvor cursoren står. 8. ENTER-knappen Bekræfter ændringer af værdier og menuvalg Betjening Enheden betjenes af eksternt automatikudstyr som f.eks. CTS (Central tilstandskontrol og styring) eller ventilationsaggregatets hovedstyreenhed. Den aktuelle status kan aflæses på home displayet, der altid er tilgængeligt ved at trykke på home-knappen. Alarmer Alarmer indikeres af den røde blinkende LED på alarmknappen (5). Tryk på alarmknappen én gang for at få vist alarmlisten. Alarmer vises i klartekst i alarmlisten. Brug rækkevælgerknapperne (6) til at rulle gennem alarmlisten. Driftsinformationer Den fulde status for enheden vises i menuen OP informa tion. Her kan man se referenceværdierne, aktuelle værdier, styresignaler, status for pumperne, udgangssignaler til ventiler og frekvensomformere, osv. Brug rækkevælgerknapperne (6) til at rulle gennem værdierne. Alarmkvittering Tryk på alarmknappen én gang for at kvittere en alarm. Alarmlampen lyser derefter. Tryk på alarmknappen én gang mere for at nulstille alarmen. Alarmlampen skal derefter slukke. Aktive alarmer kan ikke kvitteres. Hvis alarmtilstanden varer ved, lyser alarmlampen konstant. 18

19 Idriftsættelse af enheden Når ECONET -pumpeenheden tages i brug, og når enheden startes for første gang, guides brugeren gennem en række valg for at konfigurere styreenheden, så den fungerer på den ønskede måde. Konfigureringen af styreenheden kræver nogle informationer om betjeningspanelets sekvenser. Hvis man ikke er bekendt med betjeningspanelet, henvises der til afsnittene Brug af styreenheden og Menu-navigation i denne vejledning. De viste display-eksempler er måske ikke nøjagtige kopier af de tilsvarende displays, eftersom mindre softwareopdateringer kan forekomme hyppigere end opdateringer af disse anvisninger. Eksemplerne er tilstrækkeligt nøjagtige til, at man kan følge disse anvisninger. Første display :02 ECONET v3.0a Språkval / Language Svenska Driftsättning Återv.ener 0% Hvis der skal indstilles en parameterværdi, angives det mulige område som følger: I nedenstående tekst er de tilgængelige valg vist som lister inden for kantede parenteser, hvor de forskellige alternative valgmuligheder er adskilt af en lodret linje [ALT1 ALT2 ALTN]. Hvis der skal indstilles en parameterværdi, vises det mulige område på følgende måde [LOWER_RANGE.. UPPER_RANGE]. Pumpetype Der bruges to slags pumper sammen med ECONET. Som standard leveres enheden med en enkelt pumpe. I visse anvendelser kræves der større pålidelighed, og ECONET kan i så fald bestilles i en dobbeltpumpeversion. Dobbeltpumpeversionen består af en ekstra pumpe og frekvensomformer til normal drift. PUMP TYPE [ NORMAL REDUNDANT ] Signaltype til ventilstyring I visse anvendelser kan ventilmotoren være af en type, der styres med 0..10V-kontrol. Normalt og som standard styres ventilen af en 3-punkts ventilmotor. Vælg først sprog MENU SPRÅKVAL / LANGUAGE og gå derefter videre til idriftsættelsesvalg MENU COMMISSIONING VALVE TYPE [ 3-POINT ANALOG ] Volumenstrømføler i udsugningen I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal volumenstrømmen i udsugningen måles i forbindelse med overvågning af driften. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. SENSOR EXH.FLOW [ YES NO ] Idriftsættelse Nedenstående valg skal kontrolleres ved idriftsættelsen. Hvis valgene ikke bekræftes, kan enheden ikke startes. Valgene er indstillet til standardværdier, alt afhængig af ECONET versionen, og hvis valgene skal være anderledes end standardværdierne, skal de ændres, så de svarer til den ønskede drift. Disse valg og kabeltilslutninger kan ikke altid laves under fabrikationsprocessen, og det er derfor idriftsættelsespersonalets ansvar at kontrollere, at de leverede dele og deres tilslutninger er korrekte. Føler for udetemperatur monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal udetemperaturen til enheden måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. 19

20 Idriftsættelse af enheden Indblæsningstemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i indblæsningen fra indblæsningsfladen til enheden måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Udsugningstemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i udsugningen til genvindingsfladen måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Afkasttemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i afkastluften fra genvindingsfladen måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Temperaturføler til tilført varme- og kølevand I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i den tilførte væske måles i forbindelse med overvågning af driften. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Fortsæt Efter kontrollen af montering og tilslutning af sensorer og styreenhed som beskrevet ovenfor, skal nogle af følerne konfigureres til brug. Bekræft for at fortsætte. Volumenstrømtransmitteren (sensoren) kan være enten tryklineær eller strømlineær. Vælg parameter efter transmittertypen. Volumenstrømfølerne i både indblæsning og udsugning skal være af samme transmittertype PRESSURE SENSOR [FLOW LINEAR PRESSURE LINEAR ] Transmitterens trykområde skal indstilles efter den transmitter, der bruges. Området kan indstilles i trin på 10 Pa. Volumenstrømfølerne i både indblæsning og udsugning skal have samme trykområde. PRESSURE RANGE [ PA] Styreenheden skal bruge den såkaldte k-faktor i volumenstrømføleren. Faktoren fremgår af produktskiltet på ventilatormodulet. K-FACTOR SUPPLY [0..50 ] K-FACTOR EXHAUST [0..50 ] CONTINUE Konfigurer væskestrømmen Oplysningerne om væskestrømtransmitteren/føleren kendes normalt på tidspunktet for bestillingen af ECONET enheden. Disse indstillinger skal kontrolleres under idriftsættelsen. Parameterværdierne fremgår af idriftsættelsesprotokollen. Indstillingerne for væskestrøm er her vist som et eksempel. Idriftsættelsessekvensen fortsætter gennem alle forudindstillede parameterværdier og beder om bekræftelse fra den person, som sætter enheden i drift. CONTINUE Konfigurer volumenstrømmen Oplysningerne om volumenstrømføleren kendes normalt ikke med sikkerhed på tidspunktet for bestillingen af ECONET -enheden. Disse indstillinger skal foretages under idriftsættelsen. CONFIG. AIR FLOW CONFIG. LIQUID FLOW Konfig. væskestrøm Trykområde 400 kpa Laveste tryk 50 kpa Laveste strøm 0.5 l/s Højeste tryk 250 kpa Højeste strøm 2.0 l/s 20

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH INSTRUKTIONS MANUAL Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH DENNE DOKUMENTATION SKAL LÆSES INDEN PÅBEGYNDELSE AF INSTALLATIONEN. INSTRUER BRUGER OG EFTERLAD DETTE DOKUMENT VED WWH KALORIFEREN FOR REFERENCE. Indholdsfortegnelse

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Lufttæppe til karruseldør Roto-Air. Type TI-DT - indbygget i sternkonstruktionen. TORMAX AIR-TECH Roto-Air

Lufttæppe til karruseldør Roto-Air. Type TI-DT - indbygget i sternkonstruktionen. TORMAX AIR-TECH Roto-Air Lufttæppe til karruseldør Roto-Air Type TI-DT - indbygget i sternkonstruktionen TORMAX AIR-TECH Roto-Air TORMAX AIR-TECH Roto-Air Intelligente lufttæpper til karruseldøre der kan monteres horisontalt op

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri stålskab

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere