ECONET Væskekoblede flader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECONET Væskekoblede flader"

Transkript

1 ECONET Væskekoblede flader

2 Indhold Side Sikkerhedsregler, advarsler 2 ECONET leveringsomfang 3 Montering og installation 6 ECONET -betjening og el-installationer 10 Vedligeholdelsesanvisninger 14 Funktionsbeskrivelse 15 Brug af styreenheden 17 Idriftsættelse af enheden 18 Menu-navigation 22 Oversigt over menustrukturen 23 ECONET parametre 26 ECONET kommunikation 28 Frekvensomformer til ECONET 36 Reservedelsliste 43 2

3 Sikkerhedsregler, advarsler Vigtigt: Læs disse informationer før montering af udstyret! Personale Al montering, drift og vedligeholdelse af udstyret skal udføres af kvalificeret personale. En kvalificeret person er en person, som er teknisk velkvalificeret og bekendt med alle sikkerhedsanvisninger og fastlagte sikkerhedsprocedurer, med installationsprocessen og med alle involverede risici. Advarsler Dette udstyr kan udgøre en fare for menneskers liv og helbred på grund af roterende maskinudstyr og elektrisk stød. Manglende overholdelse af nedenstående sikkerhedsregler vil medføre en RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. Dette produkt tilhører klassen med begrænset salgsdistribution iht. IEC I beboelsesejendomme kan dette produkt forårsage radiostøj, og brugeren må i så fald træffe de fornødne forholdsregler. Udstyret indeholder højværdi-kondensatorer, som skal bruge tid til at aflade efter frakobling af strømtilførslen. Sørg for isolering af strømtilførslen, før der arbejdes på udstyret. Vent i mindst 3 minutter for at give omformeren tid til at aflade til sikre spændingsniveauer. Foretag aldrig højspændingsprøvning af elledningerne uden først at frakoble omformeren fra det kredsløb, der afprøves. Mulige risici Under fejltilstande, strømtab eller andre utilsigtede forhold fungerer udstyret måske ikke som specificeret. Det gælder især følgende: Motorhastigheden kan måske ikke reguleres Motorens omdrejningsretning kan måske ikke reguleres Motoren kan måske ikke tilsluttes Varmegenvindingsvæsken er giftig og skadelig og kan forårsage legemsbeskadigelse, hvis den løber ud Miljøkrav til opbevaring, transport og brug Hvis Econet-enheden ikke monteres straks, skal enheden opbevares på et sted med god ventilation og ikke i nærheden af høje temperaturer, fugtighed, støv eller metalpartikler. MILJØ MONTERET OG I BRUG OPBEVARING OG TRANSPORT Temperatur Omgivende temperatur: 0 C C -25 C C Indblæsningsluft: -40 C C, indblæsningsluftens temperatur afhænger også af ventilationsaggregatets dimensionering Luftfugtighed Mulig kondensdannelse på rør og flader i indblæsning og udsugning Vand Econet-udstyr opnår min. IP21. Tryk Lufttryk, maks. højde over havets overflade 1000 m. 3

4 ECONET leveringsomfang Systemoversigt: Enkelte eller dobbelte pumpesystemer (1 eller 2), som vist på tegningen, leveres separat. Pumpeenheden leveres sammenbygget på et stativ til montering på et plant gulv. Rørinstallationerne inde i pumpeenhederne (1, 2, 3) er beskyttet mod rust og isoleret med Armaflex. Sensorerne og komponenterne inde i pumpeenhederne (1, 2, 3) er monteret og tilsluttet ECONET -styreboksen. ECONET -styreboksen er monteret på pumpeenheden og forprogrammeret med specifikke data for projektet. Frekvensomformeren/-omformerne er monteret på pumpeenheden og tilsluttet pumpen/pumperne og ECONET styreboksen. Fladen i indblæsningen og udsugningen (14, 15) er monteret i ventilationsaggregatet. + - GT 41 7 MT GP GP 40 GT 42 6 MT GT MT MP SV 40 5a a 5b 4 1. Pumpeenhed 2. Enkeltpumpesystem 3. Dobbeltpumpesystem 4. Styreenhed 5. a) Frekvensomformer 1 b) Frekvensomformer 2 6. Trykvagt med kontaktfunktion 7. Føler, frostbeskyttelse 8. Reguleringsventil 9. Føler, isbeskyttelse 10. Føler, diff. tryk 11. Føler, temperatur 12. Afspærringsventil 13. Afspærringsventil 14. Flade i udsugning 15. Flade i indblæsning 16. Kontraventil 17. Kontraventil 18. Afspærringsventil 19. Afspærringsventil 20. Afspærringsventil 21. Afspærringsventil MP. Trykvagt MT. Termometer 4

5 ECONET leveringsomfang Flader: Fladerne i ECONET består af én eller flere lamelflader i indblæsningen og én i udsugningen med funktioner til varme-/ kølegenvinding, opvarmning og afkøling af indblæsningsluften. Fladerne er forsynet med drypbakker og tilslutninger for udluftning og afløb. Hvis lufthastigheden gennem fladen er høj, skal der benyttes en dråbeudskiller. Fladerne er fremstillet af ekspanderede kobberrør med aluminiumslameller. Samlerøret består af enten kobber eller rustbeskyttet stål. Det maksimale driftstryk i fladerne er 1,5 MPa, og prøvningstrykket er 2 MPa. Andet materiale til rør, lameller og rammer kan specificeres i produktberegningsprogrammet Acon. Flader med hygiejnelameller skal specificeres, hvis det kræves, at fladerne skal kunne rengøres iht. standarderne VD13803 og VD Fladerne i indblæsningen og udsugningen er forbundet med hinanden via et væskekredsløb med mulighed for at tilslutte eksternt tilført energi eller opvarmning/afkøling. (EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). Pumpeenhed: Pumpeenheden består af en pumpe/pumper, rør, ventiler, sensorer, frekvensomformer/-omformere og en styreenhed til ECONET -energigenvinding. Rørene i pumpeenheden er behandlet med rustbeskyttelsesmaling og isoleret med Armaflex. Pumpen/pumperne består af en bund og et pumpehoved, hvorimellem pumpekammeret og den ydre kappe er fastgjort ved hjælp af ankerbolte. bund og pumpehoved er lavet af støbejern, og alle andre våddele er lavet af rustfrit stål, DIN Alle pumper har vedligeholdelsesfri mekanisk akseltætning af patrontypen. Maks. driftstryk for pumpen er 16 bar / 160 mwc / 1,6 MPa. Pumpen er konstrueret til separat montering med et stativ til gulvmontering. I et enkeltpumpesystem er det muligt at tilslutte pumpen direkte til fladeforbindelsen i indblæsningssiden (kontroller ventilationsaggregatets dimensioner og layout). Pumpen leveres separat på en palle. eq STØRRELSE L D1 D2 H1 H2 H3 RØRSTØRRELSE / / /962 DN / / /1142 DN DN Venstrekonstruktion Højrekonstruktion 2 1 A 3 A 1 H2 3 A H5 H4 H3 H1 D1 D2 L Tegningen viser eq-størrelser: = opvarmning/køling:ind, 2=indblæsningsflade:ind, 3= indblæsningsflade:ud, 4=udsugningsflade:ind, 5= udsugningsflade:ud, 6=opvarmning/køling:ud 5

6 ECONET leveringsomfang 1= opvarmning/køling:ind, 2=indblæsningsflade:ind, 3= indblæsningsflade:ud, 4=udsugningsflade:ind, 5= udsugningsflade:ud, 6=opvarmning/ køling:ud eq STØRRELSE L D H1 H2 RØRSTØRRELSE DN DN Styreenhed til varmegenvinding, frekvensomformer og sensorer: Væskestrømmen i ECONET -kredsløbet styres af frekvensomformeren/-omformerne til pumpen/pumperne eller af en ECONET -styreenhed. Styreenheden er forsynet med software, der optimerer cirkulationsstrømmen i kredsløbet til den enkelte driftstilstand. Softwaren i styreenheden inkluderer beskyttelses- og alarmfunktioner. Styreenheden er LonWorks, BacNet- eller Modbus-kompatibel. Styreenheden er født med Modbus-kommunikation, og LonWorks-kort og BacNet-kort til styreenheden kan vælges som tilbehør. Styreenheden er monteret på pumpeenheden og er programmeret med inddata til det specifikke projekt. Der er trukket kabler mellem styreenheden og frekvensomformeren. Frekvensomformeren til pumpen er monteret på pumpeenheden, og der er trukket kabler til ECONET -styreenheden og pumpen. Nødvendige komponenter som f.eks. tryk- og temperaturfølere til pumpeenheden er inkluderet. Komponenter inden for leveringsomfanget er monteret, og der er trukket kabler til ECONET -styreenheden og frekvensomformeren. De ekstra komponenter/sensorer, der skal bruges til beregning af energigenvindingseffektiviteten er inkluderet i leverancen, hvis dette er specificeret, men montering og trækning af kabler skal foretages på stedet (ikke inkluderet i leverancen). Emballage Passende emballage beskytter ECONET -enheden under transporten. Emballagen er 100 % miljøvenlig og skal bortskaffes centralt og genbruges som sekundært råmateriale. Idriftsættelse: For at garantere at ECONET -varmegenvindingen fungerer sikkert og optimalt, skal idriftsættelsen af det enkelte ECONET -system udføres af godkendt og uddannet personale. Idriftsættelse af ECONET kan bestilles og udføres via Climate Consults salgsorganisation, se ordrekode. 6

7 ECONET montering og installation Udpakning Eftersyn af leveret udstyr - Kontroller for tegn på transportskader. - Kontroller, at produktkoderne på typeskiltet svarer til dit behov. - Kontroller, at de leverede komponenter svarer til styklisten. - Koden for pumpeenheden (STAZ ) kan ses på ECONET -kontrolboksen. Monteringsanvisning: Følgende skal udføres på stedet af VVS-/automatik- og el-installatør. - Montering af pumpeenheden, montering af rør fra udsugningsfladen og tilslutning til fladen i indblæsningen. - Montering af alle nødvendige komponenter til tilslutning af en ekstern energikilde, således som anført i dokumentationen. - Fyldning og udluftning af systemet. - Strømforsyning til ECONET -styreenhed og frekvensomformer. - Tilslutning mellem ECONET -styreenheden og styreenheden til ventilationsaggregatet. - Trækning af ledninger mellem tryk-/strømningsindikator. (indblæsning) og ECONET -styreenheden. Valgmulighed: - Montering og trækning af ledninger til de leverede sensorer, der skal bruges til beregning af energigenvinding, GT00, GT10, GT20, GT30, GT21, volumenstrømføler (udsugning). - Idriftsættelse af ECONET -systemet. - Styringsudstyr til ventilationsaggregat, SV 30, SV 50, osv. EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). = Rørtilslutning: ECONET = Rørtilslutning: Varmevekslerpakke 7

8 ECONET montering og installation Montering af flader Fladerne er monteret i ventilationsaggregaterne fra fabrikkens side. Fladerne skal tilsluttes som en modstrømsforbindelse. Varm mod varm og kold mod kold. Alle tilslutninger er mærket med labels. Hvis der er specificeret en dry-box-løsning, deles fladerne i indblæsningen i to flader, ét før og ét efter filtret i indblæsningen. Fladerne i indblæsningen skal serieforbindes. Først til hovedfladen i indblæsningen (efter filteret) og derefter som en serieforbindelse til forvarmefladen (fladen før filteret). Montering af rør mellem pumpeenheden og fladen i udsugningen Tilslutning af fladen i indblæsningen og udsugningen Påfyldning af væske og udluftning af pumpen før idriftsættelsen Udluftningssystem Hvis varmevekslerpakken leveres af Climate Consult: Montering og installation af varmevekslerpakken på ECONET -pumpeenheden og tilslutning af de eksterne energikilder, herunder de nødvendige ventiler, osv. Se venligst separate anvisninger for nærmere oplysninger. Supply air To exhaust coil Director of the flow ECONET skal tilsluttes rørsystemet, således at ekspansionskræfter eller rørsystemets egenvægt ikke belaster væsketilslutningerne. Væsketilslutningerne er mærket med symboler for indløb og udløb. Indblæsningsluft Forvarmefladen Hovdedfladen i indblæsnig Til udsugningsfladen Væskeretningen Sørg for, at alle inspektionsdøre kan åbnes efter montering af rørene. Rørinstallationer Tilslutning til rørsystemet bør udføres af en VVSinstallatør. Monteringen omfatter normalt: - Montering af alle nødvendige komponenter til tilslutning af en ekstern energikilde, således som anført i dokumentationen. De nødvendige komponenter varierer alt efter objektets konstruktion. Eksempler på eksterne komponenter er: Ekspansionsbeholder Varmeveksler og ventiler til supplerende opvarmning/køling Eksterne stopventiler Tilslutning til fyldning Automatisk udluftningsventil kombineret med en manuel udluftningsventil Udluftningsventiler til mikrobobler Filter Fyldeudstyr Vandlås Frostvæske Vigtigt! - Hold rørtilslutningerne fast med en rørtang, mens de eksterne rør strammes. - Brug hør (hamp) og tætningsmasse til at tætne forbindelserne. - Brug tætninger, der kan tåle frostvæsker som f.eks. ethylenglycol-blandinger. 8

9 ECONET montering og installation Montering af pumpeenheden Pumpeenheden leveres med et stativ til montering på plant gulv. I en løsning med et enkelt pumpesystem kan pumpeenheden tilsluttes direkte på fladen i indblæsningen. Vær dog opmærksom på, at i nogle tilfælde kan pumpeenheden være i vejen for dørene i ventilationsaggregatet eller andet udstyr. I en løsning med et dobbelt pumpesystem skal pumpeenheden monteres adskilt fra ventilationsaggregatet. Stopventilens funktion mellem supplerende energi ind/ud. Åben/lukket system Stopventilens position 1) afhænger af, hvordan enheden er tilsluttet ekstern supplerende energi (opvarmning/afkøling). EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). Lukket varmegenvindingskredsløb 1) Åbent varmegenvindingskredsløb Lukket varmegenvindingskredsløb: De eksterne energikilder er adskilt fra varmegenvindingskredsløbet af varmevekslere. Stopventilen 1), som forbinder det eksterne væskekredsløb parallelt med pumpen, skal være lukket. Åbent varmegenvindingskredsløb: Hvis flere ECONET -enheder bruger den samme eksterne varmekilde, og de eksterne energikilder er adskilt fra enhederne af en fælles varmeveksler, skal stopventilen 1), som forbinder det eksterne væskekredsløb parallelt med pumpen, være åben. 9

10 ECONET montering og installation Generelle råd Manglende overholdelse af generelle råd og installationskrav kan medføre risiko for skader. Spuling af rørsystemet: - ECONET -pumpeenhederne rengøres og spules på fabrikken. Ved spuling af resten af systemet anbefaler vi, at pumpeenheden frakobles, og at P40-pumpen ikke bruges under spuling. Det er ekstremt vigtigt at fjerne alle spule/ rensevæsker fra systemet, før der påfyldes frostvæske, da der kan opstå en kemisk reaktion mellem rense- og frostvæskerne. Da fladerne ikke kan tømmes helt, må de ikke udsættes for kulde uden tilsat frostvæske. Udluftning, sikkerhedsventil og afløbstilslutninger er koblet til tilslutningsbeholderen ved siden af enheden. Påfyldning: - For at opnå optimal varmegenvinding anbefaler vi en ethylen-glycol-blanding på ca %. Maks. blanding for pumpen er en 40 % ethylen-glycol-blanding. P40- pumpen må ikke bruges ved fylding af systemet. Brug et separat fyldesystem, f.eks. en separat pumpe med en kontraventil til fyldning af systemet, f.eks. en håndpumpe. - Fyld på, indtil der er opnået et statisk tryk på 1-1,5 bar på sugesiden af pumpen for at undgå risiko for kavitation i pumpen. - Brug færdigblandet frostvæske af typen ethylen-glycol blandet med vand. Udgå at væsken udsættes for oxygen. Hvis der bruges koncentreret ethylen-glycol, skal det blandes med destilleret vand. Væsken skal blandes 24 timer i forvejen, så blandingen er fri for mikrobobler. Bed om en attest for gennemført spuling, hvis der påfyldes færdigblandet frostvæske fra en tankbil. - Mærk systemet med en label, der viser det aktuelle flow og frostvæskens type og koncentration. - Check for og tætn eventuelle lækager. - Check, at den anvendte frostvæske indeholder tilstrækkelig beskyttelse mod korrosion, fouling og biologisk vækst. Følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken. Udluftning: Det tager tid at lukke al luften ud af systemet, men det er meget afgørende for systemets ydeevne. Brug automatiske udluftningsventiler kombineret med manuelle udluftningsventiler. Forebyg risikoen for, at forurening blokerer tætningen og ødelægger lukkefunktionen i den automatiske udluftningsventil. Monter et filter, hvis der er vedvarende problemer med forurening. Når al luft er lukket ud af systemet, sørg for at alle automatiske udluftningsventiler er i orden, og at alle manuelle ventiler er lukkede. Åbn og luk alle ventiler et par gange. Luk shuntventilen og start ECONET -pumpen. Pumpen skal køres manuelt via frekvensomformeren ved maks. 30 Hz. Pumpen må under ingen omstændigheder få lov til at køre tør, på grund af risikoen for beskadigelse af tætningerne. Tøm luften ud af pumpen ved hjælp af pumpens egen udluftningsventil. Sørg for, at systemtrykket holdes på 1-1,5 bar. Genopfyld systemet kontinuerligt efterhånden som trykket falder. Hvis trykket falder til under 0,5 bar, vil styreenheden afgive en A-alarm. Diverse: - P40-pumpen må under ingen omstændigheder køre tør. Pumpen vil i så fald blive beskadiget af luften, hvilket vil resultere i lækage. - Væskekredsen før og efter supplerende opvarmning/afkøling skal monteres med separate stopventiler. Det totale tryktab for fladerne på den sekundære side må ikke overstige 40 kpa ved den maksimale væskestrøm for et lukket varmegenvindingskredsløb. Der bør tages hensyn til en højere værdi ved dimensionering af systemet. Udluftning, sikkerhedsventil og afløbstilslutninger skal koblet til tilslutningsbeholderen ved siden af enheden. - Brug udluftningsventiler, der kan klare mikrobobler (af typen Spirovent eller Flamcovent). - Beholderen skal monteres på sugesiden af pumpen (mellem pumpen og pladevarmevekslerne til supplerende energi) og skal have en volumen på mindst 5 % af hele systemets volumen samt et fortryk på 1,0 bar og et åbningstryk på 4,5 bar. - Hvis der er risiko for kavitation på sugesiden af pumpen, tilrådes det at montere undertryksventiler. 10

11 ECONET -betjening og el-installationer El-tilslutning og anbefalede sikringer Både kabinettet og omformeren skal tilsluttes via ledningsadskillere. Hovedstrømmen skal være 3x400 VAC. En elektriker skal dimensionere sikringerne til pumpen iht. nedenstående tabel og efter forholdene på stedet. Anbefalet min. sikring til kabinettet er 10 A. Advarsel! Sørg for, at alle ledninger er elektrisk isolerede, og at andet personale ikke ved et uheld kan gøre dem strømførende. AGGREGAT STR. PUMPEEFFEKT MAKS. STRØM kW 0.96 A 008, kw 1.44 A 011,014,018, kw 1.9 A 023, kw 2.55 A 032, kw 3.15 A 041,045,050,054, 056,063, kw 4.45 A kw 6.35 A 079,090, kw 8.0 A 126,135,144,158, kw 11.2 A 1) Særlige anvisninger vedr. el-installation af frekvensomformeren findes i manualen Frekvensomformer til ECO- NET 3.0, som for nemheds skyld også er medtaget i dette dokument som kapitlet Frekvensomformer til Econet. 2) Tilslut strømkablet 3x400 VAC til klemmerne U1, V1, W1 og beskyttelsesjording (PE). Sørg for korrekt jordforbindelse og beskyttelsesmetoder som beskrevet i produkthåndbogen for omformeren. 3) Sæt dækslet på frekvensomformeren igen. Tabel 1. Enkelt pumpe maks. strøm. Pumpdata iht. ventilationsaggregatets størrelse. Sikringens størrelse afhænger af forholdene på stedet og skal dimensioneres af en elektriker. AGGREGAT STR. PUMPEEFFEKT MAKS. STRØM x 0,37 kw 2 x 0,96 A 008,009,011,014 2 x 0.55 kw 2 x 1.44 A 018,020,023,027 2 x 0.7 kw 2 x 1.9 A 032,041 2 x 1.1 kw 2 x 2.55 A 045,050,054,056 2 x 1.5 kw 2 x 3.15 A 063,068,072, 079,090,108 2 x 2.2 kw 2 x 4.45 A 126,135,144,158,180 2 x 4 kw 2 x 8 A Tabel 2. Dobbelt pumpe maks. strøm. Pumpdata iht. ventilationsaggregatets størrelse. Sikringens størrelse afhænger af forholdene på stedet og skal dimensioneres af en elektriker. 11

12 ECONET -betjening og el-installationer Installation af styreenhed Tilslut strømkablet til 230 VAC klemmerne Q01: L1, N og PE (beskyttelsesjording). MAIN Hovedstrøm 230 Volt 50 Hz Maks. 10A L N PE AHU-styreenhedens signaler Tilslut signalerne fra AHU-styreenheden til klemmerne iht. nedenstående tegning. Bemærk, at B-alarmen og visningen af driften for pumpe 2 (P40.2.I) kun er relevant i dobbeltpumpeversioner. -RC1 0-10VDC Køling P40.1.I Visning A-type alarm Styresignal jord com GO V Signal Y 2 5 C NO 6 Fæles 9 P40.1.I Visning 10 Start Kølegenvinding P Visning Fælles 13 A-type alarm 14 B-type alarm Styresignal jord com GO 3 C NO 4 C NO 7 8 Fælles 11 P40.2.I Visning 12 Fælles 15 A-type alarm 16 X11:6 X11:5 X7:1 X7:2 X7:3 X7:4 X8:1 X8:2 X5:5 X5:4 X6:2 X6:1 X5:2 X5:1 X6:5 X6:4 P40.1.I P40.2.I A-Larm B-Larm -X1 70 -RC1 Optional Optional Eff GT40 com Optional Optional GT41 GT42 com X10:1 X10:2 X10:4 X10:5 Såfremt signaler, der er målt eller beregnet af Econet-styreenheden, overføres som spændingssignaler til en ekstern styreenhed, skal kablet tilsluttes iht. nedenstående tegning. Tre temperaturmålinger (tmp) og ét effektivitetssignal (eff) er til rådighed for overførsel. 12

13 ECONET -betjening og el-installationer Tilslutning af sensorkabler Sensorsignal i indblæsningen Signalet i indblæsningen (GF10) skal tilsluttes i alle produktversioner før idriftsættelsen af aggregatet. Signaltransduceren er en del af ventilationsaggregat-leverancen. Tilslut volumenstrømføleren iht. nedenstående tegning. Volumenstrømføler, udsugning GF20 G GO OUT Volumenstrømføler, indblæsning GF10 G GO OUT X Sensorsignal i udsugningen Signalet i udsugningen (GF20) skal tilsluttes i produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten. Tilslut volumenstrømføleren iht. ovenstående tegning. Temperaturfølere er indeholdt i levering og installation Temperaturfølerne er inkluderet, og deres placering fremgår af komponentlisten og rutediagrammet i dokumentationen. Alle temperaturfølere er tilsluttet i elskabet via klemmer. Alle lufttemperaturfølere er uden kabler. Alle følerne skal monteres i luftkanalen, ca. 1,5 m fra eventuelle varmelegemer, for at give stabile måleværdier. RC1 Vandtemp. ved pumpen GT40 X11:13 X11:14 Frostdannelse GT41 X12:1 X12:2 Isdannelse GT42 X12:3 X12:4 Udetemp. GT00 Udsugningstemp. GT20 Varme-/kølevæsketemp. GT30 Indblæsningstemp. GT10 Afkasttemp. GT21 X12:5 X12:6 X12:7 X12:8 X12:9 X12:10 X12:11 X12:12 X12:13 X12:14 13

14 ECONET -betjening og el-installationer Føler GT40 til væsketemperatur ved pumpen P40 Føleren er monteret på fabrikken. Frostbeskyttelsestemperaturføler GT41 og isbeskyttelsestemperaturføler GT42 Følerne er monteret på fabrikken. Udetemperaturføler GT00 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en udetemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econetleverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Indblæsningstemperaturføler GT10 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en indblæsningstemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Udsugningstemperaturføler GT20 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en udsugningstemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Afkasttemperaturføler GT21 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en afkasttemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econetleverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Temperaturføler til tilført væske GT30 Temperaturføleren til den væske, der tilføres Econet-pumpegruppen, skal monteres enten på primærsiden af varmeveksleren eller i det indgående rør til kredsløbet. Føleren skal bruges til overvågning i produktversionen med effektivitetsberegning. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. 14

15 Vedligeholdelsesanvisninger Generelle vedligeholdelsesanvisninger ECONET -enheden kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse, bortset fra overholdelsen af vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten af frostvæsken. Vi anbefaler dog, at der foretages regelmæssig kontrol af enhedens funktioner for at sikre, at den kører, som den skal. Kontroller og vær særlig opmærksom på følgende: - unormal støj og eventuelle vibrationer - korrosion på rør og eventuelle svejsede rørsamlinger - eventuelle løse rørholdere Advarsel! Undgå at spule med vand i nærheden af omformerens og kabinettets elektriske forbindelser, da vandet kan sive ind i dem og forårsage en kortslutning. Rengøring af ECONET -standardflader Selv et effektivt luftfilter kan ikke fjerne al støvet fra luften. Støvlaget på varmeflader blokerer for luftstrømmen og giver en dårligere varmeoverførsel. Fladerne skal holdes rene, hvilket gøres bedst på en af følgende måder eller en kombination af disse. 1. Blæs ren med trykluft 2. Blæs ren med damp 3. Vask eller skyl med vand. Hvis der sidder fedt på varmefladerne, skal der tilsættes et passende rengøringsmiddel. 4. Støvsugning Efter rengøringen skal al nedfalden støv fjernes, før ventilatoren startes. Drypbakkerne til fladerne skal rengøres efter behov. Sørg også for, at vandlåsen er renset og fyldt med vand. Flader, der kan rengøres efter hygiejnemæssige standarder Alle ECONET -flader med hygiejnelameller kan rengøres 100 % iht. standarderne VDI3803 og VDI6022. Det betyder, at fladen kan rengøres med højtryksrenser hele vejen igennem kernen. Den rengøringsdyse, der bruges til flader med en lameldeling på 2,0-2,5 mm og dybere end seks rør, er WTjet fremstillet af ILH BERLIN VERTRIEBS-GMBH ( web: Hvis fladen er seks rør dyb eller mindre, kan man bruge en almindelig dyse. 1. Sørg for, at følsomt udstyr, enten inde i eller uden for enheden, ikke tager skade af vandet. Vær særlig omhyggelig med ikke at beskadige filteret. Hvis enheden har en tom sektion (EQTC), bruges den specielle drypplade til at beskytte resten af enheden. 2. Rengør fladen med en højtryksrenser. Hvis fladen er dybere end seks rør, skal der bruges en WTjet for at sikre 100 % rengøring. 3. Ret dysen i en vinkel på 45 grader for at sikre, at vandstrålen har fri passage gennem fladen. Sørg for, at vandet trænger gennem fladen. 4. Fjern al snavs. 5. Aftør alle omgivende dele af enheden. Frostvæske Følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken vedrørende styringsudstyr, vedligeholdelse, spuling og intervaller for påfyldning af ny væske, m.m. OPGAVE Væskestatus Flader Vandlås Udluftning Ventilkontrol Pumpetætninger INTERVAL, HVERT ÅR Kontroller frostvæskens frysepunkt og følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken, kontrol af frostbeskyttelse/kvalitet, renhed, farve, osv. Kontroller systemtrykket og efterfyld om nødvendigt med ethylen-glycol-blanding. Kontroller væskestrømmen og sammenlign med balancerapporten. Kontroller, at lameloverfladerne på fladerne er rene, og rengør om nødvendigt. Kontroller, at der er vand i vandlåsen til udsugnings- og indblæsningsfladerne. Kontroller hyppigt i starten. En årlig kontrol er tilstrækkelig efter det første år. Luk for pumpen og vent et par timer for at sikre, at luftboblerne er steget til de højeste punkter i systemet, hvor luftventilerne bør være placeret. Åbn/luk alle ventiler i systemet, så al indelukket luft fjernes. Luk systemet ned og åbn/luk hver eneste ventil for at sikre, at de fungerer korrekt. Kontroller tætningerne og udskift dem, hvis der er for stor lækage. 15

16 ECONET funktionsbeskrivelse Funktion Varmegenvindingsfunktionen styres via ECONET kontrolboksen. De specifikke funktioner for ventilationsaggregatet skal styres af en separat styreenhed (ikke inkluderet i ECONET -leverancen). Nedenstående funktioner beskriver den interne varmegenvindingsfunktion for ECONET. Proces- og instrumentdiagram for ECONET er vist nedenfor. GT 41 GF 20 GT 00 GT 21 Udsugningsflade GP 41 FO 40.1 Indblæsningsflade ECONET, udvidet leverance: GT 20 P40.1 GT 42 Supplementary energy GT 40 FO 40.2 Supply air Exhaust air Twin pump GT 10 GF 10 P40.2 Standard/normal: GT40, GT41, GT42, SV40, GP41, GF10, FO40.1, P40.1 SV 40 Ekstraudstyr: Dobbeltpumpe: FO40.2, P40.2 Effektivitetsberegning: GT 00, GT10, GT20, GT21, GT30, GF20 *GT30 alternatively on the supply pipe to the heat/cooling exchanger GT 30 * Start af ventilationsaggregatet: Når ECONET modtager et startsignal, begynder pumpen P40 at køre ved en konstant hastighed efter 3 minutter. Derefter skifter pumpen til optimal sekvens. Hovedfunktion: ECONET er en del af sekvensen til regulering af indblæsningstemperaturen til den indstillede referenceværdi. Hovedfunktioner i ECONET -kontrolboksen (reguleringssekvens): Kølegenvinding, On/Off signal Pumpen P40 og frekvensomformeren FO40 regulerer væskestrømmen til en optimal værdi for kølegenvinding, og shuntventilen SV40 vil derefter lukke. BEMÆRK. Varmegenvindingssignalet skal være 0 %. Supplerende køling, On/Off signal umpen P40 og frekvensomformeren FO40 regulerer væskestrømmen til den optimale værdi for supplerende køling. Shuntventilen SV40 vil åbne. BEMÆRK. Varmegenvindingssignalet skal være 0 %. Varmegenvinding, %, V signal Pumpen P40 starter ved minimum hastighed, ventilen SV40 bevæger sig få åben til lukket, pumpen P40 går fra mini mum hastighed til optimal hastighed (optimal varmegenvindingsvæskestrøm). Se dobbeltpumpefunktionen nedenfor og andre supportfunktioner længere nede. Frost- og isbeskyttelse Frostbeskyttelse: Beskyttelse mod frostdannelse på udsugningsfladen (luftside). Væsketemperaturen ved GT41 forhindres i at falde under temperaturen (ca. 3 C) for frostbeskyttelse ved at regulere væskestrømmen med pumpen P40 og FO40 fra optimal væskestrøm til en øget væskestrøm. Ventilationsaggregatet kører ikke: Når temperaturen GT41 er under +16 C, vil pumpen begynde at køre ved en konstant lav hastighed. Når væsketemperaturen GT41 er højere end +17 C, vil pumpen P40 standse. 16

17 ECONET funktionsbeskrivelse Risiko for frostdannelse: Når væsketemperaturen GT41 falder under A-alarmværdien (ca. 10 C), afgives der en A-alarm. Isbeskyttelse: Beskyttelse mod isdannelse i varmevekslerne for supplerende opvarmning/afkøling (vandside). Væsketemperaturen ved GT42 forhindres i at falde under temperaturen (ca. 6 C) for isbeskyttelse ved at regulere væskestrømmen med pumpen P40 og FO40 fra optimal væskestrøm til en øget væskestrøm. Risiko for isdannelse: Når væsketemperaturen GT42 falder under A-alarmværdien (ca. 2 C), afgives der en A-alarm. Alarmer A-alarmer: - Risiko for frostdannelse, GT41 (- 10 C) - Risiko for isdannelse, GT42 (+ 2 C) - Visning på pumpen ikke den samme som den indstillede værdi (konfliktalarm: burde køre, men gør det ikke, eller burde ikke køre, men gør det) - Lavt tryk i ECONET -væskekredsløbet - Intern hardwarefejl (varmegenvinding, GF10, GT41, GT42) B-alarmer: - En af dobbeltpumperne er standset, når den burde køre. Yderligere funktioner /ekstraudstyr Ekstra pumper ECONET -produktversionen med ekstra pumper har to pumper (P40.1 og P40.2) og frekvensomformere (F040.1 og F040.2), der kører parallelt. De startes og reguleres parallelt. Hvis én af pumperne skulle svigte, fortsætter den anden pumpe automatisk med at køre. Svigt på én af pumperne angives med en B-alarm. ECONET -enheden fortsætter med at køre iht. til styresignalerner med kun én pumpe. Energi- og strømberegning Hvis der er specificeret energiberegning, beregner ECONET - styreenheden et estimat af den øjeblikkelige effekt for - Genvundet effekt - Ekstra effekt og - Effekt til indblæsningsluften Disse øjeblikkelige effektværdier akkumuleres til energi, og følgende værdier for energiforbrug beregnes: - Genvundet varmeenergi - Genvundet køleenergi - Ekstra varmeenergi - Ekstra køleenergi - Varmeenergi til indblæsningsluft - Køleenergi til indblæsningsluft De beregnede effekt- og energiværdier vises lokalt eller via kommunikationsinterfacet. De beregnede værdier er kun estimater og er ikke kalibrerede. De kan bruges til generel overvågning, men ikke som grundlag for funktioner som f.eks. fakturering. Effektivitetsberegning Om nødvendigt kan der installeres og tilsluttes ekstra målesensorer (GT00, GT10, GT20, GT21). ECONET styreenheden beregner derefter varmegenvindings-effektiviteterne. Følgende effektiviter beregnes: - Varmegenvindingseffektivitet i indblæsningen - Varmegenvindingseffektivitet i udsugningen - Varmegenvindingseffektivitet for øjeblikkelig effekt På grund af måleunøjagtigheder og små temperaturforskelle kan de beregnede effektivitetsværdier overstige 100 %. Overvågning Der bruges to ekstra følere (GF20, GT30) til at overvåge driften af ECONET -enheden. - Volumenstrømføler i udsugningen: For at vurdere varmegenvindingseffektiviteten skal indblæsnings- og udsugningsstrømmen være ens - Væsketemperatur ved ekstra opvarmning/køling: Temperaturniveauet skal være højt nok til at give den nødvendige ekstra opvarmning/køling. 17

18 Brug af styreenheden 1. LCD-display Visning af værdier og indstillinger Home-knap Vender tilbage til startsiden, uanset hvilken menu du befinder dig i. 3. Returknap Går én menu opad i menutræet. 4. Start-/stopknap (ingen funktion i ECONET ) 5. Alarmknap Visning af alarmliste og kvitterede alarmer. 6. Rækkevælgerknapper Navigering mellem menuer og mellem parametre i menuer. 7. Indstillingsknapper Indstilling af værdier (+/-) og horisontal bevægelse af cursoren på den række, hvor cursoren står. 8. ENTER-knappen Bekræfter ændringer af værdier og menuvalg Betjening Enheden betjenes af eksternt automatikudstyr som f.eks. CTS (Central tilstandskontrol og styring) eller ventilationsaggregatets hovedstyreenhed. Den aktuelle status kan aflæses på home displayet, der altid er tilgængeligt ved at trykke på home-knappen. Alarmer Alarmer indikeres af den røde blinkende LED på alarmknappen (5). Tryk på alarmknappen én gang for at få vist alarmlisten. Alarmer vises i klartekst i alarmlisten. Brug rækkevælgerknapperne (6) til at rulle gennem alarmlisten. Driftsinformationer Den fulde status for enheden vises i menuen OP informa tion. Her kan man se referenceværdierne, aktuelle værdier, styresignaler, status for pumperne, udgangssignaler til ventiler og frekvensomformere, osv. Brug rækkevælgerknapperne (6) til at rulle gennem værdierne. Alarmkvittering Tryk på alarmknappen én gang for at kvittere en alarm. Alarmlampen lyser derefter. Tryk på alarmknappen én gang mere for at nulstille alarmen. Alarmlampen skal derefter slukke. Aktive alarmer kan ikke kvitteres. Hvis alarmtilstanden varer ved, lyser alarmlampen konstant. 18

19 Idriftsættelse af enheden Når ECONET -pumpeenheden tages i brug, og når enheden startes for første gang, guides brugeren gennem en række valg for at konfigurere styreenheden, så den fungerer på den ønskede måde. Konfigureringen af styreenheden kræver nogle informationer om betjeningspanelets sekvenser. Hvis man ikke er bekendt med betjeningspanelet, henvises der til afsnittene Brug af styreenheden og Menu-navigation i denne vejledning. De viste display-eksempler er måske ikke nøjagtige kopier af de tilsvarende displays, eftersom mindre softwareopdateringer kan forekomme hyppigere end opdateringer af disse anvisninger. Eksemplerne er tilstrækkeligt nøjagtige til, at man kan følge disse anvisninger. Første display :02 ECONET v3.0a Språkval / Language Svenska Driftsättning Återv.ener 0% Hvis der skal indstilles en parameterværdi, angives det mulige område som følger: I nedenstående tekst er de tilgængelige valg vist som lister inden for kantede parenteser, hvor de forskellige alternative valgmuligheder er adskilt af en lodret linje [ALT1 ALT2 ALTN]. Hvis der skal indstilles en parameterværdi, vises det mulige område på følgende måde [LOWER_RANGE.. UPPER_RANGE]. Pumpetype Der bruges to slags pumper sammen med ECONET. Som standard leveres enheden med en enkelt pumpe. I visse anvendelser kræves der større pålidelighed, og ECONET kan i så fald bestilles i en dobbeltpumpeversion. Dobbeltpumpeversionen består af en ekstra pumpe og frekvensomformer til normal drift. PUMP TYPE [ NORMAL REDUNDANT ] Signaltype til ventilstyring I visse anvendelser kan ventilmotoren være af en type, der styres med 0..10V-kontrol. Normalt og som standard styres ventilen af en 3-punkts ventilmotor. Vælg først sprog MENU SPRÅKVAL / LANGUAGE og gå derefter videre til idriftsættelsesvalg MENU COMMISSIONING VALVE TYPE [ 3-POINT ANALOG ] Volumenstrømføler i udsugningen I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal volumenstrømmen i udsugningen måles i forbindelse med overvågning af driften. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. SENSOR EXH.FLOW [ YES NO ] Idriftsættelse Nedenstående valg skal kontrolleres ved idriftsættelsen. Hvis valgene ikke bekræftes, kan enheden ikke startes. Valgene er indstillet til standardværdier, alt afhængig af ECONET versionen, og hvis valgene skal være anderledes end standardværdierne, skal de ændres, så de svarer til den ønskede drift. Disse valg og kabeltilslutninger kan ikke altid laves under fabrikationsprocessen, og det er derfor idriftsættelsespersonalets ansvar at kontrollere, at de leverede dele og deres tilslutninger er korrekte. Føler for udetemperatur monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal udetemperaturen til enheden måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. 19

20 Idriftsættelse af enheden Indblæsningstemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i indblæsningen fra indblæsningsfladen til enheden måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Udsugningstemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i udsugningen til genvindingsfladen måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Afkasttemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i afkastluften fra genvindingsfladen måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Temperaturføler til tilført varme- og kølevand I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i den tilførte væske måles i forbindelse med overvågning af driften. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Fortsæt Efter kontrollen af montering og tilslutning af sensorer og styreenhed som beskrevet ovenfor, skal nogle af følerne konfigureres til brug. Bekræft for at fortsætte. Volumenstrømtransmitteren (sensoren) kan være enten tryklineær eller strømlineær. Vælg parameter efter transmittertypen. Volumenstrømfølerne i både indblæsning og udsugning skal være af samme transmittertype PRESSURE SENSOR [FLOW LINEAR PRESSURE LINEAR ] Transmitterens trykområde skal indstilles efter den transmitter, der bruges. Området kan indstilles i trin på 10 Pa. Volumenstrømfølerne i både indblæsning og udsugning skal have samme trykområde. PRESSURE RANGE [ PA] Styreenheden skal bruge den såkaldte k-faktor i volumenstrømføleren. Faktoren fremgår af produktskiltet på ventilatormodulet. K-FACTOR SUPPLY [0..50 ] K-FACTOR EXHAUST [0..50 ] CONTINUE Konfigurer væskestrømmen Oplysningerne om væskestrømtransmitteren/føleren kendes normalt på tidspunktet for bestillingen af ECONET enheden. Disse indstillinger skal kontrolleres under idriftsættelsen. Parameterværdierne fremgår af idriftsættelsesprotokollen. Indstillingerne for væskestrøm er her vist som et eksempel. Idriftsættelsessekvensen fortsætter gennem alle forudindstillede parameterværdier og beder om bekræftelse fra den person, som sætter enheden i drift. CONTINUE Konfigurer volumenstrømmen Oplysningerne om volumenstrømføleren kendes normalt ikke med sikkerhed på tidspunktet for bestillingen af ECONET -enheden. Disse indstillinger skal foretages under idriftsættelsen. CONFIG. AIR FLOW CONFIG. LIQUID FLOW Konfig. væskestrøm Trykområde 400 kpa Laveste tryk 50 kpa Laveste strøm 0.5 l/s Højeste tryk 250 kpa Højeste strøm 2.0 l/s 20

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere