ECONET Væskekoblede flader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECONET Væskekoblede flader"

Transkript

1 ECONET Væskekoblede flader

2 Indhold Side Sikkerhedsregler, advarsler 2 ECONET leveringsomfang 3 Montering og installation 6 ECONET -betjening og el-installationer 10 Vedligeholdelsesanvisninger 14 Funktionsbeskrivelse 15 Brug af styreenheden 17 Idriftsættelse af enheden 18 Menu-navigation 22 Oversigt over menustrukturen 23 ECONET parametre 26 ECONET kommunikation 28 Frekvensomformer til ECONET 36 Reservedelsliste 43 2

3 Sikkerhedsregler, advarsler Vigtigt: Læs disse informationer før montering af udstyret! Personale Al montering, drift og vedligeholdelse af udstyret skal udføres af kvalificeret personale. En kvalificeret person er en person, som er teknisk velkvalificeret og bekendt med alle sikkerhedsanvisninger og fastlagte sikkerhedsprocedurer, med installationsprocessen og med alle involverede risici. Advarsler Dette udstyr kan udgøre en fare for menneskers liv og helbred på grund af roterende maskinudstyr og elektrisk stød. Manglende overholdelse af nedenstående sikkerhedsregler vil medføre en RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. Dette produkt tilhører klassen med begrænset salgsdistribution iht. IEC I beboelsesejendomme kan dette produkt forårsage radiostøj, og brugeren må i så fald træffe de fornødne forholdsregler. Udstyret indeholder højværdi-kondensatorer, som skal bruge tid til at aflade efter frakobling af strømtilførslen. Sørg for isolering af strømtilførslen, før der arbejdes på udstyret. Vent i mindst 3 minutter for at give omformeren tid til at aflade til sikre spændingsniveauer. Foretag aldrig højspændingsprøvning af elledningerne uden først at frakoble omformeren fra det kredsløb, der afprøves. Mulige risici Under fejltilstande, strømtab eller andre utilsigtede forhold fungerer udstyret måske ikke som specificeret. Det gælder især følgende: Motorhastigheden kan måske ikke reguleres Motorens omdrejningsretning kan måske ikke reguleres Motoren kan måske ikke tilsluttes Varmegenvindingsvæsken er giftig og skadelig og kan forårsage legemsbeskadigelse, hvis den løber ud Miljøkrav til opbevaring, transport og brug Hvis Econet-enheden ikke monteres straks, skal enheden opbevares på et sted med god ventilation og ikke i nærheden af høje temperaturer, fugtighed, støv eller metalpartikler. MILJØ MONTERET OG I BRUG OPBEVARING OG TRANSPORT Temperatur Omgivende temperatur: 0 C C -25 C C Indblæsningsluft: -40 C C, indblæsningsluftens temperatur afhænger også af ventilationsaggregatets dimensionering Luftfugtighed Mulig kondensdannelse på rør og flader i indblæsning og udsugning Vand Econet-udstyr opnår min. IP21. Tryk Lufttryk, maks. højde over havets overflade 1000 m. 3

4 ECONET leveringsomfang Systemoversigt: Enkelte eller dobbelte pumpesystemer (1 eller 2), som vist på tegningen, leveres separat. Pumpeenheden leveres sammenbygget på et stativ til montering på et plant gulv. Rørinstallationerne inde i pumpeenhederne (1, 2, 3) er beskyttet mod rust og isoleret med Armaflex. Sensorerne og komponenterne inde i pumpeenhederne (1, 2, 3) er monteret og tilsluttet ECONET -styreboksen. ECONET -styreboksen er monteret på pumpeenheden og forprogrammeret med specifikke data for projektet. Frekvensomformeren/-omformerne er monteret på pumpeenheden og tilsluttet pumpen/pumperne og ECONET styreboksen. Fladen i indblæsningen og udsugningen (14, 15) er monteret i ventilationsaggregatet. + - GT 41 7 MT GP GP 40 GT 42 6 MT GT MT MP SV 40 5a a 5b 4 1. Pumpeenhed 2. Enkeltpumpesystem 3. Dobbeltpumpesystem 4. Styreenhed 5. a) Frekvensomformer 1 b) Frekvensomformer 2 6. Trykvagt med kontaktfunktion 7. Føler, frostbeskyttelse 8. Reguleringsventil 9. Føler, isbeskyttelse 10. Føler, diff. tryk 11. Føler, temperatur 12. Afspærringsventil 13. Afspærringsventil 14. Flade i udsugning 15. Flade i indblæsning 16. Kontraventil 17. Kontraventil 18. Afspærringsventil 19. Afspærringsventil 20. Afspærringsventil 21. Afspærringsventil MP. Trykvagt MT. Termometer 4

5 ECONET leveringsomfang Flader: Fladerne i ECONET består af én eller flere lamelflader i indblæsningen og én i udsugningen med funktioner til varme-/ kølegenvinding, opvarmning og afkøling af indblæsningsluften. Fladerne er forsynet med drypbakker og tilslutninger for udluftning og afløb. Hvis lufthastigheden gennem fladen er høj, skal der benyttes en dråbeudskiller. Fladerne er fremstillet af ekspanderede kobberrør med aluminiumslameller. Samlerøret består af enten kobber eller rustbeskyttet stål. Det maksimale driftstryk i fladerne er 1,5 MPa, og prøvningstrykket er 2 MPa. Andet materiale til rør, lameller og rammer kan specificeres i produktberegningsprogrammet Acon. Flader med hygiejnelameller skal specificeres, hvis det kræves, at fladerne skal kunne rengøres iht. standarderne VD13803 og VD Fladerne i indblæsningen og udsugningen er forbundet med hinanden via et væskekredsløb med mulighed for at tilslutte eksternt tilført energi eller opvarmning/afkøling. (EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). Pumpeenhed: Pumpeenheden består af en pumpe/pumper, rør, ventiler, sensorer, frekvensomformer/-omformere og en styreenhed til ECONET -energigenvinding. Rørene i pumpeenheden er behandlet med rustbeskyttelsesmaling og isoleret med Armaflex. Pumpen/pumperne består af en bund og et pumpehoved, hvorimellem pumpekammeret og den ydre kappe er fastgjort ved hjælp af ankerbolte. bund og pumpehoved er lavet af støbejern, og alle andre våddele er lavet af rustfrit stål, DIN Alle pumper har vedligeholdelsesfri mekanisk akseltætning af patrontypen. Maks. driftstryk for pumpen er 16 bar / 160 mwc / 1,6 MPa. Pumpen er konstrueret til separat montering med et stativ til gulvmontering. I et enkeltpumpesystem er det muligt at tilslutte pumpen direkte til fladeforbindelsen i indblæsningssiden (kontroller ventilationsaggregatets dimensioner og layout). Pumpen leveres separat på en palle. eq STØRRELSE L D1 D2 H1 H2 H3 RØRSTØRRELSE / / /962 DN / / /1142 DN DN Venstrekonstruktion Højrekonstruktion 2 1 A 3 A 1 H2 3 A H5 H4 H3 H1 D1 D2 L Tegningen viser eq-størrelser: = opvarmning/køling:ind, 2=indblæsningsflade:ind, 3= indblæsningsflade:ud, 4=udsugningsflade:ind, 5= udsugningsflade:ud, 6=opvarmning/køling:ud 5

6 ECONET leveringsomfang 1= opvarmning/køling:ind, 2=indblæsningsflade:ind, 3= indblæsningsflade:ud, 4=udsugningsflade:ind, 5= udsugningsflade:ud, 6=opvarmning/ køling:ud eq STØRRELSE L D H1 H2 RØRSTØRRELSE DN DN Styreenhed til varmegenvinding, frekvensomformer og sensorer: Væskestrømmen i ECONET -kredsløbet styres af frekvensomformeren/-omformerne til pumpen/pumperne eller af en ECONET -styreenhed. Styreenheden er forsynet med software, der optimerer cirkulationsstrømmen i kredsløbet til den enkelte driftstilstand. Softwaren i styreenheden inkluderer beskyttelses- og alarmfunktioner. Styreenheden er LonWorks, BacNet- eller Modbus-kompatibel. Styreenheden er født med Modbus-kommunikation, og LonWorks-kort og BacNet-kort til styreenheden kan vælges som tilbehør. Styreenheden er monteret på pumpeenheden og er programmeret med inddata til det specifikke projekt. Der er trukket kabler mellem styreenheden og frekvensomformeren. Frekvensomformeren til pumpen er monteret på pumpeenheden, og der er trukket kabler til ECONET -styreenheden og pumpen. Nødvendige komponenter som f.eks. tryk- og temperaturfølere til pumpeenheden er inkluderet. Komponenter inden for leveringsomfanget er monteret, og der er trukket kabler til ECONET -styreenheden og frekvensomformeren. De ekstra komponenter/sensorer, der skal bruges til beregning af energigenvindingseffektiviteten er inkluderet i leverancen, hvis dette er specificeret, men montering og trækning af kabler skal foretages på stedet (ikke inkluderet i leverancen). Emballage Passende emballage beskytter ECONET -enheden under transporten. Emballagen er 100 % miljøvenlig og skal bortskaffes centralt og genbruges som sekundært råmateriale. Idriftsættelse: For at garantere at ECONET -varmegenvindingen fungerer sikkert og optimalt, skal idriftsættelsen af det enkelte ECONET -system udføres af godkendt og uddannet personale. Idriftsættelse af ECONET kan bestilles og udføres via Climate Consults salgsorganisation, se ordrekode. 6

7 ECONET montering og installation Udpakning Eftersyn af leveret udstyr - Kontroller for tegn på transportskader. - Kontroller, at produktkoderne på typeskiltet svarer til dit behov. - Kontroller, at de leverede komponenter svarer til styklisten. - Koden for pumpeenheden (STAZ ) kan ses på ECONET -kontrolboksen. Monteringsanvisning: Følgende skal udføres på stedet af VVS-/automatik- og el-installatør. - Montering af pumpeenheden, montering af rør fra udsugningsfladen og tilslutning til fladen i indblæsningen. - Montering af alle nødvendige komponenter til tilslutning af en ekstern energikilde, således som anført i dokumentationen. - Fyldning og udluftning af systemet. - Strømforsyning til ECONET -styreenhed og frekvensomformer. - Tilslutning mellem ECONET -styreenheden og styreenheden til ventilationsaggregatet. - Trækning af ledninger mellem tryk-/strømningsindikator. (indblæsning) og ECONET -styreenheden. Valgmulighed: - Montering og trækning af ledninger til de leverede sensorer, der skal bruges til beregning af energigenvinding, GT00, GT10, GT20, GT30, GT21, volumenstrømføler (udsugning). - Idriftsættelse af ECONET -systemet. - Styringsudstyr til ventilationsaggregat, SV 30, SV 50, osv. EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). = Rørtilslutning: ECONET = Rørtilslutning: Varmevekslerpakke 7

8 ECONET montering og installation Montering af flader Fladerne er monteret i ventilationsaggregaterne fra fabrikkens side. Fladerne skal tilsluttes som en modstrømsforbindelse. Varm mod varm og kold mod kold. Alle tilslutninger er mærket med labels. Hvis der er specificeret en dry-box-løsning, deles fladerne i indblæsningen i to flader, ét før og ét efter filtret i indblæsningen. Fladerne i indblæsningen skal serieforbindes. Først til hovedfladen i indblæsningen (efter filteret) og derefter som en serieforbindelse til forvarmefladen (fladen før filteret). Montering af rør mellem pumpeenheden og fladen i udsugningen Tilslutning af fladen i indblæsningen og udsugningen Påfyldning af væske og udluftning af pumpen før idriftsættelsen Udluftningssystem Hvis varmevekslerpakken leveres af Climate Consult: Montering og installation af varmevekslerpakken på ECONET -pumpeenheden og tilslutning af de eksterne energikilder, herunder de nødvendige ventiler, osv. Se venligst separate anvisninger for nærmere oplysninger. Supply air To exhaust coil Director of the flow ECONET skal tilsluttes rørsystemet, således at ekspansionskræfter eller rørsystemets egenvægt ikke belaster væsketilslutningerne. Væsketilslutningerne er mærket med symboler for indløb og udløb. Indblæsningsluft Forvarmefladen Hovdedfladen i indblæsnig Til udsugningsfladen Væskeretningen Sørg for, at alle inspektionsdøre kan åbnes efter montering af rørene. Rørinstallationer Tilslutning til rørsystemet bør udføres af en VVSinstallatør. Monteringen omfatter normalt: - Montering af alle nødvendige komponenter til tilslutning af en ekstern energikilde, således som anført i dokumentationen. De nødvendige komponenter varierer alt efter objektets konstruktion. Eksempler på eksterne komponenter er: Ekspansionsbeholder Varmeveksler og ventiler til supplerende opvarmning/køling Eksterne stopventiler Tilslutning til fyldning Automatisk udluftningsventil kombineret med en manuel udluftningsventil Udluftningsventiler til mikrobobler Filter Fyldeudstyr Vandlås Frostvæske Vigtigt! - Hold rørtilslutningerne fast med en rørtang, mens de eksterne rør strammes. - Brug hør (hamp) og tætningsmasse til at tætne forbindelserne. - Brug tætninger, der kan tåle frostvæsker som f.eks. ethylenglycol-blandinger. 8

9 ECONET montering og installation Montering af pumpeenheden Pumpeenheden leveres med et stativ til montering på plant gulv. I en løsning med et enkelt pumpesystem kan pumpeenheden tilsluttes direkte på fladen i indblæsningen. Vær dog opmærksom på, at i nogle tilfælde kan pumpeenheden være i vejen for dørene i ventilationsaggregatet eller andet udstyr. I en løsning med et dobbelt pumpesystem skal pumpeenheden monteres adskilt fra ventilationsaggregatet. Stopventilens funktion mellem supplerende energi ind/ud. Åben/lukket system Stopventilens position 1) afhænger af, hvordan enheden er tilsluttet ekstern supplerende energi (opvarmning/afkøling). EQRZ-05 ECONET Varmevekslerpakke, se separat manual). Lukket varmegenvindingskredsløb 1) Åbent varmegenvindingskredsløb Lukket varmegenvindingskredsløb: De eksterne energikilder er adskilt fra varmegenvindingskredsløbet af varmevekslere. Stopventilen 1), som forbinder det eksterne væskekredsløb parallelt med pumpen, skal være lukket. Åbent varmegenvindingskredsløb: Hvis flere ECONET -enheder bruger den samme eksterne varmekilde, og de eksterne energikilder er adskilt fra enhederne af en fælles varmeveksler, skal stopventilen 1), som forbinder det eksterne væskekredsløb parallelt med pumpen, være åben. 9

10 ECONET montering og installation Generelle råd Manglende overholdelse af generelle råd og installationskrav kan medføre risiko for skader. Spuling af rørsystemet: - ECONET -pumpeenhederne rengøres og spules på fabrikken. Ved spuling af resten af systemet anbefaler vi, at pumpeenheden frakobles, og at P40-pumpen ikke bruges under spuling. Det er ekstremt vigtigt at fjerne alle spule/ rensevæsker fra systemet, før der påfyldes frostvæske, da der kan opstå en kemisk reaktion mellem rense- og frostvæskerne. Da fladerne ikke kan tømmes helt, må de ikke udsættes for kulde uden tilsat frostvæske. Udluftning, sikkerhedsventil og afløbstilslutninger er koblet til tilslutningsbeholderen ved siden af enheden. Påfyldning: - For at opnå optimal varmegenvinding anbefaler vi en ethylen-glycol-blanding på ca %. Maks. blanding for pumpen er en 40 % ethylen-glycol-blanding. P40- pumpen må ikke bruges ved fylding af systemet. Brug et separat fyldesystem, f.eks. en separat pumpe med en kontraventil til fyldning af systemet, f.eks. en håndpumpe. - Fyld på, indtil der er opnået et statisk tryk på 1-1,5 bar på sugesiden af pumpen for at undgå risiko for kavitation i pumpen. - Brug færdigblandet frostvæske af typen ethylen-glycol blandet med vand. Udgå at væsken udsættes for oxygen. Hvis der bruges koncentreret ethylen-glycol, skal det blandes med destilleret vand. Væsken skal blandes 24 timer i forvejen, så blandingen er fri for mikrobobler. Bed om en attest for gennemført spuling, hvis der påfyldes færdigblandet frostvæske fra en tankbil. - Mærk systemet med en label, der viser det aktuelle flow og frostvæskens type og koncentration. - Check for og tætn eventuelle lækager. - Check, at den anvendte frostvæske indeholder tilstrækkelig beskyttelse mod korrosion, fouling og biologisk vækst. Følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken. Udluftning: Det tager tid at lukke al luften ud af systemet, men det er meget afgørende for systemets ydeevne. Brug automatiske udluftningsventiler kombineret med manuelle udluftningsventiler. Forebyg risikoen for, at forurening blokerer tætningen og ødelægger lukkefunktionen i den automatiske udluftningsventil. Monter et filter, hvis der er vedvarende problemer med forurening. Når al luft er lukket ud af systemet, sørg for at alle automatiske udluftningsventiler er i orden, og at alle manuelle ventiler er lukkede. Åbn og luk alle ventiler et par gange. Luk shuntventilen og start ECONET -pumpen. Pumpen skal køres manuelt via frekvensomformeren ved maks. 30 Hz. Pumpen må under ingen omstændigheder få lov til at køre tør, på grund af risikoen for beskadigelse af tætningerne. Tøm luften ud af pumpen ved hjælp af pumpens egen udluftningsventil. Sørg for, at systemtrykket holdes på 1-1,5 bar. Genopfyld systemet kontinuerligt efterhånden som trykket falder. Hvis trykket falder til under 0,5 bar, vil styreenheden afgive en A-alarm. Diverse: - P40-pumpen må under ingen omstændigheder køre tør. Pumpen vil i så fald blive beskadiget af luften, hvilket vil resultere i lækage. - Væskekredsen før og efter supplerende opvarmning/afkøling skal monteres med separate stopventiler. Det totale tryktab for fladerne på den sekundære side må ikke overstige 40 kpa ved den maksimale væskestrøm for et lukket varmegenvindingskredsløb. Der bør tages hensyn til en højere værdi ved dimensionering af systemet. Udluftning, sikkerhedsventil og afløbstilslutninger skal koblet til tilslutningsbeholderen ved siden af enheden. - Brug udluftningsventiler, der kan klare mikrobobler (af typen Spirovent eller Flamcovent). - Beholderen skal monteres på sugesiden af pumpen (mellem pumpen og pladevarmevekslerne til supplerende energi) og skal have en volumen på mindst 5 % af hele systemets volumen samt et fortryk på 1,0 bar og et åbningstryk på 4,5 bar. - Hvis der er risiko for kavitation på sugesiden af pumpen, tilrådes det at montere undertryksventiler. 10

11 ECONET -betjening og el-installationer El-tilslutning og anbefalede sikringer Både kabinettet og omformeren skal tilsluttes via ledningsadskillere. Hovedstrømmen skal være 3x400 VAC. En elektriker skal dimensionere sikringerne til pumpen iht. nedenstående tabel og efter forholdene på stedet. Anbefalet min. sikring til kabinettet er 10 A. Advarsel! Sørg for, at alle ledninger er elektrisk isolerede, og at andet personale ikke ved et uheld kan gøre dem strømførende. AGGREGAT STR. PUMPEEFFEKT MAKS. STRØM kW 0.96 A 008, kw 1.44 A 011,014,018, kw 1.9 A 023, kw 2.55 A 032, kw 3.15 A 041,045,050,054, 056,063, kw 4.45 A kw 6.35 A 079,090, kw 8.0 A 126,135,144,158, kw 11.2 A 1) Særlige anvisninger vedr. el-installation af frekvensomformeren findes i manualen Frekvensomformer til ECO- NET 3.0, som for nemheds skyld også er medtaget i dette dokument som kapitlet Frekvensomformer til Econet. 2) Tilslut strømkablet 3x400 VAC til klemmerne U1, V1, W1 og beskyttelsesjording (PE). Sørg for korrekt jordforbindelse og beskyttelsesmetoder som beskrevet i produkthåndbogen for omformeren. 3) Sæt dækslet på frekvensomformeren igen. Tabel 1. Enkelt pumpe maks. strøm. Pumpdata iht. ventilationsaggregatets størrelse. Sikringens størrelse afhænger af forholdene på stedet og skal dimensioneres af en elektriker. AGGREGAT STR. PUMPEEFFEKT MAKS. STRØM x 0,37 kw 2 x 0,96 A 008,009,011,014 2 x 0.55 kw 2 x 1.44 A 018,020,023,027 2 x 0.7 kw 2 x 1.9 A 032,041 2 x 1.1 kw 2 x 2.55 A 045,050,054,056 2 x 1.5 kw 2 x 3.15 A 063,068,072, 079,090,108 2 x 2.2 kw 2 x 4.45 A 126,135,144,158,180 2 x 4 kw 2 x 8 A Tabel 2. Dobbelt pumpe maks. strøm. Pumpdata iht. ventilationsaggregatets størrelse. Sikringens størrelse afhænger af forholdene på stedet og skal dimensioneres af en elektriker. 11

12 ECONET -betjening og el-installationer Installation af styreenhed Tilslut strømkablet til 230 VAC klemmerne Q01: L1, N og PE (beskyttelsesjording). MAIN Hovedstrøm 230 Volt 50 Hz Maks. 10A L N PE AHU-styreenhedens signaler Tilslut signalerne fra AHU-styreenheden til klemmerne iht. nedenstående tegning. Bemærk, at B-alarmen og visningen af driften for pumpe 2 (P40.2.I) kun er relevant i dobbeltpumpeversioner. -RC1 0-10VDC Køling P40.1.I Visning A-type alarm Styresignal jord com GO V Signal Y 2 5 C NO 6 Fæles 9 P40.1.I Visning 10 Start Kølegenvinding P Visning Fælles 13 A-type alarm 14 B-type alarm Styresignal jord com GO 3 C NO 4 C NO 7 8 Fælles 11 P40.2.I Visning 12 Fælles 15 A-type alarm 16 X11:6 X11:5 X7:1 X7:2 X7:3 X7:4 X8:1 X8:2 X5:5 X5:4 X6:2 X6:1 X5:2 X5:1 X6:5 X6:4 P40.1.I P40.2.I A-Larm B-Larm -X1 70 -RC1 Optional Optional Eff GT40 com Optional Optional GT41 GT42 com X10:1 X10:2 X10:4 X10:5 Såfremt signaler, der er målt eller beregnet af Econet-styreenheden, overføres som spændingssignaler til en ekstern styreenhed, skal kablet tilsluttes iht. nedenstående tegning. Tre temperaturmålinger (tmp) og ét effektivitetssignal (eff) er til rådighed for overførsel. 12

13 ECONET -betjening og el-installationer Tilslutning af sensorkabler Sensorsignal i indblæsningen Signalet i indblæsningen (GF10) skal tilsluttes i alle produktversioner før idriftsættelsen af aggregatet. Signaltransduceren er en del af ventilationsaggregat-leverancen. Tilslut volumenstrømføleren iht. nedenstående tegning. Volumenstrømføler, udsugning GF20 G GO OUT Volumenstrømføler, indblæsning GF10 G GO OUT X Sensorsignal i udsugningen Signalet i udsugningen (GF20) skal tilsluttes i produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten. Tilslut volumenstrømføleren iht. ovenstående tegning. Temperaturfølere er indeholdt i levering og installation Temperaturfølerne er inkluderet, og deres placering fremgår af komponentlisten og rutediagrammet i dokumentationen. Alle temperaturfølere er tilsluttet i elskabet via klemmer. Alle lufttemperaturfølere er uden kabler. Alle følerne skal monteres i luftkanalen, ca. 1,5 m fra eventuelle varmelegemer, for at give stabile måleværdier. RC1 Vandtemp. ved pumpen GT40 X11:13 X11:14 Frostdannelse GT41 X12:1 X12:2 Isdannelse GT42 X12:3 X12:4 Udetemp. GT00 Udsugningstemp. GT20 Varme-/kølevæsketemp. GT30 Indblæsningstemp. GT10 Afkasttemp. GT21 X12:5 X12:6 X12:7 X12:8 X12:9 X12:10 X12:11 X12:12 X12:13 X12:14 13

14 ECONET -betjening og el-installationer Føler GT40 til væsketemperatur ved pumpen P40 Føleren er monteret på fabrikken. Frostbeskyttelsestemperaturføler GT41 og isbeskyttelsestemperaturføler GT42 Følerne er monteret på fabrikken. Udetemperaturføler GT00 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en udetemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econetleverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Indblæsningstemperaturføler GT10 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en indblæsningstemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Udsugningstemperaturføler GT20 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en udsugningstemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Afkasttemperaturføler GT21 I produktversionen med effektivitetsberegning kræves der en afkasttemperaturføler. Temperaturføleren er en del af Econetleverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. Temperaturføler til tilført væske GT30 Temperaturføleren til den væske, der tilføres Econet-pumpegruppen, skal monteres enten på primærsiden af varmeveksleren eller i det indgående rør til kredsløbet. Føleren skal bruges til overvågning i produktversionen med effektivitetsberegning. Temperaturføleren er en del af Econet-leverancen, men den skal monteres og tilsluttes før idriftsættelsen. Tilslut temperaturføleren iht. tegningen på foregående side. 14

15 Vedligeholdelsesanvisninger Generelle vedligeholdelsesanvisninger ECONET -enheden kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse, bortset fra overholdelsen af vedligeholdelsesanvisningerne fra producenten af frostvæsken. Vi anbefaler dog, at der foretages regelmæssig kontrol af enhedens funktioner for at sikre, at den kører, som den skal. Kontroller og vær særlig opmærksom på følgende: - unormal støj og eventuelle vibrationer - korrosion på rør og eventuelle svejsede rørsamlinger - eventuelle løse rørholdere Advarsel! Undgå at spule med vand i nærheden af omformerens og kabinettets elektriske forbindelser, da vandet kan sive ind i dem og forårsage en kortslutning. Rengøring af ECONET -standardflader Selv et effektivt luftfilter kan ikke fjerne al støvet fra luften. Støvlaget på varmeflader blokerer for luftstrømmen og giver en dårligere varmeoverførsel. Fladerne skal holdes rene, hvilket gøres bedst på en af følgende måder eller en kombination af disse. 1. Blæs ren med trykluft 2. Blæs ren med damp 3. Vask eller skyl med vand. Hvis der sidder fedt på varmefladerne, skal der tilsættes et passende rengøringsmiddel. 4. Støvsugning Efter rengøringen skal al nedfalden støv fjernes, før ventilatoren startes. Drypbakkerne til fladerne skal rengøres efter behov. Sørg også for, at vandlåsen er renset og fyldt med vand. Flader, der kan rengøres efter hygiejnemæssige standarder Alle ECONET -flader med hygiejnelameller kan rengøres 100 % iht. standarderne VDI3803 og VDI6022. Det betyder, at fladen kan rengøres med højtryksrenser hele vejen igennem kernen. Den rengøringsdyse, der bruges til flader med en lameldeling på 2,0-2,5 mm og dybere end seks rør, er WTjet fremstillet af ILH BERLIN VERTRIEBS-GMBH ( web: Hvis fladen er seks rør dyb eller mindre, kan man bruge en almindelig dyse. 1. Sørg for, at følsomt udstyr, enten inde i eller uden for enheden, ikke tager skade af vandet. Vær særlig omhyggelig med ikke at beskadige filteret. Hvis enheden har en tom sektion (EQTC), bruges den specielle drypplade til at beskytte resten af enheden. 2. Rengør fladen med en højtryksrenser. Hvis fladen er dybere end seks rør, skal der bruges en WTjet for at sikre 100 % rengøring. 3. Ret dysen i en vinkel på 45 grader for at sikre, at vandstrålen har fri passage gennem fladen. Sørg for, at vandet trænger gennem fladen. 4. Fjern al snavs. 5. Aftør alle omgivende dele af enheden. Frostvæske Følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken vedrørende styringsudstyr, vedligeholdelse, spuling og intervaller for påfyldning af ny væske, m.m. OPGAVE Væskestatus Flader Vandlås Udluftning Ventilkontrol Pumpetætninger INTERVAL, HVERT ÅR Kontroller frostvæskens frysepunkt og følg anvisningerne fra producenten af frostvæsken, kontrol af frostbeskyttelse/kvalitet, renhed, farve, osv. Kontroller systemtrykket og efterfyld om nødvendigt med ethylen-glycol-blanding. Kontroller væskestrømmen og sammenlign med balancerapporten. Kontroller, at lameloverfladerne på fladerne er rene, og rengør om nødvendigt. Kontroller, at der er vand i vandlåsen til udsugnings- og indblæsningsfladerne. Kontroller hyppigt i starten. En årlig kontrol er tilstrækkelig efter det første år. Luk for pumpen og vent et par timer for at sikre, at luftboblerne er steget til de højeste punkter i systemet, hvor luftventilerne bør være placeret. Åbn/luk alle ventiler i systemet, så al indelukket luft fjernes. Luk systemet ned og åbn/luk hver eneste ventil for at sikre, at de fungerer korrekt. Kontroller tætningerne og udskift dem, hvis der er for stor lækage. 15

16 ECONET funktionsbeskrivelse Funktion Varmegenvindingsfunktionen styres via ECONET kontrolboksen. De specifikke funktioner for ventilationsaggregatet skal styres af en separat styreenhed (ikke inkluderet i ECONET -leverancen). Nedenstående funktioner beskriver den interne varmegenvindingsfunktion for ECONET. Proces- og instrumentdiagram for ECONET er vist nedenfor. GT 41 GF 20 GT 00 GT 21 Udsugningsflade GP 41 FO 40.1 Indblæsningsflade ECONET, udvidet leverance: GT 20 P40.1 GT 42 Supplementary energy GT 40 FO 40.2 Supply air Exhaust air Twin pump GT 10 GF 10 P40.2 Standard/normal: GT40, GT41, GT42, SV40, GP41, GF10, FO40.1, P40.1 SV 40 Ekstraudstyr: Dobbeltpumpe: FO40.2, P40.2 Effektivitetsberegning: GT 00, GT10, GT20, GT21, GT30, GF20 *GT30 alternatively on the supply pipe to the heat/cooling exchanger GT 30 * Start af ventilationsaggregatet: Når ECONET modtager et startsignal, begynder pumpen P40 at køre ved en konstant hastighed efter 3 minutter. Derefter skifter pumpen til optimal sekvens. Hovedfunktion: ECONET er en del af sekvensen til regulering af indblæsningstemperaturen til den indstillede referenceværdi. Hovedfunktioner i ECONET -kontrolboksen (reguleringssekvens): Kølegenvinding, On/Off signal Pumpen P40 og frekvensomformeren FO40 regulerer væskestrømmen til en optimal værdi for kølegenvinding, og shuntventilen SV40 vil derefter lukke. BEMÆRK. Varmegenvindingssignalet skal være 0 %. Supplerende køling, On/Off signal umpen P40 og frekvensomformeren FO40 regulerer væskestrømmen til den optimale værdi for supplerende køling. Shuntventilen SV40 vil åbne. BEMÆRK. Varmegenvindingssignalet skal være 0 %. Varmegenvinding, %, V signal Pumpen P40 starter ved minimum hastighed, ventilen SV40 bevæger sig få åben til lukket, pumpen P40 går fra mini mum hastighed til optimal hastighed (optimal varmegenvindingsvæskestrøm). Se dobbeltpumpefunktionen nedenfor og andre supportfunktioner længere nede. Frost- og isbeskyttelse Frostbeskyttelse: Beskyttelse mod frostdannelse på udsugningsfladen (luftside). Væsketemperaturen ved GT41 forhindres i at falde under temperaturen (ca. 3 C) for frostbeskyttelse ved at regulere væskestrømmen med pumpen P40 og FO40 fra optimal væskestrøm til en øget væskestrøm. Ventilationsaggregatet kører ikke: Når temperaturen GT41 er under +16 C, vil pumpen begynde at køre ved en konstant lav hastighed. Når væsketemperaturen GT41 er højere end +17 C, vil pumpen P40 standse. 16

17 ECONET funktionsbeskrivelse Risiko for frostdannelse: Når væsketemperaturen GT41 falder under A-alarmværdien (ca. 10 C), afgives der en A-alarm. Isbeskyttelse: Beskyttelse mod isdannelse i varmevekslerne for supplerende opvarmning/afkøling (vandside). Væsketemperaturen ved GT42 forhindres i at falde under temperaturen (ca. 6 C) for isbeskyttelse ved at regulere væskestrømmen med pumpen P40 og FO40 fra optimal væskestrøm til en øget væskestrøm. Risiko for isdannelse: Når væsketemperaturen GT42 falder under A-alarmværdien (ca. 2 C), afgives der en A-alarm. Alarmer A-alarmer: - Risiko for frostdannelse, GT41 (- 10 C) - Risiko for isdannelse, GT42 (+ 2 C) - Visning på pumpen ikke den samme som den indstillede værdi (konfliktalarm: burde køre, men gør det ikke, eller burde ikke køre, men gør det) - Lavt tryk i ECONET -væskekredsløbet - Intern hardwarefejl (varmegenvinding, GF10, GT41, GT42) B-alarmer: - En af dobbeltpumperne er standset, når den burde køre. Yderligere funktioner /ekstraudstyr Ekstra pumper ECONET -produktversionen med ekstra pumper har to pumper (P40.1 og P40.2) og frekvensomformere (F040.1 og F040.2), der kører parallelt. De startes og reguleres parallelt. Hvis én af pumperne skulle svigte, fortsætter den anden pumpe automatisk med at køre. Svigt på én af pumperne angives med en B-alarm. ECONET -enheden fortsætter med at køre iht. til styresignalerner med kun én pumpe. Energi- og strømberegning Hvis der er specificeret energiberegning, beregner ECONET - styreenheden et estimat af den øjeblikkelige effekt for - Genvundet effekt - Ekstra effekt og - Effekt til indblæsningsluften Disse øjeblikkelige effektværdier akkumuleres til energi, og følgende værdier for energiforbrug beregnes: - Genvundet varmeenergi - Genvundet køleenergi - Ekstra varmeenergi - Ekstra køleenergi - Varmeenergi til indblæsningsluft - Køleenergi til indblæsningsluft De beregnede effekt- og energiværdier vises lokalt eller via kommunikationsinterfacet. De beregnede værdier er kun estimater og er ikke kalibrerede. De kan bruges til generel overvågning, men ikke som grundlag for funktioner som f.eks. fakturering. Effektivitetsberegning Om nødvendigt kan der installeres og tilsluttes ekstra målesensorer (GT00, GT10, GT20, GT21). ECONET styreenheden beregner derefter varmegenvindings-effektiviteterne. Følgende effektiviter beregnes: - Varmegenvindingseffektivitet i indblæsningen - Varmegenvindingseffektivitet i udsugningen - Varmegenvindingseffektivitet for øjeblikkelig effekt På grund af måleunøjagtigheder og små temperaturforskelle kan de beregnede effektivitetsværdier overstige 100 %. Overvågning Der bruges to ekstra følere (GF20, GT30) til at overvåge driften af ECONET -enheden. - Volumenstrømføler i udsugningen: For at vurdere varmegenvindingseffektiviteten skal indblæsnings- og udsugningsstrømmen være ens - Væsketemperatur ved ekstra opvarmning/køling: Temperaturniveauet skal være højt nok til at give den nødvendige ekstra opvarmning/køling. 17

18 Brug af styreenheden 1. LCD-display Visning af værdier og indstillinger Home-knap Vender tilbage til startsiden, uanset hvilken menu du befinder dig i. 3. Returknap Går én menu opad i menutræet. 4. Start-/stopknap (ingen funktion i ECONET ) 5. Alarmknap Visning af alarmliste og kvitterede alarmer. 6. Rækkevælgerknapper Navigering mellem menuer og mellem parametre i menuer. 7. Indstillingsknapper Indstilling af værdier (+/-) og horisontal bevægelse af cursoren på den række, hvor cursoren står. 8. ENTER-knappen Bekræfter ændringer af værdier og menuvalg Betjening Enheden betjenes af eksternt automatikudstyr som f.eks. CTS (Central tilstandskontrol og styring) eller ventilationsaggregatets hovedstyreenhed. Den aktuelle status kan aflæses på home displayet, der altid er tilgængeligt ved at trykke på home-knappen. Alarmer Alarmer indikeres af den røde blinkende LED på alarmknappen (5). Tryk på alarmknappen én gang for at få vist alarmlisten. Alarmer vises i klartekst i alarmlisten. Brug rækkevælgerknapperne (6) til at rulle gennem alarmlisten. Driftsinformationer Den fulde status for enheden vises i menuen OP informa tion. Her kan man se referenceværdierne, aktuelle værdier, styresignaler, status for pumperne, udgangssignaler til ventiler og frekvensomformere, osv. Brug rækkevælgerknapperne (6) til at rulle gennem værdierne. Alarmkvittering Tryk på alarmknappen én gang for at kvittere en alarm. Alarmlampen lyser derefter. Tryk på alarmknappen én gang mere for at nulstille alarmen. Alarmlampen skal derefter slukke. Aktive alarmer kan ikke kvitteres. Hvis alarmtilstanden varer ved, lyser alarmlampen konstant. 18

19 Idriftsættelse af enheden Når ECONET -pumpeenheden tages i brug, og når enheden startes for første gang, guides brugeren gennem en række valg for at konfigurere styreenheden, så den fungerer på den ønskede måde. Konfigureringen af styreenheden kræver nogle informationer om betjeningspanelets sekvenser. Hvis man ikke er bekendt med betjeningspanelet, henvises der til afsnittene Brug af styreenheden og Menu-navigation i denne vejledning. De viste display-eksempler er måske ikke nøjagtige kopier af de tilsvarende displays, eftersom mindre softwareopdateringer kan forekomme hyppigere end opdateringer af disse anvisninger. Eksemplerne er tilstrækkeligt nøjagtige til, at man kan følge disse anvisninger. Første display :02 ECONET v3.0a Språkval / Language Svenska Driftsättning Återv.ener 0% Hvis der skal indstilles en parameterværdi, angives det mulige område som følger: I nedenstående tekst er de tilgængelige valg vist som lister inden for kantede parenteser, hvor de forskellige alternative valgmuligheder er adskilt af en lodret linje [ALT1 ALT2 ALTN]. Hvis der skal indstilles en parameterværdi, vises det mulige område på følgende måde [LOWER_RANGE.. UPPER_RANGE]. Pumpetype Der bruges to slags pumper sammen med ECONET. Som standard leveres enheden med en enkelt pumpe. I visse anvendelser kræves der større pålidelighed, og ECONET kan i så fald bestilles i en dobbeltpumpeversion. Dobbeltpumpeversionen består af en ekstra pumpe og frekvensomformer til normal drift. PUMP TYPE [ NORMAL REDUNDANT ] Signaltype til ventilstyring I visse anvendelser kan ventilmotoren være af en type, der styres med 0..10V-kontrol. Normalt og som standard styres ventilen af en 3-punkts ventilmotor. Vælg først sprog MENU SPRÅKVAL / LANGUAGE og gå derefter videre til idriftsættelsesvalg MENU COMMISSIONING VALVE TYPE [ 3-POINT ANALOG ] Volumenstrømføler i udsugningen I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal volumenstrømmen i udsugningen måles i forbindelse med overvågning af driften. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. SENSOR EXH.FLOW [ YES NO ] Idriftsættelse Nedenstående valg skal kontrolleres ved idriftsættelsen. Hvis valgene ikke bekræftes, kan enheden ikke startes. Valgene er indstillet til standardværdier, alt afhængig af ECONET versionen, og hvis valgene skal være anderledes end standardværdierne, skal de ændres, så de svarer til den ønskede drift. Disse valg og kabeltilslutninger kan ikke altid laves under fabrikationsprocessen, og det er derfor idriftsættelsespersonalets ansvar at kontrollere, at de leverede dele og deres tilslutninger er korrekte. Føler for udetemperatur monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal udetemperaturen til enheden måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. 19

20 Idriftsættelse af enheden Indblæsningstemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i indblæsningen fra indblæsningsfladen til enheden måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Udsugningstemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i udsugningen til genvindingsfladen måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Afkasttemperaturføler monteret I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i afkastluften fra genvindingsfladen måles for at beregne effektiviteten. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Temperaturføler til tilført varme- og kølevand I produktversionen med måling af varmegenvindingseffektiviteten skal temperaturen i den tilførte væske måles i forbindelse med overvågning af driften. Kontroller, at føleren er monteret og tilsluttet styreenheden. Som standard er enheden ikke udstyret med denne føler. Fortsæt Efter kontrollen af montering og tilslutning af sensorer og styreenhed som beskrevet ovenfor, skal nogle af følerne konfigureres til brug. Bekræft for at fortsætte. Volumenstrømtransmitteren (sensoren) kan være enten tryklineær eller strømlineær. Vælg parameter efter transmittertypen. Volumenstrømfølerne i både indblæsning og udsugning skal være af samme transmittertype PRESSURE SENSOR [FLOW LINEAR PRESSURE LINEAR ] Transmitterens trykområde skal indstilles efter den transmitter, der bruges. Området kan indstilles i trin på 10 Pa. Volumenstrømfølerne i både indblæsning og udsugning skal have samme trykområde. PRESSURE RANGE [ PA] Styreenheden skal bruge den såkaldte k-faktor i volumenstrømføleren. Faktoren fremgår af produktskiltet på ventilatormodulet. K-FACTOR SUPPLY [0..50 ] K-FACTOR EXHAUST [0..50 ] CONTINUE Konfigurer væskestrømmen Oplysningerne om væskestrømtransmitteren/føleren kendes normalt på tidspunktet for bestillingen af ECONET enheden. Disse indstillinger skal kontrolleres under idriftsættelsen. Parameterværdierne fremgår af idriftsættelsesprotokollen. Indstillingerne for væskestrøm er her vist som et eksempel. Idriftsættelsessekvensen fortsætter gennem alle forudindstillede parameterværdier og beder om bekræftelse fra den person, som sætter enheden i drift. CONTINUE Konfigurer volumenstrømmen Oplysningerne om volumenstrømføleren kendes normalt ikke med sikkerhed på tidspunktet for bestillingen af ECONET -enheden. Disse indstillinger skal foretages under idriftsættelsen. CONFIG. AIR FLOW CONFIG. LIQUID FLOW Konfig. væskestrøm Trykområde 400 kpa Laveste tryk 50 kpa Laveste strøm 0.5 l/s Højeste tryk 250 kpa Højeste strøm 2.0 l/s 20

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere