Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC"

Transkript

1 Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC INDHOLD Hurtigt igang med Infranor CD1PMV Indledning... 2 Indsæt funktionsblokken... 4 Inputs på funktionsblok:... 5 Outputs på funktionsblokken Opsætning af Infranor Beskrivelse af Positioner Application setup Scale parameters: Beregning af hastighed RPM til mm/sek i PLC Beskrivelse af Input output Configuration X3 Ekstra Encoder Input Elektronisk Gearing CD1-PM 1: Master/Slave forbindelser Log Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 1

2 Indledning Delta Elektronik har udviklet en funktionsblok til Siemens PLC, som hurtigt skaber den fornødne kommunikation mellem PLC og Infranors CD1-p/pm. Funktions blokken skal kaldes cyklisk i PLC programmet, for at få en opdateret udlæsning af status-bit og aktuel position af Servo motoren. Denne Funktionsblok er lavet med henblik på at forenkle programmeringen til hvert enkelt Servo- Drive. Den er lavet med fokus på de vigtigste funktioner, og dækker 95 % af alle applikationer. På vores Delta CD findes en Sekvens-fil (CD1PM52.seq) som kan downloades til Infranor drevet for at komme i gang. (Det er muligt at der skal laves tilpasninger i Home sekvensen til den pågældende Servo akse). Grundlæggende virker funktions blokken således, forudsat at alt hardware er klar til start: 1) Enable Servo motor 2) Indtast ønsket Speed, Position, Acc_ms, Dec_ms, Torque_Gear_Ratio og Run_time_ms. Indtast hvilket Seq_Nr. at værdierne skal overføre til og aktiver Send_SeqData. 3) Vent på kvittering Send_SeqData_OK = True. 4) Start ønskede Sekvens ved Positiv flanke på Start_Seq. 5) Vent på Move_Done = True. Se næste afsnit for mere detaljeret forklaring på indgange og udgange på funktions blokken. På vor Delta CD-rom kan flg. findes under: - \Produkter\Infranor\Manual\Infranor\CD1pm\Profibus Filer: - CD1PM52.ZIP Siemens Program med funktionsblok. - CD1PM52.SEQ Infranor Sekvenser. - CD1PM52.PAR Parameter fil på Demo-test fra Delta Elektronik A/S. - Infr00c7.gsd 4/ GSD Fil til Infranor. Software: VDSetup 4.4 Opsætnings Software til Infranor Servo Drive. - \Produkter\Infranor\Manual\Infranor\CD1pm Manualer: - CD1pmInst(GB)8.6.pdf Installations Manual - ProfibusCommunicationProfile(GB)1.3.pdf Profibus kommunikation - CD1pmUtil(GB)3.2.pdf Grundig Info om funktioner i CD1-PM - CD1SafeTorqueOff(GB)1.4.pdf Safe Torque Off. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 2

3 Funktions blok til flg. 6 sekvens typer. Home, Absolute, Relative, Torque, Speed, Gear. Sekvenserne kan ligge vilkårlige steder i Drivet. (De er ikke bundet til sekvens 0-5). Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 3

4 Indsæt funktionsblokken Integrering af funktionsblokken i øvrige program. Hardware configuration i PLC: Efter installering af INFR00C7.GSD ligger filen under flg.: - PROFIBUS DP\Additional Field Devices\Generel\SMT-BD1/p. - Ved klik på BD1p-CD1p-V4, trækkes blokken over på Profibus-linien. - Navnet rettes til, F.eks. Servo1, og der vælges f.eks. node nr. 3, ligesom dipswitch opsætningen på toppen af Infranor. - Herefter vælges PPO-Type 2, (antal bytes som overføres ved hvert scan), som trækkes ned til Slot 0. - Hermed vælges samtidig også I / Q adresse område (256) som skal bruges senere i funktionsblokken Det samme gentages hvis der er flere CD1-p Programmering: - Åben 2 vinduer. Et med CD1PM52programmet som findes på vor Delta CD, og et andet med det nye applikations program. - I CD1PM52klikkes ned igennem træstrukturen til højre, og under Blocks findes FB1. - Kopier FB1 over i det nye applikationsprogram. - Åben OB1 eller en anden cyklisk kaldet blok, og sørg for at der programmeres i LAD. - Insert Network og højreklik for at indsætte Empty box. - Vælg i rullemenuen eller skriv FB1, og tryk enter. herefter fremkommer blokken. - På de røde??? over blokken, indtastes f.eks. DB1, for Databloknr 1, som hermed indeholder alle data til Servo_FB. Svar Yes til at oprette Datablokken. - Herefter skal alle indgange og udgange på blokken udfyldes i henhold til resten af applikationsprogrammet. Se næste side for detaljer. Ønskes endnu en blok til den næste CD1-p/pm, implementeres den på samme fremgangsmåde men tildeles en anden Data Blok. F.eks. DB2 Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 4

5 Inputs på funktionsblok: - Adr: Hardware Adresse f.eks: 256. (Samme adresse for Input og Output) - Enable Enable motor på Positive Flanke, samt Disable Motor ved negativ. Motor ramper normalt ned til stop og disabler. - E-Stop Skal være = 1, for at enable. Ved E-Stop = 0, rampes ned med Max strøm til motor står stille og disabler. Stop_Spd_Trq Gearing Ved aktiverering af Stop_spd_trq = 1 kan stoppes en kørende sekvens. Dog KUN Speed og Torque sekvens. Husk at sætte et flueben i Stop samt 1 i Stop Conditions Input 1 1 = Motor gearer til X3-Encoder input. Eksembel på 1:1 gearing til Encoder X3-Encoder pulser = 1000 x 4 Jog Fwd: Jog Rev: Seq_Nr. Speed Position 1 = Jog frem med hastighed i Manuel Move 1 = Jog tilbage med hastighed i Manuel Move - Indtast Sekvens nr. for start kørsel af sekvens nr. - Indtast Sekvens nr. for overførsel af data (Speed,Pos,Acc,Dec,Trq). Indtast Speed i RPM for Sekvensen Indtast Position eller Gear-distance for Sekvensen. HUSK. Hvis der er valgt 2 decimaler skal der indtastes f.eks Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 5

6 Acc_ms Dec_ms Indtast acceleration i ms for Sekvensen. Værdien i ms er i forhold til Drivets Max hastighed Dvs. at hvis Acc = 500mS og Speed = 500 RPM. 500 RPM / 3500RPM x 500mS = 71ms for at nå den ønskede hastighed. Indtast Deceleration i ms for Sekvensen. Værdien i ms er i forhold til Drivets Max hastighed Dvs. at hvis Dec = 500mS og Speed = 500 RPM. 500 RPM / 3500RPM x 500mS = 71ms for at nå ned til 0Rpm Torque_Gear_Ratio ( %) Denne værdi bruges både til torque Sekvenser og til Gear Sekvenser. Indtast en % - del. Run_time_ms Indtast running time / Delay i Sekvens. HUSK. I speed Sekvens skal værdien være 16001ms for at sekvensen kan køre kontinuerligt. Start_seq Stop_Seq Reset_Alarm Start den valgte Sekvens i Seq_Nr. Ved aktiverering af Stop_Seq = 1 stoppes en kørende sekvens. Der rampes ned til stop, hvorefter sekvensen afbrydes. Decelerationen stilles i VDSetup under Positioner application setup - Manual movement Positioning Decel. Denne har 2 funktioner 1) Reset alarm på Infranor Servo Drive 2) Reset Send_Seq_data_error. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 6

7 Send_Seq_data Sender flg. data til valgte Sekvens. - Speed RPM - Position - Acc_ms - Dec_ms - Torque_gear_ratio_0_ Run_time_ms Der kvitteres på 2 bit. - Send_SeqData_ok Data er overført - Send_SeqData_Error Data indeholder fejl. Se fejl i Send_SeqData_Err_Code. F.eks. Send_SeqData_Err_Code = 2 Overførslen tager ca.150ms. Den kan udføres samtidig med at samme eller en anden sekvens er i gang. TIP!! Ved overførsel til samme igangværende sekvens nr, kan de nye værdier træde i kraft ved aktivering af Start_Seq - bit på en ny positiv flanke. - Derved kan der f.eks. skiftes Speed under en kørsel. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 7

8 Outputs på funktionsblokken. Enable_OK Signal fra Infranor Servo. Motor ER Enabled E_Stop_active Signal = 1, hvis at E_Stop indgang er = 0 Home_ok Signal = 1, efter en Home sekvens er udført uden fejl. Signal = 0, ved start af ny Home kørsel Signal = 0, ved fejl på Feedback sensor (Resolver). Move_Done Signal = 0, ved start af en ny kørsel. - Jog fwd, Jog rev. - Start_Seq (Kørsel af Sekvens). - Gearing. Signal = 1, ved kørsel færdig - Jog fwd, Jog rev. - Sekvens færdig. (Ved 2 eller flere sammenhængene sekvenser sættes Move_Done = 1 når den sidste sekvens er færdig). HUSK!! For at dette virker SKAL der sættes flueben i In POS Window Motor_running 1 = Motor kører. HUSK!! For at dette virker SKAL der sættes flueben i In POS Window Seq_running 1 = En Sekvens er i gang Signal fra Infranor Servo. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 8

9 Alarm Alarm_Code Alarm_PowerStage Bit = 1, alarm på Servo Drivet ( Incl. Power undervoltage). Se evt. Alarm_Code Dint. Alarm Code værdi. Se evt. Profibus manual v.1.3 og søg på PNU 773. Dog er de mest brugte alarmer allerede fremhævet på funktionsblokken. Se evt. en specificering i Datablokken DB1.DBX144.0 og fremefter. Bit = 1, Power Stage fejl. Se evt. en specificering i Datablokken DB1.DBX Værdien af disse 3 bit udgør forskellige Power Stage fejl. Se også ProfibusCommunication 1.3 side 31 (PNU 778) AL_UnderVoltage AL_Follow_error 1 = Power Undervoltage. (Denne fejl resættes af sig selv, ved genetablering af Power Forsyning. 1 = Følge fejl. Følgefejls grænsen indstilles i Drivet. Kommer ofte ved for høj acceleration, eller ved for tung belastning. Ved tung belastning opnås følgefejls grænsen oftest først da der er 1 sek. forsinkelse på overbelastning (I2t). AL_I2t AL_Resolver AL_MotorTemp. AL_Busy Drivet har nået Rated current i 1 sek. Drivet har nået Maximum current (Peak). 1 = Resolverfejl. Denne fejl skal resættes. 1 = Motor temperatur for høj. Eller forkert motor valgt (Moog / Mavilor). Eller fejl-forbindelser i resolver kabel. 1 = Drive Busy. Major fejl i Drive. (Kontakt forhandler). Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 9

10 Act_Pos Act_SeqRunning Act_Speed Act_Current Send_SeqData_ok Send_SeqData_error Udlæsning af aktuel Position. Husk!! Hvis der er indtastet 2 decimaler vil positionen være ganget med 100 Udlæs aktuelle sekvens som bliver udført. Udlæs motor omdrejninger i RPM. Udlæs Drivets ampere forbrug i % til det stemplede. 1 = Overførsel af data til sekvens er udført uden fejl. 1 = Fejl i det indtastede som skal overføres. (Se fejl kode i Send_SeqData_err_Code). - Speed - Position - Acc_ms - Dec_ms - Torque_Gear_Ratio_0_ Run_time_ms Send_SeqData_err_Code Indeholder værdi for fejl i det overførte. F.eks. Send_SeqData_err_Code = 2. Fejlen kan resættes med Reset_Alarm. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 10

11 HW_Enable HW_Index_Home HW_Limit_Pos HW_Limit_Neg SW_Limit_Pos Udlæsning af Hardware input på X4-klemrækken. Udlæsning af Home-føler på på X4-klemrækken. Udlæsning af FC+ Limit Input. Hvis denne er aktiv, kan der startes en Sekvens som kører modsatte retning. Udlæsning af FC- Limit Input. Hvis denne er aktiv, kan der startes en Sekvens som kører modsatte retning. Software Limit Input. Skal aktiveres I Drivet. Hvis denne er aktiv, kan der kun Jogges væk i modsatte retning eller starte en Home Sekvens. SW_Limit_Neg Software Limit Input. Skal aktiveres I Drivet. Hvis denne er aktiv, kan der kun Jogges væk i modsatte retning eller starte en Home Sekvens. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 11

12 Opsætning af Infranor Dette afsnit omhandler kun opsætning i forhold til Profibus. Ønskes der yderligere informationer om installation og parameteropsætning på motor, henvises til nedenstående manualer: - Delta\Manualer\Infranor\ CD1p-pm Manualer: - CD1pmInst(GB)8.6.pdf Installations Manual - ProfibusCommunicationProfile(GB)1.3.pdf Profibus kommunikation - CD1pmUtil(GB)3.2.pdf Grundig Info om funktioner i CD1-PM - CD1SafeTorqueOff(GB)1.4.pdf Safe Torque Off. - Software: VDSetup 4.4 Opsætnings Software til Infranor Servo - Anbefalet software version eller nyere end VDSetup 4.4 Check evt. for nye versioner på Deltas hjemmeside eller Opsætning af Infranor node nr. på Profibussen sættes via dipswitch på toppen af Infranoren. Eks. switch 1-7 Binær kode: = Node nr. 3 I VDSetup softwaren klikkes på for Positioner application setup som indeholder opsætningen til Profibussen samt andre applikations parametre som skaleringen i units. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 12

13 Beskrivelse af Positioner Application setup Generel parameters: Speed profile Vælg mellem Trapezoidal eller S-Curve. Motorer med bremse: Brake on delay. Indtast antal ms fra motor bliver enabled til udgang for bremse bliver aktiveret. Brake off delay. Indtast antal ms fra bremse bliver deaktiveret til Moteren bliver disabled. VIGTIG!! Når lasten er lodret indtastes ca. 500 ms Manuel movements parameters: Indtast fast Jog speed (rpm). Indtast fast Jog acceleration. Indtast fast Jog deceleration. Ved påkørsel af Software endestop, bruges JOG deceleration. NOTE! (Denne funktion bruges til at få en motor kørt fri fra et påkørt endestop). Manuel kørsel fra VDsetup: Indtast Positioning speed (Rpm). Indtast Positioning accel. Indtast Positioning decel. Profibus parameters: Adresse = Node nr.: Hvis alle dipswitch på toppen af Infranoren er sat til , er det muligt at indtaste Node nr. her. NOTE! Det anbefales at gøre brug af dipswitch, hvorefter adressen vises som her på billedet. Visning af Profibus konfigurering som automatisk sendes af PLC masteren. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 13

14 Scale parameters: Indtast skaleringen i Positioner resolution ( ). Eksempel 1 Motor 1 omg. Z=17 3:1 Z=51 10mm stigning ,33333mm/ omg 51 Eksempel: Decimal number = 2 Position resolution: = 333 Unit: = mm Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 14

15 Beregning af hastighed RPM til mm/sek i PLC. Udregning af Gearing i Positioner revolution, som skal bruges i Plc når der på operatør panelet skal indtastes en hastighed i mm/sek. Inde i Infranor Softwaren under ikonet Positioner application setup skal der indtastes flg.: - Positioner revolution 333 / Decimal number = 2 = 3,33 mm - Decimal number 2 - Unit: mm Dette tal Positioner revolution 3,33 skal indtastes i Plc Beregning : RPM = SP_mm_sek x 60 Positioner resolution Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 15

16 Following error threshold: 1.5 (mm). Her kan indtastes grænsen for hvor meget motoren må være bagud i forhold til det ønskede antal mm. Dead band: 0.01 Definer dødbånds tolerancen for positions control. Clear input enable: Ved at sætte flueben i denne funktion, er det muligt at resette positionen til den indtastede værdi, ved hjælp af Home-føleren uanset om Servo driveren er disablet, enablet eller om det kører. Hvis det sker under en sekvenskørsel vil motoren stadig køre det ønskede antal mm eller inkrementer, og ikke tælle forfra efter Home-føleren har været aktiv. Denne funktion reagerer på en positiv flanke. Clear position value: 10 (mm) Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 16

17 Reset counter: Denne funktion tillader at position sættes til 0, når den overstiger den indtastede værdi. Hvis værdien er = 0, er funktionen ikke aktiv. Ønskes f.eks. en roterende aksel fra grader vil positionen blive nulstillet automatisk ved 360 grader. Forward: Ved at markere denne boks, vil motoren ved Absolutte roterende aksler 0-360, køre i samme retning til den ønskede absolutte position. Hvis ikke denne boks er markeret vil den køre den korteste vej. Software FC+/- Det er muligt at vælge Software limit til, og indtaste en værdi som Servo skal begynde at rampe ned til 0 rpm. Denne Software limit er kun aktiv hvis der tidligere er kørt en home procedure. Hvis en af værdierne overskrides vil motoren rampe kontrolleret ned med den indstillede decelerationstid under JOG. Det er nu muligt at køre en Home sekvens, men KUN hvis den ligger i sekvens 0, eller bruge JOG funktionen. Soft FC+ Soft FC- = 2000 mm = -50 mm Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 17

18 Beskrivelse af Input output Configuration INPUTS: Vælg at start/stop og jog signaler skal komme fra Profibussen. Ønskes polariteten vendt om, er det muligt at skifte fra 0 1. (Dog kun ved hardware) OUTPUTS: Her kan polariteten vendes på Seq, Pos, Speed og OK. Ønskes en eller flere udgange til at have en puls-funktion, kan disse udgange aktiveres med et flueben i boksen. Indstil puls-perioden mellem ms. Min. SEQ pulse (ms): For at undgå prel på start indgangen for sekvens start, kan man indsætte en tid i ms, for hvor lang tid signalet skal være aktivt, inden sekvensen sættes i gang. Dette skal naturligvis tages med i cyklus-tidsberegningen. InPos window: Der SKAL være et flueben i dette vindue for at Motor_running samt Move_Done virker Digital CAM: Med denne funktion er det muligt at tænde OUTPUT 1, mellem 2 positioner, som indtastes i POS 1: og POS 2:. Vær opmærksom på, at denne udgang ikke bliver brugt andre steder, som f.eks. i sekvenserne. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 18

19 X3 Ekstra Encoder Input 1) Valg encoder type: Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 19

20 2) Valg evt. scalerings faktor, samt retning Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 20

21 Elektronisk Gearing CD1-PM 1:1 Master Drive Slave Drive x4 Master/Slave forbindelser Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 21

22 Log Version Endestop betragtes ikke længere som en alarm. I version 51 blev drevet disablet når endestop blev sluppet. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 22

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Opsætning af Infranor CD1-a

Opsætning af Infranor CD1-a Opsætning af Infranor CD1-a Opsætning af Infranor CD1-a...1 Indledning...1 Opsætning af CD1a:...2 Motorvalg:...3 Maks hastighed:...5 Encoder output:...6 Regulering:...7 Gem data i EPROM:...10 Prøvekørsel:...11

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

IAI xcon Motion Instruktioner. For Rockwell RSLogix

IAI xcon Motion Instruktioner. For Rockwell RSLogix For Rockwell RSLogix Indholdsfortegnelse Revisionslog... 3 Indledning... 4 Generelt... 5 xcon Gateway... 6 Datastrukturer... 6 IAI_xCON_Axis... 6 IAI_xCON_AxisConfigData... 6 Add-On instruktioner... 7

Læs mere

Robonet Profibus S7 platform

Robonet Profibus S7 platform Side 1 af 14 Robonet Profibus S7 platform Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af Profibus... 4 3. PLC demoprogram i Siemens Manager... 8 4. Kendte

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide

SX Quick Guide v1.0. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. FORTRÅDNING... 4 2.1. POTENTIOMETER... 5 2.2. FORTRÅDNING AF DIGITALE INDGANGE... 5 2.3. DIP SWITCHE... 5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

En akset styring SERIE P9521

En akset styring SERIE P9521 SERIE P9521 En akset styring Kompakt konstruktion Program hukommelse Integreret Relæ udgang Integreret strømforsyning Manuel betjening ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen,

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Motion Controller med integreret PLC

Motion Controller med integreret PLC Motion Controller med integreret PLC Aldrig mere scantids problemer... Styring af servoakser, hydraulikcylindre, pneumatiske ventiler samt frekvensomformere fra én og samme styring. Display-PLCen er hele

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

En Akset styring SERIE P9511

En Akset styring SERIE P9511 SERIE P9511 En Akset styring Kompakt konstruktion Simpel Go-to operation Integreret Relæ udgang Integreret strømforsyning ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB SizeWare Bruger Manual ä Skive ä Tandrem ä Spindel JVL Industri Elektronik A/S LB0041-02GB Revised 23-3-99 1 2 Copyright 1997, JVL Industri Elektronik A/S. Der tages forbehold for ændringer af indholdet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

IAI xcon Motion Instruktioner. For Rockwell RSLogix

IAI xcon Motion Instruktioner. For Rockwell RSLogix For Rockwell RSLogix Indholdsfortegnelse Revisionslog... 3 Indledning... 4 Generelt... 5 xcon Gateway... 6 Datastrukturer... 6 IAI_xCON_Axis... 6 IAI_xCON_AxisConfigData... 6 IAI_xCON_Mode3_Status... 7

Læs mere

Blockprog Rev1.0. Block programmering CS1/CJ1. Qiuck guide OMRON

Blockprog Rev1.0. Block programmering CS1/CJ1. Qiuck guide OMRON Blockprog Rev1.0 Block programmering CS1/CJ1 Qiuck guide OMRON Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATION... 3 2. PROGRAMMERINGS INSTRUKTIONER.... 4 3. BLOK PROGRAMMERING... 5 3.1. BPRG OG BEND... 5 4. BETINGELSES

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

TÆND OG SLUK LAPTIMEREN:

TÆND OG SLUK LAPTIMEREN: TÆND OG SLUK LAPTIMEREN: TÆND/SLUK Det er meget simpelt at betjene en Unipro Laptimer for der er meget få funktioner der er skjult. En af dem er at tænde og slukke for Laptimeren. - For at tænde Laptimeren,

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

WinRobot Manual. Polyfa Kalima 11-03-2015

WinRobot Manual. Polyfa Kalima 11-03-2015 2015 WinRobot Manual Polyfa Kalima 11-03-2015 WinRobot Manual Version 2.03 Version marts 2015 Side 2 af 134 Indholdsfortegnelse: Version 1.70... 2 WinRobot... 9 Akse info:... 9 Afvikling... 9 Status:...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere