Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC"

Transkript

1 Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC INDHOLD Hurtigt igang med Infranor CD1PMV Indledning... 2 Indsæt funktionsblokken... 4 Inputs på funktionsblok:... 5 Outputs på funktionsblokken Opsætning af Infranor Beskrivelse af Positioner Application setup Scale parameters: Beregning af hastighed RPM til mm/sek i PLC Beskrivelse af Input output Configuration X3 Ekstra Encoder Input Elektronisk Gearing CD1-PM 1: Master/Slave forbindelser Log Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 1

2 Indledning Delta Elektronik har udviklet en funktionsblok til Siemens PLC, som hurtigt skaber den fornødne kommunikation mellem PLC og Infranors CD1-p/pm. Funktions blokken skal kaldes cyklisk i PLC programmet, for at få en opdateret udlæsning af status-bit og aktuel position af Servo motoren. Denne Funktionsblok er lavet med henblik på at forenkle programmeringen til hvert enkelt Servo- Drive. Den er lavet med fokus på de vigtigste funktioner, og dækker 95 % af alle applikationer. På vores Delta CD findes en Sekvens-fil (CD1PM52.seq) som kan downloades til Infranor drevet for at komme i gang. (Det er muligt at der skal laves tilpasninger i Home sekvensen til den pågældende Servo akse). Grundlæggende virker funktions blokken således, forudsat at alt hardware er klar til start: 1) Enable Servo motor 2) Indtast ønsket Speed, Position, Acc_ms, Dec_ms, Torque_Gear_Ratio og Run_time_ms. Indtast hvilket Seq_Nr. at værdierne skal overføre til og aktiver Send_SeqData. 3) Vent på kvittering Send_SeqData_OK = True. 4) Start ønskede Sekvens ved Positiv flanke på Start_Seq. 5) Vent på Move_Done = True. Se næste afsnit for mere detaljeret forklaring på indgange og udgange på funktions blokken. På vor Delta CD-rom kan flg. findes under: - \Produkter\Infranor\Manual\Infranor\CD1pm\Profibus Filer: - CD1PM52.ZIP Siemens Program med funktionsblok. - CD1PM52.SEQ Infranor Sekvenser. - CD1PM52.PAR Parameter fil på Demo-test fra Delta Elektronik A/S. - Infr00c7.gsd 4/ GSD Fil til Infranor. Software: VDSetup 4.4 Opsætnings Software til Infranor Servo Drive. - \Produkter\Infranor\Manual\Infranor\CD1pm Manualer: - CD1pmInst(GB)8.6.pdf Installations Manual - ProfibusCommunicationProfile(GB)1.3.pdf Profibus kommunikation - CD1pmUtil(GB)3.2.pdf Grundig Info om funktioner i CD1-PM - CD1SafeTorqueOff(GB)1.4.pdf Safe Torque Off. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 2

3 Funktions blok til flg. 6 sekvens typer. Home, Absolute, Relative, Torque, Speed, Gear. Sekvenserne kan ligge vilkårlige steder i Drivet. (De er ikke bundet til sekvens 0-5). Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 3

4 Indsæt funktionsblokken Integrering af funktionsblokken i øvrige program. Hardware configuration i PLC: Efter installering af INFR00C7.GSD ligger filen under flg.: - PROFIBUS DP\Additional Field Devices\Generel\SMT-BD1/p. - Ved klik på BD1p-CD1p-V4, trækkes blokken over på Profibus-linien. - Navnet rettes til, F.eks. Servo1, og der vælges f.eks. node nr. 3, ligesom dipswitch opsætningen på toppen af Infranor. - Herefter vælges PPO-Type 2, (antal bytes som overføres ved hvert scan), som trækkes ned til Slot 0. - Hermed vælges samtidig også I / Q adresse område (256) som skal bruges senere i funktionsblokken Det samme gentages hvis der er flere CD1-p Programmering: - Åben 2 vinduer. Et med CD1PM52programmet som findes på vor Delta CD, og et andet med det nye applikations program. - I CD1PM52klikkes ned igennem træstrukturen til højre, og under Blocks findes FB1. - Kopier FB1 over i det nye applikationsprogram. - Åben OB1 eller en anden cyklisk kaldet blok, og sørg for at der programmeres i LAD. - Insert Network og højreklik for at indsætte Empty box. - Vælg i rullemenuen eller skriv FB1, og tryk enter. herefter fremkommer blokken. - På de røde??? over blokken, indtastes f.eks. DB1, for Databloknr 1, som hermed indeholder alle data til Servo_FB. Svar Yes til at oprette Datablokken. - Herefter skal alle indgange og udgange på blokken udfyldes i henhold til resten af applikationsprogrammet. Se næste side for detaljer. Ønskes endnu en blok til den næste CD1-p/pm, implementeres den på samme fremgangsmåde men tildeles en anden Data Blok. F.eks. DB2 Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 4

5 Inputs på funktionsblok: - Adr: Hardware Adresse f.eks: 256. (Samme adresse for Input og Output) - Enable Enable motor på Positive Flanke, samt Disable Motor ved negativ. Motor ramper normalt ned til stop og disabler. - E-Stop Skal være = 1, for at enable. Ved E-Stop = 0, rampes ned med Max strøm til motor står stille og disabler. Stop_Spd_Trq Gearing Ved aktiverering af Stop_spd_trq = 1 kan stoppes en kørende sekvens. Dog KUN Speed og Torque sekvens. Husk at sætte et flueben i Stop samt 1 i Stop Conditions Input 1 1 = Motor gearer til X3-Encoder input. Eksembel på 1:1 gearing til Encoder X3-Encoder pulser = 1000 x 4 Jog Fwd: Jog Rev: Seq_Nr. Speed Position 1 = Jog frem med hastighed i Manuel Move 1 = Jog tilbage med hastighed i Manuel Move - Indtast Sekvens nr. for start kørsel af sekvens nr. - Indtast Sekvens nr. for overførsel af data (Speed,Pos,Acc,Dec,Trq). Indtast Speed i RPM for Sekvensen Indtast Position eller Gear-distance for Sekvensen. HUSK. Hvis der er valgt 2 decimaler skal der indtastes f.eks Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 5

6 Acc_ms Dec_ms Indtast acceleration i ms for Sekvensen. Værdien i ms er i forhold til Drivets Max hastighed Dvs. at hvis Acc = 500mS og Speed = 500 RPM. 500 RPM / 3500RPM x 500mS = 71ms for at nå den ønskede hastighed. Indtast Deceleration i ms for Sekvensen. Værdien i ms er i forhold til Drivets Max hastighed Dvs. at hvis Dec = 500mS og Speed = 500 RPM. 500 RPM / 3500RPM x 500mS = 71ms for at nå ned til 0Rpm Torque_Gear_Ratio ( %) Denne værdi bruges både til torque Sekvenser og til Gear Sekvenser. Indtast en % - del. Run_time_ms Indtast running time / Delay i Sekvens. HUSK. I speed Sekvens skal værdien være 16001ms for at sekvensen kan køre kontinuerligt. Start_seq Stop_Seq Reset_Alarm Start den valgte Sekvens i Seq_Nr. Ved aktiverering af Stop_Seq = 1 stoppes en kørende sekvens. Der rampes ned til stop, hvorefter sekvensen afbrydes. Decelerationen stilles i VDSetup under Positioner application setup - Manual movement Positioning Decel. Denne har 2 funktioner 1) Reset alarm på Infranor Servo Drive 2) Reset Send_Seq_data_error. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 6

7 Send_Seq_data Sender flg. data til valgte Sekvens. - Speed RPM - Position - Acc_ms - Dec_ms - Torque_gear_ratio_0_ Run_time_ms Der kvitteres på 2 bit. - Send_SeqData_ok Data er overført - Send_SeqData_Error Data indeholder fejl. Se fejl i Send_SeqData_Err_Code. F.eks. Send_SeqData_Err_Code = 2 Overførslen tager ca.150ms. Den kan udføres samtidig med at samme eller en anden sekvens er i gang. TIP!! Ved overførsel til samme igangværende sekvens nr, kan de nye værdier træde i kraft ved aktivering af Start_Seq - bit på en ny positiv flanke. - Derved kan der f.eks. skiftes Speed under en kørsel. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 7

8 Outputs på funktionsblokken. Enable_OK Signal fra Infranor Servo. Motor ER Enabled E_Stop_active Signal = 1, hvis at E_Stop indgang er = 0 Home_ok Signal = 1, efter en Home sekvens er udført uden fejl. Signal = 0, ved start af ny Home kørsel Signal = 0, ved fejl på Feedback sensor (Resolver). Move_Done Signal = 0, ved start af en ny kørsel. - Jog fwd, Jog rev. - Start_Seq (Kørsel af Sekvens). - Gearing. Signal = 1, ved kørsel færdig - Jog fwd, Jog rev. - Sekvens færdig. (Ved 2 eller flere sammenhængene sekvenser sættes Move_Done = 1 når den sidste sekvens er færdig). HUSK!! For at dette virker SKAL der sættes flueben i In POS Window Motor_running 1 = Motor kører. HUSK!! For at dette virker SKAL der sættes flueben i In POS Window Seq_running 1 = En Sekvens er i gang Signal fra Infranor Servo. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 8

9 Alarm Alarm_Code Alarm_PowerStage Bit = 1, alarm på Servo Drivet ( Incl. Power undervoltage). Se evt. Alarm_Code Dint. Alarm Code værdi. Se evt. Profibus manual v.1.3 og søg på PNU 773. Dog er de mest brugte alarmer allerede fremhævet på funktionsblokken. Se evt. en specificering i Datablokken DB1.DBX144.0 og fremefter. Bit = 1, Power Stage fejl. Se evt. en specificering i Datablokken DB1.DBX Værdien af disse 3 bit udgør forskellige Power Stage fejl. Se også ProfibusCommunication 1.3 side 31 (PNU 778) AL_UnderVoltage AL_Follow_error 1 = Power Undervoltage. (Denne fejl resættes af sig selv, ved genetablering af Power Forsyning. 1 = Følge fejl. Følgefejls grænsen indstilles i Drivet. Kommer ofte ved for høj acceleration, eller ved for tung belastning. Ved tung belastning opnås følgefejls grænsen oftest først da der er 1 sek. forsinkelse på overbelastning (I2t). AL_I2t AL_Resolver AL_MotorTemp. AL_Busy Drivet har nået Rated current i 1 sek. Drivet har nået Maximum current (Peak). 1 = Resolverfejl. Denne fejl skal resættes. 1 = Motor temperatur for høj. Eller forkert motor valgt (Moog / Mavilor). Eller fejl-forbindelser i resolver kabel. 1 = Drive Busy. Major fejl i Drive. (Kontakt forhandler). Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 9

10 Act_Pos Act_SeqRunning Act_Speed Act_Current Send_SeqData_ok Send_SeqData_error Udlæsning af aktuel Position. Husk!! Hvis der er indtastet 2 decimaler vil positionen være ganget med 100 Udlæs aktuelle sekvens som bliver udført. Udlæs motor omdrejninger i RPM. Udlæs Drivets ampere forbrug i % til det stemplede. 1 = Overførsel af data til sekvens er udført uden fejl. 1 = Fejl i det indtastede som skal overføres. (Se fejl kode i Send_SeqData_err_Code). - Speed - Position - Acc_ms - Dec_ms - Torque_Gear_Ratio_0_ Run_time_ms Send_SeqData_err_Code Indeholder værdi for fejl i det overførte. F.eks. Send_SeqData_err_Code = 2. Fejlen kan resættes med Reset_Alarm. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 10

11 HW_Enable HW_Index_Home HW_Limit_Pos HW_Limit_Neg SW_Limit_Pos Udlæsning af Hardware input på X4-klemrækken. Udlæsning af Home-føler på på X4-klemrækken. Udlæsning af FC+ Limit Input. Hvis denne er aktiv, kan der startes en Sekvens som kører modsatte retning. Udlæsning af FC- Limit Input. Hvis denne er aktiv, kan der startes en Sekvens som kører modsatte retning. Software Limit Input. Skal aktiveres I Drivet. Hvis denne er aktiv, kan der kun Jogges væk i modsatte retning eller starte en Home Sekvens. SW_Limit_Neg Software Limit Input. Skal aktiveres I Drivet. Hvis denne er aktiv, kan der kun Jogges væk i modsatte retning eller starte en Home Sekvens. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 11

12 Opsætning af Infranor Dette afsnit omhandler kun opsætning i forhold til Profibus. Ønskes der yderligere informationer om installation og parameteropsætning på motor, henvises til nedenstående manualer: - Delta\Manualer\Infranor\ CD1p-pm Manualer: - CD1pmInst(GB)8.6.pdf Installations Manual - ProfibusCommunicationProfile(GB)1.3.pdf Profibus kommunikation - CD1pmUtil(GB)3.2.pdf Grundig Info om funktioner i CD1-PM - CD1SafeTorqueOff(GB)1.4.pdf Safe Torque Off. - Software: VDSetup 4.4 Opsætnings Software til Infranor Servo - Anbefalet software version eller nyere end VDSetup 4.4 Check evt. for nye versioner på Deltas hjemmeside eller Opsætning af Infranor node nr. på Profibussen sættes via dipswitch på toppen af Infranoren. Eks. switch 1-7 Binær kode: = Node nr. 3 I VDSetup softwaren klikkes på for Positioner application setup som indeholder opsætningen til Profibussen samt andre applikations parametre som skaleringen i units. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 12

13 Beskrivelse af Positioner Application setup Generel parameters: Speed profile Vælg mellem Trapezoidal eller S-Curve. Motorer med bremse: Brake on delay. Indtast antal ms fra motor bliver enabled til udgang for bremse bliver aktiveret. Brake off delay. Indtast antal ms fra bremse bliver deaktiveret til Moteren bliver disabled. VIGTIG!! Når lasten er lodret indtastes ca. 500 ms Manuel movements parameters: Indtast fast Jog speed (rpm). Indtast fast Jog acceleration. Indtast fast Jog deceleration. Ved påkørsel af Software endestop, bruges JOG deceleration. NOTE! (Denne funktion bruges til at få en motor kørt fri fra et påkørt endestop). Manuel kørsel fra VDsetup: Indtast Positioning speed (Rpm). Indtast Positioning accel. Indtast Positioning decel. Profibus parameters: Adresse = Node nr.: Hvis alle dipswitch på toppen af Infranoren er sat til , er det muligt at indtaste Node nr. her. NOTE! Det anbefales at gøre brug af dipswitch, hvorefter adressen vises som her på billedet. Visning af Profibus konfigurering som automatisk sendes af PLC masteren. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 13

14 Scale parameters: Indtast skaleringen i Positioner resolution ( ). Eksempel 1 Motor 1 omg. Z=17 3:1 Z=51 10mm stigning ,33333mm/ omg 51 Eksempel: Decimal number = 2 Position resolution: = 333 Unit: = mm Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 14

15 Beregning af hastighed RPM til mm/sek i PLC. Udregning af Gearing i Positioner revolution, som skal bruges i Plc når der på operatør panelet skal indtastes en hastighed i mm/sek. Inde i Infranor Softwaren under ikonet Positioner application setup skal der indtastes flg.: - Positioner revolution 333 / Decimal number = 2 = 3,33 mm - Decimal number 2 - Unit: mm Dette tal Positioner revolution 3,33 skal indtastes i Plc Beregning : RPM = SP_mm_sek x 60 Positioner resolution Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 15

16 Following error threshold: 1.5 (mm). Her kan indtastes grænsen for hvor meget motoren må være bagud i forhold til det ønskede antal mm. Dead band: 0.01 Definer dødbånds tolerancen for positions control. Clear input enable: Ved at sætte flueben i denne funktion, er det muligt at resette positionen til den indtastede værdi, ved hjælp af Home-føleren uanset om Servo driveren er disablet, enablet eller om det kører. Hvis det sker under en sekvenskørsel vil motoren stadig køre det ønskede antal mm eller inkrementer, og ikke tælle forfra efter Home-føleren har været aktiv. Denne funktion reagerer på en positiv flanke. Clear position value: 10 (mm) Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 16

17 Reset counter: Denne funktion tillader at position sættes til 0, når den overstiger den indtastede værdi. Hvis værdien er = 0, er funktionen ikke aktiv. Ønskes f.eks. en roterende aksel fra grader vil positionen blive nulstillet automatisk ved 360 grader. Forward: Ved at markere denne boks, vil motoren ved Absolutte roterende aksler 0-360, køre i samme retning til den ønskede absolutte position. Hvis ikke denne boks er markeret vil den køre den korteste vej. Software FC+/- Det er muligt at vælge Software limit til, og indtaste en værdi som Servo skal begynde at rampe ned til 0 rpm. Denne Software limit er kun aktiv hvis der tidligere er kørt en home procedure. Hvis en af værdierne overskrides vil motoren rampe kontrolleret ned med den indstillede decelerationstid under JOG. Det er nu muligt at køre en Home sekvens, men KUN hvis den ligger i sekvens 0, eller bruge JOG funktionen. Soft FC+ Soft FC- = 2000 mm = -50 mm Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 17

18 Beskrivelse af Input output Configuration INPUTS: Vælg at start/stop og jog signaler skal komme fra Profibussen. Ønskes polariteten vendt om, er det muligt at skifte fra 0 1. (Dog kun ved hardware) OUTPUTS: Her kan polariteten vendes på Seq, Pos, Speed og OK. Ønskes en eller flere udgange til at have en puls-funktion, kan disse udgange aktiveres med et flueben i boksen. Indstil puls-perioden mellem ms. Min. SEQ pulse (ms): For at undgå prel på start indgangen for sekvens start, kan man indsætte en tid i ms, for hvor lang tid signalet skal være aktivt, inden sekvensen sættes i gang. Dette skal naturligvis tages med i cyklus-tidsberegningen. InPos window: Der SKAL være et flueben i dette vindue for at Motor_running samt Move_Done virker Digital CAM: Med denne funktion er det muligt at tænde OUTPUT 1, mellem 2 positioner, som indtastes i POS 1: og POS 2:. Vær opmærksom på, at denne udgang ikke bliver brugt andre steder, som f.eks. i sekvenserne. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 18

19 X3 Ekstra Encoder Input 1) Valg encoder type: Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 19

20 2) Valg evt. scalerings faktor, samt retning Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 20

21 Elektronisk Gearing CD1-PM 1:1 Master Drive Slave Drive x4 Master/Slave forbindelser Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 21

22 Log Version Endestop betragtes ikke længere som en alarm. I version 51 blev drevet disablet når endestop blev sluppet. Infranor CD1-PM V51 funktionsblok DK.doc 22

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse:

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse: Version 4.46 6 Akser (2 * 3 akser) Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 INTRODUKTION...4 VIRKEMÅDE...4 Program afvikling... 5 Vedligeholdelse... 5 Restriktioner... 5 SYNKRONISERING...5 HOVEDMENU...6

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

WinRobot Manual. Polyfa Kalima 11-03-2015

WinRobot Manual. Polyfa Kalima 11-03-2015 2015 WinRobot Manual Polyfa Kalima 11-03-2015 WinRobot Manual Version 2.03 Version marts 2015 Side 2 af 134 Indholdsfortegnelse: Version 1.70... 2 WinRobot... 9 Akse info:... 9 Afvikling... 9 Status:...

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560. Anvendelseseksempler

FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560. Anvendelseseksempler FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560 Anvendelseseksempler DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik Info@windowmaster.de

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP brugervenlig og med stor dynamik Advanced Industrial Automation Omrons SmartStep er et kombineret (motor og driver) servosystem til punkt-til-punktpositionering

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Indholds fortegnelse

Indholds fortegnelse Beskrivelse : S40-44-12A tegningsnummer 635004 Program som styrer 10 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med internt tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere