WiFi Internetradio H6080

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiFi Internetradio H6080"

Transkript

1 WiFi Internetradio H6080

2 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step 1 Tænd internetradioen... 3 Step 2 Søg efter trådløst netværk... 3 Step 3 Tilslut til et trådløst netværk... 4 Valg af radiokanaler... 5 Ændre volumen... 6 Lagring af faste kanalindstillinger... 6 Afspilning af faste kanalindstillinger... 6 Lyt til en station der ikke er tilgængelig... 6 Aflytning af On-demand programmer... 6 Indstilling af ur... 7 Indstilling af alarm... 8 Opsætning af Media Player 9 Indstilling af Windows PC en, så internetradioen kan afspille gemte lydfiler... 9 Find frem til PC-lydfilernes placering vha. Internetradioen Lyt til et enkelt nummer Lyt til et helt album Læg individuelle numre i kø Læg hele album i kø Afspilningsvejledning Bladring gennem numre der er sat i kø Slet numre fra køen Afspil numrene i tilfældig rækkefølge Afspil numrene i køen gentagende gange Bladring gennem numre i afspilningskøen Internetradioens konfigurationsmenu 13 Vælg punkter i konfigurationsmenuen <Network Config> <Version> <Upgrade Firmware> <Language> <Factory Reset> <Register> <Clock> <Sleep Timer> <Backlight> Fejlfinding 15 Specifikationer License Information and Warranty Wireless Internet Radio i

3 Sikkerhedsforanstaltninger For Deres egen sikkerhed, bør De læse bemærkningerne om sikkerhedsforanstaltninger grundigt, før internetradioen tages i brug. Strømforsyning: Tilslut kun internetradioen til stikkontakt med 230V, 50 Hz. Åben ikke apparatet: Åben aldrig internetradioen da De kan få stød! Sørg for at der er nok ventilation:. Under betjening bør internetradioen n placeres et lige og solidt sted. Den bør ikke placeres i direkte sollys eller for tæt på et varmeapparat eller en radiator. Sørg for der nok plads omkring enheden så der kan cirkulerer luft. Beskyt mod luftfugtighed: Vær sikker på at internetradioen hverken bliver udsat for fugtighed, damp eller flydende væsker. De bør derfor ikke placere væsker af nogen art nær internetradioen. Brug ikke flydende rengøringsmidler da de kan beskadige enheden og kan forårsage stød. Beskyt mod lyn: Under tordenvejr sluk da for modtageren, tag stikket ud af kontakten. Dette vil forhindre Deres apparater mod at blive beskadiget i tilfælde af tordenvejr. Wireless Internet Radio ii

4 Opsætning af internetradioen Introduktion For at kunne bruge internetradioen er det nødvendigt med følgende: En internetforbindelse (en bredbåndsforbindelse anbefales) Et trådløst adgangspunkt (Wi-Fi), der er tilsluttet husets internet, fortrinsvis via en router.. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til at bruge WEP- (Wired Equivalent Privacy) eller WPA- (Wi-Fi Protected Access) datakryptering, skal der benyttes et WEP- eller WPA-kodeord for at få internetradioen til at kommunikere med netværket. Hvis det trådløse netværk kræver brug af internetradioens MAC adresse kan denne findes således: Configure Network Config View Config MAC Address Før opsætningen påbegyndes, er det vigtigt at sørge for, at der er tændt for det trådløse adgangsudstyr, og at det er sluttet til bredbåndsinternettet. Læs evt. den vejledning, der fulgte med det trådløse adgangsudstyr. WiFi Wireless Internet Radio 1

5 Internetradioens knapper Knap Internetradio Media Player STAND BY Tryk for at tænde eller slukke internetradioen Browse Ingen funktion Viser køinformation Reply Ingen funktion Ingen funktion P1 Tryk og hold for at gemme station på P1. Tryk for at høre den på P1 gemte station. P2 Tryk og hold for at gemme station på P2. Tryk for at høre den på P2 gemte station. P3 Tryk og hold for at gemme station på P3. Tryk for at høre den på P3 gemte station. Foregående spor Afspil/pause Næste spor Back Gå tilbage til foregående menu P4 mode Tryk og hold for at gemme station på P4. Tryk for at høre den på P4 gemte station. P5 Tryk og hold for at gemme station på P5. Tryk for at høre den på P5 gemte station. Gental til/fra Shuffle til/fra Stop Skru op for volumen ved at dreje knappen med uret. Skru ned for volumen ved at dreje knappen mod uret. Drej drejeknappen for at ændre mulighed. Tryk på knappen for at vælge (kaldet selectknapen i denne manual). Ingen funktion WiFi Wireless Internet Radio 2

6 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk Step 1 Tænd internetradioen Start med at tilslutte strømmen. Når tilsluttet kan internetradioen tændes eller slukkes ved at trykke på standby knappen. Første gang der tændes for internetradioen, vil display et lyse op, og på det vil stå: Reciva Radio ARM Powered Efter nogle sekunder, vil der på nu stå: Initialising Network Efterfulgt af: < Scan for networks > Enter network View Config Edit Config Step 2 Søg efter trådløst netværk Når der på display et står Select Network, trykker man på select-knappen og fortsætter som beskrevet i det følgende. Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt. På display et på internetradioen står der nu: Scanning Hvis den ikke kan finde nogen, vil der på display et stå: No networks Found Hvis der ikke bliver fundet noget netværk, kan det anbefales at gennemgå de instruktioner, der fulgte med det trådløse adgangsudstyr, og at tjekke, at udstyret virker og er indstillet korrekt. Når internetradioen finder et trådløst netværk, vises netværksnavnet (kaldet en ESSID) på display et. Navnet på netværksadgangen vil være tildelt af den person, der har stået for netværksindstillingen. For eksempel: < My Home Network > Det er muligt (og nogle steder endda højst sandsynligt), at internetradioen vil finde mere end ét trådløst adgangspunkt. Drej på drejeknappen på internetradioen for at få vist navnene på hver af de adgangspunkter, WiFi Wireless Internet Radio 3

7 internetradioen har fundet. Tryk på select-knappen, når navnet på det ønskede adgangspunkt vises på display et. Step 3 Tilslut til et trådløst netværk Når det ønskede access pointets ESSID vises tryk på select-knappen. Hvis netværket ikke er konfigureret, så det er nødvendigt med et WEP-kodeord, burde der på display et stå: efterfulgt af. Connecting to network Network OK Hvis display et kortvarigt viser, Enter WEP key eller Enter WPA key benytter netværket et krypteringssystem (enten Wired Equivalent Privacy eller Wi-Fi Protected Access), hvilket forudsætter, at man indtaster det korrekte WEP- eller WPA-kodeord for at få adgang. Kodeordet vil kun være kendt af den person, der oprindeligt stod for netværksindstillingen. Display et skifter automatisk til det skærmbillede, hvor kodeordet skal indtastes. Indtastningen foregår ved, at man vha. drejeknappen vælger hvert tegn i koden efter tur ved at trykke på select-knappen for hvert tegn, der indgår i koden. Bemærk: I WEP- og WPA-kodeord skelnes der mellem store og små bogstaver, hvorfor disse skal indtastes korrekt. Når sidste tegn er indtastet, skal man vha. drejeknappen vælge sluttegnet og dernæst trykke på select-knappen. Internetradioen burde nu være i stand til at etablere forbindelse til netværket. Hvis der står Invalid key eller Network Error i displayet er der brugt et forkert kodeord. WiFi Wireless Internet Radio 4

8 Valg af radiokanaler 1. Tryk på select-knappen. På display et vil der stå. (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt) < Stations > Configure Media Player 2. Hvis display et ikke viser Stations, skal man dreje på drejeknappen, indtil det vises. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på knappen for at vælge enten fra Location eller fra Genre. <Location> viser en liste over kontinenter, hvorfra det ønskede land vælges. <Genre> viser alle tilgængelige internetstationer inddelt i bestemte genre (rock, klassisk, tale osv). 5. Tryk på select-knappen for at vælge den ønskede valgmulighed. <Location> 1. Drej knappen til den ønskede region vises i displayet. (eller vælg All for at vise alle lande), 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej knappen til det ønskede land vises i displayet. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej knappen til den ønskede station vises i displayet. 6. Tryk på select-knappen. Et øjeblik efter etablerer internetradioen forbindelse til den valgte radiokanal. Bemærk: Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid online. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Bemærk: Hvis en radiokanal tilbyder On-demand programmer (dvs. at lytterne efter eget ønske og valg kan lytte til tidligere sendte programmer), vil den ikke begynde at spille med det samme, men vil bede lytteren om enten at vælge Live eller On Demand. <Genre> 1. Drej knappen til den ønskede genre vises i displayet, og tryk på select-knappen. 2. Drej knappen til den ønskede station vises i displayet. 3. Tryk på select-knappen. Et øjeblik efter etablerer internetradioen forbindelse til den valgte radiokanal. Bemærk: Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid online. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Bemærk: Hvis en radiokanal tilbyder On-demand programmer (dvs. at lytterne efter eget ønske og valg kan lytte til tidligere sendte programmer), vil den ikke begynde at spille med det samme, men vil bede lytteren om enten at vælge Live eller On Demand. WiFi Wireless Internet Radio 5

9 Ændre volumen Når internetradioen spiller kan du ændre volumen ved at dreje på volumenknappen. Lagring af faste kanalindstillinger Man gemmer en bestemt radiokanal som en fast indstilling ved at holde en af indstillingsknapperne nede (1 til 5), mens den pågældende radiokanal spiller, indtil der på display et står: Assigned to Preset # Bemærk: # henviser til nummeret på indstillingsknappen. Afspilning af faste kanalindstillinger Samtidig med at en radiokanal spiller, trykker man kort på indstillingsknappen (1 til 5) til den kanal, man ønsker at lytte til. Bemærk: Vær forsigtig med ikke at holde knappen nede, da en ønsket kanalindstilling derved kan blive overskrevet. Lyt til en station der ikke er tilgængelig Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid on-line. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Aflytning af On-demand programmer Nogle radiokanaler tilbyder adgang til tidligere sendte programmer. Når en sådan kanal vælges, vil den ikke straks gå i gang med at spille, men i stedet vil der på display et stå: < Live > On Demand 1. Drej på drejeknappen for at vælge Live eller On Demand, og tryk dernæst på select-knappen. Hvis man vælger On Demand, vil der blive vist flere skærmbilleder, hvorfra det er muligt at vælge bestemte programmer. Hvad, der vises, afhænger af den valgte kanal de efterfølgende instruktioner er således kun vejledende. 2. Når man vælger On Demand, vil der på display et blive vist en oversigt over tilgængelige programmer. Drej på drejeknappen for at vælge det ønskede program, og tryk på select-knappen. 3. Internetradioen vil nu enten begynde at spille, eller vise en liste på display et med bestemte udsendelsesdatoer, der kan vælges iblandt. Brug drejeknappen til at vælge datoen for det ønskede program, og tryk på select-knappen. 4. Når datoen er valgt, kan man efterfølgende vælge et starttidspunkt. Indstil et ønsket starttidspunkt (Start Time) for programmet (dvs. det ønskede sted i programmet) vha. drejeknappen, og tryk på select-knappen. 5. I programmer, hvor man kan vælge starttidspunkt, vil man ligeledes kunne spole frem og tilbage i programmet, mens internetradioen spiller. Når man trykker på select-knappen, vises, hvor langt inde i programforløbet man er. Drej på drejeknappen for at ændre på denne tid, op eller ned i intervaller på 30 sekunder. Tryk dernæst på select-knappen igen for at afspille programmet fra det valgte sted. WiFi Wireless Internet Radio 6

10 Indstilling af ur 1. For at indstille uret trykker man først på select-knappen og fortsætter dernæst på følgende måde: (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt.) 2. Drej på drejeknappen, indtil følgende vises på display et. Stations < Configure > Media Player 3. Tryk på select-knappen, og drej på drejeknappen, indtil der på display et står. Register < Clock > Sleep Timer 4. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står. < Set Time > Set Alarm 5. Tryk på select-knappen. Set Time 14:03 6. Drej på drejeknappen for at indstille timer, og tryk på select-knappen. Set Time 15:03 7. Drej igen på drejeknappen for at indstille minutter, og tryk igen på select-knappen. På display et vil der herefter kortvarigt stå: Time Set: 15:06 WiFi Wireless Internet Radio 7

11 Indstilling af alarm 1. Alarmen indstilles, ved at man først trykker på select-knappen og dernæst fortsætter som følger: (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt.) 2. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Configure>. Stations < Configure > Media Player 3. Tryk på select-knappen, og drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Clock>. Register < Clock > Sleep Timer 4. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Set Alarm>. Set Time < Set Alarm > 5. Tryk på select-knappen. På display et vil indstillingsmulighederne for alarmen blive vist. Enable Alarm Yes/No 6. Drej på drejeknappen for at skifte mellem Yes og No, og tryk på select-knappen. Hvis man vælger No, deaktiveres alarmen. På display et vil der kortvarigt stå: Alarm is Off 7. Hvis man vælger Yes, vil internetradioens aktuelle tidsindstilling blive vist på display et. Set Alarm 15:06 8. Drej på drejeknappen for at indstille timer, og tryk på select-knappen. Set Alarm 07:06 9. Drej igen på drejeknappen for at indstille minutter, og tryk dernæst igen på select-knappen. Alarm Set: 07:45 Displayet viser Alarm Set og det indstillede alarmtidspunkt kortvarigt. Når i Standby, vises alarmtidspunktet I paranteser ved siden af tiden. Reciva Radio 11:58 (07:45) Husk at indstille det ønskede volumenniveau. WiFi Wireless Internet Radio 8

12 Opsætning af Media Player Med Windows Media Player er det muligt at afspille lydfiler (.MP3 og.wma) eller afspilningslister (.M3U), der er gemt på en netværksopkoblet PC. Disse filer kan transmitteres til internetradioen via det trådløse adgangsudstyr og skulle fungere under Windows 2000 og Windows XP. Indstilling af Windows PC en, så internetradioen kan afspille gemte lydfiler 1. Find via Windows Explorer frem til den mappe, hvor lydfilerne er gemt. Højreklik på mappen. 2. Vælg Egenskaber. 3. Klik på Deling. 4. Vælg Del denne mappe og klik på Tilladelser for alle. Sæt dernæst et flueben ud for Redigering. Find frem til PC-lydfilernes placering vha. Internetradioen. 1. Tænd internetradioen. 2. Vent på, at Stations vises på display et, eller på at afspilningen starter. Tryk på back-knappen flere gange, indtil Stations vises på display et. 3. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står 'Media Player'. 4. Tryk på select-knappen og drej på drejeknappen indtil der på display et står Windows Shares. 5. Tryk på select-knappen og drej på drejeknappen indtil der på display et står Scan for PCs og tryk på select-knappen igen. 6. Internetradioen skriver nu Finding PCs i display et. Når internetradioen er færdig med at søge, vælg da den korrekte PC. 7. Internetradioen søger nu efter delte mapper. Drej på drejeknappen for at fremhæve den rigtige mappe. 8. Tryk på select-knappen. På display et står der 'File Scan '. Teksten nederst på display et ændrer sig for at vise, at filscanningen er i gang. Hvis der er gemt et stort antal lydfiler, vil søgningen kunne tage op til flere minutter. 9. Når filscanningen er færdiger vil der i displayet stå:'by Album'. Du kan nu se filerne igennem. Bemærk: Første gang filscanningen udføres, vil en fil ved navn.reciva_media_cache blive føjet til den mappe, hvor lyderfilerne er gemt. Der sker for at øge hastigheden ved efterfølgende filscanninger. Wireless Internet Radio 9

13 Lyt til et enkelt nummer 1. Drej på drejeknappen, indtil der står By Artist. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen, indtil den ønskede kunstner vises. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede album vises. 6. Tryk på select-knappen. [Add to Queue] vises. 7. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede nummer vises. 8. Tryk på select-knappen. Nummeret afspilles herefter. Lyt til et helt album 1. Drej på drejeknappen, indtil der står By Artist. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen, indtil den ønskede kunstner vises. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede album vises. 6. Tryk på select-knappen. [Add to Queue] vises. 7. Tryk på select-knappen. Albummet afspilles herefter. Læg individuelle numre i kø 1. Vælg et bestemt nummer. 2. Tryk på select-knappen. Track Added To Queue vises. Læg hele album i kø 1. Vælg et bestemt album. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen indtil [Add To Queue] vises. 4. Tryk på select-knappen. Tracks Added To Queue vises. Afspilningsvejledning 1. Brug stop-knappen for at stoppe afspilningen. 2. Brug play/pause-knappen for enten at sætte det igangværende nummer på pause eller genstarte et nummer, der er sat på pause, eller for at genstarte et nummer, der er blevet stoppet. 3. Brug knappen Foregånede spor for at lytte til det forrige nummer i køen. 4. Brug knappen Næste spor for at lytte til af det næste nummer i køen. Wireless Internet Radio 10

14 Bladring gennem numre der er sat i kø 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at se, hvilke numre der ligger i afspilningskøen. 3. Hvis man vil springe frem til et bestemt sted i køen, trykker man på select-knappen, når det ønskede nummer vises. Slet numre fra køen 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at vælge, hvilke numre der skal slettes afspilningskøen. 3. Tryk og hold stopknappen inde i 2 sekunder. Displayet viser: Delete Track? 4. Drej på drejeknappen for at vælge Yes eller No. 5. Tryk på browse-knappen for at bekræfte om du vil slette nummeret fra afspilningskøen. 6. Hvis Yes vælges viser displayet: Removed From Queue og nummeret fjernes. 7. For at slette alle numre fra afspilningskøen, trykkes back-knappen gentagende gange indtil Media Player menuen er vist. Tryk på select-knappen, og drej dernæst på drejeknappen til Clear Queue vise og tryk på select-knappen igen. Afspil numrene i tilfældig rækkefølge 1. Vælg de enkelte numre som tidligere beskrevet. 2. Ryk op til et af de øverste menupunkter Media Player vha. select- og back-knappen. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på drejeknappen, indtil Playback Mode vises. 5. Tryk på select-knappen. 6. Drej på drejeknappen, indtil Shuffle vises. 7. Tryk på select-knappen. 8. Drej på drejeknappen, og vælg yes/no for at bekræfte, at numrene skal blandes. Afspil numrene i køen gentagende gange 1. Vælg de enkelte numre som tidligere beskrevet. 2. Ryk op til et af de øverste menupunkter Media Player vha. select- og back-knappen. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på drejeknappen, indtil Playback Mode vises. 5. Tryk på select-knappen. 6. Drej på drejeknappen, indtil Repeat vises. 7. Tryk på select-knappen. 8. Drej på drejeknappen, og vælg yes/no for at bekræfte, at numrene skal gentages. Note: 1. Hvis den delte folder indeholder flere filer end internetradios hukommelse tillader vises: Too many files". 2. Ved gentagende at trykke på P4 vælges mellem Repeat og Shuffle. Wireless Internet Radio 11

15 Bladring gennem numre i afspilningskøen 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at se, hvilke numre der ligger i afspilningskøen. 3. Hvis man vil springe frem til et bestemt sted i køen, trykker man på select-knappen, når det ønskede nummer vises. Wireless Internet Radio 12

16 Internetradioens konfigurationsmenu Vælg punkter i konfigurationsmenuen 1. Tryk på select-knappen. (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede) 2. drej dernæst på drejeknappen, indtil der på display et står: Configure. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej dernæst på drejeknappen, indtil det ønskede punkt vises på display et. 5. Tryk på select-knappen for at vælge det ønskede punkt. <Network Config> Muliggør scanning efter opkoblingsforbindelse til et andet trådløst netværk eller manuel konfiguration af netværksparametre. Benyt dette punkt, hvis internetradioen flyttes til en anden bygning. <Version> Viser versionsnumrene på internetradioens forskellige software- og hardware-dele. <Upgrade Firmware> Brug dette punkt for at downloade ny software til internetradioen fra Reciva-portalen på internettet. Det kan tage op til flere minutter sluk ikke for strømmen til internetradioen, før operationen er fuldført. <Language> Tillader valg af flere forskellige interfacesprog. <Factory Reset> Stiller alle indstillinger tilbage til de standardindstillingerne, internetradioen oprindeligt var udstyret med fra fabrikken. Alle gemte fastindstillede kanaler og trådløse netværksindstillinger vil gå tabt. Wireless Internet Radio 13

17 <Register> Muliggør registrering af internetradioens unikke ID-nummer på Reciva web-siden (radio.reciva.com). Med en registrering er det muligt at gemme og genindhente internetradioens indstillinger. <Clock> Brug dette punkt for at indstille klokkeslæt, alarm og se den nuværende alarmindstilling. <Sleep Timer> Denne indstilling muliggør at internetradioen slukker automatisk efter en given tidsperiode. 1. Når Sleep Timer menupunktet vælges vil der i display et stå: Sleep Timeout samt tidsintervallet som 00:00:00 (timer:minutter:sekunder) i 30 sekunder. 2. Drej på drejeknappen for at ændre tidsintervallet og tryk på select-knappen for begynde nedtællingen. 3. Internetradioen vil fortsætte med at spille som hidtil og vil gå i standby når tidsintervallet er passeret. 4. For at tænde internetradioen igen tryk på ON / OFF knappen. <Backlight> Denne indstil muliggør at ændre lysniveauet på displayet. 1. Når Backlight menupunktet vælges vil der vises tre valgmuligheder i display et: Inactive, Active and Standby. Disse indikerer følgende: Internetradioen bliver inactive når der ikke har været brugerbetjening i 30 sekunder. Internetradioen er active mens man betjener internetradioen. Standby indikerer displayets niveau når internetradioen er slukket. 2. Drej på drejeknappen for at indstille det ønskede niveau og tryk på select-knappen for at vælge niveauet. Wireless Internet Radio 14

18 Fejlfinding Hvis der opstår problemer i forbindelse med tilslutningen af radioen til det trådløse netværk, kan følgende punkter muligvis være en hjælp til at få dem løst: 1. Kontrollér, at en Wi-Fi tilsluttet PC har adgang til internettet (dvs. kan browse på nettet) via det samme netværk. 2. Kontrollér, at en DHCP-server er tilgængelig, eller at der er konfigureret en statisk IP-adresse på internetradioen. 3. Kontrollér, om en firewall blokerer en af de udgående porte. Internetradioen skal som minimum have adgang til UDP- og TCP-portene 80, 554, 1755, 5000 og Kontrollér, at adgangspunktet ikke bevirker, at forbindelserne til bestemte MAC-adresser begrænses. Internetradioens MAC-adresse kan ses vha. menupunktet Configure -> Network Config -> View Config - > MAC address. 5. Hvis netværket er krypteret, skal det kontrolleres, at det rigtige kodeord er indtastet i internetradioen. Husk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i kodeordet. Hvis der uden problemer kan etableres forbindelse mellem internetradioen og netværket, men internetradioen ikke er i stand til at spille en eller flere bestemte radiokanaler, kan årsagen være en eller flere af følgende: 1. Radiokanalen sender ikke (husk, at den kan være placeret i en anden tidszone). 2. Radiokanalen har nået det maksimalt tilladte antal samtidige lyttere. 3. Radiokanalen transmitterer ikke længere. 4. Internetradioens link til radiokanalen er forældet. 5. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i et andet land) og internetradioen er for langsom. Prøv at spille programmet på en PC via radiokanalens web-side. Hvis kanalen spiller uden problemer, kan man vha. formularen på give Reciva besked, så vi kan ændre de relevante data, som anvendes af internetradioen. Wireless Internet Radio 15

19 Specifikationer Strøm: AC 230 volt, 50Hz Strømforbrug: 20W Højttaler: Udgangseffekt: 4.5W Hovedtelefoner: Udgangseffekt: 15mW Dette produkt er beregnet til brug i hele Europa, dog er der visse forbehold ved brug i Frankrig. Få nærmere hos de relevante myndigheder. Det deklæres hermed at produtet er i overenstemmelse med kravene i Directive 1999/5/EC License Information and Warranty Dette produkt indeholder software, der er licenseret under version 2 af GNU Public License og version 2.1 af GNU Lesser Public License. Kildekoden til denne software er tilgængelig via Produktet indeholder teknologi, der ejes af Microsoft Corporation, og hvortil der er tildelt licens af Microsoft Licensing GP. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt, medmindre licens hertil er givet enten af Microsoft Corporation eller Microsoft Licensing GP. Der ydes 1 års garanti fra købsdatoen på denne internetradio. Garantien omfatter oprindelige fejl og mangler i materialer og udførelse samt fabrikationsfejl. Ifølge rammerne for denne garanti repareres enhver mangel eller defekt, eller efter virksomhedens eget skøn, erstatte de(n) defekte komponent(er) uden beregning af omkostninger for så vidt angår reservedele og arbejdstimer. Med denne garanti er der ikke underforstået nogen form for accept af tilfældigt opståede skader, ligesom slitage, uheld, forkert brug eller uautoriserede modifikationer udtrykkeligt er undtaget nærværende garanti. Nærværende garanti er geografisk begrænset til Storbritannien og Nordirland (UK). Den berører på ingen måde kundens lovbestemte rettigheder. Ved krav og forespørgsler på produkter, som ligger inden for rammerne af denne garanti, og som er købt uden for Storbritannien og Nordirland (UK), bedes henvendelse rettet til de lokale importører eller distributører. Såfremt man finder anledning til at klage i henhold til garantien, skal man i første omgang kontakte forhandleren. Gem originalemballage og indpakningsmateriale til eventuel senere brug. Det anbefales, at alle købsbilag udfyldes nu og opbevares et sikkert sted til fremtidig brug. Wireless Internet Radio 16

20 WEEE Forbrugermeddelelse Deres nyerhvervede produkt er underkastet direktiv 2002/96/EC af Europa Parlamentet og Europa Rådet omhandlende bortskaffelse af elektrisk og elektroniske produkter (WEEE) og, ved juridisk indførelse af dette direktiv, er mærket som værende kommet på markedet efter den 13. august 2005, og skal ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Aflever dette produkt ved Deres lokale renovationsplads for elektrisk og elektriske produkter ved bortskaffelse og bemærk endvidere alle videre påbud. For yderligere information om korrekt bortskaffelse af Deres produkt og for specifik information for Deres land, kontakt deres forhandler. Importeret af Hinke A/S, Tingbjergvej 2, DK-4632 Bjæverskov. Wireless Internet Radio 17

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata Klargøring HDD Network Audio System NAS-S55HDE Importere og overføre lyddata Afspille lyddata Redigere spor i HDD-jukeboksen Netværkstilslutning og -opsætning Bruge enheden tilsluttet til internettet Bruge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere