WiFi Internetradio H6080

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiFi Internetradio H6080"

Transkript

1 WiFi Internetradio H6080

2 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step 1 Tænd internetradioen... 3 Step 2 Søg efter trådløst netværk... 3 Step 3 Tilslut til et trådløst netværk... 4 Valg af radiokanaler... 5 Ændre volumen... 6 Lagring af faste kanalindstillinger... 6 Afspilning af faste kanalindstillinger... 6 Lyt til en station der ikke er tilgængelig... 6 Aflytning af On-demand programmer... 6 Indstilling af ur... 7 Indstilling af alarm... 8 Opsætning af Media Player 9 Indstilling af Windows PC en, så internetradioen kan afspille gemte lydfiler... 9 Find frem til PC-lydfilernes placering vha. Internetradioen Lyt til et enkelt nummer Lyt til et helt album Læg individuelle numre i kø Læg hele album i kø Afspilningsvejledning Bladring gennem numre der er sat i kø Slet numre fra køen Afspil numrene i tilfældig rækkefølge Afspil numrene i køen gentagende gange Bladring gennem numre i afspilningskøen Internetradioens konfigurationsmenu 13 Vælg punkter i konfigurationsmenuen <Network Config> <Version> <Upgrade Firmware> <Language> <Factory Reset> <Register> <Clock> <Sleep Timer> <Backlight> Fejlfinding 15 Specifikationer License Information and Warranty Wireless Internet Radio i

3 Sikkerhedsforanstaltninger For Deres egen sikkerhed, bør De læse bemærkningerne om sikkerhedsforanstaltninger grundigt, før internetradioen tages i brug. Strømforsyning: Tilslut kun internetradioen til stikkontakt med 230V, 50 Hz. Åben ikke apparatet: Åben aldrig internetradioen da De kan få stød! Sørg for at der er nok ventilation:. Under betjening bør internetradioen n placeres et lige og solidt sted. Den bør ikke placeres i direkte sollys eller for tæt på et varmeapparat eller en radiator. Sørg for der nok plads omkring enheden så der kan cirkulerer luft. Beskyt mod luftfugtighed: Vær sikker på at internetradioen hverken bliver udsat for fugtighed, damp eller flydende væsker. De bør derfor ikke placere væsker af nogen art nær internetradioen. Brug ikke flydende rengøringsmidler da de kan beskadige enheden og kan forårsage stød. Beskyt mod lyn: Under tordenvejr sluk da for modtageren, tag stikket ud af kontakten. Dette vil forhindre Deres apparater mod at blive beskadiget i tilfælde af tordenvejr. Wireless Internet Radio ii

4 Opsætning af internetradioen Introduktion For at kunne bruge internetradioen er det nødvendigt med følgende: En internetforbindelse (en bredbåndsforbindelse anbefales) Et trådløst adgangspunkt (Wi-Fi), der er tilsluttet husets internet, fortrinsvis via en router.. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til at bruge WEP- (Wired Equivalent Privacy) eller WPA- (Wi-Fi Protected Access) datakryptering, skal der benyttes et WEP- eller WPA-kodeord for at få internetradioen til at kommunikere med netværket. Hvis det trådløse netværk kræver brug af internetradioens MAC adresse kan denne findes således: Configure Network Config View Config MAC Address Før opsætningen påbegyndes, er det vigtigt at sørge for, at der er tændt for det trådløse adgangsudstyr, og at det er sluttet til bredbåndsinternettet. Læs evt. den vejledning, der fulgte med det trådløse adgangsudstyr. WiFi Wireless Internet Radio 1

5 Internetradioens knapper Knap Internetradio Media Player STAND BY Tryk for at tænde eller slukke internetradioen Browse Ingen funktion Viser køinformation Reply Ingen funktion Ingen funktion P1 Tryk og hold for at gemme station på P1. Tryk for at høre den på P1 gemte station. P2 Tryk og hold for at gemme station på P2. Tryk for at høre den på P2 gemte station. P3 Tryk og hold for at gemme station på P3. Tryk for at høre den på P3 gemte station. Foregående spor Afspil/pause Næste spor Back Gå tilbage til foregående menu P4 mode Tryk og hold for at gemme station på P4. Tryk for at høre den på P4 gemte station. P5 Tryk og hold for at gemme station på P5. Tryk for at høre den på P5 gemte station. Gental til/fra Shuffle til/fra Stop Skru op for volumen ved at dreje knappen med uret. Skru ned for volumen ved at dreje knappen mod uret. Drej drejeknappen for at ændre mulighed. Tryk på knappen for at vælge (kaldet selectknapen i denne manual). Ingen funktion WiFi Wireless Internet Radio 2

6 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk Step 1 Tænd internetradioen Start med at tilslutte strømmen. Når tilsluttet kan internetradioen tændes eller slukkes ved at trykke på standby knappen. Første gang der tændes for internetradioen, vil display et lyse op, og på det vil stå: Reciva Radio ARM Powered Efter nogle sekunder, vil der på nu stå: Initialising Network Efterfulgt af: < Scan for networks > Enter network View Config Edit Config Step 2 Søg efter trådløst netværk Når der på display et står Select Network, trykker man på select-knappen og fortsætter som beskrevet i det følgende. Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt. På display et på internetradioen står der nu: Scanning Hvis den ikke kan finde nogen, vil der på display et stå: No networks Found Hvis der ikke bliver fundet noget netværk, kan det anbefales at gennemgå de instruktioner, der fulgte med det trådløse adgangsudstyr, og at tjekke, at udstyret virker og er indstillet korrekt. Når internetradioen finder et trådløst netværk, vises netværksnavnet (kaldet en ESSID) på display et. Navnet på netværksadgangen vil være tildelt af den person, der har stået for netværksindstillingen. For eksempel: < My Home Network > Det er muligt (og nogle steder endda højst sandsynligt), at internetradioen vil finde mere end ét trådløst adgangspunkt. Drej på drejeknappen på internetradioen for at få vist navnene på hver af de adgangspunkter, WiFi Wireless Internet Radio 3

7 internetradioen har fundet. Tryk på select-knappen, når navnet på det ønskede adgangspunkt vises på display et. Step 3 Tilslut til et trådløst netværk Når det ønskede access pointets ESSID vises tryk på select-knappen. Hvis netværket ikke er konfigureret, så det er nødvendigt med et WEP-kodeord, burde der på display et stå: efterfulgt af. Connecting to network Network OK Hvis display et kortvarigt viser, Enter WEP key eller Enter WPA key benytter netværket et krypteringssystem (enten Wired Equivalent Privacy eller Wi-Fi Protected Access), hvilket forudsætter, at man indtaster det korrekte WEP- eller WPA-kodeord for at få adgang. Kodeordet vil kun være kendt af den person, der oprindeligt stod for netværksindstillingen. Display et skifter automatisk til det skærmbillede, hvor kodeordet skal indtastes. Indtastningen foregår ved, at man vha. drejeknappen vælger hvert tegn i koden efter tur ved at trykke på select-knappen for hvert tegn, der indgår i koden. Bemærk: I WEP- og WPA-kodeord skelnes der mellem store og små bogstaver, hvorfor disse skal indtastes korrekt. Når sidste tegn er indtastet, skal man vha. drejeknappen vælge sluttegnet og dernæst trykke på select-knappen. Internetradioen burde nu være i stand til at etablere forbindelse til netværket. Hvis der står Invalid key eller Network Error i displayet er der brugt et forkert kodeord. WiFi Wireless Internet Radio 4

8 Valg af radiokanaler 1. Tryk på select-knappen. På display et vil der stå. (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt) < Stations > Configure Media Player 2. Hvis display et ikke viser Stations, skal man dreje på drejeknappen, indtil det vises. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på knappen for at vælge enten fra Location eller fra Genre. <Location> viser en liste over kontinenter, hvorfra det ønskede land vælges. <Genre> viser alle tilgængelige internetstationer inddelt i bestemte genre (rock, klassisk, tale osv). 5. Tryk på select-knappen for at vælge den ønskede valgmulighed. <Location> 1. Drej knappen til den ønskede region vises i displayet. (eller vælg All for at vise alle lande), 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej knappen til det ønskede land vises i displayet. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej knappen til den ønskede station vises i displayet. 6. Tryk på select-knappen. Et øjeblik efter etablerer internetradioen forbindelse til den valgte radiokanal. Bemærk: Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid online. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Bemærk: Hvis en radiokanal tilbyder On-demand programmer (dvs. at lytterne efter eget ønske og valg kan lytte til tidligere sendte programmer), vil den ikke begynde at spille med det samme, men vil bede lytteren om enten at vælge Live eller On Demand. <Genre> 1. Drej knappen til den ønskede genre vises i displayet, og tryk på select-knappen. 2. Drej knappen til den ønskede station vises i displayet. 3. Tryk på select-knappen. Et øjeblik efter etablerer internetradioen forbindelse til den valgte radiokanal. Bemærk: Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid online. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Bemærk: Hvis en radiokanal tilbyder On-demand programmer (dvs. at lytterne efter eget ønske og valg kan lytte til tidligere sendte programmer), vil den ikke begynde at spille med det samme, men vil bede lytteren om enten at vælge Live eller On Demand. WiFi Wireless Internet Radio 5

9 Ændre volumen Når internetradioen spiller kan du ændre volumen ved at dreje på volumenknappen. Lagring af faste kanalindstillinger Man gemmer en bestemt radiokanal som en fast indstilling ved at holde en af indstillingsknapperne nede (1 til 5), mens den pågældende radiokanal spiller, indtil der på display et står: Assigned to Preset # Bemærk: # henviser til nummeret på indstillingsknappen. Afspilning af faste kanalindstillinger Samtidig med at en radiokanal spiller, trykker man kort på indstillingsknappen (1 til 5) til den kanal, man ønsker at lytte til. Bemærk: Vær forsigtig med ikke at holde knappen nede, da en ønsket kanalindstilling derved kan blive overskrevet. Lyt til en station der ikke er tilgængelig Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid on-line. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Aflytning af On-demand programmer Nogle radiokanaler tilbyder adgang til tidligere sendte programmer. Når en sådan kanal vælges, vil den ikke straks gå i gang med at spille, men i stedet vil der på display et stå: < Live > On Demand 1. Drej på drejeknappen for at vælge Live eller On Demand, og tryk dernæst på select-knappen. Hvis man vælger On Demand, vil der blive vist flere skærmbilleder, hvorfra det er muligt at vælge bestemte programmer. Hvad, der vises, afhænger af den valgte kanal de efterfølgende instruktioner er således kun vejledende. 2. Når man vælger On Demand, vil der på display et blive vist en oversigt over tilgængelige programmer. Drej på drejeknappen for at vælge det ønskede program, og tryk på select-knappen. 3. Internetradioen vil nu enten begynde at spille, eller vise en liste på display et med bestemte udsendelsesdatoer, der kan vælges iblandt. Brug drejeknappen til at vælge datoen for det ønskede program, og tryk på select-knappen. 4. Når datoen er valgt, kan man efterfølgende vælge et starttidspunkt. Indstil et ønsket starttidspunkt (Start Time) for programmet (dvs. det ønskede sted i programmet) vha. drejeknappen, og tryk på select-knappen. 5. I programmer, hvor man kan vælge starttidspunkt, vil man ligeledes kunne spole frem og tilbage i programmet, mens internetradioen spiller. Når man trykker på select-knappen, vises, hvor langt inde i programforløbet man er. Drej på drejeknappen for at ændre på denne tid, op eller ned i intervaller på 30 sekunder. Tryk dernæst på select-knappen igen for at afspille programmet fra det valgte sted. WiFi Wireless Internet Radio 6

10 Indstilling af ur 1. For at indstille uret trykker man først på select-knappen og fortsætter dernæst på følgende måde: (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt.) 2. Drej på drejeknappen, indtil følgende vises på display et. Stations < Configure > Media Player 3. Tryk på select-knappen, og drej på drejeknappen, indtil der på display et står. Register < Clock > Sleep Timer 4. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står. < Set Time > Set Alarm 5. Tryk på select-knappen. Set Time 14:03 6. Drej på drejeknappen for at indstille timer, og tryk på select-knappen. Set Time 15:03 7. Drej igen på drejeknappen for at indstille minutter, og tryk igen på select-knappen. På display et vil der herefter kortvarigt stå: Time Set: 15:06 WiFi Wireless Internet Radio 7

11 Indstilling af alarm 1. Alarmen indstilles, ved at man først trykker på select-knappen og dernæst fortsætter som følger: (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt.) 2. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Configure>. Stations < Configure > Media Player 3. Tryk på select-knappen, og drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Clock>. Register < Clock > Sleep Timer 4. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Set Alarm>. Set Time < Set Alarm > 5. Tryk på select-knappen. På display et vil indstillingsmulighederne for alarmen blive vist. Enable Alarm Yes/No 6. Drej på drejeknappen for at skifte mellem Yes og No, og tryk på select-knappen. Hvis man vælger No, deaktiveres alarmen. På display et vil der kortvarigt stå: Alarm is Off 7. Hvis man vælger Yes, vil internetradioens aktuelle tidsindstilling blive vist på display et. Set Alarm 15:06 8. Drej på drejeknappen for at indstille timer, og tryk på select-knappen. Set Alarm 07:06 9. Drej igen på drejeknappen for at indstille minutter, og tryk dernæst igen på select-knappen. Alarm Set: 07:45 Displayet viser Alarm Set og det indstillede alarmtidspunkt kortvarigt. Når i Standby, vises alarmtidspunktet I paranteser ved siden af tiden. Reciva Radio 11:58 (07:45) Husk at indstille det ønskede volumenniveau. WiFi Wireless Internet Radio 8

12 Opsætning af Media Player Med Windows Media Player er det muligt at afspille lydfiler (.MP3 og.wma) eller afspilningslister (.M3U), der er gemt på en netværksopkoblet PC. Disse filer kan transmitteres til internetradioen via det trådløse adgangsudstyr og skulle fungere under Windows 2000 og Windows XP. Indstilling af Windows PC en, så internetradioen kan afspille gemte lydfiler 1. Find via Windows Explorer frem til den mappe, hvor lydfilerne er gemt. Højreklik på mappen. 2. Vælg Egenskaber. 3. Klik på Deling. 4. Vælg Del denne mappe og klik på Tilladelser for alle. Sæt dernæst et flueben ud for Redigering. Find frem til PC-lydfilernes placering vha. Internetradioen. 1. Tænd internetradioen. 2. Vent på, at Stations vises på display et, eller på at afspilningen starter. Tryk på back-knappen flere gange, indtil Stations vises på display et. 3. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står 'Media Player'. 4. Tryk på select-knappen og drej på drejeknappen indtil der på display et står Windows Shares. 5. Tryk på select-knappen og drej på drejeknappen indtil der på display et står Scan for PCs og tryk på select-knappen igen. 6. Internetradioen skriver nu Finding PCs i display et. Når internetradioen er færdig med at søge, vælg da den korrekte PC. 7. Internetradioen søger nu efter delte mapper. Drej på drejeknappen for at fremhæve den rigtige mappe. 8. Tryk på select-knappen. På display et står der 'File Scan '. Teksten nederst på display et ændrer sig for at vise, at filscanningen er i gang. Hvis der er gemt et stort antal lydfiler, vil søgningen kunne tage op til flere minutter. 9. Når filscanningen er færdiger vil der i displayet stå:'by Album'. Du kan nu se filerne igennem. Bemærk: Første gang filscanningen udføres, vil en fil ved navn.reciva_media_cache blive føjet til den mappe, hvor lyderfilerne er gemt. Der sker for at øge hastigheden ved efterfølgende filscanninger. Wireless Internet Radio 9

13 Lyt til et enkelt nummer 1. Drej på drejeknappen, indtil der står By Artist. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen, indtil den ønskede kunstner vises. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede album vises. 6. Tryk på select-knappen. [Add to Queue] vises. 7. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede nummer vises. 8. Tryk på select-knappen. Nummeret afspilles herefter. Lyt til et helt album 1. Drej på drejeknappen, indtil der står By Artist. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen, indtil den ønskede kunstner vises. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede album vises. 6. Tryk på select-knappen. [Add to Queue] vises. 7. Tryk på select-knappen. Albummet afspilles herefter. Læg individuelle numre i kø 1. Vælg et bestemt nummer. 2. Tryk på select-knappen. Track Added To Queue vises. Læg hele album i kø 1. Vælg et bestemt album. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen indtil [Add To Queue] vises. 4. Tryk på select-knappen. Tracks Added To Queue vises. Afspilningsvejledning 1. Brug stop-knappen for at stoppe afspilningen. 2. Brug play/pause-knappen for enten at sætte det igangværende nummer på pause eller genstarte et nummer, der er sat på pause, eller for at genstarte et nummer, der er blevet stoppet. 3. Brug knappen Foregånede spor for at lytte til det forrige nummer i køen. 4. Brug knappen Næste spor for at lytte til af det næste nummer i køen. Wireless Internet Radio 10

14 Bladring gennem numre der er sat i kø 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at se, hvilke numre der ligger i afspilningskøen. 3. Hvis man vil springe frem til et bestemt sted i køen, trykker man på select-knappen, når det ønskede nummer vises. Slet numre fra køen 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at vælge, hvilke numre der skal slettes afspilningskøen. 3. Tryk og hold stopknappen inde i 2 sekunder. Displayet viser: Delete Track? 4. Drej på drejeknappen for at vælge Yes eller No. 5. Tryk på browse-knappen for at bekræfte om du vil slette nummeret fra afspilningskøen. 6. Hvis Yes vælges viser displayet: Removed From Queue og nummeret fjernes. 7. For at slette alle numre fra afspilningskøen, trykkes back-knappen gentagende gange indtil Media Player menuen er vist. Tryk på select-knappen, og drej dernæst på drejeknappen til Clear Queue vise og tryk på select-knappen igen. Afspil numrene i tilfældig rækkefølge 1. Vælg de enkelte numre som tidligere beskrevet. 2. Ryk op til et af de øverste menupunkter Media Player vha. select- og back-knappen. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på drejeknappen, indtil Playback Mode vises. 5. Tryk på select-knappen. 6. Drej på drejeknappen, indtil Shuffle vises. 7. Tryk på select-knappen. 8. Drej på drejeknappen, og vælg yes/no for at bekræfte, at numrene skal blandes. Afspil numrene i køen gentagende gange 1. Vælg de enkelte numre som tidligere beskrevet. 2. Ryk op til et af de øverste menupunkter Media Player vha. select- og back-knappen. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på drejeknappen, indtil Playback Mode vises. 5. Tryk på select-knappen. 6. Drej på drejeknappen, indtil Repeat vises. 7. Tryk på select-knappen. 8. Drej på drejeknappen, og vælg yes/no for at bekræfte, at numrene skal gentages. Note: 1. Hvis den delte folder indeholder flere filer end internetradios hukommelse tillader vises: Too many files". 2. Ved gentagende at trykke på P4 vælges mellem Repeat og Shuffle. Wireless Internet Radio 11

15 Bladring gennem numre i afspilningskøen 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at se, hvilke numre der ligger i afspilningskøen. 3. Hvis man vil springe frem til et bestemt sted i køen, trykker man på select-knappen, når det ønskede nummer vises. Wireless Internet Radio 12

16 Internetradioens konfigurationsmenu Vælg punkter i konfigurationsmenuen 1. Tryk på select-knappen. (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede) 2. drej dernæst på drejeknappen, indtil der på display et står: Configure. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej dernæst på drejeknappen, indtil det ønskede punkt vises på display et. 5. Tryk på select-knappen for at vælge det ønskede punkt. <Network Config> Muliggør scanning efter opkoblingsforbindelse til et andet trådløst netværk eller manuel konfiguration af netværksparametre. Benyt dette punkt, hvis internetradioen flyttes til en anden bygning. <Version> Viser versionsnumrene på internetradioens forskellige software- og hardware-dele. <Upgrade Firmware> Brug dette punkt for at downloade ny software til internetradioen fra Reciva-portalen på internettet. Det kan tage op til flere minutter sluk ikke for strømmen til internetradioen, før operationen er fuldført. <Language> Tillader valg af flere forskellige interfacesprog. <Factory Reset> Stiller alle indstillinger tilbage til de standardindstillingerne, internetradioen oprindeligt var udstyret med fra fabrikken. Alle gemte fastindstillede kanaler og trådløse netværksindstillinger vil gå tabt. Wireless Internet Radio 13

17 <Register> Muliggør registrering af internetradioens unikke ID-nummer på Reciva web-siden (radio.reciva.com). Med en registrering er det muligt at gemme og genindhente internetradioens indstillinger. <Clock> Brug dette punkt for at indstille klokkeslæt, alarm og se den nuværende alarmindstilling. <Sleep Timer> Denne indstilling muliggør at internetradioen slukker automatisk efter en given tidsperiode. 1. Når Sleep Timer menupunktet vælges vil der i display et stå: Sleep Timeout samt tidsintervallet som 00:00:00 (timer:minutter:sekunder) i 30 sekunder. 2. Drej på drejeknappen for at ændre tidsintervallet og tryk på select-knappen for begynde nedtællingen. 3. Internetradioen vil fortsætte med at spille som hidtil og vil gå i standby når tidsintervallet er passeret. 4. For at tænde internetradioen igen tryk på ON / OFF knappen. <Backlight> Denne indstil muliggør at ændre lysniveauet på displayet. 1. Når Backlight menupunktet vælges vil der vises tre valgmuligheder i display et: Inactive, Active and Standby. Disse indikerer følgende: Internetradioen bliver inactive når der ikke har været brugerbetjening i 30 sekunder. Internetradioen er active mens man betjener internetradioen. Standby indikerer displayets niveau når internetradioen er slukket. 2. Drej på drejeknappen for at indstille det ønskede niveau og tryk på select-knappen for at vælge niveauet. Wireless Internet Radio 14

18 Fejlfinding Hvis der opstår problemer i forbindelse med tilslutningen af radioen til det trådløse netværk, kan følgende punkter muligvis være en hjælp til at få dem løst: 1. Kontrollér, at en Wi-Fi tilsluttet PC har adgang til internettet (dvs. kan browse på nettet) via det samme netværk. 2. Kontrollér, at en DHCP-server er tilgængelig, eller at der er konfigureret en statisk IP-adresse på internetradioen. 3. Kontrollér, om en firewall blokerer en af de udgående porte. Internetradioen skal som minimum have adgang til UDP- og TCP-portene 80, 554, 1755, 5000 og Kontrollér, at adgangspunktet ikke bevirker, at forbindelserne til bestemte MAC-adresser begrænses. Internetradioens MAC-adresse kan ses vha. menupunktet Configure -> Network Config -> View Config - > MAC address. 5. Hvis netværket er krypteret, skal det kontrolleres, at det rigtige kodeord er indtastet i internetradioen. Husk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i kodeordet. Hvis der uden problemer kan etableres forbindelse mellem internetradioen og netværket, men internetradioen ikke er i stand til at spille en eller flere bestemte radiokanaler, kan årsagen være en eller flere af følgende: 1. Radiokanalen sender ikke (husk, at den kan være placeret i en anden tidszone). 2. Radiokanalen har nået det maksimalt tilladte antal samtidige lyttere. 3. Radiokanalen transmitterer ikke længere. 4. Internetradioens link til radiokanalen er forældet. 5. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i et andet land) og internetradioen er for langsom. Prøv at spille programmet på en PC via radiokanalens web-side. Hvis kanalen spiller uden problemer, kan man vha. formularen på give Reciva besked, så vi kan ændre de relevante data, som anvendes af internetradioen. Wireless Internet Radio 15

19 Specifikationer Strøm: AC 230 volt, 50Hz Strømforbrug: 20W Højttaler: Udgangseffekt: 4.5W Hovedtelefoner: Udgangseffekt: 15mW Dette produkt er beregnet til brug i hele Europa, dog er der visse forbehold ved brug i Frankrig. Få nærmere hos de relevante myndigheder. Det deklæres hermed at produtet er i overenstemmelse med kravene i Directive 1999/5/EC License Information and Warranty Dette produkt indeholder software, der er licenseret under version 2 af GNU Public License og version 2.1 af GNU Lesser Public License. Kildekoden til denne software er tilgængelig via Produktet indeholder teknologi, der ejes af Microsoft Corporation, og hvortil der er tildelt licens af Microsoft Licensing GP. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt, medmindre licens hertil er givet enten af Microsoft Corporation eller Microsoft Licensing GP. Der ydes 1 års garanti fra købsdatoen på denne internetradio. Garantien omfatter oprindelige fejl og mangler i materialer og udførelse samt fabrikationsfejl. Ifølge rammerne for denne garanti repareres enhver mangel eller defekt, eller efter virksomhedens eget skøn, erstatte de(n) defekte komponent(er) uden beregning af omkostninger for så vidt angår reservedele og arbejdstimer. Med denne garanti er der ikke underforstået nogen form for accept af tilfældigt opståede skader, ligesom slitage, uheld, forkert brug eller uautoriserede modifikationer udtrykkeligt er undtaget nærværende garanti. Nærværende garanti er geografisk begrænset til Storbritannien og Nordirland (UK). Den berører på ingen måde kundens lovbestemte rettigheder. Ved krav og forespørgsler på produkter, som ligger inden for rammerne af denne garanti, og som er købt uden for Storbritannien og Nordirland (UK), bedes henvendelse rettet til de lokale importører eller distributører. Såfremt man finder anledning til at klage i henhold til garantien, skal man i første omgang kontakte forhandleren. Gem originalemballage og indpakningsmateriale til eventuel senere brug. Det anbefales, at alle købsbilag udfyldes nu og opbevares et sikkert sted til fremtidig brug. Wireless Internet Radio 16

20 WEEE Forbrugermeddelelse Deres nyerhvervede produkt er underkastet direktiv 2002/96/EC af Europa Parlamentet og Europa Rådet omhandlende bortskaffelse af elektrisk og elektroniske produkter (WEEE) og, ved juridisk indførelse af dette direktiv, er mærket som værende kommet på markedet efter den 13. august 2005, og skal ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Aflever dette produkt ved Deres lokale renovationsplads for elektrisk og elektriske produkter ved bortskaffelse og bemærk endvidere alle videre påbud. For yderligere information om korrekt bortskaffelse af Deres produkt og for specifik information for Deres land, kontakt deres forhandler. Importeret af Hinke A/S, Tingbjergvej 2, DK-4632 Bjæverskov. Wireless Internet Radio 17

BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio

BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio Dansk 1. Introduktion...1 2. Tænd/sluk og justering af lydstyrke...1 3. Tilslutning af radioen til trådløst netværk...2 4. Valg af radiokanaler...3 5. Lagring og afspilning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

Brugervejledning Internetradio Dansk

Brugervejledning Internetradio Dansk Brugervejledning Internetradio Før produktet tages i brug, bør du først læse sikkerhedsanvisningerne og overholde dem, når produktet bruges. Sikkerhedsanvisninger Læs sikkerhedsinstruktionerne herunder,

Læs mere

Internet Radio DKBAIR_1

Internet Radio DKBAIR_1 Internet Radio DKBAIR_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

ZoneAlarm Dansk vejledning 1

ZoneAlarm Dansk vejledning 1 ZoneAlarm Dansk vejledning 1 Installation Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den. Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

DAB / FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Last.fm Læs venligst denne manual før brug

DAB / FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Last.fm Læs venligst denne manual før brug Nyd at lytte ROBERTS DAB / FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Last.fm Læs venligst denne manual før brug Indhold Introduktion... 2-9 istream internet radio funktioner... 2 Før du kan bruge

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. WiFi Internet Radio med musikafspiller. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. WiFi Internet Radio med musikafspiller. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte WiFi Internet Radio med musikafspiller Læs venligst denne manual før brug Indhold Introduktion... 2-9 Stream 105 internetradio-funktioner... 2 Før du kan bruge dette produkt... 3 Vedrørende

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere