WiFi Internetradio H6080

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiFi Internetradio H6080"

Transkript

1 WiFi Internetradio H6080

2 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step 1 Tænd internetradioen... 3 Step 2 Søg efter trådløst netværk... 3 Step 3 Tilslut til et trådløst netværk... 4 Valg af radiokanaler... 5 Ændre volumen... 6 Lagring af faste kanalindstillinger... 6 Afspilning af faste kanalindstillinger... 6 Lyt til en station der ikke er tilgængelig... 6 Aflytning af On-demand programmer... 6 Indstilling af ur... 7 Indstilling af alarm... 8 Opsætning af Media Player 9 Indstilling af Windows PC en, så internetradioen kan afspille gemte lydfiler... 9 Find frem til PC-lydfilernes placering vha. Internetradioen Lyt til et enkelt nummer Lyt til et helt album Læg individuelle numre i kø Læg hele album i kø Afspilningsvejledning Bladring gennem numre der er sat i kø Slet numre fra køen Afspil numrene i tilfældig rækkefølge Afspil numrene i køen gentagende gange Bladring gennem numre i afspilningskøen Internetradioens konfigurationsmenu 13 Vælg punkter i konfigurationsmenuen <Network Config> <Version> <Upgrade Firmware> <Language> <Factory Reset> <Register> <Clock> <Sleep Timer> <Backlight> Fejlfinding 15 Specifikationer License Information and Warranty Wireless Internet Radio i

3 Sikkerhedsforanstaltninger For Deres egen sikkerhed, bør De læse bemærkningerne om sikkerhedsforanstaltninger grundigt, før internetradioen tages i brug. Strømforsyning: Tilslut kun internetradioen til stikkontakt med 230V, 50 Hz. Åben ikke apparatet: Åben aldrig internetradioen da De kan få stød! Sørg for at der er nok ventilation:. Under betjening bør internetradioen n placeres et lige og solidt sted. Den bør ikke placeres i direkte sollys eller for tæt på et varmeapparat eller en radiator. Sørg for der nok plads omkring enheden så der kan cirkulerer luft. Beskyt mod luftfugtighed: Vær sikker på at internetradioen hverken bliver udsat for fugtighed, damp eller flydende væsker. De bør derfor ikke placere væsker af nogen art nær internetradioen. Brug ikke flydende rengøringsmidler da de kan beskadige enheden og kan forårsage stød. Beskyt mod lyn: Under tordenvejr sluk da for modtageren, tag stikket ud af kontakten. Dette vil forhindre Deres apparater mod at blive beskadiget i tilfælde af tordenvejr. Wireless Internet Radio ii

4 Opsætning af internetradioen Introduktion For at kunne bruge internetradioen er det nødvendigt med følgende: En internetforbindelse (en bredbåndsforbindelse anbefales) Et trådløst adgangspunkt (Wi-Fi), der er tilsluttet husets internet, fortrinsvis via en router.. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til at bruge WEP- (Wired Equivalent Privacy) eller WPA- (Wi-Fi Protected Access) datakryptering, skal der benyttes et WEP- eller WPA-kodeord for at få internetradioen til at kommunikere med netværket. Hvis det trådløse netværk kræver brug af internetradioens MAC adresse kan denne findes således: Configure Network Config View Config MAC Address Før opsætningen påbegyndes, er det vigtigt at sørge for, at der er tændt for det trådløse adgangsudstyr, og at det er sluttet til bredbåndsinternettet. Læs evt. den vejledning, der fulgte med det trådløse adgangsudstyr. WiFi Wireless Internet Radio 1

5 Internetradioens knapper Knap Internetradio Media Player STAND BY Tryk for at tænde eller slukke internetradioen Browse Ingen funktion Viser køinformation Reply Ingen funktion Ingen funktion P1 Tryk og hold for at gemme station på P1. Tryk for at høre den på P1 gemte station. P2 Tryk og hold for at gemme station på P2. Tryk for at høre den på P2 gemte station. P3 Tryk og hold for at gemme station på P3. Tryk for at høre den på P3 gemte station. Foregående spor Afspil/pause Næste spor Back Gå tilbage til foregående menu P4 mode Tryk og hold for at gemme station på P4. Tryk for at høre den på P4 gemte station. P5 Tryk og hold for at gemme station på P5. Tryk for at høre den på P5 gemte station. Gental til/fra Shuffle til/fra Stop Skru op for volumen ved at dreje knappen med uret. Skru ned for volumen ved at dreje knappen mod uret. Drej drejeknappen for at ændre mulighed. Tryk på knappen for at vælge (kaldet selectknapen i denne manual). Ingen funktion WiFi Wireless Internet Radio 2

6 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk Step 1 Tænd internetradioen Start med at tilslutte strømmen. Når tilsluttet kan internetradioen tændes eller slukkes ved at trykke på standby knappen. Første gang der tændes for internetradioen, vil display et lyse op, og på det vil stå: Reciva Radio ARM Powered Efter nogle sekunder, vil der på nu stå: Initialising Network Efterfulgt af: < Scan for networks > Enter network View Config Edit Config Step 2 Søg efter trådløst netværk Når der på display et står Select Network, trykker man på select-knappen og fortsætter som beskrevet i det følgende. Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt. På display et på internetradioen står der nu: Scanning Hvis den ikke kan finde nogen, vil der på display et stå: No networks Found Hvis der ikke bliver fundet noget netværk, kan det anbefales at gennemgå de instruktioner, der fulgte med det trådløse adgangsudstyr, og at tjekke, at udstyret virker og er indstillet korrekt. Når internetradioen finder et trådløst netværk, vises netværksnavnet (kaldet en ESSID) på display et. Navnet på netværksadgangen vil være tildelt af den person, der har stået for netværksindstillingen. For eksempel: < My Home Network > Det er muligt (og nogle steder endda højst sandsynligt), at internetradioen vil finde mere end ét trådløst adgangspunkt. Drej på drejeknappen på internetradioen for at få vist navnene på hver af de adgangspunkter, WiFi Wireless Internet Radio 3

7 internetradioen har fundet. Tryk på select-knappen, når navnet på det ønskede adgangspunkt vises på display et. Step 3 Tilslut til et trådløst netværk Når det ønskede access pointets ESSID vises tryk på select-knappen. Hvis netværket ikke er konfigureret, så det er nødvendigt med et WEP-kodeord, burde der på display et stå: efterfulgt af. Connecting to network Network OK Hvis display et kortvarigt viser, Enter WEP key eller Enter WPA key benytter netværket et krypteringssystem (enten Wired Equivalent Privacy eller Wi-Fi Protected Access), hvilket forudsætter, at man indtaster det korrekte WEP- eller WPA-kodeord for at få adgang. Kodeordet vil kun være kendt af den person, der oprindeligt stod for netværksindstillingen. Display et skifter automatisk til det skærmbillede, hvor kodeordet skal indtastes. Indtastningen foregår ved, at man vha. drejeknappen vælger hvert tegn i koden efter tur ved at trykke på select-knappen for hvert tegn, der indgår i koden. Bemærk: I WEP- og WPA-kodeord skelnes der mellem store og små bogstaver, hvorfor disse skal indtastes korrekt. Når sidste tegn er indtastet, skal man vha. drejeknappen vælge sluttegnet og dernæst trykke på select-knappen. Internetradioen burde nu være i stand til at etablere forbindelse til netværket. Hvis der står Invalid key eller Network Error i displayet er der brugt et forkert kodeord. WiFi Wireless Internet Radio 4

8 Valg af radiokanaler 1. Tryk på select-knappen. På display et vil der stå. (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt) < Stations > Configure Media Player 2. Hvis display et ikke viser Stations, skal man dreje på drejeknappen, indtil det vises. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på knappen for at vælge enten fra Location eller fra Genre. <Location> viser en liste over kontinenter, hvorfra det ønskede land vælges. <Genre> viser alle tilgængelige internetstationer inddelt i bestemte genre (rock, klassisk, tale osv). 5. Tryk på select-knappen for at vælge den ønskede valgmulighed. <Location> 1. Drej knappen til den ønskede region vises i displayet. (eller vælg All for at vise alle lande), 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej knappen til det ønskede land vises i displayet. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej knappen til den ønskede station vises i displayet. 6. Tryk på select-knappen. Et øjeblik efter etablerer internetradioen forbindelse til den valgte radiokanal. Bemærk: Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid online. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Bemærk: Hvis en radiokanal tilbyder On-demand programmer (dvs. at lytterne efter eget ønske og valg kan lytte til tidligere sendte programmer), vil den ikke begynde at spille med det samme, men vil bede lytteren om enten at vælge Live eller On Demand. <Genre> 1. Drej knappen til den ønskede genre vises i displayet, og tryk på select-knappen. 2. Drej knappen til den ønskede station vises i displayet. 3. Tryk på select-knappen. Et øjeblik efter etablerer internetradioen forbindelse til den valgte radiokanal. Bemærk: Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid online. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Bemærk: Hvis en radiokanal tilbyder On-demand programmer (dvs. at lytterne efter eget ønske og valg kan lytte til tidligere sendte programmer), vil den ikke begynde at spille med det samme, men vil bede lytteren om enten at vælge Live eller On Demand. WiFi Wireless Internet Radio 5

9 Ændre volumen Når internetradioen spiller kan du ændre volumen ved at dreje på volumenknappen. Lagring af faste kanalindstillinger Man gemmer en bestemt radiokanal som en fast indstilling ved at holde en af indstillingsknapperne nede (1 til 5), mens den pågældende radiokanal spiller, indtil der på display et står: Assigned to Preset # Bemærk: # henviser til nummeret på indstillingsknappen. Afspilning af faste kanalindstillinger Samtidig med at en radiokanal spiller, trykker man kort på indstillingsknappen (1 til 5) til den kanal, man ønsker at lytte til. Bemærk: Vær forsigtig med ikke at holde knappen nede, da en ønsket kanalindstilling derved kan blive overskrevet. Lyt til en station der ikke er tilgængelig Nogle radiokanaler sender ikke 24 timer i døgnet, og nogle af dem er ikke altid on-line. Hvis en bestemt radiokanal, som man ved sender on-line, ikke figurerer på listen over tilgængelige stationer, kan man anmode om en opdatering ved på at bede om, at den bliver tilføjet. Aflytning af On-demand programmer Nogle radiokanaler tilbyder adgang til tidligere sendte programmer. Når en sådan kanal vælges, vil den ikke straks gå i gang med at spille, men i stedet vil der på display et stå: < Live > On Demand 1. Drej på drejeknappen for at vælge Live eller On Demand, og tryk dernæst på select-knappen. Hvis man vælger On Demand, vil der blive vist flere skærmbilleder, hvorfra det er muligt at vælge bestemte programmer. Hvad, der vises, afhænger af den valgte kanal de efterfølgende instruktioner er således kun vejledende. 2. Når man vælger On Demand, vil der på display et blive vist en oversigt over tilgængelige programmer. Drej på drejeknappen for at vælge det ønskede program, og tryk på select-knappen. 3. Internetradioen vil nu enten begynde at spille, eller vise en liste på display et med bestemte udsendelsesdatoer, der kan vælges iblandt. Brug drejeknappen til at vælge datoen for det ønskede program, og tryk på select-knappen. 4. Når datoen er valgt, kan man efterfølgende vælge et starttidspunkt. Indstil et ønsket starttidspunkt (Start Time) for programmet (dvs. det ønskede sted i programmet) vha. drejeknappen, og tryk på select-knappen. 5. I programmer, hvor man kan vælge starttidspunkt, vil man ligeledes kunne spole frem og tilbage i programmet, mens internetradioen spiller. Når man trykker på select-knappen, vises, hvor langt inde i programforløbet man er. Drej på drejeknappen for at ændre på denne tid, op eller ned i intervaller på 30 sekunder. Tryk dernæst på select-knappen igen for at afspille programmet fra det valgte sted. WiFi Wireless Internet Radio 6

10 Indstilling af ur 1. For at indstille uret trykker man først på select-knappen og fortsætter dernæst på følgende måde: (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt.) 2. Drej på drejeknappen, indtil følgende vises på display et. Stations < Configure > Media Player 3. Tryk på select-knappen, og drej på drejeknappen, indtil der på display et står. Register < Clock > Sleep Timer 4. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står. < Set Time > Set Alarm 5. Tryk på select-knappen. Set Time 14:03 6. Drej på drejeknappen for at indstille timer, og tryk på select-knappen. Set Time 15:03 7. Drej igen på drejeknappen for at indstille minutter, og tryk igen på select-knappen. På display et vil der herefter kortvarigt stå: Time Set: 15:06 WiFi Wireless Internet Radio 7

11 Indstilling af alarm 1. Alarmen indstilles, ved at man først trykker på select-knappen og dernæst fortsætter som følger: (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis det er nødvendigt.) 2. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Configure>. Stations < Configure > Media Player 3. Tryk på select-knappen, og drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Clock>. Register < Clock > Sleep Timer 4. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står <Set Alarm>. Set Time < Set Alarm > 5. Tryk på select-knappen. På display et vil indstillingsmulighederne for alarmen blive vist. Enable Alarm Yes/No 6. Drej på drejeknappen for at skifte mellem Yes og No, og tryk på select-knappen. Hvis man vælger No, deaktiveres alarmen. På display et vil der kortvarigt stå: Alarm is Off 7. Hvis man vælger Yes, vil internetradioens aktuelle tidsindstilling blive vist på display et. Set Alarm 15:06 8. Drej på drejeknappen for at indstille timer, og tryk på select-knappen. Set Alarm 07:06 9. Drej igen på drejeknappen for at indstille minutter, og tryk dernæst igen på select-knappen. Alarm Set: 07:45 Displayet viser Alarm Set og det indstillede alarmtidspunkt kortvarigt. Når i Standby, vises alarmtidspunktet I paranteser ved siden af tiden. Reciva Radio 11:58 (07:45) Husk at indstille det ønskede volumenniveau. WiFi Wireless Internet Radio 8

12 Opsætning af Media Player Med Windows Media Player er det muligt at afspille lydfiler (.MP3 og.wma) eller afspilningslister (.M3U), der er gemt på en netværksopkoblet PC. Disse filer kan transmitteres til internetradioen via det trådløse adgangsudstyr og skulle fungere under Windows 2000 og Windows XP. Indstilling af Windows PC en, så internetradioen kan afspille gemte lydfiler 1. Find via Windows Explorer frem til den mappe, hvor lydfilerne er gemt. Højreklik på mappen. 2. Vælg Egenskaber. 3. Klik på Deling. 4. Vælg Del denne mappe og klik på Tilladelser for alle. Sæt dernæst et flueben ud for Redigering. Find frem til PC-lydfilernes placering vha. Internetradioen. 1. Tænd internetradioen. 2. Vent på, at Stations vises på display et, eller på at afspilningen starter. Tryk på back-knappen flere gange, indtil Stations vises på display et. 3. Drej på drejeknappen, indtil der på display et står 'Media Player'. 4. Tryk på select-knappen og drej på drejeknappen indtil der på display et står Windows Shares. 5. Tryk på select-knappen og drej på drejeknappen indtil der på display et står Scan for PCs og tryk på select-knappen igen. 6. Internetradioen skriver nu Finding PCs i display et. Når internetradioen er færdig med at søge, vælg da den korrekte PC. 7. Internetradioen søger nu efter delte mapper. Drej på drejeknappen for at fremhæve den rigtige mappe. 8. Tryk på select-knappen. På display et står der 'File Scan '. Teksten nederst på display et ændrer sig for at vise, at filscanningen er i gang. Hvis der er gemt et stort antal lydfiler, vil søgningen kunne tage op til flere minutter. 9. Når filscanningen er færdiger vil der i displayet stå:'by Album'. Du kan nu se filerne igennem. Bemærk: Første gang filscanningen udføres, vil en fil ved navn.reciva_media_cache blive føjet til den mappe, hvor lyderfilerne er gemt. Der sker for at øge hastigheden ved efterfølgende filscanninger. Wireless Internet Radio 9

13 Lyt til et enkelt nummer 1. Drej på drejeknappen, indtil der står By Artist. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen, indtil den ønskede kunstner vises. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede album vises. 6. Tryk på select-knappen. [Add to Queue] vises. 7. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede nummer vises. 8. Tryk på select-knappen. Nummeret afspilles herefter. Lyt til et helt album 1. Drej på drejeknappen, indtil der står By Artist. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen, indtil den ønskede kunstner vises. 4. Tryk på select-knappen. 5. Drej på drejeknappen, indtil det ønskede album vises. 6. Tryk på select-knappen. [Add to Queue] vises. 7. Tryk på select-knappen. Albummet afspilles herefter. Læg individuelle numre i kø 1. Vælg et bestemt nummer. 2. Tryk på select-knappen. Track Added To Queue vises. Læg hele album i kø 1. Vælg et bestemt album. 2. Tryk på select-knappen. 3. Drej på drejeknappen indtil [Add To Queue] vises. 4. Tryk på select-knappen. Tracks Added To Queue vises. Afspilningsvejledning 1. Brug stop-knappen for at stoppe afspilningen. 2. Brug play/pause-knappen for enten at sætte det igangværende nummer på pause eller genstarte et nummer, der er sat på pause, eller for at genstarte et nummer, der er blevet stoppet. 3. Brug knappen Foregånede spor for at lytte til det forrige nummer i køen. 4. Brug knappen Næste spor for at lytte til af det næste nummer i køen. Wireless Internet Radio 10

14 Bladring gennem numre der er sat i kø 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at se, hvilke numre der ligger i afspilningskøen. 3. Hvis man vil springe frem til et bestemt sted i køen, trykker man på select-knappen, når det ønskede nummer vises. Slet numre fra køen 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at vælge, hvilke numre der skal slettes afspilningskøen. 3. Tryk og hold stopknappen inde i 2 sekunder. Displayet viser: Delete Track? 4. Drej på drejeknappen for at vælge Yes eller No. 5. Tryk på browse-knappen for at bekræfte om du vil slette nummeret fra afspilningskøen. 6. Hvis Yes vælges viser displayet: Removed From Queue og nummeret fjernes. 7. For at slette alle numre fra afspilningskøen, trykkes back-knappen gentagende gange indtil Media Player menuen er vist. Tryk på select-knappen, og drej dernæst på drejeknappen til Clear Queue vise og tryk på select-knappen igen. Afspil numrene i tilfældig rækkefølge 1. Vælg de enkelte numre som tidligere beskrevet. 2. Ryk op til et af de øverste menupunkter Media Player vha. select- og back-knappen. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på drejeknappen, indtil Playback Mode vises. 5. Tryk på select-knappen. 6. Drej på drejeknappen, indtil Shuffle vises. 7. Tryk på select-knappen. 8. Drej på drejeknappen, og vælg yes/no for at bekræfte, at numrene skal blandes. Afspil numrene i køen gentagende gange 1. Vælg de enkelte numre som tidligere beskrevet. 2. Ryk op til et af de øverste menupunkter Media Player vha. select- og back-knappen. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej på drejeknappen, indtil Playback Mode vises. 5. Tryk på select-knappen. 6. Drej på drejeknappen, indtil Repeat vises. 7. Tryk på select-knappen. 8. Drej på drejeknappen, og vælg yes/no for at bekræfte, at numrene skal gentages. Note: 1. Hvis den delte folder indeholder flere filer end internetradios hukommelse tillader vises: Too many files". 2. Ved gentagende at trykke på P4 vælges mellem Repeat og Shuffle. Wireless Internet Radio 11

15 Bladring gennem numre i afspilningskøen 1. Tryk på browse-knappen for at få vist navnet på det igangværende nummer. 2. Drej på drejeknappen for at se, hvilke numre der ligger i afspilningskøen. 3. Hvis man vil springe frem til et bestemt sted i køen, trykker man på select-knappen, når det ønskede nummer vises. Wireless Internet Radio 12

16 Internetradioens konfigurationsmenu Vælg punkter i konfigurationsmenuen 1. Tryk på select-knappen. (Bemærk: Tryk evt. på back-knappen for at vende tilbage til forrige skærmbillede) 2. drej dernæst på drejeknappen, indtil der på display et står: Configure. 3. Tryk på select-knappen. 4. Drej dernæst på drejeknappen, indtil det ønskede punkt vises på display et. 5. Tryk på select-knappen for at vælge det ønskede punkt. <Network Config> Muliggør scanning efter opkoblingsforbindelse til et andet trådløst netværk eller manuel konfiguration af netværksparametre. Benyt dette punkt, hvis internetradioen flyttes til en anden bygning. <Version> Viser versionsnumrene på internetradioens forskellige software- og hardware-dele. <Upgrade Firmware> Brug dette punkt for at downloade ny software til internetradioen fra Reciva-portalen på internettet. Det kan tage op til flere minutter sluk ikke for strømmen til internetradioen, før operationen er fuldført. <Language> Tillader valg af flere forskellige interfacesprog. <Factory Reset> Stiller alle indstillinger tilbage til de standardindstillingerne, internetradioen oprindeligt var udstyret med fra fabrikken. Alle gemte fastindstillede kanaler og trådløse netværksindstillinger vil gå tabt. Wireless Internet Radio 13

17 <Register> Muliggør registrering af internetradioens unikke ID-nummer på Reciva web-siden (radio.reciva.com). Med en registrering er det muligt at gemme og genindhente internetradioens indstillinger. <Clock> Brug dette punkt for at indstille klokkeslæt, alarm og se den nuværende alarmindstilling. <Sleep Timer> Denne indstilling muliggør at internetradioen slukker automatisk efter en given tidsperiode. 1. Når Sleep Timer menupunktet vælges vil der i display et stå: Sleep Timeout samt tidsintervallet som 00:00:00 (timer:minutter:sekunder) i 30 sekunder. 2. Drej på drejeknappen for at ændre tidsintervallet og tryk på select-knappen for begynde nedtællingen. 3. Internetradioen vil fortsætte med at spille som hidtil og vil gå i standby når tidsintervallet er passeret. 4. For at tænde internetradioen igen tryk på ON / OFF knappen. <Backlight> Denne indstil muliggør at ændre lysniveauet på displayet. 1. Når Backlight menupunktet vælges vil der vises tre valgmuligheder i display et: Inactive, Active and Standby. Disse indikerer følgende: Internetradioen bliver inactive når der ikke har været brugerbetjening i 30 sekunder. Internetradioen er active mens man betjener internetradioen. Standby indikerer displayets niveau når internetradioen er slukket. 2. Drej på drejeknappen for at indstille det ønskede niveau og tryk på select-knappen for at vælge niveauet. Wireless Internet Radio 14

18 Fejlfinding Hvis der opstår problemer i forbindelse med tilslutningen af radioen til det trådløse netværk, kan følgende punkter muligvis være en hjælp til at få dem løst: 1. Kontrollér, at en Wi-Fi tilsluttet PC har adgang til internettet (dvs. kan browse på nettet) via det samme netværk. 2. Kontrollér, at en DHCP-server er tilgængelig, eller at der er konfigureret en statisk IP-adresse på internetradioen. 3. Kontrollér, om en firewall blokerer en af de udgående porte. Internetradioen skal som minimum have adgang til UDP- og TCP-portene 80, 554, 1755, 5000 og Kontrollér, at adgangspunktet ikke bevirker, at forbindelserne til bestemte MAC-adresser begrænses. Internetradioens MAC-adresse kan ses vha. menupunktet Configure -> Network Config -> View Config - > MAC address. 5. Hvis netværket er krypteret, skal det kontrolleres, at det rigtige kodeord er indtastet i internetradioen. Husk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i kodeordet. Hvis der uden problemer kan etableres forbindelse mellem internetradioen og netværket, men internetradioen ikke er i stand til at spille en eller flere bestemte radiokanaler, kan årsagen være en eller flere af følgende: 1. Radiokanalen sender ikke (husk, at den kan være placeret i en anden tidszone). 2. Radiokanalen har nået det maksimalt tilladte antal samtidige lyttere. 3. Radiokanalen transmitterer ikke længere. 4. Internetradioens link til radiokanalen er forældet. 5. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i et andet land) og internetradioen er for langsom. Prøv at spille programmet på en PC via radiokanalens web-side. Hvis kanalen spiller uden problemer, kan man vha. formularen på give Reciva besked, så vi kan ændre de relevante data, som anvendes af internetradioen. Wireless Internet Radio 15

19 Specifikationer Strøm: AC 230 volt, 50Hz Strømforbrug: 20W Højttaler: Udgangseffekt: 4.5W Hovedtelefoner: Udgangseffekt: 15mW Dette produkt er beregnet til brug i hele Europa, dog er der visse forbehold ved brug i Frankrig. Få nærmere hos de relevante myndigheder. Det deklæres hermed at produtet er i overenstemmelse med kravene i Directive 1999/5/EC License Information and Warranty Dette produkt indeholder software, der er licenseret under version 2 af GNU Public License og version 2.1 af GNU Lesser Public License. Kildekoden til denne software er tilgængelig via Produktet indeholder teknologi, der ejes af Microsoft Corporation, og hvortil der er tildelt licens af Microsoft Licensing GP. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt, medmindre licens hertil er givet enten af Microsoft Corporation eller Microsoft Licensing GP. Der ydes 1 års garanti fra købsdatoen på denne internetradio. Garantien omfatter oprindelige fejl og mangler i materialer og udførelse samt fabrikationsfejl. Ifølge rammerne for denne garanti repareres enhver mangel eller defekt, eller efter virksomhedens eget skøn, erstatte de(n) defekte komponent(er) uden beregning af omkostninger for så vidt angår reservedele og arbejdstimer. Med denne garanti er der ikke underforstået nogen form for accept af tilfældigt opståede skader, ligesom slitage, uheld, forkert brug eller uautoriserede modifikationer udtrykkeligt er undtaget nærværende garanti. Nærværende garanti er geografisk begrænset til Storbritannien og Nordirland (UK). Den berører på ingen måde kundens lovbestemte rettigheder. Ved krav og forespørgsler på produkter, som ligger inden for rammerne af denne garanti, og som er købt uden for Storbritannien og Nordirland (UK), bedes henvendelse rettet til de lokale importører eller distributører. Såfremt man finder anledning til at klage i henhold til garantien, skal man i første omgang kontakte forhandleren. Gem originalemballage og indpakningsmateriale til eventuel senere brug. Det anbefales, at alle købsbilag udfyldes nu og opbevares et sikkert sted til fremtidig brug. Wireless Internet Radio 16

20 WEEE Forbrugermeddelelse Deres nyerhvervede produkt er underkastet direktiv 2002/96/EC af Europa Parlamentet og Europa Rådet omhandlende bortskaffelse af elektrisk og elektroniske produkter (WEEE) og, ved juridisk indførelse af dette direktiv, er mærket som værende kommet på markedet efter den 13. august 2005, og skal ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Aflever dette produkt ved Deres lokale renovationsplads for elektrisk og elektriske produkter ved bortskaffelse og bemærk endvidere alle videre påbud. For yderligere information om korrekt bortskaffelse af Deres produkt og for specifik information for Deres land, kontakt deres forhandler. Importeret af Hinke A/S, Tingbjergvej 2, DK-4632 Bjæverskov. Wireless Internet Radio 17

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

WiFi Internet radio AIR05W

WiFi Internet radio AIR05W WiFi Internet radio AIR05W User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 23 FR 44 ES 65 DE 86 EL 107 DA 128 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere