INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 MOTIVATION... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 SEMESTERBINDING...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 MOTIVATION... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 SEMESTERBINDING..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 MOTIVATION... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 SEMESTERBINDING... 6 FODLÆNKEN - TEKNISK... 7 JURA... 9 STATISTISKE TAL OM FODLÆNKEN METODE INDSAMLING AF VIDEN OM FODLÆNKEORDNINGEN OG STRAF ARGUMENTATIONSTEORI GRUNDMODELLEN DEN UDVIDEDE MODEL TILPASSET MODEL EMPIRI OG TEORI I ANALYSE AF OG DISKUSSION MED SEKS CENTRALE ARGUMENTER PRÆVENTION OG FORTJENESTE UTILITARISMENS SYN PÅ STRAF (JF. BENTHAM VED PRIMORATZ) Prævention (jf. Bentham ved Primoratz) Begrænsninger Panoptikon Ligheden mellem panoptikon og fodlænken RETRIBUTIVISME Det kategoriske imperativ Fortjeneste Fortjeneste og straf

2 Rachels 4 almene principper for en retfærdig straffeetik DE GRUNDLÆGGENDE FORSKELLE PÅ UTILITARISME OG RETRIBUTIVISME DE ALMENE SYN PÅ STRAF I DANMARK ETISKE PRINCIPPER I SAMTIDEN DE REPRÆSENTATIVE SYN PÅ STRAF I FOLKETINGET ARGUMENTER FOR OG IMOD FODLÆNKEORDNINGEN ARGUMENTER FOR FODLÆNKEORDNINGEN Økonomiske fordele Lavere recidiv Bedre mulighed for resocialisering ARGUMENTER IMOD FODLÆNKEORDNINGEN Fodlænken er ikke en hård nok straf Fodlænken er ikke lige straf for lige kriminalitet Udvikling af overvågningssamfund KONKLUSION PERSPEKTIVERING POSTER BIBLIOGRAFI BILAG

3 Abstract The following paper revolves around an evaluation of electronic monitoring as an alternative to traditional imprisonment in Denmark. We discuss the use of this solution by illuminating the most important advantages and objections regarding this subject. We present theory regarding utilitarianism and retributive justice, as we identify them as being the central theories influencing the Danish justice system. Furthermore we give insight regarding the technical elements, as well as the practical measures associated with the device and the system. With the theoretic insight and the technical knowledge, we will analyze the main arguments in a way that clarifies their philosophical roots as well as enable us to present nuanced criticisms of the respective arguments. We clarify and present some of the most important facts and points of view to take into consideration when implementing the technology, thus enabling the reader and ourselves to make an educated evaluation by the end of the paper. Indledning I løbet af de seneste par år har stadig flere personer, idømt en ubetinget dom, udstået deres straf på egen bopæl i fodlænke. Fra 2006 til 2008 blev antallet af afsonere under fodlænkeordningen tredoblet, og i 2010 blev der iværksat 1898 afsoninger under fodlænkeordningen (Kriminalforsorgen, 2010). Straf af kriminelle optager altid en stor plads i den offentlige diskurs. Det er et emne, der kan samle alle slags folk til debat. Folk har mange holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad, der skal ske med nogen, når de har gjort noget forkert. Nogle af de mest ivrigt debatterede forbrydelser er voldtægter, misbrug af børn, bandekriminalitet, terror, skattesvindel med millionbeløb, mord og generel vold. Hvad der dernæst får debattørerne op i det røde felt er, hvad der skal ske med gerningsmændene, når de er blevet fanget. Om de skal kastreres, fængsles for evig tid eller sendes ud af landet, afhænger oftest af den enkelte debattørs hævntørst. Men hvorfor al denne opmærksomhed på forbrydelser og forbrydere? Jo mere yderliggående og depriverede, des mere opmærksomhed, som vi har set det med stigmatiserede karakterer som Peter Lundin, Kurt Thorsen og senest Amagermanden. Vi anerkender selvfølgelig det uhyre spændende ved disse enkeltsagers ekstremitet, men hvad med hverdagskriminaliteten? Spirituskørsel, slagsmål på barer, sort arbejde, en gåtur på Strøget med 2 gram hash og en hobbykniv etc. Skal disse forbrydelser også lide under hævntørsten overfor kriminelle? 3

4 Fodlænkeordningen indgår i denne sfære, hvor alle har en mening om forbrydelse og straf, men oftest en mening baseret på moral og uvidenhed. Vi mener, at det er nødvendigt at undersøge denne stadigt nye metode at straffe på nærmere, fordi det er en stor ting, når staten systematisk frihedsberøver et individ. Dette gælder både når mordere får livstid, men også når bilister bliver taget med for høj alkoholpromille. I 2005 blev fodlænkeordningen første gang introduceret, som en del af det danske straffesystem. Først kun møntet på de unge forbrydere og senere som en mere almen straffemetode. Nu finder vi det nødvendigt at se på nogle af følgerne ved implementeringen af denne teknologi, samt åbne for en diskussion af denne. Ligeledes kan rapporten ses som et grundlag for diskussion af den videre brug, herunder videreudvikling af selvsamme ordning. Motivation Idéen til projektets emne udsprang af, at et gruppemedlem skulle afsone en dom i fodlænke. Herfra opstod en fælles interesse for at vide mere om, fodlænkeordningen funktion i det danske straffesystem og samfund generelt. Vi så væsentlige forskelle på afsoning i fængsel og afsoning i fodlænke og ønskede derfor at undersøge disse forskelle nærmere. Desuden havde vi en opfattelse af, at det almene syn på fodlænkeordningen er, at det er en mildere form for afsoning, end fængsling og ønskede at undersøge denne tese nærmere. Grundet de store økonomiske og tidsmæssige besparelser, der er ved brugen af fodlænken, undrer vi os over, i hvor høj grad den kan fungere som alternativ til fængsling, uden at formålet med at straffe og især at frihedsberøve, går tabt. Vi mener at det er nødvendigt at belyse hvilke aspekter, der er vigtige at tage i betragtning, når man implementerer en sådan ordning i samfundet. Emnet interesserede os desuden, idet der hidtil ikke er fremlagt centrale velovervejede, etiske og analyserede argumenter for og imod brugen af fodlænkeordningen i et omfang, der gør det muligt at give en relevant vurdering af denne. Samtidig var det en god mulighed for at arbejde med etisk teori, der mindede om den, som vi havde fået interesse for under forelæsninger i kurset Subjektivitet, Teknologi og Hverdagsliv. Denne type teori fremgår i vores opgave i form af de to straffeetikker, utilitarisme og retributivisme, som afspejles i den danske straffepolitik. 4

5 Problemfelt Muligheden for at afsone i hjemmet under intensiv overvågning og kontrol, er en forholdsvis ny ordning i det danske straffesystem. Denne nye straffeteknologi blev indført i 2005 og er siden blevet væsentligt udvidet. Både længden på afsoningstiden er blevet udvidet, samt kriterierne for at en dømt person kan blive godkendt til at afsone i fodlænkeordningen, er også blev væsentlig lempede. For nyligt har den nye reagering fremlagt lovforslag om yderligere udvidelser til både varetægtsfængslinger og som udslusning ved lange fængselsdomme. Udviklingen af fodlænkeordningen går altså rigtig hurtigt og ligesom med alle andre teknologier, der implementeres i samfundet, er det væsentligt nogle gange at stoppe op og lave en undersøgelse af hvordan de nye teknologier har indflydelse på vores måde at tænke og handle. Fodlænken er en teknologi, som er nødt til at tage højde for nogle samfundsetiske principper, når den vurderes i en straffepolitisk kontekst. For en sådan vurdering kan finde sted, må man opstille velbegrundede argumenter for og imod, som kan være enormt komplekse, alt efter hvem man spørger. Vi har alle en eller anden form for holdning til hvad der er en retfærdig straf. Denne holdning udfordres når en sådan ny teknologi, skal være en del af et straffesystem, som bygger på gamle teorier og traditioner. Hvis ikke fodlænkeordningen kan retfærdiggøres som straf i forhold til det system der allerede eksisterer, kan implementeringen af denne være problematisk at forsvare. Derfor må argumenterne for og imod fodlænken klargøres og systematiseres. I denne rapport stilles skarpt på nogle af de argumenter, som ligger til grund for fodlænkens implementering, samt nogle konsekvenser ved brugen af den. 5

6 Problemformulering Vi ønsker at foretage en kritisk diskussion af centrale argumenter for og imod brugen af fodlænkeordningen i Danmark. Vi vil undersøge og redegøre for de juridiske og tekniske forhold for fodlænkeordningen, samt to centrale straffeteorier i dansk politik. På baggrund af disse undersøgelser vil vi nuancere og analysere de problemstillinger, vi finder mest relevante i en diskussion om brugen af fodlænkeordningen. Vi vil tilstræbe, at vurderingen tager udgangspunkt i, hvordan fodlænkeordningen fungerer som alternativ til traditionel fængselsstraf. Herunder straffens indflydelse på individet og samfundet; teknisk, praktisk og psykisk, samt sociale relationer og andre institutioner i samfundet. Semesterbinding De to semesterbindinger for opgaven er Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) og Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). Projektets gennemgående tema er straf, og omfatter derfor alle aspekter af STS. Der er essentielt tale om et subjekt, der gennem en teknologi (den elektroniske fodlænke) bliver straffet af samfundet. Hvorfor vi straffer, og hvilke teknologier vi benytter til dette, er relevante og aktuelle problemstillinger i vores samfund. Emnet er især relevant i forhold til denne semesterbinding, da fodlænken er en teknologi, som samtidigt påvirker samfundet og subjektet. TSA er væsentlig for emnet, da det er vigtigt at forstå, hvordan fodlænken fungerer, for at forstå dens funktion i straffesystemet. Dette er et af vores delmål: at forstå hvordan fodlænken fungerer teknisk og i samarbejde med forskellige instanser. Fodlænken er et godt eksempel på samspillet mellem det teknologiske system og artefaktet, idet den både består af nogle konkrete artefakter, herunder selve lænken og basen den er knyttet til, samt det teknologiske system, kommunikationssystemet, der binder artefakterne sammen, varetaget af den administrative myndighed. 6

7 Fodlænken - teknisk Følgende afsnit skal give et indblik i de praktiske og tekniske foranstaltninger omkring fodlænken. Formålet er, at give bedre kendskab til de præcise forhold, som den dømte afsoner sin straf under, da man bedre kan foretage en kritisk diskussion af ordningen, hvis man kender til disse. Den lænke vi anvender i Danmark, er af typen, som ses ovenfor. Den distribueres af firmaet 3M Electronic Monitoring (3M Electronic Monitoring). Afdelingen, der før de blev opkøbt af 3M, hed Elmo-Tech har deres internationale hovedkvarter i Tel Aviv, Israel, hvor systemet også bliver produceret (ElmoTech). Systemet er af typen RF3000 og består af to dele lænken og basen. Lænken er lavet af plastic, vejer under 100 g og sidder om anklen af brugeren, mens basen er på brugerens bopæl. Kommunikationen mellem lænken og basen foregår via radiobølger. Basen udsender et radiosignal, som er en forespørgsel på, om lænken er indenfor en angiven rækkevidde. Hvis lænken opfanger signalet, tilbagesender den en respons. Således ved basen, om lænken er indenfor den angivne radius. Rækkevidden kan indstilles til op til 80 meter (Aabye, 2011). Som standard kontrollerer basen om lænken er indenfor radius 2 gange i minuttet. Kriminalforsorgen udarbejder en aktivitetsplan sammen med den dømte, som forpligtes til at være inden- eller udenfor radius i bestemte tidsrum (Kriminalforsorgen). Hvis fodlænkens signal opfanges i uoverensstemmelse med denne plan, sendes en besked fra basen til kriminalforsorgen over antennenetværket. Alt afhængigt af, hvordan det enkelte system er konfigureret, kan denne besked være udformet som en talebesked over telefon, en 7

8 sms, en pagerbesked, en fax, en , eller en besked til en mobil enhed, som er specielt designet til brug i forbindelse med husarrest (ElmoTech). Uanset mediet, der skal modtage beskeden, er den krypteret, så beskeden når sikkert frem. Kommunikationsformen betyder endvidere, at basen ikke nødvendigvis skal bruge et telefonstik, idet den anvender samme antennenetværk som mobiltelefoner og pagere. Alternativet er i sidstnævnte tilfælde, brug af sim-kort (Home Curfew RF Monitoring Systems). Lænken er sikret med en alarm, som både udløses, det vil sige, at der bliver givet besked til den administrerende myndighed, hvis den tages af, eller hvis den bliver forsøgt ødelagt. I selve enheden sidder der varme-, væske- og bevægelsesmålere, som sikrer at lænken sidder på noget organisk. Der løber en kobbertråd rundt i lænken, som, når lænken er lukket, skaber et elektrisk kredsløb, således at basen kan give besked, hvis den bliver brudt. Dog opfatter basen først at skaden er sket, når fodlænken er indenfor radius (Aabye, 2011). Fodlænken er vandtæt og har en batterilevetid på op til fem år (Aabye, 2011). Alarmen udløses hvis basen flyttes eller skades, idet denne, ligesom fodlænken, er udstyret med en måler, som både udløser alarm, hvis den mærker bevægelse, og hvis den bliver vippet (Aabye, 2011). Basen har et backup batteri, med en levetid på 48 timer, som aktiveres, i tilfælde af strømsvigt (3M Electronic Monitoring). Derudover foretages alle ændringer for rækkevidde, frekvens, tidsplaner, eksternt, således at systemet ikke på nogen direkte måde kan påvirkes af den dømte. Hele fodlænkesystemet omfatter derfor både fodlænken, basen og en ekstern kontrolcentral, som også er dem der programmerer indstillingerne til basen (Aabye, 2011). 3M producerer også lænker, som ligner et ur, der gør systemet endnu mere diskret, samt baser med alkoholmeter, så den dømte kan aflægge alkoholtests skemalagt, tilfældigt eller når myndigheden ønsker det, direkte ved basen. I disse baser sidder der også et kamera, som kontrollerer at det er den rigtige person, som puster. Yderligere findes der baser med stemmegenkendelse og lænker med GPS-sporing (ElmoTech). Ingen af disse sidstnævnte er i brug i Danmark, men bruges i udlandet. (Aabye, 2011) Teknologien i Danmark er altså forholdsvis enkel i forhold til hvad der er teknisk muligt og allerede bliver brugt andre steder i verden. Dette kunne blandt andet indikere, at den teknologiske udvikling er gået forud for, hvad der er muligt i forhold til lovgivningen. 8

9 Jura I det følgende kapitel vil vi gennemgå og redegøre for lovgivningen, der bestemmer hvem der godkendes til afsoning i fodlænkeordningen, samt hvilke regler der skal overholdes under afsoningen. Det juridiske grundlag for fodlænken i Danmark kan findes i Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) (Justitsministeriet, 2010) For at kunne komme i betragtning til at afsone sin straf i hjemmet, med en fodlænke, skal den dømtes straf iflg. Kap. 13 a, 78 a, stk. 1 være på højest 5 måneder. Opfylder den dømte dette krav og vælger at ansøge om at afsone i fodlænke, skal Kriminalforsorgen, i forbindelse med Kap. 1, 3, foretage en egnethedsvurdering af den dømte. Egnethedsvurderingen er at finde i straffuldbyrdelseslovens (SUD) kap. 13a, 78 b, stk. 1, 1-4: 1) den dømtes boligforhold er af en sådan beskaffenhed, at straffuldbyrdelse på bopælen kan gennemføres under intensiv overvågning og kontrol, 2) den dømtes beskæftigelsesforhold i form af arbejde, uddannelse el. lign. er af en sådan beskaffenhed, at straffuldbyrdelsen kan gennemføres under intensiv overvågning og kontrol, 3) den dømte, når denne tidligere har udstået straf af fængsel efter bestemmelserne i dette kapitel, ikke i et tidsrum af 2 år forud for idømmelsen af den straf, som ansøgningen vedrører, er idømt højere straf end bøde, og 4) personer, der har samme bopæl som den dømte, og som er over 18 år, meddeler samtykke til, at straffen kan fuldbyrdes på den fælles bopæl. Det ovenstående definerer rammen for, hvilke forhold der skal være opfyldt for at kunne afsone under fodlænkeordningen. Kriminalforsorgen kan dog, i følge SUD 78 b, stk. 2, nægte den dømte tilladelse, hvis de ovenstående forhold ikke er opfyldt eller, hvis der skønnes, at den dømte ikke kan overholde reglerne forbundet med at afsone under intensiv overvågning på bopælen. Hvis disse forhold ændres i løbet af afsoningen, kan tilladelsen også tilbagekaldes jf. SUD 78e. Denne egnethedsvurdering omfatter desuden en nærmere undersøgelse af en række andre faktorer i den dømtes liv. Den dømtes personlige forhold, fysiske og psykiske tilstand vil her også blive taget i betragtning, såvel som den dømtes bolig og økonomiske forhold (SUD stk. 3). 9

10 Kriminalforsorgen kan på baggrund af denne undersøgelse også kræve både udåndings- og urinprøver. Den dømte skal give samtykke til disse krav, for at kunne afsone på sin bopæl (SUD stk. 3). Vilkår for den dømte under afsoning på bopælen er som følger (SUD 78c): 1) ikke begår strafbart forhold, 2) kun forlader sin bopæl inden for de af tilsynsmyndigheden fastsatte tidsrum, 3) kun forlader sin bopæl for at deltage i aktiviteter, som tilsynsmyndigheden har godkendt, 4) ikke indtager alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning, 5) ikke helt eller delvis udebliver fra sit arbejde, uddannelse el. lign., 6) deltager i et program efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse, der har til formål at forbedre den dømtes muligheder for fremover at leve en kriminalitetsfri tilværelse, 7) undergiver sig kriminalforsorgens tilsyn og kontrol, herunder elektronisk kontrol m.v., og overholder de forskrifter, som kriminalforsorgen fastsætter til gennemførelsen af tilsynet, samt 8) holder tilsynsmyndigheden underrettet om forhold af betydning for straffuldbyrdelsen på bopælen og møder op hos tilsynsmyndigheden efter dennes nærmere bestemmelse. Udover de geografisk restriktive dele af denne paragraf (hvor og hvornår man må opholde sig udenfor sin bopæl) skal den dømte også aktivt deltage i et program, som ikke er nærmere specificeret, der skal sørge for, at man ikke genoptager en kriminel tilværelse. Således indgår voldsdømte for eksempel i et vredeskontrolprogram osv. Idet det kræver en egnethedsvurdering at blive godkendt til afsoning under fodlænkeordningen, ligger der en forskelsbehandling af de dømte alle kan afsone i fængsel. Dette mener vi er socialt skævvridende da det belønner de ressourcestærke og straffer de svage. Denne påstand udbygges løbende, ved brug af efterfølgende faktuelle og teoretiske afsnit, inden vi samler op på den til sidst i rapporten. 10

11 Statistiske tal om fodlænken I følgende afsnit tages der udgangspunkt i statistikker fra Kriminalforsorgen, som bl.a. udregner recidivprocenter 1 fra hhv. fængslede og personer, som er en del af fodlænkeordningen. Disse tal bliver præsenteret, for at forstå fodlænkeordningens omfang, som den ser ud nu. Kriminalforsorgens recidivstatistik fra 2010 er lavet på grundlag af løsladte personer fra , som får en ny straf indenfor ovennævnte 2 år. Nedenfor vil blive gjort rede for antallet af straffede, hvor mange der afsoner i fodlænke, samt et kort overblik over recidivet. I 2010 blev der i alt foretaget nyindsættelser i fængsler og arresthuse var kvinder og var mænd. Der blev anmeldt ubetingede frihedsstraffe til Kriminalforsorgen i Dommene repræsenterede en samlet idømt strafmasse på måneder; dvs. hver dømte gennemsnitligt fik ca. fem måneders frihedsberøvelse. 62 % af dommene var på 3 måneder eller derunder, og udgjorde 13 % af den samlede strafmasse, hvilket betyder, at de resterende 38 % blev idømt mere end 3 måneder og dækkede derfor det meste (87 %) af den samlede strafmasse. De 38 % modtog samlet ca måneder, der gennemsnitligt gav hver dømte ca. 11 måneders frihedsberøvelse. antallet i gruppen af fængselsdømte, der har afsonet hjemme med fodlænke, [er] næsten tredoblet i perioden fra 365 i 2006 til 1036 i Det skal om sidstnævnte gruppe bemærkes, at ordningen med fodlænkeafsoning blev udvidet i april 2006, hvorefter unge under 25 år med en samlet straf på op til 3 måneder blev omfattet. Før ændringen var ordningen alene rettet mod personer, der var dømt for overtrædelser af færdselsloven, ligeledes med en samlet straf på op til 3 måneder. (Kriminalforsorgen, 2010, s. 8) I 2010 ansøgte i alt dømte om at komme til at afsone deres straf i indtil 5 måneders ubetinget dom på bopælen under fodlænkeordningen. Der blev i 2010 i alt iværksat afsoninger på bopælen. 127 blev tilbagekaldt, efter at afsoningen var iværksat. De pågældende blev herefter umiddelbart overført til 1 Recidiv kan have mange forskellige definitioner. Gennem rapporten vil begrebet recidiv blive brugt til at omtale når personer, som efter at være blevet løsladt fra fængsel, tilbagefalder til en ny ubetinget eller betinget dom med tilsyn, herunder samfundstjeneste, indenfor to år. Denne definition er i overensstemmelse med Kriminalforsorgens recidivdefinition jf. Kriminalforsorgens recidivstatistik 2010, hvorfra vi benytter os af flere tal. 11

12 fængsel eller arresthus til fortsat afsoning. På det tidspunkt, da recidivrapporten blev frigivet, sad 190 personer i fodlænke (Kriminalforsorgen, 2010). Gennemsnitligt var recidivprocenten i perioden for domme, afsonet i fængsel, 32,4 %, mens betingede dommes samlede recidivprocent var på 25,8 %. For domme afsonet i fodlænke var recidivet i samme periode gennemsnitligt 20,2 %. Nu har vi redegjort for de tekniske, juridiske og statistiske forhold for brugen af fodlænkeordningen i Danmark. Dette vil vi senere bruge i analysen af argumenterne for og imod fodlænkeordningen. 12

13 Metode I det følgende kapitel vil vi gøre rede for, hvordan vi vil arbejde med vores genstandsfelt, fodlænkeordningen, som teknologi, alternativ til fængselsstraf og politisk diskussion i Danmark herunder de problemstillinger og muligheder fodlænken giver i det eksisterende straffesystem og det normative syn på straf i samfundet for at kunne besvare vores problemformulering. Indsamling af viden om fodlænkeordningen og straf Når vi vil undersøge fodlænkeordningen i et felt af etiske, politiske og subjektive perspektiver, er det nødvendigt med en grundlæggende forståelse af straf. Vi kan ikke spørge, hvad fodlænken er, skal og kan, uden også at undersøge de væsentligste teorier for, hvad straf er, skal og kan. Dette aspekt vil vi belyse gennem litteraturstudier af straffeetikkerne utilitarisme og retributivisme, som er de væsentligste syn på straf i samtiden. Til dette vil vi primært arbejde med nyere tekster af filosofferne Igor Primoratz og James Rachels, fordi disse forfattere aktualiserer etikkerne af henholdsvis Jeremy Bentham (utilitarismen) og Immanuel Kant (retributivismen). Til empiri har vi valgt aspekter af fodlænkeordningen, som kan belyse vores problemformulering med perspektiver fra henholdsvis samfundet, systemet og den straffede. Disse aspekter omfatter, i tilsvarende rækkefølge: centrale argumenter for og imod fodlænken, indhentet fra den offentlige diskurs, juraen om fodlænkeordningen og en teknisk redegørelse af systemet, samt et kvalitativt interview med André, som tidligere har afsonet en del af en dom i fodlænke. Vi foretog dette interview, idet vi ønskede at få en brugers vinkel på oplevelsen af at afsone i fodlænke. Dertil kommer indsamling af viden om forskning i genstandsfeltet ved foredrag af Tanja Tambour Jørgensen i anledning af udgivelsen af hendes rapport Afsoning i hjemmet En effektevaluering af fodlænkeordningen, som indgår direkte i vores rapport. Endvidere har vi besøgt firmaet 3M, der distribuerer det fodlænkesystem, der benyttes i Danmark. Her fik vi, gennem en længere samtale med Søren A. Aabye, som er Nordic Business Development Manager for firmaet, og har været med til at indføre fodlænken på markedet i Danmark, besvaret de tekniske spørgsmål, som vi ikke kunne finde svar på andre steder. 13

14 Ved at brede perspektivet udover disse tre lag, der alle er i berøring med genstandsfeltet, mener vi det bedste grundlag for videre analyse og diskussion af argumenter for og imod fodlænkeordningen, er givet. I det følgende redegøres for Toulmins argumentationsteori, som senere bruges til at systematisere argumenterne. 14

15 Argumentationsteori Stephen E. Toulmin var en britisk filosof, forfatter og underviser. Han blev født i 1922 og døde i Vi benytter hans argumentationsmodel, der først optrådte i en af hans bøger fra 1958, "The Uses of Argument". Bogen skrev han mens han var tilknyttet universitetet i Leeds. Den fik ikke en overvældende modtagelse i England, men i Amerika var de, der beskæftigede sig med retorik, begejstrede for den. I dag betragtes The Uses of Argument, og Toulmin selv, som en af de mest indflydelsesrige inden for argumentationsteori (Grimes, 2009). Vi har brugt bogen An Introduction To Reasoning fra 1984, som han skrev sammen med R. Rieke og A. Janik, som primærlitteratur, for at blive klogere på argumentation og Toulmins argumentationsmodel. Modellen kan benyttes, når man vil anskue et emne (gerne fra flere sider), idet man, ved at dele argumenterne op i deres enkelte bestanddele, systematiserer præmisserne for et argument så man bedre kan holde dem op imod hinanden og vurdere deres gyldighed. Modellen kan også bruges når man selv formulerer argumenter for at efterprøve sin argumentation. Vi benytter modellen i vores arbejde ved at vurdere centrale argumenter for og imod fodlænkeordningen. Toulmins argumentationsmodel består af en grundmodel, der kan bruges, hver eneste gang der argumenteres for en påstand. Derefter følger en udvidet model, som dog primært bruges på citater og udtalelser, idet den også identificerer elementer som hovedsageligt er retoriske. I dette teoriafsnit har vi valgt at redegøre for og eksemplificere både grundmodellen og den udvidede model, fordi vi i opgaven benytter os af en blandingsmodel. Grundmodellen Grundmodellen består af de tre dele, som er lettest at identificere, når man skal analysere et argument (Toulmin, Rieke, & Janik, 1984). De kan identificeres ved at stille følgende spørgsmål: Grundmodel: Påstand (P). "Hvad vil afsenderen have modtagerens tilslutning til"? Belæg (B). "Hvad bygger afsenderen påstanden på?" 15

16 Hjemmel (H). "Hvordan hænger belægget og påstanden sammen?" Model er udarbejdet og oversat frit efter modellen i An Introduction To Reasoning (Toulmin, Rieke, & Janik, 1984, s. 49) Den udvidede model Den udvidede model indeholder yderligere tre elementer, som man kan identificere, når man har fundet de første tre, ved at stille nedenstående spørgsmål: Udvidet model: Rygdækning (R). "Hvilke holdepunkter har afsender for at sige, at hjemlen er korrekt?" (Erfaring, forskning, empirisk grundlag.) Gendrivelse (G). "I hvilke tilfælde gælder påstanden ikke?" (Et retorisk virkemiddel, hvor afsenderen selv imødekommer eventuel kritik.) Styrkemarkør (S). "Hvor sikker er afsender på påstanden" (altid, måske, helt sikkert. Endnu et retorisk virkemiddel) Modellen er udarbejdet og oversat frit efter modellen i An Introduction To Reasoning (Toulmin, Rieke, & Janik, 1984, s. 98) Man skal være opmærksom på, at en påstand ofte består af flere belæg, men for overskueligheden og forståelsens skyld, er der på modellen kun ét belæg. Den udvidede model indeholder retoriske elementer. For at eksemplificere modellen, bruges et citat fra 2008 af den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Han fremlægger et lovforslag, der indebærer kontrol af udlændinge på tålt ophold, ved hjælp af fodlænkeordningen: 16

17 "Enhver kan se, at det er uacceptabelt, hvis mennesker, hvor vi har god grund til at tro, at de udgør en fare for samfundet, får lov at gå frit rundt, hvis de ikke kan udvises og får tålt ophold," (ptho L., 2008). Nedenfor er de forskellige elementer i citatet fra Anders Fogh identificeret i Toulmins argumentationsmodel, hvorefter de er sat ind i modellen. Grundmodel: H: Vi kan ikke have at farlige mennesker går frit rundt i samfundet Udvidet model: R: Udlændinge på tålt ophold har ikke kunnet få opholdstilladelse fordi de er farlige. B: Udlændinge på tålt ophold er farlige G: Anders Fogh benytter ikke gendrivelse i citatet, men for eksemplets skyld kunne man eventuelt sige: "Det er ikke alle udlændinge på tålt ophold der er farlige" P: Det er uacceptabelt at udlændinge på tålt ophold får lov at gå frit rundt i samfundet S: "Enhver kan se [...]" & "[...] vi har god grund til at tro [...]" 17

18 Tilpasset model Vi benytter argumentationsteorien i afsnittet, hvor vi fremstiller argumenter for og imod brugen af fodlænkeordningen, som vi mener, er centrale i en stillingtagen. Derfor har vi valgt ikke at bruge de elementer af den udvidede model, som primært omhandler citater og udtalelser. Rygdækningen har vi valgt at inkludere, idet vi i flere af argumenterne henviser til rapporter, kilder eller anden empiri på området. Den tilpassede model kommer altså til at se ud som følger: (Toulmin, Rieke, & Janik, 1984, s. 62) Vi vil desuden udfordre både belæg, hjemmel, i enkelte tilfælde rygdækningen og dermed selve påstanden. Empiri og teori i analyse af og diskussion med seks centrale argumenter Omdrejningspunktet for vores diskussion af fodlænkeordningen er seks centrale argumenter, som vi vil analysere ud fra Stephen E. Toulmins argumentationsanalytiske grundmodel. Vi vil bruge Toulmins grundmodel til at systematisere vores arbejde med argumenter for/imod fodlænkeordningen. Toulmins argumentationsanalyse gennemgås i teoriafsnittet Argumentationsteori. De seks argumenter, som vi vil analysere og diskutere i følgende rapport, er udvalgt på baggrund af fundne citater i den offentlige diskurs eller formuleret af os under indsamling og sideløbende diskussion af viden om fodlænkeordningen. Kriterierne for selektering af argumenter er, at analysen af og diskussionen med dem, skal inkludere de mest eksponerede argumenter for og imod fodlænkeordningen, samt afdække dens egenskaber bedst muligt. 18

19 Eftersom formålet med vores analyse af og diskussionen med seks centrale argumenter for/imod fodlænkeordningen ikke er at identificere retoriske fejlslutninger, har vi valgt at rekonstruere dem i Toulmins grundmodel som sammenhængende argumenter, hvor belæg og påstand stemmer overens så vidt muligt. Herved medvirker argumenterne til den mest givende diskussion om og afdækning af fodlænkeordningen. Vores indsamlede viden om fodlænkeordningen og straffeetik skal slutteligt indgå i en analyse af og diskussion med argumenternes normativitet, belæg og påstande. 19

20 Prævention og fortjeneste Når vi vil undersøge fodlænkeordningen i et etisk og politiseret perspektiv, er det nødvendigt med et teoretisk perspektiv på straf 2. Vi kan ikke spørge, hvad der er formålet med fodlænken som straf, uden også at undersøge de væsentligste teorier for hvad der er formålet med straf generelt. Her vil vi primært se på, den ene side, Jeremy Benthams argumentation om utilitarisme (nytteetik) som præventionsteori, og den anden side, Immanuel Kants argumentation om retributivisme som fortjeneste teori. Disse etiske positioner om straf er de væsentligste i henhold til samtidens retsfilosofi og politiske diskurs, der i den vestlige del af verden, fremstår som en blanding af disse positioner. Til formidling af disse straffeteorier læser vi nyere sekundærartikler af henholdsvis Igor Primoratz og James Rachels. Dernæst inddrager vi teorien med over i arbejdet med analyse og diskussion af vores seks argumenter. Utilitarismens syn på straf (jf. Bentham ved Primoratz) Utilitarisme, (af lat. utilitaris, adj. til utilitas 'nytte', afledn. af uti 'bruge' * +), nyttemoral, lykkemoral, filosofisk retning og moralsk doktrin, der som en konsekvensetik indebærer, at man altid skal handle på en sådan måde, at konsekvenserne af det man gør, bliver så gode som muligt, dvs. bedre end konsekvenserne af alle andre mulige handlingsalternativer i en given situation (denstoredanske.dk). Begrebet er altså en fællesbetegnelse for nytteteori, som forsøger at afgøre rigtigheden af en handling ud fra konsekvenserne af den. Det vil sige, at konsekvenserne af en handling er vigtigere end handlingen i sig selv. Der tillægges denne tanke, at det ikke er tilstrækkeligt blot at vælge en handling, fordi den har konsekvenser, men fordi det, af flere mulige, er den handling med de bedste konsekvenser. I dette afsnit fokuseres der på Benthams præventions teori som en modsætning til det senere afsnit, som handler om fortjeneste teori. 2 I rapporten gennemgås forskellige teorier, som afgør rigtigheden af en straf og hvorfor vi straffer. Vi bruger begrebet straf gennem rapporten, for statens systematiske frihedsberøvelse af, samt tildeling af behandlingsdomme, betingede domme, bøder og samfundstjeneste til individer, der ved en domstol er dømt skyldige i at have begået en eller flere kriminelle handlinger, der overtræder den danske lovgivning. Dog bliver der, i visse tilfælde, straffet uden en overtrædelse af lovgivningen, bl.a. for at forhindre fremtidige lovovertrædelser her kan eksempelvis henvises til Lømmelpakken, som kort bliver gennemgået i afsnittet De almene syn på straf i Danmark. 20

Medicinsk kastration. Side 1 af 87. - En etisk vurdering

Medicinsk kastration. Side 1 af 87. - En etisk vurdering Side 1 af 87 Medicinsk kastration - En etisk vurdering Et projekt udarbejdet af: Alexander Guld Riis (K2) Aske Mattias Folkmann Drost (K1) Lone Nielsen (K1) Vejleder: Thomas Søbirk Petersen Roskile Universitet.

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Projekttitel: Tv-overvågning i udsatte boligområder Projektvejleder: Esben Holm Nielsen Gruppenr.: 6 Studerende (fulde

Læs mere

Bacheloropgave i varetægtsfængsling Ulrik Vindberg Madsen Syddansk Universitet Christian Hornskov 1 S i d e

Bacheloropgave i varetægtsfængsling Ulrik Vindberg Madsen Syddansk Universitet Christian Hornskov 1 S i d e Bacheloropgave i varetægtsfængsling 1 S i d e Indholdsfortegnelse Engelsk resumé... 3 Kapitel 1: Indledning... 5 Kapitel 2: Den historiske udvikling... 6 Kapitel 3: Varetægtsfængsling... 9 3.1 Varetægtsfængsling

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Tv-overvågning i udsatte boligområder

Tv-overvågning i udsatte boligområder Tv-overvågning i udsatte boligområder Samfundsvidenskabelig basisstudie. 2. semester. Hus 20.2. 2012. Roskilde Universitet Gruppe 19: Rikke Krag Christensen, Trine Langkjær Rasmussen, Tobias Christian

Læs mere

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s.

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. 8 2. Metode s. 9 2.1 Teori s.9 2.2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC.

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål 4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Vejleder: Thomas Søbirk Petersen. Gruppe 12 juni 2010. Anias Held-Hansen Jakob Malchow-Møller

Læs mere

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT...

1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT... Indholdsfortegnelse 1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT... 3 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE... 6 3.1 PROJEKTDESIGN... 7 3.2 POSITIONERING... 8 3.3 AFGRÆNSNING... 9 3.4 EMPIRISKE

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Kilde: dinby.dk. Bachelorprojekt Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol

Kilde: dinby.dk. Bachelorprojekt Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol Kilde: dinby.dk Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol Udarbejdet af: Pia Jeppesen & Januar 2012 B E K R Æ F T E L S E Med henvisning

Læs mere

2.4 Gennemgang af centrale danske overvågningstyper... 28 2.4.1 Aflytning... 28 2.4.2 Aflæsning... 29 2.4.3 Iagttagelse... 29 2.4.4 Registrering...

2.4 Gennemgang af centrale danske overvågningstyper... 28 2.4.1 Aflytning... 28 2.4.2 Aflæsning... 29 2.4.3 Iagttagelse... 29 2.4.4 Registrering... En komparativ analyse af straffeprocessuelle tvangsindgreb i Danmark og England med særligt fokus på overvågning med en terminologisk analyse af udvalgte termer Forfatter: Benedikte Nymann Eriksen Vejleder:

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 2. Begrebsafklaring... 6 2.1 Straffeattester... 6 2.2 Recidiv... 7 2.3 Sagsomkostninger... 8 2.4 Resocialisering...

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Basisprojekt 1 Tv-overvågning i det offentlige rum SamBach hus 20.1 gruppe 16 Gruppemedlemmer: Anna-Kathrine Gottschalk-Hansen (54911) August Emil Gade (54775) Christine Estrup (55603) Toke Spang Klingberg-Nielsen(54948)

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.)

Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.) Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.) Ungdomssanktionen En cost benefit analyse af den straffe- og socialretlige sanktion samt en undersøgelse af den kriminalpræventive effekt The Juvenile delinquent Sanction

Læs mere