MONTØRHÅNDBOG. Indholdsfortegnelse. Side 2. Personale. BKF-Klima kontakter. Signaturforklaring 3. Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTØRHÅNDBOG. Indholdsfortegnelse. Side 2. Personale. BKF-Klima kontakter. Signaturforklaring 3. Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Personale BKF-Klima kontakter Side 2 Signaturforklaring 3 Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5 MONTØRHÅNDBOG Sky Air/VRV Fejldiagnose fortrådet fjernbetjening 6 Fejldiagnose, trådløs fjernbetjening 7 Fejlkoder 8 Altherma Fejlkoder 9 Carel μ-chiller alarm og advarselskoder 2 μ-chiller programmering/justering af parametre 3 pco 2 menuoversigt 5 pco 2 fejlkoder 6 Gl. indedele Diagnoseskema for FH & FHC, model C 20 Diagnoseskema for FT & FV, model C 2 Sky Air Ændringer som bør foretages for serverrum og lokaler med lavt fugtindhold 22 BRCD528 Programmering fortrådet fjernbetjening - Sky Air/VRV Vedligeholdelsesindstillinger, ur & oversigt 25 Oversigt / programerings guide Afrimningshjælp Aktuelt for alle: - std modeller (RXS) 20 til 42 fra generationen C t.o.m G - udendørsdele (RXG) 25 til 35 fra generationen E t.o.m J 27 MH 2007, s., rev. 0820

2 BKF-KLIMA A/S -din klimaleverandør Trådløs fjernbetjening TrådløsfjernbetjeningmedLCD til at starte, stoppe og regulere klimaanlægget på afstand. Fortrådet fjernbetjening Fortrådet fjernbetjening til at starte, stoppe og regulere klimaanlægget på afstand. Automatiskventilatorhastighed Vælger automatisk den ventilatorhastighed,derskaltil for at nå eller opretholde den indstillede temperatur. Ventilatorhastighedstrin Gør det muligt at vælge op til det givne antal ventilatorhastigheder. SIGNATURFORKLARING Energibesparende Daikinklimaanlægerenergibesparende og økonomiske. Lydsvag Daikin indendørs enheder er lydsvage. Desuden er den udendørsenhedtilligelydsvag. Kraftig driftsfunktion Er lokalets temperatur for høj ellerlav,kandethurtigtnedkøles / opvarmes ved at vælge kraftig driftsfunktion. Funktionen afsluttes efter en forindstillet tid. Bevægelsessensor Sensoren kan mærke, om der er nogen i lokalet. Efter 20 minutter slår enheden over på økonomifunktion,nårlokaleter tomt, og den starter igen, når en person træder ind i lokalet. BALLERUP TEMPOVEJ 8-22, DK-2750 BALLERUP, TEL : , FAX : Kim Jørgensen Salgschef Direkte tlf Mobil tlf Lasse Bach Teknisk chef Direkte tlf Mobil tlf Central kontrolenhed Centralstyringtilatstarte,stoppe ogregulereflereklimaanlægfraét centralt punkt. Lodret autosving Muligtatvælgeautomatisklodret bevægelse af luftudblæsningslamellen,såensartetluftstrøm-og temperaturfordeling opnås. Vandret autosving Muligt at vælge automatisk vandretbevægelseafluftudblæsningslamellen,såensartetluftstrøm og temperaturfordeling opnås. Timer Bevirkeratklimaanlæggetkan forindstilles til start/stop på et specificeret tidspunkt. 24-timers timer Timerenkanindstillestilatstarte køling/opvarmningpåethvilket somhelsttidspunktindenforet tidsrum på 24 timer. Natindstilling Sparer på strømmen ved at forhindreformegetnedkølingeller opvarmning i nattens løb. Dobbelt termostatfunktion Regulerer temperaturen via en sensor på klimaanlægget eller via en sensor på fjernbetjeningen. Luftfilter Fjernerluftbårnestøvpartikler,så konstanttilførselafrenluftsikres. Luftrensningsfilter Fjernerluftbårnestøvpartiklerog forhindrerformeringafbakterierog vira,sådersikreskonstanttilførsel af ren luft. Behagelig natfunktion Forbedretkomfortfunktion,der følgerenspecifiktemperaturudsvingsrytme. Standbyfunktion Mensalleervæk,kandenindendørs temperatur opretholdes på et bestemt niveau. Stillefunktion på udedel Lyden af den udendørs enhed reduceres med 3dB(A).Dennefunktionernyttigide stille aften og natte timer. Christian Birkefeldt Salgsingeniør Direkte tlf Thomas Jønsson Salgsingeniør Direkte tlf Minimere trækgener Når opvarmningen startes, eller nårventilatorenerslukket,erluft udblæsningensretningindstillet vandret, og ventilatoren kører langsomt, så træk minimeres. Efteropvarmningenindstillesluft udblæsning og ventilator hastighed efter ønske. Lofttilsmudsningsbeskyttelse En særlig funktion forhindrer, at luften kan blæse for langt ud i den vandretteposition,hvilkeminimere tilsmudsning af loft. Lugtfjernende,fotokatalytiskfilter Fjerner luftbårne støvpartikler, nedbryder lugte og hæmmer formeringen af bakterier, vira, mikrober, hvilket sikrer konstant tilførsel af ren luft Stillefunktion på indedel Lyden af den indendørs enhed reduceres med 3dB(A).Dennefunktionernyttig,når der skal studeres eller soves. Joan Ostenfeldt Salgs- og Indkøbskoordinator Direkte tlf Automatisk genstart Enhedengenstartesautomatiskpå deoprindeligeindstillingerefteret strømsvigt. Auto køle-varmeskift Vælger automatisk køle- eller varmefunktion,sådenindstillede temperaturopnås.(kuntypermed varmepumpe). Selvdiagnose Forenklervedligeholdelsenvedat vise, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften. Scrollkompressor Lydsvag,pålideligDaikinkompressor, der anvendes i udendørs enheder af middelstørrelse. Udstyr til drænpumpe Gørdetlettereatdrænekondensvand fra den indendørs enhed. Twin kombinationer 2,3eller4indendørsenhederkan tilsluttestilkunudendørsenhed, også selv om de har forskellig kapacitet.alleindendørsenheder betjenes i samme funktion (køle ellervarme)viaénfjernbetjening. Stille natfunktion (kun køling) Reducererautomatiskdenudendørs enheds driftslyd med 3 db(a) ved at fjerne en jumperledning på den udendørsenhed.dennefunktionkan deaktiveres,hvisjumperledningen igen monteres på den udendørs enhed. Komfortfunktion Dennyeklapændrerudblæsningsvinklentilvandretiforbindelsemed kølingoglodretnedadiforbindelse medopvarmning.detgøres,såder ikke kan blæse kold eller varm luft direkte på kroppen. ÅRHUS BIRKEMOSEVEJ 4, DK-836 HASSELAGER, TEL : , FAX : Michael H. Ditlevsen Salgsingeniør Direkte tlf Mobil tlf KOLDING GEJLHAVEGAARD 7-9, DK-6000 KOLDING, TEL : , FAX : Brian Nikolajsen Salgsingeniør Direkte tlf Mobil tlf Affugtning Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur. Kun ventilator Klimaanlæggetkananvendessom ventilator,derblæserluftudenat køle eller varme. Kompressor; enkelt skrue Kompakt,megeteffektiv,lydsvag ogpålideligdaikinkompressor.vedligeholdelsesfri (skalkuninspiceres efter driftstimer) Econo (spare)-funktion Denne funktion reducerer strømforbruget,såderkanbruges andreapparater,derbehøvermere strøm. Også denne funktion er energibesparende. Multi kombinationer Der kan tilsluttes op til 4(5) indendørs enheder (selv med forskellig kapacitet) til en enkelt udendørsenhed.alleindendørs enheder kan styres individuelt, forudsat samme mode. Super multi plus Optil9indendørsenheder (endogmedforskellig kapacitet og op til klasse 7) kan tilsluttes en enkeltudendørsenhed.alleindendørsenheder kan styres individuelt, forudsat samme mode. 3-D luftstrøm Dennefunktionkombinererlodret og vandret autosving, så en strøm af kølig/varm luft cirkulerer helt ud i hjørnerne selv i store rum. MH 2007, s. 2, rev MH 2007, s. 3, rev. 0820

3 8 FEJLDIAGNOSE SPLIT FEJLKODER SPLIT Simpel fejlfinding vha. fejl koder Forstyrende part Fejl kode Micro-Computer PCB fungerer ikke A3 Dræn- / kondensvands niveau er for højt A5 Varme mode: coil føler for varm Køle mode : coil føler for kold A6 Fejl Fan motor Fejl svingflap motor Fejl Støv opsamler AJ Fejl Capacity setting C3 Modstand i vandniveau sensor er anormal C4 Modstand i thermistor / coilføler ( indedel) anormal C9 Modstand i thermistor / returluftsføler (indedel) anormal CE Modstand i thermistor / stråleføler (indedel) anormal CJ Modstand i thermistor / rumføler (betjeningspanel) anormal E0 Sikkerheds funktion i udedel aktiveret E Unormal situation PCB E3 For højt tryk (evt. pressostat aktiveret) E4 For lavt tryk (evt. pressostat aktiveret) E5 Overhedning af kompr.motor (OL aktiveret) E6 Kompressor lock E7 DC fan lock E8 Overstrøm (input) deteteret F3 Temperatur hotgasrør for høj F6 Høj tryk kontrol i køle mode H0 Kompressor system sensor anormal H6 Position sensor anormal H8 DC spænding / strøm sensor aktiveret H9 Modstand i thermistor / temperaturføler for udeluft (udedel) anormal J3 Udendørs luft thermistor eller relateret aktiveret J5 Modstand i thermistor / temperaturføler på sugerør (udedel) anormal J6 Modstand i thermistor / temperaturføler på coil (udedel) anormal L3 Temperatur i el-tavle for høj L4 Kølefinne temperatur for høj Indendørs unit A7 Udendørs unit System Undtagen PCB A AH MH 2007, s. 4, rev Beskrivelse af problem Udedel Fejl i PCB eller ekstern faktor ( elektrisk støj etc.) Beskidt filter, kortslutning af til-/afgangs luft eller coil-sensor problem Defekt svingflap motor, forkert tilslutning Defekt støv opsamler eller for stor tilsmudsningsgrad Forkert Capacity indstilling eller fejl i adressering Defekt sensor for vandniveau, kabeltilslutning eller kortsluttet sensor Defekt thermistor for stråling, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Defekt thermistor/ rumføler i betjn.panel, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Skidt i kølerørs system, kølemiddel mgl, fejl ekspansions ventil, pressostat o.lign. Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel, defekt thermistor Defekt-/ kortsluttet thermistor for udeluft eller kabel tilslutning Defekt-/ kortsluttet thermistor for sugerør eller kabel tilslutning U0 Sugerørs temperatur for høj U Faserække følge U2 Åben fase eller ubalance i forsynings spænding U4 Komm.- fejl mellem indendørs- eller BS-units og udendørs units U5 Komm.- fejl mellem indendørs units og fjernbetjening UA Kombinations fejl af indendørs/ BS/ udendørs units (model, antal etc.). Indstillingsfejl af printkort ved opstart : Oftes OK; Defekt thermistor for tilgangsluft, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Kølefinne thermistor eller relateret item anormal Defekt thermistor for varmeveksler, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Ubalance i forsynings spænding, åben fase. Fan motor blokeret, overbelastet eller fejl tilslutning. Kondensatorluft kortslutter, over-belastning, eller beskidt coil o.lign. P4 Urenheder i drænrør, utilstrækkelig fald på rør, defekt drænpumpe Output oeverstrøm detekteret. : Mulighed for fejl; Split SkyAir VRV L5 : Stor sansynlighed for fejl; Type Fejl årsag P Ref.: SM-TS samt SiBE Printkort Inde- Fjern del betjn. Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel eller defekt lavtrykspressostat Skidt i kølerørs system, kølemiddel mgl, defekt motorværn eller forbindelse Defekt / kortsluttet thermistor for udendørs coil eller kabel tilslutning Ubalance i forsynings spænding ( 3 faset), fase mangler Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel eller defekt ekspansions ventil Forkert faserække følge Åben fase eller spænding ubalance; kort spændingsfald, DC volt fan motor for lav Kabel / tilslutnings fejl, ekstern faktor (elek-støj etc.); defekt PCB inde- eller udedel Kabel / tilslutnings fejl, ekstern faktor (elek-støj etc.); defekt PCB indedel eller fjernbetjn. Forkert kombination af indedørs/ BS/ udendørs units (model, antal etc.). Indstillingsfejl af installerede reservedele : Fejl ikke mulig MH 2007, s. 5, BKFrev. 2007,0820 rev Afsnit, Side 08

4 FEJLDIAGNOSE FEJLDIAGNOSE MH 2007, s. 6, rev MH 2007, s. 7, rev. 0820

5 J FEJLKODER FEJLKODE OVERSIGT A C E F H Lavt vandniveau, ingen samler på indstilling støv Fejl i kapacitets Varmelegeme Stop p.g.a. lavt Fejl i et fugt overhedet vandniveau system vandtilgang luftrenser (Indedel) Fejl i termostat Fejl i afkast luft Fejl i fugt føler switch højtrykspressostat føler på system boks fjernbetjening 4-vejs Fejl i intags Aktuering af Fejl i drænvands termisk koldtvands pumpe ventil eller køl/ vand temperatutelses valgbar beskyt- niveau lager unit varme skift enhed Unormal højt Unormal Unormal høj Unormal udluft Unormal Unormalt tryk aktuation olieniveau eller temperatur på temperatur for lavt tryk olie tryk for HPS mangel på olie kølemiddel olie maskine (varm) drænvandsniveau lager unit eller temperatur lager tank Alarm i termisk Høj rum termisk Fejl i afkast luft vand temperatur føler lager kontrol alarm vandniveau olietryk Fejl i olieniveau Fejl i maskin Fejl i olie højtryks lavtryks føler eller føler el. varme rum temperatur temperatur føler føler undertank varmeveksler el. udluft temperatur transmission mellem Fejl i opstarts Fejl i generator Fejl ved Fejl maskine Maskine stop Power transistor control og system konverter opstart inverter PCB Forkert Kølemiddel Kølemiddel Automatisk Kølemiddel kombination cylinder under cylinder under kølemiddel Fejl i starter cylinder under af inverter auto. kølemiddel fyldning del fyldning næsten komplet del fyldning auto. kølemid- fyldnings drift aktuation auto. kølemid- og ventilator driver transmission ml. indedel Fejl ved lednings- Forket kombination af inde- og centraliseret system sion (adgangs Fejl i indst. af transmis- og centraliseret og rørførelse udedel kontrol adresse enhed) kontrol Forkert kombination Adresse kopiering, forkert af valgbare kontroller for indstilling central kontrol Udskift Udskift Simpel Fejl i damper Dør switch Udskift høj effektivitets filter affugtnings deodoriserende fjernbetjenings system åben (HRV) element katalysator fejl (HRV) System nr. 2 fejl pumpe på kompressor inter lock strøm føler Fejl i affugtning System nr. System nr. Unormal varm el. afkast vand sugerørs sugerørs vand høj temperatur for for temperatur varme varme System nr. 2 System nr. 2 sugerørs sugerørs for for varme varme hydro-box FEJLKODE FEJLKODE INDHOLD 80 termomodstand til regulering af indgangsvandets temperatur 8 termomodstand temperatur på afgangsvand 89 Fejl vandvarmeveksleren fryser 7H Flow-fejl 8H Temperatur på afgansvand fra indendørsenheden for høj AA Varmebeskyttelsen på hjælpevarmeren er aktiv A Defekt printkort på indendørsenheden A5 For lav (ved køling) eller for høj (ved opvarmning) køletemperatur C0 gennemstrømningskontakt C4 termomodstand varmeveksler EC Temperatur på vand til sanitetsinstallationer for høj HC termomodstand sanitær vandtank 9 suge luft elektronisk ekspansionsventil elektronisk ekspansionsventil coil udedel luft (kølemiddelkredsløb) inverter kompressor opstarts fejl (stall forhindring) Automatisk kølemiddel fyldnings drift komplet transmission (andet system) loddet plade varmeveksler frysning termisk lager brine beholder E E5 Defekt printkort på udedelen Aktivering af kompressor overbelastning Højtrykskontrol Niveau fejl i Fejl i frostbeskyttelsebeskyttelses motor lamel motor eller AC input i varme, frost- Fejl i ventilator Fejl i swing strømforsyning drænsystem kontrol i køl overstrøm Fejl i ventilator Fejl i væskerør gasrørs Fejl i AC input Fejl i drænniveau føler ventilator kontrol motor motor føler eller Fejl i front panel for for strøm føler varmeveksler varmeveksler system driver Inverter Højtrykspressostat aktueret sostan aktuasor motor unit ventilator på inverter Lavtrykspres- STD kompres- Fejl i udedel Overstrøm koldt kompressor rums motor eller (HPS) tion (LPS) overstrøm/lås system kompressor overhedning Unormal højtryk afkastrør Fejl i sugerørs eller kølemiddel temperatur overfyldning kompressor motor positions- højtrykspressostat lavtrykspres- ventilator motor sor input (CT) Fejl i udedel Fejl i kompres- føler for strømforsyning overstrøms søger føler (HPS) sostat (LPS) signal system Fejl i lavtryks afkastrør ekvivalent sugerørs Fejl i varmeveksler Strøm føler på (kølemiddelkredsdelkreds) (kølemid- thermistor optaget temp. kompressor føler system Varmeveksler Automatisk inverter total frostbeskyttelse kølemiddel Fejl i i DC AC eller radial finne input strøm under auto fyldning drift switch boksen strøm føler DC strøm føler temperatur føler føler køle-middel stop fyldning transmission ml. valgbare kontroller og centralkontrol Fejl i støv Unormal ozon Kontamineret Lufttilgangs Luftafkast passage lukket for indedørs luft for udedørs luft samlings unit tæthed føler fejl passage lukket (HRV) (HRV) (HRV) inverter Inverter pludselig overstrøm overstrøm (AC strøm inverter Iverter pludselig over- El-boks temperaturstigning temperatur overstrøm radial finne Total input (DC output) output) kompressor stigning Fejl i Tjek drift er ikke transmission ml. udedel Fejl i transmissione mellem mellem indedel sion mellem Fejl i transmission transmis- strømforsyning effektueret eller Fejl i transmission eller pludselig transmissionsfejl lager mellem indedele eller indedels inde- og udedel og fjernbetjening fjernbetjeninger strømsvigt unit System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. fejl System nr. 2 fejl Højtrykspressostat aktuation sostat aktuation Lavtrykspres- ventilatormotor fejl på lavtryks fejl på højtryks på ventilator på ventilator overstrøm føler føler inter lock inter lock (HPS) (LPS) System nr. System nr. 2 System nr. Fejl System nr. 2 fejl System nr. System nr. 2 fejl i kølemiddel fejl i kølemiddel på varmeveksler i varmeveksler fejl på afkastrør fejl på afkastrør termoistor temperatur transmission (ml. varme- System nr. System nr. 2 termisk System nr. 2 termisk fejl på sugerørs genvinding fejl på inverter fejl på inverter lager brine lager unit vent. unit og systemet systemet pumpe vent. unit Udendørs Unit E6 E7 E8 EA F3 F6 H0 H6 H8 H9 J3 J6 P4 L3 L4 L5 Kompressor lås Fejl blokeret ventilator Input overspænding Varme/køle skift fejl Afgangstemperatur for høj For højt kondenstryk Følerfejl Kompressor opstarts fejl CT eller relateret fejl udendørs termomodstand termomodstand ved afgangsrør Aircoil termomodstand detektering af frost, defekt elektriske komponenter Switch box temperatur stigning elektriske komponenter elektriske komponenter 0 Ekstern sikkerheds enhed ens printkort indedel- aktiveret (PCB) transmission (Indedel Fejl i føler system PCB og Sub PCB) Sikkerheds Defekt printkort enheder på udedel aktiveret Lufttemperatur føler Fejl i føler system på eller affugtnings kompressor unit damper Fejl i ledningsføring i Tryk Sensor thermistor Inverter inverter systemfejl PCB Kølemiddel Spænding mangel (termisk ubalance eller beholder unit) inverter PCB Faserække Kølemiddel følge, mangel åben fase Fejl i Printkort på central fjernbetjening Ekstern sikkerheds enhed PCB aktiveret (HRV) System nr. 2 System nr. 2 kompressor kompressor overhedning overstrøm afgangs indgangs vand temperatur vand temperatur eller drænrørs varmer Unormal System nr. 2 fejl nedkølet vandmængde el. ekspansions- på elektronisk unormal AXP ventil system fejlkoder U0 U2 U4 U7 UA Kølemiddel fejl Spændingsfejl hovedkreds Kommunikationsfejl Kommunikationsfejl Kommunikationsfejl A C E F H L P U M J Indendørs unit Udendørs unit System Andet * : Se i servicemanualer for detljeret fejlfinding for aktuel unit. Ref.: SM-TS2 MH 2007, s. 8, rev MH 2007, s. 9 rev. 0820

6 FEJLKODER FEJLKODER Fejl kode Fejlårsag 80 termomodstand til regulering af indgangsvandets temperatur (termomodstand indgangsvand defekt 8 termomodstand temperatur på afgangsvand (defekt føler for temperatur på afgangsvand) 89 Fejl vandvarmeveksleren fryser (vandgennemstrømning for lav) 7H 8H Fejl vandvarmeveksleren fryser (for lidt kølemiddel) Flow-fejl (vandgennemstrømning for lav eller slet ingen gennemstrømning, min påkrævet vandgennemstrømning er 6 l/min for EKHBH06-9 l/min for EKHBH007 Temperatur på afgangsvand fra indendørsenheden for høj (>65 C) Afhjælpning Se fejlkode 7H A Defekt printkort på indendørsenheden A5 AA C0 C4 For lav (ved køling) eller for høj (ved opvarmning) køletemperatur (målt ved R3T) Varmebeskyttelsen på hjælpevarmeren er aktiv (vedrører kun installationer med en sanitær vandtank) Den sekundære varmebeskyttelse er aktiv (vedrører kun enheder med en installeret EKSWWU sanitær vandtank) Varmebeskyttelsen på ekstravarmeren er aktiv Kontroller nulstillingsknappen på varmebeskyttelsen Hvis både varmebeskyttelsen og styreenheden er nulstillede, men RR fejlkoden stadig vises er ekstra varmerens termosikring sprunget gennemstrømningskontakt (gennemstrømningskontakten forbliver lukket når pumpen er standset) termomodstand varmeveksler (defekt temperaturføler på varmeveksler) - Kontroller om alle spærrerventiler i vandkredsen er helt åbne - Kontroller om vandfilteret skal rengøres - Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet - Kontroller at der ikke er luft i systemet (udluftning) - Kontroller på manometeret at der er tilstrækkelig vandtryk Vandtrykket skal være >0,3 bar (vandet er koldt), >>0,3 bar (vandet er varmt) - Kontroller at pumpehastigheden er indstillet til højeste hastighed - Kontroller om der er revner i ekspansionsbeholderen - Kontroller at modstanden i vandkredsen ikke er for høj for pumpen - Hvis der forekommer driftsfejl ved afrimning (ved rumopvarmning eller opvarmning af vand til sanitetsinstallationer) skal du kontrollere at strømforsyningen til ekstra varmeren er forbundet korrekt og at der ikke er sprunget en sikring - Hvis EKSWWU versionen af tanken er installeret skal man kontrollere om indstillingen af den ekstra termostat i tankens el-boks er korrekt (>/=50 C) Kontroller om pumpesikringen (FU2) og printkortets sikring (FU) er gået - Kontroller at kontaktoren på den elektriske ekstra varmer ikke er kortsluttet - Kontroller at varmemodstanden for afgangsvandet aflæser den korrekte værdi Nulstil varmebeskyttelsen Nulstil varmebeskyttelsen Nulstil varmebeskyttelsen Kontroller at gennemstrømningskontakten ikke er tilstoppet med smuds E Defekt printkort på udedelen E3 Unormalt højt tryk Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. Fejl kode Fejlårsag Afhjælpning E4 Aktivering af lavtrykssensor Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. E5 Aktivering af kompressor overbelastning Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. E7 Fejl blokeret ventilator (ventilator blokeret) Kontroller om ventilatoren er blokeret af smuds. Hvis ikke, skal du kontakte din lokale Daikin forhandler E9 Defekt på den elektroniske ekspansionsventil EC F3 Temperatur på vand til sanitetsinstallationer for høj (>89 C) Afgangstemperatur for høj (f.eks. på grund af blokering af udendørs konvektor) - Kontroller at kontaktoren på den elektriske ekstravarmer ikke er tilsluttet. - Kontroller at varmemodstanden for vand til sanitærinstallationer aflæser den korrekte værdi. Rengør udendørs konvektor. Hvis konvektoren er ren skal du kontakte din lokale forhandler. H3 Defekt på HPS system H9 udendørs termomodstand (udendørs termomodstand defekt) HC termomodstand sanitær vandtank J trykføler J3 termomodstand ved afgangsrør J5 termomodstand ved sugerør udedel J6 Aircoil termomodstand detektering af frost, defekt J7 Aircoil termomodstand gennemsnitlig temperatur, defekt J8 termomodstand ved væskerør udedel L4 elektriske komponenter L5 elektriske komponenter L8 elektriske komponenter L9 elektriske komponenter LC elektriske komponenter P printkort P4 elektriske komponenter PJ indstilling af kapacitet U0 Kølemiddelfejl (kølemiddel lækker) U2 Spændingsfejl hovedkreds U4 Kommunikationsfejl U5 Kommunikationsfejl U7 Kommunikationsfejl UR Kommunikationsfejl MH 2007, s. 0 rev MH 2007, s. rev. 0820

7 Kode Beskrivelse Alarm el advarsel FEJLKODER CAREL μ-chiller A Antifrost alarm er blevet aktiveret Alarm Manuel E NTC føleren som bruges til at måle indtagsvand temperaturen i fordamperen er defekt Alarm Automatisk E2 NTC føleren som bruges til at måle afkastvand temperaturen i fordamperen er defekt Alarm Automatisk E3 Sikring røget - Tjek sikring. Faserækkefølge fejl - Tjek L/L2/L3 forbindelser. I/O PCB istykker - Tjek I/O PCB (HAP skal blinke). Tjek trafo strømforsyning. Alarm Reset Manuel EE/EP EEEPROM på den digitale styring i enheden er defekt Alarm Automatisk FL Intet vandflow i: - 5 sek. efter pumpen var startet - 5 sek. mens kompressoren er aktiv H Højtryks kontakten, den thermiske afkast beskyttelse eller overspændingen på kompressormotoren er aktiveret Alarm Alarm Manuel Manuel L Lavtryks kontakten er aktiveret Alarm Manuel n n2 Kompressoren har brug for vedligehold. Kompressorens totale kørselstimer (direkte parameter c9) har overskredet timergrænsen for vedligehold (bruger parameter cb) Kompressoren har brug for vedligehold. Kompressorens totale kørselstimer (direkte parameter ca) har overskredet timergrænsen for vedligehold (bruger parameter cb) Advarsel Advarsel Manuel Manuel FL H Den reversible fasebeskyttelse er aktiveret Alarm Automatisk E0 Volt er for høj Advarsel Automatisk EU Volt er for lav Advarsel Automatisk EL Larm fra strømforsyning Advarsel Automatisk Hvad gør man tilfælde af en alarm Reset af advarselskode n I tilfælde af automatisk reset genstarter systemet automatisk I tilfælde af manuel reset, gør som følgende Trin Aktion Resultat. Tryk AFSTILLING AF ALARM CAREL μ-chiller Buzzeren stopper 2. Find årsagen til alarmen og ret den Systemet er repareret 3. Reset alarmen manuelt ved at trykke på og samtidigt i ca. 5 sek. For a resette advarselskoden n, gør som følgende: Trin Aktion Indtast direkte parametre ved at trykke på Parameter koden r vises på displayet Styringen fortsætter dens normale drift og viser vandindtags temperaturen i ca. 5 sek. Vælg parameter c9 ved hjælp af og knapperne Tryk på knappen for at vælge parameter og til at skifte til parameter værdi Tryk på og samtidigt i ca. 5 sek. - Timer værdien bliver reset til 0 Tryk på Tryk på knappen for at returnere til parameterkode c9 knappen for at returnere til normal drift Efter at timeren er reset, udfør de krævede vedligeholdelses aktiviteter Hvad sker der i tilfælde af en alarm eller advarsel Følgende sker i tilfælde af en alarm eller advarsel Alarm Enheden lukker ned Buzzeren aktiveres Alarmrelæet startes Displayet begynder at blinke, nogen gange vises alarmkoden(erne) og vand indtags temperaturen Advarsel Displayet begynder at blinke, nogen gange vises advarselskoden(erne) og vandindtags temperaturen Det er også muligt at resette timeren cc, som definerer pumpens totale kørselstimer på samme måde MH 2007, s. 2 rev MH 2007, s. 3 rev. 0820

8 Introduktion PROGRAMMERINGSPROCEDURE CAREL μ-chiller Når der ikke trykkes nogen knapper i 5 sekunder vil displayet begynde at blinke Du kan gå ud ved hvert trin ved ikke at røre knapperne i min. Ændringerne bliver ikke gemt MENU OVERSIGT - pco 2 Læsning eller justering MH 2007, s. 4 rev MH 2007, s. 5 rev. 0820

9 pco 2 FEJLKODER pco 2 FEJLKODER Introduktion Hvad sker der i tilfælde af en alarm Funktion Beskrivelse Aktion Display eksempel I det første stadie af problemløsnings sekvens er det vigtigt at fortolke fejlindikationen på styringsdisplayet. Dette vil hjælpe til at finde årsagen til problemet. Enhederne er udstyret med tre slags sikkerhedsanordninger Unit alarm Kredsløbsalarm Netværksalarm Advarsel Beskytter generelt enheden Alle kompressorer er lukket ned Det røde LED i knappen lyser Tryk alarmen for at vedgå OAE: FLOW HAS STOPPED OU: REVERSE PHASE PR Beskytter den individuelle kreds Kompressoren på det tilsvarende kredsløb lukkes ned Det røde LED i lyser Tryk alarmen for at vedgå CA: OUT E SENSOR ERR EO: GENERAL SAFET A4: FREEZE -UP PROT. Aktiveres når der forekommer kommunikationsproblemer Enhederne på netværket vil køre som stand-alone Det røde LED i lyser Tryk alarmen for at vedgå 0U4: PCB COMM.PROBLEM Dual pumpe sikkerhed eller EEV fejl Der sker ikke noget, enhederne bliver ved med at køre Det røde LED i lyser Tryk alarmen 0AE: FLOW HAS STOPPED for at vedgå Overblik over unit sikkerhed Unit sikkerhed Kode & display UNIT SIKKERHED Beskrivelse Sikkerhed mulig hvis unit er slukket?. Akut stop 0F0:EMERGENC STOP Akut stop knappen er trykket 2. Flow stoppet 0AE: FLOW HAS STOPPED Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent i mere end 5 sek. 3. Tilfrysningssikkerhed 0A4:FREEZE-UP Sikkerhed er aktiveret hvis afkast vand temperaturen er for lav 4. Indtag fordamperføler fejl 5. Afkast fordamper føler fejl 0C9: INL E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er 0CA: OUT E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er 6. Udvendig føler 0H9:AMB SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun for luftkølede units) 7. Indtag kondensator føler fejl 8. Varme genvinding indtag føler fejl 0HC:INL C SENSOR ERR 0HC:HR INL C SENSOR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun for luftkølede units) Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun hvis der vælges skiftelig vand kondensator indtag AI=HR) N Hvad gør man i tilfælde af alarm I tilfælde af en alarm eller advarsel, skal følgende gøres Trin Aktion Resultat Tryk for at vedgå alarmen Det røde LED i knappen lyser En enhed, et kredsløb eller netværk, sikkerhed vises 2 Find årsagen til alarmen og korriger det Systemet er repareret 3 Årsagen til alarmen blev fundet og korrigeret 4 Det røde LED muligt at resette begynder at blinke. Det er nu Tryk for at resette alarmen Det røde LED i knappen slukker og alarmen deaktiveres. Hovedmenuen vises automatisk Bemærk: Hvis funktionen password kræves for at reset sikkerheder i servicemenuen aktiveres, vil du blive bedt om at skrive password for at kunne resette sikkerheden. Bemærk: Efter alarmen er reset er det muligt at læse i sikkerhedsinformationen ved at bruge historikmenuen 5 Hvis alle kredsløb lukkes ned, kan enheden Enheden starter igen startes ved at trykke. MH 2007, s. 6 rev MH 2007, s. 7 rev. 0820

10 pco 2 FEJLKODER pco 2 FEJLKODER Overblik over kredsløbssikkerhed Overblik over netværkssikkerhed Kredsløb sikkerhed. Reversibel fasebeskyttelse Kode & Display KREDSLØB SIKKERHED eller KREDSLØB 2 SIKKERHED /2U: REV PHASE PROT 2. Højtryks kontakt /2E3:HIGH PRESSURE SW 3. Kompressor therm beskyttelse /2E5:COMPR THERM PROT Beskrivelse Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 4. Overspænding /2E6:OVERCURRENT Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 5. Afkast therm beskyttelse /2F3:DISCH THERM PROT Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 6. Lavtryk /2E4:LOW PRESSURE Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 7. Tilfrysningssikkerhed /2A4:FREEZE-UP Sikkerhed er aktiveret hvis afkast vand temperaturen er for lav 8. Højtrykstransmitter /2JA:HP TRANSM ERR Sikkerhed hvis transmitter ikke virker mere +Er/-Er 9. Lavtrykstransmitter /2JC:LP TRANSM ERR Sikkerhed hvis transmitter ikke virker mere +Er/-Er Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? Netværks sikkerhed Kode & Display NETVÆRKS SIKKERHED. PCB normal problem 0U4:PCB COMM.PROBLEM 2. Afkast fordamper føler fejl 3. Indtag fordamper føler fejl 0CA:OUT E SENSOR ERR 0C9:INL E SENSOR ERR Beskrivelse. Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. På hver unit på hvem status for planen ikke er ok. 3. On master: Hvis ikke alle slaver er fundet (også mulig hvis MSOptionSetting =no på en slave) 4. På slaver: hvis ingen master unit er fundet. 5. På slaver: hvis slave ikke er integreret i Master (f.eks antal slaver og så fejl på slave 2) (Kun mulig hvis der eksisterer netværk med forskellige styringer). Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. Kun på master Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI3) er +Er/-Er (Kun hvis ChaAI=MS mixet afkast føler). Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. Kun på master Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI3) er +Er/-Er Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? 0. Afkast fordamper føler fejl /2CA:OUT E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er Overblik over advasler -. EEV føler fejl /2A9:EEV PROBE ERR Føler ude af rækkevidde (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød) Netværks sikkerhed Kode & Display NETVÆRKS SIKKERHED Beskrivelse Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? -2. EEV trin motor fejl /2A9:EEV ST.MOTOR ERR Trin motor problem (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød). Flow stoppet (Dual pumpe sikkerhed) UNIT WARNING 0AE:FLOW HAS STOPPED Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent i mere end 5 sek. N -3. EEV EEPROM fejl /2A9:EEV EEPROM ERR -4. EEV supervarme fejl -5. EEV ventil ikke lukket under stop /2A9:EEV SUPERHEAT ER /2A9:EEV NOT CLOSED EEPROM problem (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød) Supervarme er for lav EEV alarm led er ikke høj Ventil lukkede ikke under stop - Der er muligvis væske i kompressoren - kun mulig at resette efter vedligeholdscheck - status indikeres i service menuen Dette kan være - NO WARNING - VALVE OPEN - BATTER CHARGED EEPROM ERR EEV alarm LED blinker N 2. EEV batteri fejl C C WARNING A9:EEV BATTER ERR 3. EEV batteri fejl C2 C2 WARNING 2A9:EEV BATTER ERR 4. Ventilator inverter fejl C 5. Ventilator inverter fejl C2 C WARNING: 53: FAN INV ERR C2 WARNING: 253: FAN INV ERR Batteri problem hvis - Frakoblet - Høj intern modstand - nede Samme som for EEV batteri fejl C Bemærk: når en advarsel bliver aktiveret, kører enheden forsat Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent -6. EEV driver ikke fundet /2A9:EEV DRIVER ERR EEV driver er ikke fundet eller forkert adresse eller ingen strøm til EEV. Denne fejl er resultatet af et PCB normalt problem. Derfor vil denne altid værefejl også altid være tilstede. MH 2007, s. 8 rev MH 2007, s. 9 rev. 0820

11 DAIKIN DIAGNOSESKEMA FH og FHC, model C DAIKIN DIAGNOSESKEMA FT og FV, model C Driftsindikering Normal (Note 2) CPU lampe LED-A (grøn) Transmissions lampe LED-B (grøn) Fejl lampe LED- (rød) LED-2 (rød) LED-3 (rød) LED-0 (rød) Driftsindikering Normal (Note 3) Fejl fan motor eller relatrede anordninger CPU lampe LED-A (grøn) Transmissions lampe LED-B (grøn) Fejl lampe LED- (rød) LED-2 (rød) Fejl i system setup (SS, SS2) Fejl indendørs print Fejl indendørs print (Note 3) Fejl indendørs print (Note ) Fejl i spændingsforsyning eller indendørs printkort (Note ) Fejl ved kondensvandssytem Fejl i kreds Sikkerhedskreds i indendørs - eller udendørs unit er aktiveret Fejl ved sving-/flapmotor Fejl fanmotor eller relaterede anordninger Fejl/unormal kondition i kreds Note Fejl i effektkreds (sikring på printkort) eller Note kapacitets setting (modtand på printkort defekt eller dårlig kontakt) Note : Sluk for strømforsyning og tænd igen. Hvis LED display viser uændret tilstand er der fejl på printkort (indendørsunit). Note 2: Fejltilstande vises kontinuerligt af de røde LED lamper. Tryk på START/STOP knap i ca. 3 sek. for reset af LED lamper Note 2: Er kompressor stoppet og spændingsforsyning OK er årsag: - Afrimning pågår (måske p.g.a. snavset filter) - Overload i udendørs unit aktiveret p.g.a. høj-lavtryk, (evt. R22,mangel) Note 4: Efter fejl er rettet, tryk på START/STOP knap i mere end 3 sek. for reset af LED lamper = on = Blinker = off - = ingen betydning Note : Sluk for strømforsyning i mere end 5 sek. og tænd igen for at checke af LED display. Note 2: Hvis grøn lampe på styring blinker efter tryk på START/STOP check følgende: - Modstand monteret på printkort/multistik CN23 (Power set-up) - Kabeltilslutning mellem inden- og udendørs unit. = on = Blinker = off - = ingen betydning Note 3: Såfremt TWIN system anvendes, check om kontakt SS2 (Master unit) er i position M og at transmissions ledning til SLAVE-UNITS er korrekt udført (Klemme M) Note 4: Efter fejl er rettet, tryk på START/STOP knap i mere end 3 sek. for reset af LED lamper MH 2007, s. 20 rev MH 2007, s. 2 rev. 0820

12 BRCD528 FJERNBETJENING Ændringer som bør foretages for serverrum og lokaler med lavt fugtindhold Kølemiddel Model serie Udstyret med EDP R407C R40A Super Inverter RZPDV Non Inverter B-serie R()PB Non Inverter L-serie R()PB Non Inverter B-serie RRB Inverter RZQ7~40B Large Inverter RZQ200~250B Nej Ja Ja Feltindhold Ikke tilgængelig Udedel: Sæt DS2-3 på ON Indedel: Udskift indedelens PCB Udedel: Sæt DS2-4 på ON (Ingen udskift af PCB i indedelen er nødvendig) Ja Felt indstilling (6) Ja Felt indstilling (6) / (6) Nej Ikke tilgængelig Indstillinger på stedet Hvis der skal monteres ekstraudstyr på indedørsenheden, skal dens indstillinger muligvis ændres. Se betjeningsvejledningen for det pågældende udstyr. (Se figur) a b c d e Enhed nr. Første kode nr. Anden kode nr. Tilstand nr. Valgt indstilling Fremgangsmåde Tryk på knappen i mindst 4 sekunder i normal tilstand, så FIELD SET MODE aktiveres. 2 Vælg det ønskede MODE NO. (tilstand) med knappen. 3 Ved gruppestyring med indstillinger for hver indendørsenhed (tilstand nr. 20, 2, 22 og 23 er valgt) skal du trykke på knappen og vælge det INDOOR UNIT NO. (nr. indendørsenhed), som skal indstilles. (Dette er ikke nødvendigt, når der indstilles gruppevis). Tryk på øverste første kode). og vælg FIRST CODE NO (nr. Tryk på nederste knap og vælg SECOND KODE NO (nr. anden kode). Tryk på knappen indstillinger er SET. Tryk på knappen NORMAL MODE. én gang og de nuværende for at vende tilbage til Eksempel Hvis tidspunktet for rengøring af luftfilteret er indstillet til FILTER CONTAMINATION - HEAV, skal du under gruppeindstilling indstille MODE NO. til 0, FIRST CODE NO. til 0, og SECOND CODE NO. til 02 BEMÆRK Indstillingen foretages i gruppetilstand, men hvis der er valgt et tilstandsnr i parentes. kan indendørsenhederne også indstilles individuelt. 2 SECOND CODE NO er fra fabrikken indstillt til 0 3 Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen 4 Vises ikke, hvis indendørsenheden ikke er udstyret med den pågældende funktion. 5 Når der vendes tilbage til NORMAL tilstand, kan 88 blive vist på LCD et, hvorved fjernbetjeningen kan initialisere sig selv. 6 Det er ikke muligt at ændre indstillinger på brugsstedet med den fjernbetjening, der er indstillet til sub. MH 2007, s. 22 rev MH 2007, s. 23 rev. 0820

13 BRCD528 FJERNBETJENING Vedligeholdelsesindstillinger Indstillingsnr. Bem. 0(20) Første kode nr (2) 0 2(22) 2 Beskrivelse af indstilling Filterets tilsmudsning - kraftig/ let (indstilling for hvor lang tid der skal gå mellem visning af, at luftfilteret skal renses). Indstilling for kraftig tilsmudsning af filter og tidrummet mellem visning af, at luftfilteret skal renses, skal halveres) Filter med meget lang levetid Filter med lang levetid Standardfilter Filter med lang levetid (indstilling af angivelsestid for filtersignal). (Skift indstilling, når der er monteret filter med meget lang levetid). Termostatføler i fjernbetjening Perioden, der skal gå, mellem det vises at luftfilteret skal renses (angiver, hvornår filtersymbolet ikke skal vises) Indstillingsnr. for de tilsluttede Sky Air indendørsenheder med simultant driftsystem (Indstilling af simultant driftsystem). ON/OFF input udefra (angiver, om der skal kunne anvendes tvungen ON/OFF udefra. Skift af termostatdifferentiale (Indstilling ved brug af fjernføler). Let snavset Andet kode-nr. bem Ca timer Ca timer Ca. 200 timer Filter med lang levetid Anvendes Meget snavset Ca timer Ca..250 timer Ca. 00 timer Filter med meget lang levetid Anvendes ikke Vis Vis ikke Par Dobbelt Tredobbelt Tvungen OFF TIL/FRA funktion (ON/OFF) Dobbelt par C 0,5 C Vedligeholdelses funtion indstillinger Kode nr. Funktion Indhold og driftsmetode Eksempel på 40 Historik fejlkoder Vis fejlfunktionshistorik 4 Temperaturføler data display 43 Tvunget ventilator ON 44 Individuelle indstillinger Historik nummeret kan ændres med tidsprogrammerings knappen Vælg vis føler med tidsprogrammerings knappen Termistor: 0. Føler i fjernbetjening. Returluft føler 2. Føler i varmeveksler Tænder ventilatoren for hver individuelle unit Indstiller ventilatorhastighed og luftflow retning for hver individuelle unit når der benyttes gruppe kontrol Indstillinger udføres ved hjælp af Air flow direction adjust og fan speed adjust knapperne. Bekræftelse på konfirmation knappen er krævet. Indstillingsnr. Bem. 3(23) Første kode nr (25) 3 b 0 2 Beskrivelse af indstilling Høj gennemstrømningshastighed ved luftudtag (til høje lofter) Valg af luftstrømmens retning (angiver om der er installeret spærresæt). Valg af retning til luftgennemstrømning (indstilling ved brug af dekorationspanel til udtag). Indstilling af intervallet for luftstrømmens retning. Indstilling af det eksterne statiske tryk (angives i henhold til den tilsluttede kanals modstand) Drænpumpe med befugtning Indstilling til niveau for brugetilladelse Leave home funktion Termostatføler i fjernbetjening (kun til limit-drift og leave home funktion) Andet kode-nr. bem ± 2,7 m > 2,7 ± 3,0 m > 3,0 ± 3,5 m 4-vejs gennem strømning 3-vejs gennem strømning 2-vejs gennem strømning Monteret Ikke monteret Øvre Normal Nedre Normal Højt statisk tryk Lavt statisk tryk Monteret Ikke monteret Niveau 2 Niveau 3 Ikke tilladt Tilladt Anvendes Anvendes ikke FUNKTION INDSTILLING AF UR Hold knappen nede i 5 sekunder. Indikatoren for læsning af tidspunkt og visning af ugedag blinker, nu kan begge værdier justeres. Brug & knapperne til justering af uret. Hver gang man trykker på knappen for indstilling af tid, sættes tiden minut frem/tilbage. Hvis man holder eller knappen nede, sættes tiden 0 minutter frem/tilbage. Brug & knapperne til justering af ugedag. Hver gang man trykker på eller knapperne, vises den næste eller den forrige dag. Tryk på knappen for at bekræfte det aktuelt indstillede tidspunkt og den aktuelt indstillede ugedag. Hvis styreenheden, med blinkende display for visning af ur og ugedag, ikke aktiveres i 5 minutter, vil indstillet tid og ugedag vende tilbage til tidligere indstillet værdi, funktionen for indstilling af ur er ikke længere aktiv. MH 2007, s. 24 rev MH 2007, s. 25 rev. 0820

14 BRCD528 FJERNBETJENING Oversigt / programerings guide. Der kan aktiveres 5 handlinger pr. døgn Indhold Minimum akkumuleret varmedriftstid for at tillade afrimningsdrift Oprindeligt software modforanstaltende software for service dele Default J5 28 min. 28 min. 24 min. 2 Afrimningstid 2 min. 2 min. 4. min 3 Kompressor frekvens under afrimning Hz 4 Afrimnings slut temperatur +4 ~ -2 C +4 ~ -2 C +5 C 5 Minimum kompressor driftstid 2 min. 7,5 min. 7,5 min. MH 2007, s. 26 rev MH 2007, s. 27 rev. 0820

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET RUNDT. Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere