MONTØRHÅNDBOG. Indholdsfortegnelse. Side 2. Personale. BKF-Klima kontakter. Signaturforklaring 3. Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTØRHÅNDBOG. Indholdsfortegnelse. Side 2. Personale. BKF-Klima kontakter. Signaturforklaring 3. Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Personale BKF-Klima kontakter Side 2 Signaturforklaring 3 Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5 MONTØRHÅNDBOG Sky Air/VRV Fejldiagnose fortrådet fjernbetjening 6 Fejldiagnose, trådløs fjernbetjening 7 Fejlkoder 8 Altherma Fejlkoder 9 Carel μ-chiller alarm og advarselskoder 2 μ-chiller programmering/justering af parametre 3 pco 2 menuoversigt 5 pco 2 fejlkoder 6 Gl. indedele Diagnoseskema for FH & FHC, model C 20 Diagnoseskema for FT & FV, model C 2 Sky Air Ændringer som bør foretages for serverrum og lokaler med lavt fugtindhold 22 BRCD528 Programmering fortrådet fjernbetjening - Sky Air/VRV Vedligeholdelsesindstillinger, ur & oversigt 25 Oversigt / programerings guide Afrimningshjælp Aktuelt for alle: - std modeller (RXS) 20 til 42 fra generationen C t.o.m G - udendørsdele (RXG) 25 til 35 fra generationen E t.o.m J 27 MH 2007, s., rev. 0820

2 BKF-KLIMA A/S -din klimaleverandør Trådløs fjernbetjening TrådløsfjernbetjeningmedLCD til at starte, stoppe og regulere klimaanlægget på afstand. Fortrådet fjernbetjening Fortrådet fjernbetjening til at starte, stoppe og regulere klimaanlægget på afstand. Automatiskventilatorhastighed Vælger automatisk den ventilatorhastighed,derskaltil for at nå eller opretholde den indstillede temperatur. Ventilatorhastighedstrin Gør det muligt at vælge op til det givne antal ventilatorhastigheder. SIGNATURFORKLARING Energibesparende Daikinklimaanlægerenergibesparende og økonomiske. Lydsvag Daikin indendørs enheder er lydsvage. Desuden er den udendørsenhedtilligelydsvag. Kraftig driftsfunktion Er lokalets temperatur for høj ellerlav,kandethurtigtnedkøles / opvarmes ved at vælge kraftig driftsfunktion. Funktionen afsluttes efter en forindstillet tid. Bevægelsessensor Sensoren kan mærke, om der er nogen i lokalet. Efter 20 minutter slår enheden over på økonomifunktion,nårlokaleter tomt, og den starter igen, når en person træder ind i lokalet. BALLERUP TEMPOVEJ 8-22, DK-2750 BALLERUP, TEL : , FAX : Kim Jørgensen Salgschef Direkte tlf Mobil tlf Lasse Bach Teknisk chef Direkte tlf Mobil tlf Central kontrolenhed Centralstyringtilatstarte,stoppe ogregulereflereklimaanlægfraét centralt punkt. Lodret autosving Muligtatvælgeautomatisklodret bevægelse af luftudblæsningslamellen,såensartetluftstrøm-og temperaturfordeling opnås. Vandret autosving Muligt at vælge automatisk vandretbevægelseafluftudblæsningslamellen,såensartetluftstrøm og temperaturfordeling opnås. Timer Bevirkeratklimaanlæggetkan forindstilles til start/stop på et specificeret tidspunkt. 24-timers timer Timerenkanindstillestilatstarte køling/opvarmningpåethvilket somhelsttidspunktindenforet tidsrum på 24 timer. Natindstilling Sparer på strømmen ved at forhindreformegetnedkølingeller opvarmning i nattens løb. Dobbelt termostatfunktion Regulerer temperaturen via en sensor på klimaanlægget eller via en sensor på fjernbetjeningen. Luftfilter Fjernerluftbårnestøvpartikler,så konstanttilførselafrenluftsikres. Luftrensningsfilter Fjernerluftbårnestøvpartiklerog forhindrerformeringafbakterierog vira,sådersikreskonstanttilførsel af ren luft. Behagelig natfunktion Forbedretkomfortfunktion,der følgerenspecifiktemperaturudsvingsrytme. Standbyfunktion Mensalleervæk,kandenindendørs temperatur opretholdes på et bestemt niveau. Stillefunktion på udedel Lyden af den udendørs enhed reduceres med 3dB(A).Dennefunktionernyttigide stille aften og natte timer. Christian Birkefeldt Salgsingeniør Direkte tlf Thomas Jønsson Salgsingeniør Direkte tlf Minimere trækgener Når opvarmningen startes, eller nårventilatorenerslukket,erluft udblæsningensretningindstillet vandret, og ventilatoren kører langsomt, så træk minimeres. Efteropvarmningenindstillesluft udblæsning og ventilator hastighed efter ønske. Lofttilsmudsningsbeskyttelse En særlig funktion forhindrer, at luften kan blæse for langt ud i den vandretteposition,hvilkeminimere tilsmudsning af loft. Lugtfjernende,fotokatalytiskfilter Fjerner luftbårne støvpartikler, nedbryder lugte og hæmmer formeringen af bakterier, vira, mikrober, hvilket sikrer konstant tilførsel af ren luft Stillefunktion på indedel Lyden af den indendørs enhed reduceres med 3dB(A).Dennefunktionernyttig,når der skal studeres eller soves. Joan Ostenfeldt Salgs- og Indkøbskoordinator Direkte tlf Automatisk genstart Enhedengenstartesautomatiskpå deoprindeligeindstillingerefteret strømsvigt. Auto køle-varmeskift Vælger automatisk køle- eller varmefunktion,sådenindstillede temperaturopnås.(kuntypermed varmepumpe). Selvdiagnose Forenklervedligeholdelsenvedat vise, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften. Scrollkompressor Lydsvag,pålideligDaikinkompressor, der anvendes i udendørs enheder af middelstørrelse. Udstyr til drænpumpe Gørdetlettereatdrænekondensvand fra den indendørs enhed. Twin kombinationer 2,3eller4indendørsenhederkan tilsluttestilkunudendørsenhed, også selv om de har forskellig kapacitet.alleindendørsenheder betjenes i samme funktion (køle ellervarme)viaénfjernbetjening. Stille natfunktion (kun køling) Reducererautomatiskdenudendørs enheds driftslyd med 3 db(a) ved at fjerne en jumperledning på den udendørsenhed.dennefunktionkan deaktiveres,hvisjumperledningen igen monteres på den udendørs enhed. Komfortfunktion Dennyeklapændrerudblæsningsvinklentilvandretiforbindelsemed kølingoglodretnedadiforbindelse medopvarmning.detgøres,såder ikke kan blæse kold eller varm luft direkte på kroppen. ÅRHUS BIRKEMOSEVEJ 4, DK-836 HASSELAGER, TEL : , FAX : Michael H. Ditlevsen Salgsingeniør Direkte tlf Mobil tlf KOLDING GEJLHAVEGAARD 7-9, DK-6000 KOLDING, TEL : , FAX : Brian Nikolajsen Salgsingeniør Direkte tlf Mobil tlf Affugtning Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur. Kun ventilator Klimaanlæggetkananvendessom ventilator,derblæserluftudenat køle eller varme. Kompressor; enkelt skrue Kompakt,megeteffektiv,lydsvag ogpålideligdaikinkompressor.vedligeholdelsesfri (skalkuninspiceres efter driftstimer) Econo (spare)-funktion Denne funktion reducerer strømforbruget,såderkanbruges andreapparater,derbehøvermere strøm. Også denne funktion er energibesparende. Multi kombinationer Der kan tilsluttes op til 4(5) indendørs enheder (selv med forskellig kapacitet) til en enkelt udendørsenhed.alleindendørs enheder kan styres individuelt, forudsat samme mode. Super multi plus Optil9indendørsenheder (endogmedforskellig kapacitet og op til klasse 7) kan tilsluttes en enkeltudendørsenhed.alleindendørsenheder kan styres individuelt, forudsat samme mode. 3-D luftstrøm Dennefunktionkombinererlodret og vandret autosving, så en strøm af kølig/varm luft cirkulerer helt ud i hjørnerne selv i store rum. MH 2007, s. 2, rev MH 2007, s. 3, rev. 0820

3 8 FEJLDIAGNOSE SPLIT FEJLKODER SPLIT Simpel fejlfinding vha. fejl koder Forstyrende part Fejl kode Micro-Computer PCB fungerer ikke A3 Dræn- / kondensvands niveau er for højt A5 Varme mode: coil føler for varm Køle mode : coil føler for kold A6 Fejl Fan motor Fejl svingflap motor Fejl Støv opsamler AJ Fejl Capacity setting C3 Modstand i vandniveau sensor er anormal C4 Modstand i thermistor / coilføler ( indedel) anormal C9 Modstand i thermistor / returluftsføler (indedel) anormal CE Modstand i thermistor / stråleføler (indedel) anormal CJ Modstand i thermistor / rumføler (betjeningspanel) anormal E0 Sikkerheds funktion i udedel aktiveret E Unormal situation PCB E3 For højt tryk (evt. pressostat aktiveret) E4 For lavt tryk (evt. pressostat aktiveret) E5 Overhedning af kompr.motor (OL aktiveret) E6 Kompressor lock E7 DC fan lock E8 Overstrøm (input) deteteret F3 Temperatur hotgasrør for høj F6 Høj tryk kontrol i køle mode H0 Kompressor system sensor anormal H6 Position sensor anormal H8 DC spænding / strøm sensor aktiveret H9 Modstand i thermistor / temperaturføler for udeluft (udedel) anormal J3 Udendørs luft thermistor eller relateret aktiveret J5 Modstand i thermistor / temperaturføler på sugerør (udedel) anormal J6 Modstand i thermistor / temperaturføler på coil (udedel) anormal L3 Temperatur i el-tavle for høj L4 Kølefinne temperatur for høj Indendørs unit A7 Udendørs unit System Undtagen PCB A AH MH 2007, s. 4, rev Beskrivelse af problem Udedel Fejl i PCB eller ekstern faktor ( elektrisk støj etc.) Beskidt filter, kortslutning af til-/afgangs luft eller coil-sensor problem Defekt svingflap motor, forkert tilslutning Defekt støv opsamler eller for stor tilsmudsningsgrad Forkert Capacity indstilling eller fejl i adressering Defekt sensor for vandniveau, kabeltilslutning eller kortsluttet sensor Defekt thermistor for stråling, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Defekt thermistor/ rumføler i betjn.panel, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Skidt i kølerørs system, kølemiddel mgl, fejl ekspansions ventil, pressostat o.lign. Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel, defekt thermistor Defekt-/ kortsluttet thermistor for udeluft eller kabel tilslutning Defekt-/ kortsluttet thermistor for sugerør eller kabel tilslutning U0 Sugerørs temperatur for høj U Faserække følge U2 Åben fase eller ubalance i forsynings spænding U4 Komm.- fejl mellem indendørs- eller BS-units og udendørs units U5 Komm.- fejl mellem indendørs units og fjernbetjening UA Kombinations fejl af indendørs/ BS/ udendørs units (model, antal etc.). Indstillingsfejl af printkort ved opstart : Oftes OK; Defekt thermistor for tilgangsluft, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Kølefinne thermistor eller relateret item anormal Defekt thermistor for varmeveksler, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Ubalance i forsynings spænding, åben fase. Fan motor blokeret, overbelastet eller fejl tilslutning. Kondensatorluft kortslutter, over-belastning, eller beskidt coil o.lign. P4 Urenheder i drænrør, utilstrækkelig fald på rør, defekt drænpumpe Output oeverstrøm detekteret. : Mulighed for fejl; Split SkyAir VRV L5 : Stor sansynlighed for fejl; Type Fejl årsag P Ref.: SM-TS samt SiBE Printkort Inde- Fjern del betjn. Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel eller defekt lavtrykspressostat Skidt i kølerørs system, kølemiddel mgl, defekt motorværn eller forbindelse Defekt / kortsluttet thermistor for udendørs coil eller kabel tilslutning Ubalance i forsynings spænding ( 3 faset), fase mangler Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel eller defekt ekspansions ventil Forkert faserække følge Åben fase eller spænding ubalance; kort spændingsfald, DC volt fan motor for lav Kabel / tilslutnings fejl, ekstern faktor (elek-støj etc.); defekt PCB inde- eller udedel Kabel / tilslutnings fejl, ekstern faktor (elek-støj etc.); defekt PCB indedel eller fjernbetjn. Forkert kombination af indedørs/ BS/ udendørs units (model, antal etc.). Indstillingsfejl af installerede reservedele : Fejl ikke mulig MH 2007, s. 5, BKFrev. 2007,0820 rev Afsnit, Side 08

4 FEJLDIAGNOSE FEJLDIAGNOSE MH 2007, s. 6, rev MH 2007, s. 7, rev. 0820

5 J FEJLKODER FEJLKODE OVERSIGT A C E F H Lavt vandniveau, ingen samler på indstilling støv Fejl i kapacitets Varmelegeme Stop p.g.a. lavt Fejl i et fugt overhedet vandniveau system vandtilgang luftrenser (Indedel) Fejl i termostat Fejl i afkast luft Fejl i fugt føler switch højtrykspressostat føler på system boks fjernbetjening 4-vejs Fejl i intags Aktuering af Fejl i drænvands termisk koldtvands pumpe ventil eller køl/ vand temperatutelses valgbar beskyt- niveau lager unit varme skift enhed Unormal højt Unormal Unormal høj Unormal udluft Unormal Unormalt tryk aktuation olieniveau eller temperatur på temperatur for lavt tryk olie tryk for HPS mangel på olie kølemiddel olie maskine (varm) drænvandsniveau lager unit eller temperatur lager tank Alarm i termisk Høj rum termisk Fejl i afkast luft vand temperatur føler lager kontrol alarm vandniveau olietryk Fejl i olieniveau Fejl i maskin Fejl i olie højtryks lavtryks føler eller føler el. varme rum temperatur temperatur føler føler undertank varmeveksler el. udluft temperatur transmission mellem Fejl i opstarts Fejl i generator Fejl ved Fejl maskine Maskine stop Power transistor control og system konverter opstart inverter PCB Forkert Kølemiddel Kølemiddel Automatisk Kølemiddel kombination cylinder under cylinder under kølemiddel Fejl i starter cylinder under af inverter auto. kølemiddel fyldning del fyldning næsten komplet del fyldning auto. kølemid- fyldnings drift aktuation auto. kølemid- og ventilator driver transmission ml. indedel Fejl ved lednings- Forket kombination af inde- og centraliseret system sion (adgangs Fejl i indst. af transmis- og centraliseret og rørførelse udedel kontrol adresse enhed) kontrol Forkert kombination Adresse kopiering, forkert af valgbare kontroller for indstilling central kontrol Udskift Udskift Simpel Fejl i damper Dør switch Udskift høj effektivitets filter affugtnings deodoriserende fjernbetjenings system åben (HRV) element katalysator fejl (HRV) System nr. 2 fejl pumpe på kompressor inter lock strøm føler Fejl i affugtning System nr. System nr. Unormal varm el. afkast vand sugerørs sugerørs vand høj temperatur for for temperatur varme varme System nr. 2 System nr. 2 sugerørs sugerørs for for varme varme hydro-box FEJLKODE FEJLKODE INDHOLD 80 termomodstand til regulering af indgangsvandets temperatur 8 termomodstand temperatur på afgangsvand 89 Fejl vandvarmeveksleren fryser 7H Flow-fejl 8H Temperatur på afgansvand fra indendørsenheden for høj AA Varmebeskyttelsen på hjælpevarmeren er aktiv A Defekt printkort på indendørsenheden A5 For lav (ved køling) eller for høj (ved opvarmning) køletemperatur C0 gennemstrømningskontakt C4 termomodstand varmeveksler EC Temperatur på vand til sanitetsinstallationer for høj HC termomodstand sanitær vandtank 9 suge luft elektronisk ekspansionsventil elektronisk ekspansionsventil coil udedel luft (kølemiddelkredsløb) inverter kompressor opstarts fejl (stall forhindring) Automatisk kølemiddel fyldnings drift komplet transmission (andet system) loddet plade varmeveksler frysning termisk lager brine beholder E E5 Defekt printkort på udedelen Aktivering af kompressor overbelastning Højtrykskontrol Niveau fejl i Fejl i frostbeskyttelsebeskyttelses motor lamel motor eller AC input i varme, frost- Fejl i ventilator Fejl i swing strømforsyning drænsystem kontrol i køl overstrøm Fejl i ventilator Fejl i væskerør gasrørs Fejl i AC input Fejl i drænniveau føler ventilator kontrol motor motor føler eller Fejl i front panel for for strøm føler varmeveksler varmeveksler system driver Inverter Højtrykspressostat aktueret sostan aktuasor motor unit ventilator på inverter Lavtrykspres- STD kompres- Fejl i udedel Overstrøm koldt kompressor rums motor eller (HPS) tion (LPS) overstrøm/lås system kompressor overhedning Unormal højtryk afkastrør Fejl i sugerørs eller kølemiddel temperatur overfyldning kompressor motor positions- højtrykspressostat lavtrykspres- ventilator motor sor input (CT) Fejl i udedel Fejl i kompres- føler for strømforsyning overstrøms søger føler (HPS) sostat (LPS) signal system Fejl i lavtryks afkastrør ekvivalent sugerørs Fejl i varmeveksler Strøm føler på (kølemiddelkredsdelkreds) (kølemid- thermistor optaget temp. kompressor føler system Varmeveksler Automatisk inverter total frostbeskyttelse kølemiddel Fejl i i DC AC eller radial finne input strøm under auto fyldning drift switch boksen strøm føler DC strøm føler temperatur føler føler køle-middel stop fyldning transmission ml. valgbare kontroller og centralkontrol Fejl i støv Unormal ozon Kontamineret Lufttilgangs Luftafkast passage lukket for indedørs luft for udedørs luft samlings unit tæthed føler fejl passage lukket (HRV) (HRV) (HRV) inverter Inverter pludselig overstrøm overstrøm (AC strøm inverter Iverter pludselig over- El-boks temperaturstigning temperatur overstrøm radial finne Total input (DC output) output) kompressor stigning Fejl i Tjek drift er ikke transmission ml. udedel Fejl i transmissione mellem mellem indedel sion mellem Fejl i transmission transmis- strømforsyning effektueret eller Fejl i transmission eller pludselig transmissionsfejl lager mellem indedele eller indedels inde- og udedel og fjernbetjening fjernbetjeninger strømsvigt unit System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. fejl System nr. 2 fejl Højtrykspressostat aktuation sostat aktuation Lavtrykspres- ventilatormotor fejl på lavtryks fejl på højtryks på ventilator på ventilator overstrøm føler føler inter lock inter lock (HPS) (LPS) System nr. System nr. 2 System nr. Fejl System nr. 2 fejl System nr. System nr. 2 fejl i kølemiddel fejl i kølemiddel på varmeveksler i varmeveksler fejl på afkastrør fejl på afkastrør termoistor temperatur transmission (ml. varme- System nr. System nr. 2 termisk System nr. 2 termisk fejl på sugerørs genvinding fejl på inverter fejl på inverter lager brine lager unit vent. unit og systemet systemet pumpe vent. unit Udendørs Unit E6 E7 E8 EA F3 F6 H0 H6 H8 H9 J3 J6 P4 L3 L4 L5 Kompressor lås Fejl blokeret ventilator Input overspænding Varme/køle skift fejl Afgangstemperatur for høj For højt kondenstryk Følerfejl Kompressor opstarts fejl CT eller relateret fejl udendørs termomodstand termomodstand ved afgangsrør Aircoil termomodstand detektering af frost, defekt elektriske komponenter Switch box temperatur stigning elektriske komponenter elektriske komponenter 0 Ekstern sikkerheds enhed ens printkort indedel- aktiveret (PCB) transmission (Indedel Fejl i føler system PCB og Sub PCB) Sikkerheds Defekt printkort enheder på udedel aktiveret Lufttemperatur føler Fejl i føler system på eller affugtnings kompressor unit damper Fejl i ledningsføring i Tryk Sensor thermistor Inverter inverter systemfejl PCB Kølemiddel Spænding mangel (termisk ubalance eller beholder unit) inverter PCB Faserække Kølemiddel følge, mangel åben fase Fejl i Printkort på central fjernbetjening Ekstern sikkerheds enhed PCB aktiveret (HRV) System nr. 2 System nr. 2 kompressor kompressor overhedning overstrøm afgangs indgangs vand temperatur vand temperatur eller drænrørs varmer Unormal System nr. 2 fejl nedkølet vandmængde el. ekspansions- på elektronisk unormal AXP ventil system fejlkoder U0 U2 U4 U7 UA Kølemiddel fejl Spændingsfejl hovedkreds Kommunikationsfejl Kommunikationsfejl Kommunikationsfejl A C E F H L P U M J Indendørs unit Udendørs unit System Andet * : Se i servicemanualer for detljeret fejlfinding for aktuel unit. Ref.: SM-TS2 MH 2007, s. 8, rev MH 2007, s. 9 rev. 0820

6 FEJLKODER FEJLKODER Fejl kode Fejlårsag 80 termomodstand til regulering af indgangsvandets temperatur (termomodstand indgangsvand defekt 8 termomodstand temperatur på afgangsvand (defekt føler for temperatur på afgangsvand) 89 Fejl vandvarmeveksleren fryser (vandgennemstrømning for lav) 7H 8H Fejl vandvarmeveksleren fryser (for lidt kølemiddel) Flow-fejl (vandgennemstrømning for lav eller slet ingen gennemstrømning, min påkrævet vandgennemstrømning er 6 l/min for EKHBH06-9 l/min for EKHBH007 Temperatur på afgangsvand fra indendørsenheden for høj (>65 C) Afhjælpning Se fejlkode 7H A Defekt printkort på indendørsenheden A5 AA C0 C4 For lav (ved køling) eller for høj (ved opvarmning) køletemperatur (målt ved R3T) Varmebeskyttelsen på hjælpevarmeren er aktiv (vedrører kun installationer med en sanitær vandtank) Den sekundære varmebeskyttelse er aktiv (vedrører kun enheder med en installeret EKSWWU sanitær vandtank) Varmebeskyttelsen på ekstravarmeren er aktiv Kontroller nulstillingsknappen på varmebeskyttelsen Hvis både varmebeskyttelsen og styreenheden er nulstillede, men RR fejlkoden stadig vises er ekstra varmerens termosikring sprunget gennemstrømningskontakt (gennemstrømningskontakten forbliver lukket når pumpen er standset) termomodstand varmeveksler (defekt temperaturføler på varmeveksler) - Kontroller om alle spærrerventiler i vandkredsen er helt åbne - Kontroller om vandfilteret skal rengøres - Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet - Kontroller at der ikke er luft i systemet (udluftning) - Kontroller på manometeret at der er tilstrækkelig vandtryk Vandtrykket skal være >0,3 bar (vandet er koldt), >>0,3 bar (vandet er varmt) - Kontroller at pumpehastigheden er indstillet til højeste hastighed - Kontroller om der er revner i ekspansionsbeholderen - Kontroller at modstanden i vandkredsen ikke er for høj for pumpen - Hvis der forekommer driftsfejl ved afrimning (ved rumopvarmning eller opvarmning af vand til sanitetsinstallationer) skal du kontrollere at strømforsyningen til ekstra varmeren er forbundet korrekt og at der ikke er sprunget en sikring - Hvis EKSWWU versionen af tanken er installeret skal man kontrollere om indstillingen af den ekstra termostat i tankens el-boks er korrekt (>/=50 C) Kontroller om pumpesikringen (FU2) og printkortets sikring (FU) er gået - Kontroller at kontaktoren på den elektriske ekstra varmer ikke er kortsluttet - Kontroller at varmemodstanden for afgangsvandet aflæser den korrekte værdi Nulstil varmebeskyttelsen Nulstil varmebeskyttelsen Nulstil varmebeskyttelsen Kontroller at gennemstrømningskontakten ikke er tilstoppet med smuds E Defekt printkort på udedelen E3 Unormalt højt tryk Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. Fejl kode Fejlårsag Afhjælpning E4 Aktivering af lavtrykssensor Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. E5 Aktivering af kompressor overbelastning Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. E7 Fejl blokeret ventilator (ventilator blokeret) Kontroller om ventilatoren er blokeret af smuds. Hvis ikke, skal du kontakte din lokale Daikin forhandler E9 Defekt på den elektroniske ekspansionsventil EC F3 Temperatur på vand til sanitetsinstallationer for høj (>89 C) Afgangstemperatur for høj (f.eks. på grund af blokering af udendørs konvektor) - Kontroller at kontaktoren på den elektriske ekstravarmer ikke er tilsluttet. - Kontroller at varmemodstanden for vand til sanitærinstallationer aflæser den korrekte værdi. Rengør udendørs konvektor. Hvis konvektoren er ren skal du kontakte din lokale forhandler. H3 Defekt på HPS system H9 udendørs termomodstand (udendørs termomodstand defekt) HC termomodstand sanitær vandtank J trykføler J3 termomodstand ved afgangsrør J5 termomodstand ved sugerør udedel J6 Aircoil termomodstand detektering af frost, defekt J7 Aircoil termomodstand gennemsnitlig temperatur, defekt J8 termomodstand ved væskerør udedel L4 elektriske komponenter L5 elektriske komponenter L8 elektriske komponenter L9 elektriske komponenter LC elektriske komponenter P printkort P4 elektriske komponenter PJ indstilling af kapacitet U0 Kølemiddelfejl (kølemiddel lækker) U2 Spændingsfejl hovedkreds U4 Kommunikationsfejl U5 Kommunikationsfejl U7 Kommunikationsfejl UR Kommunikationsfejl MH 2007, s. 0 rev MH 2007, s. rev. 0820

7 Kode Beskrivelse Alarm el advarsel FEJLKODER CAREL μ-chiller A Antifrost alarm er blevet aktiveret Alarm Manuel E NTC føleren som bruges til at måle indtagsvand temperaturen i fordamperen er defekt Alarm Automatisk E2 NTC føleren som bruges til at måle afkastvand temperaturen i fordamperen er defekt Alarm Automatisk E3 Sikring røget - Tjek sikring. Faserækkefølge fejl - Tjek L/L2/L3 forbindelser. I/O PCB istykker - Tjek I/O PCB (HAP skal blinke). Tjek trafo strømforsyning. Alarm Reset Manuel EE/EP EEEPROM på den digitale styring i enheden er defekt Alarm Automatisk FL Intet vandflow i: - 5 sek. efter pumpen var startet - 5 sek. mens kompressoren er aktiv H Højtryks kontakten, den thermiske afkast beskyttelse eller overspændingen på kompressormotoren er aktiveret Alarm Alarm Manuel Manuel L Lavtryks kontakten er aktiveret Alarm Manuel n n2 Kompressoren har brug for vedligehold. Kompressorens totale kørselstimer (direkte parameter c9) har overskredet timergrænsen for vedligehold (bruger parameter cb) Kompressoren har brug for vedligehold. Kompressorens totale kørselstimer (direkte parameter ca) har overskredet timergrænsen for vedligehold (bruger parameter cb) Advarsel Advarsel Manuel Manuel FL H Den reversible fasebeskyttelse er aktiveret Alarm Automatisk E0 Volt er for høj Advarsel Automatisk EU Volt er for lav Advarsel Automatisk EL Larm fra strømforsyning Advarsel Automatisk Hvad gør man tilfælde af en alarm Reset af advarselskode n I tilfælde af automatisk reset genstarter systemet automatisk I tilfælde af manuel reset, gør som følgende Trin Aktion Resultat. Tryk AFSTILLING AF ALARM CAREL μ-chiller Buzzeren stopper 2. Find årsagen til alarmen og ret den Systemet er repareret 3. Reset alarmen manuelt ved at trykke på og samtidigt i ca. 5 sek. For a resette advarselskoden n, gør som følgende: Trin Aktion Indtast direkte parametre ved at trykke på Parameter koden r vises på displayet Styringen fortsætter dens normale drift og viser vandindtags temperaturen i ca. 5 sek. Vælg parameter c9 ved hjælp af og knapperne Tryk på knappen for at vælge parameter og til at skifte til parameter værdi Tryk på og samtidigt i ca. 5 sek. - Timer værdien bliver reset til 0 Tryk på Tryk på knappen for at returnere til parameterkode c9 knappen for at returnere til normal drift Efter at timeren er reset, udfør de krævede vedligeholdelses aktiviteter Hvad sker der i tilfælde af en alarm eller advarsel Følgende sker i tilfælde af en alarm eller advarsel Alarm Enheden lukker ned Buzzeren aktiveres Alarmrelæet startes Displayet begynder at blinke, nogen gange vises alarmkoden(erne) og vand indtags temperaturen Advarsel Displayet begynder at blinke, nogen gange vises advarselskoden(erne) og vandindtags temperaturen Det er også muligt at resette timeren cc, som definerer pumpens totale kørselstimer på samme måde MH 2007, s. 2 rev MH 2007, s. 3 rev. 0820

8 Introduktion PROGRAMMERINGSPROCEDURE CAREL μ-chiller Når der ikke trykkes nogen knapper i 5 sekunder vil displayet begynde at blinke Du kan gå ud ved hvert trin ved ikke at røre knapperne i min. Ændringerne bliver ikke gemt MENU OVERSIGT - pco 2 Læsning eller justering MH 2007, s. 4 rev MH 2007, s. 5 rev. 0820

9 pco 2 FEJLKODER pco 2 FEJLKODER Introduktion Hvad sker der i tilfælde af en alarm Funktion Beskrivelse Aktion Display eksempel I det første stadie af problemløsnings sekvens er det vigtigt at fortolke fejlindikationen på styringsdisplayet. Dette vil hjælpe til at finde årsagen til problemet. Enhederne er udstyret med tre slags sikkerhedsanordninger Unit alarm Kredsløbsalarm Netværksalarm Advarsel Beskytter generelt enheden Alle kompressorer er lukket ned Det røde LED i knappen lyser Tryk alarmen for at vedgå OAE: FLOW HAS STOPPED OU: REVERSE PHASE PR Beskytter den individuelle kreds Kompressoren på det tilsvarende kredsløb lukkes ned Det røde LED i lyser Tryk alarmen for at vedgå CA: OUT E SENSOR ERR EO: GENERAL SAFET A4: FREEZE -UP PROT. Aktiveres når der forekommer kommunikationsproblemer Enhederne på netværket vil køre som stand-alone Det røde LED i lyser Tryk alarmen for at vedgå 0U4: PCB COMM.PROBLEM Dual pumpe sikkerhed eller EEV fejl Der sker ikke noget, enhederne bliver ved med at køre Det røde LED i lyser Tryk alarmen 0AE: FLOW HAS STOPPED for at vedgå Overblik over unit sikkerhed Unit sikkerhed Kode & display UNIT SIKKERHED Beskrivelse Sikkerhed mulig hvis unit er slukket?. Akut stop 0F0:EMERGENC STOP Akut stop knappen er trykket 2. Flow stoppet 0AE: FLOW HAS STOPPED Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent i mere end 5 sek. 3. Tilfrysningssikkerhed 0A4:FREEZE-UP Sikkerhed er aktiveret hvis afkast vand temperaturen er for lav 4. Indtag fordamperføler fejl 5. Afkast fordamper føler fejl 0C9: INL E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er 0CA: OUT E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er 6. Udvendig føler 0H9:AMB SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun for luftkølede units) 7. Indtag kondensator føler fejl 8. Varme genvinding indtag føler fejl 0HC:INL C SENSOR ERR 0HC:HR INL C SENSOR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun for luftkølede units) Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun hvis der vælges skiftelig vand kondensator indtag AI=HR) N Hvad gør man i tilfælde af alarm I tilfælde af en alarm eller advarsel, skal følgende gøres Trin Aktion Resultat Tryk for at vedgå alarmen Det røde LED i knappen lyser En enhed, et kredsløb eller netværk, sikkerhed vises 2 Find årsagen til alarmen og korriger det Systemet er repareret 3 Årsagen til alarmen blev fundet og korrigeret 4 Det røde LED muligt at resette begynder at blinke. Det er nu Tryk for at resette alarmen Det røde LED i knappen slukker og alarmen deaktiveres. Hovedmenuen vises automatisk Bemærk: Hvis funktionen password kræves for at reset sikkerheder i servicemenuen aktiveres, vil du blive bedt om at skrive password for at kunne resette sikkerheden. Bemærk: Efter alarmen er reset er det muligt at læse i sikkerhedsinformationen ved at bruge historikmenuen 5 Hvis alle kredsløb lukkes ned, kan enheden Enheden starter igen startes ved at trykke. MH 2007, s. 6 rev MH 2007, s. 7 rev. 0820

10 pco 2 FEJLKODER pco 2 FEJLKODER Overblik over kredsløbssikkerhed Overblik over netværkssikkerhed Kredsløb sikkerhed. Reversibel fasebeskyttelse Kode & Display KREDSLØB SIKKERHED eller KREDSLØB 2 SIKKERHED /2U: REV PHASE PROT 2. Højtryks kontakt /2E3:HIGH PRESSURE SW 3. Kompressor therm beskyttelse /2E5:COMPR THERM PROT Beskrivelse Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 4. Overspænding /2E6:OVERCURRENT Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 5. Afkast therm beskyttelse /2F3:DISCH THERM PROT Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 6. Lavtryk /2E4:LOW PRESSURE Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 7. Tilfrysningssikkerhed /2A4:FREEZE-UP Sikkerhed er aktiveret hvis afkast vand temperaturen er for lav 8. Højtrykstransmitter /2JA:HP TRANSM ERR Sikkerhed hvis transmitter ikke virker mere +Er/-Er 9. Lavtrykstransmitter /2JC:LP TRANSM ERR Sikkerhed hvis transmitter ikke virker mere +Er/-Er Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? Netværks sikkerhed Kode & Display NETVÆRKS SIKKERHED. PCB normal problem 0U4:PCB COMM.PROBLEM 2. Afkast fordamper føler fejl 3. Indtag fordamper føler fejl 0CA:OUT E SENSOR ERR 0C9:INL E SENSOR ERR Beskrivelse. Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. På hver unit på hvem status for planen ikke er ok. 3. On master: Hvis ikke alle slaver er fundet (også mulig hvis MSOptionSetting =no på en slave) 4. På slaver: hvis ingen master unit er fundet. 5. På slaver: hvis slave ikke er integreret i Master (f.eks antal slaver og så fejl på slave 2) (Kun mulig hvis der eksisterer netværk med forskellige styringer). Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. Kun på master Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI3) er +Er/-Er (Kun hvis ChaAI=MS mixet afkast føler). Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. Kun på master Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI3) er +Er/-Er Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? 0. Afkast fordamper føler fejl /2CA:OUT E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er Overblik over advasler -. EEV føler fejl /2A9:EEV PROBE ERR Føler ude af rækkevidde (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød) Netværks sikkerhed Kode & Display NETVÆRKS SIKKERHED Beskrivelse Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? -2. EEV trin motor fejl /2A9:EEV ST.MOTOR ERR Trin motor problem (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød). Flow stoppet (Dual pumpe sikkerhed) UNIT WARNING 0AE:FLOW HAS STOPPED Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent i mere end 5 sek. N -3. EEV EEPROM fejl /2A9:EEV EEPROM ERR -4. EEV supervarme fejl -5. EEV ventil ikke lukket under stop /2A9:EEV SUPERHEAT ER /2A9:EEV NOT CLOSED EEPROM problem (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød) Supervarme er for lav EEV alarm led er ikke høj Ventil lukkede ikke under stop - Der er muligvis væske i kompressoren - kun mulig at resette efter vedligeholdscheck - status indikeres i service menuen Dette kan være - NO WARNING - VALVE OPEN - BATTER CHARGED EEPROM ERR EEV alarm LED blinker N 2. EEV batteri fejl C C WARNING A9:EEV BATTER ERR 3. EEV batteri fejl C2 C2 WARNING 2A9:EEV BATTER ERR 4. Ventilator inverter fejl C 5. Ventilator inverter fejl C2 C WARNING: 53: FAN INV ERR C2 WARNING: 253: FAN INV ERR Batteri problem hvis - Frakoblet - Høj intern modstand - nede Samme som for EEV batteri fejl C Bemærk: når en advarsel bliver aktiveret, kører enheden forsat Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent -6. EEV driver ikke fundet /2A9:EEV DRIVER ERR EEV driver er ikke fundet eller forkert adresse eller ingen strøm til EEV. Denne fejl er resultatet af et PCB normalt problem. Derfor vil denne altid værefejl også altid være tilstede. MH 2007, s. 8 rev MH 2007, s. 9 rev. 0820

11 DAIKIN DIAGNOSESKEMA FH og FHC, model C DAIKIN DIAGNOSESKEMA FT og FV, model C Driftsindikering Normal (Note 2) CPU lampe LED-A (grøn) Transmissions lampe LED-B (grøn) Fejl lampe LED- (rød) LED-2 (rød) LED-3 (rød) LED-0 (rød) Driftsindikering Normal (Note 3) Fejl fan motor eller relatrede anordninger CPU lampe LED-A (grøn) Transmissions lampe LED-B (grøn) Fejl lampe LED- (rød) LED-2 (rød) Fejl i system setup (SS, SS2) Fejl indendørs print Fejl indendørs print (Note 3) Fejl indendørs print (Note ) Fejl i spændingsforsyning eller indendørs printkort (Note ) Fejl ved kondensvandssytem Fejl i kreds Sikkerhedskreds i indendørs - eller udendørs unit er aktiveret Fejl ved sving-/flapmotor Fejl fanmotor eller relaterede anordninger Fejl/unormal kondition i kreds Note Fejl i effektkreds (sikring på printkort) eller Note kapacitets setting (modtand på printkort defekt eller dårlig kontakt) Note : Sluk for strømforsyning og tænd igen. Hvis LED display viser uændret tilstand er der fejl på printkort (indendørsunit). Note 2: Fejltilstande vises kontinuerligt af de røde LED lamper. Tryk på START/STOP knap i ca. 3 sek. for reset af LED lamper Note 2: Er kompressor stoppet og spændingsforsyning OK er årsag: - Afrimning pågår (måske p.g.a. snavset filter) - Overload i udendørs unit aktiveret p.g.a. høj-lavtryk, (evt. R22,mangel) Note 4: Efter fejl er rettet, tryk på START/STOP knap i mere end 3 sek. for reset af LED lamper = on = Blinker = off - = ingen betydning Note : Sluk for strømforsyning i mere end 5 sek. og tænd igen for at checke af LED display. Note 2: Hvis grøn lampe på styring blinker efter tryk på START/STOP check følgende: - Modstand monteret på printkort/multistik CN23 (Power set-up) - Kabeltilslutning mellem inden- og udendørs unit. = on = Blinker = off - = ingen betydning Note 3: Såfremt TWIN system anvendes, check om kontakt SS2 (Master unit) er i position M og at transmissions ledning til SLAVE-UNITS er korrekt udført (Klemme M) Note 4: Efter fejl er rettet, tryk på START/STOP knap i mere end 3 sek. for reset af LED lamper MH 2007, s. 20 rev MH 2007, s. 2 rev. 0820

12 BRCD528 FJERNBETJENING Ændringer som bør foretages for serverrum og lokaler med lavt fugtindhold Kølemiddel Model serie Udstyret med EDP R407C R40A Super Inverter RZPDV Non Inverter B-serie R()PB Non Inverter L-serie R()PB Non Inverter B-serie RRB Inverter RZQ7~40B Large Inverter RZQ200~250B Nej Ja Ja Feltindhold Ikke tilgængelig Udedel: Sæt DS2-3 på ON Indedel: Udskift indedelens PCB Udedel: Sæt DS2-4 på ON (Ingen udskift af PCB i indedelen er nødvendig) Ja Felt indstilling (6) Ja Felt indstilling (6) / (6) Nej Ikke tilgængelig Indstillinger på stedet Hvis der skal monteres ekstraudstyr på indedørsenheden, skal dens indstillinger muligvis ændres. Se betjeningsvejledningen for det pågældende udstyr. (Se figur) a b c d e Enhed nr. Første kode nr. Anden kode nr. Tilstand nr. Valgt indstilling Fremgangsmåde Tryk på knappen i mindst 4 sekunder i normal tilstand, så FIELD SET MODE aktiveres. 2 Vælg det ønskede MODE NO. (tilstand) med knappen. 3 Ved gruppestyring med indstillinger for hver indendørsenhed (tilstand nr. 20, 2, 22 og 23 er valgt) skal du trykke på knappen og vælge det INDOOR UNIT NO. (nr. indendørsenhed), som skal indstilles. (Dette er ikke nødvendigt, når der indstilles gruppevis). Tryk på øverste første kode). og vælg FIRST CODE NO (nr. Tryk på nederste knap og vælg SECOND KODE NO (nr. anden kode). Tryk på knappen indstillinger er SET. Tryk på knappen NORMAL MODE. én gang og de nuværende for at vende tilbage til Eksempel Hvis tidspunktet for rengøring af luftfilteret er indstillet til FILTER CONTAMINATION - HEAV, skal du under gruppeindstilling indstille MODE NO. til 0, FIRST CODE NO. til 0, og SECOND CODE NO. til 02 BEMÆRK Indstillingen foretages i gruppetilstand, men hvis der er valgt et tilstandsnr i parentes. kan indendørsenhederne også indstilles individuelt. 2 SECOND CODE NO er fra fabrikken indstillt til 0 3 Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen 4 Vises ikke, hvis indendørsenheden ikke er udstyret med den pågældende funktion. 5 Når der vendes tilbage til NORMAL tilstand, kan 88 blive vist på LCD et, hvorved fjernbetjeningen kan initialisere sig selv. 6 Det er ikke muligt at ændre indstillinger på brugsstedet med den fjernbetjening, der er indstillet til sub. MH 2007, s. 22 rev MH 2007, s. 23 rev. 0820

13 BRCD528 FJERNBETJENING Vedligeholdelsesindstillinger Indstillingsnr. Bem. 0(20) Første kode nr (2) 0 2(22) 2 Beskrivelse af indstilling Filterets tilsmudsning - kraftig/ let (indstilling for hvor lang tid der skal gå mellem visning af, at luftfilteret skal renses). Indstilling for kraftig tilsmudsning af filter og tidrummet mellem visning af, at luftfilteret skal renses, skal halveres) Filter med meget lang levetid Filter med lang levetid Standardfilter Filter med lang levetid (indstilling af angivelsestid for filtersignal). (Skift indstilling, når der er monteret filter med meget lang levetid). Termostatføler i fjernbetjening Perioden, der skal gå, mellem det vises at luftfilteret skal renses (angiver, hvornår filtersymbolet ikke skal vises) Indstillingsnr. for de tilsluttede Sky Air indendørsenheder med simultant driftsystem (Indstilling af simultant driftsystem). ON/OFF input udefra (angiver, om der skal kunne anvendes tvungen ON/OFF udefra. Skift af termostatdifferentiale (Indstilling ved brug af fjernføler). Let snavset Andet kode-nr. bem Ca timer Ca timer Ca. 200 timer Filter med lang levetid Anvendes Meget snavset Ca timer Ca..250 timer Ca. 00 timer Filter med meget lang levetid Anvendes ikke Vis Vis ikke Par Dobbelt Tredobbelt Tvungen OFF TIL/FRA funktion (ON/OFF) Dobbelt par C 0,5 C Vedligeholdelses funtion indstillinger Kode nr. Funktion Indhold og driftsmetode Eksempel på 40 Historik fejlkoder Vis fejlfunktionshistorik 4 Temperaturføler data display 43 Tvunget ventilator ON 44 Individuelle indstillinger Historik nummeret kan ændres med tidsprogrammerings knappen Vælg vis føler med tidsprogrammerings knappen Termistor: 0. Føler i fjernbetjening. Returluft føler 2. Føler i varmeveksler Tænder ventilatoren for hver individuelle unit Indstiller ventilatorhastighed og luftflow retning for hver individuelle unit når der benyttes gruppe kontrol Indstillinger udføres ved hjælp af Air flow direction adjust og fan speed adjust knapperne. Bekræftelse på konfirmation knappen er krævet. Indstillingsnr. Bem. 3(23) Første kode nr (25) 3 b 0 2 Beskrivelse af indstilling Høj gennemstrømningshastighed ved luftudtag (til høje lofter) Valg af luftstrømmens retning (angiver om der er installeret spærresæt). Valg af retning til luftgennemstrømning (indstilling ved brug af dekorationspanel til udtag). Indstilling af intervallet for luftstrømmens retning. Indstilling af det eksterne statiske tryk (angives i henhold til den tilsluttede kanals modstand) Drænpumpe med befugtning Indstilling til niveau for brugetilladelse Leave home funktion Termostatføler i fjernbetjening (kun til limit-drift og leave home funktion) Andet kode-nr. bem ± 2,7 m > 2,7 ± 3,0 m > 3,0 ± 3,5 m 4-vejs gennem strømning 3-vejs gennem strømning 2-vejs gennem strømning Monteret Ikke monteret Øvre Normal Nedre Normal Højt statisk tryk Lavt statisk tryk Monteret Ikke monteret Niveau 2 Niveau 3 Ikke tilladt Tilladt Anvendes Anvendes ikke FUNKTION INDSTILLING AF UR Hold knappen nede i 5 sekunder. Indikatoren for læsning af tidspunkt og visning af ugedag blinker, nu kan begge værdier justeres. Brug & knapperne til justering af uret. Hver gang man trykker på knappen for indstilling af tid, sættes tiden minut frem/tilbage. Hvis man holder eller knappen nede, sættes tiden 0 minutter frem/tilbage. Brug & knapperne til justering af ugedag. Hver gang man trykker på eller knapperne, vises den næste eller den forrige dag. Tryk på knappen for at bekræfte det aktuelt indstillede tidspunkt og den aktuelt indstillede ugedag. Hvis styreenheden, med blinkende display for visning af ur og ugedag, ikke aktiveres i 5 minutter, vil indstillet tid og ugedag vende tilbage til tidligere indstillet værdi, funktionen for indstilling af ur er ikke længere aktiv. MH 2007, s. 24 rev MH 2007, s. 25 rev. 0820

14 BRCD528 FJERNBETJENING Oversigt / programerings guide. Der kan aktiveres 5 handlinger pr. døgn Indhold Minimum akkumuleret varmedriftstid for at tillade afrimningsdrift Oprindeligt software modforanstaltende software for service dele Default J5 28 min. 28 min. 24 min. 2 Afrimningstid 2 min. 2 min. 4. min 3 Kompressor frekvens under afrimning Hz 4 Afrimnings slut temperatur +4 ~ -2 C +4 ~ -2 C +5 C 5 Minimum kompressor driftstid 2 min. 7,5 min. 7,5 min. MH 2007, s. 26 rev MH 2007, s. 27 rev. 0820

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere