MONTØRHÅNDBOG. Indholdsfortegnelse. Side 2. Personale. BKF-Klima kontakter. Signaturforklaring 3. Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTØRHÅNDBOG. Indholdsfortegnelse. Side 2. Personale. BKF-Klima kontakter. Signaturforklaring 3. Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Personale BKF-Klima kontakter Side 2 Signaturforklaring 3 Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5 MONTØRHÅNDBOG Sky Air/VRV Fejldiagnose fortrådet fjernbetjening 6 Fejldiagnose, trådløs fjernbetjening 7 Fejlkoder 8 Altherma Fejlkoder 9 Carel μ-chiller alarm og advarselskoder 2 μ-chiller programmering/justering af parametre 3 pco 2 menuoversigt 5 pco 2 fejlkoder 6 Gl. indedele Diagnoseskema for FH & FHC, model C 20 Diagnoseskema for FT & FV, model C 2 Sky Air Ændringer som bør foretages for serverrum og lokaler med lavt fugtindhold 22 BRCD528 Programmering fortrådet fjernbetjening - Sky Air/VRV Vedligeholdelsesindstillinger, ur & oversigt 25 Oversigt / programerings guide Afrimningshjælp Aktuelt for alle: - std modeller (RXS) 20 til 42 fra generationen C t.o.m G - udendørsdele (RXG) 25 til 35 fra generationen E t.o.m J 27 MH 2007, s., rev. 0820

2 BKF-KLIMA A/S -din klimaleverandør Trådløs fjernbetjening TrådløsfjernbetjeningmedLCD til at starte, stoppe og regulere klimaanlægget på afstand. Fortrådet fjernbetjening Fortrådet fjernbetjening til at starte, stoppe og regulere klimaanlægget på afstand. Automatiskventilatorhastighed Vælger automatisk den ventilatorhastighed,derskaltil for at nå eller opretholde den indstillede temperatur. Ventilatorhastighedstrin Gør det muligt at vælge op til det givne antal ventilatorhastigheder. SIGNATURFORKLARING Energibesparende Daikinklimaanlægerenergibesparende og økonomiske. Lydsvag Daikin indendørs enheder er lydsvage. Desuden er den udendørsenhedtilligelydsvag. Kraftig driftsfunktion Er lokalets temperatur for høj ellerlav,kandethurtigtnedkøles / opvarmes ved at vælge kraftig driftsfunktion. Funktionen afsluttes efter en forindstillet tid. Bevægelsessensor Sensoren kan mærke, om der er nogen i lokalet. Efter 20 minutter slår enheden over på økonomifunktion,nårlokaleter tomt, og den starter igen, når en person træder ind i lokalet. BALLERUP TEMPOVEJ 8-22, DK-2750 BALLERUP, TEL : , FAX : Kim Jørgensen Salgschef Direkte tlf Mobil tlf Lasse Bach Teknisk chef Direkte tlf Mobil tlf Central kontrolenhed Centralstyringtilatstarte,stoppe ogregulereflereklimaanlægfraét centralt punkt. Lodret autosving Muligtatvælgeautomatisklodret bevægelse af luftudblæsningslamellen,såensartetluftstrøm-og temperaturfordeling opnås. Vandret autosving Muligt at vælge automatisk vandretbevægelseafluftudblæsningslamellen,såensartetluftstrøm og temperaturfordeling opnås. Timer Bevirkeratklimaanlæggetkan forindstilles til start/stop på et specificeret tidspunkt. 24-timers timer Timerenkanindstillestilatstarte køling/opvarmningpåethvilket somhelsttidspunktindenforet tidsrum på 24 timer. Natindstilling Sparer på strømmen ved at forhindreformegetnedkølingeller opvarmning i nattens løb. Dobbelt termostatfunktion Regulerer temperaturen via en sensor på klimaanlægget eller via en sensor på fjernbetjeningen. Luftfilter Fjernerluftbårnestøvpartikler,så konstanttilførselafrenluftsikres. Luftrensningsfilter Fjernerluftbårnestøvpartiklerog forhindrerformeringafbakterierog vira,sådersikreskonstanttilførsel af ren luft. Behagelig natfunktion Forbedretkomfortfunktion,der følgerenspecifiktemperaturudsvingsrytme. Standbyfunktion Mensalleervæk,kandenindendørs temperatur opretholdes på et bestemt niveau. Stillefunktion på udedel Lyden af den udendørs enhed reduceres med 3dB(A).Dennefunktionernyttigide stille aften og natte timer. Christian Birkefeldt Salgsingeniør Direkte tlf Thomas Jønsson Salgsingeniør Direkte tlf Minimere trækgener Når opvarmningen startes, eller nårventilatorenerslukket,erluft udblæsningensretningindstillet vandret, og ventilatoren kører langsomt, så træk minimeres. Efteropvarmningenindstillesluft udblæsning og ventilator hastighed efter ønske. Lofttilsmudsningsbeskyttelse En særlig funktion forhindrer, at luften kan blæse for langt ud i den vandretteposition,hvilkeminimere tilsmudsning af loft. Lugtfjernende,fotokatalytiskfilter Fjerner luftbårne støvpartikler, nedbryder lugte og hæmmer formeringen af bakterier, vira, mikrober, hvilket sikrer konstant tilførsel af ren luft Stillefunktion på indedel Lyden af den indendørs enhed reduceres med 3dB(A).Dennefunktionernyttig,når der skal studeres eller soves. Joan Ostenfeldt Salgs- og Indkøbskoordinator Direkte tlf Automatisk genstart Enhedengenstartesautomatiskpå deoprindeligeindstillingerefteret strømsvigt. Auto køle-varmeskift Vælger automatisk køle- eller varmefunktion,sådenindstillede temperaturopnås.(kuntypermed varmepumpe). Selvdiagnose Forenklervedligeholdelsenvedat vise, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften. Scrollkompressor Lydsvag,pålideligDaikinkompressor, der anvendes i udendørs enheder af middelstørrelse. Udstyr til drænpumpe Gørdetlettereatdrænekondensvand fra den indendørs enhed. Twin kombinationer 2,3eller4indendørsenhederkan tilsluttestilkunudendørsenhed, også selv om de har forskellig kapacitet.alleindendørsenheder betjenes i samme funktion (køle ellervarme)viaénfjernbetjening. Stille natfunktion (kun køling) Reducererautomatiskdenudendørs enheds driftslyd med 3 db(a) ved at fjerne en jumperledning på den udendørsenhed.dennefunktionkan deaktiveres,hvisjumperledningen igen monteres på den udendørs enhed. Komfortfunktion Dennyeklapændrerudblæsningsvinklentilvandretiforbindelsemed kølingoglodretnedadiforbindelse medopvarmning.detgøres,såder ikke kan blæse kold eller varm luft direkte på kroppen. ÅRHUS BIRKEMOSEVEJ 4, DK-836 HASSELAGER, TEL : , FAX : Michael H. Ditlevsen Salgsingeniør Direkte tlf Mobil tlf KOLDING GEJLHAVEGAARD 7-9, DK-6000 KOLDING, TEL : , FAX : Brian Nikolajsen Salgsingeniør Direkte tlf Mobil tlf Affugtning Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur. Kun ventilator Klimaanlæggetkananvendessom ventilator,derblæserluftudenat køle eller varme. Kompressor; enkelt skrue Kompakt,megeteffektiv,lydsvag ogpålideligdaikinkompressor.vedligeholdelsesfri (skalkuninspiceres efter driftstimer) Econo (spare)-funktion Denne funktion reducerer strømforbruget,såderkanbruges andreapparater,derbehøvermere strøm. Også denne funktion er energibesparende. Multi kombinationer Der kan tilsluttes op til 4(5) indendørs enheder (selv med forskellig kapacitet) til en enkelt udendørsenhed.alleindendørs enheder kan styres individuelt, forudsat samme mode. Super multi plus Optil9indendørsenheder (endogmedforskellig kapacitet og op til klasse 7) kan tilsluttes en enkeltudendørsenhed.alleindendørsenheder kan styres individuelt, forudsat samme mode. 3-D luftstrøm Dennefunktionkombinererlodret og vandret autosving, så en strøm af kølig/varm luft cirkulerer helt ud i hjørnerne selv i store rum. MH 2007, s. 2, rev MH 2007, s. 3, rev. 0820

3 8 FEJLDIAGNOSE SPLIT FEJLKODER SPLIT Simpel fejlfinding vha. fejl koder Forstyrende part Fejl kode Micro-Computer PCB fungerer ikke A3 Dræn- / kondensvands niveau er for højt A5 Varme mode: coil føler for varm Køle mode : coil føler for kold A6 Fejl Fan motor Fejl svingflap motor Fejl Støv opsamler AJ Fejl Capacity setting C3 Modstand i vandniveau sensor er anormal C4 Modstand i thermistor / coilføler ( indedel) anormal C9 Modstand i thermistor / returluftsføler (indedel) anormal CE Modstand i thermistor / stråleføler (indedel) anormal CJ Modstand i thermistor / rumføler (betjeningspanel) anormal E0 Sikkerheds funktion i udedel aktiveret E Unormal situation PCB E3 For højt tryk (evt. pressostat aktiveret) E4 For lavt tryk (evt. pressostat aktiveret) E5 Overhedning af kompr.motor (OL aktiveret) E6 Kompressor lock E7 DC fan lock E8 Overstrøm (input) deteteret F3 Temperatur hotgasrør for høj F6 Høj tryk kontrol i køle mode H0 Kompressor system sensor anormal H6 Position sensor anormal H8 DC spænding / strøm sensor aktiveret H9 Modstand i thermistor / temperaturføler for udeluft (udedel) anormal J3 Udendørs luft thermistor eller relateret aktiveret J5 Modstand i thermistor / temperaturføler på sugerør (udedel) anormal J6 Modstand i thermistor / temperaturføler på coil (udedel) anormal L3 Temperatur i el-tavle for høj L4 Kølefinne temperatur for høj Indendørs unit A7 Udendørs unit System Undtagen PCB A AH MH 2007, s. 4, rev Beskrivelse af problem Udedel Fejl i PCB eller ekstern faktor ( elektrisk støj etc.) Beskidt filter, kortslutning af til-/afgangs luft eller coil-sensor problem Defekt svingflap motor, forkert tilslutning Defekt støv opsamler eller for stor tilsmudsningsgrad Forkert Capacity indstilling eller fejl i adressering Defekt sensor for vandniveau, kabeltilslutning eller kortsluttet sensor Defekt thermistor for stråling, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Defekt thermistor/ rumføler i betjn.panel, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Skidt i kølerørs system, kølemiddel mgl, fejl ekspansions ventil, pressostat o.lign. Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel, defekt thermistor Defekt-/ kortsluttet thermistor for udeluft eller kabel tilslutning Defekt-/ kortsluttet thermistor for sugerør eller kabel tilslutning U0 Sugerørs temperatur for høj U Faserække følge U2 Åben fase eller ubalance i forsynings spænding U4 Komm.- fejl mellem indendørs- eller BS-units og udendørs units U5 Komm.- fejl mellem indendørs units og fjernbetjening UA Kombinations fejl af indendørs/ BS/ udendørs units (model, antal etc.). Indstillingsfejl af printkort ved opstart : Oftes OK; Defekt thermistor for tilgangsluft, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Kølefinne thermistor eller relateret item anormal Defekt thermistor for varmeveksler, kabeltilslutning eller kortsluttet thermistor Ubalance i forsynings spænding, åben fase. Fan motor blokeret, overbelastet eller fejl tilslutning. Kondensatorluft kortslutter, over-belastning, eller beskidt coil o.lign. P4 Urenheder i drænrør, utilstrækkelig fald på rør, defekt drænpumpe Output oeverstrøm detekteret. : Mulighed for fejl; Split SkyAir VRV L5 : Stor sansynlighed for fejl; Type Fejl årsag P Ref.: SM-TS samt SiBE Printkort Inde- Fjern del betjn. Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel eller defekt lavtrykspressostat Skidt i kølerørs system, kølemiddel mgl, defekt motorværn eller forbindelse Defekt / kortsluttet thermistor for udendørs coil eller kabel tilslutning Ubalance i forsynings spænding ( 3 faset), fase mangler Skidt i kølerørs system, kølemiddel mangel eller defekt ekspansions ventil Forkert faserække følge Åben fase eller spænding ubalance; kort spændingsfald, DC volt fan motor for lav Kabel / tilslutnings fejl, ekstern faktor (elek-støj etc.); defekt PCB inde- eller udedel Kabel / tilslutnings fejl, ekstern faktor (elek-støj etc.); defekt PCB indedel eller fjernbetjn. Forkert kombination af indedørs/ BS/ udendørs units (model, antal etc.). Indstillingsfejl af installerede reservedele : Fejl ikke mulig MH 2007, s. 5, BKFrev. 2007,0820 rev Afsnit, Side 08

4 FEJLDIAGNOSE FEJLDIAGNOSE MH 2007, s. 6, rev MH 2007, s. 7, rev. 0820

5 J FEJLKODER FEJLKODE OVERSIGT A C E F H Lavt vandniveau, ingen samler på indstilling støv Fejl i kapacitets Varmelegeme Stop p.g.a. lavt Fejl i et fugt overhedet vandniveau system vandtilgang luftrenser (Indedel) Fejl i termostat Fejl i afkast luft Fejl i fugt føler switch højtrykspressostat føler på system boks fjernbetjening 4-vejs Fejl i intags Aktuering af Fejl i drænvands termisk koldtvands pumpe ventil eller køl/ vand temperatutelses valgbar beskyt- niveau lager unit varme skift enhed Unormal højt Unormal Unormal høj Unormal udluft Unormal Unormalt tryk aktuation olieniveau eller temperatur på temperatur for lavt tryk olie tryk for HPS mangel på olie kølemiddel olie maskine (varm) drænvandsniveau lager unit eller temperatur lager tank Alarm i termisk Høj rum termisk Fejl i afkast luft vand temperatur føler lager kontrol alarm vandniveau olietryk Fejl i olieniveau Fejl i maskin Fejl i olie højtryks lavtryks føler eller føler el. varme rum temperatur temperatur føler føler undertank varmeveksler el. udluft temperatur transmission mellem Fejl i opstarts Fejl i generator Fejl ved Fejl maskine Maskine stop Power transistor control og system konverter opstart inverter PCB Forkert Kølemiddel Kølemiddel Automatisk Kølemiddel kombination cylinder under cylinder under kølemiddel Fejl i starter cylinder under af inverter auto. kølemiddel fyldning del fyldning næsten komplet del fyldning auto. kølemid- fyldnings drift aktuation auto. kølemid- og ventilator driver transmission ml. indedel Fejl ved lednings- Forket kombination af inde- og centraliseret system sion (adgangs Fejl i indst. af transmis- og centraliseret og rørførelse udedel kontrol adresse enhed) kontrol Forkert kombination Adresse kopiering, forkert af valgbare kontroller for indstilling central kontrol Udskift Udskift Simpel Fejl i damper Dør switch Udskift høj effektivitets filter affugtnings deodoriserende fjernbetjenings system åben (HRV) element katalysator fejl (HRV) System nr. 2 fejl pumpe på kompressor inter lock strøm føler Fejl i affugtning System nr. System nr. Unormal varm el. afkast vand sugerørs sugerørs vand høj temperatur for for temperatur varme varme System nr. 2 System nr. 2 sugerørs sugerørs for for varme varme hydro-box FEJLKODE FEJLKODE INDHOLD 80 termomodstand til regulering af indgangsvandets temperatur 8 termomodstand temperatur på afgangsvand 89 Fejl vandvarmeveksleren fryser 7H Flow-fejl 8H Temperatur på afgansvand fra indendørsenheden for høj AA Varmebeskyttelsen på hjælpevarmeren er aktiv A Defekt printkort på indendørsenheden A5 For lav (ved køling) eller for høj (ved opvarmning) køletemperatur C0 gennemstrømningskontakt C4 termomodstand varmeveksler EC Temperatur på vand til sanitetsinstallationer for høj HC termomodstand sanitær vandtank 9 suge luft elektronisk ekspansionsventil elektronisk ekspansionsventil coil udedel luft (kølemiddelkredsløb) inverter kompressor opstarts fejl (stall forhindring) Automatisk kølemiddel fyldnings drift komplet transmission (andet system) loddet plade varmeveksler frysning termisk lager brine beholder E E5 Defekt printkort på udedelen Aktivering af kompressor overbelastning Højtrykskontrol Niveau fejl i Fejl i frostbeskyttelsebeskyttelses motor lamel motor eller AC input i varme, frost- Fejl i ventilator Fejl i swing strømforsyning drænsystem kontrol i køl overstrøm Fejl i ventilator Fejl i væskerør gasrørs Fejl i AC input Fejl i drænniveau føler ventilator kontrol motor motor føler eller Fejl i front panel for for strøm føler varmeveksler varmeveksler system driver Inverter Højtrykspressostat aktueret sostan aktuasor motor unit ventilator på inverter Lavtrykspres- STD kompres- Fejl i udedel Overstrøm koldt kompressor rums motor eller (HPS) tion (LPS) overstrøm/lås system kompressor overhedning Unormal højtryk afkastrør Fejl i sugerørs eller kølemiddel temperatur overfyldning kompressor motor positions- højtrykspressostat lavtrykspres- ventilator motor sor input (CT) Fejl i udedel Fejl i kompres- føler for strømforsyning overstrøms søger føler (HPS) sostat (LPS) signal system Fejl i lavtryks afkastrør ekvivalent sugerørs Fejl i varmeveksler Strøm føler på (kølemiddelkredsdelkreds) (kølemid- thermistor optaget temp. kompressor føler system Varmeveksler Automatisk inverter total frostbeskyttelse kølemiddel Fejl i i DC AC eller radial finne input strøm under auto fyldning drift switch boksen strøm føler DC strøm føler temperatur føler føler køle-middel stop fyldning transmission ml. valgbare kontroller og centralkontrol Fejl i støv Unormal ozon Kontamineret Lufttilgangs Luftafkast passage lukket for indedørs luft for udedørs luft samlings unit tæthed føler fejl passage lukket (HRV) (HRV) (HRV) inverter Inverter pludselig overstrøm overstrøm (AC strøm inverter Iverter pludselig over- El-boks temperaturstigning temperatur overstrøm radial finne Total input (DC output) output) kompressor stigning Fejl i Tjek drift er ikke transmission ml. udedel Fejl i transmissione mellem mellem indedel sion mellem Fejl i transmission transmis- strømforsyning effektueret eller Fejl i transmission eller pludselig transmissionsfejl lager mellem indedele eller indedels inde- og udedel og fjernbetjening fjernbetjeninger strømsvigt unit System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. 2 System nr. fejl System nr. 2 fejl Højtrykspressostat aktuation sostat aktuation Lavtrykspres- ventilatormotor fejl på lavtryks fejl på højtryks på ventilator på ventilator overstrøm føler føler inter lock inter lock (HPS) (LPS) System nr. System nr. 2 System nr. Fejl System nr. 2 fejl System nr. System nr. 2 fejl i kølemiddel fejl i kølemiddel på varmeveksler i varmeveksler fejl på afkastrør fejl på afkastrør termoistor temperatur transmission (ml. varme- System nr. System nr. 2 termisk System nr. 2 termisk fejl på sugerørs genvinding fejl på inverter fejl på inverter lager brine lager unit vent. unit og systemet systemet pumpe vent. unit Udendørs Unit E6 E7 E8 EA F3 F6 H0 H6 H8 H9 J3 J6 P4 L3 L4 L5 Kompressor lås Fejl blokeret ventilator Input overspænding Varme/køle skift fejl Afgangstemperatur for høj For højt kondenstryk Følerfejl Kompressor opstarts fejl CT eller relateret fejl udendørs termomodstand termomodstand ved afgangsrør Aircoil termomodstand detektering af frost, defekt elektriske komponenter Switch box temperatur stigning elektriske komponenter elektriske komponenter 0 Ekstern sikkerheds enhed ens printkort indedel- aktiveret (PCB) transmission (Indedel Fejl i føler system PCB og Sub PCB) Sikkerheds Defekt printkort enheder på udedel aktiveret Lufttemperatur føler Fejl i føler system på eller affugtnings kompressor unit damper Fejl i ledningsføring i Tryk Sensor thermistor Inverter inverter systemfejl PCB Kølemiddel Spænding mangel (termisk ubalance eller beholder unit) inverter PCB Faserække Kølemiddel følge, mangel åben fase Fejl i Printkort på central fjernbetjening Ekstern sikkerheds enhed PCB aktiveret (HRV) System nr. 2 System nr. 2 kompressor kompressor overhedning overstrøm afgangs indgangs vand temperatur vand temperatur eller drænrørs varmer Unormal System nr. 2 fejl nedkølet vandmængde el. ekspansions- på elektronisk unormal AXP ventil system fejlkoder U0 U2 U4 U7 UA Kølemiddel fejl Spændingsfejl hovedkreds Kommunikationsfejl Kommunikationsfejl Kommunikationsfejl A C E F H L P U M J Indendørs unit Udendørs unit System Andet * : Se i servicemanualer for detljeret fejlfinding for aktuel unit. Ref.: SM-TS2 MH 2007, s. 8, rev MH 2007, s. 9 rev. 0820

6 FEJLKODER FEJLKODER Fejl kode Fejlårsag 80 termomodstand til regulering af indgangsvandets temperatur (termomodstand indgangsvand defekt 8 termomodstand temperatur på afgangsvand (defekt føler for temperatur på afgangsvand) 89 Fejl vandvarmeveksleren fryser (vandgennemstrømning for lav) 7H 8H Fejl vandvarmeveksleren fryser (for lidt kølemiddel) Flow-fejl (vandgennemstrømning for lav eller slet ingen gennemstrømning, min påkrævet vandgennemstrømning er 6 l/min for EKHBH06-9 l/min for EKHBH007 Temperatur på afgangsvand fra indendørsenheden for høj (>65 C) Afhjælpning Se fejlkode 7H A Defekt printkort på indendørsenheden A5 AA C0 C4 For lav (ved køling) eller for høj (ved opvarmning) køletemperatur (målt ved R3T) Varmebeskyttelsen på hjælpevarmeren er aktiv (vedrører kun installationer med en sanitær vandtank) Den sekundære varmebeskyttelse er aktiv (vedrører kun enheder med en installeret EKSWWU sanitær vandtank) Varmebeskyttelsen på ekstravarmeren er aktiv Kontroller nulstillingsknappen på varmebeskyttelsen Hvis både varmebeskyttelsen og styreenheden er nulstillede, men RR fejlkoden stadig vises er ekstra varmerens termosikring sprunget gennemstrømningskontakt (gennemstrømningskontakten forbliver lukket når pumpen er standset) termomodstand varmeveksler (defekt temperaturføler på varmeveksler) - Kontroller om alle spærrerventiler i vandkredsen er helt åbne - Kontroller om vandfilteret skal rengøres - Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet - Kontroller at der ikke er luft i systemet (udluftning) - Kontroller på manometeret at der er tilstrækkelig vandtryk Vandtrykket skal være >0,3 bar (vandet er koldt), >>0,3 bar (vandet er varmt) - Kontroller at pumpehastigheden er indstillet til højeste hastighed - Kontroller om der er revner i ekspansionsbeholderen - Kontroller at modstanden i vandkredsen ikke er for høj for pumpen - Hvis der forekommer driftsfejl ved afrimning (ved rumopvarmning eller opvarmning af vand til sanitetsinstallationer) skal du kontrollere at strømforsyningen til ekstra varmeren er forbundet korrekt og at der ikke er sprunget en sikring - Hvis EKSWWU versionen af tanken er installeret skal man kontrollere om indstillingen af den ekstra termostat i tankens el-boks er korrekt (>/=50 C) Kontroller om pumpesikringen (FU2) og printkortets sikring (FU) er gået - Kontroller at kontaktoren på den elektriske ekstra varmer ikke er kortsluttet - Kontroller at varmemodstanden for afgangsvandet aflæser den korrekte værdi Nulstil varmebeskyttelsen Nulstil varmebeskyttelsen Nulstil varmebeskyttelsen Kontroller at gennemstrømningskontakten ikke er tilstoppet med smuds E Defekt printkort på udedelen E3 Unormalt højt tryk Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. Fejl kode Fejlårsag Afhjælpning E4 Aktivering af lavtrykssensor Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. E5 Aktivering af kompressor overbelastning Kontroller om enheden kører inden for driftsområdet. E7 Fejl blokeret ventilator (ventilator blokeret) Kontroller om ventilatoren er blokeret af smuds. Hvis ikke, skal du kontakte din lokale Daikin forhandler E9 Defekt på den elektroniske ekspansionsventil EC F3 Temperatur på vand til sanitetsinstallationer for høj (>89 C) Afgangstemperatur for høj (f.eks. på grund af blokering af udendørs konvektor) - Kontroller at kontaktoren på den elektriske ekstravarmer ikke er tilsluttet. - Kontroller at varmemodstanden for vand til sanitærinstallationer aflæser den korrekte værdi. Rengør udendørs konvektor. Hvis konvektoren er ren skal du kontakte din lokale forhandler. H3 Defekt på HPS system H9 udendørs termomodstand (udendørs termomodstand defekt) HC termomodstand sanitær vandtank J trykføler J3 termomodstand ved afgangsrør J5 termomodstand ved sugerør udedel J6 Aircoil termomodstand detektering af frost, defekt J7 Aircoil termomodstand gennemsnitlig temperatur, defekt J8 termomodstand ved væskerør udedel L4 elektriske komponenter L5 elektriske komponenter L8 elektriske komponenter L9 elektriske komponenter LC elektriske komponenter P printkort P4 elektriske komponenter PJ indstilling af kapacitet U0 Kølemiddelfejl (kølemiddel lækker) U2 Spændingsfejl hovedkreds U4 Kommunikationsfejl U5 Kommunikationsfejl U7 Kommunikationsfejl UR Kommunikationsfejl MH 2007, s. 0 rev MH 2007, s. rev. 0820

7 Kode Beskrivelse Alarm el advarsel FEJLKODER CAREL μ-chiller A Antifrost alarm er blevet aktiveret Alarm Manuel E NTC føleren som bruges til at måle indtagsvand temperaturen i fordamperen er defekt Alarm Automatisk E2 NTC føleren som bruges til at måle afkastvand temperaturen i fordamperen er defekt Alarm Automatisk E3 Sikring røget - Tjek sikring. Faserækkefølge fejl - Tjek L/L2/L3 forbindelser. I/O PCB istykker - Tjek I/O PCB (HAP skal blinke). Tjek trafo strømforsyning. Alarm Reset Manuel EE/EP EEEPROM på den digitale styring i enheden er defekt Alarm Automatisk FL Intet vandflow i: - 5 sek. efter pumpen var startet - 5 sek. mens kompressoren er aktiv H Højtryks kontakten, den thermiske afkast beskyttelse eller overspændingen på kompressormotoren er aktiveret Alarm Alarm Manuel Manuel L Lavtryks kontakten er aktiveret Alarm Manuel n n2 Kompressoren har brug for vedligehold. Kompressorens totale kørselstimer (direkte parameter c9) har overskredet timergrænsen for vedligehold (bruger parameter cb) Kompressoren har brug for vedligehold. Kompressorens totale kørselstimer (direkte parameter ca) har overskredet timergrænsen for vedligehold (bruger parameter cb) Advarsel Advarsel Manuel Manuel FL H Den reversible fasebeskyttelse er aktiveret Alarm Automatisk E0 Volt er for høj Advarsel Automatisk EU Volt er for lav Advarsel Automatisk EL Larm fra strømforsyning Advarsel Automatisk Hvad gør man tilfælde af en alarm Reset af advarselskode n I tilfælde af automatisk reset genstarter systemet automatisk I tilfælde af manuel reset, gør som følgende Trin Aktion Resultat. Tryk AFSTILLING AF ALARM CAREL μ-chiller Buzzeren stopper 2. Find årsagen til alarmen og ret den Systemet er repareret 3. Reset alarmen manuelt ved at trykke på og samtidigt i ca. 5 sek. For a resette advarselskoden n, gør som følgende: Trin Aktion Indtast direkte parametre ved at trykke på Parameter koden r vises på displayet Styringen fortsætter dens normale drift og viser vandindtags temperaturen i ca. 5 sek. Vælg parameter c9 ved hjælp af og knapperne Tryk på knappen for at vælge parameter og til at skifte til parameter værdi Tryk på og samtidigt i ca. 5 sek. - Timer værdien bliver reset til 0 Tryk på Tryk på knappen for at returnere til parameterkode c9 knappen for at returnere til normal drift Efter at timeren er reset, udfør de krævede vedligeholdelses aktiviteter Hvad sker der i tilfælde af en alarm eller advarsel Følgende sker i tilfælde af en alarm eller advarsel Alarm Enheden lukker ned Buzzeren aktiveres Alarmrelæet startes Displayet begynder at blinke, nogen gange vises alarmkoden(erne) og vand indtags temperaturen Advarsel Displayet begynder at blinke, nogen gange vises advarselskoden(erne) og vandindtags temperaturen Det er også muligt at resette timeren cc, som definerer pumpens totale kørselstimer på samme måde MH 2007, s. 2 rev MH 2007, s. 3 rev. 0820

8 Introduktion PROGRAMMERINGSPROCEDURE CAREL μ-chiller Når der ikke trykkes nogen knapper i 5 sekunder vil displayet begynde at blinke Du kan gå ud ved hvert trin ved ikke at røre knapperne i min. Ændringerne bliver ikke gemt MENU OVERSIGT - pco 2 Læsning eller justering MH 2007, s. 4 rev MH 2007, s. 5 rev. 0820

9 pco 2 FEJLKODER pco 2 FEJLKODER Introduktion Hvad sker der i tilfælde af en alarm Funktion Beskrivelse Aktion Display eksempel I det første stadie af problemløsnings sekvens er det vigtigt at fortolke fejlindikationen på styringsdisplayet. Dette vil hjælpe til at finde årsagen til problemet. Enhederne er udstyret med tre slags sikkerhedsanordninger Unit alarm Kredsløbsalarm Netværksalarm Advarsel Beskytter generelt enheden Alle kompressorer er lukket ned Det røde LED i knappen lyser Tryk alarmen for at vedgå OAE: FLOW HAS STOPPED OU: REVERSE PHASE PR Beskytter den individuelle kreds Kompressoren på det tilsvarende kredsløb lukkes ned Det røde LED i lyser Tryk alarmen for at vedgå CA: OUT E SENSOR ERR EO: GENERAL SAFET A4: FREEZE -UP PROT. Aktiveres når der forekommer kommunikationsproblemer Enhederne på netværket vil køre som stand-alone Det røde LED i lyser Tryk alarmen for at vedgå 0U4: PCB COMM.PROBLEM Dual pumpe sikkerhed eller EEV fejl Der sker ikke noget, enhederne bliver ved med at køre Det røde LED i lyser Tryk alarmen 0AE: FLOW HAS STOPPED for at vedgå Overblik over unit sikkerhed Unit sikkerhed Kode & display UNIT SIKKERHED Beskrivelse Sikkerhed mulig hvis unit er slukket?. Akut stop 0F0:EMERGENC STOP Akut stop knappen er trykket 2. Flow stoppet 0AE: FLOW HAS STOPPED Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent i mere end 5 sek. 3. Tilfrysningssikkerhed 0A4:FREEZE-UP Sikkerhed er aktiveret hvis afkast vand temperaturen er for lav 4. Indtag fordamperføler fejl 5. Afkast fordamper føler fejl 0C9: INL E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er 0CA: OUT E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er 6. Udvendig føler 0H9:AMB SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun for luftkølede units) 7. Indtag kondensator føler fejl 8. Varme genvinding indtag føler fejl 0HC:INL C SENSOR ERR 0HC:HR INL C SENSOR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun for luftkølede units) Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er (kun hvis der vælges skiftelig vand kondensator indtag AI=HR) N Hvad gør man i tilfælde af alarm I tilfælde af en alarm eller advarsel, skal følgende gøres Trin Aktion Resultat Tryk for at vedgå alarmen Det røde LED i knappen lyser En enhed, et kredsløb eller netværk, sikkerhed vises 2 Find årsagen til alarmen og korriger det Systemet er repareret 3 Årsagen til alarmen blev fundet og korrigeret 4 Det røde LED muligt at resette begynder at blinke. Det er nu Tryk for at resette alarmen Det røde LED i knappen slukker og alarmen deaktiveres. Hovedmenuen vises automatisk Bemærk: Hvis funktionen password kræves for at reset sikkerheder i servicemenuen aktiveres, vil du blive bedt om at skrive password for at kunne resette sikkerheden. Bemærk: Efter alarmen er reset er det muligt at læse i sikkerhedsinformationen ved at bruge historikmenuen 5 Hvis alle kredsløb lukkes ned, kan enheden Enheden starter igen startes ved at trykke. MH 2007, s. 6 rev MH 2007, s. 7 rev. 0820

10 pco 2 FEJLKODER pco 2 FEJLKODER Overblik over kredsløbssikkerhed Overblik over netværkssikkerhed Kredsløb sikkerhed. Reversibel fasebeskyttelse Kode & Display KREDSLØB SIKKERHED eller KREDSLØB 2 SIKKERHED /2U: REV PHASE PROT 2. Højtryks kontakt /2E3:HIGH PRESSURE SW 3. Kompressor therm beskyttelse /2E5:COMPR THERM PROT Beskrivelse Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 4. Overspænding /2E6:OVERCURRENT Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 5. Afkast therm beskyttelse /2F3:DISCH THERM PROT Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 6. Lavtryk /2E4:LOW PRESSURE Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er slukket 7. Tilfrysningssikkerhed /2A4:FREEZE-UP Sikkerhed er aktiveret hvis afkast vand temperaturen er for lav 8. Højtrykstransmitter /2JA:HP TRANSM ERR Sikkerhed hvis transmitter ikke virker mere +Er/-Er 9. Lavtrykstransmitter /2JC:LP TRANSM ERR Sikkerhed hvis transmitter ikke virker mere +Er/-Er Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? Netværks sikkerhed Kode & Display NETVÆRKS SIKKERHED. PCB normal problem 0U4:PCB COMM.PROBLEM 2. Afkast fordamper føler fejl 3. Indtag fordamper føler fejl 0CA:OUT E SENSOR ERR 0C9:INL E SENSOR ERR Beskrivelse. Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. På hver unit på hvem status for planen ikke er ok. 3. On master: Hvis ikke alle slaver er fundet (også mulig hvis MSOptionSetting =no på en slave) 4. På slaver: hvis ingen master unit er fundet. 5. På slaver: hvis slave ikke er integreret i Master (f.eks antal slaver og så fejl på slave 2) (Kun mulig hvis der eksisterer netværk med forskellige styringer). Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. Kun på master Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI3) er +Er/-Er (Kun hvis ChaAI=MS mixet afkast føler). Kun hvis MSOptionSetting = yes! 2. Kun på master Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI3) er +Er/-Er Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? 0. Afkast fordamper føler fejl /2CA:OUT E SENSOR ERR Føler ude af rækkevidde læsning for føler (AI4) er +Er/-Er Overblik over advasler -. EEV føler fejl /2A9:EEV PROBE ERR Føler ude af rækkevidde (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød) Netværks sikkerhed Kode & Display NETVÆRKS SIKKERHED Beskrivelse Sikkerhed mulig hvis unit er slukket? -2. EEV trin motor fejl /2A9:EEV ST.MOTOR ERR Trin motor problem (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød). Flow stoppet (Dual pumpe sikkerhed) UNIT WARNING 0AE:FLOW HAS STOPPED Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent i mere end 5 sek. N -3. EEV EEPROM fejl /2A9:EEV EEPROM ERR -4. EEV supervarme fejl -5. EEV ventil ikke lukket under stop /2A9:EEV SUPERHEAT ER /2A9:EEV NOT CLOSED EEPROM problem (kun hvis EEV /2 er tilstede i det kredsløb) EEV alarm LED er høj (=rød) Supervarme er for lav EEV alarm led er ikke høj Ventil lukkede ikke under stop - Der er muligvis væske i kompressoren - kun mulig at resette efter vedligeholdscheck - status indikeres i service menuen Dette kan være - NO WARNING - VALVE OPEN - BATTER CHARGED EEPROM ERR EEV alarm LED blinker N 2. EEV batteri fejl C C WARNING A9:EEV BATTER ERR 3. EEV batteri fejl C2 C2 WARNING 2A9:EEV BATTER ERR 4. Ventilator inverter fejl C 5. Ventilator inverter fejl C2 C WARNING: 53: FAN INV ERR C2 WARNING: 253: FAN INV ERR Batteri problem hvis - Frakoblet - Høj intern modstand - nede Samme som for EEV batteri fejl C Bemærk: når en advarsel bliver aktiveret, kører enheden forsat Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent Sikkerhed er aktiveret hvis det digitale input er åbent -6. EEV driver ikke fundet /2A9:EEV DRIVER ERR EEV driver er ikke fundet eller forkert adresse eller ingen strøm til EEV. Denne fejl er resultatet af et PCB normalt problem. Derfor vil denne altid værefejl også altid være tilstede. MH 2007, s. 8 rev MH 2007, s. 9 rev. 0820

11 DAIKIN DIAGNOSESKEMA FH og FHC, model C DAIKIN DIAGNOSESKEMA FT og FV, model C Driftsindikering Normal (Note 2) CPU lampe LED-A (grøn) Transmissions lampe LED-B (grøn) Fejl lampe LED- (rød) LED-2 (rød) LED-3 (rød) LED-0 (rød) Driftsindikering Normal (Note 3) Fejl fan motor eller relatrede anordninger CPU lampe LED-A (grøn) Transmissions lampe LED-B (grøn) Fejl lampe LED- (rød) LED-2 (rød) Fejl i system setup (SS, SS2) Fejl indendørs print Fejl indendørs print (Note 3) Fejl indendørs print (Note ) Fejl i spændingsforsyning eller indendørs printkort (Note ) Fejl ved kondensvandssytem Fejl i kreds Sikkerhedskreds i indendørs - eller udendørs unit er aktiveret Fejl ved sving-/flapmotor Fejl fanmotor eller relaterede anordninger Fejl/unormal kondition i kreds Note Fejl i effektkreds (sikring på printkort) eller Note kapacitets setting (modtand på printkort defekt eller dårlig kontakt) Note : Sluk for strømforsyning og tænd igen. Hvis LED display viser uændret tilstand er der fejl på printkort (indendørsunit). Note 2: Fejltilstande vises kontinuerligt af de røde LED lamper. Tryk på START/STOP knap i ca. 3 sek. for reset af LED lamper Note 2: Er kompressor stoppet og spændingsforsyning OK er årsag: - Afrimning pågår (måske p.g.a. snavset filter) - Overload i udendørs unit aktiveret p.g.a. høj-lavtryk, (evt. R22,mangel) Note 4: Efter fejl er rettet, tryk på START/STOP knap i mere end 3 sek. for reset af LED lamper = on = Blinker = off - = ingen betydning Note : Sluk for strømforsyning i mere end 5 sek. og tænd igen for at checke af LED display. Note 2: Hvis grøn lampe på styring blinker efter tryk på START/STOP check følgende: - Modstand monteret på printkort/multistik CN23 (Power set-up) - Kabeltilslutning mellem inden- og udendørs unit. = on = Blinker = off - = ingen betydning Note 3: Såfremt TWIN system anvendes, check om kontakt SS2 (Master unit) er i position M og at transmissions ledning til SLAVE-UNITS er korrekt udført (Klemme M) Note 4: Efter fejl er rettet, tryk på START/STOP knap i mere end 3 sek. for reset af LED lamper MH 2007, s. 20 rev MH 2007, s. 2 rev. 0820

12 BRCD528 FJERNBETJENING Ændringer som bør foretages for serverrum og lokaler med lavt fugtindhold Kølemiddel Model serie Udstyret med EDP R407C R40A Super Inverter RZPDV Non Inverter B-serie R()PB Non Inverter L-serie R()PB Non Inverter B-serie RRB Inverter RZQ7~40B Large Inverter RZQ200~250B Nej Ja Ja Feltindhold Ikke tilgængelig Udedel: Sæt DS2-3 på ON Indedel: Udskift indedelens PCB Udedel: Sæt DS2-4 på ON (Ingen udskift af PCB i indedelen er nødvendig) Ja Felt indstilling (6) Ja Felt indstilling (6) / (6) Nej Ikke tilgængelig Indstillinger på stedet Hvis der skal monteres ekstraudstyr på indedørsenheden, skal dens indstillinger muligvis ændres. Se betjeningsvejledningen for det pågældende udstyr. (Se figur) a b c d e Enhed nr. Første kode nr. Anden kode nr. Tilstand nr. Valgt indstilling Fremgangsmåde Tryk på knappen i mindst 4 sekunder i normal tilstand, så FIELD SET MODE aktiveres. 2 Vælg det ønskede MODE NO. (tilstand) med knappen. 3 Ved gruppestyring med indstillinger for hver indendørsenhed (tilstand nr. 20, 2, 22 og 23 er valgt) skal du trykke på knappen og vælge det INDOOR UNIT NO. (nr. indendørsenhed), som skal indstilles. (Dette er ikke nødvendigt, når der indstilles gruppevis). Tryk på øverste første kode). og vælg FIRST CODE NO (nr. Tryk på nederste knap og vælg SECOND KODE NO (nr. anden kode). Tryk på knappen indstillinger er SET. Tryk på knappen NORMAL MODE. én gang og de nuværende for at vende tilbage til Eksempel Hvis tidspunktet for rengøring af luftfilteret er indstillet til FILTER CONTAMINATION - HEAV, skal du under gruppeindstilling indstille MODE NO. til 0, FIRST CODE NO. til 0, og SECOND CODE NO. til 02 BEMÆRK Indstillingen foretages i gruppetilstand, men hvis der er valgt et tilstandsnr i parentes. kan indendørsenhederne også indstilles individuelt. 2 SECOND CODE NO er fra fabrikken indstillt til 0 3 Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen 4 Vises ikke, hvis indendørsenheden ikke er udstyret med den pågældende funktion. 5 Når der vendes tilbage til NORMAL tilstand, kan 88 blive vist på LCD et, hvorved fjernbetjeningen kan initialisere sig selv. 6 Det er ikke muligt at ændre indstillinger på brugsstedet med den fjernbetjening, der er indstillet til sub. MH 2007, s. 22 rev MH 2007, s. 23 rev. 0820

13 BRCD528 FJERNBETJENING Vedligeholdelsesindstillinger Indstillingsnr. Bem. 0(20) Første kode nr (2) 0 2(22) 2 Beskrivelse af indstilling Filterets tilsmudsning - kraftig/ let (indstilling for hvor lang tid der skal gå mellem visning af, at luftfilteret skal renses). Indstilling for kraftig tilsmudsning af filter og tidrummet mellem visning af, at luftfilteret skal renses, skal halveres) Filter med meget lang levetid Filter med lang levetid Standardfilter Filter med lang levetid (indstilling af angivelsestid for filtersignal). (Skift indstilling, når der er monteret filter med meget lang levetid). Termostatføler i fjernbetjening Perioden, der skal gå, mellem det vises at luftfilteret skal renses (angiver, hvornår filtersymbolet ikke skal vises) Indstillingsnr. for de tilsluttede Sky Air indendørsenheder med simultant driftsystem (Indstilling af simultant driftsystem). ON/OFF input udefra (angiver, om der skal kunne anvendes tvungen ON/OFF udefra. Skift af termostatdifferentiale (Indstilling ved brug af fjernføler). Let snavset Andet kode-nr. bem Ca timer Ca timer Ca. 200 timer Filter med lang levetid Anvendes Meget snavset Ca timer Ca..250 timer Ca. 00 timer Filter med meget lang levetid Anvendes ikke Vis Vis ikke Par Dobbelt Tredobbelt Tvungen OFF TIL/FRA funktion (ON/OFF) Dobbelt par C 0,5 C Vedligeholdelses funtion indstillinger Kode nr. Funktion Indhold og driftsmetode Eksempel på 40 Historik fejlkoder Vis fejlfunktionshistorik 4 Temperaturføler data display 43 Tvunget ventilator ON 44 Individuelle indstillinger Historik nummeret kan ændres med tidsprogrammerings knappen Vælg vis føler med tidsprogrammerings knappen Termistor: 0. Føler i fjernbetjening. Returluft føler 2. Føler i varmeveksler Tænder ventilatoren for hver individuelle unit Indstiller ventilatorhastighed og luftflow retning for hver individuelle unit når der benyttes gruppe kontrol Indstillinger udføres ved hjælp af Air flow direction adjust og fan speed adjust knapperne. Bekræftelse på konfirmation knappen er krævet. Indstillingsnr. Bem. 3(23) Første kode nr (25) 3 b 0 2 Beskrivelse af indstilling Høj gennemstrømningshastighed ved luftudtag (til høje lofter) Valg af luftstrømmens retning (angiver om der er installeret spærresæt). Valg af retning til luftgennemstrømning (indstilling ved brug af dekorationspanel til udtag). Indstilling af intervallet for luftstrømmens retning. Indstilling af det eksterne statiske tryk (angives i henhold til den tilsluttede kanals modstand) Drænpumpe med befugtning Indstilling til niveau for brugetilladelse Leave home funktion Termostatføler i fjernbetjening (kun til limit-drift og leave home funktion) Andet kode-nr. bem ± 2,7 m > 2,7 ± 3,0 m > 3,0 ± 3,5 m 4-vejs gennem strømning 3-vejs gennem strømning 2-vejs gennem strømning Monteret Ikke monteret Øvre Normal Nedre Normal Højt statisk tryk Lavt statisk tryk Monteret Ikke monteret Niveau 2 Niveau 3 Ikke tilladt Tilladt Anvendes Anvendes ikke FUNKTION INDSTILLING AF UR Hold knappen nede i 5 sekunder. Indikatoren for læsning af tidspunkt og visning af ugedag blinker, nu kan begge værdier justeres. Brug & knapperne til justering af uret. Hver gang man trykker på knappen for indstilling af tid, sættes tiden minut frem/tilbage. Hvis man holder eller knappen nede, sættes tiden 0 minutter frem/tilbage. Brug & knapperne til justering af ugedag. Hver gang man trykker på eller knapperne, vises den næste eller den forrige dag. Tryk på knappen for at bekræfte det aktuelt indstillede tidspunkt og den aktuelt indstillede ugedag. Hvis styreenheden, med blinkende display for visning af ur og ugedag, ikke aktiveres i 5 minutter, vil indstillet tid og ugedag vende tilbage til tidligere indstillet værdi, funktionen for indstilling af ur er ikke længere aktiv. MH 2007, s. 24 rev MH 2007, s. 25 rev. 0820

14 BRCD528 FJERNBETJENING Oversigt / programerings guide. Der kan aktiveres 5 handlinger pr. døgn Indhold Minimum akkumuleret varmedriftstid for at tillade afrimningsdrift Oprindeligt software modforanstaltende software for service dele Default J5 28 min. 28 min. 24 min. 2 Afrimningstid 2 min. 2 min. 4. min 3 Kompressor frekvens under afrimning Hz 4 Afrimnings slut temperatur +4 ~ -2 C +4 ~ -2 C +5 C 5 Minimum kompressor driftstid 2 min. 7,5 min. 7,5 min. MH 2007, s. 26 rev MH 2007, s. 27 rev. 0820

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brugermanual for ECO-i / PAC-i

Brugermanual for ECO-i / PAC-i Brugermanual for ECO-i / PAC-i Betjeningspanel og display 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 34 5 6 7 8 9 1031 11 12 13 30 28 27 25 23 22 21 19 18 29 26 24 20 17 16 15 14 2. Beskrivelse af taster og symboler

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527 INSTALLATIONSVEJLEDNING Fjernbetjening BRCA57 BRCA57 S M PCB S M 4 5 6 PP PP c a d b SETTING e 4 6 7 4 5 5 6 7 BRCA57 BRCA57 Fjernbetjening Installationsvejledning LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 Multi systemer 1. fujitsu split-anlæg multi typer split AOY24FUU AOY24UUU AOY20FSU AOY20USU AOY24FSU AOY24USU AOY19F AOY19U AOY20FSS AOY20USS

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. VRF systemer

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. VRF systemer Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 systemer J-serie S-serie SIDE 40 salg@klimalux.dk telefon 63 22 33 33 telefax 63 22 33 34 3. fujitsu -SYSTEM Fujitsu J-serie J-serien er et energioptimeret

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Perfekt komfort på usynlig måde. Skjulte loftsmodeller

Perfekt komfort på usynlig måde. Skjulte loftsmodeller Perfekt komfort på usynlig måde Skjulte loftsmodeller Hvorfor vælge Daikin? Daikin er verdens førende, når det gælder klimaanlæg og opvarmning. Takket være vores konstante nytænkning inden for komfort,

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere