INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:"

Transkript

1 Afsnit Side 470 Intelligente styresystemer Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control Alarm konceptet). Schneider Electric KNX Systemet er baseret på den verdensomspændende åbne standard KNX. Systemet er busbaseret og er velegnet til større installationer. LK IHC Bolig Et koncept, der dækker over salg og installation af LK IHC Control og LK IHC Net som pakkeløsninger til nyinstallationer og totalrenoveringer. LK IHC Wireless Et installationssystem baseret på trådløs kommunikation. Systemet giver installatører og kunder adskillige fordele. LK IHC Net Basic Boligens basisinstallation til data, telefon og radio/ tv. LK IHC Net Boligens fremtidssikrede netværk til pc, telefon, radio/tv og multimedier.

2 Afsnit Side 471 IHC Control - systembeskrivelse Nedenfor er vist udvalgte højdepunkter. IHC Control er et styresystem til boligens elektriske installationer og installationer som f.eks. alarm installation og varmestyring. Navnet IHC er en forkortelse for Intelligent House Concept. Med denne forkortelse menes: Intelligent: Systemet kan programmeres så det selv kan træffe afgørelser på basis af input som f.eks. betjeningstryk, tidspunkter, temperaturer, bevægelsesmeldere, læksensorer mv. House: Systemet er primært beregnet til boliger, institutioner og mindre virksomheder. 12 Introduktion af IHC Control med TermIHC Controller 18 IHC BusLink Master og Gate til større IHC Control installationer 2001 IHC Visual software og Controller 2001 IHC Voice modem 2003 IHC Viewer nye Controllere: Begge Controllere har adgang via netværk og mulighed for kommunikation med IHC Wireless komponenter. Internetversion med indbygget Viewer IHC varmestyring 2010 IHC Bolig koncept 2011 IHC Remote App til Android og iphone 2012 SMS Modem, SMS Remote App til Android og iphone, IHCTablet til ipad Hvad kan man med IHC Control? Med IHC Control kan man styre alle boligens elektriske installationer. Men IHC Control kan mere end det. IHC Control kan udføre opgaver som man normalt ikke forbinder med elektriske installationer, f.eks. inden for varmestyring, alarm og overvågning. Netop mulighederne for at kombinere disse områder med boligens elektriske installationer giver IHC Control dets unikke anvendelsesmuligheder. 471 Concept: Systemet omfatter mere end komponenter og programmering. Det er en komplet løsning til installation, programmering, dokumentation og brugergrænserflade til intelligente systemer. IHC Control - Højdepunkter IHC Control systemet er udviklet af Lauritz Knudsen og kom på markedet i 12. I dag er IHC Control suverænt Danmarks førende intelligente installationssystem med mere end installationer.

3 Afsnit Side 472 På figuren er vist et hus med IHC Control. Til huset er der programmeret forskellige funktioner: Alarmer: I huset er der opsat alarmer for røg, vand og indbrud. Når disse alarmer aktiveres udsendes en lyd fra en lydgiver og alt lys i huset blinker. Herudover afsendes en til ejeren. I tilfælde af indbrud ringer systemet også op til en alarmcentral. Lys scenarier: Forud definerede belysninger for hjemmebiograf, arbejdsbelysning, rengøring, hyggebelysning. Disse kan aktiveres med betjeningstryk eller med en fjernbetjening. Sluk alt: Ved tryk på en knap kan udvalgte strømudtag slukkes, så man er sikker på at alt er slukket når man forlader hjemmet. Udvalgte funktioner kan styres over internettet: F.eks. kan man tænde for varmen i opholdsrummet med en . en knap. Udover at gavne miljøet kan en typisk familie spare penge ved at begrænse elforbruget til apparater med standby funktion. Udvalgte radiatorer styres af IHC Control så de tænder kl 5:00 om morgenen og natsænkes kl. 24:00 om aftenen eller i ferien. IHC Control systemet kan programmeres fra bunden så de viste eksempler er kun et udpluk af hvad der kan lade sig gøre. Besøg vores demohus på internettet. På vores hjemmeside har vi lavet et 3D-univers hvor du navigerer rundt i et 3D-hus, der har IHC Control. Du kan her se flere eksempler på anvendelser af IHC og læse mere om produkterne. Du kan også selv prøve at styre en IHC installation - endda med din egen smartphone - og se resultatet direkte på skærmen. Adressen er Apparater med et højt standby forbrug slukkes automatisk i tidsrummet Man kan manuelt overstyre denne funktion med tryk på

4 Afsnit Side 473 Sådan virker IHC Control Her er kort vist hvordan IHC Control virker. Som eksempel forstiller vi os at brugeren trykker på et betjeningstryk, som tænder lyset i badeværelset og starter en ventilator. Ventilatoren kører i 3 minutter efter lyset er slukket. Situationen er vist ovenfor. 1. Inputmodul Når brugeren trykker på betjeningstrykket registreres trykket af et inputmodul. Resultatet sendes videre til Controlleren som et datasignal. 2. Controller Controlleren modtager signaler fra det tilsluttede inputmodul. Når knappen 'Tænd' aktiveres ude i installationen (går ON) udføres kommandoer i Controlleren. Tilsvarende udføres kommandoer når 'Sluk' knappen aktiveres og når timertiden, som holder rede på efterløbstiden, har talt ned til nul. Disse kommandoer udgør tilsammen en såkaldt funktionsblok. Funktionsblokken er vist i næste kolonne. 3. Outputmodul I programmeringen ovenfor tændes og slukkes 'Lys' og 'Ventilator' forskellige steder. Dette sker med kommandoer som Lys = OFF, Ventilator = ON osv. Rent fysisk udføres disse kommandoer ved at Controlleren sender status på udgange ud til outputmoduler via et datasignal. Når en udgang ændrer status, sættes et relæ i outputmodulet. Ovenstående viser nogle karakteristiske kendetegn ved IHC Control: IHC Control er hændelsesstyret, dvs. at der skal ske en hændelse i systemet, før der udføres en eller flere kommandoer. Hændelser kan godt være genereret internt i Controlleren, f.eks. timeren i eksemplet, der tæller ned til nul. Hændelsen kan også være modtagelse af en SMS eller . l behandling af signaler sker i en Controller. Der kan godt være flere Controllere i et IHC Control system, men signalet skal behandles i mindst én af dem. Alle enheder kommunikerer direkte med en Controller, og IHC Control siges derfor at have en stjerneformet topologi. 473

5 Afsnit Side 474 Hardware Vi vil i det følgende beskrive hvordan IHC Control virker, og hvilke komponenter, der findes i systemet. Fortråede komponenter Controller For at IHC Control kan tænde og slukke udgange, skal systemet benytte nogle komponenter der... leverer input til systemet (betjeningstryk, PIR mv.) omformer signalet til en forståelig form for Controlleren (inputmodul) behandler signalet (Controller) modtager resultatet fra Controlleren og konverterer det til videre brug (outputmodul) leverer resultatet til brug i installationen (strømudtag, stikkontakter, lampeudtag mv.). De fleste komponenter i IHC Control udfører flere af disse funktioner i en og samme komponent. Controlleren er den centrale komponent i systemet. Det er Controlleren, der styrer installationen ved at slukke og tænde udgange og regulere lysniveauet. For at udføre disse opgaver indeholder Controlleren et program opbygget af funktionsblokke. Funktionsblokkene laves eller hentes ind i programmet IHC Visual, som leveres sammen med Controlleren. Disse funktionsblokke afgør virkemåden af installationen. Det er muligt at tilgå Controlleren over internettet via en grafisk brugergrænseflade, som man selv kan opbygge med software, der følger med Controlleren. Det er bl.a. muligt at kommunikere og styre el-installationen via s og sms. Endvidere kan Controlleren fjern-supporteres over internettet. Tidligere blev komponenterne opdelt i inputmoduler, Controller, og outputmoduler. Alle disse komponenter havde det tilfælles, at de var placeret i en gruppetavle. Med introduktion af forskellige nye komponenter, især IHC Wireless, er denne opdeling ikke så relevant længere. I stedet behandles fortråede og IHC Wireless komponenter hver for sig.

6 Afsnit Side 475 Controllerens kommunikation med omgivelserne: Datalinier: Benyttes til at kommunikere med in- og outputmoduler. Trådløs kommunikation: Benyttes til at kommunikere med IHC Wireless komponenter. RS485: Benyttes til at kommunikere med IHC Control modem. Ethernet: Benyttes til direkte kommunikation med pc, datanetværk og internet. USB: Benyttes til direkte kommunikation med pc. Trådløs kommunikation Controlleren kan kommunikere med omgivelserne via radiobølger. Dette benyttes ved kommunikation med IHC Wireless komponenter. Man behøver ikke at bekymre sig om adresseringen af IHC Wireless komponenter på samme måde som man gør ved datalinie produkter. Adresseringen bliver automatisk håndteret af Controlleren når der oprettes forbindelse mellem Wireless komponenter og Controller. Oprettelse af forbindelse mellem Wireless komponenter og Controller kaldes linkning, og foregår fra IHC Visual. Det anbefales maksimalt at benytte 64 IHC Wireless enheder sammen med en IHC Controller. Dette sker af hensyn til en fornuftig responstid i IHC systemet. To Controllere kan ikke kommunikere trådløst med hinanden. Når en IHC Wireless komponent linkes til en Controller slettes al eksisterende programmering af Wireless komponenten. Komponenten kan derefter ikke linkes til andre Stand-alone IHC Wireless produkter produkter, uden at linkningen til Controlleren slettes. Regler for brug af IHC Wireless komponenter med IHC Control: 1. En IHC Controller bør maksimalt forbindes til 64 IHC Wireless produkter 2. En IHC Wireless modtager kan maksimalt indgå i 32 Scenarier 3. Eksisterende programmering af IHC Wireless programmering slettes ved linkning til en Controller. RS485 Benyttes udelukkende til kommunikation med modem. Ethernet Controlleren er forsynet med en ethernet forbindelsen med standard RJ45 netværksstik. Det er placeret på undersiden af Controlleren, og er mærket LAN. Der er placeret en gul lysdiode over stikket, som lyser når der kommunikeres via forbindelsen. Ethernet forbindelsen benyttes ved overførsel af program mellem pc'er og Controller (dette kan også gøres via USB). Endvidere benyttes ethernet forbindelsen til at forbinde Controlleren til et lokalt netværk. USB Controlleren er forsynet med et USB-B stik på fronten. USB forbindelsen benyttes ved overførsel af program mellem pc'er og Controller. 475

7 Afsnit Side 476 Inputmoduler Inputmodulets indgange er forbundet til installationens fortråede komponenter, f.eks. betjeningstryk, PIR sensorer, magnetkontakter osv. Inputmodulet registrerer om indgangene er ON eller OFF. Signalspændingen for et ON signal afhænger af indgangsmodulet. Der findes ingangsmoduler for 24 V og for 230 V signalspænding. Resultatet samles i et datasignal, som sendes videre til en Controller. 24 V, 3 ma, 16 indgange 230 V, 8 indgange 24 V, 24 ma, 16 indgange Outputmoduler 120B1011 Input 24 V 24/3, er et specielt modul beregnet til opsamling af signaler fra svagstrømkontakter med lav gennemgangsmodstand f.eks. alarm PIR, termostater, magnetkontakter og andre signalgivere med langvarige sluttefunktioner OPUS 73 PIR LK nr. 507P2301 og FUGA PIR LK nr. 506D0308 kan ikke anvendes til dette inputmodul. 120B1012 Input 230 V modulet anvendes som indgangsmodul for 230 V a.c. signaler fra sensorer og stærkstrømsbetjeningstryk til IHC systemet. Modulet er således særligt egnet i installationer, hvor betjeningstryk fra den eksisterende stærkstrøms-installation skal anvendes til betjening af et IHC system. 120B1010 Input 24 modulet anvendes til opsamling af signaler fra svagstrømskontakter såsom betjeningstryk, termostater og lignende. I de fleste tilfælde anvendes LK nr. 120B1011. Et outputmodul er forbundet til installationens strømudtag og signalgivere f.eks. lysdioder og lydalarmer mv. Et outputmodul modtager løbende datasignaler fra en Controller. Afhængigt af signalet sættes udgangene ON eller OFF. Spændingsniveauet, og den effekt som en udgang kan belastes med, varierer fra modul til modul.

8 Afsnit Side V, 10 A, 8 udgange 400 V, Bistabilt 820B1027 Anvendes til kobling af 8 stk. 230 V a.c. belastninger. Alle 8 udgange er galvanisk adskilt fra hinanden. Der kan kobles en 10 A gruppeafbryder eller automatsikring til hver enkelt af relæerne. Den samlede belastning på modulet er 80 A. Da relæerne er adskilt fra hinanden med 400 V isolationsafstand, kan der tilsluttes forskellige faser, enten fra samme eller forskellige grupper. 820B1028 IHC Output 400 Bistabilt, anvendes til kobling af 8 stk. 230V a.c. belastninger, der er styret af IHC-systemet, IHC IR Modtager eller IHC Inputmodul. IHC Output 400 Bistabilt, har 4 forskellige funktionsmuligheder. Disse funktioner vælges ved at stille rytterne på modulet V. a.c 120B1246 Anvendes til styring af elektroniske komponenter, som f.eks. lysstofrørsarmaturer med elektroniske forkoblingsenheder eller LK's 1000W LR/600CR Dimmer V converter 24 V dc. med 8 udgange 230 V, 10 A, 8 udgange 820B1224 Kan ikke forbindes direkte til Controller. Denne komponent anvendes til styring af lysstofrørsarmaturer med IHC Wireless dimmere. 120B1021 Anvendes til kobling af 8 stk V d.c. belastninger f.eks. varmesænkingselementer, telestater, lysdioder, kontrollamper og styresystemer. 120B1020 Anvendes til kobling af 8 stk. 230 V a.c. belastninger. De 8 udgangsrelæer er opdelt i 2 grupper af 4 relæer. Hver gruppe af relæer har fælles fasetilslutning. Der kan kobles en 10A gruppeafbryder eller automatsikring til hver enkelt gruppe af relæer. Et 1-10V output modul er anderledes end de øvrige outputmoduler: Dette modul benyttes til dæmpning af lysstofrør med HF forkobling samt 600CR/1000LR dimmere. Lysdæmpere 477 Lysdæmpere (også kaldet dimmere) bruges til at regulere den afsatte effekt i en belastning. I dette afsnit behandles Lauritz Knudsens lysdæmpere til montering i tavler. Disse kaldes DIN-skinne

9 Afsnit Side 478 lysdæmpere. Det er også muligt at lave lysdæmpning ved brug af IHC Wireless, se afsnittet LK IHC Wireless lysdæmpere. DIN-skinne lysdæmpere kan både benyttes alene eller sammen med IHC Control. Når lysdæmperen benyttes sammen med IHC Control er lysdæmperen altid forbundet med Controlleren via et outputmodul. Outputmodulet giver de samme styresignaler til lysdæmperen, som man ville give den hvis man ville styre den direkte via styreklemmerne. Fordelen ved at benytte lysdæmpere sammen med IHC Control er at man kan lade lysdæmpningen indgå i den øvrige programmering som f.eks. sluk-alt, scenarier mv. Endvidere kan man benytte typiske IHC Control faciliteter som fjernbetjening, modem mv. Princippet for brug af lysdæmpere i IHC Control er følgende: Signalet fra outputmodul kan både være en 24- eller 230 V styrespænding eller en sluttet strømkreds i forbindelse med 400 V outputmoduler. Fælles for signalerne er at de alle aktiveres med ON/OFF signaler i Controlleren. LK DIN skinne komponenter: 350 CR 120B LR 120B UNI SA 820B UNI SA/IHC 820B LR SA 820B LR SA/IHC 820B CR 120B LR 120B1244 Styrespænding: 24 V og/eller 230 V Belastning W (omsk)/ VA (kapacitiv) Styrespænding: 24 V eller 230 V Belastning W/ VA, cos = 0,8 Styrespænding: 230 V Belastning VA Dimmeren har knap med lys for lokal betjening og fejlindikering. Benyttes fortrinsvis til løsninger uden IHC Styrespænding: V AC/DC eller 230 V Belastning VA Dimmeren har knap med lys for lokal betjening og fejlindikering Styrespænding: 230 V Belastning VA Dimmeren har knap med lys for lokal betjening og fejlindikering. Benyttes fortrinsvis til løsninger uden IHC Controller Styrespænding: V AC/DC eller 230 V Belastning VA Dimmeren har knap med lys for lokal betjening og fejlindikering 230 V potentialefri kontakt f.eks. fra IHC outputmodul 400 V Belastning W (omsk)/ VA (kapacitiv) 230 V potentialefri kontakt f.eks. fra IHC outputmodul 400 V Belastning W/ VA, cos = 0,8 I forbindelse med styringen. Med 350CR/350LR/ 400UNI kan man benytte 24V og 230V output moduler. Med 600CR/1000LR kan man udelukkende benytte 400V og 1-10V outputmodulet, hvor man benytter modulets potentialefri relæfunktion. Typisk vælger man at betjene lysdæmperen med et 1-tast eller 2-tast betjeningstryk som vist nedenfor foregår i Controlleren:

10 Afsnit Side 47 Betjening 1-Tryk 2-Tryk Virkemåde F.eks. en fjederbelastet afbryder. Kort tryk: Tænder og slukker skiftevis lyset på sidste niveau Langt tryk: Regulerer skiftevis lyset op eller ned. F.eks. en bjælke i et svagstømstryk, hvor man kan trykke i højre og venstre side. Kort/[Langt] tryk Venstre side: Tænd (1) /[Regulerer op] Højre side: Sluk/[Regulerer lyset op/ned] (1) Tænder på sidst indstillede lysniveau. PIR følere (bevægelsesmelder) PIR følere benyttes til at detektere om der er personer eller dyr, der bevæger sig i et område. Dermed kan man gøre sin programmering afhængig af, om et område er benyttet eller ej. Dette kan benyttes i styring af lys, varme og ventilation, så der f.eks. kun er lys når der er personer til stede. Endvidere benyttes PIR'er til alarmsystemer. Strømforsyninger PIR følere til IHC Control sender en ON puls hver gang der registreres bevægelse. Nogle PIR følere har også et skumringsrelæ indbygget. Skumringsrelæet er ON når lysniveauet er under et vist niveau, som indstilles på skumringsrelæet. PIR følere til IHC Control har ikke indbygget timer (i modsætning til Stand alone PIR). Timerfunktionen programmeres i stedet i IHC Visual. Der er to strømforsyninger til IHC Control på henholdsvis 15 W og 72 W. Normalt benyttes strømforsyningen på 72 W til at forsyne en typisk IHC Control installation i en gruppetavle. Strømforsyningen på 15 W benyttes normalt til decentral forsyning af enkelte komponenter. Strømforsyningen på 15 W må - i modsætning til 72 W modellen - ikke anvendes sammen med batteri backup. Det anbefales at strømforsyne hver IHC Controller og tilhørende komponenter med separat strømforsyning. Endvidere anbefales det at forbinde de enkelte komponenter i installationen direkte med strømforsyning, dvs. uden at sløjfe lederne. PIR til IHC Control med skumringsrelæ. Der findes 4 PIR følere til IHC Control. Lysegrå 507D5311 Hvid 507D6311 Koksgrå 507D8311 IHC Control PIR 24 V LK FUGA Placering: Indendørs i normal afbryderhøjde. Skumringsrelæ: Ja, men ikke ført ud som udgang Detekteringvinkel: 0º Rækkevidde 10 m (25 ºC) Tilslutninger: 0 V, 24 V. Bevægelsesmelder. Indstillingsmuligheder: Følsomhed, Lysniveau. Indstillinger foregår med en tastesekvens på knap under afdækningen. 47

11 Afsnit Side 480 Lysegrå 507D5304 Hvid 507D6304 Koksgrå 507D8304 Lysegrå 507D5304 Hvid 507D6304 Koksgrå 507D B1261 IHC Control PIR LK FUGA 24 V Placering: Indendørs, højt, placeret med frit udsyn. Skumringsrelæ: Ja Detekteringvinkel: 180º Rækkevidde m (25 ºC) Tilslutninger: Terminal 1 = Bevægelsesudgang. Terminal 2 = 24 V. Terminal 3 = 0 V. Terminal 4 = Skumringsrelæ Indstillingsmuligheder: Følsomhed, Lysniveau, Dækningsområde (Venstre, højre eller 180º), Driftsform (bevægelse+lysniveau, kun bevægelse, puls) Når PIR er indstillet til at reagere på bevægelse og lysniveau sender den kun ON-puls til ved bevægelse såfremt lysniveau er mindre end en indstillet værdi. Indstillinger foregår med drejepotentiometre under afdækningen. IHC Control PIR LK FUGA 24 V Placering: Indendørs, højt,placeret med frit udsyn. Skumringsrelæ: Ja Detekteringvinkel: 180º Rækkevidde m (25 ºC) Tilslutninger: Terminal 1 = Bevægelsesudgang. Terminal 2 = 24 V. Terminal 3 = 0 V. Terminal 4 = Skumringsrelæ Indstillingsmuligheder: Følsomhed, Lysniveau, Dækningsområde (Venstre, højre eller 180º), Driftsform (bevægelse+lysniveau, kun bevægelse, kun bevægelse, puls) Når PIR er indstillet til at reagere på Bevægelse og lysniveau sender den kun ON-puls til ved bevægelse såfremt lysniveau er mindre end en indstillet værdi. Indstillinger foregår med drejepotentiometre under afdækningen. IHC Control Alarm PIR 12 V/120 C Potentiometrene er her placeret på toppen af PIR'en. Denne PIR benyttes udelukkende til alarmformål. Den er beregnet til montering i hjørner, og er mere træg i reaktionen end de øvrige PIR følere, for at undgå falsk alarm. Skumringsrelæ Disse komponenter detekterer lysniveau og konverterer målingerne til ON/OFF tilstande til videre brug i IHC Control systemet. Skumringsrelæet er ON, når det er mørkt mens solsensoren er ON når det er lyst. Udgangene forbindes til et 24 V inputmodul. Lysniveauet hvor produkterne skifter mellem ON og OFF kan indstilles på produkterne. 120B B6305 Hvid 820B5305 Lysegrå 820B8305 Koksgrå Skumringsrelæ standard Produktet har på forsiden en potentiometerknap til justering af den lux-værdi, som det omgivende lys skal ned under, før lyset tændes. Niveauet kan indstilles i området lux. LK IHC Control solsensor Denne solsenser forbindes ikke til et inputmodul, men benyttes direkte sammen med produkterne 1-10 V IHC Control output modul IHC Control Dimmer 1000 LR IHC Control Dimmer 600 CR Produkterne kan benyttes til fuldautomatisk lysstyring. Man kan både sætte produkterne op med og uden Controller. IR komponenter IR komponenter kommunikerer ved hjælp af infrarøde stråler. I IHC Control kan IR komponenter benyttes til fjernbetjening af systemet. Komponenterne består af fjernbetjeninger og modtagere. En IR fjernbetjeningen rettes mod den IR modtager, som skal modtage signalet. Der placeres typisk IR modagere så hele installationen er dækket. I modsætning til IHC Wireless, hvor et tryk har samme funktion i hele installationen, kan man med IR fjernbetjeninger gøre et tryk på fjernbetjeningen afhæn-

12 Afsnit Side 481 gig af hvor i boligen trykket aktiveres, dvs. hvilken IR modtager der modtager signalet. Man kan benytte flere IR modtagere for at opnå en bedre dækning. Man kan serieforbinde op til 8 IR modtagere knyttet til samme datalinie på Controlleren. Der findes to IR sendesystemer som benyttes til IHC Control, LK og B&O. I dag benyttes kun B&O. Med B&O sendesystem kan nyere B&O fjernbetjeninger bruges til at betjene IHC Control systemet. IR modtagere findes i både LK OPUS og LK FUGA designserie. Sendesystem LK + B&O FUGA OPUS Fjernbetjening Lysegrå 506D5501 Hvid 506D6501 Koksgrå 506D8501 Hvid/Lysegrå 507N tryk 506D tryk 507D0008 Overfaldsalarm. F.eks. en knap på fjernbetjeningen er programmeret til at melde overfald, når den holdes nede i mere end 3 sek. Herefter aktiverer IHC Control en intern lydgiver og alt lys i boligen begynder at blinke for at stresse overfaldsmanden. Samtidig ringer voice modemet op til en alarm central. Indbrudsalarm. Vinduerne i boligen er forsynet magnetkontakter og boligen er forsynet med bevægelsesmeldere (PIR). Såfremt der konstateres indbrud i huset ringes der til en alarm central via et modem. Der sendes også en . Man kan til- og frakoble alarmen på et kodetastatur placeret ved indgangen til boligen. Læksensor. I tilfælde af at læksensoren konstaterer vand lukkes der for boligens vandforsyning med en magnetventil, og sendes en besked til ejeren. Røg. Nedenfor er vist en oversigt over komponenter som kan benyttes i forbindelse med alarmsystemer. Selvom en komponent ikke er med i listen kan den naturligvis godt indgå i et alarmsystem. Listen er blot en gennemgang af komponenter, som fortrinsvis bruges i forbindelse med alarm systemer. 120B B1252 IHC Control Alarm magnetkontaktsæt Magnetkontaktsæt anvendes som en del af skalsikringen og er beregnet til planforsænket montage i dør- og vindueskarme. Må ikke monteres tæt på jernbeslag eller i døre og vinduer af magnetisk ledende metal, da dette kan forstyrre kontaktsættes magnetfelt. IHC Control Alarm magnetkontaktsæt tilbehør påbygningssæt Anvendes til udvendig montering af magnetkontaktsæt, når en planforsænket løsning ikke er mulig. 4 træskruer til fastgørelse medleveres. 481 Alarm komponenter Med IHC Control kan man lave omfattende alarmsystemer. Som eksempler på alarmer kan nævnes:

13 Afsnit Side B B B B B1282 IHC Control Alarm lydgiver Ekstern IP54 Den eksterne lydgiver til en IHC Alarm er beregnet til af blive monteret udvendigt og helst skjult. Enheden monteres højt oppe i ly af et udhæng. Monteres enheden bag en inddækning eller inde på et loft mistes en del af lydtrykket. IHC Control Alarm kodetastatur IP55 Kodetastaturet er specielt udviklet til IHC Control Alarm konceptet. Tastaturet kan f.eks. anvendes til aktivering og deaktivering af alarm udefra, som forbikobler i forbikoblerzone eller aktivering og deaktivering af en elektromagnetisk dørlås. Disse funktioner programmeres i IHC Controlleren. Kan monteres direkte på dørkarmen, på en ydervæg eller på en FUGA indmuringsdåse 2 modul. Term IHC Controller kan ikke anvendes med IHC Control Alarm konceptet. IHC Control Alarm PIR 12 V / 120 C Alarm PIR 12 V anvendes kun som alarm PIR, beregnet til indendørs montage. Sensoren skal så vidt muligt placeres i et hjørne, hvor den er uforstyrret af varme-, ventilationsanlæg og andre genstande som kan antage hurtige temperaturskift. Ved at placere PIR'en mindst 2,2 meter over gulvhøjde, opnås en lav følsomhed overfor husdyr med en vægt på under 20 kg. Vær opmærksom på at eks. katte kan springe op på møbler og derved kan komme indenfor PIR'ens immunitetsafstand som er 2 meter. IHC Control Alarm læksensor Læksensoren er beregnet til forebyggelse af vandskader. Den kan f.eks. monteres på en drypbakke under opvaske-/vaskemaskinen, ventilationsanlæg på loft eller ved vandafgreninger i bryggers. IHC Control Alarm Magnetventil NO til brugsvand ¾'' Magnetventilen til brugsvand er beregnet til at lukke for hovedvandforsyningen til bygningen. Ventilen anvendes til et vandforbrug op til 7m³/time. 120B B B D5001 Lysegrå 507D6001 Hvid 507D8001 koksgrå IHC Control Alarm Røgsensor optisk Røgsensoren der anvendes til registrering af røgudvikling, har ingen intern lydgiver og skal derfor tilsluttes interne IHC Control lydgivere. Der skal som minimum placeres en sensor mellem soverum og mulige brandkilder, såsom køkken, garage, ildsteder etc. Hvis der er flere sovesteder, bør der placeres en sensor ud for hvert rum. Røgsensoren skal installeres med IHC Control Alarm backupmodulet, for at bygningsreglementet for småhuse, er opfyldt. Sokkel til sensor (120B1285) skal købes separat. IHC Control Alarm Røgsensor optisk / termisk Som 120B1286, dog benyttes røgsensoren i særligt forurenede miljøer (garager og værksteder), hvor udstødning og dampe forekommer. Alarmen kan både udløses af rød og varme. Sokkel til sensor (120B1285) skal købes separat. IHC Control Alarm tilbehør Testenhed for røgsensor, S300RTU Anvendes til test af røgsensor installationen. IHC Control Alarm lydgiver Intern LK FUGA Lydgiveren er udviklet specielt til IHC alarm anlæg og afgiver således toner med højt lydtryk, derfor frarådes montering i børne- og soveværelser. Kan monteres i dåse for indmuring, indstøbning, isætning forfra samt i udvendigt underlag med ramme mm høj.

14 Afsnit Side D5515 Lysegrå 507D6515 Hvid 507D8515 Koksgrå 507D5530 Lysegrå 507D6530 Hvid 507D8530 Koksgrå IHC Control Alarm Sløjfeindsats LK FUGA Sløjfeindsatsen anvendes primært til forbindelse af to magnetkontaktsæt med sabotagekreds, og til sløjfning af IHC Control Alarm installationer. Sabotage kontakten aktiveres når afdækningen afmonteres. IHC Control Alarm Statustryk LK FUGA Anvendes som statustryk for til- og frakobling af IHC Control Alarm anlæg. De 4 lysdioder, 2 røde/2 grønne, fungerer som indikatorer for alarmanlæggets tilstand. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerikt, i dåse eller på underlag. 820B121 IHC Control Alarm backup inkl. akkumulator 12 V Når backup modul og akkumulator er sammenkoblet med IHC Control Alarm, vil akkumulatoren sørge for at IHC Alarm anlægget er fuld funktionsdygtigt, selvom nettets el-forsyning skulle falde ud. Backup modulet sørger hele tiden for at akkumulatoren er opladet til fuld kapacitet (12 V, 2.2 Ah). Modulet kan kun anvendes med 72 W strømforsyning. Da IHC Control i modsætning til mange andre alarmsystemer samtidig styrer boligens elektriske installationer kan man med fordel inddrage de elektriske installationer til alarmformål. Man kan f.eks. tænde al lys ved alarm eller lave hjemmesimulering som vil simulere at huset er beboet når man er bortrejst. Fortrådning af IHC Control komponenter - Diagrammer 120B N0020 Hvid/lysegrå 507N8020 Koksgrå IHC Control Alarm Sløjfeindsats LK OPUS Sløjfeindsatsen anvendes primært til forbindelse af to magnetkontaktsæt med sabotagekreds, og til sløjfning af IHC Control Alarm installationer. Sabotage kontakten aktiveres når afdækningen afmonteres. IHC Control Alarm lydgiver Intern OPUS 66 Lydgiveren er udviklet specielt til IHC alarm anlæg og afgiver således toner med højt lydtryk, derfor frarådes montering i børne- og soveværelser. Kan monteres i dåse for indmuring, indstøbning, isætning forfra og udvendigt underlag 34 mm. Når de enkelte komponenter i IHC Control skal forbindes med hinanden benytter man et Principdiagram. Der findes 3 principdiagrammer: 01D8724 IHC Control Principdiagram. 01D780 Principdiagram for IHC Control Alarm kodetastatur til IHC Visual 01D88122 Principdiagram for IHC Control Varnestyring LK IHC SMS modem N5010 Lysegrå 507N6010 Hvid IHC Control Alarm Statustryk LK OPUS Anvendes som statustryk for til- og frakobling af IHC Control Alarm anlæg. De 4 lysdioder, 2 røde/2 grønne, fungerer som indikatorer for alarmanlæggets tilstand. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerikt, i dåse eller på underlag. Svagstrømsledere tilsluttes forfra i skæreklemmer med det medfølgende værktøj (montagebit). Tangenterne på OPUS svagstrømstryk kan mærkes med diverse symboler ved hjælp af medfølgende labels. 820B1220 LK IHC SMS modem er et nyt og alsidigt modul til IHC. Modulet kan kan sende og modtage SMS beskeder. SMS beskederne omsættes i modulet til

15 0 V L5-8 Out 8 out 7 Out 6 Out 5 L1-4 Out 1 out 2 Out 3 Out 4 Afsnit Side 484 signaler der kommunikeres til og fra de forbundne moduler. SMS modemet er i sig selv en intelligent styreenhed så det kan benyttes uden Controller. Det sender automatisk besked ved strømudfald, og modulet har indbygget batteribackup. Udover betjening med almindelig SMS beskeder kan du købe en App til betjening af modulet med SmartPhones (iphone og Android) hvilket gør betjeningen og opsætning meget brugervenligt. Anvendelse 3: Sammen med ældre IHC Controller. SMS Modemet kan kobles sammen med en ældre IHC Controlleren. Hermed kan man nu styre og overvåge ældre IHC control installationer med GSM telefoner og smartphones. Modulet har talrige anvendelsesmuligheder som afhænger af hvordan det opkobles: Anvendelse 1: Sammen med IHC Control-systemet. Sammen med ældre IHC Controller, her ældre IHC Visual Controller. Anvendelse 2: Stand-alone. Her anvendes SMS modemet sammen med in- og output modul uden en IHC Controller. SMS modemet har indbygget varmestyring for 2 zoner. 230 V~ N L N IHC 24V power OK Input :230 V, 50/60 Hz Output :0,6 A / 24 V 120 B V 24V 0V Temperatur sensor 1 24V 0V = V 0V 0V In 10mm N N BIT IHC Input 24/3 IHC SMS Modem IHC Output 230 Gulvføler { Gulvføler { 16 = Input, < 1 30 ma 8 Relay output, µ 10 A 230/400 V~ In V V 7 0V Data 24V 0V DataIn 0V DataOut 0V RS V 0V 0 = V Data 24 = V Temperatur sensor 2 24V 0V Antenne tilslutning Varme 2 10mm N N BIT Varme 1 Anvendelse 2: Stand alone drift med varmestyring.

16 Afsnit Side 485 Programmeringssoftwaren IHC Visual Menulinie Værktøjslinie Installation I vinduet til venstre indsætter du komponenter. Funktioner I vinduet til højre indsætter du funktioner (funktionsblokke) f.eks Vandalarm eller Ventilator og lys med efterløb... Statuslinie Forbindelse til Controller I programmeringssoftwaren IHC Visual indsætter du datalinje og Wireless produkter direkte i de relevante ( Stue, Bryggers, Bad ) lokaliteter. I vinduet Funktioner indsætter du funktionsblokke. Funktionsblokke er færdigprogrammerede delprogrammer. Der er bl.a. blokke til lysstyringer, lysdæmperfunktioner, scenariebelysning, rutelys, styret udelys, hjemme-simulering samt tyverisikring. Når du har hentet en funktionsblok, trækker du de fysiske ind-/udgange fra installationsvinduet over på de ind-/udgange, der indgår i funktionsblokken. Konfigurationen er nu færdig, f.eks.: 485 Funktionblok Aktuator Signalgiver

17 Afsnit Side 486 Vi udbygger løbende IHC Visual med nye funktionsblokke, som du kan downloade fra Ved hjælp af funktionsblokke kan du sammensætte funktioner, som slutbrugeren ønsker i sin bolig. Øvrige funktioner kan du, som installatør, selv programmere. Programmering Ved programmering forstås udvikling af funktionsblokke, oftest med udgangspunkt i eksisterende blokke. Det foregår i IHC Visuals programmeringsvindue. Her kan du udføre alle former for programmering. Efter endt programmering gemmer du den nye funktionsblok i dit eget bibliotek. Du kan derefter til enhver tid kalde den gemte funktionsblok frem på lige fod med øvrige blokke. Simulering Simulering af programmet kan du udføre såvel offline som online. Så er du sikker på, at installationen virker, inden du overfører programmet fra pc en til IHC Controlleren. Der er ligeledes mulighed for at logge hændelser på styringer. Dokumentation Fra IHC Visual 2.0 kan du udskrive en udførlig dokumentation af IHC Control installationen. Dokumentationen er baseret på de oplysninger, du har indtastet i programmet, da du indsatte produkter i IHC Visual. Funktionsdokumentation (til slutbrugeren) Her finder du: oversigt over alle lokaliteter (stue, køkken, bad, m.v.) beskrivelse af indgangsfunktioner i hver lokalitet, f.eks. Tryk i Køkkenet. Da LK FUGA og OPUS 66 svagstrømstryk er mærket ved ledningsterminalerne, f.eks. ØV, ØH, osv. (henholdsvis øverste højre og øverste venstre), kan der i IHC Visual angives den rigtige terminering. Du kan udskrive tre typer rapporter: Installationsdokumentation indeholder oplysninger om: installatøren og kunden de tilsluttede moduler (type, placering m.m.) indhold af de forskellige lokaliteter: placering, komponenttype, identifikationskode, kabelnummer, kabeltype, lysgruppe, beskrivelse af ind- og udgangsnummer for datalinje-produkter. Installatøren kan dermed give kunden en fyldestgørende dokumentation. Med den som udgangspunkt er det nemt efterfølgende at servicere kunden samt ændre og finde eventuelle fejl via IHC Visual.

18 Afsnit Side 487 Funktionsblok dokumentation: Her finder du en udskift af alle funktionsblokke som IHC projektet indeholder. Dette kan anvendes i forbindelse med fejlfinden, dokumentation af egne blokke, m.v. IHC SceneDesign, hvor du kan opbygge en grafisk visning af din installation ud fra dit IHC Visual-projekt og plantegninger over dit hus: IHC Control Viewer Betegner en række programmer, som du anvender til at styre og overvåge en IHC Control installation - via intranet eller internet. NB: Ved internetadgang skal du have en opkobling med fast IP-adresse. Du kan opsætte IHC Control til at sende s ved hændelser på systemet, f.eks. røgudvikling eller indbrud. Tilsvarende kan systemet også udføre en bestemt handling ved modtagelse af s. LK IHC Viewer er ikke længere et separat modul, men er indbygget i den controller version, der betegnes IHC Visual Controller/Viewer. Viewer-programmerne er følgende: IHC ServiceView: Her kan du simulere direkte med de virkelige komponenter. Du kan overvåge og tvangsstyre ressourcer herunder ind- og udgang. IHC SceneView, hvor du kan overvåge din IHC Control-installation, f.eks. ændre timertiden for en PIR eller en lysdæmpers rampetid. Du kan også fjernstyre den færdigprogrammerede installation via internettet. Det giver en masse muligheder, eksempelvis at tænde for varmen i sommerhuset. Betjening af IHC med app s Der findes i dag tre forskellige app s til betjening af IHC. Hermed er IHC det intelligente installationssystem på markedet, som har den bedste understøttelse for mobile enheder. De tre app s er IHC Remote, IHCTablet og IHC SMSRemote TM. I nedenstående skema kan du se hvor de forskellige app s anvendes og hvilke platforme der undestøttes. 487 IHC ServiceView.

19 Afsnit Side 488 IHCTablet kan overføre projektet til en anden telefon. Således kan du som installatør foretage opsætning på din egen telefon og derefter overfører det færdige projekt til kundens telefon. IHCRemote Med IHCTablet kan du ligesom IHCRemote betjene IHC Control systemet, men IHCTablet er beregnet til ipad. I IHCTablet foregår betjeningen med en grafisk brugergrænseflade som du selv laver. Samtidig kan du forbinde flere Controllere, så du kan styre flere installationer f.eks. hjemme og i sommerhuset eller meget store installationer med flere Controllere. Opbygningen af den grafiske brugergrænseflade er utroligt let, og kan læres på få minutter. SMSRemote TM Det er muligt at styrer sin IHC Installation via en iphone, ipod eller Android. Dette sker ved at downloade app en IHCRemote direkte fra AppStore via itunes. Med IHCRemote, kan installationen styres og overvåges. Tangent Designer SMSRemote bruges til betjening af IHC SMS Modem i stand alone mode. Med app en undgår du at skulle huske kryptiske SMS beskeder. Du kan lave små programmer af en eller flere SMS kommandoer, som du senere kan aktivere. Når modemet skal opsættes første gang har SMS- Remote en guide, hvor du bliver ledt gennem opsætningen trin for trin. Når installationen og programmering er færdig er der en funktion hvor du Du kan designe dine egne tangenter på

20 Afsnit Side 48 LK IHC Wireless Sendere Sendere og modtagere Modtagere LK IHC Wireless er et installationssystem, hvor komponenterne kommunikerer trådløst sammen. På denne måde kan man f.eks. tænde og slukke for spændingen i et strømudtag ved at sende trådløse signaler som modtages af strømudtaget. Selve strømudtaget er stadig forbundet til el-nettet med ledningerne det er kun styresignalerne der transmitteres trådløst. Ved hjælpe af denne teknik kan man lave mange løsninger, som tidligere var umulige eller besværlige, som f.eks. korrospondance, sluk alt, lysscenarier til bestemte situationer mv. LK IHC Wireless systemet udmærker sig ved at kunne bruges alene hvor komponeterne kommunikere direkte sammen (kaldes et Stand alone system), eller sammen med en IHC Controller. Man kan således starte gradvist med at installere et LK IHC Wireless system i sit hjem eller dele af hjemmet, og så gradvist udbygge systemet. Senere kan man lade en IHC Controller overtage styringen, og dermed få endnu flere muligheder. I Wireless systemet skelner man mellem sendere og modtagere. Sendere er f.eks. betjeningstryk og fjernbetjeninger. Modtagere er f.eks. strømudtag, dimmerere, stikkontakter. Nogle komponenter kan både sende og modtage signaler, f.eks. IHC Controller og kombienheder. I det følgende gennemgås LK IHC Wireless komponenterne. Efter gennemgangen beskrives hvordan man rogrammere LK IHC Wireless stand alone system, og hvilke forhold man skal iagtage ved planlægning af et Wireless system og hvodan man tester systemet. Wireless betjeningstryk 48

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

LK IHC Wireless - systembeskrivelse

LK IHC Wireless - systembeskrivelse LK IHC Wireless - systembeskrivelse Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. Den trådløse teknologi giver installatør og kunder adskillige fordele.

Læs mere

Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys.

Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys. LK IHC Wireless Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys. Fremtidens trådløse teknologi er både brugervenligt og

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Introduktion. Skærmbilledet

Introduktion. Skærmbilledet Introduktion Kom hurtigt i gang med IHC Visual. I dette afsnit kommer du igennem de fleste dele af IHC Visual. Det anbefales at du udskriver afsnittet, og selv efterprøver eksemplerne. Når du har læst

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer.

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC Bolig - til dine kunder Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC på en helt ny måde Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz Knudsen givet det kendte og populære

Læs mere

Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt

Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Når du står for at skulle bygge

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Intelligente styresystemer

Intelligente styresystemer IHC 2 200 Lux IP54 IHC Control telligente styresystemer den for intelligente styresystemer leverer LK følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer

Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Med udgangspunkt i dine gamle

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontakt-program med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede.

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke For mange er el-installationen i hjemmet noget, som bare er der. Det

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220 LK IHC SMS modem LK nr. 820B1220 LK nr. 820B1220 1 2 Indhold Generelt Anvendelse... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Opsætning... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Reset til fabriksindstillinger...

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Schneider Electric KNX Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Teknisk information Schneider Electric KNX Oversigt DIN monteret enheder relæ udgange Relæ udgang DIN8x2306 Relæ udgang

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK FUGA Kontakt til det enkle og det klassiske Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Det klassiske design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontaktprogram

Læs mere

CARLO GAVAZZI Automation Components. Home Automation. Building Automation. Priser & Produkter

CARLO GAVAZZI Automation Components. Home Automation. Building Automation. Priser & Produkter CARLO GAVAZZI Automation Components Home Automation Building Automation UWP Priser & Produkter 1. Controllere (Forsyning 15-30 VDC) SH2WEB24 SB2WEB24 Controller for SmartHouse (Boliger/ lejligheder og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Intelligent bygningsinstallation

Intelligent bygningsinstallation A Brand of Group 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 57 09870 36665 4 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 57 09870 36666 1 BH8-CTRLZG-230 Med GSM modem - Forsyning 115/230 VAC 57 09870 36667

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere