Tartinisvej 32, st. mf. tv. Tartinisvej 34, 2. tv. Tartinisvej 34, 2. mf. th.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tartinisvej 32, st. mf. tv. Tartinisvej 34, 2. tv. Tartinisvej 34, 2. mf. th."

Transkript

1 År 2011, onsdag den 15. juni kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder: Tartinisvej 34, 1. mf. tv. Tartinisvej 34, 2. tv. Tartinisvej 34, 2. mf. th. Tartinisvej 32, st. mf. tv. Tartinisvej 32, 2. mf. th. Tartinisvej 30, st. tv. Tartinisvej 30, 1. mf. tv. Tartinisvej 30, 1. th. Tartinisvej 30, 2. mf. tv. Stradellasvej 34, 2. mf. tv. Stradellasvej 34, 2. th. Stradellasvej 32, st. th. Stradellasvej 32, 2. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. mf. th. Stradellasvej 30, 3. mf. th. Stradellasvej 30, 3. th. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejlighed: Tartinisvej 32, 2. tv. Ejendomsadministrator Grethe Vindborg Hansen deltog fra LEA Ejendomspartner A/S. -ooo- Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 6) Valg af formand for bestyrelsen i lige år. 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9) Valg af revisor. 10) Indkomne forslag (indgivet rettidigt). 11) Eventuelt. Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen, som blev indledt med, at de fremmødte fik en sandwich og et glas vin. Ad 1: Ad 2: Pauli Andersen blev valgt til dirigent og Grethe Vindborg Hansen blev valgt til referent. Dirigenten indledte med en orientering om, at varslingen af generalforsamlingen ikke fandt sted inden udgangen af maj, jf. vedtægternes 3, stk. 2, men generalforsamlingen havde ikke bemærkninger til dette punkt, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret lovlig. Formanden aflagde beretning om det forløbne år: Side 1

2 Renovering af klimaskærmen Bestyrelsen hyrede en byggerådgiver, Jørgen Hammelboe, ultimo 2008 og indgik en entreprisekontrakt med Casadana A/S sommeren 2009 om renovering af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer. Sagen skulle afleveres 1. november 2009, men er fortsat ikke færdig på grund af tvist om fejl og mangler og i særdeleshed helt utrolige besværligheder med Casadana A/S og deres mange advokater på sagen. I november/december 2009 fyrede ejerforeningen Jørgen Hammelboe, da ejerforeningen ikke længere havde tillid til, at han varetog ejerforeningens interesser godt nok, bl.a. på grund af hans særdeles nære og gode relationer til Ole Kjeldgård Madsen, adm. direktør i Casadana A/S. Der blev indgået en frivilligt forlig ultimo januar 2010, men som Casadana A/S forpurrede, hvorefter advokat Kirsten Jantzen kom ind i sagen og så gik det for alvor galt. Hun har ingen erfaring eller kompetencer i entrepriseretssager og forstod ganske enkelt ikke det ejerforeningen fremførte, hvilket var temmelig frustrerende og uholdbart. I maj 2010 indgav Casadana A/S klageskrift til Voldgiftsretten gennem deres advokater Kromann Reumert og voldgiftsretssagen gik i gang. Der var tale om et middelmådigt klageskrift, der vidnede om manglende engagement og indsigt i sagen, som om man ikke teknisk havde styr på sagen, hvilket man jo heller ikke havde. Bestyrelsen indgav medio juli 2010 et omfattende klagesvarskrift med 18 bilag til Voldgiftsretten. Det var nødvendigt at gøre det så omfattende for at bibringe modparten og Voldgiftsretten klarhed over sagen. Vores klagesvarskrift blev rost af Kromann Reumert og var faktisk med til at hjælpe dem til forståelsen af sagen. Kromann Reumert formåede at trække sagen yderligere i langdrag, men det lykkedes at få et forligsmøde i stand ultimo september 2010, som resulterede i en nyt frivilligt forlig af 26. november Desværre var det ikke muligt at opfylde forliget, hvilket ejerforeningen havde advaret imod, og da der kom endnu en ny advokat på sagen, Henning Biil, i december 2010 mente han, at forliget var misligholdt, med det resultat at voldgiftssagen skulle fortsætte. Dette ville blive en dyr og langvarig proces, men fin indtjening for advokaterne. Ejerforeningen gjorde gældende, at ejerforeningen ikke havde misligholdt det frivillige forlig og forventede, at Casadana A/S fortsat ville efterleve forliget. Efter en del korrespondance mellem parterne indbyrdes og med Voldgiftsretten, blev der afholdt et forberedende retsmøde i Voldgiftsrettet i maj 2011, hvor Casadana nedlagde påstand om, at forliget var bortfaldet og voldgiftssagen skulle fortsætte. Ejerforeningen nedlagde påstand om, at forliget fortsat stod ved magt, men at der blot var en detalje, der skulle afklares med hensyn til valg af uvildig 3. mand. Ejerforeningen fik medhold i Voldgiftsretten og forliget blev tilrettet det, der blev aftalt på mødet i Voldgiftsretten. Ejerforeningen måtte orientere Casadanas advokater om, at det nye forlig pålagde såvel Casadana A/S som Skjern Vinduer A/S yderligere omkostninger på henved kr., men det reagerede de ikke på. Foreløbig er det den plan parterne kører efter, men Casadana A/S er fortsat meget tunge at danse med. Side 2

3 Skjern Vinduer A/S, som også har begået mange fejl og mangler, har ejerforeningen hele tiden haft et meget fint forhold til. De erkender de fejl og mangler de har lavet, beklager det og vil gerne rette dem, men det kan de desværre ikke før at Casadana A/S har afhjulpet sine fejl og mangler. 1 Men der er ikke noget der er skidt, uden at det også er godt for noget. Ejerforeningen har: - fået gennemført for ca. 5 mio. kr. renovering af klimaskærm og vinduer, uden at fællesomkostninger er steget mere en nettoprisindekset, - sparet ca kr. på hele bygesagen, - fået forskønnet ejendommene, så de nu fremstår pæne og præsentable, og med mindre vedligeholdelse, - opnået en varmebesparelse på 13,2 %. Men ejerforeningen har også lært utrolig meget og måttet erfare, at de, der udgiver sig for at være professionelle, så langt fra nogle gange også er det. Havearealet Der er tre arealer, jf. plantegningen neden for: - Parkeringsarealet Tartinisvej øst: - dels de manglende parkeringspladser og - dels reetablering af overgangsarealet, samt etablering af fortov. Bygherre er Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har engageret Domea A/S som bygherrerådgiver. 1 Efter generalforsamlingen er Casadana A/S fortsat med deres obstruktioner, hvorfor en afslutning desværre fortsat kan have lange udsigter. Side 3

4 Godkendelses- og tilsynsmyndighed er Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Trafik. Der er planlagt et møde mellem de involverede parter om sagen ultimo juni Arealet mellem Tartinisvej og Stradellasvej. Godkendelses- og tilsynsmyndighed er Københavns Kommune, Center for Byggeri. - Havearealet (Stradallasvej vest). Forslaget fra havearkitekten blev præsenteret og drøftet under pkt. 10. På vedligeholdelsesområdet har bestyrelsen arbejdet med: - optimering og overvågning af varmecentralen og - overvågning af vandforbruget, for at reducere ejerforeningens omkostninger på varme- og vandforbrug. Overvågning af varmeanlægget med det formål, at ejerforeningen kan reducere varmeregningen og sikre sig mod bøder for at sende returvand med for høj temperatur retur til fjernvarmeleverandøren. Tilbagebetalingstiden vil være ca. 3 år, hvilket er rigtig fint. Overvågning af vandforbrug med det formål, at ejerforeningen sikrer sig mod vandspild fra utætte WC-cisterner/vandhaner mv. Udskiftning af 2 pumper der var alt for store og brugte for meget strøm. Tilbagebetalingstiden på udskiftningen er på ca. 6 år, hvilket er OK. Rensning af varmtvandsbeholdere sker fremover hvert år og er lige blevet gennemført, de var i fin stand 3. Energibesparende foranstaltninger Udvikling af en ny finansieringsform, Energilån. Bestyrelsen arbejder på udviklingen af en ny finansieringsform, der skal anvendes til finansiering af energibesparende foranstaltninger. Der er tale om en form for variant til de store ESCo-løsninger, Energy Service Company, der blev meget udbredt i USA efter den første oliekrise. Såfremt den nye finansieringsform kan lade sig gøre vil det betyde, at ejerforeningen vil kunne igangsætte en lang række energibesparende foranstaltninger uden at det vil påvirke ejerforeningens finansielle styrke. Andre aktiviteter Foreningens skyldnere Foreningens skyldnermasse ligger konstant på et meget fornuftigt niveau. Ejerforeningen er helt upåvirket af finanskrisen. Forskønnelse af havearealet Bestyrelsen har bedt hortonom (landskabsarkitekt fra Den kongelige Veterinære Landbohøjskole med speciale i planlægning af haver) Anne Marie Skjødt om, at udarbejde et oplæg til generalforsamlingen, således som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2010, se pkt Det er meddelt ejerforeningen, at der vil blive etableret yderligere et antal parkeringspladser, således at det endelige antal vil udgøre mindst Ros til vicevært Sonny Pedersen herfor. Side 4

5 Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: Pleje af netværk Bestyrelsen gør meget for at pleje kontakten til områdets ejendomsmæglere og potentielle købere/ejere, da dette er en ganske formålstjenlig og nyttig aktivitet, der skaber tryghed og overblik for både ejendomsmægleren og køberen. Planlagte aktiviteter Bestyrelsen har påbegyndt en undersøgelse af ejerforeningens renovation og vil fortsætte denne aktivitet efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vil tillige undersøge prisniveauet hos udbydere af varmeregnskaber. Ligeledes vil bestyrelsen udarbejde rekvisitionsblanketter 4 til brug ved bestilling af håndværkere. Susanne Elholm fremskaffede under generalforsamlingen eksempler på rekvisitionsblanketter fra hendes malerfirma. Og endelig vil bestyrelsen færdiggøre arbejdet med viceværtens aftaleforhold for så vidt angår ansættelsesaftale, herunder stillingsbeskrivelse, og lejekontrakt. Beretningen blev taget til efterretning og godkendt uden yderligere kommentarer. Der blev stillet spørgsmål vedrørede støj i vandinstallationen 5, samt at det tog lidt tid, inden der kom varmt vand i hanerne 6. Det kan formentlig have noget at gøre med, at der kan være luftlommer i nogle af de øverste lejligheder, hvis de ikke har været beboet gennem en længere periode. Regnskabet blev gennemgået af formanden og Morten Krüger. Man drøftede herunder udviklingen i varmepriserne Varmeudgiften er steget. Årsagen til stigningen er, at hver MWh time er steget fra 594 kr/mvh i 2009 til 671 kr./mwh i 2010 (knapt 13 %). Derfor er varmeudgiften steget selvom varmeforbruget er faldet med ca. 68 MWh i Bestyrelsen vil undersøge den voldsomme stigning i varmeudgiften. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Vedligeholdelsesplanen: Der er kun planlagt vedligeholdelsesarbejder i henhold til energilån, som omtalt i beretningen. Udskiftning af rør og faldstammer i ejendommene forventes sat i gang i Inden det sættes i gang, vil det blive forelagt en generalforsamling. Budgettet blev gennemgået af formanden og Morten Krüger. Der blev lagt op til en forhøjelse af fællesudgifterne med i kræfttræden 1. juli Oplægget blev diskuteret og vedtaget. Forhøjelsen er opkrævet sammen med fællesudgifterne for juli 2011 og udgør 10,- kr. pr. fordelingstal pr. måned. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. Formanden var ikke på valg i år. Bestyrelsen blev genvalgt og Lene Theill blev valgt ind i bestyrelsen. 4 Forslag/eksempler modtages gerne. 5 Støjproblemet vil oftest ligge i lejlighedens blandingsbatteri og vil kunne løses ved en rensning eller udskiftning. 6 Manglende varmt vand eller ikke hurtigt nok, skyldes ofte, at cirkulationssystemet ikke er selvudluftende. Cirkulationen vender normalt i de øverste lejligheder, og hvis disse lejligheder ikke benyttes gennem en længere periode, vil der samle sig luft i rørene, som standser cirkulationen, indtil der igen tappes vand i disse etager. Side 5

6 Ad 8: Ad 9: Ad 10: Ad 11: Herefter består bestyrelsen af: Pauli Andersen, formand Morten Krüger, Selina Grolin, Henriette Rømer Dreier og Lene Theill. Ingen stillede op som suppleant til bestyrelsen. Deloitte blev genvalgt som revisor. Forslag Forslag 1: Haveanlæg omkring ejendommene Forslaget blev motiveret ud fra en stor plantegning udarbejdet af havearkitekt Anne Marie Skjødt. Forslaget blev diskuteret, der var mange gode ideer i forslaget. Skuret til affald med halvtag skal laves, der indhentes tilbud. Resten af forslaget skrinlægges. Der var enighed om, at pengene kunne bruges bedre på mere presserende opgaver og udskyde forslaget. Forslag 2: Brug af vaskeri Forslaget blev motiveret, hvorefter der var diskussion om vasketidernes længde. Det blev besluttet, at bibeholde de nuværende procedurer. Det skal i den forbindelse indskærpes, at ejere skal orientere deres lejere om ejerforeningens regler vedrørende vaskeriet. Derudover klipper viceværten oftere nøglerne. Forslag 3: Honorar til bestyrelsesformanden Pauli motiverede forslaget. Pauli sætter sin lejlighed til salg, men vil gerne fortsætte som professionel formand fra 1. juli 2011 og frem. Årshonoraret vil blive kr. eksl. moms. Forslaget blev diskuteret, hvorefter det blev vedtaget. Ordet var frit, og der blev drøftet følgende emner: Der var et ønske om at få vendt lågen på tørretumbleren. Ydervæggene er meget kolde - hvad kan der gøres ved det? Der skal gerne stå de rigtige navne på skiltene nederst i opgangene, dette kræver at man henvender sig til viceværten og fortæller hvilket navn der skal stå. Der blev henstillet til, at ejerne giver deres lejere en kopi af husordenen, når de lejer deres lejlighed ud. Punktet affaldscontainer var igen oppe på generalforsamlingen. Det indskærpes, at man skal benytte affaldscontainerne imellem vores bygninger (mellem Stradellasvej 30 og Tartinisvej 30) og ikke på den anden side af Verdisvej, idet disse tilhører andelsboligforeningen. Kolding, den 5. august Referent: Grethe Vingborg Hansen Side 6

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 14 Generalforsamlingsreferat År 2011, tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: År 2014, onsdag den 21. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere