Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af oldermand 8. Valg af bestyrelse 9. Valg af 2 suppleanter 10. Valg af 2 revisorer 11. Eventuelt Pkt. 1. Valg af ordstyrer Michael Jørgensen blev foreslået og valgt. Pkt. 2. Valg af referent Niels Daniel Sørensen blev foreslået og valgt. Pkt. 3. Valg af stemmetællere. Ove Nørlund og Jørgen Rehfeldt blev foreslået og valgt. Pkt. 4. Beretning Oldermand Arne Kromann er sygemeldt, og i hans fravær blev beretningen aflagt af næstformanden Halfdan Andersen der gav en redegørelse opdelt i nævnte hovedpunkter: 1. Grandestævner 2. Status omkring salg af boldbanen 3. Donationer. Vi har afholdt 4 arrangementer i år inklusiv generalforsamlingen. Sidste års generalforsamling blev afholdt 14. marts Første Grandestævne blev afholdt 30/ , med underholdning ved Syv-kantens Underholdningsgruppe Lidt af hvert. Sæsonens andet Grandestævne blev afholdt den 28/ med arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmusssen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Emnet var Anden Verdenskrig omkring Esbjerg. Tredje og sidste Grandestævne i denne sæson blev afholdt 27 februar i år med Direktør Henning Kruse om EOS. Vi har prøvet at fastholde ideen om et foredrag hvert år med lokalt tilsnit. I år var det så Henning Kruse. Sidste år havde vi plantør, Claus Løth til at fortælle om Marbæk Plantage, og tidligere har vi haft direktør Ole Andersen til at fortælle om Es-Vagt. Vi har haft havnedirektør Ole Ingrisch til at fortælle om udviklingen på Esbjerg Havn, og endelig har vi haft direktør, Kurt Skov til at fortælle om udviklingen i Blue Water. Alle interessante foredrag og med lokale relationer. Forslag til nye emner modtages gerne. Sidste års generalforsamling den 14. marts Der var som sædvanlig god tilslutning, og en livlig debat.

2 Aftenens dirigent Michael Jørgensen styrede generalforsamlingen på en sikker og rolig facon, og ND Niels Daniel Sørensen tog udførligt referat fra generalforsamlingen. Den valgte bestyrelse: Arne Kromann Oldermand Halfdan Andersen John Pallesen Jette Vange Nielsen Poul Erik Laursen Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Efter generalforsamlingen blev der serveret en let anretning. Menuen bestod af røget bakskuld samt en øl eller vand, desuden æblekage og kaffe. Det var for de fleste ikke nogen overraskelse, da det har været vores sædvanlige generalforsamlingsmenu i rigtig mange år. Jeg kan oplyse, at det var nu afdøde Edith Andersen, som indførte det, da hun sad i Grandelaugets bestyrelse. Derefter var der underholdning ved ægteparret Benedikte Åa og Søren Storm. Benedikte, som er konservatorieuddannet, sang nogle herlige klassiske sange, og blev dygtigt akkompagneret af sin mand, Søren på klaver. En dejlig musikalsk oplevelse. Første Grandestævne var som nævnt den 30 oktober sidste år. Da vi jo ikke har tilmeldinger til vore stævner, foretager vi altid et skøn over hvor mange gæster, der mon kommer. Til arrangementet med Syvkantens Underholdningsgruppe mente vi godt, vi kunne dække op til 60 personer, - så var der nok en stol til alle. Det holdt ikke helt stik, folk blev med at myldre ind, og da alle havde fået en plads, var der omkring 120 gæster, hvad vi naturligvis var rigtig glade for. Jette blev sendt ud for at skaffe ekstra proviant til kaffen, og da vi nåede til pausen, var der både kaffe og kage til alle. Tak til alle som hjalp med at sætte ekstra stole og borde op. Alle tog situationen med et smil, selv om der en overgang var lidt stress på. Selv om jeg nok vil være lidt inhabil til at udtale mig, da jeg selv var en del af underholdningsgruppen, vil jeg gerne på Syvkantens vegne takke for en forrygende aften. Aktørerne fra Syvkanten havde en herlig aften i selskab med jer, og vi nød de mange applaus og grin, I kvitterede med. Hvert år plejer vi at planlægge det sådan, at et af vore Grandestævner har et musikalsk indhold eller eventuelt et foredrag, hvor man får et godt grin. Vi har tidligere haft Hjerting Koret til at optræde, og vi har haft Leif Fabricius til at fortælle sjove historier. Og i år var det så Syvkantens underholdningsgruppe. Det næste Grandestævne blev afholdt den 28. november Det var en aften med historisk indhold fra sidste verdenskrig. Vi havde engageret Jørgen Dirchmann Rasmussen fra Byhistorisk Arkiv i Esbjerg, og vi havde spurgt ham, om der eventuelt var historiske episoder fra Hjerting området fra krigens tid, som det kunne være interessant at høre om. Det ville han gerne undersøge, men foredraget, som var yderst interessant og suppleret med fine billeder, handlede dog især om Esbjerg og omegn. Det var en spændende aften, og flere af vore gæster havde nære relationer til nogle af de episoder og billeder, vi så på lærredet.

3 Igen havde vi i bestyrelsen forregnet os med hensyn til opdækning. Vi havde dækket op til ca. 60 personer, men der kom ca. 100, så vi måtte igen i gang med at stille ekstra borde og stole op. Jeg vil gerne pointere, at vi er rigtig glade for, at så mange møder frem til vore Grandestævner. Alle er hjertelig velkomne til vore arrangementer. Også denne aften blev en spændende og interessant aften. Sidste Grandestævne blev afholdt den 27. feb i år med direktør Henning Kruse. Det var et foredrag, som havde været under opsejling i lang tid. Jeg havde første kontakt med Henning Kruse for over to år siden, men der var mange forhindringer undervejs, bl.a. skulle han være færdig med at skrive en bog om sit spændende liv, han havde haft. Det blev et meget interessant foredrag om Henning Kruses liv og levned fra Skovlund, hvor han blev født og hele vejen frem til 2006, hvor han solgte sit firma EOS til SEMCO. Efter foredraget besvarede han spørgsmål fra salen. Igen en spændende og interessant aften i Hjerting Grandelaug. MEN - endnu engang måtte vi i bestyrelsen erkende, at vi ikke er gode til at forudse antallet af gæster til vore arrangementer. Vi dækkede til 60, for der var fodbold i fjernsynet. Esbjerg skulle spille returkamp mod Fiorentina, så det skulle nok slå til. Det gjorde det ikke der kom 120 der var fuldt hus igen. Men igen vil jeg gerne understrege, at alle er hjertelig velkomne til vore arrangementer. 2. Status omkring salg af Boldbanen. Alle har vist bemærket de store salgsskilte, der nu er opsat ved boldbanen på Jagtvænget, og der er indrykket store salgsannoncer om salg af boliger i Grandeparken i Hjerting. Det glæder os, at vi nu er nået så langt, ja jeg kunne næsten sige - NÅET I MÅL, da det jo er en boldbane det drejer sig om. Beløbet købesummen på kr. er nu indsat på en spærret konto i Sydbank. Jeg kan berolige alle med, at så længe skødet ikke er underskrevet, og beløbet er bundet på en spærret konto, er pengene sikret, også selv om Sydbank pludselig skulle dreje nøglen. Beløbet er uden moms, men da vi ikke er momsregistrerede, kan vi ikke få fornøjelse af betalt moms. Vi ønsker Jacob Muff og Krogh Arkitekterne held og lykke med projektet. Det er et flot projekt, som alle I Hjerting kan glæde og fryde sig over. Jeg talte med Jacob Muff i går, og ønskede ham tillykke, og han glædede sig også til endelig at komme i gang med byggeriet. Der var dog enkelte knaster med Esbjerg Kommune, som endnu ikke var faldet på plads, men det håbede han snart ville ske. 3. Donationer Vi har i årets løb støttet to projekter med en mindre donation. Områdecenter Strandgården fik indrettet en sansehave til beboerne, og i den forbindelse søgte de Grandelauget om et beløb. Vi støttede projektet med 2000 kr. 4. Hjerting Lokalarkiv havde en specialopgave, som de gerne ville løse, og de ansøgte Grandelauget om et beløb på 5000 kr, som vi så donerede.

4 Til slut vil jeg gerne rette en tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer og afholde vore møder, og det har været en fornøjelse trods travlhed at afholde vore Grandestævner. Også en stor tak til jer Grander, som betyder naboer fordi I så flittigt møder frem til vore arrangementer. Uden denne enorme tilslutning ville vores indsats nærmest være omsonst. Næstformand, Halfdan Andersen Beretningen blev herefter sat til debat. Grethe Gregersen fra lokalarkivet rettede en tak for den i beretningen nævnte donation. Hun foreslog Søren Mulvad som ny foredragsholder. Beretningen blev herefter godkendt. Pkt. 5. Regnskab Regnskabet blev gennemgået af John Pallesen, som sluttelig orienterede om, at revisorernes godkendelse - der ikke fremgik af det uddelte regnskab - forelå på en særlig formular. Halfdan gav en kort redegørelse om salget af den gamle sportsplads på Idræts Alle. Og gentog, at provenuet er deponeret på en advokat klientkonto i Sydbank, hvilket betyder, at pengene er sikret. På forespørgsel, nævnte Halfdan, at de ekstraordinære udgifter til bl.a. græsslåning m.v. nu stopper. Connie Rehfeldt kommenterede på Kildetorvet som grønt område det flyder med dåser, plastbeholdere m.v. Halfdan erkendte, at det ikke er kønt, og sagde, at Jacobs Haveservice sørgede for stedet inklusiv bjørneklo, og vi tager det op. Ingerlise Sørensen spurgte til refusion fra kommunen, og Halfdan vurderede, at dette sker i forbindelse med afvikling af boldbanen. Jørgen Rehfeldt nævnte, at Kildetorvet er på over 800 m2, og kommenterede på grunden generelt og på muligheden af et evt. salg af grunden og de problematikker, der kan være forbundet hermed. Gunner Gregersen oplyste, at grunden er omfattet af lokalplan, og opfordrede til salg af grunden. Ove Nørlund sagde, at der er meget jura forbundet hermed, og opfordrede bestyrelsen til at gøre brug af en rutineret advokat. Halfdan sluttede punktet af med at sige, at det tager vi op, og sagde, at bestyrelsen bruger advokat Klaus Busk. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 6. Indkomne forslag Halfdan sagde, at der ikke fra medlemmerne var indkommet forslag. Halfdan begrundede derefter et tilføjelsesforslag fra bestyrelsen til Grandelaugets vedtægter. Advokaten havde efter en gennemgang af vedtægterne helt korrekt konstateret en mangel omkring tegningsforhold. På denne baggrund fremlagde bestyrelsen følgende forslag som tilføjelse til Hjerting Grandelaugs vedtægter: Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening Forslaget om tilføjelse til vedtægter blev godkendt. Pkt. 7. Valg af oldermand Halfdan sagde, at den nuværende oldermand Arne Kromann ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslog herefter nuværende bestyrelsesmedlem Poul Erik Lauridsen som ny oldermand, og han blev valgt uden modkandidat. Den nye oldermand præsenterede sig kort og sagde, at han var bekendt med bestyrelsesarbejde.

5 Pkt. 8. Valg til bestyrelse Halfdan Andersen blev genvalgt og Betty Børsmose blev foreslået og nyvalgt. Den samlede bestyrelse består herefter pr 20. marts 2014 af følgende: Oldermand: Poul Erik Laursen Næstformand Halfdan Andersen Kasserer: John Pallesen Sekretær: Jette Vange Nielsen Bestyrelsesmedlem: Betty Børsmose Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter Kenneth Andersen blev genvalgt, og Jens Arne Christensen blev foreslået og nyvalgt. Pkt. 10. Valg af 2 revisorer Ove Nørlund og Jørgen Rehfeldt blev begge genvalgt. Pkt. 11 Eventuelt Børge Nielsen spurgte ind til, om ikke bestyrelsen havde overvejet at indkalde en suppleant i stedet for den sygemeldte Arne Kromann. Halfdan sagde, at dette - i den givne situation var et valg fra bestyrelsen, som man ikke gjorde brug af. Gunner Gregersen orienterede om Kildetorvet om jordleje til Kommunen for en nu nedlagt pumpestation. Der var herefter en række indlæg om jordstykker tilhørende grandelauget blandt andet på Gramsvej, og herunder om der forelå nogen egentlig fortegnelse over disse jordstykker, og om der forelå skøde m.v. Bestyrelsen blev opfordret til at søge udarbejdet en egentlig fortegnelse over disse jordstykker, og hvad status og muligheder er med de pågældende jordstykker tilhørende grandelauget. Kenneth Andersen spurgte ind til vedtægterne om medlemskab i grandelauget, der betinger, at man ejer et matr. nr. i Hjerting By m.v., men som ikke omfatter grundejere med matrikelbetegnelsen Tobøl, hvilket der som bekendt er rigtig mange af i Hjerting, grundet mange nye udstykninger de seneste 60 år. Halfdan svarede, at han bestemt ikke troede, at det havde været hensigten fra det oprindelige grandelaug, dengang man formulerede vedtægterne. Altså underforstået, at man slet ikke havde fantasi til eller overvejet, at fremtidige matr. betegnelser kunne blive Tobøl eller andet, og at det givet har været hensigten, at hele Hjerting skulle være omfattet uanset matr. navn. Lejere i lejeboliger, der ikke tidligere i 10 år har ejet et matr. nr i Hjerting kan heller ikke deltage. Dette tager de oprindelige vedtægter ikke højde for, og vedtægterne er aldrig blevet opdateret. Som Halfdan formulerede det, der kan jo komme et forslag herom fra generalforsamlingen eller bestyrelsen, og så må der jo forholdes hertil. Men umiddelbart har bestyrelsen ikke planer om et sådant forslag. Halfdan gjorde opmærksom på, at alle kan deltage i arrangementer, men altså ikke stemme. Herefter afsluttede Halfdan generalforsamlingen og takkede dirigent og referent samt deltagerne for god ro og orden.

6 Halfdan Andersen Michael Jørgensen Niels Daniel Sørensen Næstformand Dirigent Referent

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse Indhold Referat af generalforsamling 28/6-2009 med formandens beretning for 2008-09 Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/9-2009 Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere