GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB"

Transkript

1 GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes Referat fra ordinær generalforsamling 31. oktober 20lL Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 5. januar 2072, kl Med ven ÅBENRA 31 ' Box 63 '1002 KøBENHAVN K.TLF FAX NR: go ADVOKATER: BENTE SKOVGAARD ALSTG.THOMAS RYSGAARD RASMUSSEN. NICHOLAS WANTZIN. BIRGITTE GRUBBE GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR.NR

2 Ar 2011 den 31. oktober kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, i Glassalen på 1. sal, 2300 København S. Formanden Tine Scholkmann bød veikommen. 1. Vale af dirieent. Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarsiet, og at ingen af de tiistedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaidelsen. Der var indkommet et forslag fra Ditte Petersen vedrørende husdyrhold. Da forslaget ikke var blevet slået op eller blevet omdelt til andelshaverne, kunne forslaget ikke blive behandlet, men blev udskudt til næste ordinære eller ekstraordinære seneralforsamlins. Dirigenten opiyste, at ud af 73 andelshavere var 16 til stede. Under punkt 3 kom yderligere 1 andelshaver til stede. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig bofiset fra til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, jfr. nærmere punkt 7 b. 2. Valg af referent. Som referent valgtes advokat Birgitte Grubbe. 3. Besfvrelsens beretning. Tine Scholkmann aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. Det blev supplerende oplyst, at de fleste lejligheder stort set sælges til prisen, men at tv., blev solgt rned et forholdsvist stort nedslag, da der manglede køkken. Bestyrelsen og administrator orienterede om, at eksklusionerne er et problem, fordi restanceme inden en fogedsag kan gennemføres nogle gange løber op i et større beløb, end der er dækning for i andelen. Bestyrelsen og administrator bestræber sig på at gennemføre eksklusionerne så hurtigt som muligt for at undgå tab. Dirigenten konstaterede uden afstemning, at beretningen var enstemrnigt godkendt med alle stemmer. 266-BG/ls

3 2t5 4. Godkendelse af årsrapport for 2010/11 Advokat Birgitte Grubbe gennemgik årsrapporten for 2010/11, herunder noten vedr ør ende andel spri sb eregning. Der blev orienteret om renteswappen og foreningens økonomi i øvrigi. Det 10-års budget der blev lavet i januar 20 I 0 holder stadigvæk. Foreningen har haft overskud på driften i 2010/11, og forventer også at få overskud på driften i Såfremt der fortsat er det lave renteniveau på kassekredit og lån til Amagerbanken, er foreningens økonorii god, og der er derfor forslag om at påbegynde at afdrage en smule på lånet til Amagerbanken jfr. punkt 7. a.det blev frernhævet, at såfremt renten på Amagerbanklånet og kassekreditten stiger, og i hvert fald når der skal påbegyndes betaling af afdragpå lånet til Amagerbanken, vil det formentlig være nødvendigt med en mindre ekstraordinær forhøjelse af boligafgiften udover de årlige 3-4 % jft. 1O-års budgettet. Der blev spurgt, om foreningen havde mulighed for at få eftergivet noget af gælden, således at man for den samme boligafgift kunne påbegynde at betale afdrag. Birgitte Grubbe lovede at holde øje med det, men oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart er mulighed herfor. Dirigenten konstaterede uden afstemning, at årsrapporten samt forslaget til andelspris var enstemmigl godkendt med alle stemmer. 5. Godkendelse af budeet 2011/12. Birgitte Grubbe gennemgik budgettet for 20I1ll2.Det blev fremhævet, at der ikke er nogen forhøjelse af boligafgiften 1/1 2072, men først ll kommer der forhøjelse på 3 %jfr. 10-års budgettet. Dirigenten konstaterede uden afstemning, at budgettet for var enstemmigt godkendt rned alle sternrner. 6. Orientering om gårdproiektet. Asbjørn Lenbroch orienterede om, at det garnle gårdprojekt sammen med Andelsboligforeningen Christian Svendsens Gården, er blevet droppet, idet der ikke var nogen fremdrift, og kornmunen derfor har trukket støttetilsagnet tilbage. Årsagen til at der ikke var nogen fremdrift var, at Andelsboligforeningen Halgreen ville være helt sikre på økonomien, inden arbejdet blev igangsat, og den rnodel der var tale om med det garnle projekt, var en model, hvor foreningen stod som bygherre og fik et tilskud fra kommunen. 266-BG/ls-03.1 I.l I

4 3t5 Nu er det imidlerlid således, at kommunen gefire vi1 prioritere gården i det projekt, der hedder Københavnske Gårdhaver. Her skal de to andelsboligforeninger søge sammen, og ansøgningen skal godkendes af generalforsamlingen. I den model er kommunen bygherre, og betaler hele anlægsudgiften. Bestyrelsen så gerne, at der var en kontaktperson til kommunen, der sørger for indsendelse af de nødvendige ansøgninger, selvfølgelig på den måde, at bestyrelsen bliver orienteret løbende. Bestyrelsen har ikke selv resurser til at forlsætte med gårdprojektet. Morten Larsen, Halgreensgade 5, blev valgt til at stå for kontakt til kommunen og nabo samt ansøgning om støtte. Det blev præciseret, at når der er meddelt støttetilsagn, vil bestyrelsen igen træde ind i projektet, og ikke kun deltage på sidelinjen. Der var på generalforsamlingen enighed om at kommunen skulle ansøges om at etablere en gård under projektet Københavnske Gårdhaver. 7. Forslae a. Forslag fra besfyrelsen om at foreningen afdrager mellem kr og kr. L på lånet til Amagerbanken under forudsætning af, at der er et positivt resultat af ordinær drift ved regnskabsårets udgang svarende til det beløb, der foreslås benyttet til afdrag. Forslaget var gennemgået i forbindelse med regnskab og budget. Forslaget blev vedtaset med 15 stemmer for os 2 der hverken stemte for eller imod. b. Forslag fra besfyrelsen om at slette første punktum i vedtægternes $ 23 stk. 6, idet foreningen ikke foretager en sådan gennemgang. Birgitte Grubbe gennemgik forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med aile stemmer. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig ti1 endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, gjorde dirigenten opmærksom på, at forslaget vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 213 flertal, uanset hvor mange der giver møde. Generalforsamlingen vil blive afholdt en eftermiddag k eller i beboerlokalet, idet forslaget om husdyrhold samtidig skal behandles. 266-BG/1s

5 4/) 8. Vals til bestvrelsen. Som formand for 1 år valgtes Lars Pedersen. Sorn bestyrelsesmedlernmer for 2 år genvaigtes Tine Scholkmann og Anders Hiort Hansen og nyvalgtes Jimmi Andersen. Som bestyrelsesmedlernmer for 1 år genvalgtes Ditte Petersen og nyvalgtes Tilde Schelde Jacobsen. Som suppleant for 1 år valgtes Christine Møller. Alle blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsen består herefter af Lars Pedersen (fonnand) Tine Scholkmann, Anders Hiort Hansen, Jimmi Andersen, Ditte Petersen, Asbjøm Lenbroch og Tilde Schelde Jacobsen. 9. Eventuelt. Der blev talt lidt mere om gårdprojektet og det blev præciseret, at Morten Larsen løbende skal orientere bestyrelsen og at besty'relsen skal underskrive ansøgningen. Med hensyn til husdyrhold blev der talt om, at forslaget til den ekstraordinære generalforsamling skulle være lidt mere specificeret med hensyn til antal husdyr, størrelse på hunde, regler for luftning i gården m.v. Bestyrelsen blev opfordret til at foretage mindre forbedringer samt udskifte dørmåtter, kurve i vaskekælderen og andre småting, som ville være en stor forbedring i hverdagen, uden at det koster så meget. Andelshaverne blev opfordret til at skrive til bestyrelsen om de punkter, hvor man kunne lave forbedringer for en billig pris. Der bliver afholdt arbejdsdag den l2lli Bestyrelsen blev opfordret til at lave en dynarnisk arbejdsliste, der kan gå igen fra halvår til halvår og suppleres løbende. Bestyrelsen oplyste, at man i et vist omfang har en sådan liste. Det blev påtalt, at der er nogen, der tøner tøj i vaskekælderen i flere dage. Andelshaverne blev opfordret til ikke at stille tørrestativer i vaskekælderen, men enten bruge tørretuinbleren eller tøne tøjet hos sig selv, eventuelt på loftet over nr. 31. Bestyrelsen lovede at lave et vaskekælderreglement. Intet yderli gere at protokollere. 266-BG/ls-03.ll.ll

6 5t5 Generalforsamlingen hævet kl Som dirige4t og referent: Birgitte Grubbet fuftåt'"' Lars Pedersen (frnd.) iø-l*"r,j", Tilde Schelde Jacobsen 266-BG/ls I

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere