Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne"

Transkript

1 home køberguide

2 Indholdsfortegnelse 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne 5 Hvordan skal du bo? 6 Villa 6 Rækkehus 7 Ejerlejlighed 7 Forældrekøb af ejerlejlighed 8 Andelsbolig 8 Salg af andelsbolig 9 Nedlagt landbrug 10 Fritidshus 11 Grunde 11 Køb på tvangsauktion 11 Køb fra dødsbo eller indtrædende panthaver 12 Sådan finder du drømmeboligen 12 Internet 13 KøberKartotek 13 Værd at vente på 13 Økonomi 13 Budget og skatteregnskab 14 Boligkøbsbevis 14 Sammenligning af priser 14 Fremvisning 14 Forsikringsundersøgelse 14 Energimækning 15 Tilstandsrapport og elinstallationsrapport 15 home SundhedsAttest til huse og fritidshuse 16 Ejerskifteforsikring 16 home Køberforsikring 16 home SundhedsAttest til ejerlejligheder 17 Salgsopstillingen 17 Salgsopstillingens forside 18 Salgsopstillingens side 2 18 Ejendomsoplysninger 18 Standardfinansiering/anvendelsesudgifter 19 Diverse oplysninger 19 Diverse oplysninger 2 19 Bilag om finansiering 21 Alternative finansieringsopslag 21 Finansiering af den nye bolig 21 Start med at få din økonomi godkendt 21 Realkreditlån - op til 80% af købesummen 22 Lås huslejen fast med det samme 22 Udbetalingslån - den sidste del af købesummen 22 Overtagelse af eksisterende lån 22 Boliglån i andelsboliger 22 Handlen er i hus 23 Fortrydelsesret 23 Når flere køber bolig sammen 24 Ejendommens papirer 24 Deponering 24 Reguleringsopgørelse 25 Skødet 25 Købsomkostninger og refusionsopgørelse 25 Advokatens rolle 26 Før overtagelsen 26 På overtagelsesdagen 26 Praktiske råd 27 Kollektiv mæglerforsikring og klagemuligheder 27 Kom godt i hus home køberguide side 2

3 Denne guide er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Guiden kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide lidt mere om. Samme sted som du fandt guiden på home.dk, er der et leksikon, som forklarer alle de begreber og fagord, du kan støde på i forbindelse med en bolighandel. Ejendomsmægleren kan rådgive både købere og sælgere. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at en ejendomsmægler, ifølge gældende lovgivning, ikke må varetage både købers og sælgers interesser i samme handel. Derfor vil du som køber hos home blive opfordret til at søge vejledning hos en anden rådgiver vedrørende de punkter, hvor der kan være modstridende interesser mellem køber og sælger. Vi håber, du får glæde af guiden og ønsker dig god læselyst. home køberguide side 3

4 Drøm og virkelighed Omkring halvdelen af Danmarks familier ejer deres bolig. En ejerbolig giver de bedste betingelser for, at du selv kan skabe rammerne om din daglige tilværelse. Der er frihed til at præge boligen i din personlige stil. For de fleste er det også en økonomisk fordel at eje, fordi det giver mulighed for en fornuftig forrentning af de investerede penge. Før du orienterer dig på det store og varierede boligmarked, er det vigtigt at gøre dig klart, hvilken slags bolig du kan tænke dig. Hvor meget må boligen koste, og hvor stor skal den være? Skal den ligge i byen eller på landet? Er det vigtigt, at du er tæt på arbejdsplads, uddannelsessted og børneinstitutioner? Skal det være et nyt eller ældre hus, eller skal det være en ejerlejlighed? Det er også en god idé at tænke lidt frem i tiden. Skal der fx være plads til, at familien vokser? Eller råd til ændringer i den økonomiske situation? Det er vigtigt, at du danner dig et samlet overblik over økonomien, før du giver dig til at lede efter bolig. Det gælder også, hvis du allerede ejer en bolig men gerne vil sælge den og købe en anden. I så fald bør du undersøge, om du har råd til, i en periode, at sidde i to boliger, eller om du skal have solgt din nuværende bolig, før du køber. Med denne lille guide ønsker vi hos home at give dig et praktisk redskab i beslutningsprocessen. Hos home har vi udviklet en række symboler, der bruges, når vi annoncerer sælgernes boliger. Det sparer dels plads, og dels kan købere hurtigere overskue fx antal kvadratmeter, antal værelser og hvilken sal, hvis det er en ejerlejlighed. d n e K f C m h r l Byggeår Antal værelser og stuer Bebygget areal/ tinglyst areal Boligareal Grundareal Antal plan i j b s L M g F E D Afstand til indkøb Afstand til indkøb Afstand til city Afstand til badevand Afstand til vand Afstand til skov p q o k x y w u Gårdmiljø Altan Elevator Carport/garage Kloak indlagt på grund El indlagt på grund Etage Kælder Vand indlagt på grund Antal soveværelser Antal sovepladser Afstand til offentlig transport Antal toiletter Tilbygning Nyt tag home SundhedsAttest home køberguide side 4

5 Dansk arkitektur gennem tiderne Danmark er rig på forskellige boligtyper. Fra stråtækte bondehuse over patriciervillaer med glaserede tegltagsten til parcelhuse med direkte adgang til haven. Måden, der er blevet bygget på, afspejler dels periodens stil og den personlige smag, men også - i høj grad - de økonomiske betingelser, der har været i samfundet på det pågældende tidspunkt. I den nationalromantiske periode omkring århundredeskiftet ønskede man fx at bygge med nordiske motiver og materialer. Efter første verdenskrig og frem til slutningen af tyverne var det nyklassicismen, der prægede arkitekturen, og krigens kaos fik arkitekterne til at tilstræbe harmoni, rytme og symmetri i husene. Tredivernes funktionalisme indførte nye materialer og teknikker, og husene blev bygget ud fra ønsket om oplevelse af lys, luft og enkelhed. Med anden verdenskrig blev Danmark isoleret fra internationale arkitekturpåvirkninger. Dette, og ressourcemanglen, betød, at husene blev opført i regionale materialer med rødder i traditionel dansk byggetradition. I begyndelsen af halvtresserne opnåede dansk boligarkitektur verdensberømmelse med den funktionelle tradition og navne som Jørn Utzon og Arne Jacobsen. Stilmæssigt så man en dansk fortolkning af de modernistiske tendenser fra især USA og Japan med anvendelse af gedigne danske materialer som træ og mursten. udviklingen af bofællesskaber form. Firsernes postmodernistiske tæt-lavbebyggelser var en reaktion mod typehusområdernes ensartethed og et forsøg på at skabe en større arkitektonisk variation. Boligkvaliteten i denne periode har dannet skole internationalt. I halvfemserne dyrkedes individualismen i samfundet, og dette blev afspejlet i boligen. Fx var det karakteristisk, at tressernes og halvfjerdsernes typehuse blev ombygget til at opfylde nye krav om fleksibilitet, rumforløb og lysindfald. Hvordan skal du bo? De mange stilarter og boligformer rummer forskellige muligheder, alt efter de behov man har som boligkøber. Og der er meget at forholde sig til, når man skal vælge sin nye bolig. Smag, funktionalitet og livskvalitet skal forenes med hen synet til økonomi, arbejde, skole, fritidsinteresser og transportbehov. På de næste sider får du en beskrivelse af forskellige boligmuligheder. Tressernes industrialisering af byggebranchen og det økonomiske opsving medførte en eksplosiv vækst i både etagebolig- og parcelhusområdet. Det arkitekttegnede enfamilieshus forsvandt og blev erstattet af typehuset. Halvfjerdsernes oliekrise og det efterfølgende økonomiske tilbageslag affødte stagnation i den traditionelle parcelhussektor. I slutningen af halvfjerdserne tog home side 5 køberguide side 5

6 Villa Villaen og parcelhuset er vores mest udbredte boligtyper. Der findes cirka en million enfamiliesboliger i Danmark, og næsten halvdelen af disse er parcelhuse og villaer, der er bygget i 60 erne og 70 erne. Boligerne ligger typisk i rolige og børnevenlige kvarterer, som er forskånet for alt for megen trafik. Samtidig er det en boligtype, der passer mange på grund af størrelsen og indretningen, der ofte er velegnet til en kernefamilie. Med eget hus råder du frit over jorden og bygningerne på din matrikel, og du bestemmer selv, hvordan du vil indrette dig indendørs og uden for i haven. Der kan dog være enkelte begrænsninger i form af lokalplaner med tinglyste servitutter eller rettigheder om fx skel, tagbelægning eller medlemskab af en grundejerforening. Når man køber et enfamilieshus, har man selv ansvaret for husets vedligeholdelse. Mange vælger villaen eller parcelhuset på grund af muligheden for at være sig selv inde bag ligusterhækken samtidig med, at der ofte er et blomstrende socialt liv og et godt naboskab i kvarteret. Betegnelsen villa dækker både en- og tofamilieshuse. Et tofamilieshus kan fx være en bolig for to familier, hvor den ene familie ejer, og den anden bor til leje. Rækkehus Klyngehuset, kædehuset, dobbelthuset eller rækkehuset giver i princippet de samme muligheder som villaen. Naboerne er lidt tættere på, men for mange betyder det blot ekstra stor mulighed for at kombinere det individuelle og det kollektive. home køberguide side 6

7 Rækkehuset kan være i et eller flere plan og er typisk indrettet på en meget funktionel måde. Antallet af kvadratmeter er ofte en smule færre end i villaen, og en anden forskel kan være, at man ikke selv kan disponere over udendørsarealer eller rækkehusets ydre, fx farven på træværket, fordi disse forhold er reguleret gennem vedtægterne i en grundejerforening. Den indvendige del af huset bestemmer du selv over. Der er ofte et fælleshus til sociale aktiviteter, ligesom der kan være fællesfaciliteter som fx vaskeri eller et udendørsareal med legeplads til børnene. Der er både rækkehuse i gamle villakvarterer og i selvstændige enklaver, som udelukkende består af rækkehuse, der kan være samlet omkring et grønt område eller et torv. Ejerlejlighed En ejerlejlighed er en lejlighed, som er udstykket til en selvstændig fast ejendom, og som derfor kan købes og sælges. Som ejer har du fuld råderet over selve lejligheden indvendigt. Når man køber en ejerlejlighed, køber man også en andel i selve hovedejendommen, det vil sige bygningen og grunden. Det betyder, at man, ud over selve lejligheden, ejer en del af ejendommens fællesarealer - fx gårdhave, trapper, loft og kælder. Der er en lang række opgaver, som skal løses af ejerlejlighedsejerne i fællesskab (fx vedligeholdelse af hovedejendommen, trappevask og renovation). Derfor skal man være medlem af ejerforeningen, som administrerer driften og træffer beslutninger om fællesarealerne. Ejerforeningen fastsætter også vedtægterne for ejendommen, hvoraf det blandt andet fremgår, om der er ret til at holde husdyr, og om der er særlige regler for udlejning. Når du køber en ejerlejlighed, bliver du automatisk medlem af ejendommens ejerforening. Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes mindst en gang om året. Alle ejerforeningens medlemmer har møde- og stemmeret. På generalforsamlingen gennemgås ejendommens regnskaber og budgetter, og der træffes beslutninger om nyanskaffelser, vedtægtsændringer med videre. Ansvaret for den daglige drift af ejerforeningen varetages af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Selve driften overlades ofte til en professionel administrator. I alle ejerlejligheder betales der et bidrag til ejendommens fællesudgifter i forbindelse med driften. Hvor stort et beløb, der skal betales i fællesudgifter for den enkelte ejerlejlighed, afhænger af det såkaldte fordelingstal for lejligheden. Fordelingstallet bestemmes oftest på baggrund af lejlighedens areal. Der kan være ejerlejligheder i alle former for bebyggelse: tofamilieshuse, større villaer, bolig-komplekser og byejendomme. Forældrekøb af ejerlejlighed I takt med at det bliver vanskeligere og vanskeligere at finde en god lejebolig i de større studiebyer, er det blevet almindeligt, at forældre køber en ejerlejlighed, som de så udlejer til deres barn. Mange oplever, at det er en fordel for både den unge og forældrene - også økonomisk. Det skyldes blandt andet de skattemæssige fordele, man kan opnå og den opsparing, der traditionelt er forbundet med at eje fast ejendom. For mange forældre er det også med i overvejelserne, at ejerlejligheden på et senere tidspunkt kan danne rammerne for deres eget liv. Hos home kan du få mere at vide om skatteregler, boligsikring og finansiering. Og vi kan hurtigt hjælpe dig med en beregning, der viser, hvad det vil koste om måneden at investere i en forældrekøbslejlighed. home køberguide side 7

8 Andelsbolig En andelsbolig er typisk en lejlighed eller et rækkehus. Andelsboligforeninger kan inddeles i to kategorier: Nyopførte andelsboliger og andelsboliger i eksisterende udlejningsejendomme. I sidstnævnte kategori er det lejerne, der overtager ejendommen og stifter en andelsboligforening. Som andelshaver i en andelsboligforening ejer du formelt set ikke din bolig. Købet betyder, at du bliver medlem af en andelsboligforening, hvor du betaler et indskud og kommer til at eje en andel af foreningens formue. Andelen giver dig brugsret (beboelsesret) til en bestemt bolig i foreningen. Juridisk betragtes andelsboligen altså ikke som en selvstændig fast ejendom, og derfor bliver der heller ikke tinglyst skøde på en andelslejlighed. Som andelshaver hæfter du - i henhold til normalvedtægterne - udelukkende med dit indskud. Hvis du har lånt penge til det kontante indskud i andelsboligforeningen, kan du fratrække renteudgifterne for lånet på din selvangivelse. Foreningens prioritetsrenter kan derimod ikke fratrækkes, og den månedlige boligydelse er derfor identisk med nettohuslejen. Ud over rente og afdrag på realkreditlånet dækker den månedlige boligydelse over en række andre poster, som varierer fra forening til forening - eksempler på dette kan være vedligeholdelseskonto, vandforbrug, vaskerum, tørretumbler og fælleshus. Inden du køber en andelsbolig, skal du undersøge, hvad din månedlige boligydelse dækker. Vedtægterne i en andelsboligforening er meget vigtige. De kan blandt andet fastlægge retningslinierne for, hvordan man prisfastsætter de boliger, der skal handles i foreningen. Vedtægterne definerer desuden den enkelte andelshavers råderet over hans eller hendes andel. Det er derfor væsentligt, at du sætter dig grundigt ind i vedtægterne, før du køber. Salg af andelsbolig I mange andelsboligforeninger er det ikke den enkelte andelshaver, der bestemmer, hvem der skal købe andelen, da der fx kan være oprettet en venteliste. I disse foreninger vil lejlighederne blive solgt til dem, der står på foreningens venteliste. Prisfastsættelsen af en andelsbolig er lovbestemt. Andelsboliger må ikke sælges til mere end en beregnet maksimalpris. Det betyder, at køber og sælger ikke kan aftale en pris, der er højere end loven tillader. Derimod kan de godt aftale en lavere pris. Andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende prisen. Da andelsboliger ofte kan sælges til en højere pris end maksimalprisen, sker det, at sælger forlanger penge under bordet, når lejligheden skal sælges. Det er ulovligt, og køber kan forlange at få pengene igen. Som sælger er det altid en god ide at få salgsprisen godkendt af bestyrelsen, inden andelen sættes til salg. Når du køber en andelsbolig, bliver du automatisk medlem af andelsboligforeningen, hvor du, sammen med alle de øvrige andelshavere, bestemmer over jeres fælles ejendom. Generalforsamlingen er andelsboligforeningens øverste myndighed. Her vælger man en bestyrelse, der administrerer ejendommens drift og varetager beboernes interesser. home køberguide side 8

9 Anpartsbolig / ideel anpart Anpartsboliger er selvstændige dele af en fast ejendom, der kan købes, sælges og belånes hver for sig. Ideelle anparter laves normalt kun i tofamiliehuse. Generelt er det nemlig ikke tilladt at opdele ejendomme med mere end to boliger i ideelle anparter. Juridisk minder købet af en anpartsbolig om køb af en ejerlejlighed. Ved køb af en anpartsbolig bliver man medejer af hele ejendommen og køber altså også en andel i selve bygningen og grunden. Der er ikke nogen ejerforening eller vedtægter i ejendomme med ideelle anparter. I stedet er der tinglyst en samejeoverenskomst på ejendommen. Samejeoverenskomsten er vigtig, fordi den beskriver den enkelte anpartshavers rettigheder og pligter, fx hvem der har brugsret til hvilken del af huset, deling af haven, vedligeholdelse, og hvad man skal gøre, hvis der opstår tvister mellem anpartshaverne. Normalt har ideelle anparter egen tinglyst belåning. Over for kommunen er der fælles hæftelse for ejendomsskat og typisk også for ejendommens forsyninger - varme, forsikring, renovation med videre. Nedlagt landbrug Et nedlagt landbrug giver mulighed for at kombinere hverdag og fritid for stort set samme pris som et almindeligt helårshus. Der er typisk tale om et stuehus med 1-2 hektar jord. Denne boligform giver stor frihed og mange udfoldelsesmuligheder inden for rammerne af den gældende byggelovgivning. Der kan holdes husdyr fra høns til heste, man kan dyrke sine egne grøntsager, og man har som regel naturen lige uden for døren. Du skal ofte regne med at skulle investere mere i vedligeholdelse og modernisering, end det er almindeligt for andre helårshuse. Vil du holde dyr eller køkkenhave, bør investeringerne hertil regnes med, når du vurderer de samlede udgifter. Et nedlagt landbrug belånes på samme måde som et almindeligt helårshus. Skattereglerne er de samme. home køberguide side 9

10 Fritidshus Danmark er et smukt land med masser af flot natur, og derfor vælger rigtig mange at holde ferien i Danmark. Ja, mange vælger endda at købe eget fritidshus, og det kan der være mange gode grunde til. Fx betragtes fritidshuset ofte som et alternativ til mere traditionel opsparing, hvor man, ud over den opnåede opsparing, får en række dejlige oplevelser med udgangspunkt i huset. Når man køber et fritidshus skal man overveje, om man vil bruge den tid og de ressourcer, der er forbundet med at eje fritidshuset. Fx skal der en gang imellem males udvendigt, og grunden omkring fritidshuset skal passes. Men for de fleste opvejes ulemperne af de mange fordele ved eget fritidshus. Frisk luft, tæt på vand eller skov, gode oplevelser med familien og meget mere. Mange tror, at man er bundet til at holde ferie i Danmark for altid, når man har købt et fritidshus - men sådan er det ikke. Fritidshuset kan nemlig udlejes i den periode, man ikke selv benytter det og på den måde bidrage positivt til familieøkonomien og til at dække nogle af de omkostninger, der er forbundet med at eje et fritidshus. Der gælder specielle skatteregler ved udlejning af fritidshuse. Disse regler kan du høre mere om i din lokale home-forretning eller på home.dk. Mange fritidshuse er i dag så veludstyrede og godt isolerede, at man også kan benytte dem i vinterhalvåret. Normalt må et fritidshus dog kun bebos i weekender og i sommerhalvåret. Pensionister og efterlønsmodtagere kan bo i deres hus hele året, hvis de har ejet huset i mere end otte år - der er dog visse krav, der skal opfyldes. Du kan tjekke hos kommunen, hvilke lokale regulativer der er, og hvad de indebærer. Eller du kan henvende dig til den lokale homeejendomsmægler og få klar besked om det område, du har forelsket dig i. home køberguide side 10

11 Grunde Køber du en byggegrund, skal du blandt andet være opmærksom på grundens bæredygtighed. Derfor er handel med grunde ofte betinget af, at der foretages en jordbundsundersøgelse. Grunden kan også være omfattet af tinglyste servitutter eller lokalplaner, der regulerer bygningens omfang og benyttelse. Fx kan der være bestemmelser om, at huset, i et vist omfang, skal opføres i bestemte materialer. Før der kan bygges på grunden, skal den være byggemodnet. Byggemodning omfatter fx kloakering, stikledning, el- og vandforsyning samt eventuelt bidrag til vejanlæg og installationer, der er relaterede til den ene eller den anden energiform. Nogle steder kan der være pligt til fjernvarme eller naturgas. For at undgå dyre fejltagelser er det meget vigtigt, at du orienterer dig i områdets lokalplaner eller på rådhuset, før du køber og begynder at bygge. Køb på tvangsauktion Ejendomme, der sælges på tvangsauktion, handles ofte til en lavere pris end i almindelige handler. Du skal være opmærksom på, at dette skyldes, at der ofte er en ansvarsfraskrivelsesklausul for forhold, der ikke omtales i en tilstandsrapport og ikke er dækket af en ejerskifteforsikring. Du skal også sikre dig, at indestående realkreditlån og eventuelt andre lån kan overtages. Desuden er det væsentligt at vurdere det beløb, restgælden opgøres til på datoen for tvangsauktionen. Hvis du overtager hæftelser, skal du nemlig betale den fulde termin ved næstkommende forfaldsdato, uanset om ejendommen overtages midt i terminsperioden eller tæt på forfaldsdatoen. Som køber på en tvangsauktion skal du betale et såkaldt størstebeløb, der opgøres af den, som har rekvireret tvangsauktionen. Beløbet indeholder eventuelle forbrugsrestancer, og i den forbindelse bør du være opmærksom på, at en ejendom, der købes på tvangsauktion, kan være behæftet med ganske store restancebeløb vedrørende vand, varme, el og andet. Du har desuden ingen fortrydelsesret ved køb på tvangsauktion. Køb fra dødsbo eller indtrædende panthaver Hvis du køber en ejendom af et dødsbo eller en panthaver, der har overtaget ejendommen på tvangsauktion, gælder de normale regler om ansvarsfraskrivelse vedrørende fejl og mangler, der konstateres efter handlen. Sælger (typisk dødsboet) kan, som hovedregel, ikke opnå ansvarsfrihed alene ved at forsyne købsaftalen med en klausul, hvori han fraskriver sig ansvaret. Sælger kan blive fritaget helt eller delvist for ansvar, hvis der udarbejdes en tilstandsrapport og elinstallatinsrapport som forevises køber sammen med et tilbud om ejerskifteforsikring samt en skriftlig erklæring om, at sælger vil betale halvdelen af præmien for en 5-års ejerskifteforsikring for køber. home køberguide side 11

12 Sådan finder du drømmeboligen Ejendomsmæglerens forretning er et godt sted at begynde, når du leder efter den ideelle bolig. Her kan du se det samlede udbud, kigge på salgsopstillinger og få oplysninger om relevante boliger. Du kan enten bede ejendomsmægleren præsentere de alternativer, der svarer til dine behov eller på egen hånd orientere dig om forretningens tilbud. Alle salgsemner er som regel udstillet med store farvefotos. Avisannoncer og ejendomsmæglerens egen boligavis supplerer overblikket, og det er desuden en god idé at orientere dig i lokalavisen for det område, hvor du søger bolig. Du kan også få tilsendt en boligavis fra en anden landsdel. Bor du fx i Skagen og ønsker at flytte til Svendborg, kan home-ejendomsmægleren i Skagen give dig en liste med alle de boliger, som home har til salg i Svendborg. Symbolerne i homes annoncer giver et godt overblik, så du hurtigt kan finde de boliger, der passer til dine ønsker. Internet Ud over den almindelige annoncering i lokalaviserne finder du også homes udbud af boliger på internettet, home.dk. I modsætning til avisen, som typisk kun udkommer en enkelt gang om ugen, bliver udvalget af boliger på internettet opdateret dagligt. Og du kan lede efter bolig, præcis når det passer dig. home.dk er Danmarks bedste boligsite, og du kan se tusindvis af boliger hver dag med masser af farvebilleder, plantegninger, alle relevante data og eventuelt 360-graders fotos eller video. Via homes avancerede søgesystem kan du udsøge lige præcis de boliger, der passer til dig og dine ønsker. Du kan fx også prøvemøblere boligen, så du er sikker på, at sofaen og dit øvrige indbo passer, og du kan se boligen fra luften. Du kan gemme dine boligønsker i myhome og få en , når der kommer boliger til salg der matcher dine ønsker. home køberguide side 12

13 KøberKartotek og BoligJagt home tilbyder en særlig service, når man er på udkig efter bolig. Vi skriver dine ønsker op i vores landsdækkende KøberKartotek og kontakter dig, når vi har en bolig, der matcher - ofte før den overhovedet kommer i avisen. Du kan blive registreret i homes KøberKartotek i den nærmeste home-forretning eller i myhome på home.dk. Med BoligJagten kan home også annoncere målrettet efter en bolig til dig i det område, du gerne vil bo. Via BoligJagten får vi ofte kontakt med familier, der ellers ikke ville sælge deres bolig. Værd at vente på Nogle sælgere ønsker først at sælge deres bolig, når de har en ny på hånden. Disse boliger mærkes med symbolet Værd at vente på. Det vil sige, at boligen først endeligt kan købes, når sælger selv har fundet noget nyt at bo i. Økonomi Salgsopstillingen er et af de første dokumenter, du støder på, når du for alvor begynder at lede efter drømmeboligen. I salgsopstillingen, som bliver gennemgået grundigt senere i denne håndbog, finder du alle væsentlige oplysninger og økonomiske data om boligen. Salgsopstillingen er et godt udgangspunkt for at vurdere, om den pågældende bolig umiddelbart passer til dine ønsker og til din økonomi. Derfor er det allerede i den indledende fase vigtigt at vide, hvilket prisniveau privat økonomien kan bære, og dermed hvilket prisniveau du skal kigge efter, når du læser annoncer eller besøger home-forretningen. Med udgangspunkt i boligens kontantpris, beregnes prisniveauet i form af en brutto-/nettoydelse. Brutto-/nettoydelsen varierer efter valg af finansieringsform. Når du har fundet drømmeboligen, skal der laves en mere fyldestgørende beregning af økonomien. Det vil sige et detaljeret budget over udgifter og indtægter med tilhørende skatteregnskab. Ejendomsmægleren kan være behjælpelig med at få booket et møde med en rådgiver i banken. Budget og skatteregnskab Et godt fundament for en sikker privatøkonomi - og for at opnå lån i realkreditinstitutter og andre finansieringsinstitutter - er at få lagt et budget, som giver et troværdigt billede af privatøkonomien. I banken kan du let få udarbejdet et budget, der viser, hvor dyr en bolig du har råd til, og hvad du har tilbage at leve for, når boligen er betalt. For at et budget skal blive korrekt, skal du blandt andet give oplysninger om: lønindkomst, pension, understøttelse og SU værdi af fri bil og telefon andre indtægter, fx renteindtægter og kursgevinster skattemæssige fradrag, fx kontingent til fagforening, kørselsfradrag, renteudgifter og underholdsbidrag andre store udgifter som fx ydelser på studielån, billån og afbetalingskontrakter diverse udgifter til tv-licens, bil, børnepasning, tøj, ferier og forsikringer Du kan danne dig et overblik ved hjælp af dine seneste lønsedler, selvangivelsen/ årsopgørelsen fra skattevæsenet og betalingsoversigter fra pengeinstituttet. Nogle foretrækker at klare alt dette selv, andre benytter en rådgiver. home køberguide side 13

14 Boligkøbsbevis Et Boligkøbsbevis er et dokument, der viser, at du er godkendt til at købe en bolig inden for en given ramme. Med et Boligkøbsbevis i hånden, kan du slå til på stedet, når den rigtige bolig dukker op. Det økonomiske bagland er på plads, og det eneste, du behøver at koncentrere dig om, er at finde dit nye hjem. Den lokale homeforretning kan nemt og hurtigt formidle kontakten, så du kan få et personligt møde med en rådgiver i den lokale Danske Bank og få udstedt et Boligkøbsbevis. Sammenligning af priser Der er flere måder at sammenligne boligpriser på. Den mest pålidelige er kontantprisen, hvor alle lån i ejendommen er omregnet til et samlet kontantbeløb. Loven kræver, at kontantprisen skal fremgå både af salgsopstillinger og annoncer, og du vil derfor altid have sammenligningsgrundlaget ved hånden, når du vurderer de forskellige alternativer. Når det gælder fx ejerlejligheder, skal du dog være opmærksom på, at meget store forskelle på fællesudgifternes størrelse kan påvirke kontantprisen i opeller nedadgående retning. Når priserne skal sammenlignes, skal du også være opmærksom på forbruget af vand og varme. Disse poster er ikke indregnet i brutto-/nettoydelsen, men fremgår af salgsopstillingen under anvendelsesudgifter. Tjek også, at ejendoms mægleren har de seneste skatteregler med i beregningen af brutto-/nettoydelsen, da skatterne jo kan ændre sig fra år til år. For fredede ejendomme kan der endvidere være særlige vedligeholdelses forpligtelser. Fremvisning Når du har fået salgsopstillinger på de boliger, du er interesseret i, er tidspunktet kommet, hvor dine ønsker skal matches med virkeligheden. Hvilke boliger opfylder dit behov, dine forventninger og din økonomi? Brug god tid på at vurdere, hvilke ønsker du har til din fremtidige bolig. Skal boligen danne ramme om en hel familie, er det også en god idé at tale om jeres ønsker, inden I tager ud på fremvisning. I kan eventuelt lave jeres egen tjekliste med jeres vigtigste krav og ønsker, eller I kan bruge den liste, der er trykt bagest i denne guide. Selve fremvisningen kan være af længere eller kortere varighed, alt efter hvor interesseret du er i boligen. Du får som regel hurtigt en fornemmelse af, om der er tale om den rigtige bolig. Du kan have behov for at gå en runde uden ejendomsmægleren eller tage familie og venner med på råd, og du skal aldrig holde dig tilbage for at spørge ejendomsmægleren, hvis du er i tvivl om noget. Du kan også altid bede om en ekstra fremvisning, før du bestemmer dig. Forsikringsundersøgelse For at garantere at en bolig kan forsikres efter salget (fx mod svamp- og insektangreb og udvidet rørskade og stikledning), sørger ejendomsmægleren oftest for, at indhente et tilbud på en husforsikring. Energimærkning Ifølge loven skal en bolig, der sælges, forsynes med en energimærkning, som blandt andet omfatter oplysninger om energi- og vandforbrug, CO 2 -udslip, energiplan med anbefalede energi- og vandbesparelser samt oplysninger om boligens isolerings- og energitilstand. Ejendomme under 60 m 2 og sommerhuse er ikke omfattet af loven. home køberguide side 14

15 Tilstandsrapport og elinstallationsrapport En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport udarbejdes af en bygningssagkyndig, der er særlig beskikket til det. Den bygningssagkyndige beskriver husets fysiske tilstand herunder om der er synlige fejl og mangler. Det er sælger, der betaler for udarbejdelsen af rapporterne. Når køber har fået forelagt en tilstandsrapport, der er mindre end 6 måneder gammel og en elinstallationsrapport, der er mindre end 12 måneder gammel, sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring samt en skriftlig erklæring om, at sælger vil betale halvdelen af præmien for en 5-års ejerskifteforsikring for køber, er sælger, med enkelte undtagelser, fritaget for erstatningsansvar for skjulte fejl og mangler efter handlen. Køber du et hus i en almindelig handel, og er der ikke udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport, kan sælger gøres ansvarlig i op til 10 år, hvis der dukker væsentlige fejl, skader og mangler op efter handlen. Ved fx ejerlejligheder og landbrugsejendomme gælder særlige regler. home SundhedsAttest til huse og fritidshuse home SundhedsAttest til huse og fritidshuse indeholder et samlet overblik over huset med blandt andet de væsentlige oplysninger fra tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og evt. energimærke. Samtidig får man en lang række ekstra informationer i home SundhedsAttest, som man ikke får i den almindelige tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Nogle af de ekstra informationer er: Samlet konklusion om husets vedligeholdesstand. Vedligeholdelsesstand og anslået restlevetid for tag, vinduer, døre, ydervægge og udvendigt træværk. Skønnede priser for udbedring af evt. skader ved huset. Oplysninger fra den forsikringsmæssige gennemgang af huset - herunder om der er forbehold i husets svampe- og insektforsikring. home køberguide side 15

16 Ejerskifteforsikring Som køber skal du være opmærksom på, at hverken en tilstandsrapport, elinstallationsrapport eller en home SundhedsAttest er en garanti for, at boligen er fejlfri. Den bygningssagkyndige beskriver det, han kan se, men han kan selvfølgelig ikke skille huset ad. Efter handlen kan det derfor ske, at der opdages fejl eller mangler ved huset, som det kan være kostbart at udbedre, og som måske nedsætter boligens værdi eller anvendelighed. Derfor er det altid en god idé at tegne en forsikring mod fejl og mangler, der opdages efter handlen. home Køberforsikring Du kan desuden sikre dig yderligere ved at tegne en home Udvidet Køberforsikring, som giver bedre dækning og nedsat selvrisiko, så din økonomi påvirkes så lidt som muligt, hvis uheldet er ude. home SundhedsAttest til ejerlejligheder home SundhedsAttest til ejerlejligheder er en byggeteknisk gennemgang, der giver et godt overblik over lejlighedens tilstand og giver dig mulighed for at tage højde for eventuelt nødvendige investeringer i lejligheden. Vær opmærksom på, at ejendommens fællesarealer (trappe, kælder, loftsrum etc.) ikke gennemgås i forbindelse med udarbejdelsen af home Sundheds Attest til ejerlejligheder. Dette kræver en særskilt rapport, som også er nødvendig, hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med køb af en ejerlejlighed. home køberguide side 16

17 være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. MÆGLERBY Lys 4 vær. fra 30érne k i g e d l s h Ja 100 m Ja 1520m m 100m 500m Sag Salgsopstillingen I boligens salgsopstilling finder du relevante informationer om den bolig, du er interesseret i. Eksempelvis farvebilleder, plantegning og mange økonomiske oplysninger som fx kontantpris og nettoydelse pr. måned. Sammen med salgsopstillingen kan du desuden få udleveret bilag om finansiering og sammenligningsskema, hvor du kan se forskellige forslag til finansieringen. Adressevej i mæglerby 1234 Mæglerby Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på re på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på re på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på re på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal Salgsopstillingen henter du hos din ejendomsmægler, som også kan sende den til dig med posten. På home.dk kan du bestille en elektronisk salgsopstilling, som bliver sendt til din i løbet af få minutter. Beskrivelse af ejendommen e på re på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen skal være på denne plads. Beskrivelse af ejendommen Kontantpris Udbetaling Brutto/Netto / Brutto- og nettoydelsen er baseret på kurser af xx.xx.xxxx Ejendomsmægleren er tilknyttet eller har samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, Selv om salgsopstillingerne ikke er ens fra ejendomsmægler til ejendomsmægler, er der en række oplysninger, der er obligatoriske. Derfor kan du finde mange af de samme oplysninger på alle salgsopstillinger, selvom placeringen altså kan være lidt forskellig. På de næste sider gennemgår vi de oplysninger, du finder i en salgsopstilling fra home. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. MÆGLREBY v/ Mægler Mæglersen, Statsaut. ejendomsmægler, MDE Adressevej 123, 0000 Mæglerby Tlf forsikringsselskab og andre jf. siden Diverse oplysninger. Ejendomsmægleren og dennes ansatte modtager provision/vederlag/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikring, annoncering og andet, jf. siden Diverse oplysninger. Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom: Ja Nej jf. side Diverse oplysninger EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN Salgsopstillingens forside Foto af den pågældende bolig er placeret på salgsopstillingens forside. Symboloversigten giver et hurtigt overblik over eksempelvis boligareal, grundens størrelse, byggeår, antal plan, antal værelser og afstand til skole. Forrest i denne guide kan du se, hvilke symboler vi anvender hos home, og hvad de betyder. Kontantprisen er også angivet her, så du kan vurdere, om boligen ligger inden for dine økonomiske rammer. Ejendomsmæglerens eventuelt særlige interesser i salget af boligen vil også være oplyst på forsiden af salgsopstillingen tillige med oplysning om, at home ejendomsmægleren har samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut og forsikringsselskab. Salgsopstillingens side 2 Kort med angivelse af boligens placering, så du kan se om boligen ligger ud til en stor vej, og om der er grønne områder i nærheden. Plantegning, der viser boligens indretning, så du kan se, hvor rummene er placeret i forhold til hinanden, hvor toiletterne er placeret, om der er indvendig nedgang til kælderen og så videre. Der er mål på plantegningen, så du kan se, hvor store værelserne er. Beskrivelse af boligen og eventuelt beskrivelse af lokalområdet vil også stå på denne side home køberguide side 17

18 Ejendomsoplysninger Her finder du alle de praktiske oplysninger om boligen. Du kan blandt andet se, hvilken kommune boligen ligger i. Du kan se den offentlige vurdering og grundlaget for skatteberegningen. Du kan også se, hvornår boligen er bygget, hvor stor grunden er, og du kan se, hvordan boligens arealer er fordelt på henholdsvis, stue, første sal og kælder. Du kan desuden se størrelsen på eventuelt udhus og garage. På denne side kan du også finde oplysning om boligens forsikringsforhold, og om der er nogle forbehold i forsikringsdækningen. Faste oplysninger giver dig et hurtigt overblik over nogle basale oplysninger om boligen. Det kan være forskellige oplysninger, der bliver givet, alt efter hvad der er mest relevant for lige præcis denne bolig, men du vil som oftest kunne se, hvilke materialer boligen er opført i, om der er særlige forhold vedrørende vand, vej og kloak, oplysning om boligens varmeinstallation samt oplysning om antenneforhold. Som en del af ejendomsoplysningerne kan du se, om sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen og få udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Hvis sælger har valgt at få udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport, vil du kunne se, om der er K2, K3 og UN bemærkninger i rapporterne. Du vil desuden kunne se, om der er udarbejdet et overslag over udbedringsomkostninger. Det vil også være oplyst, om der er udarbejdet Energimærke på ejendommen. Standardfinansiering/anvendelsesudgifter På denne side kan du se, hvad der er indeholdt i beregningen af brutto- og nettoudgiften. De prioritetsydelser, der er oplyst, er baseret på et standardfinansieringsforslag, hvis sammensætning står nærmere beskrevet på samme side. Bruttoudgiften vil indeholde de udgifter, der er ved at eje boligen. Det er fx ejendomsskatter, renovation og kontingent til grundejerforeningen. Nettoydelse er den såkaldt skattemæssige værdi af bruttoydelsen. Det vil sige, at der i nettoydelsen er taget højde for det rentefradrag, du får, når du låner penge til boligen, og der er også medregnet den ejendomsværdiskat, som du kommer til at betale på din personlige skattebillet. Udover oplysning om sammensætningen af brutto- og nettoydelsen får du desuden oplyst, om der er noget gæld, som du skal overtage udover købesummen. Dette kan fx være gæld til kommunen for kloak, eller det kan være, man har taget et lån i grundejerforeningen til at bygge en legeplads. Udgiften til vand og varme er ikke medregnet i brutto- og nettoydelsen. Sælgers seneste årsforbrug af vand og varme samt udgiften hertil oplyses derfor også på denne side, så du kan få en fornemmelse af boligens energiforbrug. Det er vigtigt at huske, at forbruget selvfølgelig afhænger af vanerne hos dem, der bor i boligen, så beløbene kan afvige fra det, du kommer til at betale. Den sidste oplysning, der står på denne side, er en oversigt over, hvilke hårde hvidevarer der medfølger i handlen. Det er ikke altid, at alle de hårde hvidevarer, du ser i boligen, medfølger. home køberguide side 18

19 Diverse oplysninger Kontantbehov er en opgørelse over de omkostninger, der skal betales kontant ved køb af bolig. Der er selvfølgelig selve udbetalingen, som typisk udgør ca. 5 % af boligens kontantpris. Herudover er der omkostninger til at tinglyse skødet, der er omkostninger til din egen rådgiver samt din andel af præmien til ejerskifteforsikringen. På denne side får du desuden oplyst, hvilke servitutter der er tinglyst på ejendommen. Du vil altså her kunne se, om der er tinglyst en lokalplan eller andre ting, der kan have betydning, hvis du ønsker at foretage nogle ændringer ved boligen. Du vil også få oplyst, hvis der er nogle væsentlige anvendelsesbegrænsninger, altså nogle særlige regler for, hvad du må og ikke må i boligen. Hvis der er nogle øvrige forhold omkring boligen, du skal være opmærksom på, vil det også være oplyst her. Oplysning om eksisterende lån: Du får oplysning om, hvilke lån sælger har i boligen. Denne oplysning får du, da det har betydning for, hvor meget det koster at tinglyse dit nye lån, men også fordi du så kan se, om det vil kunne betale sig at overtage sælgers lån frem for at optage nyt lån i boligen. Banken vil kunne lave en beregning for dig på baggrund af salgsopstillingen. Ejendomsmæglerens oplysning til parterne: Du får her uddybet oplysningerne fra forsiden af salgsopstillingen om de samarbejdsaftaler, home-ejendomsmægleren har med realkreditinstitut, pengeinstitut og forsikringsselskab. Diverse oplysninger 2 På denne side står der nogle generelle oplysninger, du som boligkøber skal være opmærksom på. Hvis der er yderligere oplysninger om boligen, som ikke fremgår af salgsopstillingens øvrige sider, men som det er væsentligt, at du som køber modtager, vil de fremgå af denne side. Bilag om finansiering Hvis ejendomsmægleren har aftalt det med sælger, bliver der udarbejdet et bilag om finansiering, hvor ejendomsmægleren opstiller et forslag til finansieringen af den konkrete ejendom. Dette forslag vil afvige fra standardfinansiering, da denne er en fiktiv finansieringssammensætning, som ikke altid vil kunne opnås, hvorimod bilag om finansiering giver dig oplysning om en faktisk opnåelig finansieringssammensætning. Der vil også være en opgørelse over dit kontantbehov, hvis du vælger denne løsning. Bilag om finansiering vil du kunne få udleveret samtidig med salgsopstillingen, når du henvender dig til home. Hvis du har ønske om en anden beregning, eksempelvis fordi du gerne vil lægge en større udbetaling, har ejendomsmægleren mulighed for at sammensætte den ønskede finansiering, så du får dit helt personlige forslag til boligens finansiering. home køberguide side 19

20 home køberguide side 20

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Dejlig lys andelslejlig med stor altan. Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Lejligheden

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Stor lys 2 vær andel med terrasser

Stor lys 2 vær andel med terrasser Stor lys 2 vær andel med terrasser Pærehaven 51, 4600 Køge Ca. 5 minutter fra, S-tog, bus, skoler, daginstitution og indkøbsmuligheder Ejendomstype............ Andelsbolig......... Købspris.................

Læs mere

Investeringsejendom / pt. udlejet

Investeringsejendom / pt. udlejet Investeringsejendom pt. udlejet Nørregade 49, 66 Vejen Rødstensejendom beliggende i byens centrum. Ejendommen indeh: stor lejlighed med egen indgang, 2 badeværelser, flot køkken med udgang til dejlig tagterrasse,

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Lombardigade 16, 1. th., 2300 København S Sag nr. A000126 Dato: 7. marts 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Billig andel i Svømmehalskvarteret - BOLIGAFGIFT KUN KR. 1.728 pr/måned

Billig andel i Svømmehalskvarteret - BOLIGAFGIFT KUN KR. 1.728 pr/måned Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Billig andel i Svømmehalskvarteret - BOLIGAFGIFT KUN KR. 1.728 pr/måned Sindshvilevej 3A, 1.tv. 2000

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Dejlig andelsbolig i Risskov!

Dejlig andelsbolig i Risskov! Dejlig andelsbolig i Risskov! Julsøvej 122, 8240 Risskov For yderligere oplysninger eller ønske om fremvisning kontakt venligst ejer på telefon 30 29 19 77 eller 86 18 29 19. Ejendomstype............ Andelsbolig.........

Læs mere

Bo tæt på både natur og by

Bo tæt på både natur og by Bo tæt på både natur og by Utterslev Torv 6 st th, 2400 København NV Robinhus Mægleren - Hjælp til selvhjælp: RobinHus Mægleren klarer vurdering, salgsopstilling og det efterfølgende papirarbejde. Sælger

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

Mimersgade 110 2. TV, 2200 København N

Mimersgade 110 2. TV, 2200 København N Superlækker 2V på Nørrebro Mimersgade 110 2. TV, 2200 København N Superlækker 2V på Nørrebro Ejendommen : Velholdt ejendom fra 1931 med flot opgang, termoruder, fjernvarme, dørtelefon cykelkælder, samt

Læs mere

Indflytningsklar lejl - super flot stand

Indflytningsklar lejl - super flot stand Indflytningsklar lejl - super flot stand Frankrigshusene 4 st th, 2300 København S Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.600.000........ Udbetaling.................

Læs mere

Gl. Ringkøbingvej 44c, 2. 7400 Herning

Gl. Ringkøbingvej 44c, 2. 7400 Herning TINGGAARD BOLIG TEL. +45 9712-8900 FAX +45 9712-8724 SILKEBORGVEJ 8, 7400 HERNING POST@TINGGAARD-BOLIG.DK WWW. TINGGAARD-BOLIG.DK Gl. Ringkøbingvej 44c, 2. 7400 Herning Sags nr. 3385 Ejendomsmæglerens

Læs mere

Superlækker 2 værelses

Superlækker 2 værelses Superlækker 2 værelses Roskildevej 382 2., 46, 2610 Rødovre Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.295.000........ Udbetaling................. 65.000..... Brutto....................

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Heinesgade 6, 4. th., 2200 København N Sag nr. 12TS002F Dato:

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Lørøre, godkendt af bestyrelsen

Salgsopstilling. Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Lørøre, godkendt af bestyrelsen Salgsopstilling Adresse Nørre Farimagsgade 52, 5. th., 1364 København K Sag nr. 41160 Dato: 10. december 2010 Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger

Læs mere

Sags nr. 612C316 Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S

Sags nr. 612C316 Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Korsikavej 8, 1. th., 1-værelses andel med 2 altaner 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Rummelig 3 vær lejlighed på 105 kvm. i rolige omgivelser

Rummelig 3 vær lejlighed på 105 kvm. i rolige omgivelser Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Rummelig 3 vær lejlighed på 105 kvm. i rolige omgivelser Stokrosevej 1, 2. tv.

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Lækker istandsat stor 3 værelses andelslejlighed Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

ældrevenlig 3 vær. andelslejlighed med altan.

ældrevenlig 3 vær. andelslejlighed med altan. Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk ældrevenlig 3 vær. andelslejlighed med altan. Amagerbrogade 123B, 1.tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Super beliggenhed på Vesterbro -to skridt fra Enghave plads Sags nr. 122-4026

Super beliggenhed på Vesterbro -to skridt fra Enghave plads Sags nr. 122-4026 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Super beliggenhed på Vesterbro -to skridt fra Enghave plads Sags nr. 122-4026 Istedgade 136, 2.tv.

Læs mere

Trægården 26, 4. th. 2300 København S

Trægården 26, 4. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Trægården 26, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Flot, nyistandsat 3-værelses i det attraktive Svømmehalskvarter! Sags nr. 122-4074

Flot, nyistandsat 3-værelses i det attraktive Svømmehalskvarter! Sags nr. 122-4074 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Flot, nyistandsat 3-værelses i det attraktive Svømmehalskvarter! Sags nr. 122-4074 Guldborgvej 12,

Læs mere

3 værelses andelslejlighed med 10 min til City

3 værelses andelslejlighed med 10 min til City Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 3 værelses andelslejlighed med 10 min til City Sognefjordsgade 4, 1. th. 2300 København

Læs mere

ANDELSLEJLIGHED MED ATTRAKTIV BELIGGENHED. Sags nr. 122-4044

ANDELSLEJLIGHED MED ATTRAKTIV BELIGGENHED. Sags nr. 122-4044 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk ANDELSLEJLIGHED MED ATTRAKTIV BELIGGENHED. Sags nr. 122-4044 Baldersgade 49, st.tv. 2200 København

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen En skøn seniorandelsbolig - med stor altan! Seniorandelsboligforening Samsonparken ligger ved Vigerslevparken med kort vej til Damhussøen og Damhusengens skønne

Læs mere

Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S

Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

3-værelses med attraktiv beliggenhed og skøn vestvendt altan Sags nr. 122-4015

3-værelses med attraktiv beliggenhed og skøn vestvendt altan Sags nr. 122-4015 Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk 3-værelses med attraktiv beliggenhed og skøn vestvendt altan Sags nr. 122-4015 Esbern

Læs mere

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Sandbygårdvej 25, 2.th. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller

Læs mere

Rigtig god 3-værelses lejlighed i Svømmehalskvarteret

Rigtig god 3-værelses lejlighed i Svømmehalskvarteret Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Rigtig god 3-værelses lejlighed i Svømmehalskvarteret Godthåbsvej 66, 2. 2000 Frederiksberg Sags nr.

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Bækvej 7, Jordløse Mark, 5683 Haarby Sag nr. 8668 Dato 12. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der

Læs mere

Privat altan mod grønt

Privat altan mod grønt Privat altan mod grønt Lyngby Hovedgade 110 3. TH, 2800 Kgs. Lyngby Centralt beliggenhed i gå afstand til Lyngby Station, Lyngby Center samt Lyngbys hyggelige gågade miljø. Tæt på naturområderne Lyngby

Læs mere

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Gaskomfur, Vaskemaskine, Køle/fryseskab, Emhætte, Opvaskemaskine

Læs mere

Hyggelig lejlighed tæt på Utterslev Mose og Brønshøj Torv Sags nr. 1194R

Hyggelig lejlighed tæt på Utterslev Mose og Brønshøj Torv Sags nr. 1194R Hyggelig lejlighed tæt på Utterslev Mose og Brønshøj Torv Sags nr. 1194R Præstekærvej 10, 2.tv. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Skøn og billig 2-værelses andelslejlighed Dejlig 2-værelses lejlighed beliggende i hjertet af Hvidovre lige ved Hvidovre Torv med hyggelig café og få min. gang

Læs mere

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Sags nr. 10644469 Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Skøn lejlighed med flotte detaljer

Skøn lejlighed med flotte detaljer Skøn lejlighed med flotte detaljer Upsalagade 3 3. Dør/lejl. 3, 2100 København Ø Skøn andelslejlighed beliggende i det fantastiske kvarter ved Stockholmsgade lige ved Botanisk Have, Statens Museum For

Læs mere

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed!

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Estlandsgade 8, 2. th. 1724 København

Læs mere

20 Ha Skov sælges. Kontakt for yderligere informationer: Ejendomscentret - Morten skovbo Østergade 12 7361 Ejstrupholm 75772522.

20 Ha Skov sælges. Kontakt for yderligere informationer: Ejendomscentret - Morten skovbo Østergade 12 7361 Ejstrupholm 75772522. Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm - 75772522 Bredgade 29, 874 Brædstrup - 757545 Adresse Vejlevej, 8766 Nørre Snede Sag nr. 143MS Kontantpris 2.3. Udbetaling 115. Brutto pr. md. 12.169

Læs mere

Billig andel med solrig altan

Billig andel med solrig altan Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Billig andel med solrig altan Utterslevvej 17B, 1. th. 2400 København NV Sags nr. 122-4036 Ejendomsmæglerens

Læs mere

DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS!

DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS! Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk DEJLIG ANDEL TIL SPOTPRIS! Kong Eriks Have 29, 1.th. Smørumnedre 2765 Smørum Sags nr. 30-61205 Advokatens

Læs mere

Indflytningsklar 3-værelses med sydøst vendt altan Sags nr. 1224073

Indflytningsklar 3-værelses med sydøst vendt altan Sags nr. 1224073 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Indflytningsklar 3-værelses med sydøst vendt altan Sags nr. 1224073 Slesvigsgade 17, 3.tv. 1762 København

Læs mere

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Pæn 2 værelses med billig boligafgift.

Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Elbagade 33, 2. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

4 værelses lejlighed i pæn stand

4 værelses lejlighed i pæn stand Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 4 værelses lejlighed i pæn stand Peter Bangs Vej 75, 1. tv. 2000 Frederiksberg

Læs mere

God delelejlighed. Bogtrykkervej 5 2. TH, 2400 København NV. Anvendelsesudgifter/md

God delelejlighed. Bogtrykkervej 5 2. TH, 2400 København NV. Anvendelsesudgifter/md God delelejlighed. Bogtrykkervej 5 2. TH, 2400 København NV Robinhus Mægleren - Hjælp til selvhjælp: RobinHus Mægleren klarer vurdering, salgsopstilling og det efterfølgende papirarbejde. Sælger står for

Læs mere

Andelslejlighed med spisekøkken og nyere badeværelse Sags nr. 1367R

Andelslejlighed med spisekøkken og nyere badeværelse Sags nr. 1367R Andelslejlighed med spisekøkken og nyere badeværelse Sags nr. 1367R Veksøvej 2B, 3.tv. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Isafjordsgade 14, 4. th. 2300 København S

Isafjordsgade 14, 4. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Isafjordsgade 14, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

God, stor 2 værelses på toppen med skøn udsigt og eftertragtet beliggenhed på indre Vesterbro

God, stor 2 værelses på toppen med skøn udsigt og eftertragtet beliggenhed på indre Vesterbro Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk God, stor 2 værelses på toppen med skøn udsigt og eftertragtet beliggenhed på indre Vesterbro Istedgade

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Super lækker 2-værelses andelsbolig i populær og meget veldrevet andelsboligforening. Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Perfekt 1-værelses lejlighed til dig, der er studerende Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Sags nr. 603C433 Smyrnavej 9B, 2. th., smyrnavej 9B, 2. th. 2300 København S

Sags nr. 603C433 Smyrnavej 9B, 2. th., smyrnavej 9B, 2. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Smyrnavej 9B, 2. th., smyrnavej 9B, 2. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning

Læs mere

God og billig 2 vær. i Odense

God og billig 2 vær. i Odense God og billig 2 vær. i Odense Floravænget 34 02., Dalum, 5250 Odense SV Rigtig god og billig 2.vær ejerlejlighed, beliggende i attraktivt område nær bus og indkøb, velfungerende ejerforening med professionel

Læs mere

AMAGER BOLIG, Preben Larsen / Statsaut. ejendomsmægler

AMAGER BOLIG, Preben Larsen / Statsaut. ejendomsmægler Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Polensgade 4, 1. th., 64 m2 i klassisk stil - Polensgade 4, 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Super flot, lys og lækker 5 værelses lejlighed få min. fra Amager Strandpark.

Super flot, lys og lækker 5 værelses lejlighed få min. fra Amager Strandpark. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Super flot, lys og lækker 5 værelses lejlighed få min. fra Amager Strandpark. Parmagade 7, 4. 2300

Læs mere

God andelsbolig på 88 kvm. i eftertragtet kvarter

God andelsbolig på 88 kvm. i eftertragtet kvarter Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk God andelsbolig på 88 kvm. i eftertragtet kvarter Jagtvej 59C, mezz. 2200 København N

Læs mere

Bo billigt i Fjelstrup

Bo billigt i Fjelstrup Bo billigt i Fjelstrup Langtoften 14 Fjelstrup 6100 Haderslev Sags nr. 13144 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Linde Alle 6, 1. th., 2620 Albertslund Sag nr. 160 Dato 22. juli 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der medfølger

Læs mere

To værelser med spisekøkken Sags nr

To værelser med spisekøkken Sags nr To værelser med spisekøkken Sags nr. 1708-170 Eriksgade 12, st.tv. 1708 København V Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Taglejlighed i 2 plan med altan.

Taglejlighed i 2 plan med altan. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Taglejlighed i 2 plan med altan. Parmagade 16, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Dato: 16. november 2015 Bruttoydelse: 7.000

Dato: 16. november 2015 Bruttoydelse: 7.000 Salgsopstilling Adresse: Sarsuatsiivinnguup Qulaa lej. 103, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.100.000 Udbetaling: 210.000 Dato: 16. november 2015 Bruttoydelse: 7.000 Sags nr.: B 1940 Nettoydelse: 5.100 Beskrivelse:

Læs mere

Andelsbolig-enderækkehus med have

Andelsbolig-enderækkehus med have Andelsbolig-enderækkehus med have Uvelse Have 21, Uvelse, 3550 Slangerup Flot og velindrettet enderækkehus/andelsbolig opført i 1989 i Uvelse ved Slangerup. Her er et godt miljø med små haver, fællesarealer

Læs mere

Rummelig 1 1/2 plans villa

Rummelig 1 1/2 plans villa Rummelig 1 12 plans villa Ærøvej 32, 4060 Kirke Såby Flot stor ejendom med en velholdt have. Villa med 4 værelser fra 2001. Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.200.000........

Læs mere

Velfungerende ejendom-2 altaner

Velfungerende ejendom-2 altaner Velfungerende ejendom-2 altaner Messinavej 7 02. TV, 2300 København S RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke på trygheden

Læs mere

Lillegrund 2, 4. th. 2300 København S

Lillegrund 2, 4. th. 2300 København S Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk Lillegrund 2, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren

Læs mere

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstilling Købspris 75.000 Boligydelse pr. md. 4.000 Anvendelsesudgifter pr. md. 1.531 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Blomberg

Læs mere

845.000,00 Byggeår: 0 Ombygn. år: 0 Bebygget areal: 0 Boligareal: 0 Grundareal: 10000

845.000,00 Byggeår: 0 Ombygn. år: 0 Bebygget areal: 0 Boligareal: 0 Grundareal: 10000 bergbolig ApS mail:post@lobergbolig.dk f: 56 63 49 49 Mobil: 29 61 76 27.LobergBolig.dk.Hesteejendomme.dk Grund Sag nr.: 21998LAND Beliggenhed: Smedevænget, 4672 Klippinge Kontantpris: Nominel pris: Udbetaling:

Læs mere

2 vær. med lukket altan

2 vær. med lukket altan 2 vær. med lukket altan Dommervænget 4E 1. Dørlejl. 5, 4000 Roskilde Stor 2 vær. lejlighed med altan med kig til grønt område. Rummelige stue, som evt. kan opdeles til stue og værelse. Ejendomstype............

Læs mere

FANTASTISK FLOT VILLA

FANTASTISK FLOT VILLA FANTASTISK FLOT VILLA Eriksvej 1, 2690 Karlslunde ET HUS I MEGET FIN STAND OG MED MASSER AF MULIGHEDER Men det skal faktisk "ses" - for det er svært at yde det fuld retfærdighed uden! Kælderarealet på

Læs mere

Velholdt andelsbolig i god forening

Velholdt andelsbolig i god forening Velholdt andelsbolig i god forening Langelandsvej 417 Starup 6100 Haderslev Sags nr. 12209 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Flot istandsat 2-vær. (opr. 3 vær.) lejlighed på Østerbro! Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Andelsbolig fra 2009 i høj kvalitet

Andelsbolig fra 2009 i høj kvalitet Andelsbolig fra 2009 i høj kvalitet Bymarken 23, 4174 Jystrup Midtsj Nyopført andelsbolig (½ dobbelthus) fra 2009 beliggende i børnevenligt kvarter i Jystrup med dagligbutikker, skole og børneinstitutioner

Læs mere

Sommerhus med udlejningsmulighed

Sommerhus med udlejningsmulighed Sommerhus med udlejningsmulighed Skåstrup Strand Øst 20, 5400 Bogense Sommerhus beliggende i sommerhusområdet Skåstrup strand Øst med adgang til en de dejligste badestrande på Fyns vestlige side mod Kattegat.

Læs mere

Spændende og charmerende lejlighed først på Amager

Spændende og charmerende lejlighed først på Amager Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Spændende og charmerende lejlighed først på Amager Sundholmsvej 5, 4. 2300 København

Læs mere

God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113

God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113 Nyelandsvej 83, KL. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Fin 2 vær. tæt på alt - nyt bad

Fin 2 vær. tæt på alt - nyt bad Fin 2 vær. tæt på alt - nyt bad Venedigvej 8 04. TH, 2300 København S RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke på trygheden

Læs mere

Lækker seniorandelsbolig med central beliggenhed Sags nr. 40-40437

Lækker seniorandelsbolig med central beliggenhed Sags nr. 40-40437 Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Lækker seniorandelsbolig med central beliggenhed Sags nr. 40-40437 Helmar Filtenborgs Plads 24 3650

Læs mere

Sælger betaler for nyt tag og gulv

Sælger betaler for nyt tag og gulv Sælger betaler for nyt tag og gulv Faksingevej 9B, 27 Brønshøj Robinhus Mægleren - Hjælp til selvhjælp: RobinHus Mægleren klarer vurdering, salgsopstilling og det efterfølgende papirarbejde. Sælger står

Læs mere

SKØN STOR ALTAN! Rådhusholmen 6 st tv, 2670 Greve EN STOR FLOT OG MEGET VELBELIGGENDE LEJLIGHED

SKØN STOR ALTAN! Rådhusholmen 6 st tv, 2670 Greve EN STOR FLOT OG MEGET VELBELIGGENDE LEJLIGHED SKØN STOR ALTAN! Rådhusholmen 6 st tv, 2670 Greve EN STOR FLOT OG MEGET VELBELIGGENDE LEJLIGHED Og den store solrige altan med dejlig fri udsigt giver en fin "hus og have" fornemmelse uden at man hænger

Læs mere

Totalt istandsat lejlighed med altan

Totalt istandsat lejlighed med altan Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Totalt istandsat lejlighed med altan Engvej 168, St.. Th.. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Gavllejlighed med ekstra lysindfald..

Gavllejlighed med ekstra lysindfald.. Gavllejlighed med ekstra lysindfald.. Berings Gade 24 1. TV, 2630 Taastrup Dejlig lys 3 værelses beliggende i kort afstand til CITY 2, med masser af indkøbsmuligheder, ligeledes tæt på Høje-Taastrup station

Læs mere

Ugenert øverst med flot udsigt

Ugenert øverst med flot udsigt Ugenert øverst med flot udsigt Søborg Hovedgade 157 3. TV, 2860 Søborg Ejendommen sælges gennem RobinHus.dk konceptet, hvor vi som ejendomsmægler tager os af den papirmæssige samt administrative del (salgsopstilling,

Læs mere

Charmerende 2 er med fransk altan

Charmerende 2 er med fransk altan Charmerende 2 er med fransk altan Duevej 120A 1. th, 2000 Frederiksberg RobinHus Mægleren! Statsautoriseret Ejendomsmægler. Fast salær kr. 34.995,- inkl. moms uanset din boligs pris. Boligen annonceres

Læs mere

Stor 2V med billig boligydelse

Stor 2V med billig boligydelse Stor 2V med billig boligydelse Annebergvej 1 1. TV, 2700 Brønshøj Robinhus Mægleren - Hjælp til selvhjælp: RobinHus Mægleren klarer vurdering, salgsopstilling og det efterfølgende papirarbejde. Sælger

Læs mere

Flot villa med dejlig udestue

Flot villa med dejlig udestue Flot villa med dejlig udestue Daltoften 149, Agedrup, 5320 Agedrup En ejendom lige til at nyde at flytte ind i. Villaen fremstår pudset med helt ny tagdækning af sorte tagsten. De fleste vinduer er også

Læs mere

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE SPÆNDENDE OG CHARMERENDE Nørre Boulevard 70, 4600 Køge EN STOR OG SPÆNDENDE VILLA MED EN SÆRDELES CENTRAL BELIGGENHED Masser af plads og masser af gammeldags charme og atmosfære! Ejendomstype..................

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Spangevej 7, 5683 Haarby Sag nr. 9080 Dato 30. oktober 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Elkomfur, emhætte

Læs mere

Statsautoriserede Ejendomsmæglere & valuar MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.

Statsautoriserede Ejendomsmæglere & valuar MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo. Salgsopstilling Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Bordkomfur mrk. Brandt, Indbygningsovn mrk. Bosch, Emhætte mrk. Electrolux, Køle/fryseskab

Læs mere

3Vér med super attraktiv beliggenhed nær søerne på indre Nørrebro Sags nr. 122-4103

3Vér med super attraktiv beliggenhed nær søerne på indre Nørrebro Sags nr. 122-4103 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk 3Vér med super attraktiv beliggenhed nær søerne på indre Nørrebro Sags nr. 122-4103 Gartnergade 9b,

Læs mere

Rummelig villa med muligheder

Rummelig villa med muligheder Rummelig villa med muligheder Ny Stenderupvej 2, 5672 Broby Ejendom beliggende i det meget naturskønne Ny Stenderup område med kun 9 km. til Faaborg by. Ejendommen: Er i to etager, opført i 1940, men til

Læs mere