Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne"

Transkript

1 home køberguide

2 Indholdsfortegnelse 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne 5 Hvordan skal du bo? 6 Villa 6 Rækkehus 7 Ejerlejlighed 7 Forældrekøb af ejerlejlighed 8 Andelsbolig 8 Salg af andelsbolig 9 Nedlagt landbrug 10 Fritidshus 11 Grunde 11 Køb på tvangsauktion 11 Køb fra dødsbo eller indtrædende panthaver 12 Sådan finder du drømmeboligen 12 Internet 13 KøberKartotek 13 Værd at vente på 13 Økonomi 13 Budget og skatteregnskab 14 Boligkøbsbevis 14 Sammenligning af priser 14 Fremvisning 14 Forsikringsundersøgelse 14 Energimækning 15 Tilstandsrapport og elinstallationsrapport 15 home SundhedsAttest til huse og fritidshuse 16 Ejerskifteforsikring 16 home Køberforsikring 16 home SundhedsAttest til ejerlejligheder 17 Salgsopstillingen 17 Salgsopstillingens forside 18 Salgsopstillingens side 2 18 Ejendomsoplysninger 18 Standardfinansiering/anvendelsesudgifter 19 Diverse oplysninger 19 Diverse oplysninger 2 19 Bilag om finansiering 21 Alternative finansieringsopslag 21 Finansiering af den nye bolig 21 Start med at få din økonomi godkendt 21 Realkreditlån - op til 80% af købesummen 22 Lås huslejen fast med det samme 22 Udbetalingslån - den sidste del af købesummen 22 Overtagelse af eksisterende lån 22 Boliglån i andelsboliger 22 Handlen er i hus 23 Fortrydelsesret 23 Når flere køber bolig sammen 24 Ejendommens papirer 24 Deponering 24 Reguleringsopgørelse 25 Skødet 25 Købsomkostninger og refusionsopgørelse 25 Advokatens rolle 26 Før overtagelsen 26 På overtagelsesdagen 26 Praktiske råd 27 Kollektiv mæglerforsikring og klagemuligheder 27 Kom godt i hus home køberguide side 2

3 Denne guide er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Guiden kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide lidt mere om. Samme sted som du fandt guiden på home.dk, er der et leksikon, som forklarer alle de begreber og fagord, du kan støde på i forbindelse med en bolighandel. Ejendomsmægleren kan rådgive både købere og sælgere. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at en ejendomsmægler, ifølge gældende lovgivning, ikke må varetage både købers og sælgers interesser i samme handel. Derfor vil du som køber hos home blive opfordret til at søge vejledning hos en anden rådgiver vedrørende de punkter, hvor der kan være modstridende interesser mellem køber og sælger. Vi håber, du får glæde af guiden og ønsker dig god læselyst. home køberguide side 3

4 Drøm og virkelighed Omkring halvdelen af Danmarks familier ejer deres bolig. En ejerbolig giver de bedste betingelser for, at du selv kan skabe rammerne om din daglige tilværelse. Der er frihed til at præge boligen i din personlige stil. For de fleste er det også en økonomisk fordel at eje, fordi det giver mulighed for en fornuftig forrentning af de investerede penge. Før du orienterer dig på det store og varierede boligmarked, er det vigtigt at gøre dig klart, hvilken slags bolig du kan tænke dig. Hvor meget må boligen koste, og hvor stor skal den være? Skal den ligge i byen eller på landet? Er det vigtigt, at du er tæt på arbejdsplads, uddannelsessted og børneinstitutioner? Skal det være et nyt eller ældre hus, eller skal det være en ejerlejlighed? Det er også en god idé at tænke lidt frem i tiden. Skal der fx være plads til, at familien vokser? Eller råd til ændringer i den økonomiske situation? Det er vigtigt, at du danner dig et samlet overblik over økonomien, før du giver dig til at lede efter bolig. Det gælder også, hvis du allerede ejer en bolig men gerne vil sælge den og købe en anden. I så fald bør du undersøge, om du har råd til, i en periode, at sidde i to boliger, eller om du skal have solgt din nuværende bolig, før du køber. Med denne lille guide ønsker vi hos home at give dig et praktisk redskab i beslutningsprocessen. Hos home har vi udviklet en række symboler, der bruges, når vi annoncerer sælgernes boliger. Det sparer dels plads, og dels kan købere hurtigere overskue fx antal kvadratmeter, antal værelser og hvilken sal, hvis det er en ejerlejlighed. d n e K f C m h r l Byggeår Antal værelser og stuer Bebygget areal/ tinglyst areal Boligareal Grundareal Antal plan i j b s L M g F E D Afstand til indkøb Afstand til indkøb Afstand til city Afstand til badevand Afstand til vand Afstand til skov p q o k x y w u Gårdmiljø Altan Elevator Carport/garage Kloak indlagt på grund El indlagt på grund Etage Kælder Vand indlagt på grund Antal soveværelser Antal sovepladser Afstand til offentlig transport Antal toiletter Tilbygning Nyt tag home SundhedsAttest home køberguide side 4

5 Dansk arkitektur gennem tiderne Danmark er rig på forskellige boligtyper. Fra stråtækte bondehuse over patriciervillaer med glaserede tegltagsten til parcelhuse med direkte adgang til haven. Måden, der er blevet bygget på, afspejler dels periodens stil og den personlige smag, men også - i høj grad - de økonomiske betingelser, der har været i samfundet på det pågældende tidspunkt. I den nationalromantiske periode omkring århundredeskiftet ønskede man fx at bygge med nordiske motiver og materialer. Efter første verdenskrig og frem til slutningen af tyverne var det nyklassicismen, der prægede arkitekturen, og krigens kaos fik arkitekterne til at tilstræbe harmoni, rytme og symmetri i husene. Tredivernes funktionalisme indførte nye materialer og teknikker, og husene blev bygget ud fra ønsket om oplevelse af lys, luft og enkelhed. Med anden verdenskrig blev Danmark isoleret fra internationale arkitekturpåvirkninger. Dette, og ressourcemanglen, betød, at husene blev opført i regionale materialer med rødder i traditionel dansk byggetradition. I begyndelsen af halvtresserne opnåede dansk boligarkitektur verdensberømmelse med den funktionelle tradition og navne som Jørn Utzon og Arne Jacobsen. Stilmæssigt så man en dansk fortolkning af de modernistiske tendenser fra især USA og Japan med anvendelse af gedigne danske materialer som træ og mursten. udviklingen af bofællesskaber form. Firsernes postmodernistiske tæt-lavbebyggelser var en reaktion mod typehusområdernes ensartethed og et forsøg på at skabe en større arkitektonisk variation. Boligkvaliteten i denne periode har dannet skole internationalt. I halvfemserne dyrkedes individualismen i samfundet, og dette blev afspejlet i boligen. Fx var det karakteristisk, at tressernes og halvfjerdsernes typehuse blev ombygget til at opfylde nye krav om fleksibilitet, rumforløb og lysindfald. Hvordan skal du bo? De mange stilarter og boligformer rummer forskellige muligheder, alt efter de behov man har som boligkøber. Og der er meget at forholde sig til, når man skal vælge sin nye bolig. Smag, funktionalitet og livskvalitet skal forenes med hen synet til økonomi, arbejde, skole, fritidsinteresser og transportbehov. På de næste sider får du en beskrivelse af forskellige boligmuligheder. Tressernes industrialisering af byggebranchen og det økonomiske opsving medførte en eksplosiv vækst i både etagebolig- og parcelhusområdet. Det arkitekttegnede enfamilieshus forsvandt og blev erstattet af typehuset. Halvfjerdsernes oliekrise og det efterfølgende økonomiske tilbageslag affødte stagnation i den traditionelle parcelhussektor. I slutningen af halvfjerdserne tog home side 5 køberguide side 5

6 Villa Villaen og parcelhuset er vores mest udbredte boligtyper. Der findes cirka en million enfamiliesboliger i Danmark, og næsten halvdelen af disse er parcelhuse og villaer, der er bygget i 60 erne og 70 erne. Boligerne ligger typisk i rolige og børnevenlige kvarterer, som er forskånet for alt for megen trafik. Samtidig er det en boligtype, der passer mange på grund af størrelsen og indretningen, der ofte er velegnet til en kernefamilie. Med eget hus råder du frit over jorden og bygningerne på din matrikel, og du bestemmer selv, hvordan du vil indrette dig indendørs og uden for i haven. Der kan dog være enkelte begrænsninger i form af lokalplaner med tinglyste servitutter eller rettigheder om fx skel, tagbelægning eller medlemskab af en grundejerforening. Når man køber et enfamilieshus, har man selv ansvaret for husets vedligeholdelse. Mange vælger villaen eller parcelhuset på grund af muligheden for at være sig selv inde bag ligusterhækken samtidig med, at der ofte er et blomstrende socialt liv og et godt naboskab i kvarteret. Betegnelsen villa dækker både en- og tofamilieshuse. Et tofamilieshus kan fx være en bolig for to familier, hvor den ene familie ejer, og den anden bor til leje. Rækkehus Klyngehuset, kædehuset, dobbelthuset eller rækkehuset giver i princippet de samme muligheder som villaen. Naboerne er lidt tættere på, men for mange betyder det blot ekstra stor mulighed for at kombinere det individuelle og det kollektive. home køberguide side 6

7 Rækkehuset kan være i et eller flere plan og er typisk indrettet på en meget funktionel måde. Antallet af kvadratmeter er ofte en smule færre end i villaen, og en anden forskel kan være, at man ikke selv kan disponere over udendørsarealer eller rækkehusets ydre, fx farven på træværket, fordi disse forhold er reguleret gennem vedtægterne i en grundejerforening. Den indvendige del af huset bestemmer du selv over. Der er ofte et fælleshus til sociale aktiviteter, ligesom der kan være fællesfaciliteter som fx vaskeri eller et udendørsareal med legeplads til børnene. Der er både rækkehuse i gamle villakvarterer og i selvstændige enklaver, som udelukkende består af rækkehuse, der kan være samlet omkring et grønt område eller et torv. Ejerlejlighed En ejerlejlighed er en lejlighed, som er udstykket til en selvstændig fast ejendom, og som derfor kan købes og sælges. Som ejer har du fuld råderet over selve lejligheden indvendigt. Når man køber en ejerlejlighed, køber man også en andel i selve hovedejendommen, det vil sige bygningen og grunden. Det betyder, at man, ud over selve lejligheden, ejer en del af ejendommens fællesarealer - fx gårdhave, trapper, loft og kælder. Der er en lang række opgaver, som skal løses af ejerlejlighedsejerne i fællesskab (fx vedligeholdelse af hovedejendommen, trappevask og renovation). Derfor skal man være medlem af ejerforeningen, som administrerer driften og træffer beslutninger om fællesarealerne. Ejerforeningen fastsætter også vedtægterne for ejendommen, hvoraf det blandt andet fremgår, om der er ret til at holde husdyr, og om der er særlige regler for udlejning. Når du køber en ejerlejlighed, bliver du automatisk medlem af ejendommens ejerforening. Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes mindst en gang om året. Alle ejerforeningens medlemmer har møde- og stemmeret. På generalforsamlingen gennemgås ejendommens regnskaber og budgetter, og der træffes beslutninger om nyanskaffelser, vedtægtsændringer med videre. Ansvaret for den daglige drift af ejerforeningen varetages af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Selve driften overlades ofte til en professionel administrator. I alle ejerlejligheder betales der et bidrag til ejendommens fællesudgifter i forbindelse med driften. Hvor stort et beløb, der skal betales i fællesudgifter for den enkelte ejerlejlighed, afhænger af det såkaldte fordelingstal for lejligheden. Fordelingstallet bestemmes oftest på baggrund af lejlighedens areal. Der kan være ejerlejligheder i alle former for bebyggelse: tofamilieshuse, større villaer, bolig-komplekser og byejendomme. Forældrekøb af ejerlejlighed I takt med at det bliver vanskeligere og vanskeligere at finde en god lejebolig i de større studiebyer, er det blevet almindeligt, at forældre køber en ejerlejlighed, som de så udlejer til deres barn. Mange oplever, at det er en fordel for både den unge og forældrene - også økonomisk. Det skyldes blandt andet de skattemæssige fordele, man kan opnå og den opsparing, der traditionelt er forbundet med at eje fast ejendom. For mange forældre er det også med i overvejelserne, at ejerlejligheden på et senere tidspunkt kan danne rammerne for deres eget liv. Hos home kan du få mere at vide om skatteregler, boligsikring og finansiering. Og vi kan hurtigt hjælpe dig med en beregning, der viser, hvad det vil koste om måneden at investere i en forældrekøbslejlighed. home køberguide side 7

8 Andelsbolig En andelsbolig er typisk en lejlighed eller et rækkehus. Andelsboligforeninger kan inddeles i to kategorier: Nyopførte andelsboliger og andelsboliger i eksisterende udlejningsejendomme. I sidstnævnte kategori er det lejerne, der overtager ejendommen og stifter en andelsboligforening. Som andelshaver i en andelsboligforening ejer du formelt set ikke din bolig. Købet betyder, at du bliver medlem af en andelsboligforening, hvor du betaler et indskud og kommer til at eje en andel af foreningens formue. Andelen giver dig brugsret (beboelsesret) til en bestemt bolig i foreningen. Juridisk betragtes andelsboligen altså ikke som en selvstændig fast ejendom, og derfor bliver der heller ikke tinglyst skøde på en andelslejlighed. Som andelshaver hæfter du - i henhold til normalvedtægterne - udelukkende med dit indskud. Hvis du har lånt penge til det kontante indskud i andelsboligforeningen, kan du fratrække renteudgifterne for lånet på din selvangivelse. Foreningens prioritetsrenter kan derimod ikke fratrækkes, og den månedlige boligydelse er derfor identisk med nettohuslejen. Ud over rente og afdrag på realkreditlånet dækker den månedlige boligydelse over en række andre poster, som varierer fra forening til forening - eksempler på dette kan være vedligeholdelseskonto, vandforbrug, vaskerum, tørretumbler og fælleshus. Inden du køber en andelsbolig, skal du undersøge, hvad din månedlige boligydelse dækker. Vedtægterne i en andelsboligforening er meget vigtige. De kan blandt andet fastlægge retningslinierne for, hvordan man prisfastsætter de boliger, der skal handles i foreningen. Vedtægterne definerer desuden den enkelte andelshavers råderet over hans eller hendes andel. Det er derfor væsentligt, at du sætter dig grundigt ind i vedtægterne, før du køber. Salg af andelsbolig I mange andelsboligforeninger er det ikke den enkelte andelshaver, der bestemmer, hvem der skal købe andelen, da der fx kan være oprettet en venteliste. I disse foreninger vil lejlighederne blive solgt til dem, der står på foreningens venteliste. Prisfastsættelsen af en andelsbolig er lovbestemt. Andelsboliger må ikke sælges til mere end en beregnet maksimalpris. Det betyder, at køber og sælger ikke kan aftale en pris, der er højere end loven tillader. Derimod kan de godt aftale en lavere pris. Andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende prisen. Da andelsboliger ofte kan sælges til en højere pris end maksimalprisen, sker det, at sælger forlanger penge under bordet, når lejligheden skal sælges. Det er ulovligt, og køber kan forlange at få pengene igen. Som sælger er det altid en god ide at få salgsprisen godkendt af bestyrelsen, inden andelen sættes til salg. Når du køber en andelsbolig, bliver du automatisk medlem af andelsboligforeningen, hvor du, sammen med alle de øvrige andelshavere, bestemmer over jeres fælles ejendom. Generalforsamlingen er andelsboligforeningens øverste myndighed. Her vælger man en bestyrelse, der administrerer ejendommens drift og varetager beboernes interesser. home køberguide side 8

9 Anpartsbolig / ideel anpart Anpartsboliger er selvstændige dele af en fast ejendom, der kan købes, sælges og belånes hver for sig. Ideelle anparter laves normalt kun i tofamiliehuse. Generelt er det nemlig ikke tilladt at opdele ejendomme med mere end to boliger i ideelle anparter. Juridisk minder købet af en anpartsbolig om køb af en ejerlejlighed. Ved køb af en anpartsbolig bliver man medejer af hele ejendommen og køber altså også en andel i selve bygningen og grunden. Der er ikke nogen ejerforening eller vedtægter i ejendomme med ideelle anparter. I stedet er der tinglyst en samejeoverenskomst på ejendommen. Samejeoverenskomsten er vigtig, fordi den beskriver den enkelte anpartshavers rettigheder og pligter, fx hvem der har brugsret til hvilken del af huset, deling af haven, vedligeholdelse, og hvad man skal gøre, hvis der opstår tvister mellem anpartshaverne. Normalt har ideelle anparter egen tinglyst belåning. Over for kommunen er der fælles hæftelse for ejendomsskat og typisk også for ejendommens forsyninger - varme, forsikring, renovation med videre. Nedlagt landbrug Et nedlagt landbrug giver mulighed for at kombinere hverdag og fritid for stort set samme pris som et almindeligt helårshus. Der er typisk tale om et stuehus med 1-2 hektar jord. Denne boligform giver stor frihed og mange udfoldelsesmuligheder inden for rammerne af den gældende byggelovgivning. Der kan holdes husdyr fra høns til heste, man kan dyrke sine egne grøntsager, og man har som regel naturen lige uden for døren. Du skal ofte regne med at skulle investere mere i vedligeholdelse og modernisering, end det er almindeligt for andre helårshuse. Vil du holde dyr eller køkkenhave, bør investeringerne hertil regnes med, når du vurderer de samlede udgifter. Et nedlagt landbrug belånes på samme måde som et almindeligt helårshus. Skattereglerne er de samme. home køberguide side 9

10 Fritidshus Danmark er et smukt land med masser af flot natur, og derfor vælger rigtig mange at holde ferien i Danmark. Ja, mange vælger endda at købe eget fritidshus, og det kan der være mange gode grunde til. Fx betragtes fritidshuset ofte som et alternativ til mere traditionel opsparing, hvor man, ud over den opnåede opsparing, får en række dejlige oplevelser med udgangspunkt i huset. Når man køber et fritidshus skal man overveje, om man vil bruge den tid og de ressourcer, der er forbundet med at eje fritidshuset. Fx skal der en gang imellem males udvendigt, og grunden omkring fritidshuset skal passes. Men for de fleste opvejes ulemperne af de mange fordele ved eget fritidshus. Frisk luft, tæt på vand eller skov, gode oplevelser med familien og meget mere. Mange tror, at man er bundet til at holde ferie i Danmark for altid, når man har købt et fritidshus - men sådan er det ikke. Fritidshuset kan nemlig udlejes i den periode, man ikke selv benytter det og på den måde bidrage positivt til familieøkonomien og til at dække nogle af de omkostninger, der er forbundet med at eje et fritidshus. Der gælder specielle skatteregler ved udlejning af fritidshuse. Disse regler kan du høre mere om i din lokale home-forretning eller på home.dk. Mange fritidshuse er i dag så veludstyrede og godt isolerede, at man også kan benytte dem i vinterhalvåret. Normalt må et fritidshus dog kun bebos i weekender og i sommerhalvåret. Pensionister og efterlønsmodtagere kan bo i deres hus hele året, hvis de har ejet huset i mere end otte år - der er dog visse krav, der skal opfyldes. Du kan tjekke hos kommunen, hvilke lokale regulativer der er, og hvad de indebærer. Eller du kan henvende dig til den lokale homeejendomsmægler og få klar besked om det område, du har forelsket dig i. home køberguide side 10

11 Grunde Køber du en byggegrund, skal du blandt andet være opmærksom på grundens bæredygtighed. Derfor er handel med grunde ofte betinget af, at der foretages en jordbundsundersøgelse. Grunden kan også være omfattet af tinglyste servitutter eller lokalplaner, der regulerer bygningens omfang og benyttelse. Fx kan der være bestemmelser om, at huset, i et vist omfang, skal opføres i bestemte materialer. Før der kan bygges på grunden, skal den være byggemodnet. Byggemodning omfatter fx kloakering, stikledning, el- og vandforsyning samt eventuelt bidrag til vejanlæg og installationer, der er relaterede til den ene eller den anden energiform. Nogle steder kan der være pligt til fjernvarme eller naturgas. For at undgå dyre fejltagelser er det meget vigtigt, at du orienterer dig i områdets lokalplaner eller på rådhuset, før du køber og begynder at bygge. Køb på tvangsauktion Ejendomme, der sælges på tvangsauktion, handles ofte til en lavere pris end i almindelige handler. Du skal være opmærksom på, at dette skyldes, at der ofte er en ansvarsfraskrivelsesklausul for forhold, der ikke omtales i en tilstandsrapport og ikke er dækket af en ejerskifteforsikring. Du skal også sikre dig, at indestående realkreditlån og eventuelt andre lån kan overtages. Desuden er det væsentligt at vurdere det beløb, restgælden opgøres til på datoen for tvangsauktionen. Hvis du overtager hæftelser, skal du nemlig betale den fulde termin ved næstkommende forfaldsdato, uanset om ejendommen overtages midt i terminsperioden eller tæt på forfaldsdatoen. Som køber på en tvangsauktion skal du betale et såkaldt størstebeløb, der opgøres af den, som har rekvireret tvangsauktionen. Beløbet indeholder eventuelle forbrugsrestancer, og i den forbindelse bør du være opmærksom på, at en ejendom, der købes på tvangsauktion, kan være behæftet med ganske store restancebeløb vedrørende vand, varme, el og andet. Du har desuden ingen fortrydelsesret ved køb på tvangsauktion. Køb fra dødsbo eller indtrædende panthaver Hvis du køber en ejendom af et dødsbo eller en panthaver, der har overtaget ejendommen på tvangsauktion, gælder de normale regler om ansvarsfraskrivelse vedrørende fejl og mangler, der konstateres efter handlen. Sælger (typisk dødsboet) kan, som hovedregel, ikke opnå ansvarsfrihed alene ved at forsyne købsaftalen med en klausul, hvori han fraskriver sig ansvaret. Sælger kan blive fritaget helt eller delvist for ansvar, hvis der udarbejdes en tilstandsrapport og elinstallatinsrapport som forevises køber sammen med et tilbud om ejerskifteforsikring samt en skriftlig erklæring om, at sælger vil betale halvdelen af præmien for en 5-års ejerskifteforsikring for køber. home køberguide side 11

12 Sådan finder du drømmeboligen Ejendomsmæglerens forretning er et godt sted at begynde, når du leder efter den ideelle bolig. Her kan du se det samlede udbud, kigge på salgsopstillinger og få oplysninger om relevante boliger. Du kan enten bede ejendomsmægleren præsentere de alternativer, der svarer til dine behov eller på egen hånd orientere dig om forretningens tilbud. Alle salgsemner er som regel udstillet med store farvefotos. Avisannoncer og ejendomsmæglerens egen boligavis supplerer overblikket, og det er desuden en god idé at orientere dig i lokalavisen for det område, hvor du søger bolig. Du kan også få tilsendt en boligavis fra en anden landsdel. Bor du fx i Skagen og ønsker at flytte til Svendborg, kan home-ejendomsmægleren i Skagen give dig en liste med alle de boliger, som home har til salg i Svendborg. Symbolerne i homes annoncer giver et godt overblik, så du hurtigt kan finde de boliger, der passer til dine ønsker. Internet Ud over den almindelige annoncering i lokalaviserne finder du også homes udbud af boliger på internettet, home.dk. I modsætning til avisen, som typisk kun udkommer en enkelt gang om ugen, bliver udvalget af boliger på internettet opdateret dagligt. Og du kan lede efter bolig, præcis når det passer dig. home.dk er Danmarks bedste boligsite, og du kan se tusindvis af boliger hver dag med masser af farvebilleder, plantegninger, alle relevante data og eventuelt 360-graders fotos eller video. Via homes avancerede søgesystem kan du udsøge lige præcis de boliger, der passer til dig og dine ønsker. Du kan fx også prøvemøblere boligen, så du er sikker på, at sofaen og dit øvrige indbo passer, og du kan se boligen fra luften. Du kan gemme dine boligønsker i myhome og få en , når der kommer boliger til salg der matcher dine ønsker. home køberguide side 12

13 KøberKartotek og BoligJagt home tilbyder en særlig service, når man er på udkig efter bolig. Vi skriver dine ønsker op i vores landsdækkende KøberKartotek og kontakter dig, når vi har en bolig, der matcher - ofte før den overhovedet kommer i avisen. Du kan blive registreret i homes KøberKartotek i den nærmeste home-forretning eller i myhome på home.dk. Med BoligJagten kan home også annoncere målrettet efter en bolig til dig i det område, du gerne vil bo. Via BoligJagten får vi ofte kontakt med familier, der ellers ikke ville sælge deres bolig. Værd at vente på Nogle sælgere ønsker først at sælge deres bolig, når de har en ny på hånden. Disse boliger mærkes med symbolet Værd at vente på. Det vil sige, at boligen først endeligt kan købes, når sælger selv har fundet noget nyt at bo i. Økonomi Salgsopstillingen er et af de første dokumenter, du støder på, når du for alvor begynder at lede efter drømmeboligen. I salgsopstillingen, som bliver gennemgået grundigt senere i denne håndbog, finder du alle væsentlige oplysninger og økonomiske data om boligen. Salgsopstillingen er et godt udgangspunkt for at vurdere, om den pågældende bolig umiddelbart passer til dine ønsker og til din økonomi. Derfor er det allerede i den indledende fase vigtigt at vide, hvilket prisniveau privat økonomien kan bære, og dermed hvilket prisniveau du skal kigge efter, når du læser annoncer eller besøger home-forretningen. Med udgangspunkt i boligens kontantpris, beregnes prisniveauet i form af en brutto-/nettoydelse. Brutto-/nettoydelsen varierer efter valg af finansieringsform. Når du har fundet drømmeboligen, skal der laves en mere fyldestgørende beregning af økonomien. Det vil sige et detaljeret budget over udgifter og indtægter med tilhørende skatteregnskab. Ejendomsmægleren kan være behjælpelig med at få booket et møde med en rådgiver i banken. Budget og skatteregnskab Et godt fundament for en sikker privatøkonomi - og for at opnå lån i realkreditinstitutter og andre finansieringsinstitutter - er at få lagt et budget, som giver et troværdigt billede af privatøkonomien. I banken kan du let få udarbejdet et budget, der viser, hvor dyr en bolig du har råd til, og hvad du har tilbage at leve for, når boligen er betalt. For at et budget skal blive korrekt, skal du blandt andet give oplysninger om: lønindkomst, pension, understøttelse og SU værdi af fri bil og telefon andre indtægter, fx renteindtægter og kursgevinster skattemæssige fradrag, fx kontingent til fagforening, kørselsfradrag, renteudgifter og underholdsbidrag andre store udgifter som fx ydelser på studielån, billån og afbetalingskontrakter diverse udgifter til tv-licens, bil, børnepasning, tøj, ferier og forsikringer Du kan danne dig et overblik ved hjælp af dine seneste lønsedler, selvangivelsen/ årsopgørelsen fra skattevæsenet og betalingsoversigter fra pengeinstituttet. Nogle foretrækker at klare alt dette selv, andre benytter en rådgiver. home køberguide side 13

14 Boligkøbsbevis Et Boligkøbsbevis er et dokument, der viser, at du er godkendt til at købe en bolig inden for en given ramme. Med et Boligkøbsbevis i hånden, kan du slå til på stedet, når den rigtige bolig dukker op. Det økonomiske bagland er på plads, og det eneste, du behøver at koncentrere dig om, er at finde dit nye hjem. Den lokale homeforretning kan nemt og hurtigt formidle kontakten, så du kan få et personligt møde med en rådgiver i den lokale Danske Bank og få udstedt et Boligkøbsbevis. Sammenligning af priser Der er flere måder at sammenligne boligpriser på. Den mest pålidelige er kontantprisen, hvor alle lån i ejendommen er omregnet til et samlet kontantbeløb. Loven kræver, at kontantprisen skal fremgå både af salgsopstillinger og annoncer, og du vil derfor altid have sammenligningsgrundlaget ved hånden, når du vurderer de forskellige alternativer. Når det gælder fx ejerlejligheder, skal du dog være opmærksom på, at meget store forskelle på fællesudgifternes størrelse kan påvirke kontantprisen i opeller nedadgående retning. Når priserne skal sammenlignes, skal du også være opmærksom på forbruget af vand og varme. Disse poster er ikke indregnet i brutto-/nettoydelsen, men fremgår af salgsopstillingen under anvendelsesudgifter. Tjek også, at ejendoms mægleren har de seneste skatteregler med i beregningen af brutto-/nettoydelsen, da skatterne jo kan ændre sig fra år til år. For fredede ejendomme kan der endvidere være særlige vedligeholdelses forpligtelser. Fremvisning Når du har fået salgsopstillinger på de boliger, du er interesseret i, er tidspunktet kommet, hvor dine ønsker skal matches med virkeligheden. Hvilke boliger opfylder dit behov, dine forventninger og din økonomi? Brug god tid på at vurdere, hvilke ønsker du har til din fremtidige bolig. Skal boligen danne ramme om en hel familie, er det også en god idé at tale om jeres ønsker, inden I tager ud på fremvisning. I kan eventuelt lave jeres egen tjekliste med jeres vigtigste krav og ønsker, eller I kan bruge den liste, der er trykt bagest i denne guide. Selve fremvisningen kan være af længere eller kortere varighed, alt efter hvor interesseret du er i boligen. Du får som regel hurtigt en fornemmelse af, om der er tale om den rigtige bolig. Du kan have behov for at gå en runde uden ejendomsmægleren eller tage familie og venner med på råd, og du skal aldrig holde dig tilbage for at spørge ejendomsmægleren, hvis du er i tvivl om noget. Du kan også altid bede om en ekstra fremvisning, før du bestemmer dig. Forsikringsundersøgelse For at garantere at en bolig kan forsikres efter salget (fx mod svamp- og insektangreb og udvidet rørskade og stikledning), sørger ejendomsmægleren oftest for, at indhente et tilbud på en husforsikring. Energimærkning Ifølge loven skal en bolig, der sælges, forsynes med en energimærkning, som blandt andet omfatter oplysninger om energi- og vandforbrug, CO 2 -udslip, energiplan med anbefalede energi- og vandbesparelser samt oplysninger om boligens isolerings- og energitilstand. Ejendomme under 60 m 2 og sommerhuse er ikke omfattet af loven. home køberguide side 14

15 Tilstandsrapport og elinstallationsrapport En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport udarbejdes af en bygningssagkyndig, der er særlig beskikket til det. Den bygningssagkyndige beskriver husets fysiske tilstand herunder om der er synlige fejl og mangler. Det er sælger, der betaler for udarbejdelsen af rapporterne. Når køber har fået forelagt en tilstandsrapport, der er mindre end 6 måneder gammel og en elinstallationsrapport, der er mindre end 12 måneder gammel, sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring samt en skriftlig erklæring om, at sælger vil betale halvdelen af præmien for en 5-års ejerskifteforsikring for køber, er sælger, med enkelte undtagelser, fritaget for erstatningsansvar for skjulte fejl og mangler efter handlen. Køber du et hus i en almindelig handel, og er der ikke udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport, kan sælger gøres ansvarlig i op til 10 år, hvis der dukker væsentlige fejl, skader og mangler op efter handlen. Ved fx ejerlejligheder og landbrugsejendomme gælder særlige regler. home SundhedsAttest til huse og fritidshuse home SundhedsAttest til huse og fritidshuse indeholder et samlet overblik over huset med blandt andet de væsentlige oplysninger fra tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og evt. energimærke. Samtidig får man en lang række ekstra informationer i home SundhedsAttest, som man ikke får i den almindelige tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Nogle af de ekstra informationer er: Samlet konklusion om husets vedligeholdesstand. Vedligeholdelsesstand og anslået restlevetid for tag, vinduer, døre, ydervægge og udvendigt træværk. Skønnede priser for udbedring af evt. skader ved huset. Oplysninger fra den forsikringsmæssige gennemgang af huset - herunder om der er forbehold i husets svampe- og insektforsikring. home køberguide side 15

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Boligskifte Trin for trin. Nye krav til boligen

Boligskifte Trin for trin. Nye krav til boligen Boligskifte Trin for trin Nye krav til boligen trin for trin Nye krav til boligen Boligskifte Nye krav til boligen Indhold 1 2 06 Boligskifte? Ændrede behov Skab overblik Om- og tilbygninger Andelsbolig

Læs mere

Boligskifte Trin for trin. 1 bolig bliver til 2

Boligskifte Trin for trin. 1 bolig bliver til 2 Boligskifte Trin for trin 1 bolig bliver til 2 trin for trin 1 bolig bliver til 2 Boligskifte 1 bolig bliver til 2 Indhold 1 2 06 Boligskifte? Skilsmisse Økonomi Den nuværende bolig Pension Forsikring

Læs mere

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering www.landbobanken.dk Boligbogen 4. udgave, oktober 2010 Redaktion: Lokale Pengeinstitutter v/morten Egholm Andersen og George Wenning Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Køb, salg og tinglysning

Køb, salg og tinglysning Køb, salg og tinglysning En gennemgang af forhold vedrørende hushande i Sverieg.Både købs og salgssituationen er beskrevet. Endelig er der en beskrivelse af tinglysningsproceduren. Beskrivelserne omfatter

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere