Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland i Frederiksborg Centret Mødestart: Slut:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50."

Transkript

1 Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland i Frederiksborg Centret Mødestart: Slut: Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg Ingeniører Karl Henning Sørensen (KHS), arkitekt Karl Henning Sørensen Arkitekter Dorte L Jensen (DLJ), arkitekt Karl Henning Sørensen Arkitekter Inge Bauer (IB), landskabsarkitekt GBL Fra administrationsselskabet: Jakob Reddersen (JR), direktør FO Byg&Bo Mads Juncker, (MJ) driftschef FO Byg&Bo Jørgen Hanghøj (JH) projektmedarbejder FO Byg&Bo Afdelingsbestyrelsens formand Kis Poulsen (KP) bød velkommen og takkede for det store fremmøde. 1. Valg af dirigent: Afdelingsbestyrelsen foreslog Bjarne Zetterstrøm fra Boligselskabernes Landsforening. Der var ikke andre kandidater, og Bjarne Zetterstrøm takkede for tilliden. Dirigenten konstaterede herefter, at afdelingsmødet var varslet efter vedtægterne og at forsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Han opfordrede alle til at tage del i debatten i en konstruktiv tone. 2. Valg af referent: Afdelingsbestyrelsen foreslog Andres Tue Møller fra Tuen- media. Der var ikke andre kandidater. 3. Valg af stemmeudvalg: Fire mødedeltagere meldte sig på opfordring fra dirigenten: Sanne, Kim, Bettina og Marianne. Dirigenten orienterede herefter om reglerne for brug af stemmesedler.

2 4. Gennemgang helhedsplanen: Kis Poulsen motiverede på afdelingsbestyrelsens vegne helhedsplanen: Hun lagde ikke skjul på, at mange beboere har været spændte, bekymrede og har ventet længe på, at der kom gang i renoveringsprojektet. Mange har følt, at der ikke er sket noget længe, og at vi har henlagt mange midler uden synlige resultater. Hun redegjorde for det historiske forløb og lagde ikke skjul på, at det havde været nødvendigt at skære nogle af ideerne væk fra det oprindelige projekt, som tre temagrupper var nået frem til. Alligevel understregede hun, at både afdelingsbestyrelse og temagrupper i dag finder den endelige helhedsplan attraktiv for hele Skoleparken og opfordrede derfor beboerne til at stemme ja til planen. Hun anerkendte også de bekymringer flere beboere har på grund af huslejestigninger samt nedlæggelsen af lejligheder, og lagde vægt på, at alle beboere skal høres i det videre forløb. Herefter gennemgik ingeniør Jens Nielsen og arkitekt Dorte Jensen helhedsplanens enkelte punkter. Henholdsvis de skader og mangler, der skal udbedres samt de løsninger der gennemføres Landskabsarkitekt Inge Bauer præsenterede helhedsplanens punkter vedrørende udearealerne i Skoleparken. Jens Nielsen supplerede med information om den forventede tidsplan: Forudsat at helhedsplanen godkendes vil 2013 gå med udbud samt projektering og i foråret 2014 vil de første lejligheder kunne renoveres. Hele renoveringen forventes afsluttet i maj Jakob Reddersen gennemgik økonomien i projektet, herunder finansieringen. Økonomien i projektet er baseret på tilskud fra Landsbyggefonden. Dels i form af støttede lån, dels et regulært huslejetilskud. Samtidig er afdelingens egne opsparede midler samt tilsagn fra Boligselskabet Nordsjælland med til at nedbringe huslejestigningen til 18.4 % Han lagde vægt på, at projektet ikke kan blive dyrere end budgetteret. I fald, at licitationer eller andre forhold viser, at projektprisen ikke kan holdes inden for den budgetterede ramme, skal der findes besparelser eller alternative løsninger. Jakob Reddersen orienterede også om den nødvendige genhusning, der følger med renoveringen: Der bliver tale om permanent genhusning for de beboere, der i dag bor i en af de 1- værelses lejligheder, der nedlægges samt de beboere, der ikke kan eller ønsker at blive boende i en lejlighed der sammenlægges (og dermed bliver større).

3 Der bliver desuden tale om midlertidig genhusning for en del beboere (i de lejligheder, hvor håndværkerne skal foretage større og længerevarende arbejder). Der er ikke lavet detailplaner for genhusningen, da administrationen gerne vil i dialog med de enkelte, berørte, beboere for at sikre en løsning, der passer den enkelte. Alle berørte beboere kan således se frem til at blive personligt kontaktet af administrationen i god tid inden renoveringen går i gang. Efter præsentationen af helhedsplanen lagde dirigenten op til spørgsmål og indlæg fra salen. Svar fra teknikere og administration er angivet med kursiv: Kenneth 63, 2. tv. Synes planen rammer skævt. 54 lejligheder får nyt køkken/bad. Der må være nogen der føler sig snydt. JR: Det er korrekt at planen ikke yder 100% retfærdighed. Lejlighed for lejlighed. Men der kan ikke laves en milimeterdemokratisk opdeling. Den røde blok har for eksempel nogle grundlæggende problemer, der betyder at de skal have nye badeværelser. Jeg appellerer til at man kigger på helheden, når planen er realiseret. Ole 17 Skal alle vinduer skiftes? JN: Vinduerne skal skiftes i de grå blokke, da facaderne bliver isoleret og rykket frem. I den røde blok er det kun gavlene der isoleres, så her skiftes vinduerne ikke. Er der foretaget beregning på salg af CO2 kvoter? JN: Der er ikke søgt. Der bliver søgt, og der kommer tilskud. Det er ikke stort, men vi sælger til højest bydende Malene 101, 2. tv. Er lige flyttet ind (for at spare penge). Min lejlighed skal sammenlægges. Jeg er meget berørt, har I gjort jer tanker om hvordan det skal håndteres? JR: Vi tager det meget alvorligt, at du og andre beboere er usikre på, hvad der kommer til at ske. Af samme grund vil vi tage personlig kontakt til alle, der skal genhuses. Jonas 23: Kommer der adgang til have i den røde blok? IB: Det er ikke diskuteret i planen. Men bestemt en mulighed man bør kigge på. Kim 87 Vedligeholdelse. Det skal vi, iflg. LBF, selv betale. Skulle det så ikke være sket for mange år siden? Burde der ikke være henlagt midler til vedligeholdelse? Eller er det vedligeholdelsesmidler, der skal betale for renoveringen? JR: Afdelingen skal løbende vedligeholdes inden for det afsatte budget. Men vi kan også se i dag, at det nok ikke har været tilfældet gennem alle år i Skoleparken. P- pladser: Hvor mange forsvinder?

4 IB: Der etableres supplerende parkeringspladser på de tilstødende parkeringsarealer i det omfang der er behov. Genhusning: Hvad er planen for dem der skal genhuses? JR: Vi har ikke lavet en plan endnu, da vi ikke kender rækkefølgen og omfanget af genhusning. Vi ønsker heller ikke lave en standardløsning og vil gerne spørge jer, hver især. Vi er sikre på, at I har forskellige behov. Vi anerkender usikkerheden, men vi tror på, at vi finder den bedste løsning sammen med jer! Mark 91, 1. tv. Jeg bor med min mor, der er kørestolsbruger. Vores lejlighed skal sammenlægges. Vi er lidt skuffede over, at man ikke har været ude i lejlighederne og se, hvordan virkeligheden er for en kørestolsbruger. Der kommer til at mangle skabsplads i køkkenet, og de to små kamre er for små. Hvorfor ikke lægge dem sammen til et stort værelse? KHS: Detaljerne i boligerne ligger ikke fast endnu. Det sker først, når hele planen skal projekteres. Til den tid vil beboerne igen blive involveret og hørt igen. Vi vil også notere os disse ønsker. Birte Vang 67: Jeg får ikke noget som helst for pengene. Jeg bor på 2. sal. Har ingen varme. Radiatorerne er gamle kan de bruges. Og hvad med rust og kalk? Vi beholder også 1 vær. lejlighederne i min blok, selv om der er meget støj fra de unge beboere. Papvæggen ind til disse lejligheder, er den brandsikker? JN: Vand i radiatorer er dødt og uden kalk, så radiatorerne kan holde mange år endnu. Til gengæld gør vi noget ved varmen. Det er 100% sikkert. Papvæggen: Byggeriet er jo oprindelig godkendt. Men det skal naturligvis være brandsikkert. Det vil blive kontrolleret i forbindelse med renoveringen. Kim 87 Aktivitetshus: Man fjerner vores p- plads. Vi kan ikke få at vide, hvor vi så skal parkere. Hvis man kommer rundt og ser aktivitetshusene i andre bydele, så bliver de ikke brugt. Hvorfor overhovedet bruge penge på det? KHS: Der har siddet en arbejdsgruppe med beboere, som på studieture har set mange velfungerende aktivitetshuse. Det er helt op til beboerne at bruge aktivitetshuset. Hertil kommer, at vi får det foræret af LBF. Det koster ikke en krone. Det er ikke noget arkitekterne har fundet på. Det er en beboergruppe der er kommet med ideerne. IB: Antallet af parkeringspladser er reguleret efter antal boliger. Så der vil være parkeringspladser nok. Også efter renoveringen. Marianne 131: Vi skal tænke på den chance, vi nu har for at få et helt nyt miljø og boligområde med liv og lys. Og selvfølgelig bliver det aktivitetshus brugt. Kurt 75: Hvad koster det om året have aktivitetshuset? Det betaler LBF jo ikke til. Er det 1 mio eller kr..?

5 JR: Der vil komme en driftsudgift. Størrelsen vil helt afhænge af, hvad huset skal bruges til. Derfor har vi ikke regnet præcist på aktivitetshusets driftsbudget. Det bliver ikke 1 mio. Men kroner er måske et meget godt bud på årlig udgift. Kirsten 97: I siger detaljerne ikke er endeligt planlagt. Men I har også sagt, at kamrene rører man ikke ved. Hvad er rigtigt? Bliver vinduerne ud mod altanerne skiftet? KHS: Det I har set i helhedsplanen. er et foreløbigt bud på indretningen. Men rådgiverne og det byggeudvalg, der nedsættes, vil naturligvis lytte til de spørgsmål og ideer der kommer, når planen skal projekteres. Vinduerne ud mod de nye altaner bliver ikke skiftet. Glasinddækningen vil give tilstrækkelig med isolering. Når man skal genhuses midlertidigt. Skal man så betale dobbelt husleje? JR: Man skal ikke betale mere. Men vi har ikke i detaljen besluttet hvordan det løses. BZ: Hvis man vælger den model, andre boligselskaber har brugt, så vil beboere, der selv kan stå for genhusningen, fx i sommerhus, slippe for husleje. Hvis man genhuses i en af boligselskabernes egne lejligheder betaler man den billigste husleje af de to lejligheder. Herefter blev helhedsplanen sat til afstemning. Der blev afleveret 323 stemmesedler. 285 ja 33 nej 5 blanke Helhedsplanen blev vedtaget. BZ takkede for god mødedisciplin. Kis Poulsen takkede for den positive modtagelse, helhedsplanen har fået. Og takkede herefter teknikerne samt dirigenten. Præsentationerne fra afdelingsmødet kan ses på

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013 Løvvangen Nr. 11 oktober 2013 Nyt om renoveringen Invitation til indvielsen af kvarterets hus Se bagsiden Renoveringsprojektet ruller fremad Renoveringsarbejdet har bidt sig fast i Løvvangen. Og selv om

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

God sommer til beboerne i T13

God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 Kære beboere i T13 Så er vi allerede nået halvt gennem sommeren. Den har været Du kan også finde referatet på vores nye HP4 hjemmeside typisk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 http://www.islandsplads.dk Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 1. Valg af dirigent og referent Anne E. byder velkommen. Karen udpeges til dirigent, Anne S. referent.

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere