Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009"

Transkript

1 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer 2. Udskiftning af fjernvarmeveksler (UNIT) 3. Finansiering på max. 10 millioner Fra Kuben deltog: Ejendomsadministrator Dion Brunum Byggeteknisk rådgiver Carsten Jørgensen (Renovering) Byggeteknisk rådgiver Jesper Jensen (Pantec) bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling, og foreslog på bestyrelsens vegne Dion Brunum fra Kuben som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette og Dion Brunum blev valgt. Dion Brunum forespurgte, om der var valgt referent, og bestyrelsen meddelte, at Annemarie Madsen og Bente Hansen fra bestyrelsen ville stå for referatet. Dirigenten bød derpå velkommen, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. For at generalforsamlingen kunne være beslutningsdygtig, krævede det at 2/3 af foreningens boliger var repræsenteret. Der var mødt 38 husstande, heraf 3 med fuldmagt, og generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig. I henhold til foreningens vedtægter kræver det 2/3 flertal hos de fremmødte før en beslutning kan godkendes. Ad 1. Renovering af facader og vinduer Dion Brunum gav ordet til Carsten Jørgensen. Carsten Jørgensen gennemgik den udsendte plan, og redegjorde for omfanget af renoveringen, samt fremviste prøve af de vinduer, der kan komme på tale. Der var derefter åbnet for spørgsmål debat, og der kom bl.a. følgende spørgsmål: Hvorfor skal vi vælge Kuben som ansvarlig for hele projektet. Det er jo Kuben, der har været bygherre på foreningen fra start, og dermed er ansvarlig for det byggesjusk, der nu skal udbedres? Byggeriet er jo 20 år gammelt, og de nuværende byggetekniske rådgivere kan jo ikke være ansvarlig for hvad der skete for 20 år siden. De kan kun arbejde på, at hele byggeprocessen forløber så godt som overhovedet muligt.

2 Hvorfor har bestyrelsen ikke forsøgt at finde alternativer til Kuben? Kuben er vor administrator, og kender derfor alt til vor situation. Såfremt bestyrelsen skulle finde frem til en anden udbyder, ville det også indebære, at bestyrelsen selv skulle finde de bedste lånemuligheder. Det har bestyrelsen ikke nok viden til at vurdere, og derfor foreslår bestyrelsen, at vi benytter Kuben, som er eksperter på området. Hvorfor er projektet ikke udspecificeret, så man kan se hvad hver enkelt del af renoveringen koster? Dette er blot et overslag, der indikerer hvad vi maximalt skal ud og låne. Hvis forslaget bliver vedtaget, skal vi ud og indhente tilbud, og der vil ud fra disse tilbud blive udarbejdet en specificeret projektplan, som derefter skal godkendes af bestyrelsen i samarbejde med det jf. nedenfor nævnte udpegede byggeudvalg. Hvorfor har man lige valgt disse vinduer og Cedertræ som træsort. Der er ikke fastlagt noget om materialer endnu. Det kommer først på tale, såfremt generalforsamlingen vedtager budgettet for renovering. Hvorfor har man ikke gået alle boliger igennem undervejs, før man kom frem med prisen? Man har været ude at kigge, men det er den vedligeholdelsesplan, foreningen har fået udarbejdet, der overordnet ligger til grund for overslaget. Hvorfor skal alle vinduer og døre udskiftes, når mange af dem ikke fejler noget? Vi ønsker at holde en ensartet standard i bebyggelsen, og da vi baserer det på, at alle vinduer udskiftes til energivenlige ruder, der samlet set vil betyde en reduktion af varmeudgifterne, er vi nødt til at udskifte alle. Det vil under alle omstændigheder blive meget dyrere, hvis vinduer/døre efterfølgende skal udskiftes, og vi oplever jævnligt nye klager over råd og utætte vinduer og døre. En beboer påpegede, at man jo ikke kunne være sikker på, hvilke overraskelser der gemte sig når først der blev revet ned. Vi har kr. på vor opsparingskonto. Vil de blive inddraget til at mindske lånet? Det vil bestyrelsens tage beslutning om, når vi har de reelle tilbud.

3 Hvad vil andelsværdien blive efter renoveringen, hvis man f.eks. har en bolig der koster p.t ,00. Det kan man ikke sige for nuværende. FINANSIERING Der blev selvfølgelig også stillet spørgsmål til, hvordan finansieringen af dette projekt skulle foregå, og hvad det ville betyde for vores husleje. Hertil svarede Dion Brunum: Det lån AB Antaresvænget betaler af på i dag, udløber i Det nye lån på max. 10 mill. som foreningen skal optage til renoveringen, bliver lavet, så vi først skal begynde at afdrage på dette, når det gamle lån er udløbet. Dette betyder rent faktisk, at vi alle falder i husleje i 2014 jf. det til denne generalforsamling udsendte materiale. Der blev stillet spørgsmål til, at der jo ikke er nogen, der vil låne os 10 mill. i 5 år uden at få renter af pengene, og at det derfor ville betyde, at vi skulle låne 10 mill. + renter i 5 år. Hvad ville det betyde for afdragene? Dion Brunum svarede: Det er korrekt, at der selvfølgelig løber renter på, men det ændrer ikke ved det faktum, at vi alle falder i husleje, men at vi blot er lidt længere tid om at betale lånet ud. Endvidere garanterede Dion Brunum, at der ikke bliver hjemtaget lån, før vi skal bruge pengene. Helle meddelte i den forbindelse, at bestyrelsen ikke accepterer overskridelse af budgetterne, hverken for låntagning eller prisen på renovering. Der udarbejdes selvfølgelig en kontrakt mellem AB Antaresvænget og Kuben, som skal underskrives af begge parter. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at få denne kontrakt vurderet i ABF, før den bliver underskrevet. Efter denne debat blev forslaget om total renovering af facader, vinduer, døre m.v. med et max. beløb på kr ,- sendt til afstemning blandt beboerne. FORSLAGET OM TOTALRENOVERING AF VORE UDVENDIGE FACADER BLEV VEDTAGET MED 29 STEMMER FOR

4 Ad 2. Udskiftning af Pantec Vi var fra en beboer blevet gjort opmærksom på, om det ikke var en god ide at få udskiftet vores Pantec, da vi alligevel skulle optage lån i forbindelse med totalrenoveringen. Bestyrelsen får jævnligt klager over Pantec en, og fandt det var en god ide, at få dette problem ind over, når vi alligevel skulle renovere. Vi havde derfor bedt Jesper Jensen (Kuben) om at deltage i denne ekstraordinære generalforsamling. Jesper forklarede, at det var meget normalt, at et varmesystem som vores, begyndte at blive forældet efter ca. 20 år. Der var derfor udarbejdet et budgetteret overslag på udskiftning af Pantec på kr ,00 for udskiftning af Pantec i alle 48 boliger. Pantec en i fælleshuset er blevet udskiftet for et par år siden. En beboer havde medbragt en faktura fra Polarisvænget, der viste at udskiftning der havde kostet ,00 pr bolig. Kopi af denne faktura blev overgivet til Kuben. FORSLAGET OM UDSKIFTNING AF PANTEC BLEV VEDTAGET MED 32 STEMMER FOR I ALT BLEV BESTYRELSEN AF GENERALFORSAMLINGEN BEMYNDIGET TIL AT OPTAGE LÅN FOR MAX. KR. 10 MILLIONER TIL FINANSIERING AF TOTAL RENOVERING AF UDVENDIGE FACADER OG PANTEC. Efterfølgende blev der debat om, hvordan sagen rent praktisk skal køres. Kuben foreslog, at der blev nedsat et byggeudvalg, der burde bestå af 2 repræsentanter fra bestyrelsen, samt 2 repræsentanter fra beboerne, udpeget af et flertal af beboerne. Disse personer skal så, i samarbejde med de byggetekniske rådgivere fra Kuben, jævnligt mødes til debat om, hvordan renoveringen skrider frem, og hvilke materialer, der skal anvendes. Der udsendes information til beboerne om dette senere. Det er dette udvalg, der i samarbejde med Kuben og bestyrelsen skal afgøre, hvilke entreprenører der skal stå for renoveringen af henholdsvis den udvendige renovering og renoveringen af vores Pantec. Der var endvidere en debat om, hvilke træsorter, døre, vinduer og diverse andre ting, der skulle anvendes. Der var bl.a. ønsker om, at vinduespartiet ved hoveddøren skulle laves i matteret glas, så man ikke kan se ind. Endvidere, at det glas, der er i hoveddøren også bliver matteret glas. Der blev også spurgt til, hvorfor vi lige havde valgt Cedertræ, da det jo også kræver vedligeholdelse. Cedertræ kræver godt nok også vedligeholdelse, hvis det skal bibeholde sin flotte glød, men til gengæld er det ikke nødvendigt at skifte brædder, der rådner konstant. Vedligeholdelse af Cedertræ er udelukkende et spørgsmål om udseende.

5 Der blev gjort opmærksom på, at det jo bl.a. var det, byggeudvalget skulle tage stilling til. Det er jo ikke realistisk, hvis hvert enkelt spørgsmål om materialevalg skal sendes ud til afstemning blandt beboerne. Ad 3. Finansiering Er refereret under Ad 1. Da de punkter, der var på dagsordenen var blevet vedtaget, og debatten efterfølgende var blevet besvaret, erklærede dirigenten Dion Brunum generalforsamlingen for afsluttet. Albertslund d. Dirigentens underskrift: Bestyrelsens underskrifter: : : : Lilly Larsen: Bente Hansen: Referenter: Annemarie Madsen Bente Hansen

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Lille Odinshøj År 2013, mandag den 24. juni 2013 kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg 26. juni 2001 År 2001, den 21. juni kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere