DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 19. september 2011 blev der i sag KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom, bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom samt god ejendomsmæglerskik i forbindelse med klagernes køb af en ejendom i ( ) gennem et ( ) selskab, som indklagede var medejer af. Sagen er behandlet af 7 nævnsmedlemmer. Sagens omstændigheder: Indklagede ejede sammen med en ( ) partner, LL, selskabet PP Ltd. LL var selskabets direktør, og der var ansat en ( ) salgschef, GG. Selskabet solgte byggeprojekter i ( ) til danske forbrugere. Af selskabets danske hjemmeside, fremgik bl.a. følgende information: [virksomhedens navn] ejes af statsautoriseret ejendomsmægler FF samt en dansk og ( ) partner. Firmaet arbejder med salg og byggeri af lækre ferieboliger i [bynavn]og omegn, hvor vi kan tilbyde nye luksusvillaer og lejligheder med områdets absolut bedste beliggenhed, og til rimelige priser. [virksomhedens navn] er registreret i [bynavn] Handelskammer, og vi har samtidig indgået et salgssamarbejde med flere specielt udvalgte kollegaer, både lokale, samt fra flere europæiske lande, hvor vi kan stå inde for, at erfaring, seriøsitet og service er i højsædet, og opfylder de krav vi stiller til os selv, så vore kunder får en oplevelse der ikke efterlader indtryk af tilfældigheder og smarte salgsmetoder, men hvor hver enkelt medarbejder vil vise vore kunder den opmærksomhed de fortjener, baseret på den erfaring vi har med det ( ) marked, ligesom begrebet service, hos os får en ny dimension. 1

2 Vi ønsker at give kunderne den tryghed der er ved at handle med et kendt firma med mange års erfaring, og samtidig en sikkerhed for at tingene fungerer til punkt og prikke, også efter handelen. Hertil service på et meget højt plan, hvor kunden er i centrum, og hvor du altid kan ringe for et få et godt råd. Gennem vore firmaer i Danmark, er vi medlem af Danske Selvstændige Ejendomsmæglere MDSE. Vi henviser til de lokale regelsæt der er gældende, og gør opmærksom på at der ved køb af bolig under opførelse, er særlige forhold der gør sig gældende, ligesom danske krav om sikkerhedsstillelse overfor køberne, stort set er ukendte i ( ). - Os bekendt, er der pt ingen danske ejendomsmæglerfirmaer på det ( )marked som kan efterleve de danske regelsæt, hvilket alle bør være opmærksomme på, forud for indgåelse af en handel. Vi rådgiver gerne om de lokale sikkerhedsordninger der findes, herunder notarerklæringer m.v. Hvad er sikkerheden ved købet af feriebolig i ( )? Det er vigtigt for os at understrege, at der ved køb af feriebolig i ( ), ikke er tale om timeshareeller andre tvivlsomme projekter, hvor du ikke kan eje den jord hvorpå dit hus eller lejlighed er placeret, som visse steder ved Sortehavet. Når skødet er underskrevet og overdraget, er du officiel ejer af ejendommen - præcis som vi kender det fra resten af Europa. En bolig i ( ) er en investering for fremtiden, og ofte for livet. Ser man på andre Middelhavslande som f.eks. (..) og ( ), er priserne de sidste 15 år mangedoblet. Vi kan ikke garantere for det samme, men kan garantere at du og familien bliver utroligt glade, og kommer tilbage så ofte som muligt, for at nyde alt hvad landet har at byde på. Lidt om købsprocessen m.v. i ( ) Ved køb af bolig i ( ) skal man igennem nogle ganske alm. formaliteter, for at sikre at ejendommen juridisk set bliver din. Hos [virksomhedens navn] guider vi dig gennem alle købets faser, så processen bliver så nem og problemfri som muligt. I forbindelse med den aktuelle skødelovgivning, er der nogle ting i købsprocessen, som du skal kende. Kort fortalt skal der søges en opholdstilladelse med en varighed på min. 7 måneder. Dette er en ren formalitet, og den sørger [virksomhedens navn] naturligvis for at søge, og er inklusiv købsprisen på vort eget projekt. Det vil sige det er ikke en ekstra omkostning for den enkelte køber, med mindre der er flere købere der ønsker at stå på skødet eller at køber ønsker en opholdstilladelse på mere end de nødvendige 7 måneder. - Vi anbefaler at opholdstilladelsen har en længde på min. 7 måneder, eller hellere et år. Dette koster lidt ekstra, men sikrer dig således mod at ekspeditionen finder sted indenfor fristen, så du ikke bagefter skal ansøge påny. - Opholdstilladelsen kan klares på 4-5 dage, og vi vil sammen med køber tage på den lokale politistation og udfærdige de nødvendige papirer. I de fleste tilfælde vil det være lettest at du udsteder en fuldmagt til en advokat, til at behandle alle formaliteter i forbindelse med købet. Fuldmagten dækker som regel følgende: Køb og registrering af ejendommen i dit navn til du får et skøde (Tapu) 2

3 Officiel registrering ved kommunen Tilstandsrapport på ejendommen (hvis det ønskes) Betaling af købsskat i forbindelse med handelen Registrering og anmodning om ejerskifte på elektricitet, vandforsyning m.v Forsikringsforhold. Handelsgangen Hos [virksomhedens navn] har vi boliger for enhver smag, og vi er naturligvis behjælpelig med at finde frem til netop din drømmebolig. Når du har fundet den rette bolig, er der nogle formaliteter der skal være i orden, og her er vi selvfølgelig med hele vejen, så du får en sikker og nem handel. - Det første der skal ske er at køber underskriver en købsaftale. Denne købsaftale skal indeholde køber og sælgers persondata, betalingsbetingelser og naturligvis den aftalte pris. - Dernæst skal der tages billeder af køber til brug på skødet samt til opholdstilladelsen. - Vi skal omkring skattekontoret og have et skattenummer til køber, det skal noteres på skødet og i banken, hvor vi opretter en bankkonto på vegne af køber, både i [en type valuta] og i [en anden typevaluta]. - Når du køber fast ejendom i ( ) anbefaler vi vore kunder at oprette en bankkonto til betaling af el og andre udgifter. Vi samarbejder med flere store lokale samt internationale bank. Bankerne tilbyder homebanking, så man kan følge med hjemme fra Danmark, nemt og bekvemt. - Når dette er gjort, skal køber udstede en fuldmagt til [virksomhedens navn], således at vi kan viderebehandle købet på Jeres vegne. Fuldmagten anvender vi til at betale ejendomsskat, registrering af vand og elmåler, oprette en forsikring, og hvis køber er forhindret i selv at være til stede når det endelige skøde bliver overdraget. [virksomhedens navn] vil i kraft af fuldmagten kunne få udleveret skødet på vegne af køber. Når besøget ved notaren er overstået, kan [virksomhedens navn] tage over og søge om militærgodkendelse på tinglysningskontoret. Dette er en formalitet alle udlændinge skal igennem når de køber ejendom i ( ). Der er ingen udlændinge der må bosætte sig i militært område, eller andet område der kan have betydning for landets sikkerhed, men for tiden arbejder man på at lægge denne funktion ud i lokalområderne, hvorved ekspeditionstiden bliver kraftigt reduceret. Klagerne besigtigede grunden sammen med nogle venner. Den 1. maj 2007 underskrev klagerne købsaftalen og overførte købesummen til indklagedes bankkonto i Danmark. Indklagede sendte umiddelbart herefter pengene til PP Ltd. i ( ). Indklagede modtog ikke honorar i sagen. I august 2007 var ejendommen færdigbygget, og klagerne overtog den herefter. Klagerne modtog ikke skøde på ejendommen. 3

4 Den 18. februar 2009 skrev indklagede i en mail til klagerne, at der var taget pant for [valuta] i klagernes ejendom. Det var indklagedes ( ) partnere, der havde snydt indklagede og indklagede bad om omgående indbetaling af [valuta] for at klagerne kunne undgå tvangsauktion, og for at klagerne kunne få et skøde på ejendommen. Dette afslog klagerne. Sagen har været forelagt Klagenævnet for Ejendomsformidling med krav om at handlen gik tilbage samt betaling af renter af købesummen og erstatning for købt indbo. Klagenævnet har i kendelse af 3. maj 2010 udtalt alvorlig kritik af indklagede på grund af den manglende sikkerhedsstillelse i forbindelse med deponering af købesummen. Nævnet fandt indklagedes handlinger erstatningspådragende, men har ikke udmålt en erstatning, da det ikke endeligt kunne opgøres, hvilket tab klagerne havde lidt. Parternes bemærkninger: Klagerne har bl.a. anført, at de er forbrugere, og at de ikke købte ejendommen med videresalg for øje. Indklagede har spillet og spiller stadig en dobbeltrolle, dels som ejendomsmægler i Danmark og dels som ejendomsspekulant i ( ). Indklagede har reklameret med tryg og sikker handel i salgsmaterialet, bl.a. Dansk Tryghedsgaranti. Det var indklagede der udfærdigede købsaftale på ejendommen og underskrev købsaftalen, til trods for, at indklagede ikke var tegningsberettiget i selskabet. Klagerne mener, at indklagede har handlet i strid med god ejendomsmæglerskik, idet indklagede har modtaget den fulde købesum og videresendt købesummen til PP Ltd. i ( ) uden at sikre sig handlens gennemførelse. Klagerne har aldrig modtaget skøde på deres ejendom, og der er ikke sket deponering af ejendommens skøder i et dansk pengeinstitut, som det ellers er anført i købsaftalen. Samtidig har PP Ltd. direktør efter klagernes kontante køb pantsat ejendommen i en lokal bank i ( ). Det er også anført i købsaftalen, at køberne vil modtage skøde på ejendommen, når byggeriet af XX er færdigt, forudsat militær godkendelse og opholdstilladelse foreligger. Dog er byggeriet ikke færdigt, der mangler stadig at blive bygget 4 villaer. Det kan derfor ikke lægges klagerne til last, at de ikke har efterspurgt skødet tidligere. Klagerne har løbende haft kontakt med de ( ) partnere i det sælgende selskab, men de ( ) partnere, har trukket tiden ud. Klagerne fik opholdstilladelse og rejste til ( ) i marts 2009, men fik ikke skødet på ejendommen med hjem. Derudover er købsaftalen udformet på en sådan måde, at den ikke kan bruges som grundlag for at kræve, at sælger udleverer skøde på huset. Dette blev klagerne først opmærksomme på i foråret 2009, da klagerne søgte advokatbistand i (...). Aftalen danner dog grundlag for, at sælger skal tilbagebetale klagerne købesummen, hvis de ikke ønsker at udstede skøde. Da klagerne har møbleret huset, er dette langt fra tilfredsstillende. 4

5 Indklagede skrev til klagerne i februar 2009, at hvis klagerne ikke indbetalte yderligere [valuta], ville klagernes villa gå på tvangsauktion inden for en uge. Dette er dog ikke sket, men klagerne ved ikke, hvordan deres villa skal blive gældfri. Det er anført i købsaftalen, at ejendommen henligger for sælgers forsikring, indtil der udstedes skøde på ejendommen. Det er dog usikkert om ejendommen er forsikret, da indklagede gentagne gange har mindet klager om, at ejendommen skal forsikres. Indklagede har bl.a. anført, at klagers køb af byggeprojektet i ( ) skete efter anvisning af private venner, som også modtog provision for salget. Indklagede har citeret følgende fra en i sagen vedlagt Vi har som aftalt fratrukket 5 % kommission i forbindelse med MM og KKs køb, og vores engagement i dette. De 5 % i kommission svarede til kr. og det var selv efter ( ) forhold en pæn sum penge. Indklagede har ikke fungeret som ejendomsmægler for klagerne ud over, at han har udfærdiget købsaftalen, modtaget købesummen og videresendt denne. Betingelserne for aftalen var fastlagt af klagerne, GG og LL uden indklagedes vidende. Der var således en masse ekstra betingelser til den standard købsaftale, som indklagede havde udfærdiget. Alt var dikteret forlods, så ethvert forsøg på at få aftalen til at svare til de andre køberes var omsonst. Indklagede beregnede ikke noget salær i forbindelse med handlen. Indklagede mener ikke, at klagerne har handlet som forbrugere i forbindelse med købet af ejendommen. Klagerne er yderst professionelle, og har meget stor indsigt i alle forhold omkring køb og salg af fast ejendom, og indklagede har senere fået bekræftet, at klagerne gennem deres holdingselskab, ejer en større ejendomsportefølje i ind- og udland. Indklagede har fremsendt visitkort til nævnet, hvoraf det fremgår, at klagerne driver selvstændig virksomhed. Klagernes selskab med hjemmesiden xxxx.dk udlejer boliger, bl.a. den købte villa i ( ). Desuden tyder klagernes håndtering af sagen og de ultimative krav, der blev stillet ved købet, på at klagerne har en indsigt i ejendomshandel, der langt overgår den almindelige forbrugers. En almindelig forbruger ville have indgået handlen på en standardkontrakt svarende til de andre i projektet. Indklagede oplyser, at klagerne har købt ejendommen med henblik på videresalg, hvilket bekræftes af købsaftalens sidste punkt, hvor klagerne har fået indsat, at PP Ltd. vil påtage sig at sælge ejendommen uden provision, såfremt salget finder sted indenfor 2 år. Endvidere har klagerne 11 selskaber registreret i CVR, der alle er stiftet omkring (.) og beskæftiger sig med administration af fast ejendom på kontraktbasis, anden udlejning af boliger og vikarbureauer. 5

6 Den ene klager har en uddannelse som cand.merc. og arbejde såvel nationalt som internationalt. Indklagede har vedlagt en artikel, skrevet af den ene klager om skatteforholdene i ( ) ( Mere om fordobling af skat på udlodning), hvilket også viser, at klagerne besidder meget stor viden om ejendomshandel. Klagerne rettede på intet tidspunkt siden handlens indgåelse i april 2007 og helt frem til februar 2009 henvendelse til indklagede for hjælp til løsning af problemet med at modtage skøde. Ingen af de andre købere har rejst tvivl om forholdene, og det kan ikke lægges indklagede til last, at klagerne ikke har modtaget deres skøde. Klagerne har trods adskillige muligheder for at opnå skøde aldrig rettet henvendelse til indklagede om eventuelle problemer ved dette. Indklagede hørte ved et tilfælde om et problem vedrørende ejendommen og kontaktede derfor selv klagerne om dette. Da indklagede skrev til alle køberne i februar 2009 om, at der skulle indbetales et yderligere pengebeløb for at afværge en nært forestående tvangsauktion, var det ikke en trussel fra indklagedes side, men tværtimod en vigtig oplysning til alle køberne, for at forsøge at redde situationen i tide. Det aktuelle lån, som indklagedes partner, LL, har optaget i klagernes ejendom, skyldes at et af dennes andre firmaer, LL Tekstil, manglede penge. Derfor misbrugte indklagedes partner situationen til at benytte nogle af de for længst betalte villaer som garanti for optagelse af store lån og kreditter i en periode, hvor der var skødestop i ( ). Indklagede har i 2010 anlagt sag i ( ) mod sin ( ) partner, LL, for bl.a. at få overført klagernes skøde til dem. Indklagede har oplyst, at seneste retsmøde var den 12. juli 2011, hvor sagen blev udsat til den 26. september Indklagede har med rettens hjælp fået blokeret godt 50 skøder, heriblandt klagernes, som indklagedes partner havde lagt over i sin kones navn. Indklagede har forsikret, at alle der kan dokumentere deres køb og betaling af de solgte ejendomme, vil modtage deres skøde straks sagen er afsluttet. Indklagedes advokat forhandler med den bank, der har pant i klagernes villa, idet banken har taget lån i en villa, der var fuldt betalt og ubehæftet uden at undersøge om villaen var solgt. Indklagede har under et fremmøde i nævnet haft lejlighed til at uddybe sine synspunkter. Indklagede har blandt andet forklaret, at der er tale om en større udstykning med villaer og lejlighedskomplekser. På det tidspunkt var der tale om en ubebygget grund. 6

7 Indklagede var vidende om, at klagerne havde en meget stor ejendomsportefølje i Danmark og i udlandet. Klagerne havde udset sig den grund, hvor indklagede selv ville bygge. Projektet savnede penge, og derfor valgte indklagede at sælge til dem. I ( ) betaler man i procentvise rater, og først når hele huset står færdigt, kan man gøre sig håb om at få et skøde. Det sidste er meget svært, og på tidspunktet for denne handel havde ( ) indført et skødestop, som ingen vidste, hvornår ville ophøre. Der er reelt ingen sikkerhed for de penge, man betaler til sin sælger. Det fremgår ikke af salgsmaterialet, men af de enkelte købskontrakter, hvor køberne henvises til at søge lokal juridisk bistand. Klagerne var helt fra starten klar over byggefirmaets økonomiske problemer, og at der derfor var en risiko ved handlen. Klagerne var fuldt klar over, at der ikke blev stillet nogen garanti for investeringen og at den fulde købesum straks var til rådighed for byggefirmaet, for ellers blev der ikke bygget noget, idet der i ( ) er sædvane for, at man bygger i takt med at pengene betales. Indklagede har fremsendt en orienteringsskrivelse og købsaftale fra en anden dansk mægler, som beskæftiger sig med projektsalg i ( ). Af købsaftalens salgsvilkår fremgår det, at man ved projektsalg udbetaler 30 % af købesummen, og resten i rater i takt med at byggeriet skrider frem uden, at der fra byggefirmaets side stilles nogen garanti overfor køber. Det fremgår af orienteringsskrivelsen, at: Køber du noget under konstruktion, lægger du 30 procent af handelsprisen i udbetaling, 30 eller 40 procent når skallen på ejendommen står færdig og det resterende ved modtagelse af skødet. Princippet hænger sammen med, at der i ( ) bygges for købers penge. Du giver altså sælger penge i nogle rater, der korresponderer med fremgangen i byggeriet. På den måde holder man hinanden fast på aftalen. Klagerne valgte selv den risikable betalingsmodel frem for at betale en højere pris og få byggeriet betalt over 3 rater af 30% og de sidste 10% ved skøde. Den gængse model var den som klagernes venner havde indgået aftale om. Der er ikke stillet nogen garanti overfor klagerne, da det ville være første gang ved køb af et byggeprojekt i ( ), endsige i Danmark. Selv ved køb af færdige boliger i ( ), stilles der aldrig garanti fra sælgers side. Normalt anbefales køber en notarerklæring, hvori sælger bekræfter at han ikke vil sælge boligen til anden side, inden skødet udstedes til køber. Indklagede oplyser endvidere, at Tryghedsgarantien ikke har været fremsat som en garanti eller sikring over for klagerne, og køb af byggeprojekter er ikke omfattet af nogen forsikringsordning. I modsat fald ville vilkårene for dette fremgå klart og tydeligt af aftalen. Det fremgår tydeligt af firmaets informationssider, at man ikke kan give nogen tryghedsgaranti ved nybyggeri ligesom klagerne er blevet oplyst om, at købet af 7

8 boligen ikke er omfattet af dansk lovgivning, herunder reglerne om tilstandsrapport mv. i henhold til lov om omsætning af fast ejendom (LOFE). Indklagede oplyser videre, at byggeriet har stået stille siden 2009, og at flere boliger endnu ikke er blevet opført. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet behandler klager over ejendomsmægleres tilsidesættelse af de pligter, som følger af lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovens 29 a, stk. 3. Nævnet finder, at indklagede ved sin medvirken ved salget og som partner i PP Ltd. har handlet som ejendomsformidler. Hertil kommer, at det af salgsmaterialet på indklagedes hjemmeside tydeligt fremgår, at det pågældende byggeri sælges gennem UU og PP Ltd.. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 1, stk. 1, jf. stk. 3, finder loven anvendelse, når den erhvervsmæssige aktivitet er rettet mod eller udføres for forbrugere. Ved en forbruger forstås en person, som handler med henblik på erhvervelse af en ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til ikkeerhvervsmæssig anvendelse for vedkommende, jf. lovens 1, stk. 5. Indklagede har bevisbyrden for, at køberne ikke er forbrugere, men at ejendommen hovedsagelig er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse for klagerne. Et flertal i nævnet finder ikke, at indklagede har løftet denne bevisbyrde. Flertallet har navnlig lagt vægt på, at ejendommen efter al foreliggende er anskaffet til privat brug. Den omstændighed at de pågældende professionelt beskæftiger sig med fast ejendom, og at de i købsaftalen har betinget sig særlige fordelagtige vilkår, medfører ikke, at de i den konkrete ejendomshandel kan anses som erhvervsdrivende. Nævnet anser herefter klagerne for forbrugere i den konkrete handel. Indklagede er ihht 25 i LOFE registreret dansk ejendomsmægler, og klagerne er danske med bopæl i Danmark på købstidspunktet. Nævnet kan således behandle sagen. Det fremgår af salgsmaterialet, at: Byggeriet påbegyndes i september 2005, og forventes afsluttet i december 2006, hvor du får dit skøde ( ) Salgsmaterialet er en generel anprisning af projektet, og det indeholder intet om særlige faldgruber, herunder at der gælder særlige vilkår for at opnå skøde på fast ejendom i ( ). Tværtimod er det i salgsmaterialet på indklagedes hjemmeside fremhævet, at Alle handelsdokumenter på dansk Garanti for eget skøde Fortrydelsesret. Det fremgår af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 24, stk. 1, at reglerne i lov om omsætning af fast ejendom og bekendtgørelsen finder anvendelse ved formidling og erhvervsmæssigt udbud 8

9 over for danske forbrugere af boliger i udlandet, hvis formidleren er registreret i Danmark. Endvidere fremgår det af bestemmelsens stk. 2, at i det omfang, det på grund af forholdene i det pågældende land ikke er muligt at opfylde et krav, som er fastsat i lov om omsætning af fast ejendom eller denne bekendtgørelse,, skal der oplyses herom i et lettilgængeligt sprog på forsiden af salgsopstillingen og købsaftalen. Endvidere fremgår det af bestemmelsen, at: Findes der i det pågældende land andre relevante oplysninger mv., som kan træde i stedet herfor, skal disse oplysninger gives i salgsopstillingen og i købsaftalen eller som bilag hertil. Det fremgår videre af bestemmelsens stk. 3, at: der skal gives oplysning om forhold, som er af væsentlig betydning for køberens beslutning om at købe boligen, herunder skatteforhold, begrænsninger i rettigheder samt særlige pligter mv. efter det pågældende lands regler, som stiller køberen anderledes end efter danske regler. Formidleren skal rådgive forbrugeren om behov og mulighed for at søge bistand hos en advokat, revisor eller lignende, som har kendskab til de særlige forhold i det pågældende land. Indklagede har uanset sin viden om de særlige forhold i ( ) intet gjort for, at sikre klagerne. En henvisning i købsaftalen om at søge juridisk bistand kan ikke anses for at være tilstrækkelig information og fritager ikke en ejendomsmægler for et selvstændigt ansvar. Indklagede har i nævnet uddybet, at der efter hans opfattelse ikke kunne gives nogen sikkerhed for, at sælger opfyldte sin del af ydelsen. Tværtimod var det efter hans opfattelse forbundet med betydelig risiko at handle fast ejendom i ( ). Indklagede har imidlertid ikke advaret herom i sit salgsmateriale og har ikke på nogen måde godtgjort, at han i sin rådgivning af klagerne gjorde dem opmærksomme herpå. Nævnet anser det for en skærpende omstændighed, at indklagede var vidende om det såkaldte skødestop på tidspunktet for nærværende handel. Nævnet finder herefter, at indklagede har overtrådt reglerne i formidlingsbekendtgørelsens 24, stk I henhold til bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom 14 må en ejendomsmægler eller erhvervsmæssig udbyder, der som led i en ejendomshandel modtager depositum eller andre betroede midler, højst modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen dog mindst kr. og højest kr. Beløb, som vedkommende herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i forbrugerens navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. Efter bestemmelsens stk. 2 skal det på særlig fremtrædende måde fremgå af aftalen, at der fraviges vilkår, som er fastsat til sikring af forbrugeren, såfremt bestemmelsens stk. 1 fraviges, således at ejendomsmægleren eller den erhvervsmæssige udbyder kan disponere over forbrugerens konto. Nævnet lægger til grund, at indklagedes partner har kunnet og faktisk har disponeret over hele den af klagerne indbetalte købesum fra det tidspunkt, hvor kla- 9

10 gerne overførte pengene til indklagedes konto. Herudover har indklagede ikke oplyst om denne disposition i overensstemmelse med ovennævnte 14, stk. 2. Nævnet finder herefter, at indklagede har overtrådt reglerne i deponeringsbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Indklagede har samlet set overtrådt flere bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri og groft tilsidesat reglerne for god ejendomsmæglerskik. Som følge heraf pålægges indklagede en alvorlig bøde. Indklagede ejendomsmægler, FF, pålægges en bøde på kr. jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b, stk. 1. Nævnet har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at indklagede efterfølgende har gjort betydelige bestræbelser på at begrænse klagernes tab. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler FF pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 10

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 216 2014-3053 AA og BB mod Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. marts 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet.

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at handlen går tilbage, således

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport.

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport. Den 7. september 2015 blev der i sag 295 2014-9433 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. december 2014 har AA indbragt

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0225 UL/li. København, den 8. januar 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0225 UL/li. København, den 8. januar 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/advokat Jan Børjesson Rådhusgården Vester Allé 4 8000 Århus C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede, der formidlede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 272 2014 AA (på vegne af BB) mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. maj 2014 har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 139-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ, MM A/S v/ Advokat XX afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 229 2013 AA v/ advokat BB mod Ejendomsmægler Torben Erland Larsen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 12. juli 2013 har AA v/ advokat BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 324 2015-10367 AA mod Ejendomsmægler Per Christensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. september

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 362 2016-4539 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod AA og Ejendomsmægler Claus Lange og Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 24. maj 2016 har Klagenævnet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. august 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 16. december 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange.

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange. Den 7. september 2015 blev der i sag 289 2014-8343 AA og BB mod Ejendomsmægler Frank Rasmussen [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Kåre Nyegaard [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. januar 2013 blev der i sag 179-2012 KK mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 9. april 2012 har KK indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund Sagen omhandler spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på 1 København, den 28. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 21. september 2009. Klagen angår spørgsmålet, om klager

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2008 og 2009

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2008 og 2009 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2008 og 2009 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. oktober 2012 blev der i sag 168-2011 Ejendomsmægler AA Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] (Herefter indklagede 1 ) og Ejendomsmægler BB Ejendomsmæglervirksomhed EE [adresse] [by] (Herefter

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2012 og 2013 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere