DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 19. september 2011 blev der i sag KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom, bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom samt god ejendomsmæglerskik i forbindelse med klagernes køb af en ejendom i ( ) gennem et ( ) selskab, som indklagede var medejer af. Sagen er behandlet af 7 nævnsmedlemmer. Sagens omstændigheder: Indklagede ejede sammen med en ( ) partner, LL, selskabet PP Ltd. LL var selskabets direktør, og der var ansat en ( ) salgschef, GG. Selskabet solgte byggeprojekter i ( ) til danske forbrugere. Af selskabets danske hjemmeside, fremgik bl.a. følgende information: [virksomhedens navn] ejes af statsautoriseret ejendomsmægler FF samt en dansk og ( ) partner. Firmaet arbejder med salg og byggeri af lækre ferieboliger i [bynavn]og omegn, hvor vi kan tilbyde nye luksusvillaer og lejligheder med områdets absolut bedste beliggenhed, og til rimelige priser. [virksomhedens navn] er registreret i [bynavn] Handelskammer, og vi har samtidig indgået et salgssamarbejde med flere specielt udvalgte kollegaer, både lokale, samt fra flere europæiske lande, hvor vi kan stå inde for, at erfaring, seriøsitet og service er i højsædet, og opfylder de krav vi stiller til os selv, så vore kunder får en oplevelse der ikke efterlader indtryk af tilfældigheder og smarte salgsmetoder, men hvor hver enkelt medarbejder vil vise vore kunder den opmærksomhed de fortjener, baseret på den erfaring vi har med det ( ) marked, ligesom begrebet service, hos os får en ny dimension. 1

2 Vi ønsker at give kunderne den tryghed der er ved at handle med et kendt firma med mange års erfaring, og samtidig en sikkerhed for at tingene fungerer til punkt og prikke, også efter handelen. Hertil service på et meget højt plan, hvor kunden er i centrum, og hvor du altid kan ringe for et få et godt råd. Gennem vore firmaer i Danmark, er vi medlem af Danske Selvstændige Ejendomsmæglere MDSE. Vi henviser til de lokale regelsæt der er gældende, og gør opmærksom på at der ved køb af bolig under opførelse, er særlige forhold der gør sig gældende, ligesom danske krav om sikkerhedsstillelse overfor køberne, stort set er ukendte i ( ). - Os bekendt, er der pt ingen danske ejendomsmæglerfirmaer på det ( )marked som kan efterleve de danske regelsæt, hvilket alle bør være opmærksomme på, forud for indgåelse af en handel. Vi rådgiver gerne om de lokale sikkerhedsordninger der findes, herunder notarerklæringer m.v. Hvad er sikkerheden ved købet af feriebolig i ( )? Det er vigtigt for os at understrege, at der ved køb af feriebolig i ( ), ikke er tale om timeshareeller andre tvivlsomme projekter, hvor du ikke kan eje den jord hvorpå dit hus eller lejlighed er placeret, som visse steder ved Sortehavet. Når skødet er underskrevet og overdraget, er du officiel ejer af ejendommen - præcis som vi kender det fra resten af Europa. En bolig i ( ) er en investering for fremtiden, og ofte for livet. Ser man på andre Middelhavslande som f.eks. (..) og ( ), er priserne de sidste 15 år mangedoblet. Vi kan ikke garantere for det samme, men kan garantere at du og familien bliver utroligt glade, og kommer tilbage så ofte som muligt, for at nyde alt hvad landet har at byde på. Lidt om købsprocessen m.v. i ( ) Ved køb af bolig i ( ) skal man igennem nogle ganske alm. formaliteter, for at sikre at ejendommen juridisk set bliver din. Hos [virksomhedens navn] guider vi dig gennem alle købets faser, så processen bliver så nem og problemfri som muligt. I forbindelse med den aktuelle skødelovgivning, er der nogle ting i købsprocessen, som du skal kende. Kort fortalt skal der søges en opholdstilladelse med en varighed på min. 7 måneder. Dette er en ren formalitet, og den sørger [virksomhedens navn] naturligvis for at søge, og er inklusiv købsprisen på vort eget projekt. Det vil sige det er ikke en ekstra omkostning for den enkelte køber, med mindre der er flere købere der ønsker at stå på skødet eller at køber ønsker en opholdstilladelse på mere end de nødvendige 7 måneder. - Vi anbefaler at opholdstilladelsen har en længde på min. 7 måneder, eller hellere et år. Dette koster lidt ekstra, men sikrer dig således mod at ekspeditionen finder sted indenfor fristen, så du ikke bagefter skal ansøge påny. - Opholdstilladelsen kan klares på 4-5 dage, og vi vil sammen med køber tage på den lokale politistation og udfærdige de nødvendige papirer. I de fleste tilfælde vil det være lettest at du udsteder en fuldmagt til en advokat, til at behandle alle formaliteter i forbindelse med købet. Fuldmagten dækker som regel følgende: Køb og registrering af ejendommen i dit navn til du får et skøde (Tapu) 2

3 Officiel registrering ved kommunen Tilstandsrapport på ejendommen (hvis det ønskes) Betaling af købsskat i forbindelse med handelen Registrering og anmodning om ejerskifte på elektricitet, vandforsyning m.v Forsikringsforhold. Handelsgangen Hos [virksomhedens navn] har vi boliger for enhver smag, og vi er naturligvis behjælpelig med at finde frem til netop din drømmebolig. Når du har fundet den rette bolig, er der nogle formaliteter der skal være i orden, og her er vi selvfølgelig med hele vejen, så du får en sikker og nem handel. - Det første der skal ske er at køber underskriver en købsaftale. Denne købsaftale skal indeholde køber og sælgers persondata, betalingsbetingelser og naturligvis den aftalte pris. - Dernæst skal der tages billeder af køber til brug på skødet samt til opholdstilladelsen. - Vi skal omkring skattekontoret og have et skattenummer til køber, det skal noteres på skødet og i banken, hvor vi opretter en bankkonto på vegne af køber, både i [en type valuta] og i [en anden typevaluta]. - Når du køber fast ejendom i ( ) anbefaler vi vore kunder at oprette en bankkonto til betaling af el og andre udgifter. Vi samarbejder med flere store lokale samt internationale bank. Bankerne tilbyder homebanking, så man kan følge med hjemme fra Danmark, nemt og bekvemt. - Når dette er gjort, skal køber udstede en fuldmagt til [virksomhedens navn], således at vi kan viderebehandle købet på Jeres vegne. Fuldmagten anvender vi til at betale ejendomsskat, registrering af vand og elmåler, oprette en forsikring, og hvis køber er forhindret i selv at være til stede når det endelige skøde bliver overdraget. [virksomhedens navn] vil i kraft af fuldmagten kunne få udleveret skødet på vegne af køber. Når besøget ved notaren er overstået, kan [virksomhedens navn] tage over og søge om militærgodkendelse på tinglysningskontoret. Dette er en formalitet alle udlændinge skal igennem når de køber ejendom i ( ). Der er ingen udlændinge der må bosætte sig i militært område, eller andet område der kan have betydning for landets sikkerhed, men for tiden arbejder man på at lægge denne funktion ud i lokalområderne, hvorved ekspeditionstiden bliver kraftigt reduceret. Klagerne besigtigede grunden sammen med nogle venner. Den 1. maj 2007 underskrev klagerne købsaftalen og overførte købesummen til indklagedes bankkonto i Danmark. Indklagede sendte umiddelbart herefter pengene til PP Ltd. i ( ). Indklagede modtog ikke honorar i sagen. I august 2007 var ejendommen færdigbygget, og klagerne overtog den herefter. Klagerne modtog ikke skøde på ejendommen. 3

4 Den 18. februar 2009 skrev indklagede i en mail til klagerne, at der var taget pant for [valuta] i klagernes ejendom. Det var indklagedes ( ) partnere, der havde snydt indklagede og indklagede bad om omgående indbetaling af [valuta] for at klagerne kunne undgå tvangsauktion, og for at klagerne kunne få et skøde på ejendommen. Dette afslog klagerne. Sagen har været forelagt Klagenævnet for Ejendomsformidling med krav om at handlen gik tilbage samt betaling af renter af købesummen og erstatning for købt indbo. Klagenævnet har i kendelse af 3. maj 2010 udtalt alvorlig kritik af indklagede på grund af den manglende sikkerhedsstillelse i forbindelse med deponering af købesummen. Nævnet fandt indklagedes handlinger erstatningspådragende, men har ikke udmålt en erstatning, da det ikke endeligt kunne opgøres, hvilket tab klagerne havde lidt. Parternes bemærkninger: Klagerne har bl.a. anført, at de er forbrugere, og at de ikke købte ejendommen med videresalg for øje. Indklagede har spillet og spiller stadig en dobbeltrolle, dels som ejendomsmægler i Danmark og dels som ejendomsspekulant i ( ). Indklagede har reklameret med tryg og sikker handel i salgsmaterialet, bl.a. Dansk Tryghedsgaranti. Det var indklagede der udfærdigede købsaftale på ejendommen og underskrev købsaftalen, til trods for, at indklagede ikke var tegningsberettiget i selskabet. Klagerne mener, at indklagede har handlet i strid med god ejendomsmæglerskik, idet indklagede har modtaget den fulde købesum og videresendt købesummen til PP Ltd. i ( ) uden at sikre sig handlens gennemførelse. Klagerne har aldrig modtaget skøde på deres ejendom, og der er ikke sket deponering af ejendommens skøder i et dansk pengeinstitut, som det ellers er anført i købsaftalen. Samtidig har PP Ltd. direktør efter klagernes kontante køb pantsat ejendommen i en lokal bank i ( ). Det er også anført i købsaftalen, at køberne vil modtage skøde på ejendommen, når byggeriet af XX er færdigt, forudsat militær godkendelse og opholdstilladelse foreligger. Dog er byggeriet ikke færdigt, der mangler stadig at blive bygget 4 villaer. Det kan derfor ikke lægges klagerne til last, at de ikke har efterspurgt skødet tidligere. Klagerne har løbende haft kontakt med de ( ) partnere i det sælgende selskab, men de ( ) partnere, har trukket tiden ud. Klagerne fik opholdstilladelse og rejste til ( ) i marts 2009, men fik ikke skødet på ejendommen med hjem. Derudover er købsaftalen udformet på en sådan måde, at den ikke kan bruges som grundlag for at kræve, at sælger udleverer skøde på huset. Dette blev klagerne først opmærksomme på i foråret 2009, da klagerne søgte advokatbistand i (...). Aftalen danner dog grundlag for, at sælger skal tilbagebetale klagerne købesummen, hvis de ikke ønsker at udstede skøde. Da klagerne har møbleret huset, er dette langt fra tilfredsstillende. 4

5 Indklagede skrev til klagerne i februar 2009, at hvis klagerne ikke indbetalte yderligere [valuta], ville klagernes villa gå på tvangsauktion inden for en uge. Dette er dog ikke sket, men klagerne ved ikke, hvordan deres villa skal blive gældfri. Det er anført i købsaftalen, at ejendommen henligger for sælgers forsikring, indtil der udstedes skøde på ejendommen. Det er dog usikkert om ejendommen er forsikret, da indklagede gentagne gange har mindet klager om, at ejendommen skal forsikres. Indklagede har bl.a. anført, at klagers køb af byggeprojektet i ( ) skete efter anvisning af private venner, som også modtog provision for salget. Indklagede har citeret følgende fra en i sagen vedlagt Vi har som aftalt fratrukket 5 % kommission i forbindelse med MM og KKs køb, og vores engagement i dette. De 5 % i kommission svarede til kr. og det var selv efter ( ) forhold en pæn sum penge. Indklagede har ikke fungeret som ejendomsmægler for klagerne ud over, at han har udfærdiget købsaftalen, modtaget købesummen og videresendt denne. Betingelserne for aftalen var fastlagt af klagerne, GG og LL uden indklagedes vidende. Der var således en masse ekstra betingelser til den standard købsaftale, som indklagede havde udfærdiget. Alt var dikteret forlods, så ethvert forsøg på at få aftalen til at svare til de andre køberes var omsonst. Indklagede beregnede ikke noget salær i forbindelse med handlen. Indklagede mener ikke, at klagerne har handlet som forbrugere i forbindelse med købet af ejendommen. Klagerne er yderst professionelle, og har meget stor indsigt i alle forhold omkring køb og salg af fast ejendom, og indklagede har senere fået bekræftet, at klagerne gennem deres holdingselskab, ejer en større ejendomsportefølje i ind- og udland. Indklagede har fremsendt visitkort til nævnet, hvoraf det fremgår, at klagerne driver selvstændig virksomhed. Klagernes selskab med hjemmesiden xxxx.dk udlejer boliger, bl.a. den købte villa i ( ). Desuden tyder klagernes håndtering af sagen og de ultimative krav, der blev stillet ved købet, på at klagerne har en indsigt i ejendomshandel, der langt overgår den almindelige forbrugers. En almindelig forbruger ville have indgået handlen på en standardkontrakt svarende til de andre i projektet. Indklagede oplyser, at klagerne har købt ejendommen med henblik på videresalg, hvilket bekræftes af købsaftalens sidste punkt, hvor klagerne har fået indsat, at PP Ltd. vil påtage sig at sælge ejendommen uden provision, såfremt salget finder sted indenfor 2 år. Endvidere har klagerne 11 selskaber registreret i CVR, der alle er stiftet omkring (.) og beskæftiger sig med administration af fast ejendom på kontraktbasis, anden udlejning af boliger og vikarbureauer. 5

6 Den ene klager har en uddannelse som cand.merc. og arbejde såvel nationalt som internationalt. Indklagede har vedlagt en artikel, skrevet af den ene klager om skatteforholdene i ( ) ( Mere om fordobling af skat på udlodning), hvilket også viser, at klagerne besidder meget stor viden om ejendomshandel. Klagerne rettede på intet tidspunkt siden handlens indgåelse i april 2007 og helt frem til februar 2009 henvendelse til indklagede for hjælp til løsning af problemet med at modtage skøde. Ingen af de andre købere har rejst tvivl om forholdene, og det kan ikke lægges indklagede til last, at klagerne ikke har modtaget deres skøde. Klagerne har trods adskillige muligheder for at opnå skøde aldrig rettet henvendelse til indklagede om eventuelle problemer ved dette. Indklagede hørte ved et tilfælde om et problem vedrørende ejendommen og kontaktede derfor selv klagerne om dette. Da indklagede skrev til alle køberne i februar 2009 om, at der skulle indbetales et yderligere pengebeløb for at afværge en nært forestående tvangsauktion, var det ikke en trussel fra indklagedes side, men tværtimod en vigtig oplysning til alle køberne, for at forsøge at redde situationen i tide. Det aktuelle lån, som indklagedes partner, LL, har optaget i klagernes ejendom, skyldes at et af dennes andre firmaer, LL Tekstil, manglede penge. Derfor misbrugte indklagedes partner situationen til at benytte nogle af de for længst betalte villaer som garanti for optagelse af store lån og kreditter i en periode, hvor der var skødestop i ( ). Indklagede har i 2010 anlagt sag i ( ) mod sin ( ) partner, LL, for bl.a. at få overført klagernes skøde til dem. Indklagede har oplyst, at seneste retsmøde var den 12. juli 2011, hvor sagen blev udsat til den 26. september Indklagede har med rettens hjælp fået blokeret godt 50 skøder, heriblandt klagernes, som indklagedes partner havde lagt over i sin kones navn. Indklagede har forsikret, at alle der kan dokumentere deres køb og betaling af de solgte ejendomme, vil modtage deres skøde straks sagen er afsluttet. Indklagedes advokat forhandler med den bank, der har pant i klagernes villa, idet banken har taget lån i en villa, der var fuldt betalt og ubehæftet uden at undersøge om villaen var solgt. Indklagede har under et fremmøde i nævnet haft lejlighed til at uddybe sine synspunkter. Indklagede har blandt andet forklaret, at der er tale om en større udstykning med villaer og lejlighedskomplekser. På det tidspunkt var der tale om en ubebygget grund. 6

7 Indklagede var vidende om, at klagerne havde en meget stor ejendomsportefølje i Danmark og i udlandet. Klagerne havde udset sig den grund, hvor indklagede selv ville bygge. Projektet savnede penge, og derfor valgte indklagede at sælge til dem. I ( ) betaler man i procentvise rater, og først når hele huset står færdigt, kan man gøre sig håb om at få et skøde. Det sidste er meget svært, og på tidspunktet for denne handel havde ( ) indført et skødestop, som ingen vidste, hvornår ville ophøre. Der er reelt ingen sikkerhed for de penge, man betaler til sin sælger. Det fremgår ikke af salgsmaterialet, men af de enkelte købskontrakter, hvor køberne henvises til at søge lokal juridisk bistand. Klagerne var helt fra starten klar over byggefirmaets økonomiske problemer, og at der derfor var en risiko ved handlen. Klagerne var fuldt klar over, at der ikke blev stillet nogen garanti for investeringen og at den fulde købesum straks var til rådighed for byggefirmaet, for ellers blev der ikke bygget noget, idet der i ( ) er sædvane for, at man bygger i takt med at pengene betales. Indklagede har fremsendt en orienteringsskrivelse og købsaftale fra en anden dansk mægler, som beskæftiger sig med projektsalg i ( ). Af købsaftalens salgsvilkår fremgår det, at man ved projektsalg udbetaler 30 % af købesummen, og resten i rater i takt med at byggeriet skrider frem uden, at der fra byggefirmaets side stilles nogen garanti overfor køber. Det fremgår af orienteringsskrivelsen, at: Køber du noget under konstruktion, lægger du 30 procent af handelsprisen i udbetaling, 30 eller 40 procent når skallen på ejendommen står færdig og det resterende ved modtagelse af skødet. Princippet hænger sammen med, at der i ( ) bygges for købers penge. Du giver altså sælger penge i nogle rater, der korresponderer med fremgangen i byggeriet. På den måde holder man hinanden fast på aftalen. Klagerne valgte selv den risikable betalingsmodel frem for at betale en højere pris og få byggeriet betalt over 3 rater af 30% og de sidste 10% ved skøde. Den gængse model var den som klagernes venner havde indgået aftale om. Der er ikke stillet nogen garanti overfor klagerne, da det ville være første gang ved køb af et byggeprojekt i ( ), endsige i Danmark. Selv ved køb af færdige boliger i ( ), stilles der aldrig garanti fra sælgers side. Normalt anbefales køber en notarerklæring, hvori sælger bekræfter at han ikke vil sælge boligen til anden side, inden skødet udstedes til køber. Indklagede oplyser endvidere, at Tryghedsgarantien ikke har været fremsat som en garanti eller sikring over for klagerne, og køb af byggeprojekter er ikke omfattet af nogen forsikringsordning. I modsat fald ville vilkårene for dette fremgå klart og tydeligt af aftalen. Det fremgår tydeligt af firmaets informationssider, at man ikke kan give nogen tryghedsgaranti ved nybyggeri ligesom klagerne er blevet oplyst om, at købet af 7

8 boligen ikke er omfattet af dansk lovgivning, herunder reglerne om tilstandsrapport mv. i henhold til lov om omsætning af fast ejendom (LOFE). Indklagede oplyser videre, at byggeriet har stået stille siden 2009, og at flere boliger endnu ikke er blevet opført. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet behandler klager over ejendomsmægleres tilsidesættelse af de pligter, som følger af lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovens 29 a, stk. 3. Nævnet finder, at indklagede ved sin medvirken ved salget og som partner i PP Ltd. har handlet som ejendomsformidler. Hertil kommer, at det af salgsmaterialet på indklagedes hjemmeside tydeligt fremgår, at det pågældende byggeri sælges gennem UU og PP Ltd.. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 1, stk. 1, jf. stk. 3, finder loven anvendelse, når den erhvervsmæssige aktivitet er rettet mod eller udføres for forbrugere. Ved en forbruger forstås en person, som handler med henblik på erhvervelse af en ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til ikkeerhvervsmæssig anvendelse for vedkommende, jf. lovens 1, stk. 5. Indklagede har bevisbyrden for, at køberne ikke er forbrugere, men at ejendommen hovedsagelig er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse for klagerne. Et flertal i nævnet finder ikke, at indklagede har løftet denne bevisbyrde. Flertallet har navnlig lagt vægt på, at ejendommen efter al foreliggende er anskaffet til privat brug. Den omstændighed at de pågældende professionelt beskæftiger sig med fast ejendom, og at de i købsaftalen har betinget sig særlige fordelagtige vilkår, medfører ikke, at de i den konkrete ejendomshandel kan anses som erhvervsdrivende. Nævnet anser herefter klagerne for forbrugere i den konkrete handel. Indklagede er ihht 25 i LOFE registreret dansk ejendomsmægler, og klagerne er danske med bopæl i Danmark på købstidspunktet. Nævnet kan således behandle sagen. Det fremgår af salgsmaterialet, at: Byggeriet påbegyndes i september 2005, og forventes afsluttet i december 2006, hvor du får dit skøde ( ) Salgsmaterialet er en generel anprisning af projektet, og det indeholder intet om særlige faldgruber, herunder at der gælder særlige vilkår for at opnå skøde på fast ejendom i ( ). Tværtimod er det i salgsmaterialet på indklagedes hjemmeside fremhævet, at Alle handelsdokumenter på dansk Garanti for eget skøde Fortrydelsesret. Det fremgår af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 24, stk. 1, at reglerne i lov om omsætning af fast ejendom og bekendtgørelsen finder anvendelse ved formidling og erhvervsmæssigt udbud 8

9 over for danske forbrugere af boliger i udlandet, hvis formidleren er registreret i Danmark. Endvidere fremgår det af bestemmelsens stk. 2, at i det omfang, det på grund af forholdene i det pågældende land ikke er muligt at opfylde et krav, som er fastsat i lov om omsætning af fast ejendom eller denne bekendtgørelse,, skal der oplyses herom i et lettilgængeligt sprog på forsiden af salgsopstillingen og købsaftalen. Endvidere fremgår det af bestemmelsen, at: Findes der i det pågældende land andre relevante oplysninger mv., som kan træde i stedet herfor, skal disse oplysninger gives i salgsopstillingen og i købsaftalen eller som bilag hertil. Det fremgår videre af bestemmelsens stk. 3, at: der skal gives oplysning om forhold, som er af væsentlig betydning for køberens beslutning om at købe boligen, herunder skatteforhold, begrænsninger i rettigheder samt særlige pligter mv. efter det pågældende lands regler, som stiller køberen anderledes end efter danske regler. Formidleren skal rådgive forbrugeren om behov og mulighed for at søge bistand hos en advokat, revisor eller lignende, som har kendskab til de særlige forhold i det pågældende land. Indklagede har uanset sin viden om de særlige forhold i ( ) intet gjort for, at sikre klagerne. En henvisning i købsaftalen om at søge juridisk bistand kan ikke anses for at være tilstrækkelig information og fritager ikke en ejendomsmægler for et selvstændigt ansvar. Indklagede har i nævnet uddybet, at der efter hans opfattelse ikke kunne gives nogen sikkerhed for, at sælger opfyldte sin del af ydelsen. Tværtimod var det efter hans opfattelse forbundet med betydelig risiko at handle fast ejendom i ( ). Indklagede har imidlertid ikke advaret herom i sit salgsmateriale og har ikke på nogen måde godtgjort, at han i sin rådgivning af klagerne gjorde dem opmærksomme herpå. Nævnet anser det for en skærpende omstændighed, at indklagede var vidende om det såkaldte skødestop på tidspunktet for nærværende handel. Nævnet finder herefter, at indklagede har overtrådt reglerne i formidlingsbekendtgørelsens 24, stk I henhold til bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom 14 må en ejendomsmægler eller erhvervsmæssig udbyder, der som led i en ejendomshandel modtager depositum eller andre betroede midler, højst modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen dog mindst kr. og højest kr. Beløb, som vedkommende herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i forbrugerens navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. Efter bestemmelsens stk. 2 skal det på særlig fremtrædende måde fremgå af aftalen, at der fraviges vilkår, som er fastsat til sikring af forbrugeren, såfremt bestemmelsens stk. 1 fraviges, således at ejendomsmægleren eller den erhvervsmæssige udbyder kan disponere over forbrugerens konto. Nævnet lægger til grund, at indklagedes partner har kunnet og faktisk har disponeret over hele den af klagerne indbetalte købesum fra det tidspunkt, hvor kla- 9

10 gerne overførte pengene til indklagedes konto. Herudover har indklagede ikke oplyst om denne disposition i overensstemmelse med ovennævnte 14, stk. 2. Nævnet finder herefter, at indklagede har overtrådt reglerne i deponeringsbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Indklagede har samlet set overtrådt flere bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri og groft tilsidesat reglerne for god ejendomsmæglerskik. Som følge heraf pålægges indklagede en alvorlig bøde. Indklagede ejendomsmægler, FF, pålægges en bøde på kr. jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b, stk. 1. Nævnet har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at indklagede efterfølgende har gjort betydelige bestræbelser på at begrænse klagernes tab. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler FF pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 10

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på 1 København, den 28. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 21. september 2009. Klagen angår spørgsmålet, om klager

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere