Formålet er dialog, og om muligt at få tilkendegivet længden og omfanget af sygefraværet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet er dialog, og om muligt at få tilkendegivet længden og omfanget af sygefraværet."

Transkript

1 Aktiviteter mellem sygedage Hvem skal gøre hvad? Formål Hvad kan Center for personale og HR hjælpe med 1. sygefraværsdag Den ansatte skal sygemelde sig telefonisk ved arbejdstids begyndelse til nærmeste leder. Såfremt lederen ikke er tilstede, ringer tilbage til medarbejderen hurtigst muligt. 4. sygedag Den sygemeldte skal igen kontakte den nærmeste leder pr. telefon. Efter 10 sammenhægende fraværs afholdes mulighedssamtale jf. advis der sendes til lederen Efter 10 dages sammenhængende fravær skal lederen tage initiativ til en mulighedssamtale med den sygemeldte, hvor der er mødepligt. Lederen indkalder til samtalen med et rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Der er mulighed for at flytte/udskyde samtalen hvis medarbejderen er indlagt på sygehus, men ikke hvis det er på grund af at bisidder ikke kan deltage, så er det leders vurdering om samtalen kan udsættes eller medarbejder må finde anden bisidder. 1 Formålet er dialog, og om muligt at få tilkendegivet længden og omfanget af sygefraværet. Udveksling af eventuelle aftaler, som lederen skal tage hånd om i fraværsperioden. Formålet er dialog, og om muligt at få tilkendegivet længden og omfanget af sygefraværet. Formålet er at få dialog om fraværet, og muligheden for aftaler om tilbagevenden hurtigst muligt så sygefraværet bliver så kort som muligt. - evt. nedsat tjeneste, hvis medarbejderen ønsker det og det er muligt i forhold til driften. Herudover drøftes det om der er forhold på arbejdspladsen, der kan være med til at fremme hurtig tilbagevenden. kan vejlede i forhold til hvis skal udarbejdes lokale procedure for sygemeldinger. Herunder hvad lederen må spørge om når medarbejderen sygemelder sig. kan vejlede i forhold til hvis der i MED regi skal udarbejdes lokale procedure for sygemeldinger. Herunder hvad lederen må spørge om i samtalen med medarbejderen. hvordan sådan en samtale kan forløbe og indholdet. Normalt holdes samtalen mellem leder og medarbejder, men hvis lederen har behov for

2 Fraværssamtalen holdes når som helst mellem de sygedage, hvis der er mere end 10 arbejdsdages sygefravær over 6 måneder jf. advis der sendes til lederen. Ved hver samtale skal lederen sørge for, at afklare status på fraværet og der aftales hvornår og hvordan der skal følges op på sygefraværet. Inspiration til spørgsmål, der kan bruges ved administrationsgrundlaget. Status på fraværet og de aftaler der er lavet noteres i et referat som leder og medarbejder underskriver, og lederen journaliserer det i e-doc. Link til skabelon til mødeindkaldelse og referat for mulighedssamtale. Hvis medarbejderen har mere end 10 dages spredt fravær over en periode på 6 måneder skal lederen tage initiativ til en fraværssamtale med medarbejderen, hvor der er mødepligt. Lederen indkalder til samtalen med et rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Der er mulighed for at flytte/udskyde samtalen hvis medarbejderen er indlagt på sygehus, men ikke hvis det er på grund af at bisidder ikke kan deltage, så er det leders vurdering om samtalen kan udsættes eller medarbejder må finde anden bisidder. Ved hver samtale skal lederen sørge for, at afklare status på fraværet og der aftales hvornår og hvordan der skal følges op på sygefraværet. Inspiration til spørgsmål, der kan bruges ved administrationsgrundlaget. Status på 2 Samtalen skal holdes selvom medarbejderen er blevet raskmeldt, da det er vigtigt at få afdækket om mængden af fravær kan nedbringes og hvordan. Hvis fraværsmængden ikke nedbringes har lederen mulighed for at gøre medarbejderen opmærksom på, de driftsmæssige konsekvenser af mængden af fraværet, som kan få ansættelsesretlige konsekvenser. forløbe, indholdet og i hvilke situationer, der kan indledes uansøgt afsked. Normalt holdes samtalen mellem leder og medarbejder men hvis lederen har behov for

3 fraværet og de aftaler, der er lavet noteres i et referat som leder og medarbejder underskriver og lederen journaliserer det i e-doc. Link til skabelon til mødeindkaldelse og referat for fraværssamtaler. Omsorgssamtale skal holdes hvor som helst mellem de sygedage, hvis der er mere end 5 fraværsperioder indenfor 6 måneder jf. advis der sendes til lederen. Lederen skal tage initiativ til en omsorgssamtale med mødepligt, hvis medarbejderen har mere end 5 fraværsperioder spredt over en periode på 6 måneder. Lederen indkalder til samtalen med et rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Der er mulighed for at flytte/udskyde samtalen hvis medarbejderen er indlagt på sygehus, men ikke hvis det er på grund af at bisidder ikke kan deltage, så er det leders vurdering om samtalen kan udsættes eller medarbejder må finde anden bisidder. Ved hver samtale skal der afklares status for fraværet og aftales hvornår og hvordan der skal følges op på sygefraværet. Inspiration til spørgsmål, der kan bruges ved administrationsgrundlaget. Status på fraværet og de aftaler, der er lavet noteres i et referat som leder og medarbejder underskriver og lederen journaliserer det i e-doc. Link til skabelon til mødeindkaldelse og referat for omsorgssamtale (5 3 Samtalen skal holdes selvom medarbejderen er blevet raskmeldt, da det er vigtigt at få dialog. Formålet er at få afdækket om mængden af fravær kan nedbringes og hvordan. Hvis fraværsmængden ikke nedbringes har lederen mulighed for at gøre medarbejderen opmærksom på, de driftsmæssige konsekvenser af mængden af fraværet, som kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Samtalen indkaldes med et rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. forløbe og indholdet. medarbejder men, hvis

4 Omsorgssamtale skal holdes hvor som helst mellem sygedage, hvis der er mere end 4 fraværsdage pga. barns sygdom inden for 6 mdr. jf. advis der sendes fraværsperioder/6md). Hvis medarbejderen har flere en 4 fraværsdage pga. barns sygdom inden for 6 mdr. skal lederen tage initiativ til en omsorgssamtale med medarbejderen hvor medarbejderen har mødepligt. Samtalen indkaldes med et rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Der er mulighed for at flytte/udskyde samtalen hvis medarbejderen er indlagt på sygehus, men ikke hvis det er på grund af at bisidder ikke kan deltage, så er det leders vurdering om samtalen kan udsættes eller medarbejder må finde anden bisidder. Ved hver samtale skal der aftales hvornår og hvordan der skal følges op på fraværet. Inspiration til spørgsmål, der kan bruges ved administrationsgrundlaget. Lederen noterer aftaler i referatet, som underskrives af leder og medarbejder. Link til skabelon til mødeindkaldelse og referat for omsorgssamtale (4 barns syg/6md). Medarbejderen har mulighed for at holde tjenestefrihed på barnets 1. og 2. sygedag efter en konkret vurdering i forhold til sygdommen og barnets alder og om der er et akut pasningsbehov. Ved samtalen er det vigtigt at få afdækket om mængden kan nedbringes. Medarbejdere kan gøres opmærksom på, at fremover skal medarbejderen forsøges, at finde pasningsmuligheder så hurtigt som muligt og møde ind senere på dagen/i vagten hvis det opnås pasning. forløbe og indholdet. medarbejder, men hvis Omsorgssamtale skal holdes hvor som helst mellem sygedage, hvis der er indgået aftaler om delvis raskmelding eller andre aftaler i forbindelse med sygefravær, der desværre ikke holder. Lederen tager initiativ til en samtale for at få dialog, opdaterer og laver nye aftaler. Samtalen indkaldes med et rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Der er mulighed for at flytte/udskyde samtalen hvis medarbejderen er indlagt på sygehus, men ikke hvis det 4 Hvis medarbejderen og lederen i de andre samtaler har indgået aftaler om delvis raskmelding eller andre aftaler, der på grund af fraværet eller andre årsager ikke kan overholdes er formålet med denne samtale, forløbe og indholdet og vigtigheden af opfølgning på aftaler.

5 er på grund af at bisidder ikke kan deltage, så er det leders vurdering om samtalen kan udsættes eller medarbejder må finde anden bisidder. Ved hver samtale skal lederen sørge for, at der aftales hvornår og hvordan der skal følges op på sygefraværet og de aftaler der er lavet. Inspiration til spørgsmål, der kan bruges ved administrationsgrundlaget. Lederen noterer aftaler i referatet, som underskrives af leder og medarbejder. Link til skabelon til mødeindkaldelse og referat for omsorgssamtaler (opfølgning) at få fulgt op på aftaler, og få dem tilpasset til den nye situation. Herunder ved samtalen at understrege at delvise raskmeldinger bør være så korte som muligt. Hvis fraværsmængden ikke nedbringes har lederen mulighed for at gøre medarbejderen opmærksom på, de driftsmæssige konsekvenser af mængden af fraværet, som kan få ansættelsesretlige konsekvenser. medarbejder men hvis Lovpligtig samtale seneste 4. fraværsuge efter 1. fraværsdag. Lederen tager initiativ til samtale med den sygemeldte senest 4. fraværsuge efter 1. sygedag jf. reglerne i Dagpengeloven. Hvis mulighedssamtalen er afholdt kan den erstatte denne samtale. Samtalen indkaldes med et rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Der er mulighed for at flytte/udskyde samtalen hvis medarbejderen er indlagt på sygehus, men ikke hvis det er på grund af at bisidder ikke kan deltage, så er det leders vurdering om samtalen kan udsættes eller medarbejder må finde anden bisidder. Ved hver samtale skal lederen sørge for at der aftales hvornår og hvordan der skal følges op på sygefraværet. Inspiration til 5 Dagpengelovens formål med samtalen er at finde ud af om virksomheden og medarbejderen i fællesskab kan finde frem til løsninger, der kan forkorte sygefraværet. forløbe og indholdet. medarbejder men hvis

6 spørgsmål, der kan bruges ved administrationsgrundlaget. De aftaler der er lavet noterer lederen i referatet, der underskrives af leder og medarbejder. Referatet journaliseres i e-doc. I forbindelse med indkaldelse og referat anvendes skabelon til mødeindkaldelse og referat for mulighedssamtaler. Link til skabelon til mødeindkaldelse og referat for mulighedssamtale. Der skal være løbende dialog og opfølgning på længere varende sygefravær, herunder de aftaler der er lavet ved tidligere samtaler. Samtalerne foregår efter behov mellem de sygedage Lederen tage initiativ til jævnlige samtaler med den sygemeldte ved længerevarende sygefravær for at få dialogen og få lavet nye aftaler. Samtalen indkaldes med et rimeligt varsel, f.eks. nogle dage. Der er mulighed for at flytte/udskyde samtalen hvis medarbejderen er indlagt på sygehus, men ikke hvis det er på grund af at bisidder ikke kan deltage, så er det leders vurdering om samtalen kan udsættes eller medarbejder må finde anden bisidder. Ved hver samtale skal lederen sørge for at der aftales hvornår og hvordan der skal følges op på sygefraværet og status for sygefraværet og de aftaler der er lavet noterer lederen i et referatet, som underskrives af leder og medarbejder. Referatet journaliseres i e-doc. Link til skabelon til mødeindkaldelse og 6 Ved længerevarende sygefravær er det vigtigt at dialogen med den sygemeldte medarbejder bevares og derfor skal der jævnligt holdes samtaler. hvornår samtalen kan forløbe og indholdet. medarbejder, men hvis

7 Friattest/mulighedserklæringer kan indhentes efter behov når som helst mellem sygedage. Næstved Kommunes TrivselsHotline kan medarbejderen kontakte hvor som helst mellem sygedage. 56 kan laves hvor som helst mellem sygedage. Vurdering efter 60 sygedage. referat for omsorgssamtaler (opfølgning) Lederen kan indhente 2 forskellige lægeerklæringer under sygefravær: Mulighedserklæring Friattest (lægeligdokumentation for at fraværet skyldes sygdom og varigheden oplyses) Lederen skal rådgive medarbejderen om mulighederne i Næstved Kommunes TrivselsHotline Leder få lavet en 56 aftale, hvis medarbejderen har gentagne sygeforløb på grund af kroniske lidelse eller skal igennem et behandlingsforløb (kemoterapi, behandling for barnløshed). Ved længerevarende sygefraværsperioder skal lederen senest ved 60 sygedage overveje mulighederne i forhold til om medarbejderen kan vende tilbage til arbejdspladsen, og mængden af de driftsmæssige forstyrrelser som fraværet giver. Vurderingen sker i forhold til de tilbagemeldinger og aftaler der er lavet ved samtalerne og 7 En friattest har til formål at afdække om fraværet skyldes sygdom og varigheden. (link til administrationsgrundlag ) En mulighedserklæring har til formål at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sygdommen. (link til administrationsgrund og mulighedserklæring) Medarbejderen kan få hjælp inden for trivsel, sundhed og sygdom, hvor det har indflydelse på arbejdslivet Formålet er at virksomheden kan få refusion fra første fraværsdag.(blanketten kan hentes i Netblanket) Formålet er at få vurderet om der er muligheder for snarlig tilbagevenden, prøve at opnå at fraværet bliver så kort som muligt, og vurdere fraværets betydning for driften. på områ rådgive og vejlede i brugen af de forskellige erklæringer, og i hvilke situationer de kan bruges. En nærmere beskrivelse fremgår ligeledes i administrationsgrundlag for håndtering af. HR-konsulenten kan rådgive om mulighederne og i hvilke situationer medarbejderen kan gøre brug af TrivselsHotlinen. kan rådgive og vejlede om brugen af 56. kan rådgive og vejlede i forhold til hvilke de skøn og hensyn som lederen skal overveje ved 60 sygedage.

8 Uansøgt afsked på grund af driftmæssige forstyrrelse i forbindelse med fravær kan ske mellem sygedage. seneste friattest/mulighedserklæring. Uansøgt afsked kan ske både ved det korte gentagne fravær og længerevarende fravær, hvis lederen vurdere at det er uforeneligt med driften og udsigten til snarlig tilbagevende. Inden lederen indstillinger til uansøgt afsked vurderes f.eks.: mængden af nuværende og tidligere fravær udsigterne til tilbagevenden (udfra samtaler og mulighedserklæring eller friattest) medarbejderens anc. i virksomheden arbejdspladsens størrelse mulighed for vikardækning mulighed for omplacering/alternativ beskæftigelse er sygdommen graviditetsbetinget Hvis lederen indstiller til uansøgt afsked overvejer lederen om der er muligheder for at tilbyde genansættelse såfremt medarbejderen bliver fuld arbejdsdygtig i en given periode (f.eks. opsigelsesperioden) eller hvis det er pga. gentagne fraværsperioder, at medarbejderen ikke har yderligere sygefravær i en given periode (f.eks. opsigelsesperioden) 8 Uansøgt afsked skal foregå på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde, og være begrundet i de driftmæssige forstyrrelser som fraværet giver. Uansøgt afsked skal foregå på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde og på områ rådgive om mulighederne, hvis lederen påtænker, at opsige medarbejderen. Herunder om en vurdering af om en indstilling om uansøgt afsked pga. af fravær på baggrund af de driftsmæssige forstyrrelser er saglig. Herudover kan der rådgives om proceduren ved uansøgt afsked som ligeledes fremgår af retningslinje og administrationsgrundlag for afskedigelse. (link)

9 Dialog/samtale i forbindelse med meddelelse om påtænkt uansøgt afsked på grund af fravær kan ske mellem sygedage. Lederen indkalder medarbejderen til en samtale, hvis medarbejderen skal påtænkes opsagt. Link til skabelon til mødeindkaldelse og referat for dialog/samtale (påtænkt uansøgt afsked) Formålet med samtalen er at meddele den ansatte påtænkte opsigelse, og det sker ved dialog den ansatte, da opsigelse ikke må komme som en overraskelse for den ansatte og skal foregå på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. forløbe og indholdet og vigtigheden af opfølgning på aftaler. medarbejder, men hvis 9

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

3. Referat fra omsorgssamtale 5 fraværsperioder spredt over en periode på 6 måneder

3. Referat fra omsorgssamtale 5 fraværsperioder spredt over en periode på 6 måneder Bilag 6.3 Indhold i 6 skabeloner for samtalereferater. MHU 20130926 Følgende skabeloner er udarbejdet: 1. Referat fra mulighedssamtale/ Lovpligtig samtale jf. dagpengeloven 2. Referat fra fraværssamtale

Læs mere

Sygefraværsspolitik. C:\polweb\bilag2-1.doc 1/ 5

Sygefraværsspolitik. C:\polweb\bilag2-1.doc 1/ 5 Sygefraværsspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær. Kalundborg

Læs mere

Administrationsgrundlag for. for håndtering af sygefravær

Administrationsgrundlag for. for håndtering af sygefravær Administrationsgrundlag for håndtering af sygefravær Administrationsgrundlaget har til formål at beskrive arbejdsgange/procedurer ved medarbejderes sygefravær, og således sikre at Næstved Kommunes retningslinje

Læs mere

Ankestyrelsens håndbog om sygefravær

Ankestyrelsens håndbog om sygefravær Ankestyrelsens håndbog om sygefravær Ankestyrelsens håndbog om sygefravær Ankestyrelsen, maj 2010 Indholdsfortegnelse Side 3 Indholdsfortegnelse 4 Formål 5 Kapitel 1 procedure for sygemelding 6 Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for Opfølgning på sygefravær

Retningslinjer for Opfølgning på sygefravær Retningslinjer for Opfølgning på sygefravær 1. Indledning Et element i Gentofte Kommunes politik for den attraktive arbejdsplads er, at der bliver etableret en kultur for rummelighed på den enkelte arbejdsplads

Læs mere

Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og

Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og efterfølgende revideret i 2012 og 2015. SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I

Læs mere

Sygefravær afskedigelsesgrund? Opsigelse grund til annullering af orlov?

Sygefravær afskedigelsesgrund? Opsigelse grund til annullering af orlov? Tilkendegivelse af 13. november 2009 i faglig voldgift FV2009.0164: 3F Offentlig Gruppe (advokat Stephan Agger) mod KL for Københavns Kommune (advokat Morten Ulrich) Sygefravær afskedigelsesgrund? Opsigelse

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

29.09.2010 Erik Schrøder

29.09.2010 Erik Schrøder 29.09.2010 Erik Schrøder Disposition Præsentation Baggrunden for reformerne Fraværsregler Ledelsens udfordringer Medarbejdernes udfordringer Forslag til konkrete handlinger Perspektiver for fremtidens

Læs mere

Sygefraværspolitik. Danmarks Domstole

Sygefraværspolitik. Danmarks Domstole Sygefraværspolitik Danmarks Domstole 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelt om sygefravær...4 Hvordan melder man sig syg?...4 Den første kontakt mellem medarbejder og arbejdsplads under sygdom...

Læs mere

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Anvendelsesområde... 3 1... 3 Kapitel 2 Uansøgt afsked som følge af helbredsbetinget

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

HVORNÅR MÅ ARBEJDSGIVER KONTAKTE MEDARBEJDERE?

HVORNÅR MÅ ARBEJDSGIVER KONTAKTE MEDARBEJDERE? HVORNÅR MÅ ARBEJDSGIVER KONTAKTE MEDARBEJDERE? UNDER FERIE Som udgangspunkt NEJ. Uanset årsag kan arbejdsgiver ikke kræve, at arbejdstager afbryder en allerede pbegyndt ferie ifølge ferieloven. Ferie begynder

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Procesbeskrivelse til bosted. - Virtuelle samarbejdsmøder mellem psykiatrisk afsnit og bosted

Procesbeskrivelse til bosted. - Virtuelle samarbejdsmøder mellem psykiatrisk afsnit og bosted Procesbeskrivelse til bosted - Virtuelle samarbejdsmøder mellem psykiatrisk afsnit og bosted Indhold 1. Hvorfor virtuelle samarbejdsmøder? 2. Hvordan? 3. Samlet overblik over processen 4. Virtuelle indlæggelsesmøder

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

1. Indledning og formål... 2. 1.1. Sygefraværsstatistik... 2. 1.2. Sygemelding... 3 2. Procedure ved hyppigt eller højt sygefravær...

1. Indledning og formål... 2. 1.1. Sygefraværsstatistik... 2. 1.2. Sygemelding... 3 2. Procedure ved hyppigt eller højt sygefravær... NOTAT Dato: Januar 2010 Kontor: Sekretariatskontoret J.nr.: Sygefraværspolitik Sagsbeh.: SRC/ETS Integrationsministeriets politik for sygefravær januar 2010 1. Indledning og formål... 2 1.1. Sygefraværsstatistik...

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Helhedsevaluering ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.

Helhedsevaluering ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Helhedsevaluering ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Formål med dokumentet. Dette beskriver, hvornår der skal indkaldes og afholdes en helhedsevaluering

Læs mere

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815 NÆRVÆR FRAVÆR Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret 31-07-2017, Acadre 17/26915, 17/172815 Indhold Hvordan håndterer du dine medarbejderes sygefravær?... 3 Hvad skal du, og hvad kan du?...

Læs mere

DØDSFALD. HVAD DER SKAL GØRES, NÅR ET BARN ELLER EN PÅRØRENDE TIL ET BARN DØR!

DØDSFALD. HVAD DER SKAL GØRES, NÅR ET BARN ELLER EN PÅRØRENDE TIL ET BARN DØR! DØDSFALD. HVAD DER SKAL GØRES, NÅR ET BARN ELLER EN PÅRØRENDE TIL ET BARN DØR! 1. DU MODTAGER MEDDELSEN: Kender du børnehavens børn og forældre nok til at kunne modtage beskeden? Ellers find en kollega,

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

1. Procedurer i forbindelse med sygemeldinger

1. Procedurer i forbindelse med sygemeldinger Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Oprettelsesdato 20-06-2016 Udarbejdet af TRIO/FOKUS råd. Journalnummer Dokumentnavn Sygemeldinger Dokumentnummer TS-1078636 1. Procedurer i forbindelse

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Beskrivelse af tilbud til opsagte medarbejdere i forbindelse med reorganiseringer og omstruktureringer

Beskrivelse af tilbud til opsagte medarbejdere i forbindelse med reorganiseringer og omstruktureringer Beskrivelse af tilbud til opsagte medarbejdere i forbindelse med reorganiseringer og omstruktureringer Januar 2012 Oversigt over tilbud til personale i partshørings- og i opsigelsesperioden i forbindelse

Læs mere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Info om: Kommunal dagpleje - der er d.d. 57 kommunale dagplejere. Godkendes og ansættes af Tønder Kommune til pasning af 4 børn med mulighed

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

Privatansat hjælper i eget hjem

Privatansat hjælper i eget hjem Privatansat hjælper i eget hjem Lov om Social Service 41 Informationsfolder om løn- og ansættelsesvilkår Privat ansat hjælper Ifølge Lov om Social Service har en familie med et handicappet barn mulighed

Læs mere

Fraværsstatistik 2011. Vejledning

Fraværsstatistik 2011. Vejledning Fraværsstatistik 2011 Vejledning Fraværsstatistikkens formål Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele arbejdsmarkedet. Formålet med statistikken er at belyse omfanget

Læs mere

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Fraværs- og nærværspolitik

Fraværs- og nærværspolitik Fraværs- og nærværspolitik 2014-2017 Indhold Indledning... 4 Formål med fravær- og nærværspolitik... 4 Målsætning... 4 Nærvær og fravær... 4 Nærværskultur... 4 Ansvar... 5 Registrering af fravær... 6 Fraværsårsager...

Læs mere

Vejledning Fraværsstatistik 2015

Vejledning Fraværsstatistik 2015 Vejledning Fraværsstatistik 2015 Indberetning af fraværsstatistik 2015 Fraværsstatistikkens formål Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele arbejdsmarkedet. Formålet

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler Dato: 01-06-2018 Ref: CØP J.nr.: 81.00.00-P22-1-10 Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler 1. Formål Retningslinjen skal bidrage til sikre og sunde arbejdspladser, hvor ledelse

Læs mere

Lokale aftaler om arbejdstid

Lokale aftaler om arbejdstid Lokale aftaler om arbejdstid For pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område Pædagogernes Forhandlingsfællesskab Blegdamsvej 124 2100 København Ø Juli 2010 Indledning Denne vejledning retter

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

TMF s måltal for 2011 er 14,0 fraværsdag pr. medarbejder. Års-prognosen pr. juli 2011 var 14,8 fraværsdag pr. medarbejder.

TMF s måltal for 2011 er 14,0 fraværsdag pr. medarbejder. Års-prognosen pr. juli 2011 var 14,8 fraværsdag pr. medarbejder. Fraværsdage på årsbasis fordelt på kvartaler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12--211 Orientering til TMU Status på sygefraværsindsatsen - 3. kvartal 211 Sagsnr. 2-178455 Dokumentnr. 211-7296

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 3. februar 2014 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 29.

Læs mere

Lokalaftale nr. 11.B Redigeret 2013

Lokalaftale nr. 11.B Redigeret 2013 Lokalaftale nr. 11.B Redigeret 2013 Arbejdsmæssig kørsel og parkering for medarbejdere med kontinuerligt skiftende arbejdssteder, der arbejder med drifts- og anlægsopgaver i den nuværende enhed Netdivisionen.

Læs mere

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015. Uddannelseslæger hvad med juraen?

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015. Uddannelseslæger hvad med juraen? OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015 Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind HR-afdelingen Teamopdelt (team 1-3) Afdelingerne tilknyttet bestemt team http://info.ouh.dk/wm348316

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

5: Sygefravær. Juni 2013

5: Sygefravær. Juni 2013 5: Sygefravær Juni 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 5: Sygefravær Dette faktaark omhandler sygefravær blandt djøferne, herunder omfanget af psykisk betinget

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Sundby Børnehus. Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune

Sorg- og kriseplan. Sundby Børnehus. Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune Sorg- og kriseplan Sundby Børnehus Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune Definition af krise: Kortvarigt forløb, som efterfølges af sorg. Eller: Truende forstyrrelse i et menneskes livssituation,

Læs mere

Du er MED! Spil og dans MED

Du er MED! Spil og dans MED Du er MED! Spil og dans MED En pixi-udgave om medindflydelse og medbestemmelse i Næstved Kommune Baseret på MED-aftalen af 1. maj 2013. MED betyder medindflydelse medbestemmelse medansvar at alle ansatte

Læs mere

Projekttitel: Calcaneus forlængelses osteotomi ved plano valgus deformitet. Deltagerinformation

Projekttitel: Calcaneus forlængelses osteotomi ved plano valgus deformitet. Deltagerinformation Deltagerinformation Syntetisk knogletransplantat ved opretningsoperation for bagfodsplatfod Den 11-01-2011 VEK journal nr. 23442 Side 1 af 5 Til patient og forældre I er henvist til Børnesektoren, Ortopædkirurgisk

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om dagpenge ved sygdom

Høringssvar vedrørende forslag til lov om dagpenge ved sygdom Arbejdsmarkedsudvalget L 154 - Bilag 1 Offentligt Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 1009 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29

Læs mere

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Side 2 Forord... 3 1. Anvendelsesområde... 4 2. Formål... 4 3. Pligt

Læs mere

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Mini-udgave landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer har

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB

FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB September 2007 FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB Undersøgelse og anbefalinger vedr. den lokale indsats Pixiversion af rapport Præsentation af undersøgelsen Målsætningen for regeringens handicapstrategi er,

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Projektområdet - fremmøderegistrering og forslag til indsatser i forbindelse med ulovligt fravær. 320201

Projektområdet - fremmøderegistrering og forslag til indsatser i forbindelse med ulovligt fravær. 320201 Pkt.nr. 7 Projektområdet - fremmøderegistrering og forslag til indsatser i forbindelse med ulovligt fravær. 320201 Indstilling: Det indstilles til Arbejdsmarkedsudvalget, 1. at udvalget tager redegørelsen

Læs mere

Flemming Jensen. Parforhold

Flemming Jensen. Parforhold Flemming Jensen Parforhold Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V.

Læs mere

SYGEFRAVÆRS POLITIK DELPOLITIK TIL TRIVSELSPOLITIK - FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR GODKENDT DEN 4. MARTS 2013 I ØKONOMIUDVALGET

SYGEFRAVÆRS POLITIK DELPOLITIK TIL TRIVSELSPOLITIK - FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR GODKENDT DEN 4. MARTS 2013 I ØKONOMIUDVALGET SYEFRAVÆRS PTK DEPTK T TRVSESPTK - FREBYESE HÅNDTERN AF SYEFRAVÆR DKENDT DEN 4. MARTS 2013 ØKNMUDVAET UDBRSUND KMMUNE SUNDHED ARBEJDSMJØ PARKVEJ 37 4800 NYKØBN FASTER TF. 5473 1000 WWW.UDBRSUND.DK 2013.03.05-EM

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 25.5.2016 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1 4+4-ordningens del A... 1 Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B...

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden

Læs mere

Livsstilscafe Brevforslag

Livsstilscafe Brevforslag LIVSSTILSCAFE BREVFORSLAG Deltager Henviser Egen læge Livsstilscafe Brevforslag Deltagerbrev 1 Afklarende samtale Invitation til samtale Afklarende samtale i Deltagerbrev 2 Kursusstart Kursusindkaldelse

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Overvåget samvær. En pjece til forældre

Overvåget samvær. En pjece til forældre Overvåget samvær En pjece til forældre 1 Hvad er overvåget samvær? Overvåget samvær betyder, at barnets samvær med sin far eller mor skal foregå i Statforvaltningen, mens der er en professionel børnesagkyndig

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017 Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017 For private institutioner kan der søges om støttemidler til børn. For alle institutioner kan der søges om

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 23 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 23 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 23 Offentligt Hadsund. D. 21. sept. 2007 Hvordan kan nedenstående sag forekomme i et velfærdssystem og kan det være rigtigt at man både skal have sin fagforening og

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Skab en SucceSfuld forening med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF NÅ I MÅL MED TO STÆRKE MEDSPILLERE! 2 DGI og DIF har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor

Læs mere

Håndtering af sygefravær

Håndtering af sygefravær Håndtering af sygefravær Denne vejledning beskriver hvordan du skal agere, når du er syg eller har medarbejdere der er syge. Den fortæller hvilke roller og ansvar du har, samt hvordan og hvornår der skal

Læs mere

Aftale. mellem. [Netejers navn] (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen)

Aftale. mellem. [Netejers navn] (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) Aftale mellem [Netejers navn] (Netejer) og [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) (version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 1. AFTALEPARTER Bionaturgassælgeraftalen er

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2016 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere