Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning"

Transkript

1 Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende til 15 pct. Samtidig er byggeriets arbejdsløshed det seneste år steget fra 1,5 pct. til niveau på hele 1,5 procent. Derudover peger alle øvrige indikatorer på, at byggeriet befinder sig i en dyb krise. At en vækstpakke vil lede til overophedning af bygge- og anlægssektoren er derfor absurd. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen chefanalytiker Martin Madsen & stud.polit. Jeppe Druedahl 28. august 29 Analysens hovedkonklusioner Der har i denne uge været debat blandt økonomer om, hvorvidt en vækstpakke med fokus på offentlige investeringer vil bringe bygge- og anlægssektoren ind i en overophedning. Analysen gennemgår 9 statistikker og indikatorer, der samstemmende peger på, at byggeriet befinder sig i en dyb krise. Alle prognoser forventer samtidig, at beskæftigelsen fortsætter med at falde. En vækstpakke på ca. 1 mia. kr. rettet mod offentlige bygge- og anlægsinvesteringer vil i bedste fald løfte bygge- og anlægsbeskæftigelsen med ca. 8. personer næste år. Det vil kunne bremse nedgangen inden for bygge- og anlæg, men ikke forhindre byggebeskæftigelsen i at falde. Sammenholdt med Finansministeriets prognose vil beskæftigelsen med en vækstpakke på ca. 1 mia. kr. stadig være slået 4-5 år tilbage. Samlet set er der intet belæg for at frygte overophedning af bygge- og anlægssektoren, snarere tværtimod. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1 København V

2 AE og De Økonomiske Vismænd anbefaler samme vækstpakke I lyset af den meget alvorlige økonomiske situation anbefalede De Økonomiske Vismænd i Forårsrapporten 29 en fremrykning af offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, der øger investeringsomfanget i både 21 og 211 med 15 mia.kr., dvs. i alt 3 mia.kr. Det vil i følge Vismændene kunne reducere arbejdsløsheden med ca. 2. personer i 211. Vismændenes anbefaling af en fremrykning af offentlige investeringer for i alt 3 mia.kr. ligger dermed på linje med AEs anbefaling. Finanslov 21 mangler 1 mia. kr. til offentlige investeringer i forhold til anbefalinger Med AEs og Vismændenes anbefaling skulle investeringsniveauet i 21 nå op på godt 53½ mia. kr. i 21. Men i finanslovsforslaget når investeringsniveauet kun op på 43 mia. kr. Ergo er der stadig en manko på 1½ mia.kr. fra finanslovsforslaget til AEs og Vismændenes anbefalinger. At forskellen er 1½ mia. kr. og ikke 15 mia. kr. skyldes bl.a. kommuneaftalen for 21, som løfter niveauet for de offentlige investeringer. Vækstpakke vil kun bremse byggeriets beskæftigelsesfald Et yderligere løft i de offentlige investeringer på 1½ mia.kr næste år vil kunne løfte den samlede beskæftigelse i dansk økonomi med i omegnen af 11. personer. Heraf ligger ca. 6 procent af effekten inden for bygge- og anlægssektoren, svarende til et beskæftigelsesløft på 6.5 personer eller 8. personer, hvis der alene er tale om beskæftigelsesintensive vedligeholdelsesinvesteringer. Resten af beskæftigelsesløftet vil primært ligge inden for de private serviceerhverv, og en mindre del inden for industrien, der leverer materialer, transport og rådgivning mv. til byggeriet. Jo mere reparation og vedligeholdelse der er i projekterne, desto større er beskæftigelseseffekten. Det fremgår af tabel 1. Tabel 1. Effekten af offentlige bygge- og anlægsinvesteringer for ekstra 1½ mia. kr. i 21 Gennemsnitlig offentlig investering +11 Nybyggeri Reparation og vedligeholdelse af bygninger +13¾ Anlægsvirksomhed +8¾ Anm.: Der er sammenlignet med en situation, hvor der ikke føres yderligere finanspolitik. Effekterne er i forhold til nybyggeri, reparation og vedligeholdelse samt anlæg skaleret i forhold de beskæftigelseskrav, der fremgår af den seneste input-outputopgørelse fra Danmarks Statistik, (Danish Input-Output Tables and Analyses, 27) Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. En vækstpakke på 1½ mia.kr. vil altså kunne løfte bygge- og anlægsbeskæftigelsen næste år med personer et tal der skal holdes op i mod Finansministeriets forventning om et fald i bygge- og anlægsbeskæftigelsen i år på 23. personer og næste år yderligere 1. personer. En vækstpakke på 1½ mia.kr. i 21 vil altså kun bremse beskæftigelsesfaldet inden for bygge- og anlægssektoren næste år. Figur 1 viser Finansministeriets seneste arbejdsmarkedsprognose for bygge- anlægssektoren, samt effekten af en vækstpakke med offentlige investeringer på 1½ mia.kr., hvor vi har forudsat at alle pengene går til reparation og vedligeholdelse. 2

3 Figur 1. Effekten af offentlige bygge- og anlægsinvesteringer på byggebeskæftigelsen 1. personer 1. personer FMs grundforløb FMs grundforløb + stor effekt af investeringer Anm.: Finansministeriets prognose for årene 29 og 21. Kilde: AE pba. af Finansministeriet (Økonomisk Redegørelse, august 29) og Danmarks Statistik Bygge- og anlægssektoren ligger i dybfryseren Figur 2 viser, at arbejdsløsheden for de byggefaglærte nu er rekordhøj. I juli 29 lå arbejdsløshedsprocenten på 1,5 pct. For et år siden lå den på 1½ pct., og under sidste lavkonjunktur toppede arbejdsløsheden på 7,6 pct. Sammenlignet med andre a-kasser er det kun 3Fs a-kasse, hvor der også er mange bygge- og anlægsbeskæftigede, samt Metals a-kasse, der har oplevet en udvikling, som bare minder om byggefagenes. Arbejdsløsheden er her dog steget mindre. Figur 2. Byggearbejdsløsheden 12, 12, 1, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2,, , Anm.: Vi har ikke tal for a-kassearbejdsløsheden før år 22. Dækker over Byggefagenes a-kasse (tidl. Blik og Rør samt malerfaget og maritime), El-faget og Træ-Industri-Byg. Tallene for de seneste 6 måneder er foreløbige. Disse er korrigeret for den forskel, der var mellem de foreløbige og endelige tal i samme måned året før. 3

4 Figur 3 viser beskæftigelsen inden for bygge- og anlægssektoren ifølge de nyeste tal fra ATPstatistikken. Beskæftigelsen er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner svarende til 15 pct. Målt i procent er bygge- og anlægssektoren det erhverv, der har været hårdest ramt af nedturen på arbejdsmarkedet det seneste år. ir Figur 3. Beskæftigelse inden for bygge- og anlægssektoren 1. fuldtidspersoner fuldtidspersoner Anm.: Dækker over Byggefagenes a-kasse (tidl. Blik og rør samt malerfaget og maritime), El-faget og Træ-Industri-Byg. Tallene for de seneste 6 måneder er foreløbige. Disse er korrigeret for den forskel, der var mellem de foreløbige og endelige tal i samme måned året før. Figur 4 viser, at lønstigningstaksten i byggeriet har været faldende det sidste år og nu ligger på niveau med 25. I 2. kvartal 29 lå lønstigningstaksen på 2,4 pct., mens den i 1. kvartal 28 toppede på 5,5 pct. Lønstigningstaksten er altså mere end halveret og nærmer sig bundniveauet for Figur 4. Lønstigningstakst for byggeriet p.a. 6, p.a. 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, , Kilde: AE pba. DA. 4

5 Byggeriets sammensatte konjunkturindikator fortsætter faldet fra det høje niveau i 26 og har været negativ siden starten af 28. Efter svage positive tendenser i forsommeren er indikatoren nu tilbage på historisk lave minus 45 pct. i august 29. Det viser figur 5. Figur 5. Sammensat konjunkturindikator for bygge- og anlægssektoren Beskæftigelsesforventningerne har fulgt den sammensatte konjunkturindikator forholdsvis tæt. Her så vi også en svag positiv tendens i forsommeren, som dog blev tilbagevist med faldet i juli måned. I august 29 ligger indikatoren på minus 3 pct., hvilket er markant lavere end under seneste lavpunkt. Det viser figur 6. Figur 6. Beskæftigelsesforventninger inden for bygge- og anlæg Anm.: Indikatoren afspejler virksomhedernes forventningerne til de kommende tre måneder. 5

6 Figur 7 viser, at en kraftigt voksende andel af virksomhederne melder om manglende efterspørgsel. Mens det kun var 2-3 pct., der i 26 meldte om manglende efterspørgsel, er det nu hele 35 pct. af virksomhederne. Der er altså masser af virksomheder, som har overkapacitet. Figur 7. Mangel på efterspørgsel inden for bygge- og anlæg Anm.: Figuren viser, hvor stor en andel af virksomhederne i konjunkturbarometret, der svarer, at de har fået begrænset produktionen på grund af manglende efterspørgsel. Der er et mindre brud i data fra december 24 til januar 25, som anses for ikke at være af betydning. Figur 8 viser, at der i dag overhovedet ikke er mangel på arbejdskraft. De fire seneste måneder er der således pct. af virksomhederne, som har meldt om mangel på arbejdskraft. Manglen på arbejdskraft toppede i juli 26 på 43 pct. af virksomhederne. Virksomhederne har altså overhovedet ikke problemer med at finde de hænder, der skal bruges. Figur 8. Mangel på arbejdskraft inden for bygge- og anlæg Anm.: Figuren viser, hvor stor en andel af virksomhederne i konjunkturbarometret, der svarer, de har fået begrænset produktionen på grund af arbejdskraftmangel. Der er et mindre brud i data fra december 24 til januar 25, som anses for ikke at være af betydning. 6

7 Figur 9 viser, at ordrebeholdningen, som er et mål for den fremadrettede aktivitetsudvikling, endnu ikke er stoppet med at falde. Det er i lyset af renoveringspuljen noget overraskende. I august måned 29 lå ordrebeholdningen på minus 58 pct. mod minus 18 pct. for et år siden. Figur 9. Ordrebeholdningen i bygge- og anlægssektoren De manglende ordrer er også slået ud i faldende påbegyndelsen. I 26 blev der i gennemsnit påbegyndt 2.7 enfamilieshuse om måneden. I juli lå tallet på 743. Altså næsten en fjerdedel. Figur 1 viser, at der nærmest har været tale om et kollaps i påbegyndelserne af nye boliger. Figur 1. Påbegyndelser, enfamiliehuse Antal Antal Anm.: Der er korrigeret for forsinkede indberetninger. 7

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere