Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Britta Jensen, Anders Moth- Poulsen, Marie Nielsen, John Petersen, John Gotfredsen, Poul Erik Olsen, Palle Carstensen, Peter Jensen Biltriss, Ole H. Olsen, Michael Thrane, Svend Larsen, Anders Berg-Munch og René Olsen Suppleanter Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Jens Peter Leitritz, Elfa Brynjolfsdottir, Brian Mortensen, Kenneth Hansen, Niklas Hegnsted, Jesper Jensen, Henrik Clausen og Søren Olsen Medarbejderrepræsentant: Lars Christiansen, suppleant Mette Yigit Tilforordnede: Carsten Tang-Holbek Afbud Anders Moth Anne Pedersen Svend Larsen Jens Peter Leitritz Brian Mortensen Søren Olsen Fraværende Laila mødt under punkt 5. e Velkomst, registrering, Herunder konstituering af suppleanter for fraværende bestyrelsesmedlemmer i henhold til 14 stk. 1, sidste afsnit 1. Valg af mødeleder samt referent 2. Godkendelse af dagsorden Kaj Midtjord valgt som suppleant for Anders Moth Poulsen Gitte Sørensen valgt som suppleant for Anne Pedersen Kenneth Hansen valgt som suppleant for Svend Larsen Lars Christiansen valgt til mødeleder Carsten Tang-Holbek valgt til referent Følgende punkter tilføjet: 6. d. Nyt fra DL, 6. e Organiseringsplan Følgende punkt slettet: 9.c Ledighedsstatistik fra afdelingens A-kasse Godkendt 3. Regnskab. a. Regnskabstal for 2012, april Revideret regnskab for april måned gennemgået. Hvorfor er det brugt ca kr. ekstra til GF? Undersøges til næste bestyrelsesmøde. b. Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper / brancher i 2012 Orientering CT Side 1 af maj 2012

2 c. Statistik og medlemsvandring i april Gennemgået. Opgørelse af hvorfor medlemmerne melder sig ud og i hvilke gruppe rfremlægges på næste bestyrelsesmøde. Orientering 4. Nyt fra Udvalg a. Integrationsudvalg 3. maj 2012 b. Løn og pensionsudvalg. Kommissorium c. Budgetudvalget, kommissorium d. AOF repræsentantskab 24. april Årstal rettet til 2012, FOA repræsentant valgt i stedet for Arne. John Petersen valgt til suppleant e. Regionens strukturudvalg har barslet med et debatoplæg til ny afdelings- og organisationsstruktur Allan orienterede om baggrunden for udvalgets arbejde og hvordan udvalget har arbejdet. Notat vedlagt. Diskussion om indhold og hvad oplægget indebærer for 3F Roskildeegnen. Argumenter for: Mindre afdelinger, større afdelinger, samling af administrative opgaver på tværs af afdelinger, mere synlighed, beslutning om fusion eller ej, udvidet samarbejde med Køge. FPU skal bruge oplægget til at beslutte hvad vi i regionen ønsker at arbejde med fremover. DL ønsker at vi arbejder positivt for strukturoplægget, men ikke slavisk efter det. Vi er stadig en selvstændig afdeling der beslutter selv. Godkendt f. 1. maj, evaluering Ros af valg af Stændertorvet som lokalitet. Ærgerligt at vi ikke gennemfører morgenmad i afdelingen i stedet for hos Blik og Rør. Kræver at der er nogen der gør noget til næste år. I Hvalsø gik det godt. I Køge savnedes afdelingen. g. Kræmmermarked, evaluering Godt at vi var der sammen med FOA og Metal. God stemning forbundene imellem. Kedeligt om fredagen, mange om lørdagen og rigtig mange om CT Side 2 af maj 2012

3 søndagen. FOAs kartoffelmaskine var simpel med god virkning i forhold til at trække mennesker til. Savnede faglige medarbejdere til at svare på overenskomstspørgsmål. Ikke ok at der blev serveret alkohol om morgenen vi skal ikke lugte af sprut. Ønske om plancher og andet generelt informationsmateriale fra Forbundet. Overvej om vi ønsker at de skal komme helt ind i teltet, så vi kan komme i dialog. Ros til Michael Strømgren. 5. Orientering, faglige del a. Personalesituation lige nu b. Afstemningsresultater, urafstemning. Henholdsvis afdeling og Forbund som helhed Stine Pallisgaard er startet i socialrådgivergruppen. Funda Cukadaroglu fastholder og tiltrækker tyrkiske medlemmer. Funda og Ulla Jørgensen (barselsvikar) er tilmeldt a-kassens grundmoduler. Ulla deltager så hun er bedre rustet efter barselsvikariatet. Afdelingens stemmeprocent ikke særlig høj. Undren over at stemmeantallet på Junckers er nul. Faglig medarbejder Lars Dyhl har rettet henvendelse til Forbundet for at få en forklaring på dette. Der skal arbejdes på at forbedre stemmeprocenten. c. Dyrskue juni. Syv deltagere meldt sig. Deltagere d. Nyt fra DL a) Fælles konference (bestyrelse, DL, personale) 6. juni udskudt, forventer at det bliver i november i stedet. b) Bestyrelseskonference maj. 23 tilmeldt. Fælles bustransport fra Roskilde c) OK for offentlige ansatte. Medlemmer modtager postkort med hvilke emner de ønsker forhandlet. e. Organiseringsplan Oplæg udsendt pr. mail. Poul gennemgik gruppernes oplæg. Ros til bygningsnetværkets oplæg. Forslag om at inddrage a-kassen, hvilket er diskuteret i faglig gruppe. Ønske om at vi følger op på de planlagte besøg. Hvad er et godt arbejdspladsbesøg? Første møde: Her er vi, aflevere brochurer, hvad skal vi næste gang? Synlighed er det vigtigste, så der bliver mulighed for en faglig diskussion. På det kommunale område er der et tillidsmands netværk, så der er stor forskel på hvad et godt arbejdspladsbesøg er. Vi skal ikke kun komme en enkelt gang og sige hej, men starte en proces. Hver gruppe fremlægger resultatet af planlagte aktiviteter på bestyrelsesmødet i august CT Side 3 af maj 2012

4 6. a. Ansøgninger Ingen b. Beslutningssager Ingen 7. Meddelelser og orientering a. Nyt fra LO Roskildeegnen b. Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Lejre Repræsentantskabsmøde afholdt, Torben Jørgensen genvalg som formand. Roskilde har diskuteret arbejdsministerens oplæg. På grund af begrænset økonomi, har rådet tidligere bevilget mindre beløb til alle, hvilket har vist sig at være en dårlig idé. Fremover prioriteres og gives fuld dækning til færre. Hvalsø har diskuteret unge arbejdsløse. c. Referat fra HB møde HB møde aflyst, derfor intet referat d. Referat fra FPU februar og marts e. Referat fra repræsentantskabsmødet 22. marts Efterretningssager fra A- kassen a. Referat fra A-kassemøde 2. maj 2012 Tip en 13 er udleveret Anne fremhævede: - Økonomi og administrations arbejdsindsats med efterlønsudbetalinger - Ledige har tidligere skulle bekræfte aktiv jobsøgning og skal nu vælge check dine jobforslag, som logges - Håndteringen af halvt års ekstra DP ret - Opfordring til at læse bilag CV- og vejledningstema b. HB møde. Bilag til HB mødet 19. april 2012 c. Ledighedsstatistik fra afdelingens A-kasse d. Årsrapport 2011 ca. 30 sider Udgik CT Side 4 af maj 2012

5 e. Undersøgelse af AMUkurser og deres betydning Jobrotationsprojektet positivt nævnt på grund af deltagernes deltagelse i anden uddannelse efterfølgende 9. Andet a. Presseudklip fra perioden: Cubanske gæster Apple: Fra skurk til helt? 10. Eventuelt a) Michael Thrane spurgte til udsigten for bevarelse af seniorjob. Anne orienterede om at det ikke skal være årsagen til at fravælge efterlønsordningen. Michael orienterede om at kommunerne ser det som en bombe under kommunernes økonomi, som de mener der skal gøres noget ved. Palle Carstensen orienterede om at det er et vigtigt emne i offentlige ansattes organisation. Roskilde kommune vil tage fat i langtidsledige omkring dette. b) Michael Strømgren spurgte til hvad der er gjort med tilbud om Polske arbejdere til 80,-kr. i timen. Ole har sendt folderen videre til formanden for grøn gruppe. Poul tager kontakt for at få en tilbagemelding. c) Årsmøde i Glarmesterlauget. Rene Olsen genvalgt til landsbranchklubbens bestyrelse og fagligt udvalg. 11. Evaluering Godt møde. Michael Thrane havde ønske om lun eller varm mad til bestyrelsesmødet. 12. Følgende punkter kan offentliggøres 13. Gennemlæsning af referat, samt underskriftsblad Alle Referater bliver lagt på hjemmesiden i næste uge Mødet slut Referent: Carsten Tang-Holbek CT Side 5 af maj 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Fremmødt: Afbud: Ikke mødt: Jan Albrecht, Camilla Bang Lilleør, Bent Andrup, Thomas Trøster, Peter

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Orientering fra EAHP 5.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere