#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben Søgaard Niels Jørgen Kristensen Steen Royberg Ole Bæk Pedersen Svend Aage Suhr Gert Kristensen Anna Kirsten Olesen Ivan Ziegler Jan Gregersen Poul Søe Jeppesen Peter Thomsen Thomas Kastrup-Larsen (mødeleder) Mai-Britt Iversen Hans Henrik Henriksen Tina French Nielsen Thomas Krarup Mads Duedahl Daniel Nyboe Andersen Jens Toft-Nielsen Jens Kristian Munk Tonny Thorup Lene Lykkegaard / Belinda Brix Bertelsen (referent) Afbud Per Michael Johansen Lasse P. N. Olsen Tommy Eggers Hans Peter Beck Sagsnr./Dok.nr / Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Flere faglærte 4. STAY - Flere studiejobs i Nordjylland 5. Detailhandel 6. International House 7. Investeringsfremme 8. Iværksætterindsats 9. Hamborg som samarbejdsby 10. Repræsentant til bestyrelsen for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) 11. Status Erhvervspuljen 12. Status Aalborgs Business Region midler 13. Ansøgninger 14. Nyt fra BusinessAalborg 15. Nyt fra medlemmerne 16. Orientering fra formanden 17. Evt. Mødekalender 2015

2 1. Velkomst Jan Gregersen byder velkommen og fortæller kort om Metal Aalborg. Erhvervsrådet byder velkommen til nyt medlem ny formand for Erhverv Norddanmark Steen Royberg, som afløser Anders Hjulmand. Jan bød velkommen til stedet, hvor Metal Aalborg flyttede ind i oktober Flytningen var del af en større omstilling hos Metal Aalborg, også imagemæssigt. I komplekset bor også LO, 3f, Blik & Rør, Falck Healthcare m.fl. De deles om mødefaciliteter og konferencecenter. Borgmesteren bød velkommen til Steen. Steen er til dagligt partner og erhvervsmægler ved Nybolig Erhverv Aalborg. Steen tiltrådte som formand for Erhverv Norddanmark for en måned siden og glæder sig til samarbejdet i Erhvervsrådet. 2. Godkendelse af dagsorden at Erhvervsrådet godkender dagordenen Dagsordenen blev godkendt. 3. Flere faglærte at Erhvervsrådet giver input til en indsats for at sikre flere faglærte at Erhvervsrådet drøfter forslag fra erhvervsskolerne til praktikpladsaftale Bilag: Bilag 1. Forslag til Praktikpladsaftale En væsentlig indsats i den nye Erhvervsplan er Flere faglærte. Målet med indsatsen er, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse, og handler om det rigtige uddannelsesvalg, praktikpladser og opkvalificering af ufaglærte. BusinessAalborg har været i dialog med flere aktører på området, særligt med fokus på en indsats for flere praktikpladser. Tech College Aalborg, AMU Nordjylland, Aalborg Handelsskole og SOSU Nord har udarbejdet et forslag til en praktikpladsaftale, som de opfordrer Aalborg Kommune og arbejdsgiverorganisationerne til at være med i. Aftalen er inspireret af Hjørring og Frederikshavn Kommuner, som begge har lignende aftaler. Formålet med aftalen er at garantere en praktikplads i en virksomhed eller i et praktikpladscenter til alle unge i Aalborg Kommune, der har bestået et grundforløb på en af de lokale erhvervsskoler. Dette skal ske gennem forpligtende handlinger (se bilag). På mødet vil Peter Thomsen og Poul Søe Jeppesen, som repræsentanter for erhvervsskolerne, lægge op til en drøftelse af forslaget til praktikpladsaftalen. Poul Søe Jeppesen introducerede forslaget til en praktikpladsaftale. Der er stort fokus på at få flere til at tage en erhvervsfaglig uddannelse, men det vanskeliggøres af manglen på praktikpladser. Forslaget skal ses som en måde at skabe fælles fokus og få alle partnere til at tage ansvar og gøre en fælles indsats. Det særlige ved 2/14

3 forslaget ift. øvrige kommuner er, at det indeholder forslag om, at Aalborg Kommune selv går forrest ved at indgå praktikaftaler på nye og flere områder end i dag. Derefter var der livlig debat. Der er enighed om, at det er et godt forslag og at vi sammen skal løse udfordringen med at skabe flere praktikpladser. Der er også enighed om, at det er en meget vigtig indsats og om målet, som er at få flere til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse dem får vi brug for. Derimod er der forskelligt syn på, hvorvidt vi i Aalborg kan have både sociale klausuler og partnerskabsaftale. Peter Rindebæk orienterede i debatten om DIs indsats Operation Praktikindsats, hvor der blandt andre tiltag er ansat en række phonere til at ringe direkte og opfordre virksomheder til at tage flere lærlinge og/eller lærlinge på nye uddannelsesområder. Læs evt. mere om indsatsen her: DIs Operation Praktikplads. Der var ros til DI fra Erhvervsrådet for initiativet og indsatsen. Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af personer fra erhvervsuddannelserne, erhvervet og Aalborg Kommune. Gruppen har til opgave at komme med et forslag til en fælles indsats, som alle kan bakke op. Gruppen skal kigge på de sociale klausuler og partnerskabsaftalen i sammenhæng og finde frem til en samlet model. Gruppen skal kortlægge, hvor der er overlap mellem de sociale klausuler og partnerskabsaftalen og hvilke virksomheder, der er indeholdt i det ene og andet tiltag (som udgangspunkt er de sociale klausuler målrettet de virksomheder, der leverer til Aalborg Kommune, uanset om virksomheden ligger i Aalborg eller ej, mens en partnerskabsaftale vil rette sig mod alle virksomheder beliggende i Aalborg Kommune). 4. STAY - Flere studiejobs i Nordjylland at Erhvervsrådet drøfter, hvordan Erhvervsrådets organisationer støtter op om skabelsen af flere private studiejobs i Nordjylland Business Region North Denmark (BRN) har sat mål om 1000 nye studierelevante studiejobs i Nordjylland over de kommende tre år. Kommunerne og Regionen opretter 500 nye offentlige studiejobs, mens erhvervslivet opfordres til at doble op. BRNs tovholdergruppe for kvalificeret arbejdskraft, som arbejder med indsatser under STAY, vil frem mod sommerferien udarbejde et inspirationskatalog, som kan understøtte etableringen af studiejobs både offentligt og privat. Udarbejdelsen sker med udgangspunkt i en tæt kontakt til de lokale aktører og organisationer. På mødet lægges op til en drøftelse af, hvordan Aalborg Erhvervsråd vil bidrage til etableringen af de nye studiejobs. Borgmesteren orienterede om, at de offentlige parter bag BRN har givet håndslag på at oprette 500 ekstra studiejobs i Nordjylland med målet om at få flere unge nyuddannede til at blive i regionen. BRN opfordrer det private erhvervsliv til ligeledes at etablere 500 ekstra studiejobs, og er derfor meget interesseret i at høre, hvad erhvervsorganisationerne i Erhvervsrådet byder ind med. Generelt er erhvervsorganisationerne positive og bakker op. De har dog nogle afklaringer og input, som der skal på plads og tages hånd om: Det skal kortlægges, hvem det er vi uddanner ift. hvilke kompetencer, vi har behov for i virksomhederne. Erhvervsorganisationerne kan ikke tage ansvar for at hjælpe unge / studerende, som uddanner sig til jobs, hvor der ikke er behov for dem. Derfor er det afgørende, at der differentieres mellem de forskellige uddannelsesretninger. 3/14

4 Styrkepositionerne og klyngerne spiller en rolle her. De har organiseret en lang række virksomheder, hvor vi dels kan undersøge behovene for fremtidig arbejdskraft og studiejobbere, og dels kan informere om gevinsterne ved at ansætte en studiejobber. Det er vigtigt at se studiejobs i sammenhæng med praktik og projektsamarbejde. Disse tre måder at binde erhvervsliv og studerende sammen på hænger tæt sammen. En del af indsatsen skal være en kampagne og branding for at inspirere flere virksomheder til at oprette studiejobs. Vigtigt at identificere nogle virksomheder, som kan gå forrest og fortælle, hvad en studiejobber har bidraget med i deres virksomhed Beslutning: BRN og BusinessAalborg arbejder videre på ovenstående input og indgår dialog med de enkelte erhvervsorganisationer og klynger om fordeling af studiejobs, og om at finde de gode historier og planlægge kampagne for at skabe flere studiejobs. 5. Detailhandel at Erhvervsrådet kommer med input til en indsats for detailhandlen i Aalborg BusinessAalborg har været i dialog med en række aktører om en indsats for at styrke detailerhvervet i Aalborg, heriblandt Aalborg City, Aalborg Handelsskole, Dansk Erhverv m.fl. Detailhandel er skrevet ind i Erhvervsplanen som et muligt nyt vækstområde under tiltaget Samarbejde og netværk. Indtil videre fokuseres der i dialogen på følgende konkrete indsatsområder: Forretningsudvikling i fysiske butikker i Aalborg (igangsættes i foråret 2015 som et pilotprojekt sammen med Aalborg City) E-handelscenter og udvikling af kompetencer inden for e-handel (i samarbejde med Aalborg Handelsskole) Grønne butikker og Midtbyplan (i samarbejde med By & Landskab og Miljø & Energi) Fremtidens fysiske butik (i samarbejde med Dansk Erhverv) BusinessAalborg vil den kommende tid samle relevante aktører med henblik på at danne et funktionelt partnerskab og udarbejde en samlet handlingsplan for en indsats på detailhandel-området i Aalborg. Erhvervsrådet gav en række input til det videre arbejde med en indsats for detailhandel: Behov for at kigge på Planloven og fortolkningen af den med henblik på at kunne imødekomme nutidens krav og behov Indsatsen hænger tæt sammen med byudvikling og midtbyens attraktivitet, eks. tænk Nørregade bedre sammen med Nordkraft. By og landskabsforvaltningen aktiv i indsatsen ift. til at skabe attraktive byrum, belægninger mv. Oplandet tænkes med i indsatsen hvordan fastholder vi detailhandlen udenfor Aalborg? Indsatsen ift. de fysiske butikker handler om at give en købsoplevelse, evt. arbejde med koncepter målrettet børn og børnefamilier, par m.fl. De fysiske butikker skal være mere innovative. De skal klædes på ift. showrooms og nethandel, opkvalificering af medarbejdere mv. Cafeer og restauranter tænkes ind i indsatsen Arbejde med en definition af e-butikker Beslutning: Erhvervsrådet bakker op om indsatsen. BusinessAalborg arbejder videre med en plan for centrale indsatser og inddragelse af relevante aktører. HK inviteres med i arbejdet. Ovenstående input tages med i det videre arbejde. 4/14

5 6. International House at Erhvervsrådet kommer med input til udviklingen af International House En væsentlig del af udviklingen Aalborg som global by, et af de strategiske tiltag i Erhvervsplanen, er etableringen af et internationalt hus i Aalborg. Her skal alle internationale borgere, studerende og virksomheder i hele Nordjylland kunne få services, rådgivning, sagsbehandling mv. International House skal give både arbejdstagere og arbejdsgivere en smidig adgang til det nordjyske arbejdsmarked. Status er, at International House netop har fået fysiske rammer i form af lokaler på Rantzausgade 4. Huset vil gennemgå en renovering og ønsket er, at huset skal være klar til august 2015, hvor blandt andre de nye internationale studerende kommer til Nordjylland. Aalborg Kommune havde et ønske om at få etableret huset ved udgangen af 2015, så realiseringen af huset er foran tidsplanen. Etableringen af International House og de tilbud, services mv., som er den del af indsatsen, sker i partnerskab med en række regionale og nationale aktører: Dansk Industri, LO, Erhverv Norddanmark, Region Nordjylland, Business Region North Denmark, UCN, AAU, Work in Denmark, Etnisk Erhvervsfremme, Borgerservice Aalborg Kommune, Jobcenter Aalborg og BusinessAalborg. Projektlederen for Embrace, som står bag International House, har afholdt møder partnerne, som alle er positive over for idéerne omkring etablering af International House. D. 20. april mødes partnerne for at fastlægge organisering, kommende initiativer mv. Sekretariatet for Embrace har derudover holdt møder med flere nordjyske, internationale foreninger, som der er etableret et samarbejde med ift. aktiviteter for den internationale befolkning i Nordjylland. Tonny Thorup introducerede arbejdet med International House; der er omkring internationale borgere i Aalborg, som kan have gavn af huset. Inspiration til huset er hentet fra International House Copenhagen, der har et meget velfungere setup. Huset kombineres med International Citizen Service (ICS), som er en onestop-shop, hvor internationale borgere kan få ordnet alle papirer mv. ved ankomsten til Nordjylland. Huset er et tilbud til internationale borgere og studerende i hele Nordjylland. International House i Aalborg planlægges åbnet i august 2015, så vi er klar til at tage imod de internationale studerende. Fra Erhvervsrådet blev forslået at tage kontakt til Skipper Clement Skole og Hasseris Gymnasium, som begge har internationale uddannelser og elever. Beslutning: Erhvervsrådet bakker op om indsatsen. 7. Investeringsfremme at Erhvervsrådet kommer med input til indsatsen for Investeringsfremme i Aalborg Investeringsfremme er et de strategiske tiltag i Erhvervsplan BusinessAalborg har udarbejdet et konceptudkast til arbejdet med investeringsfremme for at fastholde og tiltrække investeringer, virksomheder og arbejdspladser. Med udgangspunkt i konceptudkastet har BusinessAalborg mødtes med Aalborg Havn, NOVI og Invest in Denmark med henblik på etablering og organisering af et partnerskab. Status efter disse møder er, at alle er positivt indstillet på at deltage aktivt i samarbejdet. Elementerne i investeringskonceptet er: Etablering af Task Force, der fungerer som key account for potentielle investorer 5/14

6 Etablering af Investorportal, som kan levere relevante oplysninger ifm. Screening og etablering Metafortælling reason to invest og white papers på styrkepositioner Øge volumen af leads og potentielle investorer opbygning af en pipeline Systematisk bearbejdning og opfølgning via fælles værktøj Pluck an Go setup (gøre det let at starte virksomhed så meget som muligt godkendt og forberedt) Målrettet synliggørelse af Aalborgs styrker på udvalgte styrkeområder (f.eks. med udgangspunkt i klyngerne) på udvalgte markeder Business News Aalborg Etablering af ambassadørkorps (virksomheder og personer som har nøgleroller i forhold til investorerne) Tæt kontakt til virksomheder i Aalborg med udenlandske ejere Næste skridt er et fællesmøde med henblik på at konkretisere koncept, arbejdsfordeling, målsætning samt udarbejdelse af en tidsplan. Tonny Thorup gjorde status på arbejdet med investeringsfremme. Leads om potentielle nye virksomheder og investorer i Aalborg kommer gennem forskellige kanaler, bl.a. Aalborg Havn, Invest in Denmark og BusinessAalborg. I dag har vi ikke et struktureret og fast samarbejde om disse leads og henvendelser. Vi har behov for mere faste koncepter for samarbejdet og håndteringen, herunder en task force, så vi kan være mere aktive og proaktive. Vi arbejder på at opjustere og strukturere indsatsen, så vi kan agere hurtigt, effektivt og professionelt. Vi er dialog med flere aktører ift. at hente inspiration, bl.a. Copenhagen Capacity. Beslutning: Erhvervsrådet bakker op om indsatsen. I de kommende budgetforhandlinger for kommunens budget 2016 skal der arbejdes på at dedikere ressourcer, der målrettes arbejdet med investeringsfremme. 8. Iværksætterindsats at Erhvervsrådet påbegynder dialogen om fremtidens iværksætterindsats Basisrådgivningssystemet NIN (Nordjysk IværksætterNetværk) går en usikker fremtid i møde, da der er tvivl om, hvorvidt og i hvilket omfang Vækstforum vil støtte basisrådgivningen fra Derfor står Aalborg Kommune overfor forandringer ift iværksætterindsatsen, hvor omkring 450 iværksættere hvert år modtager gratis basisrådgivning gennem NIN. Dette giver anledning til en dialog om den samlede iværksætterindsats og hvordan vi ønsker indsatsen målrettet fremover. På dagens møde påbegyndes dialogen om, hvad Erhvervsrådet mener, Aalborg fremadrettet skal tilbyde iværksættere. Iværksætterindsatsen består af mange elementer og aktører, bl.a.: NIN Basisrådgivning VIP Vækst Iværksætter Program Iværksætteruddannelsen Business Lift Off Inkubatormiljøer på ungdomsuddannelser SEA Supporting Entrepreneurship at AAU Etnisk Erhvervsfremme Mentorordning for unge iværksættere forslået af Erhvervsrådets unge sparringsgrupper og nævnt på Morgenbriefingen Dreamhouse, IgangZ, NOVI m.fl. 6/14

7 Borgmesteren orienterede om situationen ift. Vækstforums støtte til basisiværksætterrådgivningen og Tonny Thorup gjorde status på arbejdet med iværksætterområdet i BRN, som har besluttet at bede de nordjyske kommuner/erhvervschefer udarbejde forslag til videreførelsen af iværksætterindsatsen og NIN. Erhvervsrådet gav følgende input til arbejdet med en mentorordning: Erhverv Norddanmark vil gerne bistå med at finde mentorer blandt deres medlemsvirksomheder Aalborg Håndværkerforening har et mentorkorps, der kan bringes i spil Aalborg Handelsskole formidler gerne kontakt til elever, der gerne vil have en mentor Beslutning: Erhvervsrådet afventer forslag til fortsættelsen af NIN. På et kommende møde i Erhvervsrådet drøftes iværksætterindsatsen detaljeret mhp. hvad Erhvervsrådet ønsker at lægge særligt vægt på i indsatsen i Aalborg ift. det fælles nordjyske. Til mødet laves en kortlægning af, hvilke indsatser, der har størst virkning for iværksætterne. 9. Hamborg som samarbejdsby at Erhvervsrådet drøfter Aalborgs samarbejde med Hamborg Aalborgs samarbejde med Hamborg er blevet kraftigt intensiveret over det seneste halve år. I oktober 2014 mødtes borgmestrene fra Aalborg og Aarhus med statsrådet for erhverv og økonomi fra Hamborg, Dr. Eggert. På mødet blev drøftet en række mulige emner for samarbejde. Efterfølgende var der møde på embedsmandsniveau i Hamborg i december Her blev emnerne for samarbejdet indkredset til: Klyngesamarbejde: vind, sundhed, logistik og maritim Infrastruktur: rejsetider, betydning for erhvervsudvikling Samarbejde mellem universiteter: bilateralt, inddrages i konkrete projekter Kultur og kreative klynger: særligt fokus på Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Konkret er der efterfølgende arbejdet med: Fælles projekt under Interreg Nordsøprogrammet. Emne: strategisk tværnationalt samarbejde mellem byregioner, strategisk klyngesamarbejde. Partnere: Hamborg by og universitet, Aalborg m Business Region North Denmark, Aarhus m Business Region Aarhus, Region Syddanmark, Schleswig Holstein, Groningen, Göteborg, Oslo. Fælles konference på Open Days i Bruxelles om vigtigheden af tværnationalt strategisk bysamarbejde Videreførelse af Jyllandskorridor initiativet (fokus på infrastruktur forventeligt) Næste møde er i Hamborg d maj. Tonny Thorup orienterede om status. Det er Vibeke Stoustrup og Business Development, der har ansvaret for samarbejdet med Hamborg, hvor man fortsat er i gang med at arbejde sig ind på konkrete samarbejdsemner. 7/14

8 10. Repræsentant til bestyrelsen for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) at Erhvervsrådet udpeger ny repræsentant fra Erhvervsrådet til bestyrelsen for NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark arbejder for grøn omstilling og vækst i erhvervslivet, med bæredygtighed som konkurrenceparameter. Anders Hjulmand har indtil nu været Aalborg Erhvervsråds repræsentant i netværkets bestyrelse. Med Anders udtræden af Aalborg Erhvervsråd anmodes om, at Erhvervsrådet udpeger en ny repræsentant til bestyrelsen for NBE. Der er 70 virksomheder med i netværket, der deltager i netværksaktiviteter, samarbejder med andre virksomheder, gennemfører projekter og er modtagere af netværkets kerneydelser (screeninger og forretningsplaner). Netværkets generelle styrke ligger i klima-, miljø og bæredygtighedsdagsordenen, hvor udgangspunktet er, at grøn vækst og omstilling af erhvervslivet er et af de vigtigste parametre i den fremtidige konkurrence. Erhvervsstyrelsen har fx opgjort, at der er 8 mia. kr. at spare for danske virksomheder ved at have fokus på ressourceeffektivitet og industriel symbiose. Netværket bidrager til, at virksomhederne får øje på og arbejder konkret og forretningsmæssigt med fx ressourceeffektivitet, innovation, leverandørstyring i lyset af den grønne omstilling. Projektets partnere er Aalborg Universitet, EnergiNord, BusinessAalborg, Hjørring Erhvervscenter og Aalborg og Hjørring Kommuner (Miljøforvaltningerne). Desuden samarbejdes efter behov med Erhvervsnetværk 9220, Hub North, FleksEenergi, Norddanmarks EU-kontor, Jobcentre, Akademikernes A-kasse, Væksthus Nordjylland, UCN og EUC Nord. Netværket har i en længere periode opereret med en foreløbig politisk styregruppe. Netværket blev i december 2014 konstitueret som en erhvervsforening med vedtægter og en bestyrelse med repræsentanter for projektets parter, samt en række erhvervsrepræsentanter: Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Business Manager kvalitet, miljø og produktion Kurt Nedergaard (Gabriel), Direktør Per Henriksen (Sander Plast) Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S) Direktør Jens Højer og formand for netværket (Højer Møbler A/S) Direktør Karl Henrik Laursen (Nordsøen Forskerpark og Oceanarium, medlem af Erhvervscenter Hjørrings Bestyrelse) Direktør Bo Geertsen, (Hjørring Erhvervscenter) Advokat og Anders Hjulmand (HjulmandKaptain og Aalborg Erhvervsråd) Erhvervschef Tonny Thorup (BusinessAalborg) Rådgivningschef Lone Vad (EnergiNord) Miljøchef Michael Damm (Aalborg Kommune) Chef for Strategi & Udvikling Lars Olsen (Hjørring Kommune) Projektleder Lene M. Nielsen (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark) Dekan Eskild Holm Nielsen (AAU, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet) Borgmester Arne Boelt og næstformand for netværket (Hjørring Kommune) Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Ørnbøll (Hjørring Kommune) Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune) Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune) Erhvervsrådet udpegede Torben Søgaard som Erhvervsrådets repræsentant i NBEs bestyrelse. 8/14

9 11. Status Erhvervspuljen at Erhvervsrådet tager status på erhvervspuljen til orientering Status på erhvervspuljen 2015, 2016 og 2017 er opgjort nedenfor. Det fremgår, at der er kr i frie midler tilbage i 2015 og de kommende to år, såfremt ansøgninger på dagens møde imødekommes. Det forudsættes i opstillingen nedenfor, at Erhvervsrådets projektpulje forbliver 1,5 mio. kr. i de kommende år. Puljen bliver hvert år fastsat som en del af kommunens budgetlægning. Poster Frie midler overført fra Hensættelser til projekter overført fra Erhvervspuljen Indtægter i alt Hensættelser til projekter overført fra Bevillinger * Udgifter i alt Frie midler i alt inden dagens møde Ansøgninger på dagens møde Samlet nordjysk energiklynge incl. Hub North og FleksEnergi BrainsBusiness BioMed Community Smartlog I alt Frie midler, såfremt ansøgninger imødekommes * Bevillinger er givet til følgende initiativer: Initiativ 2015 Embrace / International House Platform4 fase BrainsBusiness fase BioMed Community fase Hub North Smartlog Arctic Consensus fase Bridge2Norway FleksEnergi Marcod Vækst Iværksætter Program (VIP) Medfinansiering Vækst Iværksætter Program (VIP) Underskudsgaranti /14

10 Dreamhouse Underskudsgaranti I alt Erhvervsrådet tog status på erhvervspuljen til orientering. 12. Status Aalborgs Business Region midler at Erhvervsrådet tager status om anvendelse af Aalborgs Business Region midler til orientering Aalborg Kommune har i 2015 og kommende overslagsår afsat kr. til Business Region North Denmark (herefter BRN). I 2015 betales kr. (svarende til 15. kr. pr. indbygger) i kontingent til BRN, mens resten, kr., bruges til finansiering af afslutning af projekter fra Aalborg Samarbejdet i 2015 jf. beslutning i Aalborg Samarbejdets bestyrelse. Fra 2016 er den andel af budgettet til BRN, der ikke skal indbetales i kontingent til BRN, ikke disponeret. Som udgangspunkt disponeres midlerne af Aalborgs borgmester, som har foreslået følgende kriterier for anvendelsen: Midlerne anvendes som medfinansiering af BRN initiativer Midlerne kan supplere midler fra BRN til et givet projekt som ekstrabidrag fra Aalborg Kommune, fordi projektet har særlig vigtighed for Aalborg Kommune Midlerne kan også anvendes som Aalborg Kommunes medfinansiering af et BRN-projekt, som finansieres direkte fra kommuner og Region Aalborg Erhvervsråd kan komme med forslag til midlernes anvendelse til borgmesteren Aalborg Erhvervsråd har dermed fremover mulighed for at komme med anbefalinger til anvendelse af Aalborgs BRN-midler på ca. 2,8 mio. kr. pr. år. Aalborgs borgmester har overfor BRNs bestyrelse givet tilsagn om at bruge 1,5 mio. kr. om året af midlerne på de fire klynger, som Erhvervsrådet har prioriteret: samlet nordjysk energiklynge (incl. HUB North og FleksEnergi), BioMed Community, BrainsBusiness og Smartlog. Status på Aalborgs BRN-midler i 2016, 2017 og 2018 er opgjort nedenfor. Poster Aalborgs egne midler til BRN Ramme afsat til Aalborgs fire prioriterede klynger Frie midler Erhvervsrådet tog status om anvendelse af Aalborgs Business Region midler til orientering. 10/14

11 13. Ansøgninger at Erhvervsrådet bevilger kr. pr. år i årene (begge inklusiv) til en samlet nordjysk energiklynge (incl. HUB North og FleksEnergi) at Erhvervsrådet bevilger kr. pr. år i årene (begge inklusiv) til BrainsBusiness at Erhvervsrådet bevilger kr. pr. år i årene (begge inklusiv) til BioMed Community at Erhvervsrådet bevilger kr. pr. år i årene (begge inklusiv) til Smartlog Bilag: Bilag 2. Ansøgning Nordjysk Energiklynge Bilag 3. Ansøgning BrainsBusiness Bilag 4. Ansøgning BioMed Community Bilag 5. Ansøgning Smartlog Den nye Erhvervsplan er bygget op om fire styrkepositioner, hvortil der på dagens møde søges om medfinansiering til større projekter på de tre af styrkepositionerne: Styrkepositionen Energi der søges om medfinansiering til en fælles nordjysk energiklynge, hvoraf Hub North og FleksEnergi er væsentlige indsatsområder Styrkepositionen IKT og Sundhedsteknologi der søges om medfinansiering til BrainsBusiness (IKT) og BioMed Community (Sundhedsteknologi) Styrkepositionen Transport og Logistik - der søges om medfinansiering til Smartlog Fælles for projekterne er, at de udover Erhvervsrådet søger medfinansiering hos Vækstforum og BRN, og at alle har en bred partnerkreds, der både bidrager med penge og timer til projekterne. Samlet nordjysk energiklynge (incl. HUB North og FleksEnergi) Aalborg Kommune har den senere tid samarbejdet med regionale partnere om at udvikle en samlet nordjysk energisatsning, som kan fungere som paraply for og skabe synergi mellem de enkelte tiltag og netværk på energiområdet. Det er nu lykkedes at formulere en fælles energiplatform, hvor HUB North (Vind), FleksEnergi (fjernvarme), CEMTEC (grønne gasser), Erhvervshus Nord (bæredygtigt byggeri) og Aalborg Universitet er de fem bærende søjler. Formålet med etableringen af en samlet nordjysk energiplatform: Regionens energivirksomheder styrkes gennem understøttelse på erhvervsfremmeområdet, for at skabe bedre grundlag for udvikling og vækst. Regionens energivirksomheder styrkes gennem bedre evne til at opnå ny ikke-regional finansiering til forretningsudvikling og forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer til Nordjylland. Den organisatoriske effektivitet styrkes ved at fortsætte netværkenes aktiviteter, men disse skal styrkes gennem etablering af et fælles klyngesekretariat, som har til opgave at sikre koordinering, øget samspil og identificere synergier mellem de enkelte netværk. De enkelte netværk bibeholder faglig fokusering, aktivitet og egen økonomi, og bidrager derudover til den samlede koordinering og samarbejde. Klyngesekretariatet skal samtidigt sikre en overordnet koordinering omkring branding og generelle forhold som koordinering af kompetenceopbyggende aktiviteter, knyttet til de etablerede institutioner. Målet er, at skabe en fælles branding af energiplatformen bestående af virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, som placerer Nordjylland på Danmarks- og verdenskortet. Det samlede årlige budget til Energiplatformen bliver på omkring 16 mio. kr., hvoraf hovedparten går til aktiviteter og løn i de enkelte søjler/netværk. Aalborg Erhvervsråd søges om medfinansiering på kr om året i (begge inklusiv) til HUB North og FleksEnergi (læs mere om disse netværk i bilaget). 11/14

12 BrainsBusiness BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner og offentlige aktører i et velfungerende triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt. Målet er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser, herunder at bidrage til, at de nordjyske IKT-virksomheder og -kompetencer bliver synliggjort og anerkendt nationalt og internationalt, så den nordjyske IKT-klynge anerkendes som en af de mest attraktive og velfungerende IKT-klynger i Europa. BrainsBusiness er baseret på et tæt samarbejde med deltagelse af erhvervslivet (organiseret i BrainsBusiness medlemsnetværk med 149 betalende medlemmer), Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Business Region North Denmark. BrainsBusiness opnåede i 2013 EU s guldcertificering som klynge, i alt 6 danske klynger er guldcertificeret. Certificeringen tildeles velfungerende og resultatskabende klynger og åbner en lang række døre for internationale samarbejdsinitiativer og funding. Målet med dette projekt er at videreudvikle BrainsBusiness som en understøttende og værdiskabende faktor for det nordjyske IKT-miljø. Det inkluderer bl.a. at bidrage til udviklingen af SmartCity Aalborg samt at udnytte den europæiske guldcertificering til at forblive en af Europas mest velfungerende klynger til gavn for hele det nordjyske IKT-miljø. Læs mere om aktiviteter og fokusområder i BrainsBusiness i bilaget. BrainsBusiness har et samlet årligt budget på 3,7 mio. kr. Aalborg Erhvervsråd ansøges om medfinansiering på kr. pr. år i (begge inklusiv). BioMed Community BioMed Community har til formål at fremme innovation og generere vækst ved bl.a. at støtte lokale entreprenører og virksomheder inden for medico- og sundhedsteknologi i Region Nordjylland gennem relationsopbygning, matchmaking, sparring på forretningsplaner og investoraktiviteter. BioMed Community er en paraplyorganisation, hvis vigtigste opgave er at udvikle erhvervsklyngen inden for medico, sundheds- og velfærdsteknologi i Nordjylland. Fokus er erhvervsmæssig vækst og målene er flere virksomheder, flere jobs og større synlighed og branding af Nordjylland som en attraktiv region med stærke sundhedsteknologiske kompetencer. Desuden er formålet at styrke samarbejdet mellem den kommunale velfærdsinnovation og virksomheder og styrke samarbejdet til forskning, uddannelse og det kliniske miljø på sygehusene. Sundheds- og velfærdsinnovation er et stort globalt marked i vækst pga. den demografiske udvikling, bedre behandlingsmuligheder og krav om stigende livskvalitet. For BioMed Community er den vigtigste opgave således at medvirke til, at en del af dette vækstpotentiale kan udnyttes af nordjyske virksomheder til at skabe bedre afsætningsmuligheder og flere jobs. Formålet er således at: Fremme udviklingen af nye virksomheder og styrke de eksisterende virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi Styrke virksomheders og innovatørers forretningskritiske kompetencer Fremme samarbejde mellem offentlige og private partnere om udvikling af nye produkter og løsninger Partnerskabet bag BioMed Community består af: Aalborg Universitet, UCN, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Medlemsvirksomheder i BioMed Community (75 betalende medlemmer). BioMed Community har et samlet årligt budget på 3,2 mio. kr. Der ansøges om medfinansiering fra Aalborg Erhvervsråd på kr pr. år i (begge inklusiv). 12/14

13 Smartlog SmartLog er et netværk inden for smarte og intelligente logistiske løsninger et forum for kompetenceløft, vidensdeling og vidensudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner. Formålet er at give de nordjyske virksomheder i hele værdikæden inden for transport, produktion og logistikbranchen et kompetenceløft således deres konkurrenceevne forbedres markant. Bag SmartLog står Aalborg Havn Logistik A/S, BusinessAalborg samt Center for Logistik (CELOG) ved Aalborg Universitet. Projektet støtter op omkring indsatsen i Erhvervsplan , herunder øge antallet af arbejdspladser og jobskabelse inden transport og logistik området et område, som bliver et af regionens fremtidige styrkepositioner. Potentialet blandt de nordjyske virksomheder inden for produktion og logistik er stort. Der planlægges flere internationale aktiviteter med det formål at styrke deltagernes internationale samarbejde. Optimering af logistik- og transportprocesser bliver i højere grad vigtige konkurrenceparametre for nordjyske virksomheder, som afsætter deres produkter og løsninger på både nærmarkederne og/eller til eksport. Det gælder optimering af såvel de interne logistikprocesser som de eksterne transportprocesser. For at øge virksomhedernes konkurrenceevne er der et behov for, at ledelse og nøglemedarbejdere får tilført nødvendig viden om brugen af de seneste teknologier og metoder. SmartLog har et samlet årligt budget på 2 mio. kr. Der ansøges om medfinansiering fra Aalborg Erhvervsråd på kr pr. år i (begge inklusiv). Tonny Thorup redegjorde kort for formålet med klyngerne, som er vækst og beskæftigelse. Alle klyngerne har et erhvervsmæssigt sigte og tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Der blev spurgt til klyngernes planer for egenfinansiering og om klyngerne på et tidspunkt kan blive selvbærende. Tonny Thorup svarede, at der er planer for at optrappe den private medfinansiering i alle klyngerne, men i Danmark er det meget svært at drive klynger udelukkende på virksomhedernes egenfinansiering og uden offentlig støtte. Derudover blev der spurgt til, hvorfor Erhvervsrådet søges om støtte frem til og med 2020, når Erhvervsplanen løber til udgangen Efter dagsordenen til dagens møde blev sendt ud, har Vækstforum besluttet, at der kun kan søges midler til og med Beslutning: Ansøgningerne godkendes med de ansøgte beløb, men kun i årene 2016, 2017 og Der skal i klyngerne arbejdes hen imod større grad af selvfinansiering. 14. Nyt fra BusinessAalborg at Erhvervschefen orienterer Erhvervsrådet om relevant nyt Erhvervschefen orienterer om initiativer og tiltag mv., herunder nyt fra bl.a. Business Region North Denmark, Væksthus Nordjylland og Vækstforum. Tonny Thorup orienterede om, at BusinessAalborg har ualmindeligt meget gang i aktiviteter og nye indsatser for tiden, deriblandt nyt iværksætterprogram, nyt virksomhedsprogram i samarbejde med Væksthuset, BusinessBroen Norge-Norddanmark og de initiativer, der har været på dagsordenen til dagens møde. 13/14

14 15. Nyt fra medlemmerne at Erhvervsrådet orienterer hinanden om relevant nyt Steen Royberg orienterede om, at Erhverv Norddanmark i slutningen af februar var med til at etablere foreningen Staten i hele Danmark - og Erhverv Norddanmark har netop sagt ja til at yde sekretariatsbistand til den nye forening. Erhverv Norddanmark har gennem længere tid været en del af arbejdet med at stable Staten i hele Danmark på benene, ligesom organisationen ofte har markeret sig i debatten om statslige arbejdspladser og investeringer uden for hovedstaden. Læs evt. mere her: Danmark Peter Rindebæk orienterede om DI Aalborgs Erhvervstræf med titlen Aalborg Danmarks hovedstad, der finder sted d. 27. april i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Se evt. programmet her: https://engage.di.dk/cgibin/qwebcorporate.cgi?idx=zmk53a&l=dansk 16. Orientering fra formanden at Borgmesteren orienterer Erhvervsrådet om relevant nyt Borgmesteren orienterede om: Et vellykket kick off for BRN Aalborg Kommunes økonomi, der ser godt ud Finansiering af Aalborg Letbane, der nu er helt på plads Ny boligpakke, hvor der for tiden drøftes, hvilke projekter, der arbejdes videre med 17. Evt. Tonny Thorup orienterede om en vellykket Morgenbriefing, som vi har fået rigtig gode og positive tilbagemeldinger på. Mødekalender 2015 Dato Aktivitet Location Man. 2. februar kl Ordinært møde Stigsborg Brygge Tirs. 24. februar kl Kreativ proces med unge sparringsgrupper Aalborg Zoo Ons. 18. marts kl Morgenbriefing Nordkraft Man. 20. april kl Ordinært møde Metal Aalborg Ons. 10. juni kl Tors. 11. juni kl Seminar Man. 7. september kl Ordinært møde Man. 30. november kl Ordinært møde 14/14

CREATE, Aalborg Universitet, Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg, lokale 4.105

CREATE, Aalborg Universitet, Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg, lokale 4.105 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 30. november 2015, kl. 11.00-14.00 Sted CREATE, Aalborg Universitet, Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg, lokale 4.105

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Mødelokale (1. sal)

By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Mødelokale (1. sal) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 2. februar 2015, kl. 11.00-14.00 Sted By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Mødelokale

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Aalborg Erhvervsråd. Tid 11. juni 2015, kl Sted

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Aalborg Erhvervsråd. Tid 11. juni 2015, kl Sted #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 11. juni 2015, kl. 10.00-12.00 Sted Himmerland Golf og Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Deltagere Peter

Læs mere

Sted Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Repræsentationslokale 1. Professor Ole B. Jensen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU

Sted Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Repræsentationslokale 1. Professor Ole B. Jensen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU #BREVFLET# Click here to enter text. Erhvervsråd dagsorden 03.02.2014 Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 3. februar 2014, kl. 11.00-14.00 Sted Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Repræsentationslokale

Læs mere

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar #BREVFLET# Click here to enter text. Referat Erhvervsråd 20.06.14 Møde Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar BusinessAalborg Tid 20. juni 2014 Sted Scandic Aalborg Deltagere Regional Manager

Læs mere

PROGRAM INCL. OPSAMLING

PROGRAM INCL. OPSAMLING #BREVFLET# PROGRAM INCL. Aalborg Erhvervsråds Seminar 10.-11. juni 2015 Himmerland Golf og Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Onsdag d. 10. juni 12.00 12.45 Ankomst og frokost 12.45 13.00 Velkomst

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes i 2015 Initiativer der igangsættes i 2015/2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål

Læs mere

CREATE, Aalborg Universitet, Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg, lokale 4.105

CREATE, Aalborg Universitet, Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg, lokale 4.105 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 30. november 2015, kl. 11.00-14.00 Sted CREATE, Aalborg Universitet, Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg, lokale 4.105

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE. Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger

ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE. Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger Regionale erhvervsklynger overblik og projektresuméer Overblik På bestyrelsesmødet den 27. marts blev det besluttet, at der skal udarbejdes en konkret

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV

Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 18. april 2016 kl. 11.00-14.00 Sted Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV Deltagere Peter Rindebæk Steen Royberg

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 1. december 2014, kl

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 1. december 2014, kl #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 1. december 2014, kl. 11.00-14.00 Sted HK Nordjylland, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV Deltagere Peter Rindebæk

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Ø

Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Ø #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 15. februar 2016 kl. 11.00-14.00 Sted Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Ø Deltagere

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Repræsentationslokale 1

Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Repræsentationslokale 1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd BusinessAalborg Tid 22. januar 2018 kl. 11.00-14.00 Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Sted Deltagere

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Erhvervsplan 2015-2018. Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014

Erhvervsplan 2015-2018. Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014 Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014 Øget fokus på kommunernes erhvervsindsats Erhvervsindsatsen i Aalborg Kommune Aalborg Erhvervsråd Bredt sammensat, Rådgivende for byrådet, Erhvervspuljen,

Læs mere

Thomas Krarup Lasse P.N. Olsen Hans Peter Beck

Thomas Krarup Lasse P.N. Olsen Hans Peter Beck #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd BusinessAalborg Tid 2. oktober 2017 kl. 11.00-14.00 Sted LO, Hadsundvej 184, 2. sal, lokale 556 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV

Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 6. februar 2017 kl. 11.00-14.00 Sted Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV Deltagere Peter Rindebæk Svend

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Gæster Direktør Michael Johansson, TECHCOLLEGE (punkt 2) Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard, Skoleforvaltningen (Punkt2)

Gæster Direktør Michael Johansson, TECHCOLLEGE (punkt 2) Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard, Skoleforvaltningen (Punkt2) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 7. november 2016 kl. 11.00-14.00 Sted TECHCOLLEGE, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, Mødelokale 3 Deltagere Peter

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Seminar. Ordinært møde. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Aalborg Erhvervsråd, Seminar og ordinært møde

Seminar. Ordinært møde. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Aalborg Erhvervsråd, Seminar og ordinært møde #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd, Seminar og ordinært møde Tid 28. juni 2016 kl. 13.00-18.00 Sted Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Generalforsamling i NBE Velkommen

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Generalforsamling i NBE Velkommen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Generalforsamling i NBE Velkommen Den 20. april 2016 NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK Generalforsamling - Program 20. april 2016

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Formål Denne præsentation skal give: en indføring i EU-kontorets formål Vi taler flydende EU Et overblik over, hvordan vi arbejder med projekter

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Repræsentationslokale 1

Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, Repræsentationslokale 1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd BusinessAalborg Tid 22. januar 2018 kl. 11.00-14.00 Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Sted Deltagere

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde.

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde. SUPPLERENDE NOTAT FUNDRAISINGKONFERENCE Notatet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland har været behandlet i tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde. Med udgangspunkt i tovholdergruppens

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV

Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 6. februar 2017 kl. 11.00-14.00 Sted Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV Deltagere Peter Rindebæk Svend

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Erhvervsråd dagsorden Møde. Aalborg Erhvervsråd. Tid 5. maj 2014 kl

#BREVFLET# Click here to enter text. Erhvervsråd dagsorden Møde. Aalborg Erhvervsråd. Tid 5. maj 2014 kl #BREVFLET# Click here to enter text. Erhvervsråd dagsorden 5.5.2014 Møde Aalborg Erhvervsråd BusinessAalborg Tid 5. maj 2014 kl. 11.00-14.00 Sted Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg, Intimsalen

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Lukket 10 Godkendelse af ansættelse af kommunaldirektør i Aalborg Kommune 1 Tid Mandag 29.

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere