Oktober Ledigheden i Storkøbenhavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn"

Transkript

1 Oktober Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober I den samme periode er ledighedsprocenten i regionen faldet med 0,6 pct. point således, at 5,1% af arbejdsstyrken i oktober 2005 var ledige. Ledighed i hele landet På landsplan var der i gennemsnit personer, som var ledige eller aktiverede i oktober Det er 14,4% færre end i oktober sidste år. I oktober 2005 var 5,0% af arbejdsstyrken på landsplan ledige. Således er ledighedsprocenten nu lavere på landsplan end i. Dette har været tilfældet siden juni Sæsonkorrigerede ledighed Det sæsonkorrigerede ledighedstal (inkl. aktiverede) for var i oktober 2005 på Det er 300 færre end måneden før. På landsplan faldt den sæsonkorrigerede ledighed med personer i forhold til måneden før, svarende til at der var ledige og aktiverede på landsplan. Skema 1 Gns. antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret;, oktober 2001 oktober Faktiske antal ledige og aktiverede Sæsonkorrigeret antal ledige og aktiverede okt-05 jul-05 apr-05 jan-05 okt-04 jul-04 apr-04 jan-04 okt-03 jul-03 apr-03 jan-03 okt-02 jul-02 apr-02 jan-02 okt-01 Kilde: Danmarks Statistik og AF-.

2 2. Ledigheden fordelt på køn, alder og forsikringsstatus Ledigheden fordelt på alder I oktober 2005 faldt antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt i alle aldersgrupper i. Dette var ligeledes tilfældet på landsplan. De yngste aldersgrupper er dem, som har haft det største fald i antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt. Blandt de årige og årige faldt antallet af ledige og aktiverede med henholdsvis 20,5% og 17,8%. I aldersgruppen år faldt antallet af ledige og aktiverede med 5,2%. Det er lavest af alle aldersgrupper. Aldersgruppen med det største ledighedsfald, dvs. de årige, havde samtidig den laveste ledighedsprocent i regionen. I oktober 2005 var blot 2,3% af arbejdsstyrken i den aldersgruppe ledige. Aldersgrupperne år og år havde derimod den højeste ledighed, idet disse aldersgrupper i oktober 2005 havde en ledighedsprocent på 6,0%. Ledigheden fordelt på køn Antallet af ledige og aktiverede mænd faldt fra oktober 2004 til oktober 2005 med 14,2%. Tilsvarende faldt antallet af ledige og aktiverede kvinder med 10,5% på ét års sigt. Dermed faldt ledigheden mest blandt mændene. I oktober 2005 var ledighedsprocenten blandt mændene på 5,0% mod 5,3% blandt kvinder. Ledigheden fordelt på forsikringskategori Antallet af forsikrede ledige og aktiverede er i oktober 2005 faldet med 13,8% på ét års sigt. Antallet af ikke-forsikrede ledige faldt i den tilsvarende periode med 0,7%. Det er fjerde gang i træk siden marts 2002, at antallet af ikke-forsikrede ledige er faldet på ét års sigt i regionen. Fortsat er faldet dog væsentligt mindre end på landsplan. Skema 2 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede samt ledighedsprocent fordelt på køn, alder og forsikringsstatus; oktober 2004 og oktober 2005 Hele landet Gennemsnitlig antal Ledige i procent Ændring i Gennemsnitlig antal Ledige i procent Ændring i ledige og aktiverede af arbejdsstyrken procent ledige og aktiverede af arbejdsstyrken procent okt-05 okt-04 okt-05 okt okt-05 okt-04 okt-05 okt Mænd ,0 5,6-14, ,1 5,0-18,6 Kvinder ,3 5,7-10, ,9 6,6-11, år ,3 2,8-20, ,1 3,8-21, år ,1 5,9-17, ,7 6,9-18, år ,0 6,8-11, ,4 6,4-14, år ,0 5,5-9, ,4 5,1-12, år ,0 6,3-11, ,9 6,7-12, år ,5 5,0-5, ,4 4,8-4,0 Forsikrede i alt ,2 6,9-13, ,3 6,2-14,8 Ikke forsikrede ,6 2,6-0, ,7 4,3-12,2 I alt ,1 5,7-12, ,0 5,8-14,4 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Pga. afrunding kan summerne variere. Note: Fra 2004 anvendes en ny definition (RAS2003) af arbejdsstyrken. Det bevirker, at ledighedsprocenterne i 2004 og 2005 er noget højere end de ville have været under den tidligere definition.

3 3. Ledigheden fordelt på a-kasser og a-kassegrupper I oktober 2005 var der 28 a-kasser (ud af 32 a-kasser), som havde et fald i antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt. Antallet af a- kasser med et faldende antal ledige og aktiverede på ét års sigt har dermed været rimeligt konstant i de seneste 4-5 måneder. Hvis der ses bort fra Offentligt Ansatte (se nedenfor) så havde alle a-kassegrupper færre ledige og aktiverede i oktober 2005 sammenlignet med oktober Pædagogmedhjælpere I Pædagogmedhjælpernes A-kasse er antallet af ledige og aktiverede faldet markant fra oktober 2004 til oktober Det skyldes, at PMF ophører som selvstændig a-kasse fra 31/ og i stedet bliver en del af FOA. En stor del af Pædagogmedhjælpernes medlemmer ( på landsplan) er dog allerede blevet overflyttet til Offentligt Ansattes A- kasse i september og oktober. De personer som stadig står registreret som medlemmer af Pædagogmedhjælpernes A-kasse, vil i de kommende måneder ligeledes blive overflyttet til Offentligt Ansattes A-kasse. I har overflytningen betydet, at Offentligt Ansattes A-kasse har fået ca nye medlemmer. Heraf var ca ledige. Samlet set betyder ændringen i a- kassestrukturen, at antallet af ledige og aktiverede er steget med 20,2% på ét års sigt. Det har bevirket, at ledighedsprocenten i FOA er steget fra 4,1% i oktober 2004 til 4,6% i oktober Akademikere I Akademikernes A-kassegruppe er antallet af ledige og aktiverede faldet med 12,9% på ét års sigt. Det dækker over et, i forhold til tidligere, mere ensartet ledighedsfald i de fem a- kasser. Størst har faldet været i CA, Økonomernes A-kasse, her er der blevet 18,2% færre ledige og aktiverede fra oktober 2004 til oktober. I den modsatte ende finder man Magistrenes A-kasse, hvor antallet af ledige og aktiverede er faldet med 10,2% i den samme periode. Blandt Ingeniørerne er antallet af ledige og aktiverede faldet med 17,7%, mens Akademikernes A-kasse og A-kassen for Journalistik, Komm. og sprog har haft fald på henholdsvis 11,2% og 12,0%. Ledighedsprocenten er for tre af de fem a-kassers vedkommende lavere end blandt alle forsikrede. Det drejer sig om: Ingeniørernes A-kasse (4,4%), CA, Økonomernes A-kasse (5,1%) samt Akademikernes A-kasse (5,6%). I både A-kassen for Journalistik, Komm. og Sprog og Magistrenes A-kasse er ledighedsprocenten markant højere (hhv. 8,2% og 10,3%). Byggefagene I de fire Byggefags a-kasser er antallet af ledige og aktiverede samlet set faldet med 44,9% fra oktober 2004 til oktober På samme tid er ledighedsprocenten faldet fra 6,1% til 3,4%. I TIB er antallet af ledige og aktiverede faldet med 51,2% fra oktober 2004 til oktober Ledighedsprocenten har ligeledes oplevet at blive mere end halveret i denne periode. I oktober 2004 var 7,9% ledige, mens der i oktober 2005 var 3,6% ledige. I Malerfaget og Maritim A-kasse er antallet af ledige og aktiverede faldet med 31,0% på ét års sigt. Det er det mindste fald på ét års sigt blandt byggefags a-kasserne. Ledighedsprocenten i a-kassen er til gengæld lavest blandt byggefagene. I oktober 2005 var kun 1,6% af a-kassens medlemmer ledige. Kun Danske Sundhedsorganisationer har en lavere ledighed. I de to øvrige a-kasser er antallet af ledige og aktiverede faldet med mellem 35,0% (Blik og Rør) og 44,2% (El-faget). Ledighedsprocenten er henholdsvis 4,2% og 3,4% mod 6,0% for begge a-kasser i oktober Den lave ledighed inden for bygge- og anlægsområdet giver også udslag på flaskehalslisten. Her er der i 1. kvartal fagområder inden for byggebranchen, som bliver regnet som flaskehalsområder. Det er blandt andet tilfældet for: murere, tømrere, elektrikere og VVS-montører.

4 Skema 3 Gennemsnitlig antal ledige samt gennemsnitlig antal aktiverede fordelt på a-kassegrupper og a-kasser; oktober 2004 og oktober 2005 Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig antal Ændring i procent antal ledige antal aktiverede ledige og aktiverede okt-05 okt-04 okt-05 okt-04 okt-05 okt Selvstændige ,0 DANA ,4 ASE ,2 Akademikere ,9 Akademikernes A-kasse ,2 CA, Økonomernes A-kasse ,2 Ingeniører ,7 Journalistik, Komm. og Sprog ,0 Magistre ,7 Funktionærer og tjenestemænd ,3 Børne- og Ungdomspædagoger ,0 Danske Sundhedsorganisationer ,9 Lærerne ,5 Funktionærerne og Tjenestemænd ,1 Socialpædagogerne ,9 STA ,5 HK ,5 Tekniske funktionærer ,4 Sælgerne ,3 It-faget og Merkonomerne ,1 Funktionærerne og Servicefaget ,4 Lederne ,8 Teknikere ,1 Byggefagene ,9 Blik og Rørarbejderne ,0 El-faget ,2 Malerfaget og Maritime ,2 Træ-Industri-Byg ,2 Metalarbejderne ,4 Faglig Fælles A-kasse ,9 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,8 Offentligt Ansatte ,2 Øvrige ,9 Danske Lønmodtagere ,8 Frie Funktionærer ,1 Kristelige ,2 Pædagogiske medhjælpere ,4 RestaurationsBranchen ,0 Ikke-forsikrede ,7 Ukendt a-kasse ,9 I alt ,4 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Pga. afrunding kan summerne variere. Note: Danske Sygeplejerskers A-kasse har skiftet navn til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Pr. 1. april 2005 er jordmødre (ca. 300 i ) overført fra Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse på landsplan. Pr. 1. januar 2005 er SiD og KAD fusioneret under navnet Faglig Fælles A-kasse (3F) tallene for 3F er summen af SiD og KAD.

5 Skema 4 Gennemsnitlig antal ledige samt ledige i pct. af forsikrede fordelt på a- kassegrupper og a-kasser; oktober 2004 og oktober 2005 Hele landet Gennemsnitlig Ledige i procent af Ændring Ledige i procent af Ændring antal ledige antal forsikrede i procent antal forsikrede i procent okt-05 okt-04 okt-05 okt okt-05 okt Selvstændige ,8 5,1-7,1 3,5 3,7-7,5 DANA ,1 6,5-17,5 3,8 4,4-18,7 ASE ,4 4,6-1,8 3,4 3,5-3,5 Akademikere ,5 7,6-12,0 5,7 6,6-11,2 Akademikernes A-kasse ,6 6,5-9,4 4,8 5,6-9,2 CA, Økonomernes A-kasse ,1 6,4-17,7 4,7 6,0-19,4 Ingeniører ,4 5,5-21,3 3,9 4,9-18,9 Journalistik, Komm. og Sprog ,2 9,4-10,2 7,9 9,2-12,1 Magistre ,3 11,6-8,3 8,9 9,6-4,0 Funktionærer og tjenestemænd ,3 4,5-5,8 3,6 3,9-6,7 Børne- og Ungdomspædagoger ,8 3,5 7,2 4,7 4,7 0,9 Danske Sundhedsorganisationer ,7 0,7-2,3 0,9 0,9 5,9 Lærerne ,9 4,8 1,1 3,9 3,8 4,6 Funktionærerne og Tjenestemænd ,4 5,8-8,4 5,1 6,1-14,9 Socialpædagogerne ,2 5,6-7,2 5,2 5,5-3,8 STA ,4 4,1-19,6 3,3 3,6-9,6 HK ,8 7,5-11,6 6,4 7,4-15,9 Tekniske funktionærer ,8 6,4-11,2 4,5 5,3-16,9 Sælgerne ,9 5,2-6,1 4,1 4,7-12,0 It-faget og Merkonomerne ,3 6,6-23,3 5,3 6,7-23,3 Funktionærerne og Servicefaget ,8 7,7-14,7 5,1 6,1-19,4 Lederne ,3 3,9-15,4 2,9 3,4-15,3 Teknikere ,8 11,5 0,0 7,8 9,2-17,2 Byggefagene ,4 6,1-45,5 3,0 4,9-39,3 Blik og Rørarbejderne ,2 6,0-34,4 2,6 4,4-42,1 El-faget ,4 6,0-45,0 2,2 3,9-45,8 Malerfaget og Maritime ,6 2,2-31,0 2,8 4,5-40,8 Træ-Industri-Byg ,8 7,9-51,9 3,5 5,5-36,5 Metalarbejderne ,8 6,9-19,7 3,9 5,6-32,2 Faglig Fælles A-kasse ,9 10,7-11,3 7,7 9,0-18,1 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,3 9,3-15,7 7,5 8,4-15,9 Offentligt Ansatte ,6 4,1 25,4 4,5 4,3 10,7 Øvrige ,5 10,0-18,0 11,4 12,8-17,8 Danske Lønmodtagere ,0 5,0 37,9 4,4 4,6 27,0 Frie Funktionærer ,1 6,2-19,2 5,0 6,1-18,6 Kristelige ,6 9,9-11,6 7,3 8,6-12,2 Pædagogiske medhjælpere ,6 8,9-99,1 9,4 11,2-67,3 RestaurationsBranchen ,3 16,6-11,7 13,6 14,9-12,6 Forsikrede i alt ,2 6,9-11,1 5,3 6,2-14,8 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Pga. afrunding kan summerne variere. Note: Danske Sygeplejerskers A-kasse har skiftet navn til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Pr. 1. april 2005 er jordmødre (ca. 300 i ) overført fra Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse på landsplan. Pr. 1. januar 2005 er SiD og KAD fusioneret under navnet Faglig Fælles A-kasse (3F) tallene for 3F er summen af SiD og KAD.

6 4. Ledigheden fordelt på kommuner og amter I oktober 2005 havde samtlige kommuner i et fald i antallet af ledige og aktiverede på ét års. I Københavns Kommune er antallet af ledige og aktiverede faldet med 13,0% på ét års sigt. Ledighedsprocenten er faldet fra 6,6% i oktober 2004 til 5,9% i oktober I Københavns Amt er antallet af ledige og aktiverede faldet med 12,3% på ét års sigt. Det dækker over store fald i Hvidovre, Rødovre og Ledøje-Smørum (henholdsvis 23,8%, 27,2% og 20,7%). Ledøje-Smørum er dermed fortsat den kommune i, som har den laveste ledighedsprocent i regionen (2,3%). Den højeste ledighedsprocent i regionen var i oktober 2005 i Ishøj Kommune. Her var 8,3% ledige mod 7,5% i oktober Den højere ledighedsprocent i oktober 2005 sammenlignet med oktober 2004 skyldes, at antallet at ledige er steget med 7,6% på ét års sigt. Til gengæld er antallet af aktiverede faldet med 37,8%, hvilket samlet set har fået antallet af ledige og aktiverede til at falde med 4,0%. Ikke-forsikrede i kommunerne I oktober 2005 var der i gennemsnit ikke-forsikrede arbejdsmarkedsparate ledige i. Det er et lille fald i forhold til oktober Udviklingen i antallet af ikke-forsikrede ledige samt deres andel af samtlige ledige er vidt forskellig fra kommune til kommune. I både Rødovre og Hvidovre Kommune, hvor antallet af ledige og aktiverede er faldet kraftigt på ét års sigt, er antallet af ikke-forsikrede ledige faldet markant (hhv. 60,9% og 51,9%). I modsætning hertil findes kommuner som Gladsaxe og Herlev, hvor antallet af ikkeforsikrede ledige er steget med hhv. 50,9% og 101,7%. Skema 5 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede fordelt på kommuner; oktober 2004 og oktober 2005 Gennemsnitlig antal Ændring i Ledige i procent af Gns. antal Ændring i ledige og aktiverede pct. arbejdsstyrken ikke-forsikrede ledige pct. Andel okt-05 okt okt-05 okt-04 okt-05 okt okt-05 Københavns Kommune ,0 5,9 6, ,4 11,5 Frederiksberg Kommune ,7 5,1 5, ,6 15,6 Københavns Amt ,3 4,5 4, ,0 18,8 Albertslund ,5 6,1 6, ,4 24,0 Ballerup ,4 3,9 4, ,3 16,4 Brøndby ,1 5,8 6, ,1 20,1 Dragør ,1 3,1 3, ,3 6,2 Gentofte ,3 3,4 3, ,1 11,6 Gladsaxe ,5 4,9 4, ,9 28,1 Glostrup ,7 4,4 4, ,9 17,2 Herlev ,8 5,0 4, ,7 17,5 Hvidovre ,8 4,8 6, ,9 18,9 Høje-Taastrup ,8 5,1 5, ,8 16,4 Ishøj ,0 8,3 7, ,9 23,7 Ledøje-Smørum ,7 2,3 2, ,0 4,3 Lyngby-Taarbæk ,0 3,6 3, ,2 21,4 Rødovre ,2 4,2 5, ,9 13,2 Søllerød ,7 3,1 3, ,1 11,7 Tårnby ,6 4,6 5, ,3 22,6 Vallensbæk ,7 3,5 3, ,4 4,3 Værløse ,3 3,2 3, ,4 24,0 Korrektion ,4 5,1 5, ,7 15,0 Kilde: Danmarks Statistik Anm: Pga. afrunding hos Danmarks Statistik kan summerne variere.

7 5. Personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Færre i aktivering i Antallet af personer i aktivering udgjorde i oktober Det er et fald på 23,2% i forhold til oktober Det dækker over et fald i bestanden i samtlige instrumenter. Antallet af personer i Vejledning er faldet med 32,6%, svarende til 118 personer fra oktober 2004 til oktober For Uddannelse har der været et fald på 12,7% eller 566 personer. Det største fald har været inden for Job med løntilskud. Her er bestanden faldet med personer eller 35,8% af bestanden. En forklaring på det store fald i bestanden af personer i løntilskud er, at der i 2004 blev gennemført en landsdækkende kampagne på området. Det høje niveau, som kampagnen afstedkom, har dog ikke kunnet opretholdes, efter der i 2. kvartal 2005 blev strammet op for blanketgangen på løntilskudsområdet. Det har medført et markant fald i tilgangen af løntilskudsjob. På landsplan har der, ligesom i, været et fald i bestanden i aktiveringstilbudene Uddannelse og Job med løntilskud. I Vejledning og Virksomhedspraktik har der derimod været et fald. Flere på orlov Antallet af personer på børnepasningsorlov faldt med 16,0% fra oktober 2004 til oktober 2005 i. Antallet af ledige på orlov er ligeledes faldet. Her er der tale om et fald på 24,7%. Efterløn og Overgangsydelse Fra oktober 2004 til oktober 2005 faldt antallet af personer på Efterløn og i Overgangsydelse med 17,3%. Det dækker over et fald på 16,0% i antallet af personer på Efterløn, mens antallet af personer på Overgangsydelse er faldet med 55,1%. Skema 6 Gennemsnitlig antal personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i og hele landet; oktober 2004 og oktober 2005 Hele landet okt-05 okt-04 Ændring Ændring okt-05 okt-04 i procent i procent Vejledning , ,9 Uddannelse , ,1 Job med løntilskud , ,1 Virksomhedspraktik , ,6 Aktivering i alt , ,6 Børnepasningsorlov , ,5 heraf ledige , ,0 Orlov I alt , ,5 heraf ledige , ,0 Efterløn , ,7 Overgangsydelse , ,6 Efterløn og Overgangsydelse i alt , ,0 Kilde: Anm: Danmarks Statistik og AF- Orlov er incl. Rotation og Job med løntilskud er incl. Individuel job med løntilskud.

8 6. Kontanthjælpsmodtagere mv. Af nedenstående tabel fremgår antallet af personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i de storkøbenhavnske kommuner (kontanthjælpsmodtagere samt personer i revalidering). De seneste tal er fra september I tabellen angives ligeledes antallet af kontanthjælpsmodtagere, som er tilmeldt AF. Data er udtrukket fra AMANDA den 21. december Skema 7 Antal personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, juni 2005, samt kontanthjælpsmodtagere som er tilmeldt AF, opgjort pr. 21/ Antal personer på Kontanthjælp Antal personer i Revalidering Antal aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Antal modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i alt Antal kontanthjælpsmodtagere tilmeldt AF i alt september 2005 Status pr Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Værløse Kilde: Danmarks Statistik og AF- Note: Kolonnen "Modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik" omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer i revalidering samt aktiverede kontanthjælpsmodtagere, men ikke personer som modtager hjælp i særlige tilfælde

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere