Finansforbundets magasin nr. 1, Jeg ved hvor du bor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansforbundets magasin nr. 1, 2009. Jeg ved hvor du bor"

Transkript

1 Jeg ved hvor du bor Antallet af trusler mod medarbejdere i Danske Bank er steget voldsomt de seneste tre år. Især udsættes ansatte i kundecentre for mange aggressive kunder Side 14 Finansforbundets magasin nr. 1, 2009

2

3 indhold 05 Nyheder Fyringer skal foregå ordentligt 07 Leder Kodeks for ansvarlige fyringer bank på grønland Bankfolk trues med tæv 16 Bank på grønland I Grønland er det naturen og ikke tiden, som bestemmer arbejdsrytmen for de knap 120 bankansatte i øens to banker 24 Klar tale er guld Mange banker er for dårlige til at kommunikere med deres investorer 26 Fjernsyn fra banken Jyske Bank og Nykredit har etableret egne tv-stationer på nettet Tema: det grå guld 28 Jeg kan næsten alt det, anddre kan Anitta Holde mistede sit fleksjob i forbindelse med DiBa Banks fyringsrunde for nylig 30 tema: det grå guld Om få år vil det ikke være unormalt at støde på bankrådgivere over 70 år, mener forsker 37 Globalt Slutningen på en æra Lad mig få et rødt høreapparat Bankfolk taler ud om deres usynlige handicap 45 Lang tradition for finansiel dannelse 46 Spørgehjørnet Fri ved dårligt vejr 49 glæd dig til ferien 10 sommerhuse og to lejligheder i København fra Finanssektorens Feriefond er klar til en ny udlejningssæson 55 særligt for ledere 62 Finansjob Netværk er vejen til succes glæd dig til ferien... Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr. 1, februar Næste nummer fredag 6. februar 2009 Udgiver: Finansforbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Carsten Jørgensen (ansv, redaktør), Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Berit Villadsen (DJ), Jens Sillesen finansforbundet.dk Annoncer: DG Media, Gammeltorv 18, 1457 København K, telefon , fax Læserindlæg: Læserindlæg senest mandag 19. januar. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Oplag: Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium. Finans januar

4 Nyheder Finanskrisen styrker sexlivet Sex er tilsyneladende blevet mere populært under finanskrisen. Ifølge aidsorganisationen Terrence Higgins Trust er salget af kondomer steget unormalt meget i de vestlige lande i de seneste måneder. Samtidig viser en rundspørge foretaget for BBC, at et stigende antal briter nu har sex som deres favorit-fritidsbeskæftigelse i forhold til nogle måneder tidligere, skriver Metro- Xpress. Svindel for 271 milliarder kronero Europæiske banker og deres kunder kan have sat mere end ti milliarder dollar (54 milliarder kroner) over styr ved at anbringe deres penge i Bernard Madoffs fallerede investeringsfirma på Wall Street, skriver Ritzaus Bureau. Men et lille lys i mørket er tændt for de mange, som er snydt, efter en amerikansk forbundsdommer har afgjort, at USA's regering må træde til. Ifølge nyhedsbureauet AP siger dommer Louis Stanton i sin kendelse, at de berørte banker og finansselskaber skal have adgang til en statslig reservefond for investorer, der har været udsat for bedrageri. Det er dog fortsat uklart, om også europæiske banker og finansselskaber vil få adgang til den særlige reservefond. Det har vist sig, at 50 milliarder dollar (271 milliarder kroner) kan være tabt i Madoffs årelange finanscirkus, der var opbygget som et pyramidespil. Den 70-årige Madoff, der er tidligere formand for børsindekset Nasdaq, blev anholdt torsdag i sidste uge. Det var hans egne sønner, der anmeldte ham til myndighederne. Foto: Scanpix Foto: Territorium Dom om hemmelige jobklausuler ankes Claus Juul fik ikke medhold ved Østre Landsret i, at han var omfattet af en ulovlig jobklausul, mens han var ansat som sikkerhedskonsulent hos IBM. Claus Juul blev fyret af IBM i foråret 2007, efter han fortalte pressen om, hvordan han som aktionær blev forhindret i at ytre sin utilfredshed med at være bundet af hemmelige jobklausuler ved moderselskabets generalforsamling i USA. Det skete i kølvandet på afsløringer af, at IBM og andre it-virksomheder indbyrdes havde aftaler om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Claus Juul, som både var medlem af PROSA og Finansforbundet, undrede sig over, at han aldrig fik respons på de ansøgninger han sendte til andre virksomheder. Derfor blev han sur, da han fandt ud af, at årsagen kunne være, at han var omfattet af en hemmelig jobklausul. Sammen med PROSA valgte han at stævne IBM i det civilretslige system med krav om erstatning på kroner. Men IBM blev frifundet for anklagen. PROSA har besluttet at anke dommen til Højesteret, fordi fagforeningen mener, at dommerne udelader en række vigtige ting i vidnernes forklaring. 4 Finans januar 2009

5 nyheder fyringer skal foregå ordentligt Finansforbundet har formuleret et Kodeks for Ansvarlige Masseafskedigelser, som man håber, vil kunne være grundlag for fremtidige forhandlinger, når der skal gennemføres massefyringer I 2008 mistede 616 bankansatte deres job. Mange af afskedigelserne skete i årets sidste måneder, hvor finanskrisen for alvor tog fart. Og i det kommende år forventer Finansforbundet, at flere medlemmer vil blive berørt af masseafskedigelser som følge af krisen. Derfor har Finansforbundet formuleret et Kodeks for Ansvarlige Masseafskedigelser i sektoren. I Finansforbundet har vi gennem tiden opsamlet stor viden om de alvorlige konsekvenser, en fyring kan medføre, og hvordan man kan minimere disse. Den viden har vi kogt ned til syv punkter i kodekset. Det handler blandt andet om at undersøge muligheden for at genplacere medarbejdere, at tage hensyn til særlige sociale og personlige forhold hos medarbejdere, at stille psykologhjælp til rådighed, at hjælpe de fyrede medarbejdere videre i arbejdslivet for eksempel til job i anden virksomhed eller ved at tilbyde uddannelse og at kompensere medarbejderen økonomisk, siger Kent Petersen, næstformand i Finansforbundet. Han påpeger, at det er afgørende for en god proces, at den faglige repræsentant og Finansforbundet i god tid inddrages i forløbet. Hvis kodekset er grundlaget for forhandlinger, når der skal gennemføres masseafskedigelser, kan det afbøde de værste følger for de berørte medarbejdere. Derfor opfordrer jeg arbejdsgiverne til at tage kodekset til sig og bruge det som tjekliste, hvis de kommer ud for at skulle afskedige medarbejdere, siger Kent Petersen. Kodekset handler ikke om at afværge fyringer, for Finansforbundet erkender, at det kan være nødvendigt at fyre medarbejdere, ikke mindst i forbindelse med opkøb og fusioner mellem banker. Men vi forlanger, at fyringerne sker så skånsomt som overhovedet muligt. Og det er bankernes ansvar, fastslår Kent Petersen. /CJO Læs også side 7 statsstøtte til sunde banker Finansforbundet bakker op om, at staten vil tilføre kapital til bankerne med en ny hjælpepakke, så pengeinstitutterne undgår en kreditklemme, som gør det næsten umuligt at yde lån til selv meget kreditværdige erhvervskunder og privatkunder. Ved Finans deadline onsdag 17. december var forhandlingerne mellem regeringen og Finansrådet om indholdet i pakken endnu ikke afsluttet, men ifølge økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) er der lagt op til, at kun sunde og veldrevne pengeinstitutter skal have den statslige kapitalindsprøjtning. Det er jeg helt enig i. Men spørgsmålet er, hvem skal vurdere, hvorvidt en bank lever op til de krav? Og hvordan vil ministeren definere de kriterier, der skal ligge til grund for den vurdering? Vi mener, at alle interessenter bør sætte sig sammen og finde en objektiv og gennemsigtig løsning. For det er jo et kæmpe ansvar, når det i realiteten kan betyde dødsstødet for en bank, hvis den bliver vurderet som uværdig til statslig kapitaltilførsel", siger Finansforbundets formand Allan Bang. Finans januar

6 nyheder Foto: Scanpix Foto: Scanpix højeste antal bankrøverier i fire år Antallet af bankrøverier steg med over 50 procent i 2008 forhold til året før, selvom bankerne forsøger at sikre sig mere mod røverier end nogensinde før Efter fem år med et faldende eller stagnerende antal bankrøverier stiger antallet af røverier mod pengeinstitutter voldsomt. Et par uger før årsskiftet var der registreret 108 bankrøverier i Danmark i 2008, hvilket er 52 procent mere end i 2007, hvor tallet lå på 71. I 2006 og 2005 blev der begået henholdsvis 69 og 98 bankrøverier. Sektorens erklærede målsætning om at nedbringe antallet af bankrøverier til 50 om året, synes pludselig langt borte, og det på trods af at man siden 1. juli 2007 har haft mulighed for at tv-overvåge bankernes facader og indgangspartier mange røveres omklædningsrum hvilket gav håb om, at mange potentielle bankrøvere ville opgive deres forehavende. Nedbringelsen af røverier er et langt sejt træk for banker og sparekasser. Det viser statistikken for i år med al tydelighed. Men det positive er, at langt de fleste røverier hurtigt bliver opklaret, siger kontorchef Niels Crone Lyngkjær fra Finansrådet til Nyhedsbrevet Finans. Han peger på, at opklaringsprocenten for i år, indtil nu ligger på 55 procent. Statistikken gælder dog kun for sager, hvor røverne enten har tilstået, eller hvor retten har afsagt dom opklaringsprocenten vil sandsynligvis nærme sig 75-80, når retssystemet har afgjort de sager, hvor der p.t. er tiltalte eller, hvor politiets efterforskning fører til anholdelser i hidtil uopklarede sager. Antallet af kameraer foran pengeinstitutternes filialer er steget kraftigt det seneste års tid, og inden for et par år vil stort set alle filialer have overvågningskameraer, vurderer Niels Crone Lyngkjær. Udover tv-overvågning af facader og indgangspartier bruger bankerne mange ressourcer på at røverisikre sig med tidslåse på kasserne. Det betyder, at kassen med større pengebeløb først kan åbnes efter nogle minutters ventetid. /CJO Mænd arbejder ekstra uden løn Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening arbejder privatansatte mænd mere over end kvinder, selv om de hverken får overtidsbetaling eller afspadsering for det. Arbejdsgivernes analyse viser, at fastlønnede mandlige lønmodtagere i gennemsnit arbejder over i en time mere om ugen end deres kvindelige kolleger. Forskellen er endnu større blandt lederne, hvor mændene tager 3,5 timer ekstra overarbejde om ugen i forhold til kvinderne, skriver business.dk. Flere bankfolk melder sig ind i a-kassen Finanskrisen og det stigende antal fyringer i sektoren er sandsynligvis kraftigt medvirkende til, at markant flere finansansatte nu melder sig ind i a-kassen, så de har mulighed for at få dagpenge. I perioden oktober til 9. december har FTF-A a-kasse for Finansforbundets medlemmer fået 230 indmeldelser fra finanfolk. Antallet af finansfolk i FTF-A er pr. 9. december Mere kritik af Roskilde Bank Den tidligere ledelse i Roskilde Bank har handlet uacceptabelt og i strid med god bankskik, da den pressede kunder til at købe bankens egne aktier som betingelse for at kunne få lån. Det fremgår af Finanstil synets redegørelse til Folketinget, skriver nyhedsbureauet Reuters. Undersøgelserne har vist, at bankens aktier i nogle tilfælde fyldte 20 procent af kundens pensionsopsparing. Banken har over for Tilsynet bekræftet, at der i den tidligere ledelse var en forventning om, at erhvervskunder skulle købe bankens aktier for at opnå lån. 6 Finans januar 2009

7 leder Kodeks for ansvarlige massefyringer En afskedigelse er altid en ulykkelig situation, men følger arbejdsgiverne Finansforbundets kodeks, kan den blive så skånsom som muligt og hjælpe medarbejderen videre i arbejdslivet Formand Allan Bang, næstformand Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen et har været et dramatisk Det be - gyndte ellers så godt! I foråret forhandlede Finansforbundet den bedste overenskomst nogensinde i hus for sine knap medlemmer. Den succes er dog siden blevet overhalet indenom af den krise, der i øjeblikket fejer ind over sektoren og overskygger alt andet. Indtil nu har krisen kostet over 600 danske finansarbejds pladser, og der er intet, der tyder på, at fyringer er et overstået kapitel i sektoren. Tværtimod spår mange, at 2009 vil blive et endnu værre år for sektoren, med flere fyringer i kølvandet. Finansforbundet har udviklet et kodeks for ansvarlige massefyringer. En afskedigelse er altid en ulykkelig situation, men følger arbejdsgiverne Finansforbundets kodeks, kan den blive så skånsom som muligt og hjælpe medarbejderen videre i arbejdslivet. En fyringsrunde er naturligvis sværest for dem, der mister deres arbejde, men det kan også være vanskeligt at sidde tilbage. Derfor har arbejdsgiveren et ansvar for at være ekstra opmærksom på arbejdsmiljøet. Det er ligeså vigtigt, at arbejdsgiverne lever op til deres uddannelsesforpligtelse især for medarbejdere i back-office og call-centre. Vi ved nemlig, at medarbejdere med gode og opdaterede kompetencer står forrest i køen, når jobbene skal fordeles. Finansforbundet vil i dialog med arbejdsgiverne arbejde målrettet for, at finansansatte også frem over er eftertragtede medarbejdere. I skrivende stund forhandler regering og sektor om en redningspakke II. En akut redningsplan, som skal tilføre bankerne den kapital, de så desperat mangler. Kun de sunde banker skal kunne få penge fra staten, og Finansforbundet forudser, at det bliver yderst vanskeligt at finde en fornuftig metode, der kan skille fårene fra bukkene. Det er nødvendigt med de helt akutte initiativer for komme ud på den anden side af krisen. Men vi skal passe på, at vi ikke fort sætter som før, når krisen er overstået. Vi skal allerede nu tage de langsigtede briller på og få lavet nogle internationale reguleringer, så vi sikrer øget gennemsigtighed, et bedre tilsyn, der kan opdage problemer langt tidligere, og undgår bonusordninger, der animerer ledelser til at se stort på fornuftig bankforretning. Finans januar

8 nyheder Slankekur på den fede måde Sundhed er in på arbejdspladserne. Og på BEC Bankernes EDB Central i Roskilde er man med helt fremme i førerfeltet. Siden 2006 har virksomheden haft en sundhedskoordinator, som sørger for at medarbejderne en gang hvert halve år blandt andet kan få målt blodtryk, kolesteroltal, livvidde og få en snak om personlige kostvaner. IT-udvikler Iens Ulrik Iuel er blevet motiveret til at smide adskillige kilo og er nu gået et par buksestørrelser ned. BEC s sundhedsindsats blev kontakt belønnet med kroner, da man mandag 15. december modtog Region Sjællands Sundhedspris 2008 i konkurrence med 72 andre indstillinger. Foto: Christoffer Regild 8 Finans januar 2009

9 nyheder 99,9 procent af topcheferne dumper på finanskrisen Hvis finanskrisen var en eksamen, ville 99,9 procent af erhvervslivets topledere være dumpet med et brag, mener en af verdens førende ledelseseksperter, John P. Kotter, der er professor på Harvard Business School. Den måde, vi har set store erhvervsledere håndtere finanskrisen på, er både patetisk og tragisk. Enten gør de sig usynlige, eller også løber de forvirret rundt og skaber kaos, frygt og utryghed. Guderne skal vide, at vi har brug for alt det lederskab, vi kan få, og at erhvervslivet spiller en enorm rolle i en situation som denne, siger han i et interview med Ugebrevet Mandag Morgen. Den eneste af Fortune 1000-lederne, som ifølge John P. Kotter har udvist lederskab i finanskrisen, er Warren Buffet. Han er som stifter og direktør i finansimperiet Berkshire Hataway god for mere end 62 milliarder dollar og er i den amerikanske offentlighed kendt som en gavmild filantrop, der udviser stort samfundsengagement. I en situation, hvor alle andre erhvervsledere løber væk fra krisen, så hurtigt de kan, stiler Buffett lige mod dens centrum. Hvor de andre ser død og ødelæggelse, ser han muligheder. Hvor andre trækker deres penge ud, bruger han endnu flere. Dagen inden Kongressen vedtog den store amerikanske hjælpepakke, investerede Buffett selv mere end fem milliarder dollar i Goldman Sachs ikke for at hjælpe nationens økonomi, men for at give sin egen virksomhed nogle særlige forspring, siger John P. Kotter. At gå mod strømmen og løbe flere risici i en tid, hvor alle andre virksomhedsledere begraver sig bag deres skrivebord eller kæmper for at reducere den usikkerhed, der omgiver dem, kræver ledere gjort af et helt særligt stof. Man skal kunne se de nye udfordringer før alle andre, være hurtig til at forstå, hvordan de kan udnyttes til egen fordel, og have modet til at handle. Og ifølge Kotter er samtlige disse kompetencer en mangelvare blandt lederne af verdens største virksomheder, skriver Ugebrevet Mandag Morgen. Bordfodbold i arbejdstiden Mange arbejdspladser anskaffer sig nu bordfodboldspil for at skærpe medarbejdernes konkurrenceevne og for at forbedre arbejdsmiljø og fællesskab. Især it-virksomheder er med på bølgen. Hos TDC, der er landets største it-virksomhed, råder man således over flere end 100 bordfodboldborde, skriver Nyhedsbureauet Newspaq. Erhvervspsykolog Per Thorseth fra Psykologhuset i Århus mener, at virksomhedernes lyst til at anskaffe sig de populære møbler er udtryk for en opkvalificering af en virksomhedskultur, hvor man forsøger at give folk arbejdsglæde. FlexFinans Plus KVALITET OG FAGLIGHED Den finansielle sektor er i konstant forandring, det gælder både lovændringer, kundernes krav og øget produktkompleksitet. Forudsætning for kvalitet i din rådgivning er, at du er opdateret på din faglige viden kun derigennem kan du leve op de krav, der stilles. Vi tilbyder derfor et hurtigt og komprimeret forløb, hvor du vil få den nyeste viden på: > Bolig II marts 2009 > Bolig III april 2009 > Investering II maj 2009 > Pension II maj 2009 > Liv II juni 2009 Tilmeldingsfrist den 20. januar 2009 Er du interesseret eller har brug for rådgivning, så kontakt Lars på telefon eller Lisbeth på telefon Du finder yderligere information på: Finans januar

10 nyheder Hver fjerde vil arbejde til de fylder 65 Nedsat arbejdstid og et signal fra arbejdsgiverne om, at de faktisk har behov for de ældre, er de vigtigste betingelser for at blive lidt længere i jobbet, viser rundspørge blandt 712 medlemmer af Finansforbundet, som er over 45 år Kigger man på alderssammensætningen hos medarbejderne, hænger der en truende ældrebombe over finanssektoren. Gennemsnitsalderen er steget voldsomt siden 1990 erne, og over af Finansforbundets medlemmer (30 procent) er over 50 år og har mulighed for at trække sig tilbage i løbet af de næste år. Men faktisk er rigtig mange parat til at blive noget længere i jobbet, viser en rundspørge, som magasinet Finans har foretaget blandt 712 medlemmer af Finansforbundet, som er over 45 år. Med de rigtige arbejdsvilkår og et godt helbred vil 29 procent af de adspurgte blive på arbejdsmarkedet, til de bliver 62 år. 25 procent svarer, at de vil blive, til de er 65 år, mens i alt 10 procent godt kan se sig selv arbejde i finanssektoren, til de fylder 67 år eller endog endnu længere. Mange virksomheder i sektoren tilbyder seniorordninger, og i Standardoverenskomsten mellem FA og Finansforbundet er der bestemmelser om, at man har ret til at gå ned i arbejdstid som 58-årig, såfremt man har været ansat fem år i virksomheden. Nedsat arbejdstid er tilsyneladende det vægtigste argument for at blive længere i jobbet. 69 procent af de adspurgte i undersøgelsen angiver, at det kan få dem til at overveje at blive længere i jobbet. 53 procent siger, at et signal fra arbejdsgiveren om, at der er behov for dem, kunne få dem til at blive, og på tredjepladsen kommer større fleksibilitet (40 procent). Netop spørgsmålet om, hvad der skal til for at blive længere, har motiveret mange til at komme med yderligere kommentarer. Kommentarer, som tegner et billede af en gruppe, der forholder sig meget bevidst til deres tilbagetrækning. En del svarer, at absolut intet kan få dem til at udskyde tilbagetrækningen, med kommentarerer i kategorien: Intet kan lokke, jeg er ved at være brændt ud. Men der er også en del, der uddyber ønsket om fleksibilitet og mindre arbejdsbelastning. Her er der mange kommentarer som fx: en knapt så stresset hverdag, mere jordnær holdning til salgsbudgetter, nedsat arbejdspres, ikke anbringe medarbejderne i kontorlandskaber, hvis man forventer, at de tænker tanker, hjemmearbejdsplads, og mulighed for at kunne fravælge overarbejde i stressede perioder. For en del betyder økonomien også noget. Nogle angiver, at de vil fortsætte længere, hvis finanskrisen udhuler værdien af deres pensionsordning, hvis skatten sættes ned, eller hvis de kunne få nedsat arbejdstid uden at gå tilsvarende ned i løn./et Læs tema side Alder ved tilbagetrækning Sådan har 711 medlemmer af Finansforbundet over 45 år svaret på spørgsmålet: Med de rigtige arbejdsvilkår og et godt helbred, vil jeg gerne blive på arbejdsmarkedet, til jeg bliver 60 år 14 procent 61 år 1 procent 62 år 29 procent 63 år 7 procent 64 år 4 procent 65 år 25 procent 66 år 1 procent 67 år 5 procent Længere 5 procent Ved ikke 10 procent 10 Finans januar 2009

11 PÅ RETTE KURS! Har du planlagt din næste uddannelse? Skovsvinget Skanderborg Telefon

12 nyhed Kvinder er mere syge end mænd Ifølge statistikkerne er kvinderne i finanssektoren dobbelt så syge som mændene. Men sådan behøver det ikke at være. Forskning viser nemlig, at man kan sætte særligt ind i forhold til at nedbringe kvindernes sygefravær Når influenzasæsonen sætter ind næste gang, er det mere sandsynligt, at det er din kvindelige kollega, der må sygemelde sig nogle dage, end din mandlige. De seneste sygefraværsstatistikker fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening viser nemlig, at kvinderne i finanssektoren er dobbelt så meget væk fra deres arbejdsplads på grund af sygdom. Hvor mændene er syge i omkring to procent af deres arbejdstid, ligger kvinderne syge i fire procent af arbejdstiden. Det lyder måske ikke af så meget, men når der dertil kommer børns sygdom, graviditet, barsel og kurser, hober det sig op. Alt i alt er kvinderne væk i elleve procent af deres arbejdstid, og mændene seks procent. Sydbanks personaledirektør, Niels Møllegaaard, er bevidst om, at der er forskel på mænd og kvinders fraværsprocent, men det er ikke noget, de i banken selv har særlig meget indflydelse på. Vi er naturligvis bekendt med, at statistikkerne viser, at kvinderne har et større sygefravær end mændene ligesom der i øvrigt er en geografisk forskel på sygefravær, der viser, at medarbejdere østpå har mere sygefravær end medarbejdere vestpå. Det er egentlig ikke noget, som vi gør noget særligt ved. Totalt set mener jeg, at vores sygefravær ligger på et acceptabelt niveau, og at forskellen i sygefravær på såvel køn som geografi skyldes faktorer, som ligger uden for virksomheden mere end internt i banken, forklarer Niels Møllegaard. Heller ikke hos Spar Nord Bank bekymrer de sig over forskellen på kønnenes fravær, da fraværet generelt ikke er højt. Vores fraværsstatistikker viser først og fremmest, at vi ligger under gennemsnittet i sektoren. Jeg syntes ikke, at vi kan forvente, at fraværet bliver meget mindre hos os. Da vi ikke oplever et problem med kvinders fravær i forhold til mændenes, vil vi heller ikke gøre det til et tema, medmindre vi positivt bliver opfordret til det, siger HR-direktør i Spar Nord Bank Inge Møller. Ifølge Merete Labriola, der er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, er der flere årsager til, at kvinder kan have mere sygefravær end mænd. En af årsagerne er for eksempel, at kvinderne bliver hjemme også efter de aftalte barns første sygedage. Kvinder tager sig derudover mere af familiemedlemmer, der er syge eller døende. Og så går kvinder oftere til læge end mænd. Det er måske lidt en skrøne. Men det faktum, at kvinder lever længere end mænd, skyldes måske, at kvinder er bedre til at tage sygdommene i opløbet, så de ikke sætter sig i kroppen, siger Merete Labriola. Sygefraværet i finanssektoren er lavt, når man sammenligner det med andre dele af arbejdsmarkedet. I gennemsnit var de finansansatte syge i omkring tre procent af deres arbejdstid i 2007, hvis man udelukkende måler de gange, hvor det gælder egen sygdom. Til sammenligning var de kommunalt ansatte væk i seks procent af deres arbejdstid På trods af, at fraværsprocenten ikke er alarmerende høj blandt kvinderne i finanssektoren, kan arbejdsgiverne efter Merete Labriolas mening godt arbejde på at udligne forskellen mellem kønnenes sygefravær: Forskning har vist, at der er tre ting i arbejdsmiljøet, der kan gøre kvinder syge, mens mændene ikke bliver det. Det drejer sig om rollekonflikter, manglende belønning og anerkendelse og dårlig ledelse. Hvis kvinder oplever disse elementer på deres arbejde, kan det resultere i sygefravær. Derfor kan arbejdsgiverne sætte ind på disse områder, hvis de vil nedbringe sygefraværet hos kvinderne. /MDA Foto: Scanpix 12 Finans januar 2009

13 Hvad med en tv-reklame for Bankpension? Der er to grunde til, at du ikke ser tv-reklamer for Bankpension. For det første synes de fleste, at pensionsreklamer er mere kedelige end at se maling tørre. Og for det andet koster selv kedelige reklamer penge. Derfor sparer vi på reklamebudgettet. Så vi stadig kan holde en af branchens laveste omkostningsprocenter. Det giver flere penge til vores medlemmers pension. Og det er i virkeligheden sjovere end en tv-reklame. Vi tager os af det kedelige, så din pension bliver sjovere

14 AGGRESSIVE KUNDER BANKFOLK TRUES MED TÆV Danske Bank oplever en stigning i vold og trusler fra kunder. Antallet af politianmeldelser er fordoblet på tre år Af Jens Sillesen Foto: Territorium Jeg kommer ned i banken og hamrer dig en på hovedet. Den slags trusler fra kunder bliver mere og mere almindelige i Danske Bank. Antallet af politianmeldelser fra banken taler da også sit klare sprog. I 2005 var der kun 25 tilfælde, mens det i 2008 var 48 i begyndelsen af december. Hvor mange tilfælde, der fører til dom, har banken ikke overblik over, fortæller arbejdsmiljøchef Kaj Larssen. Vi oplever kunder, der har en kortere lunte. Vi har altid kendt til begrebet, men har oplevet en svag stigning i en årrække, siger Kaj Larssen. Stigningen dækker over, at Danske Bank for 1½ år siden besluttede at anmelde alle tilfælde af vold og trusler til politiet. Det gælder også grænsetilfælde. Nogle gange vil politiet ikke tage sig af sagerne, fordi de ikke mener, at de er alvorlige nok. Men vi vil ikke stå i en situation, hvor nogen bagefter siger, at vi ikke gjorde noget, siger Kaj Larssen. Men truslerne begrænser sig ikke bare til de ansatte. Det sker, at kunderne truer de ansattes familier. Nogle medarbejdere får det meget skidt, hvis de bliver udsat for det, fortæller Kaj Larssen. Derfor tilbyder banken også krisepsykolog, når en medarbejder bliver truet eller udsat for vold. En trend i samfundet Sociolog Maria Bislev fra Det Kriminalpræventive Råd roser Danske Banks måde at håndtere vold og trusler på. Det er ikke bare en sanktion mod de truende eller voldsomme kunder, men det sender også signalet til de ansatte om, at vold er uacceptabel. Det er fint, at flere anmelder volden. Det betyder, at flere sager bliver efterforsket, og tallene er mere korrekte. Selvfølgelig er der en bagatelgrænse, men en konsekvent politik gør, at det ikke er den enkelte medarbejder, der skal tage stilling, siger Maria Bislev. Hun forklarer, at den stigning, de ser i Danske Bank, er en del af en generel trend i samfundet. Hvor volden i det øvrige samfund er svagt faldende, så stiger volden markant på arbejdspladserne. Fra 1995 til 2005 er der sket mere end en fordobling af voldstilfældene fra til For aldersgruppen over 30 år er det cirka halvdelen af alle voldstilfælde, der sker på arbejdspladsen. Grunden til stigningen i vold og trusler på arbejdspladsen kan skyldes en holdningsændring i befolkningen. Der sker en individualisering i samfundet. Folk har mindre respekt for autoriteterne. Så når de får et nej, vil de ikke acceptere det, siger Maria Bislev. I Danske Bank er det især mændene, der har mindre respekt for autoriteterne. Vi har ikke et præcist tal, men det er typisk mænd mellem 30 og 40 år, der bliver aggressive, fortæller Kaj Larssen. Kundecentre særligt udsatte Nogle af dem, der oplever trusler, er de ansatte i kundecentrene. Aggressive kunder er en del af hverdagen. De er i frontlinjen, når kunderne kontakter banken. Det er dem, der skal forklare, hvorfor lønnen ikke er gået ind, fortæller Kaj Larssen. En af dem, der har lagt mærke til udviklingen, er Niels Erik Meller. Han er tillidsmand i Danske Banks kundecenter i Århus. Det er noget, der er taget til de seneste par år. Jeg har været i kundecenteret i 7-8 år, og før var der ikke noget af betydning, siger Niels Erik Meller. Det kan være næsten dagligt i perioder, men der er også mere end 600 ansatte i Danske Banks kundecentre, så den enkelte medarbejder oplever det trods alt sjældent. Niels Erik Meller har dog ikke hørt om medarbejdere i kundecenteret, der rent faktisk er blevet angrebet af kunder. Det bliver ved truslerne, men de kan også være ubehagelige. Det varierer meget, hvor stærke truslerne er, men Niels Erik Meller har dog ikke oplevet, at nogen er blevet udsat for direkte dødstrusler. Et tilfælde af fysisk vold Men det er ikke kun i kundecentrene, de oplever truslerne. Når det sker i banken, så er truslen mere direkte. Vi har oplevet en, der fik en på siden af hovedet. Så er det en fordel, at der er videoovervågning i banken. Politiet kan se og høre, nøjagtig hvad der skete, siger Kaj Larssen. Han forklarer, at det gør, at der sjældent er tvivl om de faktiske forhold, når en sag ender i retten. Men det bedste forsvar mod vold og trusler er forebyggelse. Derfor har Danske Bank sørget for, at man i filialerne har trænet situationer igennem, så medarbejderne ved, hvordan de skal reagere, fortæller Kaj Larssen. Der kan være mange ting. Hvis der for eksempel er en meget utilfreds kunde, kan det være, at en kollega skal gå hen og spørge, om han kan hjælpe, forklarer Kaj Larssen. Det er vigtigt, at medarbejderne har øje for de andres situation. Men den enkelte medarbejder får også værktøjer til at håndtere situationer. En del af uddannelsen er at tale en kunde til rette. Det er det også i kundecentrene. Hvis de får at vide, at røret bliver lagt, hvis de ikke taler ordentligt i telefonen, så falder langt de fleste til ro, fortæller Niels Erik Meller. n 14 Finans januar 2009

Fyringssæsonen. er sat ind. Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret

Fyringssæsonen. er sat ind. Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret Finansforbundets magasin nr. 10, 2008 Fyringssæsonen er sat ind Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret Side 5 og 14-18 BLIV KLOGERE... NÅR DET

Læs mere

Lovsjusk Bag bankpakke

Lovsjusk Bag bankpakke Finansforbundets magasin nr. 5, 2009 Lovsjusk Bag bankpakke Det var på kant med Grundloven, da Erhvervsministeriet bevilgede 20 milliarder kroner i eksportørlån til bankerne Læs side 14-22 VIL DU NOGET

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2009 TØJ TIL BANKFOLK

Finansforbundets magasin nr. 2, 2009 TØJ TIL BANKFOLK Finansforbundets magasin nr. 2, 2009 TØJ TIL BANKFOLK Hvis du med dit ydre viser, at du har overblik og styr på tingene, vinder du på få sekunder kundens tillid, mener stylist, som opfordrer bankfolk til

Læs mere

ansigtet betyder meget

ansigtet betyder meget Finansforbundets magasin nr. 11, 2011 ansigtet betyder meget Flere kasserere, som er blevet udsat for røveri, har valgt efterfølgende at møde bankrøveren i et såkaldt konfliktråd Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Finansforbundets magasin nr. 9, 2008 Banker mister fodfæste På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Læs side 4,5, 8, 9, 13, 42 og 43 indhold

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 5, 2008. Økonomisk venskab

Finansforbundets magasin nr. 5, 2008. Økonomisk venskab Finansforbundets magasin nr. 5, 2008 Økonomisk venskab Den tætte relation med kunden indenfor Private Banking vil brede sig og blive hverdag for mange bankrådgivere i fremtiden. Læs side 22 DANMARKS BEDSTE

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 4, 2009. banker i nød

Finansforbundets magasin nr. 4, 2009. banker i nød Finansforbundets magasin nr. 4, 2009 banker i nød Årsregnskaberne dokumenterer den kraftige bølgegang. Syv af landets 20 største pengeinstitutter kom i 2008 ud med underskud før skat. Læs side 18 indhold

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 01, 2010. et sundt foder

Finansforbundets magasin nr. 01, 2010. et sundt foder Finansforbundets magasin nr. 01, 2010 et sundt foder Finansfolk har nogle af landets bedste kantineordninger, som dagligt byder på frokost med masser af grøntsager og fedtfattig kost Læs side 14 Vi er

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image Finansforbundets magasin nr. 02, 2010 Frosset image Bankernes troværdighed er styrtdykket under krisen. Ord og handling skal i langt højere grad hænge sammen, mener kommunikationseksperter Læs side 12

Læs mere

Blod, sved og tårer Finansfolk er vilde med maraton. Det giver ikke kun afkast på sundheds kontoen, men pynter også på CV'et.

Blod, sved og tårer Finansfolk er vilde med maraton. Det giver ikke kun afkast på sundheds kontoen, men pynter også på CV'et. Finansforbundets magasin nr. 3, 2010 Blod, sved og tårer Finansfolk er vilde med maraton. Det giver ikke kun afkast på sundheds kontoen, men pynter også på CV'et. Læs side 20 www.bankpension.dk Man behøver

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 11, 2012 Nye tider for ældre Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Der findes en anden vej, når du vil

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit Finansforbundets magasin nr. 2, 2011 Inkasso er et hit Hvor inkasso tidligere blev set som en nødvendighed, har det i dag udviklet sig til en stor og vigtig forretning. Sidste år inddrev landets største

Læs mere

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet

ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Finansforbundets magasin nr. 1, 2008 ramt af ludomani Sygelig trang til at spille poker og andre spil på internettet koster flere ansatte i finanssektoren jobbet Læs side 10 FSP Pension ønsker alle et

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2008. klemt af stress

Finansforbundets magasin nr. 3, 2008. klemt af stress Finansforbundets magasin nr. 3, 2008 klemt af stress Hvis du ikke ændrer livsstil, dør du, lød advarslen fra en læge til it-konsulent Aage Hoberg, som sidste år bukkede under for flere års arbejdspres

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

At være læremester er en ære

At være læremester er en ære Finansforbundets magasin nr. 5, 2007 At være læremester er en ære Det fylder meget i hverdagen at være mentor for en nydansker, og det kræver stort personligt engagement, siger mentorer fra Sydbank Mænd

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 8, 2008. på arbejdslivet. Finansforbundet har med en formulering af otte livsfaser. synet på medarbejderne.

Finansforbundets magasin nr. 8, 2008. på arbejdslivet. Finansforbundet har med en formulering af otte livsfaser. synet på medarbejderne. Finansforbundets magasin nr. 8, 2008 Nyt syn på arbejdslivet Finansforbundet har med en formulering af otte livsfaser lagt op til en grundlæggende nytænkning i synet på medarbejderne Læs side 20 indhold

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 forbundets magasin nr. 11, 2013 Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 Vækstlån gør jeres gode kunder endnu bedre! Som erhvervsrådgivere har I mange kunder med sunde vækstplaner. Planer,

Læs mere

Kameraer foran banken Nu åbnes der op for at tv-overvåge pengeinstitutternes facader

Kameraer foran banken Nu åbnes der op for at tv-overvåge pengeinstitutternes facader Finansforbundets magasin nr. 11, 2006 Kameraer foran banken Nu åbnes der op for at tv-overvåge pengeinstitutternes facader Toyota-metoden virker rigtigt godt i banken Filialchef på samme hold som Alex

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2008. økonomi for børn. Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank.

Finansforbundets magasin nr. 2, 2008. økonomi for børn. Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank. Finansforbundets magasin nr. 2, 2008 økonomi for børn Børn helt ned til fem år skal skoles i finansiel forståelse, mener Danske Bank Læs side 18 Realkredit til landbrugs- og byerhvervsejendomme......fra

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 6, 2011. tro mod jobbet

Finansforbundets magasin nr. 6, 2011. tro mod jobbet Finansforbundets magasin nr. 6, 2011 tro mod jobbet Finansfolk bliver i snit over 13 år på samme arbejdsplads, hvilket er næsten fem år mere end den gennemsnitlige lønmodtager. Læs side 14 www.bankpension.dk

Læs mere

positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12

positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 2, 2012 positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12 Grobund for vækst og

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

Jeg ville allerhelst bare sove. Her lånes der mange penge ud Side 22

Jeg ville allerhelst bare sove. Her lånes der mange penge ud Side 22 forbundets magasin nr. 7, 2015 Her lånes der mange penge ud Side 22 Jeg ville allerhelst bare sove Superbruger i it på jobbet og superbruger i privaten. Turi Lykke Møller havde styr på tingene i sit liv.

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere