Finansforbundets magasin nr. 1, Jeg ved hvor du bor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansforbundets magasin nr. 1, 2009. Jeg ved hvor du bor"

Transkript

1 Jeg ved hvor du bor Antallet af trusler mod medarbejdere i Danske Bank er steget voldsomt de seneste tre år. Især udsættes ansatte i kundecentre for mange aggressive kunder Side 14 Finansforbundets magasin nr. 1, 2009

2

3 indhold 05 Nyheder Fyringer skal foregå ordentligt 07 Leder Kodeks for ansvarlige fyringer bank på grønland Bankfolk trues med tæv 16 Bank på grønland I Grønland er det naturen og ikke tiden, som bestemmer arbejdsrytmen for de knap 120 bankansatte i øens to banker 24 Klar tale er guld Mange banker er for dårlige til at kommunikere med deres investorer 26 Fjernsyn fra banken Jyske Bank og Nykredit har etableret egne tv-stationer på nettet Tema: det grå guld 28 Jeg kan næsten alt det, anddre kan Anitta Holde mistede sit fleksjob i forbindelse med DiBa Banks fyringsrunde for nylig 30 tema: det grå guld Om få år vil det ikke være unormalt at støde på bankrådgivere over 70 år, mener forsker 37 Globalt Slutningen på en æra Lad mig få et rødt høreapparat Bankfolk taler ud om deres usynlige handicap 45 Lang tradition for finansiel dannelse 46 Spørgehjørnet Fri ved dårligt vejr 49 glæd dig til ferien 10 sommerhuse og to lejligheder i København fra Finanssektorens Feriefond er klar til en ny udlejningssæson 55 særligt for ledere 62 Finansjob Netværk er vejen til succes glæd dig til ferien... Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr. 1, februar Næste nummer fredag 6. februar 2009 Udgiver: Finansforbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Carsten Jørgensen (ansv, redaktør), Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Berit Villadsen (DJ), Jens Sillesen finansforbundet.dk Annoncer: DG Media, Gammeltorv 18, 1457 København K, telefon , fax Læserindlæg: Læserindlæg senest mandag 19. januar. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Oplag: Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium. Finans januar

4 Nyheder Finanskrisen styrker sexlivet Sex er tilsyneladende blevet mere populært under finanskrisen. Ifølge aidsorganisationen Terrence Higgins Trust er salget af kondomer steget unormalt meget i de vestlige lande i de seneste måneder. Samtidig viser en rundspørge foretaget for BBC, at et stigende antal briter nu har sex som deres favorit-fritidsbeskæftigelse i forhold til nogle måneder tidligere, skriver Metro- Xpress. Svindel for 271 milliarder kronero Europæiske banker og deres kunder kan have sat mere end ti milliarder dollar (54 milliarder kroner) over styr ved at anbringe deres penge i Bernard Madoffs fallerede investeringsfirma på Wall Street, skriver Ritzaus Bureau. Men et lille lys i mørket er tændt for de mange, som er snydt, efter en amerikansk forbundsdommer har afgjort, at USA's regering må træde til. Ifølge nyhedsbureauet AP siger dommer Louis Stanton i sin kendelse, at de berørte banker og finansselskaber skal have adgang til en statslig reservefond for investorer, der har været udsat for bedrageri. Det er dog fortsat uklart, om også europæiske banker og finansselskaber vil få adgang til den særlige reservefond. Det har vist sig, at 50 milliarder dollar (271 milliarder kroner) kan være tabt i Madoffs årelange finanscirkus, der var opbygget som et pyramidespil. Den 70-årige Madoff, der er tidligere formand for børsindekset Nasdaq, blev anholdt torsdag i sidste uge. Det var hans egne sønner, der anmeldte ham til myndighederne. Foto: Scanpix Foto: Territorium Dom om hemmelige jobklausuler ankes Claus Juul fik ikke medhold ved Østre Landsret i, at han var omfattet af en ulovlig jobklausul, mens han var ansat som sikkerhedskonsulent hos IBM. Claus Juul blev fyret af IBM i foråret 2007, efter han fortalte pressen om, hvordan han som aktionær blev forhindret i at ytre sin utilfredshed med at være bundet af hemmelige jobklausuler ved moderselskabets generalforsamling i USA. Det skete i kølvandet på afsløringer af, at IBM og andre it-virksomheder indbyrdes havde aftaler om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Claus Juul, som både var medlem af PROSA og Finansforbundet, undrede sig over, at han aldrig fik respons på de ansøgninger han sendte til andre virksomheder. Derfor blev han sur, da han fandt ud af, at årsagen kunne være, at han var omfattet af en hemmelig jobklausul. Sammen med PROSA valgte han at stævne IBM i det civilretslige system med krav om erstatning på kroner. Men IBM blev frifundet for anklagen. PROSA har besluttet at anke dommen til Højesteret, fordi fagforeningen mener, at dommerne udelader en række vigtige ting i vidnernes forklaring. 4 Finans januar 2009

5 nyheder fyringer skal foregå ordentligt Finansforbundet har formuleret et Kodeks for Ansvarlige Masseafskedigelser, som man håber, vil kunne være grundlag for fremtidige forhandlinger, når der skal gennemføres massefyringer I 2008 mistede 616 bankansatte deres job. Mange af afskedigelserne skete i årets sidste måneder, hvor finanskrisen for alvor tog fart. Og i det kommende år forventer Finansforbundet, at flere medlemmer vil blive berørt af masseafskedigelser som følge af krisen. Derfor har Finansforbundet formuleret et Kodeks for Ansvarlige Masseafskedigelser i sektoren. I Finansforbundet har vi gennem tiden opsamlet stor viden om de alvorlige konsekvenser, en fyring kan medføre, og hvordan man kan minimere disse. Den viden har vi kogt ned til syv punkter i kodekset. Det handler blandt andet om at undersøge muligheden for at genplacere medarbejdere, at tage hensyn til særlige sociale og personlige forhold hos medarbejdere, at stille psykologhjælp til rådighed, at hjælpe de fyrede medarbejdere videre i arbejdslivet for eksempel til job i anden virksomhed eller ved at tilbyde uddannelse og at kompensere medarbejderen økonomisk, siger Kent Petersen, næstformand i Finansforbundet. Han påpeger, at det er afgørende for en god proces, at den faglige repræsentant og Finansforbundet i god tid inddrages i forløbet. Hvis kodekset er grundlaget for forhandlinger, når der skal gennemføres masseafskedigelser, kan det afbøde de værste følger for de berørte medarbejdere. Derfor opfordrer jeg arbejdsgiverne til at tage kodekset til sig og bruge det som tjekliste, hvis de kommer ud for at skulle afskedige medarbejdere, siger Kent Petersen. Kodekset handler ikke om at afværge fyringer, for Finansforbundet erkender, at det kan være nødvendigt at fyre medarbejdere, ikke mindst i forbindelse med opkøb og fusioner mellem banker. Men vi forlanger, at fyringerne sker så skånsomt som overhovedet muligt. Og det er bankernes ansvar, fastslår Kent Petersen. /CJO Læs også side 7 statsstøtte til sunde banker Finansforbundet bakker op om, at staten vil tilføre kapital til bankerne med en ny hjælpepakke, så pengeinstitutterne undgår en kreditklemme, som gør det næsten umuligt at yde lån til selv meget kreditværdige erhvervskunder og privatkunder. Ved Finans deadline onsdag 17. december var forhandlingerne mellem regeringen og Finansrådet om indholdet i pakken endnu ikke afsluttet, men ifølge økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) er der lagt op til, at kun sunde og veldrevne pengeinstitutter skal have den statslige kapitalindsprøjtning. Det er jeg helt enig i. Men spørgsmålet er, hvem skal vurdere, hvorvidt en bank lever op til de krav? Og hvordan vil ministeren definere de kriterier, der skal ligge til grund for den vurdering? Vi mener, at alle interessenter bør sætte sig sammen og finde en objektiv og gennemsigtig løsning. For det er jo et kæmpe ansvar, når det i realiteten kan betyde dødsstødet for en bank, hvis den bliver vurderet som uværdig til statslig kapitaltilførsel", siger Finansforbundets formand Allan Bang. Finans januar

6 nyheder Foto: Scanpix Foto: Scanpix højeste antal bankrøverier i fire år Antallet af bankrøverier steg med over 50 procent i 2008 forhold til året før, selvom bankerne forsøger at sikre sig mere mod røverier end nogensinde før Efter fem år med et faldende eller stagnerende antal bankrøverier stiger antallet af røverier mod pengeinstitutter voldsomt. Et par uger før årsskiftet var der registreret 108 bankrøverier i Danmark i 2008, hvilket er 52 procent mere end i 2007, hvor tallet lå på 71. I 2006 og 2005 blev der begået henholdsvis 69 og 98 bankrøverier. Sektorens erklærede målsætning om at nedbringe antallet af bankrøverier til 50 om året, synes pludselig langt borte, og det på trods af at man siden 1. juli 2007 har haft mulighed for at tv-overvåge bankernes facader og indgangspartier mange røveres omklædningsrum hvilket gav håb om, at mange potentielle bankrøvere ville opgive deres forehavende. Nedbringelsen af røverier er et langt sejt træk for banker og sparekasser. Det viser statistikken for i år med al tydelighed. Men det positive er, at langt de fleste røverier hurtigt bliver opklaret, siger kontorchef Niels Crone Lyngkjær fra Finansrådet til Nyhedsbrevet Finans. Han peger på, at opklaringsprocenten for i år, indtil nu ligger på 55 procent. Statistikken gælder dog kun for sager, hvor røverne enten har tilstået, eller hvor retten har afsagt dom opklaringsprocenten vil sandsynligvis nærme sig 75-80, når retssystemet har afgjort de sager, hvor der p.t. er tiltalte eller, hvor politiets efterforskning fører til anholdelser i hidtil uopklarede sager. Antallet af kameraer foran pengeinstitutternes filialer er steget kraftigt det seneste års tid, og inden for et par år vil stort set alle filialer have overvågningskameraer, vurderer Niels Crone Lyngkjær. Udover tv-overvågning af facader og indgangspartier bruger bankerne mange ressourcer på at røverisikre sig med tidslåse på kasserne. Det betyder, at kassen med større pengebeløb først kan åbnes efter nogle minutters ventetid. /CJO Mænd arbejder ekstra uden løn Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening arbejder privatansatte mænd mere over end kvinder, selv om de hverken får overtidsbetaling eller afspadsering for det. Arbejdsgivernes analyse viser, at fastlønnede mandlige lønmodtagere i gennemsnit arbejder over i en time mere om ugen end deres kvindelige kolleger. Forskellen er endnu større blandt lederne, hvor mændene tager 3,5 timer ekstra overarbejde om ugen i forhold til kvinderne, skriver business.dk. Flere bankfolk melder sig ind i a-kassen Finanskrisen og det stigende antal fyringer i sektoren er sandsynligvis kraftigt medvirkende til, at markant flere finansansatte nu melder sig ind i a-kassen, så de har mulighed for at få dagpenge. I perioden oktober til 9. december har FTF-A a-kasse for Finansforbundets medlemmer fået 230 indmeldelser fra finanfolk. Antallet af finansfolk i FTF-A er pr. 9. december Mere kritik af Roskilde Bank Den tidligere ledelse i Roskilde Bank har handlet uacceptabelt og i strid med god bankskik, da den pressede kunder til at købe bankens egne aktier som betingelse for at kunne få lån. Det fremgår af Finanstil synets redegørelse til Folketinget, skriver nyhedsbureauet Reuters. Undersøgelserne har vist, at bankens aktier i nogle tilfælde fyldte 20 procent af kundens pensionsopsparing. Banken har over for Tilsynet bekræftet, at der i den tidligere ledelse var en forventning om, at erhvervskunder skulle købe bankens aktier for at opnå lån. 6 Finans januar 2009

7 leder Kodeks for ansvarlige massefyringer En afskedigelse er altid en ulykkelig situation, men følger arbejdsgiverne Finansforbundets kodeks, kan den blive så skånsom som muligt og hjælpe medarbejderen videre i arbejdslivet Formand Allan Bang, næstformand Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen et har været et dramatisk Det be - gyndte ellers så godt! I foråret forhandlede Finansforbundet den bedste overenskomst nogensinde i hus for sine knap medlemmer. Den succes er dog siden blevet overhalet indenom af den krise, der i øjeblikket fejer ind over sektoren og overskygger alt andet. Indtil nu har krisen kostet over 600 danske finansarbejds pladser, og der er intet, der tyder på, at fyringer er et overstået kapitel i sektoren. Tværtimod spår mange, at 2009 vil blive et endnu værre år for sektoren, med flere fyringer i kølvandet. Finansforbundet har udviklet et kodeks for ansvarlige massefyringer. En afskedigelse er altid en ulykkelig situation, men følger arbejdsgiverne Finansforbundets kodeks, kan den blive så skånsom som muligt og hjælpe medarbejderen videre i arbejdslivet. En fyringsrunde er naturligvis sværest for dem, der mister deres arbejde, men det kan også være vanskeligt at sidde tilbage. Derfor har arbejdsgiveren et ansvar for at være ekstra opmærksom på arbejdsmiljøet. Det er ligeså vigtigt, at arbejdsgiverne lever op til deres uddannelsesforpligtelse især for medarbejdere i back-office og call-centre. Vi ved nemlig, at medarbejdere med gode og opdaterede kompetencer står forrest i køen, når jobbene skal fordeles. Finansforbundet vil i dialog med arbejdsgiverne arbejde målrettet for, at finansansatte også frem over er eftertragtede medarbejdere. I skrivende stund forhandler regering og sektor om en redningspakke II. En akut redningsplan, som skal tilføre bankerne den kapital, de så desperat mangler. Kun de sunde banker skal kunne få penge fra staten, og Finansforbundet forudser, at det bliver yderst vanskeligt at finde en fornuftig metode, der kan skille fårene fra bukkene. Det er nødvendigt med de helt akutte initiativer for komme ud på den anden side af krisen. Men vi skal passe på, at vi ikke fort sætter som før, når krisen er overstået. Vi skal allerede nu tage de langsigtede briller på og få lavet nogle internationale reguleringer, så vi sikrer øget gennemsigtighed, et bedre tilsyn, der kan opdage problemer langt tidligere, og undgår bonusordninger, der animerer ledelser til at se stort på fornuftig bankforretning. Finans januar

8 nyheder Slankekur på den fede måde Sundhed er in på arbejdspladserne. Og på BEC Bankernes EDB Central i Roskilde er man med helt fremme i førerfeltet. Siden 2006 har virksomheden haft en sundhedskoordinator, som sørger for at medarbejderne en gang hvert halve år blandt andet kan få målt blodtryk, kolesteroltal, livvidde og få en snak om personlige kostvaner. IT-udvikler Iens Ulrik Iuel er blevet motiveret til at smide adskillige kilo og er nu gået et par buksestørrelser ned. BEC s sundhedsindsats blev kontakt belønnet med kroner, da man mandag 15. december modtog Region Sjællands Sundhedspris 2008 i konkurrence med 72 andre indstillinger. Foto: Christoffer Regild 8 Finans januar 2009

9 nyheder 99,9 procent af topcheferne dumper på finanskrisen Hvis finanskrisen var en eksamen, ville 99,9 procent af erhvervslivets topledere være dumpet med et brag, mener en af verdens førende ledelseseksperter, John P. Kotter, der er professor på Harvard Business School. Den måde, vi har set store erhvervsledere håndtere finanskrisen på, er både patetisk og tragisk. Enten gør de sig usynlige, eller også løber de forvirret rundt og skaber kaos, frygt og utryghed. Guderne skal vide, at vi har brug for alt det lederskab, vi kan få, og at erhvervslivet spiller en enorm rolle i en situation som denne, siger han i et interview med Ugebrevet Mandag Morgen. Den eneste af Fortune 1000-lederne, som ifølge John P. Kotter har udvist lederskab i finanskrisen, er Warren Buffet. Han er som stifter og direktør i finansimperiet Berkshire Hataway god for mere end 62 milliarder dollar og er i den amerikanske offentlighed kendt som en gavmild filantrop, der udviser stort samfundsengagement. I en situation, hvor alle andre erhvervsledere løber væk fra krisen, så hurtigt de kan, stiler Buffett lige mod dens centrum. Hvor de andre ser død og ødelæggelse, ser han muligheder. Hvor andre trækker deres penge ud, bruger han endnu flere. Dagen inden Kongressen vedtog den store amerikanske hjælpepakke, investerede Buffett selv mere end fem milliarder dollar i Goldman Sachs ikke for at hjælpe nationens økonomi, men for at give sin egen virksomhed nogle særlige forspring, siger John P. Kotter. At gå mod strømmen og løbe flere risici i en tid, hvor alle andre virksomhedsledere begraver sig bag deres skrivebord eller kæmper for at reducere den usikkerhed, der omgiver dem, kræver ledere gjort af et helt særligt stof. Man skal kunne se de nye udfordringer før alle andre, være hurtig til at forstå, hvordan de kan udnyttes til egen fordel, og have modet til at handle. Og ifølge Kotter er samtlige disse kompetencer en mangelvare blandt lederne af verdens største virksomheder, skriver Ugebrevet Mandag Morgen. Bordfodbold i arbejdstiden Mange arbejdspladser anskaffer sig nu bordfodboldspil for at skærpe medarbejdernes konkurrenceevne og for at forbedre arbejdsmiljø og fællesskab. Især it-virksomheder er med på bølgen. Hos TDC, der er landets største it-virksomhed, råder man således over flere end 100 bordfodboldborde, skriver Nyhedsbureauet Newspaq. Erhvervspsykolog Per Thorseth fra Psykologhuset i Århus mener, at virksomhedernes lyst til at anskaffe sig de populære møbler er udtryk for en opkvalificering af en virksomhedskultur, hvor man forsøger at give folk arbejdsglæde. FlexFinans Plus KVALITET OG FAGLIGHED Den finansielle sektor er i konstant forandring, det gælder både lovændringer, kundernes krav og øget produktkompleksitet. Forudsætning for kvalitet i din rådgivning er, at du er opdateret på din faglige viden kun derigennem kan du leve op de krav, der stilles. Vi tilbyder derfor et hurtigt og komprimeret forløb, hvor du vil få den nyeste viden på: > Bolig II marts 2009 > Bolig III april 2009 > Investering II maj 2009 > Pension II maj 2009 > Liv II juni 2009 Tilmeldingsfrist den 20. januar 2009 Er du interesseret eller har brug for rådgivning, så kontakt Lars på telefon eller Lisbeth på telefon Du finder yderligere information på: Finans januar

10 nyheder Hver fjerde vil arbejde til de fylder 65 Nedsat arbejdstid og et signal fra arbejdsgiverne om, at de faktisk har behov for de ældre, er de vigtigste betingelser for at blive lidt længere i jobbet, viser rundspørge blandt 712 medlemmer af Finansforbundet, som er over 45 år Kigger man på alderssammensætningen hos medarbejderne, hænger der en truende ældrebombe over finanssektoren. Gennemsnitsalderen er steget voldsomt siden 1990 erne, og over af Finansforbundets medlemmer (30 procent) er over 50 år og har mulighed for at trække sig tilbage i løbet af de næste år. Men faktisk er rigtig mange parat til at blive noget længere i jobbet, viser en rundspørge, som magasinet Finans har foretaget blandt 712 medlemmer af Finansforbundet, som er over 45 år. Med de rigtige arbejdsvilkår og et godt helbred vil 29 procent af de adspurgte blive på arbejdsmarkedet, til de bliver 62 år. 25 procent svarer, at de vil blive, til de er 65 år, mens i alt 10 procent godt kan se sig selv arbejde i finanssektoren, til de fylder 67 år eller endog endnu længere. Mange virksomheder i sektoren tilbyder seniorordninger, og i Standardoverenskomsten mellem FA og Finansforbundet er der bestemmelser om, at man har ret til at gå ned i arbejdstid som 58-årig, såfremt man har været ansat fem år i virksomheden. Nedsat arbejdstid er tilsyneladende det vægtigste argument for at blive længere i jobbet. 69 procent af de adspurgte i undersøgelsen angiver, at det kan få dem til at overveje at blive længere i jobbet. 53 procent siger, at et signal fra arbejdsgiveren om, at der er behov for dem, kunne få dem til at blive, og på tredjepladsen kommer større fleksibilitet (40 procent). Netop spørgsmålet om, hvad der skal til for at blive længere, har motiveret mange til at komme med yderligere kommentarer. Kommentarer, som tegner et billede af en gruppe, der forholder sig meget bevidst til deres tilbagetrækning. En del svarer, at absolut intet kan få dem til at udskyde tilbagetrækningen, med kommentarerer i kategorien: Intet kan lokke, jeg er ved at være brændt ud. Men der er også en del, der uddyber ønsket om fleksibilitet og mindre arbejdsbelastning. Her er der mange kommentarer som fx: en knapt så stresset hverdag, mere jordnær holdning til salgsbudgetter, nedsat arbejdspres, ikke anbringe medarbejderne i kontorlandskaber, hvis man forventer, at de tænker tanker, hjemmearbejdsplads, og mulighed for at kunne fravælge overarbejde i stressede perioder. For en del betyder økonomien også noget. Nogle angiver, at de vil fortsætte længere, hvis finanskrisen udhuler værdien af deres pensionsordning, hvis skatten sættes ned, eller hvis de kunne få nedsat arbejdstid uden at gå tilsvarende ned i løn./et Læs tema side Alder ved tilbagetrækning Sådan har 711 medlemmer af Finansforbundet over 45 år svaret på spørgsmålet: Med de rigtige arbejdsvilkår og et godt helbred, vil jeg gerne blive på arbejdsmarkedet, til jeg bliver 60 år 14 procent 61 år 1 procent 62 år 29 procent 63 år 7 procent 64 år 4 procent 65 år 25 procent 66 år 1 procent 67 år 5 procent Længere 5 procent Ved ikke 10 procent 10 Finans januar 2009

11 PÅ RETTE KURS! Har du planlagt din næste uddannelse? Skovsvinget Skanderborg Telefon

12 nyhed Kvinder er mere syge end mænd Ifølge statistikkerne er kvinderne i finanssektoren dobbelt så syge som mændene. Men sådan behøver det ikke at være. Forskning viser nemlig, at man kan sætte særligt ind i forhold til at nedbringe kvindernes sygefravær Når influenzasæsonen sætter ind næste gang, er det mere sandsynligt, at det er din kvindelige kollega, der må sygemelde sig nogle dage, end din mandlige. De seneste sygefraværsstatistikker fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening viser nemlig, at kvinderne i finanssektoren er dobbelt så meget væk fra deres arbejdsplads på grund af sygdom. Hvor mændene er syge i omkring to procent af deres arbejdstid, ligger kvinderne syge i fire procent af arbejdstiden. Det lyder måske ikke af så meget, men når der dertil kommer børns sygdom, graviditet, barsel og kurser, hober det sig op. Alt i alt er kvinderne væk i elleve procent af deres arbejdstid, og mændene seks procent. Sydbanks personaledirektør, Niels Møllegaaard, er bevidst om, at der er forskel på mænd og kvinders fraværsprocent, men det er ikke noget, de i banken selv har særlig meget indflydelse på. Vi er naturligvis bekendt med, at statistikkerne viser, at kvinderne har et større sygefravær end mændene ligesom der i øvrigt er en geografisk forskel på sygefravær, der viser, at medarbejdere østpå har mere sygefravær end medarbejdere vestpå. Det er egentlig ikke noget, som vi gør noget særligt ved. Totalt set mener jeg, at vores sygefravær ligger på et acceptabelt niveau, og at forskellen i sygefravær på såvel køn som geografi skyldes faktorer, som ligger uden for virksomheden mere end internt i banken, forklarer Niels Møllegaard. Heller ikke hos Spar Nord Bank bekymrer de sig over forskellen på kønnenes fravær, da fraværet generelt ikke er højt. Vores fraværsstatistikker viser først og fremmest, at vi ligger under gennemsnittet i sektoren. Jeg syntes ikke, at vi kan forvente, at fraværet bliver meget mindre hos os. Da vi ikke oplever et problem med kvinders fravær i forhold til mændenes, vil vi heller ikke gøre det til et tema, medmindre vi positivt bliver opfordret til det, siger HR-direktør i Spar Nord Bank Inge Møller. Ifølge Merete Labriola, der er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, er der flere årsager til, at kvinder kan have mere sygefravær end mænd. En af årsagerne er for eksempel, at kvinderne bliver hjemme også efter de aftalte barns første sygedage. Kvinder tager sig derudover mere af familiemedlemmer, der er syge eller døende. Og så går kvinder oftere til læge end mænd. Det er måske lidt en skrøne. Men det faktum, at kvinder lever længere end mænd, skyldes måske, at kvinder er bedre til at tage sygdommene i opløbet, så de ikke sætter sig i kroppen, siger Merete Labriola. Sygefraværet i finanssektoren er lavt, når man sammenligner det med andre dele af arbejdsmarkedet. I gennemsnit var de finansansatte syge i omkring tre procent af deres arbejdstid i 2007, hvis man udelukkende måler de gange, hvor det gælder egen sygdom. Til sammenligning var de kommunalt ansatte væk i seks procent af deres arbejdstid På trods af, at fraværsprocenten ikke er alarmerende høj blandt kvinderne i finanssektoren, kan arbejdsgiverne efter Merete Labriolas mening godt arbejde på at udligne forskellen mellem kønnenes sygefravær: Forskning har vist, at der er tre ting i arbejdsmiljøet, der kan gøre kvinder syge, mens mændene ikke bliver det. Det drejer sig om rollekonflikter, manglende belønning og anerkendelse og dårlig ledelse. Hvis kvinder oplever disse elementer på deres arbejde, kan det resultere i sygefravær. Derfor kan arbejdsgiverne sætte ind på disse områder, hvis de vil nedbringe sygefraværet hos kvinderne. /MDA Foto: Scanpix 12 Finans januar 2009

13 Hvad med en tv-reklame for Bankpension? Der er to grunde til, at du ikke ser tv-reklamer for Bankpension. For det første synes de fleste, at pensionsreklamer er mere kedelige end at se maling tørre. Og for det andet koster selv kedelige reklamer penge. Derfor sparer vi på reklamebudgettet. Så vi stadig kan holde en af branchens laveste omkostningsprocenter. Det giver flere penge til vores medlemmers pension. Og det er i virkeligheden sjovere end en tv-reklame. Vi tager os af det kedelige, så din pension bliver sjovere

14 AGGRESSIVE KUNDER BANKFOLK TRUES MED TÆV Danske Bank oplever en stigning i vold og trusler fra kunder. Antallet af politianmeldelser er fordoblet på tre år Af Jens Sillesen Foto: Territorium Jeg kommer ned i banken og hamrer dig en på hovedet. Den slags trusler fra kunder bliver mere og mere almindelige i Danske Bank. Antallet af politianmeldelser fra banken taler da også sit klare sprog. I 2005 var der kun 25 tilfælde, mens det i 2008 var 48 i begyndelsen af december. Hvor mange tilfælde, der fører til dom, har banken ikke overblik over, fortæller arbejdsmiljøchef Kaj Larssen. Vi oplever kunder, der har en kortere lunte. Vi har altid kendt til begrebet, men har oplevet en svag stigning i en årrække, siger Kaj Larssen. Stigningen dækker over, at Danske Bank for 1½ år siden besluttede at anmelde alle tilfælde af vold og trusler til politiet. Det gælder også grænsetilfælde. Nogle gange vil politiet ikke tage sig af sagerne, fordi de ikke mener, at de er alvorlige nok. Men vi vil ikke stå i en situation, hvor nogen bagefter siger, at vi ikke gjorde noget, siger Kaj Larssen. Men truslerne begrænser sig ikke bare til de ansatte. Det sker, at kunderne truer de ansattes familier. Nogle medarbejdere får det meget skidt, hvis de bliver udsat for det, fortæller Kaj Larssen. Derfor tilbyder banken også krisepsykolog, når en medarbejder bliver truet eller udsat for vold. En trend i samfundet Sociolog Maria Bislev fra Det Kriminalpræventive Råd roser Danske Banks måde at håndtere vold og trusler på. Det er ikke bare en sanktion mod de truende eller voldsomme kunder, men det sender også signalet til de ansatte om, at vold er uacceptabel. Det er fint, at flere anmelder volden. Det betyder, at flere sager bliver efterforsket, og tallene er mere korrekte. Selvfølgelig er der en bagatelgrænse, men en konsekvent politik gør, at det ikke er den enkelte medarbejder, der skal tage stilling, siger Maria Bislev. Hun forklarer, at den stigning, de ser i Danske Bank, er en del af en generel trend i samfundet. Hvor volden i det øvrige samfund er svagt faldende, så stiger volden markant på arbejdspladserne. Fra 1995 til 2005 er der sket mere end en fordobling af voldstilfældene fra til For aldersgruppen over 30 år er det cirka halvdelen af alle voldstilfælde, der sker på arbejdspladsen. Grunden til stigningen i vold og trusler på arbejdspladsen kan skyldes en holdningsændring i befolkningen. Der sker en individualisering i samfundet. Folk har mindre respekt for autoriteterne. Så når de får et nej, vil de ikke acceptere det, siger Maria Bislev. I Danske Bank er det især mændene, der har mindre respekt for autoriteterne. Vi har ikke et præcist tal, men det er typisk mænd mellem 30 og 40 år, der bliver aggressive, fortæller Kaj Larssen. Kundecentre særligt udsatte Nogle af dem, der oplever trusler, er de ansatte i kundecentrene. Aggressive kunder er en del af hverdagen. De er i frontlinjen, når kunderne kontakter banken. Det er dem, der skal forklare, hvorfor lønnen ikke er gået ind, fortæller Kaj Larssen. En af dem, der har lagt mærke til udviklingen, er Niels Erik Meller. Han er tillidsmand i Danske Banks kundecenter i Århus. Det er noget, der er taget til de seneste par år. Jeg har været i kundecenteret i 7-8 år, og før var der ikke noget af betydning, siger Niels Erik Meller. Det kan være næsten dagligt i perioder, men der er også mere end 600 ansatte i Danske Banks kundecentre, så den enkelte medarbejder oplever det trods alt sjældent. Niels Erik Meller har dog ikke hørt om medarbejdere i kundecenteret, der rent faktisk er blevet angrebet af kunder. Det bliver ved truslerne, men de kan også være ubehagelige. Det varierer meget, hvor stærke truslerne er, men Niels Erik Meller har dog ikke oplevet, at nogen er blevet udsat for direkte dødstrusler. Et tilfælde af fysisk vold Men det er ikke kun i kundecentrene, de oplever truslerne. Når det sker i banken, så er truslen mere direkte. Vi har oplevet en, der fik en på siden af hovedet. Så er det en fordel, at der er videoovervågning i banken. Politiet kan se og høre, nøjagtig hvad der skete, siger Kaj Larssen. Han forklarer, at det gør, at der sjældent er tvivl om de faktiske forhold, når en sag ender i retten. Men det bedste forsvar mod vold og trusler er forebyggelse. Derfor har Danske Bank sørget for, at man i filialerne har trænet situationer igennem, så medarbejderne ved, hvordan de skal reagere, fortæller Kaj Larssen. Der kan være mange ting. Hvis der for eksempel er en meget utilfreds kunde, kan det være, at en kollega skal gå hen og spørge, om han kan hjælpe, forklarer Kaj Larssen. Det er vigtigt, at medarbejderne har øje for de andres situation. Men den enkelte medarbejder får også værktøjer til at håndtere situationer. En del af uddannelsen er at tale en kunde til rette. Det er det også i kundecentrene. Hvis de får at vide, at røret bliver lagt, hvis de ikke taler ordentligt i telefonen, så falder langt de fleste til ro, fortæller Niels Erik Meller. n 14 Finans januar 2009

15 politianmeldelser af kunder i Danske Bank. 2005: 25 sager 2006: 39 sager 2007: 38 sager 2008: 48 sager Finans januar

16 Kulturforskel Bank på grønlandsk I Grønland er det naturen og ikke tiden, som bestemmer arbejdsrytmen for de knap 120 bankansatte i øens to banker. Her kan man få rådgivning på både dansk og grønlandsk, og de bankansatte har lige så travlt som i Danmark. Men naturen giver en ro, og bringer familier tættere på hinanden Af Berit Villadsen foto: Ulrik Bang Skibukserne og skijakken glider naturligt hen over bukserne, den nystrøgne skjorte og slipset på 28-årige kunderåd giver Mads Jacobsen. Han er på vej på arbejde i GrønlandsBANKEN. På vej ned af trappen hilser han på en af sine danske bankkolleger, som ligesom Mads Jacobsen og hans sygeplejerskekæreste også bor i en af bankens lejligheder til tilkaldte, som folk fra Danmark bliver kaldt. Ligesom så mange andre tilkaldte danskere ønskede Mads Jacobsen og hans kæreste at få en anden hverdag, da de for et års tid siden flyttede til Grønland. Og det fik de. De har været på rensdyrjagt, set hvaler, spist aftensmad på fjorden, og i vinterperioden nyder de af og til en tur på skiløjpen efter arbejde. Hvis man kommer herop og altid har boet i Danmark, skal man være forberedt på, at der er en kulturforskel og meget natur. Det er ikke tiden, men naturen, som styrer her. Og det må man tage med. Mange hører negative ting om Grønland i Danmark. Men når de kommer hertil, får de et andet billede. Man skal lige opleve landet og danne sig sit eget indtryk. De ting, man hører, og de ting, man oplever, kan være vidt forskellige. Det er op til en selv at tilpasse sig. Nogle kommer her for to år, men bliver her resten af livet, fortæller Jacobine Poulsen, som er kunderådgiver og tillidsmand i Grønlands- BANKEN og født og opvokset i Grønland. Størstedelen af de ansatte i Grønlands eneste to banker, GrønlandsBANKEN og Sparbank, er lokale, som Jacobine Poulsen. Den åbenbare forskel mellem de to banker er, at Sparbank har noget længere til direktionen i Danmark, mens GrønlandsBANKEN har en længere historik i det grønlandske samfund. Med sine fem filialer og 87 medarbejdere er Grønlands -BANKEN den største bank. Sparbank har til sammenligning 32 medarbejdere fordelt på tre filialer. Tosproget arbejdsdag Fælles for begge banker er imidlertid, at de i sammenligning med banker i Danmark har en større personaleomsætning i visse funktioner. Det skyldes, at bankerne i højere grad er afhængige af arbejdskraft udefra, særligt i specialist- og lederstillinger. I Grønland er der generelt ikke en kultur eller tradition for at tage det samme initiativ eller gå efter lederrollen, som der er i Danmark. Medarbejderne skal motiveres mere til at tage initiativer internt i banken. Mulighederne er der også for stærke lokale medarbejdere til leder- og specialiststillinger. Jeg mærker stille og roligt initiativet vokse. Men det tager tid. Det handler om virksomhedskultur og traditioner, siger Martin Kviesgaard, direktør i GrønlandsBANKEN siden Som tillidsmand i GrønlandsBANKEN er 47-årige Jacobine Poulsen opmærksom på problematikken. Hun blev i sin tidtillidsmand i banken for at hjælpe andre.. Mange af vores kolleger kender ikke deres rettigheder og 16 Finans januar 2009

17 Sparbank rager godt op i bybilledet i Nuuk. har ikke altid modet til at slå i bordet. Jeg vil gerne være talerør for dem og hjælpe dem fremad, siger hun. Sammensætningen af dansk- og grønlandsktalende medarbejdere findes ikke kun i banken, men også i andre dele af erhvervslivet, hvilket betyder, at man som bankansat møder både dansk- og grønlandsktalende kunder. I Grønlands hovedstad, Nuuk, er de fleste to-sprogede, men kommer man ud i andre byer på kysten i en bankfilial eller lignende, er det imidlertid grønlandsk, der er dominerende både blandt kunder og bankansatte. Og der kan de tilkaldte fra Danmark oftest komme til kort. For mens de lokalt ansatte typisk kan dansk, er det de færreste danskere, der lærer grønlandsk. I Grønland for at gøre en forskel Sprogforskellen i banken er en del af arbejdsdagen, ligesom den også er en del af fritiden i Nuuk. Den giver de lokalt ansatte ekstra funktioner, idet de for deres danske kolleger af og til skal agere både som sprogtolk og vejviser i den grønlandske kultur og måde at tænke på, hvilket kan være afgørende for en god kunderelation. For mens man i Danmark typisk har aftaler langt fremme i tiden, er traditionen blandt kunderne i Grønland mere at komme og gå. Livsfilosofien med at leve fra den ene dag til den anden, gør også, at der er mindre tradition for at spare op blandt kunderne på Grønland. Typisk sparrer man op til en bolig eller en båd. For lidt over et år siden valgte 50-årige Lis Albøg Jespersen at følge med sin mand og parrets 17-årige datter til Grønland. Som privatkunderådgiver med speciale i bolig overvejede Lis Albøg Jespersen, hvilken af de to banker, hun skulle søge arbejde hos. Hun valgte Sparbank, fordi det var en pengeløs filial og rådgivningsbank. Derudover vurderede hun, at hun bedre kunne bruge sin viden om danske forhold der. Særligt i forhold til de af Sparbanks kunder, som er udstationeret i Grønland for en periode, eller lokale grønlændere, som planlægger at tage til Danmark. Den mindre tidsbundne og mere spontane grønlandske kultur spiller også ind på kundernes forbrug. Det oplever Lis Albøg Jespersen i forhold til struktureringen og planlægningen af kundernes økonomi, som hun bruger langt mere tid på i Grønland end i Danmark. Og det bliver taget godt imod af kunderne i Nuuk. Især når det betyder, at de får råd til at besøge familien i fødebyen, som for flere af hendes kunder ikke er Nuuk. Og det er ofte en dyr post på budgettet, eftersom det hårde klima gør, at ingen veje forbinder byerne i Grønland. I stedet er grønlænderne afhængige af passagerskibe og øens godt 20 lufthavne, hvoraf 13 er til fastvingede fly. En flyvetur for en familie med to børn kan således sagtens løbe op i kroner tur-retur. Og at kunne finde de penge i et budget giver både kunderne og Lis Albøg Jespersen en stor tilfredsstillelse. Finans januar

18 Kulturforskel Bank på grønlandsk Jeg troede ikke, at jeg skulle arbejde lige så meget som hjemme i Danmark, men der har jeg måttet revidere min opfattelse. Men man kommer et gear ned materialistisk set. Lis Albøg Jespersen, privatkunderådgiver, Sparbank Jeg kan bidrage med noget faglig viden og noget struktur. Jeg har været vant til at arbejde på en bestemt måde. Siddet som boligekspert i Danmark og lavet Totalkreditlån. Det gør jeg også heroppe. Og det er der utrolig stor brug for. Så på den måde føler man, at man har sin berettigelse. At man ikke bare er på oplevelsestur, men også er her for at påvirke tingene i den rigtige retning og gøre noget positivt for det grønlandske samfund. Jeg vil også gerne kunne tage herfra og sige, nu har jeg gjort en forskel, siger Lis Albøg Jespersen, som fortæller, det varmer, at hun hører en af sine kolleger fortælle en anden kollega i telefonen, at det er godt, hun stadig er her. Fordomme om Grønland Den 34-årige kunderådgiver Pia Holm Jensen er kollega med Lis Albøg Jespersen, og til trods for at det er svært at sige farvel til gode kolleger, er hun glad for mangfoldigheden i Sparbank og det grønlandske samfund. Jeg prøver altid at spørge ind til nye kolleger, om de trives her. Jeg vil gerne være med til, at de får interesser og venner, så de ikke skal føle sig som Palle alene i verden. Det synes jeg er vigtigt. Også selvom man ved, at det kun er for en periode, de skal være her. Jeg synes, det er vigtigt, at de får en god oplevelse, mens de er her. Der er brug for, at nogen kommer herop og hjælper til. Hvis alle har haft en dårlig oplevelse og ikke taler godt om Grønland, som det desværre ofte er i medierne, så kommer der jo ikke nogen, siger Pia Holm Jensen. Hun har tidligere for en to-årig periode arbejdet i Danmark, og har således både oplevet, hvilke forestillinger nogle folk i Danmark har, og hvilke forestillinger danskere, som rejser til Grønland, kan komme med. I de tilfælde har hun blandt andet kunnet fortælle, at det langt fra er alle grønlændere, som er alkoholiserede eller har set en isbjørn. I rekrutteringen af medarbejdere udefra spiller det manglende kendskab til Grønland også en stor rolle. Så stor, at GrønlandsBANKEN har lavet en dvd, om, hvad det vil sige at arbejde i Grønland. En dvd, banken sender til personer, som overvejer GrønlandsBANKEN som arbejdsplads. På dvd en deltager flere medarbejdere og bankens direktør, Martin Kviesgaard, som føler, at Grønland har det, han og familien kan ønske sig. Han ser store perspektiver og faglige udfordringer i Grønland, når han gennem sine direktørbriller kigger i krystalkuglen. De fleste fordomme er, at det er mørkt hele tiden, at det er koldt, at det er for dårligt at bo her, og at det fagligt ikke er så spændende. Men det er det faktisk. Det er pragtfuldt at bo her, og Grønland står over for en utrolig spændende udvikling. Når der kommer endnu mere gang i råstofområdet, i udbygningen af infrastrukturen og investeringerne i havne og byggesektoren, smitter det af på vores forretningsmuligheder 18 Finans januar 2009

19 Værdifuld viden du vil have helt for dig selv Med Børsen i hånden får du hver dag mere viden om dit marked, konkurrenterne og vækstmulighederne. Vi skriver om de vigtigste globale, nationale og regionale erhvervsnyheder. Og vores 10 ugentlige tillæg giver dig endnu mere viden inden for temaer som privatøkonomi, klima og fødevarer. I BørsenWeekend og i magasinet Pleasure skriver vi om alt det, der forsøder tilværelsen. Børsen opdaterer dig bl.a. om de nyeste trends inden for kultur, mode, gastronomi, rejser, biler og bolig. Lige nu kan du endda få Børsen derhjemme i 2 uger helt gratis. Bestil nu: sms gratis til 1231 eller borsen.dk/gratis Tilbuddet gælder kun husstande, der ikke har haft abonnement på Børsen de sidste 12 måneder. Der beregnes porto til udlandet. SMS er til alm. trafiktakst, udbyder: Dagbladet Børsen, Møntergade 19, 1140, Kbh K, tlf.: Finans januar

20 Kulturforskel Pia Holm Jensen, kunderådgiver i Sparbank, kan ikke forestille sig at bo i en storby, hvor hun ikke har havudsigt og ikke kan komme ud at stå på ski. Bank på grønlandsk og dermed også de muligheder, der er for medarbejderne, siger Martin Kviesgaard, som tidligere har været kreditchef i Vestjysk Bank. Oplevelse på oplevelse Mads Jacobsen arbejder på første år i GrønlandsBANKEN i Nuuk, og han har kun godt at sige om det. Både socialt og fagligt. Han fremhæver blandt andet et tre -ugers ophold som ferieafløser i byen Maniitsoq, også kendt som Sukkertoppen, som en særlig oplevelse. Det var en udfordring at prøve kræfter med jobbet som afdelingschef for tre mennesker i en mindre filial. Og opholdet har åbnet hans øjne for ledelse. Men indtil videre er han meget tilfreds med forholdene i Nuuk. Vi kan alt det, som man kan derhjemme. Der er gode indkøbsmuligheder og faciliteter for at dyrke motion. Der er et fitnesscenter, en stor svømmehal, et kulturcenter, caféer og diskoteker. Det er et stort plus. Jeg troede også, det var et større problem med sproget. Men de fleste af mine kunder kan dansk. Ellers er der hjælp at hente hos mine kolleger. Både kunder og kolleger er utrolig venlige og positive, også selvom de af og til må indstille sig på at få en ny rådgiver eller en kollega. Det må være svært, men det tager de rigtig pænt, fortæller Mads Jacobsen. For ham og kæresten, som arbejder som sygeplejerske på en lægeklinik, har beslutningen om at tage til Grønland for godt et års tid siden været oplevelse på oplevelse. Ud over rensdyrjagt, hvalkig og skiture efter arbejde, er de ved at planlægge en tur til Ilulissat på hundeslæde og snescooter til foråret. For de vil gerne nå at opleve en masse, inden deres tre-årige kontakt, som de fleste tilkaldte i banken har, udløber. Til den tid vender de hjem til Danmark, for selvom Grønland har budt på meget mere, end de forventede, har de svært ved at se sig selv stifte familie langt væk fra Danmark, familien og vennerne. Dagligt ser de og taler med dem på et webkamera via computerprogrammet Skype, som gør det muligt at ringe hjem gratis. Stress ned i Grønland Lis Albøg Jespersen havde ikke noget imod at flytte med familien uden for Danmarks grænser. Hun har også prøvet det før. For ni år siden var familien udstationeret et års tid i Amsterdam i Holland, og hun husker det som den bedste tid. Fordi familien var samlet og kom tættere på hinanden, men også fordi de lærte andre kulturer at kende og fik rykket deres tolerancetærskel. Dengang var hele familien samlet. Det er de ikke i Grønland. Mens familien sendte deres møbler med fragtskib til Nuuk, flyttede sønnen Martin på 20 år sine møbler fra familiens hjem i Ringsted til en kollegielejlighed i København for at begynde på DTU. Maria på 17 år skulle også begynde ny uddannelse, 20 Finans januar 2009

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere