wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s."

Transkript

1 wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.14

2 KREJL udkommer med.4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nunlmer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 løgstgr. Å":nåi'":#"l,Tfl,. ISSN Tryk: løgstør Bogtrykkeri. K,ORE IIESER! Velkommen til starten på 15. årgang. Vi begynder med en POSITTV NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter har betalt for 15. årgang! og fortsætter med en NEGATIV NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter har ikke betalt for 15. årgang! og dernæst en PRAKTISK NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter vil i næste nummer få at vide hvem! Ellers går det godt med hensyn til stof til tidsskriftet. Her kommer endnu en erindring fra Hans Møller Rasmussen med leg på kanalbakken. Kanalbakken spøger også i historien om roklubbens basar for at få et nyt klubhus. Programmet er for nylig afleveret til arkivet. Der er flere, der undrer sig over, at der ikke står navn ved alle artikler. Det er snart lidt sent at henvise til første nummer i 1981, hvor der stod, at alle artikler uden navn var skrevet af redaktøren. For at undgå misforståelser vil alle red. artikler i fremtiden være mærket: NHL. FORSIDEBILLEDET: Det viser den såkaldte "rundbuehal under nedrivning. Den blev brugt til de første produktioner af. Løgstør-rør. T.v. ses gasværkets gamle målerhus og kulhus bagved. Begge er nu revet ned, så der er frit udsyn til andelsboligerne. Billedet er fra L991.

3 KANSALBreE$ ÆF HA$$S RASMIIIS$mS Vores vaskemaskine af træ var et temmelig stort skrummel og ophængt mel- Iem to støtter. Den stod lige inden for døren til vaskehuset, så hver gang jeg skulle have fat i noget oppe på loftet over vaskehuset, havde jeg et farligt mas med at shrbbe den væk. Man!t^,tne il<ke klatre op på den, for den pverste del var formet som en stor, halvrund vugge, og den vippede jo, så man dejsede ned, hvis man prqvede at stå på den. Det håvde jeg lært. Oppe på vaskehusets loft stod bl.a. min kælk sommeren over - en ægte "skovløber". Den var bygget af fyrretræ af tømreren i Grpnnegade, og jeg var selv med, dengang min far bestilte den til mig - eller rettere os. For vi var jo to drenge, når jeg talte min lillebror med. Den vinterdag, jeg havde fået kælken, bandt jeg efter min fars forslag et stykke brugt glansgarn, d.v.s. en gammel lampeledning fra min fars butik, i den, så den kunne trækkes. Få dage efter mødte jeg matros Thomsen på gaden. Jeg travede op i snebunkerne langs fortovet, for der var ikke så meget plads på fortovet. Og matros Thomsen var en meget stor mand. Han kiggede på snoren og sagde, "Nej men Hansemand dog, sådan en snor kan du ikke bruge, der skal et rigtigt Udsigt over L/.gstør og kanalbakken ca Lodshuset st& stadig på kanalbakken ved siden af Vandbygningsvæsenets skur. I forgrunden husene i Søndergade og Fischersgade.

4 reb i. Sig til din far, at I skal komme ned til os på kanalbakken, så skal du bare se!" Jeg var dybt betaget, og lovede mig selv, at sådan noget ville jeg også engang kunne gøre. Det varedå trods alt nogle dage, før jeg fik plaget min far tilstrækkeligt til at tage imod det spændende tilbud, og vi kom ned til kanalbakken til det mønjefarvede træhus, hvor vandbygningsvæsenet havde værksted og lager af mange sære og tjæreduftende sager. Det var ved siden af kulkranen, som lossede kul fra en kuldamper i ny og næ. Den lagde med meget rabalder og støv kullene i store bunker inde bag de hpje mure. Kranen læssede også kul i en slags stor tragt, som en vogn med hesteforspand eller endog en rigtig lastbil kunne køre hen under, når der skulle køres kul til gasværket. Vandbygningsvæsenets gravemaskiner såvel som slæbebåden "Mågen" fik også kul om bord, når de gik til kaj neden for kulkranen. I løbet af et øjeblik havde matros Thomsen skåret et fint stykke reb af, så tykt som min tommelfinger. DerPå lavede han, mens jeg stod med stive Øjne og kiggede, den fineste øjesplejsning i den ene ende af rebet, stak derpå den anden ende gennem hullet i kælken, der hvor rebet kunne gøres fast, og lavede en meget mærkelig knude. Da jeg dristede mig til at spørge, trak han lidt på skulderen og sa' "Nåh, det der, det er bare et sjoverknob!" Sjoverknob Og det lø[te til mig selv har jeg faloisk holdt. Det skete efter at jeg gik ud af skolen i 1943, kam på sqfartssl<ole og i min sejltid derefter på sejlskibe. Den dag idag behersker ieg heldigvis mange former for towærksarbejde, som sqfolk den gang skalle htnne. Også at splejse reb til vore bømebørns lcælke m.m. Men nu er de som bekendt oftest af plastic. Kanalbakken var iøvrigt et sted, som i høj grad kunne tiltrække drenge. På pladsen bag ved kulpladsen og vandbygningsvæsenets brede, lave træhus med tjæret tag lå nemlig et oplag af kæmpestore jerndele, reservedele til muddermaskinerne. Der var store graveskovle, som kunne hægtes i række og køre rundt og rundt ovsr muddermaskinernes store tandhjul og hente sand og

5 mudder op fra fjord-bunden. Det giorde de, når de langt ude på fjorden arbejdede for at hol.de sejlrenden dyb nok, den sander så let til. Og vandbygningsvæsenets gravemaskiner var derfor fast statibneret i løgstør. Der var 2 muddermaskiner, den ene hed Nr. 1, slet og ret, den anden hed Dragen. Slæbebåden, som hed Mågen, bragte mudderprammene hen og fortpjede dem under muddermaskinens store "muddermund" - jeg syntes altid, at det så ud, som om muddermaskinen kastede op, når den arbejdede. Det lød også næsten li'sådan, endog med plask, bare meget højere. Når mudderprammene lå ved kajen i kanalhavnen, var de forresten gode at sidde på en sommerdag og fiske ålekvabber fra. Men på oplagspladsen på kanalbakken var det spændende at klatre rundt over, under og igennem de tunge jerntingester og kæmpemæssige jernrgr, som lå mere eller mindre urørt hen, så længe jeg endnu var dreng i løgstør. På kanalbakken legede vi forår og sommer ofte røvere og soldater. Det var i reglen en stor dreng, som hed Bubi, der var særlig go' til at organisere legen. Der var også Søren og Niels, som begge boede i Søndergade, ved siden af Honolulu-Laurids, dem, som jeg i almindelighed forventedes ikke at lege nied. På kanalbakken gik det imidlertid udmærket. Der var lods Holmstrøms sønner Jens Peter og hans.storebror, der var havnefogdens Walter og flere andre, som den dag idag måske husker det bedre end jeg. Det er jo længe siden... Hvad legen på kanalbakken i øvrigt gik ud på, forstod jeg dog sjældent helt, men det var i hvert fald noget spændende med en masse råben og skrigen og faren rundt mellem de store jernting. Et trægevær var en god ting til at sigte og sige bang med. Kun 6t bang ad gangen, altså, for det var et gevær. Men mit nye trægevær vakte opsigt og nok også en vis misundelse, da jeg første gang kom ned på kanalbakken med det. I almindelighed klarede vi os fint med de tilfældige bræddestumper, som vi fandt på kanalbakken, de kunne bruges både til geværer og drabelige sabler, som man kunne slås med. Hvis man da turde, og ikke var for lille, og derfor skyndte sig at lgbe hjem, når det begyndte at gå for hedt til. Min far havde trods alt nok lagt mærke til, at jeg var ved at komme godt i gang med at lege på kanalbakken, og havde åbenbart indset et påtrængende behov. Jeg kan ikke huske, at jeg har plaget min far om at få et "rigtigt" trægevær. Den slags forventedes en dreng selv at skaffe sig. Men pludselig en eftermiddag, efter at jeg var kommet hjem fra skole i 2. klasse B hos frk. Olsen, som var vores klassel.ærerinde, rakte han mig - et trægevær!

6 Det var fint savet ud af et bræt og glattet, med skæfte, aftrækker af et bøjet søm, og med en strimmel blik sømmet på over den med to søm. Resten af min fars gamle bukserem var også sømmet på, så jeg kunne slynge trægeværet over skulderen med et flot sving. Derfor syntes jeg også, at det var vældig praktisk med det der uden om aftrækkeren, så at jeg kunne undgå at rive mig på den. Hele historien var fint sølvbronceret og så ud som en rigtig jernbøsse. Da jeg straks efter sprang på cyklen og trillede ned til kanalbakken, så Bubi det fine gevær, og han spurgte straks, om han måtte prøve det. Det fik han naturligvis beredvilligt lov til - han var jo den største - så det varede en halv times tid, før jeg fik mit trægevær igen. Han sagde da pænt tak for lån, selv om han i mellemtiden var Kuldamperen "Hecksee" losser kul til VBV i juli T.v. ses VBV's store redskabsskur Billedet er taget fta skrænten, og i forgrunden ses stiftelsen "Fischersminde". 6

7 blevet temmelig hæs... Det trægevær holdt hele sommeren. Hvor det til sidst forsvandt hen, ved jeg ikke. Det kan f.eks. let være faldet ned og blevet væk mellem muddermaskindrnes store graveskovle, som lå hulter til bulter på kanalbakken. Måske ligger det der endnu. Hvem ved? Odense, i Marts Hans Møller Rasmussen I{ommentør, som kan undværes: Det første hrrsiv er hn med, fordi det er overgangen mellem de to historier. De er nemlig tænh som to lenpitler i en fortsættelse til "Trappestenen". Mine bqrn og børnebørn er nemlig begyndt at spørge mig om, hvornår der lcommer en til af samme slags. Jeg har meddelt, at en bog så fin som "Trappestenen", bliver det nok ilcke, men derfor er der il<ke noget ivejen for, at den nye bog bli'r til som noget privat i familien. I gvrigt har jeg fornemmelsen af, at historien otn vandbygningsvæsenets rolle for Lqgstpr trænger til at blive slcrevet. Der må have været temmelig mqnge, som var ansat der, og som må have været kendte borgere i Løgstør. Det må også have været et varigt alxiv for byen. Umiddelbart husker jeg selv hrn den omtalte matros Thomsen, sotn var 9n meget respelcteret mand. Der var tillige en matros lversen. At jeg husker netop de to slqldes simpelthen, at de begge var medlemmer af den CricketHub, som også min far spillede i. Men der må, går jeg ud fra, findes noget arkiv- og billedmateriale om vandbygningsvæsenet i Løgstør. Det vqr måske spændende at slcrive en historie om.

8 BASAR I ROIilUBBEN r 1921 I 1921 havde l4gstør Roklub eksisteret i 11 år, og det var gået fremad, så klubben havde fået pladsmangel i det lille bådehus, der stod på kanalbakken. Klubben havde ingen penge til et nyt hus, så nu skulle der tages utradionelle midler i brug. Det blev vedtaget at lave en basar i fastelavn, 6.,7. og 8. februar (se iøvrigt KREJL, 6.å19. s.25') I det lille hefte "Uundværlig Vejviser i Fastelavn" står der bl.a.: "Naar løgstør Roklub efter mange betænkeligheder har besluttet at arrangere den tombola, som denne vejviser omhandler, er grunden den, at klubben i de senere aar har arbejdet under meget uheldige forhold saavel hvad materiel som baadhus angaar. Især dette sidste, pladsforholdene i vort baadhus, har været meget uheldige for roerne, men da det ikke har været os muligt med vore beskedne midler at raade bod herpaa, vil vi nu forsøge gennem vor tombola at skaffe de nødvendige midler til veje. Vi haaber derfor, at publikum vil stille sig,velvilligt overfor os, ved flittigt at trække i tombolaen og tage del i de \>\J. J :r-r\ ( ( 1/ - "fd{rysr 4E;-- \rrcå--?t a ' Det gamle bådhus

9 I I t med denne forbundne adspredelser". Underskrevet af bestyrelsen, som i denne anledning har "suppleret sig med d'herrer: Kai Sinionsen, Peter Pedersen, Niels Kjelgaard". Resten af programmet anslår de mere muntre toner, som i prologen, hvor det bl.a. hedder: "Naar endt er vint'rens barske slud, og hid er kommen vaaren, vi hale vore baade ud og trækker rask paa aaren. At ta'e med bølgerne en dyst gi'r gode, stærke arme, et højt og herligt hvælvet bryst, og blodet fart og varme. Ja roning er en herlig sport, men - ak! - den koster penge. Dem har vi ej, så vi tilkort vil komme inden længe. Derfor vi lavet har bazar, for ind lidt mønt at samle - paa hjælp dertil vi regnet har med unge og med gamle". Festlighederne begyndte med: "Bom! Bom! - kl.4 i gaar eftm. "halsede" købmand Kai Simonsens mørsere paa havnepladsen saa heftigt, at vinduerne i Fjordgade klirrede og torskene ude i strømløbet i benovelse slog et ekstra haleslag". På det tidspunkt var salen på Hotel du Nord stuvende fuld af mennesker, der skulle høre Trine Claudi fremsige prologen, som giorde stor lykke. Der var tombola med flotte gevinster., og den fik overvældende tilstrømning, ikke mindst fordi tombolaen var besat med "et sjældent fagert damekorps". Den, som i tombolaen trækker fru Fortuna haanden rækker. For at gøre ekstra opmærksom på, hvad man kunne vinde, var det lykkedes komiteen at sætte hovedgevinsterne på vers: "Hvis du af lodsedler køber en skæppe, du vinder en dejlig divan r;red tæppe, din kone faar en symaskine. ja det var yndigt - dpd og pine. Et fotografiapparat er herligt, paa rejse en taske uundværlig. Paa legetøj kan vi ogsaa byde, et skib saa stort din dreng vil fryde". frevyen optrådte d'hrr. Kjeldsen og Enghusen som Fyrtåmet og Bivognen.

10 På scenen var der forskellig optræden, bl.a. en revy: "Paa'en igen"! eller løgstør i fugleperspektiv. I-okal Revy- Cabaret i 1 akt med sange, kor og danse, skrevet i en sen nattetime af de tre smaa mænd. Sidste nyt fra byen! Kom og hør revyen! En enkelt sang: "I-øgstgr Pris" har overlevet til i dag, og ifølge en påskrift på sangen blev den gribende tekst sunget af "Fru Hans Petersen, Elmevej". Da vi ikke kan få nok af hyldest til Iøgstør og roklubben, kommer sangen her: "Hil dig by ved'fjorden du er skøn'paa jorden vi vil prise'dig med sang vi vil vandre dagen lang. Her paa havnemolen skinner sommersolen synge ud med godt humør Hil dig vor by: løgstøt. Vi har Christiansminde aldrig nogensinde har jeg set saa skgn en plet, her gaar sommerflirten let, og naar vi os bænker paa vor ven vi tænker, bliver man i hjertet glad her i løgstør vor stad. Her ses det yndige damekor i rodragter med Peter 3 på venstre fløj og Andr6 Jensen næstyderst t.h. I-æg mærke til rostanderen med Slet Herreds våben: To korslagte sild. 10

11 Hør nu kønt smaapiger hvad jeg til jer siger, ej i hele Danmarks land eders lige findes kan, naar saa fjorden blinker og I til os vinker jubler vi da højt i sky. læve løgstør vor by. Naar ved aftenstide baaden hjemad glide staar vi allesammen her og vi venter hver især paa de raske drenge som fra baaden springe. Vær velkommen hjem igen her til løgstør min ven. Naår saa maanen smiler baadene sig hviler. Vi vil gaa en aftenstur, Amor er en slem filur, naar vi ned os sætter og tilsammen gætter hvor mon vi engang skal bo, Her i tøgstør vi to". Basaren blev en stor succes, der skulle også udnævnes byens populæreste mand, som folk kunne stemme på. Det blev med stort flertal dr. Saabye. Programmet slutter med: Glædelig Fastelavn borgerinde og borger, afhjælp vore savn, sluk vore sorger". Og sorgerne blev slukket. Den sidste aften oplæste rentier Michael Jensen et brev fra sin broder og svigerinde, kaptajn Chr. Jensen og Magdalene, født Schou, som ville glæde deres gamle by ved at opføre et nyt klub- og bådehus. Det blev bygget allerede i 1921 og står endnu på kanalbakken. NHL. Her er koret i et mere romantisk øjeblik med Peter Pedersen i midten 11

12 HvoRFoR HEDDER DET såoanr Juulsgade. I de første årgange af KREJL optrådæ den overskrifi mange gange med skiftende gadenavne. Nu er det luulsgades tur. Anledningen er et papir, som er kommet til det lokalhistoriske arkiv. Vi lader papiret tale for sig selv: "Den 1.9de november kan gaardejer, sparekassebestyrer og vejassistent Jens Juul fejre sit splvbryllup. Faa eller maaske ingen anden mand paa denne egn er paa saa forskellig maade traadt i forbindelse med saa. mange mennesker, som han. Juul havde næppe boet et aar i Kornum før offentligheden lagde beslag paa hans kræfter. Saaledes blev han, saa tidlig det lod sig gøre, valgt ind i sogneraadet og senere valgt til dets formand, i mange aar tillige formand for "de fattiges kasse", i hvilken stilling han baade i skrift og tale bidrog til, -at denne humane kasse blev mere benyttet end tidligere. Da oppositionen i amtet saa sig om efter nye mænd til amtsraadet, var Juul blandt de første, som blev valgt. I denne stilling blev han kendt i videre kredse og fik opfordringer fra forskellige valgkredse om at stille sig til folkethinget. Saa hurtig Juul var flyttet til løgstøt, blev han valgt ind i kommunalbestyrelsen, saa han endnu deltager i det kommunale liv med sainme lyst og ihærdighed som altid. Enhver sag af almen interesse for denne egn har Juuls navn været kr.ryttet til; vi skal saaledes nævne enkelte: Han har været med til at stifte "Venstre-Vælgerforeningen", hvis formatd han var i mange aar og bidrog til at klare, hvad der var Venstre og Højre imellem. Juul har ligeledes været med til at stifte I-andboforeningen, Iandbosparekassen, Sogneraadsforeningen, hvis styrelse han hele tiden paa forskellig maade har deltaget i. I en aarrække har Juul som bekendt været vejassistent. Her maa fremhæves, at r,nedens der har vætet øvet stærk kritik over vejvæsenet, har man om Juul kun høfi, at han vandt tilfredshed baade hos overordnede og underordnede samt enhver, han som vejassistent kom i berøring med. Endnu skal vi tilføje, at Juul har været medlem af jernbanekomiteen fra første begyndelse indtil denne sags heldige afslutning baade for egn og by. Og vi tør sige, at Juul har været den ivrigste blandt komiteens medlemmer og lagt et stort arbejde ind paa denne sag, særlig ved at t2

13 holde sine standsfæller samlet om Hobro-løgstgrbanen, som viste sig at være den eneste, der kunne faas. Vi holder os forvissede om, at mange med os paaskønner Juuls virksomhed og at han under de mange forskellige virksomheder ved sin dygtighed, flid og humanitet har vundet sig virkelige venner. Juul staar nu overfor sit 25 aars jubilæum uden i mindste maade at være vist nogen paaskønnelse fra oven, men vi holder os ogsaa forvissede om, at han hellere ser en paaskønnelse fra den egn, hvori han har virket. Vi opfordrer derfor alle paa denne egn om at vise ham en opmærksomhed ved at yde et lille bidrag, som enhver af os undertegnede gerne modtager, og i forening anvender enten tilindkøb af en erindringsgave eller overlades Juul til fri raadighed." LøGSTøR Skrivelsen, der er dateret: I oktober 1893, er underskrevet med 25 navne på kendte venstrefolk fra hele nordvesthimmerland. Juul var altså netop blevet valgt ind i l-øgstør byråd, hvor han kom til at sidde fra Hvorlænge han fungerede som vejassistent, har vi endnu ikke opklaret, men han har alligevel betydet så meget, at han skulle opkaldes, da Juulsgade blev anlagt sidst i erne. Juulsgade var længe om at komme på bykortene, f.eks. i Trap: Danmark. Først i 5. udg. fra 1960 er gaden med, men uden navn ligesom Martinsgade, som sikkert er anlagt samtidigt. Husenes alder i gaden siger ca med undtagelse af nr. 1 og 2, der er fra NHL. ffi::;:;* t3

14 LØGSTØR SOM HAVNEBY (fortsat) Henimod 1860 var der gang i havnebyggeri både mod vest og øst. Mod øst var træbolværkerne ved at blive udskiftet med stenbolværker. Det kan bl.a. ses af en skrivelse fra '].,857, underskrevet af Søren Aar;ted, J.C.Møller m.fl. Her står: "Undertegnede tillader sig herved at fremkomme.,ned følgende proposition (forslag), der vist maa være at ansee ligesaavel i havnevæsenets som byens interesse, nemlig at overtage op: fyldningsarbejdet for egen regning, naar havnevæsenet i llghed med købmand Busch vil sætte en steenmole i linie med det paabegyndte arbeide ved Busch's plads til ydre kant af d'hrr Berthelsen & Søns, eller den saakaldte Thinghuusplads..." Busch's ejendom kom senere til at rumme grosserer Mikkelsens virksomhed, og det var altså forgængeren til dampskibsbroen, mens brevet tilsyneladende foreslår en forlængelse af stenbolværket mod øst. stykker var det ialt ca kvm. Prisen pr. tønde land var forskellig, men den samlede sum blev kr. og 57 øre til kommunekassen. Til gengæld skulle byen optage og bortskaffe "en deel af det fra byen & hen mod vest udgaaende steenglacis, beliggende paa det af havnevæsenet erhvervede areal, matr. nr. 45, samt en deel i fjorden udfor bemeldte glacis liggende løse steen, der formeentlig tilhøre havnevæsenet..." Ellers ville de blive betragtet som "hjemfaldne". På det tidspunkt var der ikke fyldt op øst for Vesterhavn, og en af ingeniørerne ved kanalen skrev: "Til opstilling af en paa foranstaltning af Indenrigsministeriet indrettet "selviregistrerende vandstandsmaaler" har jeg ikke kunnet finde nogen mere passende plads end op til østre dæmning ved byens havn, omtrent ved A paa hosstaaen de skizze" Kanalarbejdet var også i fuld gang, og der findes en opgørelse over, hvad staten overtog af jord til kanalen, altså den del, der lå i løgstør kommune. Fordelt på 6 t4

15 "Sluttelig skal jeg endnu bemærke, at apparatet vil blive borttaget og opstillet i østre canalhavn, saasnart arbejdet med samme er tilendebragt. Ærbødigst W. Reimers". Vandbygningsingeniør Carlsen skrev: "Ved at tilstille den ærede commission vedlagte dupliqat af overeenskomsten mellem commissionen og mig angaaende magelæg af grund, tilligemed gjenpart af den tilhørende plan undlader jeg ikke at meddele, at jeg under dags dato har forelagt overeenskomsten for indenrigsministeriet". 24. juli Magelægget var en række stumper jord omkring kanalmundingen, og en overenskomst om, hvem der skulle vedligeholde de forskellige bolværker og overflader. f. eks.: "Det paa planen med BCDEF betegnede, l-øgstør Havn tilhørende areal, afstaaes til kanalanlægget mod at der i erstatning herfor afgives af kanalanlæggets grund den med GHJK betegnede stykke" o.s.v. Det hele kom jo tilbage igen ca. 110 år senere. Plur h&rndr r.il 0*.slsuto nrllcm.lqr{itra.l tnxllnorirgeinrpcrnf (hdm se l,$g6rrll lhru<rminiø etguodt ilael*g a( t'.und. ii I, l, I I I J,l,IJ ili fj tll -J 4*,.å-.../r, - t a-. y'*t ", u 1,*,rh-. /,r,1/; -,

16 Den 27. maj 1859 meddelte Indenrigsministeriet gennem Aalborg Stiftamt, at man har "overdraget skuespiller A. J. Smidth i indeværende aars sommer at foretage en rejse til undersggelse af forskjellige fiskeriet vedrørende forhold i samtlige kongerigets fjorde, bugter og have og i dette øjemed stillet en til kontrollen med limfjordsfiskeriet indkjøbt dæksbåd "Kaliffen" til hans disposition". Da båden er forsynet med "splitflag, hvori er anbragt et net med fisk", bedes havnene at indrømme båden samme fritagelse for havneafgift som toldkrydserne. Smidth nåede nu ikke til Limfjorden i 1859, og anmodningen blev gentaget året efter. Fra 1861 gjorde "Kaliffen" tjeneste i 4 år som fiskerikontrol, sammen med "Mario", der var omtrent af samme størrelse. Senere kom "Havgassen" og "Ægir". "Kaliffen" var en meget hurtig båd, som deltog med held i de første kapsejladser herhjemme fra Den gik ud af marinen i 1875 og førte en omtumlet tilværelse. Under navnet "Margrethe" blev den omdannet til kvase og endte sin tilværelse med at vende bunden i vejret i Grådyb ved Esbjerg i NHL. 16

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 wldr= uu NLrl1 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs. Åncnruc NR.s FEBRUAR 1se6 INDHOLD: Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 Julekonkurrencensbilleder...s.45

Læs mere

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931.

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. Så langt tilbage, vort folks historie går, har Sønderjylland været et grænseland og befolkningen

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Bamse Polle i 3. klasse

Bamse Polle i 3. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse I elevhæftet er der historier, tegninger til historierne samt små opgaver til hver historie. Der er her i lærervejledningen forslag til et forældrebrev, (se s. 18) så man på

Læs mere