wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s."

Transkript

1 wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.14

2 KREJL udkommer med.4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nunlmer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 løgstgr. Å":nåi'":#"l,Tfl,. ISSN Tryk: løgstør Bogtrykkeri. K,ORE IIESER! Velkommen til starten på 15. årgang. Vi begynder med en POSITTV NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter har betalt for 15. årgang! og fortsætter med en NEGATIV NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter har ikke betalt for 15. årgang! og dernæst en PRAKTISK NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter vil i næste nummer få at vide hvem! Ellers går det godt med hensyn til stof til tidsskriftet. Her kommer endnu en erindring fra Hans Møller Rasmussen med leg på kanalbakken. Kanalbakken spøger også i historien om roklubbens basar for at få et nyt klubhus. Programmet er for nylig afleveret til arkivet. Der er flere, der undrer sig over, at der ikke står navn ved alle artikler. Det er snart lidt sent at henvise til første nummer i 1981, hvor der stod, at alle artikler uden navn var skrevet af redaktøren. For at undgå misforståelser vil alle red. artikler i fremtiden være mærket: NHL. FORSIDEBILLEDET: Det viser den såkaldte "rundbuehal under nedrivning. Den blev brugt til de første produktioner af. Løgstør-rør. T.v. ses gasværkets gamle målerhus og kulhus bagved. Begge er nu revet ned, så der er frit udsyn til andelsboligerne. Billedet er fra L991.

3 KANSALBreE$ ÆF HA$$S RASMIIIS$mS Vores vaskemaskine af træ var et temmelig stort skrummel og ophængt mel- Iem to støtter. Den stod lige inden for døren til vaskehuset, så hver gang jeg skulle have fat i noget oppe på loftet over vaskehuset, havde jeg et farligt mas med at shrbbe den væk. Man!t^,tne il<ke klatre op på den, for den pverste del var formet som en stor, halvrund vugge, og den vippede jo, så man dejsede ned, hvis man prqvede at stå på den. Det håvde jeg lært. Oppe på vaskehusets loft stod bl.a. min kælk sommeren over - en ægte "skovløber". Den var bygget af fyrretræ af tømreren i Grpnnegade, og jeg var selv med, dengang min far bestilte den til mig - eller rettere os. For vi var jo to drenge, når jeg talte min lillebror med. Den vinterdag, jeg havde fået kælken, bandt jeg efter min fars forslag et stykke brugt glansgarn, d.v.s. en gammel lampeledning fra min fars butik, i den, så den kunne trækkes. Få dage efter mødte jeg matros Thomsen på gaden. Jeg travede op i snebunkerne langs fortovet, for der var ikke så meget plads på fortovet. Og matros Thomsen var en meget stor mand. Han kiggede på snoren og sagde, "Nej men Hansemand dog, sådan en snor kan du ikke bruge, der skal et rigtigt Udsigt over L/.gstør og kanalbakken ca Lodshuset st& stadig på kanalbakken ved siden af Vandbygningsvæsenets skur. I forgrunden husene i Søndergade og Fischersgade.

4 reb i. Sig til din far, at I skal komme ned til os på kanalbakken, så skal du bare se!" Jeg var dybt betaget, og lovede mig selv, at sådan noget ville jeg også engang kunne gøre. Det varedå trods alt nogle dage, før jeg fik plaget min far tilstrækkeligt til at tage imod det spændende tilbud, og vi kom ned til kanalbakken til det mønjefarvede træhus, hvor vandbygningsvæsenet havde værksted og lager af mange sære og tjæreduftende sager. Det var ved siden af kulkranen, som lossede kul fra en kuldamper i ny og næ. Den lagde med meget rabalder og støv kullene i store bunker inde bag de hpje mure. Kranen læssede også kul i en slags stor tragt, som en vogn med hesteforspand eller endog en rigtig lastbil kunne køre hen under, når der skulle køres kul til gasværket. Vandbygningsvæsenets gravemaskiner såvel som slæbebåden "Mågen" fik også kul om bord, når de gik til kaj neden for kulkranen. I løbet af et øjeblik havde matros Thomsen skåret et fint stykke reb af, så tykt som min tommelfinger. DerPå lavede han, mens jeg stod med stive Øjne og kiggede, den fineste øjesplejsning i den ene ende af rebet, stak derpå den anden ende gennem hullet i kælken, der hvor rebet kunne gøres fast, og lavede en meget mærkelig knude. Da jeg dristede mig til at spørge, trak han lidt på skulderen og sa' "Nåh, det der, det er bare et sjoverknob!" Sjoverknob Og det lø[te til mig selv har jeg faloisk holdt. Det skete efter at jeg gik ud af skolen i 1943, kam på sqfartssl<ole og i min sejltid derefter på sejlskibe. Den dag idag behersker ieg heldigvis mange former for towærksarbejde, som sqfolk den gang skalle htnne. Også at splejse reb til vore bømebørns lcælke m.m. Men nu er de som bekendt oftest af plastic. Kanalbakken var iøvrigt et sted, som i høj grad kunne tiltrække drenge. På pladsen bag ved kulpladsen og vandbygningsvæsenets brede, lave træhus med tjæret tag lå nemlig et oplag af kæmpestore jerndele, reservedele til muddermaskinerne. Der var store graveskovle, som kunne hægtes i række og køre rundt og rundt ovsr muddermaskinernes store tandhjul og hente sand og

5 mudder op fra fjord-bunden. Det giorde de, når de langt ude på fjorden arbejdede for at hol.de sejlrenden dyb nok, den sander så let til. Og vandbygningsvæsenets gravemaskiner var derfor fast statibneret i løgstør. Der var 2 muddermaskiner, den ene hed Nr. 1, slet og ret, den anden hed Dragen. Slæbebåden, som hed Mågen, bragte mudderprammene hen og fortpjede dem under muddermaskinens store "muddermund" - jeg syntes altid, at det så ud, som om muddermaskinen kastede op, når den arbejdede. Det lød også næsten li'sådan, endog med plask, bare meget højere. Når mudderprammene lå ved kajen i kanalhavnen, var de forresten gode at sidde på en sommerdag og fiske ålekvabber fra. Men på oplagspladsen på kanalbakken var det spændende at klatre rundt over, under og igennem de tunge jerntingester og kæmpemæssige jernrgr, som lå mere eller mindre urørt hen, så længe jeg endnu var dreng i løgstør. På kanalbakken legede vi forår og sommer ofte røvere og soldater. Det var i reglen en stor dreng, som hed Bubi, der var særlig go' til at organisere legen. Der var også Søren og Niels, som begge boede i Søndergade, ved siden af Honolulu-Laurids, dem, som jeg i almindelighed forventedes ikke at lege nied. På kanalbakken gik det imidlertid udmærket. Der var lods Holmstrøms sønner Jens Peter og hans.storebror, der var havnefogdens Walter og flere andre, som den dag idag måske husker det bedre end jeg. Det er jo længe siden... Hvad legen på kanalbakken i øvrigt gik ud på, forstod jeg dog sjældent helt, men det var i hvert fald noget spændende med en masse råben og skrigen og faren rundt mellem de store jernting. Et trægevær var en god ting til at sigte og sige bang med. Kun 6t bang ad gangen, altså, for det var et gevær. Men mit nye trægevær vakte opsigt og nok også en vis misundelse, da jeg første gang kom ned på kanalbakken med det. I almindelighed klarede vi os fint med de tilfældige bræddestumper, som vi fandt på kanalbakken, de kunne bruges både til geværer og drabelige sabler, som man kunne slås med. Hvis man da turde, og ikke var for lille, og derfor skyndte sig at lgbe hjem, når det begyndte at gå for hedt til. Min far havde trods alt nok lagt mærke til, at jeg var ved at komme godt i gang med at lege på kanalbakken, og havde åbenbart indset et påtrængende behov. Jeg kan ikke huske, at jeg har plaget min far om at få et "rigtigt" trægevær. Den slags forventedes en dreng selv at skaffe sig. Men pludselig en eftermiddag, efter at jeg var kommet hjem fra skole i 2. klasse B hos frk. Olsen, som var vores klassel.ærerinde, rakte han mig - et trægevær!

6 Det var fint savet ud af et bræt og glattet, med skæfte, aftrækker af et bøjet søm, og med en strimmel blik sømmet på over den med to søm. Resten af min fars gamle bukserem var også sømmet på, så jeg kunne slynge trægeværet over skulderen med et flot sving. Derfor syntes jeg også, at det var vældig praktisk med det der uden om aftrækkeren, så at jeg kunne undgå at rive mig på den. Hele historien var fint sølvbronceret og så ud som en rigtig jernbøsse. Da jeg straks efter sprang på cyklen og trillede ned til kanalbakken, så Bubi det fine gevær, og han spurgte straks, om han måtte prøve det. Det fik han naturligvis beredvilligt lov til - han var jo den største - så det varede en halv times tid, før jeg fik mit trægevær igen. Han sagde da pænt tak for lån, selv om han i mellemtiden var Kuldamperen "Hecksee" losser kul til VBV i juli T.v. ses VBV's store redskabsskur Billedet er taget fta skrænten, og i forgrunden ses stiftelsen "Fischersminde". 6

7 blevet temmelig hæs... Det trægevær holdt hele sommeren. Hvor det til sidst forsvandt hen, ved jeg ikke. Det kan f.eks. let være faldet ned og blevet væk mellem muddermaskindrnes store graveskovle, som lå hulter til bulter på kanalbakken. Måske ligger det der endnu. Hvem ved? Odense, i Marts Hans Møller Rasmussen I{ommentør, som kan undværes: Det første hrrsiv er hn med, fordi det er overgangen mellem de to historier. De er nemlig tænh som to lenpitler i en fortsættelse til "Trappestenen". Mine bqrn og børnebørn er nemlig begyndt at spørge mig om, hvornår der lcommer en til af samme slags. Jeg har meddelt, at en bog så fin som "Trappestenen", bliver det nok ilcke, men derfor er der il<ke noget ivejen for, at den nye bog bli'r til som noget privat i familien. I gvrigt har jeg fornemmelsen af, at historien otn vandbygningsvæsenets rolle for Lqgstpr trænger til at blive slcrevet. Der må have været temmelig mqnge, som var ansat der, og som må have været kendte borgere i Løgstør. Det må også have været et varigt alxiv for byen. Umiddelbart husker jeg selv hrn den omtalte matros Thomsen, sotn var 9n meget respelcteret mand. Der var tillige en matros lversen. At jeg husker netop de to slqldes simpelthen, at de begge var medlemmer af den CricketHub, som også min far spillede i. Men der må, går jeg ud fra, findes noget arkiv- og billedmateriale om vandbygningsvæsenet i Løgstør. Det vqr måske spændende at slcrive en historie om.

8 BASAR I ROIilUBBEN r 1921 I 1921 havde l4gstør Roklub eksisteret i 11 år, og det var gået fremad, så klubben havde fået pladsmangel i det lille bådehus, der stod på kanalbakken. Klubben havde ingen penge til et nyt hus, så nu skulle der tages utradionelle midler i brug. Det blev vedtaget at lave en basar i fastelavn, 6.,7. og 8. februar (se iøvrigt KREJL, 6.å19. s.25') I det lille hefte "Uundværlig Vejviser i Fastelavn" står der bl.a.: "Naar løgstør Roklub efter mange betænkeligheder har besluttet at arrangere den tombola, som denne vejviser omhandler, er grunden den, at klubben i de senere aar har arbejdet under meget uheldige forhold saavel hvad materiel som baadhus angaar. Især dette sidste, pladsforholdene i vort baadhus, har været meget uheldige for roerne, men da det ikke har været os muligt med vore beskedne midler at raade bod herpaa, vil vi nu forsøge gennem vor tombola at skaffe de nødvendige midler til veje. Vi haaber derfor, at publikum vil stille sig,velvilligt overfor os, ved flittigt at trække i tombolaen og tage del i de \>\J. J :r-r\ ( ( 1/ - "fd{rysr 4E;-- \rrcå--?t a ' Det gamle bådhus

9 I I t med denne forbundne adspredelser". Underskrevet af bestyrelsen, som i denne anledning har "suppleret sig med d'herrer: Kai Sinionsen, Peter Pedersen, Niels Kjelgaard". Resten af programmet anslår de mere muntre toner, som i prologen, hvor det bl.a. hedder: "Naar endt er vint'rens barske slud, og hid er kommen vaaren, vi hale vore baade ud og trækker rask paa aaren. At ta'e med bølgerne en dyst gi'r gode, stærke arme, et højt og herligt hvælvet bryst, og blodet fart og varme. Ja roning er en herlig sport, men - ak! - den koster penge. Dem har vi ej, så vi tilkort vil komme inden længe. Derfor vi lavet har bazar, for ind lidt mønt at samle - paa hjælp dertil vi regnet har med unge og med gamle". Festlighederne begyndte med: "Bom! Bom! - kl.4 i gaar eftm. "halsede" købmand Kai Simonsens mørsere paa havnepladsen saa heftigt, at vinduerne i Fjordgade klirrede og torskene ude i strømløbet i benovelse slog et ekstra haleslag". På det tidspunkt var salen på Hotel du Nord stuvende fuld af mennesker, der skulle høre Trine Claudi fremsige prologen, som giorde stor lykke. Der var tombola med flotte gevinster., og den fik overvældende tilstrømning, ikke mindst fordi tombolaen var besat med "et sjældent fagert damekorps". Den, som i tombolaen trækker fru Fortuna haanden rækker. For at gøre ekstra opmærksom på, hvad man kunne vinde, var det lykkedes komiteen at sætte hovedgevinsterne på vers: "Hvis du af lodsedler køber en skæppe, du vinder en dejlig divan r;red tæppe, din kone faar en symaskine. ja det var yndigt - dpd og pine. Et fotografiapparat er herligt, paa rejse en taske uundværlig. Paa legetøj kan vi ogsaa byde, et skib saa stort din dreng vil fryde". frevyen optrådte d'hrr. Kjeldsen og Enghusen som Fyrtåmet og Bivognen.

10 På scenen var der forskellig optræden, bl.a. en revy: "Paa'en igen"! eller løgstør i fugleperspektiv. I-okal Revy- Cabaret i 1 akt med sange, kor og danse, skrevet i en sen nattetime af de tre smaa mænd. Sidste nyt fra byen! Kom og hør revyen! En enkelt sang: "I-øgstgr Pris" har overlevet til i dag, og ifølge en påskrift på sangen blev den gribende tekst sunget af "Fru Hans Petersen, Elmevej". Da vi ikke kan få nok af hyldest til Iøgstør og roklubben, kommer sangen her: "Hil dig by ved'fjorden du er skøn'paa jorden vi vil prise'dig med sang vi vil vandre dagen lang. Her paa havnemolen skinner sommersolen synge ud med godt humør Hil dig vor by: løgstøt. Vi har Christiansminde aldrig nogensinde har jeg set saa skgn en plet, her gaar sommerflirten let, og naar vi os bænker paa vor ven vi tænker, bliver man i hjertet glad her i løgstør vor stad. Her ses det yndige damekor i rodragter med Peter 3 på venstre fløj og Andr6 Jensen næstyderst t.h. I-æg mærke til rostanderen med Slet Herreds våben: To korslagte sild. 10

11 Hør nu kønt smaapiger hvad jeg til jer siger, ej i hele Danmarks land eders lige findes kan, naar saa fjorden blinker og I til os vinker jubler vi da højt i sky. læve løgstør vor by. Naar ved aftenstide baaden hjemad glide staar vi allesammen her og vi venter hver især paa de raske drenge som fra baaden springe. Vær velkommen hjem igen her til løgstør min ven. Naår saa maanen smiler baadene sig hviler. Vi vil gaa en aftenstur, Amor er en slem filur, naar vi ned os sætter og tilsammen gætter hvor mon vi engang skal bo, Her i tøgstør vi to". Basaren blev en stor succes, der skulle også udnævnes byens populæreste mand, som folk kunne stemme på. Det blev med stort flertal dr. Saabye. Programmet slutter med: Glædelig Fastelavn borgerinde og borger, afhjælp vore savn, sluk vore sorger". Og sorgerne blev slukket. Den sidste aften oplæste rentier Michael Jensen et brev fra sin broder og svigerinde, kaptajn Chr. Jensen og Magdalene, født Schou, som ville glæde deres gamle by ved at opføre et nyt klub- og bådehus. Det blev bygget allerede i 1921 og står endnu på kanalbakken. NHL. Her er koret i et mere romantisk øjeblik med Peter Pedersen i midten 11

12 HvoRFoR HEDDER DET såoanr Juulsgade. I de første årgange af KREJL optrådæ den overskrifi mange gange med skiftende gadenavne. Nu er det luulsgades tur. Anledningen er et papir, som er kommet til det lokalhistoriske arkiv. Vi lader papiret tale for sig selv: "Den 1.9de november kan gaardejer, sparekassebestyrer og vejassistent Jens Juul fejre sit splvbryllup. Faa eller maaske ingen anden mand paa denne egn er paa saa forskellig maade traadt i forbindelse med saa. mange mennesker, som han. Juul havde næppe boet et aar i Kornum før offentligheden lagde beslag paa hans kræfter. Saaledes blev han, saa tidlig det lod sig gøre, valgt ind i sogneraadet og senere valgt til dets formand, i mange aar tillige formand for "de fattiges kasse", i hvilken stilling han baade i skrift og tale bidrog til, -at denne humane kasse blev mere benyttet end tidligere. Da oppositionen i amtet saa sig om efter nye mænd til amtsraadet, var Juul blandt de første, som blev valgt. I denne stilling blev han kendt i videre kredse og fik opfordringer fra forskellige valgkredse om at stille sig til folkethinget. Saa hurtig Juul var flyttet til løgstøt, blev han valgt ind i kommunalbestyrelsen, saa han endnu deltager i det kommunale liv med sainme lyst og ihærdighed som altid. Enhver sag af almen interesse for denne egn har Juuls navn været kr.ryttet til; vi skal saaledes nævne enkelte: Han har været med til at stifte "Venstre-Vælgerforeningen", hvis formatd han var i mange aar og bidrog til at klare, hvad der var Venstre og Højre imellem. Juul har ligeledes været med til at stifte I-andboforeningen, Iandbosparekassen, Sogneraadsforeningen, hvis styrelse han hele tiden paa forskellig maade har deltaget i. I en aarrække har Juul som bekendt været vejassistent. Her maa fremhæves, at r,nedens der har vætet øvet stærk kritik over vejvæsenet, har man om Juul kun høfi, at han vandt tilfredshed baade hos overordnede og underordnede samt enhver, han som vejassistent kom i berøring med. Endnu skal vi tilføje, at Juul har været medlem af jernbanekomiteen fra første begyndelse indtil denne sags heldige afslutning baade for egn og by. Og vi tør sige, at Juul har været den ivrigste blandt komiteens medlemmer og lagt et stort arbejde ind paa denne sag, særlig ved at t2

13 holde sine standsfæller samlet om Hobro-løgstgrbanen, som viste sig at være den eneste, der kunne faas. Vi holder os forvissede om, at mange med os paaskønner Juuls virksomhed og at han under de mange forskellige virksomheder ved sin dygtighed, flid og humanitet har vundet sig virkelige venner. Juul staar nu overfor sit 25 aars jubilæum uden i mindste maade at være vist nogen paaskønnelse fra oven, men vi holder os ogsaa forvissede om, at han hellere ser en paaskønnelse fra den egn, hvori han har virket. Vi opfordrer derfor alle paa denne egn om at vise ham en opmærksomhed ved at yde et lille bidrag, som enhver af os undertegnede gerne modtager, og i forening anvender enten tilindkøb af en erindringsgave eller overlades Juul til fri raadighed." LøGSTøR Skrivelsen, der er dateret: I oktober 1893, er underskrevet med 25 navne på kendte venstrefolk fra hele nordvesthimmerland. Juul var altså netop blevet valgt ind i l-øgstør byråd, hvor han kom til at sidde fra Hvorlænge han fungerede som vejassistent, har vi endnu ikke opklaret, men han har alligevel betydet så meget, at han skulle opkaldes, da Juulsgade blev anlagt sidst i erne. Juulsgade var længe om at komme på bykortene, f.eks. i Trap: Danmark. Først i 5. udg. fra 1960 er gaden med, men uden navn ligesom Martinsgade, som sikkert er anlagt samtidigt. Husenes alder i gaden siger ca med undtagelse af nr. 1 og 2, der er fra NHL. ffi::;:;* t3

14 LØGSTØR SOM HAVNEBY (fortsat) Henimod 1860 var der gang i havnebyggeri både mod vest og øst. Mod øst var træbolværkerne ved at blive udskiftet med stenbolværker. Det kan bl.a. ses af en skrivelse fra '].,857, underskrevet af Søren Aar;ted, J.C.Møller m.fl. Her står: "Undertegnede tillader sig herved at fremkomme.,ned følgende proposition (forslag), der vist maa være at ansee ligesaavel i havnevæsenets som byens interesse, nemlig at overtage op: fyldningsarbejdet for egen regning, naar havnevæsenet i llghed med købmand Busch vil sætte en steenmole i linie med det paabegyndte arbeide ved Busch's plads til ydre kant af d'hrr Berthelsen & Søns, eller den saakaldte Thinghuusplads..." Busch's ejendom kom senere til at rumme grosserer Mikkelsens virksomhed, og det var altså forgængeren til dampskibsbroen, mens brevet tilsyneladende foreslår en forlængelse af stenbolværket mod øst. stykker var det ialt ca kvm. Prisen pr. tønde land var forskellig, men den samlede sum blev kr. og 57 øre til kommunekassen. Til gengæld skulle byen optage og bortskaffe "en deel af det fra byen & hen mod vest udgaaende steenglacis, beliggende paa det af havnevæsenet erhvervede areal, matr. nr. 45, samt en deel i fjorden udfor bemeldte glacis liggende løse steen, der formeentlig tilhøre havnevæsenet..." Ellers ville de blive betragtet som "hjemfaldne". På det tidspunkt var der ikke fyldt op øst for Vesterhavn, og en af ingeniørerne ved kanalen skrev: "Til opstilling af en paa foranstaltning af Indenrigsministeriet indrettet "selviregistrerende vandstandsmaaler" har jeg ikke kunnet finde nogen mere passende plads end op til østre dæmning ved byens havn, omtrent ved A paa hosstaaen de skizze" Kanalarbejdet var også i fuld gang, og der findes en opgørelse over, hvad staten overtog af jord til kanalen, altså den del, der lå i løgstør kommune. Fordelt på 6 t4

15 "Sluttelig skal jeg endnu bemærke, at apparatet vil blive borttaget og opstillet i østre canalhavn, saasnart arbejdet med samme er tilendebragt. Ærbødigst W. Reimers". Vandbygningsingeniør Carlsen skrev: "Ved at tilstille den ærede commission vedlagte dupliqat af overeenskomsten mellem commissionen og mig angaaende magelæg af grund, tilligemed gjenpart af den tilhørende plan undlader jeg ikke at meddele, at jeg under dags dato har forelagt overeenskomsten for indenrigsministeriet". 24. juli Magelægget var en række stumper jord omkring kanalmundingen, og en overenskomst om, hvem der skulle vedligeholde de forskellige bolværker og overflader. f. eks.: "Det paa planen med BCDEF betegnede, l-øgstør Havn tilhørende areal, afstaaes til kanalanlægget mod at der i erstatning herfor afgives af kanalanlæggets grund den med GHJK betegnede stykke" o.s.v. Det hele kom jo tilbage igen ca. 110 år senere. Plur h&rndr r.il 0*.slsuto nrllcm.lqr{itra.l tnxllnorirgeinrpcrnf (hdm se l,$g6rrll lhru<rminiø etguodt ilael*g a( t'.und. ii I, l, I I I J,l,IJ ili fj tll -J 4*,.å-.../r, - t a-. y'*t ", u 1,*,rh-. /,r,1/; -,

16 Den 27. maj 1859 meddelte Indenrigsministeriet gennem Aalborg Stiftamt, at man har "overdraget skuespiller A. J. Smidth i indeværende aars sommer at foretage en rejse til undersggelse af forskjellige fiskeriet vedrørende forhold i samtlige kongerigets fjorde, bugter og have og i dette øjemed stillet en til kontrollen med limfjordsfiskeriet indkjøbt dæksbåd "Kaliffen" til hans disposition". Da båden er forsynet med "splitflag, hvori er anbragt et net med fisk", bedes havnene at indrømme båden samme fritagelse for havneafgift som toldkrydserne. Smidth nåede nu ikke til Limfjorden i 1859, og anmodningen blev gentaget året efter. Fra 1861 gjorde "Kaliffen" tjeneste i 4 år som fiskerikontrol, sammen med "Mario", der var omtrent af samme størrelse. Senere kom "Havgassen" og "Ægir". "Kaliffen" var en meget hurtig båd, som deltog med held i de første kapsejladser herhjemme fra Den gik ud af marinen i 1875 og førte en omtumlet tilværelse. Under navnet "Margrethe" blev den omdannet til kvase og endte sin tilværelse med at vende bunden i vejret i Grådyb ved Esbjerg i NHL. 16

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009

Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009 Beretning 2008 Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009 Bestyrelsens beretning ved Formanden: Så er det ved at være et års tid siden vi sad

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

BIBLE BACKGROUND. Lektion 1 STOP ET ØJEBLIK BIBEL-BAGGRUND. HA' FOKUS PÅ: Jesus, en dreng og hans opvækst TRIN TRIN TRIN TRIN

BIBLE BACKGROUND. Lektion 1 STOP ET ØJEBLIK BIBEL-BAGGRUND. HA' FOKUS PÅ: Jesus, en dreng og hans opvækst TRIN TRIN TRIN TRIN Hør om Jesus HA' FOKUS PÅ: KOM GODT I GANG At vokse BIBELENS ORD Hvordan Jesus voksede op LEV DET UD Jesus var en dreng, og voksede op SAML TRÅDENE Jeg vokser op, ligesom Jesus STOP ET ØJEBLIK Betragt

Læs mere