wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s."

Transkript

1 wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.14

2 KREJL udkommer med.4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nunlmer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 løgstgr. Å":nåi'":#"l,Tfl,. ISSN Tryk: løgstør Bogtrykkeri. K,ORE IIESER! Velkommen til starten på 15. årgang. Vi begynder med en POSITTV NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter har betalt for 15. årgang! og fortsætter med en NEGATIV NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter har ikke betalt for 15. årgang! og dernæst en PRAKTISK NYHED: Halvdelen af KREJLs abonnenter vil i næste nummer få at vide hvem! Ellers går det godt med hensyn til stof til tidsskriftet. Her kommer endnu en erindring fra Hans Møller Rasmussen med leg på kanalbakken. Kanalbakken spøger også i historien om roklubbens basar for at få et nyt klubhus. Programmet er for nylig afleveret til arkivet. Der er flere, der undrer sig over, at der ikke står navn ved alle artikler. Det er snart lidt sent at henvise til første nummer i 1981, hvor der stod, at alle artikler uden navn var skrevet af redaktøren. For at undgå misforståelser vil alle red. artikler i fremtiden være mærket: NHL. FORSIDEBILLEDET: Det viser den såkaldte "rundbuehal under nedrivning. Den blev brugt til de første produktioner af. Løgstør-rør. T.v. ses gasværkets gamle målerhus og kulhus bagved. Begge er nu revet ned, så der er frit udsyn til andelsboligerne. Billedet er fra L991.

3 KANSALBreE$ ÆF HA$$S RASMIIIS$mS Vores vaskemaskine af træ var et temmelig stort skrummel og ophængt mel- Iem to støtter. Den stod lige inden for døren til vaskehuset, så hver gang jeg skulle have fat i noget oppe på loftet over vaskehuset, havde jeg et farligt mas med at shrbbe den væk. Man!t^,tne il<ke klatre op på den, for den pverste del var formet som en stor, halvrund vugge, og den vippede jo, så man dejsede ned, hvis man prqvede at stå på den. Det håvde jeg lært. Oppe på vaskehusets loft stod bl.a. min kælk sommeren over - en ægte "skovløber". Den var bygget af fyrretræ af tømreren i Grpnnegade, og jeg var selv med, dengang min far bestilte den til mig - eller rettere os. For vi var jo to drenge, når jeg talte min lillebror med. Den vinterdag, jeg havde fået kælken, bandt jeg efter min fars forslag et stykke brugt glansgarn, d.v.s. en gammel lampeledning fra min fars butik, i den, så den kunne trækkes. Få dage efter mødte jeg matros Thomsen på gaden. Jeg travede op i snebunkerne langs fortovet, for der var ikke så meget plads på fortovet. Og matros Thomsen var en meget stor mand. Han kiggede på snoren og sagde, "Nej men Hansemand dog, sådan en snor kan du ikke bruge, der skal et rigtigt Udsigt over L/.gstør og kanalbakken ca Lodshuset st& stadig på kanalbakken ved siden af Vandbygningsvæsenets skur. I forgrunden husene i Søndergade og Fischersgade.

4 reb i. Sig til din far, at I skal komme ned til os på kanalbakken, så skal du bare se!" Jeg var dybt betaget, og lovede mig selv, at sådan noget ville jeg også engang kunne gøre. Det varedå trods alt nogle dage, før jeg fik plaget min far tilstrækkeligt til at tage imod det spændende tilbud, og vi kom ned til kanalbakken til det mønjefarvede træhus, hvor vandbygningsvæsenet havde værksted og lager af mange sære og tjæreduftende sager. Det var ved siden af kulkranen, som lossede kul fra en kuldamper i ny og næ. Den lagde med meget rabalder og støv kullene i store bunker inde bag de hpje mure. Kranen læssede også kul i en slags stor tragt, som en vogn med hesteforspand eller endog en rigtig lastbil kunne køre hen under, når der skulle køres kul til gasværket. Vandbygningsvæsenets gravemaskiner såvel som slæbebåden "Mågen" fik også kul om bord, når de gik til kaj neden for kulkranen. I løbet af et øjeblik havde matros Thomsen skåret et fint stykke reb af, så tykt som min tommelfinger. DerPå lavede han, mens jeg stod med stive Øjne og kiggede, den fineste øjesplejsning i den ene ende af rebet, stak derpå den anden ende gennem hullet i kælken, der hvor rebet kunne gøres fast, og lavede en meget mærkelig knude. Da jeg dristede mig til at spørge, trak han lidt på skulderen og sa' "Nåh, det der, det er bare et sjoverknob!" Sjoverknob Og det lø[te til mig selv har jeg faloisk holdt. Det skete efter at jeg gik ud af skolen i 1943, kam på sqfartssl<ole og i min sejltid derefter på sejlskibe. Den dag idag behersker ieg heldigvis mange former for towærksarbejde, som sqfolk den gang skalle htnne. Også at splejse reb til vore bømebørns lcælke m.m. Men nu er de som bekendt oftest af plastic. Kanalbakken var iøvrigt et sted, som i høj grad kunne tiltrække drenge. På pladsen bag ved kulpladsen og vandbygningsvæsenets brede, lave træhus med tjæret tag lå nemlig et oplag af kæmpestore jerndele, reservedele til muddermaskinerne. Der var store graveskovle, som kunne hægtes i række og køre rundt og rundt ovsr muddermaskinernes store tandhjul og hente sand og

5 mudder op fra fjord-bunden. Det giorde de, når de langt ude på fjorden arbejdede for at hol.de sejlrenden dyb nok, den sander så let til. Og vandbygningsvæsenets gravemaskiner var derfor fast statibneret i løgstør. Der var 2 muddermaskiner, den ene hed Nr. 1, slet og ret, den anden hed Dragen. Slæbebåden, som hed Mågen, bragte mudderprammene hen og fortpjede dem under muddermaskinens store "muddermund" - jeg syntes altid, at det så ud, som om muddermaskinen kastede op, når den arbejdede. Det lød også næsten li'sådan, endog med plask, bare meget højere. Når mudderprammene lå ved kajen i kanalhavnen, var de forresten gode at sidde på en sommerdag og fiske ålekvabber fra. Men på oplagspladsen på kanalbakken var det spændende at klatre rundt over, under og igennem de tunge jerntingester og kæmpemæssige jernrgr, som lå mere eller mindre urørt hen, så længe jeg endnu var dreng i løgstør. På kanalbakken legede vi forår og sommer ofte røvere og soldater. Det var i reglen en stor dreng, som hed Bubi, der var særlig go' til at organisere legen. Der var også Søren og Niels, som begge boede i Søndergade, ved siden af Honolulu-Laurids, dem, som jeg i almindelighed forventedes ikke at lege nied. På kanalbakken gik det imidlertid udmærket. Der var lods Holmstrøms sønner Jens Peter og hans.storebror, der var havnefogdens Walter og flere andre, som den dag idag måske husker det bedre end jeg. Det er jo længe siden... Hvad legen på kanalbakken i øvrigt gik ud på, forstod jeg dog sjældent helt, men det var i hvert fald noget spændende med en masse råben og skrigen og faren rundt mellem de store jernting. Et trægevær var en god ting til at sigte og sige bang med. Kun 6t bang ad gangen, altså, for det var et gevær. Men mit nye trægevær vakte opsigt og nok også en vis misundelse, da jeg første gang kom ned på kanalbakken med det. I almindelighed klarede vi os fint med de tilfældige bræddestumper, som vi fandt på kanalbakken, de kunne bruges både til geværer og drabelige sabler, som man kunne slås med. Hvis man da turde, og ikke var for lille, og derfor skyndte sig at lgbe hjem, når det begyndte at gå for hedt til. Min far havde trods alt nok lagt mærke til, at jeg var ved at komme godt i gang med at lege på kanalbakken, og havde åbenbart indset et påtrængende behov. Jeg kan ikke huske, at jeg har plaget min far om at få et "rigtigt" trægevær. Den slags forventedes en dreng selv at skaffe sig. Men pludselig en eftermiddag, efter at jeg var kommet hjem fra skole i 2. klasse B hos frk. Olsen, som var vores klassel.ærerinde, rakte han mig - et trægevær!

6 Det var fint savet ud af et bræt og glattet, med skæfte, aftrækker af et bøjet søm, og med en strimmel blik sømmet på over den med to søm. Resten af min fars gamle bukserem var også sømmet på, så jeg kunne slynge trægeværet over skulderen med et flot sving. Derfor syntes jeg også, at det var vældig praktisk med det der uden om aftrækkeren, så at jeg kunne undgå at rive mig på den. Hele historien var fint sølvbronceret og så ud som en rigtig jernbøsse. Da jeg straks efter sprang på cyklen og trillede ned til kanalbakken, så Bubi det fine gevær, og han spurgte straks, om han måtte prøve det. Det fik han naturligvis beredvilligt lov til - han var jo den største - så det varede en halv times tid, før jeg fik mit trægevær igen. Han sagde da pænt tak for lån, selv om han i mellemtiden var Kuldamperen "Hecksee" losser kul til VBV i juli T.v. ses VBV's store redskabsskur Billedet er taget fta skrænten, og i forgrunden ses stiftelsen "Fischersminde". 6

7 blevet temmelig hæs... Det trægevær holdt hele sommeren. Hvor det til sidst forsvandt hen, ved jeg ikke. Det kan f.eks. let være faldet ned og blevet væk mellem muddermaskindrnes store graveskovle, som lå hulter til bulter på kanalbakken. Måske ligger det der endnu. Hvem ved? Odense, i Marts Hans Møller Rasmussen I{ommentør, som kan undværes: Det første hrrsiv er hn med, fordi det er overgangen mellem de to historier. De er nemlig tænh som to lenpitler i en fortsættelse til "Trappestenen". Mine bqrn og børnebørn er nemlig begyndt at spørge mig om, hvornår der lcommer en til af samme slags. Jeg har meddelt, at en bog så fin som "Trappestenen", bliver det nok ilcke, men derfor er der il<ke noget ivejen for, at den nye bog bli'r til som noget privat i familien. I gvrigt har jeg fornemmelsen af, at historien otn vandbygningsvæsenets rolle for Lqgstpr trænger til at blive slcrevet. Der må have været temmelig mqnge, som var ansat der, og som må have været kendte borgere i Løgstør. Det må også have været et varigt alxiv for byen. Umiddelbart husker jeg selv hrn den omtalte matros Thomsen, sotn var 9n meget respelcteret mand. Der var tillige en matros lversen. At jeg husker netop de to slqldes simpelthen, at de begge var medlemmer af den CricketHub, som også min far spillede i. Men der må, går jeg ud fra, findes noget arkiv- og billedmateriale om vandbygningsvæsenet i Løgstør. Det vqr måske spændende at slcrive en historie om.

8 BASAR I ROIilUBBEN r 1921 I 1921 havde l4gstør Roklub eksisteret i 11 år, og det var gået fremad, så klubben havde fået pladsmangel i det lille bådehus, der stod på kanalbakken. Klubben havde ingen penge til et nyt hus, så nu skulle der tages utradionelle midler i brug. Det blev vedtaget at lave en basar i fastelavn, 6.,7. og 8. februar (se iøvrigt KREJL, 6.å19. s.25') I det lille hefte "Uundværlig Vejviser i Fastelavn" står der bl.a.: "Naar løgstør Roklub efter mange betænkeligheder har besluttet at arrangere den tombola, som denne vejviser omhandler, er grunden den, at klubben i de senere aar har arbejdet under meget uheldige forhold saavel hvad materiel som baadhus angaar. Især dette sidste, pladsforholdene i vort baadhus, har været meget uheldige for roerne, men da det ikke har været os muligt med vore beskedne midler at raade bod herpaa, vil vi nu forsøge gennem vor tombola at skaffe de nødvendige midler til veje. Vi haaber derfor, at publikum vil stille sig,velvilligt overfor os, ved flittigt at trække i tombolaen og tage del i de \>\J. J :r-r\ ( ( 1/ - "fd{rysr 4E;-- \rrcå--?t a ' Det gamle bådhus

9 I I t med denne forbundne adspredelser". Underskrevet af bestyrelsen, som i denne anledning har "suppleret sig med d'herrer: Kai Sinionsen, Peter Pedersen, Niels Kjelgaard". Resten af programmet anslår de mere muntre toner, som i prologen, hvor det bl.a. hedder: "Naar endt er vint'rens barske slud, og hid er kommen vaaren, vi hale vore baade ud og trækker rask paa aaren. At ta'e med bølgerne en dyst gi'r gode, stærke arme, et højt og herligt hvælvet bryst, og blodet fart og varme. Ja roning er en herlig sport, men - ak! - den koster penge. Dem har vi ej, så vi tilkort vil komme inden længe. Derfor vi lavet har bazar, for ind lidt mønt at samle - paa hjælp dertil vi regnet har med unge og med gamle". Festlighederne begyndte med: "Bom! Bom! - kl.4 i gaar eftm. "halsede" købmand Kai Simonsens mørsere paa havnepladsen saa heftigt, at vinduerne i Fjordgade klirrede og torskene ude i strømløbet i benovelse slog et ekstra haleslag". På det tidspunkt var salen på Hotel du Nord stuvende fuld af mennesker, der skulle høre Trine Claudi fremsige prologen, som giorde stor lykke. Der var tombola med flotte gevinster., og den fik overvældende tilstrømning, ikke mindst fordi tombolaen var besat med "et sjældent fagert damekorps". Den, som i tombolaen trækker fru Fortuna haanden rækker. For at gøre ekstra opmærksom på, hvad man kunne vinde, var det lykkedes komiteen at sætte hovedgevinsterne på vers: "Hvis du af lodsedler køber en skæppe, du vinder en dejlig divan r;red tæppe, din kone faar en symaskine. ja det var yndigt - dpd og pine. Et fotografiapparat er herligt, paa rejse en taske uundværlig. Paa legetøj kan vi ogsaa byde, et skib saa stort din dreng vil fryde". frevyen optrådte d'hrr. Kjeldsen og Enghusen som Fyrtåmet og Bivognen.

10 På scenen var der forskellig optræden, bl.a. en revy: "Paa'en igen"! eller løgstør i fugleperspektiv. I-okal Revy- Cabaret i 1 akt med sange, kor og danse, skrevet i en sen nattetime af de tre smaa mænd. Sidste nyt fra byen! Kom og hør revyen! En enkelt sang: "I-øgstgr Pris" har overlevet til i dag, og ifølge en påskrift på sangen blev den gribende tekst sunget af "Fru Hans Petersen, Elmevej". Da vi ikke kan få nok af hyldest til Iøgstør og roklubben, kommer sangen her: "Hil dig by ved'fjorden du er skøn'paa jorden vi vil prise'dig med sang vi vil vandre dagen lang. Her paa havnemolen skinner sommersolen synge ud med godt humør Hil dig vor by: løgstøt. Vi har Christiansminde aldrig nogensinde har jeg set saa skgn en plet, her gaar sommerflirten let, og naar vi os bænker paa vor ven vi tænker, bliver man i hjertet glad her i løgstør vor stad. Her ses det yndige damekor i rodragter med Peter 3 på venstre fløj og Andr6 Jensen næstyderst t.h. I-æg mærke til rostanderen med Slet Herreds våben: To korslagte sild. 10

11 Hør nu kønt smaapiger hvad jeg til jer siger, ej i hele Danmarks land eders lige findes kan, naar saa fjorden blinker og I til os vinker jubler vi da højt i sky. læve løgstør vor by. Naar ved aftenstide baaden hjemad glide staar vi allesammen her og vi venter hver især paa de raske drenge som fra baaden springe. Vær velkommen hjem igen her til løgstør min ven. Naår saa maanen smiler baadene sig hviler. Vi vil gaa en aftenstur, Amor er en slem filur, naar vi ned os sætter og tilsammen gætter hvor mon vi engang skal bo, Her i tøgstør vi to". Basaren blev en stor succes, der skulle også udnævnes byens populæreste mand, som folk kunne stemme på. Det blev med stort flertal dr. Saabye. Programmet slutter med: Glædelig Fastelavn borgerinde og borger, afhjælp vore savn, sluk vore sorger". Og sorgerne blev slukket. Den sidste aften oplæste rentier Michael Jensen et brev fra sin broder og svigerinde, kaptajn Chr. Jensen og Magdalene, født Schou, som ville glæde deres gamle by ved at opføre et nyt klub- og bådehus. Det blev bygget allerede i 1921 og står endnu på kanalbakken. NHL. Her er koret i et mere romantisk øjeblik med Peter Pedersen i midten 11

12 HvoRFoR HEDDER DET såoanr Juulsgade. I de første årgange af KREJL optrådæ den overskrifi mange gange med skiftende gadenavne. Nu er det luulsgades tur. Anledningen er et papir, som er kommet til det lokalhistoriske arkiv. Vi lader papiret tale for sig selv: "Den 1.9de november kan gaardejer, sparekassebestyrer og vejassistent Jens Juul fejre sit splvbryllup. Faa eller maaske ingen anden mand paa denne egn er paa saa forskellig maade traadt i forbindelse med saa. mange mennesker, som han. Juul havde næppe boet et aar i Kornum før offentligheden lagde beslag paa hans kræfter. Saaledes blev han, saa tidlig det lod sig gøre, valgt ind i sogneraadet og senere valgt til dets formand, i mange aar tillige formand for "de fattiges kasse", i hvilken stilling han baade i skrift og tale bidrog til, -at denne humane kasse blev mere benyttet end tidligere. Da oppositionen i amtet saa sig om efter nye mænd til amtsraadet, var Juul blandt de første, som blev valgt. I denne stilling blev han kendt i videre kredse og fik opfordringer fra forskellige valgkredse om at stille sig til folkethinget. Saa hurtig Juul var flyttet til løgstøt, blev han valgt ind i kommunalbestyrelsen, saa han endnu deltager i det kommunale liv med sainme lyst og ihærdighed som altid. Enhver sag af almen interesse for denne egn har Juuls navn været kr.ryttet til; vi skal saaledes nævne enkelte: Han har været med til at stifte "Venstre-Vælgerforeningen", hvis formatd han var i mange aar og bidrog til at klare, hvad der var Venstre og Højre imellem. Juul har ligeledes været med til at stifte I-andboforeningen, Iandbosparekassen, Sogneraadsforeningen, hvis styrelse han hele tiden paa forskellig maade har deltaget i. I en aarrække har Juul som bekendt været vejassistent. Her maa fremhæves, at r,nedens der har vætet øvet stærk kritik over vejvæsenet, har man om Juul kun høfi, at han vandt tilfredshed baade hos overordnede og underordnede samt enhver, han som vejassistent kom i berøring med. Endnu skal vi tilføje, at Juul har været medlem af jernbanekomiteen fra første begyndelse indtil denne sags heldige afslutning baade for egn og by. Og vi tør sige, at Juul har været den ivrigste blandt komiteens medlemmer og lagt et stort arbejde ind paa denne sag, særlig ved at t2

13 holde sine standsfæller samlet om Hobro-løgstgrbanen, som viste sig at være den eneste, der kunne faas. Vi holder os forvissede om, at mange med os paaskønner Juuls virksomhed og at han under de mange forskellige virksomheder ved sin dygtighed, flid og humanitet har vundet sig virkelige venner. Juul staar nu overfor sit 25 aars jubilæum uden i mindste maade at være vist nogen paaskønnelse fra oven, men vi holder os ogsaa forvissede om, at han hellere ser en paaskønnelse fra den egn, hvori han har virket. Vi opfordrer derfor alle paa denne egn om at vise ham en opmærksomhed ved at yde et lille bidrag, som enhver af os undertegnede gerne modtager, og i forening anvender enten tilindkøb af en erindringsgave eller overlades Juul til fri raadighed." LøGSTøR Skrivelsen, der er dateret: I oktober 1893, er underskrevet med 25 navne på kendte venstrefolk fra hele nordvesthimmerland. Juul var altså netop blevet valgt ind i l-øgstør byråd, hvor han kom til at sidde fra Hvorlænge han fungerede som vejassistent, har vi endnu ikke opklaret, men han har alligevel betydet så meget, at han skulle opkaldes, da Juulsgade blev anlagt sidst i erne. Juulsgade var længe om at komme på bykortene, f.eks. i Trap: Danmark. Først i 5. udg. fra 1960 er gaden med, men uden navn ligesom Martinsgade, som sikkert er anlagt samtidigt. Husenes alder i gaden siger ca med undtagelse af nr. 1 og 2, der er fra NHL. ffi::;:;* t3

14 LØGSTØR SOM HAVNEBY (fortsat) Henimod 1860 var der gang i havnebyggeri både mod vest og øst. Mod øst var træbolværkerne ved at blive udskiftet med stenbolværker. Det kan bl.a. ses af en skrivelse fra '].,857, underskrevet af Søren Aar;ted, J.C.Møller m.fl. Her står: "Undertegnede tillader sig herved at fremkomme.,ned følgende proposition (forslag), der vist maa være at ansee ligesaavel i havnevæsenets som byens interesse, nemlig at overtage op: fyldningsarbejdet for egen regning, naar havnevæsenet i llghed med købmand Busch vil sætte en steenmole i linie med det paabegyndte arbeide ved Busch's plads til ydre kant af d'hrr Berthelsen & Søns, eller den saakaldte Thinghuusplads..." Busch's ejendom kom senere til at rumme grosserer Mikkelsens virksomhed, og det var altså forgængeren til dampskibsbroen, mens brevet tilsyneladende foreslår en forlængelse af stenbolværket mod øst. stykker var det ialt ca kvm. Prisen pr. tønde land var forskellig, men den samlede sum blev kr. og 57 øre til kommunekassen. Til gengæld skulle byen optage og bortskaffe "en deel af det fra byen & hen mod vest udgaaende steenglacis, beliggende paa det af havnevæsenet erhvervede areal, matr. nr. 45, samt en deel i fjorden udfor bemeldte glacis liggende løse steen, der formeentlig tilhøre havnevæsenet..." Ellers ville de blive betragtet som "hjemfaldne". På det tidspunkt var der ikke fyldt op øst for Vesterhavn, og en af ingeniørerne ved kanalen skrev: "Til opstilling af en paa foranstaltning af Indenrigsministeriet indrettet "selviregistrerende vandstandsmaaler" har jeg ikke kunnet finde nogen mere passende plads end op til østre dæmning ved byens havn, omtrent ved A paa hosstaaen de skizze" Kanalarbejdet var også i fuld gang, og der findes en opgørelse over, hvad staten overtog af jord til kanalen, altså den del, der lå i løgstør kommune. Fordelt på 6 t4

15 "Sluttelig skal jeg endnu bemærke, at apparatet vil blive borttaget og opstillet i østre canalhavn, saasnart arbejdet med samme er tilendebragt. Ærbødigst W. Reimers". Vandbygningsingeniør Carlsen skrev: "Ved at tilstille den ærede commission vedlagte dupliqat af overeenskomsten mellem commissionen og mig angaaende magelæg af grund, tilligemed gjenpart af den tilhørende plan undlader jeg ikke at meddele, at jeg under dags dato har forelagt overeenskomsten for indenrigsministeriet". 24. juli Magelægget var en række stumper jord omkring kanalmundingen, og en overenskomst om, hvem der skulle vedligeholde de forskellige bolværker og overflader. f. eks.: "Det paa planen med BCDEF betegnede, l-øgstør Havn tilhørende areal, afstaaes til kanalanlægget mod at der i erstatning herfor afgives af kanalanlæggets grund den med GHJK betegnede stykke" o.s.v. Det hele kom jo tilbage igen ca. 110 år senere. Plur h&rndr r.il 0*.slsuto nrllcm.lqr{itra.l tnxllnorirgeinrpcrnf (hdm se l,$g6rrll lhru<rminiø etguodt ilael*g a( t'.und. ii I, l, I I I J,l,IJ ili fj tll -J 4*,.å-.../r, - t a-. y'*t ", u 1,*,rh-. /,r,1/; -,

16 Den 27. maj 1859 meddelte Indenrigsministeriet gennem Aalborg Stiftamt, at man har "overdraget skuespiller A. J. Smidth i indeværende aars sommer at foretage en rejse til undersggelse af forskjellige fiskeriet vedrørende forhold i samtlige kongerigets fjorde, bugter og have og i dette øjemed stillet en til kontrollen med limfjordsfiskeriet indkjøbt dæksbåd "Kaliffen" til hans disposition". Da båden er forsynet med "splitflag, hvori er anbragt et net med fisk", bedes havnene at indrømme båden samme fritagelse for havneafgift som toldkrydserne. Smidth nåede nu ikke til Limfjorden i 1859, og anmodningen blev gentaget året efter. Fra 1861 gjorde "Kaliffen" tjeneste i 4 år som fiskerikontrol, sammen med "Mario", der var omtrent af samme størrelse. Senere kom "Havgassen" og "Ægir". "Kaliffen" var en meget hurtig båd, som deltog med held i de første kapsejladser herhjemme fra Den gik ud af marinen i 1875 og førte en omtumlet tilværelse. Under navnet "Margrethe" blev den omdannet til kvase og endte sin tilværelse med at vende bunden i vejret i Grådyb ved Esbjerg i NHL. 16

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I Vildmarkens Skjul. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

I Vildmarkens Skjul. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere