Peter Christensen Teilmann. Li l l e enc ykl o p æd i ti l. Pauser. udarbejdet 2003 som dokumentarisk og lyrisk grundlag for audio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Christensen Teilmann. Li l l e enc ykl o p æd i ti l. Pauser. udarbejdet 2003 som dokumentarisk og lyrisk grundlag for audio"

Transkript

1 Peter Christensen Teilmann Li l l e enc ykl o p æd i ti l Pauser udarbejdet 2003 som dokumentarisk og lyrisk grundlag for audio

2 Lille encyklopædi Pauser 4

3 Pause, at pausere. Kortere eller længere tidsrum, i hvilket en handling o.l. ophører for derefter at genoptages; midlertidig afbrydelse eller standsning; ofte om ophold, der er bestemt til hvile. Tidsrum i hvilket en eller flere stemmer tier, pauserer, f.eks. i samtale eller musik; også musikalsk tegn, som angiver opholdets varighed. Pause, retorisk og metrisk: cæsur, kataleks, enjambement, der på forskellig måde gør ophold, adskiller eller sammenbinder. Undtagelsestilstanden: hvor man sættes ud af kraft, falder ud, hvor man passerer tiden på langs, passerer hinanden, ældes gennem hinandens aldre etc. At ta bort det, allt som jag vet inte är sant. Mottoet er fra Göran Sonnevis langdigt, Trädet (1991). Sentensen er i sin sammenhæng denne: För att sången ska blit möjlig Att ta bort det, allt som jag vet inte är sant, efter ny information Eller det jag misstänker inte är sant Noget annat går inte Också sanningens desinformatörer mitt inde i befrielsen ska beskrivas Passus: låneord fra lat.: skridt, kommer af samme rod som pandere: udbrede, udspænde, åbne, og patere: strække sig, stå åben; en pas- 5

4 sus betegner et afsnit af en tekst, en vending, et udtryk (fra en sammenhæng). At falde i staver er at stirre fraværende frem for sig, at falde hen, ofte mens noget afgørende sker i samme moment, eller hvorved noget afgørende netop bliver nærværende. Med uforettet sag er at måtte forlade det, man skulle, uden at have gjort det, måske fordi man forsøgte eller gav op i det forkerte øjeblik, det får man aldrig svar på netop fordi man gik med uforettet sag. At noget går én i blodet er at lade det sætte sig som vane, lade det gro in og fast som om der aldrig har været andet, en sorg f.eks., men også at lade det få sin naturlige plads i ens karakter eller liv, en sorg f.eks. Døgnets 25. time er despressionens tavse time. Den der er skjult for hende, der er ramt af den, og uopnåelig for omgivelserne at trænge frem til. 6

5 Søvnsyge er som søvnløsheden, noget man bliver syg af i længden, men søvnsyge er også at søge eksil i søvnen. Tom Kristensen eller Emil Bønnelycke har disse linjer: Forsvindingspunkt d.s.s. flugtpunkt, det punkt hvori maleriets perspektiviske illussion indfanges. Soløje er en blomsterfamilie, ofte gule, der har det til fælles at de åbner sig for solskin. Soløje er gul som den mørkegule tåge i drengens øje, som øjets hinde omkring pupillen, iris, regnbuehinden, er gul. Iris betyder også regnbue, og den er i kristen mytologi et guddommeligt pant for skabningens skønhed, for underet. Det er livsunderet, dét der ses og bliver ved at dukke frem i stort og småt. De små mirakler midt i det illusionsløse, erindringens dybere stemme, der ændrer og fornyer. Meditationer, hvor lyrik og refleksion løsnes ved hinanden. Soløje er også som noget, der tørrer ud eller sløres fordi det har set noget, som kærlighed eller sorg, for voldsomt og for tidligt ( (gud) har givet vort Øje en Iris / der trækker sig sammen for altformeget Lys, Kaalund, Thi Lysets Veie forvandle sig til Mørke, naar man vender sig mod Lyset: saaledes boer Kjerligheden i det Skjulte, eller skjult i det Inderste, Kierkegaard, ja, der vare blinde af for meget Syn, Holberg). Men altså også livfulde øjne ( brunøjet og stærk, spillende mørke Soløjne, Georg Brandes), livskraft. Reliøst om guds blik ( See dog til mig fra det Høie! / Speile sig dit Sole-Øie / I min stille Taare-Flod, Grundtvig). Og om solen som den, der ser alt på jorden ( Seer hist 7

6 Soløiet Jorden vildt Blodplettet, / Og Maanen sender hen sit Dødninglys / Ikkun paa et uhyre Gravkapel, Bagger). At komme sig selv i forkøbet er at gøre det, man ikke vidste man skulle gøre, der var nødvendigt at gøre, før man gjorde det, og gjorde man det ikke, forstod man aldrig siden, hvorfor det var nødvendigt og nu for sent. At noget stå og falder med noget andet er at det ene afhænger helt af det andet, står det ene står det andet, falder det ene falder det andet. Ligskjorte er den ofte hvide beklædning, den afdøde iføres i kisten. At komme én på tværs er at gribe forstyrrende ind, at stille sig i vejen, fordi vejen ikke er farbar, men han vil ikke se det, at én tør være den hindring en anden ellers ville blive for sig selv, og i så fald var der ingen vej tilbage. Stille hjerte stille, stille, hjerte, sol går ned er refrænet, der langsomt og roligt løber igennem Jeppe Aakjærs vuggevise Aften fra 1912 (trykt i Vind og Vejr og Folkesind (1916). 8

7 Vær glad for det er et udsagn om at det, som synes at være skidt, er det bedste der kan ske. Provisorium er en foreløbig, midlertidig indretning; en tilstand, tidsrummet en sådan tilstand varer. Orgelpunktet er egentlig en betegnelse fra kompositionsteknikken for en længere udholdt node, der hviler i en enkelt stemme (oftest bassen), imens de andre stemmer bevæger sig videre derover i akkorder, der indbyrdes må harmonere, men ikke behøver at stå i harmonisk forbindelse med den liggende tone, undtagen ved orgelpunktets indtræden og ophør. Orgelpunktet anvendes oftest mod slutningen af et musikstykke, særlig i kanon og fuga ( Vinterfuga i Kendemærket). Det hedder også om orgelpunktet, at det er en indelukningsluft, der holder sig under alle modulationer i lugtsymfonien. Man taler endelig om lange monotone, orgelpunktlignende klange. Svaret stammer i hjernen på dig antyder at hjernestammen, hvorigennem blodtilførelsen sker, er den sidste part af hjernen der dør ud. 9

8 At få syn for sagn er at det, man ved allerede, bliver synligt for en, træder frem. Det dobbelte øjeblik skærmen fryser fast i fem minutter: det dobbelte øjeblik, hvor livet veksler med døden, og som modsvares af det interval på 5 minutter uden blodcirkulation i hjernen, der skal til for at hjernens funktion er uigenkaldeligt ophørt, og et menneske altså kan erklæres hjernedød. De 5 minutter måles som ophøret af elektriske svingninger i hjertet med en såkaldt EEG, en elektroencefalografi, og som påvisning af, at der ikke mere kommer blod til hjernen, med kontrastvæske, en såkaldt 4-kars-angiografi og samtidig røngtenfotografering. 10

9 Kommer du nu må gerne vise hen til Tom Kristensens sendigt Græs og ikke mindst Glimtvis itonesættelse af den. Men sentensen er også, den totryksfigur, der stammer i hjernen og morses på en hånd, en totryksfigur som på én gang hviler i sin egen symmetriske proportion (x - - x) og samtidigt er en art sænkningens katalex og en curser, en tegnfører for den formens og livets hvileløse fremdrift, der synes klangløs, men betoner alt. At støde tiden fra sig med lettelsens suk er den tunge lyd og fysiske chok, der sker i kroppen som følge af de muskelkramper, der opstår i dødsøjeblikket og giver kroppen liv, mens sjælen forlader den. At drage lettelsens suk er at blive befriet fra en bekymring o.l.. Se om sjælens sorte tale nedenfor. Somnolens er søvnighed af den art, hvor patienten kun kan vækkes med besvær. Hører til i en tidlig fase af den hjerneblødning, der knapt er opdaget endnu og snart udvikler sig drastisk til døden. Konfus er den forvirring i bevidstheden, der hører til i samme fase. 11

10 Kontusion er en læsion fremkaldt ved slag eller stød eller knusning af især bløddelene under huden, således at huden ikke brister (blåt mærke eller hjerneblødning). Ødem er væskeophobning, hjerneødem (hjernevælling) er lægens skræk, da tilstanden er nærved umulig at behandle. Trykket inde hjernen, forårsaget af en kontusion, bliver efterhånden så stort, at blodkarrene klemmes flade og bliver uigennemtrængelige for blodgennemstrømningen. Selvom et center i hjernen registerer at trykket i hjernekassen bliver større end blodtrykket og derfor får hjertet til at pumpe mere blod op, så er det en umulig kamp pga. de fladklemte blodkar og til sidst sætter også dette center ud af funktion. Trykskrue er et instrument til nødværge for væskeophobningen, intet andet, trykskruen udsætter blot det uafvendelige i det øjeblik det er bestemt at patienten ikke er tilgængelig for kirurgisk intervension. Cerebral betyder simpelthen hjerne- (latin cerebrum) og den cerebrale funktion er blot den, der til sidst hører op i form af smerte- og hostereaktioner 12

11 locus coerolicus er det center i hjernen, der giver besked via den op i hjernekassen forlængede rygmarv til hjertet om at øge pumpekraften således at blodtrykket stiger og blodtilførelsen til hjernen stiger. Lysstive er det, pupillerne er hos et hjernedødt menneske, da han ikke kan registrere lys, da øjnenes bevægemuskler ikke får impulser gennem hjernenerverne på grund af manglende funktion. Synsnervens manglende reaktion er et af de første tegn på hjernedød. Livores er jo latin for dødspletter eller ligpletter og ét af tre sikre dødstegn, foruden cadaverositas (forrådnelse) og rigor (dødsstivhed), hvoraf to skal foreligge for at et menneske kan erklæres juridisk død. Hvis altså ikke man bruger hjernedøden som dødskriterium ud fra den tanke, at er hjernen død, så dør resten af kroppen del for del sidenhen, at altså et menneskes død er identisk med det ene organ, hjernens død (og som jo muliggør udtagningen af andre organer i den krop, der jo ellers ikke er død). Eksil er at springe ud eller op, et sted i tilværelsen eller sjælen, man er forvist til af sig selv eller andre eller omstændighederne, og ikke kan eller ønsker at komme tilbage fra, frivilligheden og ufrivilligheden eller tvangen krydser erkendelse i eksilet. 13

12 Sjælens sorte tale: at de efterladte bliver dét, der sker når man kobler respiratoren fra en hjernedød og hjertet dermed ophører at slå: den døde eller døende bevæger sig i måske voldsomme ryk, det vil sige i kramper fordi der pludselig ikke mere (kunstigt) føres ilt ud i musklerne og der udløses rygmarvsreflekser. Man tolkede det tidligere som sjælen, der forlod kroppen. Det gør vi ikke mere. Nu smider sjælen til gengæld tavs sort tale ind i os, der ser på. Sort tale er uforståelig tale, ikke nødvendigvis i enhver forstand, men på på de afgørende punkter absolut uforståelig tale. Episode: noget udefra tilkommende, indskud; indskudte stykker (eller dialoger) i klassisk drama (mellem korsangene, parodos), side-handling eller underordnet handling der ikke er nødvendig for hovedhandling, men evt. uddyber den; kortvarig afbrydelse af begivenhedsrække eller af ensformig tilstand. At snakke efter munden er at sige det, man mener et andet menneske gerne vil høre, men i og med man gør, viser man at det ikke er rigtigt, hverken for en selv eller den anden, ydmygelsen er dobbelt. At ordene stikker i halsen er på en gang at stikke halen mellem benene, at lade gråden stå i halsen og at man står i sagen til halsen: hvem der gør hvad mod hvem er uklart. 14

13 Pillet due gror på marken: man spiser stadig stegte duer i den madtradition, der præger plejehjemmene, og Inger Christensen skrev engang de magiske vers som udgør hele digtet Fred : Duerne gror på marken / Af jord skal du igen opstå (Græs 1963). Apopleksi er slagtilfælde, hjerneblødning med lammelse og afasi til følge. At gøre gode miner til slet spil er at lade som om man er indforstået med noget, man faktisk er midfornøjet, ærgret, irriteret over. At tale som en brækket tunge er noget lignede som at køre som en brækket arm. Grødhoveder er et fyndord for dumhed, at have grød i hovedet er som ikke at have noget mellem ørerne og at være dum i nakken, men også noget af et billede på den bløde og meget skrøbelige hjernemasse, der flyder i vand under hovedskallen, dér hvor ødem opstår. Hjernevælling ligner kærnevælling, gammel mælkegrødsret der stadig er i brug på plejehjemmene, men også hjerneødem se ødem. 15

14 Afasi er tab af evnen til at opfatte og bruge sproget eller en forstyrrelse deri. Omfatter enten de motoriske eller sensoriske funktioner (se under Slåfejl). Persona per sona, gennem stemmen. At kende mennesket på masken, det grundliggende gennem det særprægede, det indre på den ydre fremtoning, sjælen på gestus og grimasse (grimassestudiet som går tilbage til og 1700talstankerne om forholdet mellem kropsvæsker, følelser og grimasser), portrættet på det forlæg der ikke findes, den ansigtsløshed, digterne og malerne har arbejdet med gennem hele modernismen, digterens ekfrase over musik, billeder eller over forfattere, han ikke kender eller kender (Gunnar Ekelöf, Ole Wivel, Per Højholt, Chr. Yde Frostholm, Henrik Nordbrandt, Niels Frank etc. etc.). Masken der tydeliggør trækkene hos den, der bærer den ( På din maske skal jeg kende dig, Blixen). I portrætdigtet mødes portrættør med den portrætterede i punkter, hvor de deler eksistentiel dillemma. Persona vil nok sige et menneske, men den lyriske persona er en stemme for sig, en karakter, der ikke helt svarer til den portrætterede, og ikke helt er uden træk af digterjeget selv. Den lyriske portrætkunst sfineste egenskab er at gribe, som i en skitse tegnet i ét nu, et menneskes eller et forfatterskabs egenart og maske, et menneskes persona; et aftryk af alle skygger og lysvirkninger lagt ind i hinanden, så man har lyst til at få foldet dem ud og høre mere. Men der er netop ikke mere. For det andet gør det det muligt for den portrætterende digter at tage sig selv med i købet, at komme nær sig selv, uden at røre ved hjer- 16

15 teskuddet. Det er unægteligt lettere, siger Wivel, at vise hvem man er, når man slet ikke har det i tankerne. Slåfejl er at ramme forkert på tastaturet, et motorisk symptom, sådan som afasi er et mundtligt symptom på alderdom eller ligefrem den Alzheimers syge, Peter Seeberg skriver om i Halvdelen af natten (1997). Seebergs lille stykke Slåfejl er kongenial med sit dystre emne: afasi og hukommelsessvigt i alle lag. Det er ikke den lydefterlignende sorte tale, der sætter sig igennem i Slåfejl. Skrive- og talefejlene er i aktiv tjeneste hos en mening, der ikke var tilsigtet. Skrivefejl, fonemer, allitterationer og lydord forskyder sig ind mellem hinanden. Bane er fane, vente er hente. Man holder modet oppe, man baner sig vej og holder fanen højt. Man erfarer at den eneste måde man paradoksalt kan komme videre, man kan få hentet det frem man søger f.eks. formuleringsevnen når man er afatisk er gennem at vente. Slåfejl er selv et udtryk for, hvad den handler om: afasi og hukommelsessvigt. Roman Jakobson siger i sin berømte artikel, To aspekter af sproget og to typer afatisk forstyrrelse fra 1956, at de mest tydelige tegn på afasi, de mest tydelige symptomer på afasi er af sproglig art og at der er to typer af afatikere: den motoriske afatiker og den sensoriske afatiker. Begge har problemer med det, Jakobson kalder sprogets grundlæggende dobbeltkarakter: Tale forudsætter en selektion af visse sproglige entiteter og deres kombination til sproglige enheder med en højere grad af kompleksitet. (201). Den motoriske afatiker har sin selektionsevne nogenlunde intakt, men kombinationsevnen er beskadiget ( kontiguitetsforstyrrelse ). Han kan frembringe associative, 17

16 men mere eller mindre disparate sætningsserier, men han mangler evnen til at ordne dem i syntaktisk sammenhæng. Den sensoriske afatiker er heroverfor nok i stand til at danne sætninger, men kan i større eller mindre omfang ikke huske ordene. I Slåfejl kæmper en sensorisk afatiker med sig selv og med en motorisk afatiker: han danner sætninger og får dem til at slutte form i prosa ved ikke at kunne huske de ord, der skal til. Man kan også sige, at Seeberg gjorde en menneskeligt tvunget, men kunstnerisk frisættende brug af den kombination og selektion, Jakobson skematiserer sproget i tid efter. Sproget løber på kombinationsaksen ord for ord efter syntaksens regler, og på selektionsaksen efter ord, der er valgt blandt andre med beslægtet indhold og/eller funktion. Syre for lyre, bane for fane, vente er hente det er at tage de sproglige forstyrrelser, afasien har skabt og omsætte dem til poetisk funktion. Flugtpunkt se forsvindingspunkt. A little language such as lovers use, words of one syllable fra Virginia Woolfs To the Lighthouse (1927). Citatet lyder i sin helhed: By what name are we to call death? I don t know. I need a little language such as lovers use, words of one syllable. Homie har at gøre med en homeboy, én fra hjembyen, fra ens gang etc., men er historisk set som en homey, der også er en nylig ankommet, en immigrant af en art. 18

17 Hmm. let s see, must be a simple way hmm! Fra en gammel spolebåndoptagelse med Per Højholt og fragmenter af Turbo. At noget springer en af øjnene er en variation af at noget springer en i øjnene, at noget er påfaldende og vækker opsigt, så det ikke er til at overse. At tabe terræn er at miste sin position, sit overtag overfor sig selv, at sætte i tilbagegang. taktfast og taktløst er at noget vedvarende og regelmæssigt slår ud og virker ind på det der passerer en. Den der venter på gangen erindrer Morten Nielsens eget digt Døden og Søren Ulrik Thomsens Ikke døden fra City slang (1981). Silkegade var det sted, hvor Morten Nielsen døde, ramt vistnok af et vådeskud. Et tåbeligt refræn hilser slutversene fra Morten Nielsens pragtdigt, Vi sender Dansemusik om Natten : jeg er Hungrens, Tidens, Dødens / Dansemelodiers Rytme og Refræn. 19

18 Hjertet er tungt af lykke er en af fire underskønne verslinjer i Morten Nielsens Foraarets Horisont stemmer i mellem det ubenævnte menneske og universet. Digtet viser, hvordan Morten Nielsen ikke bare fremkaldte stemning og anelse, men skabte rum for at det kunne mødes med læserens anelse. Det lyder i sin helhed: Verden er vaad og lys Himlen er tung af Væde... Hjertet er tungt af Lykke, lykkeligt nær ved at græde. Digtet udtrykker en simpel antropomorfisme, et menneskeliggørende eller besjælende skred mellem verden og jeg et. Jeg et har det som himlen: lys og bristefærdig tung af væde. Antropomorfismen giver navn til denne lighed i tilstand mellem verden og jeg: altså lykke, dobbeltbundet lykke. Der er jo ikke noget empirisk jeg i digtet. Digtets egentlige stemme eller persona er radikal: det er helt uden det menneskelige jeg, et digt ellers normalt taler igennem for at kunne påkalde sig noget ikkemenneskeligt eller noget, der ikke taler selv eller har vendt sig bort. Den proces i digtet, der som nævnt har navn som apostrofe, er her rendyrket gestus. Udråb og tiltale, men uden nogen til at tale og uden tiltalt. Antropomorfismen er altså ikke udtrykt direkte den er faktisk noget vi som læsere drages til at slutte. Og det gør vi på den meget konkrete tomme plads, man taler om indenfor læserteorien, en god tekst overlader til læseren at udfylde: nemlig ved de pause- 20

19 prikker, der leder første strofe over i anden, og hvormed verden besjæles af jeg et med tilbagevirkende kraft og vice versa. Processen trænger gennem alle digtets lag. Rytme og metrum løber således tæt op ad hinanden, og rimparrene styrker eller koncentrerer dette parløb. Der er for så vidt intet oplagt fast metrum, men er en tydelig daktylisk faldende rytme med et regelmæssigt antal tryk. Digtet falder altså støt og taktfast hen mod rimmene. Af rim er der et par, måske to: a-b-a-b. Lys og lykke er ikke et gennemført rimpar, men det er både alliterativt og metaforisk af samme art, det har både klangligt og billedligt henvisning til samme motiv og betydning. For så vidt bakker rimmene altså rytme og metrum hinanden op. Metret er båret af regelmæssige tryk og trykantal, men det strækkes ud af rytmen og holdes spændstigt af rimmene. De ejer alle rimets klassiske dyder: pointering, klanglighed og rytmisering. Men de to rimpar har samtidig en indbyrdes paradoksalitet i det semantiske: Lykken er fyldt med lys, men også tung og bristefærdig af gråd som om det var lykkens modsætning: sorgen. Men rytmen blander sig. Med den ene alitterative rytme: verden-våd-væde skrider det personlige ud i altet eller verden via en anden alliterativ dobbeltrytme: himlen-hjertet, tung af væde-tung af lykke. Derfra finder digtet sit billede på den lykkefølelse, der på en og samme gang er lys og let og tung og bristefærdig og bliver det gennem det metriske koncentration af de to rytmer via både grammatiske og metriske pauser: tankestreger, punktum, cæsurer og kataleks. Det hele falder på plads i digtets rim: verden-himlenhjertet, våd-væde-græde, lykkeligt nær ved at græde. 21

20 Rimmene på alle niveauer, som jeg her har lagt ud i remser, viser os ind i en mere præcis beskrivelse af, hvad rimets funktion er i dette digt. For en ting er dets klassiske dyder og vellyder: pointering, klanglighed og rytmisering. Men det moderne ved rimets funktion, er den måde, det både slutter og åbner digtet på, hvor ord og billeder, der ellers går mod hinanden og kontrasterer hinanden, bringes - gennem den forventning læseren stilles i via det første rimord - i spænding med hinanden. Der er hos Morten Nielsen en tillid til digtet, til sprogets evne til at begribe dét, der adskiller ham fra en væsentlig del af moderne og ikke mindst modernistisk digtning i Danmark. En ikkeromantisk og antimetafysisk tillid til sproget og dets paradokse egenskaber, der synes at være ved at vende tilbage i lyrikken, nu 50 år efter Morten Nielsens død og ovenpå allehånde nødvendige - ironiske demonstrationer af sprogets utilstrækkelighed. Denne tillid er en egenskab ved Morten Nielsens digte, der selvfølgelig ikke garanterer kvaliteten af dem. Og kvaliteten svinger meget, ingen tvivl om det. Men en effekt af denne egenskab er, at digtene handler om noget, og så godt som aldrig om sig selv eller om digterens kamp med sproget. Tilliden er hørbar: Den ligger i tiltalen eller påkaldelsen af det, der ikke er tilstede og synligt, i apostrofen. Og den ligger i rytmen, der bringer digtene udover den patos, apostrofen traditionelt er et udtryk for. Og rytmen igen, den bringer digtene udover de tradtionelle metre, de ofte lægger sig op ad, og de frie vers, århundredet for alvor har ført ind i digtningen. Rytmen gik ind i tiden og ud igen, så den stadig lever i Morten Nielsens digte. 22

21 Ingen kan gå alene stemmer i med Halfdan Rasmussens digt Rasmussens Ingen er helt alene fra På knæ for livet (1948) At en langt yngre digter som Peter Laugesen fra ord til andet deler denne lydhørhed med Halfdan Rasmussen, kan man forvisse sig om ved f.eks. at høre Peter Laugesens eget digt Ingen kan gå alene i regi af Mind Spray. Den vilde digter er det sjældent brugte nickname for Peter Laugesen. Citroner sure og gule er startverset fra bogstavet C i Halfdan Rasmussens Halfdans ABC: Citroner er sure og gule. / Cigarer er fulde af røg. / Charlotte er cyklet til Thule / med to kasser øl og et løg, / så hun har nok tabt sig en smule. Mindspray er gruppen, der itonesætter Peter Laugesens lyrik, som foruden Laugesen selv består af trompetisten Lars Wissing og DJ en Anders Peter Skrumpealder er titlen på et digt fra Halfdan Rasmussens seneste digtsamling, Fremtiden er forbi (1985), et strålende stærkt digt om prostatabesvær og alderdom. Skrumpealder er i den henseende noget af det bedste, forfatteren nogensinde har skrevet. Digteren 23

22 lader den nådesløse selvironi og den sælsomme livsnåde gå i rette med hinanden for at standse livet i flugten. Digtet kombinerer den direkte og udtalt personlige, eksistentielle centrallyrik, der findes til patetisk overmål i samlingerne fra 1940 erne, og så den absurde situationskomik fra tosserierne og remserne. Samtidig mærker man, hvordan forfatteren med Fremtiden er forbi igen nærmer sig samme angst og dødsfornemmelse - nu bare på tærsklen ud af livet, hvor det i 1940 erne var på tærkslen ind i livet. Kravl og kryb alluderer til sentenser i Halfdan Rasmussens seneste digtsamling, Fremtiden er forbi. Havets tærskler er fra Tomas Tranströmers eget billede fra det mirakuløse lille digt, Ostinato. Det er også en af disse urkronotoper i litteraturen, spørger man den russiske litteraturforsker Bachtin, et sted hvor tid (kronos) og rum (topos) krydser spor og udvider hinanden. Hjerteskud er fra et ofte brugt citat af Martin A. Hansen, f.eks. i diskussionen om ham mellem Ole Wivel og Thorkild Bjørnvig, hér efter Wivels Kunsten og krigen (1965): Rør aldrig Hjerteskuddet. Det smager sødest, men rør det aldrig. 24

23 Hjernestol ligner hjerteskud og hovedstol, den hovedstol, Per Højholt (og mange andre økonomiske fornuftsmænd) taler om, man aldrig skal tage af. Latter på toppen af tilværelsen: F. P. Jac anmeldte Ole Wivels Digte med en langdigt, hvor man finder disse linjer: Senere slog vi stambordet til glans i Skagen, / vi var absolut ikke for fine til Sussi & Leo, / og jeg husker stadig dig og Bodil tvære et dansegulv ud, / Skagen havde fået sig et rigtigt international par. / Jeg fik prophals og tænkte på, / om jeg mon fik min kone med hjem igen, men I overlevede. / Du havde ikke danset sådan i halvtreds år vigtede du dig, / jeg holdt bare vejret på puritanerbænken. Drukprås er det bedste fra drukmåsen og en prås, altså hvad Storm P. ville kalde sammenfaldende billeddannelse i et ubevogtet øjeblik: det er drukmåsen, sløvet og fokusforvirret, der pludselig får dte geniale indfald der går en prås op for ham. Det kommer til udtryk som lydlighed (mås-prås). At gøre sig fremmed to steder og alle de andre dobbelte greb i (jørgen christian hansen), hvad er det i dem, der taler sammen med noget, jeg først har opdaget nu efter færdiggørelsen af Pauser? Jeg troede at være fortrolig med hele forfatterskabet i alle dets afkroge. Men nu er jeg faldet over det lille stykke Ordene før fortællingen. Her fortæller han om, men afslører ikke de to sæt- 25

24 ninger, der sætter igang og gør det igen og igen, men aldrig bliver brugt. Puster ord op i balloner henviser til et stykke fra Christian Yde Frostholms Det elektriske græs (1988): De mistede sproget. En hel generation. Det gled fra dem som balloner fra børn på festivalpladser. De var forsamlede på store festivalpladser. Solen kom og gik. Sproget stod og brummede fra store højttalere. En vind blæste lyden ind i deres ansigter: flygtige ord ude af sammenhæng. De lo. Træt. Ude over vandet sås en kæde af balloner. Over højttalerne efterlyste de deres børn. At have ren røv at trutte i er et fyndord, men ikke noteret nogen steder, det at at gøre rent bord, at rydde ud uden hensigt andet end at berede muligheden for noget nyt. En sludder for en sladder er dét at svare dårligt for sig, at give utilfredsstillende eller ligefrem intetsigende forklaring. Og det sker netop ofte dér, hvor ingen beder om svar eller forklaring og sproget netop ikke inviterer til det fordi det drejer sig om noget, der har det ved sig, at det væsentligste i det ikke lader sig sige men dog og netop på den vis forståes af alle. At give en sludder for sladder er egentlig at øve vold på en af de største fællesnævnere, vi har i sproget: klicheen. Klicheen er jo ikke bare et sprogligt aftryk af noget, den er selv et originalt udtryk for noget der ikke kunne 26

25 siges på nogen anden måde. Klicheen rammer noget væsentligt i det væsentligste, men med den paradokse virkning at det væsentligste holdes skjult og noget væsentligt i dét hæves frem i afledt form. Katrine Marie Guldagers Kaffeselskab fra Styrt (1995) er et kunstnerisk indbegreb af det danske sprogs digressive karakter: klicheen, sludderen og sladderen. At give råt for usødet er at give igen efter samme krænkende eller hårde måde, som man selv er blevet behandlet eller tiltalt. At bede om sine himmelblå er at udtrykke sin pludselige eller store forbavselse, det er et symptom for det samme som andre talemåder som at tabe mål og mæle eller at stå med åben mund og polypper, men disse siges blot af iagttagere, af netop andre end dén, der rammes af pludselig eller voldsom forbløffelse. 27

26 28

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Analyse af Aarestrups Var det Synd?

Analyse af Aarestrups Var det Synd? Litteratur analyse v/ Jan Rosiek, hold 2 Sine Frejstrup Grav Petersen Analyse af Aarestrups Var det Synd? Digtet Var det Synd af Emil Aarestrup er et lyrisk digt, der består af 6 strofer af hver 4 vers.

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Hvad er afasi? Danish

Hvad er afasi? Danish Hvad er afasi? Danish For et stykke tid siden er du sikkert blevet konfronteret med afasi for første gang. I starten rejser afasi spørgsmål som: Hvad er afasi, hvordan udvikler det sig og hvilke nye problemer

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Leg i spil Musik for alle

Leg i spil Musik for alle Leg i spil Musik for alle TEASER FOR PROGRAM: Har du altid været vild med musik, skrålet med på M&L og trommet med fingrene til rytmer på bordet? I dette musikmodul giver vi dig basale kompetencer til

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere