Peter Christensen Teilmann. Li l l e enc ykl o p æd i ti l. Pauser. udarbejdet 2003 som dokumentarisk og lyrisk grundlag for audio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Christensen Teilmann. Li l l e enc ykl o p æd i ti l. Pauser. udarbejdet 2003 som dokumentarisk og lyrisk grundlag for audio"

Transkript

1 Peter Christensen Teilmann Li l l e enc ykl o p æd i ti l Pauser udarbejdet 2003 som dokumentarisk og lyrisk grundlag for audio

2 Lille encyklopædi Pauser 4

3 Pause, at pausere. Kortere eller længere tidsrum, i hvilket en handling o.l. ophører for derefter at genoptages; midlertidig afbrydelse eller standsning; ofte om ophold, der er bestemt til hvile. Tidsrum i hvilket en eller flere stemmer tier, pauserer, f.eks. i samtale eller musik; også musikalsk tegn, som angiver opholdets varighed. Pause, retorisk og metrisk: cæsur, kataleks, enjambement, der på forskellig måde gør ophold, adskiller eller sammenbinder. Undtagelsestilstanden: hvor man sættes ud af kraft, falder ud, hvor man passerer tiden på langs, passerer hinanden, ældes gennem hinandens aldre etc. At ta bort det, allt som jag vet inte är sant. Mottoet er fra Göran Sonnevis langdigt, Trädet (1991). Sentensen er i sin sammenhæng denne: För att sången ska blit möjlig Att ta bort det, allt som jag vet inte är sant, efter ny information Eller det jag misstänker inte är sant Noget annat går inte Också sanningens desinformatörer mitt inde i befrielsen ska beskrivas Passus: låneord fra lat.: skridt, kommer af samme rod som pandere: udbrede, udspænde, åbne, og patere: strække sig, stå åben; en pas- 5

4 sus betegner et afsnit af en tekst, en vending, et udtryk (fra en sammenhæng). At falde i staver er at stirre fraværende frem for sig, at falde hen, ofte mens noget afgørende sker i samme moment, eller hvorved noget afgørende netop bliver nærværende. Med uforettet sag er at måtte forlade det, man skulle, uden at have gjort det, måske fordi man forsøgte eller gav op i det forkerte øjeblik, det får man aldrig svar på netop fordi man gik med uforettet sag. At noget går én i blodet er at lade det sætte sig som vane, lade det gro in og fast som om der aldrig har været andet, en sorg f.eks., men også at lade det få sin naturlige plads i ens karakter eller liv, en sorg f.eks. Døgnets 25. time er despressionens tavse time. Den der er skjult for hende, der er ramt af den, og uopnåelig for omgivelserne at trænge frem til. 6

5 Søvnsyge er som søvnløsheden, noget man bliver syg af i længden, men søvnsyge er også at søge eksil i søvnen. Tom Kristensen eller Emil Bønnelycke har disse linjer: Forsvindingspunkt d.s.s. flugtpunkt, det punkt hvori maleriets perspektiviske illussion indfanges. Soløje er en blomsterfamilie, ofte gule, der har det til fælles at de åbner sig for solskin. Soløje er gul som den mørkegule tåge i drengens øje, som øjets hinde omkring pupillen, iris, regnbuehinden, er gul. Iris betyder også regnbue, og den er i kristen mytologi et guddommeligt pant for skabningens skønhed, for underet. Det er livsunderet, dét der ses og bliver ved at dukke frem i stort og småt. De små mirakler midt i det illusionsløse, erindringens dybere stemme, der ændrer og fornyer. Meditationer, hvor lyrik og refleksion løsnes ved hinanden. Soløje er også som noget, der tørrer ud eller sløres fordi det har set noget, som kærlighed eller sorg, for voldsomt og for tidligt ( (gud) har givet vort Øje en Iris / der trækker sig sammen for altformeget Lys, Kaalund, Thi Lysets Veie forvandle sig til Mørke, naar man vender sig mod Lyset: saaledes boer Kjerligheden i det Skjulte, eller skjult i det Inderste, Kierkegaard, ja, der vare blinde af for meget Syn, Holberg). Men altså også livfulde øjne ( brunøjet og stærk, spillende mørke Soløjne, Georg Brandes), livskraft. Reliøst om guds blik ( See dog til mig fra det Høie! / Speile sig dit Sole-Øie / I min stille Taare-Flod, Grundtvig). Og om solen som den, der ser alt på jorden ( Seer hist 7

6 Soløiet Jorden vildt Blodplettet, / Og Maanen sender hen sit Dødninglys / Ikkun paa et uhyre Gravkapel, Bagger). At komme sig selv i forkøbet er at gøre det, man ikke vidste man skulle gøre, der var nødvendigt at gøre, før man gjorde det, og gjorde man det ikke, forstod man aldrig siden, hvorfor det var nødvendigt og nu for sent. At noget stå og falder med noget andet er at det ene afhænger helt af det andet, står det ene står det andet, falder det ene falder det andet. Ligskjorte er den ofte hvide beklædning, den afdøde iføres i kisten. At komme én på tværs er at gribe forstyrrende ind, at stille sig i vejen, fordi vejen ikke er farbar, men han vil ikke se det, at én tør være den hindring en anden ellers ville blive for sig selv, og i så fald var der ingen vej tilbage. Stille hjerte stille, stille, hjerte, sol går ned er refrænet, der langsomt og roligt løber igennem Jeppe Aakjærs vuggevise Aften fra 1912 (trykt i Vind og Vejr og Folkesind (1916). 8

7 Vær glad for det er et udsagn om at det, som synes at være skidt, er det bedste der kan ske. Provisorium er en foreløbig, midlertidig indretning; en tilstand, tidsrummet en sådan tilstand varer. Orgelpunktet er egentlig en betegnelse fra kompositionsteknikken for en længere udholdt node, der hviler i en enkelt stemme (oftest bassen), imens de andre stemmer bevæger sig videre derover i akkorder, der indbyrdes må harmonere, men ikke behøver at stå i harmonisk forbindelse med den liggende tone, undtagen ved orgelpunktets indtræden og ophør. Orgelpunktet anvendes oftest mod slutningen af et musikstykke, særlig i kanon og fuga ( Vinterfuga i Kendemærket). Det hedder også om orgelpunktet, at det er en indelukningsluft, der holder sig under alle modulationer i lugtsymfonien. Man taler endelig om lange monotone, orgelpunktlignende klange. Svaret stammer i hjernen på dig antyder at hjernestammen, hvorigennem blodtilførelsen sker, er den sidste part af hjernen der dør ud. 9

8 At få syn for sagn er at det, man ved allerede, bliver synligt for en, træder frem. Det dobbelte øjeblik skærmen fryser fast i fem minutter: det dobbelte øjeblik, hvor livet veksler med døden, og som modsvares af det interval på 5 minutter uden blodcirkulation i hjernen, der skal til for at hjernens funktion er uigenkaldeligt ophørt, og et menneske altså kan erklæres hjernedød. De 5 minutter måles som ophøret af elektriske svingninger i hjertet med en såkaldt EEG, en elektroencefalografi, og som påvisning af, at der ikke mere kommer blod til hjernen, med kontrastvæske, en såkaldt 4-kars-angiografi og samtidig røngtenfotografering. 10

9 Kommer du nu må gerne vise hen til Tom Kristensens sendigt Græs og ikke mindst Glimtvis itonesættelse af den. Men sentensen er også, den totryksfigur, der stammer i hjernen og morses på en hånd, en totryksfigur som på én gang hviler i sin egen symmetriske proportion (x - - x) og samtidigt er en art sænkningens katalex og en curser, en tegnfører for den formens og livets hvileløse fremdrift, der synes klangløs, men betoner alt. At støde tiden fra sig med lettelsens suk er den tunge lyd og fysiske chok, der sker i kroppen som følge af de muskelkramper, der opstår i dødsøjeblikket og giver kroppen liv, mens sjælen forlader den. At drage lettelsens suk er at blive befriet fra en bekymring o.l.. Se om sjælens sorte tale nedenfor. Somnolens er søvnighed af den art, hvor patienten kun kan vækkes med besvær. Hører til i en tidlig fase af den hjerneblødning, der knapt er opdaget endnu og snart udvikler sig drastisk til døden. Konfus er den forvirring i bevidstheden, der hører til i samme fase. 11

10 Kontusion er en læsion fremkaldt ved slag eller stød eller knusning af især bløddelene under huden, således at huden ikke brister (blåt mærke eller hjerneblødning). Ødem er væskeophobning, hjerneødem (hjernevælling) er lægens skræk, da tilstanden er nærved umulig at behandle. Trykket inde hjernen, forårsaget af en kontusion, bliver efterhånden så stort, at blodkarrene klemmes flade og bliver uigennemtrængelige for blodgennemstrømningen. Selvom et center i hjernen registerer at trykket i hjernekassen bliver større end blodtrykket og derfor får hjertet til at pumpe mere blod op, så er det en umulig kamp pga. de fladklemte blodkar og til sidst sætter også dette center ud af funktion. Trykskrue er et instrument til nødværge for væskeophobningen, intet andet, trykskruen udsætter blot det uafvendelige i det øjeblik det er bestemt at patienten ikke er tilgængelig for kirurgisk intervension. Cerebral betyder simpelthen hjerne- (latin cerebrum) og den cerebrale funktion er blot den, der til sidst hører op i form af smerte- og hostereaktioner 12

11 locus coerolicus er det center i hjernen, der giver besked via den op i hjernekassen forlængede rygmarv til hjertet om at øge pumpekraften således at blodtrykket stiger og blodtilførelsen til hjernen stiger. Lysstive er det, pupillerne er hos et hjernedødt menneske, da han ikke kan registrere lys, da øjnenes bevægemuskler ikke får impulser gennem hjernenerverne på grund af manglende funktion. Synsnervens manglende reaktion er et af de første tegn på hjernedød. Livores er jo latin for dødspletter eller ligpletter og ét af tre sikre dødstegn, foruden cadaverositas (forrådnelse) og rigor (dødsstivhed), hvoraf to skal foreligge for at et menneske kan erklæres juridisk død. Hvis altså ikke man bruger hjernedøden som dødskriterium ud fra den tanke, at er hjernen død, så dør resten af kroppen del for del sidenhen, at altså et menneskes død er identisk med det ene organ, hjernens død (og som jo muliggør udtagningen af andre organer i den krop, der jo ellers ikke er død). Eksil er at springe ud eller op, et sted i tilværelsen eller sjælen, man er forvist til af sig selv eller andre eller omstændighederne, og ikke kan eller ønsker at komme tilbage fra, frivilligheden og ufrivilligheden eller tvangen krydser erkendelse i eksilet. 13

12 Sjælens sorte tale: at de efterladte bliver dét, der sker når man kobler respiratoren fra en hjernedød og hjertet dermed ophører at slå: den døde eller døende bevæger sig i måske voldsomme ryk, det vil sige i kramper fordi der pludselig ikke mere (kunstigt) føres ilt ud i musklerne og der udløses rygmarvsreflekser. Man tolkede det tidligere som sjælen, der forlod kroppen. Det gør vi ikke mere. Nu smider sjælen til gengæld tavs sort tale ind i os, der ser på. Sort tale er uforståelig tale, ikke nødvendigvis i enhver forstand, men på på de afgørende punkter absolut uforståelig tale. Episode: noget udefra tilkommende, indskud; indskudte stykker (eller dialoger) i klassisk drama (mellem korsangene, parodos), side-handling eller underordnet handling der ikke er nødvendig for hovedhandling, men evt. uddyber den; kortvarig afbrydelse af begivenhedsrække eller af ensformig tilstand. At snakke efter munden er at sige det, man mener et andet menneske gerne vil høre, men i og med man gør, viser man at det ikke er rigtigt, hverken for en selv eller den anden, ydmygelsen er dobbelt. At ordene stikker i halsen er på en gang at stikke halen mellem benene, at lade gråden stå i halsen og at man står i sagen til halsen: hvem der gør hvad mod hvem er uklart. 14

13 Pillet due gror på marken: man spiser stadig stegte duer i den madtradition, der præger plejehjemmene, og Inger Christensen skrev engang de magiske vers som udgør hele digtet Fred : Duerne gror på marken / Af jord skal du igen opstå (Græs 1963). Apopleksi er slagtilfælde, hjerneblødning med lammelse og afasi til følge. At gøre gode miner til slet spil er at lade som om man er indforstået med noget, man faktisk er midfornøjet, ærgret, irriteret over. At tale som en brækket tunge er noget lignede som at køre som en brækket arm. Grødhoveder er et fyndord for dumhed, at have grød i hovedet er som ikke at have noget mellem ørerne og at være dum i nakken, men også noget af et billede på den bløde og meget skrøbelige hjernemasse, der flyder i vand under hovedskallen, dér hvor ødem opstår. Hjernevælling ligner kærnevælling, gammel mælkegrødsret der stadig er i brug på plejehjemmene, men også hjerneødem se ødem. 15

14 Afasi er tab af evnen til at opfatte og bruge sproget eller en forstyrrelse deri. Omfatter enten de motoriske eller sensoriske funktioner (se under Slåfejl). Persona per sona, gennem stemmen. At kende mennesket på masken, det grundliggende gennem det særprægede, det indre på den ydre fremtoning, sjælen på gestus og grimasse (grimassestudiet som går tilbage til og 1700talstankerne om forholdet mellem kropsvæsker, følelser og grimasser), portrættet på det forlæg der ikke findes, den ansigtsløshed, digterne og malerne har arbejdet med gennem hele modernismen, digterens ekfrase over musik, billeder eller over forfattere, han ikke kender eller kender (Gunnar Ekelöf, Ole Wivel, Per Højholt, Chr. Yde Frostholm, Henrik Nordbrandt, Niels Frank etc. etc.). Masken der tydeliggør trækkene hos den, der bærer den ( På din maske skal jeg kende dig, Blixen). I portrætdigtet mødes portrættør med den portrætterede i punkter, hvor de deler eksistentiel dillemma. Persona vil nok sige et menneske, men den lyriske persona er en stemme for sig, en karakter, der ikke helt svarer til den portrætterede, og ikke helt er uden træk af digterjeget selv. Den lyriske portrætkunst sfineste egenskab er at gribe, som i en skitse tegnet i ét nu, et menneskes eller et forfatterskabs egenart og maske, et menneskes persona; et aftryk af alle skygger og lysvirkninger lagt ind i hinanden, så man har lyst til at få foldet dem ud og høre mere. Men der er netop ikke mere. For det andet gør det det muligt for den portrætterende digter at tage sig selv med i købet, at komme nær sig selv, uden at røre ved hjer- 16

15 teskuddet. Det er unægteligt lettere, siger Wivel, at vise hvem man er, når man slet ikke har det i tankerne. Slåfejl er at ramme forkert på tastaturet, et motorisk symptom, sådan som afasi er et mundtligt symptom på alderdom eller ligefrem den Alzheimers syge, Peter Seeberg skriver om i Halvdelen af natten (1997). Seebergs lille stykke Slåfejl er kongenial med sit dystre emne: afasi og hukommelsessvigt i alle lag. Det er ikke den lydefterlignende sorte tale, der sætter sig igennem i Slåfejl. Skrive- og talefejlene er i aktiv tjeneste hos en mening, der ikke var tilsigtet. Skrivefejl, fonemer, allitterationer og lydord forskyder sig ind mellem hinanden. Bane er fane, vente er hente. Man holder modet oppe, man baner sig vej og holder fanen højt. Man erfarer at den eneste måde man paradoksalt kan komme videre, man kan få hentet det frem man søger f.eks. formuleringsevnen når man er afatisk er gennem at vente. Slåfejl er selv et udtryk for, hvad den handler om: afasi og hukommelsessvigt. Roman Jakobson siger i sin berømte artikel, To aspekter af sproget og to typer afatisk forstyrrelse fra 1956, at de mest tydelige tegn på afasi, de mest tydelige symptomer på afasi er af sproglig art og at der er to typer af afatikere: den motoriske afatiker og den sensoriske afatiker. Begge har problemer med det, Jakobson kalder sprogets grundlæggende dobbeltkarakter: Tale forudsætter en selektion af visse sproglige entiteter og deres kombination til sproglige enheder med en højere grad af kompleksitet. (201). Den motoriske afatiker har sin selektionsevne nogenlunde intakt, men kombinationsevnen er beskadiget ( kontiguitetsforstyrrelse ). Han kan frembringe associative, 17

16 men mere eller mindre disparate sætningsserier, men han mangler evnen til at ordne dem i syntaktisk sammenhæng. Den sensoriske afatiker er heroverfor nok i stand til at danne sætninger, men kan i større eller mindre omfang ikke huske ordene. I Slåfejl kæmper en sensorisk afatiker med sig selv og med en motorisk afatiker: han danner sætninger og får dem til at slutte form i prosa ved ikke at kunne huske de ord, der skal til. Man kan også sige, at Seeberg gjorde en menneskeligt tvunget, men kunstnerisk frisættende brug af den kombination og selektion, Jakobson skematiserer sproget i tid efter. Sproget løber på kombinationsaksen ord for ord efter syntaksens regler, og på selektionsaksen efter ord, der er valgt blandt andre med beslægtet indhold og/eller funktion. Syre for lyre, bane for fane, vente er hente det er at tage de sproglige forstyrrelser, afasien har skabt og omsætte dem til poetisk funktion. Flugtpunkt se forsvindingspunkt. A little language such as lovers use, words of one syllable fra Virginia Woolfs To the Lighthouse (1927). Citatet lyder i sin helhed: By what name are we to call death? I don t know. I need a little language such as lovers use, words of one syllable. Homie har at gøre med en homeboy, én fra hjembyen, fra ens gang etc., men er historisk set som en homey, der også er en nylig ankommet, en immigrant af en art. 18

17 Hmm. let s see, must be a simple way hmm! Fra en gammel spolebåndoptagelse med Per Højholt og fragmenter af Turbo. At noget springer en af øjnene er en variation af at noget springer en i øjnene, at noget er påfaldende og vækker opsigt, så det ikke er til at overse. At tabe terræn er at miste sin position, sit overtag overfor sig selv, at sætte i tilbagegang. taktfast og taktløst er at noget vedvarende og regelmæssigt slår ud og virker ind på det der passerer en. Den der venter på gangen erindrer Morten Nielsens eget digt Døden og Søren Ulrik Thomsens Ikke døden fra City slang (1981). Silkegade var det sted, hvor Morten Nielsen døde, ramt vistnok af et vådeskud. Et tåbeligt refræn hilser slutversene fra Morten Nielsens pragtdigt, Vi sender Dansemusik om Natten : jeg er Hungrens, Tidens, Dødens / Dansemelodiers Rytme og Refræn. 19

18 Hjertet er tungt af lykke er en af fire underskønne verslinjer i Morten Nielsens Foraarets Horisont stemmer i mellem det ubenævnte menneske og universet. Digtet viser, hvordan Morten Nielsen ikke bare fremkaldte stemning og anelse, men skabte rum for at det kunne mødes med læserens anelse. Det lyder i sin helhed: Verden er vaad og lys Himlen er tung af Væde... Hjertet er tungt af Lykke, lykkeligt nær ved at græde. Digtet udtrykker en simpel antropomorfisme, et menneskeliggørende eller besjælende skred mellem verden og jeg et. Jeg et har det som himlen: lys og bristefærdig tung af væde. Antropomorfismen giver navn til denne lighed i tilstand mellem verden og jeg: altså lykke, dobbeltbundet lykke. Der er jo ikke noget empirisk jeg i digtet. Digtets egentlige stemme eller persona er radikal: det er helt uden det menneskelige jeg, et digt ellers normalt taler igennem for at kunne påkalde sig noget ikkemenneskeligt eller noget, der ikke taler selv eller har vendt sig bort. Den proces i digtet, der som nævnt har navn som apostrofe, er her rendyrket gestus. Udråb og tiltale, men uden nogen til at tale og uden tiltalt. Antropomorfismen er altså ikke udtrykt direkte den er faktisk noget vi som læsere drages til at slutte. Og det gør vi på den meget konkrete tomme plads, man taler om indenfor læserteorien, en god tekst overlader til læseren at udfylde: nemlig ved de pause- 20

19 prikker, der leder første strofe over i anden, og hvormed verden besjæles af jeg et med tilbagevirkende kraft og vice versa. Processen trænger gennem alle digtets lag. Rytme og metrum løber således tæt op ad hinanden, og rimparrene styrker eller koncentrerer dette parløb. Der er for så vidt intet oplagt fast metrum, men er en tydelig daktylisk faldende rytme med et regelmæssigt antal tryk. Digtet falder altså støt og taktfast hen mod rimmene. Af rim er der et par, måske to: a-b-a-b. Lys og lykke er ikke et gennemført rimpar, men det er både alliterativt og metaforisk af samme art, det har både klangligt og billedligt henvisning til samme motiv og betydning. For så vidt bakker rimmene altså rytme og metrum hinanden op. Metret er båret af regelmæssige tryk og trykantal, men det strækkes ud af rytmen og holdes spændstigt af rimmene. De ejer alle rimets klassiske dyder: pointering, klanglighed og rytmisering. Men de to rimpar har samtidig en indbyrdes paradoksalitet i det semantiske: Lykken er fyldt med lys, men også tung og bristefærdig af gråd som om det var lykkens modsætning: sorgen. Men rytmen blander sig. Med den ene alitterative rytme: verden-våd-væde skrider det personlige ud i altet eller verden via en anden alliterativ dobbeltrytme: himlen-hjertet, tung af væde-tung af lykke. Derfra finder digtet sit billede på den lykkefølelse, der på en og samme gang er lys og let og tung og bristefærdig og bliver det gennem det metriske koncentration af de to rytmer via både grammatiske og metriske pauser: tankestreger, punktum, cæsurer og kataleks. Det hele falder på plads i digtets rim: verden-himlenhjertet, våd-væde-græde, lykkeligt nær ved at græde. 21

20 Rimmene på alle niveauer, som jeg her har lagt ud i remser, viser os ind i en mere præcis beskrivelse af, hvad rimets funktion er i dette digt. For en ting er dets klassiske dyder og vellyder: pointering, klanglighed og rytmisering. Men det moderne ved rimets funktion, er den måde, det både slutter og åbner digtet på, hvor ord og billeder, der ellers går mod hinanden og kontrasterer hinanden, bringes - gennem den forventning læseren stilles i via det første rimord - i spænding med hinanden. Der er hos Morten Nielsen en tillid til digtet, til sprogets evne til at begribe dét, der adskiller ham fra en væsentlig del af moderne og ikke mindst modernistisk digtning i Danmark. En ikkeromantisk og antimetafysisk tillid til sproget og dets paradokse egenskaber, der synes at være ved at vende tilbage i lyrikken, nu 50 år efter Morten Nielsens død og ovenpå allehånde nødvendige - ironiske demonstrationer af sprogets utilstrækkelighed. Denne tillid er en egenskab ved Morten Nielsens digte, der selvfølgelig ikke garanterer kvaliteten af dem. Og kvaliteten svinger meget, ingen tvivl om det. Men en effekt af denne egenskab er, at digtene handler om noget, og så godt som aldrig om sig selv eller om digterens kamp med sproget. Tilliden er hørbar: Den ligger i tiltalen eller påkaldelsen af det, der ikke er tilstede og synligt, i apostrofen. Og den ligger i rytmen, der bringer digtene udover den patos, apostrofen traditionelt er et udtryk for. Og rytmen igen, den bringer digtene udover de tradtionelle metre, de ofte lægger sig op ad, og de frie vers, århundredet for alvor har ført ind i digtningen. Rytmen gik ind i tiden og ud igen, så den stadig lever i Morten Nielsens digte. 22

21 Ingen kan gå alene stemmer i med Halfdan Rasmussens digt Rasmussens Ingen er helt alene fra På knæ for livet (1948) At en langt yngre digter som Peter Laugesen fra ord til andet deler denne lydhørhed med Halfdan Rasmussen, kan man forvisse sig om ved f.eks. at høre Peter Laugesens eget digt Ingen kan gå alene i regi af Mind Spray. Den vilde digter er det sjældent brugte nickname for Peter Laugesen. Citroner sure og gule er startverset fra bogstavet C i Halfdan Rasmussens Halfdans ABC: Citroner er sure og gule. / Cigarer er fulde af røg. / Charlotte er cyklet til Thule / med to kasser øl og et løg, / så hun har nok tabt sig en smule. Mindspray er gruppen, der itonesætter Peter Laugesens lyrik, som foruden Laugesen selv består af trompetisten Lars Wissing og DJ en Anders Peter Skrumpealder er titlen på et digt fra Halfdan Rasmussens seneste digtsamling, Fremtiden er forbi (1985), et strålende stærkt digt om prostatabesvær og alderdom. Skrumpealder er i den henseende noget af det bedste, forfatteren nogensinde har skrevet. Digteren 23

22 lader den nådesløse selvironi og den sælsomme livsnåde gå i rette med hinanden for at standse livet i flugten. Digtet kombinerer den direkte og udtalt personlige, eksistentielle centrallyrik, der findes til patetisk overmål i samlingerne fra 1940 erne, og så den absurde situationskomik fra tosserierne og remserne. Samtidig mærker man, hvordan forfatteren med Fremtiden er forbi igen nærmer sig samme angst og dødsfornemmelse - nu bare på tærsklen ud af livet, hvor det i 1940 erne var på tærkslen ind i livet. Kravl og kryb alluderer til sentenser i Halfdan Rasmussens seneste digtsamling, Fremtiden er forbi. Havets tærskler er fra Tomas Tranströmers eget billede fra det mirakuløse lille digt, Ostinato. Det er også en af disse urkronotoper i litteraturen, spørger man den russiske litteraturforsker Bachtin, et sted hvor tid (kronos) og rum (topos) krydser spor og udvider hinanden. Hjerteskud er fra et ofte brugt citat af Martin A. Hansen, f.eks. i diskussionen om ham mellem Ole Wivel og Thorkild Bjørnvig, hér efter Wivels Kunsten og krigen (1965): Rør aldrig Hjerteskuddet. Det smager sødest, men rør det aldrig. 24

23 Hjernestol ligner hjerteskud og hovedstol, den hovedstol, Per Højholt (og mange andre økonomiske fornuftsmænd) taler om, man aldrig skal tage af. Latter på toppen af tilværelsen: F. P. Jac anmeldte Ole Wivels Digte med en langdigt, hvor man finder disse linjer: Senere slog vi stambordet til glans i Skagen, / vi var absolut ikke for fine til Sussi & Leo, / og jeg husker stadig dig og Bodil tvære et dansegulv ud, / Skagen havde fået sig et rigtigt international par. / Jeg fik prophals og tænkte på, / om jeg mon fik min kone med hjem igen, men I overlevede. / Du havde ikke danset sådan i halvtreds år vigtede du dig, / jeg holdt bare vejret på puritanerbænken. Drukprås er det bedste fra drukmåsen og en prås, altså hvad Storm P. ville kalde sammenfaldende billeddannelse i et ubevogtet øjeblik: det er drukmåsen, sløvet og fokusforvirret, der pludselig får dte geniale indfald der går en prås op for ham. Det kommer til udtryk som lydlighed (mås-prås). At gøre sig fremmed to steder og alle de andre dobbelte greb i (jørgen christian hansen), hvad er det i dem, der taler sammen med noget, jeg først har opdaget nu efter færdiggørelsen af Pauser? Jeg troede at være fortrolig med hele forfatterskabet i alle dets afkroge. Men nu er jeg faldet over det lille stykke Ordene før fortællingen. Her fortæller han om, men afslører ikke de to sæt- 25

24 ninger, der sætter igang og gør det igen og igen, men aldrig bliver brugt. Puster ord op i balloner henviser til et stykke fra Christian Yde Frostholms Det elektriske græs (1988): De mistede sproget. En hel generation. Det gled fra dem som balloner fra børn på festivalpladser. De var forsamlede på store festivalpladser. Solen kom og gik. Sproget stod og brummede fra store højttalere. En vind blæste lyden ind i deres ansigter: flygtige ord ude af sammenhæng. De lo. Træt. Ude over vandet sås en kæde af balloner. Over højttalerne efterlyste de deres børn. At have ren røv at trutte i er et fyndord, men ikke noteret nogen steder, det at at gøre rent bord, at rydde ud uden hensigt andet end at berede muligheden for noget nyt. En sludder for en sladder er dét at svare dårligt for sig, at give utilfredsstillende eller ligefrem intetsigende forklaring. Og det sker netop ofte dér, hvor ingen beder om svar eller forklaring og sproget netop ikke inviterer til det fordi det drejer sig om noget, der har det ved sig, at det væsentligste i det ikke lader sig sige men dog og netop på den vis forståes af alle. At give en sludder for sladder er egentlig at øve vold på en af de største fællesnævnere, vi har i sproget: klicheen. Klicheen er jo ikke bare et sprogligt aftryk af noget, den er selv et originalt udtryk for noget der ikke kunne 26

25 siges på nogen anden måde. Klicheen rammer noget væsentligt i det væsentligste, men med den paradokse virkning at det væsentligste holdes skjult og noget væsentligt i dét hæves frem i afledt form. Katrine Marie Guldagers Kaffeselskab fra Styrt (1995) er et kunstnerisk indbegreb af det danske sprogs digressive karakter: klicheen, sludderen og sladderen. At give råt for usødet er at give igen efter samme krænkende eller hårde måde, som man selv er blevet behandlet eller tiltalt. At bede om sine himmelblå er at udtrykke sin pludselige eller store forbavselse, det er et symptom for det samme som andre talemåder som at tabe mål og mæle eller at stå med åben mund og polypper, men disse siges blot af iagttagere, af netop andre end dén, der rammes af pludselig eller voldsom forbløffelse. 27

26 28

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Naturterapi en praksisberetning

Naturterapi en praksisberetning Naturterapi en praksisberetning Af Lasse Thomas Edlev I denne artikel vil jeg give et eksempel på, hvordan naturterapi kan gribes an i praksis. Helt særlige omstændigheder har gjort det muligt at præsentere

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 1 - marts 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab I fremtiden.. Små uddrag af Martinus sidste tale 9/8-1980: Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og

Læs mere

Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Undergrund/Gennem-brud/Overflade Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Anderledes sten, sten du ikke kender, og sten du ikke vidste eksisterede

Anderledes sten, sten du ikke kender, og sten du ikke vidste eksisterede Anderledes sten, sten du ikke kender, og sten du ikke vidste eksisterede FORORD 4 FERSKENCALCIT 5 TURITELLA AGATEN SORT OBSEDIAN 5 6 SHABALIT AMETHYST 7 8 TOPAMETHYST LYSERØD STEN 9 9 PETANENERGI AGATSLANGESKIND

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Af medlemmer hos Forfattervaerk.net Forsideillustration af Nanna Kolborg og den juridiske bid... Den enkelte forfatters copyright er beskyttet

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Nu titte til hinanden

Nu titte til hinanden Nu titte til hinanden B. S. Ingemanns salmer i Dronningens Asyl Fortolkende fortællinger Indskolingen Lærervejledning Fælles Mål 2009 Materialet er lavet for at opfylde følgende trinmål: Kristendomskundskab,

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredive tres ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredivetres Velkommen til Ungdomsskolens første digitale bog. Du har hentet den

Læs mere

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice

KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling. Hospice KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Årsberetning 2002 Indholdsfortegnelse: Forord... side 1 Kvantitative data vedr. patienter... side 3 Malerier med plads til erfaring om at male

Læs mere

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 1 1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 Nora og hendes to børn, kommer hjem med Linde, overlæsset af pakker og poser. Nora hjælper børnene og sig selv af med tøjet. Børnene sætter sig hen ved bordet i hjørnet

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

4 Sindets vaner Når tanker griber fat

4 Sindets vaner Når tanker griber fat Dette er en oversættelse af indledningen og fjerde kapitel af Martine Batchelors bog 'Let Go', A Buddhist Guide to Breaking Free of Habits. Martine har venligt tilladt dette. Og du kan frit distribuere

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere