Barndoms og ungdoms erindringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barndoms og ungdoms erindringer"

Transkript

1 Barndoms og ungdoms erindringer Af Inga Johanne Nielsen fädt 10. november Min bedstefar (farfar) var svensker i ordets bedste forstand, stolt af at våre det, holdt pç formerne. IsÅr en ting husker jeg våldig godt, det var hans mçde at sidde ved bordet, man skulle våre ret som et lys, mçtte ikke hånge ind over bordet, skulle läfte armen nçr man färte maden i munden. SÇ var han en hader af sovs: hvad skal vi med al den dyppelse, men han kunne godt lide fedt, der kunne hånge ved kartoflerne. Der var en ting mere, som han håftede sig ved: der skulle spises op intet mçtte gç til spilde, selvom der jo altid var hund og kat til at aftage det. NÇr bedstefar havde våret hos Olga (min storesäster) pç besäg, efter hendes giftermçl med Kristian, som han i Ävrigt ikke accepterede i färste omgang, var der ikke ende pç hans lovprisninger om Olgas mçde at lave mad pç, der blev altid spist op. Hun lavede aldrig mere end de kunne spise, ingen rester. SÇ mçtte mor häre for hendes udskejelser med hensyn til madrester. Bedstefar var ikke rar mod mor (hans svigerdatter), men hun var til det sidste trofast med pasning mod ham. NÇr mor engang imellem fik lidt nyt täj, hvad sjåldent skete, mçtte hun gemme det for bedstefar. Han var sç ondskabsfuld over hendes nye ting, som han for Ävrigt ikke pç nogen mçde havde del i. Bedstefar var en dygtig hçndvårker, vel at mårke til at lave alt af trå. Han tog pç skovauktion og käbte trå, det blev kärt hen og savet i planker, som sç senere blev sat til tärre i baggçrden, for derefter at blive lavet i trillebäre, vogne, leskafter, malkeskamler, karstokke, river, skafter, ja nåsten alt, havebånke og borde. Han lavede naboernes vogne, men gjorde det nåsten gratis, fik vist dçrligt nok dåkket sine udgifter til indkäb af trå, men han kunne lide sit arbejde, näd at arbejde med trå. Hestene var vistnok de eneste dyr, han gav sig af med, listede i utide ind i stalden og gav dem lidt havre. Kostalden kom han meget nädig i, kun hvis der var gçet noget i stykker, der skulle repareres, gjorde han det. Hvorfor han nårmest foragtede ko- og svinestald ved jeg ikke, han fälte vist det var kvindearbejde at passe husdyr. Hvis et vindue gik i stykker satte han nye i, var våldig god til at kitte, hvad jeg i dag er ked af, at jeg ikke kan. At male vinduer, havelçger, bånke var ogsç ham. SÇ var der vedligeholdelse af tråsko, det var et helt kapitel for sig, der var dengang ringe under tråskoene og ve, hvis vi sparkede en ring af uden at melde det straks. Var tråskoene slidt pç nåsen blev der sat blik pç, de var tunge og man slog skankerne sç de undertiden blädte. SÇ var det anderledes dejligt, nçr det var tärt om sommeren og kludeskoene var tilladt udendärs. Jeg kan endnu huske den lette fornemmelse, det var, nçr man slap for tråskoene. Kludeskoene var meget ufikse og tunge nçr Barndoms og ungdoms erindringer Side 1

2 bedstemor (farmor), for at gäre dem solide satte cykeldåk under sçlerne, men de var varme om vinteren, syet af plys som de var. SÇ var der bierne, det var ogsç bedstefars. Undertiden var der da en del honning, vi slyngede den selv ud og rärte den, sç den smagte af bier. Bihusene stod udenfor lindelysthuset. Derinde var käligt og dunkelt, sç der stod mor og tog mod tavlerne, nçr bedstefar med pibe og slär gik til angreb pç bitavlerne. Mor var meget bange for bierne, svulmede vist meget op efter stik. StikkelsbÅrkuskene stod udenfor bihusene, de kunne färst plukkes nçr bierne var gçet til ro om aftenen. Plante tråer var ogsç bedstefars lyst, vi havde helt gode frugtbuske og frugttråer, og alt blev udnyttet, da lod man ikke frugten sidde pç buskene, men sukkeret var ogsç meget billigt. Bedstefar vidste hvor mange Åbler og pårer, der var pç tråerne, kunne se, hvis der var pillet ved noget. Dem der faldt ned mçtte spises, sç det var med at komme färst ud om morgenen. Alt dette med fodtäj er fra min tidlige barndom, min skoletid var gummistävlernes tid. Mit färste par var sort fod, grçt skaft og fläjl foroven, vist et par aflåggere af kusine Esters fra KÄbenhavn. Hun fik altid det bedste, der var, og da hun var stärre end jeg, blev det min fordel. Jeg var altid pånt klådt i forhold til de andre. Skolen var jeg glad for, men vejen var lang og trang og farefuld efter min mçlestok. De färste Çr var til fods, vi gik kun i skole hver anden dag, om vinteren fra kl. 9 til 16, det kunne våre märkt bçde frem og tilbage. Om sommeren fra 8 til 15, men i den aller lyseste tid mädte vi kl. 7, jeg gik sç hjemmefra kl. 6, jeg var altid bange for at komme for sent. PÇ KollerupgÇrd gik jeg ind og tog Marie med, det tog sin tid, hun var sjåldent fårdig, og jeg var sç bange for, vi ikke nçede det, ur havde man jo ikke. Det färste stykke af skolevejen var over marken. Der kunne bçde våre råv og gråvling, hestene stod täjret langs med KollerupgÇrds markvej, dem var jeg meget bange for, jeg har tit en dugvçd morgen våret langt inde i kornet for at komme udenom dem. SÇ var der gçseflokken med den hvåsende gase og til sidst en djåvel til hund, der lç inde under den store rulle i den lange cementgang, man skulle passere pç vej til käkkenet, hvor der färst var mennesker. Jeg var lykkelig, nçr bedstefar en enkelt gang skulle til smeden i Kollerup med et hjulbär-hjul til beslagning (jernring lågges om tråhjulet), sç afpassede han det, sç vi kunne fälges om morgenen, det var en tryg fornemmelse. Jeg har ogsç mange gange vendt om, nçr jeg var nçet et stykke, fordi jeg mente råven eller noget andet var der, sç var det med at snige sig ind i vårkstedet til bedstefar. Han hjalp mig sç pç vej og stod og sç om alt gik godt. Mor blev gal, hvis jeg kom hjem igen, hun havde vel travlt, og et pattebarn var der ingen plads til der. Bedstefar kunne jeg ogsç fç til at lave legehus af salpetersåkke. Jeg lavede käbmandsforretning i dem, ryddede op og regerede, talte med tånkte personer, der alle havde navne. SalpetersÅkke var en god ting, det var tykt grçt papir, jeg tror der var tre lag, deraf var det midterste tjåre eller asfalt, sç långe de var nye regnede det ikke igennem. Disse såkke blev ogsç brugt til hångekäjer i lysthuset, der var svalt og godt, dengang Barndoms og ungdoms erindringer Side 2

3 lagde man sig ikke i solen, den fik vi nok af i marken, sç middagsstunden var helliget skyggen. Lysthuset var et lindelysthus klippet med et hul til at gç ind af. Det vårste var at beplantningen bagud mod nord var nåsten gçet ud, sç der kunne godt våre sus. Jeg husker ogsç tärvemosen. Svagt husker jeg et hul ved det sidste sving pç vejen, en stork og gule iris. Feldmosen var skän i tärretiden, i hvert fald nçr man kunne näjes med at komme med kaffen, og sç lege pç de smç stier, ellers var det hçrdt arbejde som alt andet. Mandfolkene stod og Åltede med store tråskostävler, smed sç massen op pç en trillebär med firkantet ramme, hvor tärvene sç fik deres facon, trillebären kärte man sç ud pç en flade, våltede af og läftede rammen op igen. SÇ lç tärvene til tärre nogle dage, blev vendt, og senere stakket, for derefter at blive kärt hjem i tärvehuset. En lang og besvårlig proces for at fç bråndsel til komfuret. De blev brugt sammen med trå, hvis det var gode tärv, kunne de holde ild långe. Til optånding brugte vi spçner fra vårkstedet og fint flåkket trå. NÇr vi i en fart skulle lave kaffe sagde mor: rend ud i vårkstedet efter en hçndfuld spçner, det futtede hurtigt op. I kakkelovnen blev brugt kul og koks, det gav god varme, men der blev färst tåndt op sidst pç eftermiddagen, ellers opholdt vi os i käkkenet, der var vist ikke sårlig varmt. Far sad for bordenden pakket ind i puder og tåpper, stod dären Çben ud til bryggerset tordnede han: luk dären! Spillede man bold: lad våre med det bumperi! Men ellers mçtte jeg gerne lege, dog skulle man altid foretage sig noget, ellers var det ud: du kan strigle käer, et led stykke arbejde. Blot vi lavede hçndarbejde eller mçske låste gik det an. SÄndag var en dejlig dag, nu er alle dage ens. Egentlig begyndte sändagen om lärdagen med lidt ekstra rengäring. Der blev skuret skårebråtter, bryggersbord, vask og bryggersgulv, pudset knivtäj, lavet lidt mad til sändag, bagt f. eks. SÄndag blev der hångt rene hçndklåder op, viskestykker, kniv stykke, vi mçtte ikke tärre knivtäjet af i viskestykket. Det var nogle grimme skeer, knive og gafler, de smittede af. Bedste havde sin hornske, den var bläd til en tandläs mund, men det varme, kunne den ikke tçle, sç blev den bläd. NÇr mor sç havde hångt rene hçndklåder op, skulle bedstefar vaskes til sändag, det var nädtärftigt, det meste snavs sad i det rene hçndklåde til mors store Årgrelse. Bedstefar tog sç sit helligtrepejstäj pç, som vi kaldte det. Om sommeren hvid lårredsjakke og strçhat, den lange pibe blev tåndt, og den gamle bibel kom frem, sç fälte han vist, at nçr han havde låst sit stykke at sç havde han givet sit bidrag til at sändagen skulle våre hellig. LÅsningen foregik siddende med bogen i vindueskarmen, pç grund af godt lys. Det var smç bogstaver, og hans syn var ikke for godt. Jeg kunne som lille pige, våre meget utçlmodig, blive ved med at mase mig frem mellem hans ben og kravle op pç knået. Det eneste han sagde var: sç sid nu stille lidt, sç fçr vi se. NÇr det hellige ritual var overstçet kom turen til ugens nyheder og Familie Journalen. Der kunne godt våre lidt at låse häjt for mig, man kunne ogsç efter megen plagen fç lov til at se i kikkerten, udsigten var dengang som nu god fra Kolleruplund. Nu mç bedstefar vist have fçet omtale nok. Barndoms og ungdoms erindringer Side 3

4 Hvis man skal präve at fortålle noget fra sin barndom, er det visse ting, der altid vil stç klart og tydeligt, medens andet kan våre mere flyende. MÇske er det ting, man har fçet fortalt gentagende gange, sç man til sidst tror, at man selv har oplevet det. Med dette for Äje vil jeg fortålle min färst huskede oplevelse. Jeg mener bestemt at kunne huske, jeg var meget glad for Å pat som man sagde dengang, og sç er der vel blevet taget bestemmelse om, at nu skulle det våre slut. Far sad for bordenden i käkkenet, som han altid gjorde. Da han pç den tid allerede var meget pråget af sin sygdom Dissemineret sclerose, kan jeg kun huske min far listede over gçrden med mor under armen og en krykke under den anden, derefter at sidde pç en kasse i kostalden og derfra lede slagets gang i stalden. Tilbage til handlingen. Mor og far smurte skrçtobak pç brystvorten, selve handlingen kan jeg nok ikke huske, men smagen var noget af det mest afskyelige, sç det vånnede mig fra. Jeg kan ogsç huske, at jeg engang drak Äj-sjatter. Der var käbt Äl i anledning af et gåstebud, jeg blev fuld og gik og sang. Folk morede sig, men opdagede sç hvoraf lystigheden kom. Min stemme var falsk dengang som nu. Det var sçdan at jeg sov hos min mor til jeg var 3-4 Çr, mçske mere. ForkÅlet var jeg vel som den lille, ville ikke i seng. Min säster Gerda fik 25 Ärer om ugen for at gç i seng med mig. Det har hun tit bebrejdet mig, men skylden var vel ikke min. En nat vçgnede jeg, og mor var våk, tudede vel nok og far sagde, du skal lågge dig til at sove igen, mor er op KollerupgÇrd, hvorfor er hun det? det kan du fç at vide i morgen. Dengang hjalp nabokonerne hinanden ved bärnefädsler, det var i slig et Årinde min mor var ude. Sinne Bendixen, vores rare nabokone, fädte 17 bärn, deraf levede de 12, der alle blev meget dygtige. De sidste 5 bärn var fädt med 1 Çrs mellemrum, og mor var til stede hver gang. NÅste dag kogte mor sagosuppe med mange svesker i, uhm hvor det smagte, men det gik vores mund forbi, blev bragt til barselskonen. Mor havde ogsç ved samme lejlighed et stort hvidt forklåde pç. SÇ var det Peter, min elskede legekammerat. Vi var sammen snart sagt altid, indtil vi begyndte skolegangen, da kom vi i hver sin skole. Vi boede pç 2 gçrde, der var yderpunkterne i 2 forskellige sogne. Peter var enebarn, hvad jeg nåsten ogsç var, der er 7 Çr mellem min säster og mig, 16 Çr mellem min Åldste säster og mig og 12 Çr mellem min bror og mig. Jeg sov meget tit ovre ved Peter, han havde et par dejlige foråldre, vi fik lov til alt. NÇr jeg sov der, lç jeg i Peter s seng, og han sov sç hos sin far, sç tumlede vi om morgenen. Om vinteren kärte vi pç slåde med hund for og läb pç is, mest fladvande, hvad der var meget af pç Adolfs mark. Han var ikke sç dygtig en landmand, sç hans dråninger kneb det med at holde orden i. Om sommeren husker jeg dejlige udflugter sammen med dem i jumbe, og leg i mark og have, ved mergelgrave, hvor vi fangede haletudser og sejlede i gamle dejtrug, fik sommetider en vçd sok. Peters far og mor hed Adolf og Katrine, og ved siden af gçrden lç et lille aftågtshus med Adolfs gamle mor boende i, hende kan jeg dog ikke huske, men huset var forfaldent og blev revet ned, kan jeg huske. Der havde ogsç ligget et teglvårk pç deres mark, og der stod nogle rär med tudser i, der har vel våret vand, der legede vi ogsç. For gavlen af stuehuset var der pç et tidspunkt en hel skov af skarntyder, man kunne gemme sig i. Jeg plagede og plagede min mor for at fç lov til at läbe over til Peter. NÇr mor sç sagde spärg far, sç kunne jeg stç og vride mig i flere timer, inden jeg fik spurgt, og den kostbare legetid gik tabt. Der var en våldig respekt for far, og pligter var der altid. Om sändagen byttede vi blade med naboen, Karl Jensen, de boede midt mellem Peter og os, hvis vi ikke stak over marken. Hjemme holdt vi Familie Journalen og Ugens Nyheder, de holdt Hjemmet. Det var en af mine kåre pligter at gç det Årinde. Der vankede gerne lidt mundgodt, kyskager, og sç fik jeg lov til at Barndoms og ungdoms erindringer Side 4

5 skrabe buddinggryden, de fik vist tit gul budding om sändagen. Jeg var altid velkommen, da jeg lod munden läbe, og de gerne ville vide nyt, nysgerrige som de var. Der fandtes ogsç gode bekendte, som ville käbe mig, det snakkede de altid om, og det var min skråk, selvom de var säde og rare. Apropos skråk der var meget jeg var bange for, det blev brugt at kyse bärn dengang, man skulle gäre, hvad der blev sagt og glemte man det, blev man truet med Bollemas, Duedal og Skoltesten, de svåvede altid over det hele. Mere kontant var skorstensfejeren, han kom jo af og til, han var det mest elskvårdig eog smilende menneske, men min store skråk. Hvorfor opdagede jeg ham altid, nçr han masede sig op af vejen, sort og med kost og skraber? SÇ gemte jeg mig under bedstes skärter, der var mange af dem, og hun skulle nok passe pç mig, selvom hun gerne ville snakke med skorstensfejeren. Der blev ogsç budt pç middagsmad eller kaffe, hvis det var ved den tid. Undertiden kom den blinde bärstenbinder med sin cykel med varer og en medhjålper de blev ogsç budt pç mad. Jeg synes der var megen gåstfrihed, men vi boede ogsç afsides, sç der blev fortalt nyt, der kom ogsç tit naboer pç besäg. SÇ var der juleaften, som jeg glådede mig overmçde meget til, men julemanden var min skråk, og han var umulig at komme udenom. Det var mine store säskende der havde deres fornäjelse af at kyse mig. Jeg sagde til mor hvor ville juleaften våre dejlig, hvis der ingen julemand var, men hun morede sig bare. Vi spiste risengräd og steg, fik mandelgave, sç skulle der vaskes op i det kolde bryggers, og jeg blev stille, kravlede om i sofaen og nårmest bedstefar, det var det mest trygge sted. SÇ varede det ikke långe inden der läb tråskoklap og klokkeklang, det var julemanden. Der blev banket pç dären, mor lukkede op, og sç spurgte julemanden med fordrejet stemme om der boede en pige her, som hed Inga, og om hun havde våret säd ellers fortjente hun ingen gaver. Hvis jeg ikke havde våret artig kunne han tage mig med i såkken og smide mig i Karl Jensens dam, pç vej over til Peter, hvor han ogsç havde Årinde. Mor snakkede godt for julemanden, bäd pç brune kager og pebernädder, og sç gik han igen, den vilde glåde bräd frem. Jeg var vist meget livlig og selvståndig tog bestemt ingen skade. Af min mor og far kan jeg ikke huske, at have fçet julegaver som lille pige, men min dukke med täj og vugge forsvandt gerne et stykke tid fär jul. SÇ stod den fin nyvasket, stivet og sträget juleaften, hvordan kunne mor nåsten fç tid til det? Julegaver var der ellers nok af, der kom en stor pakke fra mostrene i KÄbenhavn med gaver til alle, mest til mig. Der var dadler, valnädder, paranädder, chokolade og lignende som vi aldrig fik. Ligeledes kom der fra moster Martha i Vejle en pakke med rutebilen, vi hentede den ved landevejen, nçr moster havde ringet om at den var afsendt. JuletrÅ med pynt, der blev gemt fra Çr til Çr, havde vi altid. Mor bagte kager og vi lavede ogsç gerne kunstig marcipan. Julen varede til Hellig tre Konger, da blev de sidste lys tåndt, vi fik hver sit lys, og den lys der färst bråndte ned skulle dä färst, men det tog vi nu ikke sç häjtideligt, det var nu ogsç kun i bedstes tid, vi havde den skik. Min far var invalid, men det var vi vant til, jeg kan ikke huske far kunne gç. Sygdommen (dissemineret sclerose) var kommet langsomt. Da han som ung var med skoleskibet Georg Stage var han vist faldet ned fra masten, og nogen mente det var det, der havde forçrsaget forstyrrelsen i nervesystemet. Svagt erindrer jeg, at far ved mors arm, og med krykken under den anden arm, listede over i kostalden, der sad han sç pç en kasse og dirigerede. Heldigvis gik der 14 Çr fär hjernen blev slävet. SÇ husker jeg noget om, at der blev averteret om en kärestol til salg i avisen. Den blev käbt og hvilken herlighed. Det var et monstrum, kurveflet og tråhjul, langtfra stårk nok til brosten og jordvej. Det foregik meget varsomt, men far sad godt i den med puder og tåpper. Mor slåbte sç far frem og tilbage fra stol til vogn og jumbe, som de ogsç kärte i, pç besäg hos naboer. Den färste kärestol holdt ikke sç långe, den var nåste var sort med faste gummiringe, mere robust og Barndoms og ungdoms erindringer Side 5

6 fodstykket kunne klappes ned. Den sidste kärestol var med cykelhjul og kunne pumpes op, sç den gik meget lettere og var nem at käre med pç god vej. Markturene foregik ved at mor skubbede, sç var der sat et reb i, som jeg mçtte tråkke i, det var nu ikke lige morsomt altid, og markvejene var dçrlige. Far ordnede nåsten alting pr. telefon, sç mçtte andre holde räret for ham, det kunne ogsç våre tråls, nçr det trak ud med samtalen. Ligeledes mçtte jeg ogsç holde kortene for ham, nçr naboerne kom og spillede lidt kort om aftenen, det var mere spåndende, jeg fik lov at våre oppe, og kom undertiden med pç rçd. Far havde mange smerter, og undertiden fik han voldsomme rystelser, som endte i en total stivhed, der bevirkede, at han gled ned af stolen. NÇr stivheden fortog sig, skulle man styrte til og bäje benene og mor mçtte sç hive ham pç plads igen. Han kunne sç nogenlunde spise selv, men det holdt ogsç op, vi gik i mosen og skar rär, sç kunne drikkelsen suges ind. Senere blev der käbt glassugerär, galt var det, nçr det gik i stykker. Der fandtes ikke plastik dengang. NÇr man sç tånker pç, at der absolut ingen bekvemligheder var W.C. udendärs, besvårligt at komme dertil, heldigvis var der ingen trapper. Vask og deslige var i et koldt bryggers, nej hvor var det besvårligt. Far ville helst sidde i käkkenet om dagen, det kneb med at holde varmen fra komfuret, selvom han var pakket ind i tåpper. SÇ läd det altid: luk den där, hvad skal det renderi til for. Grunden til han helst ville sidde i käkkenet var aktiviteten der, og sç den meget skänne udsigt, han kunne se den lange private vej og landevejen. Om aftenen sad vi i stuen, der vendte ud mod gçrden, og var lunere. Far prävede mange ting, han troede undertiden pç et mirakel. Han var indlagt flere mçneder pç Rigshospitalet, men var meget dçrlig ved hjemkomsten, sagde altid at det var fordi de tog en rygmarvspräve, de har vel da våret klar over sygdommens art. Senere var han indlagt i Odense og Fredericia, sidst i Vejle. Det var vist i 1929 han mente, nu var lågerne blevet sç dygtige, at de kunne hjålpe ham. Ja, han lç der i 3 dage pç sygehuset, og jeg husker, at mor skulle have det godt, hun skulle pç besäg hos min säster og rigtig nyde tiden, mente far. SÇ lagde min gamle bedste sig i sin seng, hun var syg, nçr hun blev der, sagde mor, og sç däde hun. Far kom dog hjem forinden, han var meget ked af det, lågerne havde sagt, de intet kunne gäre for ham. Mor var vist glad, da han kom hjem, der var sç meget at tage bestemmelse om. Begravelsen foregik i en meget streng vinter, vi var nåsten sneet inde, og de mçtte käre med kisten pç slåde over markerne. Mor kogte suppe, og sç kom der ikke sç mange mennesker som man ventede, men der blev delt ud af herlighederne. SÇ blev der flyttet om pç sovevårelserne. Far og mor fik det lidt stärre sovevårelse, som hidtil havde våret forbeholdt bedstemor og bedstefar. Bedstefar og jeg flyttede ind sammen, jeg fik en fin tremme udtråksseng, og vi havde det dejligt, hver sin halvdel af rummet. Trods sygdom kunne far alligevel särge for familien, vi var 4 bärn og sç min farfar og farmor, de var flittige, men ikke arbejdsdygtige mere, ingen fik offentlig hjålp af nogen slags. Far var smidt ud af sygekassen, men stod i en forsikring der hed Hafnia. De gav vist noget til hospital og låge, men ellers mçtte han selv betale det ogsç. Da far kom hjem fra Rigshospitalet, var han klar over at der mçtte gäres noget. Han solgte den mindre ejendom, de havde og käbte Kolleruplund, nåsten nabo til. Der var kun 24 td. Land, men god jord. Der blev drånet, bygget lade og stald, vognport og vårksted til bedstefar og karlekammer, samt lagt nyt tag pç kostalden. Mor fik vand in i bryggerset, det var en stor hjålp, pumpen stod midt i gçrden. Det blev mit fädehjem, jeg mener far og mor havde boet der et par Çr, da jeg blev fädt i PÇ den lille gçrd kunne de dengang tillade sig at have en voksen karl + en nykonfirmeret dreng, som far dirigerede i kostalden, det gik meget godt. Jeg synes, nçr jeg tånker tilbage, at det var utroligt at far kunne klare det, men han fulgte godt med i udviklingen. Det vårste var, nçr der var mund og klovsyge, ja ogsç tuberkulose for sç skulle hele Barndoms og ungdoms erindringer Side 6

7 besåtningen skiftes. Da jeg var 13 Çr, ville min bror giftes og mor kunne ikke med fremmed hjålp klare det. Min Åldste säster var gift, og Gerda ville giftes med Marinus, det blev de den 4. maj 1935 og Ejlar og Karen den 27. maj samme Çr. Forinden havde far og mor käbt et hus i Vindelev, et nyt hus, der kun havde boet et Åldre Ågtepar der i nogle Çr. Der var elektrisk lys til mors store glåde, en maler ordnede huset indvendigt, og Gerda og jeg ordnede den store have. SÇ flyttede mor, far og gamle bedstefar derover, der var ikke sç meget plads, men ellers helt godt. Mor var kärt tråt, men det nye gav hende nyt mod et stykke tid, men sç blev hun syg, de blev alle hentet over til Karen og Ejlar et stykke tid. Men sç ville de hjem igen, og far blev klar over at mor ikke långere kunne klare at båre ham, sç han kom ikke op mere. Det gik meget hurtigt ned af bakke, han fik pç det tidspunkt vist meget morfin, mor gav ham det selv. Der var en meget flink hjemmesygeplejerske, hun var ung og stårk. Far og mor var umçdelig glade for hende, hun kom mindst en gang om dagen sç de fik far gjort i stand. Der blev lavet et stativ til at stç pç dynen, sç bogen far låste i kunne ligger der, men han kunne ikke engang selv vende bladet, og hjernen var slävet. Han var pç det tidspunkt ret umulig, og mor var ulykkelig. Det var en meget mishandlet og fuldståndig udmarvet mand, der däde den 12. februar Çr gammel. Min mor var fra Vejle, hendes far var gasvårksarbejder, mener jeg, fik vel kun lille län, men det mç jo have våret fast arbejde. Mor var den Åldste af 8 säskende, sç der har nok våret smç kçr, men gode forhold. Jeg mener at mine morforåldre var Metodister, mor talte meget om kirken. Mor var kän og flot med kräller over hele hovedet. Jeg tånker, hun er kommet ud at tjene, sç snart hun var konfirmeret. Jeg ved kun om 2 pladser, hun omtalte. Den ene var hos Grosserer Christensen, der har nok våret mindst 2 piger. Der talte hun om strygning og lignende. Nr. 2 plads var hos Grosserer Thisted, der var hun i 8 Çr, det var hos et Åldre Ågtepar, og hun var enepige. Den plads omtalte hun altid med glåde. SÇ blev hun kendt med far og skulle giftes, det var den 4. august De slog sig sammen med farfar og farmor, som far var eneste sän, og der blev käbt en lille ejendom i HÄrup. Bedstefar gik i skoven, var skovfoged pç LerbÅk, og de andre 3 passede landbruget. Mor var bybarn og var vant til finere forhold. Bedste var dygtig, men uhyre sparsommelig, sç det var en streng skole. Der kom hurtigt bärn, og det mildnede pç forholdene, da de gamle var meget bärneglade. Mor långtes meget efter sin familie, og der var vist meget kontakt og gensidig besäg, der var dog langt at gç, jeg tror ca 10 km. Der blev fädt 3 bärn i HÄrup, men sç havde far lyst til noget andet, han käbte vel nok sammen med bedstefar en stärre gçrd i Jerlev landsby, ogsç når Vejle. Det var en gammel stor gçrd med meget plads, og de Çr der beskrives af far og mor som de dejligste. Der var våldig god kontakt til naboer, der blev venner for livet. De boede kun i Jerlev i fç Çr, ja gçrden blev vist käbt af kommunen til udstykning og revet ned. Den blev vist godt betalt. Derefter blev der käbt en ca. 14 td, stor ejendom ca. 15 km vest for Vejle. Det var god jord og nye bygninger. Mor og bedste mçtte igen pakke og flytte. Flytningen foregik hver gang med hestevogn, mange gange frem og tilbage da de 4 mennesker og 3 bärn havde mange pakkenelliker. Mor kunne igen starte forfra, men ogsç der var hun glad for rare, gode og livlige naboer. Der begyndte sç fars sygdom rigtig at blive streng, og endnu engang flyttede de alle sammen, kun et par km. Til 24 td land store Kolleruplund. Der var et helt godt stuehus og telefon, den brugtes flittigt. Men petroleumslamper var der stadig. Kontakten til naboer og gamle venner var god, jeg synes det var et utal af mennesker, der kom og gik. Mor selv var egentlig glad og tilfreds trods de vanskelige kçr, Äkonomien var vist ret god i forhold til mange andre, men den sparsommelige bedste, der ville stç for maden, var ikke Barndoms og ungdoms erindringer Side 7

8 nem. Jeg tror nok, hun var glad for mor, men det er dog svårt at våre 2 koner i samme hus. Bedstefar var ond ved mor, kunne ikke tçle at mor fik en smule nyt täj og lignende. Trods det holdt mor ud med ham, passede ham endog det sidste Çr han levede efter fars däd, hvor han lç i sengen, da var han nu umçdelig säd mod hende. Det vårste var fars sygdom, der tog til og gjorde livet umçdelig svårt for mor, hun slåbte den store mand rundt i 20 Çr uden at kny. Ja, det vårste var, at jeg blev fädt Çret efter, de var flyttet til Kolleruplund pç min mors fädselsdag. Mor fortalte, at jeg var nem, og der var ingen problemer med nogen, bortset fra for meget liv. Vi var altid mindst 7, der skulle have mad hver dag, sç der var nok at gäre. Der foruden malkning, som mor jo lårte pç et sent tidspunkt. Jeg tror egentlig altid, hun var lidt bange for dyr. Ja alligevel var det mor, der om natten mçtte tånde staldlygten og kigge til käer og grise, nçr der skulle foräges, var kålvningen og faringen i gang, kaldte hun pç karlen. Mor var endda sç dygtig, at hun kunne spånde den gamle hest Peje for jumben, eller i hvert fald såtte ham ind igen, nçr de kom hjem, sç var hun fri for at kalde pç karlen. FÄrst mçtte hun jo slåbe far ind, men hesten var tçlmodig, dog var den slemt ked af det, nçr de skulle for langt, han prävede til hver gang, der var en indkärsel til en nabo, klog var han. Det var mest aftenbesäg, dagen var fuld af arbejde. SÇ blev der tåndt en eller to vognlygter og sat pç jumben, det gav kun lidt lys, men de stolede pç hesten. VÅrst var det nçr besäget gjaldt KollerupgÇrd det kunne nåsten våre livsfarligt at käre ind der. I forvejen forhärte man sig om hvilken vej, der var bedst, men jeg kan häre mor skrige, nçr hesten sprang igennem pladderet, og det gav et bump i vognen. Jeg var nåsten altid med pç de aftenture, der var jo nabobärn at lege med. AftenbesÄgene derhjemme husker jeg ogsç, var vi flere bärn foregik legen i käkkenet, sç satte mor stçlampen op pç dragkisten, da mente hun vi var sikret, og sç kunne vi springe og hoppe sç meget vi ville. Mor var meget tråt om aftenen, jeg har set hende falde i sävn nçr hun sad og drejede pç symaskinen. Var der besäg kneb det ogsç for hende at holde sig vçgen. Hun gik da ud i käkkenet og tog et läg og gned Äjnene med. Ligeledes sov hendes arme meget, det hjalp nu da hun holdt op med at malke. Grunden til den meget tråthed var nok dels for meget arbejde, dels fars sävnläshed om natten. Hun var oppe mange gange om natten, hjalp ham med alt. Barndoms og ungdoms erindringer Side 8

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Fortalt af Henry Ahle til Mogens Kirkegaard

Fortalt af Henry Ahle til Mogens Kirkegaard Henry Ahle med sin elskede harmonika fot. Grundlovsdag 2004 i Kastanjevænget sammen med Bjarne Hudecek og forrest Ove og Rigmor Steffensen. Erindringer fra en begivenhedsrig barndom Fortalt af Henry Ahle

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Lau Utzon Uforberedt, som A æ...

Lau Utzon Uforberedt, som A æ... Lau Utzon Uforberedt, som A æ... Erindringer 1 2 Trykt på DSI Forlag maj 1996 1. oplag 75 eksemplarer Indhold Forord... 11 Barndommen... 15 Beathe...17 Katrine...17 Kristian...18 Alma...18 Ester...19 Mormor

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17.

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Hvad lavede dine forældre? Min far var smede- og maskinarbejder, og min mor

Læs mere

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden.

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden. Mit barndomshjem Jeg er født den 21-10 1906 på Havnevejen i Gammelsogn, og jeg flyttede som 3½ årig med mine forældre til ejendommen her på Stensmark mark, Hammelev sogn. Der blev i 1909 udstykket jord

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Var det din bror, der giftede sig? Ja, og så var vi hjemme og det var det store sus, jeg gik jo ellers og havde det godt.

Var det din bror, der giftede sig? Ja, og så var vi hjemme og det var det store sus, jeg gik jo ellers og havde det godt. Arbejdererindring J.nr. 03/117/01 - Kvinde Hvornår er du født? 11.6. 1908 Hvor henne? I Horsens Hvad lavede dine forældre? Min far var barbermester og musiker Og musiker? Egen forretning? Var der flere

Læs mere

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene Indholdsfortegnelse: Forord om : Tre vigtige anledninger 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene 2. - : En pige, født for at tjene 3. - : Gensynet 4. - : Syv brogede år 5. - : Ingen tilfældigheder 6. -

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Forord 3 Min egen historie 4. Anna og Johannes flytter til Skørping 38. Børnene 41. Bedstemors slægt 70. Bedstefars slægt 83

Forord 3 Min egen historie 4. Anna og Johannes flytter til Skørping 38. Børnene 41. Bedstemors slægt 70. Bedstefars slægt 83 Indholdsfortegnelse Forord 3 Min egen historie 4 Min mor Ruth 4 Barndommens land 10 Mine brødre Kim, Dan og Palle 34 Anna og Johannes flytter til Skørping 38 Forlovelse 38 Facts om Skørping og omegn 39

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Tilbageblik. - Barndomsminder fra Schacksgade og Korsløkkeskolen i Odense 1941-59. af Bente Hansen Roe

Tilbageblik. - Barndomsminder fra Schacksgade og Korsløkkeskolen i Odense 1941-59. af Bente Hansen Roe Tilbageblik - Barndomsminder fra Schacksgade og Korsløkkeskolen i Odense 1941-59 af Bente Hansen Roe 1941 2005 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Der var krig... 2 Far og mor... 4 Mormor og morfar i København...

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd.

De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd. De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd. Fire søstre fra Egøje af Thue Bojsen-Møller Indledning»Er E-g-ø-j-e

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup Side 1-136 01/11/06 14:48 Side 52 Mine Erindringer (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend Af Marius Sloth, Hurup Mit hjem på Hurup mark Første

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med.

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med. Forord Jeg har ikke skrevet denne bog som et selvportræt eller som en biografi, men nærmere som en oplysning til de unge, som, jeg håber, vil kunne bruge min historie som en viden om, hvor sårbar man er,

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere