Barndoms og ungdoms erindringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barndoms og ungdoms erindringer"

Transkript

1 Barndoms og ungdoms erindringer Af Inga Johanne Nielsen fädt 10. november Min bedstefar (farfar) var svensker i ordets bedste forstand, stolt af at våre det, holdt pç formerne. IsÅr en ting husker jeg våldig godt, det var hans mçde at sidde ved bordet, man skulle våre ret som et lys, mçtte ikke hånge ind over bordet, skulle läfte armen nçr man färte maden i munden. SÇ var han en hader af sovs: hvad skal vi med al den dyppelse, men han kunne godt lide fedt, der kunne hånge ved kartoflerne. Der var en ting mere, som han håftede sig ved: der skulle spises op intet mçtte gç til spilde, selvom der jo altid var hund og kat til at aftage det. NÇr bedstefar havde våret hos Olga (min storesäster) pç besäg, efter hendes giftermçl med Kristian, som han i Ävrigt ikke accepterede i färste omgang, var der ikke ende pç hans lovprisninger om Olgas mçde at lave mad pç, der blev altid spist op. Hun lavede aldrig mere end de kunne spise, ingen rester. SÇ mçtte mor häre for hendes udskejelser med hensyn til madrester. Bedstefar var ikke rar mod mor (hans svigerdatter), men hun var til det sidste trofast med pasning mod ham. NÇr mor engang imellem fik lidt nyt täj, hvad sjåldent skete, mçtte hun gemme det for bedstefar. Han var sç ondskabsfuld over hendes nye ting, som han for Ävrigt ikke pç nogen mçde havde del i. Bedstefar var en dygtig hçndvårker, vel at mårke til at lave alt af trå. Han tog pç skovauktion og käbte trå, det blev kärt hen og savet i planker, som sç senere blev sat til tärre i baggçrden, for derefter at blive lavet i trillebäre, vogne, leskafter, malkeskamler, karstokke, river, skafter, ja nåsten alt, havebånke og borde. Han lavede naboernes vogne, men gjorde det nåsten gratis, fik vist dçrligt nok dåkket sine udgifter til indkäb af trå, men han kunne lide sit arbejde, näd at arbejde med trå. Hestene var vistnok de eneste dyr, han gav sig af med, listede i utide ind i stalden og gav dem lidt havre. Kostalden kom han meget nädig i, kun hvis der var gçet noget i stykker, der skulle repareres, gjorde han det. Hvorfor han nårmest foragtede ko- og svinestald ved jeg ikke, han fälte vist det var kvindearbejde at passe husdyr. Hvis et vindue gik i stykker satte han nye i, var våldig god til at kitte, hvad jeg i dag er ked af, at jeg ikke kan. At male vinduer, havelçger, bånke var ogsç ham. SÇ var der vedligeholdelse af tråsko, det var et helt kapitel for sig, der var dengang ringe under tråskoene og ve, hvis vi sparkede en ring af uden at melde det straks. Var tråskoene slidt pç nåsen blev der sat blik pç, de var tunge og man slog skankerne sç de undertiden blädte. SÇ var det anderledes dejligt, nçr det var tärt om sommeren og kludeskoene var tilladt udendärs. Jeg kan endnu huske den lette fornemmelse, det var, nçr man slap for tråskoene. Kludeskoene var meget ufikse og tunge nçr Barndoms og ungdoms erindringer Side 1

2 bedstemor (farmor), for at gäre dem solide satte cykeldåk under sçlerne, men de var varme om vinteren, syet af plys som de var. SÇ var der bierne, det var ogsç bedstefars. Undertiden var der da en del honning, vi slyngede den selv ud og rärte den, sç den smagte af bier. Bihusene stod udenfor lindelysthuset. Derinde var käligt og dunkelt, sç der stod mor og tog mod tavlerne, nçr bedstefar med pibe og slär gik til angreb pç bitavlerne. Mor var meget bange for bierne, svulmede vist meget op efter stik. StikkelsbÅrkuskene stod udenfor bihusene, de kunne färst plukkes nçr bierne var gçet til ro om aftenen. Plante tråer var ogsç bedstefars lyst, vi havde helt gode frugtbuske og frugttråer, og alt blev udnyttet, da lod man ikke frugten sidde pç buskene, men sukkeret var ogsç meget billigt. Bedstefar vidste hvor mange Åbler og pårer, der var pç tråerne, kunne se, hvis der var pillet ved noget. Dem der faldt ned mçtte spises, sç det var med at komme färst ud om morgenen. Alt dette med fodtäj er fra min tidlige barndom, min skoletid var gummistävlernes tid. Mit färste par var sort fod, grçt skaft og fläjl foroven, vist et par aflåggere af kusine Esters fra KÄbenhavn. Hun fik altid det bedste, der var, og da hun var stärre end jeg, blev det min fordel. Jeg var altid pånt klådt i forhold til de andre. Skolen var jeg glad for, men vejen var lang og trang og farefuld efter min mçlestok. De färste Çr var til fods, vi gik kun i skole hver anden dag, om vinteren fra kl. 9 til 16, det kunne våre märkt bçde frem og tilbage. Om sommeren fra 8 til 15, men i den aller lyseste tid mädte vi kl. 7, jeg gik sç hjemmefra kl. 6, jeg var altid bange for at komme for sent. PÇ KollerupgÇrd gik jeg ind og tog Marie med, det tog sin tid, hun var sjåldent fårdig, og jeg var sç bange for, vi ikke nçede det, ur havde man jo ikke. Det färste stykke af skolevejen var over marken. Der kunne bçde våre råv og gråvling, hestene stod täjret langs med KollerupgÇrds markvej, dem var jeg meget bange for, jeg har tit en dugvçd morgen våret langt inde i kornet for at komme udenom dem. SÇ var der gçseflokken med den hvåsende gase og til sidst en djåvel til hund, der lç inde under den store rulle i den lange cementgang, man skulle passere pç vej til käkkenet, hvor der färst var mennesker. Jeg var lykkelig, nçr bedstefar en enkelt gang skulle til smeden i Kollerup med et hjulbär-hjul til beslagning (jernring lågges om tråhjulet), sç afpassede han det, sç vi kunne fälges om morgenen, det var en tryg fornemmelse. Jeg har ogsç mange gange vendt om, nçr jeg var nçet et stykke, fordi jeg mente råven eller noget andet var der, sç var det med at snige sig ind i vårkstedet til bedstefar. Han hjalp mig sç pç vej og stod og sç om alt gik godt. Mor blev gal, hvis jeg kom hjem igen, hun havde vel travlt, og et pattebarn var der ingen plads til der. Bedstefar kunne jeg ogsç fç til at lave legehus af salpetersåkke. Jeg lavede käbmandsforretning i dem, ryddede op og regerede, talte med tånkte personer, der alle havde navne. SalpetersÅkke var en god ting, det var tykt grçt papir, jeg tror der var tre lag, deraf var det midterste tjåre eller asfalt, sç långe de var nye regnede det ikke igennem. Disse såkke blev ogsç brugt til hångekäjer i lysthuset, der var svalt og godt, dengang Barndoms og ungdoms erindringer Side 2

3 lagde man sig ikke i solen, den fik vi nok af i marken, sç middagsstunden var helliget skyggen. Lysthuset var et lindelysthus klippet med et hul til at gç ind af. Det vårste var at beplantningen bagud mod nord var nåsten gçet ud, sç der kunne godt våre sus. Jeg husker ogsç tärvemosen. Svagt husker jeg et hul ved det sidste sving pç vejen, en stork og gule iris. Feldmosen var skän i tärretiden, i hvert fald nçr man kunne näjes med at komme med kaffen, og sç lege pç de smç stier, ellers var det hçrdt arbejde som alt andet. Mandfolkene stod og Åltede med store tråskostävler, smed sç massen op pç en trillebär med firkantet ramme, hvor tärvene sç fik deres facon, trillebären kärte man sç ud pç en flade, våltede af og läftede rammen op igen. SÇ lç tärvene til tärre nogle dage, blev vendt, og senere stakket, for derefter at blive kärt hjem i tärvehuset. En lang og besvårlig proces for at fç bråndsel til komfuret. De blev brugt sammen med trå, hvis det var gode tärv, kunne de holde ild långe. Til optånding brugte vi spçner fra vårkstedet og fint flåkket trå. NÇr vi i en fart skulle lave kaffe sagde mor: rend ud i vårkstedet efter en hçndfuld spçner, det futtede hurtigt op. I kakkelovnen blev brugt kul og koks, det gav god varme, men der blev färst tåndt op sidst pç eftermiddagen, ellers opholdt vi os i käkkenet, der var vist ikke sårlig varmt. Far sad for bordenden pakket ind i puder og tåpper, stod dären Çben ud til bryggerset tordnede han: luk dären! Spillede man bold: lad våre med det bumperi! Men ellers mçtte jeg gerne lege, dog skulle man altid foretage sig noget, ellers var det ud: du kan strigle käer, et led stykke arbejde. Blot vi lavede hçndarbejde eller mçske låste gik det an. SÄndag var en dejlig dag, nu er alle dage ens. Egentlig begyndte sändagen om lärdagen med lidt ekstra rengäring. Der blev skuret skårebråtter, bryggersbord, vask og bryggersgulv, pudset knivtäj, lavet lidt mad til sändag, bagt f. eks. SÄndag blev der hångt rene hçndklåder op, viskestykker, kniv stykke, vi mçtte ikke tärre knivtäjet af i viskestykket. Det var nogle grimme skeer, knive og gafler, de smittede af. Bedste havde sin hornske, den var bläd til en tandläs mund, men det varme, kunne den ikke tçle, sç blev den bläd. NÇr mor sç havde hångt rene hçndklåder op, skulle bedstefar vaskes til sändag, det var nädtärftigt, det meste snavs sad i det rene hçndklåde til mors store Årgrelse. Bedstefar tog sç sit helligtrepejstäj pç, som vi kaldte det. Om sommeren hvid lårredsjakke og strçhat, den lange pibe blev tåndt, og den gamle bibel kom frem, sç fälte han vist, at nçr han havde låst sit stykke at sç havde han givet sit bidrag til at sändagen skulle våre hellig. LÅsningen foregik siddende med bogen i vindueskarmen, pç grund af godt lys. Det var smç bogstaver, og hans syn var ikke for godt. Jeg kunne som lille pige, våre meget utçlmodig, blive ved med at mase mig frem mellem hans ben og kravle op pç knået. Det eneste han sagde var: sç sid nu stille lidt, sç fçr vi se. NÇr det hellige ritual var overstçet kom turen til ugens nyheder og Familie Journalen. Der kunne godt våre lidt at låse häjt for mig, man kunne ogsç efter megen plagen fç lov til at se i kikkerten, udsigten var dengang som nu god fra Kolleruplund. Nu mç bedstefar vist have fçet omtale nok. Barndoms og ungdoms erindringer Side 3

4 Hvis man skal präve at fortålle noget fra sin barndom, er det visse ting, der altid vil stç klart og tydeligt, medens andet kan våre mere flyende. MÇske er det ting, man har fçet fortalt gentagende gange, sç man til sidst tror, at man selv har oplevet det. Med dette for Äje vil jeg fortålle min färst huskede oplevelse. Jeg mener bestemt at kunne huske, jeg var meget glad for Å pat som man sagde dengang, og sç er der vel blevet taget bestemmelse om, at nu skulle det våre slut. Far sad for bordenden i käkkenet, som han altid gjorde. Da han pç den tid allerede var meget pråget af sin sygdom Dissemineret sclerose, kan jeg kun huske min far listede over gçrden med mor under armen og en krykke under den anden, derefter at sidde pç en kasse i kostalden og derfra lede slagets gang i stalden. Tilbage til handlingen. Mor og far smurte skrçtobak pç brystvorten, selve handlingen kan jeg nok ikke huske, men smagen var noget af det mest afskyelige, sç det vånnede mig fra. Jeg kan ogsç huske, at jeg engang drak Äj-sjatter. Der var käbt Äl i anledning af et gåstebud, jeg blev fuld og gik og sang. Folk morede sig, men opdagede sç hvoraf lystigheden kom. Min stemme var falsk dengang som nu. Det var sçdan at jeg sov hos min mor til jeg var 3-4 Çr, mçske mere. ForkÅlet var jeg vel som den lille, ville ikke i seng. Min säster Gerda fik 25 Ärer om ugen for at gç i seng med mig. Det har hun tit bebrejdet mig, men skylden var vel ikke min. En nat vçgnede jeg, og mor var våk, tudede vel nok og far sagde, du skal lågge dig til at sove igen, mor er op KollerupgÇrd, hvorfor er hun det? det kan du fç at vide i morgen. Dengang hjalp nabokonerne hinanden ved bärnefädsler, det var i slig et Årinde min mor var ude. Sinne Bendixen, vores rare nabokone, fädte 17 bärn, deraf levede de 12, der alle blev meget dygtige. De sidste 5 bärn var fädt med 1 Çrs mellemrum, og mor var til stede hver gang. NÅste dag kogte mor sagosuppe med mange svesker i, uhm hvor det smagte, men det gik vores mund forbi, blev bragt til barselskonen. Mor havde ogsç ved samme lejlighed et stort hvidt forklåde pç. SÇ var det Peter, min elskede legekammerat. Vi var sammen snart sagt altid, indtil vi begyndte skolegangen, da kom vi i hver sin skole. Vi boede pç 2 gçrde, der var yderpunkterne i 2 forskellige sogne. Peter var enebarn, hvad jeg nåsten ogsç var, der er 7 Çr mellem min säster og mig, 16 Çr mellem min Åldste säster og mig og 12 Çr mellem min bror og mig. Jeg sov meget tit ovre ved Peter, han havde et par dejlige foråldre, vi fik lov til alt. NÇr jeg sov der, lç jeg i Peter s seng, og han sov sç hos sin far, sç tumlede vi om morgenen. Om vinteren kärte vi pç slåde med hund for og läb pç is, mest fladvande, hvad der var meget af pç Adolfs mark. Han var ikke sç dygtig en landmand, sç hans dråninger kneb det med at holde orden i. Om sommeren husker jeg dejlige udflugter sammen med dem i jumbe, og leg i mark og have, ved mergelgrave, hvor vi fangede haletudser og sejlede i gamle dejtrug, fik sommetider en vçd sok. Peters far og mor hed Adolf og Katrine, og ved siden af gçrden lç et lille aftågtshus med Adolfs gamle mor boende i, hende kan jeg dog ikke huske, men huset var forfaldent og blev revet ned, kan jeg huske. Der havde ogsç ligget et teglvårk pç deres mark, og der stod nogle rär med tudser i, der har vel våret vand, der legede vi ogsç. For gavlen af stuehuset var der pç et tidspunkt en hel skov af skarntyder, man kunne gemme sig i. Jeg plagede og plagede min mor for at fç lov til at läbe over til Peter. NÇr mor sç sagde spärg far, sç kunne jeg stç og vride mig i flere timer, inden jeg fik spurgt, og den kostbare legetid gik tabt. Der var en våldig respekt for far, og pligter var der altid. Om sändagen byttede vi blade med naboen, Karl Jensen, de boede midt mellem Peter og os, hvis vi ikke stak over marken. Hjemme holdt vi Familie Journalen og Ugens Nyheder, de holdt Hjemmet. Det var en af mine kåre pligter at gç det Årinde. Der vankede gerne lidt mundgodt, kyskager, og sç fik jeg lov til at Barndoms og ungdoms erindringer Side 4

5 skrabe buddinggryden, de fik vist tit gul budding om sändagen. Jeg var altid velkommen, da jeg lod munden läbe, og de gerne ville vide nyt, nysgerrige som de var. Der fandtes ogsç gode bekendte, som ville käbe mig, det snakkede de altid om, og det var min skråk, selvom de var säde og rare. Apropos skråk der var meget jeg var bange for, det blev brugt at kyse bärn dengang, man skulle gäre, hvad der blev sagt og glemte man det, blev man truet med Bollemas, Duedal og Skoltesten, de svåvede altid over det hele. Mere kontant var skorstensfejeren, han kom jo af og til, han var det mest elskvårdig eog smilende menneske, men min store skråk. Hvorfor opdagede jeg ham altid, nçr han masede sig op af vejen, sort og med kost og skraber? SÇ gemte jeg mig under bedstes skärter, der var mange af dem, og hun skulle nok passe pç mig, selvom hun gerne ville snakke med skorstensfejeren. Der blev ogsç budt pç middagsmad eller kaffe, hvis det var ved den tid. Undertiden kom den blinde bärstenbinder med sin cykel med varer og en medhjålper de blev ogsç budt pç mad. Jeg synes der var megen gåstfrihed, men vi boede ogsç afsides, sç der blev fortalt nyt, der kom ogsç tit naboer pç besäg. SÇ var der juleaften, som jeg glådede mig overmçde meget til, men julemanden var min skråk, og han var umulig at komme udenom. Det var mine store säskende der havde deres fornäjelse af at kyse mig. Jeg sagde til mor hvor ville juleaften våre dejlig, hvis der ingen julemand var, men hun morede sig bare. Vi spiste risengräd og steg, fik mandelgave, sç skulle der vaskes op i det kolde bryggers, og jeg blev stille, kravlede om i sofaen og nårmest bedstefar, det var det mest trygge sted. SÇ varede det ikke långe inden der läb tråskoklap og klokkeklang, det var julemanden. Der blev banket pç dären, mor lukkede op, og sç spurgte julemanden med fordrejet stemme om der boede en pige her, som hed Inga, og om hun havde våret säd ellers fortjente hun ingen gaver. Hvis jeg ikke havde våret artig kunne han tage mig med i såkken og smide mig i Karl Jensens dam, pç vej over til Peter, hvor han ogsç havde Årinde. Mor snakkede godt for julemanden, bäd pç brune kager og pebernädder, og sç gik han igen, den vilde glåde bräd frem. Jeg var vist meget livlig og selvståndig tog bestemt ingen skade. Af min mor og far kan jeg ikke huske, at have fçet julegaver som lille pige, men min dukke med täj og vugge forsvandt gerne et stykke tid fär jul. SÇ stod den fin nyvasket, stivet og sträget juleaften, hvordan kunne mor nåsten fç tid til det? Julegaver var der ellers nok af, der kom en stor pakke fra mostrene i KÄbenhavn med gaver til alle, mest til mig. Der var dadler, valnädder, paranädder, chokolade og lignende som vi aldrig fik. Ligeledes kom der fra moster Martha i Vejle en pakke med rutebilen, vi hentede den ved landevejen, nçr moster havde ringet om at den var afsendt. JuletrÅ med pynt, der blev gemt fra Çr til Çr, havde vi altid. Mor bagte kager og vi lavede ogsç gerne kunstig marcipan. Julen varede til Hellig tre Konger, da blev de sidste lys tåndt, vi fik hver sit lys, og den lys der färst bråndte ned skulle dä färst, men det tog vi nu ikke sç häjtideligt, det var nu ogsç kun i bedstes tid, vi havde den skik. Min far var invalid, men det var vi vant til, jeg kan ikke huske far kunne gç. Sygdommen (dissemineret sclerose) var kommet langsomt. Da han som ung var med skoleskibet Georg Stage var han vist faldet ned fra masten, og nogen mente det var det, der havde forçrsaget forstyrrelsen i nervesystemet. Svagt erindrer jeg, at far ved mors arm, og med krykken under den anden arm, listede over i kostalden, der sad han sç pç en kasse og dirigerede. Heldigvis gik der 14 Çr fär hjernen blev slävet. SÇ husker jeg noget om, at der blev averteret om en kärestol til salg i avisen. Den blev käbt og hvilken herlighed. Det var et monstrum, kurveflet og tråhjul, langtfra stårk nok til brosten og jordvej. Det foregik meget varsomt, men far sad godt i den med puder og tåpper. Mor slåbte sç far frem og tilbage fra stol til vogn og jumbe, som de ogsç kärte i, pç besäg hos naboer. Den färste kärestol holdt ikke sç långe, den var nåste var sort med faste gummiringe, mere robust og Barndoms og ungdoms erindringer Side 5

6 fodstykket kunne klappes ned. Den sidste kärestol var med cykelhjul og kunne pumpes op, sç den gik meget lettere og var nem at käre med pç god vej. Markturene foregik ved at mor skubbede, sç var der sat et reb i, som jeg mçtte tråkke i, det var nu ikke lige morsomt altid, og markvejene var dçrlige. Far ordnede nåsten alting pr. telefon, sç mçtte andre holde räret for ham, det kunne ogsç våre tråls, nçr det trak ud med samtalen. Ligeledes mçtte jeg ogsç holde kortene for ham, nçr naboerne kom og spillede lidt kort om aftenen, det var mere spåndende, jeg fik lov at våre oppe, og kom undertiden med pç rçd. Far havde mange smerter, og undertiden fik han voldsomme rystelser, som endte i en total stivhed, der bevirkede, at han gled ned af stolen. NÇr stivheden fortog sig, skulle man styrte til og bäje benene og mor mçtte sç hive ham pç plads igen. Han kunne sç nogenlunde spise selv, men det holdt ogsç op, vi gik i mosen og skar rär, sç kunne drikkelsen suges ind. Senere blev der käbt glassugerär, galt var det, nçr det gik i stykker. Der fandtes ikke plastik dengang. NÇr man sç tånker pç, at der absolut ingen bekvemligheder var W.C. udendärs, besvårligt at komme dertil, heldigvis var der ingen trapper. Vask og deslige var i et koldt bryggers, nej hvor var det besvårligt. Far ville helst sidde i käkkenet om dagen, det kneb med at holde varmen fra komfuret, selvom han var pakket ind i tåpper. SÇ läd det altid: luk den där, hvad skal det renderi til for. Grunden til han helst ville sidde i käkkenet var aktiviteten der, og sç den meget skänne udsigt, han kunne se den lange private vej og landevejen. Om aftenen sad vi i stuen, der vendte ud mod gçrden, og var lunere. Far prävede mange ting, han troede undertiden pç et mirakel. Han var indlagt flere mçneder pç Rigshospitalet, men var meget dçrlig ved hjemkomsten, sagde altid at det var fordi de tog en rygmarvspräve, de har vel da våret klar over sygdommens art. Senere var han indlagt i Odense og Fredericia, sidst i Vejle. Det var vist i 1929 han mente, nu var lågerne blevet sç dygtige, at de kunne hjålpe ham. Ja, han lç der i 3 dage pç sygehuset, og jeg husker, at mor skulle have det godt, hun skulle pç besäg hos min säster og rigtig nyde tiden, mente far. SÇ lagde min gamle bedste sig i sin seng, hun var syg, nçr hun blev der, sagde mor, og sç däde hun. Far kom dog hjem forinden, han var meget ked af det, lågerne havde sagt, de intet kunne gäre for ham. Mor var vist glad, da han kom hjem, der var sç meget at tage bestemmelse om. Begravelsen foregik i en meget streng vinter, vi var nåsten sneet inde, og de mçtte käre med kisten pç slåde over markerne. Mor kogte suppe, og sç kom der ikke sç mange mennesker som man ventede, men der blev delt ud af herlighederne. SÇ blev der flyttet om pç sovevårelserne. Far og mor fik det lidt stärre sovevårelse, som hidtil havde våret forbeholdt bedstemor og bedstefar. Bedstefar og jeg flyttede ind sammen, jeg fik en fin tremme udtråksseng, og vi havde det dejligt, hver sin halvdel af rummet. Trods sygdom kunne far alligevel särge for familien, vi var 4 bärn og sç min farfar og farmor, de var flittige, men ikke arbejdsdygtige mere, ingen fik offentlig hjålp af nogen slags. Far var smidt ud af sygekassen, men stod i en forsikring der hed Hafnia. De gav vist noget til hospital og låge, men ellers mçtte han selv betale det ogsç. Da far kom hjem fra Rigshospitalet, var han klar over at der mçtte gäres noget. Han solgte den mindre ejendom, de havde og käbte Kolleruplund, nåsten nabo til. Der var kun 24 td. Land, men god jord. Der blev drånet, bygget lade og stald, vognport og vårksted til bedstefar og karlekammer, samt lagt nyt tag pç kostalden. Mor fik vand in i bryggerset, det var en stor hjålp, pumpen stod midt i gçrden. Det blev mit fädehjem, jeg mener far og mor havde boet der et par Çr, da jeg blev fädt i PÇ den lille gçrd kunne de dengang tillade sig at have en voksen karl + en nykonfirmeret dreng, som far dirigerede i kostalden, det gik meget godt. Jeg synes, nçr jeg tånker tilbage, at det var utroligt at far kunne klare det, men han fulgte godt med i udviklingen. Det vårste var, nçr der var mund og klovsyge, ja ogsç tuberkulose for sç skulle hele Barndoms og ungdoms erindringer Side 6

7 besåtningen skiftes. Da jeg var 13 Çr, ville min bror giftes og mor kunne ikke med fremmed hjålp klare det. Min Åldste säster var gift, og Gerda ville giftes med Marinus, det blev de den 4. maj 1935 og Ejlar og Karen den 27. maj samme Çr. Forinden havde far og mor käbt et hus i Vindelev, et nyt hus, der kun havde boet et Åldre Ågtepar der i nogle Çr. Der var elektrisk lys til mors store glåde, en maler ordnede huset indvendigt, og Gerda og jeg ordnede den store have. SÇ flyttede mor, far og gamle bedstefar derover, der var ikke sç meget plads, men ellers helt godt. Mor var kärt tråt, men det nye gav hende nyt mod et stykke tid, men sç blev hun syg, de blev alle hentet over til Karen og Ejlar et stykke tid. Men sç ville de hjem igen, og far blev klar over at mor ikke långere kunne klare at båre ham, sç han kom ikke op mere. Det gik meget hurtigt ned af bakke, han fik pç det tidspunkt vist meget morfin, mor gav ham det selv. Der var en meget flink hjemmesygeplejerske, hun var ung og stårk. Far og mor var umçdelig glade for hende, hun kom mindst en gang om dagen sç de fik far gjort i stand. Der blev lavet et stativ til at stç pç dynen, sç bogen far låste i kunne ligger der, men han kunne ikke engang selv vende bladet, og hjernen var slävet. Han var pç det tidspunkt ret umulig, og mor var ulykkelig. Det var en meget mishandlet og fuldståndig udmarvet mand, der däde den 12. februar Çr gammel. Min mor var fra Vejle, hendes far var gasvårksarbejder, mener jeg, fik vel kun lille län, men det mç jo have våret fast arbejde. Mor var den Åldste af 8 säskende, sç der har nok våret smç kçr, men gode forhold. Jeg mener at mine morforåldre var Metodister, mor talte meget om kirken. Mor var kän og flot med kräller over hele hovedet. Jeg tånker, hun er kommet ud at tjene, sç snart hun var konfirmeret. Jeg ved kun om 2 pladser, hun omtalte. Den ene var hos Grosserer Christensen, der har nok våret mindst 2 piger. Der talte hun om strygning og lignende. Nr. 2 plads var hos Grosserer Thisted, der var hun i 8 Çr, det var hos et Åldre Ågtepar, og hun var enepige. Den plads omtalte hun altid med glåde. SÇ blev hun kendt med far og skulle giftes, det var den 4. august De slog sig sammen med farfar og farmor, som far var eneste sän, og der blev käbt en lille ejendom i HÄrup. Bedstefar gik i skoven, var skovfoged pç LerbÅk, og de andre 3 passede landbruget. Mor var bybarn og var vant til finere forhold. Bedste var dygtig, men uhyre sparsommelig, sç det var en streng skole. Der kom hurtigt bärn, og det mildnede pç forholdene, da de gamle var meget bärneglade. Mor långtes meget efter sin familie, og der var vist meget kontakt og gensidig besäg, der var dog langt at gç, jeg tror ca 10 km. Der blev fädt 3 bärn i HÄrup, men sç havde far lyst til noget andet, han käbte vel nok sammen med bedstefar en stärre gçrd i Jerlev landsby, ogsç når Vejle. Det var en gammel stor gçrd med meget plads, og de Çr der beskrives af far og mor som de dejligste. Der var våldig god kontakt til naboer, der blev venner for livet. De boede kun i Jerlev i fç Çr, ja gçrden blev vist käbt af kommunen til udstykning og revet ned. Den blev vist godt betalt. Derefter blev der käbt en ca. 14 td, stor ejendom ca. 15 km vest for Vejle. Det var god jord og nye bygninger. Mor og bedste mçtte igen pakke og flytte. Flytningen foregik hver gang med hestevogn, mange gange frem og tilbage da de 4 mennesker og 3 bärn havde mange pakkenelliker. Mor kunne igen starte forfra, men ogsç der var hun glad for rare, gode og livlige naboer. Der begyndte sç fars sygdom rigtig at blive streng, og endnu engang flyttede de alle sammen, kun et par km. Til 24 td land store Kolleruplund. Der var et helt godt stuehus og telefon, den brugtes flittigt. Men petroleumslamper var der stadig. Kontakten til naboer og gamle venner var god, jeg synes det var et utal af mennesker, der kom og gik. Mor selv var egentlig glad og tilfreds trods de vanskelige kçr, Äkonomien var vist ret god i forhold til mange andre, men den sparsommelige bedste, der ville stç for maden, var ikke Barndoms og ungdoms erindringer Side 7

8 nem. Jeg tror nok, hun var glad for mor, men det er dog svårt at våre 2 koner i samme hus. Bedstefar var ond ved mor, kunne ikke tçle at mor fik en smule nyt täj og lignende. Trods det holdt mor ud med ham, passede ham endog det sidste Çr han levede efter fars däd, hvor han lç i sengen, da var han nu umçdelig säd mod hende. Det vårste var fars sygdom, der tog til og gjorde livet umçdelig svårt for mor, hun slåbte den store mand rundt i 20 Çr uden at kny. Ja, det vårste var, at jeg blev fädt Çret efter, de var flyttet til Kolleruplund pç min mors fädselsdag. Mor fortalte, at jeg var nem, og der var ingen problemer med nogen, bortset fra for meget liv. Vi var altid mindst 7, der skulle have mad hver dag, sç der var nok at gäre. Der foruden malkning, som mor jo lårte pç et sent tidspunkt. Jeg tror egentlig altid, hun var lidt bange for dyr. Ja alligevel var det mor, der om natten mçtte tånde staldlygten og kigge til käer og grise, nçr der skulle foräges, var kålvningen og faringen i gang, kaldte hun pç karlen. Mor var endda sç dygtig, at hun kunne spånde den gamle hest Peje for jumben, eller i hvert fald såtte ham ind igen, nçr de kom hjem, sç var hun fri for at kalde pç karlen. FÄrst mçtte hun jo slåbe far ind, men hesten var tçlmodig, dog var den slemt ked af det, nçr de skulle for langt, han prävede til hver gang, der var en indkärsel til en nabo, klog var han. Det var mest aftenbesäg, dagen var fuld af arbejde. SÇ blev der tåndt en eller to vognlygter og sat pç jumben, det gav kun lidt lys, men de stolede pç hesten. VÅrst var det nçr besäget gjaldt KollerupgÇrd det kunne nåsten våre livsfarligt at käre ind der. I forvejen forhärte man sig om hvilken vej, der var bedst, men jeg kan häre mor skrige, nçr hesten sprang igennem pladderet, og det gav et bump i vognen. Jeg var nåsten altid med pç de aftenture, der var jo nabobärn at lege med. AftenbesÄgene derhjemme husker jeg ogsç, var vi flere bärn foregik legen i käkkenet, sç satte mor stçlampen op pç dragkisten, da mente hun vi var sikret, og sç kunne vi springe og hoppe sç meget vi ville. Mor var meget tråt om aftenen, jeg har set hende falde i sävn nçr hun sad og drejede pç symaskinen. Var der besäg kneb det ogsç for hende at holde sig vçgen. Hun gik da ud i käkkenet og tog et läg og gned Äjnene med. Ligeledes sov hendes arme meget, det hjalp nu da hun holdt op med at malke. Grunden til den meget tråthed var nok dels for meget arbejde, dels fars sävnläshed om natten. Hun var oppe mange gange om natten, hjalp ham med alt. Barndoms og ungdoms erindringer Side 8

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013

Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFOYgdrassil, Vejle December 2013 Læs, lyt eller se klip om: Besøg i kirken Stormen Bodil Kringsminde som i gamle dage! Find nissen i Yggdrasil Lego robotter

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul Tre eventyr inspireret af Els Cools univers Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater Af Anneline Köhler Juul Svendborg d. 3.oktober 2013 Springe i skov Drengen spurgte elefanten,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere