Bagsiden i front. Levinsen & Abies A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagsiden i front. Levinsen & Abies A/S"

Transkript

1 Bagsiden i front Levinsen & Abies A/S Frø, frø og atter frø. Vi har ikke fået en tudse galt i halsen, men det er fristende at sige, at her ligger kimen til alt godt indenfor branchen! Men Levinsen & Abies arbejder mere bredt end bare med at sikre frø til den danske juletræsproduktion. De arbejder internationalt og også med frø til klippegrønt-, skov-, buskplanter og vildtplantning. Af Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen Vi blev velmødt en solskinsdag midt i maj i det smukke Nordsjælland tæt på Slangerup af holdet bag Levinsen & Abies A/S. Det var dagen før St. Bededag, så på medarbejdermødet blev vi blev budt på varme hjemmebagte hveder i frokoststuen af Ulrik Nyvold og Børge Klemmensen og snart blev vi præsenteret for den seks mand store medarbejderstab. Marianne Pedersen viser en spiretest frem. Det går hurtigt op for os, at Marianne Pedersen, der er hortonom, er den der har arbejdet længst tid i firmaet. Hun har ansvaret for kvalitetskontrollen af frø, herunder spiretest og kontrol af frøets udvikling under forbehandlingen, men arbejder også med stratificering af mindre partier frø og administrative opgaver. Stratificering Er en betegnelse for den behandling af frø, der bruges for at bryde frøhvilen hos blandt andet nordmannsgran og nobilis. Stratificering betyder lagdeling og stammer fra en tidligere periode, hvor man lagde fugtigt sand og frø skiftevis i lag oven på hinanden. Det gav fremgangsmåden dens navn. I dag anvendes andre teknikker og metoder til at opnå ophævelse af frøhvilen. Kernen i processen, der varer fem til otte uger, er at give frøet en kuldebehandling (3-5 m ) under opfugtning, hvorved de enzymprocesser sættes i gang, der ophæver frøhvilen. Processen betegnes i dag oftest Frøforbehandling. Når de første spidser af rodspirerne viser sig, køles frøet ned, så processen går i stå. Fra det tidspunkt er frøet parat til at spire øjeblikkeligt, når det bliver sået i fugtig og bekvem jord. 25

2 Levisen & Abies holder til på Bøllemosevej i Uvelse mellem Lynge, Frederikssund og Hillerød. For at få den nødvendige plads har de dog udvidet med lokaler på en nærtliggende gård og i lejede lokaler hos Birkholm Planteskole. Mikkel Lehm Nielsen, der har fri på dagen, har ansvaret for produktionen, især klængning og rensning af frø samt stratificeringen af de store partier af frø. Bent Johansen er provisionslønnet sælger på de tysktalende markeder. Vi nyder godt af at tage elever ind i firmaet, fortæller Børge. Peter Biltriss er firmaets nye kontorelev og arbejder med økonomi og regnskab. Peter er voksenlærling, da han er forhenværende kok, og det var ham, der bagte de varme hveder. Egedal Juletræsmaskiner Netmaskine type EURO Effektiv maskine til at netning af juletræer med 2 tragte 25 cm, 34 cm eller 34 cm, 45 cm Fælles ledelse Firmaet ledes i dag i fællesskab af Ulrik Nyvold og Børge Klemmensen, og som Ulrik pointerer, så er integriteten så høj, at vi deles om fælles mailadresse. Begge har naturligvis tilført firmaet netop deres specifikke ekspertise og erfaring fra flere års arbejde i frøbranchen. Både Ulrik og Børge arbejder med køb og salg gennem et stort samarbejds- og kundenetværk i ind- og udland, som flittigt besøges. Arbejdsdelingen mellem de to er flydende, men de understreger begge, at selv om de har fælles kunder, så tager Ulrik sig navnlig af sine gamle kunder og Børge sig af sine, men på en sådan måde, at generationsskiftet i firmaet sikres. STORT TILBEHØRS- PROGRAM Netmaskine type Net Let III Effektiv maskine til netning af juletræer med 3 tragte 25 cm, 34 cm, 45 cm Hydraulisk anlæg med 13 HK Honda motor Selvkørende STORT TILBEHØRS- PROGRAM Juletræsmaskine type E2H med fældeudstyr Fælder op Ø 16 cm Fælder træer i timen STORT TILBEHØRS- PROGRAM Download brochure og video på egedal.dk Torvegade 39 DK-7160 Tørring Telefon Telefax Egedal tilbyder et komplet maskinprogram og kan også tilbyde individuelle løsninger Selvom der medgår meget tid til frøindsamling og kundebesøg skal der også være tid til kundehåndtering eller fordybelse ved PC en fortæller Børge Klemmesen. 26

3 Sikkerhed ved kogleplukningen har stor betydning for Levisen & Abies. Øverst til venstre: Instruktion i at lave den rigtige knude for karabinen på den lange line. Øverst til højre: Instruktionen gælder her den korrekte binding for prusikken på mastegjorden. Nederst til venstre: Fire kogleplukkere modtager den grundlæggende instruktion i brug af klatreudstyr, hvor det her går på at lave de rigtige knuder på mastegjorden. Nederst til højre: Alvoren i vigtigheden af korrekt binding af knuderne på reb og gjorder i sikkerhedsudstyret lyser ud af dette billede. Her er det knuden i den ene ende af mastegjorden, der er i fokus for træningen. Fra to til en Ulrik beretter, at Levinsen & Abies A/S er en sammenlægning af det tidligere Levinsen Skovfrø A/S og Abies Frø ApS. Ulrik kom fra førstnævnte og Børge fra sidstnævnte. Som Ulrik spøgte, blev firmaerne slået sammen fordi Levinsen Skovfrø manglede leverandører, men havde kunder. Så på en tur til Georgien, hvor han traf Børge, blev kimen til et frugtbart samarbejde imellem de to lagt i det nye firma. Børge supplerede dog hurtigt at sammenlægningen skete i juli 2009, dels for at styrke begge firmaer på det internationale marked, dels for at kombinere firmaernes portefølje og dels for at fremtidssikre de resultater, som han i Abies Frø havde skabt omkring forsyningen af nordmannsgranfrø fra Georgien og Rusland. Kort og godt, som de to skrev i annoncen på bagsiden af Nåledrys i september-nummeret 2009: Levinsen & Abies Frø forener erfaring og know how. Det virker som en god blanding af småindustri og et grønt villakvarter, der hvor firmaet holder til i den lille landsby Uvelse kun knapt ti kilometer i kørselsafstand fra Hillerød midt imellem hovedvejen til Slangerup og motorvejen til København. Der er god plads i frokoststuen, men Ulrik fortæller os, at de faktisk har pladsmangel. Der er såmænd ikke noget i vejen med stedet. Det er faktisk et gammelt maskinsnedkeri med porte, udluftning, Vi bliver vist rundt på kontorerne og i hallerne af både Børge Klemmesen og Ulrik Nyvold og hans tro følgesvend hunden Rocky, som ind i mellem nyder forårssolens varme. (Fra 1. juli er Rocky blevet pensioneret og erstattet af en Golden Retriever, Chivas). 27

4 Fra høst til kunde.. I slutningen af september høstes nordmannsgran-koglerne af lokale folk. Alle sække mærkes med mærkesedler på høstlokaliteten i skoven. Der er danske medarbejdere til stede under høsten for at sikre korrekt mærkning af alle sække. Der er hyppigt brug for tolk til instruktion. Efter plukning i skoven transporteres koglerne til landsbyen med lastbil eller traktor. Der udleveres sikkerhedsudstyr til at klatre med. Alle kogleplukkere modtager den grundlæggende instruktion i brug af klatreudstyr og skal gennemgå et instruktionskursus. Dette sker før sæsonen, hvor nogle også træner. De massive nordmannsgranbevoksninger på skråningen i Ambrolauri/Tlugi, hvor en stor del af kolgehøsten foregår. 28

5 Koglerne ligger på reoler i klængen i Tbilisi i fire uger for at tørre inden de er klar til klængning. I landsbyen opbevares koglerne i mindre koglelader hvor de eftermodner. Transporten til Danmark over dage sker med kølebil i december måned forsvarligt indpakket i papkartoner på paller. Efter syv til otte ugers forbehandling er frøet klar til såning, og det leveres til kunderne. I marts sættes frøet i gang til stratificering, hvor det opbevares i kølerum i såvel åbne kasser som i tønder. Koglerne håndteres endnu engang og omlæsses til en stor lastbil for at køre til klængen i Tbilisi. 29

6 Nordmannsgranfrøet fra Georgien ankommer med kølebil i forseglede papkasser på paller. Det giver bedre køling, sikrer frøets tekniske kvalitet og letter håndtering. strøm og plane betongulve. Men af hensyn til pladsen og naboerne har de været nødt til at leje sig ind på en nærliggende gård med plads til deres 40 fods-frysecontainere, som er en uundværlig del af den opbyggede forsyningssikkerhed. Samtidig har de også anskaffet sig et stort kølerum på den nærtliggende Birkeholm Planteskole. Frøsortiment På vores vej gennem virksomheden går det hurtigt op for os, hvor meget andet frømateriale Levinsen & Abies har end bare frø til nordmannsgran-juletræer, hvad et blik på deres sortimentsliste også bekræfter. Mange forskellige, danske som udenlandske provenienser, af for eksempel bøg, æble, Mose-Pors, eg, fjeldribs, æblerose, småbladet lind, vorte-birk, almindelig taks, almindelig thuja, klippeædelgran, almindelig ædelgran, koreansk ædelgran, kæmpegran, Abies bornmülleriana, nobilis, Lawson cypres, Europæisk lærk, rødgran, sitkagran, bjergfyr, skovfyr for blot at nævne nogle få af arterne, repræsenteret på deres sortimentsliste. Her kan du i øvrigt finde beskrivelser og dyrkningsvejledning for de enkelte provenienser, og du kan selvfølgelig også finde kortmateriale og detailbeskrivelser om vækst, form og anvendelse af flere af deres vigtigste produkter som for eksempel Ambrolauri/Tlugi, Borjomi/Tadzrici, Borjomi/Machartskali, Apsheronsk/Mezmai- Guamka og Berritzgaard F665. Åbenhed og sikkerhed Har I ikke lyst til at komme med os til Georgien for at se, hvordan vi har organiseret os dernede, og hvordan vi håndterer koglehøsten spørger Børge os. Og det er vi ikke de første, der er blevet spurgt om, for åbenhedsprincippet har altid været vigtigt for firmaet. Specialudviklet rensemaskine til oprensning af frø til enkeltkornkvalitet for eksempel til udsåning i potter, hvor det er vigtigt, at spireprocenten er helt i top. Både provenienssikkerhed og forsyningssikkerhed ligger Børge og Ulrik meget på sinde, og de fleste af os husker da også tydeligt nogle tvivlsomme Ambrolauri-træer, blandt andet i de tidligere 00ére. Børge og Ulrik præciserer, at hos Levinsen & Abies foregår frøindsamlingen i veldefinerede mindre områder overvåget af firmaet selv. Vi har faktisk sikret frøleverancen et godt stykke ud i fremtiden, dels ved at skaffe 10- og 20-årige høstlicenser til udvalgte lokaliteter i Ambrolauri og Borjomi Skovdistrikter i Georgien og dels gennem aftaler med de regionale myndigheder i Rusland for at sikre leverancen fra udvalgte lokaliteter i Apsheronsk Skovdistrikt, siger Børge. I de senere år har vi haft øget fokus på sikkerheden for dem, der udfører arbejdet med høst, transport og rensning i Georgien og Rusland, siger Børge og Ulrik fortsætter: Vi arbejder derfor åbent med, at arbejdsforholdene og sikkerheden løbende forbedres. Der håndteres store mængder frø af Levinsen & Abies. Selv på væggene er der frø. Her viser Børge Klemmensen Claus forskellige frø fra eksotiske arter som for eksempel Abies numidica, Abies recurva, Pinus koraiensis, Pinus Jeffreyi. Certificering af kvalitet Høj troværdighed er også vigtig for Levinsen & Abies. Derfor har certificering en central rolle for virksomheden. Ønsket om at få det første led i juletræskæden certificeret lykkedes i 2012 med en ISO 9100 certificering, som de eneste i branchen gennem en meget arbejdskrævende proces, men det har været det hele værd at få sikret den leverede frøkvalitet gennem en optimal kogle- og frøhåndtering som yderligere garant for herkomstsikkerheden understreger Ulrik. 30

7 Endnu en international certificering, ISO /SR IQ 2010, sigter på virksomhedens sociale ansvar. Den skal sikre ordentlig løn- og arbejdsforhold for kogleplukkerne og andre medarbejdere i Georgien, men omfatter også et videre ansvar især for lokalsamfundet og de organisationer og myndigheder vi samarbejder med. Denne certificering betyder stillingtagen til social ansvarlighed, gennemsigtighed, respekt for menneskerettigheder, arbejdsmiljø med mere, fortsætter de begge. Certificeringerne er gennemført for vores georgiske leverandør, Jadvari-Abies Ltd., der er den juridisk ansvarlige for alle aktiviteterne på jorden og i træerne i Georgien. Dermed er vi sikret, at vore frøleverancer her fra er fuldt certificerede. Vi arbejder tæt sammen med vor georgiske leverandør om vedligeholdelsen og om brugen af certificeringerne i høstarbejdet. Vores tilstedeværelse under hele koglehøsten gør dette samarbejde let, præciserer Børge. Hejsesystem til håndtering af stratificeringstønder så tunge manuelle løft undgås. Vi køber arbejdskraft. Børge og Ulrik er ofte i Georgien. Hele deres set-up bygger på nærvær under høsten og på et tæt forhold til kogleplukkerne. Det er et helt hold på to til tre folk fra Levinsen & Abies A/S og tre til fire folk fra Jadvari-Abies Ltd., der gennemfører høstkontrollen. Det er afgørende, at de georgiske medlemmer af kontrol-holdet ikke har nogen relation af personlig eller familiemæssig art til kogleplukkerne og deres medhjælpere. De må derfor komme fra andre dele af landet end der, hvor der plukkes kogler. Det er vigtigt med Tromlerensemaskine til såvel fjernelse af nåle og andre urenheder før klængning, som til selve klængningen af kogler efter de er åbnet i tørreovnen (i dette tilfælde er der tale om kogler af Bjergfyr (Pinus mugo rotundata)). Honda ATV sprøjtemaskine 250 ccm. 420 ccm. HORSENS MASKINER A/S Træk 2 WD. 4 WD. Bredde 80 cm. 82 cm. egeskovvej Frontlift Elektrisk Elektrisk horsens tlf Udstyr til ATV: Sprøjtebom cm. Gødningsudstyr, Bundklipper Ring for yderligere information og eventuelt demonstration HORSENS MASKINER A/S egeskovvej horsens tlf Specialudviklet tørreovn til tørring af frø under kontrollerede temperatur- og relativ luftfugtighedsforhold, samt til åbning/tørring af kogler forud for klængning. Kasserne håndteres med truck med vendeaggregat. Det giver bedre arbejdsmiljø. 31

8 Fuldautomatisk stratificeringsanlæg til kold-stratificering af såvel nordmannsgranfrø som nobilis- og bøgefrø. Anlægget er udviklet så frøet motioneres med passende mellemrum ved at tønderne automatisk bliver rullet. Indersiden af tønderne er forsynet med vinger således, at frøet hele tiden vendes for at sikre ilttilførsel og ensartet fugtighed. vores tilstedeværelse og kontrol, for der er ingen kontrollerende georgisk myndighed til stede i skoven, påpeger Børge. Kontrollen har selve høstarbejdet som fokus og omdrejningspunkt. Vi køber derfor ikke kogler, men kun arbejdskraft, så vi kan kontrollere hele høsten medens den foregår. Vi er til stede, når koglerne plukkes og sækkene snøres og mærkes på høststedet i skoven. Det er den bedste metode til at opnå en sikker frølevering, fortsætter han. PProtect beskytter planterne mod: Sprøjteskade, Bid og Snudebiller, Mekanisk såring og Bund-klipning P Protect placeres om planterne inden plantning, og udplantes let med rør. P Protect nedbrydes på stedet uden yderligere indsats. co. Peter Schjøtt s Planteskole ApS Tlf / Gennem lagerhaller Det er bestemt ikke små rum, der møder os på rundvisningen. Tværtimod, nærmest haller, spækket med frysere og køleskabe i stor størrelse, for eksempel specialmaskiner til oprensing af frø, selvdesignet tørreovn, hvor fugtighed og temperatur kan styres og specialindretninger så som hejsesystem til håndtering af stratificeringstønder, alt sammen anordninger, som gør det muligt, at sikre en frøleverancen af et stort antal busk- og træarter til den danske skov- og landskabssektor og som vidner om, at man også her har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Unik annoncering Annonceringen fra Levinsen & Abies har i en årrække været synonym med bagsiden i Nåledrys. Bagsiden i en avis er ofte fyldt med aktuelt underholdende stof. I fagblade er bagsiden ofte en fornem annonceplads. Som ingen anden har Levisen & Abies knyttet disse to ting sammen. På en god facon har de i deres eksponering på bagsiden underholdt os alle med meninger og brandaktuelt brancherelevant stof. Siden den 20'ende årgang i 1994 har navnet Levinsen med få undtagelser været at finde på bagsiden af Nåledrys. Først var det som en almindelig annonce fra Levinsen Skovfrø. Dernæst i 2004 kom et brev Til juletræsdyrkere, Planteskoler & andre interesserede. Med generationsskifte i firmaet i 2007 antog annoncerne en ny og informativ drejning. Parallelt hermed annoncerede Abies Frø inde i bladet. Lidt mere i det små, men altid med vægt på åbenhed, gennemsigtighed, herkomstsikkerhed og tætte bånd til forskningen. 32

9 Løv- og nåltræ på rod søges til effekter og flis Ingen salgs provision Ingen opstarts/administrationsgebyr Kun netto priser v/rené Løvborg, Sepstrupvej 26, 8653 Them Tlf Mail: Fra septembernummeret 2009, efter sammenlægningen af Levinsen Skovfrø og Abies Frø, antog bagsiden af Nåledrys den form, som vi alle kender så godt i dag: Klar information, skåret ud i skarpe formuleringer, fokuseret på åbenhed og sikkerhed i levering, som nærmest er blevet firmaets mantra. Siden har vi alle været velinformeret om udviklingen i koglesætning i Georgien, Rusland og herhjemme, om frøkvalitet, forsyningssikkerhed, provenienssikkerhed, frøudvikling i frøbedene, provenienser og frostskader, og vi er blevet opfordret til vidensdeling og belært om produktansvarlighed og hvad der er op og ned på nordmannsgranhøsten samt om provenienser og overraskende højt ph i dele af indsamlingsområderne i Apsheronsk Skovdistrikt og senest i dette nummer om høstudsigten Fremtiden Da vi slutter rundgangen og spørger til fremtidens fokus, påpeger de begge fem forhold: De tre sikkerheder provenienssikkerhed, forsyningssikkerhed og arbejdssikkerhed understøttet gennem ISO-certificeringerne. Den seneste teknologiske udvikling i opbevaring og forsendelse af færdigt frø i papkartoner på paller, bedre køling under transport og efterfølgende opbevaring skal videreudvikles i forbindelse med plukning, rensning og håndtering af kogler og frø. Sikring af fremtidens frøforsyning gennem udvikling af frøplantager til elitejuletræer med fokus på sent udspring, højst mulig ON-andel og forbedret forsvar overfor Neonectria. Inspirator og deltager i feltforsøg og andre test af provenienser fra virksomhedens sortiment samt efterfølgende medvirken til formidling af resultaterne til pyntegrøntbranchen. At have fingeren på pulsen i forbindelse med erfaring med arter og provenienser her i landet og fra udlandet, som tegner lovende. Køb dine planter hos HedeDanmarks planteskole Vi tilbyder Nordmannsgran og Nobilis af bedste kvalitet og oprindelse: Høj leveringsikkerhed Sikkerhed for kendt og afprøvet genetisk herkomst Mange provenienser Høj kvalitet til konkurrencedygtige priser Kontakt os for rådgivning og priser: HedeDanmark a/s Planteskolen Brøndlundgård Brøndlundvej 2, Gabøl 6500 Vojens T: E: Levering i sække, papkasser eller løst i palle 33

Brancheindsats mod Neonectria

Brancheindsats mod Neonectria Brancheindsats mod Neonectria Skovplanteringens årsmøde 2014 Gunnar Friis Proschowsky Overblik Indledning: En brancheindsats, hvorfor står jeg her? Hvad er Neonectria? Lidt Historik Vi ved kun lidt smitteveje,

Læs mere

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt Den rene rådgivning fra frø til fest Danske Juletræer træer & grønt Indhold Velkommen...s. 3 Dine fordele som medlem...s. 5 Rådgivning med vægt... s. 13 Fra forskning til praksis... s. 19 Hjælp til certificering...

Læs mere

Certificering af juletræer og pyntegrønt G LO BALG.A.P. The Global Partnership for Good Agricultural Practice

Certificering af juletræer og pyntegrønt G LO BALG.A.P. The Global Partnership for Good Agricultural Practice Certificering af juletræer og pyntegrønt G LO BALG.A.P. The Global Partnership for Good Agricultural Practice GLOBALG.A.P. er en oprindelig tysk privat verdensomspændende organisation, der har udviklet

Læs mere

Neonectria værn. Projektets formål

Neonectria værn. Projektets formål Neonectria værn Angreb af Neonectria er blevet et stadig stigende problem indenfor branchen. Alle landsdele blev i 2013 ramt af svampeangrebene, om end i forskelligt omfang. Situationen er alvorlig, fordi

Læs mere

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING NAVN OG ADRESSE: (i det følgende kaldet: Fair Trees producent )...... CVR-NR.:...... er ved underskrivelse af denne erklæring producent af Fair Trees juletræer og udsteder

Læs mere

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Faculty of Agricultural Sciences Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Institut for Havebrugsproduktion Forskningscenter Aarslev Martin.Jensen@agrsci.dk

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Afleveringsrapport over projektet: Effektivisering af Nette og Pakkefunktionerne for Juletræer.

Afleveringsrapport over projektet: Effektivisering af Nette og Pakkefunktionerne for Juletræer. Afleveringsrapport over projektet: Effektivisering af Nette og Pakkefunktionerne for Juletræer. Da projektet består af mange delprojekter samlet i et, anvendes Ansøgningen for det oprindelige projekt som

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Den rene rådgivning - fra frø til fest!

Den rene rådgivning - fra frø til fest! Den rene rådgivning - fra frø til fest! 2 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING >> Indhold Formanden indleder... 3 Medlemsfordele - hvorfor medlem?... 4 Uvildig råd og vejledning... 10 Juletræer og klippegrønt...

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

scanning.dk Tilgængelighed og bevaring af arkiver

scanning.dk Tilgængelighed og bevaring af arkiver scanning.dk Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm.

Læs mere

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Tidlig høst Lysgroning Forspiring Fordele merudbytte på 15 20 pct. eller 50 80 hkg pr. ha ved korrekt forspiring

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Spiring og etablering af feltforsøg med in vitro klonede planter af nordmannsgran. 2000-2003.

Spiring og etablering af feltforsøg med in vitro klonede planter af nordmannsgran. 2000-2003. Spiring og etablering af feltforsøg med in vitro klonede planter af nordmannsgran. 2-23. Støttet af: Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt & Skov- og Naturstyrelsen Rapport oktober 23 for

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Plantekvalitet. Proveniensvalgets betydning

Plantekvalitet. Proveniensvalgets betydning Plantekvalitet Når man sætter en plante i jorden, er der to ting, som er vigtige: plantens proveniens og plantens fysiske kvalitet. Det sidste er især vigtigt på kort sigt og afgørende i selve udplantningsfasen.

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

FM Byggebooking på. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

FM Byggebooking på. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. FM Byggebooking på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. FM Byggebooking: FM Byggebooking er et webbaseret reservationssystem for booking af leverancer til byggefelterne på Nyt Hospital og Ny Psykiatri

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Undgå skader det betaler sig

Undgå skader det betaler sig Undgå skader det betaler sig Med fokus på chauffører, biler, gods og bygninger Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød.

Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød. Præd / høst / 2014 / sbk Det er ikke lige meget hvad du gjorde synger den danske musikduo, Ukendt kunstner, med taknemlighed, i deres nummer Daglige brød. Men det var helt lige meget hvad ham, som vi hørte

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Vejledning Mundmotorisk spil

Vejledning Mundmotorisk spil Vejledning Mundmotorisk spil På dansk ved Inge Benn Thomsen Special-pædagogisk forlag Indhold Tips Træning af enkelte konsonantfonemer Lege 1. Trække kort 2. Farveleg 3. Gætte kort 4. Gemme kort 5. Kaste

Læs mere

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Lær din bil bedre at kende På trods af stadig sikrere biler med blokeringsfri bremser,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Velkommen til. Centrallager Kolding

Velkommen til. Centrallager Kolding Velkommen til Centrallager Kolding Lemvigh-Müller kunder og sortiment Stål VVS Kunder El- og VVS-installatører Industrivirksomheder Bygge- og anlægsbranchen Tele- og dataintegratorer Energiforsyningsselskaber

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

Amabilis har sit naturlige udbredelsesområde

Amabilis har sit naturlige udbredelsesområde Emnegruppe Træarter Bladnr. 3.4-20 Dato December 2005 Pyntegrønt Videnblade Abies amabilis Det naturlige udbredelsesområde Abies amabilis med det danske navn purpurædelgran er en nordvestamerikansk art,

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Her arbejder vi. Software Innovation

Her arbejder vi. Software Innovation Her arbejder vi Software Innovation Business as usual? God forretningssans er ikke hvad det altid har været. Tiderne forandrer sig og verden bliver mindre. Markederne kommer tættere på og konkurrencen

Læs mere

storage et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav part of peter svendsen group a p s

storage et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav part of peter svendsen group a p s a p s part of peter svendsen group et opbevaringskoncept til ejere af værdifulde biler, som stiller de højeste krav baggrund Ideen til konceptet opstod fordi der er flere ejere af spændende og værdifulde

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Is knusere. Brudis. Santos 9

Is knusere. Brudis. Santos 9 Brudis Brudis er is i dens mest naturlige form. Produceret ved en temperatur lige under 0 o C, med en overflade og konsistens, der letter distribution og fordeling af isen. SCOTSMAN brudis fås i to typer

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Med stolthed kan vi præsentere vores premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Vis-tøjets primære formål er jo at være synligt. Vi har sørget for at gøre denne kollektion

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere