Bagsiden i front. Levinsen & Abies A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagsiden i front. Levinsen & Abies A/S"

Transkript

1 Bagsiden i front Levinsen & Abies A/S Frø, frø og atter frø. Vi har ikke fået en tudse galt i halsen, men det er fristende at sige, at her ligger kimen til alt godt indenfor branchen! Men Levinsen & Abies arbejder mere bredt end bare med at sikre frø til den danske juletræsproduktion. De arbejder internationalt og også med frø til klippegrønt-, skov-, buskplanter og vildtplantning. Af Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen Vi blev velmødt en solskinsdag midt i maj i det smukke Nordsjælland tæt på Slangerup af holdet bag Levinsen & Abies A/S. Det var dagen før St. Bededag, så på medarbejdermødet blev vi blev budt på varme hjemmebagte hveder i frokoststuen af Ulrik Nyvold og Børge Klemmensen og snart blev vi præsenteret for den seks mand store medarbejderstab. Marianne Pedersen viser en spiretest frem. Det går hurtigt op for os, at Marianne Pedersen, der er hortonom, er den der har arbejdet længst tid i firmaet. Hun har ansvaret for kvalitetskontrollen af frø, herunder spiretest og kontrol af frøets udvikling under forbehandlingen, men arbejder også med stratificering af mindre partier frø og administrative opgaver. Stratificering Er en betegnelse for den behandling af frø, der bruges for at bryde frøhvilen hos blandt andet nordmannsgran og nobilis. Stratificering betyder lagdeling og stammer fra en tidligere periode, hvor man lagde fugtigt sand og frø skiftevis i lag oven på hinanden. Det gav fremgangsmåden dens navn. I dag anvendes andre teknikker og metoder til at opnå ophævelse af frøhvilen. Kernen i processen, der varer fem til otte uger, er at give frøet en kuldebehandling (3-5 m ) under opfugtning, hvorved de enzymprocesser sættes i gang, der ophæver frøhvilen. Processen betegnes i dag oftest Frøforbehandling. Når de første spidser af rodspirerne viser sig, køles frøet ned, så processen går i stå. Fra det tidspunkt er frøet parat til at spire øjeblikkeligt, når det bliver sået i fugtig og bekvem jord. 25

2 Levisen & Abies holder til på Bøllemosevej i Uvelse mellem Lynge, Frederikssund og Hillerød. For at få den nødvendige plads har de dog udvidet med lokaler på en nærtliggende gård og i lejede lokaler hos Birkholm Planteskole. Mikkel Lehm Nielsen, der har fri på dagen, har ansvaret for produktionen, især klængning og rensning af frø samt stratificeringen af de store partier af frø. Bent Johansen er provisionslønnet sælger på de tysktalende markeder. Vi nyder godt af at tage elever ind i firmaet, fortæller Børge. Peter Biltriss er firmaets nye kontorelev og arbejder med økonomi og regnskab. Peter er voksenlærling, da han er forhenværende kok, og det var ham, der bagte de varme hveder. Egedal Juletræsmaskiner Netmaskine type EURO Effektiv maskine til at netning af juletræer med 2 tragte 25 cm, 34 cm eller 34 cm, 45 cm Fælles ledelse Firmaet ledes i dag i fællesskab af Ulrik Nyvold og Børge Klemmensen, og som Ulrik pointerer, så er integriteten så høj, at vi deles om fælles mailadresse. Begge har naturligvis tilført firmaet netop deres specifikke ekspertise og erfaring fra flere års arbejde i frøbranchen. Både Ulrik og Børge arbejder med køb og salg gennem et stort samarbejds- og kundenetværk i ind- og udland, som flittigt besøges. Arbejdsdelingen mellem de to er flydende, men de understreger begge, at selv om de har fælles kunder, så tager Ulrik sig navnlig af sine gamle kunder og Børge sig af sine, men på en sådan måde, at generationsskiftet i firmaet sikres. STORT TILBEHØRS- PROGRAM Netmaskine type Net Let III Effektiv maskine til netning af juletræer med 3 tragte 25 cm, 34 cm, 45 cm Hydraulisk anlæg med 13 HK Honda motor Selvkørende STORT TILBEHØRS- PROGRAM Juletræsmaskine type E2H med fældeudstyr Fælder op Ø 16 cm Fælder træer i timen STORT TILBEHØRS- PROGRAM Download brochure og video på egedal.dk Torvegade 39 DK-7160 Tørring Telefon Telefax Egedal tilbyder et komplet maskinprogram og kan også tilbyde individuelle løsninger Selvom der medgår meget tid til frøindsamling og kundebesøg skal der også være tid til kundehåndtering eller fordybelse ved PC en fortæller Børge Klemmesen. 26

3 Sikkerhed ved kogleplukningen har stor betydning for Levisen & Abies. Øverst til venstre: Instruktion i at lave den rigtige knude for karabinen på den lange line. Øverst til højre: Instruktionen gælder her den korrekte binding for prusikken på mastegjorden. Nederst til venstre: Fire kogleplukkere modtager den grundlæggende instruktion i brug af klatreudstyr, hvor det her går på at lave de rigtige knuder på mastegjorden. Nederst til højre: Alvoren i vigtigheden af korrekt binding af knuderne på reb og gjorder i sikkerhedsudstyret lyser ud af dette billede. Her er det knuden i den ene ende af mastegjorden, der er i fokus for træningen. Fra to til en Ulrik beretter, at Levinsen & Abies A/S er en sammenlægning af det tidligere Levinsen Skovfrø A/S og Abies Frø ApS. Ulrik kom fra førstnævnte og Børge fra sidstnævnte. Som Ulrik spøgte, blev firmaerne slået sammen fordi Levinsen Skovfrø manglede leverandører, men havde kunder. Så på en tur til Georgien, hvor han traf Børge, blev kimen til et frugtbart samarbejde imellem de to lagt i det nye firma. Børge supplerede dog hurtigt at sammenlægningen skete i juli 2009, dels for at styrke begge firmaer på det internationale marked, dels for at kombinere firmaernes portefølje og dels for at fremtidssikre de resultater, som han i Abies Frø havde skabt omkring forsyningen af nordmannsgranfrø fra Georgien og Rusland. Kort og godt, som de to skrev i annoncen på bagsiden af Nåledrys i september-nummeret 2009: Levinsen & Abies Frø forener erfaring og know how. Det virker som en god blanding af småindustri og et grønt villakvarter, der hvor firmaet holder til i den lille landsby Uvelse kun knapt ti kilometer i kørselsafstand fra Hillerød midt imellem hovedvejen til Slangerup og motorvejen til København. Der er god plads i frokoststuen, men Ulrik fortæller os, at de faktisk har pladsmangel. Der er såmænd ikke noget i vejen med stedet. Det er faktisk et gammelt maskinsnedkeri med porte, udluftning, Vi bliver vist rundt på kontorerne og i hallerne af både Børge Klemmesen og Ulrik Nyvold og hans tro følgesvend hunden Rocky, som ind i mellem nyder forårssolens varme. (Fra 1. juli er Rocky blevet pensioneret og erstattet af en Golden Retriever, Chivas). 27

4 Fra høst til kunde.. I slutningen af september høstes nordmannsgran-koglerne af lokale folk. Alle sække mærkes med mærkesedler på høstlokaliteten i skoven. Der er danske medarbejdere til stede under høsten for at sikre korrekt mærkning af alle sække. Der er hyppigt brug for tolk til instruktion. Efter plukning i skoven transporteres koglerne til landsbyen med lastbil eller traktor. Der udleveres sikkerhedsudstyr til at klatre med. Alle kogleplukkere modtager den grundlæggende instruktion i brug af klatreudstyr og skal gennemgå et instruktionskursus. Dette sker før sæsonen, hvor nogle også træner. De massive nordmannsgranbevoksninger på skråningen i Ambrolauri/Tlugi, hvor en stor del af kolgehøsten foregår. 28

5 Koglerne ligger på reoler i klængen i Tbilisi i fire uger for at tørre inden de er klar til klængning. I landsbyen opbevares koglerne i mindre koglelader hvor de eftermodner. Transporten til Danmark over dage sker med kølebil i december måned forsvarligt indpakket i papkartoner på paller. Efter syv til otte ugers forbehandling er frøet klar til såning, og det leveres til kunderne. I marts sættes frøet i gang til stratificering, hvor det opbevares i kølerum i såvel åbne kasser som i tønder. Koglerne håndteres endnu engang og omlæsses til en stor lastbil for at køre til klængen i Tbilisi. 29

6 Nordmannsgranfrøet fra Georgien ankommer med kølebil i forseglede papkasser på paller. Det giver bedre køling, sikrer frøets tekniske kvalitet og letter håndtering. strøm og plane betongulve. Men af hensyn til pladsen og naboerne har de været nødt til at leje sig ind på en nærliggende gård med plads til deres 40 fods-frysecontainere, som er en uundværlig del af den opbyggede forsyningssikkerhed. Samtidig har de også anskaffet sig et stort kølerum på den nærtliggende Birkeholm Planteskole. Frøsortiment På vores vej gennem virksomheden går det hurtigt op for os, hvor meget andet frømateriale Levinsen & Abies har end bare frø til nordmannsgran-juletræer, hvad et blik på deres sortimentsliste også bekræfter. Mange forskellige, danske som udenlandske provenienser, af for eksempel bøg, æble, Mose-Pors, eg, fjeldribs, æblerose, småbladet lind, vorte-birk, almindelig taks, almindelig thuja, klippeædelgran, almindelig ædelgran, koreansk ædelgran, kæmpegran, Abies bornmülleriana, nobilis, Lawson cypres, Europæisk lærk, rødgran, sitkagran, bjergfyr, skovfyr for blot at nævne nogle få af arterne, repræsenteret på deres sortimentsliste. Her kan du i øvrigt finde beskrivelser og dyrkningsvejledning for de enkelte provenienser, og du kan selvfølgelig også finde kortmateriale og detailbeskrivelser om vækst, form og anvendelse af flere af deres vigtigste produkter som for eksempel Ambrolauri/Tlugi, Borjomi/Tadzrici, Borjomi/Machartskali, Apsheronsk/Mezmai- Guamka og Berritzgaard F665. Åbenhed og sikkerhed Har I ikke lyst til at komme med os til Georgien for at se, hvordan vi har organiseret os dernede, og hvordan vi håndterer koglehøsten spørger Børge os. Og det er vi ikke de første, der er blevet spurgt om, for åbenhedsprincippet har altid været vigtigt for firmaet. Specialudviklet rensemaskine til oprensning af frø til enkeltkornkvalitet for eksempel til udsåning i potter, hvor det er vigtigt, at spireprocenten er helt i top. Både provenienssikkerhed og forsyningssikkerhed ligger Børge og Ulrik meget på sinde, og de fleste af os husker da også tydeligt nogle tvivlsomme Ambrolauri-træer, blandt andet i de tidligere 00ére. Børge og Ulrik præciserer, at hos Levinsen & Abies foregår frøindsamlingen i veldefinerede mindre områder overvåget af firmaet selv. Vi har faktisk sikret frøleverancen et godt stykke ud i fremtiden, dels ved at skaffe 10- og 20-årige høstlicenser til udvalgte lokaliteter i Ambrolauri og Borjomi Skovdistrikter i Georgien og dels gennem aftaler med de regionale myndigheder i Rusland for at sikre leverancen fra udvalgte lokaliteter i Apsheronsk Skovdistrikt, siger Børge. I de senere år har vi haft øget fokus på sikkerheden for dem, der udfører arbejdet med høst, transport og rensning i Georgien og Rusland, siger Børge og Ulrik fortsætter: Vi arbejder derfor åbent med, at arbejdsforholdene og sikkerheden løbende forbedres. Der håndteres store mængder frø af Levinsen & Abies. Selv på væggene er der frø. Her viser Børge Klemmensen Claus forskellige frø fra eksotiske arter som for eksempel Abies numidica, Abies recurva, Pinus koraiensis, Pinus Jeffreyi. Certificering af kvalitet Høj troværdighed er også vigtig for Levinsen & Abies. Derfor har certificering en central rolle for virksomheden. Ønsket om at få det første led i juletræskæden certificeret lykkedes i 2012 med en ISO 9100 certificering, som de eneste i branchen gennem en meget arbejdskrævende proces, men det har været det hele værd at få sikret den leverede frøkvalitet gennem en optimal kogle- og frøhåndtering som yderligere garant for herkomstsikkerheden understreger Ulrik. 30

7 Endnu en international certificering, ISO /SR IQ 2010, sigter på virksomhedens sociale ansvar. Den skal sikre ordentlig løn- og arbejdsforhold for kogleplukkerne og andre medarbejdere i Georgien, men omfatter også et videre ansvar især for lokalsamfundet og de organisationer og myndigheder vi samarbejder med. Denne certificering betyder stillingtagen til social ansvarlighed, gennemsigtighed, respekt for menneskerettigheder, arbejdsmiljø med mere, fortsætter de begge. Certificeringerne er gennemført for vores georgiske leverandør, Jadvari-Abies Ltd., der er den juridisk ansvarlige for alle aktiviteterne på jorden og i træerne i Georgien. Dermed er vi sikret, at vore frøleverancer her fra er fuldt certificerede. Vi arbejder tæt sammen med vor georgiske leverandør om vedligeholdelsen og om brugen af certificeringerne i høstarbejdet. Vores tilstedeværelse under hele koglehøsten gør dette samarbejde let, præciserer Børge. Hejsesystem til håndtering af stratificeringstønder så tunge manuelle løft undgås. Vi køber arbejdskraft. Børge og Ulrik er ofte i Georgien. Hele deres set-up bygger på nærvær under høsten og på et tæt forhold til kogleplukkerne. Det er et helt hold på to til tre folk fra Levinsen & Abies A/S og tre til fire folk fra Jadvari-Abies Ltd., der gennemfører høstkontrollen. Det er afgørende, at de georgiske medlemmer af kontrol-holdet ikke har nogen relation af personlig eller familiemæssig art til kogleplukkerne og deres medhjælpere. De må derfor komme fra andre dele af landet end der, hvor der plukkes kogler. Det er vigtigt med Tromlerensemaskine til såvel fjernelse af nåle og andre urenheder før klængning, som til selve klængningen af kogler efter de er åbnet i tørreovnen (i dette tilfælde er der tale om kogler af Bjergfyr (Pinus mugo rotundata)). Honda ATV sprøjtemaskine 250 ccm. 420 ccm. HORSENS MASKINER A/S Træk 2 WD. 4 WD. Bredde 80 cm. 82 cm. egeskovvej Frontlift Elektrisk Elektrisk horsens tlf Udstyr til ATV: Sprøjtebom cm. Gødningsudstyr, Bundklipper Ring for yderligere information og eventuelt demonstration HORSENS MASKINER A/S egeskovvej horsens tlf Specialudviklet tørreovn til tørring af frø under kontrollerede temperatur- og relativ luftfugtighedsforhold, samt til åbning/tørring af kogler forud for klængning. Kasserne håndteres med truck med vendeaggregat. Det giver bedre arbejdsmiljø. 31

8 Fuldautomatisk stratificeringsanlæg til kold-stratificering af såvel nordmannsgranfrø som nobilis- og bøgefrø. Anlægget er udviklet så frøet motioneres med passende mellemrum ved at tønderne automatisk bliver rullet. Indersiden af tønderne er forsynet med vinger således, at frøet hele tiden vendes for at sikre ilttilførsel og ensartet fugtighed. vores tilstedeværelse og kontrol, for der er ingen kontrollerende georgisk myndighed til stede i skoven, påpeger Børge. Kontrollen har selve høstarbejdet som fokus og omdrejningspunkt. Vi køber derfor ikke kogler, men kun arbejdskraft, så vi kan kontrollere hele høsten medens den foregår. Vi er til stede, når koglerne plukkes og sækkene snøres og mærkes på høststedet i skoven. Det er den bedste metode til at opnå en sikker frølevering, fortsætter han. PProtect beskytter planterne mod: Sprøjteskade, Bid og Snudebiller, Mekanisk såring og Bund-klipning P Protect placeres om planterne inden plantning, og udplantes let med rør. P Protect nedbrydes på stedet uden yderligere indsats. co. Peter Schjøtt s Planteskole ApS Tlf / Gennem lagerhaller Det er bestemt ikke små rum, der møder os på rundvisningen. Tværtimod, nærmest haller, spækket med frysere og køleskabe i stor størrelse, for eksempel specialmaskiner til oprensing af frø, selvdesignet tørreovn, hvor fugtighed og temperatur kan styres og specialindretninger så som hejsesystem til håndtering af stratificeringstønder, alt sammen anordninger, som gør det muligt, at sikre en frøleverancen af et stort antal busk- og træarter til den danske skov- og landskabssektor og som vidner om, at man også her har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Unik annoncering Annonceringen fra Levinsen & Abies har i en årrække været synonym med bagsiden i Nåledrys. Bagsiden i en avis er ofte fyldt med aktuelt underholdende stof. I fagblade er bagsiden ofte en fornem annonceplads. Som ingen anden har Levisen & Abies knyttet disse to ting sammen. På en god facon har de i deres eksponering på bagsiden underholdt os alle med meninger og brandaktuelt brancherelevant stof. Siden den 20'ende årgang i 1994 har navnet Levinsen med få undtagelser været at finde på bagsiden af Nåledrys. Først var det som en almindelig annonce fra Levinsen Skovfrø. Dernæst i 2004 kom et brev Til juletræsdyrkere, Planteskoler & andre interesserede. Med generationsskifte i firmaet i 2007 antog annoncerne en ny og informativ drejning. Parallelt hermed annoncerede Abies Frø inde i bladet. Lidt mere i det små, men altid med vægt på åbenhed, gennemsigtighed, herkomstsikkerhed og tætte bånd til forskningen. 32

9 Løv- og nåltræ på rod søges til effekter og flis Ingen salgs provision Ingen opstarts/administrationsgebyr Kun netto priser v/rené Løvborg, Sepstrupvej 26, 8653 Them Tlf Mail: Fra septembernummeret 2009, efter sammenlægningen af Levinsen Skovfrø og Abies Frø, antog bagsiden af Nåledrys den form, som vi alle kender så godt i dag: Klar information, skåret ud i skarpe formuleringer, fokuseret på åbenhed og sikkerhed i levering, som nærmest er blevet firmaets mantra. Siden har vi alle været velinformeret om udviklingen i koglesætning i Georgien, Rusland og herhjemme, om frøkvalitet, forsyningssikkerhed, provenienssikkerhed, frøudvikling i frøbedene, provenienser og frostskader, og vi er blevet opfordret til vidensdeling og belært om produktansvarlighed og hvad der er op og ned på nordmannsgranhøsten samt om provenienser og overraskende højt ph i dele af indsamlingsområderne i Apsheronsk Skovdistrikt og senest i dette nummer om høstudsigten Fremtiden Da vi slutter rundgangen og spørger til fremtidens fokus, påpeger de begge fem forhold: De tre sikkerheder provenienssikkerhed, forsyningssikkerhed og arbejdssikkerhed understøttet gennem ISO-certificeringerne. Den seneste teknologiske udvikling i opbevaring og forsendelse af færdigt frø i papkartoner på paller, bedre køling under transport og efterfølgende opbevaring skal videreudvikles i forbindelse med plukning, rensning og håndtering af kogler og frø. Sikring af fremtidens frøforsyning gennem udvikling af frøplantager til elitejuletræer med fokus på sent udspring, højst mulig ON-andel og forbedret forsvar overfor Neonectria. Inspirator og deltager i feltforsøg og andre test af provenienser fra virksomhedens sortiment samt efterfølgende medvirken til formidling af resultaterne til pyntegrøntbranchen. At have fingeren på pulsen i forbindelse med erfaring med arter og provenienser her i landet og fra udlandet, som tegner lovende. Køb dine planter hos HedeDanmarks planteskole Vi tilbyder Nordmannsgran og Nobilis af bedste kvalitet og oprindelse: Høj leveringsikkerhed Sikkerhed for kendt og afprøvet genetisk herkomst Mange provenienser Høj kvalitet til konkurrencedygtige priser Kontakt os for rådgivning og priser: HedeDanmark a/s Planteskolen Brøndlundgård Brøndlundvej 2, Gabøl 6500 Vojens T: E: Levering i sække, papkasser eller løst i palle 33

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt Den rene rådgivning fra frø til fest Danske Juletræer træer & grønt Indhold Velkommen...s. 3 Dine fordele som medlem...s. 5 Rådgivning med vægt... s. 13 Fra forskning til praksis... s. 19 Hjælp til certificering...

Læs mere

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt Den rene rådgivning fra frø til fest Danske Juletræer træer & grønt Indhold Velkommen...s. 3 Dine fordele som medlem...s. 5 Rådgivning med vægt... s. 13 Fra forskning til praksis... s. 19 Hjælp til certificering...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til Partner Review NR. 15 - maj 2012 - Partner revision rådgivende revisorer 15 Fra E14 8JN London til 8600 Silkeborg #10 65 år og stadig på toppen #4 Revisorer med godbidder i lommen #12 Bilforhandleren ruller

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

grafisk bar 17. nummer april 2010 1

grafisk bar 17. nummer april 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 17. nummer april 2010 Nyt anlæg giver bedre arbejdsmiljø Positive drivkrafter øger trivslen og skaber mere produktivitet Problemer skal løses

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4

Salt Fokus. Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3. Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Salt Fokus Magasin fra Akzo Nobel Salt A/S Marts 2013 Nummer 3 Storleverandør af skinker og bacon Læs mere side 4 Pharmasalt - et globalt marked i eksplosiv vækst Læs mere side 6 2 Kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

MARKEDSLEDER I BIRKERØD

MARKEDSLEDER I BIRKERØD RHVERVSINFO Erhvervsmagasin fra Rudersdal Kommune no 1 / 2015 MARKEDSLEDER I BIRKERØD Tyskejet familie-virksomhed styrer sin nordiske salgsorganisation fra Birkerød s 4-7 Mere fokus på energi og ressourcer

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6

M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 WINCOM M A G A S I N E T N R. 1. - N O V E M B E R 2 0 0 2. UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 HVAD TÆNDER EN PERSONALECHEF? SIDE 8 PRO-AXP ER OGSÅ TIL MINDRE BUREAUER

Læs mere

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 11 september 2010 BRANDING Tema: Image Danske Fragtmænd i ord, billeder og handling Kærlighed på jobbet JAN SUNDE: Det handler om mennesker Eksperter til arbejdsmiljø

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere