2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

2 Der indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse tirsdag den 17. april 2007 kl i Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 1401 København K lokale 1 og 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 5. Valg til bestyrelse 6. Valg af revision 7. Sted for næste års generalforsamling 8. Eventuelt Ad 2-3. Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i den udsendte årsrapport. Ad 4. Der er ingen forslag. Ad 5. I henhold til vedtægterne er Lisbet Snoager Sloth på valg. Bestyrelsen indstiller genvalg. Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning: Formand Jean-Pierre van Tittelboom, udpeget af AA , Næstformand Helle Sattrup, medlemsvalgt , Mette Carstad, udpeget af Arkitektforbundet , Lisbet Snoager Sloth, medlemsvalgt , Lars Thiis, medlemsvalgt Ad 6. Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte, statsautoriseret revisor Anders Gjelstrup. Ad 7. Næste års generalforsamling foreslås afholdt i København. Med venlig hilsen Bestyrelsen Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse anmodes om tilmelding til pensionskassens administration, Lisa Martens, dir. tlf eller Pensionskassen refunderer transportomkostninger (udenfor København) for medlemmer, svarende til billigste offentlige transport.

3

4 Af Sven Felding, rektor for Kunstakademiets Arkitektskole Der er uddannelse. Og så er der kompetenceudvikling den løbende vedligeholdelse, der sikrer uddannelsens brugbarhed og modtagelighed over for nye krav. Der er kommet øget fokus generelt i erhvervet på både virksomheders talentmasse, tværfaglige samarbejdsevne og innovationskraft, såvel som på den enkeltes karriereplanlægning og faglige udvikling. Men hvis ansvar er uddannelsernes løbende anvendelighed? Den enkeltes, virksomhedernes eller de faglige organisationers? Kunstakademiets Arkitektskole har senest i et tæt samarbejde med Arkitektforeningen i Arkitekternes Efteruddannelse påtaget sig en del af ansvaret ved igennem en årrække at udbyde ekstern efteruddannelse. Kursusudbuddene har været en blanding af faglig opdatering, kommunikation og personlig udvikling, som har ligget lige for og været efterspurgt. Men hvis faget samlet set skal rykke sig, så har alle parter et ansvar for at tænke efteruddannelse ind som strategisk parameter. Den enkelte skal tænke i egen professionalisering og personlige udvikling, mens virksomheder og forvaltninger må tænke i ledelsesudvikling og strategisk positionering. Og efterspørge uddannelse og kurser i det. Arkitektfagets medlemmer har traditionelt ikke den stærkeste efteruddannelseskultur, måske befordret af det klassiske billede af arkitekten som generalist med både analytiske og praktiske kompetencer. Men den tilgang er utilstrækkelig nu, hvor alle fag er under pres fra internationaliseringen og spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Efteruddannelse eller sågar kompetencegivende videreuddannelse i form af fx en master er ikke til at komme udenom, hvis uddannelsen skal vedligeholdes og udbygges. Lovstof og direktiver, nye IT-redskaber og kurser med meget faktuelt indhold er ofte lettere at få øje på som væsentlige men både virksomheder og medarbejdere skal også tænke i det, der ofte betegnes som mere brede kurser. Det er i kendskabet til andre fag-

5 kulturer, i kommunikationen, gennemslagskraften og samarbejdsrelationerne, at der virkelig kan rykkes og dermed i sidste ende skabes bedre rammer for arkitektonisk kvalitet. Dertil kommer i øvrigt, at deltagelse i efteruddannelseskurser har en væsentlig netværksskabende effekt her er der mulighed for at knytte kontakter til fagfæller og relevante samarbejdspartnere, til forskningsmiljøer eller undervisere, der senere kan vise sig nyttige i det daglige arbejde eller bekræfte én i, at man ikke er den eneste, der sidder med et problem... måske sågar skabe et nyt kompetencenetværk og løse problemet her. Ofte høres argumentet, at der ikke er tid til kompetenceudvikling og arkitektfaget er i sandhed et konjunkturfølsomt fag med korte deadlines. Men spørgsmålet er dog nok i sidste ende, om vi har tid og råd til at undlade at blive systematisk klogere, skarpere og bredere? Kunstakademiets Arkitektskole har mærket vinden vende gennem de seneste år og ved, at fokus i stigende grad nu er rettet imod, hvordan man som arkitekt understøtter en personlig faglig udvikling i retning af faglig specialisering og tværfaglig kommunikationsevne på samme tid. Begreber som eksempelvis procesledelse, coaching og konsulentrollen er dukket op som et udtryk for opmærksomheden på samarbejdsformer og gennemslagskraft. Den udvikling vil vi følge op med vores kursusudbud, ligesom vi til stadighed vil tilbyde vores målgruppe opdatering i aktuelt, fagspecifikt stof og så håber vi naturligvis på en livlig løbende debat i fagets medier om, hvad faget har brug for, og hvordan vi kommer frem. Det gælder også indspark fra vores samarbejdspartnere om, hvad de oplever som fagets styrker og svagheder. På gensyn på kurser, workshops og konferencer!

6 (Amsterdam:) Droog. Navnet lyder, som det er hollandsk. Ordret betyder det tørt i overført betydning humor eller knastør humor, og det er netop, hvad der møder én indenfor i Droog Designs lyse galleri på Staalstraat i Amsterdam, hvor Droog folder sig ud, og de udstillede stykker design er twistet godt og grundigt: Tolv mælkeflasker er forenet og har fået nyt liv som en lampe; en træstamme er blevet udstyret med et messingryglæn ideen er, at man selv fælder stammen og siden udstyrer den med hvilepotentialet. En dørklokke er fremstillet af to vinglas, så en ringen på døren lyder som et klingende skål! og en høj barnestol er konstrueret, så man kan save et stykke af benene, efterhånden som den lille bliver større. Der er ingen nedskrevne kriterier. Vores design skal bare få folk til at smile. Men det skal have en stærk konceptuel idé, fortæller Odette Migchels, medarbejder i butikken og galleriet, hvor man både kan købe de mere traditionelle indretningsaccessories og de mere outrerede eksemplarer, som næppe vil falde i alles smag. Droog Design har de seneste år fundet vej til designforretninger verden over. Men faktisk har de skæve hollændere tænkt i ukonventionelle møbler de seneste 14 år. I 1993 var Droog for første gang repræsenteret på møbelmessen i Milano med i alt 16 produkter. Dengang var udgangspunktet genbrug af gamle materialer en stol, der har sit ophav i gamle klæder, en kaffemaskine tilføjet cykellygter og en bogreol fremstillet af papir. Primært tænkt som statement og eksperiment.

7 Folkene bag, Gijs Bakker og redaktøren for tidsskriftet Items Magazine, Renny Ramakers, ville teste, hvordan traditionelt designinteresserede reagerede på de anderledes møbler, der var renset for overflødig dekoration. De første par dage var der ret stille. Men efterhånden blev interessen vakt. Forhandlere spurgte efter priser som designerne med vilje havde undladt at oplyse. Og da den franske avis Libération skrev, at Droog Design har bevist, at simpelt design ikke behøver være kedeligt, besluttede de vilde hollændere at fortsætte. I starten under trange kår. De første fem år havde designerne ikke noget udstillingssted. Senere var alt samlet på 50 kvadratmeter, men i år 2000 fik Droog Design officiel status af den hollandske regering, hvilket bla har sikret dem løbende tilskud fra diverse fonde og dermed bedre udfoldelsesmuligheder. Først for to år siden overtog Droog Design det historiske hus på Staalstraat i Amsterdam, hvor de har en fast kollektion med over 200 designprodukter, der også er til salg. Sidste år deltog designerne for første gang på en rendyrket kommerciel messe i Frankfurt, men ellers har holdningen været, at folk, der ville forhandle deres ting, selv måtte finde frem til dem. I dag er makkerparret Renny Ramakers og Gijs Bakker sjældent hjemme på basen i den hollandske hovedstad. De rejser jorden rundt for at spotte nye talenter; både Sverige, Tyskland og Spanien er re-

8 præsenteret, ligesom Danmark med den grafiske designer Kasper Andreasen en enkelt gang har været tilknyttet et projekt. Og det kræver en del research at finde det rette mix, for Droog tager ikke imod henvendelser fra nye spirer. Droog finder designerne. Det er ikke den anden vej rundt, forklarer Odette Migchels, da ARKFOKUS udsendte skal til at foreslå et par danske talenter, der ville ligge godt i forlængelse af konceptet. Gruppen optager løbende nye medlemmer som fx Chris Kabel fra Rotterdam. Chris har besluttet, at en parasol ikke nødvendigvis behøver skærme hundrede procent for lyset. Hvorfor ikke sidde på altanen og føle, at man befinder sig under en lysegrøn trækrone? I sin udgave af parasollen Shady Lace har han ladet sig inspirere af broderiets kunst. Som han selv udtrykker det, går hans designfilosofi ud på at betragte verden, som var det første gang, han så den. Den særlige følelse af fremmedgjorthed og overraskelse bringer meget med sig. Især når man omsætter den til virkelighed, siger den 31-årige designer og tilføjer: Når jeg møder et specifikt eller teknisk problem, spørger jeg altid mig selv: Hvad ville naturen have gjort? I det konkrete tilfælde kunne blade ikke have gjort det meget bedre. Slet ikke, hvis man bor i byen og ikke har udsigt til grønne skove. Godt design er intelligent. Ikke kun som en konkret løsning, men også formen, materialet og meningen. Det skal virkelig overraske mig, siger han. Samme utraditionelle tankegang kan man finde i barnestolen Highchair, der ikke som andre stole til små mennesker placerer familiens yngste medlemmer en halv meter lavere end sine forældre. Highchair, udtænkt af Maartje Steenkamp fra Haarlem i Holland, placerer

9 derimod barnet på en flade med fire lange træben, som sikrer, at den lille er i øjenhøjde med sine forældre. Efterhånden som barnet vokser, kan man save et stykke af benene. Forarbejdet er gjort, man skal blot save, hvor mærkerne er sat. Jo større barnet bliver, jo mindre hjælp behøver det fra sine forældre. Ved at save benene af, kommer forældrene med et fysisk statement, der skal hjælpe barnet med at stå mere og mere på egne ben. Samtidig markerer stolen tiden, der går. Den får aldrig de lange ben tilbage, ligesom man ikke kan skrue tiden tilbage, siger Maartje Steenkamp. Som det fremgår af konteksten, er Droog mere end møbler og anderledes dørklokker. Lederen af Netherlands Architecture Institute i Rotterdam betegner Droog som en designstamme, der ikke i sig selv er en sammenhængende gruppe eller organisation, men som hænger sammen på grund af den entusiasme, de forskellige designere bidrager med. Som en del af et større postmoderne perspektiv, skrev han for nylig. Deres statements er, som de selv har påpeget, dybt konceptuelle. Som da de introducerede restauranten Go Slow på møbelmessen i Milano Her kunne besøgende dumpe forbi og få en langsom frokost serveret af hollandske pensionister, designerne havde fået fløjet ind til det italienske designmekka. Og selv en kop te kunne tage sin tid at præparere; teposerne blev syet på stedet af de ældre mennesker, der skulle være minimum 75 år for at komme i betragtning. Og som svar på Irak-krigen præsenterede Droog det, de kaldte The Garden of Delight også på Milanomessen. Vi lavede små haver, hvor man kunne sidde og slappe af og glemme alt om sult og krig. Men på picnic-tæpperne havde vi skabt motiver fra bombardementerne. Altså sad du i The Garden of Delight med fuglesang i baggrunden og udsigt til bomberne. Det er typisk for den måde, Droog twister virkeligheden på, forklarer Odette Migchels. Droog står netop fast på retten til både at være kunstnere og designere. Men funktionaliteten skal adskille produkterne fra rene kunsteksperimenter. Vi inviterer unge designere fra hele verden svenske, engelske eller hvor de nu kan være fra. Unge, der lige er blevet færdige med deres studier. De laver ting, som endnu ikke er blevet skabt, og de tænker nye, uprøvede tanker, siger Odette Migchels. Nogle ideer realiseres men bliver ved prototypen, fordi der også skal være plads

10 til større armbevægelser, end markedet reelt kan bære. Markedsprodukterne kan man finde blandt de 200 stykker design, som kan købes i butikken i Amsterdam. Nogle er ganske billige, andre sælges til en pris, hvor man vistnok skal være entusiast til fingerspidserne for at investere i dem. Som kommoden, der er sat sammen af gamle skuffer fra forskellige sammenhænge. Den koster euro og er et hit blandt amerikanerne, som gerne vil have en historie med i købet. Det vil europæerne også, men på denne side af Atlanten er vi en smule mere beskedne, og så er det især de humoristiske indslag, fx den alternative dørklokke, der vinder indpas i boligen. Men kan man mon tale om en speciel hollandsk humor? Produkterne taler ikke specielt hollandsk. De er internationale i deres formsprog, siger Odette Migchels med reference til de mange udenlandske designere, grafikere og arkitekter, der har en finger med i spiller. Droogs omdrejningspunkt i Amsterdam er desuden kendt for jævnligt at holde debatter, hvor de inviterede diskuterer, hvad godt design er. Men kriterierne er svære at definere. Meget afhænger af, hvilket humør folk er i, tilføjer Odette Migchels. Den kvalitetsbevidste franske taskekæde Mandarina Duck var fx så begejstrede for Droog, at de inviterede dem til at være med til at indrette deres flagskibsforretning i Paris. Droog har desuden samarbejdet med kendte brands som Rosenthal, Salviati, Levi Strauss & Co. og ingen ringere end Bang & Olufsen. Og alle gangene har de inviteret unge designere til at deltage. Også på det berømte Paramount Hotel i New York, hvor indretningen er designet af Philippe Starck, har Richard Hutten fra Droog bidraget med bænken The Cross, der sandsynligvis vil fremstå noget kontroversiel i kristne sammenhænge. Et begreb, flere Droog-designere arbejder ud fra, er det åbne design. Som barne-

11 stolen, der kan reguleres, kan design også produceres, så brugeren selv definerer, hvilket udtryk det skal have. Do Scratch, Do Frame og Do Break er bare tre eksempler, hvor forbrugeren selv kan skabe genstandens identitet. Do Scratch er en lampe bestående af en sort flade, man selv skraber et mønster i, så lyset træder frem. Do Frame er et stykke tape med fake guldornamenter, som kan sættes rundt om billedet af hesten, familien, kæresten eller dronningen, for den sags skyld. Og Do Break er porcelænsvasen, der skal en tur på gulvet indersiden er dækket af silikone-gummi, så der ikke sker ikke andet, end at indehaveren får en helt unik vase. Men også historien og nostalgien spiller en afgørende rolle i meget af det design, som kommer ud af galleriet i Amsterdam. Som nævnt mælkeflaskerne, der i en fjern barndom var forbundet med den hvide masse, men som nu har fået nyt liv som en mælkeflaske-lampe med tre gange fire flasker ligesom i de traditionelle, hollandske mælkekasser. Eller bronzeryglænet, der kan sættes på stammen i haven, den dag det gamle træ er klar til at blive fældet og genopstå som bænk. Det funktionelle behøver på ingen måde gå tabt i det kunstneriske udtryk, fastslår Odette Migchels fra Droog-galleriet, hvor både den flippede, den street-smarte, den unge, den gamle og den mere konservative type jævnligt stikker hovedet indenfor. For nok har mange af de viste produkter kant, men de råber ikke allesammen så højt, at de skræmmer folk med hang til gamle klassikere væk. Men ser man godt efter, vil der stort set altid være et eller andet i designet, der indikerer, at designeren selv om ikke andet haft det skægt undervejs i processen. Og netop derfor er stedets kreationer langt fra mainstream. I hvert fald ikke endnu. Du kan ikke se det i alt vores design. Men mange af tingene har den der twist, der gør dem anderledes og sjove. Det, der gør dem Droog, siger Odette Migchels. Læs mere på:

12 I 50 erne var træ, metal og porcelæn designernes foretrukne materialer. Plastic, derimod, blev regnet for ikke at være fint. Kristian Vedel tog udfordringen op og udviklede i 1960 et brugsstel i plastmaterialet melamin, som han fik til at fremstå med en hidtil uset skønhed. Med sit bløde ydre og lakagtige indre og tidløse, funktionelle formsprog åbnede designserien verdens øjne for mulighederne i det nye materiale. I løbet af de efterfølgende årtier fandt servicet vej til køkkener og spiseborde over hele den vestlige verden, og dermed kom det til at bane vejen for plastics optagelse i de fine materialers klub. I dag er det de færreste, der kender Kristian Vedel. Men vi kender hans design: først og fremmest det ensfarvede æggebæger, askebægeret og resten af hans stabelbare melamin-service; men også den halvcylindriske barnestol og den lille gammelkloge træfugl med det drejelige hovede. Nu har kunstmuseet Trapholt og Arkitektens Forlag slået sig sammen om at genopfriske den kollektive hukommelse med en udstilling og en bog, der én gang for alle fortæller historien om den glemte designpioner. Kristian Vedel ( ) var oprindeligt uddannet snedker og studerede der- efter til møbelarkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole under professor Kaare Klint. Det kan ses på hans møbler, der lægger sig naturligt i forlængelse af den fine danske designtradition. Men Kristian Vedel ville mere end det med sit plastdesign. Se, det er ægte innovation! cc Udstilling: Kristian Vedel Design, til 6. maj, Trapholt, Kolding. Bog: Kristian Vedel (red: Lise Schou), 96 sider, pris: 248 kr., Arkitektens Forlag,

13

14 (Buenos Aires:) Da den brasilianske arkitekt Paulo Mendes da Rocha blev tildelt verdens fornemste arkitekturpris, Pritzkerprisen, i 2006*, var det endnu en anerkendelse af både hans egne værker og Brasiliens revolutionerende arkitektur. Som gudbarn til den brasilianske arkitekturs grand old man, den kommunistiske Oscar Niemeyer (f. 1907), er Paulo Mendes da Rocha stadig i fuld aktivitet som en skattet arkitekt både i sit hjemland og det store udland. Ifølge arkitekturkritikerne er hans hidtidige hovedværk Brasiliens Skulpturmuseum fra 1988 med den iøjnefaldende gigantiske betonbjælke, der løber uden på bygningen i hele dens

15 længde. Hans Goia jockey-klub fra 1963 og den såkaldte Time-saver fra 1998 i São Paulo med posthus, bilsyn og politistation under samme tag er andre pragteksempler. I de sidste par år har Paulo Mendes da Rocha desuden været ansvarlig for den teknologiske by på Vigo Universitet i Spanien, hvor han koordinerer flere spanske arkitekters værker. Og han var indtil Beijing fik tildelt værtskabet for OL 2008 hovedarkitekt for den olympiske by i Paris. Tildelingen af Pritzker-prisen har Paulo Mendes da Rocha selv kaldt for en milepæl i sin karriere, og han er i kvalificeret selskab: Prisen er tidligere gået til bla vores egen Jørn Utzon i 2003, norske Sverre Fehn i 1997 og Oscar Niemeyer i Som Niemeyer har Mendes da Rocha rødder i 1950 ernes brasilianske brutalisme, der revolutionerede arkitekturen ved en minimalistisk brug af moderne byggematerialer, fremfor alt beton, kombineret med gammeldags freskomalerier og mosaikker. Men selv frabeder Paulo Mendes da Rocha sig prædikatet brutalist ; han auto-definerer sig i stedet som tilhørende São Paulo-skolen inden for arkitekturen. ARKFOKUS forsøgte gennem en måneds tid at få et solointerview med den verdenskendte brasilianer. Men Paulo Mendes da Rocha har travlt. Han kom dog til telefonen for at lade en enkelt bemærkning falde i røret: Ahh ja, Danmark jeres arkitektur har jeg altid beundret, sagde han og henviste til andre kilder. Paulo Mendes da Rocha er født i 1928 i Brasiliens nordlige provins Espírito Santo og uddannet arkitekt i 1954 fra Mackenzie-universitetet i São Paulo. I 1955 åbner han sit eget arkitektkontor, og fra 1959 frem til i dag har han været gæsteprofessor på adskillige universiteter og arkitektskoler brasilianske såvel som udenlandske. Han har også været præsident for det brasilianske arkitekturinstitut og betragtes som sit hjemlands mest avancerede avantgarde-arkitekt efter i snart seks årtier at have fået opført bygninger i Brasilien, Latinamerika og resten af verden. I 2000 modtog han Mies van der Rohe-prisen for restaureringen af São Paulos kulturinstitut, Pinacoteca. Året før var han nomineret til samme pris for Brasiliens Skulpturmuseum, og i forbindelse med tildelingen af Pritzker-prisen 2006 sagde jury-præsidenten, Lord Palumbo: Paulo Mendes da Rocha tilfører sine værker den meget ligetil brasilianske glæde. Og han er aldrig bange for fornyelse eller for at løbe risici. Et kig rundt i verden bekræfter udsagnet om Paulo Mendes arkitektur: Fra den brasilianske pavillon til Expo 70

16 i Osaka i Japan til hans projekt til Pompidou-centret i Paris og regeringspaladset i Brasiliens Santa Catarina-provins for blot at nævne nogle få eksempler hentet fra den lange liste over værker, der er blevet præmieret og vist på diverse biennaler og arkitekturmesser gennem mere end et halvt århundrede. Den katalanske arkitekt, Helio Piñón, der i 2002 udgav biografien Paulo Mendes da Rocha, siger om ham, at hans arkitektur er relateret til det konstruktive brasilianske projekt samt verdens moderne produktivitet. I en brasiliansk kontekst udmærker Paulo Mendes da Rocha sig via den måde, hvorpå man opfatter virkeligheden gennem hans værker. Hans arkitektur tilhører en amerikansk tradition baseret på forholdet til naturen hvor den europæiske tradition mere er baseret på et historisk tilhørsforhold. Selv udtalte Paulo Mendes da Rocha sig i forbindelse med overrækkelsen af Pritzker-prisen til det brasilianske kulturog kunstmagasin, Bravo:

17 Min arkitektur kommer desværre ikke med patentløsninger på byernes og urbaniseringens store problemer med bla transport og fattigdom. Men jeg holder mig altid for øje, at noget af det værste, et menneske kan gøre, er at glemme moralen til fordel for den tekniske side af sagen. Det gælder også arkitekturen, hvor jeg altid har stræbt imod en ren og klar konstruktion. Enhver novice, der ser mine værker, skal kunne aflæse dem og forstå, hvordan de hænger sammen. Samtidig har jeg altid søgt at skabe arkitektur med meget rum til det eksperimentelle. Her har jeg undgået både de mystiske og de fantasmagoriske (blændværk/ bluff, red.) træk for i stedet at få den sunde fornuft og dagligdagens dimensioner med i arkitekturen. Hvad er fx et typisk brasiliansk hjem? Det har i hvert fald intet at gøre med det, marketingsfirmaerne viser os som fx lejligheder med en meget lille terrasse men med en enorm grill! Arkitekturen skal og kan ikke redde vores byer. Men tidens arkitektur kan skabe debat og bane vejen for mulige forandringer. Forandringer, der ikke kun sker på grund af dumme beslutninger eller vilkårlige politiske afgørelser. Som arkitekter bør vi derfor organisere os bedre for at skabe debat omkring byerne byer, der bør være for alle, også for de fattige i stedet for altid at tale om de arkitekturidealer, vi nærmest aldrig gør alvor af at realisere, når det gælder byerne og byudviklingen. Hvis Paulo Mendes da Rocha er uofficiel verdensmester i arkitektur 2006, er en meget stor del af forklaringen på dette, at han kommer fra et land med stolte traditioner inden for formgivning lige fra bygningsarkitektur til industrielt design. Brasilien har igen og igen høstet internationale priser inden for både arkitektur, design og kunsthåndværk, og landets industrielle designere har på linje med deres danske kolleger et formudtryk, der kombinerer det praktiske med det genialt simple. Humlen i nutidens brasilianske design er, at det udstråler kontinuitet og sammenhæng en venlig, demokratisk stil med international standard i alle produktionsprocesser. Siden midten af 1970 erne har moderniseringen og industrialiseringen i Brasilien i vid udstrækning været hægtet sammen med det store sydamerikanske lands designmiljø. I en symbiose har stat, industri og private virksomheder taget landets designere til sig, og resultatet er, at Brasilien i dag er verdenskendt for sit prisbelønnede industrielle design for folket. Frem til 1980 med Rio de Janeiro i førertrøjen. Men karakteristisk for den brasilianske udvikling har de innovative designere efterhånden markeret sig rundt omkring i hele landet. São Paulo i dag verdens tredjestørste by med 26 mio. indbyggere er i dag helt oppe på design-

18 niveau med badebyen. Det sydligste Brasilien omkring Porto Alegre tæt på Uruguay har taget teten i industrielt design, mens det nordøstlige Brasilien med overvejende sort befolkning vinder ved at kombinere traditionelt håndværk og moderne design. Brasilien har siden 1930 erne anvendt design og arkitektur i udbaniseringsprocesserne som redskaber til at vise og afstikke landets nye kurs. Fra at være et landbrugsland, med eksport af råvarer som fx kaffe, er Brasilien godt igang med at udvikle sig til et mere højtindustrialiseret samfund med flyindustri, off-shoring, atom-knowhow og, ifølge FN, verdens største fødevareproduktion i En udvikling, hvor de sociale aspekter ikke vil ende i glemmeskuffen, hvis det står til Paulo Mendes da Rocha og den såkaldte São Paulo-skole inden for arkitekturen, som han var med til at grundlægge i 1950 erne. I sit essay Amerika, arkitektur og natur taler han således om bru-

19 gen af arkitektur som modstand mod fattigdom i den tredje verden: Enhver arkitektonisk handling bør i dag indeholde en form for modstand mod fattigdom, fordi arkitekturen som alle andre videnskaber bør kæmpe mod de onder, som selve menneskets eksistens indeholder. Hvis man letter byrden for en vilkårlig arbejder, så er man med til at bekæmpe fattigdommen og onderne. Og her taler jeg ikke kun om manglen på penge. Der er fattigdom livsfattigdom i alle sfærer i dag. Også blandt de rige. Kort og godt kan en abnormt rig person sagtens være ludfattig, for når der på kort sigt skal tjenes mange penge i dag, så er det oftest baseret på spekulation. Paulo Mendes da Rocha, der i en alder af 78 år er en vellidt herre i Brasilien, deltager ofte i tv-programmer og konferencer om arkitektur. Han har altid arbejdet med udgangspunkt i, at arkitekturen skal skabe de mest optimale forhold for mennesker, at arkitekturen skal stimulere mennesket: Myndighederne har brug for at satse på en håbefuld fremtid med det, jeg vil kalde en erotisk vision for livet i byen som et godt og meget lykkeligt sted, der skulle være i stand til at tilfredsstille vore ønsker. Nutidens magtelite skal derfor begynde at tænke som nutidens mennesker og borgere og ikke kun som rige forretningsmænd. Men hvad er en erotisk vision, ifølge Mendes da Rocha? En nydelsesvision som musik, teater, film, sammenkomster, underholdning, dans, kendskab, konversation. At mødes med en ven i en bar for at drikke en øl hen på eftermiddagen uden at skulle bekymre sig om for lang transporttid. Det er et privilegium uden pris og det er muligt at realisere med den rette teknik og arkitektur. Og dette er den moderne arkitekturs store udfordring: at skabe den objektive vision, der giver mulighed for optimal stimulering.

20 Der er firma-grafik, som er så stærk i udtrykket og så indgroet en del af vores visuelle bevidsthed, at vi kun behøver se et lille hjørne for straks at kunne genkende den. Det gælder fx Burberrys tern, Nikes swoosh, Irma-pigen og den finske designer Maija Isolas store stiliserede blomster, der i snart en menneskealder har signaleret: MARIMEK- KO. Nu sætter en udstilling på Kunstindustrimuset spot på det finske firmas mere end 50 år som trendsætter inden for tekstil og beklædning. Marimekko historien om et nordisk brand, 2. marts 28. maj, Kunstindustrimuseet, Bredgade, København. og Højskolen Krabbesholm for kunst, design og arkitektur, der ligger lidt uden for Skive, har fået seks nye elevværelser. Dvs. helt nye er de ikke, men de ellers identiske og kedelige små værelser har nu fået hver sin stemning og identitet takket være projektet Home Sweet Colours. Bag den opsigtvækkende make-over står den danske gruppe Femmes Regionales fire kvinder med hver deres faglige baggrund inden for kunst, design og arkitektur og de kalder selv deres højskoleprojekt for en mangefacetteret monokroni. og Så har startskuddet lydt til årets udgave af Europan, den store fælleseuropæiske konkurrence for arkitekter under 40 år. Det er niende gang, Europan afholdes, men første gang Danmark er med som fuldgyldig deltager med tre byggegrunde i henholdsvis Herning, Vejle og Ørestaden. Formålet med konkurrencen er at styrke de fælleseuropæiske netværk og at bringe unge arkitekter og byplanlæggere frem i rampelyset. Flere af de store har kickstartet karrieren ved at vinde en Europankonkurrence det gælder fx hollandske MVRDV og spanske Enrico Miralles og sidste år vandt den danske tegnestue Transform en Europan-afdeling i Bergen. Hvem, der skal blive dette års nye stjerner på den europæiske arkitekturhimmel, afgøres til oktober. Læs mere om konkurrencen på og Nu får den fattige norditalienske ø Sardinien sin egen Zaha Hadid. Det blev klart, da den britisk/irakiske stjernearkitekt vandt en international konkurrence om et nyt kunstmuseum på havnefronten i byen Cagliari. Foruden den moderne kunst skal museet fortælle om Sardiniens forhistoriske tårne en særpræget byggeskik som i høj grad har smittet af på projektets plastiske udformning. Konkurrencen har i øvrigt givet anledning til en del kritik med efterfølgende diskussion om rimeligheden i, at et så fattigt og underudviklet samfund bruger millioner på importerede prestigeprojekter.

21 Hvert år bliver der opført ca. to mio. m 2 landbrugsbygninger, men en stor del af nybyggeriet er hverken smukt eller praktisk. Det vil Realdania gerne gøre noget ved, og man har derfor udskrevet en idékonkurrence om nytænkning i landbrugsbyggeriet. Konkurrencen, der bla har fokus på effektivitet, bæredygtighed og indpasning i landskabet, får deltagelse af 13 prækvalificerede teams. Læs mere på: En lidt for ivrig håndværker kan gøre mere skade end gavn, når det gælder restaureringsopgaver og problemerne opstår bla, fordi håndværkerfagene efterhånden er mere gearede til montagearbejde end egentligt håndværk. Derfor er en række af byggeriets parter nu gået sammen om at oprette en ny uddannelse som restaureringshåndværker, der bla skal lære eleverne ydmyghed over for fortidens håndværkskunst, omhyggelighed og sans for detaljen. Uddannelsen udbydes i første omgang som pilotprojekt på Odense Tekniske Skole, men derefter er planerne, at den skal brede sig til hele landet. Zwei deutsche Architekturen hedder en stor prestigeudstilling, der for første gang giver et samlet tilbageblik over arkitekturens udvikling i de to tysklande. Med et utal af tegninger, modeller og fotografier fortælles historien om én formkultur, der blev til to og om forskelle og paralleller. Udstillingen, der er tilrettelagt af det tyske kulturinstitut IFA og Foreningen af Tyske Arkitektursamlinger, er allerede vidt berejst. Den har tidligere været vist i Hamburg, Leipzig, Istanbul, Athen, Bukarest og Bruxelles og er nu endelig på vej til Meldahls Smedie på Holmen. Zwei deutsche Architekturen , 9. marts 11. april, Udstillingen, Kunstakademiets Arkitektskole, Holmen. og Det blev den dansk/islandske billedkunstner Olafur Eliasson, der vandt konkurrencen om Himmelrummet, et nyt stort byrum 40 meter over Århus på toppen af kunstmuseet ARoS. Realdania og ARoS havde inviteret fem internationalt kendte arkitekter og kunstnere til at give hver deres bud på en tilføjelse til schmidt hammer lassens kubiske museumsbygning. Men en enig dommerkomité foretrak altså det Berlin-baserede Studio Olafur Eliassons himmelrum, som får følgende ord med på vejen: Forslaget skaber et meget smukt og poetisk sted, der forener panoramaudsigten fra taget med en enestående kunstnerisk-arkitektonisk dimension et stærkt identitetsskabende vartegn for ARoS og Århus by. Så er chancen der for at opleve Louise Grønlunds danske vinderprojekt fra Velux-konkurrencen Light of Tomorrow omtalt i ARKFOKUS 9/2006. Foruden vinderen viser Dansk Arkitektur Center også anden- og tredjepladsen samt de 17 projekter, der fik hædrende omtale. Light of Tomorrow, DAC, Strandgade 27B, København.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 TEMA: RUM & ARKITEKTUR Tidsånden har sat sig igennem i byplanlægningen Fremtidens boligudtryk

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Fredericia Furniture Designdreven ledelse

Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture er en af Danmarks førende møbelproducenter og blev etableret i 1911 af N. P. Ravnsø under navnet Fredericia Stolefabrik. I 1955 overtog Andreas

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Arbejdsglæde. Alexander Kjerulf

Arbejdsglæde. Alexander Kjerulf Arbejdsglæde Alexander Kjerulf Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (! tips (Masser af konkrete Praktiske bemærkninger Sjov er hemmeligheden bag Virgin s succes. - Richard Branson

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere