OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK"

Transkript

1 Til Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Dokumenttype Opsamlingsnotat fra åbent hus-arrangement om klimatilpasning af Benløse Bypark lørdag den 7. marts 2015 Dato Marts 2015 OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK

2 Revision 1 Dato Udarbejdet af KS af Ann-Sofie Højbjerre Jakobsen, Rambøll Karen Marie Vølund, Rambøll Katrine Øhrberg, Christian Fjord-Larsen, Rambøll Godkendt af Annette Seibæk, Lasse Skjold Petersen Beskrivelse Opsamling med idéer og forslag til Benløse Bypark ved åbent hus arrangement d Ref Annette Seibæk, Elsebeth Furbo og Susanne Hartelius, Ringsted Kommune Solvejg Hvidemose og Lasse Skjold Petersen, Ringsted Forsyning Ann-Sofie Højbjerre Jakobsen, Jo Posselt, Victor Bjørnstrup, Karen Marie Vølund, Christian Fjord-Larsen og Christian Nyerup Nielsen, Rambøll

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...4 PROCES FOR KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK...5 HOVEDPOINTER...6 KOMMENTARER...8 KOMMENTARER PÅ KORT KOMMENTARER PÅ DIALOGPLANCER...23 KOMMENTARER PÅ INSPIRATIONSFOTOS...24 PLANCHER FRA ÅBENT HUS-ARRANGEMENT DEN INVITATION...45

4 RESUMÉ LØRDAG D. 7. MARTS 2015 INVITEREDE RING- STED KOMMUNE OG RINGSTED FORSYNING TIL ÅBENT HUS ARRANGEMENT OM KLIMATIL- PASNINGEN AF BENLØSE BYPARK Baggrund Området omkring Benløse Bypark skal klimatilpasses fra 2015 til Når det regner kraftigt står Benløse under vand, og beregninger viser, at det kun bliver værre i fremtiden. Ringsted Kommune ønsker desuden at være på forkant og handle i tide, så de store oversvømmelser, man har oplevet andre steder i landet, kan undgås. Området ved Benløse Bypark er derfor udpeget som et indsatsområde i Ringsted Kommunes Handleplan for Klimatilpasning. Området er et af de første, der skal klimatilpasses, da det er tæt bebygget med boliger, institutioner, erhverv og handel, og store værdier derfor risikerer at gå tabt ved kraftige regnskyl og skybrud. Som et gennemgående princip i klimatilpasningen i Ringsted Kommune skal regnvand i fremtiden ledes på overfladen i stedet for i rør under jorden. Ved kraftig regn og skybrud vil regnvandet fremover blive ledt til render og lavninger i det grønne areal ved Hørstørkervej og Benløse Bypark, hvorfra det vil løbe igennem Byskoven og ende i et nedsivningsområde nordøst for skoven. Den løsning er både billigere end at lægge nye, større kloakrør og giver desuden nye, rekreative muligheder i området. Med klimatilpasningen af Benløse opstår der en unik mulighed for at se på Benløse Bypark med nye øjne: Hvordan skal den indrettes og bruges i fremtiden? Det var baggrunden for, at Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning havde inviteret naboer og brugere af Benløse Bypark til et åbent hus-arrangement om planen for parken. Om åbent hus-arrangementet Formålet med åbent hus arrangementet var dels at give naboer og andre brugere af Benløse Bypark og Byskoven en samlet, overordnet information om den planlagte klimatilpasning af området, dels at gå i dialog med naboerne om deres nuværende brug af parken og deres behov og ønsker til parken i fremtiden. Åbent hus arrangementet blev holdt lørdag den kl i Benløse Centeret. Arrangementet var uformelt, og man kunne frit møde op inden for tidsrummet, se på plancher, tale med medarbejdere fra Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning, få projektet præsenteret på en guidet gåtur i området og komme med sine forslag, idéer og kommentarer. Tæt på 200 borgere mødte op i tidsrummet, hvor også byrådsmedlemmer var repræsenteret. Formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen åbnede dagen, mens borgmester Henrik Hvidesten rundede af. Generelt var der stor interesse for projektet hos de fremmødte deltagere og mange konkrete forslag og idéer blev indsamlet i løbet af dagen. Det er disse kommentarer, forslag og idéer, der er samlet i dette notat. Om opsamlingen Opsamlingen dokumenterer deltagernes kommentarer, bidrag og idéer, som de blev skrevet ned på post its, fotos, plancher mv. og fortalt til medarbejdere fra Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og Rambøll i løbet af åbent hus arrangementet. Opsamlingen indeholder desuden forslag og kommentarer, som er fremsendt til projektleder Annette Seibæk, Ringsted Kommune eller projektkoordinator Lasse Skjold Petersen, Ringsted Forsyning frem til den 27. marts Opsamlingen skal bruges i det videre arbejde med at konkretisere projektet i løbet af Opsamlingen indeholder et overblik over processen, et kort resumé af hovedpointer samt en nedskrivning af samtlige skriftlige og mundtlige kommentarer og forslag fra åbent hus-arrangementet. Opsamlingen er så vidt muligt en gengivelse af, hvad der blev skrevet og sagt under arrangementet. Enkelte steder er der dog for meningens skyld tilføjet enkelte ord og omformuleret enkelte sætninger. Der er desuden læst korrektur. Kommentarer og forslag er kategoriseret og tematiseret i forhold til fire gennemgående spørgsmål i dialogen: Hvad er vigtigt for dig? Hvordan bruger du Byparken/Byskoven i dag? Hvordan vil du gerne bruge Byparken/ Byskoven i fremtiden? Hvad savner du i Byparken? Derudover er der under overskriften andet samlet kommentarer, som falder udenfor temaerne. Kort med indtegnede forslag og fotos med kommentarer er desuden sat ind sammen med plancher fra dagen og invitation til åbent hus-arrangementet. Opsamlingen blev fremsendt til Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning fredag den

5 PROCES FOR KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK Projektet blev startet op i Fra foråret 2015 til forår 2016 skal projektet detailprojekteres og herefter politisk besluttes. Anlægsarbejdetgår i gang i foråret 2016 og parken indvies i slutningen af Projektet besluttes, beregnes og tegnes Åbent hus arrangement Projektet vedtages af politikerne Projektet detailprojekteres Anlægsarbejdet går igang Landskab laves Parken indvies

6 HOVEDPOINTER DER VAR FLERE SAMMENFALD MELLEM KOM- MENTARER, FORSLAG, IDÉER OG BEKYMRINGER MEN OGSÅ FORSKELLE. HERUNDER HOVED- POINTER I RESUMÉ. Byparken og Byskoven bliver brugt året rundt Deltagerne ved åbent hus-arrangementet gav udtryk for, at både Byparken og Byskoven bliver brugt året rundt. Om vinteren er kælkebakken op mod Børnehuset Toften særligt populær også hos borgere, der ikke bor i området, og som derfor kommer kørende til i bil. Om sommeren leger børn i parken og især det midterste rum i Byparken bliver brugt til grill og udendørs hygge. Året rundt bruger hundelufterne parken og Byskoven til de daglige gåture. Parken fungerer desuden som gennemgangsareal fra Benløseparken og over til indkøbsfaciliteterne. Men deltagerne havde også et stort ønske om at forbedre parken, så endnu flere vil bruge den til endnu mere i fremtiden. Bevar kælkebakken! Det var en klar udmelding, at man ønsker at bevare kælkebakken, som den er (skrevet 11 steder). Kælkebakken kan eventuelt forhøjes ved at bruge jord, der skal køres væk andre steder i parken, og man kan gøre en del af kælkebakken mindre stejl, så den passer bedre til små børn. Men den må ikke nedlægges! Kælkebakken opleves som et meget stort aktiv i et område, hvor der ellers ikke er så mange tilbud og aktiviteter til børn og unge. Ønskes: Flere aktiviteter for alle aldre Listen over aktiviteter, som naboer og brugere af Benløse Bypark og Byskoven foreslår, er lang - fra skøjtebane, naturlegeplads og bålhytte til motionsredskaber, skaterbane og årstidsbestemte arrangementer - så Benløse Bypark kan blive et sted, hvor man tager hen og bruger et par timer en lørdag eftermiddag. Selv om fokus lå på børn i alle aldre og unge, så var der også forslag til aktiviteter for voksne og ældre medborgere, fx udendørs motionsfaciliteter. Et andet gennemgående forslag var at bruge vandet i en af lavningerne til om sommeren at have et lavt soppebassin, og om vinteren til en skøjtebane, som også ville kunne tiltrække besøgende fra et større område end Benløse. Et andet markant ønske var et udfordrende legeområde for børn i alle aldre, en slags naturlegeplads, som forældre og bedsteforældre kan tage deres børn med over til, og som gerne er så udfordrende, at man kan bruge flere timer der. På nuværende tidspunkt findes der ikke noget af den slags i området, så derfor må man køre til det. Erstatning for boldbanen Der var flere, der pegede på, at der bliver behov for at etablere en ny boldbane, når boldbanen ved siden af Børnehuset Toften nedlægges i forbindelse med udvidelsen af børnehaven. Boldbanen er meget brugt i dag, især af de unge på år, og meldingen var, at det ville være et stort savn i området, hvis den forsvinder. En ny boldbane behøver dog ikke nødvendigvis at være lige så stor som den eksisterende - en mindre bane er bedre egnet til mindre børn, som en deltager gjorde opmærksom på. Et nyt mødested i området Sidestillet med ønsket om flere aktiviteter i Benløse Bypark var ønsket om, at parken bliver indrettet, så mulighederne for ophold bliver bedre. Det gælder både den stille pause på en bænk for den, der er ude at gå en tur, og det mere organiserede ophold, hvor familier, vennegrupper, dagplejemødre, skoleklasser mv. samles om fx en bålplads eller borde og bænke. Der blev også udtrykt ønske om, at Benløse Bypark kunne blive det nye mødested for beboere i blokkene og i parcelhuskvarterene.

7 Åben parken op og skab tryghed og liv Det var et generelt ønske, at åbne parken mere op, fx ved at fælde træer og rydde ud i buskadser. Flere kommenterede, at parken opleves som utryg og lukket, som den er nu, og at man ved at åbne den mere op kunne gøre parken mere attraktiv og tiltrække flere mennesker. Hvis man kan se, hvad der foregår, får man mere lyst til at gå derind, som en af de deltagende pointerede. Men samtidig var der også et ønske om at bevare det grønne - gerne med en større variation i beplantningen end i dag, så årstiderne understreges, og der kommer et rigere fugleliv. Beplantning kan bruges til at skabe rum og læ i parken. Vedligeholdelse: Det skal se pænt ud året rundt Generelt var borgerne optagede af, at området skal se pænt ud året rundt. Borgerne har blik for, at de løsninger man vælger, om det så er en legeplads, bænke eller beplantning, også skal kunne vedligeholdes. Og her var meldingen klar: Parken og materialerne må gerne være flotte at se på og forskønne området, men husk, at det også skal vedligeholdes i det lange løb. Desuden var der et markant ønske om flere og bedre placerede skraldespande, fx ved indgangene til parken, i nærheden af stisystemer og ved grillpladsen. Tilgængelighed: stisystem og lys Mange kommenterede, at Benløse Bypark i dag fungerer som gennemgangsområde fra Benløseparken til indkøbsmulighederne på den anden side af parcelhuskvarteret. Derfor var der også et ønske om at bevare stierne på tværs af parken og at tænke over tilgængelighed, da de nuværende stier nemt mudrer til. Derudover kan man overveje belysning på stierne, da parken opleves mørk og derfor utryg om vinteren. Endelig var der ønsker om at forbinde parken med Byskoven via et stisystem. Kommer Benløseparken med i projektet? En særlig bekymring lød fra beboere fra Benløseparken, der var nervøse for, om deres problemer med oversvømmede kældre ville blive løst, hvis ikke Benløseparken kommer med i projektet. Permanent vand? En del borgere var optaget af muligheden for at have en eller anden form for permanent vandelement i parken. Det kunne være som et lavt bassin, der kunne bruges som soppebassin om sommeren og skøjtebane om vinteren eller et mindre vandløb med sten omkring, hvor ænder kan samle sig.

8 KOMMENTARER HERUNDER EN OPSAMLING PÅ KOMMENTARER SKREVET PÅ POST-ITS, FOTOS, PLANCHER OG GIVET MUNDTLIGT TIL MEDARBEJDERE FRA RINGSTED KOMMUNE, RINGSTED FORSYNING OG RAMBØLL VED ÅBENT HUS-ARRANGEMEN- TET. DESUDEN KOMMENTARER INDSENDT PÅ MAIL TIL KOMMUNEN ELLER FORSYNINGEN FREM TIL Hvad er vigtigt for dig? Bevar kælkebakken, den er et aktiv om vinteren Skraldespande placer dem ved indgang og udgang til parken Vedligehold det skal kunne vedligeholdes og se pænt ud året rundt Borde og bænke til ophold, gerne nogle i skyggen også Udfordrende legeplads/aktiviteter til børn i alle aldre Rør ikke ved boldbanen (ved siden af Børnehuset Toften, red.) Belysning er vigtig Parken skal åbnes op At man ikke bryder det hele op og starter forfra i parken At lavninger og bassiner ikke bliver så dybe, at det bliver farligt for børnene at være i parken At Benløseparken kommer med i projektet Hvad projektet ikke må ødelægge: Kælkebakken, fodboldbanen, de store træer i randområderne samt de 3 store kirsebærtræer på Lokesvej ud for nr. 28 ligeledes de 2 hovedstier, som udspringer fra hjørnet af Lokesvej og Asgårdsvej, altså parallelt løbende med fodboldbanen mod Centeret, samt dennes sti randbeplantning og stien mod blokkene i Benløseparken. Hvordan bruger du Benløse Bypark og Byskoven i dag? Lige nu er der nogle få, som holder picnic i Byparken om sommeren Til gåture Til gennemgang til indkøb Kælkebakken Kælkebakken skal forblive som den er. Den bruges af rigtig mange forældre og børn, også på tidspunkter hvor der ikke er sne Legeområde med børnebørnene Boldbanen, som bliver nedlagt (på arealet ved siden af Børnehuset Toften, red.) Lufter hund i hele området også i Byskoven Det midterste rum i parken bliver brugt til grillplads om sommeren Jeg bruger den, som den er Synes, det er godt med grønt og kælkebakke Godt med grønt, borde/bænke og kælkebakke Grillplads/bålplads er et problem. Ved den nuværende bålplads svines meget og ryddes ikke op. Der afbrændes forskellige ting og desværre også træer og grene fra parkens beplantning. En efterladt bålplads med gløder udgør også fare for både dyr og børn. Fra hjertet er det grønne parkområdet en fryd for øjet hver dag, når jeg oplever det, derfor gør det ondt i sjælen hvis I ændrer på græsområder, træer og buske. Når det så er sagt, så har jeg fuld forståelse for, at vi som borgere skal være tilfredse med at Ringsted Kommune vil tage hånd om klimatilpasning i kommunen.

9 Hvordan vil du gerne bruge Benløse Bypark og Byskoven i fremtiden? Forslag 1 er bedst. Udsynet er vigtigt Benløse Bypark skal ikke ændres Synes bedst om forslag 2 (hvor de tre rum i parken bevares, red.) Forslag 1 foretrukket, da der ikke er træer for enden af kælkebakken (hvor parken åbnes op til et stort rum, red.) Jeres præsentation af projektet var ganske udmærket, hvis jeg skal vælge mellem skitse 1. og 2. vil jeg vælge skitse 2. i.o.m. jeg mener denne tager mest hensyn til bevarelse af træer og buske. Er glad for forslag 1 pga. niveauerne, bakker Til arrangementer ved påske, jul, sommer osv. Der må gerne ske noget året rundt Skab liv herude Som sansepark set i Japan Sti med natursten som kan bruges til zoneterapi Mødested for naboer, fx sted hvor beboere fra Benløseparken og parcelhusene kan mødes Spejder + børnehave kan bruge parken til overnatning Der skal være noget for unge mennesker Mere åben park Sport forskellige sportsgrene. Noget der kan tiltrække folk Man skal kunne se, hvad der er derinde for at have lyst til at bruge det Benyt vand eller landskabsprojekt til at forbinde parken med den større park (Benløse Bypark) og videre til naturområdet. Aktiviteter Grillplads. Alle griller på altanerne nu Bålplads (brug om sommeren) Fiskesø/fiskested Udendørs gymnastikredskaber Løbestier En udendørs disko-fest Leg for store børn/skateboardbane Motionssti på 1000 m med afstandsmarkering for hver 100 m. Meget gerne med lys på stien i de mørke måneder, evt. med intelligent belysning som tænder, efterhånden som man kommer løbende, se Søndermarken Motionsbane til alle også til seniorer Udendørs træningspavillon, som Fælledparken Flere kollektive muligheder Parkourpark. Kælkebakken Bevar kælkebakken (nævnt 11 gange) De små børn skal også have en plads ved kælkebakken Det kunne også være godt med en kælkebakke for de mindre børn. Den er lidt stejl Lav kælkebakken endnu større med jorden fra udgravningen. Hvad savner du i parken? Noget der signalerer Benløse et skilt, en statue/ skulptur, der skaber lokal identitet Mere sammenhæng mellem center og byparken. Spil og leg Gynger til børnehaven, der lige nu bruger Asgårdsskolens lille legeplads Måske petanque Legeaktiviteter til store og små børn. Store børn skal have noget, de kan klatre i/på Vi er kede af, at fodboldbanen skal inddrages til børnehaven, så måske det nye projekt kunne indeholde en boldbane. Glade for, at den nuværende boldbane er hegnet ind, så boldene ikke ryger på vejen eller i folks haver Noget mere til voksne, der bor i blokkene Sidst på efteråret kunne man med en rørventil beholde vandet i ét bassin eller to, således at der

10 var mulighed for at kunne løbe på skøjter, men alfa og omega vil være at der ikke danner sig anden vegetation end græs, og at ikke opstemningen af vand foranleder til masser af myg Skøjtebane (nævnt 10 gange) Multibane til fx basket, fodbold, i kunstgræs eller gummi Erstatningsboldbane (for boldbanen, der nedlægges ifm. udvidelsen af Børnehuset Toften), lavtliggende evt. kombineret med skøjtebane Lukket street fodboldbane med basketboldnet, se Sdr. Boulevard Bevar boldbanen (nævnt 8 gange) Der bør bibeholdes en boldbane. Den nuværende bruges meget. Fx en boldbane i håndboldstørrelse et andet sted i parken Ikke græsbelægning på boldbane det bliver ødelagt Ikke en 11-mandsbane, men en mindre bane i kunststof, lukket bane, så vi holder på de drenge, der ellers ville tage ind til byen, når de ikke er mange nok til at spille på den store bane En rulleskøjtebane/skaterbane, så børnene kan køre rundt En ny legeplads, gerne mere fysisk aktivitet Naturlegeplads, træ og sand, osv. Naturlegeplads med træstammer, evt. med de træer der allerede er fældet sammen med projektet Legeplads med knald på, lidt à la Klosterparken, både noget for børn og for voksne Stor indhegnet legeplads, bl.a. med gynger, klatrestativer, sandkasser, børnetrafik, legeplads Legeplads til de helt små børn Spil og brug af parken som fx i Tølløseparken Fitnessstativer også udendørs Udendørs legeplads for voksne (motionsredskaber) MTB-spor til børn Skateboard/løbehjulsbane for børn, som Enghaveplads i København Skatebane/baner til børn og unge mennesker Brug det sidste park-rum ved børnehaven til multisportbane, fx med boldbane, rundbold, net til basket En anden ide, en skate-rampe eller en fed hule/ træhus oppe i et træ Multibane på den gamle Aldi-bane. Ophold Skraldespande og bænke i både park og skov Skt. Hans-bålplads, stor åben, så man kan holde fælles Skt. Hans Borde og bænke (skrevet 8 steder) Borde og bænke ifm. legeplads, så de voksne kan sidde og slappe af, mens børnene leger Bænke langs stier rundt om sænkningerne Grill-plads, lidt forhøjet så børn og hunde ikke træder i gløderne Ophold til voksne, så de kan komme lidt ud, men stadig med beplantning Bålplads (skrevet 7 steder) Træstammer til at opdele i flere rum, og man kan sidde på Borde og bænke, både til børnehaverne, men også til 2-3 personer, så dem, der går tur alene eller 2 og 2 ikke føler, de tager for meget plads Mulighed for sted til dagplejemødre med børn i den nordøstlige del Stort grill-anlæg! At midterste rum i parken bliver brugt om sommeren til grill/ophold Borde og bænke til at spise aftensmad Tænk på materialer til borde/bænke. Det skal blive ved med at se pænt ud Hyggekroge til grill Overdække, fx hytte/regnvejrsskjul i pavillion/et sted til at være i regnvejr Shelter eller bålhytte. Camperplads

11 Toiletter Idé fra Køge Kyst med en halvåben overdækning med stålkøkkenborde bygget ind i hytten med grill indbygget i bordpladen. Med vandhaner og vask i bordpladen. Bagerst i hytten er der aflåst toilet. Man kan booke hytten online til fx fødselsdag og derved låne nøgle til toilettet. Derudover er der borde/bænke-sæt (disse kunne dog gøres smartere så de ikke kan stjæles) mere à la dem på Ringsted torv. Der er hængekøjer imellem pæle, og der er lavet krydderurte-kasser. Disse kunne evt. passes af skoleelever, børnehaver etc. Beplantning og natur Åben op med beplantning, især for blokkene Åben beplantning. Parken indbyder ikke til aktiviteter, som den er nu. Pil - ude på naturstyrelsens område til rensning Trækroner i toppen og ellers bare træstammer Som i Viborg, borgvold. I forhold til beplantning. Åbenhed. Lys. Gamle træer Ænder, dyr i børnehaven. Forslag til styregruppen Træerne må ikke blive for høje, så tager de lyset Lad træerne stå. Vi skal stadig have træer Masser af grønt er flot Ikke for høje træer Fjerne de høje træer (birketræerne) Store træer fældes og beskæres. Lavere beplantning ellers tager det sollyset (nævnt 3 gange) Træbevoksning i parkens sydøst-vendte side er alt for høj og tager lyset fra mange nærliggende beboelser. Dette skaber irritation og brummen. Det må fx kunne planlægges således, at der holdes en lavere bevoksning i sydøstsiden end i nordvest siden hvor den ikke generer beboelser på samme måde Fjerne krat under birkelunden og de andre steder, hvor der er høje træer Krat til at lege i nogle buske er gode at lave huler i Behold buske af hensyn til fugle Sæt fuglekasser på træerne, det giver mere fugleliv Fugle/redekasser mejsekasse Af hensyn til fuglelivet er det vigtigt med mange tætte buske. Og alle buske må ikke klippes tilbage det samme år, da det medfører at småfuglene forsvinder helt i flere år. Det er erfaringen, der taler Blandet vegetation, fx løgtæppe og rhodendron Der skal være noget, der er pænt året rundt. Tænk Kongens Have i København Duftende blomster, fx i betonbed Årstidsbestemt beplantning, så det er pænt året rundt Ordentlig skov, som kan bruges til lidt af hvert nu er der meget mudder Tilgængelighed og stier Stisystem, gerne tørt. Det er meget smattet nu Et praktisk stisystem. Gerne tørt. Over til Rema Gerne til løbeture Gode stier, lindetræer, både til gang og cykler Stisystemer på kryds og tværs af byparken. Bl.a. så man kan gå fra Benløseparken over til Rema 1000 og Netto Bevar stien fra Benløseparken til indkøb dvs. hen til Lokesvej Forbindelse til engområdet gennem skoven kan være i forbindelse med en sti eller lignende, evt. anlægge en ny sti Bedre gåstier, stisystemer, der er oplyste, så det ikke er utrygt Cykelstier Sti, som går lige igennem, så os der kommer fra Benløseparken kan komme til fx Rema/Netto. Lys på nogle af stierne Tænk på tilgængelighed. Man skal kunne komme på tværs af parken i kørestol eller med rollator. Stier med ordentlig belægning nu er det et stort søle og stierne er meget mudrede Tørre stier fra hver blok Broer gennem området.

12 Belysning og tryghed Solcellelamper langs med stierne rundt i byparken Åbenhed og belysning for sikkerhed om natten/ aftenen Mere belysning Man kan ikke se en hånd for sig om vinteren i mørke De er utrygt i parken, når det er mørkt Åben parken op over mod Benløseparken, men tænk også på vind al beplantning skal ikke væk. Det suser gennem blokkene, når det blæser nu. Vedligehold Der har været vandalisering af borde/bænke i skoven, så gør det åbent Husk, nye tiltag kræver rengøring Affaldshåndtering Vedligehold skal udføres af fagfolk, der ved hvordan man beskærer et træ Skraldespande. Prioritér hvor de skal stå, dem der er Skraldespande ved ind- og udgange til parken og ved grill-arealer Husk at tænke på vedligehold og økonomi, tænk langsigtet, og tænk i ikke-vedligehold Materialerne på fx bænke behøver ikke at være fine og arkitektede, det vigtigste er, at der er en bænk at sidde på. Udseende Flot natur, vand, variation, dyreliv Tænk på æstetik og belysning, fx med oplyste træer om natten Det skal se pænt ud, også når det ikke regner Friseret og pænt til ophold Mere åben, sammenhængende park. Permanent vand Åbent vandløb med bro over Permanent vandspejl, som kan bruges som skøjtebane om vinteren og dyppe tæer i om sommeren (erstatter den nuværende sidste sætning) Sikkerhed omkring lavninger gelænder ved dybe lavninger Bassiner med lavt vand som hurtigt kan fryse til skøjtebane Et sted med lidt blivende vand, evt. med sten omkring Springvand Lav nogle lavninger, der altid står vand i Lidt vedvarende vand i den ene ende med mulighed for, at der kommer ænder. Om vinteren kan den bruges som skøjtebane. Borde/bænke rundt om Et sted med permanent vand, der kan bruges som soppebassin om sommeren og skøjtebane om vinteren. Hunde Nu er der mange hundeluftere og hunde-hømhøm Hundeskov/hundetoilet Hundeskov til små hunde med agility/redskaber Opslag og skilte med information om særligt hundeområde Hømhøm-poser i parken ved skraldespande Indhegnet hundelegeplads i hver ende af parken Bedre skiltning til hundeejere med sjov, men løftet pegefinger

13 Andre kommentarer Trafik og parkering Der er problemer med parkering ud for Asgårdsvej 38 om vinteren, når der kommer en masse for at kælke. Hvis man laver en masse gode tiltag, vil der nok også blive problemer om sommeren. Husk at tænke parkeringsbehovet ind i alle de gode planer Der mangler parkeringsmuligheder ved kælkebakken, specielt når der er sne. Der bør være parkeringsmulighed til 3-4 biler ved kælkebakken til biler, der kommer fra østsiden (Lokesvej), fx hvor der i dag står 4-5 høje træer for enden af Lokesvej. I dag parkeres der på fortov ud for de nærmeste huse. Dette umuliggør bl.a. snerydning og sikker passering for fodgængere Fartdæmperne på Asgårdsvej til børnehaven Fart på Asgårdsvej, sæt ned til 30 km/t. Tilkørsel til børnehave fra Asgårdsvej er alt for mudret lav p-plads mod Benløseparken, så man kan komme til børnehaven uden at skulle igennem hele villakvarteret Trafikforbindelse mellem Benløseparken og Asgårdsvej til adgang til institution. Forhindrer meget trafik til/på Asgårdsvej Af hensyn til sikker adgang til parken for naboer på Asgårdsvej og bagvedliggende veje opstilles chikaner (blomsterkasser), så farten sænkes på Asgårdsvej. Vejskilte eller bump er ikke løsningen. I morgentimerne og eftermiddagstimerne er der heftig trafik til og fra børnehaven i den nordlige ende af parken. Der køres stærkt. Køb centrets areal og byg institutionen dér når man først har inddraget et grønt område (boldbanen) er det svært at genetablere Indendørs fodboldbane i Benløse Centeret Shelter i Byskoven Inddrage en del af p-pladsen ved centeret til udbygning af børnehave, så vi kan bevare boldbane og sikre bedre nedsivning tidligere i området Lav en sø på Skov -og Naturstyrelsens område à la Hastrup-parken syd for Køge Parken er et hundetoilet Græsset blev kun slået en gang i løbet af sommeren Rigtig dejligt med mulighed for information Det bliver godt at få gjort noget ved parken! Vandmølle som energikilde til lys (solceller) Jordvold ved Hørstørkervej må helst ikke blive for høj så kan man kigge ned i haverne på Asgårdsvej. Lave børnehave i Benløse Centret Kommunens vedligehold af området: P.t. Vedligeholder Vej og Park området til UG med græsslåning, måske kunne vi tænke os at græs-skråningerne blev slået noget oftere. Ligeledes hvis de ituslået grimme beton vejkantsten ind mod parkanlægget fra hjørnet af Lokesvej langs Asgårdsvej mod børnehaven at disse beton vejkantsten blev udskiftet med granitvejkantsten Købe Benløsecentrets p-plads og lave noget der. Andet Kommer Benløseparken med i projektet? Bliver problemer med oversvømmelse i Benløseparken løst, hvis vi ikke kommer med i projektet? Benløseparken har vand, hvad med vores ejendom?

14 KOMMENTARER PÅ KORT Noter skrevet på kort Kunstig sø med gangsti Søen kunne placeres længere inde i skoven

15 Noter skrevet på kort Boldbane - legeplads Bevares Rives ned/evt. grønt område med børneaktiviteter

16 Noter skrevet på kort Meget trafik Branddam bobler Få drænet Fuld skade om vinteren - bliver oversvømmet ved regn

17 Noter skrevet på kort Cykler - cykler Meget beplantning, det bliver ikke ordentligt holdt, og derfor er det svært at se noget Smalt og mørkt

18 Noter skrevet på kort Bedre afskærmning, biler kører igennem Hvis boldbanen inddrages ifm. børnehave, flyt da... (pil) Bruger kælkebakken med børnebørnene Her ligger skrald Vil gerne have belysning

19 Noter skrevet på kort Rummet må gerne åbnes op Men det skal stadig være hyggeligt Fjerne beplantning, så kælkere ikke kører ind i dem

20 Noter skrevet på kort Træer fjernes Parkering til kælkebakke

21 Noter skrevet på kort Vandløb/å Bro

22 Noter skrevet på kort Basketball Boldbanen er meget brugt blandt de unge Mulighed for boldspil Fra post-its Stier på tværs - der skal være tænkt på tilgængelighed Hegn på tværs/beplantning gør det utrygt, man har ikke lyst til at bruge området Brugsværdi Mere åben park Mødested på tværs Mulighed for at sidde uformelt Det er ikke det arkitektoniske, der er det vigtige Åbne op - tænke på vinden

23 KOMMENTARER PÅ DIALOGPLANCER

24 KOMMENTARER PÅ INSPIRATIONSFOTOS

25

26

27

28

29

30

31 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community PLANCHER FRA ÅBENT HUS-ARRANGEMENT DEN HERUNDER ER DE 13 PLANCHER FRA ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET GENGIVET. Klimatilpasning af Benløse Har du problemer med oversvømmelse? Til åbent-hus-arrangementet var to muligheder for at vise, hvor man boede, og om man havde problemer med oversvømmelse ved kraftig regn eller skybrud: Der er sat et orange klistermærke problemer med oversvømmelser., hvis borgeren har Der er sat et grønt klistermærke, hvis borgeren ikke har problemer med oversvømmelser. På samme måde er der vist status med anvendte farvekoder i listen nedenfor; Benløse Byvej Thomas Kingosvej Østre Park 210 Fælledvej (Kolonihaven) Asgårdsvej 88 Asgårdsvej 86 Asgårdsvej 84 Hermodsvej 14 Benløseparken 83 Lokesvej 2 H. Drachmannsvej 15 Asgårdsvej 38 Asgårdsvej 112 Benløseparken 5 Benløseparken 55 Fluebæksvej Benløseparken Benløseparken Asgårdsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Smålodsvej Ydunsvej Ægirsvej Smålodsvej Hermodsvej Ludvig Holdbergsvej Fredensvej Lokesvej Hørstørkervej Flintedalsvej Magelagervej Tofteåsvej Vidarsvej Heimdalsvej Tofteåsvej Sandagervej Kildeagervej Moseagervej Stenagervej Roskildevej

32 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community HERUNDER ER DE 13 PLANCHER FRA ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET GENGIVET. Klimatilpasning af Benløse Har du problemer med oversvømmelse? Vis os, hvor du bor, og om du har problemer med oversvømmelse ved kraftig regn eller skybrud: Sæt et orange klistermærke, hvis du har problemer med oversvømmelser. Sæt et grønt klistermærke, hvis du ikke har problemer med oversvømmelser. Benløse Byvej Fluebæksvej Benløseparken Benløseparken Asgårdsvej Smålodsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Smålodsvej Ægirsvej Ydunsvej Asgårdsvej Hermodsvej Ludvig Holdbergsvej Fredensvej Lokesvej Hørstørkervej Flintedalsvej Magelagervej Tofteåsvej Vidarsvej Heimdalsvej Tofteåsvej Sandagervej Kildeagervej Moseagervej Stenagervej Roskildevej

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 13 beboere 17 var med på gårdvandringen. Dorte

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Offentlige legepladser i Sønderborg kommune

Offentlige legepladser i Sønderborg kommune Offentlige legepladser i Sønderborg kommune Veje og Trafik 2015 0 Indholdsfortegnelse Sønderborg... 2 Apotekerhaven... 2 Aprilvej... 3 Bjerggade v. Bjerggårdens Plads... 4 Bülowsvej... 5 En god Omvej,

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

DEN GRØNNE KORRIDOR [PRÆSENTATION_28.09.2015]

DEN GRØNNE KORRIDOR [PRÆSENTATION_28.09.2015] DEN GRØNNE KORRIDOR [PRÆSENTATION_28.09.2015] DAGSORDEN DEN GRØNNE KORRIDOR 18.30-18.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Bent Olsen 18.45-19.00 DE OVERORDNEDE RAMMER FOR PROJEKTET v. Søren Frederiksen 19.00-19.15

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Marsk Stigs Alle, Peder Hesselsvej, Abelsvej og Erik Grippings Alle Rådgiver Rambøll Mødedato: 28/8 Deltagere: Rådgiver Rambøll: Thomas Siggaard og Rikke Hedegaard Jeppesen Sag-202998

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere