OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK"

Transkript

1 Til Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Dokumenttype Opsamlingsnotat fra åbent hus-arrangement om klimatilpasning af Benløse Bypark lørdag den 7. marts 2015 Dato Marts 2015 OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK

2 Revision 1 Dato Udarbejdet af KS af Ann-Sofie Højbjerre Jakobsen, Rambøll Karen Marie Vølund, Rambøll Katrine Øhrberg, Christian Fjord-Larsen, Rambøll Godkendt af Annette Seibæk, Lasse Skjold Petersen Beskrivelse Opsamling med idéer og forslag til Benløse Bypark ved åbent hus arrangement d Ref Annette Seibæk, Elsebeth Furbo og Susanne Hartelius, Ringsted Kommune Solvejg Hvidemose og Lasse Skjold Petersen, Ringsted Forsyning Ann-Sofie Højbjerre Jakobsen, Jo Posselt, Victor Bjørnstrup, Karen Marie Vølund, Christian Fjord-Larsen og Christian Nyerup Nielsen, Rambøll

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...4 PROCES FOR KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK...5 HOVEDPOINTER...6 KOMMENTARER...8 KOMMENTARER PÅ KORT KOMMENTARER PÅ DIALOGPLANCER...23 KOMMENTARER PÅ INSPIRATIONSFOTOS...24 PLANCHER FRA ÅBENT HUS-ARRANGEMENT DEN INVITATION...45

4 RESUMÉ LØRDAG D. 7. MARTS 2015 INVITEREDE RING- STED KOMMUNE OG RINGSTED FORSYNING TIL ÅBENT HUS ARRANGEMENT OM KLIMATIL- PASNINGEN AF BENLØSE BYPARK Baggrund Området omkring Benløse Bypark skal klimatilpasses fra 2015 til Når det regner kraftigt står Benløse under vand, og beregninger viser, at det kun bliver værre i fremtiden. Ringsted Kommune ønsker desuden at være på forkant og handle i tide, så de store oversvømmelser, man har oplevet andre steder i landet, kan undgås. Området ved Benløse Bypark er derfor udpeget som et indsatsområde i Ringsted Kommunes Handleplan for Klimatilpasning. Området er et af de første, der skal klimatilpasses, da det er tæt bebygget med boliger, institutioner, erhverv og handel, og store værdier derfor risikerer at gå tabt ved kraftige regnskyl og skybrud. Som et gennemgående princip i klimatilpasningen i Ringsted Kommune skal regnvand i fremtiden ledes på overfladen i stedet for i rør under jorden. Ved kraftig regn og skybrud vil regnvandet fremover blive ledt til render og lavninger i det grønne areal ved Hørstørkervej og Benløse Bypark, hvorfra det vil løbe igennem Byskoven og ende i et nedsivningsområde nordøst for skoven. Den løsning er både billigere end at lægge nye, større kloakrør og giver desuden nye, rekreative muligheder i området. Med klimatilpasningen af Benløse opstår der en unik mulighed for at se på Benløse Bypark med nye øjne: Hvordan skal den indrettes og bruges i fremtiden? Det var baggrunden for, at Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning havde inviteret naboer og brugere af Benløse Bypark til et åbent hus-arrangement om planen for parken. Om åbent hus-arrangementet Formålet med åbent hus arrangementet var dels at give naboer og andre brugere af Benløse Bypark og Byskoven en samlet, overordnet information om den planlagte klimatilpasning af området, dels at gå i dialog med naboerne om deres nuværende brug af parken og deres behov og ønsker til parken i fremtiden. Åbent hus arrangementet blev holdt lørdag den kl i Benløse Centeret. Arrangementet var uformelt, og man kunne frit møde op inden for tidsrummet, se på plancher, tale med medarbejdere fra Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning, få projektet præsenteret på en guidet gåtur i området og komme med sine forslag, idéer og kommentarer. Tæt på 200 borgere mødte op i tidsrummet, hvor også byrådsmedlemmer var repræsenteret. Formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen åbnede dagen, mens borgmester Henrik Hvidesten rundede af. Generelt var der stor interesse for projektet hos de fremmødte deltagere og mange konkrete forslag og idéer blev indsamlet i løbet af dagen. Det er disse kommentarer, forslag og idéer, der er samlet i dette notat. Om opsamlingen Opsamlingen dokumenterer deltagernes kommentarer, bidrag og idéer, som de blev skrevet ned på post its, fotos, plancher mv. og fortalt til medarbejdere fra Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og Rambøll i løbet af åbent hus arrangementet. Opsamlingen indeholder desuden forslag og kommentarer, som er fremsendt til projektleder Annette Seibæk, Ringsted Kommune eller projektkoordinator Lasse Skjold Petersen, Ringsted Forsyning frem til den 27. marts Opsamlingen skal bruges i det videre arbejde med at konkretisere projektet i løbet af Opsamlingen indeholder et overblik over processen, et kort resumé af hovedpointer samt en nedskrivning af samtlige skriftlige og mundtlige kommentarer og forslag fra åbent hus-arrangementet. Opsamlingen er så vidt muligt en gengivelse af, hvad der blev skrevet og sagt under arrangementet. Enkelte steder er der dog for meningens skyld tilføjet enkelte ord og omformuleret enkelte sætninger. Der er desuden læst korrektur. Kommentarer og forslag er kategoriseret og tematiseret i forhold til fire gennemgående spørgsmål i dialogen: Hvad er vigtigt for dig? Hvordan bruger du Byparken/Byskoven i dag? Hvordan vil du gerne bruge Byparken/ Byskoven i fremtiden? Hvad savner du i Byparken? Derudover er der under overskriften andet samlet kommentarer, som falder udenfor temaerne. Kort med indtegnede forslag og fotos med kommentarer er desuden sat ind sammen med plancher fra dagen og invitation til åbent hus-arrangementet. Opsamlingen blev fremsendt til Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning fredag den

5 PROCES FOR KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK Projektet blev startet op i Fra foråret 2015 til forår 2016 skal projektet detailprojekteres og herefter politisk besluttes. Anlægsarbejdetgår i gang i foråret 2016 og parken indvies i slutningen af Projektet besluttes, beregnes og tegnes Åbent hus arrangement Projektet vedtages af politikerne Projektet detailprojekteres Anlægsarbejdet går igang Landskab laves Parken indvies

6 HOVEDPOINTER DER VAR FLERE SAMMENFALD MELLEM KOM- MENTARER, FORSLAG, IDÉER OG BEKYMRINGER MEN OGSÅ FORSKELLE. HERUNDER HOVED- POINTER I RESUMÉ. Byparken og Byskoven bliver brugt året rundt Deltagerne ved åbent hus-arrangementet gav udtryk for, at både Byparken og Byskoven bliver brugt året rundt. Om vinteren er kælkebakken op mod Børnehuset Toften særligt populær også hos borgere, der ikke bor i området, og som derfor kommer kørende til i bil. Om sommeren leger børn i parken og især det midterste rum i Byparken bliver brugt til grill og udendørs hygge. Året rundt bruger hundelufterne parken og Byskoven til de daglige gåture. Parken fungerer desuden som gennemgangsareal fra Benløseparken og over til indkøbsfaciliteterne. Men deltagerne havde også et stort ønske om at forbedre parken, så endnu flere vil bruge den til endnu mere i fremtiden. Bevar kælkebakken! Det var en klar udmelding, at man ønsker at bevare kælkebakken, som den er (skrevet 11 steder). Kælkebakken kan eventuelt forhøjes ved at bruge jord, der skal køres væk andre steder i parken, og man kan gøre en del af kælkebakken mindre stejl, så den passer bedre til små børn. Men den må ikke nedlægges! Kælkebakken opleves som et meget stort aktiv i et område, hvor der ellers ikke er så mange tilbud og aktiviteter til børn og unge. Ønskes: Flere aktiviteter for alle aldre Listen over aktiviteter, som naboer og brugere af Benløse Bypark og Byskoven foreslår, er lang - fra skøjtebane, naturlegeplads og bålhytte til motionsredskaber, skaterbane og årstidsbestemte arrangementer - så Benløse Bypark kan blive et sted, hvor man tager hen og bruger et par timer en lørdag eftermiddag. Selv om fokus lå på børn i alle aldre og unge, så var der også forslag til aktiviteter for voksne og ældre medborgere, fx udendørs motionsfaciliteter. Et andet gennemgående forslag var at bruge vandet i en af lavningerne til om sommeren at have et lavt soppebassin, og om vinteren til en skøjtebane, som også ville kunne tiltrække besøgende fra et større område end Benløse. Et andet markant ønske var et udfordrende legeområde for børn i alle aldre, en slags naturlegeplads, som forældre og bedsteforældre kan tage deres børn med over til, og som gerne er så udfordrende, at man kan bruge flere timer der. På nuværende tidspunkt findes der ikke noget af den slags i området, så derfor må man køre til det. Erstatning for boldbanen Der var flere, der pegede på, at der bliver behov for at etablere en ny boldbane, når boldbanen ved siden af Børnehuset Toften nedlægges i forbindelse med udvidelsen af børnehaven. Boldbanen er meget brugt i dag, især af de unge på år, og meldingen var, at det ville være et stort savn i området, hvis den forsvinder. En ny boldbane behøver dog ikke nødvendigvis at være lige så stor som den eksisterende - en mindre bane er bedre egnet til mindre børn, som en deltager gjorde opmærksom på. Et nyt mødested i området Sidestillet med ønsket om flere aktiviteter i Benløse Bypark var ønsket om, at parken bliver indrettet, så mulighederne for ophold bliver bedre. Det gælder både den stille pause på en bænk for den, der er ude at gå en tur, og det mere organiserede ophold, hvor familier, vennegrupper, dagplejemødre, skoleklasser mv. samles om fx en bålplads eller borde og bænke. Der blev også udtrykt ønske om, at Benløse Bypark kunne blive det nye mødested for beboere i blokkene og i parcelhuskvarterene.

7 Åben parken op og skab tryghed og liv Det var et generelt ønske, at åbne parken mere op, fx ved at fælde træer og rydde ud i buskadser. Flere kommenterede, at parken opleves som utryg og lukket, som den er nu, og at man ved at åbne den mere op kunne gøre parken mere attraktiv og tiltrække flere mennesker. Hvis man kan se, hvad der foregår, får man mere lyst til at gå derind, som en af de deltagende pointerede. Men samtidig var der også et ønske om at bevare det grønne - gerne med en større variation i beplantningen end i dag, så årstiderne understreges, og der kommer et rigere fugleliv. Beplantning kan bruges til at skabe rum og læ i parken. Vedligeholdelse: Det skal se pænt ud året rundt Generelt var borgerne optagede af, at området skal se pænt ud året rundt. Borgerne har blik for, at de løsninger man vælger, om det så er en legeplads, bænke eller beplantning, også skal kunne vedligeholdes. Og her var meldingen klar: Parken og materialerne må gerne være flotte at se på og forskønne området, men husk, at det også skal vedligeholdes i det lange løb. Desuden var der et markant ønske om flere og bedre placerede skraldespande, fx ved indgangene til parken, i nærheden af stisystemer og ved grillpladsen. Tilgængelighed: stisystem og lys Mange kommenterede, at Benløse Bypark i dag fungerer som gennemgangsområde fra Benløseparken til indkøbsmulighederne på den anden side af parcelhuskvarteret. Derfor var der også et ønske om at bevare stierne på tværs af parken og at tænke over tilgængelighed, da de nuværende stier nemt mudrer til. Derudover kan man overveje belysning på stierne, da parken opleves mørk og derfor utryg om vinteren. Endelig var der ønsker om at forbinde parken med Byskoven via et stisystem. Kommer Benløseparken med i projektet? En særlig bekymring lød fra beboere fra Benløseparken, der var nervøse for, om deres problemer med oversvømmede kældre ville blive løst, hvis ikke Benløseparken kommer med i projektet. Permanent vand? En del borgere var optaget af muligheden for at have en eller anden form for permanent vandelement i parken. Det kunne være som et lavt bassin, der kunne bruges som soppebassin om sommeren og skøjtebane om vinteren eller et mindre vandløb med sten omkring, hvor ænder kan samle sig.

8 KOMMENTARER HERUNDER EN OPSAMLING PÅ KOMMENTARER SKREVET PÅ POST-ITS, FOTOS, PLANCHER OG GIVET MUNDTLIGT TIL MEDARBEJDERE FRA RINGSTED KOMMUNE, RINGSTED FORSYNING OG RAMBØLL VED ÅBENT HUS-ARRANGEMEN- TET. DESUDEN KOMMENTARER INDSENDT PÅ MAIL TIL KOMMUNEN ELLER FORSYNINGEN FREM TIL Hvad er vigtigt for dig? Bevar kælkebakken, den er et aktiv om vinteren Skraldespande placer dem ved indgang og udgang til parken Vedligehold det skal kunne vedligeholdes og se pænt ud året rundt Borde og bænke til ophold, gerne nogle i skyggen også Udfordrende legeplads/aktiviteter til børn i alle aldre Rør ikke ved boldbanen (ved siden af Børnehuset Toften, red.) Belysning er vigtig Parken skal åbnes op At man ikke bryder det hele op og starter forfra i parken At lavninger og bassiner ikke bliver så dybe, at det bliver farligt for børnene at være i parken At Benløseparken kommer med i projektet Hvad projektet ikke må ødelægge: Kælkebakken, fodboldbanen, de store træer i randområderne samt de 3 store kirsebærtræer på Lokesvej ud for nr. 28 ligeledes de 2 hovedstier, som udspringer fra hjørnet af Lokesvej og Asgårdsvej, altså parallelt løbende med fodboldbanen mod Centeret, samt dennes sti randbeplantning og stien mod blokkene i Benløseparken. Hvordan bruger du Benløse Bypark og Byskoven i dag? Lige nu er der nogle få, som holder picnic i Byparken om sommeren Til gåture Til gennemgang til indkøb Kælkebakken Kælkebakken skal forblive som den er. Den bruges af rigtig mange forældre og børn, også på tidspunkter hvor der ikke er sne Legeområde med børnebørnene Boldbanen, som bliver nedlagt (på arealet ved siden af Børnehuset Toften, red.) Lufter hund i hele området også i Byskoven Det midterste rum i parken bliver brugt til grillplads om sommeren Jeg bruger den, som den er Synes, det er godt med grønt og kælkebakke Godt med grønt, borde/bænke og kælkebakke Grillplads/bålplads er et problem. Ved den nuværende bålplads svines meget og ryddes ikke op. Der afbrændes forskellige ting og desværre også træer og grene fra parkens beplantning. En efterladt bålplads med gløder udgør også fare for både dyr og børn. Fra hjertet er det grønne parkområdet en fryd for øjet hver dag, når jeg oplever det, derfor gør det ondt i sjælen hvis I ændrer på græsområder, træer og buske. Når det så er sagt, så har jeg fuld forståelse for, at vi som borgere skal være tilfredse med at Ringsted Kommune vil tage hånd om klimatilpasning i kommunen.

9 Hvordan vil du gerne bruge Benløse Bypark og Byskoven i fremtiden? Forslag 1 er bedst. Udsynet er vigtigt Benløse Bypark skal ikke ændres Synes bedst om forslag 2 (hvor de tre rum i parken bevares, red.) Forslag 1 foretrukket, da der ikke er træer for enden af kælkebakken (hvor parken åbnes op til et stort rum, red.) Jeres præsentation af projektet var ganske udmærket, hvis jeg skal vælge mellem skitse 1. og 2. vil jeg vælge skitse 2. i.o.m. jeg mener denne tager mest hensyn til bevarelse af træer og buske. Er glad for forslag 1 pga. niveauerne, bakker Til arrangementer ved påske, jul, sommer osv. Der må gerne ske noget året rundt Skab liv herude Som sansepark set i Japan Sti med natursten som kan bruges til zoneterapi Mødested for naboer, fx sted hvor beboere fra Benløseparken og parcelhusene kan mødes Spejder + børnehave kan bruge parken til overnatning Der skal være noget for unge mennesker Mere åben park Sport forskellige sportsgrene. Noget der kan tiltrække folk Man skal kunne se, hvad der er derinde for at have lyst til at bruge det Benyt vand eller landskabsprojekt til at forbinde parken med den større park (Benløse Bypark) og videre til naturområdet. Aktiviteter Grillplads. Alle griller på altanerne nu Bålplads (brug om sommeren) Fiskesø/fiskested Udendørs gymnastikredskaber Løbestier En udendørs disko-fest Leg for store børn/skateboardbane Motionssti på 1000 m med afstandsmarkering for hver 100 m. Meget gerne med lys på stien i de mørke måneder, evt. med intelligent belysning som tænder, efterhånden som man kommer løbende, se Søndermarken Motionsbane til alle også til seniorer Udendørs træningspavillon, som Fælledparken Flere kollektive muligheder Parkourpark. Kælkebakken Bevar kælkebakken (nævnt 11 gange) De små børn skal også have en plads ved kælkebakken Det kunne også være godt med en kælkebakke for de mindre børn. Den er lidt stejl Lav kælkebakken endnu større med jorden fra udgravningen. Hvad savner du i parken? Noget der signalerer Benløse et skilt, en statue/ skulptur, der skaber lokal identitet Mere sammenhæng mellem center og byparken. Spil og leg Gynger til børnehaven, der lige nu bruger Asgårdsskolens lille legeplads Måske petanque Legeaktiviteter til store og små børn. Store børn skal have noget, de kan klatre i/på Vi er kede af, at fodboldbanen skal inddrages til børnehaven, så måske det nye projekt kunne indeholde en boldbane. Glade for, at den nuværende boldbane er hegnet ind, så boldene ikke ryger på vejen eller i folks haver Noget mere til voksne, der bor i blokkene Sidst på efteråret kunne man med en rørventil beholde vandet i ét bassin eller to, således at der

10 var mulighed for at kunne løbe på skøjter, men alfa og omega vil være at der ikke danner sig anden vegetation end græs, og at ikke opstemningen af vand foranleder til masser af myg Skøjtebane (nævnt 10 gange) Multibane til fx basket, fodbold, i kunstgræs eller gummi Erstatningsboldbane (for boldbanen, der nedlægges ifm. udvidelsen af Børnehuset Toften), lavtliggende evt. kombineret med skøjtebane Lukket street fodboldbane med basketboldnet, se Sdr. Boulevard Bevar boldbanen (nævnt 8 gange) Der bør bibeholdes en boldbane. Den nuværende bruges meget. Fx en boldbane i håndboldstørrelse et andet sted i parken Ikke græsbelægning på boldbane det bliver ødelagt Ikke en 11-mandsbane, men en mindre bane i kunststof, lukket bane, så vi holder på de drenge, der ellers ville tage ind til byen, når de ikke er mange nok til at spille på den store bane En rulleskøjtebane/skaterbane, så børnene kan køre rundt En ny legeplads, gerne mere fysisk aktivitet Naturlegeplads, træ og sand, osv. Naturlegeplads med træstammer, evt. med de træer der allerede er fældet sammen med projektet Legeplads med knald på, lidt à la Klosterparken, både noget for børn og for voksne Stor indhegnet legeplads, bl.a. med gynger, klatrestativer, sandkasser, børnetrafik, legeplads Legeplads til de helt små børn Spil og brug af parken som fx i Tølløseparken Fitnessstativer også udendørs Udendørs legeplads for voksne (motionsredskaber) MTB-spor til børn Skateboard/løbehjulsbane for børn, som Enghaveplads i København Skatebane/baner til børn og unge mennesker Brug det sidste park-rum ved børnehaven til multisportbane, fx med boldbane, rundbold, net til basket En anden ide, en skate-rampe eller en fed hule/ træhus oppe i et træ Multibane på den gamle Aldi-bane. Ophold Skraldespande og bænke i både park og skov Skt. Hans-bålplads, stor åben, så man kan holde fælles Skt. Hans Borde og bænke (skrevet 8 steder) Borde og bænke ifm. legeplads, så de voksne kan sidde og slappe af, mens børnene leger Bænke langs stier rundt om sænkningerne Grill-plads, lidt forhøjet så børn og hunde ikke træder i gløderne Ophold til voksne, så de kan komme lidt ud, men stadig med beplantning Bålplads (skrevet 7 steder) Træstammer til at opdele i flere rum, og man kan sidde på Borde og bænke, både til børnehaverne, men også til 2-3 personer, så dem, der går tur alene eller 2 og 2 ikke føler, de tager for meget plads Mulighed for sted til dagplejemødre med børn i den nordøstlige del Stort grill-anlæg! At midterste rum i parken bliver brugt om sommeren til grill/ophold Borde og bænke til at spise aftensmad Tænk på materialer til borde/bænke. Det skal blive ved med at se pænt ud Hyggekroge til grill Overdække, fx hytte/regnvejrsskjul i pavillion/et sted til at være i regnvejr Shelter eller bålhytte. Camperplads

11 Toiletter Idé fra Køge Kyst med en halvåben overdækning med stålkøkkenborde bygget ind i hytten med grill indbygget i bordpladen. Med vandhaner og vask i bordpladen. Bagerst i hytten er der aflåst toilet. Man kan booke hytten online til fx fødselsdag og derved låne nøgle til toilettet. Derudover er der borde/bænke-sæt (disse kunne dog gøres smartere så de ikke kan stjæles) mere à la dem på Ringsted torv. Der er hængekøjer imellem pæle, og der er lavet krydderurte-kasser. Disse kunne evt. passes af skoleelever, børnehaver etc. Beplantning og natur Åben op med beplantning, især for blokkene Åben beplantning. Parken indbyder ikke til aktiviteter, som den er nu. Pil - ude på naturstyrelsens område til rensning Trækroner i toppen og ellers bare træstammer Som i Viborg, borgvold. I forhold til beplantning. Åbenhed. Lys. Gamle træer Ænder, dyr i børnehaven. Forslag til styregruppen Træerne må ikke blive for høje, så tager de lyset Lad træerne stå. Vi skal stadig have træer Masser af grønt er flot Ikke for høje træer Fjerne de høje træer (birketræerne) Store træer fældes og beskæres. Lavere beplantning ellers tager det sollyset (nævnt 3 gange) Træbevoksning i parkens sydøst-vendte side er alt for høj og tager lyset fra mange nærliggende beboelser. Dette skaber irritation og brummen. Det må fx kunne planlægges således, at der holdes en lavere bevoksning i sydøstsiden end i nordvest siden hvor den ikke generer beboelser på samme måde Fjerne krat under birkelunden og de andre steder, hvor der er høje træer Krat til at lege i nogle buske er gode at lave huler i Behold buske af hensyn til fugle Sæt fuglekasser på træerne, det giver mere fugleliv Fugle/redekasser mejsekasse Af hensyn til fuglelivet er det vigtigt med mange tætte buske. Og alle buske må ikke klippes tilbage det samme år, da det medfører at småfuglene forsvinder helt i flere år. Det er erfaringen, der taler Blandet vegetation, fx løgtæppe og rhodendron Der skal være noget, der er pænt året rundt. Tænk Kongens Have i København Duftende blomster, fx i betonbed Årstidsbestemt beplantning, så det er pænt året rundt Ordentlig skov, som kan bruges til lidt af hvert nu er der meget mudder Tilgængelighed og stier Stisystem, gerne tørt. Det er meget smattet nu Et praktisk stisystem. Gerne tørt. Over til Rema Gerne til løbeture Gode stier, lindetræer, både til gang og cykler Stisystemer på kryds og tværs af byparken. Bl.a. så man kan gå fra Benløseparken over til Rema 1000 og Netto Bevar stien fra Benløseparken til indkøb dvs. hen til Lokesvej Forbindelse til engområdet gennem skoven kan være i forbindelse med en sti eller lignende, evt. anlægge en ny sti Bedre gåstier, stisystemer, der er oplyste, så det ikke er utrygt Cykelstier Sti, som går lige igennem, så os der kommer fra Benløseparken kan komme til fx Rema/Netto. Lys på nogle af stierne Tænk på tilgængelighed. Man skal kunne komme på tværs af parken i kørestol eller med rollator. Stier med ordentlig belægning nu er det et stort søle og stierne er meget mudrede Tørre stier fra hver blok Broer gennem området.

12 Belysning og tryghed Solcellelamper langs med stierne rundt i byparken Åbenhed og belysning for sikkerhed om natten/ aftenen Mere belysning Man kan ikke se en hånd for sig om vinteren i mørke De er utrygt i parken, når det er mørkt Åben parken op over mod Benløseparken, men tænk også på vind al beplantning skal ikke væk. Det suser gennem blokkene, når det blæser nu. Vedligehold Der har været vandalisering af borde/bænke i skoven, så gør det åbent Husk, nye tiltag kræver rengøring Affaldshåndtering Vedligehold skal udføres af fagfolk, der ved hvordan man beskærer et træ Skraldespande. Prioritér hvor de skal stå, dem der er Skraldespande ved ind- og udgange til parken og ved grill-arealer Husk at tænke på vedligehold og økonomi, tænk langsigtet, og tænk i ikke-vedligehold Materialerne på fx bænke behøver ikke at være fine og arkitektede, det vigtigste er, at der er en bænk at sidde på. Udseende Flot natur, vand, variation, dyreliv Tænk på æstetik og belysning, fx med oplyste træer om natten Det skal se pænt ud, også når det ikke regner Friseret og pænt til ophold Mere åben, sammenhængende park. Permanent vand Åbent vandløb med bro over Permanent vandspejl, som kan bruges som skøjtebane om vinteren og dyppe tæer i om sommeren (erstatter den nuværende sidste sætning) Sikkerhed omkring lavninger gelænder ved dybe lavninger Bassiner med lavt vand som hurtigt kan fryse til skøjtebane Et sted med lidt blivende vand, evt. med sten omkring Springvand Lav nogle lavninger, der altid står vand i Lidt vedvarende vand i den ene ende med mulighed for, at der kommer ænder. Om vinteren kan den bruges som skøjtebane. Borde/bænke rundt om Et sted med permanent vand, der kan bruges som soppebassin om sommeren og skøjtebane om vinteren. Hunde Nu er der mange hundeluftere og hunde-hømhøm Hundeskov/hundetoilet Hundeskov til små hunde med agility/redskaber Opslag og skilte med information om særligt hundeområde Hømhøm-poser i parken ved skraldespande Indhegnet hundelegeplads i hver ende af parken Bedre skiltning til hundeejere med sjov, men løftet pegefinger

13 Andre kommentarer Trafik og parkering Der er problemer med parkering ud for Asgårdsvej 38 om vinteren, når der kommer en masse for at kælke. Hvis man laver en masse gode tiltag, vil der nok også blive problemer om sommeren. Husk at tænke parkeringsbehovet ind i alle de gode planer Der mangler parkeringsmuligheder ved kælkebakken, specielt når der er sne. Der bør være parkeringsmulighed til 3-4 biler ved kælkebakken til biler, der kommer fra østsiden (Lokesvej), fx hvor der i dag står 4-5 høje træer for enden af Lokesvej. I dag parkeres der på fortov ud for de nærmeste huse. Dette umuliggør bl.a. snerydning og sikker passering for fodgængere Fartdæmperne på Asgårdsvej til børnehaven Fart på Asgårdsvej, sæt ned til 30 km/t. Tilkørsel til børnehave fra Asgårdsvej er alt for mudret lav p-plads mod Benløseparken, så man kan komme til børnehaven uden at skulle igennem hele villakvarteret Trafikforbindelse mellem Benløseparken og Asgårdsvej til adgang til institution. Forhindrer meget trafik til/på Asgårdsvej Af hensyn til sikker adgang til parken for naboer på Asgårdsvej og bagvedliggende veje opstilles chikaner (blomsterkasser), så farten sænkes på Asgårdsvej. Vejskilte eller bump er ikke løsningen. I morgentimerne og eftermiddagstimerne er der heftig trafik til og fra børnehaven i den nordlige ende af parken. Der køres stærkt. Køb centrets areal og byg institutionen dér når man først har inddraget et grønt område (boldbanen) er det svært at genetablere Indendørs fodboldbane i Benløse Centeret Shelter i Byskoven Inddrage en del af p-pladsen ved centeret til udbygning af børnehave, så vi kan bevare boldbane og sikre bedre nedsivning tidligere i området Lav en sø på Skov -og Naturstyrelsens område à la Hastrup-parken syd for Køge Parken er et hundetoilet Græsset blev kun slået en gang i løbet af sommeren Rigtig dejligt med mulighed for information Det bliver godt at få gjort noget ved parken! Vandmølle som energikilde til lys (solceller) Jordvold ved Hørstørkervej må helst ikke blive for høj så kan man kigge ned i haverne på Asgårdsvej. Lave børnehave i Benløse Centret Kommunens vedligehold af området: P.t. Vedligeholder Vej og Park området til UG med græsslåning, måske kunne vi tænke os at græs-skråningerne blev slået noget oftere. Ligeledes hvis de ituslået grimme beton vejkantsten ind mod parkanlægget fra hjørnet af Lokesvej langs Asgårdsvej mod børnehaven at disse beton vejkantsten blev udskiftet med granitvejkantsten Købe Benløsecentrets p-plads og lave noget der. Andet Kommer Benløseparken med i projektet? Bliver problemer med oversvømmelse i Benløseparken løst, hvis vi ikke kommer med i projektet? Benløseparken har vand, hvad med vores ejendom?

14 KOMMENTARER PÅ KORT Noter skrevet på kort Kunstig sø med gangsti Søen kunne placeres længere inde i skoven

15 Noter skrevet på kort Boldbane - legeplads Bevares Rives ned/evt. grønt område med børneaktiviteter

16 Noter skrevet på kort Meget trafik Branddam bobler Få drænet Fuld skade om vinteren - bliver oversvømmet ved regn

17 Noter skrevet på kort Cykler - cykler Meget beplantning, det bliver ikke ordentligt holdt, og derfor er det svært at se noget Smalt og mørkt

18 Noter skrevet på kort Bedre afskærmning, biler kører igennem Hvis boldbanen inddrages ifm. børnehave, flyt da... (pil) Bruger kælkebakken med børnebørnene Her ligger skrald Vil gerne have belysning

19 Noter skrevet på kort Rummet må gerne åbnes op Men det skal stadig være hyggeligt Fjerne beplantning, så kælkere ikke kører ind i dem

20 Noter skrevet på kort Træer fjernes Parkering til kælkebakke

21 Noter skrevet på kort Vandløb/å Bro

22 Noter skrevet på kort Basketball Boldbanen er meget brugt blandt de unge Mulighed for boldspil Fra post-its Stier på tværs - der skal være tænkt på tilgængelighed Hegn på tværs/beplantning gør det utrygt, man har ikke lyst til at bruge området Brugsværdi Mere åben park Mødested på tværs Mulighed for at sidde uformelt Det er ikke det arkitektoniske, der er det vigtige Åbne op - tænke på vinden

23 KOMMENTARER PÅ DIALOGPLANCER

24 KOMMENTARER PÅ INSPIRATIONSFOTOS

25

26

27

28

29

30

31 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community PLANCHER FRA ÅBENT HUS-ARRANGEMENT DEN HERUNDER ER DE 13 PLANCHER FRA ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET GENGIVET. Klimatilpasning af Benløse Har du problemer med oversvømmelse? Til åbent-hus-arrangementet var to muligheder for at vise, hvor man boede, og om man havde problemer med oversvømmelse ved kraftig regn eller skybrud: Der er sat et orange klistermærke problemer med oversvømmelser., hvis borgeren har Der er sat et grønt klistermærke, hvis borgeren ikke har problemer med oversvømmelser. På samme måde er der vist status med anvendte farvekoder i listen nedenfor; Benløse Byvej Thomas Kingosvej Østre Park 210 Fælledvej (Kolonihaven) Asgårdsvej 88 Asgårdsvej 86 Asgårdsvej 84 Hermodsvej 14 Benløseparken 83 Lokesvej 2 H. Drachmannsvej 15 Asgårdsvej 38 Asgårdsvej 112 Benløseparken 5 Benløseparken 55 Fluebæksvej Benløseparken Benløseparken Asgårdsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Smålodsvej Ydunsvej Ægirsvej Smålodsvej Hermodsvej Ludvig Holdbergsvej Fredensvej Lokesvej Hørstørkervej Flintedalsvej Magelagervej Tofteåsvej Vidarsvej Heimdalsvej Tofteåsvej Sandagervej Kildeagervej Moseagervej Stenagervej Roskildevej

32 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community HERUNDER ER DE 13 PLANCHER FRA ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET GENGIVET. Klimatilpasning af Benløse Har du problemer med oversvømmelse? Vis os, hvor du bor, og om du har problemer med oversvømmelse ved kraftig regn eller skybrud: Sæt et orange klistermærke, hvis du har problemer med oversvømmelser. Sæt et grønt klistermærke, hvis du ikke har problemer med oversvømmelser. Benløse Byvej Fluebæksvej Benløseparken Benløseparken Asgårdsvej Smålodsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Asgårdsvej Smålodsvej Ægirsvej Ydunsvej Asgårdsvej Hermodsvej Ludvig Holdbergsvej Fredensvej Lokesvej Hørstørkervej Flintedalsvej Magelagervej Tofteåsvej Vidarsvej Heimdalsvej Tofteåsvej Sandagervej Kildeagervej Moseagervej Stenagervej Roskildevej

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Høringsfase i februar

Høringsfase i februar 1 Forsyningens hjemmeside: Fra efteråret 2016 og til foråret 2017 laver Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i fællesskab et klimaprojekt, der fremover skal håndtere regnmængderne fra området ved

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015]

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015] SKJERNS GRØNNE KORRIDOR [Brugermøde 03_21.06.2015] DAGSORDEN DEN GRØNNE KORRIDOR 14.30 VELKOMST v. Søren Frederiksen (Projektleder, Ringkøbing-Skjern kommune) 14.35 DEN GRØNNE KORRIDOR v. Søren Frederiksen

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Idéer fra Idé Workshoppen

Idéer fra Idé Workshoppen Idéer fra Idé Workshoppen Parkering 1. Længdeparkering markeret som båse på den ene side af Langer Alle 2. P-pladser i de grønne lommer 3. Længdeparkering med beplantning på stamveje 4. P kun i den ene

Læs mere

Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 2015. Sammenfatning

Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 2015. Sammenfatning Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 05 Sammenfatning Resumé Som led i arbejdet omkring klimasikring i ØsterBOs område Den grønne kile, blev der den 09. juni 05, kl. 3.00-9.00 afholdt en beboerworkshop.

Læs mere

Inspirations- katalog

Inspirations- katalog Inspirations- katalog Aktivitetspladsen pellentesque: Nam vestibulum dolor quis libero. AKTIVITETSPLADSEN: PLADS TIL ALLE & TIL SOCIALE AKTIVITETER Følgende inspirationskatalog er udarbejdet på baggrund

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Rugtoften, og Rådgiver EnviDan Mødedato: 28/8 Deltagere: Kristian Kilsgaard Østertoft (EnviDan), Simon Toft Ingvertsen (EnviDan), samt beboere fra de fire veje i delområdet,, Lupinmarken,

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Idékatalog fra borgermøde om Natursti og læringscenter d. 31. marts 2016. Novozymes Innovation Campus May 2016

Idékatalog fra borgermøde om Natursti og læringscenter d. 31. marts 2016. Novozymes Innovation Campus May 2016 Idékatalog fra borgermøde om Natursti og læringscenter d. 31. marts 2016 Novozymes Innovation Campus May 2016 Baggrund og formål Idékataloget er udarbejdet på baggrund af et borgermøde, der blev afholdt

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune. 2. november 2015

Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune. 2. november 2015 Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune 2. november 2015 Tid til fordybelse Sti, sø, busketter, ophold og leg Sport og aktiviteter Wadi, sti til gåture/hundeluftning og sportsudstyr Grøn kile Grøft,

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

risvang allé Bevaring af Bevaring af betondæknigsgrav affaldsbeholder kombination af miljøstation og ophold plan 1:2500 principsnit 1:100

risvang allé Bevaring af Bevaring af betondæknigsgrav affaldsbeholder kombination af miljøstation og ophold plan 1:2500 principsnit 1:100 risvang allé Bevaring af betondæknigsgrav Borgerforslag tilføjet projektet Borgerforslag med manglende financiering BUMP BUMP - Frugttræer i midterareal - Legeplads med faldunderlag - Genbrug eksist. lygtepæle

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Utzon. Gruppe 1: Hvor mange og hvem? Tidspunkt: (Dag/måned/år, tidsrum) Sted: Noter gadenavn/pladsnavn/adresse

Utzon. Gruppe 1: Hvor mange og hvem? Tidspunkt: (Dag/måned/år, tidsrum) Sted: Noter gadenavn/pladsnavn/adresse BYRUMSANALYSE Byrum, hvad er det egentlig for noget? Det er de rum der skabes mellem husene, det er pladser, parker, veje, osv. Byer er planlagte ned til mindste detalje, men det er dem der bruger byen

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Designprojekt for ekstra rekreative elementer og aktiviteter i Benløse Bypark 11. august 2015

Designprojekt for ekstra rekreative elementer og aktiviteter i Benløse Bypark 11. august 2015 Designprojekt for ekstra rekreative elementer og aktiviteter i Benløse Bypark 11. august 2015 RUM FOR REGN INDLEDNING RUMLIGHED & ADGANG DESIGN & MASTERPLAN OMKOSTNINGER RUM FOR REGN VISION 4 5 INDLEDNING

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Lars Reiggelsen, Ejendomsmester, Kildevænget (afbud) Bestyrelse, Kildevænget

Lars Reiggelsen, Ejendomsmester, Kildevænget (afbud) Bestyrelse, Kildevænget REFERAT Projekt Kildevænget Projektnr. 3691400135 Møde Sted LAR gruppemøde 2, projekteringen Kildevænget Mødedato 08-12-2014 Kl. 17.00 Deltager: Dennis Schultz, Driftschef FA09 Lars Reiggelsen, Ejendomsmester,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Mindcraft. Opsamlingskatalog

Mindcraft. Opsamlingskatalog Mindcraft Opsamlingskatalog Tankerne bag projektet Hjortegården er et udsat boligområde i Herlev. Ifølge beboerne selv bliver de i resten af Herlev betegnet som dem deroppe. Beboerne beretter jævnligt

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Naboskabsundersøgelsen 2011

Naboskabsundersøgelsen 2011 Program Velkomst Kort oplæg om naboskabsundersøgelsen (15min) Rundtur i huset, kaffe & kage og rygepause Præsentation af hjemmesiden (10 min) Spørgsmål og ideer til brug af huset og naboskabsundersøgelsen

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN VELKOMMEN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder i udearealer og fællesarealer.

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Spørgeskema om Sankt Pauls Plads

Spørgeskema om Sankt Pauls Plads Spørgeskema om Sankt Pauls Plads Om undersøgelsen 109 personer har besvaret spørgeskemaet, der er udformet af Indre By Lokaludvalg. Besvarelserne er blevet indsamlet i forbindelse med et borgerdialogarrangement

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Workshop om udvikling af Byparken

Workshop om udvikling af Byparken Referat Workshop om udvikling af Byparken [Vælg datoen] Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 21.00 Oplægsholdere: Referenter: Facilitator: Antal deltagere: Bilag: Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard.

Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard. Forslag til revideret Haveplan for Nysøegaard. På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne præsentere og have vedtaget en revideret haveplan. I forhold til den tidligere version er Mandatet for Grønt

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring - Oplæg til fællestemasdrøftelse 1 Spørgsmål til drøftelse Det indstilles, at de to udvalg drøfter de to forskellige alternativer, herunder

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 Oldmarken, Hørmarken og Kornmarken Rådgiver Alectia Mødedato: 28/8 2014 Deltagere: Rådgiver Alectia: Torben Jul og Ole Ekstrand Sag-202998 NordNet-136904 27. august 2014 Referat til:

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur Klimatilpasningsplan for Assens Kommune 2014 Hvad nu? Hvad er klimatilpasning? Hvordan gør vi

Læs mere

INTELLIGENT BELYSNING

INTELLIGENT BELYSNING Alberte Maria Lodahl & Alberte Emma Ahrensbøll Antvorskovskole 7. a Vores projekt indeholder: INTELLIGENT BELYSNING - En rapport - En model af en vej med intelligent belysning - To plakater - En model

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Korsør Fyldplads i dag Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Plan for fremtidige forhold Mål: - Smukt landskab - Ny rekreativ anvendelse Kort på nettet ANALYSE Find et sted, / FORUNDERSØGELSER

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere