Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008"

Transkript

1 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

2 Indhold 1. Baggrundsvariable 2. Screeningsspørgsmål - kontakt til sektorer 3. Forbrugeradfærd - sektorer 4. Forbrugervurderinger af sektorer 2

3 Baggrundsvariable

4 Baggrundsvariable - Køn Køn Procent N Mand 48, Kvinde 51, Total 100,00%

5 Baggrundsvariable - Alder Alder Procent N år 1, år 15, år 15, år 19, til 59 år 21, til 69 år 21, år og derover 4,53% 224 Total 100,00%

6 Baggrundsvariable - Regioner Regioner Procent N Region Hovedstaden 31, Region Sjælland 14,1 700 Region Syddanmark 21, Region Midtjylland 23, 1145 Region Nordjylland 9,83% 487 Total 100,00%

7 Baggrundsvariable Igangværende uddannelse Igangværende uddannelse Procent N Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 5,03% 34 Gymnasie, HF, studenterkursus 8,8 59 Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 2,82% 19 Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. tømrer, frisør mv) 10,5 71 Kort videregående uddannelse (f.eks. Datamatiker mv) 8,52% 57 Mellemlang videregående uddannelse (f.eks. Teknikumingeniør mv.) Bachelor (f.eks. HA eller 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående uddannelse (f.eks. gymnasielærer, økonom mv.) 20, , , 175 Total 100,00% 670 Note: Tabellen indeholder udelukkende respondenter, som har svaret, at de er i gang med en uddannelse 7

8 Baggrundsvariable Højest gennemførte uddannelse Højest gennemførte uddannelse Procent N Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) 2,7 138 Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) 4,52% 223 Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4,73% 234 Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) 6,8 338 Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) 11,32% 560 Gymnasie, HF, studenterkursus 15,8 784 Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 17,7 880 Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) 36, Total 100,00%

9 Baggrundsvariable Nuværende beskæftigelse Nuværende beskæftigelse Procent N Ufaglært arbejder 8,42% 417 Faglært arbejder 10,23% 506 Lavere funktionær 14,2 705 Højere funktionær 20, Selvstændig 4,6 231 Medhjælpende ægtefælle 0,50% 25 Under uddannelse 13,5 670 Hjemmegående 0,9 48 Arbejdsløs 1,4 74 Pensionist, efterlønsmodtager, førtidspensionist eller lign. 19,40% 960 Ønsker ikke at oplyse 0,6 32 Andet 4,5 227 Ved ikke/vil ikke svare 0,4 23 Total 100,00%

10 Baggrundsvariable - Bolig Bolig Procent N Ejerbolig 66, 3273 Lejerbolig 24, 1194 Andelsbolig 7,8 390 Andet 1,5 78 Ved ikke / vil ikke svare 0,2 14 Total 100,00%

11 Baggrundsvariable Civilstatus Civilstatus Procent N Jeg bor alene 22,53% 1115 Jeg bor sammen med samlever/ægtefælle 70,41% 3485 Jeg bor i anden form for bofællesskab 2,40% 119 Jeg bor hos mine forældre 3,92% 194 Ved ikke/vil ikke svare 0,7 37 Total 100,00%

12 Baggrundsvariable Offentlig eller privat ansat Offentlig eller privat ansat Procent N Privat 57, 1520 Offentlig 42, Ikke relevant 0,41% 11 Total 100,00% 2660 Note: Tabellen indeholder udelukkende respondenter i beskæftigelse 12

13 Baggrundsvariable - Husstandsindkomst Husstandens samlede årlige indkomst (brutto) Procent N Indtil kr. 3,53% kr. 7, kr. 10, kr. 13, kr. 11, kr. 13,20% kr. 11, kr. 9, kr. 5,01% kr. 2,80% mio. kr. eller derover 3,5 176 Ved ikke / vil ikke svare 8,6 428 Total 100,00%

14 Baggrundsvariable Personlig årlig indkomst Personlige samlede årlige indkomst (brutto) Procent N Indtil kr. 7, kr. 14, kr. 19, kr. 23, kr. 12, kr. 7, kr. 3,82% eller derover 5,2 262 Ved ikke / vil ikke svare 7,22% 357 Total 100,00%

15 Baggrundsvariable Husstandens størrelse Antal personer i husstanden Procent N 1 21,22% ,62% , , , , , ,0 3 Flere end 10 0,0 4 Ved ikke 0,3 17 Total 100,00%

16 Baggrundsvariable Personer i husstanden under 18 år Antal personer under 18 år i husstanden Procent N 1 barn 14, børn 15,22% børn 4, børn 0, børn 0, 7 6 eller flere børn 0, 5 Ingen 64, Ved ikke 0,21% 11 Total 100,00%

17 Finansiel adfærd Finansiel adfærd Jeg havde som regel penge nok 20% 3 1% Jeg blev ofte nødt til at købe på kredit 7 3% 2% 2% 3% 1% Jeg blev nødt til at nedsætte mine leveomkostninger 4 1 1% Jeg brugte flere penge end jeg havde 5 1% Jeg nåede ofte maksimum på mit kreditkort eller min kassekredit 5 1% En del af de penge jeg tjente sparede jeg op 1 32% 1% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N = helt uenig helt enig Ved ikke Spørgsmålsformulering: Nedenfor er listet en række udsagn og du bedes vurdere dem med tanke på din økonomiske adfærd de seneste 12 måneder. På en skala fra 1-7, hvor 1 er 'helt uenig' og 7 er 'helt enig', hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 17

18 Økonomisk råderum Økonomisk råderum Hvordan tror du din husstands samlede økonomiske situation vil udvikle sig i det kommende år sammenlignet med udviklingen for danskerne i almindelighed? 2% 3 2 Hvordan tror du din husstands samlede økonomiske situation vil være om 1 år sammenlignet med i dag? 2% 3% 33% 2 Hvordan vil du beskrive din husstands samlede økonomiske situation sammenlignet med danskernes i almindelighed? 2%. 32% 2 1 3% Hvordan vil du beskrive din husstands samlede økonomiske situation sammenlignet med for 1 år siden? 2% 3 2 2% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N = meget dårligere meget bedre Ved ikke 18

19 N sektorkvoter N Investeringsforening Pensionskasse/-selskab 1192 Total 4399 Note: 554 respondenter ud af den samlede population indgår ikke i en sektor. Heraf opfylder 18 respondenter ikke kriterierne for at blive inkluderet i en sektor. 536 respondenter indgår ikke i en sektor, fordi de har besvaret spørgeskemaet efter, at de sektorer, hvor de opfyldte kriterierne var blevet lukket. Note: Pga. vejning kan N variere i mindre omfang fra spørgsmål til spørgsmål 19

20 Skift af <sektor> Har du skiftet <sektor> indenfor de seneste 24 måneder? Investeringsforening 2% 9 3% 8 0% Forsikringsselskab 1 8 0% Pensionskasse/-selskab 90% 1% Real kredit institut 9 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke 20

21 Forbrugeradfærd - Sektorer

22 (2) Er du kunde hos et realkreditinstitut? Ved ikke 3,40% Nej 43,00% Ja 53,61% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 22

23 (2) Møde/arrangement 80% 3% 0% Personlig kontakt 7 1% 0% Telefonisk kontakt 73% 1 2% 1% Modtaget/sendt 7 3% 1% Modtaget årsopgørelse/regning 7 3% 2% Modtaget brev 41% 2 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3-5 gange 5-10 gange gange gange Mere end 20 gange 23 Spørgsmålsformulering: Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med dit realkreditinstitut inden for de seneste 24 måneder?

24 Pensionskasse/-selskab (1) Er du kunde hos en pensionskasse/-selskab? Ved ikke 4,02% Nej 24,8 Ja 71, 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00% 24

25 Pensionskasse/-selskab (2) Pensionskasse/-selskab Møde/arrangement 8 0% Personlig kontakt 8 1% 0% Telefonisk kontakt 81% 1 3% 1% 0% Modtaget/sendt 80% 1 1% 0% Modtaget årsopgørelse/regning 81% 0% 1% 1% Modtaget brev 50% 2 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3-5 gange 5-10 gange gange gange Mere end 20 gange 25 Spørgsmålsformulering: Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med dit pensionskasse/selskab inden for de seneste 24 måneder?

26 (1) Er du kunde hos et forsikringselskab? Ved ikke 0,50% Nej 4,9 Ja 94,53% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 26

27 (2) Møde/arrangement 8 1% Personlig kontakt 7 1 3% 1% Telefonisk kontakt 41% 3 Modtaget/sendt 6 21% 2% Modtaget årsopgørelse/regning 6 1 Modtaget brev 4 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3-5 gange 5-10 gange gange gange Mere end 20 gange 27 Spørgsmålsformulering: Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med dit forsikringsselskab inden for de seneste 24 måneder?

28 (1) Er du kunde hos én bank eller sparekasse? Ved ikke 0,0 Nej 0,83% Ja 99, 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00% 28

29 (2) Møde/arrangement 4 3 1% 0% Personlig kontakt 21% 33% 21% 2% Telefonisk kontakt 23% 2 21% 1 3% Modtaget/sendt 3 21% 1 3% Modtaget årsopgørelse/regning 53% 2 23% 2% Modtaget brev % 20% 40% 60% 80% 100% Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3-5 gange 5-10 gange gange gange Mere end 20 gange 29 Spørgsmålsformulering: Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med din bank eller sparekasse inden for de seneste 24 måneder?

30 Investeringsforening (1) Ejer du investeringsbeviser, udstedt af en investeringsforening Ved ikke 3% Nej 81% Ja 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

31 Investeringsforening (2) Investeringsforening Møde/arrangement 7 21% 2% Personlig kontakt 80% 1 2% Telefonisk kontakt 8 Modtaget/sendt 8 3% Modtaget årsopgørelse/regning 71% Modtaget brev 4 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31 Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3-5 gange 5-10 gange gange gange Mere end 20 gange Spørgsmålsformulering: Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med din investeringsforening inden for de seneste 24 måneder?

32 Gennemskuelighed (1) Jeg er usikker på, hvad man skal se på for at vurdere om <sektor> er god eller dårlig Pensionskasse/-selskab Forsikringsselskab 1 1 Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 32

33 Gennemskuelighed (2) At vælge <sektor> er kompliceret for mig Pensionskasse/-selskab 21% 1 Investeringsforening 1 1 Forsikringsselskab 22% 1 22% 21% 2 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 33

34 Gennemskuelighed (4) Det er enkelt at finde forståelige informationer om de enkelte <sektor> på markedet 20% Investeringsforening Forsikringsselskab % 1 Pensionskasse/-selskab 1 1 3% 3% 30% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 34

35 Loyalitet (2) Jeg planlægger at ophøre med at være kunde hos min/mit <sektor> Investeringsforening Pensionskasse/- selskab 5 2% 2% 63% 3% 2% 2% 2% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 35

36 Loyalitet (5) Jeg overvejer at skifte <sektor> indenfor de næste 12 måneder. Forsikringsselskab 5 3% 5 1 Investeringsforening 51% 3% Pensionskasse/- selskab 52% 2% 2% 1 60% 1% 2% 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 36

37 Skifteomkostninger (1) Generelt synes jeg det ville være nemt at skifte <sektor> Investeringsforening Pensionskasse/- selskab 1 3% % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 37

38 Skifteomkostninger (2) Det vil tage en masse tid og besvær at skifte <sektor> Pensionskasse/- selskab 20% 32% % 1 Investeringsforening % 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 38

39 Skifteomkostninger (3) For mig, er omkostningerne i form af tid, penge og besvær høje, hvis jeg skal skifte <sektor> Pensionskasse/- selskab 1 33% % Investeringsforening 1 22% % 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 39

40 Involvering (1) Den information, jeg modtager fra min <sektor>, interesserer mig 22% Pensionskasse/- selskab 20% 1 Investeringsforening 20% % % % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 40

41 Involvering (2) Jeg synes, at den information jeg modtager fra min <sektor> er vigtig 2% 20% % 3% 22% % 2% Investeringsforening 3% Pensionskasse/- selskab 3% 20% 1 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 41

42 Involvering (3) Jeg synes ikke, at den information jeg modtager fra min <sektor> er relevant Pensionskasse/- selskab Investeringsforening % 22% 1 22% % 2 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 42

43 Involvering (4) Den information, jeg modtager fra min <sektor>, betyder meget for mig 3% 23% % Pensionskasse/- selskab 22% Investeringsforening % 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 43

44 Forbrugervurderinger af sektorer

45 Generel tilfredshed (1) Generelt set, er jeg glad for mine oplevelser med <sektor> 2% % Pensionskasse/- selskab 2% % 3% 2 31% 3% 3% Investeringsforening 2% 22% % 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 45

46 Generel tilfredshed (2) I det store hele er jeg tilfreds med mine oplevelser med min <sektor> 3% 3% 2 3 3% 2% 3% 2 3 2% 2% 3% 3% 2 3 Investeringsforening 2% % 20% Pensionskasse/- selskab 20% 21% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 46

47 Tillid (1) Min/mit <sektor> overholder ikke altid, den/det lover Pensionskasse/- selskab 1 1 2% 3% 41% 33% 22% 3% 3% 1 41% 2 3% 3% 42% 23% 2% 2% 2% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 47

48 Tillid (2) Min/mit <sektor> er ikke særligt pålidelig(t) Pensionskasse/- selskab 2 21% 2% 3% 22% 50% 2 3% 2% 1% 3% 4 2 2% 3% 2% 53% 23% 2% 1% 1% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 48

49 Tillid (3) Jeg kan regne med at min/mit <sektor> er hjælpsom(t). 2% % 2% 2% % 2% 22% 23% 1 Pensionskasse/- selskab 1% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 49

50 Tillid (4) Min/mit <sektor> virker som en sektor, man kan stole på. 3% % 2% 1 22% 2 3% 1 21% 21% Pensionskasse/- selskab 3% % 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 50

51 Service (1) Jeg er tryg ved den måde personalet hos <sektor> tager sig af mig. 3% 2 3 3% 2% 2 21% 1 3% % 2 Pensionskasse/- selskab 3% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 51

52 Service (2) Min/mit <sektor> giver mig individuel opmærksomhed % 1 23% 1 1 Pensionskasse/- selskab 1 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 52

53 Sevice (3) Min/mit <sektor> har mine bedste interesser i fokus. 20% 1 1 3% % 2 Pensionskasse/- selskab 21% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 53

54 Service (4) Personalet hos <sektor> forstår mine behov. 2% 1 23% 2 1% 3% % 2% 1 20% 1 1 Pensionskasse/- selskab 1 42% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 54

55 Tilfredshed kundehåndtering (1) Generelt er jeg tilfreds med den måde <sektor> håndterer mine henvendelser på 2% % 2% 2% % 2% 1% 3% 1 23% 2 1 Pensionskasse/- selskab 2% 1 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 55

56 Tilfredshed kundehåndtering (2) Generelt håndterer <sektor> ikke mine henvendelser så godt, som den kunne have gjort Pensionskasse/- selskab % % 2 22% 3% 3% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 56

57 Tilfredshed kundehåndtering (3) Når jeg henvender mig til <sektor>, gør personalet generelt, hvad det kan for at hjælpe mig 1% 2% 3% 30% 43% 3% 1% 2% % 1% 2% 22% 2 2 Pensionskasse/- selskab 2% 2% 1 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 57

58 Ventetid (1) Jeg kan generelt hurtigt få fat i en medarbejder hos <sektor> uden at skulle vente alt for længe. 3% 23% 3 3% 2% 2% 1 20% 3 3% 1 23% 1 Pensionskasse/- selskab 3% 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 58

59 Ventetid (2) Generelt er der meget ventetid, når jeg vil have fat i en medarbejder hos <sektor> Pensionskasse/- selskab % % 2% 3% 3 32% 30% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 59

60 Ventetid (3) Min/mit <Sektor> forstår, at lav ventetid er vigtigt for mig 1 22% 1 3% 3% 1 40% 1 31% Pensionskasse/- selskab 3% 1 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 60

61 Ventetid (4) <Sektor> bekymrer sig ikke om at minimere ventetiden for deres kunder Pensionskasse/- selskab 2% 3% % 2% % 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 61

62 Formidling (1) Når personalet hos min <sektor> skal forklare mig noget, er de gode til at forenkle tingene 2% 2% % 3% 1 21% 1 20% 1% Investeringsforening 2% 1 31% Pensionskasse/- selskab 3% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 62

63 Formidling (2) Min <sektor> har for vane at skrive breve og pjecer med lange knudrede sætninger og mange svære ord. Pensionskasse/-selskab 1 20% 1 Investeringsforening % 30% 2 2% 3 2 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 63

64 Formidling (3) Når personalet hos min <sektor> skal forklare mig noget, bruger de en masse svære ord og gør ting mere komplicerede end de behøver at være Pensionskasse/- selskab 1 3 Investeringsforening 1 23% 3% 23% 2 2 3% 3% 2 2 2% 2% % 2% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 64

65 Formidling (4) Når jeg modtager breve eller pjecer fra min <sektor> er de som oftest skrevet i et enkelt sprog 2% 1 20% 2 21% 1 20% 20% 1 21% 1 1 Investeringsforening 1 22% 1 Pensionskasse/- selskab 1 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 65

66 Målrettet information (1) Når min <sektor> sender mig breve og pjecer og lign. er det ofte uklart for mig, hvilke dele af informationen, der især er vigtig for lige netop mig. Pensionskasse/- selskab 1 1 Investeringsforening % 20% 1 22% 2 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 66

67 Målrettet information (2) Når jeg får breve, pjecer eller lign fra min <sektor> er det for det meste tydeligt, hvad der er særligt vigtigt at forstå, og hvad der er mindre vigtigt 3% 20% 1 20% 1 21% % 1 1 Pensionskasse/- selskab 1 1 Investeringsforening 22% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 67

68 Målrettet information (3) Når min <sektor> sender mig breve, pjecer og lign. indeholder de typisk kun den information, der er vigtig for lige netop mig. 1 22% Pensionskasse/- selskab Investeringsforening % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 68

69 Målrettet information (4) I breve og pjecer og lign. fra min <sektor> føler jeg som oftest, at der er alt for meget information, som er irrelevant for mig. Pensionskasse/- selskab 20% Investeringsforening % % 20% 40% 60% 80% 100% 1 - helt uenig helt enig Ved ikke 69

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Dec. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unge i alderen 18-25 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Unge i alderen 18-25 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Unge i alderen 18-25 år Juni 2013 10 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base: (n=1176) 9 8 7 6 5 4 3 35% 22% 13% 5% 0 kr. 1-500 kr. 501-1.000 kr. 1.001-1.500 kr. 1.501-2.000

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

Indvandrerkvinder: Tørklæde er en hindring for at få job

Indvandrerkvinder: Tørklæde er en hindring for at få job Indvandrerkvinder: Tørklæde er en hindring for at få job En hovedbeklædning koster arbejdsløse indvandrerkvinder et arbejde. Det vurderer et flertal af 503 indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet i

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Penge- og pensionspanelet

Penge- og pensionspanelet 1 Penge- og pensionspanelet Undersøgelse blandt boligejere med rentetilpasningslån Eva Roland & Morten Bekholm GfK Danmark, Custom Research 765053 Our promise: create value Company FOR YOUR 2 1 Formål

Læs mere

ZA5441 Flash Eurobarometer 289 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 4)

ZA5441 Flash Eurobarometer 289 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 4) ZA5441 Flash Eurobarometer 289 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 289 FINANCIAL CRISIS D1. Køn [SPØRG

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Carl Nielsen Skolen Antal besvarelser: 56 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet Endelig udgave 1-11-212 1. Undervisningen 2 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015.

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Sp.1 Hvor får du din viden om privatøkonomiske emner fra? (Fx om lån, budget, pension, forsikring,

Læs mere

Bilag 5 - Std frekvenser

Bilag 5 - Std frekvenser Hvilken fagforening er du medlem af? FTF 144 13,9 13,9 13,9 LO 395 38,0 38,0 51,9 Andre 279 26,8 26,8 78,7 Vil ikke oplyse 5 0,5 0,5 79,1 Ikke medlem af nogen fagforening 217 20,9 20,9 100,0 100,0 Hvad

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet November 2012 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg boerneogungeomraedet@frederiksberg.dk 2012/0005170 Forsidefoto : Børne-

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Frekvenstabeller Alle. Total

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Frekvenstabeller Alle. Total Q2. Køn 70+ år Q3. Region Q4. Er du for tiden beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed? Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Servicebranding i et postmoderne perspektiv

Servicebranding i et postmoderne perspektiv Servicebranding i et postmoderne perspektiv (Completion rate: 100.0%) (Custom Filter) Mit forhold til Stofa: Jeg er Stofakunde gennem en antenneforening Jeg er Stofakunde, men ikke gennem en antenneforening

Læs mere

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Denmark

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - CSR - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overblik over data: Side 1 af 88 år Hvor gammel? 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Hvor gammel? Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Penge- og Pensionspanelets

Penge- og Pensionspanelets Penge- og Pensionspanelets barometer Januar 2010 Penge- og Pensionspanelets barometer Januar 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk udgave: 87-7985-064-2 Design:

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Der tales i landbrugskredse meget om, at landmændene skal være mere stolte af deres erhverv. Angiv på denne 10-punksskala

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Evaluering af Get moving kampagne 2015. Samlet

Evaluering af Get moving kampagne 2015. Samlet Evaluering af Get moving kampagne 2015 Samlet Indholdsfortegnelse Forord Kampagnen Resultater Forældre med børn i alderen 10-15 år. Bilag Forældre med børn i alderen 10-15 år Forord I foråret 2015 gennemførte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Data er vægtet (Der kan derfor forekomme små forskelle mellem total og frekvenssvar pga. op- og nedrunding)

Data er vægtet (Der kan derfor forekomme små forskelle mellem total og frekvenssvar pga. op- og nedrunding) Overblik over data: Side 1 af 105 Kvinde Mand 15-19 år 20-39 år 40-59 år Spørgsmål 2 Er du? Kvinde 2569 50,9 2569 100 0 0 191 48,7 746 49,7 862 49,8 380 50,7 390 58 Mand 2480 49,1 0 0 2480 100 201 51,3

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Retfærdighed betyder ikke at alle får det samme. Retfærdighed betyder at alle får hvad de har brug for

Retfærdighed betyder ikke at alle får det samme. Retfærdighed betyder at alle får hvad de har brug for + Social historier + Retfærdighed betyder ikke at alle får det samme Retfærdighed betyder at alle får hvad de har brug for + Det er barnets / den unges opfattelse af en situation som bestemmer, hvordan

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Køn? Alder? I hvilken region arbejder du? Civil status? Uddannelse? Mand 3.946 36% 6.931. Kvinde 64% 0% 25% 50% 75% 100% 25 år eller derunder 16%

Køn? Alder? I hvilken region arbejder du? Civil status? Uddannelse? Mand 3.946 36% 6.931. Kvinde 64% 0% 25% 50% 75% 100% 25 år eller derunder 16% Køn? Mand 36% 3.946 Kvinde 6 6.931 Alder? 25 år eller derunder 216 26-35 år 16% 1.755 36-45 år 26% 2.826 46-55 år 3 3.745 56-66 år 2 2.274 67 år eller derover 60 I hvilken region arbejder du? Region Nordjylland

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelse 2014/15 på de gymnasiale uddannelser Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som anonym spørgeskemaundersøgelse i december 2014. Eleverne er blevet bedt om at tage stilling

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015 Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Hovedrapport VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indhold 1. Indledning... 1 1.1

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

:08:18 Page 1 of 15

:08:18 Page 1 of 15 [BEGIN SECTION :] [BEGIN SECTION :] [END SECTION :] If IOM.Info.IsDebug End If Goto Here [END SECTION :] : ntext = "Next" [#4] If c_sprogversion

Læs mere

Oplæg om ensomhed blandt ældre

Oplæg om ensomhed blandt ældre Oplæg om ensomhed blandt ældre 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Hvordan kan man identificere ensomhed? 3 Hvordan kan man italesætte ensomhed? 4 Hvordan kan man handle på ensomhed? 5 Opsamling Ensomhed

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

Andet (angiv hvilket):

Andet (angiv hvilket): Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Frederiksberg Kommune De følgende spørgsmål omhandler din baggrund og forventninger til netværksgruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber

Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber Medarbejdere mistrives i åbne kontorlandskaber Åbne kontorlandskaber skulle resultere i videndeling og samarbejde, men giver faldende produktivitet og fejl i massevis. Således klager hver syvende over

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere