3Flere lag i historien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3Flere lag i historien"

Transkript

1 dm faktor 4 nr november 2014 Sektoren for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende 3Flere lag i historien 5 Et rigtig godt spørgsmål 6 Ekstra tab for ældre arbejdsløse Én størrelse passer ikke alle Ældre ledige akademikere er en meget forskelligartet gruppe. Derfor er det både vigtigt at møde dem individuelt og svært at sige, at nogle midler er bedre end andre, når det gælder om at komme i arbejde igen. Sådan lyder meldingen fra to af de jobcentre, der ser flest akademikere. De er nemmere at arbejde med end andre AC ere, fordi de ved, hvad det vil sige at arbejde, og har erfaringer og netværk. De er åbne over for nye opgaver og har et opdateret cv. Det generelle indtryk er, at de er opsatte på at finde et nyt job, ihærdige, har et højt energiniveau og er rimeligt fortrøstningsfulde. Sådan lyder den overordnede karakteristik af de ældre ledige akademikere fra Janni Filt Kristensen, der er afdelingsleder i Job og vejledning i Jobcenter Aarhus, hvor hun er chef for en gruppe konsulenter, der arbejder med ledige med lange og mellemlange videregående uddannelser. Karakteristikken ligger langt fra eventuelle fordomme om ledige seniorer, der kun vil arbejde inden for det felt, hvor de altid har arbejdet, som sikkert er gået i stå, slet ikke forstår det moderne arbejdsmarked og bare er modløse fra dag ét. Det er faktisk trist med det billede, for sådan ser jeg dem slet ikke, siger Janni Filt Kristensen. Fat i forskelligheden Selvom Janni Filt Kristensen godt kan tegne et overordnet billede af de ledige seniorer, så er der grænser for, i hvor høj grad man kan generalisere om akademikerne på +55 og deres behov, styrker og udfordringer i forbindelse med ledighed. Naturligt nok, for de kommer med meget forskellige erfaringer og forudsætninger efter mange år på arbejdsmarkedet. Man kan ikke sætte dem i bokse på samme måde som for eksempel dimittender, konstaterer Janni Filt Kristensen. Artiklen fortsætter på side 2

2 2 af Benedikte Ballund Det er ikke en gruppe, der ytrer sig voldsomt, hvis de er utilfredse, så nogle gange opdager man det måske ikke Janni Filt Kristensen, afdelingsleder i Job og vejledning Samme melding kommer fra Jens Sibbersen, der er chef for Karrierestedet, som er Jobcenter Københavns afdeling for akademikere. Hvis man skal sige, at der er noget, som ikke virker for denne her gruppe, er det one size fits all. Man skal i højere grad tage fat i deres forskellighed. Den indledende screening er vigtig, så man ikke giver dem den samlede pakke, som man måske i højere grad kan tillade sig over for nyuddannede. Man skal have en mere differentieret tilgang, så man får sat målrettet ind fra starten af i forhold til deres behov, siger han og peger på, at det også er vigtigt i forhold til at undgå, at den ledige får en modstand mod systemet. En modstand, som mange, der har været igennem arbejdsløshedssystemet, sikkert kan nikke genkendende til. Og en modstand, som måske ikke kommer til udtryk. Det er ikke en gruppe, der ytrer sig voldsomt, hvis de er utilfredse, så nogle gange opdager man det måske ikke, fortæller Janni Filt Kristensen. Tillidsvækkende relation Fordi de ældre ledige er en sammensat gruppe, er det svært at pege på enkelte redskaber, der er særligt effektive i de ældres jobjagt, lyder erfaringen fra både København og Aarhus. Det handler meget om at møde dem, hvor de står, siger Janni Filt Kristensen. Jens Sibbersen mener heller ikke, at der kan gives håndfaste anvisninger på, hvordan de ældre ledige bedst kommer videre. Man kan ikke sige, at der er noget, hvor det er givet på forhånd, at det ikke har effekt. Det, der er rigtig vigtigt, er, at man ved første møde får etableret en tillidsvækkende relation. Og her drejer det sig nok i endnu højere grad om at få foretaget et kvalitets- og realitetstjek, i forhold til, hvor selvkørende de ledige er. Er det bare et midlertidigt nedslag, og så er de videre igen? Er det brancheskift, det handler om? Er det netværk, som det handler om? Så kan reaktivering af det udstrakte netværk, som de typisk har, være nedslaget, siger Jens Sibbersen. Løntilskud er typisk ikke noget, som de ældre akademikere er rettet mod på grund af deres mangeårige erfaring. Omvendt: Hvis de stiler mod brancheskift og modtager noget relevant vejledning, så kan de pludselig godt se perspektivet. Men for den enkelte er det selvfølgelig ikke det, der ligger først for. Samlet viden Alle ledige akademikere visiteres til fire-fem nye tværkommunale samarbejder, så der bliver skabt det fornødne akademikerspor. Sådan lød et forslag, som Akademikerne (AC) bragte på banen sidste år. Baggrunden var, at landets akademikere især bor i de store universitetsbyer, hvilket gør det vanskeligt for mindre kommuner at opbygge tilstrækkelig erfaring om dem med de lange videregående uddannelser og deres arbejdsmarked. Dertil kommer, at akademikernes arbejdsmarked er landsdækkende og dermed rækker langt ud over det enkelte jobcenters fokus på lokalområdet, som det hedder i oplægget. Der har da også været foretaget adskillige undersøgelser, der har dokumenteret, at magistre og andre akademikere har været særdeles utilfredse med, hvad de har fået tilbudt af hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og i flere af de store kommuner har man i de senere år oprettet særlige enheder for akademikerne ved jobcentrene, fordi man har indset, at det er nødvendigt. Det lykkedes dog ikke AC at få politikerne til at købe ideen om at samle indsatsen endnu mere. Foto: Polfoto Ældre ledige akademikere er en gruppe, som er nem at arbejde med, fordi de har erfaringer med arbejdsmarkedet. Til gengæld er det også nødvendigt at tage hensyn til, at deres erfaringer er meget forskellige.

3 af Benedikte Ballund 3 Aldersdiskrimination fra arbejdsgivernes side kan være forklaringen på, at arbejdssøgende i senioralderen kan regne med at være ledige i længere tid end de yngre, mener konsulent i DM, Frederik Ravn. Flere lag i historien Dimittenderne og deres ledighed har fået stor opmærksomhed de seneste år og med god grund. Selvom de ældre ikke er ramt i samme omfang af arbejdsløsheden, betyder det imidlertid ikke, at de ikke har alvorlige problemer og barrierer at slås med. Umiddelbart ser det godt ud. Hvis man kigger igennem Akademikernes (AC s) ledighedsstatistik for august måned, er det de magistre, der er længst oppe i årene, der står for de laveste bruttoledighedsprocenter. 2,3 procent står der under aldersgruppen og 1,8 procent for dem, der er +60. Det er ikke meget i sammenligning med magistrene under 30 år, der har en ledighedsprocent på næsten 20, og også et stykke under gennemsnittet for alle aldersgrupperne, som er 5,3 procent. Den modsatte historie De pæne tal fortæller imidlertid slet ikke hele historien om, hvordan udfordringerne er for ledige magistre med en fødselsattest, der signalerer masser af erfaring. Vi ved, at der er sammenhæng mellem alder og længden af ens ledighedsperiode. Man er simpelthen ledig i længere tid, jo ældre man er, siger konsulent i DM Frederik Ravn. Det er en udtalelse, som kan underbygges med solid og aktuel statistik. Af tal, som Faktor 4 har fået AC til at trække fra

4 4 Det er et problem, at arbejdsgivere overser den erfaring og viden, som ældre ledige medarbejdere kan tilføre virksomheden. Beskæftigelseschef i Djøf Gert Nielsen sin ledighedsstatistik for august, fremgår det, at ledighedsprocenten og længden af ledigheden opfører sig modsat hinanden set i forhold til alder. Ser man for eksempel på, hvor mange af de ledighedsberørte fra auguststatistikken der havde brugt tolv måneder eller mere af deres dagpengeperiode, gjaldt det 34 procent af de ledige mellem 40 og 50. For gruppen af årige var tallet 37 procent, og for +60 erne var det 41 procent. I det sidste tal gemmer der sig endnu en historie. Tallet kunne formentlig være højere end de 41 procent, hvis det ikke var, fordi der er magistre, der tvinges på efterløn eller andre former for tilbagetrækning, fordi det simpelthen ikke kan lade sig gøre at finde arbejde trods pæne ord om gråt guld og formaninger om vigtigheden af, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet. Klogt at rekruttere ældre En nærliggende forklaring på, hvorfor seniorerne må gå længere tid uden arbejde, kan ifølge Frederik Ravn være, at arbejdsgiverne diskriminerer dem. Fra en anden akademisk fagforening er der også ærgrelse over, at arbejdsgiverne ikke har et bedre blik for fordelene ved at give seniorerne plads. Det er et problem, at arbejdsgivere overser den erfaring og viden, som ældre ledige medarbejdere kan tilføre virksomheden. Det er en barriere, som ældre ledige møder. Djøf opfordrer arbejdsgiverne til at få øjnene op for det potentiale, der ligger hér. Kloge, vidensintensive virksomheder vil sørge for at rekruttere ledige ældre, der kan tilføre erfaring og specialiseret viden, siger beskæftigelseschef i Djøf, Gert Nielsen. Generalforsamling i sektion Vest Der afholdes ordinær generalforsamling i Sektion Vest under HTDA. Sektion Vest omfatter området vest for Storebælt. Dagsorden: 1. Sektionens beretning v. sektionsformand Peter Magnussen 2. Forslag fra medlemmer 3. Suppleringsvalg til sektionsbestyrelsen 4. Eventuelt. Medlemmer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan forud melde opstilling til suppleringsvalget pr. til nedenstående mailadresse. Dokumenterede transportudgifter dækkes (standardklasse). Med venlig hilsen Henning Nissen generalforsamlingsansvarlig tlf.: Tid: Fredag d. 28. november kl Sted: DM Odense, Slotsgade 21B, 4. sal, 5000 Odense C

5 af Benedikte Ballund foto: Colourbox 5 Et rigtig godt spørgsmål Der mangler viden om, hvad det betyder for de sidste år af arbejdslivet, at man har bygget det op om atypiske ansættelser. Det er et rigtigt interessant spørgsmål. Arbejdsmarkedsforskeren i den anden ende af røret er imødekommende. Desværre kan hun ikke hjælpe med et svar. Og det er hun ikke ene om. Opkald til en række arbejdsmarkedsforskere, der med den ene eller anden indgangsvinkel beskæftiger sig med atypiske ansættelser, viser, at der tilsyneladende ikke findes viden om, hvad det betyder i et langsigtet perspektiv, at man hovedsageligt har været ansat i midlertidige stillinger, været projektansat eller stykket sin indtægt sammen af timer hos flere forskellige arbejdsgivere. Sagt på en anden måde: Mens der er enighed om, at atypiske stillinger kan være en måde at komme ind på arbejdsmarkedet på i første omgang, så er der tilsyneladende ikke nogen, der endnu ved, om man i længden kan risikere, at det også bliver vejen ud af arbejdsmarkedet. Og det til trods for, at det atypiske arbejde ikke er en ny opfindelse og slet ikke for magistre, der i mange år har valgt eller været tvunget til at arbejde på den måde. Halter bagud på efteruddannelse Når spørgsmålet er relevant at stille, er det ikke kun, fordi erfaringer fra udlandet kan antyde, at vi vil se endnu flere, der kommer til at arbejde på den måde, fremover. Det er også relevant, fordi en dansk undersøgelse, som arbejdsmarkedsforsker Steen Scheuer har gennemført for LO, viste, at mennesker med atypiske ansættelser halter langt efter de fastansatte, når det kommer til at få del i den efteruddannelse, som kan være et vigtigt middel til at beholde sin værdi på arbejdsmarkedet (se boks). Hvad handler det om? Også på det meget konkrete plan kan det være en hindring med et cv med mange arbejdsgivere, vurderer Jens Sibbersen, der er leder af Jobcenter Københavns afdeling for akademikere, Karrierestedet. Alt andet lige vil min vurdering være, at en arbejdsgiver, der ser, at man har mange små, hyppige og ikke faste ansættelser, vil gøre sig overvejelser om ansøgerens personlige forudsætninger i forhold til at fastholde et job, siger Jens Sibbersen og fortsætter: Jeg bemærker det også selv, hvis jeg har ansøgere til samtale, og de har mange små og hyppige ansættelser. Man spørger sig selv: Hvad handler det om? Hvis man er en type af virksomhed, som er vant til at have folk, der bevæger sig ind og ud, og er vant til korte ansættelser, for eksempel på et museum, så tænker man selvfølgelig ikke over det. Hvis den ledige derimod foretager et brancheskift over mod en branche, hvor der er tradition for, at man er fastansat og typisk for en længere periode, så vil man bemærke det. Men jeg tror også, at arbejdsgiverne kan forholde sig til det fagspecifikke felt, folk kommer fra, siger Jens Sibbersen. Dem med størst behov får mindst Blandt dem med typiske ansættelser får 90 procent tilbudt efteruddannelse og kurser i forbindelse med deres arbejde. Blandt de atypisk ansatte er det kun 42 procent. Det viser en analyse, som professor Steen Scheuer i 2011 gennemførte for LO. De atypiske kan i mindre grad end de typiske hvile på laurbærrene, og de skal i højere grad kunne dokumentere deres evner og kvalifikationer over for en ny arbejdsgiver. Derfor har de atypiske næsten i højere grad end de typiske behov for at deltage i kurser og efteruddannelse, hedder det blandt andet i rapporten. Kilde: LO-dokumentation 1/2011

6 6 af Benedikte Ballund illustration: Suzanne Ulrikka Pedersen Ekstra tab for ældre arbejdsløse Hvis man bliver ramt af ledighed, når man er i slutningen af 50 erne eller ældre, betyder det ikke kun, at lønnen holder op med at komme ind på bankkontoen. Det kan også få en stor økonomisk effekt ind i efterløns- og pensionsalderen. Det er vigtigt at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, har parolen lydt i efterhånden en del år. Det har affødt en række ordninger, der i form af kontante belønninger skal gøre det attraktivt at udskyde tilbagetrækningen og dermed holde flere seniorer i job. Fælles for flere af ordningerne er imidlertid også, at de er rettet mod folk, der allerede er i arbejde, mens det kniber mere med at få øje på belønninger for de ældre, der også gerne vil fortsætte med at arbejde, men bare ikke kan finde et job. Og den problemstilling er kun blevet forværret med dagpengereformen, fordi den forkortede dagpengeperiode og den forlængede genoptjeningsperiode betyder, at flere reelt ikke har Ventetillæg for at udskyde folkepensionen Når man er i arbejde: Når man når de 65 år, er man berettiget til folkepension. Man kan imidlertid ansøge om at vente med at få den udbetalt. Det udløser et tillæg, hvis man stadig arbejder mindst timer om året eller i gennemsnit 20 timer om ugen. Venter man ét år med folkepensionen, bliver den i resten af ens levetid forhøjet med seks procent, og procentsatsen stiger, jo længere man venter. Efter fem år er tillægget nået op på 34 procent af den udbetalte folkepension før skat. Det svarer til, at grundbeløbet bliver omkring kr. højere om måneden. Dertil kommer en tilsvarende forhøjelse af det personlige tillæg. Man skal dog have en høj timeløn eller være sikker på at blive ret gammel, før det er en indlysende fordel at udskyde folkepensionen. Når man ikke er i arbejde: Er man arbejdsløs, kan man i sagens natur ikke opfylde kravet om at arbejde mindst timer om året. Finder man et vellønnet fast eller midlertidigt arbejde, efter at man er begyndt at modtage pensionen, er det dog stadig muligt at sige farvel til folkepensionen i en periode og på den måde optjene et tillæg.

7 7 Skattenedslag for seniorer Når man er i arbejde: Er man født i perioden fra 1946 til og med 1952, kan man få det såkaldte skattenedslag for seniorer, hvis man stadig arbejder til man er 64 eller 65 år og i øvrigt højst har tjent cirka kroner om året i gennemsnit, i de år hvor man fyldte 57, 58 og 59. Skattenedslaget er på op til cirka kroner, og det berøres ikke af en eventuel skattefri præmie fra efterlønsordningen. Det vil sige, at hvis man arbejder, til man fylder 65 år, kan man få både kroner i skattenedslag og cirka i skattefri præmie. Når man ikke er i arbejde: En periode med arbejdsløshed går ud over skattenedslaget. Man optjener retten til nedslaget, fra man er 60 til 64, og som lønmodtager er kravet, at man arbejder mindst 27 timer om ugen eller 117 timer om måneden i de år. Kravet skal være opfyldt i 90 procent af tiden. Derfor er der kun plads til seks måneder uden fuld beskæftigelse, fra man er Er man ledig længere, ryger retten til nedslaget. andet valg end at trække sig tilbage, selvom de gerne ville være blevet på arbejdsmarkedet. Resultatet er, at det økonomiske tab ved at være ledig i de sidste år inden pensionen ikke kun handler om ikke at have en fast løn. Der er mange tusinde kroner på spil derudover penge, som mange sikkert vil opleve som et velkomment bidrag til en økonomisk stødpude, inden de for alvor trækker sig tilbage og siger farvel til lønindkomsten. Matthæus-effekten enhver, som har, til ham skal der gives, som det hedder i evangeliet kan siges at gælde for reglerne for at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet. Som ledig er der nemlig en række belønninger, som man ikke har mulighed for at få del i. Hvis ledigheden følger efter et arbejdsliv præget af midlertidige ansættelser uden arbejdsgiverbetalt pension, er ordningerne således med til at udbygge forskellen i levevilkår mellem dem, der har haft fast ansættelse, og dem, der ikke har. Skattefri præmie for at udskyde efterlønnen Når man er i arbejde: Der ligger en skattefri præmie og venter, hvis man vælger at fortsætte med at arbejde, selvom man har nået den alder, hvor man er berettiget til efterløn. Præmien kan være på op til godt kroner. De præcise krav for at få præmien afhænger af ens alder, men for dem, der er født før 1956 og fuldtidsforsikrede, er hovedtrækkene som følger: Man skal opfylde den såkaldte toårsregel. Det betyder, at man skal have haft sit efterlønsbevis i mindst to år og have arbejdet mindst timer i perioden. Herefter optjener man en præmie, hver gang man arbejder 481 timer. Man kan maksimalt optjene tolv præmieportioner, der som nævnt kan løbe op i kroner, som er skattefrie. Når man ikke er i arbejde: Det giver sig selv, at det er et problem både at opfylde kravene i toårsreglen og optjene skattefrie præmier, hvis man er arbejdsløs. Derfor kan ledighed betyde, at man i stedet for kroner ender med nul kroner, selvom man stadig er til rådighed for arbejdsmarkedet. Toårsreglen har i øvrigt heller ikke kun betydning for den skattefrie præmie. Klarer man ikke kravene, er der også udsigt til en lavere efterlønssats og mere ufordelagtig modregning af pension, hvis man vælger at gå på efterløn. Kilder: borger.dk, skat.dk, ma-kasse.dk, aeldresagen.dk

8 8 Leder af Hanne Veber, sektorformand HTDA Behov for solidaritet og nytænkning Prekære arbejdsforhold midlertidige ansættelser, deltidsjob, periodisk ledighed det er arbejdsvilkår, som i stigende grad er reglen snarere end undtagelsen ikke mindst på forskningsinstitutioner og universiteter, hvor 95% af de nyansatte i blev ansat i tidsbegrænsede stillinger. Tendensen breder sig tilsvarende i det offentlige og private. For den enkelte betyder prekære arbejdsforhold usikkerhed med hensyn til at kunne foretage langsigtede privatøkonomiske dispositioner og derudover en mangel på kontinuitet i det faglige arbejde. For samfundet implicerer det et tab af viden og ekspertise, som forbliver uden for institutionel forankring. En rektor i Aarhus finder de prekære arbejdsforhold helt i orden. De er gode for konkurrencen, som holder forskerne skarpe, siger han. Hvordan usikre arbejdsforhold helt præcist, skulle generere god forskning, er svært at se det er vel snarere omvendt. Udtalelsen kan ses som udtryk for et normskred. Engang var midlertidige ansættelser, som udtrykket siger, midlertidige. Det var foranstaltninger, man ville tolerere i en kortere periode. Fagforeningerne er fortsat politisk gearet efter en model, hvor faste ansættelser er normen. Men virkeligheden er ændret; de midlertidige ansættelser er blevet det normale inden for store akademiske arbejdsområder. De prekære arbejdsforhold er ikke længere bare en periode, unge forskere skal igennem, før de fastansættes. Det er en måde, hvorpå universiteterne kan ansætte højt kvalificeret arbejdskraft til lavest mulig løn med ringe eller ingen udsigt til fast ansættelse efterfølgende. Når de prekære arbejdsforhold har fungeret over en årrække, produceres i sagens natur en gruppe modne akademikere, som har levet deres arbejdsliv fra projekt til projekt. Hvad sker der med den gruppe, når den bliver ældre 50+? En stor del af de midlertidige ansættelser er efterhånden målrettet de yngre (adjunkturer, postdocer, ph.d.er), så mulighederne for midlertidig ansættelse indsnævres, når dåbsattesten nærmer sig udløbsdatoen. Dertil kommer, at det fortsat er nemt at fyre medarbejdere, når en arbejdsplads om- eller nedlægges. Det betyder alt i alt, at det akademiske arbejde bliver en blindgyde, hvor medarbejderen en dag opdager at han/hun som ældre bliver skubbet ud af systemet. Med udfasningen af efterlønnen og forkortelsen af dagpengeperioden er ældre akademikere uden fast arbejde hårdt ramt. Det tager ganske enkelt længere tid for den ældre ledige at finde et nyt job, midlertidigt eller fast, end det gør for den yngre, og chancen for helt at ryge ud af systemet er stor. Fra de akademiske fagforeningers side har der været megen fokus på dimittendledigheden og ringe opmærksomhed på ældreledigheden. På landets jobcentre er der ingen hjælp at hente for ældre arbejdssøgende akademikere. Det er også her, der øjensynlig verserer en række fordomme om ældre ledige, fx om at de kun vil arbejde inden for det felt, hvor de altid har arbejdet, at de sikkert er gået i stå og slet ikke forstår det moderne arbejdsmarked. Erfaringerne viser, at disse fordomme er ude af trit med virkeligheden. En anden falsk forestilling går på, at ældre ledige bare kan gå på efterløn eller på pension. Men ældre akademikere har ikke nødvendigvis nogen god pension eller efterløn at se frem til. Som reglerne er, skal man have haft langvarigt fast arbejde for at have optjent en solid pension eller ret til efterløn. I magistrenes pensionskasse er det yderligere sådan, at ledige over 50, der ikke kan betale selvbetalerbidraget, udelukkes fra at genoptage deres pensionsindbetalinger, hvis de ikke bliver genansat på en offentlig overenskomst. Der er således gode grunde til, at ældre arbejdssøgende akademikere foretrækker at blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Men efter dagpengereformen bliver ældre ledige i stort tal tvunget på efterløn eller på en pension, der sjældent er højere end folkepensionen. Det er dér, de prekære arbejdsforhold fører hen for stadig flere. Talen om det grå guld og økonomiske belønninger, der skal hjælpe til at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet, gælder kun for de fastansatte. For de ledige seniorer er virkeligheden en stærkt begrænset adgang til arbejdsmarkedet og et manglende engagement i ældre lediges forhold fra de akademiske fagforeningers og pensionskassers side. Men problemet er ikke, at folk bliver ældre. Problemet er et arbejdsmarked, som producerer et prekariat, hvoraf en stor del p.t. er seniorer, som er skubbet ud af systemet eller er ved at blive det. De prekære arbejdsforhold råber på solidaritet og nytænkning. Det er det, fagbevægelsen skal til at vågne op til! Faktor 4 er sektorblad for honorarog timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende medlemmer af DM. Bladet udkommer fire gange om året. Redaktionen: Ole R. Kentmark Peter Magnussen Jakob W. Buhl Inge Birte Velling Inger Staahl Jensen Eva Jensen Redaktionssekretær: Benedikte Ballund Ansvarshavende redaktør: Eva Jensen Forsidefoto: Colourbox Næste nummer af Faktor 4: 17. april 2015

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017 S M PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 29. september 2017 Arbejdsgiverne søger efter pædagoger, lærere, sygeplejersker, håndværkere

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Efterløn En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Ledernes Hovedorganisation Juni 2003 Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 2 Brug af efterlønsordningen...

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Onsdag den 4.

DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Onsdag den 4. DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 4. januar 2017 Del: Seniorårene i jobbet skal være bedre, og det skal være nemmere

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Written instructions to interviewers (Danish)

Written instructions to interviewers (Danish) Written instructions to interviewers (Danish) INSTRUKTIONER TIL INTERVIEWERE VEDR. AKU AD HOC MODUL 2. KVARTAL 2006 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet GENEREL INFO: Spørgsmålene til ad hoc modulet befinder

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk RO PÅ Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Tirsdag den 5. september 2017 Der er sket et markant fald i antallet af ledige, som mister dagpengene, fordi de har

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande.

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande. FØRSTEPLADS Vi har de bedste job i Europa Af Cecilie Agertoft Vi har de bedste job i Europa - UgebrevetA4.dk Fredag den 19. januar 2018 Danskerne kan glæde sig over at være de europæere, der i gennemsnit

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

iddelfart sender hver anden ledig ud til virksomheder, Odense sender blot hver tiende - UgebrevetA4.d

iddelfart sender hver anden ledig ud til virksomheder, Odense sender blot hver tiende - UgebrevetA4.d KOMMUNALE SKEL Middelfart sender hver anden ledig ud til virksomheder, Odense sender blot hver tiende Af Josephine Blachman Fredag den 10. november 2017 Der er markant forskel på, i hvor høj grad kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

HOLDBARHED Seniorer arbejder længere og nyder det Af Michael Torsdag den 26. januar 2017

HOLDBARHED Seniorer arbejder længere og nyder det Af Michael Torsdag den 26. januar 2017 HOLDBARHED Seniorer arbejder længere og nyder det Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 26. januar 2017 Del: Arbejdsmarkedet befolkes i hastigt stigende omfang af sunde, velfungerende og kompetente

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere