Vvs-branchens Efteruddannelse. 1. og 2. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vvs-branchens Efteruddannelse. 1. og 2. kvartal"

Transkript

1 Vvs-branchens Efteruddannelse 1. og 2. kvartal 2015

2 Indhold Sidenr. Forord 3 Indhold - Kursusudbud 4 Kursusudbud i 1. og 2. kvartal Oversigt over kursussteder 16 Generel information 17 Information til medarbejdere og virksomheder 18 2 VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

3 Kursuskatalog for 1. og 2. kvartal 2015 Vvs-branchen er konstant i udvikling. Derfor er et bredt og varieret kursusudbud og en høj deltagelse blandt branchens medarbejdere vigtig for at opretholde og videreudvikle de nødvendige kompetencer for branchens medarbejdere. Det er Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ enige om, og derfor arbejder branchen hårdt på at sikre et kursusudbud, der altid er opdateret og tidssvarende. Branchen har i 2014 igangsæt en gennemgribende revision af efteruddannelsesudbuddet. Dette vil munde ud i en opdateret og toptunet efteruddannelsesstruktur, hvoraf de første kurser vil være klar til gennemførelse i andet halvår af I løbet af første halvår 2016 vil hele den nye struktur være en realitet. Vigtigheden af efteruddannelse viser sig også i overenskomsten mellem parterne, der sikrer branchens medarbejdere mulighed for at deltage i betalt efteruddannelse. Helt nøjagtigt har Vvs-svendene i virksomheder, der er dækket af overenskomsten mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet, ret til 74 timers betalt efteruddannelse hvert år. Dette gælder for svende, der har været beskæftiget i virksomheden i 32 uger. Det kan du læse meget mere om i din overenskomst. Tilmelding Tilmelding til kurserne skal ske via evukurser.dk eller efteruddannelse.dk. Du finder kurset ved at søge på kursusnummeret. Sådan bruger du kataloget Side 4 i kataloget fungerer som indholdsfortegnelse over kursusudbuddet. Indholdsfortegnelsen er inddelt efter arbejdsområder, så du nemt kan finde de relevante kurser. I den elektroniske udgave af kataloget kan du klikke på et kursus for at springe til den side, hvor du kan se kursusdatoerne. Den anden del af kataloget begynder på side 5 og er en oversigt over, hvor og hvornår de forskellige kurser bliver udbudt. Bagerst i kataloget har vi samlet en række praktiske informationer til kursister og virksomheder om blandt andet VEU-godtgørelse og tilmelding. God fornøjelse. Kim Fusager Balle Forbundssekretær, Blik- og Rørarbejderforbundet Tina Voldby Underdirektør, TEKNIQ VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

4 Indhold - Kursusudbud 1. og 2. kvartal 2015 Kursusnummer/-navn Sidenummer. Kursusnummer/-navn Sidenummer. Energiteknik Varmeproducerende anlæg Varmepumpeinstallation Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Forbrændingsteknik - gasforbrænding Kontrol af fjernvarmeanlæg Indregulering af fjernvarme og brugsvand i etageejendomme 8 Varmefordelende anlæg Gulvvarmeanlæg i bygninger 6 Elteknik El-teknik i vvs-installationer Fejlfinding på eltekniske komponenter i vvs-installationer Styring og regulering af varmefordelende anlæg 6 Certifikater Certificering indenfor gasområdet under 135 kw Installation af mindre biomassekedler og ovne Installation af solvarmeanlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Recertificering af fjernvarme Recertificering, solvarmeanlæg Recertificering, biobrændselsanlæg 6 Blikkenslager- og pladearbejde Tyndpladebearbejdning Erstatningsmaterialer for bly Fremstilling af tagrender og nedløb Fremstilling af formstykker til tagrender og nedløb Fremstilling af drueknæ Fremstilling af geringer Fremstilling af svanehalse Fremstilling af udluftningshætter Udfoldning af tyndpladeemner 11 Inddækning Falset tag og facade Inddækningsdetaljer ved falset tag- og facadearbejde Afslutningsdetaljer ved falset tag- og facadearbejde Rededækning af tage og facader Skiferdækning af tage og facader Facadegennembrud ved nybyggeri Reparation af dækkede tage og facader Dækning med præfabrikerede tag- og facadeelementer Inddækning af kvisttage Inddækning af flunker på kviste Inddækning af front/spejl på kviste Inddækning af skorstene og ovenlys Samlingsmetoder i kobberplade Tårndækning Inddækning af kupler og spir Inddækning af karnapper Bånddækning af tage og facader 10 Blikkenslager- og håndværkskunst Blikkenslager- og håndværkskunst 8 Ventilationsteknik Måleteknik og tæthedsprøvning af ventilationskanaler Brugervejledning ved montage og indregulering af ventilationsautomatik Klimateknik drift af klima- og ventilationsanlæg Klimatekniske målinger og komponenter Klimateknik, service og drift 12 Kvalitet og dokumentation Energirådgivning Energiservice, tekniske installationer Energitjek, tekniske installationer 12 Køleteknik Køle-, fryse- og komfortanlæg grundlæggende (1) Køle-, fryse- og komfortanlæg optimering og eftersyn (2) Køleteknik, klargøring og idriftsættelse (certifikat) (3) 13 Installationsteknik Projektering af vandinstallationer Tjek på vandinstallationer Hårdlodning af kobber og stål til DN13 14 Plastsvejsning Svejsning af rørsystemer i plast Recertificering af rørsystemer i plast 14 Sikkerhed og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 15 Almene kurser Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Se evukurser.dk Anvendelse af regneark til talbehandling Se evukurser.dk Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Se evukurser.dk Effektiv internetsøgning på jobbet Se evukurser.dk Kundeservice i detailhandelen Se evukurser.dk Brug af pc på arbejdspladsen Se evukurser.dk 4 VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

5 Energiteknik Certifikater Certificering indenfor gasområdet under 135 kw I henhold til gældende myndighedsbestemmelser opnår deltageren faglig og formel kompetence til at varetage de jobfunktioner ved opstart, indregulering og service af mindre gasfyrede kedelanlæg og gasforbrugende apparater under 135 kw, der ligger inden for Gasreglementetets krav til A-certifikat Adgangskrav: Du skal kunne dokumentere, at du har gennemført følgende kurser: Opstart af varmeproducerende gasfyrede anlæg Fejlfinding og fejlretning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Service og eftersyn på varmedproducerende gasfyrede kedelanlæg Indregulering af varmedproducerende gasfyrede kedelanlæg Antal dage: 4 EUC Sjælland, Slagelse G G Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i overensstemmelse med -Dansk Fjernvarmes Vejledninger, og særlige tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker- samt FJR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser. Læs mere om kurset på evukurser.dk Antal dage: 7 Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød G EUC Sjælland, Rønne G Køleteknik, klargøring og idriftsættelse (certifikat) (3) Deltageren kan udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedprøvning. Derudover kan deltageren udføre lækagekontrol og styrketest. Deltageren kan udføre håndlodning på køleanlæg og udføre korrekt dokumentation. Læs mere om kurset på evukurser. dk Adgangskrav: For at deltage på dette kursus skal du have gennemført følgende kurser: Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende samt Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn eller have tilsvarende dokumenteret uddannelse. G Recertificering af fjernvarme Deltageren kan efter opdateringen selvstændigt udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes Vejledninger, og særlige tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker samt FJR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser. Læs mere om kurset på evukurser. dk Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød G Installation af solvarmeanlæg Deltageren kan med udgangspunkt i sin viden om gældende byggelovgivning, autorisationslovgivning og planlovgivning, samt viden om miljø og sikkerhed, herunder myndighedskrav installere mindre termiske solvarmeanlæg. Deltageren kan endvidere ved simplificeret metode beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand, samt foretage korrekt rørføring gennem bygning og klimaskærm. Læs mere om kurset på evukurser. dk G G Installation af mindre biomassekedler og ovne Deltageren kan ud fra en grundlæggende viden om gældende relevant lovgivning, samt viden om miljø og sikkerhed installere mindre biobrændselsanlæg. Deltageren kan endvidere vurdere om biobrændselsanlæggets tilslutninger og sikkerhedsudstyr er foretaget korrekt. VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

6 G Varmefordelende anlæg G Recertificering, solvarmeanlæg Deltageren kan efter opdateringen med udgangspunkt i sin viden om gældende byggelovgivning, autorisationslovgivning og planlovgivning, samt viden om miljø og sikkerhed, herunder myndighedskrav installere mindre termiske solvarmeanlæg. Deltageren kan endvidere ved simplificeret metode beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand, samt foretage korrekt rørføring gennem bygning og klimaskærm. Læs mere om kurset på evukurser.dk. Antal dage: 1 G Recertificering, biobrændselsanlæg Deltageren kan efter opdateringen ud fra en grundlæggende viden om gældende byggelovgivning, autorisationslovgivning, planlovgivning og brandlovgivning, samt viden om miljø og sikkerhed, herunder brandbeskyttelse, myndighedskrav og regler om attester installere mindre biobrændselsanlæg. Læs mere om kurset på evukurser.dk. Antal dage: 1 G Elteknik El-teknik i vvsinstallationer Deltageren kan tilslutte eltekniske komponenter i vvs-installationer under hensyn til autorisationslovgivningen, personbeskyttende foranstaltninger og sikkerhedskrav ved arbejde på elinstallationer. Deltageren kan finde fejl og rette fejl på eltekniske komponenter i vvs-installationer, herunder udføre funktionsmålinger samt måle og beregne strøm, spænding, modstand og effekt Fejlfinding på eltekniske komponenter i vvsinstallationer Ved brug af måleværktøjer kan deltageren udføre systematisk funktionskontrol på elinstallationer i energianlæg. Deltageren kan udføre systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter og udføre elteknisk dokumentation for elinstallationer i energianlæg. Uddannelsen kan gennemføres på anlæg under 135 kw -eller på anlæg over 135 kw G Styring og regulering af varmefordelende anlæg Deltageren kan vejlede kunder og driftspersonale i valg reguleringsautomatiksystemer samt i funktion og drift af reguleringsautomatikudstyr i energianlæg. Deltageren kan montere, indregulere og programmere reguleringsautomatikudstyr i systemer med vejrkompenserende energioptimering og varmtvandsprioritering. Deltageren kan udføre systematisk fejlsøgning og fejlretning på reguleringsautomatiksystemer i varmefordelende anlæg Oliefyr Eftersyn og rep. på oliefyr kedelanlæg over 100 kw Deltageren kan foretage det regelmæssige eftersyn på oliefyrede kedelanlæg over 100 kw ifølge energistyrelsens bekendtgørelse nr. 881 af 18/08/2006. Deltageren kan endvidere udføre installation, service og reparation på oliefyr med en effekt over 100 kw. Læs mere om kurset på evukurser.dk Antal dage: Installation af varmefordelende anlæg montere strengsystemer i varmefordelende anlæg under anvendelse af forskellige opbygnings- og strengreguleringsprincipper. Deltageren kan selvstændigt installere blandesløjfer til fremløbsoptimering og til gulvvarmesystemer. Deltageren kan selvstændigt installere gulvvarmesystemer under anvendelse af forskellige lægnings-principper. Deltageren kan selvstændigt placere og montere forskellige radiatortyper under hensyn til boligindretning og optimal varmefordeling. Deltageren kan selvstændigt finde og udbedre fejl på varmefordelende anlæg Gulvvarmeanlæg i bygninger Deltageren kan beregne, dimensionere, funktionsafprøve, fejlfinde og udføre service på gulvvarmeanlæg i bygninger. Med udgangspunkt i nyt og eksisterende varmeanlæg i bygninger kan deltageren vejlede kunden om korrekt valg af energisystem og energioptimering af gulvvarmeanlægget. Læs mere om kurset på evukurser.dk VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

7 47576 Ændring af eksisterende varmeanlæg Deltageren kan vejlede kunder og driftspersonale om valg af ændringer i eksisterende varmeanlæg, jvf gældende Bygningsreglement og normer, beregne energiøkonomiske driftsfordele, investeringsmæssige konsekvenser, udarbejde dokumentation for udførte ændringer, samt aflevere ændrede varmeanlæg til kunder og driftspersonale. Læs mere om kurset på evukurser. dk. G Varmeproducerende anlæg Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Deltageren kan ved anvendelse af relevant måleudstyr og under hensyn til gældende myndighedsregler og apparatvejledninger, udføre kontrol af godkendelses- og installationsforhold i forbindelse med opstart af gasfyrede kedelanlæg,- herunder af komponenter og sikkerhed ved frisklufttilførsel, rumventilation, aftrækssystem, og aktuel kedelbelastning, samt af tætheds- og trykforhold. Deltageren kan dokumentere sine operationer vedrørende kontrol af sikkerhedforhold på tilhørende skemaer. Læs mere om kurset på evukurser.dk G G Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg På baggrund af myndighedskrav og fabrikantvejledninger kan deltageren ved anvendelse af relevant måleudstyr, udføre kontrol, samt indstille og sikre korrekt funktion af sikkerhedskomponenter, frisklufttilførsel, rumventilation, aftrækssystem, og brænderbelastning i forhold til kedelydelse, samt af tætheds- og trykforhold ved varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg herunder også dokumentere sine operationer på tilhørende skemaer. EUC Sjælland, Slagelse G G Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Deltageren kan i overensstemmelse med fabrikantvejledninger og myndighedsbestemmelser, udføre eftersyn og vedligeholdelse på gasfyrede kedelanlæg inkl. brænder, varmtvandsbeholder, aftræks-, friskluft-, -rumventilationssystem, og gasinstallation i tilknytning til kedelanlægget, samt udskifte sliddele og defekte komponenter og armaturer. Læs mere om kurset på evukurser.dk EUC Sjælland, Slagelse G G Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Deltageren kan funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på kedelanlæg, varmtvandsbeholder, aftræks-, friskluft-, evt. rumventilationssystem og gasinstallation i tilknytning til kedelanlægget og ud fra fabrikantvejledninger. Deltageren kan funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på brændere i gasfyrede kedelanlæg. Uddannelsen kan gennemføres på anlæg under 135 kw -eller på anlæg over 135 kw EUC Sjælland, Slagelse G G EUC Sjælland, Slagelse VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

8 43171 Forbrændingsteknik - gasforbrænding Kontrol af fjernvarmeanlæg Ved gasfyrede kedelanlæg i drift kan deltageren foretage forbrændingsmålinger og vurdere forbrændingsprocessen med henblik på optimal forbrænding og energiudnyttelse. I tilknytning til jobfunktionen indregulering af gasfyrede energianlæg kan deltageren på basis af egne målinger udregne følgende energi- og miljøfaktorer ved forbrænding af forskellige gastyper:- CO2% i røggassen og emissionsmængder,- O2 % i røggassen,- CO indhold i røggassen,- Vandindhold i røggassen, og- Røgtab og forbrændingsteknisk nyttevirkning Deltageren kan redegøre for fjernvarmesystemers opbygning, funktion og drift og opnår kompetence til selvstændigt at udføre mindre kontrolopgaaver på fjernvarmeinstallationer i parcelhise og mindre ejendomme Indregulering af fjernvarme og brugsvand i etageejendomme Deltageren har kendskab til gældende lovgivning på området og kan - ud fra dette - beregne, dimensionere, funktionsafprøve, fejlfinde og udføre service på varme og brugsvandsanlæg i etageejendomme. Deltageren har indgående kendskab til forskellige anlægssystemer og deres funktion, herunder til de mange delelementer og komponenter, der indgår i installationen. Deltageren kan vejlede kunden om korrekt valg af energisystem og energioptimering af eksisterende varme- og brugsvandsanlæg i etageejendomme. Endvidere har deltageren kendskab til udarbejdelse af brugervejledning til kunden. Antal dage: Indregulering og service på gasanlæg over 135 kw I henhold til gældende myndighedsbestemmelser kan deltageren selvstændigt opstarte, indregulere, udføre service samt foretage eftersyn, fejlfinding og fejlretning på større gasbrænderanlæg over 135 kw til kedler og procesformål. Antal dage: Varmepumpeinstallation Deltageren kan ud fra sin viden omkring de forskellige typer varmepumper, deres opbygning og virkemåde både som varmekilde og kølekilde, deres komponenter, samt energi og miljømærkning, selvstændigt installere luft / luft, luft / vand, væske / vand med og uden brugsvand efter gældende EU og national lovgivning. Deltageren kan udvælge og anvende korrekt værktøj og udføre installationen miljø og sikkerhedsmæssigt korrekt. Læs mere om kurset på evukurser.dk Antal dage: G G Roskilde Tekniske Skole Blikkenslager- og pladearbejde Blikkenslager- og håndværkskunst Blikkenslager- og håndværkskunst Deltageren kan udføre blikkenslager håndværkskunst ved brug af både nye og traditionelle samlings- og bearbejdningsteknikker, herunder drivning, kupling, strækning, stukning, trådning, kedelfalsning, sickning og nitning. Deltageren kan udføre udsmykningsdetaljer inden for blikkenslager håndværkskunst ved brug af både nye og traditionelle bearbejdningsteknikker, herunder udføre punsle- og ciselørarbejde. Inddækning Falset tag og facade Deltageren kan opsnøre og opdele forskellige tagtyper under hensyn til helhed og arkitektur. Deltageren kan udføre korrekt skillelag, herunder vurdere underlag og ventilationsforhold til en given konstruktion. Deltageren kan udføre falsearbejde på tage og facader ved anvendelse af specialværktøjer og maskiner. Læs mere om kurset på evukurser.dk. 8 VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

9 42011 Inddækningsdetaljer ved falset tag- og facadearbejde Deltageren kan udføre vinkelog dobbelt langfalse. Deltageren kan udføre enkelt- og dobbelt tværfalse. Deltageren kan udføre paraplyfals, hjørnefals og stående indløb. Deltageren kan udføre detaljer ved listedækning. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink eller i materialet kobber Afslutningsdetaljer ved falset tag- og facadearbejde Deltageren kan fremstille fodblik og udføre tagfodsafslutninger. Deltageren kan udføre knudepunkter ved overgange mellem tage og facader samt ved kuvertsamling. Deltageren kan udføre afslutninger ved mure, rygninger og indløb i skotrender og grater. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink eller i materialet kobber Rededækning af tage og facader Deltageren kan tildanne modeller ud fra tagets og facadens arkitektoniske muligheder. Deltageren kan udføre samlinger i forbindelse med bånddækning. Deltageren kan udføre ekspansion på lange baner som niveauforskydning. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink - eller i materialet kobber Skiferdækning af tage og facader Deltageren kan tildanne modeller ud fra tages og facaders arkitektoniske muligheder. Deltageren kan udføre samlinger i forbindelse med rededækning. Uddannelsen kan gennemføres i materialet eternitskifer - eller i materialet naturskifer Facadegennembrud ved nybyggeri Deltageren kan inddække kantede facadegennembrud ved nybyggeri, herunder udføre måltagninger og opmærkninger. Deltageren kan inddække runde facadegennembrud ved nybyggeri, herunder udføre måltagninger og opmærkninger. uddannelsen kan gennemføres i materialet zink - eller i materialet kobber Reparation af dækkede tage og facader Deltageren kan reparere undertage og skillelag i forbindelse med gennembrud i tage og facader. Deltageren kan fremstille modeller i forbindelse med reparationer på tage og facader herunder udføre måltagninger og opmærkninger. Deltageren kan reparere og udskifte eksisterende tage og facader. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink - eller i materialet kobber Dækning med præfabrikerede tag- og facadeelementer Deltageren kan samle og montere præfabrikerede tag- og facadeelementer ved brug af specialværktøjer og maskiner samt udføre inddæknings- og afslutningsdetaljer. Deltageren kan udføre gennembrud og inddækning i tage og facader i præfabrikerede tyndpladeelementer Inddækning af kvisttage Deltageren kan samle og montere præfabrikerede tag- og facadeelementer ved brug af specialværktøjer og maskiner samt udføre inddæknings- og afslutningsdetaljer. Deltageren kan udføre gennembrud og inddækning i tage og facader i præfabrikerede tyndpladeelementer. VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

10 42020 Inddækning af flunker på kviste Inddækning af front/spejl på kviste Samlingsmetoder i kobberplade Inddækning af kupler og spir Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af flunker på kviste, samt fremstille egne modeller til opmærkning på tyndplader. Deltageren kan inddække flunker med tyndplader på kviste, udfra valg af inddelinger samt hovedtages materialetyper og udformninger. Deltageren kan udføre overgange fra flunker til kvisttage og hovedtage under hensyn til ventilation af konstruktionerne. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink eller i materialet kobber Campus Bornholm, Rønne Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af front / spejl på kviste, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader. Deltageren kan udføre samlinger på front / spejl af kviste, herunder overgang fra front/ spejl til flunker, kvisttage og hovedtage under hensyn til ventilation af konstruktionerne. Læs mere om kurset på evukurser.dk Inddækning af skorstene og ovenlys Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af inddækninger ved skorstene og ovenlys i tage, samt fremstille modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader. Deltageren kan inddække skorstene og ovenlys i tage. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink, i materialet kobber, i materialet i materialet tegl eller i materialet skifer. Deltageren kan udføre samlinger ved brug af TIG-svejsning i forbindelse med inddækningsarbejde, dekorationer, udsmykninger samt renovering af tårne, kupler og spir i kobber. Deltageren kan udføre samlinger i kobberplade i forbindelse med inddækningsarbejde, dekorationer, udsmykninger samt renovering af tårne, kupler og spir ved brug af samlingsteknikkerne skrænkning, falsning, nitning, blød- og hårdlodning Tårndækning Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækning af tårne, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader. Deltageren kan inddække tårne med tilhørende samlinger under hensyn til udluftninger og trykudligninger. Uddannelsen er gennemført i henhold til bilag _ til uddannelsesplanen. Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækninger af kupler og spir, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på plader. Deltageren kan inddække kupler og spir med tilhørende samlinger under hensyn til udluftninger og trykudligninger. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink - eller i kobber Inddækning af karnapper Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækning af karnapper, samt fremstille egne modeller til opmærkning på plader. Deltageren kan inddække karnapper med tilhørende samlinger samt udføre overgange til andre bygningsdele. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink - eller i kobber. 10 VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

11 42072 Bånddækning af tage og facader Deltageren kan tildanne modeller ud fra tagets og facadens arkitektoniske muligheder. Deltageren kan udføre samlinger i forbindelse med bånddækning. Deltageren kan udføre ekspansion på lange baner som niveauforskydning. Uddannelsen er gennemført i henhold til bilag _ til uddannelsesplanen Tyndpladebearbejdning Erstatningsmaterialer for bly Deltageren kan anvende alternative materialer og samlingsmetoder i tyndplade - som erstatning for blyholdige materialer -iht gældende lovgivning på området. Endvidere kan deltageren anvende de alternative materialer til inddækningsarbejder på tage og facader. Campus Bornholm, Rønne Fremstilling af tagrender og nedløb fremstille tagrender og nedløb med tilhørende endebunde og tudstykker efter egne tegninger, beregninger og udfoldninger. montere tagrender og nedløb under hensyn til ekspansionsforhold. uddannelsen kan gennemføres i materialet zink eller i materialet kobber Fremstilling af formstykker til tagrender og nedløb fremstille formstykker til tagrender og nedløb med nødvendige tillæg og afsvikninger samt under anvendelse af egne beregninger, tegninger og udfoldninger. Uddannelsen kan gennemføres med arbejde iudskud og sokkelknæ med nedførsel - eller Bajonetknæ og ekspansionsstykker til tagrender - ellerudskud og ekspansionsstykker - ellersokkelknæ med nedførsler Fremstilling af drueknæ Deltageren kan, under anvendelse af egne beregninger, tegninger og udfoldninger, selvstændigt fremstille drueknæ hvori der indgår afgrening, halv svanehals, diskos og kegleformet bund. uddannelsen kan gennemføres i materialet zink eller i materialet kobber Fremstilling af geringer fremstille geringer med tilhørende forstærkninger efter egne beregninger, tegninger og udfoldninger. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink eller i materialet kobber Fremstilling af svanehalse fremstille svanehalse under anvendelse af egne beregninger, tegninger, udfoldninger. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink eller i materialet kobber Fremstilling af udluftningshætter fremstille udluftningshætter under anvendelse af egne beregninger, tegninger og udfoldninger. Uddannelsen kan gennemføres i materialet zink eller i materialet kobber. VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

12 42008 Udfoldning af tyndpladeemner fremstille modeller og skabeloner til brug ved opmærkning af tyndpladeemner inden for tag- og facadeområdet. Deltageren kan selvstændigt konstruere udfoldninger til brug ved fremstilling af tyndpladeemner inden for tag- og facadeområdet. Udfoldningen kan foretages manuelt eller ved brug af CAD-system Ventilationsteknik Måleteknik og tæthedsprøvning af ventilationskanaler Efter kurset kan deltageren beregne målepunkter og foretage luftmålinger og tæthedsprøvning på ventilationsanlæg samt udføre efterjusteringer og udbedring af utætheder. G Brugervejledning ved montage og indregulering af ventilationsautomatik Deltageren kan montere, fejlfinde og idriftsætte elektromekaniske komponenter, styringer og automatik i klima- og ventilationsanlæg, samt udarbejde dokumentation og formidle informationer om anlæggets drift. G Klimateknik drift af klima- og ventilationsanlæg Deltageren kan udføre montage/demontage af elmotor, såvel mekanisk som elektrisk samt foretage indstilling af motorbeskyttelsesudstyr og softstart. Vandkredsopbygninger - shuntregulering, vandstrømregulering, dobbelt shunt. Deltagerne kan udføre arbejde ved og i tavleanlæg under spænding (LAUS) i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med arbejdet med service og drift på klimaanlæg. Antal dage: 5 AMU Hoverdal, Spjald G Klimatekniske målinger og komponenter Deltageren kan, under hensyn til gældende love og standarder samt almen opfattelse af termisk/atmosfærisk personkomfort, foretage korrekt komponentvalg til opbygning af klima- og ventilationstekniske anlæg. Deltageren kan i overensstemmelse med anerkendte normer og standarder udføre relevante målinger og rapporteringer vedrørende volumenstrømme, lækager og driftstilstande på klima- og ventilationstekniske anlæg. Antal dage: 5 AMU Hoverdal, Spjald Klimateknik, service og drift foretage driftstilstandsbestemmelse, udføre service, etablere optimale driftsforhold og foretage afcheckning på klima- og ventilationstekniske anlæg samt opstille vedligeholdelsesskema med arbejdsbeskrivelser for et aktuelt anlæg. Antal dage: 5 AMU Hoverdal, Spjald G Indregulering af klima- og ventilationsanlæg foretage metodevalg samt planlægge og gennemføre indregulering af ventilations- og klimatekniske anlæg. Antal dage: 5 AMU Hoverdal, Spjald G Måling af termisk og akustisk indeklima Deltageren kan ved relevante målinger foretage vurdering af termisk indeklima i henhold til gældende standarder. Deltageren kan måle det af ventilationsanlæg frembragte lydniveau. Deltageren kan udføre relevant rapportering og dokumentation i forhold til de foretagne målinger. Antal dage: 4 12 VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

13 AMU Hoverdal, Spjald Antal dage: 5 G Kvalitet og dokumentation Energirådgivning Energitjek, tekniske installationer Deltageren kan foretage et energitjek med henblik på at opnå energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger, hvori der indgår tekniske installationer. Deltageren kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser og vejlede kunden om tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn energi samt miljørigtig energi. Læs mere om kurset på evukurser.dk. AMU Nordjylland, Aalborg G Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg Energiservice, tekniske installationer Deltageren kan vejlede kunder og driftspersonale med henblik på at opnå energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger til beboelse og mindre institutioner. Antal dage: 1 EUC Lillebælt, Fredericia G Rybners, Esbjerg Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg Salg af energibesparende installationer Deltageren kan på baggrund af sin El eller VVS-faglige viden om tekniske installationer udføre grundige observationer af de tekniske installationer i kundens bygning. Observationer der skaber basis for dialog med kunden og giver deltageren viden om mulighederne for mersalg. Læs mere om kurset på evukurser.dk Kvalitetsstyring i vvs-branchen Installationer udført efter Bygningsreglementet Deltageren kan udføre tekniske installationsarbejder, der lever op til kravene i bygningsreglementet og andre relevante kvalitetsnormer. Antal dage: Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg Vvs-sjakbajs på byggepladsen Sjakbajs, planlægning og koordinering Deltageren kan udarbejde bemandings- og materialeleveringsplaner samt deltage i opstarts- og byggemøder. Deltageren kan ligeledes anvende relevante planlægningsværktøjer og har kendsbab til projektstyringsværktøjet Det digitale byggeri Køleteknik Køle-, fryse- og komfortanlæg grundlæggende (1) Deltageren forstår den køletekniske kredsproces, samt dennes hovedkomponenter og funktion. klargøre kølesystemet til påfyldning af kølemiddel op til en fyldning på maksimalt 2,5kg, herunder kunne teste systemet for tæthed og styrke, samt udføre evakuering ifølge standard praksis og efter gældende lovgivning på området. Læs mere om kurset på evukurser.dk. Antal dage: Køle-, fryse- og komfortanlæg optimering og eftersyn (2) Deltageren kan opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 2,5kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil, samt indregulere sådanne anlæg med hensyn til overhedning uanset om køleanlægget indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel, samt optage data til bestemmelse af køleanlæggets COP værdi. Læs mere om kurset på evukurser.dk. Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg G VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

14 40855 Køleteknik, klargøring og idriftsættelse (certifikat) (3) Deltageren kan udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedprøvning. Derudover kan deltageren udføre lækagekontrol og styrketest. Deltageren kan udføre håndlodning på køleanlæg og udføre korrekt dokumentation. Læs mere om kurset på evukurser. dk Adgangskrav: For at deltage på dette kursus skal du have gennemført følgende kurser: Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende samt Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn eller have tilsvarende dokumenteret uddannelse. G Installationsteknik Projektering af vandinstallationer Deltageren kan, manuelt og ved brug af informationsteknologiske værktøjer, selvstændigt dimensionere vandinstallationer under hensyn til myndighedsregler samt udarbejde styklister på baggrund af tegninger og de udførte beregninger. formidle informationer til kunder og driftpersonale om dimensioneringsforhold og dimensioneringsfejl i eksisterende vandinstallationer samt ved planlægning af nye vandinstallationer Vandbehandling Deltageren kan installere blødgørings- og elektrolyseanlæg og udføre service på samme. Herudover kan deltageren kommunikere med leverandører af anlæg og komponenter samt rådgive kunder og driftspersonale om installation og service af anlæggene Tjek på vandinstallationer På kurset får du en grundig og omfattende teoretiskviden om de ny reglementer, normer og SBI-er på området. Du vil endvidere lære, hvordan du sikrer mod tilbagestrømning i vandinstallationer og forebygger fremkomst af legionellabakterier. EUC Syd, Aabenraa Hårdlodning af kobber og stål til DN13 Deltageren kan forberede og hårdlodde tætte samlinger på kobber / stålrør som anvendes i køle-, luftkonditionerings- og varmepumpesystemer op til DN13. Læs mere om kurset på evukurser.dk Plastsvejsning Svejsning af rørsystemer i plast Deltageren har teoretisk viden og praktiske færdigheder til at udføre plastsvejsning på rørsystemer i overensstemmelse med gældende DS/EN standarder og kvalitetsmål. Ved uddannelsens afslutning kan der efter gældende DS/EN standarder udstedes certifikat benævnt RØR til svejsning af trykløse plastrør. Antal dage: 10 AMU SYD, Ribe Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Slagelse Antal dage: 9 AMU SYD, Ribe Gasforsyning og gassens egenskaber Deltageren kan etablere og vedligeholde gasførende PE-ledningssystemer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Antal dage: VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

15 41983 Recertificering af rørsystemer i plast Deltagernes teoretiske viden og praktiske færdigheder ajourføres så de kan udføre plastsvejsning til certifikatniveau RØR efter gældende standarder og kvalitetsmål. Ved uddannelsens afslutning kan der udstedes fornyet plastsvejsecertifikat benævnt RØR AMU SYD, Ribe Sikkerhed og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Deltageren kan finde og anvende viden, samt redskaber og metoder til sikring af arbejdsmiljøet. Deltageren kan medvirke til at forbedre og sikre eget og andres arbejdsmiljø. Campus Bornholm, Rønne Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster, Maribo Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster, Nykøbing F Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød Københavns Tekniske Skole, Glostrup Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Antal dage: 1 Københavns Tekniske Skole, Glostrup EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Aabenraa Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

16 Oversigt over kursussteder Construction College Aalborg Øster Uttrup Vej Aalborg Tlf.: Campus bornholm Minervavej Rønne Tlf.: sholm Erhvervsskole Lillelundvej Tlf.: Rybners Sp. Møllevej Esbjerg Tlf.: Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej Tlf.: Hansenberg C. F. Tietgensvej Kolding Tlf.: AARHUS TECH Halmstadgade Århus N Tlf.: AMU Syd C. F. Tietgensvej Kolding Tlf.: SDE - Risingsvej C Tlf.: Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf.: TEC - Teknisk Erhvervsskole Center Ndr. Fasanvej Frederiksberg Tlf.: Roskilde Tekniske Skole Pulsen Roskilde Tlf.: EUC Syd Plantagevej Tønder Tlf.: Selandia Bredahlsgade Slagelse Tlf.: EUC Sjælland Jagtvej Næstved Tlf.: VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

17 Generel information Hvem kan deltage i vvs-branchens efteruddannelseskurser? Uddannelserne inden for vvs-området er målrettet faglærte vvs ere samt personer med et uddannelsesniveau, der ikke overstiger erhvervsuddannelserne. Alle beskæftigede, ledige samt selvstændige erhvervs drivende kan gå på AMU-uddannelserne. Medarbejdere med en videregående uddannelse kan også gå på AMU-kursus, men så er kursusafgiften forhøjet, og der kan ikke søges om VEU-godtgørelse. Ledige, der ønsker at tage på AMU-kursus skal altid kontakte a- kasse eller jobcenter inden planlægning af efteruddannelse. Dine forudsætninger Når du vælger et kursus, er det er vigtigt, at dine tekniske og personlige forudsætninger passer med kurset. Derfor anbefaler vi, at du går ind på hjemmesiden: og ser, hvilke forudsætninger du skal have for at få det fulde udbytte af kurset. Kursusbevis Du får et kursusbevis af kursusstedet, når underviseren vurderer, at du har gennemført kurset med et tilfredsstillende resultat. Afbud Hvis du har tilmeldt dig et kursus, men ikke har mulighed for at deltage, så meld afbud så hurtigt som muligt! Ønsker du at melde afbud skal det ske senest én uge før kursusstart. Sker det senere kan der pålægges en afgift på kr. for kurser op til en uges varighed og kr. for kurser af længere varighed. Udeblivelse Hvis du udebliver fra et kursus uden at melde afbud, kan kursusudbyderen afkræve en afgift på kr. for kurser med en vejledende varighed op til en uge og kr. for kurser med en længere varighed. I disse tilfælde fritages arbejdsgiveren fra at betale afgift: Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald. Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden. Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning. Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning. Pris I 2015 koster det 110 kr. pr. kursusdag at deltage i et AMU-kursus. Der er mulighed for at få tilskud til løntabsgodtgørelse og befordring via VEU-godtgørelse. Garantikurser Hvert år udpeger kursusstederne en række kurser, som de garanterer altid bliver gennemført - dem kalder vi garantikurser. Når du tilmelder dig et garantikursus, og når du har modtaget en bekræftelse, så er du sikker på, at kurset bliver gennemført på det annoncerede tidspunkt. I enkelte tilfælde kan det dog ske, at kurset gennemføres på et andet kursussted end det, hvor du har tilmeldt dig. Garantikurser bliver kun aflyst ved sygdom, eller hvis statens tilskud til kurset bliver fjernet. Her i kataloget er garantikurser markeret med G. Du kan også se, hvilke kurser der er garantikurser direkte på Efteruddannelse.dk Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen. VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

18 Information til medarbejdere Information til virksomheder Tilmelding - sådan gør du Find dit kursus i kataloget - noter kursusnummeret Gå til Efteruddannelse.dk Indtast kursusnummeret i søgefeltet, og vælg kursusudbyderen på listen Vælg hold og tryk tilmeld Følg instruktionerne på Efteruddannelse.dk for at færdiggøre tilmeldingen Tilmelding af medarbejdere - sådan gør man Find det relevante kursus i kataloget - noter kursusnummeret Gå til Efteruddannelse.dk Indtast kursusnummeret i søgefeltet, og vælg kursusudbyderen på listen Vælg hold og tryk tilmeld Følg instruktionerne på Efteruddannelse.dk for at færdiggøre tilmeldingen VEU-godtgørelse og befordringstilskud VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du er på kursus. VEU-godtgørelsen udgør et beløb, der svarer til 80% af den højeste dagpengesats. Befordringstilskud er en hjælp til dækning af dine transportud gifter i forbindelse med efteruddannelse. Når du melder dig til et kursus på Efteruddannelse.dk, får du automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Vælger du at søge, bliver du ledt gennem et digitalt ansøgningsskema. VEU-godtgørelsen udbetales automatisk til din NemKonto. Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på veug. dk, hvor du også finder de aktuelle satser. Bemærk, at virksomheden skal have en NemID medarbejdersignatur for at tilmelde medarbejdere til kurser. Læs mere om medarbejdersignatur på virk.dk. VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere er på AMU-kursus. VEU-godtgørelsen udgør et beløb, der svarer til 80% af den højeste dagpengesats. Befordringstilskud søges sammen med VEU-godtgørelsen og er en hjælp til dækning af medarbejderens transportudgifter ved kursusdeltagelse. Ved virksomhedsplanlagt uddannelse er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud og kun hvis medarbejderen får sin sædvanlige løn under uddannelsen. Når virksomheden tilmelder medarbejderen på Efteruddannelse.dk, bliver der automatisk givet mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Ansøgningen foregår via et digitalt ansøgningsskema, og VEU-godtgørelsen udbetales til virksomhedens NemKonto. 18 VVS-BRANCHENS EFTERUDDANNELSE

19 Vvs-branchens kursuskatalog 2015 Udgivet af EVU Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Tlf.: Fax.: Tekst: EVU Omslag: EVU Udgivet februar 2015

20 Nyttige internetadresser: Blik- og Rørarbejderforbundet : TEKNIQ: Tilmeld dig kurser på evukurser.dk eller efteruddannelse.dk Få en samlet oversigt over alle landets efteruddannelseskurser på Læs mere om kursustilskud og befordringsgodtgørelse på EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej Rødovre tlf: mail:

Vvs-branchens Efteruddannelse. Årskatalog

Vvs-branchens Efteruddannelse. Årskatalog Vvs-branchens Efteruddannelse Årskatalog 2016 Indhold Sidenr. Forord 3 Indhold - Kursusudbud 4 Kursusudbud i 2016...5-15 Oversigt over kursussteder 16 Generel information 17 Information til medarbejdere

Læs mere

Vvs-branchens Efteruddannelse. 3. kvartal

Vvs-branchens Efteruddannelse. 3. kvartal Vvs-branchens Efteruddannelse 3. kvartal 2016 Indhold Sidenr. Forord...3 Indhold - Kursusudbud...4 Kursusudbud i 2016...5-12 Oversigt over kursussteder...13 Generel information...14 Information til medarbejdere

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre under vejledning almindeligt installationsarbejde Under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen Uddannelsesordning uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg Vvs-energiuddannelsen i henhold til BEK nr 346 af 27/03/2013 om uddannelserne i den

Læs mere

Samarbejdsaftaler 2015 Opdateret 24-11-2015 (ssst)

Samarbejdsaftaler 2015 Opdateret 24-11-2015 (ssst) Samarbejdsaftaler 2015 Opdateret 24-11-2015 (ssst) TEC har indgået samarbejdsaftaler med en række skoler og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at alle de kurser og efteruddannelsestilbud, TEC er godkendt

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen - en uddannelse der gør dig til klimahelt Vvs-energiuddannelsen er

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 13 Nummer: 2773 Titel: Installation og service inden for VVS-området Kort titel: VVS-service Status: GOD Godkendelsesperiode: 15-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen - en uddannelse der gør dig til klimahelt Vvs-energiuddannelsen er

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2010. Ved deltagelse i vores kurser opnås indgående viden

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Kursuskatalog 2011 Bosch Termoteknik 2. halvår

Kursuskatalog 2011 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 2011 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2011. Ved deltagelse i vores kurser opnås indgående viden

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår 1 Kursuskatalog Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2012. Ved deltgelse i vores kurser opnås

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Deltageren 4-1. Typiske arbejdsområder. Plastindustrien Metalindustrien VVS Bygge og anlæg Anden industri, hvor der forekommer plastsvejsning

Deltageren 4-1. Typiske arbejdsområder. Plastindustrien Metalindustrien VVS Bygge og anlæg Anden industri, hvor der forekommer plastsvejsning 4-1 Deltageren Deltageren er i denne håndbog en person, der søger uddannelse til plastsvejser på en plastsvejseskole, som er godkendt til at gennemføre et eller flere af uddannelserne: BASIS - PLADE -

Læs mere

Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen. Udstedelsesdato:

Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen. Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen Udstedelsesdato: 1.07.2011 Udstedt af det faglige udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi BEK nr 348 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.06T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 277 af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1

Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår. Kursuskatalog 1 Kursuskatalog 2008 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 1 sfortegnelse Indledning 5 BOSCH GASKEDLER 100.08 Display og automatik, Heatronic III - for kondenserende kedler 101.08 Grundkursus - Kaskadeløsninger

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 14 Nummer: 2773 Titel: Installation og service inden for VVS-området Kort titel: VVS-service Status: GOD Godkendelsesperiode: 15-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge Kursusprogram for foråret OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! 1 Indhold Uddannelsesplanlægning side 3 Energivejlederkurser side 4 ZERObyg

Læs mere

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Indhold Energirenovering - Hvorfor? Overordnede rammer Lovgrundlag DS 469 DS 452 DS 3090 Gider vi? Potentiale Hvem? Byggeprocessen Konkurrenter Muligheder

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK OG RØR Aftalen om forpraktik er indgået mellem TEKNIQ Installatørernes Organisation og henholdsvis Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk EI-Forbund. Spørgsmål til

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING TAG DIT AMU KURSUS I SLAGELSE Metalsvejsning Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.

Læs mere

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK Fagstærke kurser til dig Fagstærke kurser, der kvalificerer dig til tidens udfordringer Virksomhedstilpassede kurser A t kvalificere

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Deltageren 4-1. Typiske arbejdsområder. Plastindustrien Metalindustrien VVS Bygge og anlæg Anden industri, hvor der forekommer plastsvejsning

Deltageren 4-1. Typiske arbejdsområder. Plastindustrien Metalindustrien VVS Bygge og anlæg Anden industri, hvor der forekommer plastsvejsning 4-1 Deltageren Deltageren er i denne håndbog en person, der søger uddannelse til plastsvejser på en plastsvejseskole, som er godkendt til at gennemføre et eller flere af uddannelserne: BASIS - PLADE -

Læs mere

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole Uddannels Titel på uddannelse es nr. Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign Randers Tradium (280051) 43409 Langthårsfrisering Randers Tradium (280051) 43410 Aktuel klipning

Læs mere

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat Ansøgningen udfyldes og indsendes inden kursusstart Selvvalgt uddannelse (sæt X): Virksomhedsansøgt uddannelse (sæt X): Firmanavn: Adresse: CVR-nr.: Tlf.nr.: Postnr.: By: E-mail Registreringsnr.: Kontonr.:

Læs mere

Fakta om godschaufføruddannelsen

Fakta om godschaufføruddannelsen Fakta om godschaufføruddannelsen Hvad kan en godschauffør med svendebrev? En godschauffør kan udføre fx distributionskørsel, fragtmandskørsel, entreprenørkørsel, kørsel med containere, kranarbejde, tankvognskørsel

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering 2. skoleperiode i hovedforløb kølemontør Formål med skoleperioden er at udbygge lærlingens viden fra begynderniveauet vedr. viden om

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017 HAR DU BRUG FOR HJÆLP? RING 33 88 09 00 AMU-KURSER Tjek nextkbh.dk om der er nye kurser, nye kursusdatoer eller om kurser er booket/aflyst. INDHOLDSFORTEGNELSE 01 02 03 04 06 AMU-kurser For ansatte og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING INDEN KURSETS START Der vil blive foretaget en individuel visitation, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt. EFTER ENDT KURSUSFORLØB Efter kursusforløbet, kan

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Fagligt udvalg - Tanker bag reformen

Fagligt udvalg - Tanker bag reformen Fagligt udvalg - Tanker bag reformen 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse -

Læs mere