Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3"

Transkript

1 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Branchevejledning Masseovn/finsk stenovn En rigtig skorstensfejer Norsk besøg Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3 Februar årgang 1

2 SKORSTENSFEJER MESTEREN Ansv. redaktør: Keld Lützhøft Jensen, Rugvænget 16, 4100 Ringsted. Tlf: Fax: Redaktionelt stof: Sendes til Keld Jensen. LEDER: Branchevejledning Keld L. Jensen Redaktør Annoncer / adresseændring: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia.. Tlf: Fax: Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med den ansvarshavende redaktør. Tryk og repro: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf: Fax: ISSN Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oldermand: Theodor Kristensen, Berlingsbakke 18A, 2920 Charlottenlund, Tlf: Fax: Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors, Tlf: Fax: Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse, Tlf: Fax: Hovedkasserer: Orla Nielsen, Tingvej 5, 6070 Christiansfeld, Tlf: Fagteknisk udvalg: Formand: Benny Lassen, Vejlands Allé 45, 2300 Sundby. Tlf: Fax: Bisidder: Johan P. Nielsen, Hybenvej 5, 8850 Bjerringbro. Tlf:/Fax: Sekretær: Kim Laue Christensen, Odensevej 3, 5600 Fåborg. Tlf: Fax: Fagligt udvalg: Formand: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Niels Jørn Zepernick, Ellekær 7, 2730 Herlev Tlf: Skorstensfejerfagets efteruddannelsesudvalg: Formand: Bjørn Fridthjof, Blik & Rørarbejderforbundet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, Tlf: Fax: Næstformand: Lars Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Lærlingekontoret: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg. Tlf: Begravelseskassen: Ib Kirkegaard, Blåmejsevej 8, 8660 Skanderborg. Tlf: Laugets fane: "Palæet", Jomfrustien 6, 6270 Tønder. Tlf: Skorstensfejerskolen: EUC Syd Tønder, Plantagevej 35 a, 6270 Tønder. Tlf: Faglærer Finn Hansen, Tlf http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh. OR-sekretariatet: Postbox 141, 2630 Tåstrup. Tlf: Fra kl MTL Kalibrering: Fabriksvej 15, 6270 Tønder. Tlf: Feriepenge: Sydbank: Storegade 28, 6270 Tønder. Tlf: v/ Edith Johannesen. Træffes ikke onsdag. Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet har i en periode forsøgt at udarbejde en branchevejledning for skorstensfejerhåndværket. Dette har imidlertid ikke været muligt, så arbejdet med vejledningen er nu ophørt. Det oprindelige udkast til vejledningen var ubrugeligt. Der er indtil nu brugt megen tid på at forsøge at tilrette materialet. Lauget er kommet til den erkendelse, at det ikke er muligt at nå et resultat, som begge parter kan være enige om. Det har fra starten været en aftale parterne imellem, at vejledningens indhold fuldt skulle kunne accepteres af begge organisationer. En branchevejledning har udelukkende været et ønske fra fagforbundets side. Lauget har aldrig troet på ideen om, at man kan læse sig til, hvordan man skal gebærde sig på arbejdspladsen. Instruktion i f.eks. placering af en stige, så den ikke skrider, kan ikke læres ved at læse en bog. Alle sådanne detaljer ligger i skorstensfejerens praktiske uddannelse. Vi har et uddannelsessystem, hvor fagforbundet og lauget er ligeligt repræsenteret, og begge parter har således mulighed for at påvirke uddannelsen. Hvis man mener, at der er mangler i uddannelsesmaterialet, må man gøre opmærksom herpå. At lauget har ønsket at afbryde dette projekt, bliver af fagforbundet selvfølgelig udlagt som om, at arbejdsgiversiden ikke ønsker et godt arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Man holder jo gerne liv i myten om, at mesteren intet ønsker at gøre for svendens sikkerhed. Man gør i et "opråb" til sine medlemmer opmærksom på, at man i forbindelse med en arbejdsulykke sandsynligvis ikke vil kunne få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis man går op på et tag. Det er rent ud sagt noget vrøvl. De erstatningsretlige principper bliver ikke tilsidesat, fordi der ikke foreligger en branchevejledning. Det er naivt at tro, at man forbedrer sikkerheden ved at udfærdige en branchevejledning - var det bare så nemt. Husk lige at skrive. Det kan ind imellem være svært at samle relevant stof til fagbladet. Bladets læsere er derfor mere end velkomne til at bidrage med store og små historier, der kan have interesse for faget. Billeder af ældre dato er lige så velkomne, men helst med tidsfastsættelse og meget gerne ledsaget af et par ord eller en lille Stof til næste fagblad bedes sendt til Keld Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Fax Inden 1. april Skorstensfejermesteren 1/2005

3 Masseovn/finsk stenovn Af Theodor Kristensen & Jens Brandt Der er blevet opsat masseovne i alle skorstensfejerdistrikter. Hvor gode er de? Søger man på nettet med søgeordet "masseovn", så er der en del firmaer, der tilbyder sig. Lovord Det skorter ikke på lovord. Man kan varme sit hus op med én daglig fyring på 15 kg brænde. Design Masseovnen fremstår som en muret kasse med en låge til indfyring, en askeskuffelåge og som oftest en bageovnslåge, hvor også den sekundære forbrænding kan iagttages. De fleste er vandskurede, berappede eller pudsede enkelte er murede i det man kalder blanke sten. Røgen ledes ned modstrøms, som vist på billedet herunder. Kontra-flow i en masseovn. Syn og skøn Baggrunden for, at dette tema er valgt for denne artikel, er en syn- og skønsforretning, hvor en køber af en masseovn havde anlagt retssag. Hans stuer blev sværtet af røg fra masseovnen, og han var af den opfattelse, at skorstenen Ø 15 cm Isokern var for lille i lysning. der lagt 15 kg nåletræ ind i ovnen, der efterfølgende blev antændt. Askefaldslågen blev åbnet som foreskrevet i brugsanvisningen. Konklusionen ved syn- og skønsforretningen blev da også, at en lysning på 15 cm er tilstrækkelig til en masseovn, hvor den maksimale brændemængde er 15 kg/h. Røgen sivede derefter ud af små utætheder ved lågerne. Askefaldslågen blev lukket, og der blev åbnet helt for luftventilerne på denne låge. Herefter brændte ovnen godt uden røggener, ligesom der ikke var nævneværdig røg ud af skorstenen, røgen blev efter nogle minutter usynlig. Selv når oliefyret startede, kunne 15 cm Isokern klare opgaven. Det kan herefter konstateres, at en skorsten med en diameter på 15 cm og en højde på 7 m er tilstrækkelig til en masseovn, hvori man ønsker at afbrænde 15 kg brænde på én gang. Alle masseovn-sættere foreskriver større lysninger gerne på 24 x 24 cm. Det er ikke formålstjenstligt at anvende større skorstenslysninger end nødvendigt. 15 kg brænde udvikler en røgmængde svarende til røgmængden fra 6 l olie. En 15 cm Isokern kan aftage røgen fra 10 l olie. Der er altså plads til et betydeligt luftoverskud ved brændefyringen. Det generelle indtryk af masseovnsætternes faglige kompetence er ikke imponerende, når man, som her med én stemme, foreskriver skorstenslysninger, som er % overdimensionerede. Mange masseovnskunder har betalt for at få fræset Isokernforinger ud. I det følgende vil vi prøve at anskueliggøre masseovnens funktion ved hjælp af målinger. Vi har fået masseovn Som det ses af følgende citat, er der tilfredshed fra brugernes side. Citat: Vi havde bestemt os for at bygge et nyt stuehus. Det var derfor naturligt, at vi også skulle have en masseovn. Vi læste en hel del om princippet, virkemåden og de forskellige muligheder, der er med de forskellige typer ovne. Vi tegnede vor ønskeovn og sendte det til en ovnsætter. Masseovnen blev bygget i vinteren 2002 af 2 ovnsættere fra firmaet Fornyet Energi i forbindelse med opførelse af vort nye hus. Soklen til ovnen består af ca. 1 kubikmeter beton, og er støbt samtidigt med husets sokkel. Masseovnen blev bygget op dels af sten og dels af elementer. Efter 5 arbejdsdage stod ovnen færdig og skulle tørre. Efter tørretiden på godt 3 måneder skulle vi fyre op for 1. gang. Ovnen blev startet langsomt op. På 1. dag blev der brændt ca. ½ kg brænde. På 2. dag 1 kg brænde. For hver dag der gik herefter, blev der tilføjet et ½ kg brænde. Efter en måneds tid, var vi oppe på ca. 15 kg brænde. En hel ovnfuld. Hele sommeren blev der naturligvis ikke fyret i masseovnen, men sidst i september begyndte opstarten igen, denne gang med et par kilo mere om dagen. Vi brugte lidt gran / fyr men mest eg og bøgebrænde. Ovnen varmede dejligt, men der manglede Fortsættes side 4 Skorstenslysning Under syn- og skønsforretningen blev - se annoncen på bladets bagside! Skorstensfejermesteren 1/2005 3

4 Fortsat fra side 3 lige det sidste. Vi talte med en ovnsætter, som fortalte at vi kun skulle fyre med gran / fyr. Det hjalp en hel del. Nu måtte vi sætte brændeforbruget ned, for ellers blev der alt for varmt. Brændet opbevares i en tørrelade, hvor der er masser af luft men ikke direkte regn. Vi tager brænde ind til ca. én uge af gangen. Brændet stables ved siden af ovnen, hvor det ligger for at tørre. Om morgenen fyldes ovnrummet op med ca kg brænde. Om eftermiddagen er brændet så tørt, at det antændes næsten uden brug af papir. Vi har prøvet at lukke lidt for luften, så det ikke brænder så hurtigt, men det resulterede bare i, at glasset i det øverste ovnrum blev sort på indersiden. Vi brænder nu brændet af med fuld luft, og det varer en god times tid, før ilden er brændt ud, og vi kan lukke for både skorstens- og luftspjæld. Hele vinteren har vi næsten hver dag tændt op i masseovnen, som opvarmer m i stueetagen samt 30 m på 1. sal. Det er da imponerende. Der er indbygget en ovn i masseovnen. Ovnen bliver svinet til med aske ved hver optænding, men da det er tør aske, er det lige til at feje ned i fyrrummet før ovnen skal bruges, og bruges, det skal den. Vi har bagt pizza, som ligger på et stykke bagepapir. Stegt oksesteg, kyllinger, and og meget mere i en stegeso. Det er bare alle tiders. Citat slut. Det samme er indtrykket, når man taler med andre masseovnsbrugere. Måleresultater Der blev herefter udført en række målinger for at få syn for konsekvenserne af den meget kraftige afbrænding, som én fyring i døgnet er. Ca. 10 min. efter optænding. Målingerne blev udført på den omtalte ovn. Der blev fyldt 24 kg brænde ind i en ovn, der dagen før var blevet fyret i på tilsvarende måde. Brændet var tørt. Ovnens udvendige temperatur var ca. 45 gr. - varierende mellem 58 og 37 gr. Ovnen har således opvarmet huset i det foregående døgn. Der er nu fuld gang i ovnen. Gasserne brænder i bageovnen/sekundær forbrænding Tab n Røgtemp Ovn Røgtemperatur Røgtemp n. Tab n Tab i % Tid i min. 0 4 Skorstensfejermesteren 1/2005

5 Fortsat fra side 4 FRA GAMLE DAGE: Det ses af kurverne, de tykke streger er ovn 1, at røgtemperaturen er oppe på 510 gr. C. Den er mere end 400 gr. C i halvdelen af brændetiden. Skorstenstabet er oppe på 75%. Det er ikke fornuftigt at afbrænde brændsel med så høj røgtemperatur set ud fra en brændselsøkonomisk betragtning. Der blev også målt på en tilsvarende ovn, der er opmuret på Slagelse Tekniske Skole. Der blev her indfyret med 15 kg brænde, der blev antændt i toppen. Resultaterne ses af kurverne, de tynde streger er ovn 2. Det ses, at det maksimale skorstenstab er halveret. Rådgivning Den rådgivning vi som fagfolk skal give masseovnsbrugerne må være, at man bør påfyre mindre brændsel af gangen 8-10 kg. Cyklende skorstensfejere, København ca Mon nogen kan sætte navn på cyklisterne? Den mængde vil give en lavere røgtemperatur, man kan vælge at fyre de nævnte 8-10 kg af med nogle timers mellemrum eller fyre 2 gange med én times interval. De fleste vil kunne fyre, når de kommer hjem og aftenen igennem. Man vil så også få glæde af, at kunne se ilden gennem ovnens glaslåge. Når man søger på nettet under "Stenovne.dk" har ovnsætter Lars Helbro en hjemmeside, hvor han også anbefaler at fyre med lavere røgtemperaturer. På hjemmesiden kan der ligeledes ses en række prøvefyringer, hvor Teknologisk Institut har medvirket. I næste blad vil vi bringe målerresultater fra en porcelænsovn. Har du husket at indbetale og indberette til Skorstensfejerfagets Uddannelsesfond? Skorstensfejermesteren 1/2005 5

6 S kafor-rapport anno 1914 Fra fhv. skorstensfejermester C. H. Thielke har vi modtaget en bog bl.a. indeholdende gamle rapporter. Bogen, der er fra 1914, har tilhørt vores pensionerede kollegas far Wilhelm Gotfrede Thielke, Nakskov. Rapport Paa foranledning af Lollands sønder Herreds Kontor har undertegnede undersøgt Skorstenen paa Brandstedet I Valshave og kan derom forklare. med Glanssod, paa flere Steder cirka 2 tommer tykt Lag, om Skorstenen har været revnet kunde ikke konstateres men det er ofte Tilfældet at saadanne raa Lerskorstene bliver opløste lige under Tag-rygningen hvor Regnen kan komme til at indvirke saa der fremkommer Aabninger hvorved Ild og Røg faar let adgang til Straataget og da det ser ud til at Skorstenen I flere Aar ikke har været ordentlig renset og efterset kan det godt være Aarsagen til Ildens Opkomst. Tjenstligt W G Thielke 1. At Skorstenen har væltet saa kun den del under Loftet var tilbage. 2. Af resterne kunde der konstateres at Skorstenen har været bygget af raa Lersten og at den har været meget tilsat Hytteferie i Norge Skorstensfejerlaugets medlemmer har igen i år mulighed for at leje en idyllisk beliggende hytte i Norge. Al henvendelse vedrørende leje af hytten til: Helmuth Asmussen tlf SKORSTENS FEJER TØJ Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. SKORSTENSFEJERFAGETS BE K LÆDN G in Fra dengang det var sejt at ryge. Billedet har været brugt i en cigaretreklame. De københavnske skorstensfejere på billedet er angiveligt, set fra højre: Bendt Olesen og Jørgen Remil. Navnet på personen til venstre kendes ikke. For yderligere oplysninger kontakt: Ingrid Hansen Hanekær St. Heddinge TLF Skorstensfejermesteren 1/2005

7 Skorstensfejernes svendeprøve i Esbjerg I avisen "Vestkysten" var der 25. juni 1954 omtale af en svendeprøve afholdt i Esbjerg. Fra vores pensionerede kollega Carlo Andersen, Esbjerg har bladet modtaget artiklen samt et billede af de unge svende. De fem lærlinge havde alle bestået den teoretiske prøve på Teknologisk Institut og skulle derefter gennemgå den praktiske svendeprøve i Esbjerg. Den lokale mester Niels Vilhelm Jensen lagde distrikt til prøverne. Skuekommisionen bestod af skorstensfejersvendene Svend W. Nielsen og Carl Knudsen, samt skorstensfejermester Niels V. Jensen og laugets oldermand J. Thykjær Flyndersø Carlo Andersen var dengang nygift, og en journalist på "Vestkysten" benyttede lejligheden til at omskrive H. C. Andersens eventyr en smule. I anledning af 200-året for vores store digters fødsel vil det være passende at bringe artiklen fra dengang: Hyrdinden og skorstensfejeren (Frit efter H. C. Andersen) - Har du virkelig mod til at gå med mig ud i den vide verden spurgte skorstensfejeren. Har du betænkt hvor stor den er, og at vi aldrig mere kan komme tilbage? Det har jeg, sagde hun. Der stod han med sin stige så nydeligt, og med et ansigt så hvidt og rødt som en pige, og det var egentlig en fejl, for lidt sort kunne han meget gerne have været. men han havde tændt pigens hjerte i brand, og slaggerne ville aldrig kunne renses ud, om han gik fra hende. Og omvendt går der sjældent røg af en skorstensfejer, uden at der er brand, og det var der, for i dag blev han tilmed svend og karl for sin høje hat. Men du må love mig aldrig at koste med mig, sagde hun koket. Og det lovede han og på denne dag både guld og grønne skove, flunkende nyt dollargrin og rejser den ganske verden over. Men hun kunne ikke dy sig for at se tvivlende ud: Og alt det kan man opnå bare ved at stige op gennem en skorsten? Han Fra venstre: Skorstensfejersvend Carlo Andersen (senere mester i Esbjerg) - Jørgen Tang Christensen, Hobro - Per Knudsen, Pandrup (senere mester i Ålborg) - Hans Sprenger, Nordborg - Ove E. Frederiksen, Broager - Tage Erik Rasmussen, Struer (senere mester i Struer) - skorstensfejermester Niels Vilhelm Jensen, Jerne ved Esbjerg og skorstensfejermester Alfred Pedersen, Oksbøl. nikkede, og så tog hun ham i hånden, og sammen gik de op på taget. Men ak, det var ingen himmelstige, men en sort vakkelvoren én, og da de kom op, så de bare ud over en masse tagrygge i Jerne. Var det det hele, udbrød hun. Verden er alt for stor. Nu har jeg fulgt dig ud i den vide verden, nu kan du for resten gerne følge mig hjem igen, dersom du virkelig holder af mig. Jamen, man skal igennem skorstenen mange gange før man bliver rig, forklarede han undskyldende. Så får du kravle ene, sagde hun spidst, for hun var en pige, der ville have begge ben på jorden. Og for øvrigt, så indføres der fjernvarme alle steder, og du får slet ingen skorstene at rense. Og det måtte han give hende ret i. for det er kun i H. C. Andersens eventyr, at skorstenen fører ud i den vide verden. Men man kan også blive lykkelig med centralvarme når blot den ild, der brænder mellem to er ægte nok. Og så må du først og fremmest holde din egen sti ren. Også det lovede han og fik svendebrev, husassistenten og det halve af Jernes skorstene at se til og hvis ikke skattevæsenet har taget alt, lever de lykkeligt til deres dages ende. Peter. Journalisten har fejlagtigt fået opfattelsen af at Carlo var blandt de nyudlærte. Han var på det pågældende tidspunkt svend i distriktet. Men bort set fra det skulle det være ganske vist. Carlo fik lokket sin hyrdinde op på taget. Kvinder var tydeligvis mere føjelige dengang. Skorstensfejermesteren 1/2005 7

8 En rigtig skorstensfejer Af Jan Sørensen, København Fra sidste fagblad fortsættes fortællingen fra " HØJT PÅ STRÅ " i det gamle sogn hvor skorstensfejer J. P. Hedegaard nu fortæller om sin svendetid Efter endt læretid tog jeg til Samsø, hvor jeg arbejdede i to år. Min Mester boede i Tranekær, derfra vandrede vi ud og havde skorstensfejningen over hele Øen. Vor længste spadseretur var til landsbyen Nordby. Her blev vi så godt behandlet, at det sent glemmes. Der var en gårdmand, som havde stillet en seng op på loftet over kostalden, og i sengen var der rigtige dyner, som vi kravlede under i vort sorte tøj. I Nordby var der arbejde nok i en hel uge, og ved arbejdet blev vi budt mere mad og drikke, end vi kunne fortære. Ugelønnen for en svend var 12 kr og fri station hos mesteren, men det med maden kom mester let over, da vi altid fik hele vor fortæring, når vi var ude på arbejde, så det var kun om søndagen, vi fik maden hjemme hos mester. Fra Samsø rejste jeg til Frederikssund og fik arbejde; men det var kun ganske kort tid. Derefter arbejdede jeg lidt i Ringsted og Slagelse. Jeg rejste atter til Jylland og fik arbejde i Brønderslev, hvor vi på landturene ofte sov på teglværksovnene, og det var næsten noget af det bedste, da der her var både tørt og varmt. Jeg opdagede snart, at teglovnen var et søgt sted. Natherberg for vagabonder, de såkaldte landevejens frie fugle. Teglovnen var for disse vandringsmænd ikke alene en fortrinlig soveplads, men også spisehus. Pengene, som de vandrende svende i dagens løb havde tigget sammen, omsatte de i kød og brændevin og stilede så efter teglværket, hvor der skulle holdes gilde. Flere gange så jeg at en af vandringsmændene tage en spand med noget vand, og deri komme det købte kødstykke Spanden sattes ned i et af fyrhullerne oppe på ovnen, og det varede ikke længe, før en tæt damp steg op fra spanden og fortalte, at det skrupkogte, som de sagde. Når kødet var kogt, begyndte gildet. Først kom lommeknivene frem for at skære kødet i skiver, så det kunne tages med fingrene, og så gnavede mændene på kødskiven til brændevinen. I begyndelsen gik det stille og alvorsfuldt til, men det varede ikke længe, før sang og skrål tog magten. Der hørtes stumper af glade vandreviser. Tonerne var, hvis man skal tale om toner, både hule og hæse, det lød som man slog med en kæp på en gisten tønde. Vi blev budt med til gildet, men sagde altid nej tak. Selvom vi ikke selv så videre tiltalende ud og var aldrig så sorte, kunne vi alligevel ikke få os selv til at spise af kødet og drikke deres brændevin. På teglovnen var vi på en måde kammerater, og jeg har aldrig mødt andet end venlighed hos disse i samfundet forhutlede mennesker. Vi undgik heller ikke at stifte bekendtskab med lopper og lus. I de fleste tilfælde var det, hvor landevejens løse eksistenser havde deres tilholdssted, at vi blev fyldt med den slags husdyr, men det mærkelige var at, eller rettere det gode var, at det sjældent varede mere end et par dage, før vi igen var fri for disse følgesvende. Den stærke sodede lugt har enten fordrevet dem eller slået dem ihjel. Fra Brønderslev rejste jeg til Skanderborg og kom til at arbejde i en meget stor virksomhed; vi var 12 mand om arbejdet. Det var næsten festligt, især når jeg tænker tilbage til dengang. Hver morgen kl 6 troppede vi op i vort sorte arbejdstøj med vore redskaber over skulderen og i hånden, og så vandrede vi afsted to og to til bestemte landsbyer, hvor vi skulle arbejde hele ugen, og atter vandre hjem lørdag aften, vi fik da udbetalt vor ugeløn. De fleste af svendene var gamle københavnersvende, der på en måde var slået ud ved arbejdet i de høje huse og af den grund blevet overflødige, hvis ikke man vil sige umulige, og derfor var de rejst ud til provinskøbstæderne. Disse københavnere var synftige svende. Flere af dem havde kendingsnavne, der på en måde fortæller en del; der var Telle Frederik, Kang Kang, skuespilleren og mange flere. Man kan også sige, at de fleste var fidusmagere. Kom vi unge ud på arbejde med en af disse udspekulerede københavnere, lærte vi hurtigt hvorledes en dag blev skåret. En mandag morgen var jeg på arbejde sammen med Telle Frederik. Om søndagen havde der været sold, så Telle Frederik var både søvnig og dårlig tilpas. Da vi nåede gården, hvor vi skulle feje skorsten, spurgte han efter konen og fortalte hende, hvor syg og dårlig han var, og at det eneste, der kunne hjælpe ham, var en dram. Konen sagde nej og tilføjede: "Vi har ikke brændevin". Telle Frederik så mere og mere lidende ud og sagde: "Om et øjeblik dratter jeg om". Konen så på ham og hentede et snapsglas og en flaske brændevin. Det lyste op i Telle Frederiks ansigt, da snapsen blev skænket. Konen gik et øjeblik ind i stuen ved siden af uden at tage flasken med, og i denne korte tid skænkede og drak Telle Frederik 3 snapse. 8 Skorstensfejermesteren 1/2005

9 Vi fik som sagt altid en god føde, når vi var ude på arbejde. Et glas øl og en dram blev vi næsten budt alle steder, så der skulle passes på at sige nej tak i tide, for ikke at gangen skulle blive alt for bedrøvelig at se på, når vi vandrede fra gård til gård. I den tid var det sjældent, vi behøvede at komme op på husene. Der var over alt kun gamle skorstene med den store vidde, så vi kunne kravle op nede fra og på vejen op bearbejde skorstens sider med skraber og kost. Når vi havde fejet skorsten, skrev vi regningen, der altid gjaldt for et år. "Skuespilleren" var den største fidusmager, vi havde. Selve skorstensfejningen ville han helst slippe uden om, det blev gerne overladt til den unge svend, der fulgte ham. Det gik ofte således til, at når vi kom til landsbyen, hvor vi skulle arbejde, gik "Skuespilleren" ind til gårdmændene og skrev regningen og fik den betalt, hvorefter han med en flot håndbevægelse sagde: "Svenden kommer snart, og så bliver skorstenen fejet". Resultatet blev et helt andet. Mange skorstene blev ikke fejet i den omgang. Der er mange flere gode historier fra J.P.Hedegaards svendetid. De følger i de kommende fagblade. Skorstensfejersvend SØGES til spændende og alsidigt arbejde Kørekort samt OR-bevis nødvendigt. Henvendelse: Skorstensfejermester Martin Holm Andersen Tværgyden Årslev Tlf Lauget holder generalforsamling i Vestre afdeling tirsdag den 10. maj 2005 og i Østre afdeling onsdag den 11. maj 2005 Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Skorstensfejermesteren 1/2005 9

10 LÆSERBREVE: E t læserbrev om sikkerhed Fra en "skuffet svend" Kristian Thorsager Lorenzen Citat: Så har vores oldermand gjort sig uheldigt bemærket endnu engang, ang. sikkerhed på arbejdspladserne. Han mener, hvis jeg forstår ham ret, at sikkerhed er noget vi lærer, når foden er smuttet og man er på vej ud over kanten. Den tid det tager fra foden smuttede, til vi rammer jorden, kan man bruge til at tænke på, at det nok var forkert, som man fik sat foden. Og når man så ligger på jorden med brækket arm, ben eller ryg så har vi rigtig tid til at fundere over, at det var forkert den måde man fik sat foden på. Kære Theodor, du må have slået hovedet, da du faldt ned, når du kan komme med sådan en gang volapyk. Kan sikkerheden forbedres, sådan så bare én reddes fra at falde eller komme til skade, så skal den sgu forbedres. Der er også et økonomisk aspekt i det, ud over at svenden kan lave sit arbejde. Det har nogle skorstensfejermestre fundet ud af, men for at vores oldermand Theodor Kristensen også kan få glæde af det, skal jeg komme med et eks. Hvis en kunde har en stoppet skorsten, og den kun kan fejes fra toppen og taget er meget glat (Theodor, der kan være sne på taget) og o tagets hældning er 45 (Theodor, hvis det skulle være smuttet for dig), så må vi ikke gå på taget med en hældning på o over 15, medmindre der er tagstiger eller tagtrin. Så er der nogle der har en rygningsstige/tagstige, (til Theodor en rygningsstige/tagstige er en stige, man kan lægge op på taget, som har en bøjle, der går ned på modsat side, og holder fast og så kan man gå op af stigen på en forsvarlig måde). Men, der skal to mand til at lægge sådan en stige op, altså en ekstra løn til en svend. Theodor, den ekstra løn kunne spares med tagtrin og samtidig er hurtigere med tagtrin, så man kunne komme videre i programmet. Kære Theodor for det første, finder jeg 10 Skorstensfejermesteren 1/2005 det forkastelig, at du ikke sætter svendenes liv og lemmer øverst på dagsordenen. Samtidig ville det nok ikke være den første uddannelse de kommende lærlinge vælger, da arbejdsmiljøet ville være for farligt. Men hvis du og mesteren, ved det næste møde, kommer frem til, at I ikke vil forbedre sikkerheden, ja så, ville jeg da foretrække det kommunale styre, da vi ville have en større chance for at blive hørt og overleve de kommende år. P.S. En svend skal nok overleve uden en mester, man kan en mester overleve uden en svend? Citat slut. SVAR PÅ LÆSERBREVET Af oldermand Theodor Kristensen Kære Kristian! Du har sendt et brev til vores redaktør af "Skorstensfejermesteren". Brevet har du ønsket bragt i vort blad. Vi bringer dit brev i bladet for at illustrere, hvordan nogle opfatter laugets holdning til sikkerhed. Du nævner bl.a. i dit brev "hvis jeg forstår ham ret" du har ikke forstået mig ret! Jeg har givet udtryk for, at man ikke kan læse sig til sikkerhed. Man lærer af sine fejltagelser. Man lærer at slå søm i ved at ramme sine fingre, man lærer at gå ved at falde, man lærer at cykle ved at vælte o.s.v. Alle skorstensfejere har eksempelvis oplevet, at en stige glider bagud på et dårligt underlag. Nogen er kommet til skade, men de fleste har lært at placere stigen, så det ikke sker. Det har i den forbindelse ingen betydning, at man kan læse om, at man altid skal opstille stigen sikkert. Med det mener jeg, at man ikke kan læse sig til at blive skorstensfejer, man må lære faget i praksis. Det er derfor, at man har de praktiske uddannelser med alt, hvad deraf følger. Du giver udtryk for, at man som skorstensfejer ikke må gå på et tag, der o hælder mere end 15! Dette har du misforstået, der er ikke faste regler for, hvilken taghældning vi må bevæge os på. Hvad får dig til at tro, at der er behov for, at du underviser mig i, at der kan falde sne eller hvorfor mener du, at jeg er uvidende om, hvad en tagstige er? Hvorfor mener du, at der skal 2 mand til at lægge en tagstige op? Hvordan skal 2 mand kunne komme til for hinanden? Er det mon dig, der ikke har prøvet at lægge en tagstige op på et tag? Hvad får dig til at tro, at jeg ikke vil forbedre sikkerheden? Jeg har aldrig givet udtryk for noget sådant. Der er tværtimod så vidt jeg kan skønne ingen skorstensfejere, der har arbejdet mere med sikkerhed, end jeg har. Vi vil meget gerne bringe læserbreve i vort blad, men der stilles normalt krav til kvaliteten. Men det forhold, at du har opfattet noget andet end det jeg rent faktisk har givet udtryk for, danner grundlaget for, at vi alligevel bringer dit indlæg i bladet. Dette er for at sikre, at yderligere misforståelser fra andre skorstensfejere med mit svar, skulle være bragt af vejen. Hvis bladet udebliver. Skorstensfejermesteren sendes til alle fagets udøvere. Såfremt der er en kollega på værkstedet, der ikke modtager bladet, bedes man snarest rette henvendelse til redaktøren eller til KHI-Data for at få rettet fejlen.

11 Uagtsomhed Er det kun den ansatte, der kan handle uagtsomt? En landsretskendelse omtalt i bladet "Mester Tidende" kan tyde på det. Et jysk byggefirma er i landsretten blevet idømt en bøde på kroner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. En medarbejder i byggefirmaet havde arbejdet på et stillads, der ikke var forsynet med det nødvendige rækværk. Medarbejderen arbejdede på stilladset i 2,9 meters højde, og da rækværket kun var 0,6 meter højt, var der ifølge dommen fremkaldt fare for, at medarbejderen kunne falde ned og komme til skade. Det ændrede ikke på omstændighederne, at den pågældende medarbejder var sikkerhedsrepræsentant. Medarbejderens forsømmelse blev regnet for uagtsom, selv om han om morgenen af en leder i firmaet, var blevet indskærpet, at han skulle sætte rækværk op, eftersom stilladset var mere end 2 meter højt. I stedet blev byggefirmaet gjort ansvarlig. Ifølge Nudansk ordbog er det at handle uagtsomt noget "som ikke sker med vilje". Det er meget svært at få øje på byggefirmaets skyld i denne sag. Vi venter stadig på, at politikerne tager hånd om at få fjernet det objektive strafansvar, der kriminaliserer arbejdsgiveren, lige meget hvor meget han forsøger at overholde arbejdsmiljøloven. KJ Skorstensfejersvend SØGES Snarest til varigt arbejde. OR-bevis og kørekort nødvendig. Skorstensfejermester Carl B. Jørgensen Nørregade Otterup Tlf Skorstensfejermesteren 1/

12 MÆRKEDAGE: 25 ÅRS JUBILÆUM 25 ÅRS JUBILÆUM 70 ÅR Jens Chr. Sø kunne den 1. februar 2005 fejre 25-års jubilæum som mester på Mors. Jens Chr. Sø er veteran som tillidsmand i Lauget. Formand for amtklubben, formand for fagteknisk udvalg, medlem af forretningsudvalget og formand for Vestre afdeling. Jens Chr. har i alle disse sammenhænge gjort en indsats, der er ekstraordinær. Laugsmedlemmer og alle i ledelsen har grund til at sige tak til Jens Chr. for hans indsats for Lauget gennem årene. Som skorstensfejermester på Mors er der også gjort et stort arbejde. Nye opgaver som ventilationsrens, udsyring af kedler og skorstensrenovering, har medført, at det lille "pastorat" er vokset til en langt større forretning. Jeg har hele forretningsudvalget med mig, når jeg siger tillykke og tak for et godt samarbejde gennem de mange år. Theodor Også Teddy Nielsen har den 1. januar 2005 haft 25-års jubilæum. Han har "sneget" sig gennem dagen, uden at nogen har været opmærksom herpå. Teddy er også blevet 50 år i oktober En hemmelig aftale med dette blads redaktør skulle betyde, at han slap for at give den omgang. Teddy blev som det ses af ovenstående mester, da han var bare 25 år. Han blev medlem af forretningsudvalget i Teddy blev kastet direkte ind som formand for Østre afdeling. En opgave som han har løst godt nu i 10 år. Som mester i Slagelse er Teddy yderst aktiv med bl.a. isætning af skorstensforinger og rensning af ventilation. Også til Teddy siger forretningsudvalget og jeg tillykke og tak for et godt samarbejde gennem årene. Øllet har vi til gode fra både Jens Chr. og Teddy. Theodor Tak er kun et fattigt ord! Siger man, men jeg er glad for, det eksisterer. Min mand gennem 38 år, skorstensfejersvend Fridtjof Østergaard Nielsen, er død efter et langt og til tider smertefyldt sygeleje. Han blev bisat den 9. december 2004, og det trøstede mig meget at se den opmærksomhed, der var i forbindelse med bisættelsen. Derfor TAK for venlig deltagelse, blomster, kranse og for fremførelse af fagets fane. Det var smukt. Tak endnu engang. Med venlig hilsen Anny Østergaard Nielsen. Den 27. oktober 2004 kunne fhv. skorstensfejermester Bent Norman Pedersen, Herfølge fejre sin 70 års fødselsdag. Dagen blev fejret sammen med den nærmeste familie. Bent kom i lære hos sin far Hjalmar Pedersen i 1949 og blev den 1. April 1973 udnævnt til mester i Roskilde Amts 8. Distrikt. Bent har, i forbindelse med distriktsreguleringer, været mester i forskellige kommuner i tidens løb: Ramsø, og de sidste mange år i Skovbo og Vallø kommuner. Bent var også en del år en aktiv formand for Skorstensfejernes Ventilationsrensning i Roskilde og Bornholms amter. Bent valgte i december 1997 at gå på frivillig pension. Bent nyder pensionisttilværelsen med cykelture og ikke mindst som 26. mand på Herfølges superligahold i fodbold. Her er han bedst på tilskuerpladserne med gode råd - ja dommeren slipper heller ikke for en bemærkning, hvis det går holdet skidt. Midtsjællands Amtsklub ønsker tillykke med den runde dag og alt vel i fremtiden. Kim 12 Skorstensfejermesteren 1/2005

13 Norske skorstensfejere på besøg I Danmark Af Jan og Peter Sunds, skorstensfejermestre I Nibe Der hvor skorstensfejningen udbydes, hersker der megen utilfredshed, idet arbejdet så bliver foretaget på akkord, med de følger, der er forbundet med det. Når man arbejder med at forebygge brand og forgiftning, er det næppe den rigtige måde at løse opgaven på. Lørdag den 9. oktober havde vi fornøjelsen af at have besøg af 30 norske skorstensfejere (mestre og svende) på vort værksted i Nibe. Vi fik kontakt med nogle af skorstensfejerne i 2003 på vores tur med Norjyllands amtsklub til Santa Maria Maggiore i Italien, hvor vi kørte i samme bus. Det blev en meget god eftermiddag med megen debat om vores fag. Dagen sluttede med, at vores amtsklub fik en invitation om at besøge fejerne i det sydlige Norge. mesteren i distriktet. Dette brandsyn er meget detaljeret og koster ca. 500 kr. Man har i Norge i flere år haft store problemer med at skaffe tilstrækkelig med arbejdskraft til skorstensfejerfaget, og nogle kommuner har derfor set sig nødsaget til at udlicitere skorstensfejningen. EFTER- LYSNING Skorstensfejersvend Henvendelse: SØGES til alsidigt arbejde Skorstensfejermester René Tausø Bak Birkevej 24, Tune 4000 Roskilde Tlf Mobil Formålet med de norske fejeres besøg i Danmark var at se vores fagskole i Tønder, og her boede de bl.a. på Palæet. Nordmændene havde også et ønske om at se et dansk skorstensfejerværksted, hvilket vi så fik fornøjelsen af at vise dem. Vores gæster havde desuden ønsket at få viden om, hvordan en dansk skorstensfejers hverdag ser ud. Skorstensfejerne var meget interesserede i at høre om vores forhold, da de ikke helt ligner de norske. Som eksempel kan nævnes vores rensning af brændeovne. Den norske skorstensfejer foretager ikke rensning af brændeovne, som vi kender det herhjemme. I Norge svejser man i nogle brændeovne oven i købet røgvendepladen fast, hvilket jo kan give lidt problemer. Brandsyn foretages hvert andet år af Allike-riste Afprøvet og omtalt i Dansk Gasteknisk Center s projektrapport, "Aftrækshætte og Fugleriste" NYHEDER! Rund & oval til glaseret rør Leveres i alle størrelser f. eks. 24x24, Ø15, oval 15x24 eller efter opgave. KROVEJ 5, NR. FARUP. DK-6760 RIBE TLF./FAX: MOBILTLF.: Skorstensfejermesteren 1/

14 KHI Data tilbyder Totalløsninger til skorstensfejermestre Systemet er specielt udarbejdet for skorstensfejermestre. Systemet kan på en let og overskuelig måde give oplysning og udkørsel af bl.a. ejendomskartotek, arbejdssedler, girokort, restancelister, debitoroversigt, månedsopgørelser, statistikker o.m.a. Jan Sørensen, Valby. Finn Petersen, Frederiksberg C. Tom Høeg Andersen, Virum. Peter Heilesen, Bagsværd. Poul Arne Pedersen, Glostrup. Niels Jørn Zepernick, Herlev. Jimmy Mynster, Holte. Rene Tausø Bak, Greve Strand. Frank Kallehave, Hillerød. Børge Salling Nielsen, Veksø. Georg Gustavsen, Hørsholm. Jens Sørensen, Jægerspris. Lars Larsson, Frederiksværk. Per Pallesen, Græsted. Martin Nielsen, Helsingør. Morten Bjørklund, Fredensborg. Bredgård, Helsinge. Preben Heitmann, Helsingør. Søren Bryde, Jægerspris. Leif Nielsen, Roskilde. Ole Jeppesen, Roskilde. Keld Torstensen, Lille Skensved. Kim Sørensen, Køge. Jørn Hansen, Hvalsø. Ivan Johansen, Vallø. Svend Aage Madsen, Nykøbing Sj. Jørgen Gustavsen, Fårevejle. Peter Olsen, Jyderup. Bent H. Jensen, Holbæk. Kurt Christensen, Gørlev. Keld Jensen, Ringsted. Per Jentoft, Høng. Teddy W. Nielsen, Slagelse. Gert Skov Hansen, Sorø. Jens Brandt, Skælskør. Viggo Hansen, Næstved. Arne Pedersen, Vordingborg. Freddy Kræsing, Stege. M. & K. Murel, Nykøbing F. Bo Behrensen, Præstø. Henning Nørholm Nielsen, Nakskov Kjær I/S, Nørre Alslev. Paul Starzet, Sakskøbing. Peter Pedersen, Maribo. Lars Puurlund, Faxe Ole Christiansen, Rønne. Lars Henrik Jørgensen, Nexø. Martin Holm Andersen, Årslev. Torben Hviid, Kerteminde. Carl Bendt Jørgensen, Otterup. Niels Christiansen, Vissenbjerg. Steffen Christensen, Assens. Jacob Lund, Broby. Ole Lautrup, Stenstrup. Lars Michelsen, Nyborg. Peder Pedersen, Marstal. Peter Hansen, Rudkøbing. Steffen Norgreen, Svendborg. Kim Laue Christensen, Faaborg. H. Asmussen, Åbenrå. Finn Nielsen, Haderslev. Orla Nielsen, Christiansfeld. Svend Jensen, Rødding. Arne Jørgensen, Skærbæk. Karl Otto Pilgaard, Tønder. Bendt Olesen, Gråsten. Bent Kurth, Toftlund. Arne Karlsen, Oksbøl. John Clemmesen, Nordborg. Anders Timmerby, Grindsted. Bjarne Pedersen, Esbjerg Ø. Benny Mortensen, Vejen. Kurt Christiansen, Bramming. Erling Hundebøl, Vamdrup. Referenceliste Kurt Bauer, Kolding. Jørn Hansen, Egtved. Palle Krag, Vejle. Erik Christiansen, Give/Nr. Snede. Per Kjær Jensen, Fredericia. Egon Sørensen, Juelsminde. Finn Jensen, Horsens. Chr. Høgild Pedersen, Uldum. Ole Kristensen, Ringkøbing. Vagn Blæsbjerg, Lemvig. Struer/Vinderup Skorstensfejerfirma I/S. Henry Lindstøm, Herning. Hugo Stjernholm, Sørvad. Keld Pletbjerg, Videbæk. Vagn Andersen, Spentrup. Søren Thomsen, Langå. Erik Eskildsen, Randers. Lars Knudsen, Randers. Knud Erik Christensen, Trustrup. Claus Hansen, Grenaa. Frank Sørensen, Ebeltoft. Poul-Otto Eriksen, Lystrup. Peter Liin, Galten. Jens Peter Sally Pedersen, Sabro. Ole E. Asmussen, Hadsten. Kurt Pedersen, Odder. René Dahl Nielsen, Hammel. Harry Wessby, Silkeborg. Ønsker du yderligere oplysninger om skorstensfejersystemet, så ring til: KHI DATA ApS Gl. Færgevej 3, Snoghøj Fredericia Tlf Fax Ib Kirkegaard, Skanderborg. Jan Kristensen, Samsø. Claus Christensen, Hadsten. Karl Johan & Torben Johansen, Roslev. Peter Würtz, Skive. Tommy Christensen, Viborg. Johan P. Nielsen, Bjerringbro. Helge Christiansen, Aars. Jens Chr. Sø, Nykøbing M. Haagen B. Sørensen, Nykøbing M. Bøggild Thing, Hurup Thy. Hans Gade, Thisted. Ivar Nielsen, Hadsund. Kai Møller Hansen, Skørping. Søren Askgaard, Hobro. Sunds I/S, Nibe. Jens Hellmers, Ålborg. Allan Østergaard, Ålborg. Ricki Brønnum, Hals. Kurt Sørensen, Åbybro. John Lillelund, Ålbæk. Walther Hansen, Frederikshavn. Orla Hansen, Sæby. Lars Li Nielsen, Læsø. Harding K. Christensen, Dronninglund. Carøe Årestrup, Pandrup. Vort primære arbejdsområde omfatter personlig EDB-rådgivning og EDB-totalløsninger hos skorstensfejermestre i Danmark. 14 Skorstensfejermesteren 1/2005

15 Fra øverst til... Gennemført arbejde Vejlegårdsvej Vallensbæk tlf Fax nederst! Køb professionelt renseudstyr hos SKORSTENSFEJERVÆRKTØJ Jens Arne Frandsen. Moltkesallé 24. DK.6840 Oksbøl Tlf.: Oksbøl Skorstensfejermesteren 1/200515

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Oliefyrsafgift Ce-mærkning af stålskorstene Svar fra en ovnsætter Fastgørelse af flowkontrol 2 3 4 7 Skorstensjungle

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Brænderøg og forskning. Skriften på væggen

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Brænderøg og forskning. Skriften på væggen Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Brænderøg og forskning Skriften på væggen Jagten på den gamle oldermandskæde Raduno internationale 3 5 8 14 Et

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere