Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3"

Transkript

1 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Branchevejledning Masseovn/finsk stenovn En rigtig skorstensfejer Norsk besøg Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3 Februar årgang 1

2 SKORSTENSFEJER MESTEREN Ansv. redaktør: Keld Lützhøft Jensen, Rugvænget 16, 4100 Ringsted. Tlf: Fax: Redaktionelt stof: Sendes til Keld Jensen. LEDER: Branchevejledning Keld L. Jensen Redaktør Annoncer / adresseændring: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia.. Tlf: Fax: Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med den ansvarshavende redaktør. Tryk og repro: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf: Fax: ISSN Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oldermand: Theodor Kristensen, Berlingsbakke 18A, 2920 Charlottenlund, Tlf: Fax: Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors, Tlf: Fax: Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse, Tlf: Fax: Hovedkasserer: Orla Nielsen, Tingvej 5, 6070 Christiansfeld, Tlf: Fagteknisk udvalg: Formand: Benny Lassen, Vejlands Allé 45, 2300 Sundby. Tlf: Fax: Bisidder: Johan P. Nielsen, Hybenvej 5, 8850 Bjerringbro. Tlf:/Fax: Sekretær: Kim Laue Christensen, Odensevej 3, 5600 Fåborg. Tlf: Fax: Fagligt udvalg: Formand: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Niels Jørn Zepernick, Ellekær 7, 2730 Herlev Tlf: Skorstensfejerfagets efteruddannelsesudvalg: Formand: Bjørn Fridthjof, Blik & Rørarbejderforbundet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, Tlf: Fax: Næstformand: Lars Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Lærlingekontoret: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg. Tlf: Begravelseskassen: Ib Kirkegaard, Blåmejsevej 8, 8660 Skanderborg. Tlf: Laugets fane: "Palæet", Jomfrustien 6, 6270 Tønder. Tlf: Skorstensfejerskolen: EUC Syd Tønder, Plantagevej 35 a, 6270 Tønder. Tlf: Faglærer Finn Hansen, Tlf http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh. OR-sekretariatet: Postbox 141, 2630 Tåstrup. Tlf: Fra kl MTL Kalibrering: Fabriksvej 15, 6270 Tønder. Tlf: Feriepenge: Sydbank: Storegade 28, 6270 Tønder. Tlf: v/ Edith Johannesen. Træffes ikke onsdag. Skorstensfejerlauget og Blik- og Rørarbejderforbundet har i en periode forsøgt at udarbejde en branchevejledning for skorstensfejerhåndværket. Dette har imidlertid ikke været muligt, så arbejdet med vejledningen er nu ophørt. Det oprindelige udkast til vejledningen var ubrugeligt. Der er indtil nu brugt megen tid på at forsøge at tilrette materialet. Lauget er kommet til den erkendelse, at det ikke er muligt at nå et resultat, som begge parter kan være enige om. Det har fra starten været en aftale parterne imellem, at vejledningens indhold fuldt skulle kunne accepteres af begge organisationer. En branchevejledning har udelukkende været et ønske fra fagforbundets side. Lauget har aldrig troet på ideen om, at man kan læse sig til, hvordan man skal gebærde sig på arbejdspladsen. Instruktion i f.eks. placering af en stige, så den ikke skrider, kan ikke læres ved at læse en bog. Alle sådanne detaljer ligger i skorstensfejerens praktiske uddannelse. Vi har et uddannelsessystem, hvor fagforbundet og lauget er ligeligt repræsenteret, og begge parter har således mulighed for at påvirke uddannelsen. Hvis man mener, at der er mangler i uddannelsesmaterialet, må man gøre opmærksom herpå. At lauget har ønsket at afbryde dette projekt, bliver af fagforbundet selvfølgelig udlagt som om, at arbejdsgiversiden ikke ønsker et godt arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Man holder jo gerne liv i myten om, at mesteren intet ønsker at gøre for svendens sikkerhed. Man gør i et "opråb" til sine medlemmer opmærksom på, at man i forbindelse med en arbejdsulykke sandsynligvis ikke vil kunne få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis man går op på et tag. Det er rent ud sagt noget vrøvl. De erstatningsretlige principper bliver ikke tilsidesat, fordi der ikke foreligger en branchevejledning. Det er naivt at tro, at man forbedrer sikkerheden ved at udfærdige en branchevejledning - var det bare så nemt. Husk lige at skrive. Det kan ind imellem være svært at samle relevant stof til fagbladet. Bladets læsere er derfor mere end velkomne til at bidrage med store og små historier, der kan have interesse for faget. Billeder af ældre dato er lige så velkomne, men helst med tidsfastsættelse og meget gerne ledsaget af et par ord eller en lille Stof til næste fagblad bedes sendt til Keld Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Fax Inden 1. april Skorstensfejermesteren 1/2005

3 Masseovn/finsk stenovn Af Theodor Kristensen & Jens Brandt Der er blevet opsat masseovne i alle skorstensfejerdistrikter. Hvor gode er de? Søger man på nettet med søgeordet "masseovn", så er der en del firmaer, der tilbyder sig. Lovord Det skorter ikke på lovord. Man kan varme sit hus op med én daglig fyring på 15 kg brænde. Design Masseovnen fremstår som en muret kasse med en låge til indfyring, en askeskuffelåge og som oftest en bageovnslåge, hvor også den sekundære forbrænding kan iagttages. De fleste er vandskurede, berappede eller pudsede enkelte er murede i det man kalder blanke sten. Røgen ledes ned modstrøms, som vist på billedet herunder. Kontra-flow i en masseovn. Syn og skøn Baggrunden for, at dette tema er valgt for denne artikel, er en syn- og skønsforretning, hvor en køber af en masseovn havde anlagt retssag. Hans stuer blev sværtet af røg fra masseovnen, og han var af den opfattelse, at skorstenen Ø 15 cm Isokern var for lille i lysning. der lagt 15 kg nåletræ ind i ovnen, der efterfølgende blev antændt. Askefaldslågen blev åbnet som foreskrevet i brugsanvisningen. Konklusionen ved syn- og skønsforretningen blev da også, at en lysning på 15 cm er tilstrækkelig til en masseovn, hvor den maksimale brændemængde er 15 kg/h. Røgen sivede derefter ud af små utætheder ved lågerne. Askefaldslågen blev lukket, og der blev åbnet helt for luftventilerne på denne låge. Herefter brændte ovnen godt uden røggener, ligesom der ikke var nævneværdig røg ud af skorstenen, røgen blev efter nogle minutter usynlig. Selv når oliefyret startede, kunne 15 cm Isokern klare opgaven. Det kan herefter konstateres, at en skorsten med en diameter på 15 cm og en højde på 7 m er tilstrækkelig til en masseovn, hvori man ønsker at afbrænde 15 kg brænde på én gang. Alle masseovn-sættere foreskriver større lysninger gerne på 24 x 24 cm. Det er ikke formålstjenstligt at anvende større skorstenslysninger end nødvendigt. 15 kg brænde udvikler en røgmængde svarende til røgmængden fra 6 l olie. En 15 cm Isokern kan aftage røgen fra 10 l olie. Der er altså plads til et betydeligt luftoverskud ved brændefyringen. Det generelle indtryk af masseovnsætternes faglige kompetence er ikke imponerende, når man, som her med én stemme, foreskriver skorstenslysninger, som er % overdimensionerede. Mange masseovnskunder har betalt for at få fræset Isokernforinger ud. I det følgende vil vi prøve at anskueliggøre masseovnens funktion ved hjælp af målinger. Vi har fået masseovn Som det ses af følgende citat, er der tilfredshed fra brugernes side. Citat: Vi havde bestemt os for at bygge et nyt stuehus. Det var derfor naturligt, at vi også skulle have en masseovn. Vi læste en hel del om princippet, virkemåden og de forskellige muligheder, der er med de forskellige typer ovne. Vi tegnede vor ønskeovn og sendte det til en ovnsætter. Masseovnen blev bygget i vinteren 2002 af 2 ovnsættere fra firmaet Fornyet Energi i forbindelse med opførelse af vort nye hus. Soklen til ovnen består af ca. 1 kubikmeter beton, og er støbt samtidigt med husets sokkel. Masseovnen blev bygget op dels af sten og dels af elementer. Efter 5 arbejdsdage stod ovnen færdig og skulle tørre. Efter tørretiden på godt 3 måneder skulle vi fyre op for 1. gang. Ovnen blev startet langsomt op. På 1. dag blev der brændt ca. ½ kg brænde. På 2. dag 1 kg brænde. For hver dag der gik herefter, blev der tilføjet et ½ kg brænde. Efter en måneds tid, var vi oppe på ca. 15 kg brænde. En hel ovnfuld. Hele sommeren blev der naturligvis ikke fyret i masseovnen, men sidst i september begyndte opstarten igen, denne gang med et par kilo mere om dagen. Vi brugte lidt gran / fyr men mest eg og bøgebrænde. Ovnen varmede dejligt, men der manglede Fortsættes side 4 Skorstenslysning Under syn- og skønsforretningen blev - se annoncen på bladets bagside! Skorstensfejermesteren 1/2005 3

4 Fortsat fra side 3 lige det sidste. Vi talte med en ovnsætter, som fortalte at vi kun skulle fyre med gran / fyr. Det hjalp en hel del. Nu måtte vi sætte brændeforbruget ned, for ellers blev der alt for varmt. Brændet opbevares i en tørrelade, hvor der er masser af luft men ikke direkte regn. Vi tager brænde ind til ca. én uge af gangen. Brændet stables ved siden af ovnen, hvor det ligger for at tørre. Om morgenen fyldes ovnrummet op med ca kg brænde. Om eftermiddagen er brændet så tørt, at det antændes næsten uden brug af papir. Vi har prøvet at lukke lidt for luften, så det ikke brænder så hurtigt, men det resulterede bare i, at glasset i det øverste ovnrum blev sort på indersiden. Vi brænder nu brændet af med fuld luft, og det varer en god times tid, før ilden er brændt ud, og vi kan lukke for både skorstens- og luftspjæld. Hele vinteren har vi næsten hver dag tændt op i masseovnen, som opvarmer m i stueetagen samt 30 m på 1. sal. Det er da imponerende. Der er indbygget en ovn i masseovnen. Ovnen bliver svinet til med aske ved hver optænding, men da det er tør aske, er det lige til at feje ned i fyrrummet før ovnen skal bruges, og bruges, det skal den. Vi har bagt pizza, som ligger på et stykke bagepapir. Stegt oksesteg, kyllinger, and og meget mere i en stegeso. Det er bare alle tiders. Citat slut. Det samme er indtrykket, når man taler med andre masseovnsbrugere. Måleresultater Der blev herefter udført en række målinger for at få syn for konsekvenserne af den meget kraftige afbrænding, som én fyring i døgnet er. Ca. 10 min. efter optænding. Målingerne blev udført på den omtalte ovn. Der blev fyldt 24 kg brænde ind i en ovn, der dagen før var blevet fyret i på tilsvarende måde. Brændet var tørt. Ovnens udvendige temperatur var ca. 45 gr. - varierende mellem 58 og 37 gr. Ovnen har således opvarmet huset i det foregående døgn. Der er nu fuld gang i ovnen. Gasserne brænder i bageovnen/sekundær forbrænding Tab n Røgtemp Ovn Røgtemperatur Røgtemp n. Tab n Tab i % Tid i min. 0 4 Skorstensfejermesteren 1/2005

5 Fortsat fra side 4 FRA GAMLE DAGE: Det ses af kurverne, de tykke streger er ovn 1, at røgtemperaturen er oppe på 510 gr. C. Den er mere end 400 gr. C i halvdelen af brændetiden. Skorstenstabet er oppe på 75%. Det er ikke fornuftigt at afbrænde brændsel med så høj røgtemperatur set ud fra en brændselsøkonomisk betragtning. Der blev også målt på en tilsvarende ovn, der er opmuret på Slagelse Tekniske Skole. Der blev her indfyret med 15 kg brænde, der blev antændt i toppen. Resultaterne ses af kurverne, de tynde streger er ovn 2. Det ses, at det maksimale skorstenstab er halveret. Rådgivning Den rådgivning vi som fagfolk skal give masseovnsbrugerne må være, at man bør påfyre mindre brændsel af gangen 8-10 kg. Cyklende skorstensfejere, København ca Mon nogen kan sætte navn på cyklisterne? Den mængde vil give en lavere røgtemperatur, man kan vælge at fyre de nævnte 8-10 kg af med nogle timers mellemrum eller fyre 2 gange med én times interval. De fleste vil kunne fyre, når de kommer hjem og aftenen igennem. Man vil så også få glæde af, at kunne se ilden gennem ovnens glaslåge. Når man søger på nettet under "Stenovne.dk" har ovnsætter Lars Helbro en hjemmeside, hvor han også anbefaler at fyre med lavere røgtemperaturer. På hjemmesiden kan der ligeledes ses en række prøvefyringer, hvor Teknologisk Institut har medvirket. I næste blad vil vi bringe målerresultater fra en porcelænsovn. Har du husket at indbetale og indberette til Skorstensfejerfagets Uddannelsesfond? Skorstensfejermesteren 1/2005 5

6 S kafor-rapport anno 1914 Fra fhv. skorstensfejermester C. H. Thielke har vi modtaget en bog bl.a. indeholdende gamle rapporter. Bogen, der er fra 1914, har tilhørt vores pensionerede kollegas far Wilhelm Gotfrede Thielke, Nakskov. Rapport Paa foranledning af Lollands sønder Herreds Kontor har undertegnede undersøgt Skorstenen paa Brandstedet I Valshave og kan derom forklare. med Glanssod, paa flere Steder cirka 2 tommer tykt Lag, om Skorstenen har været revnet kunde ikke konstateres men det er ofte Tilfældet at saadanne raa Lerskorstene bliver opløste lige under Tag-rygningen hvor Regnen kan komme til at indvirke saa der fremkommer Aabninger hvorved Ild og Røg faar let adgang til Straataget og da det ser ud til at Skorstenen I flere Aar ikke har været ordentlig renset og efterset kan det godt være Aarsagen til Ildens Opkomst. Tjenstligt W G Thielke 1. At Skorstenen har væltet saa kun den del under Loftet var tilbage. 2. Af resterne kunde der konstateres at Skorstenen har været bygget af raa Lersten og at den har været meget tilsat Hytteferie i Norge Skorstensfejerlaugets medlemmer har igen i år mulighed for at leje en idyllisk beliggende hytte i Norge. Al henvendelse vedrørende leje af hytten til: Helmuth Asmussen tlf SKORSTENS FEJER TØJ Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. SKORSTENSFEJERFAGETS BE K LÆDN G in Fra dengang det var sejt at ryge. Billedet har været brugt i en cigaretreklame. De københavnske skorstensfejere på billedet er angiveligt, set fra højre: Bendt Olesen og Jørgen Remil. Navnet på personen til venstre kendes ikke. For yderligere oplysninger kontakt: Ingrid Hansen Hanekær St. Heddinge TLF Skorstensfejermesteren 1/2005

7 Skorstensfejernes svendeprøve i Esbjerg I avisen "Vestkysten" var der 25. juni 1954 omtale af en svendeprøve afholdt i Esbjerg. Fra vores pensionerede kollega Carlo Andersen, Esbjerg har bladet modtaget artiklen samt et billede af de unge svende. De fem lærlinge havde alle bestået den teoretiske prøve på Teknologisk Institut og skulle derefter gennemgå den praktiske svendeprøve i Esbjerg. Den lokale mester Niels Vilhelm Jensen lagde distrikt til prøverne. Skuekommisionen bestod af skorstensfejersvendene Svend W. Nielsen og Carl Knudsen, samt skorstensfejermester Niels V. Jensen og laugets oldermand J. Thykjær Flyndersø Carlo Andersen var dengang nygift, og en journalist på "Vestkysten" benyttede lejligheden til at omskrive H. C. Andersens eventyr en smule. I anledning af 200-året for vores store digters fødsel vil det være passende at bringe artiklen fra dengang: Hyrdinden og skorstensfejeren (Frit efter H. C. Andersen) - Har du virkelig mod til at gå med mig ud i den vide verden spurgte skorstensfejeren. Har du betænkt hvor stor den er, og at vi aldrig mere kan komme tilbage? Det har jeg, sagde hun. Der stod han med sin stige så nydeligt, og med et ansigt så hvidt og rødt som en pige, og det var egentlig en fejl, for lidt sort kunne han meget gerne have været. men han havde tændt pigens hjerte i brand, og slaggerne ville aldrig kunne renses ud, om han gik fra hende. Og omvendt går der sjældent røg af en skorstensfejer, uden at der er brand, og det var der, for i dag blev han tilmed svend og karl for sin høje hat. Men du må love mig aldrig at koste med mig, sagde hun koket. Og det lovede han og på denne dag både guld og grønne skove, flunkende nyt dollargrin og rejser den ganske verden over. Men hun kunne ikke dy sig for at se tvivlende ud: Og alt det kan man opnå bare ved at stige op gennem en skorsten? Han Fra venstre: Skorstensfejersvend Carlo Andersen (senere mester i Esbjerg) - Jørgen Tang Christensen, Hobro - Per Knudsen, Pandrup (senere mester i Ålborg) - Hans Sprenger, Nordborg - Ove E. Frederiksen, Broager - Tage Erik Rasmussen, Struer (senere mester i Struer) - skorstensfejermester Niels Vilhelm Jensen, Jerne ved Esbjerg og skorstensfejermester Alfred Pedersen, Oksbøl. nikkede, og så tog hun ham i hånden, og sammen gik de op på taget. Men ak, det var ingen himmelstige, men en sort vakkelvoren én, og da de kom op, så de bare ud over en masse tagrygge i Jerne. Var det det hele, udbrød hun. Verden er alt for stor. Nu har jeg fulgt dig ud i den vide verden, nu kan du for resten gerne følge mig hjem igen, dersom du virkelig holder af mig. Jamen, man skal igennem skorstenen mange gange før man bliver rig, forklarede han undskyldende. Så får du kravle ene, sagde hun spidst, for hun var en pige, der ville have begge ben på jorden. Og for øvrigt, så indføres der fjernvarme alle steder, og du får slet ingen skorstene at rense. Og det måtte han give hende ret i. for det er kun i H. C. Andersens eventyr, at skorstenen fører ud i den vide verden. Men man kan også blive lykkelig med centralvarme når blot den ild, der brænder mellem to er ægte nok. Og så må du først og fremmest holde din egen sti ren. Også det lovede han og fik svendebrev, husassistenten og det halve af Jernes skorstene at se til og hvis ikke skattevæsenet har taget alt, lever de lykkeligt til deres dages ende. Peter. Journalisten har fejlagtigt fået opfattelsen af at Carlo var blandt de nyudlærte. Han var på det pågældende tidspunkt svend i distriktet. Men bort set fra det skulle det være ganske vist. Carlo fik lokket sin hyrdinde op på taget. Kvinder var tydeligvis mere føjelige dengang. Skorstensfejermesteren 1/2005 7

8 En rigtig skorstensfejer Af Jan Sørensen, København Fra sidste fagblad fortsættes fortællingen fra " HØJT PÅ STRÅ " i det gamle sogn hvor skorstensfejer J. P. Hedegaard nu fortæller om sin svendetid Efter endt læretid tog jeg til Samsø, hvor jeg arbejdede i to år. Min Mester boede i Tranekær, derfra vandrede vi ud og havde skorstensfejningen over hele Øen. Vor længste spadseretur var til landsbyen Nordby. Her blev vi så godt behandlet, at det sent glemmes. Der var en gårdmand, som havde stillet en seng op på loftet over kostalden, og i sengen var der rigtige dyner, som vi kravlede under i vort sorte tøj. I Nordby var der arbejde nok i en hel uge, og ved arbejdet blev vi budt mere mad og drikke, end vi kunne fortære. Ugelønnen for en svend var 12 kr og fri station hos mesteren, men det med maden kom mester let over, da vi altid fik hele vor fortæring, når vi var ude på arbejde, så det var kun om søndagen, vi fik maden hjemme hos mester. Fra Samsø rejste jeg til Frederikssund og fik arbejde; men det var kun ganske kort tid. Derefter arbejdede jeg lidt i Ringsted og Slagelse. Jeg rejste atter til Jylland og fik arbejde i Brønderslev, hvor vi på landturene ofte sov på teglværksovnene, og det var næsten noget af det bedste, da der her var både tørt og varmt. Jeg opdagede snart, at teglovnen var et søgt sted. Natherberg for vagabonder, de såkaldte landevejens frie fugle. Teglovnen var for disse vandringsmænd ikke alene en fortrinlig soveplads, men også spisehus. Pengene, som de vandrende svende i dagens løb havde tigget sammen, omsatte de i kød og brændevin og stilede så efter teglværket, hvor der skulle holdes gilde. Flere gange så jeg at en af vandringsmændene tage en spand med noget vand, og deri komme det købte kødstykke Spanden sattes ned i et af fyrhullerne oppe på ovnen, og det varede ikke længe, før en tæt damp steg op fra spanden og fortalte, at det skrupkogte, som de sagde. Når kødet var kogt, begyndte gildet. Først kom lommeknivene frem for at skære kødet i skiver, så det kunne tages med fingrene, og så gnavede mændene på kødskiven til brændevinen. I begyndelsen gik det stille og alvorsfuldt til, men det varede ikke længe, før sang og skrål tog magten. Der hørtes stumper af glade vandreviser. Tonerne var, hvis man skal tale om toner, både hule og hæse, det lød som man slog med en kæp på en gisten tønde. Vi blev budt med til gildet, men sagde altid nej tak. Selvom vi ikke selv så videre tiltalende ud og var aldrig så sorte, kunne vi alligevel ikke få os selv til at spise af kødet og drikke deres brændevin. På teglovnen var vi på en måde kammerater, og jeg har aldrig mødt andet end venlighed hos disse i samfundet forhutlede mennesker. Vi undgik heller ikke at stifte bekendtskab med lopper og lus. I de fleste tilfælde var det, hvor landevejens løse eksistenser havde deres tilholdssted, at vi blev fyldt med den slags husdyr, men det mærkelige var at, eller rettere det gode var, at det sjældent varede mere end et par dage, før vi igen var fri for disse følgesvende. Den stærke sodede lugt har enten fordrevet dem eller slået dem ihjel. Fra Brønderslev rejste jeg til Skanderborg og kom til at arbejde i en meget stor virksomhed; vi var 12 mand om arbejdet. Det var næsten festligt, især når jeg tænker tilbage til dengang. Hver morgen kl 6 troppede vi op i vort sorte arbejdstøj med vore redskaber over skulderen og i hånden, og så vandrede vi afsted to og to til bestemte landsbyer, hvor vi skulle arbejde hele ugen, og atter vandre hjem lørdag aften, vi fik da udbetalt vor ugeløn. De fleste af svendene var gamle københavnersvende, der på en måde var slået ud ved arbejdet i de høje huse og af den grund blevet overflødige, hvis ikke man vil sige umulige, og derfor var de rejst ud til provinskøbstæderne. Disse københavnere var synftige svende. Flere af dem havde kendingsnavne, der på en måde fortæller en del; der var Telle Frederik, Kang Kang, skuespilleren og mange flere. Man kan også sige, at de fleste var fidusmagere. Kom vi unge ud på arbejde med en af disse udspekulerede københavnere, lærte vi hurtigt hvorledes en dag blev skåret. En mandag morgen var jeg på arbejde sammen med Telle Frederik. Om søndagen havde der været sold, så Telle Frederik var både søvnig og dårlig tilpas. Da vi nåede gården, hvor vi skulle feje skorsten, spurgte han efter konen og fortalte hende, hvor syg og dårlig han var, og at det eneste, der kunne hjælpe ham, var en dram. Konen sagde nej og tilføjede: "Vi har ikke brændevin". Telle Frederik så mere og mere lidende ud og sagde: "Om et øjeblik dratter jeg om". Konen så på ham og hentede et snapsglas og en flaske brændevin. Det lyste op i Telle Frederiks ansigt, da snapsen blev skænket. Konen gik et øjeblik ind i stuen ved siden af uden at tage flasken med, og i denne korte tid skænkede og drak Telle Frederik 3 snapse. 8 Skorstensfejermesteren 1/2005

9 Vi fik som sagt altid en god føde, når vi var ude på arbejde. Et glas øl og en dram blev vi næsten budt alle steder, så der skulle passes på at sige nej tak i tide, for ikke at gangen skulle blive alt for bedrøvelig at se på, når vi vandrede fra gård til gård. I den tid var det sjældent, vi behøvede at komme op på husene. Der var over alt kun gamle skorstene med den store vidde, så vi kunne kravle op nede fra og på vejen op bearbejde skorstens sider med skraber og kost. Når vi havde fejet skorsten, skrev vi regningen, der altid gjaldt for et år. "Skuespilleren" var den største fidusmager, vi havde. Selve skorstensfejningen ville han helst slippe uden om, det blev gerne overladt til den unge svend, der fulgte ham. Det gik ofte således til, at når vi kom til landsbyen, hvor vi skulle arbejde, gik "Skuespilleren" ind til gårdmændene og skrev regningen og fik den betalt, hvorefter han med en flot håndbevægelse sagde: "Svenden kommer snart, og så bliver skorstenen fejet". Resultatet blev et helt andet. Mange skorstene blev ikke fejet i den omgang. Der er mange flere gode historier fra J.P.Hedegaards svendetid. De følger i de kommende fagblade. Skorstensfejersvend SØGES til spændende og alsidigt arbejde Kørekort samt OR-bevis nødvendigt. Henvendelse: Skorstensfejermester Martin Holm Andersen Tværgyden Årslev Tlf Lauget holder generalforsamling i Vestre afdeling tirsdag den 10. maj 2005 og i Østre afdeling onsdag den 11. maj 2005 Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Skorstensfejermesteren 1/2005 9

10 LÆSERBREVE: E t læserbrev om sikkerhed Fra en "skuffet svend" Kristian Thorsager Lorenzen Citat: Så har vores oldermand gjort sig uheldigt bemærket endnu engang, ang. sikkerhed på arbejdspladserne. Han mener, hvis jeg forstår ham ret, at sikkerhed er noget vi lærer, når foden er smuttet og man er på vej ud over kanten. Den tid det tager fra foden smuttede, til vi rammer jorden, kan man bruge til at tænke på, at det nok var forkert, som man fik sat foden. Og når man så ligger på jorden med brækket arm, ben eller ryg så har vi rigtig tid til at fundere over, at det var forkert den måde man fik sat foden på. Kære Theodor, du må have slået hovedet, da du faldt ned, når du kan komme med sådan en gang volapyk. Kan sikkerheden forbedres, sådan så bare én reddes fra at falde eller komme til skade, så skal den sgu forbedres. Der er også et økonomisk aspekt i det, ud over at svenden kan lave sit arbejde. Det har nogle skorstensfejermestre fundet ud af, men for at vores oldermand Theodor Kristensen også kan få glæde af det, skal jeg komme med et eks. Hvis en kunde har en stoppet skorsten, og den kun kan fejes fra toppen og taget er meget glat (Theodor, der kan være sne på taget) og o tagets hældning er 45 (Theodor, hvis det skulle være smuttet for dig), så må vi ikke gå på taget med en hældning på o over 15, medmindre der er tagstiger eller tagtrin. Så er der nogle der har en rygningsstige/tagstige, (til Theodor en rygningsstige/tagstige er en stige, man kan lægge op på taget, som har en bøjle, der går ned på modsat side, og holder fast og så kan man gå op af stigen på en forsvarlig måde). Men, der skal to mand til at lægge sådan en stige op, altså en ekstra løn til en svend. Theodor, den ekstra løn kunne spares med tagtrin og samtidig er hurtigere med tagtrin, så man kunne komme videre i programmet. Kære Theodor for det første, finder jeg 10 Skorstensfejermesteren 1/2005 det forkastelig, at du ikke sætter svendenes liv og lemmer øverst på dagsordenen. Samtidig ville det nok ikke være den første uddannelse de kommende lærlinge vælger, da arbejdsmiljøet ville være for farligt. Men hvis du og mesteren, ved det næste møde, kommer frem til, at I ikke vil forbedre sikkerheden, ja så, ville jeg da foretrække det kommunale styre, da vi ville have en større chance for at blive hørt og overleve de kommende år. P.S. En svend skal nok overleve uden en mester, man kan en mester overleve uden en svend? Citat slut. SVAR PÅ LÆSERBREVET Af oldermand Theodor Kristensen Kære Kristian! Du har sendt et brev til vores redaktør af "Skorstensfejermesteren". Brevet har du ønsket bragt i vort blad. Vi bringer dit brev i bladet for at illustrere, hvordan nogle opfatter laugets holdning til sikkerhed. Du nævner bl.a. i dit brev "hvis jeg forstår ham ret" du har ikke forstået mig ret! Jeg har givet udtryk for, at man ikke kan læse sig til sikkerhed. Man lærer af sine fejltagelser. Man lærer at slå søm i ved at ramme sine fingre, man lærer at gå ved at falde, man lærer at cykle ved at vælte o.s.v. Alle skorstensfejere har eksempelvis oplevet, at en stige glider bagud på et dårligt underlag. Nogen er kommet til skade, men de fleste har lært at placere stigen, så det ikke sker. Det har i den forbindelse ingen betydning, at man kan læse om, at man altid skal opstille stigen sikkert. Med det mener jeg, at man ikke kan læse sig til at blive skorstensfejer, man må lære faget i praksis. Det er derfor, at man har de praktiske uddannelser med alt, hvad deraf følger. Du giver udtryk for, at man som skorstensfejer ikke må gå på et tag, der o hælder mere end 15! Dette har du misforstået, der er ikke faste regler for, hvilken taghældning vi må bevæge os på. Hvad får dig til at tro, at der er behov for, at du underviser mig i, at der kan falde sne eller hvorfor mener du, at jeg er uvidende om, hvad en tagstige er? Hvorfor mener du, at der skal 2 mand til at lægge en tagstige op? Hvordan skal 2 mand kunne komme til for hinanden? Er det mon dig, der ikke har prøvet at lægge en tagstige op på et tag? Hvad får dig til at tro, at jeg ikke vil forbedre sikkerheden? Jeg har aldrig givet udtryk for noget sådant. Der er tværtimod så vidt jeg kan skønne ingen skorstensfejere, der har arbejdet mere med sikkerhed, end jeg har. Vi vil meget gerne bringe læserbreve i vort blad, men der stilles normalt krav til kvaliteten. Men det forhold, at du har opfattet noget andet end det jeg rent faktisk har givet udtryk for, danner grundlaget for, at vi alligevel bringer dit indlæg i bladet. Dette er for at sikre, at yderligere misforståelser fra andre skorstensfejere med mit svar, skulle være bragt af vejen. Hvis bladet udebliver. Skorstensfejermesteren sendes til alle fagets udøvere. Såfremt der er en kollega på værkstedet, der ikke modtager bladet, bedes man snarest rette henvendelse til redaktøren eller til KHI-Data for at få rettet fejlen.

11 Uagtsomhed Er det kun den ansatte, der kan handle uagtsomt? En landsretskendelse omtalt i bladet "Mester Tidende" kan tyde på det. Et jysk byggefirma er i landsretten blevet idømt en bøde på kroner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. En medarbejder i byggefirmaet havde arbejdet på et stillads, der ikke var forsynet med det nødvendige rækværk. Medarbejderen arbejdede på stilladset i 2,9 meters højde, og da rækværket kun var 0,6 meter højt, var der ifølge dommen fremkaldt fare for, at medarbejderen kunne falde ned og komme til skade. Det ændrede ikke på omstændighederne, at den pågældende medarbejder var sikkerhedsrepræsentant. Medarbejderens forsømmelse blev regnet for uagtsom, selv om han om morgenen af en leder i firmaet, var blevet indskærpet, at han skulle sætte rækværk op, eftersom stilladset var mere end 2 meter højt. I stedet blev byggefirmaet gjort ansvarlig. Ifølge Nudansk ordbog er det at handle uagtsomt noget "som ikke sker med vilje". Det er meget svært at få øje på byggefirmaets skyld i denne sag. Vi venter stadig på, at politikerne tager hånd om at få fjernet det objektive strafansvar, der kriminaliserer arbejdsgiveren, lige meget hvor meget han forsøger at overholde arbejdsmiljøloven. KJ Skorstensfejersvend SØGES Snarest til varigt arbejde. OR-bevis og kørekort nødvendig. Skorstensfejermester Carl B. Jørgensen Nørregade Otterup Tlf Skorstensfejermesteren 1/

12 MÆRKEDAGE: 25 ÅRS JUBILÆUM 25 ÅRS JUBILÆUM 70 ÅR Jens Chr. Sø kunne den 1. februar 2005 fejre 25-års jubilæum som mester på Mors. Jens Chr. Sø er veteran som tillidsmand i Lauget. Formand for amtklubben, formand for fagteknisk udvalg, medlem af forretningsudvalget og formand for Vestre afdeling. Jens Chr. har i alle disse sammenhænge gjort en indsats, der er ekstraordinær. Laugsmedlemmer og alle i ledelsen har grund til at sige tak til Jens Chr. for hans indsats for Lauget gennem årene. Som skorstensfejermester på Mors er der også gjort et stort arbejde. Nye opgaver som ventilationsrens, udsyring af kedler og skorstensrenovering, har medført, at det lille "pastorat" er vokset til en langt større forretning. Jeg har hele forretningsudvalget med mig, når jeg siger tillykke og tak for et godt samarbejde gennem de mange år. Theodor Også Teddy Nielsen har den 1. januar 2005 haft 25-års jubilæum. Han har "sneget" sig gennem dagen, uden at nogen har været opmærksom herpå. Teddy er også blevet 50 år i oktober En hemmelig aftale med dette blads redaktør skulle betyde, at han slap for at give den omgang. Teddy blev som det ses af ovenstående mester, da han var bare 25 år. Han blev medlem af forretningsudvalget i Teddy blev kastet direkte ind som formand for Østre afdeling. En opgave som han har løst godt nu i 10 år. Som mester i Slagelse er Teddy yderst aktiv med bl.a. isætning af skorstensforinger og rensning af ventilation. Også til Teddy siger forretningsudvalget og jeg tillykke og tak for et godt samarbejde gennem årene. Øllet har vi til gode fra både Jens Chr. og Teddy. Theodor Tak er kun et fattigt ord! Siger man, men jeg er glad for, det eksisterer. Min mand gennem 38 år, skorstensfejersvend Fridtjof Østergaard Nielsen, er død efter et langt og til tider smertefyldt sygeleje. Han blev bisat den 9. december 2004, og det trøstede mig meget at se den opmærksomhed, der var i forbindelse med bisættelsen. Derfor TAK for venlig deltagelse, blomster, kranse og for fremførelse af fagets fane. Det var smukt. Tak endnu engang. Med venlig hilsen Anny Østergaard Nielsen. Den 27. oktober 2004 kunne fhv. skorstensfejermester Bent Norman Pedersen, Herfølge fejre sin 70 års fødselsdag. Dagen blev fejret sammen med den nærmeste familie. Bent kom i lære hos sin far Hjalmar Pedersen i 1949 og blev den 1. April 1973 udnævnt til mester i Roskilde Amts 8. Distrikt. Bent har, i forbindelse med distriktsreguleringer, været mester i forskellige kommuner i tidens løb: Ramsø, og de sidste mange år i Skovbo og Vallø kommuner. Bent var også en del år en aktiv formand for Skorstensfejernes Ventilationsrensning i Roskilde og Bornholms amter. Bent valgte i december 1997 at gå på frivillig pension. Bent nyder pensionisttilværelsen med cykelture og ikke mindst som 26. mand på Herfølges superligahold i fodbold. Her er han bedst på tilskuerpladserne med gode råd - ja dommeren slipper heller ikke for en bemærkning, hvis det går holdet skidt. Midtsjællands Amtsklub ønsker tillykke med den runde dag og alt vel i fremtiden. Kim 12 Skorstensfejermesteren 1/2005

13 Norske skorstensfejere på besøg I Danmark Af Jan og Peter Sunds, skorstensfejermestre I Nibe Der hvor skorstensfejningen udbydes, hersker der megen utilfredshed, idet arbejdet så bliver foretaget på akkord, med de følger, der er forbundet med det. Når man arbejder med at forebygge brand og forgiftning, er det næppe den rigtige måde at løse opgaven på. Lørdag den 9. oktober havde vi fornøjelsen af at have besøg af 30 norske skorstensfejere (mestre og svende) på vort værksted i Nibe. Vi fik kontakt med nogle af skorstensfejerne i 2003 på vores tur med Norjyllands amtsklub til Santa Maria Maggiore i Italien, hvor vi kørte i samme bus. Det blev en meget god eftermiddag med megen debat om vores fag. Dagen sluttede med, at vores amtsklub fik en invitation om at besøge fejerne i det sydlige Norge. mesteren i distriktet. Dette brandsyn er meget detaljeret og koster ca. 500 kr. Man har i Norge i flere år haft store problemer med at skaffe tilstrækkelig med arbejdskraft til skorstensfejerfaget, og nogle kommuner har derfor set sig nødsaget til at udlicitere skorstensfejningen. EFTER- LYSNING Skorstensfejersvend Henvendelse: SØGES til alsidigt arbejde Skorstensfejermester René Tausø Bak Birkevej 24, Tune 4000 Roskilde Tlf Mobil Formålet med de norske fejeres besøg i Danmark var at se vores fagskole i Tønder, og her boede de bl.a. på Palæet. Nordmændene havde også et ønske om at se et dansk skorstensfejerværksted, hvilket vi så fik fornøjelsen af at vise dem. Vores gæster havde desuden ønsket at få viden om, hvordan en dansk skorstensfejers hverdag ser ud. Skorstensfejerne var meget interesserede i at høre om vores forhold, da de ikke helt ligner de norske. Som eksempel kan nævnes vores rensning af brændeovne. Den norske skorstensfejer foretager ikke rensning af brændeovne, som vi kender det herhjemme. I Norge svejser man i nogle brændeovne oven i købet røgvendepladen fast, hvilket jo kan give lidt problemer. Brandsyn foretages hvert andet år af Allike-riste Afprøvet og omtalt i Dansk Gasteknisk Center s projektrapport, "Aftrækshætte og Fugleriste" NYHEDER! Rund & oval til glaseret rør Leveres i alle størrelser f. eks. 24x24, Ø15, oval 15x24 eller efter opgave. KROVEJ 5, NR. FARUP. DK-6760 RIBE TLF./FAX: MOBILTLF.: Skorstensfejermesteren 1/

14 KHI Data tilbyder Totalløsninger til skorstensfejermestre Systemet er specielt udarbejdet for skorstensfejermestre. Systemet kan på en let og overskuelig måde give oplysning og udkørsel af bl.a. ejendomskartotek, arbejdssedler, girokort, restancelister, debitoroversigt, månedsopgørelser, statistikker o.m.a. Jan Sørensen, Valby. Finn Petersen, Frederiksberg C. Tom Høeg Andersen, Virum. Peter Heilesen, Bagsværd. Poul Arne Pedersen, Glostrup. Niels Jørn Zepernick, Herlev. Jimmy Mynster, Holte. Rene Tausø Bak, Greve Strand. Frank Kallehave, Hillerød. Børge Salling Nielsen, Veksø. Georg Gustavsen, Hørsholm. Jens Sørensen, Jægerspris. Lars Larsson, Frederiksværk. Per Pallesen, Græsted. Martin Nielsen, Helsingør. Morten Bjørklund, Fredensborg. Bredgård, Helsinge. Preben Heitmann, Helsingør. Søren Bryde, Jægerspris. Leif Nielsen, Roskilde. Ole Jeppesen, Roskilde. Keld Torstensen, Lille Skensved. Kim Sørensen, Køge. Jørn Hansen, Hvalsø. Ivan Johansen, Vallø. Svend Aage Madsen, Nykøbing Sj. Jørgen Gustavsen, Fårevejle. Peter Olsen, Jyderup. Bent H. Jensen, Holbæk. Kurt Christensen, Gørlev. Keld Jensen, Ringsted. Per Jentoft, Høng. Teddy W. Nielsen, Slagelse. Gert Skov Hansen, Sorø. Jens Brandt, Skælskør. Viggo Hansen, Næstved. Arne Pedersen, Vordingborg. Freddy Kræsing, Stege. M. & K. Murel, Nykøbing F. Bo Behrensen, Præstø. Henning Nørholm Nielsen, Nakskov Kjær I/S, Nørre Alslev. Paul Starzet, Sakskøbing. Peter Pedersen, Maribo. Lars Puurlund, Faxe Ole Christiansen, Rønne. Lars Henrik Jørgensen, Nexø. Martin Holm Andersen, Årslev. Torben Hviid, Kerteminde. Carl Bendt Jørgensen, Otterup. Niels Christiansen, Vissenbjerg. Steffen Christensen, Assens. Jacob Lund, Broby. Ole Lautrup, Stenstrup. Lars Michelsen, Nyborg. Peder Pedersen, Marstal. Peter Hansen, Rudkøbing. Steffen Norgreen, Svendborg. Kim Laue Christensen, Faaborg. H. Asmussen, Åbenrå. Finn Nielsen, Haderslev. Orla Nielsen, Christiansfeld. Svend Jensen, Rødding. Arne Jørgensen, Skærbæk. Karl Otto Pilgaard, Tønder. Bendt Olesen, Gråsten. Bent Kurth, Toftlund. Arne Karlsen, Oksbøl. John Clemmesen, Nordborg. Anders Timmerby, Grindsted. Bjarne Pedersen, Esbjerg Ø. Benny Mortensen, Vejen. Kurt Christiansen, Bramming. Erling Hundebøl, Vamdrup. Referenceliste Kurt Bauer, Kolding. Jørn Hansen, Egtved. Palle Krag, Vejle. Erik Christiansen, Give/Nr. Snede. Per Kjær Jensen, Fredericia. Egon Sørensen, Juelsminde. Finn Jensen, Horsens. Chr. Høgild Pedersen, Uldum. Ole Kristensen, Ringkøbing. Vagn Blæsbjerg, Lemvig. Struer/Vinderup Skorstensfejerfirma I/S. Henry Lindstøm, Herning. Hugo Stjernholm, Sørvad. Keld Pletbjerg, Videbæk. Vagn Andersen, Spentrup. Søren Thomsen, Langå. Erik Eskildsen, Randers. Lars Knudsen, Randers. Knud Erik Christensen, Trustrup. Claus Hansen, Grenaa. Frank Sørensen, Ebeltoft. Poul-Otto Eriksen, Lystrup. Peter Liin, Galten. Jens Peter Sally Pedersen, Sabro. Ole E. Asmussen, Hadsten. Kurt Pedersen, Odder. René Dahl Nielsen, Hammel. Harry Wessby, Silkeborg. Ønsker du yderligere oplysninger om skorstensfejersystemet, så ring til: KHI DATA ApS Gl. Færgevej 3, Snoghøj Fredericia Tlf Fax Ib Kirkegaard, Skanderborg. Jan Kristensen, Samsø. Claus Christensen, Hadsten. Karl Johan & Torben Johansen, Roslev. Peter Würtz, Skive. Tommy Christensen, Viborg. Johan P. Nielsen, Bjerringbro. Helge Christiansen, Aars. Jens Chr. Sø, Nykøbing M. Haagen B. Sørensen, Nykøbing M. Bøggild Thing, Hurup Thy. Hans Gade, Thisted. Ivar Nielsen, Hadsund. Kai Møller Hansen, Skørping. Søren Askgaard, Hobro. Sunds I/S, Nibe. Jens Hellmers, Ålborg. Allan Østergaard, Ålborg. Ricki Brønnum, Hals. Kurt Sørensen, Åbybro. John Lillelund, Ålbæk. Walther Hansen, Frederikshavn. Orla Hansen, Sæby. Lars Li Nielsen, Læsø. Harding K. Christensen, Dronninglund. Carøe Årestrup, Pandrup. Vort primære arbejdsområde omfatter personlig EDB-rådgivning og EDB-totalløsninger hos skorstensfejermestre i Danmark. 14 Skorstensfejermesteren 1/2005

15 Fra øverst til... Gennemført arbejde Vejlegårdsvej Vallensbæk tlf Fax nederst! Køb professionelt renseudstyr hos SKORSTENSFEJERVÆRKTØJ Jens Arne Frandsen. Moltkesallé 24. DK.6840 Oksbøl Tlf.: Oksbøl Skorstensfejermesteren 1/200515

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Partikelforurening fra Brændeovne

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Partikelforurening fra Brændeovne Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Partikelforurening fra Brændeovne Sikkerhed på arbejdspladsen En rigtig skorstensfejer Eschfoe 2004 5 7 8 10

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Sikkerhed og fagstolthed. Skorstensfejer Tarzan

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Sikkerhed og fagstolthed. Skorstensfejer Tarzan Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Sikkerhed og fagstolthed Skorstensfejer Tarzan Gulvplader af glas Alternativ byggemetode 2 3 5 13 Anno 1926 Dengang

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Image. Fagteori for lærlinge

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Image. Fagteori for lærlinge Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Image Fagteori for lærlinge Fastbrændselskedler til lukket ekspansion 2 3 8 Skorstensfejerne i Kolding 12 November

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere