Chiclana er den første af byerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chiclana er den første af byerne"

Transkript

1

2 REPORTAGE Chiclana er den første af byerne rundt om Cådizbugten. Det er feriebyen, badebyen, så mange vælger sikkert at bo her under udflugten. Ned til Barrosa-strandens hvide klitter ligger Novo Sancti Petri med hotellerne og golfbanerne. Hvis du nu spadserer et stykke ud af stranden i retning mod Cådiz får du øje på en lille ø nær kysten. Det er Sancti Petri som lånte sit navn til den moderne urbanizacion. På denne ø byggede oldtidens store søfarere fønikerne et berømt tempel efter at de havde fundet vejen til Middelhavets ende, som for dem var det samme som verdens ende. På alteret brændte der en evig ild for Melkart. Senere blandede grækerne ham sammen med Herakles, der atter blev til Herkules i romersk mytologi. Ifølge den spansk-romerske geograf Pomponius Mela ligger han begravet demde - halvguden Herkules der stadig æres som grundlæggeren af to andalusiske byer, Cådiz og Sevilla. Hannibal og Cæsar I tusind år var templet en af oldtidens vigtigste helligdomme, fuldt af interessante seværdigheder som Pygmalions træ, der barfrugter af smaragder, og to brønde hvor ferskvandet steg og faldt ligesom tidevandet, men i den modsatte rytme af dette. Efter så mange år er det svært at garantere pålideligheden af det hele, men historien om Hannibal er sandsynligvis rigtig. Foran alteret bad Kartagos general om hjælp inden han krydsede Alperne med elefanterne for at falde Rom i ryggen. Det var starten på den anden puniske krig, revanchen for den første. \ Kartageme tabte igen, og Spanien gled ind i romerriget. Inden for templets vægge græd Sevillas prætor Julius Cæsar foran en buste af Alexander den Store, fordi han intet vigtigt havde udrettet i alderen hvor grækemes unge konge døde. Samme nat havde Cæsar en drøm der profeterede at han også skulle komme til at herske over verden en dag. På dette tidspunkt i historien var menneskeofringer blevet forbudt, fortæller Silius Italicus. Den gamle Melkart havde en mørk side der er svær at gætte i Disneys tegneseriefigur, men det er grundlæggende den samme helt som har bevaret sin popularitet indtil vore dage. Herkules blev dyrket flere århundreder ind i vor tidsregning, så For 200 år siden havde Frankrig besat landet. Kun San Fernando og Cådiz holdt stand, og her vedtog man den første demokratiske grundlov På Sancti Petri lå et af oldtidens berømteste templer. Det eksisterende søfort er af meget nyere dato. Foto: Patronato Provincial de Turismo de Cådiz (www.cadizturismo.com)

3 REPORTAGE,-;.: gik templet af brug og resterne forsvandt i løbet af den tidlige middelalder. Cådiz' skildvagt I dag ligger der et søfort fra tallet på den lille ø. I moderne tid fik Sancti Petri en ny rolle som Cådizbugtens yderste skildvagt, og der skulle snart blive brug for den. Ud for øen skærer en bred sejlrende ind i landet, og bag denne flydende grænse overlevede det sidste hjørne af det fri Spanien efter at Napoleons tropper for to hundrede år siden havde besat resten af nationen. Begivenhederne i det belejrede Cådiz er emnet for denne måneds artikel. Springet fra fønikerne kan forekomme brat, men læg mærke til den strategiske placering af deres vigtigste by i Spanien: Den er næsten umulig at nærme sig fra landsiden. Sejlrenden fører gennem Cådizbugtens naturpark. Marskens glitrende lavvande mellem små grønne holme er et smukt syn på en fredelig ekskursion i båd, men set med den franske marskal Victors øjne var det en ufremkommelig labyrint af naturens egne kanaler og de menneskeskabte saltlaguner. Hans eneste chance for at komme over var Zuazo-broen, som et stykke inde i landet hviler på resterne af en romersk akvædukt. Forstadens chance Du finder den nemt, ganske enkelt ved at tåge motortrafikvejen fra Chiclana til Cådiz. Zuazo-broen ligger til venstre for den moderne bro over sejlrenden. Når du har krydset våndet, er du i Cådiz' forstad San Femando. Dengang hed den Isla de Leon, men i daglig tale sagde man blot La Isla, Øen. I to et halvt år, fra februar 1810 til august 1812, lykkedes det ikke for marskal Victor at krydse broen til denne store ø i marsken. Mens kanonbatterierne skød på hinanden hen over våndet, forandredes La Isla i en vis forstand til Spaniens hovedstad, da folkets repræsentanter for præcis 200 år siden mødtes her for at udarbejde og vedtage landets første demokratiske grundlov. Meningen var selvfølgelig at grundlovsfædrene skulle mødes i Cådiz, men byen hærgedes af den gule feber, og så kom forstaden til at tåge imod dem. Klokken ni om morgenen den 24. september 1810 steg de op ad rådhusets brede stentrappe under de tunge løvehoveder. Ung by, store ambitioner Mens selv de stolte romere indrømmede at Cådiz var vestens ældste by, ældre end Rom, var La Isla til gengæld meget ung. Dens købstadsprivilegier var kun fire årtier gamle, men gæsterne blev modtaget på standsmæssig vis. Rådhuset er Andalusiens største og Spaniens tredjestørste. Et lille slot i nyklassicistisk stil, fornemt tilbagetrukket på torvet ud til den lange brede hovedgade mellem rækkeme af solide borgerlige ejendomme. Blot hundrede år tidligere havde hovedgaden ført gennem køkkenhaver, omgivet af jagtrevirer og

4 Den unge by havde netop bygget rådhuset, som stadig er Andalusiens største. spredte ejendomme hvor de rige i Cådiz tilbragte fritiden. La Islas vækst røber at 1700-tallet i grunden var et godt århundrede i økonomisk henseende, selv om det startede med den politiske katastrofe som tabet af Gibraltar symboliserede. Specielt for Cådiz-egnen var perioden fordelagtig, fordi byen vristede handlen med kolonieme fra Sevilla. Bugtens naturhavn havde bedre plads til de stadig større skibe end Sevillas snævre flodhavn. La Isla modtog en anden afgørende impuls. Besættelsen af Gibraltar fandt sted i forbindelse med det tredje engelske overfald på egnen, og kronen overtog øen for at forstærke forsvaret af det uundværlige Cådiz. I årtierne op til Napoleons invasion havde marinens foretagender givet den ny købstad sin egen personlighed. ens mest moderne videnskabelige institution og tjente desuden som uddannelsessted for flådens officerer. Fra byens højeste punkt (sølle 30 meter over havets overflade) er den smukke nyklassicistiske bygning synlig fra hele havbugten. I flådens nyklassicistiske bydel San Carlos kan du besøge marinemuseet og heltekirkegården. Hovedkvarteret for verdens ældste marinekorps Tercio de la Armada ligger også her. Stilarternes kamp I slutningen af 1700-tallet var nyklassicismen højeste mode i akademiske kredse. Man søgte tilbage til antikkens stilrene harmoni efter barokkens overdrivelser, som opiysningstiden fandt vulgære og desuden associerede med noget reaktionært. Man kunne ikke forestille sig noget mindre reaktionært end datidens Cådiz, men nyklassicismen blev aldrig populær hos andaluserne, hvis sind passede så godt til den gammeldags baroks dramati- ske effekter. Nyklassicismen var kronens officielle stilart, og på trods af de lokales modstand blev den tvunget igennem i alle officielle byggerier, også lokale projekter som La Islas rådhus. Da opiysningstiden faldt sammen med det mest aktive Cådiz siden fønikerne, kom nyklassicismen naturligvis til at sætte præg på bugtens byer, men det stak ikke dybt. I alle de private byggerier fornemmer man modstandskraften hos det kære gamle. Sådan var La Isla, det nuværende San Femando, hvor grundlovsfædrene mødtes. De deputeredes fodspor Det er nemt at følge de deputeredes fodspor i Calle Real, hovedgaden som nu er forvandlet til et bredt og dejligt gåstrøg i det meste af byens længde. I gadens midte ligger skinneme til sporvog- Marinens indflydelse I middelalderen var en karrak strandet ude i marsken, og rundt om vraget dannede havets aflejringer snart en ny ø i dette sære kystlandskab under uafbrudt forandring. Her anlagdes flådeværftet Arsenal de la Carraca. Du finder det på den anden side af en smal jernbro, og bag områdets originale portal arbejdes der videre på kajerne og i værkstederne. Marinen tråk linierne for byens udvikling. Observatoriet var Spani- Calle Real - hovedgaden - er et herligt gåstrøg i det meste af byens længde. SOl 99

5 REPQRTAGE det mere højtidelige Real Teatro Iglesia Mayor er ligesom mange andre bygninger blevet restaureret op til jubilæet. nen som om nogle år vil forbinde Cådiz, San Fernando, Chiclana og Novo Sancti Petri med hinanden. Efter modtagelsen på rådhuset gik grundlovsfædrene i procession til byens vigtigste kirke, Iglesia Mayor, for at aflægge eden som den kongelige notar læste op to gange. "Sværger I at bevare alle vor elskede herre Don Fernando Vll's besiddelser, og ingen anstrengelser spare for at udfri ham af fangenskabet og indsætte ham på tronen?" spurgte han blandt andet. Den unge martyrkonges skæbne i det franske fængsel rørte ved alle patriotiske hjerter. Kirken er restaureret op til jubilæumsåret, ligesom Teatro Comico hvor de deputerede straks efter indledte forhandlingene om indholdet i den kommende grundlov. De foregik faktisk i Komediehuset, der siden har skiftet navn til de las Cortes. Den store udekorerede kasse er typisk for tidens kastilianske teater. Forhandlingerne var et tilløbsstykke, som folket fulgte fra gallenerne. I salens centrum stod der en tom stol og ventede på den fraværende konge. Regentskabet som udøvede magten på kongens vegne slog sig ned i nonneklostret Compania de Maria. Bortset fra denne kortvarige afbrydelse har nonnerne arbejdet inden for undervisningen siden grundlæggelsen i Æresborgmesteren Grundlovsfædrene flyttede til Cådiz lige så snart byen blev erklæret feberfri, men efter franskmændenes nederlag og vedtagelsen af den ny grundlov brød smitten atter ud, og de vendte tilbage til La Isla. Ved denne lejlighed indrettedes parlamentet i Carmen-kirken. Onde tunger hævder, man ikke kunne vende tilbage til teatret, fordi man stadig skyldte den gamle husleje. Uden på kirken fortæller en mindetavle, at i samlingen den 27. november 1813 tildeltes La Isla titel af ciudad- rigtig by - som tak for indsatsen i første frontlinie. Ved samme lejlighed skiftede den navn til San Fernando. Carmen-kirken fra 1733 er byens ældste og smukkeste. Den restaurerede forgyldning lyser smukt op i det enkle hvide rum, hvor du skal lægge mærke til si- dekapellet med Carmen-jomfruen. Hun er havets skytshelgeninde, i en vis forstand arvtageren til den gamle Melkart. I denne by med marinetraditionen er hun både æresborgmester og generalkaptajn, som er noget meget fornemmere end simpel admiral. Derfor bærer hun det spanske flag som skærf om livet. Knytnæven i havet Ligesom broen er den eneste vej fra fastlandet til San Fernando, er den eneste vej fra San Fernando til Cådiz en flere km lang tange. Den er så smal at den nemt forveksles med en menneskeskabt mole ud i havbugten. Yderst på den lange Carmen-kirkens jomfru med det spanske flag er både æresborgmester og generalkaptajn i fladen. Foto: Mercedes Molina arm ligger fæstningsbyen som en knytnæve med et knojem af høje kantede bastioner. Cådiz er vanskelig at nærme sig fra land, og det var heller ingen spøg at nærme sig fra havet. Under alle omstændigheder havde franskmændene mistet fladen ved Trafalgar nogle år tidligere, da de stadig var allierede med spanierne. Resterne af den spanske flade kontrollerede havet sammen med de nye engelske allierede, og franskmændene måtte nøjes med at bombardere Cådiz fra positionerne rundt om bugten. En novice i San Francisco klostrets kirketårn slog alarm med klokken når glimtet og røgskyen røbede at en af Teatret hvor grundlovsfædrene startede store granater var på vej over arbe\det. bugten. Hvis de endte i våndet, gjorde han nar af fjenden. Målet lå lige på grænsen af rækkevidden for datidens artilleri, og det lykkedes først at gøre bombardementet nogenlunde effektivt få måneder før marskal Victor blev tvunget til at hæve belejringen. Indbyggerne viste også deres foragt for bomberne ved at genoptage kamevallet, Spaniens mest løsslupne. For en gangs skyld levede de belejrede bedre end belejrerne. Franskmændene led selv under hungersnøden som deres brutale krigsførelse havde udløst i resten af Spanien, mens Cådiz fik rigeligt med forsyninger ad søvejen. Indbyggerne blev ganske vist tvunget til at ændre spisevanerne. Der var mangel på kartofler, sol 24

6 REPORTAGE Bemærk udkigstårnene hvorfra man holdt ø/e med trafikken i havnen. ket lige så ungdommeligt som San Fernando, hvis det ikke var for mørket inde i "knytnæven", hvor pladsen er udnyttet til sidste meter. Husene er høje, og facaderne står så tæt på hinanden at solen har svært ved at finde helt ned i de lange lige gader. Hvad der redder Cådiz er cirklen af lys og luft rundt om byen. Havnens kajer, promenaderne på de gamle bastioner, åndehullet i den grønne Parque Genovés, den lille vig La Caleta med strandens både og en moderne badeanstalt mellem to søforters høje mure... Ved rundturens ende lyser katedralens gyldne kuppel op mellem naboejendommenes muntre karibiske kulører. Kanonportene i Puerta de Tierra peger truende ned over den lange Puerta de Tierra spærrede tangen og adgangen til byen. 27 SOl

7 REPORTAGE P5.UE3F ^y^#å.^ tange til resten af Spanien. Det moderne Cådiz voksede op uden for den gamle byport, men med indbyggere kan der ikke klemmes flere ind i dagens by. Befolkningstilvæksten finder sted i byerne rundt om bugten. Inden længe vil nogle af dem overhale provinshovedstaden. Chiclana har indbyggere, San Fernando , Puerto Real , El Puerto de Santa Maria , Rota Storbyens udfordring Det er en udfordring til byplanlæggemes opfindsomhed at få dette storbyområde med en halv million indbyggere til at hænge sammen. Selve Cådiz er en aflang flaskehals, hvor der kun er xtm f i ;..,*», - ^ ^ ^ y n 9 H & i S H ^ K 2 syv buslinier at vælge imellem i virkeligheden endnu færre, fordi linie 4 og linie 6 af en mystisk grund ikke eksisterer. Som nævnt kommer der en sporvogn til San Fernando og Chiclana, og fra havnen kan du tåge catamaranfærgerne til Rota og El Puerto de Santa Maria. (Turisten kan i øvrigt også vælge en sightseeing-tur i bugten ombord på den hundredeårige Vaporcito.) I forrige århundrede fik Cådiz en ny landforbindelse med lavbroen til Puerto Real. For øjeblikket bygges der en anden bro til denne by - en af Europas mest imponerende højbroer, fordi skibsværftemes store nybygninger skal kunne passere nedenunder. Efter planen skal den stå klar i jubilæumsåret 2012, hvor højhastighedstoget AVE og- så ankommer til det historiske centrum. Det er dog muligt de store anlægsarbejder forsinkes som følge af regeringens spareplaner, men ligesom San Fernando pyntede sig op til 2010, har det næste jubilæum i Cådiz sat gang i en masse, der længe har trængt sig på. San Fernando fejrer indkaldelsen af den grundlovsgivende forsamling, mens Cådiz' jubilæum markerer vedtagelsen af den færdige demokratiske grundlov to år senere. Aviser og debat Forhandlingerne om den borgerlige revolution blev gjort færdig i San Felipe Neri kirken (under restauration og lukket for besøg). Uden for kulten skjulte man alteret med Murillos dejlige jomfru bag et forhæng, og et maleri af Fernando VII indtog hæderspladsen. Fra væggen betragtede den unge konge sceneriet. Hans hovne udtryk blev forstærket af det fremspringende kæbeparti, pyntet med en lille sur mund. Omkring kongens tomme stol forberedte undersåtterne hans hjemkomst med udarbejdelsen af en af Europas mest liberale forfatninger som bl.a. garanterede den almindelige stemmeret. Nå ja, kvinderne måtte vente mere end hundrede år endnu, men borgerne i det enorme kolonirige blev inddraget, og de havde sendt deres egne repræsentanter til Cådiz for at udarbejde den spansktalende verdens fælles fremtid. ' i I ;i I -1

8 REPORTAGE Inkvisitionen afskaffedes, trykkefriheden var allerede blevet indført under opholdet i La Isla, og den belejrede by fyldtes med aviser og debat. Der blev grundlagt mere end et halvt hundrede aviser i disse år, og forhandlingerne om grundlovens indhold var vigtigere end nyhederne om krigens gang. Det var nemt at gætte hvor offentlighedens sympatier lå i denne borgerlige og liberale by, for i folkemunde inddeltes parlamentarikerne i to grupper, liberale og ser- Den lå åben ud til havet og de nye ideer. Borgerskabet var blevet blandet op med mange købmænd af udenlandsk afstamning, og mentaliteten mindede mere om Hamburgs og Baltimores end om Madrids og Sevillas. I det avancerede miljø holdt kvinderne såloner ligesom i Paris for at diskutere tidens store spørgsmål. Mændene mødtes på cafeerne i Calle Ancha, der var hovedstrøget og storleverandør til avisernes første sladderspalter. Calle Ancha betyder jo Bredgatraditionelle og gudfrygtige Spanien. Denne underliggende konflikt var hele tiden til stede i Cådiz, selv om begge parter gjorde gode miner til slet spil. En sæbeboble Situationen var på mange måder indviklet. Officielt havde Napoleon invaderet Spanien for at befri indbyggerne for inkvisitionen og enevælden, for alt det ophobede bagstræb. Uden for Cådiz havde mange spanske liberale valgt fjendens volution. Førsteudgaven af forfatningen i 1812 havde form af et nadverbrød for at få indholdet til at glide lettere ned. Af samme grund var paragrafferne inddelt i ti grupper ligesom de ti bud," fortæller Diana Repeto Garcia, der er historiker ved Cådiz Universitet. De andre allierede, englænderne, var lige så upålidelige. Mens de skulder ved skulder kæmpede med spanierne mod Napoleon, støttede de hemmeligt selvstændighedsbevægelseme i de spanske kolonier, fordi de ønskede at ^trfén^g \A^.-, Uk.v^* JA*H Fra denne side har Cådiz en vis lighed med Cubas Havanna. De glade pastelfarver og katedralens gyldne kuppel lyser op. vile, den ny tids mænd og den gamle enevældes krybende tjenere. De servile klagede over at meningsdannelsen blev manipuleret af købte tilhængere. På galleriet i San Felipe Neri regerede en malerisk figur med øgenavnet Den halte fra Malaga og bestemte, hvem der skulle have bifaldet. Liberalt miljø Cådiz var ingen typisk spansk by. de, men det er sandelig kun i denne korsetterede by at den kunne gå for at være bred. Gaden munder ud i Plaza de San Antonio, det centrale torv, hvor en af byens førende mænd Tomas de Isturiz boede i palæet der nu er kasino. Rygtet gik han var frimurer. Lige indtil i dag har de servile og deres reaktionære arvtagere haft mistanke om at de hemmelige loger var arnestedet for liberalismens kætterske konspirationer mod det lejr, fordi de troede mere på realitetene i Napoleons revolution end i deres egen. De liberale grundlovsfædre var trofaste over for fædrelandet, men det gjorde dem til unaturlige allierede af de reaktionære præster, som ildnede det dybt religiøse folk op til modstandskampen mod franskmændene. "De liberale vidste at ideerne måtte forklædes for at undgå enhver association til den franske rebryde det spanske monopol på handlen. Drømmen om det liberale, borgerlige og demokratiske Spanien var en sæbeboble som brast da krigen var slut. Lænkerne leve! Grundloven blev vedtaget den 19. marts Det var Sankt Josés dag, så folket gav den kælenavnet La Pepa. Efter at teksten var blevet udråbt på flere offentlige sol 30

9 REPORTAGE steder, begav grundlovsfædrene sig til Carmen-kirken (Cådiz har også en) for at fejre den med et Te Deum. Carmen-kirken lå i modsætning til katedralen uden for bombernes rækkevidde, men den lå ikke uden for Guds... Midt under ceremonien brækkede stormen et robust træ som styrtede ned foran kirken med et brag. De liberale i kirken sagde spøgende at det var et dårligt varsel blev de sidste franske besættelsestropper smidt ud af Spanien, og Femando VII blev løsladt fra fangenskabet. Efter hjemkomsten tog det ham kun to måneder at genindføre enevælden, censuren og inkvisitionen. Uden for Cådiz var landet ganske enkelt ikke modent til den store omvæltning. I Madrid spændte befolkningen sig for kongens karet og tråk ham afsted til paladset, mens tilskuerne kastede blomster på vejen og råbte jvivan las cadenas! - lænkerne leve! Præsteme så smilende til. > Sådan vendte Femando VII hjem i triumf efter at have forrådt sit land to gange i fangenskabet. Først solgte han bogstavelig talt sine rettigheder til Napoleon, og bagetter forsøgte han at komme ind i varmen igen ved at fri til den franske kejsers niece. Alt dette vidste undersåtterne selvfølgelig ikke besked med. De vidste blot at alt var ved det gode gamle igen. Tragikomedien I Cådiz vandt spanierne uafhængighedskrigen, og de tabte kampen om den moderne verden. Der er mørkt, men ikke skummelt i de lange Uge gader gennem centrum, hvor butikkernes gammeldags charme er intak I løbet af få årtier mistede de også de fleste kolonier. I de nye republikker på den anden side af Atlanterhavet fik La Pepa imidlertid stor indfyldelse på de første lovgivende forsamlinger, så arbejdet i Cådiz havde ikke været helt forgæves. I starten så flere af de nye nationer ud til at skulle få mere held med sig end moderlandet, hvor magtkampene mellem klerikale og reaktionære på den ene side, og verdslige og fremskridtsvenlige på den anden, fortsatte med at bølge frem og tilbage hele 1800-tallet og det meste af 1900-tallet. Nogle specielle træk ved det spanske samfund gjorde det utrolig svært at kaste lænkerne af sig. På Plaza de Espaha, på indvundet land ud til havnen, opførte man for hundrede år siden Cådiz' store monument for La Pepa. Det er fyldt med symbolske elementer som kongens berømte tomme stol. La Pepa fik en kort opblussen i det liberale treår , hvor Femando VII blev tvunget til at ge- 31 sol

10 REPJQRTAGE.. Monumentet for "La Pepa" er anlagt på opfyldt terræn i byens periferi. I midten står den tomme stol til den fraværende konge. nindføre den. Det sidste af disse år sad kongen fange i toldbygningen bag monumentet, hvor Diputacion Provincial i dag har hjemme. Han havde kaldt franskmændene til hjælp (de var i mellemtiden nået til den overbevisning, at et tilbagestående og reaktionært Spanien tjente deres egne interesser bedst), og fra toldbygningens tag signalerede den fangne konge til sine forbundsfæller ved at flyve med drager. Denne episode er der også noget symbolsk over. Spanien var endt som en ren tragikomedie, der med få afbrydelser kom til at vare fra 1814 indtil Francos død i søfarende: Non Plus Ultra- "der er intet udenfor". Siden blev Cådiz porten til en ny verden, da Columbus fandt vejen til Amerika, og så skrev Carlos I triumferende i det spanske rigsvåben: Plus Ultra- "der er mere udenfor". Det havde man nu allerede fundet ud, selv uden at krydse AtlanlEl&S&ft SiW» l.^jjrf^wfl»,?' ten. Til bagbord fandt grækerne vejen til Elysium, De Saliges Øer, hvor det evige liv ventede på gudernes yndlinge. I dag kalder vi dem Kanarieøerne. Til styrbord fandt Piteas af Marseille i det fjerde århundrede før vor tidsregning bl.a. Danmark, Norge og sandsynligvis Island, som han kaldte Thule. Han blev ved med at sejle indtil indlandsisen tvang ham til at vende om. Sikken skipperhistorie, tænkte de andre grækere, skønt de selv var vant til at smøre tykt på. Det var selve den geografiske placering som gjorde Cådiz til en progressiv by, lige siden fønikernes sagnsomspundne grundlæggelse af deres Gadir år 1104 før vor tidsregning. pod. Fotos: Natascha Berg Madsen m.fl. Det sidste kapitel Lad hånden glide hen over den gamle toldbygnings ru mur i piedra ostionera, dvs. østerssten. Tæt på ser du tydeligt de indkapslede skaller i den karakteristiske kvadersten, som Cådiz' indbyggere i tre årtusinder har brugt til at bygge talløse byer oven på hinanden. Den nuværende by bliver den sidste i dette materiale, for nu er reserverne i Puerto Reals ældgamle stenbrud brugt op. Cådiz lå ved verdens ende da Melkart alias Herkules åbnede Gibraltarstrædet for sejladsen. På søjlerne på begge sider af strædet skrev han som advarsel til de / denne bygning legede Fernando VII med drager på tåget, da han atter sad fange - denne gang i sit eget land. Den nederste de a f muren er opført a f den karakteristiske piedra ostionera, dvs. østerssten. Du ser tydeligt skallerne. sol 32

Andalusien. Af Dorit Andersen

Andalusien. Af Dorit Andersen Córdoba Sevilla Granada Cádiz Ronda Málaga Andalusien under huden Af Dorit Andersen Andalusien er Spanien, når det er allerbedst. Her finder du et varmt og solrigt klima, brede sandstrande ud til Middelhavet

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

NYHEDSBREV Side 1. Jørn Frending var atter engang en top guide på en af Danske Venners Klubs udflugter.

NYHEDSBREV Side 1. Jørn Frending var atter engang en top guide på en af Danske Venners Klubs udflugter. Side 1 af Lis Göddert Jørn Frending var atter engang en top guide på en af Danske Venners Klubs udflugter. Den 30. oktober 2008 gik det denne gang til den spændende by - Cartagena med deltagelse af 60

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris. Friday, March 21, 14

Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris. Friday, March 21, 14 Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris 1 P A R I S ANDRE SEVÆRDIGHEDER Inspiration Gensynsglæde 2 Metroen En af de ældste nedgange til en

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

ANDALUSIENS BETAGENDE SKATKAMMER

ANDALUSIENS BETAGENDE SKATKAMMER RUNDREJSE SPANIEN COSTA DE ALMERÍA - GRANADA - ALHAMBRA - CÓRDOBA - SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ - RONDA - GIBRALTAR ANDALUSIENS BETAGENDE SKATKAMMER Rejsebeskrivelse Dansktalende rejseleder Alene navnet Andalusien

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf

BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf Den 11. okt., 1. dg: Afrejse fra Kastrup den 11. oktober kl. 10.40 med Lufthansa LH 3071- LH 498 til Mexico City via

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

Spanien. Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Svar: Spanien. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Spanien

Spanien. Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Svar: Spanien. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Spanien Hvor ligger De Kanariske Øer? Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Hvilken sportsgren er mest populær i? Svar: Ud for Afrikas kyst Svar: Svar: Fodbold Hvor ligger vulkanen Teide? Hvad hedder det træ,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Coín Malaga Provinsen

Coín Malaga Provinsen Coín Malaga Provinsen Byrundtur i Coín Pilgrimsvandring til Ermita kapellet Coín ligger i Malaga provinsen i Andalusien. Der er ca. 25-5 km til Malaga, lufthavnen og til kystbyerne Torremolinos, Fuengirola

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kinaturen i november 1998

Kinaturen i november 1998 Kinaturen i november 1998 Fra Zoo fortsatte vi til Sommerpaladset. Desværre var det også efterår i Kina, så lotusblomsterne blomstrede ikke. Vi stardede fra Kastrup lufthavn kl. 16.00 og ankom til Beijing

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015. 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa

Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015. 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa priser fra Billund 4.112, Kastrup 6.190, Stockholm 4.987,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½. Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København

Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½. Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½ Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København Vores hotelværelse i en lille uge. Billedene er taget inden vi begyndte at pakke ud!

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere