Chiclana er den første af byerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chiclana er den første af byerne"

Transkript

1

2 REPORTAGE Chiclana er den første af byerne rundt om Cådizbugten. Det er feriebyen, badebyen, så mange vælger sikkert at bo her under udflugten. Ned til Barrosa-strandens hvide klitter ligger Novo Sancti Petri med hotellerne og golfbanerne. Hvis du nu spadserer et stykke ud af stranden i retning mod Cådiz får du øje på en lille ø nær kysten. Det er Sancti Petri som lånte sit navn til den moderne urbanizacion. På denne ø byggede oldtidens store søfarere fønikerne et berømt tempel efter at de havde fundet vejen til Middelhavets ende, som for dem var det samme som verdens ende. På alteret brændte der en evig ild for Melkart. Senere blandede grækerne ham sammen med Herakles, der atter blev til Herkules i romersk mytologi. Ifølge den spansk-romerske geograf Pomponius Mela ligger han begravet demde - halvguden Herkules der stadig æres som grundlæggeren af to andalusiske byer, Cådiz og Sevilla. Hannibal og Cæsar I tusind år var templet en af oldtidens vigtigste helligdomme, fuldt af interessante seværdigheder som Pygmalions træ, der barfrugter af smaragder, og to brønde hvor ferskvandet steg og faldt ligesom tidevandet, men i den modsatte rytme af dette. Efter så mange år er det svært at garantere pålideligheden af det hele, men historien om Hannibal er sandsynligvis rigtig. Foran alteret bad Kartagos general om hjælp inden han krydsede Alperne med elefanterne for at falde Rom i ryggen. Det var starten på den anden puniske krig, revanchen for den første. \ Kartageme tabte igen, og Spanien gled ind i romerriget. Inden for templets vægge græd Sevillas prætor Julius Cæsar foran en buste af Alexander den Store, fordi han intet vigtigt havde udrettet i alderen hvor grækemes unge konge døde. Samme nat havde Cæsar en drøm der profeterede at han også skulle komme til at herske over verden en dag. På dette tidspunkt i historien var menneskeofringer blevet forbudt, fortæller Silius Italicus. Den gamle Melkart havde en mørk side der er svær at gætte i Disneys tegneseriefigur, men det er grundlæggende den samme helt som har bevaret sin popularitet indtil vore dage. Herkules blev dyrket flere århundreder ind i vor tidsregning, så For 200 år siden havde Frankrig besat landet. Kun San Fernando og Cådiz holdt stand, og her vedtog man den første demokratiske grundlov På Sancti Petri lå et af oldtidens berømteste templer. Det eksisterende søfort er af meget nyere dato. Foto: Patronato Provincial de Turismo de Cådiz (www.cadizturismo.com)

3 REPORTAGE,-;.: gik templet af brug og resterne forsvandt i løbet af den tidlige middelalder. Cådiz' skildvagt I dag ligger der et søfort fra tallet på den lille ø. I moderne tid fik Sancti Petri en ny rolle som Cådizbugtens yderste skildvagt, og der skulle snart blive brug for den. Ud for øen skærer en bred sejlrende ind i landet, og bag denne flydende grænse overlevede det sidste hjørne af det fri Spanien efter at Napoleons tropper for to hundrede år siden havde besat resten af nationen. Begivenhederne i det belejrede Cådiz er emnet for denne måneds artikel. Springet fra fønikerne kan forekomme brat, men læg mærke til den strategiske placering af deres vigtigste by i Spanien: Den er næsten umulig at nærme sig fra landsiden. Sejlrenden fører gennem Cådizbugtens naturpark. Marskens glitrende lavvande mellem små grønne holme er et smukt syn på en fredelig ekskursion i båd, men set med den franske marskal Victors øjne var det en ufremkommelig labyrint af naturens egne kanaler og de menneskeskabte saltlaguner. Hans eneste chance for at komme over var Zuazo-broen, som et stykke inde i landet hviler på resterne af en romersk akvædukt. Forstadens chance Du finder den nemt, ganske enkelt ved at tåge motortrafikvejen fra Chiclana til Cådiz. Zuazo-broen ligger til venstre for den moderne bro over sejlrenden. Når du har krydset våndet, er du i Cådiz' forstad San Femando. Dengang hed den Isla de Leon, men i daglig tale sagde man blot La Isla, Øen. I to et halvt år, fra februar 1810 til august 1812, lykkedes det ikke for marskal Victor at krydse broen til denne store ø i marsken. Mens kanonbatterierne skød på hinanden hen over våndet, forandredes La Isla i en vis forstand til Spaniens hovedstad, da folkets repræsentanter for præcis 200 år siden mødtes her for at udarbejde og vedtage landets første demokratiske grundlov. Meningen var selvfølgelig at grundlovsfædrene skulle mødes i Cådiz, men byen hærgedes af den gule feber, og så kom forstaden til at tåge imod dem. Klokken ni om morgenen den 24. september 1810 steg de op ad rådhusets brede stentrappe under de tunge løvehoveder. Ung by, store ambitioner Mens selv de stolte romere indrømmede at Cådiz var vestens ældste by, ældre end Rom, var La Isla til gengæld meget ung. Dens købstadsprivilegier var kun fire årtier gamle, men gæsterne blev modtaget på standsmæssig vis. Rådhuset er Andalusiens største og Spaniens tredjestørste. Et lille slot i nyklassicistisk stil, fornemt tilbagetrukket på torvet ud til den lange brede hovedgade mellem rækkeme af solide borgerlige ejendomme. Blot hundrede år tidligere havde hovedgaden ført gennem køkkenhaver, omgivet af jagtrevirer og

4 Den unge by havde netop bygget rådhuset, som stadig er Andalusiens største. spredte ejendomme hvor de rige i Cådiz tilbragte fritiden. La Islas vækst røber at 1700-tallet i grunden var et godt århundrede i økonomisk henseende, selv om det startede med den politiske katastrofe som tabet af Gibraltar symboliserede. Specielt for Cådiz-egnen var perioden fordelagtig, fordi byen vristede handlen med kolonieme fra Sevilla. Bugtens naturhavn havde bedre plads til de stadig større skibe end Sevillas snævre flodhavn. La Isla modtog en anden afgørende impuls. Besættelsen af Gibraltar fandt sted i forbindelse med det tredje engelske overfald på egnen, og kronen overtog øen for at forstærke forsvaret af det uundværlige Cådiz. I årtierne op til Napoleons invasion havde marinens foretagender givet den ny købstad sin egen personlighed. ens mest moderne videnskabelige institution og tjente desuden som uddannelsessted for flådens officerer. Fra byens højeste punkt (sølle 30 meter over havets overflade) er den smukke nyklassicistiske bygning synlig fra hele havbugten. I flådens nyklassicistiske bydel San Carlos kan du besøge marinemuseet og heltekirkegården. Hovedkvarteret for verdens ældste marinekorps Tercio de la Armada ligger også her. Stilarternes kamp I slutningen af 1700-tallet var nyklassicismen højeste mode i akademiske kredse. Man søgte tilbage til antikkens stilrene harmoni efter barokkens overdrivelser, som opiysningstiden fandt vulgære og desuden associerede med noget reaktionært. Man kunne ikke forestille sig noget mindre reaktionært end datidens Cådiz, men nyklassicismen blev aldrig populær hos andaluserne, hvis sind passede så godt til den gammeldags baroks dramati- ske effekter. Nyklassicismen var kronens officielle stilart, og på trods af de lokales modstand blev den tvunget igennem i alle officielle byggerier, også lokale projekter som La Islas rådhus. Da opiysningstiden faldt sammen med det mest aktive Cådiz siden fønikerne, kom nyklassicismen naturligvis til at sætte præg på bugtens byer, men det stak ikke dybt. I alle de private byggerier fornemmer man modstandskraften hos det kære gamle. Sådan var La Isla, det nuværende San Femando, hvor grundlovsfædrene mødtes. De deputeredes fodspor Det er nemt at følge de deputeredes fodspor i Calle Real, hovedgaden som nu er forvandlet til et bredt og dejligt gåstrøg i det meste af byens længde. I gadens midte ligger skinneme til sporvog- Marinens indflydelse I middelalderen var en karrak strandet ude i marsken, og rundt om vraget dannede havets aflejringer snart en ny ø i dette sære kystlandskab under uafbrudt forandring. Her anlagdes flådeværftet Arsenal de la Carraca. Du finder det på den anden side af en smal jernbro, og bag områdets originale portal arbejdes der videre på kajerne og i værkstederne. Marinen tråk linierne for byens udvikling. Observatoriet var Spani- Calle Real - hovedgaden - er et herligt gåstrøg i det meste af byens længde. SOl 99

5 REPQRTAGE det mere højtidelige Real Teatro Iglesia Mayor er ligesom mange andre bygninger blevet restaureret op til jubilæet. nen som om nogle år vil forbinde Cådiz, San Fernando, Chiclana og Novo Sancti Petri med hinanden. Efter modtagelsen på rådhuset gik grundlovsfædrene i procession til byens vigtigste kirke, Iglesia Mayor, for at aflægge eden som den kongelige notar læste op to gange. "Sværger I at bevare alle vor elskede herre Don Fernando Vll's besiddelser, og ingen anstrengelser spare for at udfri ham af fangenskabet og indsætte ham på tronen?" spurgte han blandt andet. Den unge martyrkonges skæbne i det franske fængsel rørte ved alle patriotiske hjerter. Kirken er restaureret op til jubilæumsåret, ligesom Teatro Comico hvor de deputerede straks efter indledte forhandlingene om indholdet i den kommende grundlov. De foregik faktisk i Komediehuset, der siden har skiftet navn til de las Cortes. Den store udekorerede kasse er typisk for tidens kastilianske teater. Forhandlingerne var et tilløbsstykke, som folket fulgte fra gallenerne. I salens centrum stod der en tom stol og ventede på den fraværende konge. Regentskabet som udøvede magten på kongens vegne slog sig ned i nonneklostret Compania de Maria. Bortset fra denne kortvarige afbrydelse har nonnerne arbejdet inden for undervisningen siden grundlæggelsen i Æresborgmesteren Grundlovsfædrene flyttede til Cådiz lige så snart byen blev erklæret feberfri, men efter franskmændenes nederlag og vedtagelsen af den ny grundlov brød smitten atter ud, og de vendte tilbage til La Isla. Ved denne lejlighed indrettedes parlamentet i Carmen-kirken. Onde tunger hævder, man ikke kunne vende tilbage til teatret, fordi man stadig skyldte den gamle husleje. Uden på kirken fortæller en mindetavle, at i samlingen den 27. november 1813 tildeltes La Isla titel af ciudad- rigtig by - som tak for indsatsen i første frontlinie. Ved samme lejlighed skiftede den navn til San Fernando. Carmen-kirken fra 1733 er byens ældste og smukkeste. Den restaurerede forgyldning lyser smukt op i det enkle hvide rum, hvor du skal lægge mærke til si- dekapellet med Carmen-jomfruen. Hun er havets skytshelgeninde, i en vis forstand arvtageren til den gamle Melkart. I denne by med marinetraditionen er hun både æresborgmester og generalkaptajn, som er noget meget fornemmere end simpel admiral. Derfor bærer hun det spanske flag som skærf om livet. Knytnæven i havet Ligesom broen er den eneste vej fra fastlandet til San Fernando, er den eneste vej fra San Fernando til Cådiz en flere km lang tange. Den er så smal at den nemt forveksles med en menneskeskabt mole ud i havbugten. Yderst på den lange Carmen-kirkens jomfru med det spanske flag er både æresborgmester og generalkaptajn i fladen. Foto: Mercedes Molina arm ligger fæstningsbyen som en knytnæve med et knojem af høje kantede bastioner. Cådiz er vanskelig at nærme sig fra land, og det var heller ingen spøg at nærme sig fra havet. Under alle omstændigheder havde franskmændene mistet fladen ved Trafalgar nogle år tidligere, da de stadig var allierede med spanierne. Resterne af den spanske flade kontrollerede havet sammen med de nye engelske allierede, og franskmændene måtte nøjes med at bombardere Cådiz fra positionerne rundt om bugten. En novice i San Francisco klostrets kirketårn slog alarm med klokken når glimtet og røgskyen røbede at en af Teatret hvor grundlovsfædrene startede store granater var på vej over arbe\det. bugten. Hvis de endte i våndet, gjorde han nar af fjenden. Målet lå lige på grænsen af rækkevidden for datidens artilleri, og det lykkedes først at gøre bombardementet nogenlunde effektivt få måneder før marskal Victor blev tvunget til at hæve belejringen. Indbyggerne viste også deres foragt for bomberne ved at genoptage kamevallet, Spaniens mest løsslupne. For en gangs skyld levede de belejrede bedre end belejrerne. Franskmændene led selv under hungersnøden som deres brutale krigsførelse havde udløst i resten af Spanien, mens Cådiz fik rigeligt med forsyninger ad søvejen. Indbyggerne blev ganske vist tvunget til at ændre spisevanerne. Der var mangel på kartofler, sol 24

6 REPORTAGE Bemærk udkigstårnene hvorfra man holdt ø/e med trafikken i havnen. ket lige så ungdommeligt som San Fernando, hvis det ikke var for mørket inde i "knytnæven", hvor pladsen er udnyttet til sidste meter. Husene er høje, og facaderne står så tæt på hinanden at solen har svært ved at finde helt ned i de lange lige gader. Hvad der redder Cådiz er cirklen af lys og luft rundt om byen. Havnens kajer, promenaderne på de gamle bastioner, åndehullet i den grønne Parque Genovés, den lille vig La Caleta med strandens både og en moderne badeanstalt mellem to søforters høje mure... Ved rundturens ende lyser katedralens gyldne kuppel op mellem naboejendommenes muntre karibiske kulører. Kanonportene i Puerta de Tierra peger truende ned over den lange Puerta de Tierra spærrede tangen og adgangen til byen. 27 SOl

7 REPORTAGE P5.UE3F ^y^#å.^ tange til resten af Spanien. Det moderne Cådiz voksede op uden for den gamle byport, men med indbyggere kan der ikke klemmes flere ind i dagens by. Befolkningstilvæksten finder sted i byerne rundt om bugten. Inden længe vil nogle af dem overhale provinshovedstaden. Chiclana har indbyggere, San Fernando , Puerto Real , El Puerto de Santa Maria , Rota Storbyens udfordring Det er en udfordring til byplanlæggemes opfindsomhed at få dette storbyområde med en halv million indbyggere til at hænge sammen. Selve Cådiz er en aflang flaskehals, hvor der kun er xtm f i ;..,*», - ^ ^ ^ y n 9 H & i S H ^ K 2 syv buslinier at vælge imellem i virkeligheden endnu færre, fordi linie 4 og linie 6 af en mystisk grund ikke eksisterer. Som nævnt kommer der en sporvogn til San Fernando og Chiclana, og fra havnen kan du tåge catamaranfærgerne til Rota og El Puerto de Santa Maria. (Turisten kan i øvrigt også vælge en sightseeing-tur i bugten ombord på den hundredeårige Vaporcito.) I forrige århundrede fik Cådiz en ny landforbindelse med lavbroen til Puerto Real. For øjeblikket bygges der en anden bro til denne by - en af Europas mest imponerende højbroer, fordi skibsværftemes store nybygninger skal kunne passere nedenunder. Efter planen skal den stå klar i jubilæumsåret 2012, hvor højhastighedstoget AVE og- så ankommer til det historiske centrum. Det er dog muligt de store anlægsarbejder forsinkes som følge af regeringens spareplaner, men ligesom San Fernando pyntede sig op til 2010, har det næste jubilæum i Cådiz sat gang i en masse, der længe har trængt sig på. San Fernando fejrer indkaldelsen af den grundlovsgivende forsamling, mens Cådiz' jubilæum markerer vedtagelsen af den færdige demokratiske grundlov to år senere. Aviser og debat Forhandlingerne om den borgerlige revolution blev gjort færdig i San Felipe Neri kirken (under restauration og lukket for besøg). Uden for kulten skjulte man alteret med Murillos dejlige jomfru bag et forhæng, og et maleri af Fernando VII indtog hæderspladsen. Fra væggen betragtede den unge konge sceneriet. Hans hovne udtryk blev forstærket af det fremspringende kæbeparti, pyntet med en lille sur mund. Omkring kongens tomme stol forberedte undersåtterne hans hjemkomst med udarbejdelsen af en af Europas mest liberale forfatninger som bl.a. garanterede den almindelige stemmeret. Nå ja, kvinderne måtte vente mere end hundrede år endnu, men borgerne i det enorme kolonirige blev inddraget, og de havde sendt deres egne repræsentanter til Cådiz for at udarbejde den spansktalende verdens fælles fremtid. ' i I ;i I -1

8 REPORTAGE Inkvisitionen afskaffedes, trykkefriheden var allerede blevet indført under opholdet i La Isla, og den belejrede by fyldtes med aviser og debat. Der blev grundlagt mere end et halvt hundrede aviser i disse år, og forhandlingerne om grundlovens indhold var vigtigere end nyhederne om krigens gang. Det var nemt at gætte hvor offentlighedens sympatier lå i denne borgerlige og liberale by, for i folkemunde inddeltes parlamentarikerne i to grupper, liberale og ser- Den lå åben ud til havet og de nye ideer. Borgerskabet var blevet blandet op med mange købmænd af udenlandsk afstamning, og mentaliteten mindede mere om Hamburgs og Baltimores end om Madrids og Sevillas. I det avancerede miljø holdt kvinderne såloner ligesom i Paris for at diskutere tidens store spørgsmål. Mændene mødtes på cafeerne i Calle Ancha, der var hovedstrøget og storleverandør til avisernes første sladderspalter. Calle Ancha betyder jo Bredgatraditionelle og gudfrygtige Spanien. Denne underliggende konflikt var hele tiden til stede i Cådiz, selv om begge parter gjorde gode miner til slet spil. En sæbeboble Situationen var på mange måder indviklet. Officielt havde Napoleon invaderet Spanien for at befri indbyggerne for inkvisitionen og enevælden, for alt det ophobede bagstræb. Uden for Cådiz havde mange spanske liberale valgt fjendens volution. Førsteudgaven af forfatningen i 1812 havde form af et nadverbrød for at få indholdet til at glide lettere ned. Af samme grund var paragrafferne inddelt i ti grupper ligesom de ti bud," fortæller Diana Repeto Garcia, der er historiker ved Cådiz Universitet. De andre allierede, englænderne, var lige så upålidelige. Mens de skulder ved skulder kæmpede med spanierne mod Napoleon, støttede de hemmeligt selvstændighedsbevægelseme i de spanske kolonier, fordi de ønskede at ^trfén^g \A^.-, Uk.v^* JA*H Fra denne side har Cådiz en vis lighed med Cubas Havanna. De glade pastelfarver og katedralens gyldne kuppel lyser op. vile, den ny tids mænd og den gamle enevældes krybende tjenere. De servile klagede over at meningsdannelsen blev manipuleret af købte tilhængere. På galleriet i San Felipe Neri regerede en malerisk figur med øgenavnet Den halte fra Malaga og bestemte, hvem der skulle have bifaldet. Liberalt miljø Cådiz var ingen typisk spansk by. de, men det er sandelig kun i denne korsetterede by at den kunne gå for at være bred. Gaden munder ud i Plaza de San Antonio, det centrale torv, hvor en af byens førende mænd Tomas de Isturiz boede i palæet der nu er kasino. Rygtet gik han var frimurer. Lige indtil i dag har de servile og deres reaktionære arvtagere haft mistanke om at de hemmelige loger var arnestedet for liberalismens kætterske konspirationer mod det lejr, fordi de troede mere på realitetene i Napoleons revolution end i deres egen. De liberale grundlovsfædre var trofaste over for fædrelandet, men det gjorde dem til unaturlige allierede af de reaktionære præster, som ildnede det dybt religiøse folk op til modstandskampen mod franskmændene. "De liberale vidste at ideerne måtte forklædes for at undgå enhver association til den franske rebryde det spanske monopol på handlen. Drømmen om det liberale, borgerlige og demokratiske Spanien var en sæbeboble som brast da krigen var slut. Lænkerne leve! Grundloven blev vedtaget den 19. marts Det var Sankt Josés dag, så folket gav den kælenavnet La Pepa. Efter at teksten var blevet udråbt på flere offentlige sol 30

9 REPORTAGE steder, begav grundlovsfædrene sig til Carmen-kirken (Cådiz har også en) for at fejre den med et Te Deum. Carmen-kirken lå i modsætning til katedralen uden for bombernes rækkevidde, men den lå ikke uden for Guds... Midt under ceremonien brækkede stormen et robust træ som styrtede ned foran kirken med et brag. De liberale i kirken sagde spøgende at det var et dårligt varsel blev de sidste franske besættelsestropper smidt ud af Spanien, og Femando VII blev løsladt fra fangenskabet. Efter hjemkomsten tog det ham kun to måneder at genindføre enevælden, censuren og inkvisitionen. Uden for Cådiz var landet ganske enkelt ikke modent til den store omvæltning. I Madrid spændte befolkningen sig for kongens karet og tråk ham afsted til paladset, mens tilskuerne kastede blomster på vejen og råbte jvivan las cadenas! - lænkerne leve! Præsteme så smilende til. > Sådan vendte Femando VII hjem i triumf efter at have forrådt sit land to gange i fangenskabet. Først solgte han bogstavelig talt sine rettigheder til Napoleon, og bagetter forsøgte han at komme ind i varmen igen ved at fri til den franske kejsers niece. Alt dette vidste undersåtterne selvfølgelig ikke besked med. De vidste blot at alt var ved det gode gamle igen. Tragikomedien I Cådiz vandt spanierne uafhængighedskrigen, og de tabte kampen om den moderne verden. Der er mørkt, men ikke skummelt i de lange Uge gader gennem centrum, hvor butikkernes gammeldags charme er intak I løbet af få årtier mistede de også de fleste kolonier. I de nye republikker på den anden side af Atlanterhavet fik La Pepa imidlertid stor indfyldelse på de første lovgivende forsamlinger, så arbejdet i Cådiz havde ikke været helt forgæves. I starten så flere af de nye nationer ud til at skulle få mere held med sig end moderlandet, hvor magtkampene mellem klerikale og reaktionære på den ene side, og verdslige og fremskridtsvenlige på den anden, fortsatte med at bølge frem og tilbage hele 1800-tallet og det meste af 1900-tallet. Nogle specielle træk ved det spanske samfund gjorde det utrolig svært at kaste lænkerne af sig. På Plaza de Espaha, på indvundet land ud til havnen, opførte man for hundrede år siden Cådiz' store monument for La Pepa. Det er fyldt med symbolske elementer som kongens berømte tomme stol. La Pepa fik en kort opblussen i det liberale treår , hvor Femando VII blev tvunget til at ge- 31 sol

10 REPJQRTAGE.. Monumentet for "La Pepa" er anlagt på opfyldt terræn i byens periferi. I midten står den tomme stol til den fraværende konge. nindføre den. Det sidste af disse år sad kongen fange i toldbygningen bag monumentet, hvor Diputacion Provincial i dag har hjemme. Han havde kaldt franskmændene til hjælp (de var i mellemtiden nået til den overbevisning, at et tilbagestående og reaktionært Spanien tjente deres egne interesser bedst), og fra toldbygningens tag signalerede den fangne konge til sine forbundsfæller ved at flyve med drager. Denne episode er der også noget symbolsk over. Spanien var endt som en ren tragikomedie, der med få afbrydelser kom til at vare fra 1814 indtil Francos død i søfarende: Non Plus Ultra- "der er intet udenfor". Siden blev Cådiz porten til en ny verden, da Columbus fandt vejen til Amerika, og så skrev Carlos I triumferende i det spanske rigsvåben: Plus Ultra- "der er mere udenfor". Det havde man nu allerede fundet ud, selv uden at krydse AtlanlEl&S&ft SiW» l.^jjrf^wfl»,?' ten. Til bagbord fandt grækerne vejen til Elysium, De Saliges Øer, hvor det evige liv ventede på gudernes yndlinge. I dag kalder vi dem Kanarieøerne. Til styrbord fandt Piteas af Marseille i det fjerde århundrede før vor tidsregning bl.a. Danmark, Norge og sandsynligvis Island, som han kaldte Thule. Han blev ved med at sejle indtil indlandsisen tvang ham til at vende om. Sikken skipperhistorie, tænkte de andre grækere, skønt de selv var vant til at smøre tykt på. Det var selve den geografiske placering som gjorde Cådiz til en progressiv by, lige siden fønikernes sagnsomspundne grundlæggelse af deres Gadir år 1104 før vor tidsregning. pod. Fotos: Natascha Berg Madsen m.fl. Det sidste kapitel Lad hånden glide hen over den gamle toldbygnings ru mur i piedra ostionera, dvs. østerssten. Tæt på ser du tydeligt de indkapslede skaller i den karakteristiske kvadersten, som Cådiz' indbyggere i tre årtusinder har brugt til at bygge talløse byer oven på hinanden. Den nuværende by bliver den sidste i dette materiale, for nu er reserverne i Puerto Reals ældgamle stenbrud brugt op. Cådiz lå ved verdens ende da Melkart alias Herkules åbnede Gibraltarstrædet for sejladsen. På søjlerne på begge sider af strædet skrev han som advarsel til de / denne bygning legede Fernando VII med drager på tåget, da han atter sad fange - denne gang i sit eget land. Den nederste de a f muren er opført a f den karakteristiske piedra ostionera, dvs. østerssten. Du ser tydeligt skallerne. sol 32

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Fortsat fra forsiden:

Fortsat fra forsiden: Fortsat fra forsiden: (Læs også allersidste nyt på www.bluedaneatlantic.blogspot.dk) Historisk set, har øen været beboet, ligesom de andre øer her i Caribien af Caribindianerne, og de kaldte øen Madinia

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Andalusien. Af Dorit Andersen

Andalusien. Af Dorit Andersen Córdoba Sevilla Granada Cádiz Ronda Málaga Andalusien under huden Af Dorit Andersen Andalusien er Spanien, når det er allerbedst. Her finder du et varmt og solrigt klima, brede sandstrande ud til Middelhavet

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Morten Møbjerg: Manuskript til AForsmag af Himlen på jord@ Den ortodokse kirkes liturgi og ikoner Gennemgang af enkelte ikoner.

Morten Møbjerg: Manuskript til AForsmag af Himlen på jord@ Den ortodokse kirkes liturgi og ikoner Gennemgang af enkelte ikoner. 1 Den gode hyrde Det romantiske billede af hyrden, der vender hjem til folden med det vildfarne får over skulderen, som med rette er så elsket i den vestlige tradition, er som ikon ukendt i den østlige

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende 1 2 Padron 3 En smuk promenade langs med floden Sar. 4 Men vand var det småt med. 5

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Velkommen til Hotel Tiffany's!

Velkommen til Hotel Tiffany's! Hotel Tiffany's Hotel Tiffany's ligger under 150 m. fra stranden og tilbyder privat strand med liggestole og parasol. Der er desuden en dejlig pool ved hotellet samt mange aktiviteter for børnene. Hotellet

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Kunstneren Pablo Picasso voksede op i Málaga. Selv om det er nærved 100 år siden, hylder byen ham stadig som den store kunstner, han var.

Kunstneren Pablo Picasso voksede op i Málaga. Selv om det er nærved 100 år siden, hylder byen ham stadig som den store kunstner, han var. Rejser 17.01.2015 kl. 21:44 Picassos Málaga AF Emil Brix Foto: Emil Brix Kunstneren Pablo Picasso voksede op i Málaga. Selv om det er nærved 100 år siden, hylder byen ham stadig som den store kunstner,

Læs mere

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8.

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8. Prædiken til Påskedag 2016. Tekst: Matt. 28,1-8. Påskeblomst hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave. Denne salme synger vi hver påskedag. Da Grundtvig for snart 200 år siden skrev salmen var påskeliljen

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

I Caminoens fodspor 2015

I Caminoens fodspor 2015 I Caminoens fodspor 2015 Moto-Mundo har lavet en motorcykeltur langs Caminoruten (Jakobs vejen) i det nordlige Spanien, med de religiøse seværdigheder i fokus. Turen foregår i september måned, i 17 dage

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Prinsessen og den magiske hytteost

Prinsessen og den magiske hytteost Prinsessen og den magiske hytteost 2 For længe, længe siden var der et lille bitte kongerige, der hed Danmark. I kongeriget boede kong Kornelius og hans datter prinsesse Perle på et stort slot. 3 4 Kong

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere