Folkehjælp kr. Folkeskolen bruger årligt. på unødvendige skadestuebesøg. April 2008 nr. 83 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehjælp. 48.000.000 kr. Folkeskolen bruger årligt. på unødvendige skadestuebesøg. April 2008 nr. 83 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp"

Transkript

1 Folkehjælp April 2008 nr. 83 Udgives af Folkeskolen bruger årligt kr. på unødvendige skadestuebesøg

2 Årsudsendelser /01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse forsikringskunder! ALKA er i december 2005 kåret som forsikringsselskabet med Danmarks mest tilfredse kunder - for 4.gang GOD KUNDEBETJENING gør det ikke alene. Derfor har vi nedsat prisen på vores nye familieforsikring. Vi skal jo ikke lave store overskud til vores ejere. ALKA ER ejet af fagbevægelsen og dermed også af 3F. Vi er her ikke for at tjene kassen, men for at tilbyde dig de bedst mulige forsikringer til lavest mulige priser. RING TIL OS mandag-torsdag 8-21, fredag og få et frisk, uforpligtende tilbud på dine forsikringer. 7 RING I DAG! ALKA forsikring Januar 2006

3 Indhold: 1 Leder 2 Tidligere LO formand Hans Jensen ny ambassadør 4 Fokusområder for organisationen i Samfundssind på skoleskemaet 10 En sejr til de svageste elever 12 Medlemshvervning tema for FOLKEHJÆLPSUGEN i Lær børnene, at de kan selv 15 Lad skolerne bestemme selv 16 Behov for mere og bedre førstehjælpsundervisning 17 Det er vores pligt at hjælpe hinanden 18 Opslagstavlen 20 Konsensus for Afghanistan ønskes 24 På studietur til Sydafrika - hvad nu? 28 Dansk Folkehjælp godt i gang i Grønland Folkehjælp udgives af: Industriparken Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. maj 2008 Udkommer juli 2008 Layout og tryk: Team Rapo ApS Hesselager 8-10, 2605 Brøndby ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med s mening og strategier. Førstehjælp i skolerne en god investering Ifølge s beregninger, vil det danske samfund kunne spare helt op mod 48 millioner kroner årligt, hvis førstehjælpsundervisning blev obligatorisk i de danske folkeskoler og private skoler. Ikke mindre end elever henvises hvert år til behandling på landets skadestuer, men hele 40 procent af disse behandlinger er overflødige småskader, som skolerne og hvilken som helst lægmand selv kunne behandle. Men hvilken statskasse skal pengene komme fra var en af de første politiske reaktioner, som ASF- Dansk Folkehjælp fik i forbindelse med lanceringen af vores og If- Forsikrings førstehjælpskampagne Vi er slet ikke i tvivl: Omkostningerne til at indføre obligatorisk førstehjælpsundervisning i folkeskolerne skal kommer fra statskassen for samfunds-ansvar, og det er da også en beskeden omkostning, vi snakker om, idet det ifølge vores beregninger kun vil koste samfundet 34 millioner kroner (det første år) at gøre førstehjælpsundervisningen obligatorisk for alle skoler. ALLE efterfølgende år vil det kun koste staten 8 millioner kroner pr. år, og samfundet vil samlet spare 40 millioner. Det er da samfundsansvar! Men værdien af sådan en beslutning kan ikke kun gøres op i penge. Der er en række øvrige og meget vigtige faktorer, som skal være de bærende elementer for en eventuel beslutning om at gøre førstehjælpen i skolerne obligatorisk. Tryghed for brugerne af skolen må være det helt overordnede; det er en skrøne, at børn og unge ikke kan pålægges ansvaret for at hjælpe andre. Vores påstand er, at det ville være uansvarligt ikke at give dem redskaberne til at kunne hjælpe andre. Hvad med forældrene? Også her er tryghedselementet vigtigt; de ønsker sikkerhed for, at der tages ansvar for deres børn, når ansvaret for dem overlades til andre. Også i lærergruppen er tryghedselementet det helt afgørende. Det er kun rimeligt, at der hurtigt og effektivt kan hjælpes, når ulykken indtræder. De fleste danskere bor som bekendt i provinsen, og her er responstiden på ambulance og transporttiden til landets skadesstuer lang. Den livslange læring er et sidste, men meget vigtigt element, som bestemt også er helt centralt, når kassen over samfundsansvar skal gøres op. Danskerne er de dårligste i Norden til at hjælpe, når mennesker udsættes for ulykker og pludselig sygdom. Hele 20 procent af folk i Norge, der falder om med eksempelvis hjertestop, får hjælp. I Danmark er dette tal kun 5 procent. Pinligt, siger vi - men i erkendelsen af fakta må vi som samfund være optaget af at ruste danskerne bedre til at kunne hjælpe andre. Derfor er det også en god samfundsinvestering at igangsætte initiativer, dér hvor vi møder flest danskere. I folkeskolen er der elever. For os er der ingen tvivl ikke flere undskyldninger! 1

4 Tidligere LO formand Hans Jensen ny ambassadør 2 Fakta om Hans Jensen 1945 Født i Odense 24. september 1965 Uddannet blikkenslager og rørlægger 1969 Opmåler i Blik og Rør 1973 Forbundssekretær 1977 Næstformand 1981 Forbundsformand i Blik og Rør 1983 Medlem af LO s forretningsudvalg 1987 Næstformand i LO 1996 Formand for LO 2008 Ambassadør for Ambassadørgruppen i Med Hans Jensens tiltræden består ambassadørgruppen nu af: n Tidligere LO formand Hans Jensen n Salgsdirektør Stig Elling n TV-vært Mai-Britt Vingsøe Andersen n Tidligere minister Ole Løvig Simonsen n Skuespiller og sanger Kurt Ravn n TV-vært Jakob Kjeldbjerg n Dirigent Frans Rasmussen n Direktør Christian Have n Direktør Ernst Trillingsgaard n Tidligere minister Helle Degn n Direktør i SAS Danmark Susanne Larsen n Tidligere underdirektør Torben C. Nilsson I en årrække har Hans Jensen stået i spidsen for den danske fagbevægelse, nu indtræder han ind i s ambassadørgruppe. Den nye ambassadør står klar som fortaler for det frivillige sociale arbejde og organisationens forebyggelses- og førstehjælpsindsats. Tekst: Klaus Nørlem, ASF Dansk Folkehjælp Stort ønske om at bakke op om frivilligt humanitært arbejde Hans Jensen udtaler i forbindelse med udnævnelsen: Jeg har længe haft et ønske om at engagere mig i humanitært arbejde, og da jeg i forbindelse med min formandspost i LO ofte har haft lejlighed til at følge organisationen og dens arbejde, var det forholdsvist let for mig at træffe beslutning om at træde ind i s aktive ambassadørgruppe. Hans Jensen vil med sin indtræden i ambassadørgruppen blive organisationens fortaler på områderne det frivillige sociale arbejde og forebyggelses- og førstehjælpsindsatsen. Hans Jensen udtaler i den forbindelse: Jeg har haft lejlighed til at besigtige det arbejde, som organisationen gennemfører i forhold til de mest udsatte familier i det danske samfund - et arbejde, som tager afsæt i den fattigdomsproblematik, der er blevet mere og mere synlig i samfundet over de seneste år. Det har derfor været helt naturligt for mig at sætte fokus på dette område af organisationens arbejde, og jeg glæder mig til at bidrage til netop denne aktivitet og debatten generelt. Også på forebyggelses- og førstehjælpsområdet er der gode muligheder for at øge samfundets opmærksomhed mod at kunne hjælpe andre, når ulykken indtræder. Spørgsmålet om et godt arbejdsmiljø har fulgt mig hele livet, nu kan jeg være med til at sætte øget fokus på, at førstehjælpsuddannelserne på arbejdspladserne er en integreret del af det gode arbejdsmiljø - og det vil jeg gerne bidrage til. Herudover bruger en del af organisationens frivillige meget af deres fritid både på det frivillige sociale arbejde og som samaritter ved forskellige lejligheder, det bliver til mange frivilligtimer år efter år. Hvis jeg igennem mit netværk kan bidrage til, at endnu flere personer melder sig som frivillige til s arbejde, så ville det være mig til stor glæde og tilfredshed, slutter Hans Jensen. Stor håndsrækning til Formand for, Ib Jensen, glæder sig over den tillid, som Hans Jensen ved sin tiltrædelse som organisationsambassadør har udvist. Det er netop personer som Hans Jensen og vore øvrige organisationsambassadører, der kan være med til at sætte fokus på og være fortalere for de aktiviteter, vi som organisation gennemfører for forskellige målgrupper i vort sociale og humanitære arbejde. Hans Jensen kommer til at indgå aktivt i organisationens ambassadørgruppe - en ambassadørgruppe, som bliver et mere og mere centralt redskab for os i vort arbejde, når vi som organisation sætter fokus på udsatte grupper, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udtaler formand for ASF-Dansk Folkehjælp, Ib Jensen.

5 Bestil dit ophold 0 44 Katalog:

6 Tekst: Ib Jensen, Foto: Fokusområder for organisationen i 2008 Allerede i november tog organisationens bestyrelse hul på diskussionen om, hvilke fokusområder, der skal præge organisationen oven på et jubilæumsår. Ikke overraskende er det medlemshvervningen, som bliver det altdominerende fokus for den centrale indsats i året. Men også vigtige emner som udviklingen af ny model for medlemskab og ændringen af Mærkedagen er rykket op øverst på dagsordnen. Medlemshvervning Medlemshvervning bliver det centrale fokus for Bestyrelsen har valgt at gribe de positive tendenser, der blev tilvejebragt af afdelingerne i 2007, hvor stagneringen af medlemstallet blev vendt til medlemsfremgang. Der er derfor et stort ønske om at fastholde den positive tendens i afdelingernes medlemstilgang, således at der indarbejdes mere systematik omkring vores medlemshvervning. I 2007 blev en række mindre initiativer den direkte årsag til, at flere af organisationens lokalafdelinger oplevede fremgang frem for stagnering. Lad os tage de gode erfaringer med i den fremtidige medlemshvervning, således at der over året sker en kontinuerlig medlemshvervning, men lad os også sætte særligt fokus på området ved helt konkrete initiativer hen over året. Derfor er det også både relevant og nødvendigt, at FOLKEHJÆLPSUGEN i 2008 udelukkende har ét tema: MEDLEMSHVERVNING. Folkehjælpsugen 2008 gennemføres sidst i maj måned, og hvor vi de tidligere år har haft konkrete temaer for denne uge, så er det nu bestyrelsens beslutning, at denne øremærkes medlemshvervning. Vi tror på, at fokus i Folkehjælpsugen giver det bedste resultat; det fortæller de seneste års erfaringer os. Men medlemshvervning skal også ske ved at sætte fokus på det, som organisationen ikke har i dag. Derfor stiller organisationen centralt skarpt på de områder af Danmark, hvor vi i dag ikke allerede er til stede. Men der er også god brug for det. I cirka halvdelen af landets kommuner er i dag ikke repræsenteret igennem en lokalafdeling. Vi ser flere steder i landet tendenser til, at vore lokalafdelinger tvinges til at dække større og større geografiske områder, og det er ikke en bæredygtig løsning, når medlemmers afstand til deres egen lokalafdeling bliver lang. Det primære er dog også fortsat, at vi mangler eller kommer til at mangle ressourcer, hvis ambitionsniveauerne i organisationen opretholdes. Derfor er det også på høje tid, at der målrettet og fokuseret sættes gang i arbejdet med at få organisationen etableret flere steder i Danmark. Udarbejdelse af fundraising- handlingsplan Arbejdet med at få udformet en samlende strategi og handlingsplaner for de enkelte indsatsområder er ved at være tilvejebragt; dog mangler vi fortsat at få udviklet en handlingsplan for fundraising-området. Dette arbejde har bestyrelsen igangsat, og det er vores håb, at denne kan fremlægges på årsmødet i september i år eller senest i I tilslutning til dette område fortsætter arbejdet med at få udviklet organisationens indsamlingsberedskab, 4

7 primært i forbindelse med centralt tilrettelagte indsamlinger. En analyse af vores muligheder er så småt ved at være tilvejebragt. Herefter skal vi i gang med at udvikle de redskaber, der kan sikre etableringen af det interne beredskab igennem vore lokalafdelinger, men også redskaber til, hvorledes kollektive medlemmer, samarbejdspartnere og øvrige kan tænkes ind i et sådant beredskab. Udfordringerne er mange og konkurrencen mellem de mange organisationer og foreninger i Danmark stor på det private indsamlingsmarked. Medlemskab På sidste årsmøde blev spørgsmålet om ensrettede regler for medlemskab og implementeringen af en opkrævningsmodel for kontingenter sat på standby. Nu er bestyrelsen klar til at bringe diskussionen op på årsmødet 2008, og det bliver sikkert en debat, som vil dele organisationen i 2 lige store lejre for og imod. Men bestyrelsen har valgt, at ensretning af medlemskab er nødvendigt for at gøre vejen til medlemskab af organisationen mere enkel. Det er ganske få organisationer i Danmark, der har så forskelligartede betingelser for medlemskab på tværs af lokalafdelinger, og derfor er der behov for at gøre medlemskab mere enkelt. Den centrale medlemsopkrævning er nok det mest vidtgående forslag i denne sammenhæng. Flere afdelinger frygter, at det handler mere om centralisering end sund fornuft. Men det er langt fra virkeligheden. Igen er der en tendens til, at vi i organisationen ikke er villige til at lære af de gode erfaringer, som øvrige foreninger over de seneste år har gjort sig i forbindelse med central medlemsopkrævning og implementeringen af PBS-betaling som et centralt middel til at kunne gennemføre dette. Erfaringen fra øvrige organisationer er netop, at de i langt højere grad er i stand til at fastholde deres medlemmer ved at anvende den model, som bestyrelsen har peget på. Derfor genindstilles forslaget fra bestyrelsen til årsmødet. Mærkedagen I flere år har vi diskuteret, hvad vi ville gøre med Mærkedagen i fremtiden. Nu er beslutningen truffet, Mærkedagen øremærkes nu til julehjælp fra og med i år. Det betyder, at organisationen centralt kun vil støtte de afdelinger, som tematiseret medvirker i en julehjælps-indsamling. Erfaringerne for 2007 taler da også for sig selv, idet 10 af vore lokalafdelinger indsamlede lige så meget som de øvrige 40 afdelinger tilsammen. 5

8 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ Samfundssind på skoleskemaet Førstehjælp bør indgå i folkeskolen som en naturlig del af at lære at tage medansvar, lyder det samstemmende fra de uddannelsespolitiske ordførere fra Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti. Et lovforslag er på vej, og Skolelederne bakker op. 6

9 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST Tekst: Susanne Krogstrup Foto: Tryghed og ansvar Hvert år kommer børn i folkeskolen på skadestuen. 40 % af dem kunne være blevet behandlet lokalt, hvis man havde haft større kendskab til førstehjælp. Christine Antorini, uddannelsespolitisk ordfører for Socialdemokratiet, er slet ikke i tvivl om, at det er sund fornuft at integrere førstehjælp i folkeskolen. "Jeg tror, der er en vigtig pointe i, at manglende viden på området skaber usikkerhed. Er man i tvivl, tager man hellere en tur for meget på skadestuen, for så har man gjort det bedste, man kan", siger Christine Antorini og fortsætter: "Hvis du har haft førstehjælp flere gange i løbet at din uddannelse, så bliver det lige så stille en del af en bevidsthed, du har helt ind i rygmarven: at du ved, hvordan du skal håndtere den type situationer. Jeg kan godt lide den tankegang, at børnene skal være med til at tage ansvar, og at det er vores opgave at give dem redskaber, så de også kan handle." Martin Henriksen, uddannelsespolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, er enig. Han siger: "For det første er der jo den helt klare fordel, at børn og lærere vil få nogle redskaber, som gør dem i stand til at hjælpe andre. For det andet mener jeg, at førstehjælp kan være med til at fremme samfundssind. Jeg synes, det er vigtigt, at børnene i folkeskolen bliver gjort opmærksom på, at vi har pligt til at hjælpe hinanden i Danmark." Førstehjælp giver andre kompetencer Tilbagemeldinger fra forsøgsskoler rundt omkring i landet viser da også, at førstehjælpsundervisning styrker andre kompetencer end de umiddelbart praktiske færdigheder. Bl.a. mener mange at kunne registrere mindre mobning, fordi eleverne har arbejdet målrettet med at passe på hinanden. Pernille Vigsøe Bagge, uddannelsespolitisk ordfører for SF, siger: "Jeg synes, det er en rigtig god ide at integrere førstehjælp i folkeskolen. Der er i øjeblikket helt klart for meget fokus på de strengt faglige kompetencer, og alt for lidt fokus på de sociale kompetencer. Alt skal kunne måles og vejes, der skal kunne testes og sammenlignes med andre lande. Førstehjælp har den store fordel i mine øjne, at det er med til at udvikle de sociale kompetencer. Vi skal lære at hjælpe hinanden." Sejr for de svageste elever Sakskøbing skole har i samarbejde med afprøvet aldersdifferentieret førstehjælpsmateriale og udsteder i disse dage førstehjælpsbeviser til eleverne i 7. klasse. Erfaringerne er udelt gode. Lærer og førstehjælpsinstruktør Nick Petersen siger: "Ud over den åbenlyse fordel, at børnene får nogle redskaber til at klare nødsituationer, kan du som lærer bruge førstehjælpsundervisningen til at skubbe lidt til de sociale hierarkier i klassen. Det er nemlig langt fra sikkert, at de ressourcestærke elever også er dem, der handler hurtigst i en nødsituation - det giver de mindre stærke elever en velfortjent sejr. Samtidig er det vores oplevelse, at faget har en rigtig god kombination af teori og praksis du lærer noget først, som du så afprøver umiddelbart bagefter." Obligatorisk Pernille Vigsøe Bagge, SF, kan også se mange fordele ved at integrere førstehjælp i folkeskolen, men har et enkelt forbehold. Hun siger: "Jeg er som sagt meget positiv over for 7

10 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ ideen om førstehjælp i folkeskolen. Ikke kun som politiker, men også som mor vil det da give mig en større tryghed at vide, at både børn og lærere ved, hvordan de skal handle, hvis uheldet er ude. Den eneste anke, jeg har, går på, at vi nu igen fra centralt hold vil pålægge skolerne, hvordan de skal udfylde skemaet. Det har skolerne selv meget bedre forstand på." I øjeblikket anbefales det fra undervisningsministeriet, at førstehjælpsundervisning indgår i faget færdselslære, som er et såkaldt timeløst fag. Dvs. fag, som folkeskolen er pålagt at undervise i, men som der ikke er afsat et specifikt timeantal til. Christine Antorini, S, mener, at der er en overhængende fare for, at faget dermed drukner i alle de andre temaer, som folkeskolen er pålagt at undervise i. Hun siger: "Jeg tror, det er vigtigt med forpligtelsen, der ligger i at gøre det obligatorisk, men samtidig mener jeg, at det skal indgå som del af de eksisterende fag." Næstekærlighedsbegrebet helt konkret Ifølge lærer Nick Petersen er det ikke noget problem at integrere førstehjælp i de eksisterende fag. Med s forslag om 2-3 timer i klasse, det samme i klasse, og 12 timer i klasse, er der rige muligheder for at lægge de store elevers fulde førstehjælpskursus i en fleks- eller featureuge og ellers tænke førstehjælp ind i fag som idræt, natur og teknik, biologi, dansk, samfundsfag, eller for den sags skyld kristendomsundervisning: "Hvor tit har man helt konkret anledning til at diskutere næstekærlighedsbegrebet?" griner Nick Petersen. Lovforslag på trapperne Christine Antorini, S, er parat til at stille forslag om at indføre obligatorisk førstehjælp i folkeskolen. Hun siger: "Vi er meget positive i S-gruppen og det er noget, vi gerne vil arbejde videre med. Jeg er sikker på, at der vil komme en effekt, når man starter stille og roligt ud med de små og følger det op igennem hele skoleforløbet. Der vil langsomt komme flere og flere borgere, som kender til basal førstehjælp, og som ved, hvordan de skal handle i ulykkessituationer. Det er til gavn for os alle sammen. Vi vil se på den norske lovgivning, hvor det allerede er obligatorisk, og så vil vi rejse det, altså enten lave et beslutningsforslag selv eller rejse det i folketingskredsen." Martin Henriksen er også klar på at handle: "For mig at se vil det være oplagt at skrive førstehjælp ind i slut- og trinmålene i idræt. Det vil jeg meget gerne rejse i forligskredsen omkring folkeskolen, og jeg kan ikke forestille mig, at der vil være nogen, der er imod det, sådan for alvor." Skolelederne bakker op Claus Hjortdal, næstformand for skolelederne, bakker også op om obligatorisk førstehjælp. Han siger: "Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er fagtrængsel i den danske folkeskole, men på den anden side er førstehjælp et fag, der er nemt at integrere i allerede eksisterende fag. Både i biologi, natur og teknik, og idræt ville det være oplagt at trække førstehjælp ind. Vi kan se, hvis vi sammenligner os med de andre nordiske lande, at de børn, der kommer ud af den danske folkeskole, ved væsentligt mindre om førstehjælp end de andre. Derfor er der et behov for, at vi sætter øget fokus på mere og bedre førstehjælpsundervisning." 8

11 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner 9

12 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ En sejr til de svageste Førstehjælpsundervisning er en oplagt mulighed for at give de bogligt svage elever en sejr, siger lærer og førstehjælpsinstruktør på Sakskøbing skole, Nick Petersen. 10 Tekst: Susanne Krogstrup Foto: Teori og praksis I disse dage får det 4. hold elever på Sakskøbing Skole udleveret deres fuldt gyldige førstehjælpsdiplomer. Den stolte lærer bag hedder Nick Petersen, og han kan berette om forsøgsundervisning, der har vist sig at være en stor succes: "Vi har kun gode erfaringer med at arbejde med førstehjælp. Faget rummer en rigtig god kombination af praksis og teori, der fanger børnene og gør dem motiverede. Det bliver så dejligt konkret, når man først gennemgår teorien og umiddelbart bagefter lader eleverne prøve det selv. Børnene er begejstrede de synes, det er rigtig sjovt." Sejr til de bogligt svage elever Nick Petersen oplever, at førstehjælpsundervisningen kan skubbe til de sociale hierarkier i klassen. Han siger: "Det er et godt fag for de bogligt svage elever, fordi de tit er bedre til at handle end dem, der har det hele oppe i ho-

13 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST vedet. Førstehjælp kan på den måde blive en succesoplevelse en lille sejr, der kan have en positiv effekt på deres status i klassen. I undervisningsmaterialet fra er der også små rollespil, hvor man skal reagere sammen på et problem. Det har været rigtig godt, fordi børnene har oplevet hinanden indtage nogle andre roller end normalt. På den måde kan læreren også bruge det som et pædagogisk redskab." Gode samfundsborgere Nick Petersen synes generelt, at der er alt for lidt fokus på at styrke elevernes sociale kompetencer. Han siger: "Det er en af de ting, som man burde have større fokus på hvordan børnene bliver gode samfundsborgere. De skal lære at engagere sig og føle sig ansvarlige over for deres medmenneskers ve og vel. Det er også et vigtigt signal at sende politisk, og jeg tror, det vil have stor gennemslagskraft, hvis vi om nogle år har en befolkning med langt større kendskab til førstehjælp." Næstekærlighedsbegrebet helt konkret Selvom der har været nogle mindre startproblemer, synes Nick Petersen ikke, at der er nogen problemer med at finde plads på skemaet til førstehjælpsundervisningen. ASF-Dansk Folkehjælp anbefaler, at de største elever tager et fuldt førstehjælpskursus, der tager 12 timer, men det kan ifølge Nick Petersen nemt placeres i de såkaldte fleks- eller featureuger, hvor elevernes skema i forvejen er brudt op. Han siger: "Førstehjælp er i mine øjne et oplagt tværfagligt emne. F.eks. siger læseplanen for biologi i 7. og 8. klasse, at der skal undervises i fysiologi og anatomi. Her er det jo oplagt at tage noget førstehjælp ind, ligesom det vil være oplagt at snakke sportsulykker i idræt. Det, der skal læses af teori er jo på dansk, så det kunne også indgå i danskundervisningen, og det handler om, hvordan vi forholder os til vore medmennesker, så det kunne også komme ind under både samfundsfag og kristendomsundervisning. Hvor tit får man lige anledning til at diskutere næstekærlighedsbegrebet, sådan helt konkret?" ler Nick Petersen. Alle er enige om, at det har været en god kollegial oplevelse. Nick Petersen oplever samtidig, at flere og flere kolleger fra andre skoler henvender sig til ham for at få information om førstehjælpskurser: "Jeg har indtryk af, at de lærere, som jeg har været i kontakt med, generelt er meget motiverede for at gøre noget ved det og vil lægge pres på deres ledere for at få et kursus. Alle siger, at det er fuldstændigt tåbeligt, at de må tage 50 elever på rapelling-kursus på Møns Klint, uden at nogen ved, om de kan sætte et plaster på. Der er altså et stigende krav fra lærerne selv om at blive opdateret på området." Nyttig førstehjælp Nick Petersen, der tidligere har arbejdet i militæret som sygepasser, har mange gange haft brug for sine førstehjælpskundskaber: "Jeg har efterhånden været med til det meste. Jeg har også prøvet, at en person, der var involveret i en trafikulykke, døde, fordi jeg var den eneste på stedet, der var i stand til at handle. Sådan en oplevelse ryster man ikke lige af sig." Nick Petersen oplevede førstehjælps-instruktøruddannelsen som meget koncentreret og dækkende. Både han og hans kolleger sørger for hele tiden at være opdaterede: "Der er kommet noget nyt hjertestarterudstyr, så det bliver det næste kursus, vi skal på," siger Nick Petersen med forventning i stemmen, og slutter: "Jeg har kun positivt at sige. Førstehjælp skaber sammenhæng både for elever og lærere. Det er sjovt, interessant og nyttigt." Krav om opdatering fra lærerne Det er ikke kun eleverne, der er glade for førstehjælpsundervisningen. Alt personale på Sakskøbing Skole har fået det lille førstehjælpskursus, som løbende holdes opdateret. 11

14 Tekst: Bente Larsen, Foto: For fjerde gang gennemfører kampagneugen Folkehjælpsugen. I 2008 er arbejdstemaet Medlemshvervning. Ønsket om flere nye frivillige til bl.a. at lø-se de mange fremtidige opgaver er baggrunden for, at organisationen nu sætter endnu større fokus på begrebet medlemshvervning. Medlemshvervning tema for FOLKEHJÆLPSUGEN i Synliggørelse er vigtig Som oftest er vi i organisationen rigtig gode til via med-lemsbladet, nyhedsbreve, afdelingsfoldere og hjemmesider at informere organisationens medlemmer om aktiviteter, muligheder og nye tiltag, men i vores iver glemmer vi ofte at kommunikere direkte med den store gruppe af potentielle medlemmer. - Det er yderst vigtigt, at ikke-medlemmer får en idé om, hvad vi laver i, hvis de skal motiveres til at melde sig ind i or-ganisationen. Kampagneugen I erkendelse af, at netop synliggørelse er en vigtig faktor i spillet om at hverve nye medlemmer, besluttede organisationsbestyrelsen tilbage i 2005, at der skulle afholdes en kampagneuge, der via konkrete aktiviteter skulle sætte fokus på arbejdet inden for organisati onens fire kerneområder: frivilligt socialt arbejde, førstehjælpsundervisning, samaritervirket og det internationale hjælpearbejde. De følgende år gennemførtes kampagneugen med få udvalgte temaer, og resultatet var, når vi vurderer indsatsen ud fra medlemstilgangen, ikke overvældende. I 2007 var det tema, der blev arbejdet med julehjælp. Julehjælpen til økonomisk hårdt trængte børnefamilier var noget, som befolkningen kunne forholde sig til, og resultatet blev da også, at tilgangen af nye medlemmer steg kraftigt, hvis der sammenlignes med de to tidligere kampagneår. Aktivitetens art er altså af afgørende betydning for, i hvor høj grad danskerne vil lade sig engagere. Medvirkende hertil kan dog også have været, at flere og flere danskere bliver mere og mere bevidste om de skævheder, der desværre findes i det danske samfund og det ansvar, der påhviler og påvirker de fleste af os til at ville gøre noget. Frivillige løser mange samfundsopgaver Og der er så sandelig behov for at gøre noget! Med mennesker i Danmark, der iflg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lever under fattigdomsgrænsen, er der nok at tage fat på for frivilligorganisationerne, når ikke landets ansvarlige politikere ser denne fattigdom som et problem. Der bliver flere og flere opgaver, der skal løses, og hvis ikke medlemstallene i frivilligorganisationerne stiger i takt med denne negative udvikling, ja så magter organisationerne heller ikke at løse flere opgaver. Og taberne, det bliver de svage grupper, der ikke selv er i stand til at tale deres sag. Også her har de organisationer, der har frivilligt socialt arbejde som deres kompetenceområde en meget stor opgave med at råbe politikerne op! Og jo flere

15 vi råber, desto større chance er der for at blive hørt. Ikke kun inden for det frivillige sociale arbejde har vi brug for flere hænder. På beredskabsog førstehjælpsområdet er der også brug for mange flere, der vil yde en indsats i takt med, at behovet for samaritervagter og førstehjælpsundervisning stiger. Derfor er det vigtigt, at vi bestræber os ekstra meget i de kommende år på at hverve flere medlemmer til at løse alle disse opgaver. Kampagneåret 2008 I år 2008 sættes der ind på flere fronter for at styrke medlemstilgangen og få flere hænder til at løse opgaver: Afvikling af Folkehjælpsugen, der løber af stabelen i uge 22 (fra den 26. maj til den 1. juni). De deltagende lokalafdelinger vil i kampagneugen fokusere på egne nuværende og fremtidige aktiviteter ved informationsmøder, opstilling af stande, afholdelse af events, kontakt til lokale medier og henvendelse til potentielle samarbejdspartnere og brugere. De bedste resultater skabes ved personlig kontakt. Kontakt til nøglepersoner i områder af Danmark og på Grønland, hvor der ikke er oprettet lokalafdelinger. En nedsat arbejdsgruppe vil i 2008 fokusere på områder i Danmark, hvor der i dag ikke findes en lokalafdeling. Arbejdsgruppen har som en begyndelse udpeget 5 kommuner, hvori der i første omgang forsøges etableret lokalafdelinger. Disse er Roskilde, Frederikshavn, Thisted, Silkeborg og Nyborg. Herudover arbejdes der på at få etableret to afdelinger mere på Grønland i Kontakt til regioners socialudvalg med henblik på at styrke den sociale indsats og tiltrække nye medlemmer. Det af organisationsbestyrelsen nedsatte socialudvalg vil inden for det næste kvartal mødes med regionernes socialudvalg og andre interesserede for en drøftelse af mulige nye tiltag inden for det frivillige sociale arbejde. Foruden ovennævnte, er der nedsat andre arbejdsgrupper, bl.a. Udvalg for medlemshvervning, Udvalg for kommunikation alle med det formål at synliggøre organisationen, skabe nye aktiviteter og få flere nye medlemmer. 13

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Af Casper Strunge, MF I en tid hvor der diskuteres folkeskole som aldrig før, kunne man savne perspektiv på debatten. For et øjeblik

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere