Folkehjælp kr. Folkeskolen bruger årligt. på unødvendige skadestuebesøg. April 2008 nr. 83 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehjælp. 48.000.000 kr. Folkeskolen bruger årligt. på unødvendige skadestuebesøg. April 2008 nr. 83 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp"

Transkript

1 Folkehjælp April 2008 nr. 83 Udgives af Folkeskolen bruger årligt kr. på unødvendige skadestuebesøg

2 Årsudsendelser /01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse forsikringskunder! ALKA er i december 2005 kåret som forsikringsselskabet med Danmarks mest tilfredse kunder - for 4.gang GOD KUNDEBETJENING gør det ikke alene. Derfor har vi nedsat prisen på vores nye familieforsikring. Vi skal jo ikke lave store overskud til vores ejere. ALKA ER ejet af fagbevægelsen og dermed også af 3F. Vi er her ikke for at tjene kassen, men for at tilbyde dig de bedst mulige forsikringer til lavest mulige priser. RING TIL OS mandag-torsdag 8-21, fredag og få et frisk, uforpligtende tilbud på dine forsikringer. 7 RING I DAG! ALKA forsikring Januar 2006

3 Indhold: 1 Leder 2 Tidligere LO formand Hans Jensen ny ambassadør 4 Fokusområder for organisationen i Samfundssind på skoleskemaet 10 En sejr til de svageste elever 12 Medlemshvervning tema for FOLKEHJÆLPSUGEN i Lær børnene, at de kan selv 15 Lad skolerne bestemme selv 16 Behov for mere og bedre førstehjælpsundervisning 17 Det er vores pligt at hjælpe hinanden 18 Opslagstavlen 20 Konsensus for Afghanistan ønskes 24 På studietur til Sydafrika - hvad nu? 28 Dansk Folkehjælp godt i gang i Grønland Folkehjælp udgives af: Industriparken Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. maj 2008 Udkommer juli 2008 Layout og tryk: Team Rapo ApS Hesselager 8-10, 2605 Brøndby ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med s mening og strategier. Førstehjælp i skolerne en god investering Ifølge s beregninger, vil det danske samfund kunne spare helt op mod 48 millioner kroner årligt, hvis førstehjælpsundervisning blev obligatorisk i de danske folkeskoler og private skoler. Ikke mindre end elever henvises hvert år til behandling på landets skadestuer, men hele 40 procent af disse behandlinger er overflødige småskader, som skolerne og hvilken som helst lægmand selv kunne behandle. Men hvilken statskasse skal pengene komme fra var en af de første politiske reaktioner, som ASF- Dansk Folkehjælp fik i forbindelse med lanceringen af vores og If- Forsikrings førstehjælpskampagne Vi er slet ikke i tvivl: Omkostningerne til at indføre obligatorisk førstehjælpsundervisning i folkeskolerne skal kommer fra statskassen for samfunds-ansvar, og det er da også en beskeden omkostning, vi snakker om, idet det ifølge vores beregninger kun vil koste samfundet 34 millioner kroner (det første år) at gøre førstehjælpsundervisningen obligatorisk for alle skoler. ALLE efterfølgende år vil det kun koste staten 8 millioner kroner pr. år, og samfundet vil samlet spare 40 millioner. Det er da samfundsansvar! Men værdien af sådan en beslutning kan ikke kun gøres op i penge. Der er en række øvrige og meget vigtige faktorer, som skal være de bærende elementer for en eventuel beslutning om at gøre førstehjælpen i skolerne obligatorisk. Tryghed for brugerne af skolen må være det helt overordnede; det er en skrøne, at børn og unge ikke kan pålægges ansvaret for at hjælpe andre. Vores påstand er, at det ville være uansvarligt ikke at give dem redskaberne til at kunne hjælpe andre. Hvad med forældrene? Også her er tryghedselementet vigtigt; de ønsker sikkerhed for, at der tages ansvar for deres børn, når ansvaret for dem overlades til andre. Også i lærergruppen er tryghedselementet det helt afgørende. Det er kun rimeligt, at der hurtigt og effektivt kan hjælpes, når ulykken indtræder. De fleste danskere bor som bekendt i provinsen, og her er responstiden på ambulance og transporttiden til landets skadesstuer lang. Den livslange læring er et sidste, men meget vigtigt element, som bestemt også er helt centralt, når kassen over samfundsansvar skal gøres op. Danskerne er de dårligste i Norden til at hjælpe, når mennesker udsættes for ulykker og pludselig sygdom. Hele 20 procent af folk i Norge, der falder om med eksempelvis hjertestop, får hjælp. I Danmark er dette tal kun 5 procent. Pinligt, siger vi - men i erkendelsen af fakta må vi som samfund være optaget af at ruste danskerne bedre til at kunne hjælpe andre. Derfor er det også en god samfundsinvestering at igangsætte initiativer, dér hvor vi møder flest danskere. I folkeskolen er der elever. For os er der ingen tvivl ikke flere undskyldninger! 1

4 Tidligere LO formand Hans Jensen ny ambassadør 2 Fakta om Hans Jensen 1945 Født i Odense 24. september 1965 Uddannet blikkenslager og rørlægger 1969 Opmåler i Blik og Rør 1973 Forbundssekretær 1977 Næstformand 1981 Forbundsformand i Blik og Rør 1983 Medlem af LO s forretningsudvalg 1987 Næstformand i LO 1996 Formand for LO 2008 Ambassadør for Ambassadørgruppen i Med Hans Jensens tiltræden består ambassadørgruppen nu af: n Tidligere LO formand Hans Jensen n Salgsdirektør Stig Elling n TV-vært Mai-Britt Vingsøe Andersen n Tidligere minister Ole Løvig Simonsen n Skuespiller og sanger Kurt Ravn n TV-vært Jakob Kjeldbjerg n Dirigent Frans Rasmussen n Direktør Christian Have n Direktør Ernst Trillingsgaard n Tidligere minister Helle Degn n Direktør i SAS Danmark Susanne Larsen n Tidligere underdirektør Torben C. Nilsson I en årrække har Hans Jensen stået i spidsen for den danske fagbevægelse, nu indtræder han ind i s ambassadørgruppe. Den nye ambassadør står klar som fortaler for det frivillige sociale arbejde og organisationens forebyggelses- og førstehjælpsindsats. Tekst: Klaus Nørlem, ASF Dansk Folkehjælp Stort ønske om at bakke op om frivilligt humanitært arbejde Hans Jensen udtaler i forbindelse med udnævnelsen: Jeg har længe haft et ønske om at engagere mig i humanitært arbejde, og da jeg i forbindelse med min formandspost i LO ofte har haft lejlighed til at følge organisationen og dens arbejde, var det forholdsvist let for mig at træffe beslutning om at træde ind i s aktive ambassadørgruppe. Hans Jensen vil med sin indtræden i ambassadørgruppen blive organisationens fortaler på områderne det frivillige sociale arbejde og forebyggelses- og førstehjælpsindsatsen. Hans Jensen udtaler i den forbindelse: Jeg har haft lejlighed til at besigtige det arbejde, som organisationen gennemfører i forhold til de mest udsatte familier i det danske samfund - et arbejde, som tager afsæt i den fattigdomsproblematik, der er blevet mere og mere synlig i samfundet over de seneste år. Det har derfor været helt naturligt for mig at sætte fokus på dette område af organisationens arbejde, og jeg glæder mig til at bidrage til netop denne aktivitet og debatten generelt. Også på forebyggelses- og førstehjælpsområdet er der gode muligheder for at øge samfundets opmærksomhed mod at kunne hjælpe andre, når ulykken indtræder. Spørgsmålet om et godt arbejdsmiljø har fulgt mig hele livet, nu kan jeg være med til at sætte øget fokus på, at førstehjælpsuddannelserne på arbejdspladserne er en integreret del af det gode arbejdsmiljø - og det vil jeg gerne bidrage til. Herudover bruger en del af organisationens frivillige meget af deres fritid både på det frivillige sociale arbejde og som samaritter ved forskellige lejligheder, det bliver til mange frivilligtimer år efter år. Hvis jeg igennem mit netværk kan bidrage til, at endnu flere personer melder sig som frivillige til s arbejde, så ville det være mig til stor glæde og tilfredshed, slutter Hans Jensen. Stor håndsrækning til Formand for, Ib Jensen, glæder sig over den tillid, som Hans Jensen ved sin tiltrædelse som organisationsambassadør har udvist. Det er netop personer som Hans Jensen og vore øvrige organisationsambassadører, der kan være med til at sætte fokus på og være fortalere for de aktiviteter, vi som organisation gennemfører for forskellige målgrupper i vort sociale og humanitære arbejde. Hans Jensen kommer til at indgå aktivt i organisationens ambassadørgruppe - en ambassadørgruppe, som bliver et mere og mere centralt redskab for os i vort arbejde, når vi som organisation sætter fokus på udsatte grupper, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udtaler formand for ASF-Dansk Folkehjælp, Ib Jensen.

5 Bestil dit ophold 0 44 Katalog:

6 Tekst: Ib Jensen, Foto: Fokusområder for organisationen i 2008 Allerede i november tog organisationens bestyrelse hul på diskussionen om, hvilke fokusområder, der skal præge organisationen oven på et jubilæumsår. Ikke overraskende er det medlemshvervningen, som bliver det altdominerende fokus for den centrale indsats i året. Men også vigtige emner som udviklingen af ny model for medlemskab og ændringen af Mærkedagen er rykket op øverst på dagsordnen. Medlemshvervning Medlemshvervning bliver det centrale fokus for Bestyrelsen har valgt at gribe de positive tendenser, der blev tilvejebragt af afdelingerne i 2007, hvor stagneringen af medlemstallet blev vendt til medlemsfremgang. Der er derfor et stort ønske om at fastholde den positive tendens i afdelingernes medlemstilgang, således at der indarbejdes mere systematik omkring vores medlemshvervning. I 2007 blev en række mindre initiativer den direkte årsag til, at flere af organisationens lokalafdelinger oplevede fremgang frem for stagnering. Lad os tage de gode erfaringer med i den fremtidige medlemshvervning, således at der over året sker en kontinuerlig medlemshvervning, men lad os også sætte særligt fokus på området ved helt konkrete initiativer hen over året. Derfor er det også både relevant og nødvendigt, at FOLKEHJÆLPSUGEN i 2008 udelukkende har ét tema: MEDLEMSHVERVNING. Folkehjælpsugen 2008 gennemføres sidst i maj måned, og hvor vi de tidligere år har haft konkrete temaer for denne uge, så er det nu bestyrelsens beslutning, at denne øremærkes medlemshvervning. Vi tror på, at fokus i Folkehjælpsugen giver det bedste resultat; det fortæller de seneste års erfaringer os. Men medlemshvervning skal også ske ved at sætte fokus på det, som organisationen ikke har i dag. Derfor stiller organisationen centralt skarpt på de områder af Danmark, hvor vi i dag ikke allerede er til stede. Men der er også god brug for det. I cirka halvdelen af landets kommuner er i dag ikke repræsenteret igennem en lokalafdeling. Vi ser flere steder i landet tendenser til, at vore lokalafdelinger tvinges til at dække større og større geografiske områder, og det er ikke en bæredygtig løsning, når medlemmers afstand til deres egen lokalafdeling bliver lang. Det primære er dog også fortsat, at vi mangler eller kommer til at mangle ressourcer, hvis ambitionsniveauerne i organisationen opretholdes. Derfor er det også på høje tid, at der målrettet og fokuseret sættes gang i arbejdet med at få organisationen etableret flere steder i Danmark. Udarbejdelse af fundraising- handlingsplan Arbejdet med at få udformet en samlende strategi og handlingsplaner for de enkelte indsatsområder er ved at være tilvejebragt; dog mangler vi fortsat at få udviklet en handlingsplan for fundraising-området. Dette arbejde har bestyrelsen igangsat, og det er vores håb, at denne kan fremlægges på årsmødet i september i år eller senest i I tilslutning til dette område fortsætter arbejdet med at få udviklet organisationens indsamlingsberedskab, 4

7 primært i forbindelse med centralt tilrettelagte indsamlinger. En analyse af vores muligheder er så småt ved at være tilvejebragt. Herefter skal vi i gang med at udvikle de redskaber, der kan sikre etableringen af det interne beredskab igennem vore lokalafdelinger, men også redskaber til, hvorledes kollektive medlemmer, samarbejdspartnere og øvrige kan tænkes ind i et sådant beredskab. Udfordringerne er mange og konkurrencen mellem de mange organisationer og foreninger i Danmark stor på det private indsamlingsmarked. Medlemskab På sidste årsmøde blev spørgsmålet om ensrettede regler for medlemskab og implementeringen af en opkrævningsmodel for kontingenter sat på standby. Nu er bestyrelsen klar til at bringe diskussionen op på årsmødet 2008, og det bliver sikkert en debat, som vil dele organisationen i 2 lige store lejre for og imod. Men bestyrelsen har valgt, at ensretning af medlemskab er nødvendigt for at gøre vejen til medlemskab af organisationen mere enkel. Det er ganske få organisationer i Danmark, der har så forskelligartede betingelser for medlemskab på tværs af lokalafdelinger, og derfor er der behov for at gøre medlemskab mere enkelt. Den centrale medlemsopkrævning er nok det mest vidtgående forslag i denne sammenhæng. Flere afdelinger frygter, at det handler mere om centralisering end sund fornuft. Men det er langt fra virkeligheden. Igen er der en tendens til, at vi i organisationen ikke er villige til at lære af de gode erfaringer, som øvrige foreninger over de seneste år har gjort sig i forbindelse med central medlemsopkrævning og implementeringen af PBS-betaling som et centralt middel til at kunne gennemføre dette. Erfaringen fra øvrige organisationer er netop, at de i langt højere grad er i stand til at fastholde deres medlemmer ved at anvende den model, som bestyrelsen har peget på. Derfor genindstilles forslaget fra bestyrelsen til årsmødet. Mærkedagen I flere år har vi diskuteret, hvad vi ville gøre med Mærkedagen i fremtiden. Nu er beslutningen truffet, Mærkedagen øremærkes nu til julehjælp fra og med i år. Det betyder, at organisationen centralt kun vil støtte de afdelinger, som tematiseret medvirker i en julehjælps-indsamling. Erfaringerne for 2007 taler da også for sig selv, idet 10 af vore lokalafdelinger indsamlede lige så meget som de øvrige 40 afdelinger tilsammen. 5

8 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ Samfundssind på skoleskemaet Førstehjælp bør indgå i folkeskolen som en naturlig del af at lære at tage medansvar, lyder det samstemmende fra de uddannelsespolitiske ordførere fra Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti. Et lovforslag er på vej, og Skolelederne bakker op. 6

9 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST Tekst: Susanne Krogstrup Foto: Tryghed og ansvar Hvert år kommer børn i folkeskolen på skadestuen. 40 % af dem kunne være blevet behandlet lokalt, hvis man havde haft større kendskab til førstehjælp. Christine Antorini, uddannelsespolitisk ordfører for Socialdemokratiet, er slet ikke i tvivl om, at det er sund fornuft at integrere førstehjælp i folkeskolen. "Jeg tror, der er en vigtig pointe i, at manglende viden på området skaber usikkerhed. Er man i tvivl, tager man hellere en tur for meget på skadestuen, for så har man gjort det bedste, man kan", siger Christine Antorini og fortsætter: "Hvis du har haft førstehjælp flere gange i løbet at din uddannelse, så bliver det lige så stille en del af en bevidsthed, du har helt ind i rygmarven: at du ved, hvordan du skal håndtere den type situationer. Jeg kan godt lide den tankegang, at børnene skal være med til at tage ansvar, og at det er vores opgave at give dem redskaber, så de også kan handle." Martin Henriksen, uddannelsespolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, er enig. Han siger: "For det første er der jo den helt klare fordel, at børn og lærere vil få nogle redskaber, som gør dem i stand til at hjælpe andre. For det andet mener jeg, at førstehjælp kan være med til at fremme samfundssind. Jeg synes, det er vigtigt, at børnene i folkeskolen bliver gjort opmærksom på, at vi har pligt til at hjælpe hinanden i Danmark." Førstehjælp giver andre kompetencer Tilbagemeldinger fra forsøgsskoler rundt omkring i landet viser da også, at førstehjælpsundervisning styrker andre kompetencer end de umiddelbart praktiske færdigheder. Bl.a. mener mange at kunne registrere mindre mobning, fordi eleverne har arbejdet målrettet med at passe på hinanden. Pernille Vigsøe Bagge, uddannelsespolitisk ordfører for SF, siger: "Jeg synes, det er en rigtig god ide at integrere førstehjælp i folkeskolen. Der er i øjeblikket helt klart for meget fokus på de strengt faglige kompetencer, og alt for lidt fokus på de sociale kompetencer. Alt skal kunne måles og vejes, der skal kunne testes og sammenlignes med andre lande. Førstehjælp har den store fordel i mine øjne, at det er med til at udvikle de sociale kompetencer. Vi skal lære at hjælpe hinanden." Sejr for de svageste elever Sakskøbing skole har i samarbejde med afprøvet aldersdifferentieret førstehjælpsmateriale og udsteder i disse dage førstehjælpsbeviser til eleverne i 7. klasse. Erfaringerne er udelt gode. Lærer og førstehjælpsinstruktør Nick Petersen siger: "Ud over den åbenlyse fordel, at børnene får nogle redskaber til at klare nødsituationer, kan du som lærer bruge førstehjælpsundervisningen til at skubbe lidt til de sociale hierarkier i klassen. Det er nemlig langt fra sikkert, at de ressourcestærke elever også er dem, der handler hurtigst i en nødsituation - det giver de mindre stærke elever en velfortjent sejr. Samtidig er det vores oplevelse, at faget har en rigtig god kombination af teori og praksis du lærer noget først, som du så afprøver umiddelbart bagefter." Obligatorisk Pernille Vigsøe Bagge, SF, kan også se mange fordele ved at integrere førstehjælp i folkeskolen, men har et enkelt forbehold. Hun siger: "Jeg er som sagt meget positiv over for 7

10 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ ideen om førstehjælp i folkeskolen. Ikke kun som politiker, men også som mor vil det da give mig en større tryghed at vide, at både børn og lærere ved, hvordan de skal handle, hvis uheldet er ude. Den eneste anke, jeg har, går på, at vi nu igen fra centralt hold vil pålægge skolerne, hvordan de skal udfylde skemaet. Det har skolerne selv meget bedre forstand på." I øjeblikket anbefales det fra undervisningsministeriet, at førstehjælpsundervisning indgår i faget færdselslære, som er et såkaldt timeløst fag. Dvs. fag, som folkeskolen er pålagt at undervise i, men som der ikke er afsat et specifikt timeantal til. Christine Antorini, S, mener, at der er en overhængende fare for, at faget dermed drukner i alle de andre temaer, som folkeskolen er pålagt at undervise i. Hun siger: "Jeg tror, det er vigtigt med forpligtelsen, der ligger i at gøre det obligatorisk, men samtidig mener jeg, at det skal indgå som del af de eksisterende fag." Næstekærlighedsbegrebet helt konkret Ifølge lærer Nick Petersen er det ikke noget problem at integrere førstehjælp i de eksisterende fag. Med s forslag om 2-3 timer i klasse, det samme i klasse, og 12 timer i klasse, er der rige muligheder for at lægge de store elevers fulde førstehjælpskursus i en fleks- eller featureuge og ellers tænke førstehjælp ind i fag som idræt, natur og teknik, biologi, dansk, samfundsfag, eller for den sags skyld kristendomsundervisning: "Hvor tit har man helt konkret anledning til at diskutere næstekærlighedsbegrebet?" griner Nick Petersen. Lovforslag på trapperne Christine Antorini, S, er parat til at stille forslag om at indføre obligatorisk førstehjælp i folkeskolen. Hun siger: "Vi er meget positive i S-gruppen og det er noget, vi gerne vil arbejde videre med. Jeg er sikker på, at der vil komme en effekt, når man starter stille og roligt ud med de små og følger det op igennem hele skoleforløbet. Der vil langsomt komme flere og flere borgere, som kender til basal førstehjælp, og som ved, hvordan de skal handle i ulykkessituationer. Det er til gavn for os alle sammen. Vi vil se på den norske lovgivning, hvor det allerede er obligatorisk, og så vil vi rejse det, altså enten lave et beslutningsforslag selv eller rejse det i folketingskredsen." Martin Henriksen er også klar på at handle: "For mig at se vil det være oplagt at skrive førstehjælp ind i slut- og trinmålene i idræt. Det vil jeg meget gerne rejse i forligskredsen omkring folkeskolen, og jeg kan ikke forestille mig, at der vil være nogen, der er imod det, sådan for alvor." Skolelederne bakker op Claus Hjortdal, næstformand for skolelederne, bakker også op om obligatorisk førstehjælp. Han siger: "Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er fagtrængsel i den danske folkeskole, men på den anden side er førstehjælp et fag, der er nemt at integrere i allerede eksisterende fag. Både i biologi, natur og teknik, og idræt ville det være oplagt at trække førstehjælp ind. Vi kan se, hvis vi sammenligner os med de andre nordiske lande, at de børn, der kommer ud af den danske folkeskole, ved væsentligt mindre om førstehjælp end de andre. Derfor er der et behov for, at vi sætter øget fokus på mere og bedre førstehjælpsundervisning." 8

11 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner 9

12 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ En sejr til de svageste Førstehjælpsundervisning er en oplagt mulighed for at give de bogligt svage elever en sejr, siger lærer og førstehjælpsinstruktør på Sakskøbing skole, Nick Petersen. 10 Tekst: Susanne Krogstrup Foto: Teori og praksis I disse dage får det 4. hold elever på Sakskøbing Skole udleveret deres fuldt gyldige førstehjælpsdiplomer. Den stolte lærer bag hedder Nick Petersen, og han kan berette om forsøgsundervisning, der har vist sig at være en stor succes: "Vi har kun gode erfaringer med at arbejde med førstehjælp. Faget rummer en rigtig god kombination af praksis og teori, der fanger børnene og gør dem motiverede. Det bliver så dejligt konkret, når man først gennemgår teorien og umiddelbart bagefter lader eleverne prøve det selv. Børnene er begejstrede de synes, det er rigtig sjovt." Sejr til de bogligt svage elever Nick Petersen oplever, at førstehjælpsundervisningen kan skubbe til de sociale hierarkier i klassen. Han siger: "Det er et godt fag for de bogligt svage elever, fordi de tit er bedre til at handle end dem, der har det hele oppe i ho-

13 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST vedet. Førstehjælp kan på den måde blive en succesoplevelse en lille sejr, der kan have en positiv effekt på deres status i klassen. I undervisningsmaterialet fra er der også små rollespil, hvor man skal reagere sammen på et problem. Det har været rigtig godt, fordi børnene har oplevet hinanden indtage nogle andre roller end normalt. På den måde kan læreren også bruge det som et pædagogisk redskab." Gode samfundsborgere Nick Petersen synes generelt, at der er alt for lidt fokus på at styrke elevernes sociale kompetencer. Han siger: "Det er en af de ting, som man burde have større fokus på hvordan børnene bliver gode samfundsborgere. De skal lære at engagere sig og føle sig ansvarlige over for deres medmenneskers ve og vel. Det er også et vigtigt signal at sende politisk, og jeg tror, det vil have stor gennemslagskraft, hvis vi om nogle år har en befolkning med langt større kendskab til førstehjælp." Næstekærlighedsbegrebet helt konkret Selvom der har været nogle mindre startproblemer, synes Nick Petersen ikke, at der er nogen problemer med at finde plads på skemaet til førstehjælpsundervisningen. ASF-Dansk Folkehjælp anbefaler, at de største elever tager et fuldt førstehjælpskursus, der tager 12 timer, men det kan ifølge Nick Petersen nemt placeres i de såkaldte fleks- eller featureuger, hvor elevernes skema i forvejen er brudt op. Han siger: "Førstehjælp er i mine øjne et oplagt tværfagligt emne. F.eks. siger læseplanen for biologi i 7. og 8. klasse, at der skal undervises i fysiologi og anatomi. Her er det jo oplagt at tage noget førstehjælp ind, ligesom det vil være oplagt at snakke sportsulykker i idræt. Det, der skal læses af teori er jo på dansk, så det kunne også indgå i danskundervisningen, og det handler om, hvordan vi forholder os til vore medmennesker, så det kunne også komme ind under både samfundsfag og kristendomsundervisning. Hvor tit får man lige anledning til at diskutere næstekærlighedsbegrebet, sådan helt konkret?" ler Nick Petersen. Alle er enige om, at det har været en god kollegial oplevelse. Nick Petersen oplever samtidig, at flere og flere kolleger fra andre skoler henvender sig til ham for at få information om førstehjælpskurser: "Jeg har indtryk af, at de lærere, som jeg har været i kontakt med, generelt er meget motiverede for at gøre noget ved det og vil lægge pres på deres ledere for at få et kursus. Alle siger, at det er fuldstændigt tåbeligt, at de må tage 50 elever på rapelling-kursus på Møns Klint, uden at nogen ved, om de kan sætte et plaster på. Der er altså et stigende krav fra lærerne selv om at blive opdateret på området." Nyttig førstehjælp Nick Petersen, der tidligere har arbejdet i militæret som sygepasser, har mange gange haft brug for sine førstehjælpskundskaber: "Jeg har efterhånden været med til det meste. Jeg har også prøvet, at en person, der var involveret i en trafikulykke, døde, fordi jeg var den eneste på stedet, der var i stand til at handle. Sådan en oplevelse ryster man ikke lige af sig." Nick Petersen oplevede førstehjælps-instruktøruddannelsen som meget koncentreret og dækkende. Både han og hans kolleger sørger for hele tiden at være opdaterede: "Der er kommet noget nyt hjertestarterudstyr, så det bliver det næste kursus, vi skal på," siger Nick Petersen med forventning i stemmen, og slutter: "Jeg har kun positivt at sige. Førstehjælp skaber sammenhæng både for elever og lærere. Det er sjovt, interessant og nyttigt." Krav om opdatering fra lærerne Det er ikke kun eleverne, der er glade for førstehjælpsundervisningen. Alt personale på Sakskøbing Skole har fået det lille førstehjælpskursus, som løbende holdes opdateret. 11

14 Tekst: Bente Larsen, Foto: For fjerde gang gennemfører kampagneugen Folkehjælpsugen. I 2008 er arbejdstemaet Medlemshvervning. Ønsket om flere nye frivillige til bl.a. at lø-se de mange fremtidige opgaver er baggrunden for, at organisationen nu sætter endnu større fokus på begrebet medlemshvervning. Medlemshvervning tema for FOLKEHJÆLPSUGEN i Synliggørelse er vigtig Som oftest er vi i organisationen rigtig gode til via med-lemsbladet, nyhedsbreve, afdelingsfoldere og hjemmesider at informere organisationens medlemmer om aktiviteter, muligheder og nye tiltag, men i vores iver glemmer vi ofte at kommunikere direkte med den store gruppe af potentielle medlemmer. - Det er yderst vigtigt, at ikke-medlemmer får en idé om, hvad vi laver i, hvis de skal motiveres til at melde sig ind i or-ganisationen. Kampagneugen I erkendelse af, at netop synliggørelse er en vigtig faktor i spillet om at hverve nye medlemmer, besluttede organisationsbestyrelsen tilbage i 2005, at der skulle afholdes en kampagneuge, der via konkrete aktiviteter skulle sætte fokus på arbejdet inden for organisati onens fire kerneområder: frivilligt socialt arbejde, førstehjælpsundervisning, samaritervirket og det internationale hjælpearbejde. De følgende år gennemførtes kampagneugen med få udvalgte temaer, og resultatet var, når vi vurderer indsatsen ud fra medlemstilgangen, ikke overvældende. I 2007 var det tema, der blev arbejdet med julehjælp. Julehjælpen til økonomisk hårdt trængte børnefamilier var noget, som befolkningen kunne forholde sig til, og resultatet blev da også, at tilgangen af nye medlemmer steg kraftigt, hvis der sammenlignes med de to tidligere kampagneår. Aktivitetens art er altså af afgørende betydning for, i hvor høj grad danskerne vil lade sig engagere. Medvirkende hertil kan dog også have været, at flere og flere danskere bliver mere og mere bevidste om de skævheder, der desværre findes i det danske samfund og det ansvar, der påhviler og påvirker de fleste af os til at ville gøre noget. Frivillige løser mange samfundsopgaver Og der er så sandelig behov for at gøre noget! Med mennesker i Danmark, der iflg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lever under fattigdomsgrænsen, er der nok at tage fat på for frivilligorganisationerne, når ikke landets ansvarlige politikere ser denne fattigdom som et problem. Der bliver flere og flere opgaver, der skal løses, og hvis ikke medlemstallene i frivilligorganisationerne stiger i takt med denne negative udvikling, ja så magter organisationerne heller ikke at løse flere opgaver. Og taberne, det bliver de svage grupper, der ikke selv er i stand til at tale deres sag. Også her har de organisationer, der har frivilligt socialt arbejde som deres kompetenceområde en meget stor opgave med at råbe politikerne op! Og jo flere

15 vi råber, desto større chance er der for at blive hørt. Ikke kun inden for det frivillige sociale arbejde har vi brug for flere hænder. På beredskabsog førstehjælpsområdet er der også brug for mange flere, der vil yde en indsats i takt med, at behovet for samaritervagter og førstehjælpsundervisning stiger. Derfor er det vigtigt, at vi bestræber os ekstra meget i de kommende år på at hverve flere medlemmer til at løse alle disse opgaver. Kampagneåret 2008 I år 2008 sættes der ind på flere fronter for at styrke medlemstilgangen og få flere hænder til at løse opgaver: Afvikling af Folkehjælpsugen, der løber af stabelen i uge 22 (fra den 26. maj til den 1. juni). De deltagende lokalafdelinger vil i kampagneugen fokusere på egne nuværende og fremtidige aktiviteter ved informationsmøder, opstilling af stande, afholdelse af events, kontakt til lokale medier og henvendelse til potentielle samarbejdspartnere og brugere. De bedste resultater skabes ved personlig kontakt. Kontakt til nøglepersoner i områder af Danmark og på Grønland, hvor der ikke er oprettet lokalafdelinger. En nedsat arbejdsgruppe vil i 2008 fokusere på områder i Danmark, hvor der i dag ikke findes en lokalafdeling. Arbejdsgruppen har som en begyndelse udpeget 5 kommuner, hvori der i første omgang forsøges etableret lokalafdelinger. Disse er Roskilde, Frederikshavn, Thisted, Silkeborg og Nyborg. Herudover arbejdes der på at få etableret to afdelinger mere på Grønland i Kontakt til regioners socialudvalg med henblik på at styrke den sociale indsats og tiltrække nye medlemmer. Det af organisationsbestyrelsen nedsatte socialudvalg vil inden for det næste kvartal mødes med regionernes socialudvalg og andre interesserede for en drøftelse af mulige nye tiltag inden for det frivillige sociale arbejde. Foruden ovennævnte, er der nedsat andre arbejdsgrupper, bl.a. Udvalg for medlemshvervning, Udvalg for kommunikation alle med det formål at synliggøre organisationen, skabe nye aktiviteter og få flere nye medlemmer. 13

Folkehjælp. Juli 2009 nr. 88 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. TEMA - Afghanistan

Folkehjælp. Juli 2009 nr. 88 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. TEMA - Afghanistan Folkehjælp Juli 2009 nr. 88 Udgives af TEMA - Afghanistan Indhold: leder Leder: Afghanistan Farligt at samarbejde med soldater 3 DACAAR igennem 25 år 4-7 Vi støtter. De gør et stort arbejde både ude og

Læs mere

Folkehjælp. December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp. December 2007 nr. 82 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp lppå vej mod nye 100 år med folkehjæ Folkehjælp December 2007 nr. 82 Udgives af Et jubilæumsår slutter Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en

Læs mere

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Folkehjælp April 2006 nr. 75 Udgives af Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen Beretning 2005 Indholdsfortegnelse 4 Når katastrofen rammer hårdest 6 Ny målgruppe for socialt arbejde 8 Fokus på uddannelse 10 Øget indsats på det sociale område 12 Svære betingelser for udvikling 14

Læs mere

Folkehjælp. Oktober 2006 nr. 77 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fattigdom i Danmark

Folkehjælp. Oktober 2006 nr. 77 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fattigdom i Danmark Folkehjælp Oktober 2006 nr. 77 Udgives af Fattigdom i Danmark Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Netværksdannelse igennem frivilligt socialt arbejde. Juli 2008 nr. 84 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Netværksdannelse igennem frivilligt socialt arbejde. Juli 2008 nr. 84 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Juli 2008 nr. 84 Udgives af TEMA Netværksdannelse igennem frivilligt socialt arbejde Indhold: 1 Leder 2 Netværk for udsatte 4 Når Catherina er glad... 8 Et helt andet Danmark 10 Brobyggeren

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

Folkehjælp. Marts 2007 nr. 79 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. 100med folkehjælp

Folkehjælp. Marts 2007 nr. 79 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. 100med folkehjælp Folkehjælp Marts 2007 nr. 79 Udgives af År 100med folkehjælp Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: Foto fra pressemøde den 29. oktober 2003 Pengeyngelkampagne over 6 måneder skal sikre en fortsættelse af ASF-Dansk Folkehjælps sociale arbejde for børn og unge i Serbien DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere