Folkehjælp kr. Folkeskolen bruger årligt. på unødvendige skadestuebesøg. April 2008 nr. 83 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkehjælp. 48.000.000 kr. Folkeskolen bruger årligt. på unødvendige skadestuebesøg. April 2008 nr. 83 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp"

Transkript

1 Folkehjælp April 2008 nr. 83 Udgives af Folkeskolen bruger årligt kr. på unødvendige skadestuebesøg

2 Årsudsendelser /01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit Ta en ALKA og bliv en af Danmarks mest tilfredse forsikringskunder! ALKA er i december 2005 kåret som forsikringsselskabet med Danmarks mest tilfredse kunder - for 4.gang GOD KUNDEBETJENING gør det ikke alene. Derfor har vi nedsat prisen på vores nye familieforsikring. Vi skal jo ikke lave store overskud til vores ejere. ALKA ER ejet af fagbevægelsen og dermed også af 3F. Vi er her ikke for at tjene kassen, men for at tilbyde dig de bedst mulige forsikringer til lavest mulige priser. RING TIL OS mandag-torsdag 8-21, fredag og få et frisk, uforpligtende tilbud på dine forsikringer. 7 RING I DAG! ALKA forsikring Januar 2006

3 Indhold: 1 Leder 2 Tidligere LO formand Hans Jensen ny ambassadør 4 Fokusområder for organisationen i Samfundssind på skoleskemaet 10 En sejr til de svageste elever 12 Medlemshvervning tema for FOLKEHJÆLPSUGEN i Lær børnene, at de kan selv 15 Lad skolerne bestemme selv 16 Behov for mere og bedre førstehjælpsundervisning 17 Det er vores pligt at hjælpe hinanden 18 Opslagstavlen 20 Konsensus for Afghanistan ønskes 24 På studietur til Sydafrika - hvad nu? 28 Dansk Folkehjælp godt i gang i Grønland Folkehjælp udgives af: Industriparken Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. maj 2008 Udkommer juli 2008 Layout og tryk: Team Rapo ApS Hesselager 8-10, 2605 Brøndby ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med s mening og strategier. Førstehjælp i skolerne en god investering Ifølge s beregninger, vil det danske samfund kunne spare helt op mod 48 millioner kroner årligt, hvis førstehjælpsundervisning blev obligatorisk i de danske folkeskoler og private skoler. Ikke mindre end elever henvises hvert år til behandling på landets skadestuer, men hele 40 procent af disse behandlinger er overflødige småskader, som skolerne og hvilken som helst lægmand selv kunne behandle. Men hvilken statskasse skal pengene komme fra var en af de første politiske reaktioner, som ASF- Dansk Folkehjælp fik i forbindelse med lanceringen af vores og If- Forsikrings førstehjælpskampagne Vi er slet ikke i tvivl: Omkostningerne til at indføre obligatorisk førstehjælpsundervisning i folkeskolerne skal kommer fra statskassen for samfunds-ansvar, og det er da også en beskeden omkostning, vi snakker om, idet det ifølge vores beregninger kun vil koste samfundet 34 millioner kroner (det første år) at gøre førstehjælpsundervisningen obligatorisk for alle skoler. ALLE efterfølgende år vil det kun koste staten 8 millioner kroner pr. år, og samfundet vil samlet spare 40 millioner. Det er da samfundsansvar! Men værdien af sådan en beslutning kan ikke kun gøres op i penge. Der er en række øvrige og meget vigtige faktorer, som skal være de bærende elementer for en eventuel beslutning om at gøre førstehjælpen i skolerne obligatorisk. Tryghed for brugerne af skolen må være det helt overordnede; det er en skrøne, at børn og unge ikke kan pålægges ansvaret for at hjælpe andre. Vores påstand er, at det ville være uansvarligt ikke at give dem redskaberne til at kunne hjælpe andre. Hvad med forældrene? Også her er tryghedselementet vigtigt; de ønsker sikkerhed for, at der tages ansvar for deres børn, når ansvaret for dem overlades til andre. Også i lærergruppen er tryghedselementet det helt afgørende. Det er kun rimeligt, at der hurtigt og effektivt kan hjælpes, når ulykken indtræder. De fleste danskere bor som bekendt i provinsen, og her er responstiden på ambulance og transporttiden til landets skadesstuer lang. Den livslange læring er et sidste, men meget vigtigt element, som bestemt også er helt centralt, når kassen over samfundsansvar skal gøres op. Danskerne er de dårligste i Norden til at hjælpe, når mennesker udsættes for ulykker og pludselig sygdom. Hele 20 procent af folk i Norge, der falder om med eksempelvis hjertestop, får hjælp. I Danmark er dette tal kun 5 procent. Pinligt, siger vi - men i erkendelsen af fakta må vi som samfund være optaget af at ruste danskerne bedre til at kunne hjælpe andre. Derfor er det også en god samfundsinvestering at igangsætte initiativer, dér hvor vi møder flest danskere. I folkeskolen er der elever. For os er der ingen tvivl ikke flere undskyldninger! 1

4 Tidligere LO formand Hans Jensen ny ambassadør 2 Fakta om Hans Jensen 1945 Født i Odense 24. september 1965 Uddannet blikkenslager og rørlægger 1969 Opmåler i Blik og Rør 1973 Forbundssekretær 1977 Næstformand 1981 Forbundsformand i Blik og Rør 1983 Medlem af LO s forretningsudvalg 1987 Næstformand i LO 1996 Formand for LO 2008 Ambassadør for Ambassadørgruppen i Med Hans Jensens tiltræden består ambassadørgruppen nu af: n Tidligere LO formand Hans Jensen n Salgsdirektør Stig Elling n TV-vært Mai-Britt Vingsøe Andersen n Tidligere minister Ole Løvig Simonsen n Skuespiller og sanger Kurt Ravn n TV-vært Jakob Kjeldbjerg n Dirigent Frans Rasmussen n Direktør Christian Have n Direktør Ernst Trillingsgaard n Tidligere minister Helle Degn n Direktør i SAS Danmark Susanne Larsen n Tidligere underdirektør Torben C. Nilsson I en årrække har Hans Jensen stået i spidsen for den danske fagbevægelse, nu indtræder han ind i s ambassadørgruppe. Den nye ambassadør står klar som fortaler for det frivillige sociale arbejde og organisationens forebyggelses- og førstehjælpsindsats. Tekst: Klaus Nørlem, ASF Dansk Folkehjælp Stort ønske om at bakke op om frivilligt humanitært arbejde Hans Jensen udtaler i forbindelse med udnævnelsen: Jeg har længe haft et ønske om at engagere mig i humanitært arbejde, og da jeg i forbindelse med min formandspost i LO ofte har haft lejlighed til at følge organisationen og dens arbejde, var det forholdsvist let for mig at træffe beslutning om at træde ind i s aktive ambassadørgruppe. Hans Jensen vil med sin indtræden i ambassadørgruppen blive organisationens fortaler på områderne det frivillige sociale arbejde og forebyggelses- og førstehjælpsindsatsen. Hans Jensen udtaler i den forbindelse: Jeg har haft lejlighed til at besigtige det arbejde, som organisationen gennemfører i forhold til de mest udsatte familier i det danske samfund - et arbejde, som tager afsæt i den fattigdomsproblematik, der er blevet mere og mere synlig i samfundet over de seneste år. Det har derfor været helt naturligt for mig at sætte fokus på dette område af organisationens arbejde, og jeg glæder mig til at bidrage til netop denne aktivitet og debatten generelt. Også på forebyggelses- og førstehjælpsområdet er der gode muligheder for at øge samfundets opmærksomhed mod at kunne hjælpe andre, når ulykken indtræder. Spørgsmålet om et godt arbejdsmiljø har fulgt mig hele livet, nu kan jeg være med til at sætte øget fokus på, at førstehjælpsuddannelserne på arbejdspladserne er en integreret del af det gode arbejdsmiljø - og det vil jeg gerne bidrage til. Herudover bruger en del af organisationens frivillige meget af deres fritid både på det frivillige sociale arbejde og som samaritter ved forskellige lejligheder, det bliver til mange frivilligtimer år efter år. Hvis jeg igennem mit netværk kan bidrage til, at endnu flere personer melder sig som frivillige til s arbejde, så ville det være mig til stor glæde og tilfredshed, slutter Hans Jensen. Stor håndsrækning til Formand for, Ib Jensen, glæder sig over den tillid, som Hans Jensen ved sin tiltrædelse som organisationsambassadør har udvist. Det er netop personer som Hans Jensen og vore øvrige organisationsambassadører, der kan være med til at sætte fokus på og være fortalere for de aktiviteter, vi som organisation gennemfører for forskellige målgrupper i vort sociale og humanitære arbejde. Hans Jensen kommer til at indgå aktivt i organisationens ambassadørgruppe - en ambassadørgruppe, som bliver et mere og mere centralt redskab for os i vort arbejde, når vi som organisation sætter fokus på udsatte grupper, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udtaler formand for ASF-Dansk Folkehjælp, Ib Jensen.

5 Bestil dit ophold 0 44 Katalog:

6 Tekst: Ib Jensen, Foto: Fokusområder for organisationen i 2008 Allerede i november tog organisationens bestyrelse hul på diskussionen om, hvilke fokusområder, der skal præge organisationen oven på et jubilæumsår. Ikke overraskende er det medlemshvervningen, som bliver det altdominerende fokus for den centrale indsats i året. Men også vigtige emner som udviklingen af ny model for medlemskab og ændringen af Mærkedagen er rykket op øverst på dagsordnen. Medlemshvervning Medlemshvervning bliver det centrale fokus for Bestyrelsen har valgt at gribe de positive tendenser, der blev tilvejebragt af afdelingerne i 2007, hvor stagneringen af medlemstallet blev vendt til medlemsfremgang. Der er derfor et stort ønske om at fastholde den positive tendens i afdelingernes medlemstilgang, således at der indarbejdes mere systematik omkring vores medlemshvervning. I 2007 blev en række mindre initiativer den direkte årsag til, at flere af organisationens lokalafdelinger oplevede fremgang frem for stagnering. Lad os tage de gode erfaringer med i den fremtidige medlemshvervning, således at der over året sker en kontinuerlig medlemshvervning, men lad os også sætte særligt fokus på området ved helt konkrete initiativer hen over året. Derfor er det også både relevant og nødvendigt, at FOLKEHJÆLPSUGEN i 2008 udelukkende har ét tema: MEDLEMSHVERVNING. Folkehjælpsugen 2008 gennemføres sidst i maj måned, og hvor vi de tidligere år har haft konkrete temaer for denne uge, så er det nu bestyrelsens beslutning, at denne øremærkes medlemshvervning. Vi tror på, at fokus i Folkehjælpsugen giver det bedste resultat; det fortæller de seneste års erfaringer os. Men medlemshvervning skal også ske ved at sætte fokus på det, som organisationen ikke har i dag. Derfor stiller organisationen centralt skarpt på de områder af Danmark, hvor vi i dag ikke allerede er til stede. Men der er også god brug for det. I cirka halvdelen af landets kommuner er i dag ikke repræsenteret igennem en lokalafdeling. Vi ser flere steder i landet tendenser til, at vore lokalafdelinger tvinges til at dække større og større geografiske områder, og det er ikke en bæredygtig løsning, når medlemmers afstand til deres egen lokalafdeling bliver lang. Det primære er dog også fortsat, at vi mangler eller kommer til at mangle ressourcer, hvis ambitionsniveauerne i organisationen opretholdes. Derfor er det også på høje tid, at der målrettet og fokuseret sættes gang i arbejdet med at få organisationen etableret flere steder i Danmark. Udarbejdelse af fundraising- handlingsplan Arbejdet med at få udformet en samlende strategi og handlingsplaner for de enkelte indsatsområder er ved at være tilvejebragt; dog mangler vi fortsat at få udviklet en handlingsplan for fundraising-området. Dette arbejde har bestyrelsen igangsat, og det er vores håb, at denne kan fremlægges på årsmødet i september i år eller senest i I tilslutning til dette område fortsætter arbejdet med at få udviklet organisationens indsamlingsberedskab, 4

7 primært i forbindelse med centralt tilrettelagte indsamlinger. En analyse af vores muligheder er så småt ved at være tilvejebragt. Herefter skal vi i gang med at udvikle de redskaber, der kan sikre etableringen af det interne beredskab igennem vore lokalafdelinger, men også redskaber til, hvorledes kollektive medlemmer, samarbejdspartnere og øvrige kan tænkes ind i et sådant beredskab. Udfordringerne er mange og konkurrencen mellem de mange organisationer og foreninger i Danmark stor på det private indsamlingsmarked. Medlemskab På sidste årsmøde blev spørgsmålet om ensrettede regler for medlemskab og implementeringen af en opkrævningsmodel for kontingenter sat på standby. Nu er bestyrelsen klar til at bringe diskussionen op på årsmødet 2008, og det bliver sikkert en debat, som vil dele organisationen i 2 lige store lejre for og imod. Men bestyrelsen har valgt, at ensretning af medlemskab er nødvendigt for at gøre vejen til medlemskab af organisationen mere enkel. Det er ganske få organisationer i Danmark, der har så forskelligartede betingelser for medlemskab på tværs af lokalafdelinger, og derfor er der behov for at gøre medlemskab mere enkelt. Den centrale medlemsopkrævning er nok det mest vidtgående forslag i denne sammenhæng. Flere afdelinger frygter, at det handler mere om centralisering end sund fornuft. Men det er langt fra virkeligheden. Igen er der en tendens til, at vi i organisationen ikke er villige til at lære af de gode erfaringer, som øvrige foreninger over de seneste år har gjort sig i forbindelse med central medlemsopkrævning og implementeringen af PBS-betaling som et centralt middel til at kunne gennemføre dette. Erfaringen fra øvrige organisationer er netop, at de i langt højere grad er i stand til at fastholde deres medlemmer ved at anvende den model, som bestyrelsen har peget på. Derfor genindstilles forslaget fra bestyrelsen til årsmødet. Mærkedagen I flere år har vi diskuteret, hvad vi ville gøre med Mærkedagen i fremtiden. Nu er beslutningen truffet, Mærkedagen øremærkes nu til julehjælp fra og med i år. Det betyder, at organisationen centralt kun vil støtte de afdelinger, som tematiseret medvirker i en julehjælps-indsamling. Erfaringerne for 2007 taler da også for sig selv, idet 10 af vore lokalafdelinger indsamlede lige så meget som de øvrige 40 afdelinger tilsammen. 5

8 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ Samfundssind på skoleskemaet Førstehjælp bør indgå i folkeskolen som en naturlig del af at lære at tage medansvar, lyder det samstemmende fra de uddannelsespolitiske ordførere fra Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti. Et lovforslag er på vej, og Skolelederne bakker op. 6

9 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST Tekst: Susanne Krogstrup Foto: Tryghed og ansvar Hvert år kommer børn i folkeskolen på skadestuen. 40 % af dem kunne være blevet behandlet lokalt, hvis man havde haft større kendskab til førstehjælp. Christine Antorini, uddannelsespolitisk ordfører for Socialdemokratiet, er slet ikke i tvivl om, at det er sund fornuft at integrere førstehjælp i folkeskolen. "Jeg tror, der er en vigtig pointe i, at manglende viden på området skaber usikkerhed. Er man i tvivl, tager man hellere en tur for meget på skadestuen, for så har man gjort det bedste, man kan", siger Christine Antorini og fortsætter: "Hvis du har haft førstehjælp flere gange i løbet at din uddannelse, så bliver det lige så stille en del af en bevidsthed, du har helt ind i rygmarven: at du ved, hvordan du skal håndtere den type situationer. Jeg kan godt lide den tankegang, at børnene skal være med til at tage ansvar, og at det er vores opgave at give dem redskaber, så de også kan handle." Martin Henriksen, uddannelsespolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, er enig. Han siger: "For det første er der jo den helt klare fordel, at børn og lærere vil få nogle redskaber, som gør dem i stand til at hjælpe andre. For det andet mener jeg, at førstehjælp kan være med til at fremme samfundssind. Jeg synes, det er vigtigt, at børnene i folkeskolen bliver gjort opmærksom på, at vi har pligt til at hjælpe hinanden i Danmark." Førstehjælp giver andre kompetencer Tilbagemeldinger fra forsøgsskoler rundt omkring i landet viser da også, at førstehjælpsundervisning styrker andre kompetencer end de umiddelbart praktiske færdigheder. Bl.a. mener mange at kunne registrere mindre mobning, fordi eleverne har arbejdet målrettet med at passe på hinanden. Pernille Vigsøe Bagge, uddannelsespolitisk ordfører for SF, siger: "Jeg synes, det er en rigtig god ide at integrere førstehjælp i folkeskolen. Der er i øjeblikket helt klart for meget fokus på de strengt faglige kompetencer, og alt for lidt fokus på de sociale kompetencer. Alt skal kunne måles og vejes, der skal kunne testes og sammenlignes med andre lande. Førstehjælp har den store fordel i mine øjne, at det er med til at udvikle de sociale kompetencer. Vi skal lære at hjælpe hinanden." Sejr for de svageste elever Sakskøbing skole har i samarbejde med afprøvet aldersdifferentieret førstehjælpsmateriale og udsteder i disse dage førstehjælpsbeviser til eleverne i 7. klasse. Erfaringerne er udelt gode. Lærer og førstehjælpsinstruktør Nick Petersen siger: "Ud over den åbenlyse fordel, at børnene får nogle redskaber til at klare nødsituationer, kan du som lærer bruge førstehjælpsundervisningen til at skubbe lidt til de sociale hierarkier i klassen. Det er nemlig langt fra sikkert, at de ressourcestærke elever også er dem, der handler hurtigst i en nødsituation - det giver de mindre stærke elever en velfortjent sejr. Samtidig er det vores oplevelse, at faget har en rigtig god kombination af teori og praksis du lærer noget først, som du så afprøver umiddelbart bagefter." Obligatorisk Pernille Vigsøe Bagge, SF, kan også se mange fordele ved at integrere førstehjælp i folkeskolen, men har et enkelt forbehold. Hun siger: "Jeg er som sagt meget positiv over for 7

10 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ ideen om førstehjælp i folkeskolen. Ikke kun som politiker, men også som mor vil det da give mig en større tryghed at vide, at både børn og lærere ved, hvordan de skal handle, hvis uheldet er ude. Den eneste anke, jeg har, går på, at vi nu igen fra centralt hold vil pålægge skolerne, hvordan de skal udfylde skemaet. Det har skolerne selv meget bedre forstand på." I øjeblikket anbefales det fra undervisningsministeriet, at førstehjælpsundervisning indgår i faget færdselslære, som er et såkaldt timeløst fag. Dvs. fag, som folkeskolen er pålagt at undervise i, men som der ikke er afsat et specifikt timeantal til. Christine Antorini, S, mener, at der er en overhængende fare for, at faget dermed drukner i alle de andre temaer, som folkeskolen er pålagt at undervise i. Hun siger: "Jeg tror, det er vigtigt med forpligtelsen, der ligger i at gøre det obligatorisk, men samtidig mener jeg, at det skal indgå som del af de eksisterende fag." Næstekærlighedsbegrebet helt konkret Ifølge lærer Nick Petersen er det ikke noget problem at integrere førstehjælp i de eksisterende fag. Med s forslag om 2-3 timer i klasse, det samme i klasse, og 12 timer i klasse, er der rige muligheder for at lægge de store elevers fulde førstehjælpskursus i en fleks- eller featureuge og ellers tænke førstehjælp ind i fag som idræt, natur og teknik, biologi, dansk, samfundsfag, eller for den sags skyld kristendomsundervisning: "Hvor tit har man helt konkret anledning til at diskutere næstekærlighedsbegrebet?" griner Nick Petersen. Lovforslag på trapperne Christine Antorini, S, er parat til at stille forslag om at indføre obligatorisk førstehjælp i folkeskolen. Hun siger: "Vi er meget positive i S-gruppen og det er noget, vi gerne vil arbejde videre med. Jeg er sikker på, at der vil komme en effekt, når man starter stille og roligt ud med de små og følger det op igennem hele skoleforløbet. Der vil langsomt komme flere og flere borgere, som kender til basal førstehjælp, og som ved, hvordan de skal handle i ulykkessituationer. Det er til gavn for os alle sammen. Vi vil se på den norske lovgivning, hvor det allerede er obligatorisk, og så vil vi rejse det, altså enten lave et beslutningsforslag selv eller rejse det i folketingskredsen." Martin Henriksen er også klar på at handle: "For mig at se vil det være oplagt at skrive førstehjælp ind i slut- og trinmålene i idræt. Det vil jeg meget gerne rejse i forligskredsen omkring folkeskolen, og jeg kan ikke forestille mig, at der vil være nogen, der er imod det, sådan for alvor." Skolelederne bakker op Claus Hjortdal, næstformand for skolelederne, bakker også op om obligatorisk førstehjælp. Han siger: "Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er fagtrængsel i den danske folkeskole, men på den anden side er førstehjælp et fag, der er nemt at integrere i allerede eksisterende fag. Både i biologi, natur og teknik, og idræt ville det være oplagt at trække førstehjælp ind. Vi kan se, hvis vi sammenligner os med de andre nordiske lande, at de børn, der kommer ud af den danske folkeskole, ved væsentligt mindre om førstehjælp end de andre. Derfor er der et behov for, at vi sætter øget fokus på mere og bedre førstehjælpsundervisning." 8

11 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner 9

12 FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆ En sejr til de svageste Førstehjælpsundervisning er en oplagt mulighed for at give de bogligt svage elever en sejr, siger lærer og førstehjælpsinstruktør på Sakskøbing skole, Nick Petersen. 10 Tekst: Susanne Krogstrup Foto: Teori og praksis I disse dage får det 4. hold elever på Sakskøbing Skole udleveret deres fuldt gyldige førstehjælpsdiplomer. Den stolte lærer bag hedder Nick Petersen, og han kan berette om forsøgsundervisning, der har vist sig at være en stor succes: "Vi har kun gode erfaringer med at arbejde med førstehjælp. Faget rummer en rigtig god kombination af praksis og teori, der fanger børnene og gør dem motiverede. Det bliver så dejligt konkret, når man først gennemgår teorien og umiddelbart bagefter lader eleverne prøve det selv. Børnene er begejstrede de synes, det er rigtig sjovt." Sejr til de bogligt svage elever Nick Petersen oplever, at førstehjælpsundervisningen kan skubbe til de sociale hierarkier i klassen. Han siger: "Det er et godt fag for de bogligt svage elever, fordi de tit er bedre til at handle end dem, der har det hele oppe i ho-

13 LP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRSTEHJÆLP I FOLKESKOLENFØRST vedet. Førstehjælp kan på den måde blive en succesoplevelse en lille sejr, der kan have en positiv effekt på deres status i klassen. I undervisningsmaterialet fra er der også små rollespil, hvor man skal reagere sammen på et problem. Det har været rigtig godt, fordi børnene har oplevet hinanden indtage nogle andre roller end normalt. På den måde kan læreren også bruge det som et pædagogisk redskab." Gode samfundsborgere Nick Petersen synes generelt, at der er alt for lidt fokus på at styrke elevernes sociale kompetencer. Han siger: "Det er en af de ting, som man burde have større fokus på hvordan børnene bliver gode samfundsborgere. De skal lære at engagere sig og føle sig ansvarlige over for deres medmenneskers ve og vel. Det er også et vigtigt signal at sende politisk, og jeg tror, det vil have stor gennemslagskraft, hvis vi om nogle år har en befolkning med langt større kendskab til førstehjælp." Næstekærlighedsbegrebet helt konkret Selvom der har været nogle mindre startproblemer, synes Nick Petersen ikke, at der er nogen problemer med at finde plads på skemaet til førstehjælpsundervisningen. ASF-Dansk Folkehjælp anbefaler, at de største elever tager et fuldt førstehjælpskursus, der tager 12 timer, men det kan ifølge Nick Petersen nemt placeres i de såkaldte fleks- eller featureuger, hvor elevernes skema i forvejen er brudt op. Han siger: "Førstehjælp er i mine øjne et oplagt tværfagligt emne. F.eks. siger læseplanen for biologi i 7. og 8. klasse, at der skal undervises i fysiologi og anatomi. Her er det jo oplagt at tage noget førstehjælp ind, ligesom det vil være oplagt at snakke sportsulykker i idræt. Det, der skal læses af teori er jo på dansk, så det kunne også indgå i danskundervisningen, og det handler om, hvordan vi forholder os til vore medmennesker, så det kunne også komme ind under både samfundsfag og kristendomsundervisning. Hvor tit får man lige anledning til at diskutere næstekærlighedsbegrebet, sådan helt konkret?" ler Nick Petersen. Alle er enige om, at det har været en god kollegial oplevelse. Nick Petersen oplever samtidig, at flere og flere kolleger fra andre skoler henvender sig til ham for at få information om førstehjælpskurser: "Jeg har indtryk af, at de lærere, som jeg har været i kontakt med, generelt er meget motiverede for at gøre noget ved det og vil lægge pres på deres ledere for at få et kursus. Alle siger, at det er fuldstændigt tåbeligt, at de må tage 50 elever på rapelling-kursus på Møns Klint, uden at nogen ved, om de kan sætte et plaster på. Der er altså et stigende krav fra lærerne selv om at blive opdateret på området." Nyttig førstehjælp Nick Petersen, der tidligere har arbejdet i militæret som sygepasser, har mange gange haft brug for sine førstehjælpskundskaber: "Jeg har efterhånden været med til det meste. Jeg har også prøvet, at en person, der var involveret i en trafikulykke, døde, fordi jeg var den eneste på stedet, der var i stand til at handle. Sådan en oplevelse ryster man ikke lige af sig." Nick Petersen oplevede førstehjælps-instruktøruddannelsen som meget koncentreret og dækkende. Både han og hans kolleger sørger for hele tiden at være opdaterede: "Der er kommet noget nyt hjertestarterudstyr, så det bliver det næste kursus, vi skal på," siger Nick Petersen med forventning i stemmen, og slutter: "Jeg har kun positivt at sige. Førstehjælp skaber sammenhæng både for elever og lærere. Det er sjovt, interessant og nyttigt." Krav om opdatering fra lærerne Det er ikke kun eleverne, der er glade for førstehjælpsundervisningen. Alt personale på Sakskøbing Skole har fået det lille førstehjælpskursus, som løbende holdes opdateret. 11

14 Tekst: Bente Larsen, Foto: For fjerde gang gennemfører kampagneugen Folkehjælpsugen. I 2008 er arbejdstemaet Medlemshvervning. Ønsket om flere nye frivillige til bl.a. at lø-se de mange fremtidige opgaver er baggrunden for, at organisationen nu sætter endnu større fokus på begrebet medlemshvervning. Medlemshvervning tema for FOLKEHJÆLPSUGEN i Synliggørelse er vigtig Som oftest er vi i organisationen rigtig gode til via med-lemsbladet, nyhedsbreve, afdelingsfoldere og hjemmesider at informere organisationens medlemmer om aktiviteter, muligheder og nye tiltag, men i vores iver glemmer vi ofte at kommunikere direkte med den store gruppe af potentielle medlemmer. - Det er yderst vigtigt, at ikke-medlemmer får en idé om, hvad vi laver i, hvis de skal motiveres til at melde sig ind i or-ganisationen. Kampagneugen I erkendelse af, at netop synliggørelse er en vigtig faktor i spillet om at hverve nye medlemmer, besluttede organisationsbestyrelsen tilbage i 2005, at der skulle afholdes en kampagneuge, der via konkrete aktiviteter skulle sætte fokus på arbejdet inden for organisati onens fire kerneområder: frivilligt socialt arbejde, førstehjælpsundervisning, samaritervirket og det internationale hjælpearbejde. De følgende år gennemførtes kampagneugen med få udvalgte temaer, og resultatet var, når vi vurderer indsatsen ud fra medlemstilgangen, ikke overvældende. I 2007 var det tema, der blev arbejdet med julehjælp. Julehjælpen til økonomisk hårdt trængte børnefamilier var noget, som befolkningen kunne forholde sig til, og resultatet blev da også, at tilgangen af nye medlemmer steg kraftigt, hvis der sammenlignes med de to tidligere kampagneår. Aktivitetens art er altså af afgørende betydning for, i hvor høj grad danskerne vil lade sig engagere. Medvirkende hertil kan dog også have været, at flere og flere danskere bliver mere og mere bevidste om de skævheder, der desværre findes i det danske samfund og det ansvar, der påhviler og påvirker de fleste af os til at ville gøre noget. Frivillige løser mange samfundsopgaver Og der er så sandelig behov for at gøre noget! Med mennesker i Danmark, der iflg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lever under fattigdomsgrænsen, er der nok at tage fat på for frivilligorganisationerne, når ikke landets ansvarlige politikere ser denne fattigdom som et problem. Der bliver flere og flere opgaver, der skal løses, og hvis ikke medlemstallene i frivilligorganisationerne stiger i takt med denne negative udvikling, ja så magter organisationerne heller ikke at løse flere opgaver. Og taberne, det bliver de svage grupper, der ikke selv er i stand til at tale deres sag. Også her har de organisationer, der har frivilligt socialt arbejde som deres kompetenceområde en meget stor opgave med at råbe politikerne op! Og jo flere

15 vi råber, desto større chance er der for at blive hørt. Ikke kun inden for det frivillige sociale arbejde har vi brug for flere hænder. På beredskabsog førstehjælpsområdet er der også brug for mange flere, der vil yde en indsats i takt med, at behovet for samaritervagter og førstehjælpsundervisning stiger. Derfor er det vigtigt, at vi bestræber os ekstra meget i de kommende år på at hverve flere medlemmer til at løse alle disse opgaver. Kampagneåret 2008 I år 2008 sættes der ind på flere fronter for at styrke medlemstilgangen og få flere hænder til at løse opgaver: Afvikling af Folkehjælpsugen, der løber af stabelen i uge 22 (fra den 26. maj til den 1. juni). De deltagende lokalafdelinger vil i kampagneugen fokusere på egne nuværende og fremtidige aktiviteter ved informationsmøder, opstilling af stande, afholdelse af events, kontakt til lokale medier og henvendelse til potentielle samarbejdspartnere og brugere. De bedste resultater skabes ved personlig kontakt. Kontakt til nøglepersoner i områder af Danmark og på Grønland, hvor der ikke er oprettet lokalafdelinger. En nedsat arbejdsgruppe vil i 2008 fokusere på områder i Danmark, hvor der i dag ikke findes en lokalafdeling. Arbejdsgruppen har som en begyndelse udpeget 5 kommuner, hvori der i første omgang forsøges etableret lokalafdelinger. Disse er Roskilde, Frederikshavn, Thisted, Silkeborg og Nyborg. Herudover arbejdes der på at få etableret to afdelinger mere på Grønland i Kontakt til regioners socialudvalg med henblik på at styrke den sociale indsats og tiltrække nye medlemmer. Det af organisationsbestyrelsen nedsatte socialudvalg vil inden for det næste kvartal mødes med regionernes socialudvalg og andre interesserede for en drøftelse af mulige nye tiltag inden for det frivillige sociale arbejde. Foruden ovennævnte, er der nedsat andre arbejdsgrupper, bl.a. Udvalg for medlemshvervning, Udvalg for kommunikation alle med det formål at synliggøre organisationen, skabe nye aktiviteter og få flere nye medlemmer. 13

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Professor: Derfor taber drengene i skolen

Professor: Derfor taber drengene i skolen 1 1 0 1 Professor: Derfor taber drengene i skolen. aug. 0 0.1 Indland Hverdagen i klasseværelserne, hvor skoleeleverne skal sidde musestille og lytte omhyggeligt efter, passer ganske enkelt bedre til piger

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Danmark fik i frivillighedsåret i 2011 en national frivillighedsdag Frivillig Fredag, der ligger på den sidste fredag i september måned.

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere