Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle."

Transkript

1 Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans Rasmussen, begge Gaardmænd af Lamdrup, udi Lamdrup Mølle, strax efter Fæsteren Peder Nielsens Dødsfalds Anmældelse for at Registrere og Vurdere Boen til paafølgende Skifte og Deeling imellem Enken Karen Hansdatter og dend Salig afdødes 2 de Sønner nemlig Gaardmand Rasmus Pedersen i Lamdrup, af første og ungkarl Niels Pedersen, tienende her i Møllen, 21 Aar gammel af siste Ægteskab, hvilke begge vare nærværende ligesom og Enken med antagen Laugsværge, hendes Halvbroder Huusmand Hans Nielsen i Lamdrup, hvor da blev forretted som følger: 1

2 1. Spalte I Dagligstuen: 1 Eegebord paa Krydsfoed Benker Stoele med Halmsæder og 1 træe stoel Hylder stk. Sirbøtter Jernkakkelogn med Kaaber Rør og Tromle Et 24 Timers Stue Uhr i Fouteral Eege Dragkiste uden Beslag Derudi: I øverste Skuffe: 5 Bomulds Huer brune Silke Tørklæder par Skindhandsker par Halv Ærmer I den anden Skuffe: 4 Bomulds Huer sort Hatt do Kaskiæt I Tredje Skuffe: 7 Hørgarns Skjorter i par Hviide Uld Handsker par Lyseblaae Strømper par gl. Lærrets Buxer og 1 hvid hue I Fjerde Skuffe: Intet 1 Eege Hængeskab gl. merskums Pibe og 1 Tomstok 4-1 lille træe Æske Skyde Gevæhrer med Krudthorn og Haglpung Uld Saxe Sængested af Eeg med 2 stk. drejels omhæng, en Kappe og et blaaetærnet Tæppe Derudi: 1 rød og blaa stribet overdyne hviid og graae vadmelsdyne lang og 2 korte Hovedpuder med Vaar Lateris 66 Rd. 10 Sk. 2. Spalte 1 blaastribet Linnetz Underdyne par blaalærrets Lagner tøjklædt Sængested Derudi: 1 rød og blaaestribet Overdyne

3 1 graae vadmels Underdyne blaae og Rødstribet Ditto gammel Vaar hviid vadmels lang Hovedpude og 3 korte Ditto den ene med Overtræk par blaaegarns Lagner Stoele Hynder par blaae Uldstrømper hviide Vadmels Kofter stribet og en Vadmels Brøstdug hvid Vadmels Kofte og 1 Trøye par gule Skind Buxer og 1 lærrets Forklæde Spinde Rok gl. Hatt og 1 Lysesax I den øverste Stue: 2 Eegebord paa Foed træe Bismer og 1 Lysebuk gl. Hatt og 3 Bomulds Huer gl. Fyr Hængeskab Ragekniv par Støvler nogle gl. Bøger og 1 Hylde træe/tin Lygter med nder omkring gl. Eegekiste derudi: 4 par Blaaegarns Lagn Pyramide og Peberqværn gl. Bænk par Støvler Eege Sængestæd med Himmel stk. Omhæng med Kappe og Tæppe blaaeternet derudi: 1 rød og blaaestribet Overdyne blaaestribet linnet Underdyne lang og 1 kort Hovedpude Hovedpuder med tærnet vaar Lateris 135 Rd. 5 Mark 2 Sk. 3. Spalte 1 mæssing Sængebækken par gl. Skoe Fyr Sængestæd med Himmel Eegestabler, 3 stk. drejels Omhæng og Kappe derudi: 1 blaaestribet ulden Overdyne graae Underdyne og 1 blaae stribet Vaar

4 1 graae Hovedpude par Blaaegarns Lagener Hegle og 2 de Mangeltøy gl. Drejels Brøstdug rød Drejels Brøstdug og Trøye par Skind Buxer og et par graae Vadmels Buxer graae Vadmels Kofte og 1 Ditto Kiole gl. sort Kiole blakket Klædes Overkiole graae Kofte Ditto Reisekiole blakket Kofte gl. Reiseslag Stoel blaastribet Underdyne og 2 de Smaaepuder blaaegarns Lagen I Kiøkkenet: 1 Eegebord paa Foed Bænke af Fyr Kaaber Teekiædel gl. Hovedlag til en Tømme Puster og 1 Ildklemme I Kammeret næstved: 1 gl. Gaasebænk Fyr Kandeskab Blik Rivejern Ølle Kegle 1 eske 1 Budike gl. Kaffeqværn gl. Dørslag Deel Leerkar og Potter Standtønde og 1 lille Kiærne Jern Ristz Hylle og en Valkefjel I Bryggerset: 1 Kaaber Bryggerkiædel paa en Tønde Rum smaae Øllkar gl. Eeg gl. Standtønder gl. Degtrug Kiærne og 1 Ballie Jern gryder og 1 lille Mæssing Kiædel gl. Sold, 1 Spand og 1 Standtønde Bryge Stoel, 1 Bænk og 1 Strippe 12 2 gl. Kornsække Brygestoel 1 gl. Spand 1 Standtønde og 1 Hakkebræt gl. Strippe 1 Krogskaal og 1 Valkefiæl

5 Lateris 199 Rd 5 Mark 2 Sk 4. Spalte Piigens Sæng: bestaaende af 3 gl. Dyner, 2 Puder og 1 par lagen, vurderet for Kaabersie Sirbøtter Jern Trefoed I Kiælderen: 1 Salts Ballie af fyr gl. Dør Sirbøtter og 1 Flødebøtte stk. Hyllefielle gl. Syskab (evt. Fyrskab) Grynbøtter og 1 gl. Kiærne mæssing Kiædel I Møllehuuset: 1 gl. Bing (Bing = kasse til opbevaring af mel) Gryn og Kornsold og 1 Haarsiigte Drøftetrug og 1 Skiæppe (Drøftetrug = trug hvori frø, korn etc. sigte) Stænger Jern 2 1 Jernstang 2 Balle Øer og 1 Hakke I Øllkiælderen: 2 Oxehoveder og 2 Øllfierdinger = tønde, stort fad, beholder Paa Loftet: 8 stk. Fyrfielle Hørbroder? Malkebøtte og Spand gl. Standtønder gl. Kar Øllfierdinger Biekurv Madkurv, 1 Uldkurv 1 Malkebøtte Haspe 1 Garnvinde og 1 Rok gl. Sadel Tylt Fielle tylt = 12 stk nye Hammel Reeb I Gaarden: 1 Arbejds Vogn med Behør

6 1 gl. Ditto Læder Seeletøy Tiærekande lang og 1 kort Stie Jern Mukker og 4 Vækker Havre 2 Skiærejern og 2 Spaaneknive Spigerbor og 2 Haand Øxer Skiørtehænger Biekuuber, 1 mænge Ballie og 1 Hæstekurv Skov Øxe gl. Leed og 1 Meje Slibesteen med Jern Axel Levende Kreaturer: 1 blaae Koe 10 Aar hviid Ditto 13 Aar Sortblisset do 5 Aar Sort Qvie 3 Aar Hviid Aarings Qvie stk. Faar med 4 Lam spages Grise spages = tamme Stade Bier og 5 Sværme hos Rasmus Kiær i Lamdrup 1 Biestade og 1 Sværm til Halvings Lateris 367Rdl. 4 Sk. Side 3 Hos Laurs Rasmussen i Lamdrup 2 Stader og 1 Sværm til Halvings og hos Jens Pedersen ibidem 3 Stader og 1 Sværm til Halvings Besætningen til Iordskylds Hartkorn forefandtes saaledes: 1 raae Hæst 13 Aar Sort Ditto 9 Aar Beslagen Færreds Vogn med Behør Jern Ploug med Drættetøj Harve Med denne Besætning eragtede Vurderingsmændene at Møllens Jorder forsvarlig kunde dyrkes og de udfordrende Ægter (kørsler) bestrides, altsaa kand ej noged i den Henseende anføres enten som Indtægt eller Udgift for Boet. - Da ingen af Arvingerne eller Enken vidste meere efter Skifteforvalterens Tilspørgsel at angive Stervboet (dødsboet) tilhørende som kunde henføres eller vurderes til Indtægt eller Udgift for Boet, saa blev efter den passerede Vurdering den heele Indtægt Sum 374 Rdl. 4 Sk. 6

7 Skifteforvalteren tilspurte Enken med Laugsværge saavelsom de Tilstædeværende Arvinger, om De havde noged imod den præsterede Vurderings Forrætning at Erindre, ligesom og i Henseende til den udtagne Besætning, eller om de dermed var fornøyen. Enken med Laugsværge og den yngste Søn svarede, at de intet havde i mindste Maade mod nogen af Deelene at erindre, men den Ældste Søn Rasmus Pedersen erklærede derimod, at hand ikke var fornøjet med Vurderingen paa det, som henfører til Boet; men ihenseende til den udtagne Besætning var hand fornøyet og havde derimod intet at Erindre. - Han erklærede derfor at han nu for tieden ikke var betænkt paa hvad Indvending hand ville giøre i henseende Boens Vurdering, hvilket hand forbeholdt sig nærmere under Skiftet at fremkomme med. Da intet videre denne Gang, var at forrætte blev dette Skifte udsadt til 30 te Dagen som er den 10 de August førstkommende og imidlertid er Enken tilholdt at være ansvarlig for Stervboets beskrevne Effecter at intet bortkommer. Det bekræftes med vor Underskrift. XIXIXIXIXIXIX Enken Karen KHD Hansdatter Laugsværge Hans HNS Nielsen Arvingerne Rasmus RPSM Pedersen Møller Niels Pedersen Overværende som Vitterlighed og Vurderingsmænd Anders ARS Rasmussen Hans HRS Rasmussen Transskriberet af Helen Møller og Else Yndgård 7

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ANDET BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1907 INDHOLD. Side A. KR KRISTIANSEN-TÅRUP: "Printzenskjoldsvisen".

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i 1264. Senere har en kilde angivet

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en række ændringer, korrektioner og præciseringer. For at bevare

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere