Nr.3 /37.årgang. Nu har vi set længe nok på vinteren. Så nu må foråret godt komme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.3 /37.årgang. Nu har vi set længe nok på vinteren. Så nu må foråret godt komme"

Transkript

1 Nr.3 /37.årgang April 2013 Indhold side Nu har vi set længe nok på vinteren Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Øl Smagning 8 Korsang og Jazz Nygård 9 Referat fra Generalforsamling: E`Svenstruppe 10 Arbejdskalender Svenstrup. Forsamlingshus 11 Forhistorisk fodtur 12 Svenstrup Friskole Generalforsamling. 13 Referater Generalforsamlinger: --Støtteforeningen 14 --Svenstrup Vandværket 15 --Forsamlingshuset 16 Svenstrup Forsamlingshus --Prisliste 17 Svenstrup Cykelklub 18 Stevning Kulturhus Kalend. 19 Stevning Musikfestival 20 Annoncer 21 Så nu må foråret godt komme Indlevering til næste nr.... senest den 20. April til... Gert Wonsyld, Nordborgvej 50 Denne udgave er lavet af: Gert Wonsyld

2 Kommentar Vi venter stadigvæk på forårets komme, så de udendørs aktiviteter kan komme rigtigt i gang. Konfirmationen i Svenstrup er overstået og vi har fået et hold nye unge der er klar til at fortsætte i skolen og senere videreuddanne sig. De fleste generalforsamlinger i Svenstrup og Omegn er også afsluttet hvor gamle og nye bestyrelser er klar til at sørge for at faciliteterne i lokalsamfundet fungerer. Sidder du nu hjemme og brænder inde med noget du gerne vil dele med andre i lokalsamfundet, så har du mulighed for at komme til orde i E`Svenstruppe, evt. skrive kommentaren her på siden eller komme med et indlæg til bladet, men husk vi bringer ingen politiske kommentarer eller meninger i bladet. På gensyn i maj nr. Gert Wonsyld Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Anker Thy E Svenstruplaug Agnes Nielsen E -Si- Skå Ole Rasmussen Folkedansere Ib.Jensen Nørreskovskolen, Guderup afdeling Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Ketty Jørgensen Jagtforeningen Hans Jakob Møller KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe Carsten Davidsen Lokalhistorisk Forening Jørgen Valentin Menighedsrådet Asta Broesby-Olsen Riecks Arkæologiske samling Anni Thy Ringriderforening Dorthe Johansen Skolebestyrelsen Henrik Christensen Skytteforeningen Torsten Larsen Svenstrup Cykelklub Ole Tagesen Svenstrup Friskole Jens Væggemose Svenstrup Vandværk Gert Johansen Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Karin Frost Jensen Tekst & layout: Dorthe Hoffland, Eva Tagesen Gert Wonsyld Trykning Lasse Andersen John Dahl. Distribution Peter Møller Udbringning Elever fra Svenstrup friskole og andre Svenstrup Hjemmeside 2

3 Nyt fra kirken Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn: Skær-Torsdag d. 28. marts kl Nadvergudstjeneste vi efterligner aftenmåltidet, hvor Jesus indstiftede nadveren. Kom helst et kvarter før, så vi kan begynde med at sætte os hyggeligt til rette ved det dækkede bord midt i kirken. Lang-fredag d. 29. marts kl korsordene i nutidig belysning. Korsordene læses af frivillige og sættes i et nutidigt lys. Ved gudstjenestens slutning bærer vi alterets lys og stage ud, således at vi Søndag d. 31. marts kl kan holde Svenstrup-Højmesse i opstandelsens tegn. Mandag den 1. april 2. påskedag Emmausvandring fra Nygård i Nørreskoven kl Kort nadvergudstjeneste i Svenstrup Kirke kl. ca Medbring selv drikke og lidt spiseligt til vandringen. Ja, snyd ikke dig selv for en venskabelig vandring i naturen mellem Nygård i Nørreskoven og Svenstrup Kirke mandag den 1. april, 2. påskedag kl , hvor vi med udgangspunkt i ovenstående tekst holder et par små andagter i naturen og slutter med en lille nadvergudstjeneste i kirken kl Tak, Far i Himlen, fordi du har givet os ben at gå på, så vi kan færdes ud i verden og møde hinanden. Tak, fordi vi i mødet med hinanden kan møde det venskab og den kærlighed, som du, Jesus Kristus, har gjort tydeligt ved at møde mennesker, sådan som du gjorde. Tak, for den ånd, der brænder i et menneskehjerte, når vi får mod, kærlighed og humor til at gøre det, der evigt giver mening! Amen. 3

4 Fredag d. 12. april kl i Stevning Kulturhus Børnegudstjeneste med familiehygge. Denne gang får vi besøg af Dorthe Hoffland med harmonikaen, så vi kan danse lige ind i den gode fortælling. Bagefter er der pasta og kødsovs til alle, så aftensmaden er reddet og børnene lige til at putte efter sovedyrkrammesang og det hele! Søndag d. 21. april kl Konfirmationsgudstjeneste en bekræftende og musikalsk gudstjeneste, hvor endnu 5 unge mennesker bliver konfirmeret i deres tro: Patrik Vest, Arnkilsmaj 19 A, 6400 Sønderborg/Grundtvigs Alle 147, 2. th, 6400 Sønderborg Mads Thomsen Petersen, Damkobbel 1, 6470 Sydals René Knøs, Rugløkke 37, 6430 Nordborg Marco Rasmussen, Skovbyvej 51, 6470 Sydals Jonas Hviid Skov, Ahlmannsvej 4, 6400 Sønderborg Mandag d. 20. maj kl ved Nygård i Nørreskoven: Gudstjeneste i det fri med Jazz traditionen tro, men denne gang kl og med Hr Jensens jasskapel. Svingende toner følger gudstjenesten og den efterfølgende medbragte (husk selv!) eftermiddagskaffe. Der er bestilt blå himmel som altertavle. Fredag d. 7. juni kl Jazzmesse gæstemusiker: pianist Morten Petersen En lys og lun sommeraftentur til kirken, hvor lyrisk og spændende jazz omdanner gamle liturgiske led til nutidig livsglæde. Evangelisk kvarter Et evangelisk kvarter kan vare fra et splitsekund til en evighed. Det er både et sted og et tidsrum: et kvarter et sted, hvor man kan bo - og en stund - et frikvarter. - et evangelisk kvarter: Bespisningen af de fem tusind v1 Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. v2 En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. v3 Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. v4 Påsken, jødernes fest, var nær. v5 Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip:»Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?«v6 Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. v7 Filip svarede ham:»brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.«v8 En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: v9»der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?«v10 Jesus sagde:»få folk til at sætte sig.«der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. v11 Så tog Jesus 4

5 brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. v12 Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple:»saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.«v13 Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. v14 Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de:»han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.«v15 Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Johannesevangeliet 6, 1-15 Det handler om at se og høre! Se det gode i mennesket - høre klangen af et menneske. Se tværs gennem smålige krav og forstokkede fordomme. Finde ind til den gavmildhed, der flyder fra vores hjerte, når vi først rigtigt har set. Når vi ser med det lydhøre hjerte, som Gud har givet os. Jesus er gået op på bjerget sammen med sine disciple. Dér på østsiden af Gallilæas sø, hvor de befinder sig, er der ellers ikke noget, der sådan ligner et bjerg; men beretningen her lader os høre og se for os, hvordan Jesus og disciplene befinder sig på et højt sted med en masse græs omkring. Og tiden, den er også høj vi er nær påskehøjtiden. Fra den fordybede samtale med sine disciple løfter Jesus blikket og ser neden for sigen kæmpe skare, der kommer hen til ham. Skaren, der kommer i større og større antal, fordi de har set og hørt, at han helbreder og gør tegn. Igen og igen slås det fast i Johannesevangeliet, at menneskers smålige krav om et håndgribeligt tegn står i vejen for at se rigtigt. Det, det handler om, er at se bag om tegnet bag om vores tendens til kun at se det håndgribelige i tingene. Bag om vores tendens til, at virkeligheden skal indrette sig ensidigt efter vores almindelige begreber om succes og magt. Lad os igen prøve at høre beretningen og se med hjertet forsøge at se det hele med Jesu øjne: Han løfter blikket. Han ser den store skare - ser deres sult og fattigdom, og siger: Hvor skal vi købe brød,? Skaren vi mennesker, som vi er flest ønsker at se vores krav om lykke realiseret. Vi ønsker helbredelse og håndfaste tegn, der kan synliggøre vores konkrete håb og bortfeje vores indre fortvivlelse. Jesus ser os og indfrier på en måde begge ønsker. Han stiller med små midler skarens menneskenes konkrete sult og forvandler fortvivlelsen til et håb om fællesskab og nærvær. Han får os til at se det, som vi ikke kan se, hvis vi kun ser verden med intellektets øjne. Hvor skal vi købe brød? Vi må lytte til dette spørgsmål og den forvandlende bevægelse, som Jesus hermed sætter i gang. Jesus ser, og han bevæges. Han ser, og det, som han ser, bevæger ham til handling. Ligesom da samaritaneren så den døende i 5

6 vejkanten, og ligesom Faren ser sin fortabte søn komme hjem. Med de samme øjne lader Jesus os se den lille dreng. Drengen, der uden at være påvirket af disciplenes voksne bekymring, rækker det frem, som han har, parat til at dele det. Vi befinder os i virkelighedens verden, hvor der mangler mad til fem tusind mennesker, og så kommer der en lille naiv dreng og tilbyder fem bygbrød og to fisk hvad er det til så mange? Få folk til at sætte sig, siger Jesus (forestil dig her, at en konfirmand i kirken henter discen med brød fra alteret). Forestil jer, hvordan det lykkes Jesus og hans disciple at få alle disse mennesker til at sætte sig ned. Der må virkelig have været meget græs for foden af dette bjerg eller denne høj, som Jesus og hans disciple stod på. Dér foran alle disse mennesker, der nu sidder ned, står Jesus med den lille dreng, som er kommet op til dem. Den lille dreng rækker brødet og de to fisk til Jesus (tage discen). Jesus hæver blikket mod himlen og takker sin Far (give discen igen til konfirmanden). Hvor kan vi få skaffet os brød,? Vi ser med skaren den lille dreng, der giver sit brød til deling med dem alle, og vi ser Jesus løfte blikket mod himlen og takke og dele ud til alle. Som en lavine fra bjerget breder denne overflod af gavmildhed sig ned mod dem, der ser det. Og da lavinen har lagt sig er der tolv kurve brød tilbage (konfirmand bringer brød og disc til bage til alteret igen). Det, som vi ser for vores øjne er et stykke vibrerende virkelighed. Den som ser Jesus og den virkelighed, som han peger på midt i blandt os, bliver rørt i hjertet af gavmildhed. Og det er ikke kun en følelse, men den sande virkelighed, som også findes i ethvert menneske, der har ører og øjne og et hjerte. Tilbage til den lille dreng med de fem brød og de to fisk: Som så mange andre steder, hvor Jesus trækker barnets åbenlyse afhængighed af tilknytning og nærhed frem, bliver denne lille dreng, som kommer til Andreas med sine to fisk og fem brød, til et symbol på den gode relation og det sande menneske. Og under bespisningen kommer Guds rige ligesom i nadveren - så tæt på, at vi kan røre ved det. Men har vi hørt det har vi egentlig set det har vi virkelig rørt ved det. Det gode menneske, den sande relation. Kærlighed findes det? Magt og umenneskelighed er der jo nok af. For tiden kan vi se dette dramatiseret i nordafrikanske diktatorer, der med deres ubegrænsede undtagelsestilstande klynger sig til rå magt og undertrykkelse. Her er der tydeligvis mennesker, der forsøger at vinde liv og lykke ved at lade magt og indflydelse stå over respekten for det enkelte menneske respekten for det enkelte menneske og dets gudgivne ret til at være og udfolde sig som menneske. Menneske og ikke blot en ting i skæbnens eller andre menneskers hænder. Ja, kære Far i Himlen, tak for den måde Jesus så og tog imod den lille dreng med de fem brød og de to fisk på. 6

7 Den måde Jesus fik os til at se drengen på, gjorde det sande menneske og den gode menneskelige relation synlig for os. Ud over hele jorden kaldes der spontant på indlevelse, tilgivelse og gavmildhed- også uden at nogen har hørt eller set noget til Kristus eller kristendom. Men som kristne tror vi, at indlevelse, tilgivelse og gavmildhed kommer fra Guds længsel efter os. Den længsel og kærlighed, som han viser os i Jesus Kristus, og som han ved Helligånden holder levende iblandt os. Det handler om at se og høre! Amen. Sognepræsten Tro, livsværdier og åndelig styrke rystes og udvikles gennem livet og dets udfordringer. Præsten kan være en god samtalepartner, når noget skal vendes for at give luft til nyt liv. Ring og aftal tid eller prøv at komme forbi! Stilhed og lystænding - hverdagsgudstjenester i Svenstrup kirke: Mandage er der mandagsstilhed kl Torsdage er der evangelisk kvarter med lystænding og forbøn kl. 17 Disse torsdage vender vi søndagens evangelium, og du kan komme med dit bud på, hvad der skal siges i søndagens prædiken. Det kan også være et andet evangelium, som du måske som menighedsgudstjenesteleder skal holde gudstjeneste omkring en anden søndag, så bare sig det, når du kommer. Dåb Søndag den 3. marts: Cecilie Fynbo Hansen Døde 6. februar: Elly Jensen 10. februar: Erika Christensen Viede Ingen Kirkebil Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ellers har svært ved at komme i kirke. Kirkegården Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på telefon og mobil Kirkens hjemmeside På: finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant prædiken eller en lytte til en original sang komponeret til nogle af vores særlige gudstjenester. Sognepræst Bo Scharff Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegårdens kontor (sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen mandag. 7

8 Tlf.: Menighedsrådet Menighedsrådet holder møde 18. april; 16. maj; 13. juni; - første møde efter sommerferien, hvor næste halve års møder planlægges: 22. august. Alle gange kl i Konfirmandladen. Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus. Rådets medlemmer: Leo Vindahl Olesen (formand), Mona Boysen (næstformand), John Svane Christensen (kasserer i rådet), Henrik Christensen (sekretær), Karin Stavski, Bo Scharff (præst, født medlem). Jytte Schink er midlertidigt udtrådt af Menighedsrådet og indsuppleret af 1. suppleant Martha Thomsen, der dækker posten som kontaktperson. Posten som kirkeværge varetages af Karin Stavski. Suppleanter: Martha Thomsen og Kurt Christensen Uden for rådet: graver Torben Nielsen og organist Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). Bygningssagkyndig: Klaus Witte E`Svenstruplaug Inviterer til ØL Smagning På Svenstrup Forsamlingshus Fredag d. 5 april kl Byder vi velkommen til nogle spændende timer i selskab med Benny Engelbrecht og spændende Øl fra lokal forhandler. En aften der byder på både historie, Humor, pølsebord og ikke mindst øl. PRIS 100. Kr. pr person BILLETTER Vi har enkelte billetter endnu Så vær hurtig såfremt du også vil spise med sidste frist er torsdag d. 4 april kl. 16 Agnes.: mølletoften 22 tlf

9 Korsang og Jazzmusik i Nørreskoven Tid og Sted: Medvirkende: Program: Entre: Traktement: Lørdag 4. maj kl i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als Damekoret SWE-Dames, København Jazzgruppen Sax-Appeal med sangerinden Iben Broholm Korsang, fællessang og swingende jazz 40 kr. Kaffe og kage kan købes Arrangør Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk) 9

10 Andelsselskabet E SvenstruPPe Generalforsamling afholdt d.12.marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent: John Dahl blev valgt. 2. Sidste års protokol v Peter Møller. Protokollen blev godkendt. 3. Formandens beretning/ v. Lasse Andersen. ESvenstruPPe s 36.årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i årets løb. Samarbejdet med Nørreskov-skolen omkring kopimaskinen, ophørte da afdelingen i Svenstrup blev nedlagt ved skoleårets slutning juli Tak for godt samarbejde i de mange vi har brugt kopimaskinen. Da det blev klart at Nørreskov-skolen ville lukke afdelingen i Svenstrup, og det var ikke afklaret om der kom gang i en ny friskole, var det nødvendigt at finde andre løsninger til fremstilling af bladet. Vi har arbejdet med forskellige løsninger, som f.eks. bladet skulle nedlægges, fremstilles externt, eller et samarbejde med den nye Friskole. Friskolen blev startet og vi har i fællesskab leaset en kopimaskine. Maskinen er en Ricoh Aficio MP C3001. Der har ikke været nogen problemer med maskinen. Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 16934,50 kr. væsentligt flere har støttet bladet. Årets resultat viser et underskud på 8664,51 kr. Årsagen til det store underskud er etablerings og service omkostninger i forbindelse med kopimaskinen. Serviceaftale på sort/hvid og stk.kopier.indtægter og udgifter fremgår af regnskabet. Det ser ud til interessen for bladet er steget det sidste år. Udbringningen af bladet har igennem året været meget stabilt. Der er 3 elever fra Friskolen, og 3 elever fra Nørreskovskolen. Vi har en lovpligtig arbejdsskade forsikring. Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv, og ESvenstruppe kan læses der. Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget med stof, redigering, trykning, samling og udbringning af bladet. Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde. Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe. 4.Regnskabs aflæggelse ved Lissie Wonsyld. Indtægter ,75 kr. Udgifter ,26 kr. Årets resultat ,51 kr. Beholdning pr.31.dec.2012: Obligationer 20467,83 kr. Bankkonto ,07 kr. Girokonto 695,59 kr. Kontant 0,00kr. 5. Ingen indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen: Lasse Andersen genvalg Hans Chr. Christiansen genvalg Peter Møller genvalg Suppleanter: Eva Tagesen nyvalg John Dahl genvalg Revisorer: Arne Paulsen genvalg Helmuth Buus genvalg 10

11 7. Eventuelt: På generalforsamlingen blev det drøftet om en justering af annonce prisen kunne være relevant. Formanden takkede Tove Andersen for hendes tid som foreningens suppleant. Formanden bød Eva velkommen som suppleant. Formanden takkede John for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Formand Lasse Andersen Kasserer Lissie Wonsyld Sekretær Peter Møller Bestyrelses medlemmer: Hans Chr. Christiansen Inge Good Suppleanter: John Dahl Eva Tagesen, Revisorer: Arne Paulsen, Helmuth Buus. På bestyrelsens vegne Lasse Andersen. Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 2012, således at forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og brugbart samlingssted, et godt aktiv for Svenstrup. Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshuset, arbejdet består af : Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagindgang renholdes og rives. Jeg har lavet en turnusliste med ugenumre, arbejdet bedes udført i den planlagte uge. Jeg håber I vil afse tid. Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked. Arbejdskalender for året Uge 16, april måned familien Ole Tagesen tlf Uge 18,april måned familien Lasse Andersen tlf Uge 20, maj måned familien Willy Olesen tlf Uge 22, maj måned familien Laurids Pedersen tlf Uge 25, juni måned familien Ole Rasmussen tlf Uge 27, juli måned familien Bent Asmussen tlf Uge 30, juli måned familien Peter Møller Himmark tlf Uge 33, august måned familien Per Jacobsen tlf Uge 36, august måned familien Henrik Schmidt tlf Uge 39, september måned familien Bent Rasmussen tlf Uge 41, oktober måned Hans Henrik Bay tlf Uge 44, oktober måned familien Helmuth Buss tlf Uge 48, november måned (julepynte) familien Arne Buch tlf På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 11

12 Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag, afholdes d.19. juni Vi starter kl med morgenkaffe og slutter dagen med spisning. Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der er altid plads til en til i støttekredsen. På bestyrelsens vegne Lasse Andersen Tlf Forhistorisk fodtur i Nørreskoven Mødested: Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als Hvornår: Søndag 21. april kl Turbeskrivelse: områdets Turleder: Pris: Traktement: Vandreturen vil foregå i Nygårds omgivelser, og nogle af fortidsminder: gravhøje, jættesstuer m.m. fremvises. Der vil blive fortalt om udgravninger, fund og anekdoter Museumsinspektør Merete Boel Essenbæk, Haderslev Museum 40 kr. Efter turen kan der købes kage og kaffe på Nygård Arrangør: Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk) 12

13 13

14 Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. Generalforsamling afholdt d.19. marts Formanden bød de fremmødte velkommen. 1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået og valgt. 2. Bestyrelsens beretning for år 2012 ved Lasse Andersen For støtteforeningen har året 2012 ikke været et af de bedste år. Vi har kun medvirket ved 4 arrangementer, et minus på 10, i forhold til forgående år. Årsagen til det, er svigtende tilslutning til vores kunders arrangementer, og vi har ikke afholdt høstfest i året. Det giver selvfølgelig udslag i manglende indtægt, således er der ikke bidraget med et kontant beløb til forsamlingshuset i Støtteforeningen var medarrangør ved forsamlingshusets 100 års jubilæum i marts måned. Støtteforeningen har i årets løb stået for renoveringen af scenen i maj måned. Det var en stor opgave, som blev udført i løbet af 2 uger, men med så mange medvirkende gik det fint, tak til alle som deltog. Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året. Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev afholdt onsdag d.13. juni, igen med stort fremmøde. Dagen startede traditionen tro med morgenkaffe og sluttede med aftensmad. Det er E SI-skå s 11. sæson, de kan samle personer hver torsdag i vinterhalvåret til mange forskellige arrangementer. Igen i år har der været afholdt en række foredrag i samarbejde med Menighedsrådet og Lokalhistorisk Forening. Regnskabet bliver revideret af klubmedlemmerne. E SI-skå s 10 års jubilæum blev afholdt d. 17. januar, med et kaffe- kage sammenskudsgilde, der var mange afskygninger af kager medbragt af deltagerne. Jeg vil hermed rette en tak til støtteforeningens medlemmer for de mange frivillige timer i har brugt, for at vi her i Svenstrup har et forsamlingshus der er indbydende og brugbart. Jeg vil takke vores leverandører, tak til forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbende år. Jeg vil slutte beretningen med ønske om en god fremtid for Svenstrup Forsamlingshus. 3. Regnskabsberetning ved: Ragnhild Knudsen. Støtteforeningens indtægter er på ,20 kr. driftsudgifterne er ,20 kr. Årets driftsoverskud er på ,25 kr. Vi har en bank og kassebeholdning på ,79 kr. Støtteforeningen har passiver for ,00 som rente og afdragsfrie lån i Svenstrup Forsamlingshus. Saldo bank ,25 kr. Saldo bank ,79 kr. Kassebeholdning 0,00 kr. Regnskabet er revideret og godkendt 4. Ingen forslag. 5. Valg På valg til bestyrelsen var: Ragnhild Knudsen, genvalg. Arne Buch, genvalg. 6. Valg af suppleant: Ejvind Volf, genvalg. 14

15 7. Valg af revisor: Jytte Brock genvalg. 8. Eventuelt: Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet, datoen blev fastlagt til onsdag d. 19. juni Der er indkøbt materialer til renovering af tagrender. Der vil blive brug for arbejdskraft til at udføre disse opgaver. På spørgsmålet om der bliver afholdt en høstfest i år, vil bestyrelsen drøfte. Formanden takkede Ole Rasmussen for god ledelse af generalforsamlingen. Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Formand Lasse Andersen Kasserer Ranghild Knudsen Bestyrelses medlemmer: John Jacobsen Viggo Brodersen Arne Buch. Suppleanter: Ejvind Volf Pedersen Revisorer: På bestyrelsens vegne Lasse Andersen. Laurids Helmuth Buss Jytte Brock Svenstrup Vandværk Onsdag d. 20. marts er der afholdt generalforsamling i vandværket. Formandens beretning: Første weekend i juni havde vi 100 års jubilæum, og holdt åbent hus. Dette arrangement var godt besøgt. Der er i år afholdt 3 bestyrelsesmøder og et revisionsmøde. Vi har deltaget mange gange i møder omkring indsatsplaner i Gl. Nordborg kommune. Dette arbejde er endnu ikke færdigt, da kommunens arbejde ikke er blevet godkendt af vandværkerne. Tallene de arbejder med er for gamle. Der er tilsluttet tre nye forbrugere, som tidligere havde egen boring. Der graves i øjeblikket i Vestertoften, og dette medfører en del aktivitet, både med vandbrud og rør der trykkes fra hinanden når jordet fjernes omkring dem. Så hvis du bor i Vestertoften, og vandet pludselig er væk, skyldes det sandsynligvis at der atter er sket et uheld med vores vandledning. Der er besluttet at det fremover koster 300kr i tilkaldegebyr ved vandbrud i forbindelse med gravearbejde ved projektarbejde(sådan som det sker nu på Vestertoften). Vi har haft 4 vandbrud. Der er blevet sat 12 målebrønde, hvoraf de 10 er skiftet på Skoletoften. Der er investeret i en metaldetektor og en græsslåer til at holde de grønne områder omkring vandværk og boring. Der er taget de obligatoriske vandprøver i løbet af året, og alle disse overholder kravene til drikkevand. I 2012 er der udpumpet 55779m 3 vand og der er faktureret 52187m 3 vand, og det svarer til et spild på 6,5%. Valg af bestyrelsesmedlem og revisor. Jørgen Jørgensen og Hans Jacob Møller blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Rasmussen blev genvalgt som revisor. Kasserers beretning. På trods af at der er skiftet 10 målebrønde, viser regnskabet et overskud på kr. Egenkapitalen er ultimo december kr. På bestyrelsens vegne Gert Johansen 15

16 Svenstrup Forsamlingshus. Ordinær generalforsamling Tirsdag. 19. marts på Svenstrup Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent: Ole Rasmussen blev foreslået og modtog valg. Valg af referent: Lasse Andersen blev foreslået og modtog valg. Formandens beretning: På grund af formandens sygefravær blev beretningen aflagt af Gert Wonsyld. Vi holdt generalforsamling d. 27 februar 2012 og derudover har vi haft 3 bestyrelsesmøder. Vi har i samarbejde med Olferts Venner været med til at afholde musik arrangementer, hvor vi fra forsamlingshuset blandt andet har været med til at servere mad og sidde ved kassen Der har været rengøringsdag hvor støtteforeningen har skrubbet og skurret og malet lidt hist og her. Scenen er færdiggjort efter den store renovering, den står nu flot og lys. Forsamlingshuset står nu i en rigtig flot stand og der er mange udlejninger. Huset bliver brugt af både byens borgere og folk udefra. Forsamlingshusets store problem er nu, at vi gerne skal have en bestyrelse op og stå, der har medlemmer nok til at kunne leve videre i mange år. Jeg ønsker alle en god generalforsamling og stor tak til alle der har været der for forsamlingshuset i det forgangne år På husets vegne Anne Marie Duus. Regnskab aflæggelse ved Kasserer Gert Wonsyld: Indtægter: i alt ,00kr Udgifter: ,33kr. overskud på 38564,64kr. overskuddet er hjulpet på vej af forsamlingshusets 100 års jubilæum som gav 53750,00kr. Ca 20000,00kr er gået til at renovere scenen, udlejningerne for 2013 tegner til blive som sidste år. Ingolf spurte til den store difference på køb og salg af service, en af årsagerne er manglende tilbagemelding fra lejere af destrueret service. Indkøb af nyt sker i større partier for at reducerer omkostningerne. Ingen indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Børge Nielsen for 3 år Tina Olsen for 2 år Lene Christiansen for 1 år Regnskabsfører Gert Wonsyld for 3 år Suppleant Ulla Herbst. Eventuelt: Lene foreslog at man gik sammen med andre foreninger omkring kontingent betaling, således at hver hustand kun fik et besøg. Der blev orienteret hvor langt man er nået med udnyttelse loftrummet. Sønderborg kommune har givet landzonetilladelse til indretning af lokale til ca. 60 personer, tilladelsen er sendt i høring. Gert Wonsyld takkede ordstyrer, og de fremmødte for deltagelsen i generalforsamlingen, samt bød de nyvalgte velkommen i bestyrelsen. Bestyrelsen efter valget på generalforsamlingen: Anne Marie Duus, Arne Pedersen, Børge Nielsen, Tina Olsen, Lene Christiansen. Regnskabsfører: Gert Wonsyld. Suppleant: Ulla Herbst. Revisorer: Ingolf Henningsen, Ole Rasmussen. Referent Lasse Andersen.

17 Svenstrup Forsamlingshus Prisliste gældende fra September 2009 Skænk Her er der plads til ca 30 personer. Prisen på leje af skænk til møder og lignende, hvor man selv sørger for rengøring, kan lejes med eller uden køkken. ½ dag uden køkken: leje 250kr, med køkken 350kr. Priser for leje af skænk til fest og hermed betalt rengøring for alle brugte lokaler, her skal der dog betales depositum dvs. leje 900kr kr til rengøring kr i depositum Lille Sal Her er der plads til ca 50 personer. Prisen på leje af den lille sal til møder og lignende, hvor man selv sørger for rengøring, kan lejes med eller uden køkken. ½ dag uden køkken: leje 500kr, med køkken 650kr Priser for leje af den lille sal til fest og hermed betalt rengøring for alle brugte lokaler, her skal der dog betales depositum dvs. leje 1350kr + 300kr til rengøring kr i depositum Hele huset Der plads til ca 150 personer (Store sal 100 pers. + lille sal 50 pers) Prisen på leje af huset til ½ dags møder og lignende, hvor man selv sørger for rengøring, kan lejes ½ dag med køkken til 650 kr Priser for leje af den store sal til fest og hermed betalt rengøring for alle brugte lokaler, her skal der dog betales depositum dvs. leje 2900kr + 500kr til rengøring kr i depositum Betalinger Ved leje af lokaler til møder og lignende betales der efter rengøring. Ved leje af lokaler til fest, betales der et indskud når lejemål oprettes. Rest beløb samt depositum skal være betalt inden festen. Depositum returneres umiddelbart efter festen, forudsat der ikke er ødelagt noget. Priserne er opdateret den 11. september

18 18

19 Det sker i Stevning Kulturhus i 2013 April 2013 Mandag 8.apr.. kl Madklubben køkken Madklubben, fællesspisning Maj 2013 Tirsdag 7.maj. kl Madklubben køkken Madklubben, fællesspisning Juni 2013 Lørdag 1.jun. kl kulturhuset Stevning Musikfestival 2013 Onsdag 12.jun. kl Madklubben køkken Madklubben, grillmenu med salat Fredag 14.jun. kl Kulturhuset caféen Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere. August 2013 Lørdag 16. aug. Kl Kulturhuset Faste tidspunkter: Petanque Torsdage kl salen. Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl måned) Kulturhusets årlige cykeltur med efterfølgende spisning og hygge. Vi spiller hele året ude på petanquebanerne eller inde i (undtaget juli, august og december Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen. Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf , mail: Deadline for materiale til næste udgave er d. 13. maj. Rundt om Stevning nr.148 udkommer d. 25maj og E`SvenstruPPe udkommer omkring d. 28. maj NYT! Gå ind på og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der foregår. Herunder vil Stevning Kulturhus gerne præsentere den nyvalgte bestyrelse og deres ansvarsområder. Steffen Fog Sandvigvej 4 John Stavski Sandvigvej 7 Christian Bonde Hjortspringvej 26 Heidi Christensen Østermarken 35 Formand Repræsentant i Landsbylauget Fondsbestyrer Aktivitetskalender Tilsyn med bygninger Ansvar for booking og nøgler Næstformand Pressekontaktkontakt, Ansvar for hjemmesiden Kasserer Sekretær Helle Jordt Henningsen Østermarken 24 Gitte Breede Ravensbjergvej 1 Anette Berg Andreassen Stevning Gade 8 Dorte Nissen Skolevænget 9 Tenna Nissen Stevning Gade 17 Indkøb til arrangementer Medhjælperbank Tilsyn med rengøring Medhjælperbank Tilsyn med udendørs område. Suppleant Suppleant

20 20

21 Annoncer 21

Maj 2010 Nr.4 /34. årgang

Maj 2010 Nr.4 /34. årgang Maj 2010 Nr.4 /34. årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken 3 Musikgudstjeneste 5 Fugletur i Nørreskoven 6 Svenstrup Forsamlingshus 7 Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening

Læs mere

Maj 2012 Nr.4 /36.årgang

Maj 2012 Nr.4 /36.årgang Maj 2012 Nr.4 /36.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken 3 Familiedag i Svenstrup 5 Referat Svenstrup Vandværk 6 Åbent hus på Vandværket 6 Nyt fra E`Svenstruplaug 7

Læs mere

Kirkeallen i Svenstrup

Kirkeallen i Svenstrup Nr.4 Maj 2015 39. Årgang Kirkeallen i Svenstrup Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Kaffebord og fællesspisning 8 Badebroen 9 Guldkonfirmation 9 Referat fra SUF 10 SUFfodboldtræning

Læs mere

Nr.5 /37.årgang. Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Cykelklubben rejser det store telt. Og så blev det indviet med en velfortjent øl.

Nr.5 /37.årgang. Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Cykelklubben rejser det store telt. Og så blev det indviet med en velfortjent øl. Nr.5 /37.årgang Juni 2013 Indhold side Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Cykelklubben rejser det store telt. Friskolen 6 Aktiviteter

Læs mere

Skt. Hans bål. Juli 2011 Nr.6 /35.årgang. Læs sidste nyt om friskolen. ved Nygård

Skt. Hans bål. Juli 2011 Nr.6 /35.årgang. Læs sidste nyt om friskolen. ved Nygård Juli 2011 Nr.6 /35.årgang Indhold side Skt. Hans bål Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Nyt om friskolen 4 Foredragsforening udflugt 5 Høstfest 6 Brandværnet 7 Lokalhistorisk forening

Læs mere

Nr.4 / 38.årgang. Maj 2014

Nr.4 / 38.årgang. Maj 2014 Nr.4 / 38.årgang Maj 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Cykelsponsorløb 6 Aktiviteter i Svenstrup 7 Ringridning 8 Svenstrup Skytteforening 9 Badebro op 9 Svenstrup Skytteforening

Læs mere

Nr.3 / 38.årgang. April 2014

Nr.3 / 38.årgang. April 2014 Nr.3 / 38.årgang April 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 3 Generalforsamling Friskolen 7 Påskeudstilling 8 Winds Galleri 8 Maleriudstilling Nygård 9

Læs mere

Maj 2011 Nr.4 /35.årgang

Maj 2011 Nr.4 /35.årgang Maj 2011 Nr.4 /35.årgang Snart starter kampen om ringende. Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken 3 Bingo Banko 6 Energi roadshow 7 Fugletur i Nørreskoven 9 Informationsmøde

Læs mere

Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang

Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang Indhold side Kommentar 2 E Sventruppe laug -Himmark branddam 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirkenyt 3 E Svenstrupper laug -Strand rensning 4 Svenstrup forsamlingshus 5 Guldkonfirmander

Læs mere

Efterår. Oktober 2015. Indlevering til næste nr... senest den 20. oktober 2015 Til Eva Tagesen e.svenstruppe@gmail.com

Efterår. Oktober 2015. Indlevering til næste nr... senest den 20. oktober 2015 Til Eva Tagesen e.svenstruppe@gmail.com Nr. 8 Oktober 2015 Indhold 39. Årgang side Efterår Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Nyt fra menighedsrådet 6 Ildsjæl 7 Uge 42 program 8 Sønderjysk kaffebord 9 E Svenstrup Laug 10 Annoncer

Læs mere

Denne udgave er lavet af: Gert Wonsyld

Denne udgave er lavet af: Gert Wonsyld Nr.9 / 38.årgang November 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Trævlernes Julestue 7 Brandværnet Juletræsfest 8 Friskolen 9 E`Svenstruplaug 11 Winds Galleri 14 Annoncer

Læs mere

Nr.6 /36.årgang. Skt. Hans. Indlevering til næste nr... senest den 20. august til... Gert Wonsyld Tlf.: 74 45 63 00 E-mail: e.svenstruppe@gmail.

Nr.6 /36.årgang. Skt. Hans. Indlevering til næste nr... senest den 20. august til... Gert Wonsyld Tlf.: 74 45 63 00 E-mail: e.svenstruppe@gmail. Nr.6 /36.årgang Juli 2012 Indhold side Skt. Hans Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kreative aktiviteter 3 Nyt fra kirken 3 Nyt fra Svenstrup friskole 5 Efterlysning fra friskolen 6 Efterlysning af

Læs mere

39. Årgang. Marts 2015

39. Årgang. Marts 2015 Nr.2 39. Årgang Marts 2015 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Nordals Folkedansere 8 SUF Gymnastikopvisning 9 E`Svenstruplaug 11 Fortælling af Haise Søby 12 Generalforsamlinger

Læs mere

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00 Juli/Aug. 2005 Nr.6 /29.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug Strandrensning 3 Nyt fra Kirken Konfirmandopstart 4 Udflugt til Flensborg 4 Gudstjenesteværksted 4 Studiekreds

Læs mere

Dette hellige evangelium til Midfaste søndag skriver evangelisten Johannes. (Gud være lovet)

Dette hellige evangelium til Midfaste søndag skriver evangelisten Johannes. (Gud være lovet) Prædiken til Midfaste søndag 2013 Lemvig kl. 10.30 og Herning Bykirke kl. 15.30 2. Kor 9,6-11; Joh 6,1-15 Dette hellige evangelium til Midfaste søndag skriver evangelisten Johannes. (Gud være lovet) Derefter

Læs mere

Marts 2009 Nr.2 /33.årgang

Marts 2009 Nr.2 /33.årgang Marts 2009 Nr.2 /33.årgang Indhold side Ny mail adresse: e.svenstruppe@gmail.com Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Vandværk generalforsamling 3 Efterlysning 3 SUF generalforsamling 4 SUF We want

Læs mere

November 2010 Nr.9 /34. årgang. Spil-Dansk-Dagen i Svenstrup Forsamlingshus

November 2010 Nr.9 /34. årgang. Spil-Dansk-Dagen i Svenstrup Forsamlingshus November 2010 Nr.9 /34. årgang Indhold side Kommentar 2 Spil-Dansk-Dagen i Svenstrup Forsamlingshus Nyt fra kirken 3 E`Svenstruplaug (juletræ ) 6 Sognets foredragsforening 7 Lokalhistorisk forening 8 Julestue

Læs mere

39. Årgang. April 2015

39. Årgang. April 2015 Nr.3 39. Årgang April 2015 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Arbejdskalender 2015 8 Påskeudstilling 9 Referat E`Svenstruppe 10 Referat Støtteforening 11 Svenstrup Vandværk 13

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nr.7 / 37.årgang. September 2013. Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke

Nr.7 / 37.årgang. September 2013. Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke Nr.7 / 37.årgang September 2013 Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke Indhold side Kommentar / byfest 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Tak 5

Læs mere

April 2012 Nr.3 /36.årgang

April 2012 Nr.3 /36.årgang April 2012 Nr.3 /36.årgang Svenstrup Cykelklub på den nye motorvej Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken 3 Svenstrup Friskole 6 KFUM Spejderne 7 Svenstrup Frivillige Brandværn

Læs mere

Nr.1 / 38.årgang. Januar 2014. E SvenstruPPé

Nr.1 / 38.årgang. Januar 2014. E SvenstruPPé Nr.1 / 38.årgang Januar 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Lokalhistorisk forening 6 Foredragsforening 6 Div. generalforsamlinger 6 Efterlysninger Sv.friskole 7 Svømning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mini sort sol over Svenstrup

Mini sort sol over Svenstrup Nr. 9 39. Årgang Mini sort sol over Svenstrup November 2015 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Svenstrup Friskole 7 E Svenstrup Laug 9 Årets Ildsjæl 9 Krolf nyt 10 Fællesspisning

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sankt Hans fest ved Nygård 3 Nyt fra Kirken Afskedsgudstjeneste 4 Kirken i efteråret 4 Konfirmander 2009 4 Nørreskov-Skolen

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014 Nr.2 / 38.årgang Marts 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 4 Filmaftner & Cafeeftermiddage 5 Generalforsamlinger: E SvenstruPPe 7 Svenstrup Friskole 8

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Nr.9 / 37.årgang. November 2013. Vores nye præst med famille.

Nr.9 / 37.årgang. November 2013. Vores nye præst med famille. Nr.9 / 37.årgang November 2013 Vores nye præst med famille. Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Information 5 Svenstrup friskole 6 Ekspeditionstræning 7 Svenstrup friskole 8 Div.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Nr.8 / 37.årgang. Verdensmester i Synnejysk: Marie Hess. Oktober 2013. Indlevering til næste nr... senest den 20. september til... Eva Tagesen E-mail:

Nr.8 / 37.årgang. Verdensmester i Synnejysk: Marie Hess. Oktober 2013. Indlevering til næste nr... senest den 20. september til... Eva Tagesen E-mail: Nr.8 / 37.årgang Oktober 2013 Verdensmester i Synnejysk: Marie Hess Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Julemarked 4 Svenstrup Friskole 5 Loppemarked Friskolen 7 Musik

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Februar 2009 Nr.1 /33.årgang

Februar 2009 Nr.1 /33.årgang Februar 2009 Nr.1 /33.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & kontaktudvalg 2 Info om gylle 3 E SvenstruPPe 3 Kirken 4 Velkommen til Bo Scharff 6 E Svenstruppe laug 7 Foreningsforum 8 Vandværket 9

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Nr.4 /37.årgang. Vestertoften under kloakering. Beboerne hygger sig

Nr.4 /37.årgang. Vestertoften under kloakering. Beboerne hygger sig Nr.4 /37.årgang Maj 2013 Vestertoften under kloakering Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Lokalhistorisk Arkiv 7 Aktiviteter I Svenstrup 8 Korsang og Jazz i skoven 9

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Ringridning. Juli / August 2015. Indlevering til næste nr... senest den 20. august2015 Til Dorthe Hoffland e.svenstruppe@gmail.com

Ringridning. Juli / August 2015. Indlevering til næste nr... senest den 20. august2015 Til Dorthe Hoffland e.svenstruppe@gmail.com Nr. 6 Juli / August 2015 39. Årgang Ringridning Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Aktiviteter i Stolbroladen 8 Ildsjælsprisen 9 E Svenstruplaug 9 Svenstrup Friskole - cykelløb

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Juli/august 2010 Nr.6 /34. årgang

Juli/august 2010 Nr.6 /34. årgang Juli/august 2010 Nr.6 /34. årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Stolbroladen aktiviteter 5 Hjertelig tak 5 Ringridning 6 Cykelringridning 6 Høstfest 7 Svenstrup

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestillinger 3 E Svenstruplaug Bredbåndsforbindelse? 4 Nyt fra Kirken Folkekirkens Nødhjælp 6 Guldkonfirmation

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere