Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen"

Transkript

1 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Orientering ved formanden Orientering ved direktøren Orientering om endelig flaskehalsbevilling Sygedagpenge - evaluering af handleplan Orientering om ledighedstal Budgetkontrol 31. marts Erhvervsstrategi Eventuelt...5

2 Erhvervsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. 2. Orientering ved formanden Beslutning i Erhvervsudvalget den : orientering om henvendelse fra FOA 3. Orientering ved direktøren Beslutning i Erhvervsudvalget den : orientering om status for evaluering af administrativ struktur 4. Orientering om endelig flaskehalsbevilling 07/18136 Beslutningstema: Beskæftigelsesregionen i region Syddanmark har udmeldt endelig acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Sagsfremstilling: På Erhvervsudvalgets møde d. 26. marts 2008 blev orienteret om den midlertidige flaskehalsbevilling. Beskæftigelsesregion Syddanmark har i brev af 30. april 2008 udmeldt de endelige beløb som følge af finanslovens vedtagelse. For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Svendborg følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. Den endelige flaskehalsbevilling forelægges både Erhvervsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd hvorfor også Langeland og Ærøs beløb angives herunder. For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Langeland følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. 1

3 Erhvervsudvalget s møde den For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Ærø følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. Økonomiske konsekvenser: Hvis tilskuddet ved regnskabsårets afslutning er mindre end acontobeløbet skal jobcenteret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Lovgrundlag: Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 42 stk. 2 og 70 stk. 3. Indstilling: Erhvervsudvalget: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Endelig Flaskehalsbevilling 2008.pdf Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 5. Sygedagpenge - evaluering af handleplan 07 08/20159 Beslutningstema: Drøftelse af udviklingen i udgifterne på sygedagpengeområdet siden iværksættelse af handleplan 07. Sagsfremstilling: Erhvervsudvalget har tidligere godkendt handleplan af vedr. indsatser på sygedagpenge. En lang række af indsatserne er ikraftsat og senere suppleret med nye. Enkelte af de tidl. foreslåede indsatser afventer ikraftsættelse. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte indsatser med en status. Som det også fremgår af bilaget forventes, at den allerede konstaterede, faldende tendens i antallet af sygedagpenge vil fortsætte således, at vi med udgangen af 2008 vil "vende tilbage til" niveauet pr Den faldende tendens vil fortsætte ind i Økonomiske konsekvenser: Der forventes behov for en tillægsbevilling på 6.1 mill. Denne sag håndteres separat. Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager evalueringen af handleplanen til efterretning. 2

4 Erhvervsudvalget s møde den Bilag: Handleplan - revision Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 6. Orientering om ledighedstal 08/11623 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregionens ledighedstal for marts 2008 vedlægges til orientering Indstilling: Administration indstiller, at Erhvervsudvalget tager ledighedstallene til efterretning Bilag: pressemeddelse marts ledighedstal marts Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 7. Budgetkontrol 31. marts /55733 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2008 på Erhvervsudvalgets budgetområde med ansøgning om en tillægsbevilling på kr. 6,1 mio. kr. Orientering om budgetkontrol på overførselsindkomster på økonomiudvalgets budgetområde. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 31. marts 2008 på erhvervsudvalgets områder Serviceudgifter - Erhvervskontoret, Borgerservice, Sekretariatet og Jobcenteret: Der ansøges om en tillægsbevilling til forventede merudgifter på netto 6,1 mio. kr. på jobcenteret, hvoraf den størte del vedrører udgifter til anden aktør på sygedagpengeområdet. Overførselsindkomster - Aktivering, Sociale ydelser, Sygedagpenge: Der forventes et merforbrug netto på 6,1 mio. kr., hvor den største overskridelse omhandler sygdagpenge, det forventede merforbrug er dog nedsat med 8,2 mio. kr. med baggrund i brugen af anden aktør på sygedagpengeområdet. Til orientering fremsendes endvidere budgetkontrol på Overførselsindkomster - Økonomiske sikring, Pensioner og Boligstøtte, der henhører under økonomiudvalget. Budgetkontrollen viser en netto mindreudgift på 6,6 mio. kr. som primært vedrører førtidspensioner 3

5 Erhvervsudvalget s møde den /. I vedlagte budgetkontrol er de enkelte politikområder beskrevet nærmere. Økonomiske konsekvenser: Tillægsbevillingen medfører netto et træk på kassen i 2008 på 6,1 mio. kr. Bevillingen påvirker kommunens serviceramme for 2008 med risiko for en reduktion i bloktilskuddet for Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetopfølgningen godkendes at der fremsendes ansøgning til byrådet om en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. at budgetopfølgningen på overførselsindkomster på økonomiudvalget budgetområde tages til efterretning. Bilag: Budgetkontrol 31. marts tekstdel - Økonomiudvalget Budgetkontrol 31. marts - tekstdel - Erhvervsudvalget Beslutning i Erhvervsudvalget den : 1. Budgetopfølgning godkendt. 2. Godkendt, at ansøgningen om tillægsbevilling på 6.1 mio. fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget. 3. Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område tages til efterretning. 8. Erhvervsstrategi 08/5791 Beslutningstema: Udkast til endelig erhvervsstrategi. Sagsfremstilling: Af kommunens vision fremgår blandt andet, at der skal rettes særlig fokus på det lokale erhvervsliv og den lokale beskæftigelse. I erhvervsundersøgelsen primo 2007 fremgik blandt andet, at: den kommunale service kan forbedres, der er uklarhed over, hvilke ydelser, der leveres hvor, den kommunale sagsbehandling kan være hurtigere og mere flexibel, kommunen kan handle mere helhedsorienteret, og Svendborg Kommune har behov for en erhvervspolitisk vision. På baggrund af input fra diverse interessenter og fra erhvervsundersøgelsen blev skitse til erhvervsstrategi udarbejdet, hvor i blandt andet forslag til indhold i erhvervsstrategien fremgår.skitsen til erhvervsstrategi blev besluttet på byrådet møde den 25. juni Efterfølgende har såvel interne som eksterne interessenter været inddraget. Der har blandt andet været afholdt fyraftensmøde for erhvervslivet, 4

6 Erhvervsudvalget s møde den gennemført en spørgeskemaundersøgelse omhandlende Erhvervskontorets arbejdsopgaver, der har været holdt møder med brancher og andre eksterne interessenter og den interne kommunale Erhvervsgruppe har været aktiveret. Ligeledes har Svendborg Erhvervsråd løbende været inde over arbejdet med erhvervsstrategien og har på mødet den 3. april behandlet udkast til erhvervsstrategi og handleplan. Erhvervsstrategien fokuserer på det innovative erhverv, som defineres som virksomheder, der baserer deres virksomhed på en unik idé, ny viden eller ny teknologi i bred forstand. Erhvervsstrategien satser på: Den daglige kommunale erhvervsservice - hurtig, flexibel sagsbehandling Én indgang til det offentlige - let og ubureaukratisk Én kontaktperson - en person at holde sig til Den specialiserede erhvervsservice - gennem kontakt til Væksthuset Guide til mentorer og netværk - gennem opbygning af databaser Guide til jobs - gennem intensivt samarbejde med Jobcentret Inspiratorvirksomhed - (med)arrangør af relevante arrangementer Vilkår for bosætning - privat og erhvervsmæssigt - gennem den fysiske planlægning, inspirerende vilkår for iværksættere, indhold i folkeskoler og daginstitutioner, kultur m.m. Erhvervsuddannelser - ved bidrag til deres "markedsføring" i folkeskolerne, gennem netværksformidling og ved initering af nye, efterspurgte uddannelser Evaluering af den kommunale erhvervsservice - løbende, externt vurderet. Sammen med Erhvervsstrategien er der udarbejdet en handleplan med henblik på at konkretisere og tidsfastsætte de hensigtserklæringer, der fremgår af Erhvervsstrategien. Handleplanen vil blive taget op til årlig evaluering og der vil ultimo 2008 blive udarbejdet en ny handleplan for Økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser. Indstilling: Udkast til erhvervsstrategi godkendes Bilag: Erhvervsstrategi incl. blå billede Erhvervsstrategi - Handleplan 08 udkast Beslutning i Erhvervsudvalget den : Erhvervsstrategien indstilles til godkendelse. Handleplanen tages til efterretning. Jesper Kiel kunne ikke godkende erhvervsstrategiens ensidige satsning på oplevelsesøkonomien og var ikke enig i handleplanen vedrørende idrætsskoler, multiarena og Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP) 9. Eventuelt 5

7 Erhvervsudvalget s møde den Beslutning i Erhvervsudvalget den : møde med Ærø Kommune den 19. juni 2008 forslag om temadrøftelse vedrørende integration 6

8 Erhvervsudvalget s møde den Underskriftsblad: Knud Albertsen Niels Høite Hansen Jens Munk Mogens Johansen Medhat Khattab Jesper Kiel Hanne Klit 7

9 Bilag: 4.1. Endelig Flaskehalsbevilling 2008.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88005/08

10 Til kommunerne i Region Syddanmark Driftsregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Tlf: Fax: Mail: CVR Vores sag: Vores ref. eve Udmelding af endelig acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft (flaskehalse) Som opfølgning på den foreløbige udmelding af flaskehalspuljen i Beskæftigelsesregionens brev af 31. januar 2008, følger hermed den endelige udmelding af flaskehalspuljen, idet finansloven er vedtaget for finansåret Den samlede flaskehalsbevilling i Syddanmark er på kr ,- hvoraf Beskæftigelsesrådet har afsat 5 % til akutpuljen samt information, vejledning og særlige initiativer. Den samlede bevilling til de statslige og kommunale dele af jobcentrene er kr ,- Puljen kan anvendes til de tilbud og tillægsydelser samt de målgrupper, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og introduktionsprogrammet efter integrationsloven. 1 Flaskehalsbevillingen omfatter: Et acontobeløb for bevillingsåret til den kommunale del af det enkelte jobcenter. En dispositionsret for bevillingsåret til den statslige del af det enkelte jobcenter. For de 4 pilotjobcentre udmeldes et acontobeløb til de statslige målgrupper. 1 Bekendtgørelse nr af 07/12/2006, kan ses på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31033 R:\Beskæftigelsesregion Syddanmark\Overvågning\Flaskehalse\Aconto_flaskehals 2008\Flaskehalsbevilling_2008_endelig.doc

11 I tabellen nedenfor er acontobeløb/dispositionsret for 2008 angivet for hver enkelt kommune. Tabel 1 Udmelding af acontobeløb og dispositionsret for 2008 Statslig del Kommunal del Kommune/jobcenter af jobcenter af jobcenter Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense* Svendborg # Nordfyn Langeland # Ærø # Haderslev Billund Sønderborg* Tønder Esbjerg* # Fanø # Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle* I alt Note: Kommuner med pilotjobcentre er markeret med * Kommuner, der indgår i forpligtende kommunalt samarbejde er markeret med # Tilskuddet i bevillingsåret til den kommunale del af jobcenteret opgøres på baggrund af antallet af berørte kontant-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere inkl. aktiverede samt berørte revalidender i kommunen. Bemærk at tilskuddet til den kommunale del af jobcentret højest kan udgøre 50 % af den kommunale del af jobcentrets udgifter til flaskehalsindsatsen. Tilskuddet i bevillingsåret til den statslige del af jobcenteret opgøres på baggrund af antallet af berørte forsikrede ledige inkl. aktiverede. 2

12 I tilskuddet til den kommunale og statslige del af jobcentret modregnes hhv. acontobeløbet og dispositionsretten. Er tilskuddet mindre end acontobeløbet/dispositionsretten i bevillingsåret, skal jobcentret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Omvendt vil Beskæftigelsesregionen udbetale forskelsbeløbet, hvis tilskuddet er større end acontobeløbet/ dispositionsretten, såfremt der er et mindreforbrug af tilskuddet i andre jobcentre i Syddanmark. Krav til opfølgning og regnskabsaflæggelse af flaskehalsbevillingen for de statslige målgrupper findes på regionens hjemmeside 2 og Arbejdsmarkedsstyrelsens Vejledning til kommunernes indberetning findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside 3 Det enkelte jobcenter skal udarbejde en særskilt opgørelse over udgifter til indsatsen for hhv. de kommunale og statslige målgrupper inden for de områder, der er angivet på Beskæftigelsesrådets liste over områder, der kan få tilskud, jf. nedenfor. Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark vedtager hvert år i december måned en tilskudsliste til flaskehalsbevillingen. Listen udgør de områder, hvortil jobcentrene kan få tilskud til beskæftigelsesindsatsen fra den regionale pulje til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. I tilknytning til tilskudslisten offentliggør Beskæftigelsesregionen desuden en aktivitetsliste over de konkrete uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud m.v., hvortil der kan gives tilskud fra puljen. Oversigten kan efter behov udvides med nye områder i løbet af bevillingsåret. Som udgangspunkt opdateres oversigten månedligt. Oversigten inklusiv evt. tilføjelser er gældende for hele bevillingsåret 4. Spørgsmål vedrørende puljen til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft kan rettes til fuldmægtig Egon Vestergaard, , Med venlig hilsen Peter Graversen Kontorchef 2 Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 20. marts 2007 Brev vedr. flaskehalsbevilling om registrering af oplysninger om de statslige målgrupper omfattet af flaskehalsbevillingen 3 Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning 3 4 Beskæftigelsesrådets Tilskudsliste og Aktivitetslisten kan hentes på: (se under menuen: Flaskehalsområder ).

13 Bilag: 5.1. Handleplan - revision Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92363/08

14 Direktørområde ERHVERV Sagsnr. 08/ Notat om status vedr. sygedagpenge Evaluering af handleplan fra På Erhvervsudvalgets møde den gav administrationen en mundtlig og en skriftlig orientering om udviklingen i udgifterne til sygedagpenge i 2007 og kom med forslag til handleplan for at imødegå udviklingen på området. Erhvervsudvalget godkendte på mødet, at der blev arbejdet efter den udarbejdede handleplan. Administrationen har siden arbejdet med mange af forslagene i handleplanen, og der er blevet suppleret med yderligere tiltag på området. Der vil i det efterfølgende blive redegjort for status på området og administrationens forventninger til udviklingen i Status og supplerende indsatser Handling Status Bemærkning Analyse af arbejdsgange i sygedagpengeteamet i samarbejde med KPMG 1. og 2 fase er afviklet og implementering af forslag iværksættes ved møde Forventes afsluttet i august 2008 Aftalen med anden aktør forlænges i 2008 aftalen omfatter også +52 uger Reduceret åbningstid for telefoniske henvendelser til jobrådgiverne i sygedagpengeteamet Netværk med udvalgte kommuner i Region Syd Tættere samarbejde med praktiserende læger Fokus på kommunalt Er iværksat med virkning fra og effekt og resultater følges tæt Der blev iværksat reduceret telefonåbningstid i januar marts. Løsningen havde dog ingen afgørende effekt Sygedagpengeudviklingen drøftet på kvartalsmøde med Driftsregionen. Der har været aflagt benchmark besøg i Haderslev Kommune Svendborg, Langeland og Ærø kommunes læger har været indbudt til samarbejdsmøde med Jobcentret den Primær aktør HR og Social- Udløber Tilbage til normale, udvidede åbningstider Der benchmarkes løbende med jobcentre i samme klynge Positive tilbagemeldinger fra de fremmødte læger. Vil gerne deltage i rundbordssamtaler. Indbydelse til møde i lægekredsmøde.

15 sygefravær Intern aftale om hurtigere varsling af sygemeldinger Fokus på sygefravær i private virksomheder i samarbejde med Svendborg Erhvervsråd (SER)og LBR og Sundhed der arbejdes med handleplan på området. Direktørområdet Erhverv vært ved teammøde for samtlige ledere i Svendborg Kommune den Temaet: Hvordan reduceres sygefravær Der har ikke været arbejdet med dette endnu LBR har valgt at prioritere indsatsen på sygedagpengeområdet Øget brug af private klinikker Der har ikke været arbejdet med dette endnu Evaluering af handleplan Handleplanen revideret Drøftes Erhv.udv. d. 15/5 og var på direktørmødet d. 24/4 Gennemgang af 79 sager ved ISU Sagerne er helt eller delvis behandlet Følges op efter ledermødet den LBR har i 2008 godkendt 2 projekter på området. På næste møde behandles yderligere 7 ansøgninger. Spørgsmålet tages op i SER Næste evaluering inden udg. af 08 Intern læring Supplerende tiltag, iværksat efter udarbejdelse af handleplanen Samarbejdsmøder med de faglige organisationer Ansættelse af faglig konsulent Ansættelse af lægekonsulent Sygedagpengefolder udarbejdes Skærpet styring af indsatsen Der har været holdt individuelle møder og indbudt til fælles møde med jurist Jørgen Bent Hansen den (spinkelt fremmøde) Der er pr ansat faglig konsulent til at støtte medarbejderne Der er pr ansat fuldtids lægekonsulent som skal medvirke i afklaring af indsatserne over for den enkelte sygemeldte Der er udarbejdet en folder, som vejleder den enkelte sygemeldte om rettigheder og pligter i sygdomsforløbet. Udsendes til alle, som bliver sygemeldte. Fokus på tidlig indsats og kontrol på afslutning af sager over 52 uger. Der planlægges regelmæssige møder med organisationerne

16 Forventninger Det aktuelle sagstal i uge19 er 929 og forventes i resten af 2008 at falde til ca. 800 (niveau pr ). I uge 19 er der 208 sager med varighed over 52 uger. Dette tal forventes at kunne reduceres yderligere i løbet af Det er på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at sige, hvor mange sager, der kan afsluttes i de kommende måneder. Men det vurderes at være et realistisk mål at nedbringe antallet til 150 sager over 52 uger ved årets udgang. Den forventede nedgang i sagstallet vil reducere merforbruget med ca. 8,2 mio, således at merforbuget på sygedagpenge reduceres til 21,7 mio., som modsvares af mindreudgifter til kontanthjælp og førtidspensioner. Således, at overførselsindkomsterne samlet set forventes at balancere. Hertil kommer dog, at der vil være merudgifter til dækning af omkostningerne til anden aktør kr. 4,5 mio og til ansættelse af fagligleder og lægekonsulent med kr. 1. mio.

17 Bilag: 6.1. pressemeddelse marts Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93346/08

18 Odense, d. 6. maj 2008 Pressemeddelelse: Igen et stort fald i ledigheden i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned 2008 var på 1,7% af arbejdsstyrken. Det svarer til fuldtidsledige personer. I forhold til marts 2007 er ledigheden faldet med 44,6% eller godt fuldtidsledige. Dermed har regionen igen oplevet et kraftigt ledighedsfald. Ledighedsfaldet er størst for dagpengemodtagere med 45,8%, mens kontanthjælpsmodtagere har et fald på 39,1%. Ledighedsprocenten i Region Syddanmark er den næstlaveste i Danmark med 1,7%. Kun i Region Midtjylland er ledigheden lavere med 1,6%. For hele landet lå ledighedsprocenten i marts på 2,0%. Opdeles Syddanmark på landsdele er ledighedsprocenten lavest i Sydjylland på 1,4%, mens Fyn har en ledighed på 2,1%. Vejen har Syddanmarks laveste ledighed Der er store udsving i ledigheden for de nye kommuner i Syddanmark. Vejen og Billund har en ledighedsprocent på henholdsvis 0,8% og 1,0%. Langeland og Odense havde den højeste ledighed i regionen med henholdsvis 2,8 og 2,5%. Alle 21 kommuner i Syddanmark har i marts oplevet et fald i ledigheden sammenlignet med samme måned året før. Det største relative fald fandt sted i Middelfart, hvor ledigheden faldt med 57,8%. Det mindste fald i procent ses på Fanø med et fald på 29,8%. I antal fuldtidsledige ses de største fald i ledigheden i Odense, Vejle og Kolding, hvor sammenlagt fuldtidspersoner er gået ud af ledighedskøen. Mænds ledighed lavest men kvinders ledighed falder mest I Syddanmark er ledigheden for mænd lavere end for kvinder. Mænds ledighed lå i marts 2008 på 1,5%, mens kvinderne havde en ledighedsprocent på 1,9%. Kvinders ledighed faldt i marts måned med 48,8%, mens ledigheden for mænd faldt med 39,3%. I absolutte tal faldt ledigheden for kvinder med og for mænd med fuldtidspersoner. Ledigheden lavest for aldersgruppen år Fordelt på alder er ledigheden lavest for personer i aldersgruppen år med 1,2%, mens gruppen på år har den højeste ledighed med 2,2%. Faldet i ledigheden har været størst blandt de årige med 49,3%.

19 Alle a-kasser oplever store fald i ledigheden Alle a-kassegrupper har fald i ledigheden i marts 2008, på mindst 30% sammenlignet med året før. Fordelt på a-kassegrupper er det funktionærer og tjenestemænd, der oplever det kraftigste fald i ledigheden på 56,3%. Funktionærer og tjenestemænd har ligeledes den laveste ledighedsprocent på 1,0. De Selvstændige følger lige efter med en ledighedsprocent på 1,1%. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rådsformand Thorkild Jacobsen på tlf / Yderligere oplysninger vedr. de faktuelle tal kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Kresten Thomsen på tlf eller fuldmægtig Henrik Foght Pedersen på tlf Beskæftigelsesregion Syddanmark overvåger og analyserer udviklingen i de 19 jobcentre i Syddanmark. Vi stiller viden til rådighed for de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og andre interessenter på arbejdsmarkedet. Vi overvåger og tilvejebringer dokumentation for resultater og effekter af den statslige og kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentre. Beskæftigelsesregion Syddanmark fungerer som sekretariat for det Regionale Beskæftigelsesråd, der er sammensat af arbejdsmarkedets parter, samt bl.a. kommuner og interesseorganisationer. Læs mere om sammensætningen af Rådet på Beskæftigelsesregion Syddanmark er placeret i Dannebrogsgade i Odense.

20 Bilag: 6.2. ledighedstal marts Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93340/08

21 Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned i Ledighedsprocent marts 2008 ledige i % Ledighed i alt ,6% 1,7% Fordelt på køn: Mænd ,3% 1,5% Kvinder ,8% 1,9% Fordelt på forsikringskategori: Dagpengemodtagere ,8% - Kontanthjælpsmodtagere ,1% - Fordelt på alder: år ,8% 1,2% år ,7% 2,2% år ,6% 1,8% år ,6% 1,5% år ,3% 1,8% Fordelt på a-kassegrupper: Selvstændige ,2% 1,1% Akademikere ,7% 1,7% Funktionærer og tjenestemænd ,3% 1,0% HK ,2% 2,0% Tekniske funktionærer ,9% 1,2% Byggefag ,0% 1,5% Metal ,2% 1,2% 3F ,3% 4,1% NNF ,6% 2,6% OAA ,0% 1,2% Øvrige ,7% 2,0% Ikke-forsikrede ,0% - I alt forsikrede ,4% 1,9% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent: Ledige i forhold til forsikrede Note: A-kassefordelingen er som følger: Selvstændige: Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Selvstændige (DANA) Akademikere: Akademikere (AAK), Økonomer (CA), Journalistik, Kommunikation og Sprog, Ingeniører (IAK), Magistre (MA) Funktionærer og tjenestemænd: Danske Sundhedsorganisationer (DSA), Lærere (DLF-A), Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A), Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A), Socialpædagoger (SLA), Stats- og Teleansatte (STA) HK: Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Tekniske funktionærer: Business, IT-faget og Merkonomer (PROSA), Funktionærer og Servicefag, Ledere, Teknikere Byggefag: El-faget, Træ-Industri-Byg (TIB), Malerfaget og Maritime (-dec 2007), Blik og Rør (-dec 2007) Metal: Metalarbejdere 3F: Faglig Fælles a-kasse (3F) NNF: Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) OAA: Offentligt Ansatte (OAA), Pædagogmedhjælpere (PMF-A) (- jan 2006) Øvrige: Kristelig a-kasse, RestaurationsBranchen, Danske Lønmodtagere, Frie Funktionærer (FFA)

22 Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark marts 2008 Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken Assens ,4% 2,2% Faaborg-Midtfyn ,9% 1,9% Kerteminde ,8% 1,7% Langeland ,3% 2,8% Middelfart ,8% 1,1% Nordfyns ,5% 2,0% Nyborg ,4% 1,8% Odense ,5% 2,5% Svendborg ,6% 2,1% Ærø ,1% 2,0% Fyn ,7% 2,1% Billund ,2% 1,0% Esbjerg ,4% 1,6% Fanø ,8% 2,1% Fredericia ,9% 1,6% Haderslev ,1% 1,5% Kolding ,7% 1,2% Sønderborg ,3% 1,5% Tønder ,9% 2,0% Varde ,4% 1,1% Vejen ,6% 0,8% Vejle ,8% 1,1% Aabenraa ,3% 1,9% Sydjylland ,4% 1,4% Syddanmark i alt ,6% 1,7% Hele landet ,2% 2,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

23 Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ledigheden i Syddanmark opdelt på Køn Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ledigheds-pct. for kvinder Ledigheds-pct. marts 2008 Mænd for mænd Kvinder Assens ,1% 1,9% ,8% 2,5% Faaborg-Midtfyn ,7% 1,6% ,8% 2,3% Kerteminde ,5% 1,5% ,2% 1,8% Langeland ,1% 3,1% ,7% 2,5% Middelfart ,3% 1,1% ,4% 1,2% Nordfyns ,2% 1,7% ,4% 2,5% Nyborg ,0% 1,7% ,9% 1,9% Odense ,2% 2,4% ,7% 2,5% Svendborg ,5% 1,9% ,3% 2,4% Ærø ,0% 2,0% ,2% 1,9% Fyn ,1% 2,0% ,6% 2,3% Billund ,8% 0,7% ,9% 1,3% Esbjerg ,7% 1,6% ,5% 1,5% Fanø ,1% 1,9% ,4% 2,2% Fredericia ,7% 1,5% ,9% 1,8% Haderslev ,4% 1,2% ,3% 1,9% Kolding ,3% 1,1% ,6% 1,4% Sønderborg ,5% 1,4% ,8% 1,7% Tønder ,0% 1,6% ,9% 2,4% Varde ,4% 0,8% ,3% 1,4% Vejen ,4% 0,6% ,8% 1,0% Vejle ,8% 0,9% ,4% 1,3% Aabenraa ,1% 1,4% ,6% 2,3% Sydjylland ,5% 1,2% ,7% 1,6% Syddanmark i alt ,3% 1,5% ,8% 1,9% Hele landet ,4% 1,9% ,9% 2,1% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

24 marts 08 Ledigheden opdelt på alder i Syddanmark år år år år år Alder i alt Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Assens 37 1,6% 45 3,3% 107 2,2% 115 2,0% 119 1,9% 449 2,2% Faaborg-Midtfyn 30 1,1% 38 2,3% 125 2,2% 128 1,9% 123 1,6% 471 1,9% Kerteminde 9 0,7% 18 2,7% 47 1,7% 51 1,6% 55 1,6% 189 1,7% Langeland 11 1,5% 12 3,3% 27 2,3% 48 2,9% 66 3,0% 173 2,8% Middelfart 17 0,8% 24 2,0% 46 1,0% 60 1,2% 58 1,1% 209 1,1% Nordfyns 20 1,2% 28 2,9% 73 2,0% 68 1,7% 96 2,2% 295 2,0% Nyborg 26 1,4% 29 2,5% 63 1,8% 69 1,7% 81 1,8% 271 1,8% Odense 215 1,4% 350 2,9% 677 3,0% 500 2,4% 492 2,2% ,5% Svendborg 50 1,3% 50 2,2% 148 2,5% 144 1,9% 179 2,1% 605 2,1% Ærø 3 1,1% 1 0,7% 6 1,1% 17 2,1% 26 2,3% 57 2,0% Fyn 418 1,3% 595 2,7% ,4% ,0% ,0% ,1% Billund 20 1,0% 14 1,2% 32 1,0% 28 0,8% 33 0,9% 130 1,0% Esbjerg 115 1,3% 98 1,9% 212 1,6% 228 1,6% 221 1,4% 916 1,6% Fanø 3 1,8% 2 3,0% 7 2,6% 5 1,2% 14 2,0% 33 2,1% Fredericia 50 1,4% 57 2,5% 107 1,8% 85 1,3% 91 1,4% 406 1,6% Haderslev 49 1,3% 38 1,6% 95 1,5% 83 1,1% 141 1,8% 429 1,5% Kolding 81 1,2% 57 1,3% 139 1,2% 137 1,2% 132 1,1% 565 1,2% Sønderborg 89 1,8% 83 2,8% 118 1,3% 119 1,2% 142 1,4% 571 1,5% Tønder 37 1,3% 46 3,4% 86 2,2% 87 1,6% 112 1,9% 392 2,0% Varde 28 0,7% 22 1,1% 72 1,2% 63 0,9% 80 1,1% 279 1,1% Vejen 17 0,6% 16 0,9% 42 0,8% 37 0,7% 42 0,7% 168 0,8% Vejle 39 0,5% 56 1,1% 169 1,3% 127 0,9% 163 1,1% 582 1,1% Aabenraa 78 2,0% 69 3,1% 118 1,8% 122 1,5% 137 1,5% 548 1,9% Sydjylland 606 1,2% 560 1,8% ,4% ,2% ,3% ,4% Syddanmark i alt ,2% ,2% ,8% ,5% ,6% ,7% Hele landet ,4% ,5% ,2% ,8% ,7% ,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere