Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen"

Transkript

1 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Orientering ved formanden Orientering ved direktøren Orientering om endelig flaskehalsbevilling Sygedagpenge - evaluering af handleplan Orientering om ledighedstal Budgetkontrol 31. marts Erhvervsstrategi Eventuelt...5

2 Erhvervsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. 2. Orientering ved formanden Beslutning i Erhvervsudvalget den : orientering om henvendelse fra FOA 3. Orientering ved direktøren Beslutning i Erhvervsudvalget den : orientering om status for evaluering af administrativ struktur 4. Orientering om endelig flaskehalsbevilling 07/18136 Beslutningstema: Beskæftigelsesregionen i region Syddanmark har udmeldt endelig acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Sagsfremstilling: På Erhvervsudvalgets møde d. 26. marts 2008 blev orienteret om den midlertidige flaskehalsbevilling. Beskæftigelsesregion Syddanmark har i brev af 30. april 2008 udmeldt de endelige beløb som følge af finanslovens vedtagelse. For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Svendborg følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. Den endelige flaskehalsbevilling forelægges både Erhvervsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd hvorfor også Langeland og Ærøs beløb angives herunder. For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Langeland følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. 1

3 Erhvervsudvalget s møde den For 2008 udgør det endelige acontobeløb for Ærø følgende : Statslig del : kr. Kommunal del : kr. Økonomiske konsekvenser: Hvis tilskuddet ved regnskabsårets afslutning er mindre end acontobeløbet skal jobcenteret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Lovgrundlag: Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 42 stk. 2 og 70 stk. 3. Indstilling: Erhvervsudvalget: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Endelig Flaskehalsbevilling 2008.pdf Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 5. Sygedagpenge - evaluering af handleplan 07 08/20159 Beslutningstema: Drøftelse af udviklingen i udgifterne på sygedagpengeområdet siden iværksættelse af handleplan 07. Sagsfremstilling: Erhvervsudvalget har tidligere godkendt handleplan af vedr. indsatser på sygedagpenge. En lang række af indsatserne er ikraftsat og senere suppleret med nye. Enkelte af de tidl. foreslåede indsatser afventer ikraftsættelse. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte indsatser med en status. Som det også fremgår af bilaget forventes, at den allerede konstaterede, faldende tendens i antallet af sygedagpenge vil fortsætte således, at vi med udgangen af 2008 vil "vende tilbage til" niveauet pr Den faldende tendens vil fortsætte ind i Økonomiske konsekvenser: Der forventes behov for en tillægsbevilling på 6.1 mill. Denne sag håndteres separat. Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager evalueringen af handleplanen til efterretning. 2

4 Erhvervsudvalget s møde den Bilag: Handleplan - revision Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 6. Orientering om ledighedstal 08/11623 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregionens ledighedstal for marts 2008 vedlægges til orientering Indstilling: Administration indstiller, at Erhvervsudvalget tager ledighedstallene til efterretning Bilag: pressemeddelse marts ledighedstal marts Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 7. Budgetkontrol 31. marts /55733 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2008 på Erhvervsudvalgets budgetområde med ansøgning om en tillægsbevilling på kr. 6,1 mio. kr. Orientering om budgetkontrol på overførselsindkomster på økonomiudvalgets budgetområde. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 31. marts 2008 på erhvervsudvalgets områder Serviceudgifter - Erhvervskontoret, Borgerservice, Sekretariatet og Jobcenteret: Der ansøges om en tillægsbevilling til forventede merudgifter på netto 6,1 mio. kr. på jobcenteret, hvoraf den størte del vedrører udgifter til anden aktør på sygedagpengeområdet. Overførselsindkomster - Aktivering, Sociale ydelser, Sygedagpenge: Der forventes et merforbrug netto på 6,1 mio. kr., hvor den største overskridelse omhandler sygdagpenge, det forventede merforbrug er dog nedsat med 8,2 mio. kr. med baggrund i brugen af anden aktør på sygedagpengeområdet. Til orientering fremsendes endvidere budgetkontrol på Overførselsindkomster - Økonomiske sikring, Pensioner og Boligstøtte, der henhører under økonomiudvalget. Budgetkontrollen viser en netto mindreudgift på 6,6 mio. kr. som primært vedrører førtidspensioner 3

5 Erhvervsudvalget s møde den /. I vedlagte budgetkontrol er de enkelte politikområder beskrevet nærmere. Økonomiske konsekvenser: Tillægsbevillingen medfører netto et træk på kassen i 2008 på 6,1 mio. kr. Bevillingen påvirker kommunens serviceramme for 2008 med risiko for en reduktion i bloktilskuddet for Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetopfølgningen godkendes at der fremsendes ansøgning til byrådet om en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. at budgetopfølgningen på overførselsindkomster på økonomiudvalget budgetområde tages til efterretning. Bilag: Budgetkontrol 31. marts tekstdel - Økonomiudvalget Budgetkontrol 31. marts - tekstdel - Erhvervsudvalget Beslutning i Erhvervsudvalget den : 1. Budgetopfølgning godkendt. 2. Godkendt, at ansøgningen om tillægsbevilling på 6.1 mio. fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget. 3. Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område tages til efterretning. 8. Erhvervsstrategi 08/5791 Beslutningstema: Udkast til endelig erhvervsstrategi. Sagsfremstilling: Af kommunens vision fremgår blandt andet, at der skal rettes særlig fokus på det lokale erhvervsliv og den lokale beskæftigelse. I erhvervsundersøgelsen primo 2007 fremgik blandt andet, at: den kommunale service kan forbedres, der er uklarhed over, hvilke ydelser, der leveres hvor, den kommunale sagsbehandling kan være hurtigere og mere flexibel, kommunen kan handle mere helhedsorienteret, og Svendborg Kommune har behov for en erhvervspolitisk vision. På baggrund af input fra diverse interessenter og fra erhvervsundersøgelsen blev skitse til erhvervsstrategi udarbejdet, hvor i blandt andet forslag til indhold i erhvervsstrategien fremgår.skitsen til erhvervsstrategi blev besluttet på byrådet møde den 25. juni Efterfølgende har såvel interne som eksterne interessenter været inddraget. Der har blandt andet været afholdt fyraftensmøde for erhvervslivet, 4

6 Erhvervsudvalget s møde den gennemført en spørgeskemaundersøgelse omhandlende Erhvervskontorets arbejdsopgaver, der har været holdt møder med brancher og andre eksterne interessenter og den interne kommunale Erhvervsgruppe har været aktiveret. Ligeledes har Svendborg Erhvervsråd løbende været inde over arbejdet med erhvervsstrategien og har på mødet den 3. april behandlet udkast til erhvervsstrategi og handleplan. Erhvervsstrategien fokuserer på det innovative erhverv, som defineres som virksomheder, der baserer deres virksomhed på en unik idé, ny viden eller ny teknologi i bred forstand. Erhvervsstrategien satser på: Den daglige kommunale erhvervsservice - hurtig, flexibel sagsbehandling Én indgang til det offentlige - let og ubureaukratisk Én kontaktperson - en person at holde sig til Den specialiserede erhvervsservice - gennem kontakt til Væksthuset Guide til mentorer og netværk - gennem opbygning af databaser Guide til jobs - gennem intensivt samarbejde med Jobcentret Inspiratorvirksomhed - (med)arrangør af relevante arrangementer Vilkår for bosætning - privat og erhvervsmæssigt - gennem den fysiske planlægning, inspirerende vilkår for iværksættere, indhold i folkeskoler og daginstitutioner, kultur m.m. Erhvervsuddannelser - ved bidrag til deres "markedsføring" i folkeskolerne, gennem netværksformidling og ved initering af nye, efterspurgte uddannelser Evaluering af den kommunale erhvervsservice - løbende, externt vurderet. Sammen med Erhvervsstrategien er der udarbejdet en handleplan med henblik på at konkretisere og tidsfastsætte de hensigtserklæringer, der fremgår af Erhvervsstrategien. Handleplanen vil blive taget op til årlig evaluering og der vil ultimo 2008 blive udarbejdet en ny handleplan for Økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser. Indstilling: Udkast til erhvervsstrategi godkendes Bilag: Erhvervsstrategi incl. blå billede Erhvervsstrategi - Handleplan 08 udkast Beslutning i Erhvervsudvalget den : Erhvervsstrategien indstilles til godkendelse. Handleplanen tages til efterretning. Jesper Kiel kunne ikke godkende erhvervsstrategiens ensidige satsning på oplevelsesøkonomien og var ikke enig i handleplanen vedrørende idrætsskoler, multiarena og Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP) 9. Eventuelt 5

7 Erhvervsudvalget s møde den Beslutning i Erhvervsudvalget den : møde med Ærø Kommune den 19. juni 2008 forslag om temadrøftelse vedrørende integration 6

8 Erhvervsudvalget s møde den Underskriftsblad: Knud Albertsen Niels Høite Hansen Jens Munk Mogens Johansen Medhat Khattab Jesper Kiel Hanne Klit 7

9 Bilag: 4.1. Endelig Flaskehalsbevilling 2008.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88005/08

10 Til kommunerne i Region Syddanmark Driftsregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Tlf: Fax: Mail: CVR Vores sag: Vores ref. eve Udmelding af endelig acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft (flaskehalse) Som opfølgning på den foreløbige udmelding af flaskehalspuljen i Beskæftigelsesregionens brev af 31. januar 2008, følger hermed den endelige udmelding af flaskehalspuljen, idet finansloven er vedtaget for finansåret Den samlede flaskehalsbevilling i Syddanmark er på kr ,- hvoraf Beskæftigelsesrådet har afsat 5 % til akutpuljen samt information, vejledning og særlige initiativer. Den samlede bevilling til de statslige og kommunale dele af jobcentrene er kr ,- Puljen kan anvendes til de tilbud og tillægsydelser samt de målgrupper, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og introduktionsprogrammet efter integrationsloven. 1 Flaskehalsbevillingen omfatter: Et acontobeløb for bevillingsåret til den kommunale del af det enkelte jobcenter. En dispositionsret for bevillingsåret til den statslige del af det enkelte jobcenter. For de 4 pilotjobcentre udmeldes et acontobeløb til de statslige målgrupper. 1 Bekendtgørelse nr af 07/12/2006, kan ses på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31033 R:\Beskæftigelsesregion Syddanmark\Overvågning\Flaskehalse\Aconto_flaskehals 2008\Flaskehalsbevilling_2008_endelig.doc

11 I tabellen nedenfor er acontobeløb/dispositionsret for 2008 angivet for hver enkelt kommune. Tabel 1 Udmelding af acontobeløb og dispositionsret for 2008 Statslig del Kommunal del Kommune/jobcenter af jobcenter af jobcenter Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense* Svendborg # Nordfyn Langeland # Ærø # Haderslev Billund Sønderborg* Tønder Esbjerg* # Fanø # Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle* I alt Note: Kommuner med pilotjobcentre er markeret med * Kommuner, der indgår i forpligtende kommunalt samarbejde er markeret med # Tilskuddet i bevillingsåret til den kommunale del af jobcenteret opgøres på baggrund af antallet af berørte kontant-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere inkl. aktiverede samt berørte revalidender i kommunen. Bemærk at tilskuddet til den kommunale del af jobcentret højest kan udgøre 50 % af den kommunale del af jobcentrets udgifter til flaskehalsindsatsen. Tilskuddet i bevillingsåret til den statslige del af jobcenteret opgøres på baggrund af antallet af berørte forsikrede ledige inkl. aktiverede. 2

12 I tilskuddet til den kommunale og statslige del af jobcentret modregnes hhv. acontobeløbet og dispositionsretten. Er tilskuddet mindre end acontobeløbet/dispositionsretten i bevillingsåret, skal jobcentret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Omvendt vil Beskæftigelsesregionen udbetale forskelsbeløbet, hvis tilskuddet er større end acontobeløbet/ dispositionsretten, såfremt der er et mindreforbrug af tilskuddet i andre jobcentre i Syddanmark. Krav til opfølgning og regnskabsaflæggelse af flaskehalsbevillingen for de statslige målgrupper findes på regionens hjemmeside 2 og Arbejdsmarkedsstyrelsens Vejledning til kommunernes indberetning findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside 3 Det enkelte jobcenter skal udarbejde en særskilt opgørelse over udgifter til indsatsen for hhv. de kommunale og statslige målgrupper inden for de områder, der er angivet på Beskæftigelsesrådets liste over områder, der kan få tilskud, jf. nedenfor. Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark vedtager hvert år i december måned en tilskudsliste til flaskehalsbevillingen. Listen udgør de områder, hvortil jobcentrene kan få tilskud til beskæftigelsesindsatsen fra den regionale pulje til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. I tilknytning til tilskudslisten offentliggør Beskæftigelsesregionen desuden en aktivitetsliste over de konkrete uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud m.v., hvortil der kan gives tilskud fra puljen. Oversigten kan efter behov udvides med nye områder i løbet af bevillingsåret. Som udgangspunkt opdateres oversigten månedligt. Oversigten inklusiv evt. tilføjelser er gældende for hele bevillingsåret 4. Spørgsmål vedrørende puljen til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft kan rettes til fuldmægtig Egon Vestergaard, , Med venlig hilsen Peter Graversen Kontorchef 2 Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 20. marts 2007 Brev vedr. flaskehalsbevilling om registrering af oplysninger om de statslige målgrupper omfattet af flaskehalsbevillingen 3 Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning 3 4 Beskæftigelsesrådets Tilskudsliste og Aktivitetslisten kan hentes på: (se under menuen: Flaskehalsområder ).

13 Bilag: 5.1. Handleplan - revision Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92363/08

14 Direktørområde ERHVERV Sagsnr. 08/ Notat om status vedr. sygedagpenge Evaluering af handleplan fra På Erhvervsudvalgets møde den gav administrationen en mundtlig og en skriftlig orientering om udviklingen i udgifterne til sygedagpenge i 2007 og kom med forslag til handleplan for at imødegå udviklingen på området. Erhvervsudvalget godkendte på mødet, at der blev arbejdet efter den udarbejdede handleplan. Administrationen har siden arbejdet med mange af forslagene i handleplanen, og der er blevet suppleret med yderligere tiltag på området. Der vil i det efterfølgende blive redegjort for status på området og administrationens forventninger til udviklingen i Status og supplerende indsatser Handling Status Bemærkning Analyse af arbejdsgange i sygedagpengeteamet i samarbejde med KPMG 1. og 2 fase er afviklet og implementering af forslag iværksættes ved møde Forventes afsluttet i august 2008 Aftalen med anden aktør forlænges i 2008 aftalen omfatter også +52 uger Reduceret åbningstid for telefoniske henvendelser til jobrådgiverne i sygedagpengeteamet Netværk med udvalgte kommuner i Region Syd Tættere samarbejde med praktiserende læger Fokus på kommunalt Er iværksat med virkning fra og effekt og resultater følges tæt Der blev iværksat reduceret telefonåbningstid i januar marts. Løsningen havde dog ingen afgørende effekt Sygedagpengeudviklingen drøftet på kvartalsmøde med Driftsregionen. Der har været aflagt benchmark besøg i Haderslev Kommune Svendborg, Langeland og Ærø kommunes læger har været indbudt til samarbejdsmøde med Jobcentret den Primær aktør HR og Social- Udløber Tilbage til normale, udvidede åbningstider Der benchmarkes løbende med jobcentre i samme klynge Positive tilbagemeldinger fra de fremmødte læger. Vil gerne deltage i rundbordssamtaler. Indbydelse til møde i lægekredsmøde.

15 sygefravær Intern aftale om hurtigere varsling af sygemeldinger Fokus på sygefravær i private virksomheder i samarbejde med Svendborg Erhvervsråd (SER)og LBR og Sundhed der arbejdes med handleplan på området. Direktørområdet Erhverv vært ved teammøde for samtlige ledere i Svendborg Kommune den Temaet: Hvordan reduceres sygefravær Der har ikke været arbejdet med dette endnu LBR har valgt at prioritere indsatsen på sygedagpengeområdet Øget brug af private klinikker Der har ikke været arbejdet med dette endnu Evaluering af handleplan Handleplanen revideret Drøftes Erhv.udv. d. 15/5 og var på direktørmødet d. 24/4 Gennemgang af 79 sager ved ISU Sagerne er helt eller delvis behandlet Følges op efter ledermødet den LBR har i 2008 godkendt 2 projekter på området. På næste møde behandles yderligere 7 ansøgninger. Spørgsmålet tages op i SER Næste evaluering inden udg. af 08 Intern læring Supplerende tiltag, iværksat efter udarbejdelse af handleplanen Samarbejdsmøder med de faglige organisationer Ansættelse af faglig konsulent Ansættelse af lægekonsulent Sygedagpengefolder udarbejdes Skærpet styring af indsatsen Der har været holdt individuelle møder og indbudt til fælles møde med jurist Jørgen Bent Hansen den (spinkelt fremmøde) Der er pr ansat faglig konsulent til at støtte medarbejderne Der er pr ansat fuldtids lægekonsulent som skal medvirke i afklaring af indsatserne over for den enkelte sygemeldte Der er udarbejdet en folder, som vejleder den enkelte sygemeldte om rettigheder og pligter i sygdomsforløbet. Udsendes til alle, som bliver sygemeldte. Fokus på tidlig indsats og kontrol på afslutning af sager over 52 uger. Der planlægges regelmæssige møder med organisationerne

16 Forventninger Det aktuelle sagstal i uge19 er 929 og forventes i resten af 2008 at falde til ca. 800 (niveau pr ). I uge 19 er der 208 sager med varighed over 52 uger. Dette tal forventes at kunne reduceres yderligere i løbet af Det er på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at sige, hvor mange sager, der kan afsluttes i de kommende måneder. Men det vurderes at være et realistisk mål at nedbringe antallet til 150 sager over 52 uger ved årets udgang. Den forventede nedgang i sagstallet vil reducere merforbruget med ca. 8,2 mio, således at merforbuget på sygedagpenge reduceres til 21,7 mio., som modsvares af mindreudgifter til kontanthjælp og førtidspensioner. Således, at overførselsindkomsterne samlet set forventes at balancere. Hertil kommer dog, at der vil være merudgifter til dækning af omkostningerne til anden aktør kr. 4,5 mio og til ansættelse af fagligleder og lægekonsulent med kr. 1. mio.

17 Bilag: 6.1. pressemeddelse marts Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93346/08

18 Odense, d. 6. maj 2008 Pressemeddelelse: Igen et stort fald i ledigheden i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned 2008 var på 1,7% af arbejdsstyrken. Det svarer til fuldtidsledige personer. I forhold til marts 2007 er ledigheden faldet med 44,6% eller godt fuldtidsledige. Dermed har regionen igen oplevet et kraftigt ledighedsfald. Ledighedsfaldet er størst for dagpengemodtagere med 45,8%, mens kontanthjælpsmodtagere har et fald på 39,1%. Ledighedsprocenten i Region Syddanmark er den næstlaveste i Danmark med 1,7%. Kun i Region Midtjylland er ledigheden lavere med 1,6%. For hele landet lå ledighedsprocenten i marts på 2,0%. Opdeles Syddanmark på landsdele er ledighedsprocenten lavest i Sydjylland på 1,4%, mens Fyn har en ledighed på 2,1%. Vejen har Syddanmarks laveste ledighed Der er store udsving i ledigheden for de nye kommuner i Syddanmark. Vejen og Billund har en ledighedsprocent på henholdsvis 0,8% og 1,0%. Langeland og Odense havde den højeste ledighed i regionen med henholdsvis 2,8 og 2,5%. Alle 21 kommuner i Syddanmark har i marts oplevet et fald i ledigheden sammenlignet med samme måned året før. Det største relative fald fandt sted i Middelfart, hvor ledigheden faldt med 57,8%. Det mindste fald i procent ses på Fanø med et fald på 29,8%. I antal fuldtidsledige ses de største fald i ledigheden i Odense, Vejle og Kolding, hvor sammenlagt fuldtidspersoner er gået ud af ledighedskøen. Mænds ledighed lavest men kvinders ledighed falder mest I Syddanmark er ledigheden for mænd lavere end for kvinder. Mænds ledighed lå i marts 2008 på 1,5%, mens kvinderne havde en ledighedsprocent på 1,9%. Kvinders ledighed faldt i marts måned med 48,8%, mens ledigheden for mænd faldt med 39,3%. I absolutte tal faldt ledigheden for kvinder med og for mænd med fuldtidspersoner. Ledigheden lavest for aldersgruppen år Fordelt på alder er ledigheden lavest for personer i aldersgruppen år med 1,2%, mens gruppen på år har den højeste ledighed med 2,2%. Faldet i ledigheden har været størst blandt de årige med 49,3%.

19 Alle a-kasser oplever store fald i ledigheden Alle a-kassegrupper har fald i ledigheden i marts 2008, på mindst 30% sammenlignet med året før. Fordelt på a-kassegrupper er det funktionærer og tjenestemænd, der oplever det kraftigste fald i ledigheden på 56,3%. Funktionærer og tjenestemænd har ligeledes den laveste ledighedsprocent på 1,0. De Selvstændige følger lige efter med en ledighedsprocent på 1,1%. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rådsformand Thorkild Jacobsen på tlf / Yderligere oplysninger vedr. de faktuelle tal kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Kresten Thomsen på tlf eller fuldmægtig Henrik Foght Pedersen på tlf Beskæftigelsesregion Syddanmark overvåger og analyserer udviklingen i de 19 jobcentre i Syddanmark. Vi stiller viden til rådighed for de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og andre interessenter på arbejdsmarkedet. Vi overvåger og tilvejebringer dokumentation for resultater og effekter af den statslige og kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentre. Beskæftigelsesregion Syddanmark fungerer som sekretariat for det Regionale Beskæftigelsesråd, der er sammensat af arbejdsmarkedets parter, samt bl.a. kommuner og interesseorganisationer. Læs mere om sammensætningen af Rådet på Beskæftigelsesregion Syddanmark er placeret i Dannebrogsgade i Odense.

20 Bilag: 6.2. ledighedstal marts Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. maj Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93340/08

21 Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned i Ledighedsprocent marts 2008 ledige i % Ledighed i alt ,6% 1,7% Fordelt på køn: Mænd ,3% 1,5% Kvinder ,8% 1,9% Fordelt på forsikringskategori: Dagpengemodtagere ,8% - Kontanthjælpsmodtagere ,1% - Fordelt på alder: år ,8% 1,2% år ,7% 2,2% år ,6% 1,8% år ,6% 1,5% år ,3% 1,8% Fordelt på a-kassegrupper: Selvstændige ,2% 1,1% Akademikere ,7% 1,7% Funktionærer og tjenestemænd ,3% 1,0% HK ,2% 2,0% Tekniske funktionærer ,9% 1,2% Byggefag ,0% 1,5% Metal ,2% 1,2% 3F ,3% 4,1% NNF ,6% 2,6% OAA ,0% 1,2% Øvrige ,7% 2,0% Ikke-forsikrede ,0% - I alt forsikrede ,4% 1,9% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent: Ledige i forhold til forsikrede Note: A-kassefordelingen er som følger: Selvstændige: Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Selvstændige (DANA) Akademikere: Akademikere (AAK), Økonomer (CA), Journalistik, Kommunikation og Sprog, Ingeniører (IAK), Magistre (MA) Funktionærer og tjenestemænd: Danske Sundhedsorganisationer (DSA), Lærere (DLF-A), Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A), Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A), Socialpædagoger (SLA), Stats- og Teleansatte (STA) HK: Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Tekniske funktionærer: Business, IT-faget og Merkonomer (PROSA), Funktionærer og Servicefag, Ledere, Teknikere Byggefag: El-faget, Træ-Industri-Byg (TIB), Malerfaget og Maritime (-dec 2007), Blik og Rør (-dec 2007) Metal: Metalarbejdere 3F: Faglig Fælles a-kasse (3F) NNF: Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) OAA: Offentligt Ansatte (OAA), Pædagogmedhjælpere (PMF-A) (- jan 2006) Øvrige: Kristelig a-kasse, RestaurationsBranchen, Danske Lønmodtagere, Frie Funktionærer (FFA)

22 Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark marts 2008 Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken Assens ,4% 2,2% Faaborg-Midtfyn ,9% 1,9% Kerteminde ,8% 1,7% Langeland ,3% 2,8% Middelfart ,8% 1,1% Nordfyns ,5% 2,0% Nyborg ,4% 1,8% Odense ,5% 2,5% Svendborg ,6% 2,1% Ærø ,1% 2,0% Fyn ,7% 2,1% Billund ,2% 1,0% Esbjerg ,4% 1,6% Fanø ,8% 2,1% Fredericia ,9% 1,6% Haderslev ,1% 1,5% Kolding ,7% 1,2% Sønderborg ,3% 1,5% Tønder ,9% 2,0% Varde ,4% 1,1% Vejen ,6% 0,8% Vejle ,8% 1,1% Aabenraa ,3% 1,9% Sydjylland ,4% 1,4% Syddanmark i alt ,6% 1,7% Hele landet ,2% 2,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

23 Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ledigheden i Syddanmark opdelt på Køn Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ændring i forhold til samme måned i 2007 Ændring i forhold til samme måned i 2007 i % Ledigheds-pct. for kvinder Ledigheds-pct. marts 2008 Mænd for mænd Kvinder Assens ,1% 1,9% ,8% 2,5% Faaborg-Midtfyn ,7% 1,6% ,8% 2,3% Kerteminde ,5% 1,5% ,2% 1,8% Langeland ,1% 3,1% ,7% 2,5% Middelfart ,3% 1,1% ,4% 1,2% Nordfyns ,2% 1,7% ,4% 2,5% Nyborg ,0% 1,7% ,9% 1,9% Odense ,2% 2,4% ,7% 2,5% Svendborg ,5% 1,9% ,3% 2,4% Ærø ,0% 2,0% ,2% 1,9% Fyn ,1% 2,0% ,6% 2,3% Billund ,8% 0,7% ,9% 1,3% Esbjerg ,7% 1,6% ,5% 1,5% Fanø ,1% 1,9% ,4% 2,2% Fredericia ,7% 1,5% ,9% 1,8% Haderslev ,4% 1,2% ,3% 1,9% Kolding ,3% 1,1% ,6% 1,4% Sønderborg ,5% 1,4% ,8% 1,7% Tønder ,0% 1,6% ,9% 2,4% Varde ,4% 0,8% ,3% 1,4% Vejen ,4% 0,6% ,8% 1,0% Vejle ,8% 0,9% ,4% 1,3% Aabenraa ,1% 1,4% ,6% 2,3% Sydjylland ,5% 1,2% ,7% 1,6% Syddanmark i alt ,3% 1,5% ,8% 1,9% Hele landet ,4% 1,9% ,9% 2,1% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

24 marts 08 Ledigheden opdelt på alder i Syddanmark år år år år år Alder i alt Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Antal ledige Ledighedsprocent Assens 37 1,6% 45 3,3% 107 2,2% 115 2,0% 119 1,9% 449 2,2% Faaborg-Midtfyn 30 1,1% 38 2,3% 125 2,2% 128 1,9% 123 1,6% 471 1,9% Kerteminde 9 0,7% 18 2,7% 47 1,7% 51 1,6% 55 1,6% 189 1,7% Langeland 11 1,5% 12 3,3% 27 2,3% 48 2,9% 66 3,0% 173 2,8% Middelfart 17 0,8% 24 2,0% 46 1,0% 60 1,2% 58 1,1% 209 1,1% Nordfyns 20 1,2% 28 2,9% 73 2,0% 68 1,7% 96 2,2% 295 2,0% Nyborg 26 1,4% 29 2,5% 63 1,8% 69 1,7% 81 1,8% 271 1,8% Odense 215 1,4% 350 2,9% 677 3,0% 500 2,4% 492 2,2% ,5% Svendborg 50 1,3% 50 2,2% 148 2,5% 144 1,9% 179 2,1% 605 2,1% Ærø 3 1,1% 1 0,7% 6 1,1% 17 2,1% 26 2,3% 57 2,0% Fyn 418 1,3% 595 2,7% ,4% ,0% ,0% ,1% Billund 20 1,0% 14 1,2% 32 1,0% 28 0,8% 33 0,9% 130 1,0% Esbjerg 115 1,3% 98 1,9% 212 1,6% 228 1,6% 221 1,4% 916 1,6% Fanø 3 1,8% 2 3,0% 7 2,6% 5 1,2% 14 2,0% 33 2,1% Fredericia 50 1,4% 57 2,5% 107 1,8% 85 1,3% 91 1,4% 406 1,6% Haderslev 49 1,3% 38 1,6% 95 1,5% 83 1,1% 141 1,8% 429 1,5% Kolding 81 1,2% 57 1,3% 139 1,2% 137 1,2% 132 1,1% 565 1,2% Sønderborg 89 1,8% 83 2,8% 118 1,3% 119 1,2% 142 1,4% 571 1,5% Tønder 37 1,3% 46 3,4% 86 2,2% 87 1,6% 112 1,9% 392 2,0% Varde 28 0,7% 22 1,1% 72 1,2% 63 0,9% 80 1,1% 279 1,1% Vejen 17 0,6% 16 0,9% 42 0,8% 37 0,7% 42 0,7% 168 0,8% Vejle 39 0,5% 56 1,1% 169 1,3% 127 0,9% 163 1,1% 582 1,1% Aabenraa 78 2,0% 69 3,1% 118 1,8% 122 1,5% 137 1,5% 548 1,9% Sydjylland 606 1,2% 560 1,8% ,4% ,2% ,3% ,4% Syddanmark i alt ,2% ,2% ,8% ,5% ,6% ,7% Hele landet ,4% ,5% ,2% ,8% ,7% ,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ledighedsprocent i forhold til arbejdsstyrken

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

Handleplan 2009 til erhvervsstrategien (Efter målet står ansvarligt direktørområde i parentes)

Handleplan 2009 til erhvervsstrategien (Efter målet står ansvarligt direktørområde i parentes) juni 2012 Handleplan 2009 til erhvervsstrategien (Efter målet står ansvarligt direktørområde i parentes) A. Den daglige kommunale erhvervsservice 24 timers service Definition: Der gives svar/information

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Handleplan 2008 til erhvervsstrategien

Handleplan 2008 til erhvervsstrategien TIL POLITISK ORIENTERING Handleplan 2008 til erhvervsstrategien A. Den daglige kommunale erhvervsservice 24 timers service Definition: Der gives svar/information på henvendelser inden for 24 timer jævnfør

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 25-09-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Jens Munk

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Status på Handleplan 2008 til erhvervsstrategien

Status på Handleplan 2008 til erhvervsstrategien juni 2012 Status på Handleplan 2008 til erhvervsstrategien (Ansvarligt direktørområde står i parentes efter målet. Ved målopfyldelse er målet markeret med et flueben) A. Den daglige kommunale erhvervsservice

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Høje-Taastrup Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Direktørområde ERHVERV

Direktørområde ERHVERV Direktørområde ERHVERV 27.9.27 Sygedagpenge Status handlinger 1. Jobcenter økonomi 7/8. Prognose Budgettet for 27 forventes at balancere. Den kritiske udvikling inden for området sygedagpenge modsvares

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Næstved kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Næstved kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Glostrup kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Glostrup kommune

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere