Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008"

Transkript

1 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8

2 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst Uddannelsesniveau Tilknytning til arbejdsmarkedet Ledighed Erhvervsstruktur Offentligt forsørgede Indsatsen...4. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan Notatet indeholder en detaljeret beskrivelse af nydanskernes arbejdsmarkedstilknytning og en opgørelse af den aktive beskæftigelsesindsats over for nydanskerne. Det kan fungere som god baggrundsviden for beslutningstagere i jobcenter, kommune og det lokale beskæftigelsesråd. Konkret kan notatet bruges som input til beskæftigelsesplanen og efterfølgende mere specifikke handlingsplaner for i højere grad at målrette både beskrivelsen af og indsatsen for nydanskere. Baggrundsviden til frontmedarbejdere Notatet kan bruges i jobcenteret frontmedarbejderne. til orientering og oplysning af

3 Redskab i dialogen med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Notatet vil blive anvendt af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland i dialogen med jobcenteret. Det kan fungere som et fælles udgangspunkt for dialogen om indsats og målsætninger i integrationsarbejdet og beskæftigelsesindsatsen for nydanskere.. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst. Befolkningssammensætning Figur. og. viser befolkningssammensætningen i jobcenteret fordelt efter herkomst i henholdsvis 997 og 7. Det fremgår, hvor mange indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande der er i jobcenteret. I hele Østdanmark er der 8,4 pct. nydanskere. 3

4 4

5 3. Uddannelsesniveau De formelle kompetencer i form af uddannelse er væsentlige for beskæftigelsesmulighederne. Alt andet lige så stiger sandsynligheden for, at en person er i beskæftigelse med uddannelsesniveauet. Tabel 3. viser uddannelsesniveauet for nydanskere og danskere i den erhvervsaktive alder. Nydanskere har generelt et lavere uddannelsesniveau end danskere. Tabel 3.: Nydanskere og danskeres uddannelsesniveau (6-64 år), procent År Uddannelse Nydanskere 997 Danskere Grundskole Gymnasium EUD KVU MVU LVU/bachelor/forsker Øvrige, inkl. uoplyst 5, 7,3 4,9,9 4,,9 9,7 48,9 8, 7,,6 4,,6 6,3 39, 5,7 39,5 3,3 8,4,8, 3,3 6, 4,5 5,, 4,8,9 antal (procentgrundlag) Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: De nydanskere, som ikke har en uddannelse, der svarer til grundskole, eller hvor der ikke er nogen uddannelsesoplysninger, er placeret i kategorien Øvrige og uoplyste. Tabel 3. viser uddannelsesniveauet for unge (hhv. 6-4-årige og 5-9-årige) fordelt efter herkomst. Tabel 3.: Uddannelsesniveau blandt 6-4-årige og 5-9-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og danskere, procent, år Uddannelse Grundskole Gymnasium EUD KVU MVU LVU/bachelor /forsker 997 Indvandrer Dansk e fra oprindelse ikke-vestli ge lande,5 9,9 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år, 84,7,,5,,,,,,,,, 9,8 67,9 48,5 8,6 6,, 4,,,6, 3, 3, 8, 5,3 6,6 6,6 7, 8,6,8 3,7,4 3,4,4 5,8,7,6 35,5 79,5 37,,5 9,7,,6, 8,, 4,8,3 3, 7,9 7,4 44,7 9,5 3,,5,6,,,,8 4,6, 46, 67,, 8,3 9,,4 6,5,4 5,,4,6,, Øvrige, inkl. uoplyst antal 6-4 år (procentgrund lag) 5-9 år Efterkomm ere fra ikke-vestli ge lande 7,6 7 Indvandrer Dansk e fra oprindelse ikke-vestli ge lande 3,, Efterkomm ere fra ikke-vestli ge lande,8 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: De nydanskere, som ikke har en uddannelse, der svarer til grundskole, eller hvor der ikke er nogen uddannelsesoplysninger, er placeret i kategorien Øvrige og uoplyste. 5

6 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet 4. Nydanskere i den erhvervsaktive del af befolkningen Tabel 4. viser antallet og andelen af nydanskere af befolkningen i den erhvervsaktive alder. I 7 udgjorde nydanskerne 8,5 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Østdanmark. Tabel 4.3: Nydanskere i den erhvervsaktive alder (6-64 år), udvikling og Østdanmark Østdanmark Andel nydanskere i den erhvervsaktive alder 4,6 5, Udvikling Andel nydanskere i den erhvervsaktive alder 7, , Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS I tabel 4. vises udviklingen i antallet af nydanskere og danskere fordelt på detaljerede aldersgrupper. Nydanskere udgør et vigtigt bidrag til befolkningen i den erhvervsaktive alder. Der er blevet færre danskere og kommet flere nydanskere i den erhvervsaktive alder. Tabel 4.4: Nydanskere og danskere i den erhvervsaktive alder, udvikling Alder Nydanskere Danskere Udvikling Udvikling Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 4. Nydanskernes erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvensen viser, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder der er i arbejdsstyrken og altså enten er i beskæftigelse eller er arbejdsmarkedsparate ledige. Nydanskerne har en lavere erhvervsfrekvens end danskere. Det er ca. 8 pct. af danskerne mod ca. 6 pct. af nydanskere i den erhvervsaktive alder i hele Østdanmark, der er en del af arbejdsstyrken. Der er væsentlig forskel på nydanskernes erhvervsfrekvens, som svinger mellem 4 og 7 afhængig af jobcenterområde. 6

7 4.. Erhvervsfrekvenser for danskere og nydanskere Tabel 4.3 viser erhvervsfrekvensen for nydanskere og danskere. Tabel 4.5: Erhvervsfrekvenser for nydanskere og danskere (6-64 år), 7 og Østdanmark Herkomst Nydanskere Danskere Køn Kvinder Mænd Kvinder Mænd Østdanmark 56,4 7,8 63,9 8,3 85,5 8,9 55,9 68,4 6, 79,4 8,9 8, Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 4.. Erhvervsfrekvenser fordelt på køn og oprindelsesland Figur 4. viser erhvervsfrekvenserne for kvinder og mænd for de største ikke-vestlige indvandringslande i Østdanmark. Det fremgår, at der er store forskelle både mellem mænd og kvinders erhvervsfrekvens og mellem de enkelte lande. 7

8 4.3 Nydanskernes oprindelsesland Tabel 4.4 viser, hvor mange nydanskere der er fra udvalgte ikke-vestlige indvandringslande i. Det er de 3 lande, som der er flest ikke-vestlige indvandrere fra i hele Østdanmark. Tyrkiet er uden sammenligning det land, der er flest nydanskere fra i Østdanmark. Tabel 4.6: nydanskere i den erhvervsaktive alder (6-64 år) fra udvalgte oprindelseslande, 7. Oprindelsesland Afghanistan Bosnien-Hercegovina Irak Iran Jugoslavien Kina Libanon Marokko Pakistan Somalia Sri Lanka Tyrkiet Vietnam Øvrige ikke-vestlige Procent ,,5 9,4,8,7,8,3 6,6,9,9,9 44,3,3 6,5, Note: De øvrige ikke-vestlige lande er de ikke-vestlige lande som der i øvrigt er indvandrere. I hele Østdanmark er det 43 lande. Det er bl.a.: Thailand, Filippinerne, Ukraine, Indien, Rusland, Syrien og Makedonien. Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 4.4 Nydanskeres og danskeres socioøkonomiske status I tabel 4.5 beskrives nydanskernes tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra deres socioøkonomiske status. Nydanskere midlertidigt uden for arbejdsstyrken omfatter personer, som er på barsel, orlov, modtager sygedagpenge, i revalidering eller er kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Øvrige uden for arbejdsstyrken er kontanthjælpsmodtagere der ikke er arbejdsmarkedsparate eller personer der er på førtidspension eller på efterløn. Tabel 4.7: Nydanskere og danskere i den erhvervsaktive alder (6-64 år), fordelt på socioøkonomisk status, 7. Nydanskere Socioøkonomisk status Beskæftigede lønmodtagere Selvstændige Arbejdsløse Under uddannelse Midl. uden for arbejdsstyrken Øvrige uden for arbejdsstyrken Danskere Andel Andel Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 8 54, 3,5 6,3 5, 8,3,6, 76, 5,,7,7,,,

9 5. Ledighed Tabel 5. viser nydanskernes ledighed og ledigheden fordelt på køn. I hele Østdanmark er nydanskernes ledighedsprocent 7,4 og ledigheden for nydanskere er reduceret med 4 pct. fra 7-8. Tabel 5.8: Ledige nydanskere fordelt på køn, udvikling 7 8 Køn Kvinder Mænd. kvartal 7. kvartal 8 Udvikling 7-8 Ledighedsprocent Ledighedsprocent Ledighedsprocent 64 4,8 35 8, -9-6,6 49 9,6 8 5,4 - -4, ,7-5 -5,3 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Note: Den nye ledighedsdefinition er anvendt. Se evt. Tabel 5. viser nydanskernes ledighed fordelt på aldersgrupper. Tabel 5.9: Ledige nydanskere fordelt på alder, udvikling 7 8 Alder. kvartal 7 Ledighedsprocent 3,5 8,7 6, 44 5,5 6, 9 4,9 4 8,,, 3, kvartal 8 Ledighedsprocent, 7 5,4 9 6,3 4 8,6 3 6,3 4 9,7 8,7,, 63 6,7 Udvikling 7-8 Ledighedsprocent -,3-5 -3,3-7 -4,8-9 -6,9 - -5,8-6 -5, - -9,4,, -5-5,3 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Note: Den nye ledighedsdefinition er anvendt. Se evt. Note: Bemærk at der i nogle grupper kan være få personer, hvorfor den procentvise udvikling fra 7-8 kan være meget stor. 9

10 5.. Nydanskeres ledighed fordelt efter a-kasse I tabel 5.3 er nydanskernes ledighed fordelt efter a-kasse tilhørsforhold. Tabel 5.: ledige nydanskere fordelt på a-kasse, udvikling 7 8. A-kasse Akademikere (AAK) Blik og Rør Business Byggefagenes a-kasse Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) Danske Lønmodtagere (DLA) Danske Sundhedsorganisationer (DSA) El-faget Fag og Arbejde (FOA) Faglig Fælles a-kasse (3F) Frie Funktionærer (FFA) Funktionærer og Servicefag Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Handels- og Kontorfunktionærer (HK) IT-faget og Merkonomer (PROSA) Ingeniører (IAK) Journalistik, Kommunikation og Sprog Kristelig a-kasse Ledere Lærere (DLF-A) Magistre (MA) Malerfaget og Maritim Metalarbejdere Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) Selvstændige (DANA) Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) Socialpædagoger (SLA) Stats- og Teleansatte (STA) Teknikere Træ-Industri-Byg (TIB) Økonomer (CA). kvartal 7. kvartal 8 Udvikling i pct Kilde: Særkørsel fra DST. Note: Den nye ledighedsdefinition er anvendt. Se evt. Note: Ledighedsprocenten kan ikke vises samlet for Østdanmark, da data er blevet leveret på kommunalt niveau. Note: Bemærk at der i nogle grupper kan være så få personer eller ingen, at den procentvise udvikling fra 7-8 ikke altid kan beregnes. Disse celler er blanke.

11 6. Erhvervsstruktur Tabel 6. viser, hvilke hovedbrancher nydanskerne er beskæftiget inden for. I Østdanmark udgør nydanskerne 6, pct. af alle beskæftigede. Nydanskerne arbejder primært inden for private serviceerhverv som handel, restauration mv., transport og forretningsservice. Tabel 6. Erhvervsstrukturen for nydanskere (6-64 år) fordelt på brancher, 7 og Østdanmark Branche beskæftigede nydanskere beskæftigede Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst erhverv Andel nydanskere Østdanmark Andel nydanskere,,3,,5 6, 5,5 9,,,9,4 3,4,,6 5,7,6 6,,8, 9, 9,8 7,6,8 4, 4, 5,3 4,,4 6, Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: Bemærk at disse tal siger noget om beskæftigelse i jobcenterområdet, dvs. dem der arbejder i området. I de andre afsnit er der fokus på dem, der bor i jobcenterområdet. Tabel 6. viser udviklingen i nydanskernes beskæftigelse fordelt efter brancher fra 3 til 7. Tabel 6.: Andel af nydanskere (6-64 år) fordelt på brancher, udvikling 3 7 og Østdanmark Branche Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst erhverv Procentgrundlag Andel 3 Andel 7,, 46,4 35,,,,3,5 7,3,5 9,9 6,3,9 9,8,7,8,8 3,4,,4 5,5 7,8,,4,6,,, Østdanmark Andel 3 Andel 7,7,5, 9,4,,,7, 7,8 7,,6,7,3 3,,7,8 5, 5, 3,9 4, 9,4,4 3,7 3,9,3,6,, Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: Bemærk at disse tal siger noget om beskæftigelse i jobcenterområdet, dvs. dem der arbejder i området. I de andre afsnit er der fokus på dem, der bor i jobcenterområdet.

12 7. Offentligt forsørgede Tabel 7. viser et øjebliksbillede fra. kvartal 8 af, hvor mange personer der er på offentlig forsørgelse og hvilke typer forsørgelse de modtog. Tabel 7.: Personer på offentlig forsørgelse, fordelt på herkomst,. kvartal 8 og jobcentergruppen Forsørgelsestype Dagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp Starthjælp Introduktionsydelse (For)revalidering Ledighedsydelse excl. Efterløn og førtidspension Efterløn Førtidspension Nydanskere Danskere Andel Andel 79,8 43,3 79, ,9 Jobcentergruppen Nydanskere Danskere Andel Andel 93 3, 4.7, 839, , ,6 35, 6,6,8,5, , ,, ,6 3,4 3,4,5,, , 4,8,. 3,6 3, , 9, ,5 58, ,8 89, ,8 57, Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Tabellen omfatter udvalgte typer af midlertidig offentlig forsørgelse (de nævnte ydelser). Personer der ikke tæller med, er f.eks. de borgere, der er på SU. Personer på andre varige ydelser end efterløn og førtidspension er ikke medtaget i tabellen. Hvis en person har modtaget mere end en type forsørgelse, så er den dominerende ydelse prioriteret. En person optræder ikke flere gange. Tabel 7. viser nydanskere på offentlig forsørgelse og hvilke typer forsørgelse de modtog. Der er tale om et øjebliksbillede fra. kvartal 8 og samme periode i 7. Tabel 7.: Nydanskere på offentlig forsørgelse, udvikling 7 8,. kvartal og jobcentergruppen Forsørgelsestype 8 Udvikling i pct , , 7 Dagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp Starthjælp Introduktionsydelse (For)revalidering Ledighedsydelse excl. Efterløn og førtidspension Efterløn Førtidspension Jobcentergruppen 8 Udvikling i pct ,4 -, 33,3-4, -35,7-8, , 5,4 3, Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Tabellen omfatter personer der i mindst én given uge i løbet af. kvartal har været på en af de udvalgte typer af midlertidig offentlig forsørgelse (de nævnte ydelser). Personer der ikke tæller med, er f.eks. de borgere, der er på SU. Personer på andre varige ydelser end efterløn og førtidspension er ikke medtaget i tabellen. Hvis en person har modtaget mere end en type forsørgelse, så er den dominerende ydelse prioriteret. En person optræder ikke flere gange.

13 7. Matchkategori Figur 7. viser, hvordan personer på kontanthjælp og starthjælp er matchkategoriseret. Den viser hvor stor andelen af personer er fra hver etnisk gruppe i hver matchkategori. Matchkategorierne illustrerer, hvor arbejdsmarkedsparate borgerne på midlertidig, offentlig forsørgelse er. I hele Østdanmark er ca. 45 pct. af de ikke-vestlige indvandrere i matchkategori 4. Yderligere ca. pct. er i matchkategori 5. I Østdanmark som helhed er ikke-vestlige indvandrere matchet markant lavere end både danskere og efterkommere. De ikke-vestlige efterkommere er dem, der er matchet højest. Tabel 7.3 viser antallet af personer fordelt efter herkomst og matchkategori. Tabel 7.3: Matchkategorisering blandt personer på kontanthjælp og starthjælp, uge 6 8. personer. Danskere Matchkategori Ikke vestlige efterkommere Ikke vestlige indvandrere Ingen matchkategori Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Matchkategori -3 er udtryk for de personer, der er blevet straksmatchet. I ingen matchkategori indgår de personer, der endnu ikke er blevet matchet. 3

14 8. Indsatsen 8. Målene for den aktive indsats 8.. Mål : Nedbringelse af arbejdskraftreserven (mål 9) Mål :Arbejdskraftreserven Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed (arbejdskraftreserven) bliver nedbragt. Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Tabel 8. skal vise arbejdskraftreserven for danskere og nydanskere. Aktuelt er der ikke tilgængelige data for arbejdskraftreserven. Så snart data igen bliver tilgængelige på Jobindsats.dk, opdateres denne del af fakta-notatet. Tabel 8.4: Arbejdskraftreserven fordelt på herkomst, uge 6, 7 8 og Østdanmark 7 Nydanskere 8 Udvikling i pct. 7 Danskere 8 Udvikling i pct. Østdanmark Kilde: New Insight A/S på baggrund af jobindsats.dk Note: Arbejdskraftreserven er målt som antallet af arbejdsmarkedsparate ledige, der har mere end 3 ugers sammenhængende ledighed. 8.. Mål : Sygedagpengeforløb >6 uger skal nedbringes (mål 9) Tabel:8.5: personer på sygedagpenge, udvikling 7 8. Mål Sygedagpenge Udvikling Andel forløb over 6 Andel forløb over 5 Gnst. Jobcentrene skal sikre, aktuelle at antallet iafforhold sygedagpengeforløb over 6 uger til uger ugerbliver nedbragt i forhold varighed forløb til året før året før. JuniRegionale 8 JuniBeskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Juni 7 Juni 8 JuniHovedstaden 7 Juni 8 Juni 8 Kilde: Kontrakt ml. Det & Sjælland og 7-8 Beskæftigelsesministeren. Om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark. Nydanskere Kvinder 8 3,7 48, 4,9 4,8 3,6 3 Mænd 8 -,7 34,8 38,9 5,6,4 Danskere Kvinder 36-7, 3,9 34,7 4,9 8,9, Mænd 73 6,8 3,7 36,4 7,4 6,9 3, Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: aktuelle sygedagpengeforløb er udregnet som et nedslag i uge 6. Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort som antallet af ubrudte uger, hvor personerne har modtaget sygedagpenge. Den gennemsnitlige varighed viser, hvor lang tid en person i gennemsnit har modtaget sygedagpenge inden for det seneste år. 4

15 8..3 Mål 3: Færre unge på overførselsindkomst (mål 9) Mål 3: Nedbringelse af antallet af unge (under 3 år) på overførselsindkomst Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før. Kilde: Kontrakt ml. Det Regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesministeren. Om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark. Hovedstaden & Sjælland og Tabel 8.6: Ledige unge under 3 år på dagpenge og kontanthjælp, fordelt på herkomst, måned 8 7 Andel 8 Andel Udvikling i pct. 7-8 Nydanskere Danskere Kilde: New Insight A/S på baggrund af jobindsats.dk Aktuelt er der ikke tilgængelige data for arbejdskraftreserven. Så snart data igen bliver tilgængelige på Jobindsats.dk, opdateres denne del af faktanotatet. Tabel 8.3 skal vise fuldtidsledige under 3 år, der modtager a-dagpenge, henholdsvis kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Gruppen omfatter både passive og aktiverede ledige. 5

16 8..4 Mål: Ny chance til alle (mål 8) Målet vedrørte projektet Ny chance til alle, der løb i perioden. juli 6. juli 8. Målet videreføres således ikke i 9. Jobcentrene skulle have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der var for indsatsen i forbindelse med Ny chance til alle. Projektet indeholdt følgende tre mål, der skulle være opfyldt ved afslutning af projektet: Delmål : Flere skal i job og ordinær uddannelse 5 pct. af målgruppen skulle være i job eller ordinær uddannelse ved indsatsperiodens slutning, dvs.. juli 8. Delmål : Flere skal kunne forsørge sig selv Målgruppen skulle være i stand til at forsørge sig selv i mindst 5 pct. af den toårige periode. Delmål 3: Flere skal være i gang Målgruppen skulle være i aktivitet mindst 4 pct. af den tid, hvor de modtog kontant- eller starthjælp. Kilde: Kontrakt ml. Det Regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesministeren. Om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark Hovedstaden & Sjælland og Tabel 8.4 viser de nydanskere, der er i ny chance til alle -gruppen. Tabel 8.7: Ny chance til alle,. kvartal 7 og. kvartal 8. Udvikling og status for nydanskere og Østdanmark Delmål Delmål Delmål 3 Jobcenter. kvt. 7. kvt. 8,7 6, 6, 4, 8, 4, Østdanmark. kvt. 7. kvt. 8 9,6 8 5,8, 8,3 5,6 Mål Pr Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Andelen af nydanskere/danskere i job eller uddannelse er udregnet som et nedslag i den sidste DREAM-uge i kvartalet. Selvforsørgelsesgraden er udregnet som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne forsørger sig selv. Aktiveringsgraden opgøres som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne er i aktivering. Tabel 8.5 viser de danskere, der er i ny chance til alle -gruppen. Tabel 8.8: Ny chance til alle,. kvt. 7 og. kvt. 8. Udvikling og status for danskere og Østdanmark Jobcenter. kvt. 7. kvt. 8 Østdanmark. kvt. 7. kvt. 8,3 8,8 Mål Pr Delmål 8,9 Delmål,9 7,3 7,9 3, 5 Delmål 3,5 5,9 8, 6,5 4 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Andelen af nydanskere/danskere i job eller uddannelse er udregnet som et nedslag i den sidste DREAM-uge i kvartalet. Selvforsørgelsesgraden er udregnet som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne forsørger sig selv. Aktiveringsgraden opgøres som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne er i aktivering. 6

17 8. Omfang og effekt af den aktive indsats Aktiveringsgraden er den procentvise del af tiden, hvor nydanskere/danskere på offentlig forsørgelse i gennemsnit er aktiverede. En aktiveringsgrad på f.eks. 33, betyder, at 33, pct. af tiden er samtlige personer med mindst 6 ugers sammenhængende ledighed i gennemsnit aktiveret. Nedenfor vises aktiveringsgraden for 8 sammenlignet med aktiveringsgraden for 7 på udvalgte offentlige ydelser. I hele Østdanmark aktiveres nydanskere mere end danskere det gælder alle ydelser. Tabel 8.6 viser nydanskeres aktivering. Tabel 8.9: Aktivering af nydanskere, fordelt på udvalgte ydelser, uge til 6 7 og uge til 6 8. og jobcentergruppen aktiverede 8 Dagpenge Kontanthjælp mv. Arbejdsmarkedsp arate kontanthjælpsmo dtagere mv. Aktiverings Aktiverings grad grad , 39, ,4 Aktivering sgradens udvikling i pct. -,9 3, , Jobcentergruppen Aktiverings Aktiverings Udvikling i grad grad pct ,8 39,4 35,4 39,4,4 5,6 45, 6,5 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Aktiveringsgraden er beregnet som den andel af tiden med offentlig forsørgelse, hhv. i år 7 og 8, hvor personerne i gennemsnit er i aktivering. Der ses kun på personer med mindst 6 ugers sammenhængende ledighed. Kontanthjælp mv. dækker ud over kontanthjælp også personer på starthjælp, personer omfattet af 3-timers reglen mv. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. dækker over kontanthjælpsmodtagere i matchkategori -3 og straks-match. Tabel 8.7 viser danskeres aktivering. Tabel 8.: Aktivering af danskere, fordelt på udvalgte ydelser, uge til 6 7 og uge til 6 8. og jobcentergruppen aktiverede 8 Dagpenge Kontanthjælp mv. Arbejdsmarkedsp arate kontanthjælpsmo dtagere mv. Aktiverings Aktiverings grad grad , 5,6 3,8 3, Aktivering sgradens udvikling i pct.,3-5,6,,5-9,3 Jobcentergruppen Aktiverings Aktiverings Udvikling i grad grad pct ,6 35, 6,8 3,7 9,8 3, , 7,8 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Aktiveringsgraden er beregnet som den andel af tiden med offentlig forsørgelse, hhv. i år 7 og 8, hvor personerne i gennemsnit er i aktivering. Der ses kun på personer med mindst 6 ugers sammenhængende ledighed. Kontanthjælp mv. dækker ud over kontanthjælp også personer på starthjælp, personer omfattet af 3-timers reglen mv. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. dækker over kontanthjælpsmodtagere i matchkategori -3 og straks-match. 7

18 8.3 Brug af redskaber i indsatsen og effekt Figur 8. viser aktiveringsredskaber og effekter for danskere og nydanskere i kommunale aktiveringsforløb, dvs. personer på kontanthjælp mv. Den højest mulige effekt er. En effekt på,5 betyder, at personen har forbedret sin selvforsørgelse fra fx, i perioden før aktivering til,6 i perioden efter. 8

19 Figur 8. viser aktiveringsredskaber og effekter for danskere og nydanskere i statslige aktiveringsforløb, dvs. personer på dagpenge. 9

20 Notatet er udarbejdet af New Insight A/S for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats. Download af notatet for de enkelte jobcentre kan ske på: og

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Side 1 Sammenfatning af beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplanen fastsætter mål og strategi for indsatsen i forhold til ministerens fire udmeldte mål

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere