Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008"

Transkript

1 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8

2 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst Uddannelsesniveau Tilknytning til arbejdsmarkedet Ledighed Erhvervsstruktur Offentligt forsørgede Indsatsen...4. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan Notatet indeholder en detaljeret beskrivelse af nydanskernes arbejdsmarkedstilknytning og en opgørelse af den aktive beskæftigelsesindsats over for nydanskerne. Det kan fungere som god baggrundsviden for beslutningstagere i jobcenter, kommune og det lokale beskæftigelsesråd. Konkret kan notatet bruges som input til beskæftigelsesplanen og efterfølgende mere specifikke handlingsplaner for i højere grad at målrette både beskrivelsen af og indsatsen for nydanskere. Baggrundsviden til frontmedarbejdere Notatet kan bruges i jobcenteret frontmedarbejderne. til orientering og oplysning af

3 Redskab i dialogen med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Notatet vil blive anvendt af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland i dialogen med jobcenteret. Det kan fungere som et fælles udgangspunkt for dialogen om indsats og målsætninger i integrationsarbejdet og beskæftigelsesindsatsen for nydanskere.. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst. Befolkningssammensætning Figur. og. viser befolkningssammensætningen i jobcenteret fordelt efter herkomst i henholdsvis 997 og 7. Det fremgår, hvor mange indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande der er i jobcenteret. I hele Østdanmark er der 8,4 pct. nydanskere. 3

4 4

5 3. Uddannelsesniveau De formelle kompetencer i form af uddannelse er væsentlige for beskæftigelsesmulighederne. Alt andet lige så stiger sandsynligheden for, at en person er i beskæftigelse med uddannelsesniveauet. Tabel 3. viser uddannelsesniveauet for nydanskere og danskere i den erhvervsaktive alder. Nydanskere har generelt et lavere uddannelsesniveau end danskere. Tabel 3.: Nydanskere og danskeres uddannelsesniveau (6-64 år), procent År Uddannelse Nydanskere 997 Danskere Grundskole Gymnasium EUD KVU MVU LVU/bachelor/forsker Øvrige, inkl. uoplyst 5, 7,3 4,9,9 4,,9 9,7 48,9 8, 7,,6 4,,6 6,3 39, 5,7 39,5 3,3 8,4,8, 3,3 6, 4,5 5,, 4,8,9 antal (procentgrundlag) Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: De nydanskere, som ikke har en uddannelse, der svarer til grundskole, eller hvor der ikke er nogen uddannelsesoplysninger, er placeret i kategorien Øvrige og uoplyste. Tabel 3. viser uddannelsesniveauet for unge (hhv. 6-4-årige og 5-9-årige) fordelt efter herkomst. Tabel 3.: Uddannelsesniveau blandt 6-4-årige og 5-9-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og danskere, procent, år Uddannelse Grundskole Gymnasium EUD KVU MVU LVU/bachelor /forsker 997 Indvandrer Dansk e fra oprindelse ikke-vestli ge lande,5 9,9 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år 6-4 år 5-9 år, 84,7,,5,,,,,,,,, 9,8 67,9 48,5 8,6 6,, 4,,,6, 3, 3, 8, 5,3 6,6 6,6 7, 8,6,8 3,7,4 3,4,4 5,8,7,6 35,5 79,5 37,,5 9,7,,6, 8,, 4,8,3 3, 7,9 7,4 44,7 9,5 3,,5,6,,,,8 4,6, 46, 67,, 8,3 9,,4 6,5,4 5,,4,6,, Øvrige, inkl. uoplyst antal 6-4 år (procentgrund lag) 5-9 år Efterkomm ere fra ikke-vestli ge lande 7,6 7 Indvandrer Dansk e fra oprindelse ikke-vestli ge lande 3,, Efterkomm ere fra ikke-vestli ge lande,8 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: De nydanskere, som ikke har en uddannelse, der svarer til grundskole, eller hvor der ikke er nogen uddannelsesoplysninger, er placeret i kategorien Øvrige og uoplyste. 5

6 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet 4. Nydanskere i den erhvervsaktive del af befolkningen Tabel 4. viser antallet og andelen af nydanskere af befolkningen i den erhvervsaktive alder. I 7 udgjorde nydanskerne 8,5 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Østdanmark. Tabel 4.3: Nydanskere i den erhvervsaktive alder (6-64 år), udvikling og Østdanmark Østdanmark Andel nydanskere i den erhvervsaktive alder 4,6 5, Udvikling Andel nydanskere i den erhvervsaktive alder 7, , Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS I tabel 4. vises udviklingen i antallet af nydanskere og danskere fordelt på detaljerede aldersgrupper. Nydanskere udgør et vigtigt bidrag til befolkningen i den erhvervsaktive alder. Der er blevet færre danskere og kommet flere nydanskere i den erhvervsaktive alder. Tabel 4.4: Nydanskere og danskere i den erhvervsaktive alder, udvikling Alder Nydanskere Danskere Udvikling Udvikling Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 4. Nydanskernes erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvensen viser, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder der er i arbejdsstyrken og altså enten er i beskæftigelse eller er arbejdsmarkedsparate ledige. Nydanskerne har en lavere erhvervsfrekvens end danskere. Det er ca. 8 pct. af danskerne mod ca. 6 pct. af nydanskere i den erhvervsaktive alder i hele Østdanmark, der er en del af arbejdsstyrken. Der er væsentlig forskel på nydanskernes erhvervsfrekvens, som svinger mellem 4 og 7 afhængig af jobcenterområde. 6

7 4.. Erhvervsfrekvenser for danskere og nydanskere Tabel 4.3 viser erhvervsfrekvensen for nydanskere og danskere. Tabel 4.5: Erhvervsfrekvenser for nydanskere og danskere (6-64 år), 7 og Østdanmark Herkomst Nydanskere Danskere Køn Kvinder Mænd Kvinder Mænd Østdanmark 56,4 7,8 63,9 8,3 85,5 8,9 55,9 68,4 6, 79,4 8,9 8, Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 4.. Erhvervsfrekvenser fordelt på køn og oprindelsesland Figur 4. viser erhvervsfrekvenserne for kvinder og mænd for de største ikke-vestlige indvandringslande i Østdanmark. Det fremgår, at der er store forskelle både mellem mænd og kvinders erhvervsfrekvens og mellem de enkelte lande. 7

8 4.3 Nydanskernes oprindelsesland Tabel 4.4 viser, hvor mange nydanskere der er fra udvalgte ikke-vestlige indvandringslande i. Det er de 3 lande, som der er flest ikke-vestlige indvandrere fra i hele Østdanmark. Tyrkiet er uden sammenligning det land, der er flest nydanskere fra i Østdanmark. Tabel 4.6: nydanskere i den erhvervsaktive alder (6-64 år) fra udvalgte oprindelseslande, 7. Oprindelsesland Afghanistan Bosnien-Hercegovina Irak Iran Jugoslavien Kina Libanon Marokko Pakistan Somalia Sri Lanka Tyrkiet Vietnam Øvrige ikke-vestlige Procent ,,5 9,4,8,7,8,3 6,6,9,9,9 44,3,3 6,5, Note: De øvrige ikke-vestlige lande er de ikke-vestlige lande som der i øvrigt er indvandrere. I hele Østdanmark er det 43 lande. Det er bl.a.: Thailand, Filippinerne, Ukraine, Indien, Rusland, Syrien og Makedonien. Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 4.4 Nydanskeres og danskeres socioøkonomiske status I tabel 4.5 beskrives nydanskernes tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra deres socioøkonomiske status. Nydanskere midlertidigt uden for arbejdsstyrken omfatter personer, som er på barsel, orlov, modtager sygedagpenge, i revalidering eller er kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Øvrige uden for arbejdsstyrken er kontanthjælpsmodtagere der ikke er arbejdsmarkedsparate eller personer der er på førtidspension eller på efterløn. Tabel 4.7: Nydanskere og danskere i den erhvervsaktive alder (6-64 år), fordelt på socioøkonomisk status, 7. Nydanskere Socioøkonomisk status Beskæftigede lønmodtagere Selvstændige Arbejdsløse Under uddannelse Midl. uden for arbejdsstyrken Øvrige uden for arbejdsstyrken Danskere Andel Andel Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS 8 54, 3,5 6,3 5, 8,3,6, 76, 5,,7,7,,,

9 5. Ledighed Tabel 5. viser nydanskernes ledighed og ledigheden fordelt på køn. I hele Østdanmark er nydanskernes ledighedsprocent 7,4 og ledigheden for nydanskere er reduceret med 4 pct. fra 7-8. Tabel 5.8: Ledige nydanskere fordelt på køn, udvikling 7 8 Køn Kvinder Mænd. kvartal 7. kvartal 8 Udvikling 7-8 Ledighedsprocent Ledighedsprocent Ledighedsprocent 64 4,8 35 8, -9-6,6 49 9,6 8 5,4 - -4, ,7-5 -5,3 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Note: Den nye ledighedsdefinition er anvendt. Se evt. Tabel 5. viser nydanskernes ledighed fordelt på aldersgrupper. Tabel 5.9: Ledige nydanskere fordelt på alder, udvikling 7 8 Alder. kvartal 7 Ledighedsprocent 3,5 8,7 6, 44 5,5 6, 9 4,9 4 8,,, 3, kvartal 8 Ledighedsprocent, 7 5,4 9 6,3 4 8,6 3 6,3 4 9,7 8,7,, 63 6,7 Udvikling 7-8 Ledighedsprocent -,3-5 -3,3-7 -4,8-9 -6,9 - -5,8-6 -5, - -9,4,, -5-5,3 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik. Note: Den nye ledighedsdefinition er anvendt. Se evt. Note: Bemærk at der i nogle grupper kan være få personer, hvorfor den procentvise udvikling fra 7-8 kan være meget stor. 9

10 5.. Nydanskeres ledighed fordelt efter a-kasse I tabel 5.3 er nydanskernes ledighed fordelt efter a-kasse tilhørsforhold. Tabel 5.: ledige nydanskere fordelt på a-kasse, udvikling 7 8. A-kasse Akademikere (AAK) Blik og Rør Business Byggefagenes a-kasse Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) Danske Lønmodtagere (DLA) Danske Sundhedsorganisationer (DSA) El-faget Fag og Arbejde (FOA) Faglig Fælles a-kasse (3F) Frie Funktionærer (FFA) Funktionærer og Servicefag Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Handels- og Kontorfunktionærer (HK) IT-faget og Merkonomer (PROSA) Ingeniører (IAK) Journalistik, Kommunikation og Sprog Kristelig a-kasse Ledere Lærere (DLF-A) Magistre (MA) Malerfaget og Maritim Metalarbejdere Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) Selvstændige (DANA) Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) Socialpædagoger (SLA) Stats- og Teleansatte (STA) Teknikere Træ-Industri-Byg (TIB) Økonomer (CA). kvartal 7. kvartal 8 Udvikling i pct Kilde: Særkørsel fra DST. Note: Den nye ledighedsdefinition er anvendt. Se evt. Note: Ledighedsprocenten kan ikke vises samlet for Østdanmark, da data er blevet leveret på kommunalt niveau. Note: Bemærk at der i nogle grupper kan være så få personer eller ingen, at den procentvise udvikling fra 7-8 ikke altid kan beregnes. Disse celler er blanke.

11 6. Erhvervsstruktur Tabel 6. viser, hvilke hovedbrancher nydanskerne er beskæftiget inden for. I Østdanmark udgør nydanskerne 6, pct. af alle beskæftigede. Nydanskerne arbejder primært inden for private serviceerhverv som handel, restauration mv., transport og forretningsservice. Tabel 6. Erhvervsstrukturen for nydanskere (6-64 år) fordelt på brancher, 7 og Østdanmark Branche beskæftigede nydanskere beskæftigede Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst erhverv Andel nydanskere Østdanmark Andel nydanskere,,3,,5 6, 5,5 9,,,9,4 3,4,,6 5,7,6 6,,8, 9, 9,8 7,6,8 4, 4, 5,3 4,,4 6, Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: Bemærk at disse tal siger noget om beskæftigelse i jobcenterområdet, dvs. dem der arbejder i området. I de andre afsnit er der fokus på dem, der bor i jobcenterområdet. Tabel 6. viser udviklingen i nydanskernes beskæftigelse fordelt efter brancher fra 3 til 7. Tabel 6.: Andel af nydanskere (6-64 år) fordelt på brancher, udvikling 3 7 og Østdanmark Branche Landbrug, gartneri og skovbrug Industri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst erhverv Procentgrundlag Andel 3 Andel 7,, 46,4 35,,,,3,5 7,3,5 9,9 6,3,9 9,8,7,8,8 3,4,,4 5,5 7,8,,4,6,,, Østdanmark Andel 3 Andel 7,7,5, 9,4,,,7, 7,8 7,,6,7,3 3,,7,8 5, 5, 3,9 4, 9,4,4 3,7 3,9,3,6,, Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: Bemærk at disse tal siger noget om beskæftigelse i jobcenterområdet, dvs. dem der arbejder i området. I de andre afsnit er der fokus på dem, der bor i jobcenterområdet.

12 7. Offentligt forsørgede Tabel 7. viser et øjebliksbillede fra. kvartal 8 af, hvor mange personer der er på offentlig forsørgelse og hvilke typer forsørgelse de modtog. Tabel 7.: Personer på offentlig forsørgelse, fordelt på herkomst,. kvartal 8 og jobcentergruppen Forsørgelsestype Dagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp Starthjælp Introduktionsydelse (For)revalidering Ledighedsydelse excl. Efterløn og førtidspension Efterløn Førtidspension Nydanskere Danskere Andel Andel 79,8 43,3 79, ,9 Jobcentergruppen Nydanskere Danskere Andel Andel 93 3, 4.7, 839, , ,6 35, 6,6,8,5, , ,, ,6 3,4 3,4,5,, , 4,8,. 3,6 3, , 9, ,5 58, ,8 89, ,8 57, Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Tabellen omfatter udvalgte typer af midlertidig offentlig forsørgelse (de nævnte ydelser). Personer der ikke tæller med, er f.eks. de borgere, der er på SU. Personer på andre varige ydelser end efterløn og førtidspension er ikke medtaget i tabellen. Hvis en person har modtaget mere end en type forsørgelse, så er den dominerende ydelse prioriteret. En person optræder ikke flere gange. Tabel 7. viser nydanskere på offentlig forsørgelse og hvilke typer forsørgelse de modtog. Der er tale om et øjebliksbillede fra. kvartal 8 og samme periode i 7. Tabel 7.: Nydanskere på offentlig forsørgelse, udvikling 7 8,. kvartal og jobcentergruppen Forsørgelsestype 8 Udvikling i pct , , 7 Dagpenge Sygedagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp Starthjælp Introduktionsydelse (For)revalidering Ledighedsydelse excl. Efterløn og førtidspension Efterløn Førtidspension Jobcentergruppen 8 Udvikling i pct ,4 -, 33,3-4, -35,7-8, , 5,4 3, Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Tabellen omfatter personer der i mindst én given uge i løbet af. kvartal har været på en af de udvalgte typer af midlertidig offentlig forsørgelse (de nævnte ydelser). Personer der ikke tæller med, er f.eks. de borgere, der er på SU. Personer på andre varige ydelser end efterløn og førtidspension er ikke medtaget i tabellen. Hvis en person har modtaget mere end en type forsørgelse, så er den dominerende ydelse prioriteret. En person optræder ikke flere gange.

13 7. Matchkategori Figur 7. viser, hvordan personer på kontanthjælp og starthjælp er matchkategoriseret. Den viser hvor stor andelen af personer er fra hver etnisk gruppe i hver matchkategori. Matchkategorierne illustrerer, hvor arbejdsmarkedsparate borgerne på midlertidig, offentlig forsørgelse er. I hele Østdanmark er ca. 45 pct. af de ikke-vestlige indvandrere i matchkategori 4. Yderligere ca. pct. er i matchkategori 5. I Østdanmark som helhed er ikke-vestlige indvandrere matchet markant lavere end både danskere og efterkommere. De ikke-vestlige efterkommere er dem, der er matchet højest. Tabel 7.3 viser antallet af personer fordelt efter herkomst og matchkategori. Tabel 7.3: Matchkategorisering blandt personer på kontanthjælp og starthjælp, uge 6 8. personer. Danskere Matchkategori Ikke vestlige efterkommere Ikke vestlige indvandrere Ingen matchkategori Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Matchkategori -3 er udtryk for de personer, der er blevet straksmatchet. I ingen matchkategori indgår de personer, der endnu ikke er blevet matchet. 3

14 8. Indsatsen 8. Målene for den aktive indsats 8.. Mål : Nedbringelse af arbejdskraftreserven (mål 9) Mål :Arbejdskraftreserven Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed (arbejdskraftreserven) bliver nedbragt. Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Tabel 8. skal vise arbejdskraftreserven for danskere og nydanskere. Aktuelt er der ikke tilgængelige data for arbejdskraftreserven. Så snart data igen bliver tilgængelige på Jobindsats.dk, opdateres denne del af fakta-notatet. Tabel 8.4: Arbejdskraftreserven fordelt på herkomst, uge 6, 7 8 og Østdanmark 7 Nydanskere 8 Udvikling i pct. 7 Danskere 8 Udvikling i pct. Østdanmark Kilde: New Insight A/S på baggrund af jobindsats.dk Note: Arbejdskraftreserven er målt som antallet af arbejdsmarkedsparate ledige, der har mere end 3 ugers sammenhængende ledighed. 8.. Mål : Sygedagpengeforløb >6 uger skal nedbringes (mål 9) Tabel:8.5: personer på sygedagpenge, udvikling 7 8. Mål Sygedagpenge Udvikling Andel forløb over 6 Andel forløb over 5 Gnst. Jobcentrene skal sikre, aktuelle at antallet iafforhold sygedagpengeforløb over 6 uger til uger ugerbliver nedbragt i forhold varighed forløb til året før året før. JuniRegionale 8 JuniBeskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Juni 7 Juni 8 JuniHovedstaden 7 Juni 8 Juni 8 Kilde: Kontrakt ml. Det & Sjælland og 7-8 Beskæftigelsesministeren. Om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark. Nydanskere Kvinder 8 3,7 48, 4,9 4,8 3,6 3 Mænd 8 -,7 34,8 38,9 5,6,4 Danskere Kvinder 36-7, 3,9 34,7 4,9 8,9, Mænd 73 6,8 3,7 36,4 7,4 6,9 3, Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: aktuelle sygedagpengeforløb er udregnet som et nedslag i uge 6. Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort som antallet af ubrudte uger, hvor personerne har modtaget sygedagpenge. Den gennemsnitlige varighed viser, hvor lang tid en person i gennemsnit har modtaget sygedagpenge inden for det seneste år. 4

15 8..3 Mål 3: Færre unge på overførselsindkomst (mål 9) Mål 3: Nedbringelse af antallet af unge (under 3 år) på overførselsindkomst Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før. Kilde: Kontrakt ml. Det Regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesministeren. Om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark. Hovedstaden & Sjælland og Tabel 8.6: Ledige unge under 3 år på dagpenge og kontanthjælp, fordelt på herkomst, måned 8 7 Andel 8 Andel Udvikling i pct. 7-8 Nydanskere Danskere Kilde: New Insight A/S på baggrund af jobindsats.dk Aktuelt er der ikke tilgængelige data for arbejdskraftreserven. Så snart data igen bliver tilgængelige på Jobindsats.dk, opdateres denne del af faktanotatet. Tabel 8.3 skal vise fuldtidsledige under 3 år, der modtager a-dagpenge, henholdsvis kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Gruppen omfatter både passive og aktiverede ledige. 5

16 8..4 Mål: Ny chance til alle (mål 8) Målet vedrørte projektet Ny chance til alle, der løb i perioden. juli 6. juli 8. Målet videreføres således ikke i 9. Jobcentrene skulle have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der var for indsatsen i forbindelse med Ny chance til alle. Projektet indeholdt følgende tre mål, der skulle være opfyldt ved afslutning af projektet: Delmål : Flere skal i job og ordinær uddannelse 5 pct. af målgruppen skulle være i job eller ordinær uddannelse ved indsatsperiodens slutning, dvs.. juli 8. Delmål : Flere skal kunne forsørge sig selv Målgruppen skulle være i stand til at forsørge sig selv i mindst 5 pct. af den toårige periode. Delmål 3: Flere skal være i gang Målgruppen skulle være i aktivitet mindst 4 pct. af den tid, hvor de modtog kontant- eller starthjælp. Kilde: Kontrakt ml. Det Regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesministeren. Om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark Hovedstaden & Sjælland og Tabel 8.4 viser de nydanskere, der er i ny chance til alle -gruppen. Tabel 8.7: Ny chance til alle,. kvartal 7 og. kvartal 8. Udvikling og status for nydanskere og Østdanmark Delmål Delmål Delmål 3 Jobcenter. kvt. 7. kvt. 8,7 6, 6, 4, 8, 4, Østdanmark. kvt. 7. kvt. 8 9,6 8 5,8, 8,3 5,6 Mål Pr Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Andelen af nydanskere/danskere i job eller uddannelse er udregnet som et nedslag i den sidste DREAM-uge i kvartalet. Selvforsørgelsesgraden er udregnet som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne forsørger sig selv. Aktiveringsgraden opgøres som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne er i aktivering. Tabel 8.5 viser de danskere, der er i ny chance til alle -gruppen. Tabel 8.8: Ny chance til alle,. kvt. 7 og. kvt. 8. Udvikling og status for danskere og Østdanmark Jobcenter. kvt. 7. kvt. 8 Østdanmark. kvt. 7. kvt. 8,3 8,8 Mål Pr Delmål 8,9 Delmål,9 7,3 7,9 3, 5 Delmål 3,5 5,9 8, 6,5 4 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Andelen af nydanskere/danskere i job eller uddannelse er udregnet som et nedslag i den sidste DREAM-uge i kvartalet. Selvforsørgelsesgraden er udregnet som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne forsørger sig selv. Aktiveringsgraden opgøres som den andel af indsatsperioden, hvor nydanskerne/danskerne er i aktivering. 6

17 8. Omfang og effekt af den aktive indsats Aktiveringsgraden er den procentvise del af tiden, hvor nydanskere/danskere på offentlig forsørgelse i gennemsnit er aktiverede. En aktiveringsgrad på f.eks. 33, betyder, at 33, pct. af tiden er samtlige personer med mindst 6 ugers sammenhængende ledighed i gennemsnit aktiveret. Nedenfor vises aktiveringsgraden for 8 sammenlignet med aktiveringsgraden for 7 på udvalgte offentlige ydelser. I hele Østdanmark aktiveres nydanskere mere end danskere det gælder alle ydelser. Tabel 8.6 viser nydanskeres aktivering. Tabel 8.9: Aktivering af nydanskere, fordelt på udvalgte ydelser, uge til 6 7 og uge til 6 8. og jobcentergruppen aktiverede 8 Dagpenge Kontanthjælp mv. Arbejdsmarkedsp arate kontanthjælpsmo dtagere mv. Aktiverings Aktiverings grad grad , 39, ,4 Aktivering sgradens udvikling i pct. -,9 3, , Jobcentergruppen Aktiverings Aktiverings Udvikling i grad grad pct ,8 39,4 35,4 39,4,4 5,6 45, 6,5 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Aktiveringsgraden er beregnet som den andel af tiden med offentlig forsørgelse, hhv. i år 7 og 8, hvor personerne i gennemsnit er i aktivering. Der ses kun på personer med mindst 6 ugers sammenhængende ledighed. Kontanthjælp mv. dækker ud over kontanthjælp også personer på starthjælp, personer omfattet af 3-timers reglen mv. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. dækker over kontanthjælpsmodtagere i matchkategori -3 og straks-match. Tabel 8.7 viser danskeres aktivering. Tabel 8.: Aktivering af danskere, fordelt på udvalgte ydelser, uge til 6 7 og uge til 6 8. og jobcentergruppen aktiverede 8 Dagpenge Kontanthjælp mv. Arbejdsmarkedsp arate kontanthjælpsmo dtagere mv. Aktiverings Aktiverings grad grad , 5,6 3,8 3, Aktivering sgradens udvikling i pct.,3-5,6,,5-9,3 Jobcentergruppen Aktiverings Aktiverings Udvikling i grad grad pct ,6 35, 6,8 3,7 9,8 3, , 7,8 Kilde: New Insight A/S på baggrund af DREAM-registret. Note: Aktiveringsgraden er beregnet som den andel af tiden med offentlig forsørgelse, hhv. i år 7 og 8, hvor personerne i gennemsnit er i aktivering. Der ses kun på personer med mindst 6 ugers sammenhængende ledighed. Kontanthjælp mv. dækker ud over kontanthjælp også personer på starthjælp, personer omfattet af 3-timers reglen mv. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. dækker over kontanthjælpsmodtagere i matchkategori -3 og straks-match. 7

18 8.3 Brug af redskaber i indsatsen og effekt Figur 8. viser aktiveringsredskaber og effekter for danskere og nydanskere i kommunale aktiveringsforløb, dvs. personer på kontanthjælp mv. Den højest mulige effekt er. En effekt på,5 betyder, at personen har forbedret sin selvforsørgelse fra fx, i perioden før aktivering til,6 i perioden efter. 8

19 Figur 8. viser aktiveringsredskaber og effekter for danskere og nydanskere i statslige aktiveringsforløb, dvs. personer på dagpenge. 9

20 Notatet er udarbejdet af New Insight A/S for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats. Download af notatet for de enkelte jobcentre kan ske på: og

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere